REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET SCANDIC BERGEN AIRPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET 22.- 23.9.2011 SCANDIC BERGEN AIRPORT"

Transkript

1 HORDALAND REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET SCANDIC BERGEN AIRPORT Oversikt deltakarar og forfall: Forfall Nielsen, Egil. R AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Øen, Renathe Remes AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Ottesen, Johnny AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Amano, Marcos AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Røyrvik, Dagny AVDELINGSSTYRET Styremedlem X Demir, Carjet AVDELINGSSTYRET Styremedlem X Dag 2 Lægreid, Lone AVDELINGSTYRET Studentmedlem X Dag 2 Sveine, Anne Britt AVDELINGSSTYRET Vara X Opskar Kjetil AVDELINGSSTYRET Vara X X Michelsen, Annette AVDELINGSSTYRET Vara X X Johannessen, Geir AVDELINGSTYRET Landsstyrerepr X X Kvist, Grethe AVDELINGSTYRET Leiar X X Tilfjord, Nina AVDELINGSTYRET Kasserar X X Grahl-Madsen, Åse AVDELINGSTYRET Styremedlem X X Aarskog, Jan AVDELINGSTYRET Styremedlem X X Larsen, Kenneth AVDELINGSTYRET Nestleiar X X Henriksen, Helene Bjorland AVDELINGSTYRET Studentmedlem X Dag 2 Bakke, Lene KONTROLLKOMITE Leiar X Dag 2 Pedersen, Harald KONTROLLKOMITE X Styve, Brit-Olin KONTROLLKOMITE X Osberg, Tone Britt BERGEN KOMMUNE X X Solli, Evyann BERGEN KOMMUNE X X Eriksen, Anders BERGEN KOMMUNE X X Grastveit, Ingvar BERGEN KOMMUNE X X Ringheim, Anny BERGEN KOMMUNE X Dag 1 Nordanger, Susanne BERGEN KOMMUNE X Mikalsen, Hanne BERGEN KOMMUNE X Uleberg, Arvid BERGEN KOMMUNE X Bubandt, Tone BERGEN KOMMUNE X Mathiesen, Stela BERGEN KOMMUNE X X Vinjor, Mona BERGEN KOMMUNE X Melvær, Norunn BERGEN KOMMUNE X X Sandvik, Aage BERGEN KOMMUNE X Birkeland, Erik BERGEN KOMMUNE X Knoff, Rand i Vartdal HSH Bergensklinikkene X X Brakestad, Birte REGION HARDANGER Kvam X Mosdal, Odd, Magnar REGION HARDANGER Odda X Terje, Solvi REGION HARDANGER Odda X Sperrevik, Ingvild REGION HARDANGER, Ullensvang X X Garrido, Sylva M. REGION MIDTHORDLAND Askøy X Lunde, Marianne REGION MIDTHORDLAND Os X X Mallesvik, Elisabeth REGION MIDTHORDLAND Askøy X Henriksen, Mona REGION MIDTHORDLAND Fjell X Oen, Anne Sissel REGION MIDTHORDLAND Øygarden X X Vallestad, Reidun REGION NORDHORDLAND Austrheim X Dag 1 Kristensen, Ole Kristian REGION NORDHORDLAND Meland X X Nøstbakken, Ellen REGION SUNNHORDALAND Bømlo X Thorsheim, Guro REGION SUNNHORDALAND Sveio X Lie, Britt Irene REGION SUNNHORDLAND Kvinnherad X X

2 Berg, Greta Johnsen REGION SUNNHORDALAND Kvinnherad X Kehr, Anita REGION SUNNHORDLAND Stord Dale, Ragnhild REGION SUNNHORDLAND Stord X X Blikra, Ina REGION SUNNHORDLAND Stord X X Nygård, Sølvi REGION SUNNHORDLAND Stord X X Unneland, Rolf STAT SPEKTER X X Lid, Annette STAT SPEKTER X X X Valentin, Cedric STAT SPEKTER X X X Haarstad, Marlin STAT SPEKTER X X X Jacobsen, Elisabeth STAT SPEKTER X X X Schei, Jon STAT BUFetat X X Midtøy. Line STAT BUFetat X X Paulsen, Hege STAT BUFetat Berntsen, Margaret STAT HIB X X ½ dag 2 TORSDAG 22. SEPTEMBER: SAK14/11 OPNING AV REPRESENTANTSKAPET ved leiar Grethe Kvist SAK15/11 KONSTITUERING 15.1 Møteleiing: Nina Tilford, Grethe Kvist (Forslag lagt fram i møtet) 15.2 Referent: Geir Johannessen (Forslag lagt fram i møtet) 15.3 Redaksjonskomité: Kenneth Larsen, Annette Michelsen, Annette Lid (Forslag lagt fram i møtet) Representantskapet vedtek forslag til møteleiing, referent og redaksjonskomité, som vart lagt fram i møte. Følgjande personar vart valt: 15.1: Møteleiing: Nina Tilfjord, Grethe kvist 15.2: Referent: Geir Johannessen 15.3: Redaksjonskomité: Annette Michelsen, Annette Lied, Kenneth Larsen SAK16/11 GODJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE & PROTOKOLL Førebels innkalling vart sendt som e-post og innkalling med dagsorden vart sendt som e-post Endeleg tidsplan vart lagt fram i møtet. Det vart under debatten påpeikt at det var nokre som hadde problem med å opna innkallinga, samt at nokon syns da var mykje å skriva ut, og at dei sakspapira burde sendast ut i papirutgåve. Følgjande hadde ordet til saka: Ingvar Grastveit, Lene Bakke Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste med tidsplan, og protokoll frå representantskapsmøte vert godkjent. Styret får i oppgåve å vurdera om innkalling og sakspapir skal sendast ut elektronisk eller i papirutgåve 2

3 SAK17/11 HANDLINGSPLAN FOR FO HORDALAND Innleiing ved Geir Johannessen Det vart, etter innleiinga, påpeikt frå Lene Bakke, leiar av kontrollkomiteen, at det var vanskeleg i finne ut kva som var kva av dokumenta vedlagt saken. Vedlagte dokument til saka: Handlingsplan FO Hordaland , styret sitt forslag: Handlingsplanen var oppe til handsaming på årsmøtet og på representantskapsmøte Styret jobba vidare med handlingsplanen på styresamling i Krakow juni Vedlagt er styret sitt forslag. Dei gule punkta er forslag til prioriterte innsatsområder under kvart punkt. Innkomne endringsforslag frå representantskapet Oversikt over korleis styret har handsama endringsforslaga frå representantskapsmøtet : Dette dokumentet viser korleis styret meiner å ha teke i vare forslag til endringar fremja av representantskapet Tiltaksplan : Med utgangpunkt i forslag til Handlingsplan har styret jobba ut en tiltaksplan. Dette er et styringsdokument for styret, og vil verta endra fortløpande etter handsaming i styret. Den skil seg frå Handlingsplanen ved at den under dei prioriterte gule handlingspunkta har tiltakspunkt. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Ole Kristensen, Kenneth Larsen, Norunn Melvær, Carjet Demir, Marcos Amano, Jan Aarskog, Grethe Kvist, Elisabeth Jacobsen, Sølvi Nygård, Egil Nielsen, Anette Lied, Renate Øen, Margaret Bentsen, Nina Tilfjord, Forslaga som kom inn under debatten er referert under. Redaksjonskomiteen si innstilling til dei einskilde forslaga og redaksjonskomiteen si innstilling til tekst i Handlingsplanen: Innleiinga: Renathe Øen: FO Hordaland forplikter seg til å prioritere handlinger som er markert gule. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Carjet Demir: Til innledning eller ingress; det skal komme tydelig frem at gule felt er prioritetsområder. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Redaksjonskomiteens sitt forslag til inneliing: FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere: arbeidet med lønn- og arbeidsforhold, forsvar og forbedring av velferdstaten gjennom uredde stemmer, arbeidet mot New Public Managment, arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger. Gule felt i Handlingsplan er særskilt prioriterte oppgaver. 3

4 Egil Nielsen: FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere arbeidet med lønn- og arbeidsforhold, uredde stemmer, arbeidet mot New Public Managment, og arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger. Redaksjonskomiteen mener forslaget er delvis ivaretatt. 1: Marcos Amano: Forslag til vedtak; hovedpunkt 1. Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, gjøres til prioritert hovedpunkt og markeres med gult. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. 1.1: Redaksjonskomiteen sitt forslag: Nytt forslag: Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt. Uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse, Kenneth Larsen: Tillegg herunder realkompetanse. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. Ole Kristiansen: Arbeide for likelønn, uttelling for kompetanse og utvidelse av ansinitetsstigen fra 10 til 16 år. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. 1.3: Jan Aarskog: og New Public Managment forøvrig. Redaksjonskomiteen mener dette forslaget er ivaretatt i ingressen til hovedpunktet. Rolf Unneland: Stryke siste del av setningen og New Public Managment, fordi det er de foregående punktene vi er imot. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Norunn Melvær: Stryke kjøp av private tjenester. Redaksjonskomiteen: Tiltres ikke. Viktig å arbeide med konsekvenser av privatisering. 1.6: Anette Lid: stryke 1.6, dekkes under 1.1. Red komiteen foreslår at 1.6 løftes til prioritert punkt : Anette Lid: dekkes under 1.3. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt 2.1: Rolf Unneland: Også viktig at Uredde Stemmer bruker krefter på ivareta velferdsstaten, ikke bare synliggjør svikt. Altså: Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta velferdsstaten, men også synliggjøre svikt. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 4

5 2.4: Sølvi Nygård: Markeres gult som prioritert. 2.5 Sikre FO kunnskap. Jan Aarskog: Jobbe for å styrke gjennomføring av samhandlingsreformen. Redaksjonskomiteen: ivaretatt Marith Haugslid: Skrives fullt ut og ferdigstilles. Redaksjonskomiteen: ivaretatt Renathe Øen: Sikre FO økt kunnskap om samhandlingsreformen og ulike konsekvenser av den. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 2.6: Renathe Øen: Stryke aktivt, og markeres gul som prioritert. Redaksjonskomiteen: Delvis ivaretatt. 2.7: Redaksjonskommiteen sitt forslag: Nytt forslag: Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging. Sølvi Nygård: Markeres gult som prioritert. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget Marith Haugslid: Omskrives. Redaksjonskomiteen: tiltres 3.3: Jan Aarskog: Markeres gult som prioritert sak. Redaksjonskomiteen: forslaget tiltres ikke. 3.4: Jan Aarskog: Strykes. Renathe Øen: Strykes. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 8.2: Anette Lid: Stryke og synliggjøre. Renathe Øen: Sette inn punktum etter faglige interesser. Marith Haugslid: Punktet skrives fullt ut og ferdigstilles. Redaksjonskomiteen: Forslagene over er delvis ivaretatt. Carjet Demir: Strykes. 8.3: Carjet Demir: Markeres gult som prioritert. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. 8.4: 5

6 Annette Lid: Stryke punktet Redaksjonskomiteen: tiltrer ikke. Redaksjonskomiteen sitt forslag: Alle punkt på organisasjon gules ut. Referat representantskapsmøte Avstemming: Nina Tilfjord opprettheldt punkt 1.7 i forslag til handlingsplan. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Marcos Amano opprettheldt at dette ikkje skal vera gult (prioritert). Forslaget falt og redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Renathe Øen opprettheldt sitt forslag i høve 2.6. Forslaget falt og redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Redaksjonskomiteen sitt forslag til handlingsplan vart vedteke mot ei stemme. 6

7 HORDALAND Redaksjonskomiteen sitt heilskaplege forslag til handlingsplan: HANDLINGSPLAN FO HORDALAND FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere: arbeidet med lønn- og arbeidsforhold forsvar og forbedring av velferdsstaten gjennom uredde stemmer arbeidet mot New Public Managment arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger Gule felt i Handlingsplan er særskilt prioriterte oppgaver LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt og uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse Motarbeid undergraving av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsordning Sette fokus på konsekvenser for av bruk av anbudsprinsipper, konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester Styrke kompetansen til lokale tillitsvalgte i forhold til gjennomføring av lokale forhandlinger og lokalt lønnsarbeid Arbeide for alternative karriereveier, gjennom oppretting av stillinger med krav til kompetanse Arbeide mot utstøting som følge av krav om økt effektivisering Stille tydelige krav til arbeidsgivere om bedre tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv Sikre tett oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte, for å bidra til å bedre arbeidsforholdene Styrke kompetansen i avdelingen om virkningene av pensjonsreformen

8 HELSE- OG SOSIALPOLITIKK Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta og synliggjøre svikt velferdsstaten Følge opp NAV med spesielt fokus på å bevare og utvikle sosialfaglig arbeid Følge opp og ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblematikk, med særlig vekt på kompetansebygging. Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging Jobbe for å redusere fattigdomsproblemer Sikre FO økt kunnskap om samhandlingsreformen og ulike konsekvenser av den Aktivt bidra i arbeidet mot vold, menneskehandel og seksuell trakassering Støtte og delta i arbeidet til brukerorganisasjoner og brukerstyrte tiltak YRKESFAGLIG ARBEID Arbeide for å sikre og videreutvikle FOs profesjoner Arbeide for at etisk bevissthet og faglig kvalitet kjennetegner våre yrkesgrupper Arbeide for rett til faglig og etisk refleksjon og veiledning BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK Styrke våre yrkesgruppers rolle i skolen Bidra til økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon for barn og unge 8

9 Arbeide for best mulig rammevilkår for barnevernet LIKESTILLINGSPOLITIKK Være aktive i likelønns- og likestillingspolitisk arbeid Arbeide for å få økt antall menn inn i yrkene våre KVINNEPOLITIKK Være aktive i kvinnepolitisk arbeid Bidra til at kvinners situasjon på arbeidsmarkedet styrkes Arbeide for at kvinner tar på seg tillitsverv Kjempe mot prostitusjon INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET Arbeide for å forankre avdelingens internasjonale engasjement på arbeidsplasser og i klubbene Øke kunnskap om fagforeningsarbeid i andre land Arbeide for å gjenopprette solidaritetsarbeid med Tanzania, og søke samarbeid med Høgskolen i Bergen og andre instanser ORGANISASJON Følge opp og styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering, nettverksmøter, etablering og vedlikehold av klubber og studentlaget Verve medlemmer og studentmedlemmer Drive god medlemsservice og støtte til medlemmene i de sakene der medlemmene trenger bistand 9

10 10

11 HORDALAND Representantskapet vedtek Redaksjonskomiteen si innstilling til Handlingsplan FO Hordaland mot ei stemme. SAK18/11 TARIFFOPPGJERET 2012 Innleiing ved fylkessekretær Kenneth Larsen Vedlegg til saka: FO har gjeve ut debatthefte til førebuing av tariffoppgjeret. Det er sendt ut alle tillitsvalte. Program Tariffkonferanse FO Hordaland Under debatten vart det mellom anna uttrykt at det var trong for å gje dei tillitsvalte betre reiskap og opplæring i høve lokale forhandlingar. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Elisabeth Jacobsen, Marcos Amano, Grethe Kvist, Rolf Unneland, Carjet Demir Representantskapet tek orientering om tariffoppgjøret 2012 til etterretting, og representantskapet sine medlemmer ser at det er naudsynt å bidra aktivt med å rekruttere tillitsvalte til lokal aktivitet og deltaking på Tariffkonferansen. SAK19/11 REVIDERING BUDSJETT FO HORDALAND Ved kasserar Nina Tilfjord og leiar Grethe Kvist Då innkalling vart sendt ut var det uavklart kring refusjon for lønsmidlar til fylkessekretær som vi har i 80 % stilling no. Brev vart sendt FO-sentralt om avklaring av dette. Grethe Kvist orienterte om at det no er klart at vi kan nytta desse midlane til frikjøp av organisasjonstillitsvalt. Driftsresultat 2010 Når samla utgifter vert sett opp mot samla inntekter får vi driftsresultatet. Det viser et overskot i 2010 på kr Det er meir enn 10 % av overføringane frå FO sentralt. FO sentralt råder oss til å ha ein økonomisk buffer på ca. 5 %. Vi har meir enn som så, og kan bruke dette overskotet frå 2010 til økt aktivitetsnivå i Då vil vi bruka av oppspart kapital. Det er i tråd med representantskapet sitt ynskje om å ikkje ha meir pengar oppspart enn naudsynt. Elles har styret endra plassering på kr kroner (plussa på nokre og trekt frå andre postar) Vedlegg til saka: Forslag revidert budsjett for FO Hordaland 2011 Rettleiar budsjett 2011 Under debatten vart det reist spørsmål til kva dei politiske grunngjevnadane for endring i budsjettet. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger:

12 Marcos Amano, Lene Bakke, Jonny Ottesen, Geir Johannessen, Ingvar Grastveit, Renathe Øen, Grethe Kvist, Susanne Nordanger, Nina Tilfjord, Carjet Demir, Randi Vartdal Knoff, Ragnhild Dahle, Egil Nielsen, Helene Henriksen, Innkomne forslag med Redaksjonskomiteen si innstilling: Forslag frå Carjet Demir og Randi V. Knoff: Forslag til budsjett. Øke budsjettpost medlemspleie med kr Pengene skal brukes til årlig utsending til alle medlemmer. Utsending er julegave med 1 dipidutt, for eksempel handlenett + julekort fra FO Hordaland. Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen i forslaget tiltredes. Forslaget bør utredes for å se grundigere på hva som er mulig innenfor foreslåtte rammer. Eksempelvis vil en utsending til medlemmer påkostet kr 25 pr sending koste Styret i FO Hordaland får fullmakt til å ivareta intensjonen, og legger frem rapport til Representantskapsmøte i desember Forslag frå Nina Tillfjord: FO Hordaland arrangerer en fagkonferanse årlig som er gratis for medlemmer Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen i forslaget tiltredes. Styret får i oppgave å utarbeide årlige budsjett som ivaretar innhold. Første Representantskapsmøte hvert år behandler budsjett for avdelingen. Forslag frå Ingvar Grastveit: Ved innkjøp av duppeditter til utdeling til medlemmer, bør det prioriteres innkjøp av ting som gjør det synlig hvem som er medlem. Redaksjonskomiteen si innstilling: Tiltredes. Forslag frå Helene Bjorland Henriksen: Etter forslag frå Jan Kaare Jernslett ved Universitetet i Agder, vil eg råde FO-Hordaland til å ta kontakt med FO sentralt for oppretting av en nettbutikk. Denne nettbutikken kan selge FO-materiell som paraply, refleksband, sekker, skuldervesker osv. Tilgjengelig for alle medlemmer til redusert pris. Redaksjonskomiteen si innstilling: Intensjonen støttes. Oversendes styret i FO Hordaland for videre behandling. Avstemming: Carjet Demir og Randi Vartdal Knoff opprettheldt sitt forslag. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke i høve alle forslaga. Representantskapet vedtek forslag til revidert budsjett for 2011, med auking av post 4030 og totalutgiftene med kr Dette er finansiert ved auka bruk av overskot frå Forslaget om årleg utsending skal utgreiast for å sjå grundigare på kva som er mogleg innanfor vedtekne rammer. Styret i FO Hordaland får fullmakt til å ivareta intensjonen, og legg fram rapport til Representantskapsmøte i desember

13 FO Hordaland arrangerer ein fagkonferanse årleg som er gratis for medlem. Styret får i oppgåve å utarbeide årlege budsjett som ivaretek innhald. Første Representantskapsmøte kvart år handsamar budsjett for avdelinga. Ved innkjøp av duppedittar til utdeling til medlem, bør det prioriterast innkjøp av ting som gjer det synlig kven som er medlem. FO Hordaland vil ta initiativ til at FO sentralt etablerer nettbutikk som sel FO-materiell til redusert pris. Styret får ansvar for å handsama saka vidare. SAK20/11 VERVEKAMPANJE FO HORDALAND HAUST 2011 Styret vedtok i møte eit opplegg for vervekampanje for hausten. Dette vart fylgt opp i dette møtet. Vedlegg til saka: Vervekampanjen hausten 2011 Framdriftsplan og opplegg Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Renathe Øen, Margareth Berntsen, Jan Aarskog, Representantskapet vedtek forslag til innsatsområde for vervekampanjen hausten Dette vert kommunane Askøy, Os, Voss, Sandviken sjukehus, Stiftelsen Bergensklinikkane og Familievernkontora. Alle medlem i desse områda får ein oppmerksomhet SAK21/11 MØTE- OG AKTIVITESPLAN FO HORDALAND haust 2011 Med utgangspunkt i Handlingsplan FO Hordaland vedtar vi en Møte og aktivitetsplan. Dette dokumentet viser møte, kurs og konferansar for eitt år om gongen. Dokumentet vert fortløpande oppdatert. Vedlegg til saka: Møte- og aktivitetsplan FO Hordaland 2011 Under debatten kom det innspel om at FO-kafear var vanskelege for dei i distrikta. Det vart og påpeikt at det var knapt med tid til NAV konferanse i haust og at dette bør utsetjast til etter nyttår. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Ingvild Sperrevik, Nina Tilfjord Representantskapet vedtek oppdatert møte- og aktivitetsplan 13

14 FREDAG 23. SEPTEMBER SAK22/11 MOBBING OG UTSTØYTING I ARBEIDSLIVET Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han til dagleg leiar Forskingsgruppa for arbeidsmiljø, leiing og konflikt (FALK). Einarsen har gjeve ut ei rekke bøker om arbeidsmiljø bl.a.; Seksuell trakassering (1993), Mobbing og harde personkonflikter (1994), Det gode arbeidsmiljø (2000), Ledelse på godt og vondt (2002), Bullying and emotional abuse in the workplace (2003), Den dyktige medarbeider (2005), Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet (2007) Einarsen er ein ettertrakta, underholdande og dyktig foredragshaldar. Professor Ståle Einarsen ga oss kunnskap om omfanget av mobbing og utstøyting i arbeidslivet. o Kva er kjende årsaksforklaringar? o Korleis kan vi motarbeide mobbing? o Skjer det mobbing på din arbeidsplass? o Kva er våre handlingsalternativ? LO advokat Fritjof Øvrebø innleia om dei arbeidsrettslege sider ved mobbing og utstøyting. LO si juridiske avdeling har i dag 22 advokatar, 18 tilknytta hovudkontoret i Oslo, og fire tilknytta LO sitt distriktskontor i Trondheim, Stavanger og Bergen. LO advokaten i Bergen fylgde opp foredraget med relevant arbeidslivsjus. o o o o Har arbeidslivet godt nok rettsleg vern? Er IA avtalen eit reiskap for å førebygga og ivareta den som vert mobba? Presentasjon av case frå røynda Gruppearbeid Oppsummering og avslutting i plenum Representantskapet tek orientering til etterretting Referent: Geir Johannessen 14

SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold

SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland 2011-2012 Innhold 1. FO Hordaland:... 2 2. Medlemmer... 2 3. Tillitsvalgte... 3 4. Klubber... 3 5. Årsmøte... 4 6. Representantskapet... 5 7. Styret...

Detaljer

Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak:

Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak: Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak: Navn Tillitsverv Formål med stipendet Trond Hovedtillitsvalgt, Deltakelse på Den Rune Åfjord kommune, Skandinaviske

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Protokoll Årsmøte FO Hordaland 20.- 21.3.13

Protokoll Årsmøte FO Hordaland 20.- 21.3.13 Protokoll Årsmøte FO Hordaland 20.- 21.3.13 1 Oversyn representanter og deltaking på representantmøtet. Representanter med tale-, forslag- og stemmerett: Etternavn Fornavn Firma Årsmøte dag 1 Årsmøte dag

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet:

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet: HORDA LAND Referat fra e-post votering Fylkesstyret Votering gjort i tidsrommet: 28-29.april 2017 Sak 27/17 LM delegater Sak 22/17 B. ble utsatt frå sist fylkesstyremøte 13.3: A. Landsmøtedelegat fordeling

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10. MØTELEIAR Leiv Guddal (SP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10. MØTELEIAR Leiv Guddal (SP) Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.11.10 Kl.: 10.30 15.00 Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10 MØTELEIAR Leiv Guddal (SP) DESSE MØTTE Resy Aak Toresen (V) Sølvi Ulvenes

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL. 09.30 12.15 PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES Desse møtte: Austevoll: Edvard Johannes Stangeland Håvard Endre Waage Joon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230-1430 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Kvinnherad rådhus Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl. 10.00-14.15 GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Renate Møgster Klepsvik Håvard Endre Waage Joon Raymond Haugland Bømlo Torunn Laurhammer Anri

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 Desse møtte: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken

Detaljer