Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer"

Transkript

1 Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/ Lansering Demokonkurranse

2 Anbefaling s. 31

3 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener

4 Energi- og nettselskaper Statnett SF Lyse Elnett AS Hafslund Nett AS NTE Holding AS Skagerak Energi AS BKK Nett AS Fredrikstad Nett AS Trønder Energi AS Istad Nett AS EB Nett AS Helgelands Kraft AS Eidsiva Nett AS Energi Norge AS Agder Energi AS Bodø Energi AS Sogn og Fjordane Energi "Power and automation" Eltek ABB Siemens Smart Grid Norway AS Kommunikasjon Telenor (mobilnett, M2M) Nexans Norway AS Energiselskaper m/ fiber Målerleverandører (AMS): Aidon Norge AS Kamstrup AS Landis+Gyr IKT sikkerhet og pålitelighet, sertifisering, test Det Norske Veritas AS Embriq AS Greenbird Solutions Beslutningsintellingens, systemutvikling, integrasjon, tjenster Powel AS Enfo Energy AS Bitreactive AS esmart System Logica Norge AS Rejlers AS EPOS Consulting Tieto Norway AS Devoteam davinci AS Forskning, utdanning, kompetanse NTNU SINTEF UiS og HiN EnergiNorge HiØ/Halden Kommersialisering & næringsutvikling ARENA Smartgrid services NCE Smart energy market

5 Demo Norge for Smartgrids Sol, vind, biobrenselaggregat, dynamisk lager, nettverkstopologi, effektbalanse, stabilitet Dyrøy Microgrid: TFK, Troms kraft, HiN UiT RCC Alta: Statnett Transmisjon: RCC, Flaskehalser, SVC, WAM, PMU, last styring Distribusjon: Blandet kundegruppe, multiple kommunikasjonsløsninger, nye forretningsmodeller Demo Steinkjer: NTE ARENA smartgrid services Høgskolen i Narvik -Real-time simulator -Grid emulering, nettverk -EV lading og distribuert lagring -Smarthus -Remote aksess, database, skyløsning SG Lab NTNU/SINTEF Energiselskap: Fiberteknologi, gateways, smarthus, velferdsteknologi Demo Lyse UiS Distribusjon: Øydrift, fritidshus, solceller, elbiler Smart Energi Hvaler: FEAS NCE Smart Demo Skarpnes plusshus: AE Distribusjon: Plusshus, boligfelt, erfaringsdata, planleggingsverktøy for nett

6 Hvorfor test-/demo prosjekter? Smart Grids i Norge: integrere og kombinere relativt kjent teknologi inn et eksisterende system Systeminnovasjon: Få ting til å virke sammen, få ned kostnader, skalaeffekter

7 Norge 1891 Hammerfest fikk Norges første gatebelysning 18 buelamper 2014 Over bedrifter 2.2 millioner husstander

8

9

10

11 NRK Nordland 29. januar kl kl :57 Statnett har VARSEL: Leveringsforhold problemer Vesterålskraft er med normalisert Nett å AS etablere oppfordrer og Statnett en deg har stabil på friskmeldt sine nettsider strømnettet til å i redusere nord. Alle ditt i Vesterålen strømforbruk skal nå i din ha bolig strømmen de sin kraftforsyning nærmeste tilbake i og Nord alt timene. skal Norge. nå skal være i orden. Så nå kan vaskemaskinen, oppvaskmaskinen, varmepumpa, Spar på strømmen! Dette varmekabler på grunn etc. av slås feilen på til igjen. Statnett som har rammet store Vi har fått direkte deler av beskjed Nord-Norge. fra Statnett om jobber å med feilen for at vi skal koble ut deler slippe av linjenettet total mørklegging vårt. Årsaken av Vesterålen, til at vi gjør under dette arbeidet dette er for å så Takk berge oppfordres stabiliteten alle bidrag det til til i å strømnettet å redusere lette på strømforbruket. en i regionen. anstrengt og beklagelig Slik kan vi unngå situasjon. at hele Er området vanskelig går når i svart. uværet råder, men nå håper vi at Hjelp alt er oss ok fremover. med en dugnadsinnsats Ha en fortsatt riktig med fin strømsparing og lys kveld. i Mvh Folk i Sortland, ettermiddag/kveld. Vesterålskraft. Bø og Øksnes må redusere strømforbruket med 20 prosent, sa administrerende direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft til NRK.

12 Kraftbransjen 2.0 Eksempel

13 Demo Norge for Smartgrids Sol, vind, biobrenselaggregat, dynamisk lager, nettverkstopologi, effektbalanse, stabilitet Dyrøy Microgrid: TFK, Troms kraft, HiN UiT RCC Alta: Statnett Transmisjon: RCC, Flaskehalser, SVC, WAM, PMU, last styring Distribusjon: Blandet kundegruppe, multiple kommunikasjonsløsninger, nye forretningsmodeller Demo Steinkjer: NTE ARENA smartgrid services Høgskolen i Narvik -Real-time simulator -Grid emulering, nettverk -EV lading og distribuert lagring -Smarthus -Remote aksess, database, skyløsning SG Lab NTNU/SINTEF Energiselskap: Fiberteknologi, gateways, smarthus, velferdsteknologi Demo Lyse UiS Distribusjon: Øydrift, fritidshus, solceller, elbiler Smart Energi Hvaler: FEAS NCE Smart Demo Skarpnes plusshus: AE Distribusjon: Plusshus, boligfelt, erfaringsdata, planleggingsverktøy for nett

14 Demoprosjekt FLEKSIBEL FORBRUKSLAST PILOT NORD-NORGE DESEMBER 2014 Fremtiden er elektrisk

15 Samarbeidspartnere i Sørnettet Vesterålskraft Trollfjord Kraft Hålogaland Kraft Lofotkraft Fremtiden er elektrisk

16 Teknisk design - AMS SYSTEMOPERATØR NETTSELSKAP SLUTTBRUKER Klasse 3 Klasse 2 Driftssentralsystem Driftssentralsystem AMS Front-end Lastobjekt/ Smart måler Load Control Load Control ELCOM TCP / IP Fiber XML / CIM (IEC ) HTTPS (TLS) TCP / IP Ethernet DLMS / COSEM TCP / IP GPRS Fremtiden er elektrisk

17 Bilder fra prosjektperioden FAT hos ABB Installasjon på Nordlandssykehuset Installasjon på Rema1000 Selnes Installasjon på Kila skole Fremtiden er elektrisk

18 Hålogaland kraft Bilder fra testingen Vesterålskraft Lofotkraft Telefonkonferanse Statnett Fremtiden er elektrisk

19 Fremtiden er elektrisk Resultater

20 Kraftbransjen 2.0 Mer automatisering; bedre overvåking, styring og kontroll

21 Hvor smart er kraftsystemet i dag? Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Smart, men kan bli smartere. Ikke særlig smart Kunde/lavspentnett Tilknytningspunktet blir smart

22 Vi trenger test/demoprosjekter for hele den elektriske verdikjeden Kraftproduksjon Kraftnettet Marked- & Forbrukssektorene Smarthus, AMS & El-HUB, spesialiserte energi leverandører, demandresponse, aggregatorer -Effektkrevende apparater, elbiler, el-til-skip, "grid-scale" storage, urbanisering... Prosumenter -Markedskopling mot Europa -EU direktiver, Network Codes, reserve- og balansemarked, dynamiske tariffer

23 Man må starte et sted Tidsfaktoren

24 Vi er glade for at Enova er på banen --Og det er viktig å prioritere forbrukersiden! Kraftproduksjon Kraftnettet Marked- & Forbrukssektorene Smarthus, AMS & El-HUB, spesialiserte energi leverandører, demandresponse, aggregatorer -Effektkrevende apparater, elbiler, el-til-skip, "grid-scale" storage, urbanisering... Prosumenter -Markedskopling mot Europa -EU direktiver, Network Codes, reserve- og balansemarked, dynamiske tariffer

25 Smart Grid F&U prosjekter Smart Grid Demonstrasjon prosjekter AMS prosjekter AMS utrulling AMS installasjoner som er en del av et større smart grid demo prosjekt Balanse og systemdrift: Plusskundetariffer Plattformer og rammeverk for koordinering av mikroproduksjon V2G Microgrid (m energilagring) Nye løsninger (både tekniske og markedsmessige) hvor kunden reelt har muligheten for å reagere på pris. TSO-DSO integrasjoner mtp balanse Nettdrift og planlegging: Koordinert spenningsregulering Tapsoptimalisering Optimalisering vha laststyring VPP Kost/nytte analyser Integrasjon mot systemer i andre deler av verdikjeden (marked, TSO, kraftsalg, osv) Beslutningsstøttesystemer leveringssikkerhet Tariffer Sluttbruker: Rammeverk/plattform for kunde-integrasjon (GUI, smarthus, gateways, nye tjenester). Nye markedsdesign og forretningsmodeller for fleksibilitet Funksjonalitet for effekt og energioptimalisering gjennom forbrukerfleksibilitet Kundesegmentering og forståelse. Smarte apparater og systemintegrasjon

26 Dagens passive kunde Fremtidens aktive kunde Forbruk Produksjon (PV) Større forskjell mellom husholdningskunder Noen velger alt, andre velger ingenting Energieffektive apparater, med høyt effektforbruk Energilager SINTEF Energi AS 26

27

28 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet Laststyring (demand response) kan være basert på prissignaler til sluttbrukere eller på bygningsautomasjon. Tilgang til og betingelser for laststyring bør bedres også for mindre kunder. I lys av utviklingen mot smartere kraftsystem (smart grids) bør medlemslandene sikre at nett-tariffer og forskrifter gir insentiver til energieffektivisering og at de motiverer til laststyring hos sluttbrukere gjennom dynamisk prising. Styring av last som ressurs for kraftsystemet bør tilstrebes behandlet på linje med kraftproduksjon i de ulike markedsløsninger. Energieffektivisering i energiforsyning og sluttbruk bør sees i sammenheng i en integrert tilnærming

29 Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/ Lansering Demokonkurranse

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter TEKNOLOGIKONFERANSEN 29. 30. JANUAR I HALDEN MED FOREDRAG AV BLANT ANDRE: ANDERS FØYEN Industry Market Development Manager Microsoft

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer