Ta kontroll over strømforbruket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta kontroll over strømforbruket!"

Transkript

1 Ta kontroll over strømforbruket! Bruksanvisning mittenergidisplay

2 2 Bruksanvisning mittenergidisplay

3 Nå kan du ta kontroll over strømforbruket ditt! Takk for att du har kjøpt Fortums mittenergidisplay. Med mittenergidisplays hjelp lærer du deg å forstå og ta kontroll over strømforbruket ditt. MittEnergiDisplay gir deg enkelt og raskt oversikt over dine energivaner. Hvert sekund viser den hvor mye strøm du bruker, om det er mer eller mindre enn ditt normale forbruk og den avslører hjemmets strømslukere. Det finnes relativt enkle og dagligdagse knep for å redusere strømforbruket, men det er ofte vanskelig å se effekten og til slutt mister man interessen. Det finnes også strømslukere i hjemmet som ikke er så enkle å oppdage. MittEnergiDisplay vil hjelpe deg å oppdage disse. Lykke til med bruken av mittenergidisplay. Vi håper den skal hjelpe deg å finne strømslukerne hjemme hos deg. Bruksanvisning mittenergidisplay 3

4 Display Plass for minnebrikke - symbol blinker ved lavt batterinivå i senderen Kommunikasjon mellon måler og sender / -symbol øvre seksjon Forbruk nå, speedometer Tariffindikator Forbruk nå, i tall Dagens totale forbruk, trippteller Mellomste seksjon eller X-symbol Ytre bensintank Indre bensintank NEDRE seksjon Indikasjonspil Strømtilkobling Høyre knapp Midtre knapp Venstre knapp Conforming Standards: Radio Device RF Performance (UK & Europe) EN300328V1.7.1 Emissions EMC (UK & Europe) EN V1.4.1 En55022 EN EN EN55024 Safety Requirements (UK & Europe) EN UK standards CE Max Voltage 264 Vac Cat lll Max Current 75A Model Monitor Display Monitor Transmitter Monitor Sensor Rated voltage 230Vac 50Hz 4 x C size 1.5V batteries N/A Input power 0.25W 0.2W N/A Operation 0 to to to 50 Humidity 85% non-condensing 85% non-condensing 85% non-condensing Usage N/A N/A Cat III 4 Bruksanvisning mittenergidisplay

5 Displayet er delt inn i tre seksjoner For å forstå hvordan logikken til mittenergidisplay er bygd opp, kan man si at den er delt inn i tre seksjoner som på en måte kan minne om hvordan bilens instrumentbord er bygd opp: Øvre seksjon viser hvor mye strøm du bruker akkurat nå og kan sammenlignes med bilens speedometer. Mellomste seksjon viser hvor mye strøm du har brukt i dag og minner om bilens trippteller. Nederste seksjon viser om forbruket ditt er høyere eller lavere enn en gjennomsnittlig dag og om du når de målene du har satt opp for forbruket ditt. Det kan sammenlignes med bilens bensintank, der målet er å kjøre med så lavt bensinforbruk som mulig. Lyn-symbolet er viktig. Det viser om mittenergidisplay har kontakt med Senderen. Hvis lyn-symbolet blinker eller har slukket, er det et tegn på at du er for langt unna senderen. Knappene for innstilling av mittenergidisplay Direkte under displayet sitter det tre knapper: venstre-, midtog høyreknappen. Disse bruker du for å stille inn mittenergi- Display slik at det passer akkurat dine forutsetninger. Hvis displayet er slukket, trykker du på midtknappen for at det skal lyse. Dersom du trenger å endre dine innstillinger holder du inne midtknappen. Du kan også lese i hurtigguiden om hvordan du stiller inn mittenergidisplay. Bruksanvisning mittenergidisplay 5

6 Strømforbruket ditt akkurat nå (speedometeret) Energidisplayet mittenergidisplay viser hvor mye strøm du bruker akkurat nå (det kan sammenlignes med bilens speedometer). Du kan prøve å slå av og på forskjellige apparater for å se hvordan strømforbruket endres. MittEnergiDisplay har batterier, slik at du kan ta det med rundt i huset og slå av og på apparater for å se hvordan det påvirker forbruket. Husk at signalene fra Senderen blir svakere av vegger og avstand. Hvis lyn-symbolet blinker eller slukker, er avstanden mellom mittenergidisplay og Senderne for stor. Noen av hjemmets apparater slår seg av og på uten at du merker det, f.eks. kjøleskap, varmtvannsbereder, panelovner og vifter. Komfyren bruker mye strøm på kort tid mens lys bruker lite strøm men over en lengre periode. Med mittenergi- Displays hjelp kan du prøve deg frem for å bli kjent med ditt eget hjems strømforbruk. Trykk på høyre- eller venstreknappene for å skifte til den enhet som du vil at mittenergidisplay skal vise forbruket ditt i: kw viser ditt forbruk slik det er akkurat nå. Kr/h viser hva din kostnad vil bli hvis du fortsetter å bruke like mye strøm som du gjør akkurat nå i en hel time. Det beregnes på bakgrunn av kostnaden for strømmen som du la inn når du stilte inn mittenergidisplay. Kg/h gir en visning av hvor mye CO 2 du vil forbruke om du skulle fortsette i samme takt i en time. Det be-regnes på bakgrunn av den nordiske produksjonsmiksen (www. nve. no). Tariffsymbolene viser hvilken tariff som brukes Tre streker = tariff 1 (normaltariff eller dagtariff) To streker = tariff 2 (nattariff, brukes sjeldent) En strek = tariff 3 (brukes sjeldent i dag, en forberedelse for fremtidig utvikling) 6 Bruksanvisning mittenergidisplay

7 Strømforbruket i dag (tripptelleren) MittEnergiDisplay viser hvor mye strøm du har brukt i dag (det kan sammenlignes med tripptelleren i bilen). Forbruket angis i kwh som er et standardmål for strømforbruk. Akkurat som med speedometeret kan du skifte mellom Kr eller Kg (CO 2 ) ved å trykke på venstre- og høyreknappene. Du kan også se energiforbruket ditt for i går og de seneste syv døgnene. Ved å trykke på midtknappen kan du bytte og se ditt forbruk i går (L1) og de seneste syv døgnene (L7). Displayet vil vise om du har lykkes eller ikke med å nå de målene du har satt opp for ditt energiforbruk. Strømforbruket ditt i forhold til dine mål (bensintanken) Med mittenergidisplay beregner du hvor mye strøm du har brukt og hvor mye du har igjen, avhengig av hvilken tid på dagen det er og hvilke forbruksmål du har satt opp (det kan vi sammenligne med bilens bensintank). Den fylles opp ved midnatt og reduseres gjennom dagens løp. Den ytre stabelen viser hvor mye du har igjen av dagens bensintank og påvirkes av om du har spart eller sløst med strømmen. Jo flere apparater som bruker strøm, jo fortere tømmes den. Siste delen kan sees på som din reservetank og viser at du har et forbruk som er høyere enn ditt mål. Den indre stabelen er en referanse. Den fylles opp ved midnatt og tømmes på samme måte de syv første dagene du bruker den, samtidig som den lærer seg hvordan du bruker strøm. Deretter husker den hvordan du brukte strømmen din på samme dag i forrige uke og bruker din profil for å sammenligne forbruket. Bruksanvisning mittenergidisplay 7

8 - eller X-symbolet viser om du når målet ditt eller ikke Et -symbol viser om du er på vei til å nå målet ditt. Bensintankens ytre stabel er da større enn den indre stabelen. Du har gode sjanser for å nå ditt mål. Et X-symbol vises om du er på vei til å ikke nå ditt mål. Bensintankens ytre stabel er da mindre enn den indre stabelen. Du kan kanskje stenge av noen apparater for å nå ditt mål? Om de to stablene er like (som de er når du begynner å bruke mittenergidisplay) vises en horisontal linje. Når du har valgt å vise den seneste dagens strømforbruk (L1) eller de seneste syv dagenes strømforbruk (L7), viser - eller X-symbolet om du har oppnådd dine mål for de aktuelle dagene. 8 Bruksanvisning mittenergidisplay

9 Sammenlign forbruket ditt med foregående uke Pilsymbolene viser de siste 15 minuttene Mens - og X-symbolene sammenligner dagens totale strømforbruk, viser indikatorpilene hvordan strømforbruket er for de siste 15 minuttene. En rød pil viser at du har brukt mer enn dine mål, mens en gul pil viser at du har brukt mindre. Det innebærer at disse målingene er mer følsomme for de siste forandringene, sammenlignet med bensintanken som måler hele dagens mål. Etter de syv første dagene har din bensintank, - og X- symbolene samt pilene tilpasset seg til forrige ukes strømforbruk og gjenspeiler derfor bedre strømforbruket ditt. Når du vil endre målsetting Trykk og hold inne midtknappen til innstillingene starter. Slipp knappen når du ser Set Year på displayet. Trykk flere ganger på midtknappen til du ser SET.ALLO Bruk venstre- eller høyreknappen for å endre dine målsettinger Trykk flere ganger på midtknappen til du ser hoveddisplayet igjen. Bruksanvisning mittenergidisplay 9

10 De vanligste spørsmålene Hvor mye kan mittenergidisplay redusere strømforbruket mitt? MittEnergiDisplay er et verktøy som kan hjelpe deg å identifisere strømslukerne, men den senker ikke ditt strømforbruk automatisk. Det må du gjøre selv. Du får innsikt i hva som bruker strøm og hvordan dine handlinger og vaner reduserer eller øker forbruket. Gjennom å sette dine egne mål gir mittenergidisplay en enkel oversikt over ditt forbruk. Forskjellige undersøkelser viser at ved hjelp av et energidisplay, kan du spare opptil 10 %, men hver bruker og hvert hus er naturligvis unikt. Nedenfor er det noen eksempler som viser hvordan mittenergi- Display har hjulpet brukere å spare penger. En nyinnkjøpt kjøkkenmikser viste seg å bruke 84 W, selv om den var slått av. Med en strømpris på 1,20 kr/kwh innebærer det en besparelse på ca 800 kroner pr år. En bruker fant ut at det var 2 stk varmeovner à 1000 watt som sto på i hans uthus. Ved å slå av de sparte han cirka kr 800 pr måned i vinterhalvåret. Gjennom å sette mål håper vi at du blir motivert til å gjøre enkle sparetiltak i hverdagen. Hvor langt kan det være mellom Senderen og mittenergidisplay? Det er vanskelig å gi et eksakt svar, fordi det er avhengig hustype og andre forutsetninger. Her er noen eksempler: I fri sikt rekker signalene ca 60 meter. Signalene pleier å gå igjennom 2 til 3 vegger av tre eller gips. Signalene pleier å klare en vegg av mur og ca 10 meters avstand. Hvis ditt sikringsskap står i en annen etasje, kan det være vanskelig å dekke alle områder av huset. Prøv ut ved å starte med mittenergidisplay nær Senderen, og gå lengre unna for å se hvor lenge lyn-symbolet lyser. Begynner det å blinke, er det et tegn på at signalet er svakt. Hvorfor viser mittenergidisplay et annet forbruk enn strømmåleren? Energidisplayet mittenergidisplay er en god indikator på strømforbruket, men er ikke bygd for å måle med 100 % nøyaktighet. Strømmåler er konstruert for å måle eksakt og er fortsatt den måleren som viser korrekt målerstand og som benyttes som grunnlag når du faktureres for ditt strømforbruk. 10 Bruksanvisning mittenergidisplay

11 Hvorfor viser mittenergidisplay WAITING på skjermen? Energidisplayet forventer å få signaler fra Senderen minst hvert femtende minutt. Om det ikke har vært kommunikasjon mellom senderen og mittenergidisplay de siste 15 minuttene vises WAITING. Det kan være at noe blokkere for kommunikasjonen eller at mittenergidisplay er for langt borte fra senderen. Trykk en gang på midtknappen for å komme tilbake til hoveddisplayet og plasser mittenergidisplay nærmere senderen. Hvike mål skal jeg sette meg? Et godt tips er å se på siste faktura. Fakturaen viser forbruket ditt den siste fakturaperiode og totale kostnader. Del forbruket på antall dager i fakturaperioden. Hvis du er Fortumkunde kan du gå inn på Min side på fortum.no Hvor finner jeg min tariff/pris? Den finner du på siste faktura. Fakturaen viser ditt strømforbruk for den siste fakturaperioden og totale kostnader. Del forbruket med antall dager i fakturaperioden for å få en indikasjon på hvilken målsetning (SET ALLO) som du kan begynne med. Om du er Fortumkunde, kan du også se din tariff/pris ved å logge deg på Min side på fortum.no Jeg har endret mine mål men hovedbildet har ikke blitt oppdatert? Når du endrer dine mål oppdateres dette etter midnatt og mittenergidisplay viser dine nye mål. Hvor mye tilsvarer hver delstrek av speedometeret? Hver delstrek lyser opp ihht tabellen nedenfor. Strek Verdi Strek Verdi Strek Verdi 1 25 W 14 1,3 kw 27 3,5 kw W 15 1,4 kw 28 4,0 kw W 16 1,5 kw 29 4,5 kw W 17 1,6 kw 30 5,0 kw W 18 1,7 kw 31 5,5 kw W 19 1,8 kw 32 8,0 kw W 20 1,9 kw 33 10,5 kw W 21 2,0 kw 34 13,0 kw W 22 2,1 kw 35 15,5 kw W 23 2,2 kw 36 28,0 kw 11 1,0 kw 24 2,3 kw 37 45,0 kw 12 1,1 kw 25 2,4 kw 38 53,0 kw 13 1,2 kw 26 3,0 kw Bruksanvisning mittenergidisplay 11

12 Feilsøkning av Senderen og mittenergidisplay Hvis du ikke ser lynsymbolet 1 Kontrollere at alle batteriene sitter riktig montert og at de ikke er tomme for strøm. 2 Begynn med å ha Senderen og mittenergidisplay nære hverandre, uten noen hinder imellom. 3 Dersom lynsymbolet ikke tennes, les om Omstart på neste side. Hvis du ser lynsymbolet, men det vises ikke noe forbruk på displayet: 4 Kontroller at du har brukt riktig leser. LED-leseren er den mest vanlige på det norske markedet. IR-leseren brukes for noen målere. 5 Kontroller at kontakten sitter helt inne i Senderen, det skal høres/kjennes et lite klikk når kontakten settes inn. 6 Kontroller at leseren er montert korrekt på strømmåler. Bruk det optiske øyet der det står imp/kwh (en vanlig feil er å bruke imp/kvar). 7 Kontroller at det ikke kommer inn lys fra sidene til LED-leseren. Vær nøye med å plassere leseren midt på det optiske øyet og bruk den vedlagte borrelåsen. 8 Prøv å bytte leser fra LED til IR eller fra IR til LED for å se om det gir resultat. Vær nøye med å sette kontakten helt inn når du bytter leser. 9 Om det ikke hjelper, les om Omstart på neste side. 12 Bruksanvisning mittenergidisplay

13 Omstart av Senderen og mittenergidisplay Når du har prøvd de ulike feilsøkningene og det ikke hjelper, kan det være nødvendig med omstart av Senderen og mittenergi- Display med fabrikkinnstillingene. Ha Senderen og mittenergi- Display nær hverandre i samme rom. Omstart av Senderen: 1 Ta av lokket på Senderen og ta ut et batteri så senderen blir strømløs. 2 På senderens kretskort sitter det en liten knapp. Trykk og hold nede knappen samtidig som du setter tilbake batteriet, fortsett å holde knappen inntrykt i 5 sekunder fra du satte i det siste batteriet. 3 Sender har nå fått tilbake fabrikkinnstillingen - ta ut et batteri så Senderen blir strømløs igjen. Omstart av mittenergidisplay: 4 Ta ut strømledningen og ta av lokket på mittenergidisplay. Ta ut et batteri så mittenergidisplay blir strømløs. 5 På baksiden av mittenergidisplay sitter det en liten knapp. Trykk og hold den inne samtidig som du setter i batteriet å fortsett og holde knappen inntrykt i 5 sekunder. 6 Displayet skal begynne å telle fra 0 til Når dette er gjort har mittenergidisplay fått tilbake fabrikkinnstillingene. 8 Trykk på Midtknappen. Synkronisering: 9 Følgende steg skal gjøres i rask rekkefølge. 10 På mittenergidisplay - trykk kort på den lille knappen på baksiden slik at det står PARING på mittenergidisplay 11 Sett inn batteriet i Senderen slik at den får strøm. Press og hold den lille knappen nede mens du tar ut og setter inn batteriet igjen. Den grønne lampen ved siden av knappen skal lyse i noen sekunder. 12 MittEnergiDisplay teller ned og det står PARING i displayet, det tar ca. et minutt. 13 Om synkroniseringen lykkes vises PAIR - symbol. Om synkroniseringen misslykkes vises PAIR X-symbol, i tilfelle må du repetere synkroniseringen. Bruksanvisning mittenergidisplay 13

14 Innstillinger for noen av de vanligste målerne Leserens hode skal alltid brukes på det øye hvor det på strømmåler angis antall pulser pr kilowatt-time, imp/kwh. Tabellen viser de mest brukte målerne, hvilket leserhode du bruker, hvilken innstilling du legger inn under SET PULSE på mittenergidisplay, samt hvor utgangen for imp/kwh er. Enermet K420is Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: Landis+Gyr ZFD 120A Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Enermet E130 Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Iskra ME 10A5 Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: imp/kwh Kamstrup Bruk leser: LED med borrelås Set PULSE: imp kwh Øvrige Bruk leser: LED med borrelås SET PULSE: Angi det puls antallet som står på måleren, imp/kwh. 14 Bruksanvisning mittenergidisplay

15 Mer informasjon og hjelp på webben På fortum.no/mittenergidisplay finnes enkel og oversiktlig informasjon om hvordan du installerer mittenergidisplay og bruker mittenergidisplay. Her finner du også svar på de vanligste spørsmålene og annet som kan være til hjelp. Sammen med vår partner GEO (Green Energy Options Ltd., UK) vil vi hjelpe deg til å ta kontroll over strømforbruket ditt. Sammen har vi utviklet et program som gjør at du i ro og mak kan laste inn informasjon om ditt forbruk på webben. Her kan du se forbruket ditt over en lengre periode, se hvordan ditt forbruk endres med tiden, gå i detalj på ulike dager og gjøre sammenligninger. Vi vil kontinuerlig gjøre oppgraderinger av programmet, basert på våre kunders ønsker. For å komme i gang gjør du følgende: Ta ut minnekortet og koble det til datamaskin ved hjelp av en minnekortleser. Gå inn på mittenergidisplay.no og klikke deg videre eller gå direkte til: fromgeo.eu/mittenergidisplay. Hvis du ikke allerede har Adobe Air, kan du laste det gratis ned fra deres webside (adobe.no). Last så ned GEOs program som finnes på hjemmeside på deres web: fromgeo.eu/mittenergidisplay Nå kan du enkelt følge forbruket ditt på webben. Bruksanvisning mittenergidisplay 15

16 Her får du råd og hjelp På fortum.no/mittenergidisplay får du hjelp til å installere mittenergidisplay og råd om hvordan du bruker den. Vårt kundesenter svarer også på spørsmål om mittenergidisplay. Ring oss på 06910, hverdager fra kl til Følg oss i jakten på fremtidens energi Fortum har flere spennende prosjekter som har til hensikt å forbedre vårt fremtidige miljø og redusere drivhusgassene. MittEnergiDisplay er et i rekken av initiativ hvor du som kunde også kan være med å påvirke gjennom å redusere strømforbruket ditt og dermed din miljøpåvirkning. Fortums ambisjon er å aktivt ta ansvar for å bidra til å begrense klimaendringene. Det skjer både gjennom tiltak i egen virksomhet, men også gjennom å samarbeide med kunder og partnere. Noen av våre store og mer omfattende utviklingsprosjekter er f.eks.: Hvordan olivenkjerner blir til fjernvarme Hvordan elbiler og infrastruktur for ladning kan introduseres i stor skala Hvordan energieffektivitet kan bidra til klimasmarte hus Hvordan nye energikilder kan bli en del av fremtidens energiproduksjon

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Fjernvarme energimåler Landis&Gyr Ultraheat

Fjernvarme energimåler Landis&Gyr Ultraheat Landis&Gyr Ultraheat inn til Statkraft Varme. er feil på måleren. Dette vil i menyen vises som en F med et tall bak. Ved å benytte knappene i de gule sirklene på måleren kan det også avleses volum, turtemperatur,

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT UM-073 forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk signal igjennom kroppen.

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Brukerveiledning for operatørpanel

Brukerveiledning for operatørpanel Revisjon 1 03.07.2012 Side 1 av 10 Brukerveiledning for operatørpanel Slutt Kunde: AS Slutt kunde referanse prosjektnunmmer: 6003008 Dokument filnavn: Dokument status: MWA-WEB- Rev. K0.Docx Godkjennelser

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer