VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN"

Transkript

1 Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN PÅ Klubbhuset

2 DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettige - Valg av møteleder og referent - Godkjenning av møteinnkalling - Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetninger for Hovedforeningen - Fotball - Turn KAFFE 3. Regnskap Totalt regnskap for Foreningen totalt Vedlegg: Regnskap for turn, fotball og banen. 4. Budsjett Hovedforeningen - Turn - Fotball - Banen 5. Utmerkelser 6. Innkommene forslag 7. Valg

3 Årsberetning for Hovedstyret i Hovedstyret har i 2011 bestått av følgende: - Leder Hans Otto Tveiten - Nestleder Hans Petter Nilsen - Sekretær Silvia Kosmo - Økonomi Kurth E. Brekke - Styremedlem Roy Kenneth Hansen - Styremedlem Sidsel Jacobsen - Fotball Kristin Danielsen/Th.A. Hermansen I tillegg har vi hatt Petim v/ Beate Holand som regnskapsfører og Jan Erik Marthinsen i BDO som revisor. Hovedstyret har avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært møter i forbindelse med driftsavtalen med kommunen, lokalisering av nytt skolebygg, samt møter med andre foreninger i Åsgårdstrand og kommunen for øvrig. ÅIF er i dag en forening med et organisasjonsnummer og en felles brukskonto. Det gjør at det er enklere å ha oversikt over foreningens økonomi. I tillegg har vi en sparekonto for Foreningen totalt sett, samt en konto spesielt for turn. Denne kontoen skal benyttes til nødvendig utstyr når den nye gymsalen er klar i Økonomi Regnskapet for 2011 viser at vi har fått kontroll på økonomistyringen i foreningen etter et par år med turbulens. Foreningen har pr. dato en solid økonomi. Hovedforeningen har en sparekonto på ca. kr ,-. Disse midlene er avsatt til fremtidige vedlikeholdsutgifter til klubbhuset. Det er forventet at disse utgiftene vil øke etter hvert som klubbhuset blir eldre. I 2011 har vi hatt vedlikeholdsutgifter på litt over kr ,-. Viser for øvrig til vedlagte regsskapsoversikt for de forskjellige gruppene.

4 Klubbhuset. Klubbhuset har vært gjenstand for en del vedlikeholdsarbeid i Det oppsto lekkasje i taket på den søndre fløyen av klubbhuset. Vi ble nødt til å fjerne det gamle gulvet som lå der for å få utført reparasjon av membranen. Damelaget med Jim og Robert i spissen påtok seg ansvaret for å legge nytt gulv noe som ble gjort i høst. Det har vært utført omfattende arbeid på det elektriske anlegget etter påbud fra Skagerak Energi. Arbeidet ble utført av Nilsen Elektro. Låsen til hoveddøren ble skift ut med en smekklås fordi døren til stadighet sto ulåst. Tross solid arbeid av prosjektgruppen klarte ikke foreningene i Åsgårdstrand å overbevise politikerne og kommunens administrasjon at den nye skolen burde ligge i tilknytning til idrettsanlegget. Kampen om å få en hall kommer til å gå videre. Anlegget Driftsavtalen med kommunen ble ferdigforhandlet vinteren Foreningen får et årlig tilskudd fra kommunen på kr ,- til drift av anlegget. Det høres mye ut, men kommunen tar en del tilbake: - Foreningen må betale halleie - Leie for bruk av eget anlegg. Kr ,- pr.lag - Foreningen betaler nå for strømmen i 1. etasje på klubbhuset. Denne regningen ble på kr ,- for Det er spesielt Skoppum og vår forening som rammes hardest av kommunens foreninger. Dette vil bli tatt opp i evalueringen av driftsavtalen med kommunen. Kommunen stiller traktor og nødvendig utstyr bruk på anlegget. Foreningens gamle traktor ble levert tilbake til Lier traktor for salg. Foreningen ble nødt til å sette opp en ny garasje for å få plassert den nye traktoren med utstyr under tak. Garasjen kostet oss ca. kr ,-. Garasjen ble levert som elementer og ble montert av noen av foreningens medlemmer med Jim Arnesen i spissen. Ny garasje medførte at foreningen kunne si opp leieavtalen av containerene noe som sparer oss for ca. kr ,- i leieutgifter.

5 Det har vært avholdt to store dugnader på anlegget i En dugnad på våren og en på høsten. Her har det vært bra med medlemmer som har stilt opp og mye nødvendig arbeid ble utført på anlegget. Arbeidet mot kommunen for å få på plass større parkeringskapasitet i forbindelse med arealplanen til kommunen vil bli intensivert i tiden som kommer. På slutten av året ble gressbanen utsatt for hærverk på grunn av råkjøring med bil. Hvor omfattende skadene er får vi først vite til våren, men vi får håpe det ikke er så ille som det så ut til. Styret vil takke alle som har bidratt i sesongen som gikk. Når det gjelder medlemmer som har anledning til å delta i styret er ikke situasjonen så lys. Vi har problemer med å få dekket inn ledige tillitsverv i hovedstyret og turn, men vi håper vi får det til. Årsrapport Fotballgruppen. Årsrapporter fra lagene Årsrapport fra Turngruppen. Regnskap/Budsjetter Valgkommiteens innstilling.

6 Fotballgruppa Årsberetning for fotballgruppen Fotballstyret har i 2011 bestått av: Leder: Kristin Danielsen Nestleder: Thor Hermansen Styremedlem 1: Jim Arnesen Styremedlem 2: Bjørn Henriksen Styremedlem 3: Sidsel Jacobsen Styremedlem 4: Tom I. Brunstad Kristin og Sidsel har vært fotballgruppas representanter i hovedstyret, og deltatt på hovedstyrets styremøter. Sidsel har også vært ansvarlig for klubbhuset og del ansvarlig for kiosken sammen med Elisabeth Brekke. Tom har i tillegg til styrevervet vært materialforvalter i klubben. Fotballgruppa har avholdt månedlige styremøter gjennom heleåret, bortsett fra i juli måned. Vi har foruten vanlige styre saker vært opptatt følgende i 2011: Økonomi: Hovedstyret har i 2011 hatt ansvar for de tyngste inntektsbringende aktivitetene som sponsorer og Åsgårdstrand PÅ Tvers. Fotballen har hatt ansvar for: Arenaskilt. Kiosken: Sidsel Jacobsen og Elisabeth Brekke har hatt ansvar for innkjøp, inventar og oppgjør, mens lagene gjennom foreldrekontakter har hatt ansvaret for å holde kiosken åpen. Dette har blitt gjennomført på en alt i alt grei måte, selv om Sidsel og Elisabeth har måttet steppe inn ved et par anledninger. Ullmax: Baggene har vært rundt hos alle lag på vanlig måte. Juletrær: Salg fra Paletten som i tidligere år. Julelotteri: G14 ved Lena Aschim og hennes hjelpere tok ansvaret som i Salget foregikk gjennom lagene. Ståle Rydberg var behjelpelig med å skaffe premier. Lotteriet gikk med et overskudd på ca ,-, litt mindre enn i fjor. Fotball-lotteri: Salg av lodd fra NFF. Sidsel tok ansvaret ved å dele ut lodd og samle inn penger. Kalendere: Dette er en ny inntektsmulighet som hovedstyret gjorde avtale om. Bilder fra lagene ble samlet inn og ble brukt til å lage en kalender. En del sponsorer ble også dratt inn, slik at vi fikk utlevert 1000 kalendere gratis, som vi kunne selge. Disse fikk vi utlevert i slutten av november. Vi bestemte da at vi ikke kunne belaste medlemmene med ennå en salgsaktivitet, og kalendrene ble derfor delt ut i postkassene i Åsgårdstrand sammen med et skriv som oppfordret til å støtte klubben med et støttemedlemskap og ved grasrotandelen gjennom Norsk tipping. Medlemsmassen: Når det gjelder medlemsmassen registrerer vi at vi har færre medlemmer enn i fjor. Dette skyldes at vi har hatt et problem med medlemsregisteret. Vi har hatt flere spillere innom på forskjellige lag uten at vi har klart å registrere dem på en ordentlig måte. Dette tar hovedstyret tak i nå, og vi mener vi skal få kontroll på dette i 2012!

7 Fotballgruppa En annen ting er at vi mister mange spillere tidligere enn før. Dette bekymrer oss. Vi forsøker nå i samarbeid med trenerkoordinator og de forskjellige trenerne å finne årsaker til dette. Samtidig ser vi at også klubber rundt oss sliter med det samme problemet. Sportslig ble sesongen 2011 bra for ÅIF. Vi kan trekke fram: A-laget havnet på 4. plass i 5. div. etter at de leverte en flott vårsesong. B-laget sikret opprykk til 7. div. etter flotte resultater, spesielt på hjemmebane. Damelaget havnet på 4. plass i 1 div. 7 er. Old-boyslaget endte på 4.plass i eliteserien for 7 er-lag. Jr. laget klarte å gjennomføre sesongen med et 11 er og et 7 er lag tiltross for en del frafall. G16 vant Esso-cup og hall-cup i Mjøndalen. Kvalifiserte seg til NM gjennom vinterserien, og til interkrets spill på høsten gjennom 2. plass i 1. div i Vestfold. Endte tilslutt på 4. plass i interkretsserien, og avsluttet med 2. plass i Skagen cup. G14 (samarbeidslag med Borre) ble kretsmester i 7 er fotball, 8. plass i 1. div., fin innsats av begge lag i Norway Cup. Nedover i klassene sliter vi med rekruttering, og med å stille reine lag på hvert årskull. Likevel ser vi mye flott innsats av spillerne ute på banene, og ikke minst en flott og kreativ innsats av trenere/lagledere slik at alle kan få tilbud om å trene og spille kamper på et riktig nivå. Takk til alle! Vi viser for øvrig til mer detaljerte årsrapporter fra hvert enkelt lag. Av andre ting fotballgruppa har beskjeftiget seg med kan nevnes: Coerver-Camp Arrangør av treningsleir (fotballskole) etter et gitt opplegg. Fotballskole i egen regi. Ansvar Ståle Rydberg. Samarbeide med FK Tønsberg. Gitt spillere muligheter til talenttreninger. Samarbeid med Borre for G14 og G13. G14 i regi av ÅIF, mens G13 var i regi av Borre. På G13 hadde vi 3-4 spillere i gang gjennom av sesongen. Laget stilte både 11 er og 7 er lag, og våre gutter gjorde seg godt bemerket! Vi har ikke klart å arrangere egne cup-er i Dette er beklagelig. Vi mener slike aktiviteter er viktige både sosialt og ikke minst økonomisk. Ambisjonene for 2012 er større, da vi har søkt på, og fått, en myldre-turnering på våren, og vi planlegger også en natt-cup etter mal fra tidligere, som en jubileumsturnering. Videre vil vi arrangere en ny Coerver-Camp og fotballskole.

8 Fotballgruppa Medlemsoversikt for ÅIF s fotballgruppe: Betalende, aktive medlemmer for 2011, samt styremedlemmer, trenere/lagledere og foreldrekontakter: Styret: 6 tillitsvalgte/medlemmer Trenere/lagledere 25 tillitsvalgte/medlemmer Foreldrekontakter 7 tillitsvalgte/medlemmer Aktive spillere: 6-12 år 38 spillere år 46 spillere år 13 spillere spillere Toalt 139 Aktive medlemmer Totalt 38 Tillitsvalgte/medlemmer Totalt 177 For fotballgruppa Thor Hermansen

9

10

11

12 Årsrapport A- og B-lag sesongen Trenere: Ståle Rydberg og Stian Nilsen Marita Isaksen var oppmann. Målsettingen for sesongen var at vi skulle ha en målsetting om å klare oss godt i våre divisjoner. Det gjorde vi og. Det ble brukt mange spillere for å få gjennomført alle kampene i seriespillet i 5. og 8. divisjon. En opptelling av spillere i etterkant viste det seg at 46 spillere hadde blitt brukt. Fint at spillere fra junior og oldboys/veteran gruppen stilte sporty opp. I 5. divisjon kom vi på 4. plass etter en litt vanskelig høstsesong. Vi lå tidlig på høsten i opprykksbildet. Da flere spillere sluttet pga skolegang andre steder, samt at diverse skader inntraff var det greit at vi endte på plassen vi gjorde. Det ble 7 seire og 9 tap i seriespillet i 5. divisjon. Målforskjell totalt ble Opprykk i 8 divisjon! B-laget sikret seg opprykk etter å ha vært suverene på hjemmebane. Her ble det 7 seire (målforskjell her 37-13). På bortebane ble det 3 seire, 2 tap og 2 uavgjorte (målforskjell her 30-20). Vi ble dessverre ikke kretsmestre, slått med 2 poeng. ÅIF hadde den desidert beste målforskjellen. Simen Bjørn Tollefsrud Juklerød ble toppscorer i A-stallen med 26 mål (fordelt i begge divisjoner). Vi deltok og i Kongeligaspill i forkant av sesongen, der kom vi videre til finalespillet. I løpet av sesongen har det og vært sosiale tilstelninger/internturneringer med mer. Samholdet og miljøet har vært bra. Da sesongen nesten var over kom en del nye studenter til ÅIF, dette er lovende med tanke for 2012 sesongen. Da kommer forhåpentligvis ÅIF å få et slagkraftig lag både i 5. og 7. divisjon i Med sportslig hilsen Ståle Rydberg

13 ÅRSRAPPORT DAMELAGET 2011 Åsgårdstrand IF sitt damelag har i år som i fjor spilt 7èr fotball. Vi har gjennomført treninger 2 ganger pr uke igjennom hele året med unntak av skoleferiene. Vi har trent både inne og ute, fotball, slynge og styrketrening. Vi har deltatt på 1 cup i år som ble arrangert av FOSSUM IL i Skienshallen helgen 5. og 6. februar, det var her tydelig at vi ikke behersket innendørs 5èr fotball, vi spilte 4 kamper og fasiten er 4 tap med 2 21 i målforskjell. Det var på tross av dårlige resultater en cup som vi kommer tilbake til for dette var gøy. Vi spilte 2 treningskamper på våren mot GØIF og Arnadal. Vårsesongen ble gjennomført med en enkel serie hvor vi vant 6 og tapte 1 kamp, målforskjellen ble Vi spilte høstsesongen i 1. div for 7èr damer resultatene ble 2 seiere, 2 uavgjort og 3 tap med i målforskjell, dette ga oss en flott 4 plass (noe som ikke helt var målet før sesongen da vi har vunnet over alle unntatt Nanset tidligere). Vi deltok også på Omlidstranda høstcup utenfor Helgeroa, her spilte vi 4 kamper med resultater som ga oss 1 seier og 3 tap. Dette var også en flott cup som vi kan tenke oss å dra på senere også. Trener: Jim Arnesen Slyngeinstruktør: Sidsel Jacobsen Lagleder: Robert Jacobsen Maskot: Ronja Arnesen Spillerutvalg som har bestått av: Kaptein Tiril Stenlund, Kasserer Siv Therese Andersen, Sidsel Jacobsen, Cecilie Davidsen og Silje Hermansen. Vi har hatt 24 spillere innom laget i år, av disse er det 17 stk som er mer eller mindre aktive, vi har stadig plass til flere spillere hos oss. Den spilleren som har best fremmøte på treninger er: Tiril Stenlund Den spilleren som har flest kamper er: Tiril Stenlund og Siv Therese Andersen som har spilt alle kampene i år. Toppscorer er: Silje Hermansen med totalt 15 mål. Vi har hatt noen sosiale sammenkomster både med andre lag i ÅIF og alene som lag. De som har vært med i spillerutvalget har gjort en grei jobb med dette men, kan bli bedre til å finne på ting som lager en god fellesskapsfølelse i laget. Av dugnader har vi vært med på: vår og høstdugnad på idrettsanlegget, kioskvakter, loddsalg, legging av nytt terrassegulv på klubbhuset og Ullmax. Av annet så har Jim og Robert deltatt på møte med VFK om kvinnefotball i Vestfold, Jim og Sidsel er med i styre og stell i foreningen og har også deltatt på kurs i forbindelse med verv der. Robert Jacobsen Lagleder ÅIF Damelag

14 ÅRSRAPPORT FOR OLD-BOYS LAGET. Willy Nilsen har trent Old-boys laget i 2012 også. Antall spillere på treninger varierer mellom stk. Old-boys laget ble påmeldt i 7er 1.div. avd. H på våren. Dette var første gang at Old boys laget spilte 7er fotball i seriesammenheng. Etter vårsesongen ble laget nummer 4 i sin serie. Dette medførte at Old-boys ble premiert og havnet i eliteserien etter sommeren. Der kom vi på 4 plass, noe vi er stolte over siden dette var første gang vi spilte 7er fotball. Det året man fyller 41 år kan man bli med i denne serien (det kan også benyttes 2 spillere under 41 år, men som holder normal old-boys alder 34 år). Vi har i løpet av året hatt mange unge spillere (alder år) som har trent i sammen med oss. Willy Nilsen

15 Årsrapport G 19 - juniorlaget 2011 Åsgårdstrand 13/ Juniorlaget har i sesongen 2011 bestått av følgende spillere: Nikolai Andersen, Sindre Holth, Helge Johnsen, Magnus Brekke, Magnus Holmeset, Edvard Valmestad, Tord Smørdal, Jens Berner, Karl August Jordanger, Kristoffer Menes, Daniel Rud, Torjus Svensson, Ole D. Andersen, Mathias Arntzen, Truls Wivestad Nese, Tobias Paus, Nikolai Dahl, Petter Ramde, Michael Bjerke, Stig Arne Thomassen, Magne Almenning, Hermann Børresen, Jostein Torget og Lars Henrik Bjerke og David Hollup. Trener: Hans Arne Tveiten Ass. Trener: Per Arne Tveiten Lagleder: Hans Otto Tveiten. På papiret var vi i utgangspunktet så mange spillere at vi valgte å melde på et 11 er lag og et 7 er lag til vårens kamper. 7 er laget skulle også være et tilbud til de G16 spillerne som ville få lite spilletid på 1. laget. Treningen hadde vi etter hvert felles med seniorlaget for å få tilstrekkelig med spillere på treningene. Treningsframmøte på vinteren var ikke det beste og vi besluttet tidlig å melde oss på i 2. divisjon til vårsesongen, noe som viste seg å være helt riktig. Sportslige aktiviteter: Deltagelse i Arve Gran s Cup- Per Bredesen Cup og TFK s julecup. Her ble vi slått i innledende runder. Juniorlaget var kvalifisert til deltagelse i vinterserien, men mangel på spillere og dårlige baner gjorde at vi måtte trekke laget før vi var ferdigspilt. I serien endte vi på 6. plass med 9 poeng på 9 kamper og en målforskjell på Vi klarte å kvalifisere oss til 2. divisjon på høsten. I høstserien endte vi på 4. plass med 11 poeng og en målforskjell på er laget gjennomførte alle sine 9 kamper og endte sist etter å ha tapt alle kampene. Sesongen ble dessverre ikke slik vi hadde tenkt oss når vi startet opp. Det ble en del frafall etter hvert på grunn av skolegang og militærtjeneste, men de som ble med helt til slutt skal ha honnør for at de fullførte. Hans Arne Per Arne Hans Otto Trener Ass.trener Lagleder

16 Årsrapport G 16, gutte-laget (1995/96) ÅIF 95 er historie En lang epoke er over. Mange godværsdager og en fantastisk gjeng med spillere som i mange år har gitt alt for klubben. Målet for årets sesong var å kvalifisere oss til interkretsserien pluss å vinne noen turneringer. Sesongen ble åpnet ved at vi vant Esso Cupen i Slagenhallen, Vestfolds største innendørsturnering. I finalen slo vi Flint 2-0, og i semifinalen vant vi 2-0 over Teie. Vi vant også den store halcupen i Mjøndalen. I finalen vant vi 8-1. I vinterserien var målet å kvalifisere oss til NM. Det gikk greit, selv om vi røyk ut i kvartfinalen for Fram. I NM ble vi satt opp mot Hønefoss i 1. runde på bortebane. NM-eventyret ble kort ettersom vi tapte 2-5 i en av sesongens dårligste kamper. Kvalifiseringen til interkretsserien gikk greit. Vi tapte stort mot Flint, men vi slo greit sterke motstandere som Fram, Sandefjord, GØIF, Teie og Halsen. Vi endte på andreplass med 27 av 33 poeng. Norway Cup startet med 2-0 over Molde, 8-1 over Askøy og 1-1 mot Diambars fra Senegal. Vi leverte tre meget sterke kamper, og gutta imponerte på mange måter. I den første kampen i A-sluttspillet møtte vi Drøbak/Frogn, en gammel kjenning som har vi har møtte flere ganger og aldri tapt for. Denne gang røyk vi ut av Norway Cup etter et surt tap på straffesparkkonkurrranse. I interkretsserien leverte vi flere strålende kamper. Vi slo sterke lag som Strømsgodset, Mjøndalen, Fram, Teie og Liungen. Vi endte som nummer fire bak Strømsgodset, Flint og Liungen. Med spillere i trening og toppidrett fotball i Sandefjord og på Re, ble det lite med fellestrening og samhandling utover høsten. Det førte dessverre til at vi ikke klarte å stå distansen helt ut. Likevel er det ingen grunn til å henge med hodet etter en fjerdeplass i interkretsserien i Gutter 16. Sesongen ble avsluttet i Skagen i Danmark. Vi slo sterke lag som Skeid, Drøbak/Frogn, Gran og Storm på veien mot finalen som vi dessverre tapte for Skeid i sesongens grisekamp. Kaptein Nikolai Holmøy kunne heve sesongen tredje pokal over hodet, og snipp, snapp snute, så var eventyret ÅIF 95 ute. I slutten av mars var på en fire dagers treningsleir i Østervraa i Danmark. Vi spilte to kamper mot danske lag, og vi vant begge klart. I midten av juli hadde vi en ukes treningsleir på hjemmebane. De aller fleste spillerne deltok. Vi gjennomførte 15 økter med trening, og vi la et meget godt grunnlag for de sterke kampene våre i Norway Cup og interkretsserien. Det å få fram gode spillere er minst like viktig som å skape et sterkt lag. Vi er derfor stolte av at Nikolai Holmøy, Tobias Helfjord Jacobsen og Eirik Broms ble tatt opp i Team SpareBank 1-laget til Sandefjord Fotball, og at de tre spillerne fikk tre av fem plasser i klassen der fotballgutta benevnes som framtidige yrkesspillere. Veien fram er tøff, og nåløyet til slutt trangt, men Nikolai, Tobias og Eirik er fast bestemt på å klare målsettingen.

17 Vi er også stolte av at Kim Harley Mørdre og Kasper Liavaag har begynt det samme løpet i FK Tønsberg. Begge to har funnet seg vel til rette, og både Kim Harley og Kasper har de rette holdningene til å klare målet sitt. Vi tar også med at Martin Sjuve og Johannes Holt Hanssen har tatt veien til Falk hvor de er i ferd med å etablere seg på A-laget i 4. divisjon. Sesongen startet med Nikolai og Martin på sidelinja. Begge trente hardt for å komme tilbake etter alvorlige kneskader. Mange unge talenter slutter etter så alvorlige skader som her. Vi la ned mye tid og arbeid for å få Nikolai og Martin på banen igjen, og med meget stor glede kunne vi konstatere at begge gjennomførte en strålende sommer- og høstsesong og at kneskadene ikke vil sette en stopper for videre framgang. Vi fikk også Thomas Aven ute i store deler av vårsesongen med brudd i foten, og på høsten måtte Tobias Helfjord Jacobsen være uten med en vrien strekkskade. Sett i lys av skadesituasjonen i laget, leverte vi rett ut sagt en glimrende vårsesong mens vi først på sommeren og høsten fikk vist hva vi virkelig var gode for. Eirik, Tobias, Nikolai og Martin deltok på laget til Sandefjord Fotball i GET-turneringen i regi av Nors Toppfotball i Trondheim i august. I utstillingsvinduet for de fremste guttespillerne i landet leverte alle fire en meget solid innsats Vi vil takke fotballstyret for et meget godt samarbeid i løpet av sesongen, en takk til Kristin og gjengen. Kasper spilte alle 52 kampene. Eirik 51, Fredrik 49, Kim Harley og Tobias, 48, Aleksander 47, Philip 46, Sondre 44, Nikolai 40, Thomas 38, Johannes 36, Martin 30, Markus 28, Petter 27, Karl Rikard 26, Ludvik 25, Adrian 23, Bendik 10, Abdi 8, Mathias 8 og Lars Magnus 3. Mathias og Lars Magnus fra 97-laget trente og spilte noen kamper for oss i interkretsserien. Eirik scoret 56 mål, Martin 21, Kim Harley og Nikolai 20, Kasper og Aleksander 19, Fredrik 15, Tobias 12, Sondre 6, Philip 5, Markus 4, Petter, Adrian, Ludvik, Thomas og Mathias ett hver. I løpet av de seks siste sesongene laget Eirik 380 mål, Kim Harley 236, Kasper 173, Nikolai 95, Aleksander 77, Martin 76 og Fredrik 64. I den samme perioden spilte Kasper 310 kamper, Philip 305, Eirik 304, Kim Harley 299, Fredrik 281, Nikolai 249, Petter 248, Tobias 223 og Aleksander 206. På de seks sesonger har vi hatt 38 forskjellige spillere på banen. Til slutt tar vi med noen høydepunkter fra denne de seks siste årene: 2009 Vinner av Interkretsserien 7 poeng foran Strømsgodset med 30 av 33 poeng Vinner av Expertfestivalen i Kristiansand, Vant finalen 5-0 over Våg i finalen Vinner av Essocupen i Slagenhallen. Vant finalen 2-0 over Strømsgodset Vinner av Essocupen i Slagenhallen. Vant finalen 2-0 over Flint.

18 2010 Vinner av Oddebollen i Sverige. Vant finalen 3-2 over Orust Vinner av Mjøndalens Hallcup. Vant 8-1 over Åssiden i finalen Vinner av Skagerak Cup, Vant 5-0 over Austrått i finalen Vinner av Sølvcupen i five-a-side. Vant 4-1 over Slagen i finalen 2008 Vinner av Olmlistranda Cup i five-a-side. Vant 10-0 over Nesjar i finalen 2010 Vinner av ÅIF Nattcup. Vant 5-2 over Fram i finalen Vinner av Julecupen i Vallhall Vinner av Vintercupen til ÅIF. Vant 4-1 over Ørn i finalen Finaletap 0-1 i Essocupen i Slagenhallen Finaletap 2-3 etter ekstratid i Essocupen i Slagenhallen Finaletap 0-4 mot Skeid i Skagencup i Danmark Finaletap 2-5 mot Horne KFUM i Kattegat Cup i Danmark Nummer 3 i Odds Elitecup i Skien Nummer 5 og beste ikke Oslo-lag i Elitecupen til Skeid i Oslo. Våren 2010 ble vi tildelt kulturprisen i Åsgårdstrand under Åsgårdstrandsdagene. Øyeblikket da fotballen ble en del av kulturen i Kunstnerbyen. Våren 2008 var vi på treningsleir og på besøk hos Brighton & Hove Albion i England. Vi spilte to kamper, en seier og ett tap. Våren 2010 var vi på treningsleir i Spania i en uke. Vi spilte to kamper mot spanske lag, og vi vant begge 3-2. Støtteapparatet den siste sesongen besto av Jan Broms, hovedtrener, Jens Petter Aven, hjelpetrener, Morten Karleng, spillerutvikler, Knut Roar Holmøy, oppmann og Ine Helfjord Jacobsen, foreldrekontakt. Svenn Liavaag hjalp også til rundt laget. Lagkapteiner i løpet av sesongen har vært Tobias Helfjord Jacobsen, Kim Harley Mørdre, Martin Sjuve og Nikolai Holmøy. De tre første utgjorde spillerutvalget som jobbet med mange saker. En stor takk til våre hovedsponsorer i sesongen Horten Skipsreparasjoner og Vestfold Frukt og Grønt bidro begge med kroner. En stor takk også til en sterk foreldregruppe som stilte opp for laget. Enda en gang, mange takk for en flott sesong fra hele støtteapparatet rundt ÅIF 95.

19 ÅRSRAPPORT ÅIF G 14 (1997) I sesongen 2011 så stilte ÅIF G97 og Borre G97 et samarbeidslag. Vi spilte med et 11 er lag og et 7 er lag. ÅIF/Borre ble KRETSMESTERE i 7 er fotball! Laget: I 2011 har ÅIF/Borre G97 laget bestått av 12 spillere fra ÅIF og 16 spillere fra Borre. ÅIF Spillere Christian Vian Daniel Izadifar Eivind Myklebust Støvne Espen Hansen Høijord Fredrik Eyde Grythe Hans Bjerkevoll Kjetil Broms Kristoffer Bergmann Lars Magnus Takvam Mathias Kalvenes Nicolai Johansen Steve Hollup Borre Spillere Adrian Reftun (sluttet etter Norway cup) Anwar Hamzo Bendik Rui Daniel Sørensen Marswall Fredrik Tørnby Henrik Bettum Håon Langli Håvard Andreassen Jonas Aashmar Jonatan Van Tiggelen Knut Egge Holhjem Kristian Ovrum Marcus Hippe (sluttet etter Norway cup) Martin Andre Thorsen (sluttet etter Norway cup) Micael Mirzaei Tormod Hauane (kun vår/sommer) Hovedtrener: Hjelpetrener: Hjelpetrener/lagleder: Lagleder Borre: Foreldrekontakt ÅIF: Foreldrekontakt Borre: Trond Sørensen (Borre) Paul Erik Bergmann (ÅIF) Geir Bjerkevoll (ÅIF) Jan Van Tiggelen (Borre Lena Aschim (ÅIF) Arild Ovrum (Borre) Treninger: Vi har gjennomført, jevnt over hele sesongen, tre treninger pr. uke. Fremmøtet på treningene har vært veldig bra, snittet er ca 80-90% på treningene i ukedagene og 60-70% på lørdagstreningene. I tilegg så hadde både ÅIF og Borre utviklingstrening i regi av klubbene, ÅIF hadde også keepertrening på vårparten. Kamper og cuper: Vi har spilt 57 kamper til sammen for både 7 er og 11 er laget (dette inkluderer serie, cuper, treningskamper, osv). På de 57 kampene har det blitt 27 seiere, 2 uavgjorte og 28 tap.

20 For 7 er laget så ble innsatsen kronet med Krestmesterskap 26.september med 15-0 seier over Sem. For 11 er laget ble det en sportslig nedtur på høsten etter den fine innsatsen i Norway cup Esso Flint cup (jan): 3 kamper / 3. plass i gruppa (0-1-2) Treningskamper (jan-apr): 4 kamper (2-0-2) Vinterserie 11 er (jan-apr): 4 kamper / kvartfinale (2-0-2) Drammencup 11 er (apr): 3 kamper / 3. plass i gruppa (1-0-2) G14 Kval IK vår: 10 kamper / 9. plass (3-0-7) G14 7 er vår/høst: 15 kamper / Kretsmestere (13-0-2) Norway cup 11 er: 6 kamper / B-kvartfinale (3-1-2) Norway cup 7 er: 4 kamper / A-sluttspill 1/16 (2-0-2) G14 1.div høst: 8 kamper / 8. plass (1-0-7) Representasjoner fra ÅIF G97: G97 har flere spillere som har representert ÅIF på talentreninger, bylag og kretslag. FKT Talenttrening G14 gruppen har Lars Magnus, Mathias og Hans vært på. Vi har vært representert fra ÅIF ved Lars Magnus og Mathias på G14 bylaget. Lars Magnus og Mathias er i tillegg tatt ut til kretsens Elitegruppe G15, som trener regelmessig utover sesongen Generelle aktiviterer for laget: Laget har gjennomført 2 flaskeinnsamlinger og utdeling av Åsgårdstrand På Tvers. Det har blitt gjennomført 1 foreldremøter og 2 spillermøter. Samarbeidslaget: Samarbeidslaget ÅIF og Borre har fungert fint. Vi har fordelt kamper og treninger både på Borrebanen og i Åsgårdstrand. Tilbakemeldingene vi har fått fra guttene har vært positive, men at høsten ble litt tung rent sportslig for 11 er laget bl.a. fordi vi mistet 3 sentrale spillere til Ørn, samtidig som ble vi rammet av noen skader. De siste 11 er kampene sleit vi med å i hele tatt greie å stille lag, vi fikk låne noen -98 spillere fra Borre og ÅIF. Vi hadde en kjempefin Norway cup, både sosialt og sportslig. Vi reiste innover med 24 spillere og 4 ledere (trenerene + som alltid Tom Erik Hansen som barnevakt og muntrasjonsråd for oss alle). Vi kom til 1/16 finalen i A-sluttspillet for 7 er laget og nådde kvartfinalen i B-sluttspillet for 11 er laget. For ÅIF G97 Geir Bjerkevoll

21 ÅIF G 12 (1999) - SESONGEN 2011 Totalt var vi 12 spillere på starten av sesongen mot 14 i fjor. Vi fikk et par frafall tidlig i sesongen, men 3 spillere kom tilbake igjen i løpet av sommeren så vi avsluttet året med 13 spillere. I vårsesongen stilte vi kun ett lag i kretsserien, men på høsten hadde vi med to lag hvorav det ene laget lånte spillere fra både 2000 og Sesongen startet i år relativt sent pga. vinterlige forhold på bana. Noen få treninger ble det før vi stilte i vår første cup i slutten av mars på Flintbanen. Her ble det 2 seire og 2 tap, og bekreftelse på at treningsgrunnlaget nok var ganske dårlig ved at avslutningskampen endte med stortap. Deretter fulgte en treningskamp mot Barkåker i april som endte uavgjort. Kretsserien startet tidlig i mai og varte til skoleslutt. Etter gode resultater i fjorårsseongen, spilte vi nå på høyeste nivå som ble vel tøft. Av 6 kamper ble det kun 1 seier, resten endte med tap. Før vi tok sommerferie deltok vi på Ynglinge-Cup på Nykirke. Her ble det først et knepent tap mot Teie, men de to siste kampene mot Andebu og Eik endte begge med storseire. Høstsesongen startet med deltagelse i Skjærgårdscup på Husøy med 2 lag. For å kunne stille 2 lag måtte vi låne mange spillere fra både 00 og 01, som ble fordelt på begge lagene. Til tross for det greide vi oss meget bra. Fasiten til slutt ble 5 seire, 1 uavgjort og 6 tap. Deretter fulgte GØIF cup i Sandefjord hvor vi kun stilte med ett lag. Her ble det først storseier mot Ullern, før det ble knepne tap mot både GØIF og Ivrig. I høsten kretsserie fikk litt mindre tøff motstand enn på våren. Mange av de beste lagene i kretsen hadde valgt å melde seg på en klasse opp og spille 11 er fotball. Dette var uaktuelt for oss da vi var avhengige av lån fra 00/01, så vi fortsatte med 7 er fotball. Det ble totalt 5 serire og 6 tap i løpet av høsten som var mer enn godkjent med såpass urutinert mannskap. Det ble kun pause i høstferien før vi startet opp igjen treninger med fokus på at vi nå skulle spille 11 er fotball. Det var 2 treninger hver uke med godt oppmøte og gode forhold. For å gi guttene litt ekstra motivasjon til oppmøte, ble det lagt inn en konkurranse på hver eneste trening med poeng til alle som deltok pluss ekstra poeng til de beste. Dette ble særdeles godt mottatt, og etter mange varierte og krevende konkurranser utover høsten ble det til slutt Lars Ragnar Frøyen som kunne stikke av med den største marsipan-grisen som ble overrekt under en intern juleavslutningcup i Borrehallen. I løpet av høsten rakk vi også en treningskamp i 11 er mot Sem som i god fair-play ånd endte med uavgjort. Generelt i løpet av året har vi fortsatt med fokus på teknisk trening med ball i hht. Coerver filosofien. Vi har også brukt en del tid på avslutninger, småspill, hurtighet etc. samt at vi så smått startet med litt kondisjonstrening for å forberede oss til de store banene som møter oss neste år. Toppscorer i 2011 sesongen ble Lars Ragnar Frøyen med 37 mål totalt, med Even Brunstad på en god andreplass med 27 mål. Sesongen 2011 skal vi spille 11'er fotball, og da er vi avhengig av å viderføre samarbeidet med 00/01. Dette tror vi skal gå knirkefritt pga. at vi nå i lengre tid både har trent sammen, og at de yngre spillerene har fått være med på kampene våre gjennom hele høsten. Lagleder og trener har vært Tom Brunstad med god hjelp fra Bjørn Henriksen (00). Linn Dahlgren (kun vårsesongen) og Ingvild Frøyen har vært foreldrekontakter. Til neste år vil det bli samme ledelse borsett fra at Gry Espeseth har overtatt etter Linn. For G Tom I. Brunstad

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer