ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL PÅ KLUBBHUSET Side 1

2 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN TIRSDAG 29. mars DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet a) Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettigede b) Valg av møteleder og referent c) Godkjenning av møteinnkalling d) Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetninger for 2010 KAFFE - Hovedforeningen - Fotball - Turn 3. Regnskap Totalt regnskap for hele foreningen Budsjett 2011 Hovedforeningen Fotball Turn 5. Utmerkelser 6. Innkomne forslag 7. Valg Side 2

3 Årsberetning for Hoved Styret i 2010 Følgende medlemmer har fungert som hovedstyret i 2010: Fungerende leder :Hans Otto Tveiten Nestleder :Hans Petter Nilsen Repr. Fotball :Robert Jacobsen Repr. Turn :Silvia Kosmo I tillegg har vi hatt: Daglig leder : Ståle Rydberg Regnskapsfører : Torill Døviken Hovedstyret har avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært ulike møter i forbindelse med driftsavtalen med kommunen, lokalisering av nytt skolebygg og andre idrettsforeninger i kommunen. Organisasjon Det lykkes ikke å få valgt komplett styre for 2010, derfor har vi hatt en komité som har fungert som styre i Dette er ingen heldig løsning på sikt. Det nye styre må jobbe hardt for å få til et komplett styre for Foreningens utfordringer er mange og veldig viktige for foreningens framtid. Vi kan nevne allaktivitetshus, drift og vedlikehold av klubbhus, arealutvidelse med påfølgende parkeringsplasser, sikring av foreningens fremtidige økonomi og sist men ikke minst viktig er å legge forholdene til rette for barn og ungdom i Åsgårdstrand slik at de kan aktiviseres på hjemstedet. Utvikling og drift av idrettsanlegget. Det nye tilbygget til klubbhuset har vært en suksess. I mangel på gymnastikksal har det vært flittig i bruk av turn og til slyngetrening. Ventilasjonsanlegget er utbedret og fungerer nå tilfredsstillende. Vi er blitt pålagt å gjøre utbedringer på det elektriske anlegget noe som vil bli gjort i slutten av mars. Utleie til barnehagen er forlenget fram til sommeren I løpet av høsten har det vært flere møter med kommunen vedr. fornyelse av driften av anlegget. Vi er blitt enig med kommunen om en 5-årig avtale. Foreningen vil få ny traktor og nytt utstyr til drift av anlegget. Drifttilskuddet for foreningen er satt til kr ,-. Det høres mye ut, men foreningen mister garderobetilskuddet, må betale strøm for garderobeanlegget i 1. etasje på klubbhuset og betale hall-leie og leie av eget anlegg til kommunen. Alt dette skyldes innsparinger i kommunen. Drift og utvikling av anlegget vil bli en stor utfordring i årene som kommer. Prosjektgruppen som jobbet for skole i tilknytning til idrettsanlegget har gjort en stor jobb for å få det til. Stor skuffelse når kommunestyret i februar valgte å sette opp nytt bygg på branntomta. Arbeidet med å få til et all-aktivitetshus i tilknytning til klubbhuset vil fortsette. Det er stor mangel på parkeringsplasser når det er arrangementer på anlegget. Arealplanen er godkjent av alle instanser. Forhandlingene med grunneierne går tregt. Her har foreningen en stor utfordring med å få fortgang på forhandlingene. Økonomi Når det gjelder økonomien i foreningen har det bydd på store utfordringer i Av forskjellige årsaker bestemte styret høsten 2010 å skifte regnskapsfører. Foreningen hadde ikke et godkjent regnskap for 2009 før sent på året Det viste seg at vi skyldte moms for 2009 som beløp seg til over kr ,-. Dette er nå gjort opp slik at vi ikke skylder noen ting. I Side 3

4 tillegg fikk vi store ekstra utgifter når vi skiftet regnskapsfører på høsten Når det gjelder 2011 har vi gjort avtale med Beate Holand(Petim) om å føre regnskapet for foreningen. Styret bestemte i november at Ståle Rydberg ikke ville få forlenget sitt engasjement som foreningens daglige leder. Dette skyldes foreningens anstrengte økonomi, samt de ekstra kostnadene som vi får som resultat av kommunens innsparinger. Rydberg Distribusjon vil fremdeles ha ansvar for annonser til ÅPT, sponsoravtaler, salg av arenaskilter og toalettpapir på provisjons basis. Dugnader Det har vært arrangert to dugnader på anlegget i En på våren og en på høsten. På begge dugnadene var det gledelig stort frammøte og engasjementet var stort blant de fremmøtte og alt planlagt arbeid ble utført. Juletrefest Juletrefesten til foreningen ble avholdt i begynnelsen av januar. Fremmøte kunne nok vært større, men alt i alt en hyggelig fest for de minste. Åsgårdstrand På Tvers. Åsgårdstrand På Tvers har utviklet seg til å bli et flott tidsskrift med mange flotte bilder og reportasjer. Her har de ansvarlige gjort en flott jobb. Årsberetning for Fotballgruppen i 2010 Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende: Leder : Hans Otto Tveiten Nestleder : Kurth Brekke Økonomi : Kurth Brekke Sekretær : Robert Jacobsen Leder sen.avd. : Jim Arnesen Leder jun.avd : Kristin Danielsen Styremedlem : Sidsel Jacobsen Det har vært avholdt månedlige styremøter med unntak av juli måned. Foruten vanlige styresaker har styret vært opptatt av følgende saker i året som gikk. Økonomi I likhet med tidligere år har fokuset gått på å få styring på økonomien og få de inntektsbringende tiltakene til å fungere. Aktiviteten til gruppen som driver med trafikkdirigering har vært stor, men har også bydd oss på overraskelser i form av arbeidsgiveravgift(lønn totalt over kr ,-) og manglende innbetaling av moms for 2009 og deler av Dette er det nå ordnet opp i. Skifting av regnskapsfører i oktober gjorde at vi fikk økte kostnader. Det var nødvendig for å få regnskapet for 2010 i orden. Kiosken har gitt et resultat på linje med fjoråret. Salg av Ullmax har gått etter planen. Natt-Cup en ble arrangert i et forferdelig vær. Deltagelsen var noe mindre enn forventet. Fotball-skolen ble arrangert i regi av Ståle Rydberg i august. Salget av arenaskilter har gått som budsjettert. Her har Ståle Rydberg gjort en flott jobb. Salg av juletrær gikk som budsjettert Julelotteriet gikk med et forventet overskudd på ca. kr.50000,- Side 4

5 Vi har i 2010 hatt kontroll på medlemsmassen vår. Bør ha en vervingskampanje av støttemedlemmer i Tilskuddet fra kommunen var på kr ,- for 2010 til drift av banen. Dette sammen med inntekter kunne ikke hindre at baneregnskapet gikk solid underskudd. En stor del av dette underskuddet skyldes reparasjoner og vedlikehold av maskinparken vår. Sesongen 2010 har vært en god sesong sportslig for ÅIF, vi vil trekke frem: - Old Boys lagets kretsmesterskap i veteranklassen - A-laget veldig nære opprykk til 4. divisjon - Juniorlagets kvalifisering til spill i 1. divisjon - G16 laget kvalifiserte seg til deltagelse i NM som første lag fra ÅIF. Flott seier i Oddebollen cup i Sverige. - Solid innsats fra G13 som kvalifiserte seg til spill i 2. divisjon på høsten hvor de sluttet på en fin 3. plass. - For første gang på mange år kunne vi i 2010 stille lag i dameklassen. Forøvrig viser vi til rapportene fra de forskjellige lagene. Fotballstyret har i 2010 utarbeidet retningslinjer for hvordan vi skal drifte/drive med aldersbestemte klasser. Retningslinjene er i første rekke myntet på trenere og lagleder. Retningslinjene er klare på at alle skal ha et sportslig tilbud i fotballgruppen og at vi skal være en breddeklubb. Hovedmålsettingen er å utvikle spillere og at alle skal trives i klubben, samt ha lag i alle aldersbestemte klasser. Samarbeidet med FK Tønsberg går sin gang. G13 var et av fadderlagene til FKT og flere av G16/13 spillerne har vært med på talenttreninger i FKT s regi. Vi har hatt egen keepertrening for keeperne i aldersbestemte klasser under ledelse av Thomas Stensholt fra FKT. Samarbeidet med FKT er bra, men det er opp til oss å få skikkelig utbytte av avtalen Fotballstyret har inngått samarbeid med Borre IF for klassene G14 og G13 for å få et skikkelig sportslig tilbud til spillerne. Det er meldt på et 11 er og et 7 er lag i begge klasser slik at alle spillerne skal få et bra sportslig tilbud. Slikt samarbeid blir viktig i årene som kommer for å kunne gi alle spillerne våre gode tilbud. Fornyelse av driftsavtalen med kommunen har vært en lang prosess. Resultatet ble at foreningen får et driftstilskudd på kr ,-, ny traktor m/tilhørende utstyr(snøfres, gressklipper osv). Vi mister garderobetilskuddet og må betale for strømmen i 1. etasje på klubbhuset. I tillegg må vi betale hall-leie og muligens en viss leie av vår egen bane. Dette gjør at vi får en meget anstrengt økonomi i Årsaken er kommunens nedskjæringer av alle budsjetter. Fotballstyret har til hensikt å inngå en avtale med Rydberg Distribusjon om salg av arenaskilt, inngåelse av sponsor/ reklameavtaler på provisjonsbasis. Side 5

6 Medlemsoversikt for Å.I.F.s Fotballgruppe Betalende-aktive medlemmer for 2010, samt styremedlemmer, trenere/lagledere og foreldrekontakter i hht. lister fra lagene. Styret : 7 tillitsvalgte/medlemmer Trenere/lagledere : 32 tillitsvalgte/medlemmer Foreldrekontakter : 8 tillitsvalgte/medlemmer Aktive spillere 6-12 år : 60 Spillere år : 58 Spillere år : 10 Spillere : 38 Spillere Totalt: : 166 aktive medlemmer Totalt: : 47 tillitsvalgte/medlemmer Totalt: : 213 Side 6

7 ÅRSBERETNING Gym og turn gruppa 2010 Nåværende Gruppemedlemmer: Leder: Foreldrekontakt gymlek: Instruktør Sportsdrill: Instruktør Aerobic Instruktør step/mrl Instruktør Allidrett Instruktør Gymlek Instruktør Showdans Instruktør Slynge Kvinnelige veteraner Silvia K. Kosmo Kirstin Lian Caroline Bardoff og Maren Bjørkan Karin Bosseng Laila Viken Morten Tollefsen og Rune Roberg Julie Laws og Bettina Myklebust Julie Laws og Margrethe Næs Sidsel Jacobsen Grete Hagle Svendsen ÅRSBERETNING FOR ÅIF GYM OG TURNGRUPPE 2010 Året 2010 ble et spesielt år for gymgruppa når skolen og gymsalen i påsken brant ned. Når barna så ble plassert midlertidig på Klokkeråsen skole 7 km fra Åsgårdstrand merket vi umiddelbart dette på medlemstallet vårt. Vi har nå et spredt tilbud på Idrettshuset, Klokkeråsen gymsal, Borre gymsal og Borrehallen. Det er vanskelig å holde en forening samlet når avstander spres og vi trenger sårt folk til å sitte i gymgruppa som foreldrekontakter. Vi kan nå bare håpe at det holder helt til vi igjen kan tilby fritidstilbud lokalt igjen.

8 Det har vært avholdt 2 arbeidsgruppemøter før frivillige trakk seg fra foreningen ved årsmøte Vi har også avholdt 2 trenermøter siden forrige årsmøte. Gymgruppa deltar aktivt for å høyne kvaliteten på gymsalen i den nye skolen og har gitt innspill til prosjektgruppa om størrelse, høyde og mulighet for tilskuere. Gymgruppen har i 2010 hatt 84 aktive medlemmer, fordelt på 50 barn og ca 30 voksne. Vi har hatt følgende partier og trenere: Mandag: Kl Kvinnelig veteraner Kl Sportsdrill rekrutt/konkurranse Kl Aerobic Onsdag: Gymsalen Kl Gymlek Kl Allidrett Idrettshuset Kl Step/MRL Kl Slynge Tirsdag: Idrettshuset Kl Showdans Borre gymsal Kl Konkurransedrill m/horten drill Lørdag: Borrehallen Kl Sportsdrill rekrutt/konkurranse Trente annenhver helg. MØTER: Leder har deltatt på møter med hovedforeningen. INNKJØP OG SALG: Vi har kjøp inn noen drillstaver, men har ikke erstattet utstyr som ble borte i brannen. Det fordi vi nå ikke kan tilby treningstid i SFO tid på Klokkeråsen og trenger derfor ikke mer enn det lille skolen har kjøpt inn der. Dette vil vi gjøre når skolen står ferdig des Ellers har vi hatt utgifter til gymnastikkfestivalen. Soloutøvere deltar for egen regning. ANDRE AKTIVITETER: Vi har hatt innlegg i Åsgårdstrand på tvers gjennom året, men har slitt med å få inn programmet. Rutiner for dette er skjerpet og ÅIF bør presentere sitt treningstilbud i alle utgaver av ÅPT.

9 Vi deltok i Borgertoget i Horten 17.mai. Noen turnere og sportsdrillere var med på Vestfold Gymnastikkfestival som ble arrangert i Horten juni Sommeravslutning skulle være på Bakkenteigen, men grunnet mangel på frivillige og datokollisjon ble arangementet flyttet til kostymetoget under Åsgårdstrandsdagene. Alle våre partier unntatt apparatparti fikk vist seg frem. Opplandspokalen i sportsdrill ble avholdt i Lillehammer og vi reiste opp for å konkurrere med en soloutøver. Maya Kosmo vant 3 plass i solo rekrutt dance. NM i sportsdrill ble avholdt i mai og vi reiste til Ålesund for å konkurrere med en soloutøver. Maya Kosmo ble landets 2 beste driller i solo rekrutt dance. Juleavslutninger ble avholdt siste treningskveld for alle partiene. Det ble enkle markeringer da vi har mangel på frivillige. TRENINGSAVGIFTER: Alle barnepartier kr. 500, Flere partier maks 1 500, Alle voksenparti kr. 900, Stevneparti kr. 250, Prisen på treningsavgiften er pr. halvår. Medlemskontingent til hovedforeningen i ÅIF kommer i tillegg med kr. 250, for barn og kr. 350, for voksen. Kontingenten betales 1 gang i året. Åsgårdstrand, 19. mars 2011 Silvia K. Kosmo Leder

10 Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i Hovedstyret for 2011 Leder : :Hans Otto Tveiten Velges for 2 nye år Nestleder/ :Hans Petter Nilsen Sekretær : Økonomiansvarlig :Kurth E. Brekke Regnskapsfører :Petim Regnskapsfirma) : Styremedlem 1- Representant fra Fotballen. :Velges av fotballgruppa Styremedlem 2- Representant fra Turn. : Velges av turngruppa Revisor 1 : Revisor 2 : Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i fotballgruppen for 2011 Leder :Hans Otto Tveiten Velges for 2 nye år Nestleder/ :Kurth Brekke m/ansvar for økonomien Sekretær : Regnskapsfører :Petim Regnskapsfirma) : Leder sen.avd. :Jim Arnesen Ikke på valg Leder jun.avd :Kristin Danielsen Velges for 2 år Styremedlem :Sidsel Jacobsen Ikke på valg Styrets innstilling til valg av styremedlemmer i turngruppen for 2011 Leder : Nestleder/ : m/ansvar for økonomien Sekretær : Regnskapsfører : Styremedlem 1. : Side 8

11 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Arenaskilter avg.pl , ,00 0, ÅPT avg.pl , ,00 0, Draktreklame div. avg.pl , ,00 0, Sponsorinntekter mva ,00 0,00 0, Vask avg.pl 0,00-500,00 0, Fakturagebyr fritt 0,00-50,00 0, Fakturagebyr mva -250,00 0,00 0, Trafikktelling høy sats , ,00 0, Salg Tørkerull/Toalettpapir ,40 0,00 0, Salgsinntekter kiosk avg.fri , ,00 0, Inntekt Nattcup ,00 0,00 0, Viderefakturert mva fritt 2 906, ,50 0, Medlemskontingenter , ,00 0, Støttemedlemmer -850, ,00 0, Dugnadsarbeid ,00 0,00 0, Slyngetrening , ,00 0, Treningsavgift ,00 0,00 0, Salgsinntekter T papir, , ,00 0, Salg gml. Ullmaxs Vesker 0,00-600,00 0, Salg Juletrær , ,00 0, Sponsorinntekter avg.fri , ,00 0, Grasrot mm , ,87 0, Provisjon Ullmax AS , ,74 0, Salg av drillstaver avg.fri 250, ,00 0, Salg av Ullmax, avg.fri ,49 0,00 0, Lotteri og div innsamlinger , ,50 0, Annonser fritt 0,00-400,00 0, Driftstilskudd Horten Komune , ,00 0, LAM midler , ,00 0, Andre inntekter, Tilskudd utenfor området 0, ,20 0, Tilskudd Vellet 0, ,00 0, Tilskudd Slyngetrening 0, ,00 0, Tilskudd Vestfold Fotballkrets 0, ,00 0,00 Salgsinntekter , ,81 0,00 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter fast eiendom , ,00 0, Leieinntekter kamper kunstgress , ,00 0, Leieinntekter trening kunstgress , ,00 0, Andre driftsrelaterte inntekter , ,84 0, Ryddet kunde/lev poster/annet , ,82 0,00 Annen driftsinntekt , ,66 0,00 Driftsinntekter , ,47 0,00 Driftskostnader Varekostnad 4010 Innkjøp toalettpapir ,04 0,00 0, Underleverandører , ,00 0, Innkjøp Drillstaver 0, ,00 0, Innkjøp kiosk fritt , ,25 0, Innkjøp div. viderefaktureres 0, ,00 0, Innkjøp juletrær , ,50 0, Innkjøp Ullmax fritt 6 720,00 0,00 0,00 Varekostnad , ,75 0,00 Lønnskostnad 5010 Faste lønninger , ,26 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:18. Side 1

12 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Lønnskostnad 5011 Lønn ikke aga. 0, ,00 0, Påløpne feriepenger , ,77 0, Arbeidsgiveravgift , ,24 0, Arb.giv.avg. pål. feriep , ,25 0, Overtidsmat etter regning 315,00 0,00 0, Kantinekostnader 10,00 431,00 0, Lønnstilskudd NAV 0, ,00 0, Gaver til ansatte 1 400, ,90 0, Andre personalkostnader 1 273,50 0,00 0,00 Lønnskostnad , ,42 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend , ,00 0, Avskrivning på transportmidler, maskiner 4 992, ,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 0,00 Annen driftskostnad 6100 Frakter, transportkostnader og forsikring 2 507, ,00 0, Leie lokaler 6 503, ,20 0, Renovasjon, vann, avløp mv , ,00 0, Lys, varme , ,21 0, Renhold 9 688, ,75 0, Leie driftsmidler 0, ,50 0, Brannalarm 0, ,50 0, Leie traktor , ,51 0, Leie Container 4 189, ,59 0, Inventar 9 721, ,91 0, Materiell bane 340,95 0,00 0, Driftsmaterialer , ,99 0, Utgifter banen , ,42 0, Dugnadsarbeid 9 099, ,25 0, Inventar Turn ,42 0,00 0, Rekvisita 0, ,30 0, Inventar/utstyr Fotballen ,79 0,00 0, Forsikringsoppgjør Turn ,00 0,00 0, Forsikringsoppgjør Fotball ,00 0,00 0, Arbeidsklær og verneutstyr , ,80 0, Reparasjoner og vedlikehold bygninger , ,73 0, Reparasjon og vedlikehold traktor ,56 0,00 0, Reparasjoner og vedlikehold utstyr , ,62 0, Regnskapshonorar , ,01 0, Revisor , ,80 0, Klubben Online 9 330,55 0,00 0, Provisjon Ståle Rydberg ,16 0,00 0, Telefon og Pc Ståle Rydberg 5 919,50 0,00 0, Dommerutgifter , ,00 0, Trenerutgifter 4 228,00 0,00 0, Kontorrekvisita 1 216, ,53 0, Datakostnader , ,43 0, Aviser, tidsskrifter, bøker mv , ,00 0, Safetel Abbonement 966,50 997,88 0, Møter, kurs, oppdatering mv , ,80 0, Deltakeravgift , ,00 0, Kurs R.O.P.E.S 0, ,00 0, Kurs Trafikkdirigering , ,00 0, Spillerutvikling 3 900,00 0,00 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 2

13 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 6900 Telefon , ,41 0, Porto 3 464, ,11 0, Diesel Traktor 6 977, ,49 0, Vedlikehold traktor 0, ,21 0, Forsikringer 3 803,31 561,25 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , ,17 0, Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl ,- 250, ,00 0, Øreavrunding 30,09-10,30 0, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig , ,50 0, Salgskostnader , ,48 0, Reklamekostnader 0, ,47 0, Medaljer, premier osv 6 083, ,25 0, Gaver 5 272, ,99 0, Avgifter VFK , ,00 0, Avgifter VGT , ,00 0, Forsikringspremier , ,00 0, Lisenser , ,00 0, Bank og kortgebyrer 2 775, ,47 0, Gebyr Mamut Medlemsservice 5 664, ,50 0, Andre kostnader , ,03 0, Sosiale arrangementer , ,00 0, Viasat 5 250, ,00 0, Innkommet på tidligere nedskrevne fordri -200,00 0,00 0, Tap på fordringer , ,00 0, Avsetning tap på fordringer 0, ,00 0, Tap på fordringer ikke mva 5 850,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad , ,76 0,00 Driftskostnader , ,93 0,00 Driftsresultat , ,46 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern 8010 Renter bank -959, ,99 0,00 Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern -959, ,99 0,00 Annen finansinntekt 8060 Purregebyr, kunder -400,00 0,00 0,00 Annen finansinntekt -400,00 0,00 0,00 Finansinntekter , ,99 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Purregebyr. leverandør 4 499, ,94 0,00 Annen finanskostnad 4 499, ,94 0,00 Finanskostnader 4 499, ,94 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 3 140,36-359,05 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , ,41 0,00 Resultat før skattekostnad , ,41 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,41 0, Overføringer annen egenkapital 0, ,41 0,00 Annen egenkapital 0, ,41 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 0, ,41 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 3

14 Åsgårdstrand Idrettsforening Pb 26 Resultatregnskap 1 detaljert 3167 ÅSGÅRDSTRAND Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Disponeringer 0, ,41 0,00 Utskrevet av Ståle Rydberg :40:20. Side 4

15 Budsjett hovedforeningen Budsjett Hovedforeningen Driftsinntekter Salgsintekter Budsjett ÅPT avg.pl ,00 ÅPT avg.pl 3018 Fakturagebyr mva 0,00 Fakturagebyr mva 3200 Medlemskontingenter ,00 Medlemskontingenter 3201 Støttemedlemmer ,00 Støttemedlemmer 3203 Slyngetrening 0,00 Slyngetrening 3240 Grasrot mm ,00 Grasrot mm 3250 Provisjon Ullmax AS 0,00 Provisjon Ullmax AS 3400 Driftstilskudd Horten Komune 0,00 Driftstilskudd Horten Komune SUM Salgsintekter ,00 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter fast eiendom ,00 Leieinntekter fast eiendom 3901 Ryddet kunde/lev poster 2009 Ryddet kunde/lev poster 2009 Sum annen driftsinntekt ,00 Sum Driftsinntekter ,00 Varekostnader 4050 Underleverandører ,00 Underleverandører 4111 Innkjøp kiosk fritt 1 065,34 Innkjøp kiosk fritt Sum Varekostnader ,34 Lønnskostnader 5010 Faste lønninger, Vilde og Jim ,00 Faste lønninger 5090 Avsatt grunnet prosjekt Avsatt grunnet prosjekt 5190 Påløpne feriepenger 3 000,00 Påløpne feriepenger 5410 Arbeidsgiveravgift 0,00 Arbeidsgiveravgift 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 320,00 Arb.giv.avg. pål. feriep Kantinekostnader Kantinekostnader 5960 Gaver til ansatte 3 000,00 Gaver til ansatte 5990 Andre personalkostnader 0,00 Andre personalkostnader Sum Lønnskostnader ,00 Avskrivninger Avskrivning på bygn. & annen fast eiend ,00 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning på transportmidler, maskiner 4 576,00 Avskrivning på transportmidler, maskiner Sum Avskrivninger ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakter, transportkostnader og forsikring 0,00 Frakter, transportkostnader og forsikring 6300 Leie lokaler 0,00 Leie lokaler 6320 Renovasjon, vann, avløp mv ,00 Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme, klubbhus ,00 Lys, varme 6360 Renhold 0,00 Renhold 6430 Leie driftsmidler 0,00 Leie driftsmidler 6440 Brannalarm 3 000,00 Brannalarm 6540 Inventar, sofa 0,00 Inventar 6550 Driftsmaterialer 5 000,00 Driftsmaterialer 6555 Dugnadsarbeid 0,00 Dugnadsarbeid 6560 Rekvisita 1 000,00 Rekvisita 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 Arbeidsklær og verneutstyr 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger ,00 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr, kopima ,00 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 6700 Regnskapshonorar ,00 Regnskapshonorar 6705 Revisor 9 000,00 Revisor 6710 Klubben Online 4 000,00 Klubben Online 6715 Provisjon Ståle Rydberg ,00 Provisjon Ståle Rydberg 6716 Honorar til redaktør ÅPT , Telefon og Pc Ståle Rydberg 0,00 Telefon og Pc Ståle Rydberg 6800 Kontorrekvisita 5 000,00 Kontorrekvisita 6810 Datakostnader 7 000,00 Datakostnader 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv ,00 Aviser, tidsskrifter, bøker mv Safetel Abbonement 1 000,00 Safetel Abbonement 6860 Møter, kurs, oppdatering mv ,00 Møter, kurs, oppdatering mv Telefon 4 000,00 Telefon 6940 Porto 2 500,00 Porto 7103 Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl ,00 Godtgjørelse PC/Mobil ikke oppgavepl , Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 7300 Salgskostnader, utlevering av Åpt? ,00 Salgskostnader Salgskostnader,trykking av Åpt? , Reklamekostnader 0,00 Reklamekostnader 7365 Gaver 1 500,00 Gaver 7500 Forsikringspremier ,00 Forsikringspremier 7790 Andre kostnader 6 000,00 Andre kostnader 7795 Sosiale arrangementer 0,00 Sosiale arrangementer 7798 Viasat 0,00 Viasat Sum Annen driftskostnad ,00 Sum driftskostnader ,34 Driftsresultat ,34

16 Budsjett Fotball budsjett Fotballgruppa DRIFTSRESULTAT FOTBALL Budsjett 2011 Driftsinntekt: 3000 Arenaskilter Draktreklame Sponsorinntekter mva 3018 Fakturagebyr mva 3020 trafikktelling, feilaktig Salg Tørkerull/Toalettpapir, 4 ganger a kr Salgsinntekt kiosk, avg.fri Salgsinntekt Natt cup, avg.fri, påmeldingsavgift Treningsavgift Lisenser betalt sammen med treningsavgift Dugnadsarbeid, % andel treningsavgift betalt direkte 3220 Salgsintekter T papir 3230 Sponsorinntekter utenfor avg.omr Grasrot m.m Salgsinntekt Juletrær Salgsinntekt Ullmax Salgsinntekte vdr.julelotteri Fotball lotteri NFF Andre driftsrelaterte inntekter 3410 Inntekt LAM midler Sum driftsinntekter Driftskostnad: Varekostnad 4010 Innkjøp toalettpapir Underleverandører 4111 Innkjøp kiosk fritt Innkjøp for videresalg (juletrær) Innkjøp ullmaks fritt Sum varekostnad Lønnskostnad 5510 Faste lønninger 5090 Avsatt grunnet prosjekt Påløpte feriepenger 5410 Arbeidsgiveravgift 5411 Arb. Avg påløpte feriepenger 5520 Kantinekostnader 5960 Gaver og utmerkelser til aktive Andre personal kostnader Sum lønnskostnad

17 Budsjett Fotball budsjett Fotballgruppa Andre driftskostnader 6100 Frakter, Transportkostnader 6300 Leie lokale, postboks, hall og baneleie Renovasjon, vann, avløp mv Leie driftsmidler 6450 Leie traktor 6460 Leie Container på bane Inventar kiosk og bua Driftsmatrialer, reklame skilt mm Dugnadsarbeid, ut til lagene motkonto Rekvisita, papir, batteri Inventar/Utstyr fotballen, drakter, tape, kjegler etc Forsikringsoppgjør fotballen 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger, kiosk og bua Rep./vedlikehold utstyr Revisjons og regnskapshonorar Revisor Klubben Online, web løsning + SMS bruk Provisjon Ståle Rydberg Dommerutgifter Trenerutgifter, ekstra innleie av ekstern Kontorrekvisita Datakostnader, regnskaps system med mer Aviser, Tidskrifter, Bøker, fotballens håndbok Møter, Kurs, oppdatering mv Deltakeravgift Cuper Kurs ROPES 6864 Talentutvikling, Spillerutvikling Telefon Porto Forsikringer,traktor 7100 Bilgodtgørsel, oppgavepliktig Reisekostnad ikke oppg.pl., brukes ikke, bruk Salgskostnader Reklamekostnader Annonsekostnader Medaljer premier til cuper Gaver i forbindelse med bursdager etc Avgift til VFK, overgangsgebyr, forsikring, påmeldings avgif Forsikringer, lagsforsikring til VFK Lisenser Bank og kortgebyr Gebyr mamut Medlemsservice, for faktura 7790 Andre kostnader, lege, fysio terapi etc Sosialearragement Viasat Tap på fordringer Sum andre driftskostnad Driftskostnad Driftsresultat

18 DRIFTSRESULTAT BANE Budsjett Bane Budsjett 2011 Driftsinntekt: Annen driftsinntekt 3400 Tilskudd Borre Kommune Sum driftsinntekter Leieintekter fast eiendom Leieinntekt, kamper kunstgressbane 3602 Leieinntekter trening, kunstgress Sum annen driftsinntekt Sum Driftsinntekt Driftskostnad: Lønnskostnad 5010 Faste lønninger Avsatt grunnet prosjekt(snørydding) Arbeidsgiveravgift 0 Sum lønnskostnad Annen Driftskostnad 6450 Leie traktor Leie container Matriell bane 6551 Utgifter banen, Rep/vedlikehold traktor Rep./vedlikehold utstyr Strøm klubbhus, 1, etasje Diesel traktor Forsikring, traktor Sum andre driftskostnad Sum Driftskostnad Driftsresultat

19 Budsjett for ÅIF gym og turngruppa 2011 DRIFTSINNTEKTER: 1) Inntekter kontigenter: Parti: Antall medl. Kont. Halvår Sum kont. Totalt Sportsdrill nyb. 10 kr 500,00 kr ,00 Allidrett 13 kr 500,00 kr ,00 Dans 10 kr 500,00 kr ,00 Gymlek 15 kr 500,00 kr ,00 Step/MRL /slynge 20 kr 900,00 kr ,00 Kvinnelig veteraner 8 kr 250,00 kr 4 000,00 Kvinnelig veteraner 5 kommer fra Borre Sum kr ,00 Antall utøvere 81 2) Salg og tiltak: Påskelotteri kr 5 000,00 Høstlotteri kr 5 000,00 Sum kr ,00 3) Tiltaksmidler NIF kr ,00 4) Sponsorinntekter kr ,00 Sum kr ,00 SUM DRIFTSINNTEKT kr ,00 DRIFTSKOSTNADER: 1) Lønn Trenere T/UKE KR./T. Antall uker Sum Anna Lykke 2 kr 195,00 34 kr ,00 Julie 2 kr 100,00 34 kr 6 800,00 Laila 1 kr 180,00 34 kr 6 120,00 Karin 1 kr 180,00 34 kr 6 120,00 Grete 1 kr 100,00 34 kr 3 400,00 Bettina 1 kr 100,00 34 kr 3 400,00 Maya 2 kr 75,00 34 kr 5 100,00 Sum totalt lønn kr ,00 2) Kurs/Utd kr 5 000,00 3) Deltagelse stevne kr 5 000,00 4) Adm utg. kr ,00 5) Kont./gebyr/forsikring: Instruktører 10 stk 350,- kr 3 500,00 Sum kr 3 500,00 Medlemsforsikring kr 8 000,00 Bank/Kort Gebyr kr 750,00 Sum Total 5) kr ,00 6) Div utg., leie lokaler kr 6 000,00 Arrangement f.eks. Bakkenteigen 7) Utg.gaver, møter Gaver kr 1 000,00 Møter kr 1 000,00 Kretsting Fast beløp kr. 1500,- kr 2 000,00 Sum Total 8) kr 4 000,00 8) Reiseutg. kr/km antall km antall turer kr 1 000,00 Sum Total 9) kr 1 000,00 9) Avsetning til Tap kr ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,00 FORVENTET RESULTAT kr ,00

20 Årsrapport fra ÅIFs A lag sesongen Denne sesongen har vi både hatt et lag i 5. div og et i 8. div. Sesongen startet med deltakelse i Kongeligaen. Dette er en liga for lag i de lavere divisjonene i Vestfold. Vi kom ikke videre til sluttspillet denne gang. Vi hadde og andre treningskamper, slik at alle spillere skulle få kamper før sesongen startet. Målsetningen for sesongen 2010 var å beholde plassen etter opprykket. Vi spilte 18 kamper og endte på 2. plass!! 10 seire, 3 uavgjort og 5 tap, Christoffer Bardoff ble toppscorer. 8. divisjonslaget klarte seg og greit, spesielt på høsten. Det ble en 2. plass i den serien. Det har blitt brukt mange spillere i løpet av sesongen. Det er en krevende jobb å organisere nok spillere til kampene. Grunnet fint samarbeid med juniorlaget om spillere, ble dette løst. På 5. div. laget brukte vi i snitt 2 3 juniorspillere pr kamp. Vi har denne sesongen hatt fokus på det sosiale i gruppa. Vi har hatt flere sammenkomster i form av fester og internturneringer. Stemningen i gruppa har vært god. Med sporstslig hilsen Ståle Rydberg Trener Oscar Arnesen Lagleder /Oppmann Morten Bosseng Oppmann

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Ski IL Fotball. Resultatregnskap 1 detaljert. Driftsresultat. Postboks SKI

Ski IL Fotball. Resultatregnskap 1 detaljert. Driftsresultat. Postboks SKI Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3000 Utleie adm. klubbhus Ski IL -75 497,00-69 840,00 0,00 3020 Treningsavgift/kontingent spillere -1 221

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame 0 3011 Sponsorinntekter mva pliktig 0 60 000-60 000 - - - - - - - - - - 3103 Solør Mart`n 0 100 000 - - - - - - - 75 000 15 000 - - 10 000 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Stegaberg Idrettslag. Org.nr.:

Årsregnskap. Stegaberg Idrettslag. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Stegaberg Idrettslag Org.nr.:875 564 722 Til årsmøtet i Stegaberg Idrettslag VALGT REVISORS BERETNING FOR 2015 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stegaberg Idrettslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Fredag 21. Feb 2014 12:13 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet 0,00-17 500,00 0,00 0,00-17 500,00 0,00 3305 -

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2007 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått siden siste årsberetning for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi har hatt et rolig driftsår, men legger nå siste hånd

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4.

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer