REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET SCANDIC BERGEN AIRPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET 22.- 23.9.2011 SCANDIC BERGEN AIRPORT"

Transkript

1 HORDALAND REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET SCANDIC BERGEN AIRPORT Oversikt deltakarar og forfall: Forfall Nielsen, Egil. R AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Øen, Renathe Remes AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Ottesen, Johnny AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Amano, Marcos AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Røyrvik, Dagny AVDELINGSSTYRET Styremedlem X Demir, Carjet AVDELINGSSTYRET Styremedlem X Dag 2 Lægreid, Lone AVDELINGSTYRET Studentmedlem X Dag 2 Sveine, Anne Britt AVDELINGSSTYRET Vara X Opskar Kjetil AVDELINGSSTYRET Vara X X Michelsen, Annette AVDELINGSSTYRET Vara X X Johannessen, Geir AVDELINGSTYRET Landsstyrerepr X X Kvist, Grethe AVDELINGSTYRET Leiar X X Tilfjord, Nina AVDELINGSTYRET Kasserar X X Grahl-Madsen, Åse AVDELINGSTYRET Styremedlem X X Aarskog, Jan AVDELINGSTYRET Styremedlem X X Larsen, Kenneth AVDELINGSTYRET Nestleiar X X Henriksen, Helene Bjorland AVDELINGSTYRET Studentmedlem X Dag 2 Bakke, Lene KONTROLLKOMITE Leiar X Dag 2 Pedersen, Harald KONTROLLKOMITE X Styve, Brit-Olin KONTROLLKOMITE X Osberg, Tone Britt BERGEN KOMMUNE X X Solli, Evyann BERGEN KOMMUNE X X Eriksen, Anders BERGEN KOMMUNE X X Grastveit, Ingvar BERGEN KOMMUNE X X Ringheim, Anny BERGEN KOMMUNE X Dag 1 Nordanger, Susanne BERGEN KOMMUNE X Mikalsen, Hanne BERGEN KOMMUNE X Uleberg, Arvid BERGEN KOMMUNE X Bubandt, Tone BERGEN KOMMUNE X Mathiesen, Stela BERGEN KOMMUNE X X Vinjor, Mona BERGEN KOMMUNE X Melvær, Norunn BERGEN KOMMUNE X X Sandvik, Aage BERGEN KOMMUNE X Birkeland, Erik BERGEN KOMMUNE X Knoff, Rand i Vartdal HSH Bergensklinikkene X X Brakestad, Birte REGION HARDANGER Kvam X Mosdal, Odd, Magnar REGION HARDANGER Odda X Terje, Solvi REGION HARDANGER Odda X Sperrevik, Ingvild REGION HARDANGER, Ullensvang X X Garrido, Sylva M. REGION MIDTHORDLAND Askøy X Lunde, Marianne REGION MIDTHORDLAND Os X X Mallesvik, Elisabeth REGION MIDTHORDLAND Askøy X Henriksen, Mona REGION MIDTHORDLAND Fjell X Oen, Anne Sissel REGION MIDTHORDLAND Øygarden X X Vallestad, Reidun REGION NORDHORDLAND Austrheim X Dag 1 Kristensen, Ole Kristian REGION NORDHORDLAND Meland X X Nøstbakken, Ellen REGION SUNNHORDALAND Bømlo X Thorsheim, Guro REGION SUNNHORDALAND Sveio X Lie, Britt Irene REGION SUNNHORDLAND Kvinnherad X X

2 Berg, Greta Johnsen REGION SUNNHORDALAND Kvinnherad X Kehr, Anita REGION SUNNHORDLAND Stord Dale, Ragnhild REGION SUNNHORDLAND Stord X X Blikra, Ina REGION SUNNHORDLAND Stord X X Nygård, Sølvi REGION SUNNHORDLAND Stord X X Unneland, Rolf STAT SPEKTER X X Lid, Annette STAT SPEKTER X X X Valentin, Cedric STAT SPEKTER X X X Haarstad, Marlin STAT SPEKTER X X X Jacobsen, Elisabeth STAT SPEKTER X X X Schei, Jon STAT BUFetat X X Midtøy. Line STAT BUFetat X X Paulsen, Hege STAT BUFetat Berntsen, Margaret STAT HIB X X ½ dag 2 TORSDAG 22. SEPTEMBER: SAK14/11 OPNING AV REPRESENTANTSKAPET ved leiar Grethe Kvist SAK15/11 KONSTITUERING 15.1 Møteleiing: Nina Tilford, Grethe Kvist (Forslag lagt fram i møtet) 15.2 Referent: Geir Johannessen (Forslag lagt fram i møtet) 15.3 Redaksjonskomité: Kenneth Larsen, Annette Michelsen, Annette Lid (Forslag lagt fram i møtet) Representantskapet vedtek forslag til møteleiing, referent og redaksjonskomité, som vart lagt fram i møte. Følgjande personar vart valt: 15.1: Møteleiing: Nina Tilfjord, Grethe kvist 15.2: Referent: Geir Johannessen 15.3: Redaksjonskomité: Annette Michelsen, Annette Lied, Kenneth Larsen SAK16/11 GODJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE & PROTOKOLL Førebels innkalling vart sendt som e-post og innkalling med dagsorden vart sendt som e-post Endeleg tidsplan vart lagt fram i møtet. Det vart under debatten påpeikt at det var nokre som hadde problem med å opna innkallinga, samt at nokon syns da var mykje å skriva ut, og at dei sakspapira burde sendast ut i papirutgåve. Følgjande hadde ordet til saka: Ingvar Grastveit, Lene Bakke Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste med tidsplan, og protokoll frå representantskapsmøte vert godkjent. Styret får i oppgåve å vurdera om innkalling og sakspapir skal sendast ut elektronisk eller i papirutgåve 2

3 SAK17/11 HANDLINGSPLAN FOR FO HORDALAND Innleiing ved Geir Johannessen Det vart, etter innleiinga, påpeikt frå Lene Bakke, leiar av kontrollkomiteen, at det var vanskeleg i finne ut kva som var kva av dokumenta vedlagt saken. Vedlagte dokument til saka: Handlingsplan FO Hordaland , styret sitt forslag: Handlingsplanen var oppe til handsaming på årsmøtet og på representantskapsmøte Styret jobba vidare med handlingsplanen på styresamling i Krakow juni Vedlagt er styret sitt forslag. Dei gule punkta er forslag til prioriterte innsatsområder under kvart punkt. Innkomne endringsforslag frå representantskapet Oversikt over korleis styret har handsama endringsforslaga frå representantskapsmøtet : Dette dokumentet viser korleis styret meiner å ha teke i vare forslag til endringar fremja av representantskapet Tiltaksplan : Med utgangpunkt i forslag til Handlingsplan har styret jobba ut en tiltaksplan. Dette er et styringsdokument for styret, og vil verta endra fortløpande etter handsaming i styret. Den skil seg frå Handlingsplanen ved at den under dei prioriterte gule handlingspunkta har tiltakspunkt. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Ole Kristensen, Kenneth Larsen, Norunn Melvær, Carjet Demir, Marcos Amano, Jan Aarskog, Grethe Kvist, Elisabeth Jacobsen, Sølvi Nygård, Egil Nielsen, Anette Lied, Renate Øen, Margaret Bentsen, Nina Tilfjord, Forslaga som kom inn under debatten er referert under. Redaksjonskomiteen si innstilling til dei einskilde forslaga og redaksjonskomiteen si innstilling til tekst i Handlingsplanen: Innleiinga: Renathe Øen: FO Hordaland forplikter seg til å prioritere handlinger som er markert gule. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Carjet Demir: Til innledning eller ingress; det skal komme tydelig frem at gule felt er prioritetsområder. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Redaksjonskomiteens sitt forslag til inneliing: FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere: arbeidet med lønn- og arbeidsforhold, forsvar og forbedring av velferdstaten gjennom uredde stemmer, arbeidet mot New Public Managment, arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger. Gule felt i Handlingsplan er særskilt prioriterte oppgaver. 3

4 Egil Nielsen: FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere arbeidet med lønn- og arbeidsforhold, uredde stemmer, arbeidet mot New Public Managment, og arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger. Redaksjonskomiteen mener forslaget er delvis ivaretatt. 1: Marcos Amano: Forslag til vedtak; hovedpunkt 1. Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, gjøres til prioritert hovedpunkt og markeres med gult. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. 1.1: Redaksjonskomiteen sitt forslag: Nytt forslag: Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt. Uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse, Kenneth Larsen: Tillegg herunder realkompetanse. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. Ole Kristiansen: Arbeide for likelønn, uttelling for kompetanse og utvidelse av ansinitetsstigen fra 10 til 16 år. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. 1.3: Jan Aarskog: og New Public Managment forøvrig. Redaksjonskomiteen mener dette forslaget er ivaretatt i ingressen til hovedpunktet. Rolf Unneland: Stryke siste del av setningen og New Public Managment, fordi det er de foregående punktene vi er imot. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt. Norunn Melvær: Stryke kjøp av private tjenester. Redaksjonskomiteen: Tiltres ikke. Viktig å arbeide med konsekvenser av privatisering. 1.6: Anette Lid: stryke 1.6, dekkes under 1.1. Red komiteen foreslår at 1.6 løftes til prioritert punkt : Anette Lid: dekkes under 1.3. Redaksjonskomiteen mener forslaget er ivaretatt 2.1: Rolf Unneland: Også viktig at Uredde Stemmer bruker krefter på ivareta velferdsstaten, ikke bare synliggjør svikt. Altså: Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta velferdsstaten, men også synliggjøre svikt. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 4

5 2.4: Sølvi Nygård: Markeres gult som prioritert. 2.5 Sikre FO kunnskap. Jan Aarskog: Jobbe for å styrke gjennomføring av samhandlingsreformen. Redaksjonskomiteen: ivaretatt Marith Haugslid: Skrives fullt ut og ferdigstilles. Redaksjonskomiteen: ivaretatt Renathe Øen: Sikre FO økt kunnskap om samhandlingsreformen og ulike konsekvenser av den. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 2.6: Renathe Øen: Stryke aktivt, og markeres gul som prioritert. Redaksjonskomiteen: Delvis ivaretatt. 2.7: Redaksjonskommiteen sitt forslag: Nytt forslag: Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging. Sølvi Nygård: Markeres gult som prioritert. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget Marith Haugslid: Omskrives. Redaksjonskomiteen: tiltres 3.3: Jan Aarskog: Markeres gult som prioritert sak. Redaksjonskomiteen: forslaget tiltres ikke. 3.4: Jan Aarskog: Strykes. Renathe Øen: Strykes. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget 8.2: Anette Lid: Stryke og synliggjøre. Renathe Øen: Sette inn punktum etter faglige interesser. Marith Haugslid: Punktet skrives fullt ut og ferdigstilles. Redaksjonskomiteen: Forslagene over er delvis ivaretatt. Carjet Demir: Strykes. 8.3: Carjet Demir: Markeres gult som prioritert. Redaksjonskomiteen tiltrer forslaget. 8.4: 5

6 Annette Lid: Stryke punktet Redaksjonskomiteen: tiltrer ikke. Redaksjonskomiteen sitt forslag: Alle punkt på organisasjon gules ut. Referat representantskapsmøte Avstemming: Nina Tilfjord opprettheldt punkt 1.7 i forslag til handlingsplan. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Marcos Amano opprettheldt at dette ikkje skal vera gult (prioritert). Forslaget falt og redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Renathe Øen opprettheldt sitt forslag i høve 2.6. Forslaget falt og redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Redaksjonskomiteen sitt forslag til handlingsplan vart vedteke mot ei stemme. 6

7 HORDALAND Redaksjonskomiteen sitt heilskaplege forslag til handlingsplan: HANDLINGSPLAN FO HORDALAND FO Hordaland vil i årsmøteperioden prioritere: arbeidet med lønn- og arbeidsforhold forsvar og forbedring av velferdsstaten gjennom uredde stemmer arbeidet mot New Public Managment arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger Gule felt i Handlingsplan er særskilt prioriterte oppgaver LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt og uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse Motarbeid undergraving av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsordning Sette fokus på konsekvenser for av bruk av anbudsprinsipper, konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester Styrke kompetansen til lokale tillitsvalgte i forhold til gjennomføring av lokale forhandlinger og lokalt lønnsarbeid Arbeide for alternative karriereveier, gjennom oppretting av stillinger med krav til kompetanse Arbeide mot utstøting som følge av krav om økt effektivisering Stille tydelige krav til arbeidsgivere om bedre tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv Sikre tett oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte, for å bidra til å bedre arbeidsforholdene Styrke kompetansen i avdelingen om virkningene av pensjonsreformen

8 HELSE- OG SOSIALPOLITIKK Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta og synliggjøre svikt velferdsstaten Følge opp NAV med spesielt fokus på å bevare og utvikle sosialfaglig arbeid Følge opp og ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblematikk, med særlig vekt på kompetansebygging. Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging Jobbe for å redusere fattigdomsproblemer Sikre FO økt kunnskap om samhandlingsreformen og ulike konsekvenser av den Aktivt bidra i arbeidet mot vold, menneskehandel og seksuell trakassering Støtte og delta i arbeidet til brukerorganisasjoner og brukerstyrte tiltak YRKESFAGLIG ARBEID Arbeide for å sikre og videreutvikle FOs profesjoner Arbeide for at etisk bevissthet og faglig kvalitet kjennetegner våre yrkesgrupper Arbeide for rett til faglig og etisk refleksjon og veiledning BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK Styrke våre yrkesgruppers rolle i skolen Bidra til økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon for barn og unge 8

9 Arbeide for best mulig rammevilkår for barnevernet LIKESTILLINGSPOLITIKK Være aktive i likelønns- og likestillingspolitisk arbeid Arbeide for å få økt antall menn inn i yrkene våre KVINNEPOLITIKK Være aktive i kvinnepolitisk arbeid Bidra til at kvinners situasjon på arbeidsmarkedet styrkes Arbeide for at kvinner tar på seg tillitsverv Kjempe mot prostitusjon INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET Arbeide for å forankre avdelingens internasjonale engasjement på arbeidsplasser og i klubbene Øke kunnskap om fagforeningsarbeid i andre land Arbeide for å gjenopprette solidaritetsarbeid med Tanzania, og søke samarbeid med Høgskolen i Bergen og andre instanser ORGANISASJON Følge opp og styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering, nettverksmøter, etablering og vedlikehold av klubber og studentlaget Verve medlemmer og studentmedlemmer Drive god medlemsservice og støtte til medlemmene i de sakene der medlemmene trenger bistand 9

10 10

11 HORDALAND Representantskapet vedtek Redaksjonskomiteen si innstilling til Handlingsplan FO Hordaland mot ei stemme. SAK18/11 TARIFFOPPGJERET 2012 Innleiing ved fylkessekretær Kenneth Larsen Vedlegg til saka: FO har gjeve ut debatthefte til førebuing av tariffoppgjeret. Det er sendt ut alle tillitsvalte. Program Tariffkonferanse FO Hordaland Under debatten vart det mellom anna uttrykt at det var trong for å gje dei tillitsvalte betre reiskap og opplæring i høve lokale forhandlingar. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Elisabeth Jacobsen, Marcos Amano, Grethe Kvist, Rolf Unneland, Carjet Demir Representantskapet tek orientering om tariffoppgjøret 2012 til etterretting, og representantskapet sine medlemmer ser at det er naudsynt å bidra aktivt med å rekruttere tillitsvalte til lokal aktivitet og deltaking på Tariffkonferansen. SAK19/11 REVIDERING BUDSJETT FO HORDALAND Ved kasserar Nina Tilfjord og leiar Grethe Kvist Då innkalling vart sendt ut var det uavklart kring refusjon for lønsmidlar til fylkessekretær som vi har i 80 % stilling no. Brev vart sendt FO-sentralt om avklaring av dette. Grethe Kvist orienterte om at det no er klart at vi kan nytta desse midlane til frikjøp av organisasjonstillitsvalt. Driftsresultat 2010 Når samla utgifter vert sett opp mot samla inntekter får vi driftsresultatet. Det viser et overskot i 2010 på kr Det er meir enn 10 % av overføringane frå FO sentralt. FO sentralt råder oss til å ha ein økonomisk buffer på ca. 5 %. Vi har meir enn som så, og kan bruke dette overskotet frå 2010 til økt aktivitetsnivå i Då vil vi bruka av oppspart kapital. Det er i tråd med representantskapet sitt ynskje om å ikkje ha meir pengar oppspart enn naudsynt. Elles har styret endra plassering på kr kroner (plussa på nokre og trekt frå andre postar) Vedlegg til saka: Forslag revidert budsjett for FO Hordaland 2011 Rettleiar budsjett 2011 Under debatten vart det reist spørsmål til kva dei politiske grunngjevnadane for endring i budsjettet. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger:

12 Marcos Amano, Lene Bakke, Jonny Ottesen, Geir Johannessen, Ingvar Grastveit, Renathe Øen, Grethe Kvist, Susanne Nordanger, Nina Tilfjord, Carjet Demir, Randi Vartdal Knoff, Ragnhild Dahle, Egil Nielsen, Helene Henriksen, Innkomne forslag med Redaksjonskomiteen si innstilling: Forslag frå Carjet Demir og Randi V. Knoff: Forslag til budsjett. Øke budsjettpost medlemspleie med kr Pengene skal brukes til årlig utsending til alle medlemmer. Utsending er julegave med 1 dipidutt, for eksempel handlenett + julekort fra FO Hordaland. Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen i forslaget tiltredes. Forslaget bør utredes for å se grundigere på hva som er mulig innenfor foreslåtte rammer. Eksempelvis vil en utsending til medlemmer påkostet kr 25 pr sending koste Styret i FO Hordaland får fullmakt til å ivareta intensjonen, og legger frem rapport til Representantskapsmøte i desember Forslag frå Nina Tillfjord: FO Hordaland arrangerer en fagkonferanse årlig som er gratis for medlemmer Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen i forslaget tiltredes. Styret får i oppgave å utarbeide årlige budsjett som ivaretar innhold. Første Representantskapsmøte hvert år behandler budsjett for avdelingen. Forslag frå Ingvar Grastveit: Ved innkjøp av duppeditter til utdeling til medlemmer, bør det prioriteres innkjøp av ting som gjør det synlig hvem som er medlem. Redaksjonskomiteen si innstilling: Tiltredes. Forslag frå Helene Bjorland Henriksen: Etter forslag frå Jan Kaare Jernslett ved Universitetet i Agder, vil eg råde FO-Hordaland til å ta kontakt med FO sentralt for oppretting av en nettbutikk. Denne nettbutikken kan selge FO-materiell som paraply, refleksband, sekker, skuldervesker osv. Tilgjengelig for alle medlemmer til redusert pris. Redaksjonskomiteen si innstilling: Intensjonen støttes. Oversendes styret i FO Hordaland for videre behandling. Avstemming: Carjet Demir og Randi Vartdal Knoff opprettheldt sitt forslag. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke. Redaksjonskomiteen si innstilling vart vedteke i høve alle forslaga. Representantskapet vedtek forslag til revidert budsjett for 2011, med auking av post 4030 og totalutgiftene med kr Dette er finansiert ved auka bruk av overskot frå Forslaget om årleg utsending skal utgreiast for å sjå grundigare på kva som er mogleg innanfor vedtekne rammer. Styret i FO Hordaland får fullmakt til å ivareta intensjonen, og legg fram rapport til Representantskapsmøte i desember

13 FO Hordaland arrangerer ein fagkonferanse årleg som er gratis for medlem. Styret får i oppgåve å utarbeide årlege budsjett som ivaretek innhald. Første Representantskapsmøte kvart år handsamar budsjett for avdelinga. Ved innkjøp av duppedittar til utdeling til medlem, bør det prioriterast innkjøp av ting som gjer det synlig kven som er medlem. FO Hordaland vil ta initiativ til at FO sentralt etablerer nettbutikk som sel FO-materiell til redusert pris. Styret får ansvar for å handsama saka vidare. SAK20/11 VERVEKAMPANJE FO HORDALAND HAUST 2011 Styret vedtok i møte eit opplegg for vervekampanje for hausten. Dette vart fylgt opp i dette møtet. Vedlegg til saka: Vervekampanjen hausten 2011 Framdriftsplan og opplegg Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Renathe Øen, Margareth Berntsen, Jan Aarskog, Representantskapet vedtek forslag til innsatsområde for vervekampanjen hausten Dette vert kommunane Askøy, Os, Voss, Sandviken sjukehus, Stiftelsen Bergensklinikkane og Familievernkontora. Alle medlem i desse områda får ein oppmerksomhet SAK21/11 MØTE- OG AKTIVITESPLAN FO HORDALAND haust 2011 Med utgangspunkt i Handlingsplan FO Hordaland vedtar vi en Møte og aktivitetsplan. Dette dokumentet viser møte, kurs og konferansar for eitt år om gongen. Dokumentet vert fortløpande oppdatert. Vedlegg til saka: Møte- og aktivitetsplan FO Hordaland 2011 Under debatten kom det innspel om at FO-kafear var vanskelege for dei i distrikta. Det vart og påpeikt at det var knapt med tid til NAV konferanse i haust og at dette bør utsetjast til etter nyttår. Følgjande hadde ordet til saka ein eller fleire gonger: Ingvild Sperrevik, Nina Tilfjord Representantskapet vedtek oppdatert møte- og aktivitetsplan 13

14 FREDAG 23. SEPTEMBER SAK22/11 MOBBING OG UTSTØYTING I ARBEIDSLIVET Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han til dagleg leiar Forskingsgruppa for arbeidsmiljø, leiing og konflikt (FALK). Einarsen har gjeve ut ei rekke bøker om arbeidsmiljø bl.a.; Seksuell trakassering (1993), Mobbing og harde personkonflikter (1994), Det gode arbeidsmiljø (2000), Ledelse på godt og vondt (2002), Bullying and emotional abuse in the workplace (2003), Den dyktige medarbeider (2005), Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet (2007) Einarsen er ein ettertrakta, underholdande og dyktig foredragshaldar. Professor Ståle Einarsen ga oss kunnskap om omfanget av mobbing og utstøyting i arbeidslivet. o Kva er kjende årsaksforklaringar? o Korleis kan vi motarbeide mobbing? o Skjer det mobbing på din arbeidsplass? o Kva er våre handlingsalternativ? LO advokat Fritjof Øvrebø innleia om dei arbeidsrettslege sider ved mobbing og utstøyting. LO si juridiske avdeling har i dag 22 advokatar, 18 tilknytta hovudkontoret i Oslo, og fire tilknytta LO sitt distriktskontor i Trondheim, Stavanger og Bergen. LO advokaten i Bergen fylgde opp foredraget med relevant arbeidslivsjus. o o o o Har arbeidslivet godt nok rettsleg vern? Er IA avtalen eit reiskap for å førebygga og ivareta den som vert mobba? Presentasjon av case frå røynda Gruppearbeid Oppsummering og avslutting i plenum Representantskapet tek orientering til etterretting Referent: Geir Johannessen 14

Prinsipprogram og vedtekter

Prinsipprogram og vedtekter Prinsipprogram og vedtekter fo.no Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 0183 Oslo Tlf. 02380 40 Prinsipprogram for FO Vedtatt på FOs 6. kongress mars

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding 2009 2012 Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding Innhald Årsmelding... 1 1 Samansetjing og organisering av styret... 3 1.1 Fylkesstyret:... 3 1.2 Rådgjevande utval valde

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016.

HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016. HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016. 1. LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 1.1 LØNN En solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal ligge til grunn for FOs tariffpolitikk FO Troms driver kontinuerlig påvirkning

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer