SmartGrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SmartGrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig"

Transkript

1 SmartGrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Temadag EnergiNorge SmartGrid i et norsk perspektiv Gardermoen

2 2

3 Smart Grid: 2,3 mill. treff i Google Smart Grids er et stort tema i mange land men utfordringene er kanskje ikke de samme? 3

4 Nye aktører er kommet på banen fordi de ser forretning i SG 4

5 I mange land er SG-satsingen politisk forankret 10 milliarder danske kroner 5

6 I Norge vil krav til AMS være en viktig pådriver

7 Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet En fusjon av kraftnett og internett Et system hvor alle anlegg og apparater har en IP-adresse (Internet Protocol Address) slik at de kan observeres og styres via internett 7

8 En definisjon av SMART GRID Elektriske kraftnett som utnytter toveis kommunikasjon, distribuerte måle- og styresystemer, nye sensorteknologier inkluderer styring av utstyr (last) hos nettkundene. 8

9 Smart grid functions (IEC draft) i. network automation ii. power quality management iii. distributed generation management iv. demand response v. smart metering vi. preventive maintenance vii. outage management viii. energy storage management including integration of electrical vehicles.

10 SINTEF Energy Smart Grid related annual activities Advanced monitoring and control ( 1 man year) - Magnus Korpås, Kjetil Uhlen Power quality management ( 5 man year) Helge Seljeseth, Kjel Sand Distributed generation (ex wind) ( 8 man year)- Astrid Petterteig, Dag Eirik Nordgård Wind power (onshore offshore) (16 man year)- John Olav Tande Smart metering DSM/DR ( 5 man year)- Ove Grande, Hanne Sæle Energy storage, EV, PHEV ( 4 man year)- Nils Arild Ringeim/Tarjei Solvang New components (power electronics..) ( 7 man year)- Magnar Hernes Asset management ( 10 man year) - Dag Eirik Nordgård National and international standardization - Kjell Sand Energy planning, power system planning - Bjørn Bakken, Kjell Sand Tools - methods

11 SMART GRID et flerfaglig integrasjonsprosjekt Elkraftteknologi IKT (IT telekom, ) Måle- og sensorteknologi Kybernetikk 11

12 SMART GRID konseptet 12

13 Noen kjennetegn Øket innslag av distribuert produksjon i høyspennings- og lavspenningsnettet og i installasjonen Øket innslag av ladbare biler og busser Øket samspill med kundenes last Toveis flyt av elektrisk energi, informasjon og styresignaler 13

14 SMART GRID motivasjon Miljø (omlegging til fornybare energikilder vind sol..) Forsyningssikkerhet Bedre kvalitet og pålitelighet (færre avbrudd) Økonomisk effektivitet Modernisering av kraftsystemet 14

15

16 Utviklingen på teknologiområdet er også en viktig driver Ny og billigere tilgang til kommunikasjon og IKT generelt 90% av alle husstander i Norge har tilgang til internett 71% har bredbånd smart phones - apps trådløse teknologier Ny sensor og styreteknologi (bl. a. Smart hus teknologier) Nye teknologier for energilagring (f.eks. superkondensatorer) 16

17 Smart grids vil revolusjonere energisystemet og alle blir berørt Et viktig steg blir innføring av smarte energimålere til alle Estimert kostnad: milliarder kroner (inkluderer måler, kommunikasjon, programvare, databaseløsninger ) 17

18 Smart Grids kan redusere pristopper Høypris-område Lavpris-område NO4 17 desember, 8 januar, 22 februar timer med priser på opp mot 12 kr/kwh NO5 NO3 SE FI En årsak: Stiv etterspørsel manglende forbrukerfleksibilitet NO1 NO2 DK1 DK2 SG utkobling av varmtvannskjeler ville kunnet dempet prisen betydelig for eksempel ned til 1-3 kr/kwh Besparelse for forbrukerne pr time på : mill kr. i høyprisområdene 18

19 Belastningsstyring Kursstyring (kontaktorer i sikringsskap) Styring av stikkontakter Styring på apparatnivå 19

20 Prissignaler og informasjon kan motivere husholdningskunder til energisparing Strømforbruk pr. kvartal for husholdningskunder med ulike kraftavtaler (800 kunder i hver kategori) Hver kurve viser forbruk pr. kraftavtale Tall viser prosentvis forbruks-ndring fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal kvartal 2006: Kaldt og høye priser Kunder med Fastpris med returrett selger strømmen tilbake i høyprisperioder, mens kundene som ikke ser prisen øker sitt forbruk Kunder med kraftproduktet Fastpris med returrett reduserte strømforbruket sitt med 24,5% fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal Kilde: Forskningsprosjekt Markedsbasert Forbrukstilpasning (SINTEF Energi AS)

21 [MWh/h] Varighetskurve Midt-Norge 2010 (Prisområde NO3) Antall timer med ekstra høy last og fare for ekstra høye priser er beskjedent Forbruk inkl. nettap Tilgjengelig produksjonskapasitet vinter

22 Trønderavisa 2. desember

23 Drivkrefter for nettselskapet Effektiv innføring av AMS Standardisering et viktig element 23

24 Drivkrefter for nettselskapet Håndtering av småkraft/distribuert produksjon Integrering av vindkraft 24

25 Drivkrefter for nettselskapet Automatisering/effektivisering av manuelle arbeidsprosesser Bedre oversikt over kraftnettet/kraftsystemet For beslutningsunderlag som gir riktige investeringer og driftsavgjørelser Dokumentasjon av nett og drift Bedre overvåking av tilstanden til nettkomponentene bedre levetidsutnyttelse Bedre beslutningsgrunnlag for vedlikehold og reinvesteringer 25

26 Drivkrefter for nettselskapet Håndtering av leveringspålitelighet Redusere antall og varighet av avbrudd Styring av spenningskvalitet Bedre kundeservice Varsling av kunder ved planlagte utkoblinger 26

27 Drivkrefter for nettselskapet Håndtering av lading av elbiler/hybridbiler Håndtering av landstrøm til båter 27

28 Drivkrefter for nettselskapet Reduksjon av nett-tap Energitap Norge (ca 10%) 28

29 Drivkrefter for nettselskapet Bedre håndtering av gatelys 29

30 Drivkrefter for nettselskapet Laststyring for å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner og som alternativ til nettinvesteringer 30

31 Barrierer Nettreguleringen Kompetanse Fordeling av risiko nytte kostnader mellom aktørene 31

32 Kost-nytte av SG teknologier IKT-systemer som påvirkes Teknologi Funksjoner Formål Nytte Kvantitativt/ kvalitativt CAPEX SGF Roller/ arbeidsoppgaver som påvirkes OPEX SGF NYTTE SGF Netto nytte CAPEX IKT /OPEX IKT

33 The Norwegian Smartgrid Centre Formål Foreningens formål er å etablere et nasjonalt forsknings-, undervisnings, test- og demonstrasjonssenter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Senteret skal bidra til: At energiselskap og aktører får tilført viktig kompetanse for egen virksomhet At norsk industri får økt internasjonal konkurransekraft. Dette skal skje gjennom: Forskningsaktiviteter Undervisning Næringsutvikling og kommersialisering Laboratorie-, test- og demonstrasjonsaktiviteter Nettverksbygging Informasjonsspredning

34 Organisering Nasjonale FoU partnere: NTNU SINTEF Inkubator Halden Høgskolen i Narvik Sentermedlemmer (så langt): ABB DNV Hafslund Nett NTE Powel Statkraft Statnett Tieto Telenor Siemens Lyse Doble Transinor Embriq Systems Hydro

35 Organisering Interimstyre Styreleder Terje Gjengedal, Professor Elkraft og FoU direktør Statnett Bård Benum, Adm. dir, Powel, Nestleder Jens Auset Adm direktør, Hafslund Nett, Håvard Belbo, konserndirektør, NTE Holding AS Tore Melland, leder FoU-program, Statkraft Jan Kristensen, Vice President, Telenor Knut Samdal, forskningssjef, Sintef Energi Olav B Fosso, Professor og instituttleder Elkraft, NTNU Marianne Ryghaug, Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Stig Ottesen, Inkubator Halden Trond Østrem, Førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik

36 En modell for utvikling SFI /FME NCE Informasjon/kommunikasjon Lab, test- og demonstrasjonsprosjekter Studenter (Prosjektoppgaver, masteroppgaver, eksperter i team...) Norges Forskningsråd Innovasjon Norge/Enova

37 The Norwegian Smartgrid Centre - Organisering Senterledeler Jan Onarheim,NTNU Faglig leder Kjell Sand, SINTEF/NTNU Sekretær Per Arne Wilson, NTNU Kommersialisering og innovasjon Jan Onarheim NTNU Kommunikasjon / informasjon Fredrik Christiansen NTNU Laboratorier Astrid Petterteig SINTEF FoU koordinering Kjell Sand SINTEF/NTNU Demo prosjekter Jan Onarheim NTNU Undervisning Gerhard Doorman NTNU Demo Steinkjer Håvard Belbo NTE Demo nn

38 Organisering ved NTNU Prosjektansvarlig Professor og instituttleder ved Elkraft Olav Fosso. Arbeidet er organisert i et kjerneteam hvor følgende deltar: Medlemmer: ( per 19.aug 2010) SVT og CenSES -Institutt for industriell økonomi - Asgeir Tomasgard IME - Institutt for elkraftteknikk - Kjetil Uhlen HF - Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Marianne Ryghaug SVT - Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Marit Reitan IME - Institutt for teknisk kybernetikk- Morten Hovd IME - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon - Nils Holte IME - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap -Pinar Øzturk IME - Institutt for telematikk - Poul Heegaard IVT- Program for industriell økologi Edgar Hertwich SVT- Institutt for industriell økonomi -Øystein Moen NT - Institutt for materialteknologi-hans Jørgen Roven Prosjektleder:Jan Onarheim ( rektors stab) Prosjektassistent:Per Arne Wilson (rektors stab) 38

39 Feeding bus Smart Grid Laboratory Current measurement Distribution network model ~ DG unit AsP

40 Demo Steinkjer Etablering av testarena for å bedre energi- og effektbalansen i Midt Norge Målsetting Bygge kompetanse og vinne praktiske erfaringer med utgangspunkt i en fiberbasert storskala SG-pilot i Steinkjer Redusering av effekttopper Endring av forbruksmønster for mindre kunder Målrettet styring av større belastninger Tilpasning av forbruk og produksjon til energisituasjonen (tørrår/våtår) Redusering av flaskehalser og pristopper Belastningsstyring som alternativ til investeringer i kraftnett og kraftproduksjon Redusere strømbrudd (antall og varighet) Involverte aktører nettselskap, kraftomsetter, systemansvarlig, leverandører, forskning, myndigheter

41 Trinn 1 i Demo Steinkjer (rødt område)

42 Demo Steinkjer - trinn 1 Kundegruppe Antall kwh/år Husholdning Fritidsboliger Gårdsbruk Mindre næring Større næring Utkoblbart forbruk Kraftverk 1 Totalt

43 Konklusjon: Store muligheter for en revitalisering av bransjen Bra for omdømme om det gjøres riktig Store penger stor risiko Vi vet ikke helt hvor vi skal, men vi vet at vi er på vei 43

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050)

Detaljer

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Bodø for noen år siden. 2 Innhold Hva er Smart grids? Drivkrefter The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Smarte nett: Drøm eller virkelighet?

Smarte nett: Drøm eller virkelighet? Smarte nett: Drøm eller virkelighet? Vinterkonferansen 2012 Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Hvor smart er nettet i dag? Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Smart,

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene

Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene Grete H. Coldevin Direktør The Norwegian Smartgrid Centre Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene www.smartgrids.no Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret:

Detaljer

Anvendelser av SmartGrids i el.forsyning

Anvendelser av SmartGrids i el.forsyning Reidar Conradi Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU landsbyleder våren 2013 i det felles prosjektemnet (EiT) for NTNUs masterstudenter i 4de studieår (7,5 Sp) Her som en norskspråklig

Detaljer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/2-2015 Lansering Demokonkurranse Anbefaling s. 31 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener Energi-

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Program FoU konferansen 2015

Program FoU konferansen 2015 22. april 2015 Program FoU konferansen 2015 TEMA: FOREDRAGSHOLDER: 11:00 Registrering 12:00 FoU i Statnett - en forutsetning for neste generasjon kraftsystem Om FoU i Statnett Konsernsjef Auke Lont TEKNOLOGI

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Kjell Sand, SINTEF Energi/NTNU Eilert Bjerkan, Enfo Consulting Åpnet fagseminar i regi av The Norwegian Smartgrid Centre 2014-03-25

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 TET4850 SMART GRID PROSJEKTRAPPORT Forretningsmodeller for fremtidens kraftmarked Landsby: Smart Grid Gruppe: 4 Faglig Ansvarlig: Ole-Morten Midtgård FORORD Denne rapporten er

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk AMS og Smart Grids Trender og føringer i Europa og Norge Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Innhold Oversikt EU Norge 2 Fire enkle bilder på et smartere energisystem Et navn

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer