protester mot kvalitetsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "protester mot kvalitetsprosjekt"

Transkript

1 6 25. mars protester mot kvalitetsprosjekt side > tillitsvalgt i 30 år > her droppar nesten ingen ut > mestringsfølelse i tispann >

2 leder. Lærerne har mye å ta igjen > Funksjonærer i industrien tjener nå nesten kroner mer enn det lærerne her i landet tjener i gjennomsnitt per år. Dette går fram av en fersk lønnsstatistikk som nylig ble presentert, og VG fulgte opp med et større intervju med Unio-leder Anders Folkestad. I intervjuet tok Unio-lederen til orde for et krafttak for både lærere og andre grupper med høyere utdanning i offentlig sektor ved neste års hovedtariffoppgjør. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og da er det mer begrensede muligheter for å få til noe. Unio har likevel gått ut med et krav på 4 prosent, og like etter påske blir det forhandlinger for fullt fram mot fristen 1. mai. Oppnås det ikke enighet innen den tid, går oppgjøret til mekling. Vi må ha ved oppgjøret neste år for å hindre at gapet til funksjonærene i industrien øker ytterligere, ble Anders Folkestad sitert med i intervjuet med VG. Det utsagnet vakte en del oppsikt, men Unio-lederen har helt rett. Han peker i tillegg på at heller ikke er nok for å komme på linje med industrien. Det må komme flere gode oppgjør på rad for at det virkelig skal monne. Alle som er opptatt av å sikre en god rekruttering til læreryrket i tiden som kommer, kan ikke forholde seg rolig til det har skjedd de siste årene: Lærerne har sakket akterut og har ikke et lønnsnivå som er konkurransedyktig aller minst sammenlignet med lønnsnivået til utdanningsgruppene i privat sektor. For 10 år siden ble det tatt et krafttak for å få lærerne og delvis også skolelederne opp på et anstendig lønnsnivå. Det skjedde gjennom de såkalte skolepakkene som både utdanningsminister Jon Lilletun (KrF) og utdanningsminister Trond Giske (Ap) med rette kunne ta noe av æren for. I forkant av skolepakkene var det også et par brukbare lønnsoppgjør, og summen av tilleggene ble merkbare. Noen advarte mot at virkningen av pakkene ville avta temmelig snart hvis man ikke holdt trykket oppe, og skeptikerne fikk rett: De senere årene har lærerne hatt en svakere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper, og det er en situasjon KS i stor grad må ta på sin kappe. De har ikke tatt på tilstrekkelig alvor det ansvaret de fikk da lærerne ble overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene for åtte år siden. Regjeringen, som har som et prioritert mål å øke rekrutteringen til lærerutdanningen og å øke lærertettheten i norsk skole, bør også ta et ansvar. Det hjelper ikke med flotte kampanjer med et tydelig budskap til unge kvinner og menn hvis ikke lønnsnivået er tilfredsstillende. Studielån skal nedbetales, det samme skal boliglånet (hvis man får lån) og man bør helst ha noe igjen til mat, klær og reiser også. Med andre ord bør de som sitter på pengesekkene både sentralt og rundt om i landet snarest mulig innse at de må strekke seg langt i de kommende tariffoppgjørene. Lærerne må få topp prioritet ved forhandlingsbordet, ikke bare i festtalene. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Pedagoger i Oppsaltunet barnehage tror ikke at Oslo kommunes kvalitetsprosjekt vil øke kvaliteten i barnehagene. Foto: Erik M. Sundt Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 6/25. mars 2011 SIDE Tema: kvalitetsutvikling SIDE Ferdighetskrav inn i barnehagen Politisk kvalitetsprosjekt provoserer pedagoger Kvalitet = læring Språkundervisning i barnehagen fungerer ikke Aktuelt: 4... Kampen for likestilling fortsetter 5... Får ikke utdanne styrere 6... Vemodig å forlate GCE 7... Støtte til Japan 8... Kuttar i barnehage og skole 9... Feiret med boller Virke og viten: Trenger en tøff strategi Topper kompetansen Her droppar nesten ingen ut Språkreform i Estland: Elever skal lære på et språk de ikke kan En reise i Mios verden Mestringsfølelse i tispann SIDE 22 SIDE 26 SIDE 36 SIDE 54 Rett fram: Faste spalter: Aktuell profil: Nils Bøhmer «Langskudd» Innspill: Anna Rogstad lærerinne og første kvinne på Stortinget Innspill: To- eller trenivåmodellen i norske kommunar Debatt Rett på sak: Elisabeth Aspaker om rådene fra OECD Kronikk: Nettet i våre hoder Litt av hvert Mitt tips: Kurs for kunnskap og nettverksbygging Portrettet: Tillitsvalgt i tre tiår Fotoreportasje: Barnehager til å base i Aktuelle bøker Kort om bøker Lett Gylne øyeblikk: Jeg var stolt av mine elever Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 71 75

4 aktuelt. > AnnA RogsTAd-jubileum kampen for likestilling fortsetter Onsdag 16. mars markerte Stortinget, i regi av presidentskapet og Stemmerettskomiteen, at Anna Rogstad møtte som første kvinnelige representant i Stortinget for hundre år siden. TeksT: Cecilie Holtan > Anna Rogstad var en ledende kvinnesaksforkjemper og en aktiv stortingsrepresentant. Da hun møtte på Stortinget 17. mars 1911, var det en milepæl. Hun åpnet en dør for alle oss som kom etter. Men kampen om kvinnens rettigheter er der fremdeles, og vi skal ikke glemme utfordringene vi står overfor, sa Tora Aasland, konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Medlem av Stemmerettskomiteen, Torild Skard, poengterte at det er skrevet forbløffende lite om kvinnesaksforkjemperen, stortingsrepresentanten og pedagogen Anna Rogstad. Rogstad var en viktig aktør for det pedagogiske reformarbeidet. Hun ville at jenter og gutter skulle lære det samme, og kjempet for at kvinner skulle få samme lønn og arbeidsvilkår som menn. Selv arbeidet hun over 50 år i skoleverket til en lønn som var langt unna en manns, fortalte Skard. Anna Rogstad var en viktig foregangskvinne, men kampen for likestilling er ikke over, mener både statsråd Tora Aasland og fylkesmann og tidligere stortingspresident kirsti kolle grøndahl. Foto: Cecilie Holtan Har ikke lyktes så bra Men 100 år senere har Norge ennå ikke oppnådd full likestilling. I 2008 utgjorde månedslønnen til kvinner i gjennomsnitt 85 prosent av menns. Og fremdeles er færre enn én av fem toppledere kvinner. Det gjelder også i utdanningssektoren. Bare 20 prosent av lederstillingene ved høyskoler og universiteter er besatt av kvinner. Det er altfor lavt, sier Aasland til Utdanning. I dag er det omtrent like mange kvinner og menn som tar høyere utdanning. Men fremdeles velger flertallet tradisjonelt. Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning. Menn utdanner seg oftere innen teknikk og naturvitenskap. Tidligere stortingsrepresentant Kirsti Kolle Grøndahl er fylkesmann i Buskerud og leder av Stemmerettskomiteen. Som Kirke- og undervisningsminister fra 1986 til 1988 var hun spesielt opptatt av at kvinner skulle velge annerledes med tanke på utdanning. Dessverre har vi ikke lyktes så bra med det, sier Kolle Grøndahl, som i 1993 ble landets første kvinnelige stortingspresident. lærerrinne Anna Rogstad skapte historie da hun som første kvinne møtte på stortinget 17. mars Her er hun portrettert av maleren eyolf soot. Foto: Stortingsarkivet Dårligere lønn og status Aasland tror mye av årsaken til at kvinner og menn fortsatt velger tradisjonelt, skyldes lønn og status. Nettopp helse-, sosial- og skolesektoren vil tiltrekke flere gutter hvis det blir likelønn. Vi har satset på å få flere jenter til å studere realfag de siste årene, og har lykkes i å få opp kvinneandelen. Men det er tyngre å rekruttere menn til yrker hvor kvinner er i flertall. Der er statusen og lønnen lavere, sier Aasland. I 2003 ble Norge ble dømt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for å øremerke stillinger til kvinner ved universiteter og høyskoler. Paragrafen måtte fjernes. Men Aasland mener fortsatt at kjønnskvotering kan være riktig. Helst vil hun se en jevnere balanse mellom menn og kvinner på alle trinn i utdanningssektoren. Færre menn enn kvinner søker seg til barnetrinnet i skolen. De søker seg heller til ungdomsskoletrinnet og videregående. Det er selvsagt viktig med mannlige lærere på høyere utdanningstrinn, men det er også viktig å få dem inn i barneskolen, sier Aasland. Trenger holdningsendringer Også i de aller øverste maktkorridorene er kjønnsbalansen ujevn. I dag er det 38 prosent kvinner i Stortinget og omtrent det samme i kommunestyrene. Kvinnelige ordførere utgjør bare drøyt 20 prosent. Jeg håper at flere kvinner kommer inn i kommunestyrene, og dermed også i viktige styrer og råd, sier Aasland. Kolle Grøndahl sier hun forstår at en av partene i et parforhold nedprioriterer karrieren til fordel for familien. Men dessverre er det nesten systematisk kvinner som velger bort karrieren i en slik situasjon, sier Ap-politikeren. Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) understreker at likestillingskampen fortsatt er viktig. Det trengs holdningsendringer og retningslinjer. Likestilling, feminisme og kjønnsrolleperspektivet blir ikke mindre framover, sier Andersen. Se også innspill om Anna Rogstad på side 44. 4

5 > ledelse Får ikke utdanne styrere Høgskolen i Vestfold har 10. mars sendt klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. HiVe mener Utdanningsdirektoratet har begått feil når skolen blir regnet som ukvalifisert som søker til lederutdanning for barnehagestyrere. TeksT: Lena Opseth > Klagen til Kofa innebærer at prosessen stoppes til klagen er behandlet. Det betyr at det formelt sett ikke er avgjort hvilke utdanningsinstitusjoner som får lederutdanningen. Det er ennå ikke skrevet kontrakter med de fem institusjonene som har vunnet konkurransen om denne utdanningen. Utdanningsdirektoratet la allerede 1. mars ut navnene på de fem institusjonene som har fått lederutdanningen og samtidig lagt til rette for førskolelærere som vil søke utdanningen. Det er rektor Petter Aasen og høgskoledirektør Olav Refsdal som har undertegnet klagebrevet fra HiVe til Kofa. Det er begått en rekke formelle feil, påpeker HiVe, og leder av Barnehagesenteret ved HiVe, Mari Pettersvold, sier til Utdanning at Hive aldri har sett en slik inkompetanse i behandlingen av en sak noensinne. Berettiget opprør Det er utdanningspolitisk interessant at Utdanningsdirektoratet avviser førskolelærer- og lærerutdanningsinstitusjoner som ukvalifiserte til å gi nasjonal lederopplæring til barnehagestyrere, sier rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Vestfold. det er høy temperatur i debatten om hvem som skal stå for den nye styrerutdanningen her i landet. Ill.foto: Erik M. Sundt Når vi har et anbudsregime og legger ned mye krefter i det, er det viktig at det gjøres riktig, sier Aasen til Utdanning. HiVe klager på at det er begått formelle feil i forhold til selve forskriften for offentlige anskaffelser, og dessuten på at det bare få dager før søknadsfristen ble gjort en avgrensing der lærerutdanningsinstitusjoner defineres til ikke å være kvalifiserte til å gi lederopplæring. Tidligere var førskolelærerutdanningsinstitusjoner utelukket. Denne avgrensningen er en merkelig tolkning av reglene. Innebærer den at myndighetene ikke har tillit til at offentlige institusjoner kan drive lederopplæring på masternivå? Innebærer det en mistillit til vår kvalitet og kompetanse? Jeg ser at opprøret i vårt fagmiljø ved HiVe er berettiget, sier Aasen, som venter på en kommentar fra Kunnskapsdepartementet om saken. Før eller siden må departementet uttale seg. Hva sier fagmiljøene i barnehageavdelingen og i universitets- høgskoleavdelingen til dette? sier Aasen, som avventer behandlingen i Kofa av saken. direktoratet har ikke gjort feil Utdanningsdirektoratet har ikke gjort feil ved å utelukke Høgskolen i Vestfold som tilbyder av nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere, sier divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen. > Han opplyser til Utdanning at HiVe ble utelukket allerede i kvalifiseringsrunden for forhandlinger. Direktoratet forholdt seg til hvorvidt søkerne fylte kravene til referanseprosjekter innenfor ledelse, barnehagefaglig kompetanse og ferdighetstrening. Søknaden fra Vestfold viste svært god barnehagefaglig kompetanse, men oppfylte ikke kravene til referanseprosjekter i ledelse, forklarer Bolstad Pettersen. Fylte Norges Handelshøyskole kravene til barnehagefaglig kompetanse i sin søknad? Ja, Handelshøyskolen hadde referanseprosjekter inne og har blant annet drevet ulike typer kvalitetsutvikling i barnehager i seks kommuner. Høgskolen i Vestfold ble kontaktet av Handelshøyskolen med spørsmål om de kunne bistå med kompetanse etter at de selv var røket ut. Det ligger i saken at man i forhandlingsrunden av søkerprosessen som Handelshøyskolen da var kommet til, kan supplere kompetansen. Hvem er saksbehandlere i denne saken? En fagavdeling i direktoratet, som også har brukt en ressursgruppe av folk utenfra som har vurdert tilbudene. departementet vil ikke kommentere > Utvelgelsen av nasjonal tilbyder av lederutdanning for barnehagestyrere har i sin helhet vært utført av Utdanningsdirektoratet. Det er også disse som bør kommentere saken, er Kunnskapsdepartementets svar i en e-post når Utdanning stiller en rekke spørsmål med bakgrunn i kritikken fra Høgskolen i Vestfold. Lederen for Barnehagesenteret ved Høgskolen hevder sågar at «utvelgelsen av nasjonal tilbyder av styrerutdanning er uten nasjonal styring.» Kunnskapsdepartementet vil ikke kommentere denne påstanden, men skriver i e-posten: «Her har man fulgt reglene for offentlige anbudsprosesser, og relevante organisasjoner som bl.a. Utdanningsforbundet, KS og PBL har deltatt i utarbeidelse av grunnlaget for anbudsdokumentene.» 5

6 aktuelt. > InTernasjonalT Vemodig å forlate gce Fakta. Vårt påvirkningsarbeid har gitt resultater, sier Helga Hjetland Det er lett å føle seg maktesløs. Vi må vi ikke glemme at det tross alt går framover, sier avtroppende styremedlem i Global Campaign for Education (GCE), Helga Hjetland til Utdanning. TeksT og foto: Marianne Ruud, Paris > Utdanning møter henne i en pause under GCEs 4. verdenskongress februar i Paris. På spørsmål om det er vemodig å forlate styrevervet etter tre år, er svaret et klart ja: Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å jobbe med utdanning for alle internasjonalt, sier hun. I Paris ble danske Helle Gudmandsen, også hun tidligere lærer, valgt til å ta over styrevervet. Som styremedlem jobbet Hjetland under kongressen for å sørge for bredest mulig oppslutning om strategidokumentet og resolusjonene. Delegasjoner og representanter kjempet for sine formuleringer. Men hovedmålet sto fast: Alle barn skal ha rett til gratis utdanning av god kvalitet betalt av offentlige midler, sier Hjetland. Øker ikke finansieringen, kan flere barn være utenfor skolen i 2015 enn i dag, ifølge Unescorapporten. Det er lett å miste motet. Da må vi tenke på at 52 millioner flere barn nå er i skolen. Som tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, sa i sin tale her i Paris; vårt påvirkningsarbeid har gitt resultater, sier Hjetland. Den tidligere lederen i Utdanningsforbundet er glad for at Brown, som også har lærerbakgrunn, har engasjert seg så sterkt. Påvirkning viktigst Hjetland ble valgt inn i styret i GCE under verdenskongressen i Brasil i I styret har hun representert Europa, USA og Canada. Hun synes GCE-nettverket gjør en formidabel jobb. Hun skryter også av drahjelpen fra kampanjen 1Goal, som ble lansert i og med fotball-vm i Sør-Afrika. Den skaffet 18 millioner underskrifter for målet om utdanning for alle. Selv om underskrifter ikke skaffer skoleplasser, er påvirkningsarbeidet viktigst for GCE. Utdanning må først og fremst finansieres global Campaign for education (gce) > antall barn i verden som går på skole har økt med 52 millioner fra 1999 til Men 67 millioner barn gjenstår for å nå fns tusenårsmål om utdanning for alle innen 2015, ifølge en Unesco-rapport som var tema under gces 4. verdenskongress i Paris nylig. Mer enn 200 delegater fra 102 land deltok. Ifølge Unesco vil grunnutdanning for alle innen 2015 koste 16 milliarder amerikanske dollar årlig. av offentlige budsjetter. Da blir vår viktigste oppgave å legge press på myndighetene i det enkelte land, sier Hjetland. I tillegg til Hjetland var Utdanningsforbundet, Den norske Unesco-kommisjonen, Redd Barna, Unicef Norge og Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond med i den norske delegasjonen. Retten til utdanning er nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon og i Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er signert av alle land med unntak av Somalia og USA. Trengs også etter 2015 Generalsekretær Fred van Leeuwen i «Education International» mener kampanjen også trengs etter I Afrika sør for Sahara og i Asia rammer naturkatastrofer, fattigdom, krig og konflikt barns skolegang og finanskriser fører til kutt i budsjettene verden rundt. Styrelederen i GCE, Kailash Satyarthi, mener det blir vanskelig for ikke å si umulig å nå målet om grunnutdanning for alle innen 2015, dersom ikke både regjeringer og hjelpeorganisasjoner bidrar mer økonomisk. Dessuten må utdanningssystemene etter hvert også tilby videregående opplæring, yrkesopplæring og høyere utdanning. Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown oppfordret aktivistene i GCE til fortsatt å legge press på regjeringer verden rundt for å skaffe tilstrekkelig offentlig finansiering. De gode nyhetene i Unesco-rapporten er at i Afrika sør for Sahara, der analfabetismen er mest utbredt, kan aktivistene glede seg over at andelen barn i skolen har økt med 30 prosent siden Det skjer på tross av en sterk økning i antall barn i grunnskolealder. Andelen jenter i skolen har også økt, selv om 54 prosent av jentene fremdeles står utenfor. skatt og kompetanse > Den viktigste resolusjonen GCE vedtok, dreide seg om offentlige myndigheters ansvar for å finansiere utdanning gjennom progressiv skatt. EI fikk dessuten vedtatt en resolusjon som understreker betydningen av lærerrekruttering og lærerkompetanse. Den norske delegasjonen fikk enstemmig støtte til sine resolusjoner om tilpasset eksamen for elever med særskilte behov og bekjempelse av vold mot lærere og studenter. Jenters rett til utdanning sto i fokus under konferansen mai 2011 arrangeres «Global Action Week» under overskriften: «Utdanning for kvinner og jenter nå!» 6

7 > JordskJelveT solidarisk støtte til Japan Sentralstyret i Utdanningsforbundet har bevilget kroner til støtte etter jordskjelvet og tsunamien i Japan 11. mars. TeksT: Lena Opseth > Det er ennå ikke tatt stilling til hvilke organisasjoner støtten skal kanaliseres gjennom. Education International har opprettet et solidaritetsfond og oppfordrer medlemsorganisasjoner til å gi penger dit for å vise solidaritet med medlemmene i JTU, Japan Teachers' Union, og det japanske folk. Den japanske ambassaden i Norge anbefaler å gi penger til Norges Røde Kors, men peker på at det også fins andre steder å gi. Når ledelsen i Utdanningsforbundet har tatt en beslutning om hvilke organisasjoner de velger, vil det gå ut en oppfordring til medlemmene og fylkeslag om å gjøre det samme. Da Utdanning gikk i trykken, var 6500 erklært døde etter jordskjelvkatastrofen i Japan, mens 2400 var skadet og meldt savnet. Den japanske ambassaden mangler foreløpig oversikt over hvor mange skoler og barnehager som er ødelagt etter jordskjelvet og tsunamien. Ambassaden opplyser at det har kommet svært mange henvendelser dit etter katastrofen. Det er opprettet en kondolanseprotokoll hvor folk kan komme innom og legge igjen en hilsen eller kondolanse. Ambassaden holder for øvrig til i Utdanningsforbundets lokaler i Wergelandsveien 15 i Oslo, det tidligere Lektorenes Hus. Innbyggere i byen Minami senriku er midlertidig innkvartert i gymsalen på en skole. Mange skolebygninger blir brukt til å huse folk som er blitt hjemløse. Foto: Ilja Pitalev/ Ria Novosti/Scanpix kraftige protester mot kutt i england Lørdag 26. mars vil nye titusener studenter og universitetslærere fylle Londons gater i protest mot den britiske regjeringens budsjettpolitikk overfor utdanningssystemet. TeksT og foto: Arne Solli, Første steg > Retten til utdanning er en menneskerettighet, men den kan ikke tas for gitt, sa professor Marie- Bénédicte Dembour ved Universitetet i Sussex i England 10. mars på NERA-konferansen ved Universitetet i Jyväskylä i Finland. NERA er en nordisk forening for pedagogisk forskning. Den britiske regjeringen bestående av de konservative og liberaldemokratene har foreslått å øke studieavgiftene til opptil pund per år (rundt norske kroner), ifølge avisen The Guardian. I tillegg har regjeringen foreslått å kutte undervisningsbudsjettene, det vil primært si lærerlønningene, med 40 prosent. Dembour står midt i kampen mot kuttpolitikken på sin arbeidsplass. Ledelsen ved Universitetet i Sussex vil i tillegg fjerne universitetets egne bestemmelser om ytringsfrihet og stillingsvern for lærerne. I England sirkulerer nå underskriftslister mot regjeringens kuttforslag, i London har store demonstrasjoner funnet sted, og neste store demonstrasjon er berammet til 26. mars (ifølge den engelske avisen the Guardians nettsider 14. mars). Et av de mer hjerteskjærende eksemplene Dembour trakk fram, var den nigerianske studenten Luqma. Luqma hadde spart penger i fem år for å få råd til å ta den utdanningen han ønsket ved et engelsk universitet. Råd til å dra fikk han likevel først etter å ha fått en sponsor, en velstående mann i Nigeria som ville hjelpe ham. Men da Luqma var vel framme i Storbritannia, døde sponsoren, og pengene opphørte. Med studieavgifter i den størrelsesorden det nå er tale om, er det kroken på døra for Luqmas studieplaner, ifølge Marie-Bénédicte Dembour. Bare det å bruke universitetets bibliotek vil koste ham tilsvarende 3600 kroner per år. Ved engelske skoler under universitetsnivå planlegger rektorene nå å si opp opptil 20 prosent av lærerstaben, ut fra hva de er blitt forespeilt av offentlige tilskudd, melder The Guardian. Dette, i tillegg til student- og universitetslærerprotestene, har fått liberaldemokratenes nestleder Simon Hughes til å be regjeringen om 100 millioner pund (rundt 900 millioner kroner) for å trygge de fattigste elevenes og studentenes plass i utdanningssystemet, melder avisen. Universitetsprofessor Marie-Bénédicte dembour kjemper mot den britiske regjeringens kuttforslag. 7

8 aktuelt. > kommuneøkonomi kuttar i barnehage og skole utdanningsnytt.no Dei 58 kommunale barnehagane i Stavanger har fått kutta budsjettet med 9,4 millionar kroner. I fjor vart barnehagebudsjettet redusert med 8 millionar. TeksT: Kirsten Ropeid > Barnehagesjef Rannveig Eriksen i Stavanger kommune vedgår at dette er så store kutt at det vil få konsekvensar for barnehagedrifta. På kva måte vil ho ikkje seie noe om. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe med blant anna barnehagestyrarar frå alle bydelar. Gruppa skal levere ei innstilling om nettopp dette rundt mai-juni. Eg kan ikkje forskottere kva gruppa gjer framlegg om, seier ho til Utdanning. Ho vedgår likevel at ein ikkje berre kan høvle pengebruken i barnehagane jamt ned, ein må ta meir strukturelle grep. Kutta i fjor førte til reduksjon i driftsbudsjettet, men den metoden kan ikkje nyttast ein gong til. Kan kutta føre til redusert vikarbruk? Som sagt, eg vil ikkje forskottere noe før vi har sett og vurdert kva arbeidsgruppa kjem fram til. Kvifor kjem desse kutta? Stavanger kommune har svikt i inntektstilgangen, og det er kutt over heile lina, ikkje berre for barnehagane. Men i tillegg gjekk ved nyttår statstilskottet for barnehagane over frå å vere øyremerkt og til å bli ein del av rammeoverføringa frå staten til kommunen. Det har for vår del gitt mindre pengar til barnehagane, seier Rannveig Eriksen. Ho forklarar at isolert sett er nedgangen på 72 millionar kroner. Men 42 millionar av dette blir kompensert av tiltak kalla inntektsgarantimiddel og skjønnsmiddel, slik at tapet er på 30 millionar kroner, seier barnehagesjefen. Svært stramt Leiar Eivind Rygh i Utdanningsforbundet Stavanger er redd kutta i barnehagesektoren vil føre til sterk reduksjon i vikarbruken. Han understrekar at økonomien i barnehagane alt er svært stram. Dessutan er førskolelærarmangelen stor, kommunen har fått dispensasjon for utdanningskravet for 100 stillingar. Presset på dei utdanna pedagogane er sterkt som det alt er. Enda strammare økonomi vil gjere det enda vanskelegare, seier han. Han fryktar òg for det han kallar «kjekke ting» i barnehagane, som juleverkstad, påskeeller sommaravslutning og turar. Barnehagane hadde pengar tilsvarande 2000 kroner for kvart barn til dette, men summen er nå redusert til 700 kroner. Eivind Ryg er redd dette nå forsvinn heilt. Overtalige lærarar Stavanger kommune reduserer skolebudsjettet med 12,6 millionar kroner. Lærarar blir overtalige, og vikarar må gå. Lærartettleiken vil gå ned, og det har vi varsla lenge, seier Eivind Rygh. Rektor Ingar Lee ved Revheim skole seier til Stavanger Aftenblad at han opplever situasjonen som dramatisk. Ekstra utsett er oppgåver som ikkje er lovpålagt, som å dele klassar i basisfag som norsk, matematikk og engelsk. Rektor er òg redd for korleis skolen skal få gjennomført tilpassa undervisning. Skolesjef Eli Gundersen seier til Stavanger Aftenblad at alle skolar vil merke kutta godt. Ho vedgår at ho er uroleg over situasjonen. Blir det ytterlegare kutt, ser ho ikkje korleis skolane skal klare det. Det blir tronge tider for dei kommunale barnehagane og skolane i stavanger. Ill. foto: Elisabeth Arnet USA søker utdanningsråd fra Norge Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundets nestleder Haldis Holst deltar på en internasjonal konferanse om læreryrket i New York mars. Det er første gang USA henter inn utvalgte land for å søke råd til egen utdanningspolitikk, ifølge en pressemelding fra departementet. [16.03.] Sverige satser på matematikk fra ett års alder Det satses nå på matematikk fra barnehagen av i Sverige. Politikerne er skremt av dårlige PISA- og TIMMS-tester, ifølge fil. dr. Karin Franzén fra Karlstads universitet under årets NERA-konferanse i Jyväskylä 11. mars i år. NERA står for Nordic Educational Research Association. [16.03] Motiverte og engasjerte studenter Et halvt år etter oppstart viser den første statusrapporten at de nye grunnskolelærerutdanningene har motiverte og engasjerte studenter som er fornøyd med utdanningene, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. [15.03.] Finnmarkslærere spesielt utsatt Sentrale myndigheter forplikter ikke kommunene i Finnmark til å ta del i videreutdanningsstrategien. Kommunene gjør stort sett som de vil, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Finnmark, Tore Olaussen, i en pressemelding. [15.03.] Nye masterprogram for yrkesfaglærere Fra høsten 2011 oppretter Program for lærerutdanning ved Norges teknisknaturfaglige universitet to nye masterprogrammene, ett i lærerprofesjon og yrkesutøvelse og ett i yrkesdidaktikk. Det er første gang det tilbys et masterstudium i yrkesdidaktikk i Norge. Yrkesfaglærere kan søke på begge utdanningene, opplyser universitetslektor Klara Rokkones til Utdanning. [14.03.] 8

9 > Barnehagedagen kort fra kloden kristin halvorsen har kjøpt opp hele fatet og byr villig vekk til Marie, Pernille Brandsnes-daniel, kaja hagemoen-grøndahl, kari sofie Berge Jakobsen, henry Viste Beverfjord og sara krogsethagen. feiret med boller De som har penger, kan betale, men det er gratis hvis man spør, er regelen som gjelder i Mor Go hjertas butikk i barnehagen med samme navn på Bjølsen i Oslo. En god regel, strålte kunnskapsministeren på besøk under barnehagedagen. TeksT og foto: Lena Opseth > Da Kristin Halvorsen litt seinere under besøket ble spurt om hun vil betale regningen for bedre kvalitet i barnehagen, svarte hun kjapt at det er en kommunal oppgave. Men vi følger med. Det er bekymringsfullt at kvaliteten varierer så mye, sa ministeren. Barnehagedagen 15. mars var ikke dagen for negativ oppmerksomhet mot institusjonen. Ministeren besøkte Mor Go hjerta barnehage sammen med lederen av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, og leder i Fagforbundets seksjon for kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, for å gjøre ære på dagen, som markeres i barnehagene over hele landet for sjuende år på rad. Den er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fagforbundet. «Vi kan» er årets slagord, og hensikten er å markere hva barna og de ansatte i barnehagen kan. Mor Go hjerta på dagsorden Mor Go hjerta barnehage hadde valgt Mor Go hjerta sjøl som tema for årets dag. Hun var en snill butikkdame på Bjølsen og lot blant annet vanskeligstilte få handle på krita. I anledning dagen hadde ungene selv laget butikk. Kristin Halvorsen kjøpte opp hele bollefatet mens hun skravlet i vei med butikkekspeditørene som både regnet og leste ikke så rent lite, til tross for ung alder. De var fullt ut klar over hvem de hadde på besøk: Kristin Halvorsen. Ministertittelen var de mindre opptatt av. Halvorsen ble også vist en kunstutstilling og en fotoutstilling i barnehagen med barnas bilder, samt en avdeling der det ble solgt reinsdyrfigurer til å henge smykker på. Da ministeren forlot barnehagen, hadde hun både tegninger, reinsdyrfigurer og boller i armene. Fagleder i barnehagen, Kine Bjørkdahl, sier at hun bevisst bruker barnehagedagen i pedagogisk utvikling og for å markere hva barnehagen står for. Om ettermiddagen er foreldre invitert. Pengene man får inn denne dagen, brukes til noe godt og positivt, blant annet perleutstyr til Rikshospitalets barneavdeling og fjernadopsjon av en isbjørn. Mørke skyer Under Halvorsens formiddagsvisitt i Mor Go hjerta ble ministeren konfrontert med Utdanningsforbundets undersøkelse som viser at 40 prosent av kommunene vil kutte i barnehagetilbudet. Kommunene må skjerpe seg. Vi følger nøye med, svarte Halvorsen. Hun minnet om at staten har skutt inn 14 milliarder til barnehageutbygging de seinere årene. I dag går over 90 prosent av barna i barnehagen, sa Halvorsen. Bjerkestrand understreket at staten må inn med penger. Det er stor mangel på førskolelærere i barnehagene og statens ansvar å sørge for at kvaliteten i barnehagene videreutvikles, understreket hun. > england barn savnes i skolen > Nesten barn har falt ut av skolen, ifølge en undersøkelse Times Educational Supplement har gjort. Noen av dem har ikke hatt undervisning på over en måned, noen er tvunget til å vente på ledig skoleplass etter at de har flyttet, noen er holdt tilbake fra undervisningen av foreldrene av disse barna har droppet helt ut av systemet og kan ikke oppspores. Hvert fylke plikter å rapportere antall barn som ikke er i skolen. > nigeria slåss om gulvet > Ilogbo Junior High School i Lagos er i så dårlig stand at flere rom ikke brukes. Elever hvis foreldre ikke har råd til å kjøpe skolepult, slåss om gulvplass. Skolen mangler også drikkevann, ifølge nettstedet til avisen The Punch. I klassen min er vi 85, bare 25 har bord og stoler, sier en anonym elev. Av frykt for represalier vil verken rektor eller lærerne uttale seg. Mr. Ayo Obajinmi fra de lokale skolemyndighetene sier at de er klar over situasjonen og vil sørge for møbler og andre fasiliteter. > kenya kriminelle dyrker grønnsaker > Rundt 40 kriminelle er blitt bønder i Nairobis slum. Der dyrker de organiske grønnsaker på en tidligere søppelfylling. Flere måneders arbeid måtte til for å rense den, sier prosjektleder Erick Ogoro Simba til Agence France Presse. Grønnsakene selges rimelig til lokalbefolkningen. Produktene er godkjent i laboratorietester. Uten gården ville jeg vært død eller i fengsel, sier Victor Matioli (25). Planene er å dyrke opp flere søppelhauger og «omvende» flere kriminelle ungdommer til bio-bønder. 9

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge >

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > 8 23. april 2010 www.utdanningsnytt.no Til motmæle mot språkkartlegging side 12 17 > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > Utdanning > nr 8/23. april 2010 leder. Grip sjansen

Detaljer

manglar lærarutdanning

manglar lærarutdanning 10 20. mai 2011 www.utdanningsnytt.no byggjer skolar manglar lærarutdanning > Gylne morgenstunder > bunnsolid toppdommer > prøven før prøven > side 12 17 leder. Høyre-skole på sparebluss > Høyre har hatt

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Barnehageøkonomi på tegnebrettet

Barnehageøkonomi på tegnebrettet 14 10. september 2010 www.utdanningsnytt.no Barnehageøkonomi på tegnebrettet side 12 17 > ferdigheter i fremmedspråk > festivalfikseren > ferske lærerstudenter > Utdanning > nr 14/10. september 2010 leder.

Detaljer

styrer mot økte forskjeller

styrer mot økte forskjeller 11 3. juni 2011 www.utdanningsnytt.no styrer mot økte forskjeller side 12 17 > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt > leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne

Detaljer

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne Mitt tips 20 Ett kunstverk i uka Portrett 26 Kvinnen og krigen Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne 5 9. MARS 2012 utdanningsnytt.no Hovudsaka Språkkartlegging

Detaljer

Altfor trangt med tid. side 12 17. > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel >

Altfor trangt med tid. side 12 17. > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel > 4 26. februar 2010 www.utdanningsnytt.no Altfor trangt med tid side 12 17 > skriver bøker for elevene > flere fullfører og består > i den syvende himmel > Utdanning > nr 4/26. februar 2010 leder. Må ta

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > 17 22. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no førskolelærerutdanninga må stemmes side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Når videregående er null verdt

Når videregående er null verdt Min favorittlærer 20 Trygge barn lærer best Reportasje 24 Krigen i skolegården Fotoreportasje 26 Dykking som valgfag Frisonen 35 Rektor tar gjerne en omvei til jobb 13 21. AUGUST 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna 2 23. JANUAR 2015 utdanningsnytt.no «Du kan alltid Skolefritidsordningen

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

5. JUNI 2015 Master gjør mester?

5. JUNI 2015 Master gjør mester? Mitt tips 20 Mobiliserer foreldrene Reportasje 22 Forsker på elev-lærer-relasjoner Fotoreportasje 38 Starten på sykkellivet Frisonen 43 Døgnet rundt med hunder 11 5. JUNI 2015 utdanningsnytt.no Master

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Flerspråklig forvirring

Flerspråklig forvirring Mitt tips 20 Lærer å regne på russisk vis Reportasje 28 En liten huleboers historie Portrettet 30 Ingen flink pike Gylne øyeblikk 35 Da bålet flyttet inn 8 24. APRIL 2015 utdanningsnytt.no Flerspråklig

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17 8 20. april 2011 www.utdanningsnytt.no skoler vil ha politiet på døra side 12 17 > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk > leder. Bør avvises kort og kontant > Den første

Detaljer