Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt. Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt. Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Internasjonale utviklingstrekk med konsekvensar for oss ein oversikt Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Tromsø

2 Disposisjon Korleis ligg vi til i internasjonale samanlikningar Helseindikatorar Overlevelse Tilgjengelighet Ressursbruk Kva skjer i helsepolitikken internasjonalt Finanskrisa i Europa Storbritannia Nederland Norden Overbehandling og «Unngåeleg helseteneste»-rørsla Lærdomar for oss?

3 Korleis ligg vi an når vi samanliknar folkehelseindikatorar?

4 Fall i dødeligheit(%) som kan tilskrivast helsetenesta frå til Norge 35,5 Sverige 30,7 UK 34,7 USA 20,5 Gjennomsnitt 16 land 24,4 Variations in amenable mortality Trends in 16 high-income nations Ellen Noltea,, Martin McKee. Health Policy Volume 103, Issue 1, November 2011, Pages

5 Figure 1 Age-standardised death rates (Panel A) and per cent decline in mortality from amenable causes and other causes of death (Panel B), in 16 countries between 1997/98 and 2006/7. Ellen Nolte, Martin McKee Variations in amenable mortality: a comparison of sixteen high-income nations Public Health Forum Volume 20, Issue e1-14.e3

6 Kva med resultata av behandling?

7 Cervical cancer screening, percentage of women screened aged Cervical cancer five-year relative survival rate

8 Mammography screening, percentage of women aged screened Breast cancer five-year relative survival rate

9 In-hospital mortality rates following heart attack have decreased in all OECD countries, indicating improvements in acute care

10 Kva med samhandling og sammenheng?

11 ..men ikkje alt er like bra!!

12 Treatment for chronic diseases is not optimal. Too many persons are admitted to hospitals for asthma

13 Kva med tilgjengelighet?

14 Waiting time of four months or more for elective surgery

15 Men langtidsomsorga er i krise!?

16 The number of people receiving long-term care varies greatly across countries Population aged 65 years and over receiving long-term care, 2009 (or nearest year)

17 The share of population aged over 65 and 80 in OECD countries will increase sharply in the coming decades

18 Noen har det verre demografisk utvikling Japan

19 Ressursbruk?

20 The number of physicians per capita has increased in all OECD countries since 2000, except in the Slovak Republic

21

22 Bruker Norge mye eller lite til helseformål sammenlignet med andre land? Av Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo Perspektiv 03/12

23 Bruker Norge mye eller lite til helseformål sammenlignet med andre land? Av Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo Perspektiv 03/12

24 Men vi har eit problem med helsebyråkratiet?

25 Expenditure on health care administration and insurance, 2009 (or nearest year).oecd

26 Kva er svaret på krisa i Europa? Fleire land rapporter er om kutt i nasjonale helsebudsjett som svar på finanskrisen. Fleire land har auka eigenandeler Nokre land har redusert lønn til helsepersonell I mange land set dei fart i : -pågåande eller planlagde omstillingar i sjukehussektoren gjennom nedleggingar, fusjonar og sentralisering -dreiinga mot poliklinisk behandling -forsøka på betre samordning -investeringane i primerhelsetjenesta.

27 Storbritannia Adiminstrasjonsbudsjettet skal reduserast med 33% I langtidsbudsjettet frå 2011 til 2014 Investeringsbudsjettet er redusert med 17% i langtidsbudsjettet for milliardar pund skal over ein fire års periode investerast for å dekke auka etterspørsel og for å støtte arbeidet med å forbetre kvalitet og behandlingsresultat Frå april 2011, og minst i ein to års periode, lønnsstopp for helsearbeidarar NHS organisasjonar må planlegge for ein reell nedgang i økonomisk forbruk på mellom 20 og 30% i femårsperioden frå 2011 Planlagde tiltak for å Auke produktivitet meir ut av kvart årsverk Etablering av beste praksis i behandlinga av kroniske sjukdomar Reduksjon i forskjellar og inkonsistensar i innleggingar og poliklinikkbruk Usikkert om og korleis «The Health and Social Care Bill blir gjennomført «Health policy responses to the financial crisis in Europe» Philipa Mladovsky, Divya Srivastava, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Tamás Evetovits, Sarah Thomson, Martin McKee. data/assets/pdf_file/0009/170865/e96643.pdf A programme of one-to-one nursing

28 News BMA considers asking patients to opt out of using private providers BMJ 2012; 345 doi: (Published 16 October 2012) Cite this as: BMJ 2012;345:e7002

29 Nederland Helsereforma frå 2006 i Nederland fanga stor internasjonal interesse: Effekten av implementasjon av regulert konkurranse på viktige faktorar som prisar, kvalitet og volum av omsorg. Evaluering seks år etter: helsekostnader er aukande kvalitets informasjon har blitt lett tilgjengeleg sjukehus-effektiviteten har forbetra seg forbrukarane har fått større valg den fulle effekten kan ikkje bli tydelig før ein gong i framtida overvåking helsevesenet er ein viktig føresetnad for betre å forstå effektane av regulert konkurranse i helsevesenet Ilaria Mosca. Eurohealth incorporating Euro Observer Vol.18 No

30 Most Dutch doctors would like end to market forces in healthcare: Three quarters of doctors in the Netherlands, including 86% of GPs, would like market forces in healthcare to be scrapped, six years after their introduction. Of nearly 1250 respondents to the survey of Dutch Medical Association members, only 8% wanted more competition and 16% to retain the current position, in which up to 70% of care is subject to price negotiation

31 Norden Sverige: Sterkare nasjonal styring av høgspesialiserte tenester monitorering av kvalitet og praksis rettningslinjer regionalisering til 6 regionar? Finland: Kommunesamanslåing Regionalt sjukehussystem knytt til 4 universitetssjukehus? Samla nasjonalt helseforsikringssystem? Danmark: Nasjonal monitorering av kvalitet og praksis Strengare nasjonale budsjettkrav til kommunar og regionar Nasjonal styring av investeringar Sentralisert sjukehusstruktur CONSOLIDATING NATIONAL AUTHORITY IN NORDIC HEALTH SYSTEMS By: Richard B. Saltman, Karsten Vrangbaek, Juhani Lehto and Ulrika Winblad Eurohealth incorporating Euro Observer Vol.18 No

32 Danmark rapport om resultata av innføringa av «chronic care model» Chronic Care Model vart forsøkt innført i Evaluering i ein fersk rapport: «det danske helsevesenet oppfyller ikkje dei ti viktigaste føresetnandane som karakteriser ei høgtytande helseteneste for kronikarar» «den fragmenterte strukturen i det danske helsevesenet utgjer utfordringar i det å gi effektiv koordinert omsorg til pasientar med kroniske sjukdommar»

33 «Nytt» spennande felt Overforbruk - Overuse Unødvendig forbruk Unnecessary care Ungåeleg forbruk Avoidable care

34

35 Avoiding Avoidable Care Conference Avoiding Avoidable Care Conference Cambridge, April 25, 2012

36 Avoiding Avoidable Care Conference The meeting attracted a who s who of American medicine, including: Bernard Lown, inventor of the cardiac defibrillator, winner of the Nobel Peace prize, and the latest winner of the BMJ Group s lifetime achievement award; Donald Berwick, former administrator of the US Centers for Medicare and Medicaid Services Harvey Fineberg, president of the Institute of Medicine, which co-hosted the meeting

37 Avoiding Avoidable care conference: What will it take to get us there? Don Berwick, MD, MPP, Former Administrator, Centers for Medicare and Medicaid Services Overbehandling sløsinga som er knytt til det å utsette folk for behandling som ein ikkje kan rekne med vil hjelpe dei behandling som er basert på utdaterte, tilbodsdreve rutinar, utan forankring i dokumentasjon Svikt i koordinering-sløsinga som kjem av at folk - spesielt menneskjer med kronisk sjukdom - fell mellom stolane. Dei blir borte, gløymd og forvirra. Resultatet: komplikasjonar, fall i funksjonsevne, re-innleggelsar, og avhengigheit. Svikt i pålitelegheit - sløsing som kjem av at vi ikkje gjennomfører det vi veit vi bør gjere. Resultat: sikkerheitsrisiko og uønskte hendingar. Administrativ kompleksitet - sløsinga som oppstår når vi skapar våre eigne reglar som tvingar folk til å gjere ting som ikkje gir meining - som konverterer verdifull pleie- tid til meiningslause dokumenterings-ritual eller reduserer lege-tid til meiningslause og komplekse dokumentasjons-prosedyrer.

38

39 Avoiding Avoidable care conference: To eksempel Utfall av kroniske tilstander: Diagnostisk vurdering av hodepine: % oppsøke lege - 16 millioner besøk vs nye tilfeller av hjernesvulst (1975) med bare 1/3 har hodepine som en tidlig symptom; CT, deretter en ny teknologi, overforbrukt (Diagnostisk evaluering av hodepine: virkningen av CT og kostnader -effektivitet JAMA 1980; 243; 35362) Halsbrann som risikofaktor for spiserørskreft: personer har hyppige symptomer nye tilfeller av spiserørskreft i 2004 hvorav 40% rapporterer ingen historie av hyppige halsbrann. (Forekomst av adenokarsinom blant pasienter med Barretts øsofagus NEJM 2011; ) -Fellestrekk: Folkemengde i fare for fryktede utfallet er stor, men absolutt risiko er liten. Både CT og endoskopi kan være effektive i å oppdage fryktede utfallet. Vi manglar kunnskap gjennom empirisk observasjon for å løyse spørsmålet om kor utbredt bruk av unødvendige behandling er

40 Overbehandling Årsaker: Tilbodsstyrt etterspørsel Kunnskapsmangel Pasient-krav og rettigheiter Kommersielt press Biased forsking «Biased» rettningslinjer Defensiv medisin Manglande informasjon til pasientar Botemiddel: Tilbodsstyring reduksjon i overkapasitet av senger/behandling/diagnostikk «Shared decison-making» «Komers-frie» rettningslinjer Rammefinansiering og fastlønn

41 I USA vekte konferansen oppsikt i media

42 Overtreatment Is Taking a Harmful Toll By TARA PARKER-POPE

43 Editorial Rethinking cancer New studies show that aggressive measures aren't always best. What does this mean for healthcare?

44 Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy. Ray Moynihan, Jenny Doust, David Henry BMJ (29. May 2012)

45 Rates of new diagnosis and death for five types of cancer in the US, Moynihan R et al. BMJ 2012;344:bmj.e by British Medical Journal Publishing Group

46 Siteringar av Moynihan etter Mai 2012 Unnecessary care: are doctors in denial and is profit driven healthcare to blame? Lenzer, Jeanne, BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: 345 OCT PREVENTING OVERDIAGNOSIS Potential sources of overdiagnosis in histopathology Varma, Murali; Shah, Varsha BRITISH MEDICAL JOURNAL 345 AUG A dog walking on its hind legs? Implications of the Care Track study Scott, Ian A.; Del Mar, Christopher B. MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA JUL The rise and rise of vitamin D testing Bilinski, Kellie; Boyages, Steven. BRITISH MEDICAL JOURNAL 345 JUL Over-inclusive referral guidance contributes to overdiagnosis Barraclough, Kevin BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: 344 JUN Benefit cannot be assumed even if clinical trials are positive Connolly, C. Kevin BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: 344 JUN Evidenced based practice should reduce overdiagnosis and overtreatment Llewelyn, Huw. BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: JUN We can learn from disciplines outside medicine Polak, Louisa. BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: JUN What about the contributions of Illich and Skrabanek? Powell, David E. B. BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: JUN ON THE CONTRARY From rags to riches: the atrial fibrillation story Irregularly irregular Delamothe, Tony. BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: 344 JUN

47 Feature Overtreatment Unnecessary care: are doctors in denial and is profit driven healthcare to blame? BMJ 2012; 345 doi: (Published 2 October 2012) Cite this as: BMJ 2012;345:e6230

48 BMJ 2012;345:e7019 doi: /bmj.e7019 (Published 17 October 2012) Page 1 of 1 News NEWS Fee for service payments are thwarting evidence based medicine in the US Bob Roehr Washington, DC

49 Overforbruk i Norge? -i alle høve om vi snakkar om unngåelege tenester -truleg finst det og skadeleg helsetenesteforbruk -blir truleg/vonleg eit tema også i vår heimlege helsedebatt

50 Oppsummering internasjonale trendar som burde ha konsekvensar for oss Dreiing mot dag og poliklinisk behandling Betre samordning Styrka satsing på primerhelsetenesta. Etablering av beste praksis i behandlinga av kroniske sjukdomar Reduksjon i forskjellar og inkonsistensar i forbruk Tilbodsstyring reduksjon i overkapasitet av senger/behandling/diagnostikk Rammefinansiering og fastlønn? Satsing på medisinsk rutineinformasjon som kan monitorere praksis og kvalitet

51 ..og vi, som sit på den grøne greina, kan gle oss over å gå kunne laus på utfordringane utan den økonomiske kniven i ryggen!

Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga?

Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga? Den ustyrlege helsetenesta kva driv utviklinga? Olav Helge Førde ISM, UIT Nasjonal toppleiearutdanning 29.09.2010 Disposisjon Vi er dyrast I klassen - får vi att for pengane? Dynamikken i helsesektoren

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunkapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok i

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Rehabilitering utenfor allfarvei Løping for alle Like barn trener best Elektronisk og direkte Huntingtons sykdom Clinical Trial Registration Om kneehab: Kneehab er

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO 7. juni 2014 Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge Utarbeidet for NHO 2 PRIVAT BIDRAG TIL OFFENTLIG FINANSIERT HELSE OG OMSORG I NORGE DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Rapportar 29/2010 Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapportar I denne serien blir

Detaljer

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI Hvilke fordelaktige og skadelige virkninger kan screening for brystkreft ha? Hvor mange har nytte av å bli screenet, og hvor mange blir skadet? Hva sier den vitenskapelige

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Vår förening och omvärlden

Vår förening och omvärlden Årgang 15 nr. 1-2006 Av innholdet: Prosjekt Den doble aldringen Vykort från Ôsterrike Abstracts Bokanmeldelse Kurs, konferanser Nordisk Gerontologisk Forenings styre: Formann: Lars Andersson 1. viseformann:

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester av Hege Gjertsen, Gisle Solvoll

Detaljer

IS-1940. En gjennomgang av kvalitetsbaserte finansieringsordninger.

IS-1940. En gjennomgang av kvalitetsbaserte finansieringsordninger. IS-1940 En gjennomgang av kvalitetsbaserte finansieringsordninger. 1 Heftets tittel: En gjennomgang av kvalitetsbaserte finansieringsordninger. Utgitt: 01/2013 Bestillingsnummer: IS-1940 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering?

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014 Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? «Grenselause pengespel - krev ny teknologi ny regulering?» Rapport frå ekspertgruppe, nedsett av Kulturdepartementet

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Klaveness 1 Navigare 4 flagger - 2013 hjem Norsk flagg på dagsorden Ekstra fokus på brann Side

Detaljer