Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne?"

Transkript

1 Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Leif Arne Dalane, Grønn Kontakt AS, 22. mai 2012 Tel

2 Hvem er

3 Eierne i Grønn Kontakt Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi AS Finnås Kraftlag SA Fosenkraft AS (Hallingdal) Helgelandskraft AS Nordmøre Energiverk AS Notodden Energi AS NTE Holding AS Selbu Energiverk AS SKL Marked AS Sogn og Fjordane Energi AS Sunnfjord Energi AS Tafjord Kraftnett AS Troms Kraft AS Vesterålskraft Nett AS Kraftbransjen Netteiere Kraftleverandører

4 Bransje status Står foran konsolidering Smarte nett AMS Nordisk sluttbruker marked Energieffektivisering Solid, men litt satt

5 Grønn Kontakt - Canvas 8. Key Partnerships 7. Key Activities 2. Value Propositions 4. Customer Relationships 1. Customer Segments 1. Inngå avtale med partner for etablering av nasjonal HUB. 2. Inngå avtale med partner for etablering av kommunikasjon til alle lade punkter. 3. Inngå avtale med partner for elektronisk avregning/fakturering. 4. Inngå avtale med partner for daglig drift og vedlikehold av alle ladepunkter. 5. Finne aktører som kan bidra i finansieringen. 1. Identifisere strategiske partnere. 1. Teste foretningsmodeller inntil de virker. 2. Inngå avtaler om drift av alle ladepunkter i Norge med eierne av punktene. 3. Sikre kommunikasjon med alle ladepunkter i porteføljen. 4. Utrede etablering av nasjonal HUB. 5. Nasjonalt demonstrasjonsprosjekt. 6. Key Resources 1. Task force for inngåelse av avtaler med eiere av ladepunkter/stasjoner. 2. Prosjekt ledere for nasjonalt pilot /demonstrasjons prosjekt. 3. Drift av egne/innleide ladepunkter. Kommersialisere alle ladepunkter i Norge. 1. Tilby avregning/fakturering av alle ladepunkter i Norge. 2. Tilby service og vedlikehold av alle ladepunkter i Norge. 3. Formidle elkontrakter til alle ladepunkter i Norge. 4. Bidra til utrulling av nye ladepunkter. 9. Cost Structure 5. Revenue Streams 1. Ladepunkteiere. Etablere intensjonsavtale med 2 års gyldighet om førsterett til kommersialisering. 2. Relasjons bygging. 3. Felles branding av ladestasjoner (kundesamarbeid). 1. Tilbud 3. Channels 2. Partnerskap 3. Ulike typer samarbeidsavtaler 4. WEB Aktuelle ladepunkteiere: 1. Bileiere 2. Bilselgere 3. Parkeringsanlegg eiere 4. Butikksenter eiere 5. Kommuner 6. Fylkeskommuner 7. Hotellkjeder 8. Kafe/Restaurant kjeder 9. Parkeringsarealer i boligkomplekser 10. Nettselskaper 1. Daglig ledelse og drift av selskapet inkl. HUB og kommunikasjonssystem. 2. Service og vedlikehold av ladepunkter. 3. Leie av ladepunkter for kommersialisering. 1. Transaksjonsinntekter fra avregning/fakturering av strømsalg. 2. Påslag på formidling av strømsalg. 3. Inntekter fra service og vedlikeholdskontrakter.

6 1 million 200 millioner Roaming Betalingsvilje Standardisert Interesserte infrastruktur eiere Enhetlig infrastruktur for brukerne!

7 AMS og regulering fører til omlegging av dagens avregnings systemer

8 PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - STRUKTUR PÅ RAPPORTEN Det er valgt en struktur for utredningen som mer naturlig og flytende kommer inn på de enkelte mål i målbildet Innhold 1. Utredningens bakgrunn og arbeidsmåte 2. Sammendrag 3. Sluttbrukermarkedet for kraft og felles IKT løsninger 4. Målbilde og metodikk 5. Hvordan løse kravene til markedsdesign 6. International utvikling og fremtidens krav 7. Ytelse og sikkerhet ved ulike løsningsalternativ (teknisk robust løsning) 8. Hva er best for kunden og bidrar til kundevennlighet 9. Økonomisk analyse 10. Implementering og overgangsløsninger 11. Organisering og styring av felles IKT løsning 12. Oppsummering og anbefaling 13. Konsekvenser for innføring av AMS 8

9 PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - FUNKSJONSKRAV: ANALYSE OG ANBEFALING I en datahub er det sentral lagring av måledata, målepunkt, kunder, tariffer etc. Sentral datahub modell DATAHUB Informasjonsutveksling EDI standard 1 Informasjonsutveksling EDI standard 2 Database Database Kraftleverandører Måleverdier Lev.skifte Flytting Avregningsunderlag faktura Prisinfo Datahub Anleggsdata Måleverdier Tariffinfo Nettselskaper Leverandører Nettselskaper Anleggsdata Målerverdidatabase Målepunktdatabase Sluttkunde Involvert i forretningsprosesser Leverandørskifte Inn- og utflytting Rapportering til balanseavregning Avviksoppgjør kundeavregning Avregningsunderlag nett-tariff (OPSJON) Målepunkt 9

10 PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - FUNKSJONSKRAV: ANALYSE OG ANBEFALING DATAHUB Distribusjon av AMS tilleggstjenester gjennom en datahub Kommunikasjon i en AMS datahub modell 3.part/Kraftleverandører Nettselskaper Tegnforklaring Internett AMS kanalen Tilleggstjenester inkl. styring + priser Tariffer + tilgjengelige AMS netttjenester AMS tjenester Måledata Tilgjengelige AMS netttjenester + Nettleie Tariffer/priser Nettselskapets Innsamling og styring Lokal WiF/ZigBee Måledata Tariffer/nettleiepriser Datahub Priser Sanntidsinformasjon/tjenester Sluttkunde Målepunkt Lokal Styring Lokal Styring 10

11 FØRELØPIGE ANSLAG PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - ØKONOMISK ANALYSE Begge modeller gir økte kostnader for leverandører og besparelser for nettselskaper; dog er utfallet best ved datahub Kraftleverandører (mnok) Dagens kostnad Kostnadsintervall (minimum/maksimum) Nettselskaper (mnok) Dagens kostnad Besparelsesintervall (minimum/maksimum) mnok Økte kostnader Max: ~44% Min: ~33% Økte kostnader Max: ~25% Min: ~9% Besparelser Max: ~28% Min: ~18% Besparelser Max: ~49% Min: ~40% Dagens modell Komm. hub Datahub 0 Dagens modell Komm. hub Datahub 11

12 PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - ØKONOMISK ANALYSE Årlig kostnad for utvikling og drift ved kommunikasjonshub er mnok 24-34, men den er mnok ved datahub Årlige kostnader ved utvikling og drift av begge modeller FØRELØPIGE ANSLAG Kommunikasjonshub (mnok) Datahub (mnok) Utviklingskostnad Årlig driftskostnad Sum årlig kostnad 24 til til 78 Det forutsettes at utviklingskostnaden avskrives over 5 år, slik at den årlige kostnaden dermed blir investeringskostnad/5 år. Basert på denne forutsetning vil en kommunikasjonshub ha en lavere årlig kostnad som inkluderer avskrivninger på systemet og andre årlige driftskostnader (personell etc.). 12

13 PRESENTASJON AV UTKAST TIL UTREDNING OG ANBEFALING - ØKONOMISK ANALYSE Totalt sett endrer en kommunikasjonshub i liten grad dagens kostnader i bransjen. Derimot bidrar en datahub til store besparelser Anslag for samlede besparelser ved innføring av henholdsvis kommunikasjonshub og datahub FØRELØPIGE ANSLAG Kommunikasjonshub (mnok) Datahub (mnok) Økte kostnader kraftleverandører Reduserte kostnader nettselskap Årlig kostnad datahub/komm.hub Anslag besparelser -84 til til

14 AMS Datahub - en unik mulighet for elbil infrastruktur utvikling

15 Transnova har bedt om råd Strategi og kriteriesett for utbygging av hurtigladeladere Forretningsmodeller Rapportene er utarbeidet av Econ Poyry

16

17

18 Transnova kan bistå i dialogen og eventuelt støtte tiltak som går på tvers av alle operatørene, men næringslivet spiller selv en sentral rolle når det gjelder åpenhet i bransjen som helhet

19 Tilrettelegge for gunstige abonnementsløsninger på tvers av hurtigladeoperatørene. En åpen løsning gjør det mer gunstig å bli abonnent.. for åpenhet er roamingløsninger viktig.

20 To Transnovasøknader er utarbeidet ElbilDemo Norge Søknad om forstudie sammen med EMN og NSGC Forretningsmodeller og betalingsløsninger Transnovasøknad til fase 2 Rekruttere objekter: Hente ut data fra elbiler, elbilbrukere, ladestasjoner, nettstasjoner og mikrogridsystemer Etablere en arena for test og demonstrasjon av produkter og tjenester for bruk av ladbare biler Prosjekt for kommersialisering av lading Søknad om støtte til: Etablering av forretningsmodeller Designe systemer for avregning og fakturering

21 ElbilDemo Norge Et samlende landslagsprosjekt

22 Elbil demo Norge vil redusere barrierer og utnytte muligheter Utfordringer Manglende kunnskap om ladeinfrastruktur, bruk/ behov for lading og brukerbehov Mange initiativ, men liten grad av koordinering og kunnskapsdeling Risiko for at elbilsatsningen i Norge mislykkes ved dårlig tilgjengelighet på lading Muligheter Verdens største tetthet av elbiler Det er etablert både normalladere og hurtigladere Stor variasjon i klima og topografi Mange initiativ er allerede igangsatt Relevante bedrifter ønsker å satse på elektrifisering av transport Ikke økonomisk optimal utrulling av ladestasjoner Stor risiko både for myndighetene (støtte), for utbyggere/ eiere av ladestasjoner og for elbilkjøpere Kan elektrifisere transport i stor grad i Norge Kan redusere risikoen for bedrifter som ønser å utvikle produkter og tjenester rundt elektrisk transport Kan få status som internasjonal testarena for ladbare biler Elbil demo Norge vil bidra med læring og demonstrasjon som reduserer risikoen og øker muligheten til å lykkes med både utrulling av elbiler og næringsutvikling i Norge.

23 Forretningsmodeller og betalingsløsninger HUB med støtte for forretningsmodeller

24 Målsetninger Bidra til langsiktig kommersiell elektrifisering av bilparken i Norge gjennom: En felles forståelse mellom aktørene i verdikjeden om forretningsmodeller for ladeinfrastruktur Etablering av avregnings- og betalingsløsninger for lading av elbiler Fase 2 i prosjektet for betalings- og avregningsløsninger har følgende delmål: Etablere en enighet i verdikjeden for lading av elbiler om en eller flere mulige forretningsmodeller Design av løsning for avregning og betaling av lading som er basert på forretningsmodeller som er etablert

25

26

27

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Grønn Kontakt AS - Prospekt

Grønn Kontakt AS - Prospekt Grønn Kontakt AS - Prospekt Tilbud om bestilling av aksjer i Grønn Kontakt AS Organisasjonsnr: 994 768 832 (tidligere Grønne Punkter AS) Rettet emisjon på min. NOK 5 000 000 og maks. NOK 20 000 000 Fordelt

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS. Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) R-2010-045

UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS. Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) R-2010-045 UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090129.10 ISBN 978-82-8232-133-4 ISSN 0803-5113

Detaljer

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Sammenfatningen er gjort av: Tommy Rudihagen Rudihagen AS for 1 Innhold Innhold... 2 1 Om veilederen... 3 2 Unntak fra plikt til

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET?

HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET? Markedskonferansen 4. november 2014 HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET? Espen Fossum, Partner i Hvor smarte blir vi? Hvilke drivkrefter vil skape endring? Hvordan påvirkes konkurransesituasjonen? Hva kan

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer