ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL PÅ KLUBBHUSET Side 1

2 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN TIRSDAG 29. mars DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet a) Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettigede b) Valg av møteleder og referent c) Godkjenning av møteinnkalling d) Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetninger for 2010 KAFFE - Hovedforeningen - Fotball - Turn 3. Regnskap Totalt regnskap for hele foreningen Budsjett 2011 Hovedforeningen Fotball Turn 5. Utmerkelser 6. Innkomne forslag 7. Valg Side 2

3 Årsberetning for Hoved Styret i 2010 Følgende medlemmer har fungert som hovedstyret i 2010: Fungerende leder :Hans Otto Tveiten Nestleder :Hans Petter Nilsen Repr. Fotball :Robert Jacobsen Repr. Turn :Silvia Kosmo I tillegg har vi hatt: Daglig leder : Ståle Rydberg Regnskapsfører : Torill Døviken Hovedstyret har avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært ulike møter i forbindelse med driftsavtalen med kommunen, lokalisering av nytt skolebygg og andre idrettsforeninger i kommunen. Organisasjon Det lykkes ikke å få valgt komplett styre for 2010, derfor har vi hatt en komité som har fungert som styre i Dette er ingen heldig løsning på sikt. Det nye styre må jobbe hardt for å få til et komplett styre for Foreningens utfordringer er mange og veldig viktige for foreningens framtid. Vi kan nevne allaktivitetshus, drift og vedlikehold av klubbhus, arealutvidelse med påfølgende parkeringsplasser, sikring av foreningens fremtidige økonomi og sist men ikke minst viktig er å legge forholdene til rette for barn og ungdom i Åsgårdstrand slik at de kan aktiviseres på hjemstedet. Utvikling og drift av idrettsanlegget. Det nye tilbygget til klubbhuset har vært en suksess. I mangel på gymnastikksal har det vært flittig i bruk av turn og til slyngetrening. Ventilasjonsanlegget er utbedret og fungerer nå tilfredsstillende. Vi er blitt pålagt å gjøre utbedringer på det elektriske anlegget noe som vil bli gjort i slutten av mars. Utleie til barnehagen er forlenget fram til sommeren I løpet av høsten har det vært flere møter med kommunen vedr. fornyelse av driften av anlegget. Vi er blitt enig med kommunen om en 5-årig avtale. Foreningen vil få ny traktor og nytt utstyr til drift av anlegget. Drifttilskuddet for foreningen er satt til kr ,-. Det høres mye ut, men foreningen mister garderobetilskuddet, må betale strøm for garderobeanlegget i 1. etasje på klubbhuset og betale hall-leie og leie av eget anlegg til kommunen. Alt dette skyldes innsparinger i kommunen. Drift og utvikling av anlegget vil bli en stor utfordring i årene som kommer. Prosjektgruppen som jobbet for skole i tilknytning til idrettsanlegget har gjort en stor jobb for å få det til. Stor skuffelse når kommunestyret i februar valgte å sette opp nytt bygg på branntomta. Arbeidet med å få til et all-aktivitetshus i tilknytning til klubbhuset vil fortsette. Det er stor mangel på parkeringsplasser når det er arrangementer på anlegget. Arealplanen er godkjent av alle instanser. Forhandlingene med grunneierne går tregt. Her har foreningen en stor utfordring med å få fortgang på forhandlingene. Økonomi Når det gjelder økonomien i foreningen har det bydd på store utfordringer i Av forskjellige årsaker bestemte styret høsten 2010 å skifte regnskapsfører. Foreningen hadde ikke et godkjent regnskap for 2009 før sent på året Det viste seg at vi skyldte moms for 2009 som beløp seg til over kr ,-. Dette er nå gjort opp slik at vi ikke skylder noen ting. I Side 3

4 tillegg fikk vi store ekstra utgifter når vi skiftet regnskapsfører på høsten Når det gjelder 2011 har vi gjort avtale med Beate Holand(Petim) om å føre regnskapet for foreningen. Styret bestemte i november at Ståle Rydberg ikke ville få forlenget sitt engasjement som foreningens daglige leder. Dette skyldes foreningens anstrengte økonomi, samt de ekstra kostnadene som vi får som resultat av kommunens innsparinger. Rydberg Distribusjon vil fremdeles ha ansvar for annonser til ÅPT, sponsoravtaler, salg av arenaskilter og toalettpapir på provisjons basis. Dugnader Det har vært arrangert to dugnader på anlegget i En på våren og en på høsten. På begge dugnadene var det gledelig stort frammøte og engasjementet var stort blant de fremmøtte og alt planlagt arbeid ble utført. Juletrefest Juletrefesten til foreningen ble avholdt i begynnelsen av januar. Fremmøte kunne nok vært større, men alt i alt en hyggelig fest for de minste. Åsgårdstrand På Tvers. Åsgårdstrand På Tvers har utviklet seg til å bli et flott tidsskrift med mange flotte bilder og reportasjer. Her har de ansvarlige gjort en flott jobb. Årsberetning for Fotballgruppen i 2010 Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende: Leder : Hans Otto Tveiten Nestleder : Kurth Brekke Økonomi : Kurth Brekke Sekretær : Robert Jacobsen Leder sen.avd. : Jim Arnesen Leder jun.avd : Kristin Danielsen Styremedlem : Sidsel Jacobsen Det har vært avholdt månedlige styremøter med unntak av juli måned. Foruten vanlige styresaker har styret vært opptatt av følgende saker i året som gikk. Økonomi I likhet med tidligere år har fokuset gått på å få styring på økonomien og få de inntektsbringende tiltakene til å fungere. Aktiviteten til gruppen som driver med trafikkdirigering har vært stor, men har også bydd oss på overraskelser i form av arbeidsgiveravgift(lønn totalt over kr ,-) og manglende innbetaling av moms for 2009 og deler av Dette er det nå ordnet opp i. Skifting av regnskapsfører i oktober gjorde at vi fikk økte kostnader. Det var nødvendig for å få regnskapet for 2010 i orden. Kiosken har gitt et resultat på linje med fjoråret. Salg av Ullmax har gått etter planen. Natt-Cup en ble arrangert i et forferdelig vær. Deltagelsen var noe mindre enn forventet. Fotball-skolen ble arrangert i regi av Ståle Rydberg i august. Salget av arenaskilter har gått som budsjettert. Her har Ståle Rydberg gjort en flott jobb. Salg av juletrær gikk som budsjettert Julelotteriet gikk med et forventet overskudd på ca. kr.50000,- Side 4

5 Vi har i 2010 hatt kontroll på medlemsmassen vår. Bør ha en vervingskampanje av støttemedlemmer i Tilskuddet fra kommunen var på kr ,- for 2010 til drift av banen. Dette sammen med inntekter kunne ikke hindre at baneregnskapet gikk solid underskudd. En stor del av dette underskuddet skyldes reparasjoner og vedlikehold av maskinparken vår. Sesongen 2010 har vært en god sesong sportslig for ÅIF, vi vil trekke frem: - Old Boys lagets kretsmesterskap i veteranklassen - A-laget veldig nære opprykk til 4. divisjon - Juniorlagets kvalifisering til spill i 1. divisjon - G16 laget kvalifiserte seg til deltagelse i NM som første lag fra ÅIF. Flott seier i Oddebollen cup i Sverige. - Solid innsats fra G13 som kvalifiserte seg til spill i 2. divisjon på høsten hvor de sluttet på en fin 3. plass. - For første gang på mange år kunne vi i 2010 stille lag i dameklassen. Forøvrig viser vi til rapportene fra de forskjellige lagene. Fotballstyret har i 2010 utarbeidet retningslinjer for hvordan vi skal drifte/drive med aldersbestemte klasser. Retningslinjene er i første rekke myntet på trenere og lagleder. Retningslinjene er klare på at alle skal ha et sportslig tilbud i fotballgruppen og at vi skal være en breddeklubb. Hovedmålsettingen er å utvikle spillere og at alle skal trives i klubben, samt ha lag i alle aldersbestemte klasser. Samarbeidet med FK Tønsberg går sin gang. G13 var et av fadderlagene til FKT og flere av G16/13 spillerne har vært med på talenttreninger i FKT s regi. Vi har hatt egen keepertrening for keeperne i aldersbestemte klasser under ledelse av Thomas Stensholt fra FKT. Samarbeidet med FKT er bra, men det er opp til oss å få skikkelig utbytte av avtalen Fotballstyret har inngått samarbeid med Borre IF for klassene G14 og G13 for å få et skikkelig sportslig tilbud til spillerne. Det er meldt på et 11 er og et 7 er lag i begge klasser slik at alle spillerne skal få et bra sportslig tilbud. Slikt samarbeid blir viktig i årene som kommer for å kunne gi alle spillerne våre gode tilbud. Fornyelse av driftsavtalen med kommunen har vært en lang prosess. Resultatet ble at foreningen får et driftstilskudd på kr ,-, ny traktor m/tilhørende utstyr(snøfres, gressklipper osv). Vi mister garderobetilskuddet og må betale for strømmen i 1. etasje på klubbhuset. I tillegg må vi betale hall-leie og muligens en viss leie av vår egen bane. Dette gjør at vi får en meget anstrengt økonomi i Årsaken er kommunens nedskjæringer av alle budsjetter. Fotballstyret har til hensikt å inngå en avtale med Rydberg Distribusjon om salg av arenaskilt, inngåelse av sponsor/ reklameavtaler på provisjonsbasis. Side 5

6 Medlemsoversikt for Å.I.F.s Fotballgruppe Betalende-aktive medlemmer for 2010, samt styremedlemmer, trenere/lagledere og foreldrekontakter i hht. lister fra lagene. Styret : 7 tillitsvalgte/medlemmer Trenere/lagledere : 32 tillitsvalgte/medlemmer Foreldrekontakter : 8 tillitsvalgte/medlemmer Aktive spillere 6-12 år : 60 Spillere år : 58 Spillere år : 10 Spillere : 38 Spillere Totalt: : 166 aktive medlemmer Totalt: : 47 tillitsvalgte/medlemmer Totalt: : 213 Side 6

7 ÅRSBERETNING Gym og turn gruppa 2010 Nåværende Gruppemedlemmer: Leder: Foreldrekontakt gymlek: Instruktør Sportsdrill: Instruktør Aerobic Instruktør step/mrl Instruktør Allidrett Instruktør Gymlek Instruktør Showdans Instruktør Slynge Kvinnelige veteraner Silvia K. Kosmo Kirstin Lian Caroline Bardoff og Maren Bjørkan Karin Bosseng Laila Viken Morten Tollefsen og Rune Roberg Julie Laws og Bettina Myklebust Julie Laws og Margrethe Næs Sidsel Jacobsen Grete Hagle Svendsen ÅRSBERETNING FOR ÅIF GYM OG TURNGRUPPE 2010 Året 2010 ble et spesielt år for gymgruppa når skolen og gymsalen i påsken brant ned. Når barna så ble plassert midlertidig på Klokkeråsen skole 7 km fra Åsgårdstrand merket vi umiddelbart dette på medlemstallet vårt. Vi har nå et spredt tilbud på Idrettshuset, Klokkeråsen gymsal, Borre gymsal og Borrehallen. Det er vanskelig å holde en forening samlet når avstander spres og vi trenger sårt folk til å sitte i gymgruppa som foreldrekontakter. Vi kan nå bare håpe at det holder helt til vi igjen kan tilby fritidstilbud lokalt igjen.

8 Det har vært avholdt 2 arbeidsgruppemøter før frivillige trakk seg fra foreningen ved årsmøte Vi har også avholdt 2 trenermøter siden forrige årsmøte. Gymgruppa deltar aktivt for å høyne kvaliteten på gymsalen i den nye skolen og har gitt innspill til prosjektgruppa om størrelse, høyde og mulighet for tilskuere. Gymgruppen har i 2010 hatt 84 aktive medlemmer, fordelt på 50 barn og ca 30 voksne. Vi har hatt følgende partier og trenere: Mandag: Kl Kvinnelig veteraner Kl Sportsdrill rekrutt/konkurranse Kl Aerobic Onsdag: Gymsalen Kl Gymlek Kl Allidrett Idrettshuset Kl Step/MRL Kl Slynge Tirsdag: Idrettshuset Kl Showdans Borre gymsal Kl Konkurransedrill m/horten drill Lørdag: Borrehallen Kl Sportsdrill rekrutt/konkurranse Trente annenhver helg. MØTER: Leder har deltatt på møter med hovedforeningen. INNKJØP OG SALG: Vi har kjøp inn noen drillstaver, men har ikke erstattet utstyr som ble borte i brannen. Det fordi vi nå ikke kan tilby treningstid i SFO tid på Klokkeråsen og trenger derfor ikke mer enn det lille skolen har kjøpt inn der. Dette vil vi gjøre når skolen står ferdig des Ellers har vi hatt utgifter til gymnastikkfestivalen. Soloutøvere deltar for egen regning. ANDRE AKTIVITETER: Vi har hatt innlegg i Åsgårdstrand på tvers gjennom året, men har slitt med å få inn programmet. Rutiner for dette er skjerpet og ÅIF bør presentere sitt treningstilbud i alle utgaver av ÅPT.

9 Vi deltok i Borgertoget i Horten 17.mai. Noen turnere og sportsdrillere var med på Vestfold Gymnastikkfestival som ble arrangert i Horten juni Sommeravslutning skulle være på Bakkenteigen, men grunnet mangel på frivillige og datokollisjon ble arangementet flyttet til kostymetoget under Åsgårdstrandsdagene. Alle våre partier unntatt apparatparti fikk vist seg frem. Opplandspokalen i sportsdrill ble avholdt i Lillehammer og vi reiste opp for å konkurrere med en soloutøver. Maya Kosmo vant 3 plass i solo rekrutt dance. NM i sportsdrill ble avholdt i mai og vi reiste til Ålesund for å konkurrere med en soloutøver. Maya Kosmo ble landets 2 beste driller i solo rekrutt dance. Juleavslutninger ble avholdt siste treningskveld for alle partiene. Det ble enkle markeringer da vi har mangel på frivillige. TRENINGSAVGIFTER: Alle barnepartier kr. 500, Flere partier maks 1 500, Alle voksenparti kr. 900, Stevneparti kr. 250, Prisen på treningsavgiften er pr. halvår. Medlemskontingent til hovedforeningen i ÅIF kommer i tillegg med kr. 250, for barn og kr. 350, for voksen. Kontingenten betales 1 gang i året. Åsgårdstrand, 19. mars 2011 Silvia K. Kosmo Leder

10 Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i Hovedstyret for 2011 Leder : :Hans Otto Tveiten Velges for 2 nye år Nestleder/ :Hans Petter Nilsen Sekretær : Økonomiansvarlig :Kurth E. Brekke Regnskapsfører :Petim Regnskapsfirma) : Styremedlem 1- Representant fra Fotballen. :Velges av fotballgruppa Styremedlem 2- Representant fra Turn. : Velges av turngruppa Revisor 1 : Revisor 2 : Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i fotballgruppen for 2011 Leder :Hans Otto Tveiten Velges for 2 nye år Nestleder/ :Kurth Brekke m/ansvar for økonomien Sekretær : Regnskapsfører :Petim Regnskapsfirma) : Leder sen.avd. :Jim Arnesen Ikke på valg Leder jun.avd :Kristin Danielsen Velges for 2 år Styremedlem :Sidsel Jacobsen Ikke på valg Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i turngruppen for 2011 Leder : Nestleder/ : m/ansvar for økonomien Sekretær : Regnskapsfører : Styremedlem 1. : Side 8

11 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Arenaskilter avg.pl , ,00 0, ÅPT avg.pl , ,00 0, Draktreklame div. avg.pl , ,00 0, Sponsorinntekter mva ,00 0,00 0, Vask avg.pl 0,00-500,00 0, Fakturagebyr fritt 0,00-50,00 0, Fakturagebyr mva -250,00 0,00 0, Trafikktelling høy sats , ,00 0, Salg Tørkerull/Toalettpapir ,40 0,00 0, Salgsinntekter kiosk avg.fri , ,00 0, Inntekt Nattcup ,00 0,00 0, Viderefakturert mva fritt 2 906, ,50 0, Medlemskontingenter , ,00 0, Støttemedlemmer -850, ,00 0, Dugnadsarbeid ,00 0,00 0, Slyngetrening , ,00 0, Treningsavgift ,00 0,00 0, Salgsinntekter T papir, , ,00 0, Salg gml. Ullmaxs Vesker 0,00-600,00 0, Salg Juletrær , ,00 0, Sponsorinntekter avg.fri , ,00 0, Grasrot mm , ,87 0, Provisjon Ullmax AS , ,74 0, Salg av drillstaver avg.fri 250, ,00 0, Salg av Ullmax, avg.fri ,49 0,00 0, Lotteri og div innsamlinger , ,50 0, Annonser fritt 0,00-400,00 0, Driftstilskudd Horten Komune , ,00 0, LAM midler , ,00 0, Andre inntekter, Tilskudd utenfor området 0, ,20 0, Tilskudd Vellet 0, ,00 0, Tilskudd Slyngetrening 0, ,00 0, Tilskudd Vestfold Fotballkrets 0, ,00 0,00 Salgsinntekter , ,81 0,00 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter fast eiendom , ,00 0, Leieinntekter kamper kunstgress , ,00 0, Leieinntekter trening kunstgress , ,00 0, Andre driftsrelaterte inntekter , ,84 0, Ryddet kunde/lev poster/annet , ,82 0,00 Annen driftsinntekt , ,66 0,00 Driftsinntekter , ,47 0,00 Driftskostnader Varekostnad 4010 Innkjøp toalettpapir ,04 0,00 0, Underleverandører , ,00 0, Innkjøp Drillstaver 0, ,00 0, Innkjøp kiosk fritt , ,25 0, Innkjøp div. viderefaktureres 0, ,00 0, Innkjøp juletrær , ,50 0, Innkjøp Ullmax fritt 6 720,00 0,00 0,00 Varekostnad , ,75 0,00 Lønnskostnad 5010 Faste lønninger , ,26 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:18. Side 1

12 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Lønnskostnad 5011 Lønn ikke aga. 0, ,00 0, Påløpne feriepenger , ,77 0, Arbeidsgiveravgift , ,24 0, Arb.giv.avg. pål. feriep , ,25 0, Overtidsmat etter regning 315,00 0,00 0, Kantinekostnader 10,00 431,00 0, Lønnstilskudd NAV 0, ,00 0, Gaver til ansatte 1 400, ,90 0, Andre personalkostnader 1 273,50 0,00 0,00 Lønnskostnad , ,42 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend , ,00 0, Avskrivning på transportmidler, maskiner 4 992, ,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 0,00 Annen driftskostnad 6100 Frakter, transportkostnader og forsikring 2 507, ,00 0, Leie lokaler 6 503, ,20 0, Renovasjon, vann, avløp mv , ,00 0, Lys, varme , ,21 0, Renhold 9 688, ,75 0, Leie driftsmidler 0, ,50 0, Brannalarm 0, ,50 0, Leie traktor , ,51 0, Leie Container 4 189, ,59 0, Inventar 9 721, ,91 0, Materiell bane 340,95 0,00 0, Driftsmaterialer , ,99 0, Utgifter banen , ,42 0, Dugnadsarbeid 9 099, ,25 0, Inventar Turn ,42 0,00 0, Rekvisita 0, ,30 0, Inventar/utstyr Fotballen ,79 0,00 0, Forsikringsoppgjør Turn ,00 0,00 0, Forsikringsoppgjør Fotball ,00 0,00 0, Arbeidsklær og verneutstyr , ,80 0, Reparasjoner og vedlikehold bygninger , ,73 0, Reparasjon og vedlikehold traktor ,56 0,00 0, Reparasjoner og vedlikehold utstyr , ,62 0, Regnskapshonorar , ,01 0, Revisor , ,80 0, Klubben Online 9 330,55 0,00 0, Provisjon Ståle Rydberg ,16 0,00 0, Telefon og Pc Ståle Rydberg 5 919,50 0,00 0, Dommerutgifter , ,00 0, Trenerutgifter 4 228,00 0,00 0, Kontorrekvisita 1 216, ,53 0, Datakostnader , ,43 0, Aviser, tidsskrifter, bøker mv , ,00 0, Safetel Abbonement 966,50 997,88 0, Møter, kurs, oppdatering mv , ,80 0, Deltakeravgift , ,00 0, Kurs R.O.P.E.S 0, ,00 0, Kurs Trafikkdirigering , ,00 0, Spillerutvikling 3 900,00 0,00 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 2

13 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 6900 Telefon , ,41 0, Porto 3 464, ,11 0, Diesel Traktor 6 977, ,49 0, Vedlikehold traktor 0, ,21 0, Forsikringer 3 803,31 561,25 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , ,17 0, Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl ,- 250, ,00 0, Øreavrunding 30,09-10,30 0, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig , ,50 0, Salgskostnader , ,48 0, Reklamekostnader 0, ,47 0, Medaljer, premier osv 6 083, ,25 0, Gaver 5 272, ,99 0, Avgifter VFK , ,00 0, Avgifter VGT , ,00 0, Forsikringspremier , ,00 0, Lisenser , ,00 0, Bank og kortgebyrer 2 775, ,47 0, Gebyr Mamut Medlemsservice 5 664, ,50 0, Andre kostnader , ,03 0, Sosiale arrangementer , ,00 0, Viasat 5 250, ,00 0, Innkommet på tidligere nedskrevne fordri -200,00 0,00 0, Tap på fordringer , ,00 0, Avsetning tap på fordringer 0, ,00 0, Tap på fordringer ikke mva 5 850,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad , ,76 0,00 Driftskostnader , ,93 0,00 Driftsresultat , ,46 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern 8010 Renter bank -959, ,99 0,00 Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern -959, ,99 0,00 Annen finansinntekt 8060 Purregebyr, kunder -400,00 0,00 0,00 Annen finansinntekt -400,00 0,00 0,00 Finansinntekter , ,99 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Purregebyr. leverandør 4 499, ,94 0,00 Annen finanskostnad 4 499, ,94 0,00 Finanskostnader 4 499, ,94 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 3 140,36-359,05 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , ,41 0,00 Resultat før skattekostnad , ,41 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,41 0, Overføringer annen egenkapital 0, ,41 0,00 Annen egenkapital 0, ,41 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 0, ,41 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 3

14 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Disponeringer 0, ,41 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 4

15 Budsjett hovedforeningen Budsjett Hovedforeningen Driftsinntekter Salgsintekter Budsjett ÅPT avg.pl ,00 ÅPT avg.pl 3018 Fakturagebyr mva 0,00 Fakturagebyr mva 3200 Medlemskontingenter ,00 Medlemskontingenter 3201 Støttemedlemmer ,00 Støttemedlemmer 3203 Slyngetrening 0,00 Slyngetrening 3240 Grasrot mm ,00 Grasrot mm 3250 Provisjon Ullmax AS 0,00 Provisjon Ullmax AS 3400 Driftstilskudd Horten Komune 0,00 Driftstilskudd Horten Komune SUM Salgsintekter ,00 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter fast eiendom ,00 Leieinntekter fast eiendom 3901 Ryddet kunde/lev poster 2009 Ryddet kunde/lev poster 2009 Sum annen driftsinntekt ,00 Sum Driftsinntekter ,00 Varekostnader 4050 Underleverandører ,00 Underleverandører 4111 Innkjøp kiosk fritt 1 065,34 Innkjøp kiosk fritt Sum Varekostnader ,34 Lønnskostnader 5010 Faste lønninger, Vilde og Jim ,00 Faste lønninger 5090 Avsatt grunnet prosjekt Avsatt grunnet prosjekt 5190 Påløpne feriepenger 3 000,00 Påløpne feriepenger 5410 Arbeidsgiveravgift 0,00 Arbeidsgiveravgift 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 320,00 Arb.giv.avg. pål. feriep Kantinekostnader Kantinekostnader 5960 Gaver til ansatte 3 000,00 Gaver til ansatte 5990 Andre personalkostnader 0,00 Andre personalkostnader Sum Lønnskostnader ,00 Avskrivninger Avskrivning på bygn. & annen fast eiend ,00 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning på transportmidler, maskiner 4 576,00 Avskrivning på transportmidler, maskiner Sum Avskrivninger ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakter, transportkostnader og forsikring 0,00 Frakter, transportkostnader og forsikring 6300 Leie lokaler 0,00 Leie lokaler 6320 Renovasjon, vann, avløp mv ,00 Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme, klubbhus ,00 Lys, varme 6360 Renhold 0,00 Renhold 6430 Leie driftsmidler 0,00 Leie driftsmidler 6440 Brannalarm 3 000,00 Brannalarm 6540 Inventar, sofa 0,00 Inventar 6550 Driftsmaterialer 5 000,00 Driftsmaterialer 6555 Dugnadsarbeid 0,00 Dugnadsarbeid 6560 Rekvisita 1 000,00 Rekvisita 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 Arbeidsklær og verneutstyr 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger ,00 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr, kopima ,00 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 6700 Regnskapshonorar ,00 Regnskapshonorar 6705 Revisor 9 000,00 Revisor 6710 Klubben Online 4 000,00 Klubben Online 6715 Provisjon Ståle Rydberg ,00 Provisjon Ståle Rydberg 6716 Honorar til redaktør ÅPT , Telefon og Pc Ståle Rydberg 0,00 Telefon og Pc Ståle Rydberg 6800 Kontorrekvisita 5 000,00 Kontorrekvisita 6810 Datakostnader 7 000,00 Datakostnader 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv ,00 Aviser, tidsskrifter, bøker mv Safetel Abbonement 1 000,00 Safetel Abbonement 6860 Møter, kurs, oppdatering mv ,00 Møter, kurs, oppdatering mv Telefon 4 000,00 Telefon 6940 Porto 2 500,00 Porto 7103 Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl ,00 Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl , Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 7300 Salgskostnader, utlevering av Åpt? ,00 Salgskostnader Salgskostnader,trykking av Åpt? , Reklamekostnader 0,00 Reklamekostnader 7365 Gaver 1 500,00 Gaver 7500 Forsikringspremier ,00 Forsikringspremier 7790 Andre kostnader 6 000,00 Andre kostnader 7795 Sosiale arrangementer 0,00 Sosiale arrangementer 7798 Viasat 0,00 Viasat Sum Annen driftskostnad ,00 Sum driftskostnader ,34 Driftsresultat ,34

16 Budsjett Fotball budsjett Fotballgruppa DRIFTSRESULTAT FOTBALL Budsjett 2011 Driftsinntekt: 3000 Arenaskilter Draktreklame Sponsorinntekter mva 3018 Fakturagebyr mva 3020 trafikktelling, feilaktig Salg Tørkerull/Toalettpapir, 4 ganger a kr Salgsinntekt kiosk, avg.fri Salgsinntekt Natt cup, avg.fri, påmeldingsavgift Treningsavgift Lisenser betalt sammen med treningsavgift Dugnadsarbeid, % andel treningsavgift betalt direkte 3220 Salgsintekter T papir 3230 Sponsorinntekter utenfor avg.omr Grasrot m.m Salgsinntekt Juletrær Salgsinntekt Ullmax Salgsinntekte vdr.julelotteri Fotball lotteri NFF Andre driftsrelaterte inntekter 3410 Inntekt LAM midler Sum driftsinntekter Driftskostnad: Varekostnad 4010 Innkjøp toalettpapir Underleverandører 4111 Innkjøp kiosk fritt Innkjøp for videresalg (juletrær) Innkjøp ullmaks fritt Sum varekostnad Lønnskostnad 5510 Faste lønninger 5090 Avsatt grunnet prosjekt Påløpte feriepenger 5410 Arbeidsgiveravgift 5411 Arb. Avg påløpte feriepenger 5520 Kantinekostnader 5960 Gaver og utmerkelser til aktive Andre personal kostnader Sum lønnskostnad

17 Budsjett Fotball budsjett Fotballgruppa Andre driftskostnader 6100 Frakter, Transportkostnader 6300 Leie lokale, postboks, hall og baneleie Renovasjon, vann, avløp mv Leie driftsmidler 6450 Leie traktor 6460 Leie Container på bane Inventar kiosk og bua Driftsmatrialer, reklame skilt mm Dugnadsarbeid, ut til lagene motkonto Rekvisita, papir, batteri Inventar/Utstyr fotballen, drakter, tape, kjegler etc Forsikringsoppgjør fotballen 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger, kiosk og bua Rep./vedlikehold utstyr Revisjons og regnskapshonorar Revisor Klubben Online, web løsning + SMS bruk Provisjon Ståle Rydberg Dommerutgifter Trenerutgifter, ekstra innleie av ekstern Kontorrekvisita Datakostnader, regnskaps system med mer Aviser, Tidskrifter, Bøker, fotballens håndbok Møter, Kurs, oppdatering mv Deltakeravgift Cuper Kurs ROPES 6864 Talentutvikling, Spillerutvikling Telefon Porto Forsikringer,traktor 7100 Bilgodtgørsel, oppgavepliktig Reisekostnad ikke oppg.pl., brukes ikke, bruk Salgskostnader Reklamekostnader Annonsekostnader Medaljer premier til cuper Gaver i forbindelse med bursdager etc Avgift til VFK, overgangsgebyr, forsikring, påmeldings avgif Forsikringer, lagsforsikring til VFK Lisenser Bank og kortgebyr Gebyr mamut Medlemsservice, for faktura 7790 Andre kostnader, lege, fysio terapi etc Sosialearragement Viasat Tap på fordringer Sum andre driftskostnad Driftskostnad Driftsresultat

18 DRIFTSRESULTAT BANE Budsjett Bane Budsjett 2011 Driftsinntekt: Annen driftsinntekt 3400 Tilskudd Borre Kommune Sum driftsinntekter Leieintekter fast eiendom Leieinntekt, kamper kunstgressbane 3602 Leieinntekter trening, kunstgress Sum annen driftsinntekt Sum Driftsinntekt Driftskostnad: Lønnskostnad 5010 Faste lønninger Avsatt grunnet prosjekt(snørydding) Arbeidsgiveravgift 0 Sum lønnskostnad Annen Driftskostnad 6450 Leie traktor Leie container Matriell bane 6551 Utgifter banen, Rep/vedlikehold traktor Rep./vedlikehold utstyr Strøm klubbhus, 1, etasje Diesel traktor Forsikring, traktor Sum andre driftskostnad Sum Driftskostnad Driftsresultat

19 Budsjett for ÅIF gym og turngruppa 2011 DRIFTSINNTEKTER: 1) Inntekter kontigenter: Parti: Antall medl. Kont. Halvår Sum kont. Totalt Sportsdrill nyb. 10 kr 500,00 kr ,00 Allidrett 13 kr 500,00 kr ,00 Dans 10 kr 500,00 kr ,00 Gymlek 15 kr 500,00 kr ,00 Step/MRL /slynge 20 kr 900,00 kr ,00 Kvinnelig veteraner 8 kr 250,00 kr 4 000,00 Kvinnelig veteraner 5 kommer fra Borre Sum kr ,00 Antall utøvere 81 2) Salg og tiltak: Påskelotteri kr 5 000,00 Høstlotteri kr 5 000,00 Sum kr ,00 3) Tiltaksmidler NIF kr ,00 4) Sponsorinntekter kr ,00 Sum kr ,00 SUM DRIFTSINNTEKT kr ,00 DRIFTSKOSTNADER: 1) Lønn Trenere T/UKE KR./T. Antall uker Sum Anna Lykke 2 kr 195,00 34 kr ,00 Julie 2 kr 100,00 34 kr 6 800,00 Laila 1 kr 180,00 34 kr 6 120,00 Karin 1 kr 180,00 34 kr 6 120,00 Grete 1 kr 100,00 34 kr 3 400,00 Bettina 1 kr 100,00 34 kr 3 400,00 Maya 2 kr 75,00 34 kr 5 100,00 Sum totalt lønn kr ,00 2) Kurs/Utd kr 5 000,00 3) Deltagelse stevne kr 5 000,00 4) Adm utg. kr ,00 5) Kont./gebyr/forsikring: Instruktører 10 stk 350,- kr 3 500,00 Sum kr 3 500,00 Medlemsforsikring kr 8 000,00 Bank/Kort Gebyr kr 750,00 Sum Total 5) kr ,00 6) Div utg., leie lokaler kr 6 000,00 Arrangement f.eks. Bakkenteigen 7) Utg.gaver, møter Gaver kr 1 000,00 Møter kr 1 000,00 Kretsting Fast beløp kr. 1500,- kr 2 000,00 Sum Total 8) kr 4 000,00 8) Reiseutg. kr/km antall km antall turer kr 1 000,00 Sum Total 9) kr 1 000,00 9) Avsetning til Tap kr ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,00 FORVENTET RESULTAT kr ,00

20 Årsrapport fra ÅIFs A lag sesongen Denne sesongen har vi både hatt et lag i 5. div og et i 8. div. Sesongen startet med deltakelse i Kongeligaen. Dette er en liga for lag i de lavere divisjonene i Vestfold. Vi kom ikke videre til sluttspillet denne gang. Vi hadde og andre treningskamper, slik at alle spillere skulle få kamper før sesongen startet. Målsetningen for sesongen 2010 var å beholde plassen etter opprykket. Vi spilte 18 kamper og endte på 2. plass!! 10 seire, 3 uavgjort og 5 tap, Christoffer Bardoff ble toppscorer. 8. divisjonslaget klarte seg og greit, spesielt på høsten. Det ble en 2. plass i den serien. Det har blitt brukt mange spillere i løpet av sesongen. Det er en krevende jobb å organisere nok spillere til kampene. Grunnet fint samarbeid med juniorlaget om spillere, ble dette løst. På 5. div. laget brukte vi i snitt 2 3 juniorspillere pr kamp. Vi har denne sesongen hatt fokus på det sosiale i gruppa. Vi har hatt flere sammenkomster i form av fester og internturneringer. Stemningen i gruppa har vært god. Med sporstslig hilsen Ståle Rydberg Trener Oscar Arnesen Lagleder /Oppmann Morten Bosseng Oppmann

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING 2011...6 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2011... 6 STYRETS MÅLSETTING...7

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK INNLEDNING...3...3 STYRETS SAMMENSETTING 2010...4 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2010...4 STYRETS MÅLSETTING... 6 MÅLSETTING FOR 2010 - EVALUERING...

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer