Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene"

Transkript

1 Grete H. Coldevin Direktør The Norwegian Smartgrid Centre Resultater fra Demo Norge for Smartgrids Fellespresentasjon fra demo-prosjektene

2 Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret: Hvem er vi, hva jobber vi for Hvorfor trenger vi Demonstrasjonsprosjekter for teknologi? "Demo Norge for Smartgrids" Hva er Demo Norge for Smartgrids? Hvilke aktiviteter er i gang? Resultater

3 Et landslag på tvers av industrigrener

4 Kort om Smartgridsenteret Energi21 anbefaling 2010 Energi21 anbefaling 2014 Anbefaling

5 Dersom det de-karboniserte, integrerte elektrisitetssystemet er målet på lang sikt.

6 Og vi på kort sikt skal håndtere utrullingen av smarte målere 2019

7 "The Smarter Home", som vi vet er i rivende utvikling

8 Og "game changers" som stadig vekk dukker opp Liquid batteries level the load MiT team behind inexpensive grid-scale batteries that make Intermittent renewable energy sources viable

9 Iblandet nye krav: Direktiver, Lover, Forskrifter Energiloven Energieffektiviseringsdirektiv Elmarkedsdirektiv Network Codes

10 Modenhetsskala for SG-teknologi Smart Grid Levels (SGL) Ref. CIGRE, 2013

11 Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret; Hvem er vi, hva jobber vi for Hvorfor trenger vi Demonstrasjonsprosjekter "Demo Norge for Smartgrids" Hva er "Demo Norge for Smartgrids" Hva er i gang av aktiviteter Resultater

12 Styret i Smartgridsenteret Styreleder: Eilert Henriksen, CEO grid, Fredrikstad Energi Knut Samdal, R&D manager, SINTEF Energi Trygve Kvernland, CEO grid, NTE Bjarne Dybvik, Vice president, market, Marked, Sogn- og Fjordane Energi Sigurd Kvistad, Manager Smartgrid, Hafslund Nett Hilde Bekkevard, Manager, NCE Smart energy market Stig Løvlund, Manager of the smartgridprogram in Statnett (TSO) Kjetil Storset, Vice President Smart Grid, Powel Jan Kristensen, Vice President, Telenor Nils Klippenberg, COO Power division, Siemens Stian Reite, R&D Manager, ABB Knut Gustavsen, COO, esmart Systems Eilert Bjerkan, Enfo Energy Bjarne Helvik, Vice Dean, IME Department, NTNU

13 Mandat Demo-komiteen Pådriver for etablering av Demo'er der Norge har behov for det Lede arbeidet i Nasjonal Demokomite (representanter fra de ulike demo-stedene) Sikre at demonstrasjonsprosjekter facto blir nasjonale læringsarenaer. Pådriver for at demo'ene: Har et opplegg for å besvare henvendelser, er velvillig til å ta i mot besøk Har et opplegg for godkjenning av utstyr, behov for tilgang til nettanlegg, datasystemer, kunder etc. Har mottaks- og driftsressurser for FoU prosjekter, leverandører som vil teste utstyr, etc Plan for Dokumentasjon og tiltak for å spre informasjon ivaretar informasjon til lokalmiljø, kunder og andre berørt Erfaringsutveksling mellom Demo-stedene

14 Demo-komiteen Faste medlemmer Kjell Sand, Smartgridsenteret, SINTEF (Leder) Eilert Henriksen, FEAS Jan A. Foosnæs, NTE Stig Løvlund, Statnett Trond Østrem, Høgskolen i Narvik Bjarne Tufte, Agder Energi Nett Gunnar Crawford, Lyse Sigurd Kvistad, Hafslund Nett Marte Molinas, NTNU Grete Coldevin, Smartgridsenteret Lovinda Ødegården (referent) Smartgridsenteret Observatører/arbeidsgruppe Virginia Hyde, Statnett Vidar Kristoffersen, FEAS Egil Johansen, Lyse Nett Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett Therese Troset Engan, NTE Egil Johansen, Lyse Nett Bjørnar Fladen, NVE Ulf Møller, Energi Norge

15 "Demo Norge for Smartgrids" Sol, vind, biobrenselaggregat, dynamisk lager, nettverkstopologi, effektbalanse, stabilitet Dyrøy Microgrid: TFK, Troms kraft, HiN UiT Pilot Nord-Norge: Statnett Transmisjon: Drift, Flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, last styring Distribusjon: Blandet kundegruppe, 800 målere, kommunikasjonsløsninger, standarder, tariffer, fleksibilitet Demo Steinkjer: NTE ARENA smartgrid services Høgskolen i Narvik Smartgrid Lab NTNU/SINTEF -Real-time simulator -Grid emulering -EV lading og distribuert lagring -Smarthus -Remote aksess Energiselskap: Fiberteknologi, gateways, smarthus, velferdsteknologi Demo Lyse UiS Skarpnes nullhus: AE Distribusjon: Fastboende, fritidshus, 8000 målere, tariffer, solceller, elbiler Smart Energi Hvaler: FEAS NCE Smart Distribusjon: 40 nye boliger, erfaringsdata, effektbehov, planleggingsverktøy for nett

16 Skarpnes Smart grid domener Smart grid soner/ kontrollhierarki Sentrale IT systemer Nettselskap (DSO) Storskala Produksjon Sentralnett Regionalnett Distribusjon MV Distribuert produksjon MV Energilagring Smarte nettstasjoner Ladestasjoner EV LV Distribuert produksjon LV Energilagring Last/produksjon/ Energilagring/EV Nye, krevende apparater Hvaler Kunder/ Plusskunder/Smarte hus Lyse Kommunikasjon Landssentral Region sentral S t y r i n V e r n g Nett automatisering Trafostasjons automatisering MV linje automatisering Nettstasjons automatisering Smart måling Home automation Styring av smarte apparater Marked Mikronett Marked Steinkjer Kommunikasjon DataHub SCADA DMS NIS MDM/KIS ERP Flåtestyring Mobile løsninger/ verktøy I n t e g r a s j o n e r Kommunikasjon

17 D S O Smart grid domener Smart grid soner/ kontrollhierarki Sentrale IT systemer Storskala Produksjon Sentralnett Regionalnett Distribusjon MV Distribuert produksjon MV Energilagring Smarte nettstasjoner Ladestasjoner EV LV Distribuert produksjon LV Energilagring Kunder/ Plusskunder/Smarte hus Last/produksjon/ Energilagring/EV Apparater Kommunikasjon Landssentral Region sentral S t y r i n V e r n g Nett automatisering Trafostasjons automatisering MV linje automatisering Nettstasjons automatisering Smart måling Home automation Styring av smarte apparater Marked Mikronett Statnett Kommunikasjon Nettselskap (DSO) SCADA DMS NIS MDM/HES (KIS) ERP Flåtestyring Mobile løsninger/ verktøy Data Hub C I M I n t e g r a s j o n e r Kommunikasjon

18 Innhold Kort rekapitulering Smartgridsenteret; Hvem er vi, hva jobber vi for Hvorfor trenger vi Demonstrasjonsprosjekter "Demo Norge for Smartgrids" Hva er Demo Norge for Smartgrids? Hva er i gang av aktiviteter? Resultater

19 Resultater (overordnet nivå) 1. Komplementære Demoer hos ulike energi-/nettselskaper 2. Noe overlapp: For effektiv læring mellom demoene er bra 3. Vi er ikke i mål i typer og antall demoer 4. Fremover: sterkere fokus på gyldighet. Det som funker et sted, funker det et annet sted? 5. Skala det som fungerer for et mindre antall, fungerer det for et stort antall? 6. Bransjeansvar: Vi trenger at bransjen totalt sett tar mer eierskap til å få frem nye, samt bruker de Demo-stedene vi har

20 Resultater (konkrete områder) 1. Praktiske erfaringer med innstallasjon av målere hva bør sørges for? 2. AMS/målerne ( test i Lab) -- svarer funksjonaliteten til forventningene? 3. Nettnytte hvordan kan investeringer som gjøres i AMS også gi grunnlag for nettnytte? 4. CIM, en åpen standard hvorfor trenger vi den? 5. Kommunikasjonssystemene hva har vi lært? 6. Informasjonssikkerhet og personvern ved AMS hvilken metodikk for å vurdere trusler, og hva er de viktigste risikoene? 7. Kunder og tariffer: Får vi utløst kundefleksibiliteten?

21 Resultater (konkrete områder) Praktiske erfaringer med innstallasjon av målere hva er det viktig å sørge for? Last ned praktiske erfaringsrapporter på:

22 Resultater (konkrete områder) AMS/målerne -- svarer funksjonaliteten til forventningene? Nå: AMS er et flott instrument som kan sense mye om helsetilstanden i distribusjonsnettet Fire år siden: Teknologien var ikke så moden som man hadde trodd da vi begynte med demoene Nå: Utstyret er mer i synk med kravene Nå: Manglende Standardisering mot Smarthussiden er en stor utfordring Dette grensesnittet er ulikt fra leverandør til leverandør Det heter i forskriften at "Grensesnittet skal være åpent og standardisert " Mangel på en felles standard en utfordring Fremover: Den tekniske utfordringene ligger mye på systemsiden for Nett Hvordan ta inn data, presentere og analysere for driftssiden. Få verdiene fra målerne inn i de riktige fagsystemene; Få alarmene filtrert, og levert der de skal; Få jordfeildeteksjonene inn i system for nettforvaltning etc

23 Nettnytte hvordan kan investeringer som gjøres i AMS også gi grunnlag for nettnytte? Å gjøre analyser av reelle verdier fra AMS opp mot standardprofiler og årsforbruk, er første steg på veien til nettnytte Hvaler ser allerede at det gir bedre kapasitetsutnyttelse av eksisterende infrastruktur Særdeles viktig å ikke låse AMS verdiene til KIS og Fakturering. Man må få dataene videre inn i NIS etc. Å ta ut den fulle nettnytten ligger en god del frem i tid DeVID prosjektet viser en del konkrete muligheter Krever mye integrering på systemsiden Mer bruk av åpne standarder er viktig Resultater (konkrete områder) Sesjon 4a: Smart strøm og Nettnytte

24 Resultater (konkrete områder) CIM, en åpen standard hvorfor det? Sett fra Energi-/nettselskapene: Forretningsprosessene/arbeidsprosser går på tvers av fagssystemene Da må fagsystemen snakke bedre sammen Man kommer fort i klem mellom ulike leverandører Dette er den største driveren for Åpne Standarder CIM er veien ut av «integration anarchy and vendor lock in» CIM er en veldig stor standard, Utfordring å finne «riktig» del av standarden CIM er heller ikke helt dekkende Risikere å lage lokale avarter for objekter man ikke finner Kompetanse på bransjenivå: Trenger å samarbeide om CIM Sesjon 5: Europeiske standarder Kjøpe systemer som har dette inne: Må jobbes godt mot programvareleverandørene

25 Kommunikasjonssystemene hva har vi lært? Nåtidsbilde: Relativt gode løsninger i markedet i dag, men de kan bli enda bedre, både på radio og på PLC Ting skjer raskt, generasjonsskifte hvert halvår i markedet Relativt få leverandører av ønskede kommunikasjonsløsninger i det norske markedet Trenger flere løsninger for M2M kommunikasjon på offentlige mobilnett Vanskelig å avgjøre hva som faktisk virker uten å ha testet i praksis, eks. hva som faktisk fungerer i sentrale strøk og hva som fungerer i mer grisgrendte strøk Trenger bedre data-arkitektur; hva som kan prosesseres lokalt og hva som skal prosesseres sentralt. Fremtiden: Resultater (konkrete områder) Sesjon 4B: IKT: Sikkerhet og Nye løsninger Kommunikasjonsinfrastrukturen for forvaltning av det smarte nettet i framtiden strekker ikke til. Ikke nok hastighet og for tunge IT-systemer. Trenger kommunikasjonsstøtte som ivaretar mange funksjoner og tjenester; ut av silotenkningen Trenger allianser i nettbransjen fordi ikke alle greier ha kompetansen in-house Trenger felles løft i nettbransjen for å industrialisere kommunikasjonsløsningene - > få ned kostnadene.

26 Informasjonssikkerhet ved AMS hvilken metodikk og hva er de viktigste truslene? Status: DeVID prosjektet har utviklet metodikk Det er gjort en Brukbarhetstest av metodikken Å jobbe mer systematisk gir resultater Fant tekniske svakheter i løsninger som er valgt for fire år siden Erkjennelse: Sikkerhet må bedre inn i anskaffelsen av målerne Kompetansebehov: Ikke det området selskapene har hatt mest kompetanse på til nå Fremover Smartgrids fører til nye avhengigheter mellom IKT-systemer og Kraftsystemet Feil i HW, SW eller menneskelige feil kan føre til svikt i forsyning Resultater (konkrete områder) Sesjon 4B IKT: Sikkerhet og Nye løsninger

27 Resultater (konkrete områder) Kunder og tariffer: Får vi utløst kundefleksibiliteten? Test "Abonnert Effekt" på Hvaler og Steinkjer: Flytting av forbruk fra tidspunkt med topplast Sesjon 4A: Smartstrøm og nettnytte Resultat: Effekttariffer kan føre til flytting av forbruk + Reduksjon av generelt energiforbruk Men ikke like stort utslag på Steinkjer som på Hvaler

28 Avslutningsvis Litt om det vi kommer til å få høre mye mer om fremover: Agder/Skarpnes Statnett Pilot Nord Norge

29 Resultater underveis 40 aktive hus med egenproduksjon av strøm Toveis effektflyt i fordelingsnett? Økt effektbehov i nettet? Spenning inn på frakoblet nett? Mulighet for øydrift -- microgrid? Mulighet for Energilagring, eks batteri v/ nettstasjon? Agder Energi: Nullhus Husene er under bygging Målinger starter etter nyttår

30 Resultater underveis Statnett: Pilotprosjekt Nord-Norge Formål: Utvikle verktøy som kan gi beslutningsstøtte for operatørene i en anstrengt driftssituasjon Bedre diagnose"helsetilstanden; Raskere beslutninger hos operatørene; Mer automatikk i inngrepene i kraftsystemene; Bruk av ny teknologi (PMU/WAMS) for bedre informasjon om tilstanden i kraftsystemet over et stort geografisk område. Kontinuerlige pålitelighetsberegninger Rask dokumentasjon av risikobildet Spille på last så vel som produksjon i balansering av nettet Økt samarbeid/kompetansebygging med aktører i kraftsystemets verdikjede - > Forbedring av forsyningssikkerheten i området

31 Pilotprosjekt Nord-Norge (Statnett) Foreligger allerede resultater som er TSO rettet, ikke like relevant for distribusjonsnettet Vi får høre mer om last styringsforsøkene i Pilot Nord-Norge på denne konferansen: Identifisere tilgjengelig last i området i Nord -- hva er teknisk mulig å regulere, i hvilket omfang, og innenfor hvilket tidsvindu? Teste kommunikasjonsløsninger og applikasjoner for å nyttiggjøre seg av fleksibel forbrukslast i SCADA Gjennom AMS kanalen, LFC-Load (Load Frequency Control) Gjennom aggregator Sesjon 5: Smart TSO-DSO Teste muligheter for direkte utkobling av gruppert fleksibelt forbruk

32 Takk for meg!

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/2-2015 Lansering Demokonkurranse Anbefaling s. 31 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener Energi-

Detaljer

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Kjell Sand, SINTEF Energi/NTNU Eilert Bjerkan, Enfo Consulting Åpnet fagseminar i regi av The Norwegian Smartgrid Centre 2014-03-25

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014 Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Bedre rustet til å møte en komplisert fremtid voice.as Quant er vår komplette

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Bodø for noen år siden. 2 Innhold Hva er Smart grids? Drivkrefter The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi

The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk. Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi The Norwegian Smartgrid Centre - Smart grid på norsk Kjell Sand, Institutt for elkraftteknikk/sintef Energi Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett. Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsett Eivind Solvang, SINTEF Energi AS 4. april 2013 1 Plan SINTEF TR A7270 Målet med scenariostudien Gjennomføring Drivkrefter og aktører Miniscenarioer Fire

Detaljer

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen 2013 Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen Måling av bruk og forbruk Empiri og analyse som grunnlag for energieffektivisering og markedsintegrasjon 1 Måling av bruk og forbruk Empiri og

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer