Verdal Kommune 18. Juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal Kommune 18. Juni 2015"

Transkript

1 Verdal Kommune 18. Juni 2015

2 Historikk Tindved lat. Hippophae rhamnoides Verdal Kommunes kommuneblomst fra Sterkt ønske i Verdal Kommune på slutten av 90-tallet å få til en satsing innen kulturnæringene. Et sterkt ønske også i næringslivet på Verdal. Ideen var å samle kunstnere og kreative bedrifter under samme tak for at disse skulle støtte, inspirere og skape synergier for hverandre. Prosjekteringen videreført via Innherred Vekst som en av satsingene på kulturnæring i Verdal sitt omstillingsprogram. Arbeidstittelen ble «Tindved Kulturhage»

3 Historikk Forstudie i Forprosjekt Tindved Kulturhage AS stiftet 15.desember Byggestart høsten Renoverte bygninger for 36,3mill.kr. 2850m2 med lokaler fordelt på kontorer, undervisningsrom, musikkrom, øvingssaler, restaurant og storsal. Offisielt åpnet 20.april 2006.

4 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune ,3% COOP Inn-Trøndelag ,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200 1,2% SUM ,00%

5 Visjon Kulturhage for kreativitet, lønnsomhet og vekst Verdigrunnlag Tindved Kulturhage skal kjennetegnes ved å framstå som: Åpen Nytenkende Forretningsorientert

6 Nøkkelaktiviteter 1. Næringshage: Målbedrifter Samlokalisering Utviklingstjenester 2. Eiendom 3. Prosjekter (lokalt, regionalt og nasjonalt).

7 Næringshagen flytter og utvider i samarbeid med næringsaktørene Egen eiendom utleid til HINT og Verdal Kommune Organisering av næringshagen etter flyttingen: Leieavtaler med Coop Inn trøndelag Tindved med vertskapsrolle overfor leietakerne Fortsatt fokus på næringshageprogrammet og målbedriftene!

8 Plan WOW Medialab WOW Reklame WOW Film Stemmebutikken Smart Media Pixmed Miniforetak Innspæll Håvard Selnes Buss & Taxi Lise Løseth SkeiKom Verdal Næringsforum Kultar Tindved Kulturhage

9 Tindved og Filmfabrikken Levanger

10 Filmfabrikken Filmfabrikken ble åpnet 29.februar Filmfabrikken er en samlokalisering av bedrifter innen foto, film- og TV produksjon.

11 Tindved sin rolle i Filmfabrikken Næringsutvikling knyttet til Filmfabrikken. Herunder oppfølging av etablerere, forretningsideer og prosjekter. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunen. Prosjektere videreutvikling av infrastrukturen i Filmfabrikken. Administrering av leiekontrakter i næringshagens del av næringsbygget.

12 Fasiliteter Fotostudio Dubbingstudio (Norsk Lyd AS) Greenscreenstudio/Studio for film og TV produksjon Møterom Kjøkken Undervisningsrom

13 Hvorfor?

14 Hvorfor gjør vi dette? Kultur gir verdiskaping både økonomisk og samfunnsmessig. De som jobber med kultur- og kunstnerisk virksomhet må få den status de fortjener. Tindved er et viktig konsept for: Kulturnæringene på alle nivå Formidling av kunst og kultur Skuespillerutdanning Kompetanseheving i bransjen Kunstnerisk fornyelse og kvalitet Kulturelt mangfold Nettverksbygging Fagmiljø Synlighet Potensialet innen kulturnæringene er mye større enn det vi får utnyttet per i dag.

15 Hvorfor samlokalisere eller ha et bedriftsnettverk? Fellesaktiviteter og felles prosjekter Felles løsninger for ikt, kopi, print etc. Profilering Kvalitetssikring Søknader Spisskompetanse Nettverksbygging Informasjonsflyt WEB Idemyldringer et arnested for nye ideer Studieturer Nye og større kunder (større oppdrag) Alt dette kan man dra nytte av ved å være medlem i kulturhagen, man trenger ikke være samlokalisert.

16 Hvem er vi til for? Leietakere - samlokalisert Målbedrifter / Medlemsbedrifter ikke samlokalisert Møteplassen Publikum og kunder Næringslivet Offentlige Utdanning Arrangører Internasjonalt besøk Et arnested for nye ideer!

17 Hvem er dette for? Kulturnæringene i vid forstand

18 Gevinster for regionen Et fyrtårn for å synliggjøre kunnskap og kompetanse som finnes Forsterke identiteten til Verdal og regionen Nye arbeidsplasser i regionen Kraftsentrum for kulturnæring og opplevelser Inspirasjon, attraksjon, bolyst. En styrket næringskobling. Et styrket omdømme. En katalysator for innovasjon.

19 Konklusjon SMÅ BEDRIFTER STOR KRAFT SAMMEN

20 Vår rolle i det regionale innovasjonssystemet MÅL Økt regional verdiskaping og utvikling i næringslivet og for regionen VIRKEMIDLER IN, Forskningsrådets programmer, klyngeutvikling, nettverkssamarbeid, FoU-miljøer Næringshagen Inkubator og øvrige utviklingsselskap Kunnskapsparker Kommunenes førstelinjetjeneste MÅLGRUPPER Etablerere og eksisterende næringsliv

21 MÅLBEDRIFTER WOW Medialab WOW Reklame WOW Film Stemmebutikken Smart Media Pixmed Miniforetak Innspæll Håvard Selnes Buss & Taxi Lise Løseth SkeiKom Verdal Næringsforum Kultar HINT Skuespillerutdanningen Verdal Kommune kulturavdelingen Altidans Boje Magic By Berit Hjelde Earthshine Music Helga Haga Huldance Inderløy Kulturbryggeri Konstellasjonen Lydverkstedet Mot Namskogan Familiepark Norsk Sans AS Norsk Lyd Scoretracs

22 NYE AKTUELLE MÅLBEDRIFTER ANN HELEN BJØRUM NORDGÅRD (GRADING) MARTIN JENSEN/JULIE FIKSE (OPPLEVELSER) MUBA (MUSIKKDATABASE) SIV HILDE MEEN (FOTO) LEIF STRANDVIK (MUSIKK/KOMPOSISJON) KARL JØRGEN MARTINSEN (TV/FOTO) MARTIN KROGSTAD (TV/FOTO) JEGOR VASILJEV (INDUSTRIDESIGN/FOTO)

23 Noen bedrifter i nettverket

24

25

26 Konstellasjonen A/S

27

28 Mulighetsstudie Nærlokalisering av Nord-Trøndelag Teater, Tindved Kulturhage, HINT-Skuespillerutdanning og kulturtjenesten i Verdal kommune UTKAST Sluttrapport pr 7. mai 2015 versjon 3.0 (bearbeidet i arbeidsgruppemøte )

29 3. Målsetting - målrealisering Målet for prosjektet som beskrevet i prosjektplan/søknad: I fellesskap utvikle det samla miljøet i Verdal til en i internasjonal sammenheng uslåelig faglig enhet innen teater og scene kunst på en lang rekke felt. Konkret mål for forstudiet: Vurdere og verifisere mulige synergieffekter av en nærlokalisering av de fire aktørene. Hensikten er å utvikle nye verdiskapingspotensialer med utgangspunkt i den kompetanse, nettverk og infrastruktur som det samlede miljøet besitter. Konkretisering - delmål: Kartlegge og verifisere den enkelte institusjons faglige potensiale Kartlegge og analysere av hva som overlapper/ tangerer/adskiller virksomhetene Vurdere og verifisere hvordan synergieffekter kan forsterke den enkelte enhet i forhold til arbeidsinnhold og mål Identifisere synergier som føle av etablering av nytt teaterhus med annen kommunal virksomhet og aktiviteter som er i tråd med vedtatt planverk Finne mulige finansieringer for eventuelle felles eller helt nye prosjekter Overføre potensielle samarbeid til forprosjekter Prosjektet har etter styringsgruppas oppfatning oppnådd målrealisering, idet mulige synergieffekter er vurdert og verifisert gjennom arbeidet med mulige samhandlingsprosjekter. Samtlige delmål er oppnådd.

30 4. Organisering Prosjekteiere har vært Nord-Trøndelag Teater, Tindved Kulturhage, HINT-Skuespillerutdanning og Verdal kommune Oppdragsgiver og juridisk eier av prosjektet er Tindved kulturhage Prosjektets prosjektansvarlige har vært styreleder ved Nord-Trøndelag Teater, Astrid Skogset Fuglesang Prosjektleder har vært Ørjan Hattrem fra HINT Skuespillerutdanningen Styringsgruppa har bestått av: Astrid Skogset Fuglesang, Nord-Trøndelag Teater Egil Solli, HINT Petter Voll, Tindved Kulturhage Øystein Kvistad, Verdal kommune I arbeidsgruppa har følgende personer deltatt: Ørjan Hattrem, HINT Roar Tromsdal, HINT Nora Evensen, Nord-Trøndelag Teater Ketil Kolstad, Nord-Trøndelag Teater Svein Larsen, Tindved Kulturhage (fra mars ny daglig leder Leif Terje Nilsen) Rune Dillan, Verdal kommune Roger Ingebrigtsen (innleie) Knut Baglo, Proneo AS (innleie)

31 5.2 Kartlegging og analyse av hva som overlapper/ tangerer/adskiller virksomhetene (2 av 3) Mulige utviklingsprosjekter og -aktiviteter som kan løse ut utviklingspotensial Prosjekt/aktiv. Beskrivelse Hvorfor? Eier 1. Drift teaterhus FDV i det framtidige teaterhuset er ikke definert, og en vil utrede muligheten for samkjøring av bygg i sentrum 2. Faglig utveksling Bedre utnyttelse av kompetanse/ressurser og erfaringsutveksling og nettverksbygging. For å oppnå optimal, mer effektiv og spesialisert drift av det framtidige teaterhuset Bedre ressursutnyttelse både av interne og eksterne ressurser 3. Studentenes teater HINTs studenter skal trene på den hverdagen som møter dem 1. Enestående - økt attraktiviteten for HINT 2. Praktisk læringsarena for studentene 3. Mulig rekrutteringsarena for NTT 4. Tilførsel av innovativ drivkraft 4. Sommerteaterskole Sommerskole for unge teaterspirer Et godt tilbud til ungdom også bidra til å skape blest/reklame for HiNT/kommunen 5. EVU HINT oppfordret til å komme opp med modeller Fagspissing samt kommersielt interessant HINT 6. FoU Kunnskapsbehov særlig knyttet til publikum er betydelig Utvikle kunnskapsgrunnlag for det å drive turnerende teater NTT 7. Nye bedriftetabl. God utnyttelse av lokaler, fasiliteter, utstyr og kompetanse i teaterhuset Effektiv og optimalisert utnyttelse av ressurser 8. Teaterinkubator Studenter som vil komme i gang med egnen bedrift må få hjelp Et bedre tilbud til studentene + samfunnsøkonomi Tindved 9. Teaterfestival Etablering av en årlig teaterfestival i Verdal HINT får synligjort seg og det samlede miljøet HINT Tindved NTT HINT Tindved Tindved

32 Utviklingsprogram (3 av 3) Pr. nr Prosjektnavn Prosjektfase Prosjekteier Oppstart Avslutning Kostnad Finansiering 1 a) Faglig utvikling Forprosjekt fase 1 1 b) Faglig utvikling Forprosjekt fase 2 NTT Aug 2015 Des 2015 NTT Jan 2016 Des Sommer-teaterskole Forstudie Tindved Sept 2015 Des a) Sommerteaterskole Forprosjekt (pilotering 1, år) 2 b) Sommerteaterskole Forprosjekt (pilotering 2, år 3 a) Etter- og videreutdanning 3 b) Etter- og videreutdanning HINT/Tindved? Sommer 2016 Sommer 2018 Tindved/NTT Sommer 2016 Sommer 2018 Forstudie HINT Forprosjekt HINT 2016/ Nye bedrifts-etableringer Forstudie NTT/Tindved August 2015 Desember Teaterinkubator Forprosjekt Tindved Sept 2015 Sept Teaterfestival Forprosjekt NTT Ungdomssatsing Forprosjekt NTT/HINT

33 Utviklingsprogram Gant-skjema

34

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan NYSKAPING I SNÅSA Med fokus på utvikling og innovasjon Prosjektplan Snåsa kommune 11.03.2009 NYSKAPING I SNÅSA (NYSS) Med fokus på utvikling og innovasjon. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as Valdres Næringshage skal være valdresregionens naturlige motor og senter for nyetableringer, bedriftsutvikling og regionale utviklingsprogrammer. Hovedfokus skal

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Kystens hus Konsept og organisering av oppstart

Kystens hus Konsept og organisering av oppstart Rapport 2/2008 Utgitt februar 2008 Kystens hus Konsept og organisering av oppstart Edgar Henriksen og Bjørn Eirik Olsen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for

Detaljer

Hattfjelldal Vekst AS

Hattfjelldal Vekst AS Hattfjelldal Vekst AS Forretningsplan/Strategisk plan 2014-2016 10.06.2013 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN... 2 1 VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL... 2 1.1 Visjon... 2 1.2 Forretningsidé... 2 1.3 Mål... 2 2 BRANSJER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan UTREDNING Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger Sluttrapport Anne Wally Ryan Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 171 Steinkjer 2015 Innovasjon og entreprenørskap i kreative

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer