MED KUNDEN SOM PREMISSGIVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED KUNDEN SOM PREMISSGIVER"

Transkript

1 Clarion Hotel og Congress, Trondheim september 2015 MED KUNDEN SOM PREMISSGIVER l 1

2 Som hovedsponsor av Smartgridkonferansen 2015 ser esmart Systems frem til å treffe deg! Vi utfordrer etablerte myter om kompleks innsamling, drift og vedlikehold av AMS sentralsystem og kan tilby: Komplett skybasert AMS sentralsystem integrert mot AMS, KIS og ElHub. Avanserte analyser og prediksjoner knyttet til nettnytte og forbrukerfleksibilitet. Fremtidsrettet systemplattform basert på Microsoft Azure som ikke krever anskaffelse av hardware END USER APPLICATIONS APPS & DASHBOARDS ANALYTICS & MACHINE LEARNING CONNECTED GRID DEMAND SIDE FLEXIBILITY GRID OPTIMIZATION SMART METERING ESMART SYSTEM PLATFORM CONNECTIVITY, SECURITY, BIG DATA, ANALYTICS 2 l

3 Velkommen til Smartgridkonferansen 2015 Energi Norge og Det Norske Smartgridsenteret har gleden av å ønske deg velkommen til årets Smartgridkonferanse. Konferansen er en nasjonal møteplass for alle som har interesse av smartgridutviklingen i Norge, og vil sette søkelys på teknologiutvikling, politikk og rammevilkår og fremtidens kundebehov som driver for smartgrids. Hvordan skal nettselskapene, omsetningselskapene og andre viktige aktører manøvrere i fremtidens kraftsystem? Smarte løsninger er et viktig virkemiddel for økt effektivitet. De nettselskapene som kontinuerlig jobber med dette vil vinne i lengden. Smartgridkonferansen ser på mulighetene og utfordringene, og har som ambisjon å gi deg svar. Vi håper at faglig program i kombinasjon med uformelle diskusjoner vil gi deg innsikt og impulser du kan ta med deg videre. Vi ønsker deg to interessante og innholdsrike dager i Trondheim! PROGRAM TIRSDAG 15. SEPTEMBER 09:30 Velkommen og praktisk informasjon Ketil Sagen, rådgiver, Energi Norge AS 09:40 Åpning - Smartgridlandskapet i Norge Grete H. Coldevin, daglig leder - The Norwegian Smartgrid Center SESJON 1 - SAMFUNNSPERSPEKTIVET Ordstyrer: Grete H. Coldevin 09:50 En passiv kunde er sløsing med ressurser Øyvind Leistad, Programdirektør Enova 10:20 Smartgrids for økt forsyningssikkerhet Anne Vera Skrivarhaug, avd.dir. Energiavdelingen, NVE 10:40 Smartgrids for vekst og industriutvikling Mona Skaret, direktør, Innovasjon Norge 11:00 Pause med besøk hos utstillere SESJON 2 - POLITIKK OG RAMMEVILKÅR Ordstyrer: Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge 11:30 Er strømkundenes fleksibilitet reelt sett til salgs? Thomas Broberg, Doktor i nationalekonomi Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Umeå Universitet l 3

4 PROGRAM TIRSDAG 15. SEPTEMBER 12:00 Future Role of DSOs - European Regulators Perspective Ivar Munch Clausen, CEER/NVE 12:30 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand, prof. II, NTNU 12:50 Nasjonal kommunikasjonsstrategi for Smart strøm Aslak Øverås informasjonssjef, Energi Norge 13:00 Lunsj SESJON 3 - NYE OG ENDREDE FORRETNINGSMODELLER Ordstyrer: Kjell Sand, prof. II, NTNU 14:00 Nye og endrede forretningsmodeller som følge av smartgrids - trender og eksempler Christopher Wiig, Principal Consultant, DNV GL 14:20 Individets økede makt i framtidens energimarked - fra konsument til prosument. Hvordan påvirker det Vattenfalls strategi? David Ringmar, Head of Network Strategy & Development, Vattenfall AB 14:40 DSOs working closer to the customer - Flexibility in Tomorrow s Energy System Carmen Gimeno, Secretary General, GEODE 15:00 Pause med besøk hos utstillere SESJON 4 - NETT- OG FORRETNINGSUTVIKLING Ordstyrer: Hans Terje Ylvisåker, Programsjef SORIA 15:30 Fra målbilde 2020 til nettutvikling 2030 Bård Olav Uthus, daglig leder, TrønderEnergi Nett 15:50 Hvordan bruker vi timeverdier i Syd Energi idag og hvordan forventer vi å bruke dem i fremtiden Jesper Haack Pedersen, avdelingsleder, Syd Energi 16:10 Agder Energi - et energikonsern rigget for fremtiden Steffen Syvertsen, konserndirektør, Agder Energi 16:30 Aggregator og den nye DSO-rollen - Hvordan kan disse henge sammen? Eilert Bjerkan, Enfo AS 16:50 Fossilfritt Oslo i 2050 innovasjon og utvikling for et fleksibelt energisystem. Hva er visjonen, hva forventes av aktørene, hva gjør kommunen for å få det til? Øystein Ihler, Utviklingssjef for Klima- og energiprogrammet, Oslo kommune 17:10 Avslutning for dagen 19:00 Aperitiff 19:30 Konferansemiddag 4 l

5 PROGRAM ONSDAG 16. SEPTEMBER PARALLELLSESJON 5A - FLEKSIBILITET OG SAMSPILL Ordstyrer: Ketil Sagen, rådgiver, Energi Norge AS 08:30 Flexibility and interaction in the Canadian Smart Grids Iuliana Cailin, Director SmartGrid Canada 08:50 Storskala-forsøk med laststyring Lars Vormedal, FoU-koordinator Smartgrid, Statnett 09:10 Open Source i neste generasjons aggregatorplattformer Camilla Seland Ellefsen,nettutvikling, Agder Energi Nett 09:30 Elektrifisering av ferge- og havbasert næringstrafikk Krav til leveringspålitelighet og muligheter for fleksibilitet Stian Reite, Smart Grid Manager, ABB 09:45 DMS og AMS i smartgridsutviklingen: Målerdata i kart, dynamisk nettverkstopologi i driftssentralen, automatisk feillokalisering, isolering og restaurering. Hva kan vi lære fra andre Nordiske land? Espen Wold, salgssjef Norge, Trimble Energy & Public Administration 10:05 Fremtidens driftssentral er her nå Knut Johansen, CEO, esmart Systems 10:15 Pause med besøk hos utstillere PARALLELLSESJON 5B - IT-SYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Ordstyrer: Ivan Schytte, leder Smart Grid, Skagerak Nett 08:30 Elhub - ny funksjon og teknologi i kraftmarkedet Tor B. Heiberg, prosjektdir. Elhub 08:55 Interoperabilitet - Demo Steinkjer sine erfaringer med kommunikasjonsløsninger, skyløsninger, og bruk av CIM. Håvard Valøen og Thor Gunnar Steinsli, NTE Holding 09:15 AMS og HAN-grensesnitt - status og det som ikke er avklart Leif T. Aanensen, fagsjef, Norsk Elektroteknisk Komité 09:35 Fra visjon til virkelighet i energibransjen - suksesskriterier for valg av fremtidens integrasjonsløsninger, eksempler på konkrete anvendelser Thorsten Heller, CEO, Greenbird 09:55 Neste generasjon IKT-infrastruktur for DSOer - Eksempel fra UPGRID, et nytt stort EU-prosjekt Ulrika Morild, Senior R&D Engineer, Vattenfall 10:15 Pause med besøk hos utstillere FELLESSESJON 6 - FREMTIDSPERSPEKTIVER - BY OG LAND OG MORGENDAGENS KUNDE Ordstyrer: Grete H. Coldevin 10:40 Ingen kunde er en øy hvordan Tingenes Internett vil forandre kunderelasjoner Joakim Formo, Senior Researcher, Ericsson 11:05 Smartgrids for et fremoverlent bygdesamfunn - SFE Smart Valley Arif Shafique, Business Developer, Microsoft l 5

6 PROGRAM ONSDAG 16. SEPTEMBER 11:25 Smartgrids som hjørnestein i byutvikling - Demo Lyse, Demo Lyse Elnett Åshild Helland, avd.leder nettutvikling, Lyse Elnett 11:45 Microgrids for økt forsyningssikkerhet Microgrid arkitektur Samspill microgrid og overliggende nett Driftssentral for microgrid Anvendelsesområder i Norge Kjell Sand, prof. II, NTNU 12:05 Pause 12:20 Smarte strømomformere med batterier teknologi for smarte nett Ole Jacob Sørdalen, forskningsdirektør, Eltek 12:35 Design og drift av lokalmarked for microgrids Håndtering av produksjon og forbruk i et lokalmarked IT plattform Eksempler i Europa Pågående arbeid på Hvaler Bernt A. Bremdal, prof. II, Høgskolen i Narvik og spesialrådgiver ved NCE Smart Energy Markets 12:50 Teknologiutvikling og omstilling - forretningsmodeller og forretningsutvikling: Fremtiden står foran deg som en mur av muligheter. Arne Krokan, prof.dr.polit, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 13:30 Avslutning og lunsj Gå fremtiden i møte med velprøvd AMS teknologi Smarte målere Ringeriks-Kraft Nett AS, Norge Ringeriks-Kraft var det første kraftselskapet i Norge som implementerte et system med smarte målere. Valget falt på Kamstrup, som med velprøvd teknologi sikrer fremtidens smarte strøm. Det var viktig for oss å velge en velprøvd teknologi, og det er derfor vi endte opp med Kamstrup som leverandør av både målere og kommunikasjonsinfrastruktur. Kamstrups teknologi har vist overbevisende resultater. Morten Sjaamo, Prosjekt Manager Ringeriks-Kraft, Norge kamstrup.com/ringeriks-kraft

7 SYSCO Oracle Center of Excellence SYSCO leverer tjenester og produkter til mer enn 70 energikunder Proven in combat. Ready for business. Advenica is a leading European provider of cybersecurity. We offer advanced Cross Domain Solutions which make impossible information exchange possible and meet today s critical infrastructure requirements. Cybersecurity made easy

8 CARMEN Design, planlegging og analyse for AMI CARMEN er spisset for planlegging og analyse av radiobasert AMS infrastruktur. RF MESH for AMS Radiopropagasjon Dekningsberegninger Radioplan for utrulling Optimalisering av radionettverk Noen utvalgte samarbeidspartnere: UNI skap for AMS, nettovervåkning og måling Skap klargjort for konsentrator, med GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter

9 ENORO digitale kundeopplevelser for nett Den digitale sluttkunden er din viktigste kilde for å skape nettvennlige modeller. Ditt selskap har nå muligheten til å stimulere kunden gjennom smarte kontaktpunkt. Store investeringer i nett og AMS gir lavere avkastning på nettkapitalen i framtiden. Kostnadseffektivitet og nytenkning tvinger seg fram. Enoro hjelper deg med effektiv kundekommunikasjon, prosesstøtte for nyinstallasjoner, intuitivt dashboard for aktivitetsovervåking, fleksible og mobile feltverktøy, samt full kontroll på DLE-oppgaver. Kontakt Enoro i dag for en demonstrasjon av våre løsninger! Gode kundeopplevelser for energibransjen Enoro AS

10 Quant Flow løser både NBS og Elhub! Quant Flow er en rask og sikker integrasjonsløsning for meldingshåndtering mellom nettselskap, Elhub og kraftselskap. Quant Flow håndterer absolutt all dataflyt mot Elhub ved hjelp av moderne integrasjons-teknologi og rammeverk. Løsningen er selvstendig, og vil derfor fungere med alle typer måledata,- og kundesystemer som aktørene har fra før. Smarte valg og strategisk bruk av IT. Vi leverer tjenester som varer! Solutions AS ewave et unikt, smart energisystem som har redusert forbruket av energi fra mellom 16% til 40% i norske hjem. Motivering ved hjelp av ewave, basert på analyser og erfaringer, viser at adferden påvirkes slik at enkelte hjem har redusert strømforbruket med over 40% ved ett års bruk. (Resultater ved bruk av mobil-app viser i gjennomsnitt besparelser fra 4% til 10 %). ewave smart energisystem benytter både direkte avlesning og kontroll av energi via internett. Du kan benytte PC, mobiltelefon, nettbrett eller smartklokke. Besøk oss på STAND 15!

11 AMS + DMS = Økt nytteverdi Kompetanse til å mestre endringene innen kraft og fornybar energi Energiselskapene i Norge står overfor flere utfordringer i årene som kommer: Omfattende investeringer i infrastruktur Økt kapitalbehov Regulatoriske endringer Ny teknologi Lavere prisnivåer 2015 Ernst & Young AS. All Rights Reserved. A15021 EYs Power & Utilities-gruppe er globalt integrert, men lokalt forankret. Vi kan hjelpe deg med å håndtere endringene som kommer og utfordringene det vil medføre innen kraft, fornybar energi og SMART. La oss hjelpe deg med å skape verdier i en bransje i endring! Kontaktpersoner: Christian Cunningham Eckhoff Gunnar Westgaard For mer informasjon, se

12 MØT OSS PÅ SMARTGRID KONFERANSEN 2015 AMS innføring Håndtering av stordata Forbedret kundehåndtering Norge velger Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie. Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: ,

13 Smart Energi Hvaler Et nasjonalt demoområde for utvikling av Smart Grid i Norge. MAIK har bistått i valg av teknologisk plattform og er ansvarlig for Drift av AMS-infrastruktur Innsamling Måleverdihåndtering av data fra Smart Energi Hvaler. Foto: Kent Inge Olsen Blide Folk Ide & Design Studio AMS Eneste MAFI-leverandør med direkte erfaring fra fullskalautrulling og drift av AMS. MAIK har erfaringen du ikke vil gå glipp av! maik.no Ingen sak. Bare gevinst. KRAFT TIL Å PÅVERKE FRAMTIDA Sogn og Fjordane Energi sin visjon er «Kraft til å påverke framtida». Den gir oss retning og den definerer våre ambisjonar. Derfor deltek vi aktivt i utvikling av ny teknologi for framtidsretta energiselskap. Sjå meir på sfe.no

14 HOVEDSPONSOR UTSTILLERE 14 l

15 UTSTILLERE l 15

16 Markedskonferansen 2015 Dato: november Clarion Hotel og Congress, Gardermoen Elmåledagene Dato: november Thon Hotel Arena, Lillestrøm Nettkonferansen Dato: november Quality Hotel Expo, Fornebu For mer informasjon og påmelding, besøk Layout og trykk: Flisa Trykkeri EnergiAkademiet Middelthunsgate 27 I Postboks 7184, Majorstuen I 0307 Oslo Tlf I Faks: I 16 l

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014 Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Bedre rustet til å møte en komplisert fremtid voice.as Quant er vår komplette

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene Grete H. Coldevin Direktør The Norwegian Smartgrid Centre Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene www.smartgrids.no Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret:

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter TEKNOLOGIKONFERANSEN 29. 30. JANUAR I HALDEN MED FOREDRAG AV BLANT ANDRE: ANDERS FØYEN Industry Market Development Manager Microsoft

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ELEKTRIFISERING Strøm som klimaløsning i Europa SIDE 6-7 EU SETTER RAMMENE Brussel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring SIDE 12-13 Nordisk

Detaljer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/2-2015 Lansering Demokonkurranse Anbefaling s. 31 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener Energi-

Detaljer

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen Produksjonsteknisk konferansen (PTK) 8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre

Detaljer

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere

Detaljer

NETTKONFERANSEN 2011. 30. november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften 30.11.2011. Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning

NETTKONFERANSEN 2011. 30. november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften 30.11.2011. Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning NETTKONFERANSEN 2011 30. november - 2. desember, stavanger Sponsoraften 30.11.2011 Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning Nettbransjens julebord Møteplassen for nettfolket Velkommen til

Detaljer

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne.

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne. ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer og bransjen har for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

NETTKONFERANSEN 2010. Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører. Faglig påfyll og inspirasjon. Nord-norsk julebord på sitt beste!

NETTKONFERANSEN 2010. Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører. Faglig påfyll og inspirasjon. Nord-norsk julebord på sitt beste! NETTKONFERANSEN 2010 30. november - 1. desember, tromsø Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører Faglig påfyll og inspirasjon Nord-norsk julebord på sitt beste! Sponsorenes aften 29. november

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har?

Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har? Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har? Kort om SYSCO Fullservice IT selskap etablert i 2004 Kontinuerlig og positiv vekst, ca. 100 ansatte Driftstjenester, applikasjonsutvikling,

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013!

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013! Velkommen Velkommen til SBN konferansen 2013! Mange kloke hoder har vært involvert i planleggingen av årets SBN konferanse, som startet allerede i februar. På årets konferanse møter du veldig mange dyktige

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM.

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM. NR. 1 2009 18. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t r a K o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... God sommer med BRUM. Nok et vellykket seminar er avviklet.

Detaljer

Velkommen til Forretningssystemer 2014

Velkommen til Forretningssystemer 2014 Velkommen til Forretningssystemer 2014 Et ekte webbasert ERP-system for større virksomheter Å bytte forretningssystem innebærer å ta fatt på et av de mest krevende og risikofylte prosjekt en virksomhet

Detaljer

Smart strøm smarte kunder?

Smart strøm smarte kunder? Smart strøm smarte kunder? En studie av norske husholdningers domestisering av smarte strømmålere og styringsteknologier Susanne Jørgensen Masteroppgave i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 1 Plan SINTEF TR A7270 Målet med scenariostudien Gjennomføring Drivkrefter og aktører Miniscenarioer Fire

Detaljer

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere Kurskatalog Mars 2013 September 2013 Karriere Kurs Sertifisering Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer