VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN"

Transkript

1 Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN PÅ Klubbhuset

2 DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettige - Valg av møteleder og referent - Godkjenning av møteinnkalling - Godkjenning av dagsorden 2. Årsberetninger for Hovedforeningen - Fotball - Turn KAFFE 3. Regnskap Totalt regnskap for Foreningen totalt Vedlegg: Regnskap for turn, fotball og banen. 4. Budsjett Hovedforeningen - Turn - Fotball - Banen 5. Utmerkelser 6. Innkommene forslag 7. Valg

3 Årsberetning for Hovedstyret i Hovedstyret har i 2011 bestått av følgende: - Leder Hans Otto Tveiten - Nestleder Hans Petter Nilsen - Sekretær Silvia Kosmo - Økonomi Kurth E. Brekke - Styremedlem Roy Kenneth Hansen - Styremedlem Sidsel Jacobsen - Fotball Kristin Danielsen/Th.A. Hermansen I tillegg har vi hatt Petim v/ Beate Holand som regnskapsfører og Jan Erik Marthinsen i BDO som revisor. Hovedstyret har avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært møter i forbindelse med driftsavtalen med kommunen, lokalisering av nytt skolebygg, samt møter med andre foreninger i Åsgårdstrand og kommunen for øvrig. ÅIF er i dag en forening med et organisasjonsnummer og en felles brukskonto. Det gjør at det er enklere å ha oversikt over foreningens økonomi. I tillegg har vi en sparekonto for Foreningen totalt sett, samt en konto spesielt for turn. Denne kontoen skal benyttes til nødvendig utstyr når den nye gymsalen er klar i Økonomi Regnskapet for 2011 viser at vi har fått kontroll på økonomistyringen i foreningen etter et par år med turbulens. Foreningen har pr. dato en solid økonomi. Hovedforeningen har en sparekonto på ca. kr ,-. Disse midlene er avsatt til fremtidige vedlikeholdsutgifter til klubbhuset. Det er forventet at disse utgiftene vil øke etter hvert som klubbhuset blir eldre. I 2011 har vi hatt vedlikeholdsutgifter på litt over kr ,-. Viser for øvrig til vedlagte regsskapsoversikt for de forskjellige gruppene.

4 Klubbhuset. Klubbhuset har vært gjenstand for en del vedlikeholdsarbeid i Det oppsto lekkasje i taket på den søndre fløyen av klubbhuset. Vi ble nødt til å fjerne det gamle gulvet som lå der for å få utført reparasjon av membranen. Damelaget med Jim og Robert i spissen påtok seg ansvaret for å legge nytt gulv noe som ble gjort i høst. Det har vært utført omfattende arbeid på det elektriske anlegget etter påbud fra Skagerak Energi. Arbeidet ble utført av Nilsen Elektro. Låsen til hoveddøren ble skift ut med en smekklås fordi døren til stadighet sto ulåst. Tross solid arbeid av prosjektgruppen klarte ikke foreningene i Åsgårdstrand å overbevise politikerne og kommunens administrasjon at den nye skolen burde ligge i tilknytning til idrettsanlegget. Kampen om å få en hall kommer til å gå videre. Anlegget Driftsavtalen med kommunen ble ferdigforhandlet vinteren Foreningen får et årlig tilskudd fra kommunen på kr ,- til drift av anlegget. Det høres mye ut, men kommunen tar en del tilbake: - Foreningen må betale halleie - Leie for bruk av eget anlegg. Kr ,- pr.lag - Foreningen betaler nå for strømmen i 1. etasje på klubbhuset. Denne regningen ble på kr ,- for Det er spesielt Skoppum og vår forening som rammes hardest av kommunens foreninger. Dette vil bli tatt opp i evalueringen av driftsavtalen med kommunen. Kommunen stiller traktor og nødvendig utstyr bruk på anlegget. Foreningens gamle traktor ble levert tilbake til Lier traktor for salg. Foreningen ble nødt til å sette opp en ny garasje for å få plassert den nye traktoren med utstyr under tak. Garasjen kostet oss ca. kr ,-. Garasjen ble levert som elementer og ble montert av noen av foreningens medlemmer med Jim Arnesen i spissen. Ny garasje medførte at foreningen kunne si opp leieavtalen av containerene noe som sparer oss for ca. kr ,- i leieutgifter.

5 Det har vært avholdt to store dugnader på anlegget i En dugnad på våren og en på høsten. Her har det vært bra med medlemmer som har stilt opp og mye nødvendig arbeid ble utført på anlegget. Arbeidet mot kommunen for å få på plass større parkeringskapasitet i forbindelse med arealplanen til kommunen vil bli intensivert i tiden som kommer. På slutten av året ble gressbanen utsatt for hærverk på grunn av råkjøring med bil. Hvor omfattende skadene er får vi først vite til våren, men vi får håpe det ikke er så ille som det så ut til. Styret vil takke alle som har bidratt i sesongen som gikk. Når det gjelder medlemmer som har anledning til å delta i styret er ikke situasjonen så lys. Vi har problemer med å få dekket inn ledige tillitsverv i hovedstyret og turn, men vi håper vi får det til. Årsrapport Fotballgruppen. Årsrapporter fra lagene Årsrapport fra Turngruppen. Regnskap/Budsjetter Valgkommiteens innstilling.

6 Fotballgruppa Årsberetning for fotballgruppen Fotballstyret har i 2011 bestått av: Leder: Kristin Danielsen Nestleder: Thor Hermansen Styremedlem 1: Jim Arnesen Styremedlem 2: Bjørn Henriksen Styremedlem 3: Sidsel Jacobsen Styremedlem 4: Tom I. Brunstad Kristin og Sidsel har vært fotballgruppas representanter i hovedstyret, og deltatt på hovedstyrets styremøter. Sidsel har også vært ansvarlig for klubbhuset og del ansvarlig for kiosken sammen med Elisabeth Brekke. Tom har i tillegg til styrevervet vært materialforvalter i klubben. Fotballgruppa har avholdt månedlige styremøter gjennom heleåret, bortsett fra i juli måned. Vi har foruten vanlige styre saker vært opptatt følgende i 2011: Økonomi: Hovedstyret har i 2011 hatt ansvar for de tyngste inntektsbringende aktivitetene som sponsorer og Åsgårdstrand PÅ Tvers. Fotballen har hatt ansvar for: Arenaskilt. Kiosken: Sidsel Jacobsen og Elisabeth Brekke har hatt ansvar for innkjøp, inventar og oppgjør, mens lagene gjennom foreldrekontakter har hatt ansvaret for å holde kiosken åpen. Dette har blitt gjennomført på en alt i alt grei måte, selv om Sidsel og Elisabeth har måttet steppe inn ved et par anledninger. Ullmax: Baggene har vært rundt hos alle lag på vanlig måte. Juletrær: Salg fra Paletten som i tidligere år. Julelotteri: G14 ved Lena Aschim og hennes hjelpere tok ansvaret som i Salget foregikk gjennom lagene. Ståle Rydberg var behjelpelig med å skaffe premier. Lotteriet gikk med et overskudd på ca ,-, litt mindre enn i fjor. Fotball-lotteri: Salg av lodd fra NFF. Sidsel tok ansvaret ved å dele ut lodd og samle inn penger. Kalendere: Dette er en ny inntektsmulighet som hovedstyret gjorde avtale om. Bilder fra lagene ble samlet inn og ble brukt til å lage en kalender. En del sponsorer ble også dratt inn, slik at vi fikk utlevert 1000 kalendere gratis, som vi kunne selge. Disse fikk vi utlevert i slutten av november. Vi bestemte da at vi ikke kunne belaste medlemmene med ennå en salgsaktivitet, og kalendrene ble derfor delt ut i postkassene i Åsgårdstrand sammen med et skriv som oppfordret til å støtte klubben med et støttemedlemskap og ved grasrotandelen gjennom Norsk tipping. Medlemsmassen: Når det gjelder medlemsmassen registrerer vi at vi har færre medlemmer enn i fjor. Dette skyldes at vi har hatt et problem med medlemsregisteret. Vi har hatt flere spillere innom på forskjellige lag uten at vi har klart å registrere dem på en ordentlig måte. Dette tar hovedstyret tak i nå, og vi mener vi skal få kontroll på dette i 2012!

7 Fotballgruppa En annen ting er at vi mister mange spillere tidligere enn før. Dette bekymrer oss. Vi forsøker nå i samarbeid med trenerkoordinator og de forskjellige trenerne å finne årsaker til dette. Samtidig ser vi at også klubber rundt oss sliter med det samme problemet. Sportslig ble sesongen 2011 bra for ÅIF. Vi kan trekke fram: A-laget havnet på 4. plass i 5. div. etter at de leverte en flott vårsesong. B-laget sikret opprykk til 7. div. etter flotte resultater, spesielt på hjemmebane. Damelaget havnet på 4. plass i 1 div. 7 er. Old-boyslaget endte på 4.plass i eliteserien for 7 er-lag. Jr. laget klarte å gjennomføre sesongen med et 11 er og et 7 er lag tiltross for en del frafall. G16 vant Esso-cup og hall-cup i Mjøndalen. Kvalifiserte seg til NM gjennom vinterserien, og til interkrets spill på høsten gjennom 2. plass i 1. div i Vestfold. Endte tilslutt på 4. plass i interkretsserien, og avsluttet med 2. plass i Skagen cup. G14 (samarbeidslag med Borre) ble kretsmester i 7 er fotball, 8. plass i 1. div., fin innsats av begge lag i Norway Cup. Nedover i klassene sliter vi med rekruttering, og med å stille reine lag på hvert årskull. Likevel ser vi mye flott innsats av spillerne ute på banene, og ikke minst en flott og kreativ innsats av trenere/lagledere slik at alle kan få tilbud om å trene og spille kamper på et riktig nivå. Takk til alle! Vi viser for øvrig til mer detaljerte årsrapporter fra hvert enkelt lag. Av andre ting fotballgruppa har beskjeftiget seg med kan nevnes: Coerver-Camp Arrangør av treningsleir (fotballskole) etter et gitt opplegg. Fotballskole i egen regi. Ansvar Ståle Rydberg. Samarbeide med FK Tønsberg. Gitt spillere muligheter til talenttreninger. Samarbeid med Borre for G14 og G13. G14 i regi av ÅIF, mens G13 var i regi av Borre. På G13 hadde vi 3-4 spillere i gang gjennom av sesongen. Laget stilte både 11 er og 7 er lag, og våre gutter gjorde seg godt bemerket! Vi har ikke klart å arrangere egne cup-er i Dette er beklagelig. Vi mener slike aktiviteter er viktige både sosialt og ikke minst økonomisk. Ambisjonene for 2012 er større, da vi har søkt på, og fått, en myldre-turnering på våren, og vi planlegger også en natt-cup etter mal fra tidligere, som en jubileumsturnering. Videre vil vi arrangere en ny Coerver-Camp og fotballskole.

8 Fotballgruppa Medlemsoversikt for ÅIF s fotballgruppe: Betalende, aktive medlemmer for 2011, samt styremedlemmer, trenere/lagledere og foreldrekontakter: Styret: 6 tillitsvalgte/medlemmer Trenere/lagledere 25 tillitsvalgte/medlemmer Foreldrekontakter 7 tillitsvalgte/medlemmer Aktive spillere: 6-12 år 38 spillere år 46 spillere år 13 spillere spillere Toalt 139 Aktive medlemmer Totalt 38 Tillitsvalgte/medlemmer Totalt 177 For fotballgruppa Thor Hermansen

9

10

11

12 Årsrapport A- og B-lag sesongen Trenere: Ståle Rydberg og Stian Nilsen Marita Isaksen var oppmann. Målsettingen for sesongen var at vi skulle ha en målsetting om å klare oss godt i våre divisjoner. Det gjorde vi og. Det ble brukt mange spillere for å få gjennomført alle kampene i seriespillet i 5. og 8. divisjon. En opptelling av spillere i etterkant viste det seg at 46 spillere hadde blitt brukt. Fint at spillere fra junior og oldboys/veteran gruppen stilte sporty opp. I 5. divisjon kom vi på 4. plass etter en litt vanskelig høstsesong. Vi lå tidlig på høsten i opprykksbildet. Da flere spillere sluttet pga skolegang andre steder, samt at diverse skader inntraff var det greit at vi endte på plassen vi gjorde. Det ble 7 seire og 9 tap i seriespillet i 5. divisjon. Målforskjell totalt ble Opprykk i 8 divisjon! B-laget sikret seg opprykk etter å ha vært suverene på hjemmebane. Her ble det 7 seire (målforskjell her 37-13). På bortebane ble det 3 seire, 2 tap og 2 uavgjorte (målforskjell her 30-20). Vi ble dessverre ikke kretsmestre, slått med 2 poeng. ÅIF hadde den desidert beste målforskjellen. Simen Bjørn Tollefsrud Juklerød ble toppscorer i A-stallen med 26 mål (fordelt i begge divisjoner). Vi deltok og i Kongeligaspill i forkant av sesongen, der kom vi videre til finalespillet. I løpet av sesongen har det og vært sosiale tilstelninger/internturneringer med mer. Samholdet og miljøet har vært bra. Da sesongen nesten var over kom en del nye studenter til ÅIF, dette er lovende med tanke for 2012 sesongen. Da kommer forhåpentligvis ÅIF å få et slagkraftig lag både i 5. og 7. divisjon i Med sportslig hilsen Ståle Rydberg

13 ÅRSRAPPORT DAMELAGET 2011 Åsgårdstrand IF sitt damelag har i år som i fjor spilt 7èr fotball. Vi har gjennomført treninger 2 ganger pr uke igjennom hele året med unntak av skoleferiene. Vi har trent både inne og ute, fotball, slynge og styrketrening. Vi har deltatt på 1 cup i år som ble arrangert av FOSSUM IL i Skienshallen helgen 5. og 6. februar, det var her tydelig at vi ikke behersket innendørs 5èr fotball, vi spilte 4 kamper og fasiten er 4 tap med 2 21 i målforskjell. Det var på tross av dårlige resultater en cup som vi kommer tilbake til for dette var gøy. Vi spilte 2 treningskamper på våren mot GØIF og Arnadal. Vårsesongen ble gjennomført med en enkel serie hvor vi vant 6 og tapte 1 kamp, målforskjellen ble Vi spilte høstsesongen i 1. div for 7èr damer resultatene ble 2 seiere, 2 uavgjort og 3 tap med i målforskjell, dette ga oss en flott 4 plass (noe som ikke helt var målet før sesongen da vi har vunnet over alle unntatt Nanset tidligere). Vi deltok også på Omlidstranda høstcup utenfor Helgeroa, her spilte vi 4 kamper med resultater som ga oss 1 seier og 3 tap. Dette var også en flott cup som vi kan tenke oss å dra på senere også. Trener: Jim Arnesen Slyngeinstruktør: Sidsel Jacobsen Lagleder: Robert Jacobsen Maskot: Ronja Arnesen Spillerutvalg som har bestått av: Kaptein Tiril Stenlund, Kasserer Siv Therese Andersen, Sidsel Jacobsen, Cecilie Davidsen og Silje Hermansen. Vi har hatt 24 spillere innom laget i år, av disse er det 17 stk som er mer eller mindre aktive, vi har stadig plass til flere spillere hos oss. Den spilleren som har best fremmøte på treninger er: Tiril Stenlund Den spilleren som har flest kamper er: Tiril Stenlund og Siv Therese Andersen som har spilt alle kampene i år. Toppscorer er: Silje Hermansen med totalt 15 mål. Vi har hatt noen sosiale sammenkomster både med andre lag i ÅIF og alene som lag. De som har vært med i spillerutvalget har gjort en grei jobb med dette men, kan bli bedre til å finne på ting som lager en god fellesskapsfølelse i laget. Av dugnader har vi vært med på: vår og høstdugnad på idrettsanlegget, kioskvakter, loddsalg, legging av nytt terrassegulv på klubbhuset og Ullmax. Av annet så har Jim og Robert deltatt på møte med VFK om kvinnefotball i Vestfold, Jim og Sidsel er med i styre og stell i foreningen og har også deltatt på kurs i forbindelse med verv der. Robert Jacobsen Lagleder ÅIF Damelag

14 ÅRSRAPPORT FOR OLD-BOYS LAGET. Willy Nilsen har trent Old-boys laget i 2012 også. Antall spillere på treninger varierer mellom stk. Old-boys laget ble påmeldt i 7er 1.div. avd. H på våren. Dette var første gang at Old boys laget spilte 7er fotball i seriesammenheng. Etter vårsesongen ble laget nummer 4 i sin serie. Dette medførte at Old-boys ble premiert og havnet i eliteserien etter sommeren. Der kom vi på 4 plass, noe vi er stolte over siden dette var første gang vi spilte 7er fotball. Det året man fyller 41 år kan man bli med i denne serien (det kan også benyttes 2 spillere under 41 år, men som holder normal old-boys alder 34 år). Vi har i løpet av året hatt mange unge spillere (alder år) som har trent i sammen med oss. Willy Nilsen

15 Årsrapport G 19 - juniorlaget 2011 Åsgårdstrand 13/ Juniorlaget har i sesongen 2011 bestått av følgende spillere: Nikolai Andersen, Sindre Holth, Helge Johnsen, Magnus Brekke, Magnus Holmeset, Edvard Valmestad, Tord Smørdal, Jens Berner, Karl August Jordanger, Kristoffer Menes, Daniel Rud, Torjus Svensson, Ole D. Andersen, Mathias Arntzen, Truls Wivestad Nese, Tobias Paus, Nikolai Dahl, Petter Ramde, Michael Bjerke, Stig Arne Thomassen, Magne Almenning, Hermann Børresen, Jostein Torget og Lars Henrik Bjerke og David Hollup. Trener: Hans Arne Tveiten Ass. Trener: Per Arne Tveiten Lagleder: Hans Otto Tveiten. På papiret var vi i utgangspunktet så mange spillere at vi valgte å melde på et 11 er lag og et 7 er lag til vårens kamper. 7 er laget skulle også være et tilbud til de G16 spillerne som ville få lite spilletid på 1. laget. Treningen hadde vi etter hvert felles med seniorlaget for å få tilstrekkelig med spillere på treningene. Treningsframmøte på vinteren var ikke det beste og vi besluttet tidlig å melde oss på i 2. divisjon til vårsesongen, noe som viste seg å være helt riktig. Sportslige aktiviteter: Deltagelse i Arve Gran s Cup- Per Bredesen Cup og TFK s julecup. Her ble vi slått i innledende runder. Juniorlaget var kvalifisert til deltagelse i vinterserien, men mangel på spillere og dårlige baner gjorde at vi måtte trekke laget før vi var ferdigspilt. I serien endte vi på 6. plass med 9 poeng på 9 kamper og en målforskjell på Vi klarte å kvalifisere oss til 2. divisjon på høsten. I høstserien endte vi på 4. plass med 11 poeng og en målforskjell på er laget gjennomførte alle sine 9 kamper og endte sist etter å ha tapt alle kampene. Sesongen ble dessverre ikke slik vi hadde tenkt oss når vi startet opp. Det ble en del frafall etter hvert på grunn av skolegang og militærtjeneste, men de som ble med helt til slutt skal ha honnør for at de fullførte. Hans Arne Per Arne Hans Otto Trener Ass.trener Lagleder

16 Årsrapport G 16, gutte-laget (1995/96) ÅIF 95 er historie En lang epoke er over. Mange godværsdager og en fantastisk gjeng med spillere som i mange år har gitt alt for klubben. Målet for årets sesong var å kvalifisere oss til interkretsserien pluss å vinne noen turneringer. Sesongen ble åpnet ved at vi vant Esso Cupen i Slagenhallen, Vestfolds største innendørsturnering. I finalen slo vi Flint 2-0, og i semifinalen vant vi 2-0 over Teie. Vi vant også den store halcupen i Mjøndalen. I finalen vant vi 8-1. I vinterserien var målet å kvalifisere oss til NM. Det gikk greit, selv om vi røyk ut i kvartfinalen for Fram. I NM ble vi satt opp mot Hønefoss i 1. runde på bortebane. NM-eventyret ble kort ettersom vi tapte 2-5 i en av sesongens dårligste kamper. Kvalifiseringen til interkretsserien gikk greit. Vi tapte stort mot Flint, men vi slo greit sterke motstandere som Fram, Sandefjord, GØIF, Teie og Halsen. Vi endte på andreplass med 27 av 33 poeng. Norway Cup startet med 2-0 over Molde, 8-1 over Askøy og 1-1 mot Diambars fra Senegal. Vi leverte tre meget sterke kamper, og gutta imponerte på mange måter. I den første kampen i A-sluttspillet møtte vi Drøbak/Frogn, en gammel kjenning som har vi har møtte flere ganger og aldri tapt for. Denne gang røyk vi ut av Norway Cup etter et surt tap på straffesparkkonkurrranse. I interkretsserien leverte vi flere strålende kamper. Vi slo sterke lag som Strømsgodset, Mjøndalen, Fram, Teie og Liungen. Vi endte som nummer fire bak Strømsgodset, Flint og Liungen. Med spillere i trening og toppidrett fotball i Sandefjord og på Re, ble det lite med fellestrening og samhandling utover høsten. Det førte dessverre til at vi ikke klarte å stå distansen helt ut. Likevel er det ingen grunn til å henge med hodet etter en fjerdeplass i interkretsserien i Gutter 16. Sesongen ble avsluttet i Skagen i Danmark. Vi slo sterke lag som Skeid, Drøbak/Frogn, Gran og Storm på veien mot finalen som vi dessverre tapte for Skeid i sesongens grisekamp. Kaptein Nikolai Holmøy kunne heve sesongen tredje pokal over hodet, og snipp, snapp snute, så var eventyret ÅIF 95 ute. I slutten av mars var på en fire dagers treningsleir i Østervraa i Danmark. Vi spilte to kamper mot danske lag, og vi vant begge klart. I midten av juli hadde vi en ukes treningsleir på hjemmebane. De aller fleste spillerne deltok. Vi gjennomførte 15 økter med trening, og vi la et meget godt grunnlag for de sterke kampene våre i Norway Cup og interkretsserien. Det å få fram gode spillere er minst like viktig som å skape et sterkt lag. Vi er derfor stolte av at Nikolai Holmøy, Tobias Helfjord Jacobsen og Eirik Broms ble tatt opp i Team SpareBank 1-laget til Sandefjord Fotball, og at de tre spillerne fikk tre av fem plasser i klassen der fotballgutta benevnes som framtidige yrkesspillere. Veien fram er tøff, og nåløyet til slutt trangt, men Nikolai, Tobias og Eirik er fast bestemt på å klare målsettingen.

17 Vi er også stolte av at Kim Harley Mørdre og Kasper Liavaag har begynt det samme løpet i FK Tønsberg. Begge to har funnet seg vel til rette, og både Kim Harley og Kasper har de rette holdningene til å klare målet sitt. Vi tar også med at Martin Sjuve og Johannes Holt Hanssen har tatt veien til Falk hvor de er i ferd med å etablere seg på A-laget i 4. divisjon. Sesongen startet med Nikolai og Martin på sidelinja. Begge trente hardt for å komme tilbake etter alvorlige kneskader. Mange unge talenter slutter etter så alvorlige skader som her. Vi la ned mye tid og arbeid for å få Nikolai og Martin på banen igjen, og med meget stor glede kunne vi konstatere at begge gjennomførte en strålende sommer- og høstsesong og at kneskadene ikke vil sette en stopper for videre framgang. Vi fikk også Thomas Aven ute i store deler av vårsesongen med brudd i foten, og på høsten måtte Tobias Helfjord Jacobsen være uten med en vrien strekkskade. Sett i lys av skadesituasjonen i laget, leverte vi rett ut sagt en glimrende vårsesong mens vi først på sommeren og høsten fikk vist hva vi virkelig var gode for. Eirik, Tobias, Nikolai og Martin deltok på laget til Sandefjord Fotball i GET-turneringen i regi av Nors Toppfotball i Trondheim i august. I utstillingsvinduet for de fremste guttespillerne i landet leverte alle fire en meget solid innsats Vi vil takke fotballstyret for et meget godt samarbeid i løpet av sesongen, en takk til Kristin og gjengen. Kasper spilte alle 52 kampene. Eirik 51, Fredrik 49, Kim Harley og Tobias, 48, Aleksander 47, Philip 46, Sondre 44, Nikolai 40, Thomas 38, Johannes 36, Martin 30, Markus 28, Petter 27, Karl Rikard 26, Ludvik 25, Adrian 23, Bendik 10, Abdi 8, Mathias 8 og Lars Magnus 3. Mathias og Lars Magnus fra 97-laget trente og spilte noen kamper for oss i interkretsserien. Eirik scoret 56 mål, Martin 21, Kim Harley og Nikolai 20, Kasper og Aleksander 19, Fredrik 15, Tobias 12, Sondre 6, Philip 5, Markus 4, Petter, Adrian, Ludvik, Thomas og Mathias ett hver. I løpet av de seks siste sesongene laget Eirik 380 mål, Kim Harley 236, Kasper 173, Nikolai 95, Aleksander 77, Martin 76 og Fredrik 64. I den samme perioden spilte Kasper 310 kamper, Philip 305, Eirik 304, Kim Harley 299, Fredrik 281, Nikolai 249, Petter 248, Tobias 223 og Aleksander 206. På de seks sesonger har vi hatt 38 forskjellige spillere på banen. Til slutt tar vi med noen høydepunkter fra denne de seks siste årene: 2009 Vinner av Interkretsserien 7 poeng foran Strømsgodset med 30 av 33 poeng Vinner av Expertfestivalen i Kristiansand, Vant finalen 5-0 over Våg i finalen Vinner av Essocupen i Slagenhallen. Vant finalen 2-0 over Strømsgodset Vinner av Essocupen i Slagenhallen. Vant finalen 2-0 over Flint.

18 2010 Vinner av Oddebollen i Sverige. Vant finalen 3-2 over Orust Vinner av Mjøndalens Hallcup. Vant 8-1 over Åssiden i finalen Vinner av Skagerak Cup, Vant 5-0 over Austrått i finalen Vinner av Sølvcupen i five-a-side. Vant 4-1 over Slagen i finalen 2008 Vinner av Olmlistranda Cup i five-a-side. Vant 10-0 over Nesjar i finalen 2010 Vinner av ÅIF Nattcup. Vant 5-2 over Fram i finalen Vinner av Julecupen i Vallhall Vinner av Vintercupen til ÅIF. Vant 4-1 over Ørn i finalen Finaletap 0-1 i Essocupen i Slagenhallen Finaletap 2-3 etter ekstratid i Essocupen i Slagenhallen Finaletap 0-4 mot Skeid i Skagencup i Danmark Finaletap 2-5 mot Horne KFUM i Kattegat Cup i Danmark Nummer 3 i Odds Elitecup i Skien Nummer 5 og beste ikke Oslo-lag i Elitecupen til Skeid i Oslo. Våren 2010 ble vi tildelt kulturprisen i Åsgårdstrand under Åsgårdstrandsdagene. Øyeblikket da fotballen ble en del av kulturen i Kunstnerbyen. Våren 2008 var vi på treningsleir og på besøk hos Brighton & Hove Albion i England. Vi spilte to kamper, en seier og ett tap. Våren 2010 var vi på treningsleir i Spania i en uke. Vi spilte to kamper mot spanske lag, og vi vant begge 3-2. Støtteapparatet den siste sesongen besto av Jan Broms, hovedtrener, Jens Petter Aven, hjelpetrener, Morten Karleng, spillerutvikler, Knut Roar Holmøy, oppmann og Ine Helfjord Jacobsen, foreldrekontakt. Svenn Liavaag hjalp også til rundt laget. Lagkapteiner i løpet av sesongen har vært Tobias Helfjord Jacobsen, Kim Harley Mørdre, Martin Sjuve og Nikolai Holmøy. De tre første utgjorde spillerutvalget som jobbet med mange saker. En stor takk til våre hovedsponsorer i sesongen Horten Skipsreparasjoner og Vestfold Frukt og Grønt bidro begge med kroner. En stor takk også til en sterk foreldregruppe som stilte opp for laget. Enda en gang, mange takk for en flott sesong fra hele støtteapparatet rundt ÅIF 95.

19 ÅRSRAPPORT ÅIF G 14 (1997) I sesongen 2011 så stilte ÅIF G97 og Borre G97 et samarbeidslag. Vi spilte med et 11 er lag og et 7 er lag. ÅIF/Borre ble KRETSMESTERE i 7 er fotball! Laget: I 2011 har ÅIF/Borre G97 laget bestått av 12 spillere fra ÅIF og 16 spillere fra Borre. ÅIF Spillere Christian Vian Daniel Izadifar Eivind Myklebust Støvne Espen Hansen Høijord Fredrik Eyde Grythe Hans Bjerkevoll Kjetil Broms Kristoffer Bergmann Lars Magnus Takvam Mathias Kalvenes Nicolai Johansen Steve Hollup Borre Spillere Adrian Reftun (sluttet etter Norway cup) Anwar Hamzo Bendik Rui Daniel Sørensen Marswall Fredrik Tørnby Henrik Bettum Håon Langli Håvard Andreassen Jonas Aashmar Jonatan Van Tiggelen Knut Egge Holhjem Kristian Ovrum Marcus Hippe (sluttet etter Norway cup) Martin Andre Thorsen (sluttet etter Norway cup) Micael Mirzaei Tormod Hauane (kun vår/sommer) Hovedtrener: Hjelpetrener: Hjelpetrener/lagleder: Lagleder Borre: Foreldrekontakt ÅIF: Foreldrekontakt Borre: Trond Sørensen (Borre) Paul Erik Bergmann (ÅIF) Geir Bjerkevoll (ÅIF) Jan Van Tiggelen (Borre Lena Aschim (ÅIF) Arild Ovrum (Borre) Treninger: Vi har gjennomført, jevnt over hele sesongen, tre treninger pr. uke. Fremmøtet på treningene har vært veldig bra, snittet er ca 80-90% på treningene i ukedagene og 60-70% på lørdagstreningene. I tilegg så hadde både ÅIF og Borre utviklingstrening i regi av klubbene, ÅIF hadde også keepertrening på vårparten. Kamper og cuper: Vi har spilt 57 kamper til sammen for både 7 er og 11 er laget (dette inkluderer serie, cuper, treningskamper, osv). På de 57 kampene har det blitt 27 seiere, 2 uavgjorte og 28 tap.

20 For 7 er laget så ble innsatsen kronet med Krestmesterskap 26.september med 15-0 seier over Sem. For 11 er laget ble det en sportslig nedtur på høsten etter den fine innsatsen i Norway cup Esso Flint cup (jan): 3 kamper / 3. plass i gruppa (0-1-2) Treningskamper (jan-apr): 4 kamper (2-0-2) Vinterserie 11 er (jan-apr): 4 kamper / kvartfinale (2-0-2) Drammencup 11 er (apr): 3 kamper / 3. plass i gruppa (1-0-2) G14 Kval IK vår: 10 kamper / 9. plass (3-0-7) G14 7 er vår/høst: 15 kamper / Kretsmestere (13-0-2) Norway cup 11 er: 6 kamper / B-kvartfinale (3-1-2) Norway cup 7 er: 4 kamper / A-sluttspill 1/16 (2-0-2) G14 1.div høst: 8 kamper / 8. plass (1-0-7) Representasjoner fra ÅIF G97: G97 har flere spillere som har representert ÅIF på talentreninger, bylag og kretslag. FKT Talenttrening G14 gruppen har Lars Magnus, Mathias og Hans vært på. Vi har vært representert fra ÅIF ved Lars Magnus og Mathias på G14 bylaget. Lars Magnus og Mathias er i tillegg tatt ut til kretsens Elitegruppe G15, som trener regelmessig utover sesongen Generelle aktiviterer for laget: Laget har gjennomført 2 flaskeinnsamlinger og utdeling av Åsgårdstrand På Tvers. Det har blitt gjennomført 1 foreldremøter og 2 spillermøter. Samarbeidslaget: Samarbeidslaget ÅIF og Borre har fungert fint. Vi har fordelt kamper og treninger både på Borrebanen og i Åsgårdstrand. Tilbakemeldingene vi har fått fra guttene har vært positive, men at høsten ble litt tung rent sportslig for 11 er laget bl.a. fordi vi mistet 3 sentrale spillere til Ørn, samtidig som ble vi rammet av noen skader. De siste 11 er kampene sleit vi med å i hele tatt greie å stille lag, vi fikk låne noen -98 spillere fra Borre og ÅIF. Vi hadde en kjempefin Norway cup, både sosialt og sportslig. Vi reiste innover med 24 spillere og 4 ledere (trenerene + som alltid Tom Erik Hansen som barnevakt og muntrasjonsråd for oss alle). Vi kom til 1/16 finalen i A-sluttspillet for 7 er laget og nådde kvartfinalen i B-sluttspillet for 11 er laget. For ÅIF G97 Geir Bjerkevoll

21 ÅIF G 12 (1999) - SESONGEN 2011 Totalt var vi 12 spillere på starten av sesongen mot 14 i fjor. Vi fikk et par frafall tidlig i sesongen, men 3 spillere kom tilbake igjen i løpet av sommeren så vi avsluttet året med 13 spillere. I vårsesongen stilte vi kun ett lag i kretsserien, men på høsten hadde vi med to lag hvorav det ene laget lånte spillere fra både 2000 og Sesongen startet i år relativt sent pga. vinterlige forhold på bana. Noen få treninger ble det før vi stilte i vår første cup i slutten av mars på Flintbanen. Her ble det 2 seire og 2 tap, og bekreftelse på at treningsgrunnlaget nok var ganske dårlig ved at avslutningskampen endte med stortap. Deretter fulgte en treningskamp mot Barkåker i april som endte uavgjort. Kretsserien startet tidlig i mai og varte til skoleslutt. Etter gode resultater i fjorårsseongen, spilte vi nå på høyeste nivå som ble vel tøft. Av 6 kamper ble det kun 1 seier, resten endte med tap. Før vi tok sommerferie deltok vi på Ynglinge-Cup på Nykirke. Her ble det først et knepent tap mot Teie, men de to siste kampene mot Andebu og Eik endte begge med storseire. Høstsesongen startet med deltagelse i Skjærgårdscup på Husøy med 2 lag. For å kunne stille 2 lag måtte vi låne mange spillere fra både 00 og 01, som ble fordelt på begge lagene. Til tross for det greide vi oss meget bra. Fasiten til slutt ble 5 seire, 1 uavgjort og 6 tap. Deretter fulgte GØIF cup i Sandefjord hvor vi kun stilte med ett lag. Her ble det først storseier mot Ullern, før det ble knepne tap mot både GØIF og Ivrig. I høsten kretsserie fikk litt mindre tøff motstand enn på våren. Mange av de beste lagene i kretsen hadde valgt å melde seg på en klasse opp og spille 11 er fotball. Dette var uaktuelt for oss da vi var avhengige av lån fra 00/01, så vi fortsatte med 7 er fotball. Det ble totalt 5 serire og 6 tap i løpet av høsten som var mer enn godkjent med såpass urutinert mannskap. Det ble kun pause i høstferien før vi startet opp igjen treninger med fokus på at vi nå skulle spille 11 er fotball. Det var 2 treninger hver uke med godt oppmøte og gode forhold. For å gi guttene litt ekstra motivasjon til oppmøte, ble det lagt inn en konkurranse på hver eneste trening med poeng til alle som deltok pluss ekstra poeng til de beste. Dette ble særdeles godt mottatt, og etter mange varierte og krevende konkurranser utover høsten ble det til slutt Lars Ragnar Frøyen som kunne stikke av med den største marsipan-grisen som ble overrekt under en intern juleavslutningcup i Borrehallen. I løpet av høsten rakk vi også en treningskamp i 11 er mot Sem som i god fair-play ånd endte med uavgjort. Generelt i løpet av året har vi fortsatt med fokus på teknisk trening med ball i hht. Coerver filosofien. Vi har også brukt en del tid på avslutninger, småspill, hurtighet etc. samt at vi så smått startet med litt kondisjonstrening for å forberede oss til de store banene som møter oss neste år. Toppscorer i 2011 sesongen ble Lars Ragnar Frøyen med 37 mål totalt, med Even Brunstad på en god andreplass med 27 mål. Sesongen 2011 skal vi spille 11'er fotball, og da er vi avhengig av å viderføre samarbeidet med 00/01. Dette tror vi skal gå knirkefritt pga. at vi nå i lengre tid både har trent sammen, og at de yngre spillerene har fått være med på kampene våre gjennom hele høsten. Lagleder og trener har vært Tom Brunstad med god hjelp fra Bjørn Henriksen (00). Linn Dahlgren (kun vårsesongen) og Ingvild Frøyen har vært foreldrekontakter. Til neste år vil det bli samme ledelse borsett fra at Gry Espeseth har overtatt etter Linn. For G Tom I. Brunstad

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Fredag 21. Feb 2014 12:13 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet 0,00-17 500,00 0,00 0,00-17 500,00 0,00 3305 -

Detaljer

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015 Foreldremøte U17/G16 UKI Arena 27. januar 2015 Agenda Presentasjon av trenere og støtteapparat v/per Brogeland U17/G16 Tanker og planer for sesongen v/ Igor Økonomi Dugnader Eventuelt - Kort info fra Nannestad

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015 STYRET: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Navn Anette Steinbråten Lars Chr.

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Gamle Idretten høst 08

Gamle Idretten høst 08 Gamle Idretten høst 08 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 17.00 17.30 G01 17.30 18.00 G98 G02 G99 J98/99 G98 J00/01 G01 G99

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT JR 2 2012. Fokus glødende, lekende og drømmende..? Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT JR 2 2012. Fokus glødende, lekende og drømmende..? Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT JR 2 2012. Fokus glødende, lekende og drømmende..? Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer