Ta kontroll over strømforbruket!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta kontroll over strømforbruket!"

Transkript

1 Ta kontroll over strømforbruket! Bruksanvisning mittenergidisplay

2 2 Bruksanvisning mittenergidisplay

3 Nå kan du ta kontroll over strømforbruket ditt! Takk for att du har kjøpt Fortums mittenergidisplay. Med mittenergidisplays hjelp lærer du deg å forstå og ta kontroll over strømforbruket ditt. MittEnergiDisplay gir deg enkelt og raskt oversikt over dine energivaner. Hvert sekund viser den hvor mye strøm du bruker, om det er mer eller mindre enn ditt normale forbruk og den avslører hjemmets strømslukere. Det finnes relativt enkle og dagligdagse knep for å redusere strømforbruket, men det er ofte vanskelig å se effekten og til slutt mister man interessen. Det finnes også strømslukere i hjemmet som ikke er så enkle å oppdage. MittEnergiDisplay vil hjelpe deg å oppdage disse. Lykke til med bruken av mittenergidisplay. Vi håper den skal hjelpe deg å finne strømslukerne hjemme hos deg. Bruksanvisning mittenergidisplay 3

4 Display Plass for minnebrikke - symbol blinker ved lavt batterinivå i senderen Kommunikasjon mellon måler og sender / -symbol øvre seksjon Forbruk nå, speedometer Tariffindikator Forbruk nå, i tall Dagens totale forbruk, trippteller Mellomste seksjon eller X-symbol Ytre bensintank Indre bensintank NEDRE seksjon Indikasjonspil Strømtilkobling Høyre knapp Midtre knapp Venstre knapp Conforming Standards: Radio Device RF Performance (UK & Europe) EN300328V1.7.1 Emissions EMC (UK & Europe) EN V1.4.1 En55022 EN EN EN55024 Safety Requirements (UK & Europe) EN UK standards CE Max Voltage 264 Vac Cat lll Max Current 75A Model Monitor Display Monitor Transmitter Monitor Sensor Rated voltage 230Vac 50Hz 4 x C size 1.5V batteries N/A Input power 0.25W 0.2W N/A Operation 0 to to to 50 Humidity 85% non-condensing 85% non-condensing 85% non-condensing Usage N/A N/A Cat III 4 Bruksanvisning mittenergidisplay

5 Displayet er delt inn i tre seksjoner For å forstå hvordan logikken til mittenergidisplay er bygd opp, kan man si at den er delt inn i tre seksjoner som på en måte kan minne om hvordan bilens instrumentbord er bygd opp: Øvre seksjon viser hvor mye strøm du bruker akkurat nå og kan sammenlignes med bilens speedometer. Mellomste seksjon viser hvor mye strøm du har brukt i dag og minner om bilens trippteller. Nederste seksjon viser om forbruket ditt er høyere eller lavere enn en gjennomsnittlig dag og om du når de målene du har satt opp for forbruket ditt. Det kan sammenlignes med bilens bensintank, der målet er å kjøre med så lavt bensinforbruk som mulig. Lyn-symbolet er viktig. Det viser om mittenergidisplay har kontakt med Senderen. Hvis lyn-symbolet blinker eller har slukket, er det et tegn på at du er for langt unna senderen. Knappene for innstilling av mittenergidisplay Direkte under displayet sitter det tre knapper: venstre-, midtog høyreknappen. Disse bruker du for å stille inn mittenergi- Display slik at det passer akkurat dine forutsetninger. Hvis displayet er slukket, trykker du på midtknappen for at det skal lyse. Dersom du trenger å endre dine innstillinger holder du inne midtknappen. Du kan også lese i hurtigguiden om hvordan du stiller inn mittenergidisplay. Bruksanvisning mittenergidisplay 5

6 Strømforbruket ditt akkurat nå (speedometeret) Energidisplayet mittenergidisplay viser hvor mye strøm du bruker akkurat nå (det kan sammenlignes med bilens speedometer). Du kan prøve å slå av og på forskjellige apparater for å se hvordan strømforbruket endres. MittEnergiDisplay har batterier, slik at du kan ta det med rundt i huset og slå av og på apparater for å se hvordan det påvirker forbruket. Husk at signalene fra Senderen blir svakere av vegger og avstand. Hvis lyn-symbolet blinker eller slukker, er avstanden mellom mittenergidisplay og Senderne for stor. Noen av hjemmets apparater slår seg av og på uten at du merker det, f.eks. kjøleskap, varmtvannsbereder, panelovner og vifter. Komfyren bruker mye strøm på kort tid mens lys bruker lite strøm men over en lengre periode. Med mittenergi- Displays hjelp kan du prøve deg frem for å bli kjent med ditt eget hjems strømforbruk. Trykk på høyre- eller venstreknappene for å skifte til den enhet som du vil at mittenergidisplay skal vise forbruket ditt i: kw viser ditt forbruk slik det er akkurat nå. Kr/h viser hva din kostnad vil bli hvis du fortsetter å bruke like mye strøm som du gjør akkurat nå i en hel time. Det beregnes på bakgrunn av kostnaden for strømmen som du la inn når du stilte inn mittenergidisplay. Kg/h gir en visning av hvor mye CO 2 du vil forbruke om du skulle fortsette i samme takt i en time. Det be-regnes på bakgrunn av den nordiske produksjonsmiksen (www. nve. no). Tariffsymbolene viser hvilken tariff som brukes Tre streker = tariff 1 (normaltariff eller dagtariff) To streker = tariff 2 (nattariff, brukes sjeldent) En strek = tariff 3 (brukes sjeldent i dag, en forberedelse for fremtidig utvikling) 6 Bruksanvisning mittenergidisplay

7 Strømforbruket i dag (tripptelleren) MittEnergiDisplay viser hvor mye strøm du har brukt i dag (det kan sammenlignes med tripptelleren i bilen). Forbruket angis i kwh som er et standardmål for strømforbruk. Akkurat som med speedometeret kan du skifte mellom Kr eller Kg (CO 2 ) ved å trykke på venstre- og høyreknappene. Du kan også se energiforbruket ditt for i går og de seneste syv døgnene. Ved å trykke på midtknappen kan du bytte og se ditt forbruk i går (L1) og de seneste syv døgnene (L7). Displayet vil vise om du har lykkes eller ikke med å nå de målene du har satt opp for ditt energiforbruk. Strømforbruket ditt i forhold til dine mål (bensintanken) Med mittenergidisplay beregner du hvor mye strøm du har brukt og hvor mye du har igjen, avhengig av hvilken tid på dagen det er og hvilke forbruksmål du har satt opp (det kan vi sammenligne med bilens bensintank). Den fylles opp ved midnatt og reduseres gjennom dagens løp. Den ytre stabelen viser hvor mye du har igjen av dagens bensintank og påvirkes av om du har spart eller sløst med strømmen. Jo flere apparater som bruker strøm, jo fortere tømmes den. Siste delen kan sees på som din reservetank og viser at du har et forbruk som er høyere enn ditt mål. Den indre stabelen er en referanse. Den fylles opp ved midnatt og tømmes på samme måte de syv første dagene du bruker den, samtidig som den lærer seg hvordan du bruker strøm. Deretter husker den hvordan du brukte strømmen din på samme dag i forrige uke og bruker din profil for å sammenligne forbruket. Bruksanvisning mittenergidisplay 7

8 - eller X-symbolet viser om du når målet ditt eller ikke Et -symbol viser om du er på vei til å nå målet ditt. Bensintankens ytre stabel er da større enn den indre stabelen. Du har gode sjanser for å nå ditt mål. Et X-symbol vises om du er på vei til å ikke nå ditt mål. Bensintankens ytre stabel er da mindre enn den indre stabelen. Du kan kanskje stenge av noen apparater for å nå ditt mål? Om de to stablene er like (som de er når du begynner å bruke mittenergidisplay) vises en horisontal linje. Når du har valgt å vise den seneste dagens strømforbruk (L1) eller de seneste syv dagenes strømforbruk (L7), viser - eller X-symbolet om du har oppnådd dine mål for de aktuelle dagene. 8 Bruksanvisning mittenergidisplay

9 Sammenlign forbruket ditt med foregående uke Pilsymbolene viser de siste 15 minuttene Mens - og X-symbolene sammenligner dagens totale strømforbruk, viser indikatorpilene hvordan strømforbruket er for de siste 15 minuttene. En rød pil viser at du har brukt mer enn dine mål, mens en gul pil viser at du har brukt mindre. Det innebærer at disse målingene er mer følsomme for de siste forandringene, sammenlignet med bensintanken som måler hele dagens mål. Etter de syv første dagene har din bensintank, - og X- symbolene samt pilene tilpasset seg til forrige ukes strømforbruk og gjenspeiler derfor bedre strømforbruket ditt. Når du vil endre målsetting Trykk og hold inne midtknappen til innstillingene starter. Slipp knappen når du ser Set Year på displayet. Trykk flere ganger på midtknappen til du ser SET.ALLO Bruk venstre- eller høyreknappen for å endre dine målsettinger Trykk flere ganger på midtknappen til du ser hoveddisplayet igjen. Bruksanvisning mittenergidisplay 9

10 De vanligste spørsmålene Hvor mye kan mittenergidisplay redusere strømforbruket mitt? MittEnergiDisplay er et verktøy som kan hjelpe deg å identifisere strømslukerne, men den senker ikke ditt strømforbruk automatisk. Det må du gjøre selv. Du får innsikt i hva som bruker strøm og hvordan dine handlinger og vaner reduserer eller øker forbruket. Gjennom å sette dine egne mål gir mittenergidisplay en enkel oversikt over ditt forbruk. Forskjellige undersøkelser viser at ved hjelp av et energidisplay, kan du spare opptil 10 %, men hver bruker og hvert hus er naturligvis unikt. Nedenfor er det noen eksempler som viser hvordan mittenergi- Display har hjulpet brukere å spare penger. En nyinnkjøpt kjøkkenmikser viste seg å bruke 84 W, selv om den var slått av. Med en strømpris på 1,20 kr/kwh innebærer det en besparelse på ca 800 kroner pr år. En bruker fant ut at det var 2 stk varmeovner à 1000 watt som sto på i hans uthus. Ved å slå av de sparte han cirka kr 800 pr måned i vinterhalvåret. Gjennom å sette mål håper vi at du blir motivert til å gjøre enkle sparetiltak i hverdagen. Hvor langt kan det være mellom Senderen og mittenergidisplay? Det er vanskelig å gi et eksakt svar, fordi det er avhengig hustype og andre forutsetninger. Her er noen eksempler: I fri sikt rekker signalene ca 60 meter. Signalene pleier å gå igjennom 2 til 3 vegger av tre eller gips. Signalene pleier å klare en vegg av mur og ca 10 meters avstand. Hvis ditt sikringsskap står i en annen etasje, kan det være vanskelig å dekke alle områder av huset. Prøv ut ved å starte med mittenergidisplay nær Senderen, og gå lengre unna for å se hvor lenge lyn-symbolet lyser. Begynner det å blinke, er det et tegn på at signalet er svakt. Hvorfor viser mittenergidisplay et annet forbruk enn strømmåleren? Energidisplayet mittenergidisplay er en god indikator på strømforbruket, men er ikke bygd for å måle med 100 % nøyaktighet. Strømmåler er konstruert for å måle eksakt og er fortsatt den måleren som viser korrekt målerstand og som benyttes som grunnlag når du faktureres for ditt strømforbruk. 10 Bruksanvisning mittenergidisplay

11 Hvorfor viser mittenergidisplay WAITING på skjermen? Energidisplayet forventer å få signaler fra Senderen minst hvert femtende minutt. Om det ikke har vært kommunikasjon mellom senderen og mittenergidisplay de siste 15 minuttene vises WAITING. Det kan være at noe blokkere for kommunikasjonen eller at mittenergidisplay er for langt borte fra senderen. Trykk en gang på midtknappen for å komme tilbake til hoveddisplayet og plasser mittenergidisplay nærmere senderen. Hvike mål skal jeg sette meg? Et godt tips er å se på siste faktura. Fakturaen viser forbruket ditt den siste fakturaperiode og totale kostnader. Del forbruket på antall dager i fakturaperioden. Hvis du er Fortumkunde kan du gå inn på Min side på fortum.no Hvor finner jeg min tariff/pris? Den finner du på siste faktura. Fakturaen viser ditt strømforbruk for den siste fakturaperioden og totale kostnader. Del forbruket med antall dager i fakturaperioden for å få en indikasjon på hvilken målsetning (SET ALLO) som du kan begynne med. Om du er Fortumkunde, kan du også se din tariff/pris ved å logge deg på Min side på fortum.no Jeg har endret mine mål men hovedbildet har ikke blitt oppdatert? Når du endrer dine mål oppdateres dette etter midnatt og mittenergidisplay viser dine nye mål. Hvor mye tilsvarer hver delstrek av speedometeret? Hver delstrek lyser opp ihht tabellen nedenfor. Strek Verdi Strek Verdi Strek Verdi 1 25 W 14 1,3 kw 27 3,5 kw W 15 1,4 kw 28 4,0 kw W 16 1,5 kw 29 4,5 kw W 17 1,6 kw 30 5,0 kw W 18 1,7 kw 31 5,5 kw W 19 1,8 kw 32 8,0 kw W 20 1,9 kw 33 10,5 kw W 21 2,0 kw 34 13,0 kw W 22 2,1 kw 35 15,5 kw W 23 2,2 kw 36 28,0 kw 11 1,0 kw 24 2,3 kw 37 45,0 kw 12 1,1 kw 25 2,4 kw 38 53,0 kw 13 1,2 kw 26 3,0 kw Bruksanvisning mittenergidisplay 11

12 Feilsøkning av Senderen og mittenergidisplay Hvis du ikke ser lynsymbolet 1 Kontrollere at alle batteriene sitter riktig montert og at de ikke er tomme for strøm. 2 Begynn med å ha Senderen og mittenergidisplay nære hverandre, uten noen hinder imellom. 3 Dersom lynsymbolet ikke tennes, les om Omstart på neste side. Hvis du ser lynsymbolet, men det vises ikke noe forbruk på displayet: 4 Kontroller at du har brukt riktig leser. LED-leseren er den mest vanlige på det norske markedet. IR-leseren brukes for noen målere. 5 Kontroller at kontakten sitter helt inne i Senderen, det skal høres/kjennes et lite klikk når kontakten settes inn. 6 Kontroller at leseren er montert korrekt på strømmåler. Bruk det optiske øyet der det står imp/kwh (en vanlig feil er å bruke imp/kvar). 7 Kontroller at det ikke kommer inn lys fra sidene til LED-leseren. Vær nøye med å plassere leseren midt på det optiske øyet og bruk den vedlagte borrelåsen. 8 Prøv å bytte leser fra LED til IR eller fra IR til LED for å se om det gir resultat. Vær nøye med å sette kontakten helt inn når du bytter leser. 9 Om det ikke hjelper, les om Omstart på neste side. 12 Bruksanvisning mittenergidisplay

13 Omstart av Senderen og mittenergidisplay Når du har prøvd de ulike feilsøkningene og det ikke hjelper, kan det være nødvendig med omstart av Senderen og mittenergi- Display med fabrikkinnstillingene. Ha Senderen og mittenergi- Display nær hverandre i samme rom. Omstart av Senderen: 1 Ta av lokket på Senderen og ta ut et batteri så senderen blir strømløs. 2 På senderens kretskort sitter det en liten knapp. Trykk og hold nede knappen samtidig som du setter tilbake batteriet, fortsett å holde knappen inntrykt i 5 sekunder fra du satte i det siste batteriet. 3 Sender har nå fått tilbake fabrikkinnstillingen - ta ut et batteri så Senderen blir strømløs igjen. Omstart av mittenergidisplay: 4 Ta ut strømledningen og ta av lokket på mittenergidisplay. Ta ut et batteri så mittenergidisplay blir strømløs. 5 På baksiden av mittenergidisplay sitter det en liten knapp. Trykk og hold den inne samtidig som du setter i batteriet å fortsett og holde knappen inntrykt i 5 sekunder. 6 Displayet skal begynne å telle fra 0 til Når dette er gjort har mittenergidisplay fått tilbake fabrikkinnstillingene. 8 Trykk på Midtknappen. Synkronisering: 9 Følgende steg skal gjøres i rask rekkefølge. 10 På mittenergidisplay - trykk kort på den lille knappen på baksiden slik at det står PARING på mittenergidisplay 11 Sett inn batteriet i Senderen slik at den får strøm. Press og hold den lille knappen nede mens du tar ut og setter inn batteriet igjen. Den grønne lampen ved siden av knappen skal lyse i noen sekunder. 12 MittEnergiDisplay teller ned og det står PARING i displayet, det tar ca. et minutt. 13 Om synkroniseringen lykkes vises PAIR - symbol. Om synkroniseringen misslykkes vises PAIR X-symbol, i tilfelle må du repetere synkroniseringen. Bruksanvisning mittenergidisplay 13

14 Innstillinger for noen av de vanligste målerne Leserens hode skal alltid brukes på det øye hvor det på strømmåler angis antall pulser pr kilowatt-time, imp/kwh. Tabellen viser de mest brukte målerne, hvilket leserhode du bruker, hvilken innstilling du legger inn under SET PULSE på mittenergidisplay, samt hvor utgangen for imp/kwh er. Enermet K420is Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: Landis+Gyr ZFD 120A Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Enermet E130 Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Iskra ME 10A5 Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Kamstrup Bruk leser: LED med borrelås Set PULSE: imp kwh Øvrige Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: Angi det puls antallet som står på måleren, imp/kwh. 14 Bruksanvisning mittenergidisplay

15 Mer informasjon og hjelp på webben På fortum.no/mittenergidisplay finnes enkel og oversiktlig informasjon om hvordan du installerer mittenergidisplay og bruker mittenergidisplay. Her finner du også svar på de vanligste spørsmålene og annet som kan være til hjelp. Sammen med vår partner GEO (Green Energy Options Ltd., UK) vil vi hjelpe deg til å ta kontroll over strømforbruket ditt. Sammen har vi utviklet et program som gjør at du i ro og mak kan laste inn informasjon om ditt forbruk på webben. Her kan du se forbruket ditt over en lengre periode, se hvordan ditt forbruk endres med tiden, gå i detalj på ulike dager og gjøre sammenligninger. Vi vil kontinuerlig gjøre oppgraderinger av programmet, basert på våre kunders ønsker. For å komme i gang gjør du følgende: Ta ut minnekortet og koble det til datamaskin ved hjelp av en minnekortleser. Gå inn på mittenergidisplay.no og klikke deg videre eller gå direkte til: fromgeo.eu/mittenergidisplay. Hvis du ikke allerede har Adobe Air, kan du laste det gratis ned fra deres webside (adobe.no). Last så ned GEOs program som finnes på hjemmeside på deres web: fromgeo.eu/mittenergidisplay Nå kan du enkelt følge forbruket ditt på webben. Bruksanvisning mittenergidisplay 15

16 Her får du råd og hjelp På fortum.no/mittenergidisplay får du hjelp til å installere mittenergidisplay og råd om hvordan du bruker den. Vårt kundesenter svarer også på spørsmål om mittenergidisplay. Ring oss på 06910, hverdager fra kl til Følg oss i jakten på fremtidens energi Fortum har flere spennende prosjekter som har til hensikt å forbedre vårt fremtidige miljø og redusere drivhusgassene. MittEnergiDisplay er et i rekken av initiativ hvor du som kunde også kan være med å påvirke gjennom å redusere strømforbruket ditt og dermed din miljøpåvirkning. Fortums ambisjon er å aktivt ta ansvar for å bidra til å begrense klimaendringene. Det skjer både gjennom tiltak i egen virksomhet, men også gjennom å samarbeide med kunder og partnere. Noen av våre store og mer omfattende utviklingsprosjekter er f.eks.: Hvordan olivenkjerner blir til fjernvarme Hvordan elbiler og infrastruktur for ladning kan introduseres i stor skala Hvordan energieffektivitet kan bidra til klimasmarte hus Hvordan nye energikilder kan bli en del av fremtidens energiproduksjon

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 NO Trådløs energimåler Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 Husk følgende At annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens kan på kan påvirke rekkevidden negativt. At rekkevidden på alt trådløst

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR NO Trådløs energimåler Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...4 2. Sikkerhet...5 3. Forpakningens innhold...6 4. Knapper og funksjoner...7 5. Installasjon...8 6. Koble

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 NO Trådløs energimåler Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innholdsfortegnelse 2. Introduksjon...4 3. Sikkerhet...5 4. Forpakningens innhold...6 5. Knapper og funksjoner...7 5.1. Finn den innkommende

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET SPØRSMÅL OG SVAR 1. Generelt om produktet 2. Jeg får ikke kontakt med min MOVER 3. Strømsparing (PS - power save mode) 4. SIM-kort 5. Geofence 6. Abonnement 7. GSM Node Code 8. Batteri 9. SOS 10. FG-godkjenning

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE VELKOMMEN KOBLE TIL. KOBLE AV. OPPGRADER DIN R-LINK Allerede fra begynnelsen av får du med R-Link en lang rekke praktiske

Detaljer