Smarte energinett Smart Grid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smarte energinett Smart Grid"

Transkript

1 Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse ambisiøse planene? Hvilke muligheter ligger det for norsk næringsliv? Professor og seniorforsker Kjell Sand, SINTEF Energi Leder i NK 8 Elektriske overførings- og distribusjonssystemer NEK Elsikkerhetskonferanse 26. og 27. november

2 Innhold Smarte energinett smart grid Hvordan møter vi utfordringene i Norge? Hvem er næringslivaktørene i Norge? Hvilke virkemidler bruker Europa for å nå målene? Network codes og standardisering 2

3 Smart grid motivasjon Erstatte fossil energi med fornybar energi Energieffektivisering Forsyningssikkerhet Bedre leveringskvalitet Bidra til økonomisk effektivitet Modernisering av kraftsystemet For Norge: Også muligheten til levere balansetjenester for Europa 3

4 Analyser av Smart grid (SG) investeringer i USA (DOE) Obama's Smart Grid Stimulus ble brukt til: 3 mrd. $ investert i SG ga en gevinst på 7 mrd. $ 1. Smart metering 2. Distribution automation 3. Smart transmission (WAMS/PMUs) 1 mrd $ investert i SG ga en 2,5-2,6 mrd $ økning i BNP mye bedre avkastning enn andre "government investments" 4

5 Fire enkle bilder på Smart Grids Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet En fusjon av kraftnett og internett Et system hvor alle anlegg og apparater har en IPadresse (Internet Protocol Address) slik at de kan observeres og styres via internett Internet of things 50 milliarder apparater, husdyr, er på nett i

6 6

7 Framtida er full av muligheter og utfordringer. Kilde: 7

8 Det europeiske Smart grid-konseptet (Mandat 490) 8

9 Mellom domener flyter det informasjon og elektrisk energi. For at samspillet informasjonsmessig og energimessig skal fungere etter hensikten, må de ulike elementer i kjeden være interoperable Interoperabilitet: Evnen som to eller flere innretninger fra samme eller ulike leverandører har til å utveksle informasjon og utnytte denne informasjonen til ønsket funksjon eller samvirke. 9

10 Interoperabilitet den største utfordringen i SG

11 Referansearkitektur Under mandat 490 er det utviklet en referansearkitektur for Smart grids. Komponentlaget - Component layer Kommunikasjonslaget - Communication layer Informasjonslaget - Information layer Funksjonslaget - Function layer Forretningslaget - Business layer Komponentlaget inneholder alle fysiske komponenter og systemer. (f.eks. linjer, kabler, routere, datamaskiner, målere, sensorer, databaser, scada 11

12 Referansearkitektur (forts) Business Layer Function Layer Outline of Usecase Interoperability Information Layer Communication Layer Subfunctions Data Model Data Model Protocol Protocol Market Enterprise Component Layer Operation Generation Transmission Distribution Domains DER Customer Premise Process Field Station Zones

13 Et viktig element i løsningen er standardiseringen 13

14 14

15 15

16 16

17 Aktører i utvikling av et felles europeisk kraftmarked EU: Forordninger, direktiv, vedtak Universitet - FoU Demo ACER (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators ): Framework guide lines Energiselskap ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity) : Network Codes Leverandørindustrien, konsulentbransjen ESO (Europeiske standardiseringsorganisasjoner CEN/CENELEC/ETSI) : Standarder Energikundene Samfunnet Miljøet 17

18 Network codes Verktøy for et integrert europeisk kraftmarked med mer kraftutveksling mellom landene Må implementeres i Norge Berører alle elementer i kraftsystemet - inklusive installasjoner (f.eks. krav til > 800 Watt PV) Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) Network Code on Requirements for Grid Connection applicable to all Generators (RfG) Demand Connection Code (DCC) Network Code on Forward Capacity Allocation (FCA) Network Code on Electricity Balancing (EB) Network Code on HVDC Connections (HVDC) Network Code on Operational Security (OS) Network Code on Operational Planning and Scheduling (OPS) Network Code on Load Frequency Control and Reserves (LFCR) 18

19 19

20 Forslag til koordinering network codes - standarder MoU mellom CENELEC og Entso-e BTWG er det operative organ for denne MoUen Norske medlemmer er Helge Topp, Statnett og Kjell Sand, NK8 BTWG forslår at New approach/ harmoniserte standarder-prinsippet brukes også her dvs: Funksjonskrav i network codes Detaljkrav i standarder bl.a. hvordan samsvar skal testes EU kommisjonen publiserer "harmoniserte standarder" i OJ Skal diskuteres med repr. For EU-kommisjonen 20

21 Eksempel på komiteer som kan berøres av DCC SR1 Terminology TC8X System aspects of electrical energy supply TC 11 Overhead lines TC 14 Transformers TC 15 Solid electrical insulating materials TC 17 Switchgear and controlgear TC 20 Electric Cables TC 28 Insulation Co-ordination TC 33 Power capacitors TC 36 Insulators TC 37 Surge arresters TC 38 Instrument transformers TC 57 Power systems management and associated information exchange TC 59 Household Appliance TC 64 Electrical Installation of buildings TC 82 Solar photovoltaic energy systems TC 85X Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities SR 95 Measuring relays and protection equipment SR 96 Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof TC 99 System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kv a.c. and 1,5 kv d.c., particularly concerning safety aspects IEC / PC 118 Smart grid user interface CLC/TC 210 Electromagnetic Compatibility (EMC) M/490 (Smart Grid Coordination Group) M/441 (Smart Metering) M/468 (Electric vehicles) CEN/CLC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies 21

22 Eksempel på tilbakemelding: TC 64 Network Code Related technical topics Related standards Concerns (e.g. contradictory requirements in standards and network codes) RfG RfG DCC RfG DCC DCC OS Electrical Installations of buildings Smart Low-voltage electrical installations Electrical Installations of buildings- Selection and erection of electrical equipment Other equipment Electrical Installations of buildings- Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply system Electrical Installations of buildings- Requirements for special installations or locations Supply of electric vehicle HD HD HD Impact of Smart Grid on low-voltage electrical installations Clause 551 covers Low voltage generating sets Installation of PV panels with potential reverse feeding Supply of charging station for Electric vehicle, with potential reverse feeding Future IEC Possibly adopted at CENELEC level Identified standardization work (based on the network codes) Generators being connected or disconnected from Grid In course of maintenance at IEC level. Joint activity with TC82; HD to be revised from parallel procedure. In course of maintenance at IEC level. HD to be revised from parallel procedure. 22

23 Hvilke muligheter foreligger for næringslivet 23

24 EU

25 The Norwegian Smartgrid Centre en læringsarena for kraftbransjen og leverandører

26 Hovedmålet er å etablere et nasjonalt forsknings-, undervisnings, test- og demonstrasjonssenter for smartgrid i internasjonal toppklasse Delmål: 1. At energiselskap og aktører får tilført viktig kompetanse for egen virksomhet 2. At norsk industri får økt internasjonal konkurransekraft 3. Å skape en felles forståelse i samfunnet for smartgrid Dette skal skje gjennom følgende aktiviteter: A. Laboratorie-, test- og demonstrasjon B. Forskning C. Undervisning D. Næringsutvikling & kommersialisering E. Nettverksbygging & kommunikasjon F. Standardisering

27 47 medlemmer - 2 nye i år

28 Energi- og nettselskaper Statnett Lyse Elnett AS Hafslund Nett AS NTE Holding AS Skagerak Energi AS BKK Nett AS Fredrikstad Nett AS Trønder Energi AS Istad Nett AS EB Nett AS Helgelands Kraft AS Eidsiva Nett AS Energi Norge AS Agder Energi AS Bodø Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS Fortum Distribusjon Kraftelektronikk Eltek ABB Siemens Nexans Norway AS Kommunikasjon Telenor (mobilnett, M2M) Energiselskaper m/ fiber som eks. Lyse, NTE Målerleverandører (AMS): Aidon Norge AS Kamstrup AS Landis+Gyr IKT sikkerhet og pålitelighet, sertifisering, test DnV GL (Det Norske Veritas) Embriq AS Safetec Nordic AS Beslutningsintellingens, systemutvikling, integrasjon mellomvare, konsulent tjenester Powel AS Enfo Energy AS Bitreactive AS esmart System Smart Grid Norway AS Logica Norge AS Greenbird Solutions AS Rejlers AS EPOS Consulting Tieto Norway AS Devoteam davinci AS

29 Demo Norge Sol, vind, biobrenselaggregat, dynamisk lager, nettverkstopologi, effektbalanse, stabilitet Dyrøy Microgrid: TFK, Troms kraft, HiN UiT RCC Alta: Statnett Transmisjon: RCC, Flaskehalser, SVC, WAM, PMU, last styring Distribusjon: Blandet kundegruppe, multiple kommunikasjonsløsninger, nye forretningsmodeller Demo Steinkjer: NTE ARENA smartgrid services Høgskolen i Narvik -Real-time simulator -Grid emulering, nettverk -EV lading og distribuert lagring -Smarthus -Remote aksess, database, skyløsning Smartgrid-lab" NTNU/SINTEF Energiselskap: Fiberteknologi, gateways, smarthus, velferdsteknologi Demo Lyse Smart UiS Skarpnes plusshus: AE Distribusjon: Øydrift, fritidshus, solceller, elbiler Smart Energi Hvaler: FEAS NCE Smart Distribusjon: Plusshus/nullhus, boligfelt, erfaringsdata, planleggingsverktøy for nett

30 Demo Norge Også for leverandører -Testarena -Utstillingsvindu -Konkurransekraft Siemens Powel Aidon esmart systems Embriq Norsk Transformator Dyrøy Microgrid: Statnett Demo Steinkjer: NTE UiT Høgskolen i Narvik RCC Alta: Statnett Kamstrup Eltek ARENA smartgrid services "Off-grid Lab" NTNU/SINTEF Telenor Landis+Gyr Demo Lyse Smart Smart Energi Hvaler: FEAS ABB UiS NCE Smart Skarpnes plusshus: AE 30

31 Virkemiddelapparatet fra FoU til kommersialisering Skattefunn Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova Effektiv forvaltning av energiressurser Miljøvennlig energiomlegging Næringsutvikling Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Miljøteknologiordningen Innovasjonsprosjekter for næringslivet Utviklingstilskudd Markedsintroduksjon av ny teknologi Risikolån Markedsendring FME Miljøvennlige transportløsninger Prosjektstøtte og investeringstilskudd Standardisering

32 Niels Engelschiøn, nestleder ved EU-delegasjonen i Brussel 32

33 Kilde: Forskningsrådet 33

34 Kilde: Innovasjon Norge 34

35 Sluttord Smart grid berører alle Trenger et nasjonalt road map Store utfordringer Store muligheter Behov for flerfaglig samarbeid Offentlige midler i samarbeid med private midler for å sikre tilstedeværelse på de viktige arenaer bl.a standardiseringsarenaen Fremtiden er elektrisk! Kilde: 35

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/2-2015 Lansering Demokonkurranse Anbefaling s. 31 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener Energi-

Detaljer

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk AMS og Smart Grids Trender og føringer i Europa og Norge Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Innhold Oversikt EU Norge 2 Fire enkle bilder på et smartere energisystem Et navn

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Hvor smart er smarte nett, og er de verd prisen? Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Bodø for noen år siden. 2 Innhold Hva er Smart grids? Drivkrefter The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Kjell Sand, SINTEF Energi/NTNU Eilert Bjerkan, Enfo Consulting Åpnet fagseminar i regi av The Norwegian Smartgrid Centre 2014-03-25

Detaljer

Spenningskvalitet i smarte nett

Spenningskvalitet i smarte nett Spenningskvalitet i smarte nett Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energi www.energy.sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er smarte nett og hva er "dumme" nett? Hva står på det

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Bernt A. Bremdal NCE Smart F&U rundt smarte energiløsninger På 30 måneder har NCE SMART bistått i etableringen av F&U prosjekter med et totalbudsjett på til sammen

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014 Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Bedre rustet til å møte en komplisert fremtid voice.as Quant er vår komplette

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Petter Andreas Strøm Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2012 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog,

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM Av Muhammad Usman, Tore Marvin Undeland, Ole-Morten Midtgård og Muhammad Shafiq, NTNU, Ole Jakob Sørdalen, Eltek AS Sammendrag Utslipp av drivhusgasser

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 2000. Innhold. side. Styrets beretning 2000.................... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 Organisasjonsstruktur og mandat............. 4 Director s Status Report UNINETT styre og ansatte..................

Detaljer

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011 AMS og Smart Grid Agenda Relasjonen mellom Smart Grid og AMS Smart Grid pilot Stockholm Royal Seaport Nytteverdier av AMS og Smart Grid May 30, 2011 Slide

Detaljer

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere

Detaljer

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir)

Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir) Nettselskapets rolle i det fremtidige norske kraftmarkedet med AMS-infrastruktur Gjennomgang av Avenirs notat 27. april 2010 Fra EDB Consulting Group (ex. Avenir) Kjell Eikland Bransjeansvarlig energi

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer