NEF - konferansen 2010 Nytt om produksjon og distribusjon av elektrisk energi. SINTEF Energy Research

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEF - konferansen 2010 Nytt om produksjon og distribusjon av elektrisk energi. SINTEF Energy Research"

Transkript

1 NEF - konferansen 2010 Nytt om produksjon og distribusjon av elektrisk energi Distribusjonsnettene Kjell Sand, SINTEF Energi SINTEF Energy Research

2 Stikkord Fremtidens distribusjonsnett Smart Grids aktive distribusjonsnett Hva er drivkreftene Hvilke muligheter og utfordringer ligger i Smart Grid konseptet The Norwegian Smart Grid Centre SINTEF Energy Research

3 Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet En fusjon av kraftnett og internett Et system hvor alle anlegg- og apparater har en IP-adresse (Internet Protocol address) slik at de kan aksesseres via internett 3

4 Litt historikk Smart grids begrepet ble introdusert i slutten på 90-tallet, men for den betydningen som legges i begrepet i dag, var kanskje artikkelen "Toward A Smart Grid" fra 2005 et viktig startpunkt. I EPRIs IntelliGrid program som startet i 2003, ble det fokusert på å finne nye måter å gjøre kraftsystemet mer robust på bl.a. trigget av omfattende avbrudd i kraftsystemet i Nord- Amerika. Visjonen var en mer adaptiv og automatisk respons til utfall og unormale situasjoner i kraftsystemet t t De siste årene har klimaperspektivet drevet dette videre SINTEF Energy Research

5 SMART GRID konseptet 5

6 SMART GRID et flerfaglig integrasjonsprosjekt Elkraftteknologi IKT (IT telekom, ) Måle- og sensorteknologi Kybernetikk 6

7 Smart Grids: En merkelapp på fremtidens kraftsystem (2020/2050) hvor avanserte måle- og styresystemer (AMS, smarte målere) og kommunikasjon til alle nettkunder og anlegg spiller en sentral rolle. Vil bl.a. få store konsekvenser k for utviklingen av distribusjonsnettet I dette foredraget legges det vekt på aktive distribusjonsnett 7

8 Hva kjennetegner det aktive distribusjonsnettet? Øket innslag av distribuert produksjon i høyspennings- og lavspenningsnettet og i installasjonen Øket innslag av ladbare biler og busser Øket samspill med kundenes last Toveis flyt av effekt, informasjon og styresignaler 8

9 I sum: Det handler mye om nye muligheter til å overvåke, styre, påvirke og informere om: P Q Q Pdt U U SINTEF Energy Research

10 Drivkrefter internasjonalt Bidra til et mer klimavennlig energisystem (mer fornybar energi, øket energieffektivitet) Bedre forsyningssikkerheten (spesielt med hensyn til redusert import av energi) Bedre leveringskvalitet (avbrudd og spenningskvalitet) Gjøre kraftsystemet mer robust overfor terror, hærverk o.l. Bedre forvaltning og fornying av en aldrende infrastruktur 10

11 Drivkrefter i Norge sett fra et klima- og energiperspektiv gp p Lite å hente i selve kraftsystemet m.h.t. klimagasser NORDEN 2007 Danmark Finland Norge Sverige Sum Innbyggere (mill.) Samlet el. Forbruk (GWh/år) Vannnkraft (GWh/år) (54 %) Kjernekraft (GWh/år) (22 %) Annen termisk (GWh/år) (22 %) Vindkraft (GWh/år) ( 2 %) Samlet produksjon(gwh/år)

12 Tap i nettet er interessant Energitap Norge (ca 10%) SINTEF Energy Research

13 Dette innebærer at nasjonal reduksjon av CO 2 -utslipp som følge av kraftsystemet (inklusive tapene i systemet), ikke vil være en viktig driver for Smart grids teknologier i Norge. Men dersom slike teknologier bidrar til øket eksport fornybar energi fra Norge som erstatter fossil energibruk utenlands eller bidrar til bedre utnyttelse ttelse av fornybar energi i utlandet, så vil dette kunne være en drivkraft og forretningsmulighet for Norge. 13

14 Drivkrefter i Norge sett fra et klima- og energiperspektiv Kilde: Klimakur

15 Største utslipp Transport Industri Petroleum Tiltak for reduksjon av utslipp i disse sektorene vil påvirke kraftsystemet, og således motivere for en Smart Grid utvikling: elektrifisering av sokkelen elektrifisering av transport 15

16 Om drivkrefter sett fra nettvirksomheten Reguleringsregimet er en meget viktig drivkraft for nettselskapene. Selskapene viser en betydelig grad av tilpasning til rammevilkårene. Dagens reguleringsregime g g har vært kritisert for ikke i god nok grad å motivere for investeringer, reinvestering og innovasjon Smart grids er en stor investering i AMS milliarder NOK 16

17 Siden nettselskapene vil være den sentrale aktør mht investeringer i Smart grid teknologier, vil reguleringsregimet være en avgjørende faktor i implementeringen i av Smart grids Det ligger store utfordringer her fordi smart grids berører så mange aktører: nettselskapet, kraftprodusenter, omsettere, sluttbrukere (husholdning, næringsliv, transport m.m.), slik at fordelingen av kostnader, gevinster og risiko blir mer kompleks enn tidligere. 17

18 To typer drivkrefter for nettselskapene Drivkrefter begrunnet gjennom nettselskapene rolle i det totale energisystemet hvor de overordnede målsettingene søkes nådd gjennom å etablere hensiktsmessige rammevilkår for selskapene fra myndighetene (direkteregulering og incentivregulering) Drivkrefter begrunnet i forenkling, forbedring, kostnadsbesparelser av de oppgaver som nettselskapene utfører 18

19 Viktige SG tema sett fra nettselskapene Håndtering av småkraft/distribuert produksjon Integrering av vindkraft Automatisering/effektivisering ti i i i av manuelle arbeidsprosesser Håndtering av leveringspålitelighet Redusere antall og varighet av avbrudd 19

20 Viktige SG tema sett fra nettselskapene (forts) Håndtering av lading av elbiler/hybridbiler b idbil Bedre oversikt over kraftnettet/kraftsystemet For beslutningsunderlag som gir riktige investeringer og driftsavgjørelser Dokumentasjon av nett og drift Styring av spenningskvalitet Håndtering av landstrøm til båter Bedre overvåking av tilstanden til nettkomponentene bedre levetidsutnyttelse Bedre beslutningsgrunnlag for vedlikehold og reinvesteringer 20

21 Viktige SG tema sett fra nettselskapene (forts) Bedre kundeservice Varsling av kunder ved planlagte l utkoblinger Reduksjon av nett-tap tap Bedre håndtering av gatelys Laststyring for å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner og som alternativ til nettinvesteringer 21

22 Utviklingen på teknologiområdet vil også være en viktig drivkraft Nye og billigere løsninger innen kommunikasjon og IKT generelt 90 % av alle husstander i Norge har tilgang til internett Smart phones øker Økt bruk av trådløse teknologier Smarte energimålere med funksjoner for måling av effekt, energi, fjernavlesing, prisinformasjon, kommunikasjon med kundedisplay, kommunikasjon med smart hus-funksjoner, muligheter for laststyring, struping og stenging, etc. 22

23 Teknologi (forts.) Ny sensor og styreteknologi (bl. a. PMU phasor measurement units, GPS, smarte termostater..) Nye teknologier for energilagring (f.eks. superkondensatorer) Nye nettkomponenter og løsninger (DC-løsninger for lavspenningsnett, ny kraftelektronikk-teknologi, spenningsboostere osv) 23

24 Vurdering av kost-nytte tt vedr. SG IKT-systemer som påvirkes Teknologi Funksjoner Formål Nytte Kvantitativt/ kvalitativt CAPEX SGF Roller/ arbeidsoppgaver som påvirkes OPEX SGF NYTTE SGF Netto nytte CAPEX IKT /OPEX IKT SINTEF Energy Research

25 Implementering av Smart Grids teknologier innebærer store endringer Noen kan ses på som en naturlig evolusjon av en utvikling som har pågått å lenge andre har karakter k av sprangvise endringer SINTEF Energy Research

26 The Norwegian Smart Grid Centre SINTEF Energy Research

27 The Norwegian Smartgrid Centre Formål Etablere et nasjonalt forsknings- og utviklingssenter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Sikre nasjonale energiaktører nødvendig kompetanse og industrien internasjonal konkurransekraft Forskningsaktiviteter Kommersialisering i Relevant undervisning (også etterutdanning) Nettverks og arenabygger Nasjonalt lab, test og demonstrasjonsprogram

28 Organisering Nasjonale FoU partnere: Sentermedlemmer (så langt): NTNU ABB SINTEF DNV Inkubator Halden Hafslund Nett Høgskolen i Narvik NTE Powel Statkraft Statnett Tieto Telenor Siemens Lyse Doble Transinor SINTEF Energy Research

29 Organisering Interimstyre Styreleder Terje Gjengedal, Professor Elkraft og FoU direktør Statnett Jens Auset Adm direktør, Hafslund Nett, Håvard Belbo, konserndirektør, NTE Holding AS Bård Benum, Adm. dir, Powel Tore Melland, leder FoU-program, Statkraft Jan Kristensen, Vice President, Telenor Knut Samdal, forskningssjef, Sintef Energi Olav B Fosso, Professor og instituttleder Elkraft, NTNU Marianne Ryghaug, Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Stig Ottesen, Inkubator Halden Trond Østrem, Førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik

30 Elementer i senteret FME / SFI NCE / Arena FoU Informasjon Undervisning Næringsutvikling Kommer- Lab, test t og demo sialisering Studenter (Prosjekter, master, eksperter i team) NFR Innovasjon j Norge

31 Feeding bus Current measurement Distribution network model ~ DG unit AsP

32 Konklusjon: Vi vet ikke helt hvor vi skal, men vi vet at vi er på vei 32

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050)

Detaljer

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Bodø for noen år siden. 2 Innhold Hva er Smart grids? Drivkrefter The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Smarte nett: Drøm eller virkelighet?

Smarte nett: Drøm eller virkelighet? Smarte nett: Drøm eller virkelighet? Vinterkonferansen 2012 Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Hvor smart er nettet i dag? Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Smart,

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Smart Grid i et norsk perspektiv

Smart Grid i et norsk perspektiv Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag - 03.02.2011 s.1 [kr/kw] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene Grete H. Coldevin Direktør The Norwegian Smartgrid Centre Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene www.smartgrids.no Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret:

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 1 Plan SINTEF TR A7270 Målet med scenariostudien Gjennomføring Drivkrefter og aktører Miniscenarioer Fire

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 Strategi 2014 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 ENERGI21 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Lange spor Energi Et temahefte fra Norges forskningsråd Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer