Protokoll Årsmøte FO Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte FO Hordaland 20.- 21.3.13"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte FO Hordaland

2 Oversyn representanter og deltaking på representantmøtet. Representanter med tale-, forslag- og stemmerett: Etternavn Fornavn Firma Årsmøte dag 1 Årsmøte dag 2 Forfall Øen Renathe AVDELINGSSTYRET Tveit Sunniva AVDELINGSSTYRET Sveine Anne AVDELINGSSTYRET Røyrvik Dagny AVDELINGSSTYRET Ottesen Johnny AVDELINGSSTYRET Opskar Kjetil AVDELINGSSTYRET Michelsen Annette AVDELINGSSTYRET Nielsen Egil AVDELINGSSTYRET Demir Carjet AVDELINGSSTYRET Amano Marcos AVDELINGSSTYRET Aarskog Jan AVDELINGSTYRET Titlestad Kristine AVDELINGSTYRET Tillfjord Nina AVDELINGSTYRET Kvist Grethe AVDELINGSTYRET Larsen Kenneth AVDELINGSTYRET Grahl-Madsen Åse AVDELINGSTYRET Johannessen Geir AVDELINGSTYRET Uleberg Arvid BERGEN KOMMUNE Tvedt Anna BERGEN KOMMUNE Totland Frøydis BERGEN KOMMUNE Ringheim Anny BERGEN KOMMUNE Nærøy Linda BERGEN KOMMUNE Nordanger Susanne BERGEN KOMMUNE Melvær Norunn BERGEN KOMMUNE Meen Gunhild BERGEN KOMMUNE Matthiesen Stela BERGEN KOMMUNE Birkeland Erik BERGEN KOMMUNE Gjervik Lars BERGEN KOMMUNE Devik Trude BERGEN KOMMUNE Marquard Camilla BERGEN KOMMUNE Pettersen Gunnhild R BERGEN KOMMUNE Unneland Rolf HELSE BERGEN Strømme Kjersti HELSE BERGEN Lid Anette HELSE BERGEN Haarstad Marlin HELSE BERGEN Jacobsen Elisabeth HELSE BERGEN Sperrevik Ingvild REGION HARDANGER Hagen Vibeke REGION HARDANGER Brakestad Birte REGION HARDANGER Skogedal Arne REGION MIDTHORDLAND Oen Anne REGION MIDTHORDLAND Mallesvik Elisabeth REGION MIDTHORDLAND Side 2

3 Lunde Marianne REGION MIDTHORDLAND Henriksen Mona REGION MIDTHORDLAND Hovland Saritha REGION MIDTHORDLAND Pettersen Hege S REGION MIDTHORDLAND Folkedal Sølvi REGION MIDTHORDLAND Tinbod Laila REGION NORDHORDLAND Lærkerød Cecilie REGION NORDHORDLAND Amundsen Jimmy REGION NORDHORDLAND Valvatna Ina REGION SUNNHORDLAND Dale Ragnhild REGION SUNNHORDLAND Nygård Sølvi REGION SUNNHORDLAND Kehr Anita REGION SUNNHORDLAND Jansen Kari REGION SUNNHORDLAND Arnesen Hanne REGION SUNNHORDLAND Berg Greta REGION SUNNHORDLAND Schei Jon Anders STAT, BUFETAT Hysing Astrid Dahle STAT, BUFETAT Berntsen Margaret STAT, HIB Lunde Bjørg Konglevoll FYLKESKOMMUNEN Valland Anna VIRKE Knoff Randi VIRKE Silseth Geir VIRKE Deltakere med tale- og forslagsrett: Etternavn Fornavn Firma Årsmøte dag 1 Årsmøte dag 2 Forfall Bakke Lene Kontrollkomiteen 1 0 Haarstad Marlin Organisasjonstillitsvalgt 1 1 Haugen Inger Johanne Valgkomiteen 0 1 Doksrød Liv 1 1 Permisjonssøknader behandlet utnder årsmøtet: Marcos Amano innvilget permisjon Trude Devik innvilget permisjon kl og kl og ut dagen. Sak 2.1 Godkjenning av innkalling Innkaller med minst seks ukers varsel FO Hordaland sin hjemmeside pr e-post annonsering Fontene nr utgivelse Medlemsblad: Forslag fra mer og klubber til saker må gjøres minst fire uker før møte Ingen saker Saker med styrets innstilling gjøres tilgjengelig minst to uker før årsmøte FO Hordaland hjemmeside, med e-post om det E-post med årsmøtesaker Innkalling til Årsmøte godkjennes Side 3

4 Innkalling til Årsmøte godkjennes. Sak 2.2 Valg av dirigenter Randi Vartdal Knoff og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Følgende hadde ordet i saken: Grethe Kvist Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: AU Randi Vartdal Knoff, Erik Birkeland og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Randi Vartdal Knoff, Erik Birkeland og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Sak 2.3 Valg av møtesekretærer Geir Johannessen og Anita Kehr er møtesekretærer Geir Johannessen og Anita Kehr er møtesekretærer Sak 2.4 Valg av protokollkomité Norun Melvær og er protokollkomité Norun Melvær og er protokollkomité Sak 2.5 Valg av redaksjonskomité Carjet Demir, Anne Sissel Oen, og Jan Aarskog er redaksjonskomité Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Larsen Forslag fremmet under behandlingen: Forslagstiller: Kenneth Larsen I tillegg til foreslått redaksjonskomite foreslås Margareth Berntsen Carjet Demir, Anne Sissel Oen, Margareth Berntsen og Jan Aarskog er redaksjonskomité Sak 2.6 Valg av tellekorps Forslag til tellekorps legges frem i møte Side 4

5 Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Tellekorps blir Kenneth Larsen og Nina Tillfjord Nina Tillfjord og Kenneth Larsen blir valgt til tellekorps SAK Godkjenning av saksliste og dagsorden Forslagsstiller: Avdelingsstyret TIDSPLAN SAK Onsdag Kl SAK 1 ÅPNING Hilsningstale Grethe Kvist navneopprop SAK 2. KONSTITUERING 2.1 Innkallingens lovlighet 2.2 Valg av dirigenter 2.3 Valg av sekretærer 2.4 Valg av protokollkomité 2.5 Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7 Godkjenning av saksliste og dagsorden 2.8 Godkjenning av forretningsorden SAK 3. ÅRSBERETNING 3.1 Beretning FO Hordaland Beretning Internasjonalt utvalg 3.3 Årsberetning Kvinnepolitisk utvalg 3.4 Beretning Tariffpolitisk utvalg 3.5 Beretning YFU B 3.6 Beretning YFU S 3.7 Beretning YFU V 3.8 Beretning valgkomité SAK 4 REGNSKAP OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING 4.1 Regnskap Kontrollkomiteens beretning Hilsningstale Ketil Ostling - barnevernsløftet LUNSJ SAK 5 INNKOMNE FORSLAG OG AVDLINGENS HANDLINGSPROGRAM Innkomne forslag 5.1. Avdelingsleder mandat 5.2 Avdelingsleder - frikjøp 5.3 Nestleder - mandat 5.4 Avdelingssekretær mandat 5.5 organisasjonstillitsvalgt mandat 5.6 Organisasjonstillitsvalgt - frikjøp Side 5

6 5.7 Avdelingsstyret - mandat 5.8 Arbeidsutvalget - mandat 5.9 Kasserer mandat 5.10 Valgkomité - mandat 5.11 Kontrollkomité - mandat 5.12 Rådgivende utvalg mandat Internasjonalt utvalg Kvinnepolitisk utvalg Tariffpolitisk utvalg Yrkesfaglig utvalg B&S&V 5.13 Faggruppe skole - mandat 5.14 Klubber og klubbtilskudd 5.15 Handlingsprogram uttalelser Uttalelse sosial boligpolitikk Uttalelse mindreårige asylsøkere Uttalelse utviklingshemmede SAK 6 ØKONOMI 6.1. Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden 6.2 Budsjett 2012 vedlegg: Veiledning budsjett SAK 7. FASTSETTING AV REPRESENTANTSKAPETS STØRRELSE OG SAMMENSETNING 7.1 Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning PAUSE MIDDAG MARKERING Kaffe og kake FORESTILLING Tapas Torsdag ÅPNING DAG Redaksjonskomite saker SAK 8 VALG 8.a Avdelingsstyret 8.b Yrkesfaglige utvalg 8.c Rådgivende utvalg 8.d valgkomite 8.e kontrollkomite 8.f Andre valg 8.f1 organisasjonstillitsvalgt LUNSJ MØTE PENSJON Årsmøte godkjenner saksliste og dagsorden. Årsmøte godkjenner saksliste og dagsorden. Side 6

7 Forslag til dagsorden behandlet kl. 12: Forslagstiller: Jan Aarskog Ny sak/uttalelse: Stopp sosial dumping i barnevernet. Ny sak : Uttalelse: Stopp sosial dumping i statens barnevern. SAK 2.8 Forretningsorden Årsmøte FO Hordaland 2013 Forslagsstiller: Avdelingsstyret 1. Taletid Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. 2. Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall. 4. Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. 5. Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. Årsmøte vedtar det framlagte forslag til forretningsorden Årsmøte vedtar det framlagte forslag til forretningsorden SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold 1. FO Hordaland: Medlemmer Tillitsvalgte Klubber Årsmøte Side 7

8 6. Representantskapet Styret Arbeidsutvalget Utvalg og komiteer Tillitsvalgtskolering, kurs og konferanser, arrangement Økonomi FO HORDALAND en aktiv del av Fellesorganisasjonen Landsstyret Sentrale rådgivende utvalg Sentrale komiteer Sentrale faggrupper Representasjon LO LANDSORGANISASJONEN LO Hordaland LO I Bergen og omland LO kommune i Hordaland Representantskap LO sentralt Andre samarbeidspartnere i denne perioden Avdelingen arbeider i tråd med prinsipprogram og vedtekter som FO vedtar på kongressen som holdes hvert 4. år. I vedtektene 12 finner vi bestemmelser om avdelingens organisasjonsområde, avdelingens ansvar og oppgaver. FO Hordaland har kontorsekretær i 50 % stilling og Astrid Vatten har vært ansatt i hele denne perioden. Arbeidet for menes lønn- og arbeidsforhold har høyest prioritet og preger mye av arbeidet i hverdagen, det være seg samtaler med mer og kurs/skolering av tillitsvalgte. Ordningen med faste møter for tillitsvalgte for å heve kompetansen i arbeidet som tillitsvalgt har fortsatt og i tillegg er det nå startet opp faste møter med veiledning i forhold til ssaker. FO Hordaland, FO Sogn- og fjordane og FO Rogaland har etablert et fast samarbeid med møter tre ganger årlig. Tema er saker av felles interesse og mulige områder for samarbeid. FO Hordaland: Medlemsstatus yrkesgruppe Yrkesaktive sosionomer ikke yrkesaktive barnevernpedagoger Studenter vernepleiere Pensjonist/trygdet Velferdsarbeidere/andre Medlemmer FO Hordaland hadde pr mer. Dette er en økning på 146 mer. Side 8

9 FO hadde som mål å komme opp i over mer innen og vi i FO Hordaland som pleier å ha ca 10 % av det totale stallet satte oss et mål om 2700 mer. Målet nesten nådd for hele FO og altså overoppfylt for Hordaland. Medlemstallet i FO Hordaland fortsetter å stige, men det er mange potensielle mer i alle sgruppene. Vi har hatt flere verveaksjoner, men styret er klar på at den beste måten å verve mer på, er å drive godt fagforeningsarbeid og synliggjøre dette. Da gjelder det både på område lønn og tariff, helse- og sosial politikk og det yrkesfaglige. Medlemsbladet som vi gir ut i forkant av årsmøte er ett bidrag til synliggjøring, nyhetsbrev på e-post, hjemmeside gode kurs og konferanser andre bidrag. Så er arbeidet vi gjør i forhold til ssaker svært viktig, for den enkelt men også som eksempler på hvorfor en bør være organisert. Studenter verves gjennom samarbeid med studentstyret og vi har også i denne perioden hatt forelesninger ved HiB og vært tilstede på andre arrangement på skolen. Medlemmene jobber innen ulike arbeidsgiverområder mer arbeider i kommunal/fylkeskommunal sektor - KS. Størst er Bergen kommune med ca 950 mer. Dernest er det Askøy og Stord med ca 70 mer hver. 62 mer arbeider etter private tariffavtaler 232 mer arbeider i Spekter området, i hovedsak Helse Bergen med 204. I Helse Fonna har vi 16 mer 247 mer har Staten som arbeidsgiver. Bufetat er den største arbeidsplassen her med 185 mer, ellers er det høgskolen i Bergen, Kriminalomsorgen og fylkesmannen 147 mer arbeider innenfor tariffavtalen mellom FO og Virke. Virke er private arbeidsplasser med offentlig støtte. Størst her er Bergensklinikkene med 27 mer Tillitsvalgte FO Hordaland har mange tillitsvalgte. Til sammen, når vi regner med de som har verv i organisasjonen og de som er tillitsvalgte på arbeidsplasser og hovedtillitsvalgte så er det ca 350 tillitsvalgte. Plasstillitsvalgte er der for sine mer på arbeidsplassen, Hovedtillitsvalgte for mer og plasstillitsvalgte i kommunen. I virksomheter som Spekter og Bufetat er det også tillitsvalgte på arbeidsplassene og noen i mer sentrale verv. Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere nye tillitsvalgte, skolering, arrangere andre former for møteplasser og etablere klubber. Kompetente tillitsvalgte, som føler seg trygg i bruken av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen blir lengre i sitt verv og styrker rettighetene til mene. Noen tillitsvalgte er frikjøpte: BSV Medlem Verv Lønnet av % S Grethe Kvist Leder 100 % FO Hordaland V Kenneth Larsen Avdelingssekretær 80 % FO V Marlin Haarstad Organisasjonstillitsvalgt 50 % FO Hordaland Kommunal sektor KS B Carjet Demir Konsern 100 % Frikjøpt Hovedavtalen Bergen kommune hovedtillitsvalgt B Renathe Øen Konsern 100 % Frikjøpt Hovedavtalen Bergen kommune tillitsvalgt S Anita Kehr Hovedtillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Stord kommune V Anne Sissel Oen Hovedtillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Øygarden kommune V Nina Tilfjord Hovedtillitsvalgt 10 % Frikjøpt Hovedavtalen Lindås kommune SPEKTER Helse Bergen V Rolf Unneland Foretakstillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Side 9

10 Bufetat region Vest B Jan Aarskog Regiontillitsvalgt i % Frikjøpt Hovedavtalen S Jan Morten Anvedsen Regiontillitsvalgt i % Frikjøpt Hovedavtalen Klubber Avdelingsstyret og representantskapet har i flere møter diskuterte klubbarbeid. FO Hordaland prioriterte å etablere 5 nye klubber i Dette gjaldt 1. Voss kommune 2. Sandviken sjukehus/helse Bergen 3. Felles klubb Nordhordland 4. Fjell kommune 5. Hordaland Friomsorgskontor I vedtaket fra representantskapet heter det at alle klubbar i Hordland skal velja eit styre på minimum 3 personar leiar, kasserar og sekretær. Vert det valt fleire vert dei kalla styre. Årsmøte er klubben sitt høgaste organ, og skal haldast årleg innan utgangen av februar. I tillegg til årsmøte, skal klubbane halda minimum eit smøte kvart år. Klubbane får tilskot frå avdelinga etter vedtekne retningsliner. Når det gjelder disse fem klubbene gjenstår fortsatt Fjell kommune og Nordhordland. I perioden er det opprettet tre andre klubber; Helse Bergen, Habiliteringstjenesten Helse Bergen, Avd. poliklinikker Fylkesmannen i Hordaland Situasjonen pr KLUBB KLUBBLEDER MEDLEMMER KS KOMMUNAL SEKTOR 1. FO Klubben Bergen kommune Carjet Demir FO klubben Askøy kommune Sølvi Folkedal FO klubben OS kommune Arne Skogedal Fo klubben Stord kommune Sølvi Nygård FO klubben Øygarden kommune Anne Sissel Oen FO klubben Indre Hardanger Ingvild Sperrevik 28 (Odda kommune og Ullensvang Herad) FO klubben Voss kommune Frode Steen-Olsen 48 SPEKTER 7. Helse Bergen Rolf Unneland Fo klubben Helse Bergen; Habiliteringstjenesten Ørjan Moldestad 5 9. FO klubben Helse Bergen; Avd. poliklinikker Marlin Haarstad? 10. FO Klubben Helse Bergen, Sandviken sykehus Jonny Ottesen 37 STAT 11. Fo klubben Bufetat Bergen Anne Brit Sveine FO klubben Hordaland Friomsorgskontor Ingrid Hordvik FO klubben Fylkesmannen i Hordaland Frode Andvik 8 Årsmøte På årsmøte 2011 vedtok vi HANDLINGSPLAN FO HORDALAND De prioriterte områder i handlingsplan ble vedtatt på første representantskapsmøte etter årsmøte og har vært utgangspunkt fora avdelingens arbeidsinnsats i denne årsmøteperioden. Side 10

11 FO Hordaland har i årsmøteperioden prioritert; arbeidet med lønn- og arbeidsforhold forsvar og forbedring av velferdsstaten gjennom uredde stemmer arbeidet mot New Public Management arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger Følgende 21 punkt ble så prioritert under de ulike områdene. LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 1. Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt og uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse 2. Motarbeid undergraving av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsordning 3. Sette fokus på konsekvenser for av bruk av anbudsprinsipper, konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester 4. Styrke kompetansen til lokale tillitsvalgte i forhold til gjennomføring av lokale forhandlinger og lokalt lønnsarbeid HELSE- OG SOSIALPOLITIKK 5. Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta og synliggjøre svikt velferdsstaten 6. Følge opp NAV med spesielt fokus på å bevare og utvikle sosialfaglig arbeid 7. Følge opp og ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblematikk, med særlig vekt på kompetansebygging. 8. Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging YRKESFAGLIG ARBEID 9. Arbeide for å sikre og videreutvikle FOs profesjoner 10. Arbeide for at etisk bevissthet og faglig kvalitet kjennetegner våre yrkesgrupper BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK 11. Styrke våre yrkesgruppers rolle i skolen 12. Bidra til økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon for barn og unge LIKESTILLINGSPOLITIKK 13. Være aktive i likelønns- og likestillingspolitisk arbeid 14. Arbeide for å få økt antall menn inn i yrkene våre KVINNEPOLITIKK 15. Være aktive i kvinnepolitisk arbeid 16. Bidra til at kvinners situasjon på arbeidsmarkedet styrkes INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 17. Arbeide for å forankre avdelingens internasjonale engasjement på arbeidsplasser og i klubbene 18. Øke kunnskap om fagforeningsarbeid i andre land ORGANISASJON 19. Følge opp og styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering, nettverksmøter, etablering og vedlikehold av klubber og studentlaget 20. Verve mer og studentmer 21. Drive god sservice og støtte til mene i de sakene der mene trenger bistand Representantskapet Vi har de siste årene hatt to dagsmøter og to møter med overnatting, hvor den ene dagen er temamøte ofte også åpent for mer. Vedtatt representantskapsmodell gir i underkant av 80 mer. I gjennomsnitt er det som møter. Bedre fremmøte på møtene har vært debattert i perioden og forslag om endringer i møtestruktur og innhold blir sak på årsmøte Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet Arbeidsgiverområde Antall mer Antall repr. pr i dag (2011) Antall mer Antall repr. pr 2013 Side 11

12 Bergen kommune Andre kommuner region Nordhordland region Sunnhordland region Midhordland region Hardanger inkl fylkeskommunen Spekter Stat Bufetat Andre stat VIRKE Private Avdelingstyret Sum Representanter 77 Protokoll Årsmøte FO Hordland Noen av sakene vi har hatt til behandling i representantskapet i perioden: Utdanningsdebatten. Notat fra politiske ledelse i FO dannet utgangspunkt for debatten Handlingsplan for årsmøteperioden. Som også synliggjorde prioriterte områder Klubbarbeid. Handlingsplan for etablering av flere klubber i avdelingen Uredde Stemmer. Svikt i velferdsstaten synliggjøres og velferdsstaten styrkes Tariffoppgjøret. Hovedoppgjøre som mellomoppgjør tema for debatt Budsjett og regnskap for FO Hordaland. Faste saker hvert år Vervekampanje Mobbing og utstøting i arbeidslivet. Skolering også åpen for andre tillitsvalgte Samarbeid med TASWO sosialarbeiderforeningen i Tanzania Arbeidstidsordninger FO Hordaland rasismefri sone. Norsk Folkehjelp Utfordringer i velferdsstatens yrker Los sdebatt Valgkampprosjektet LO Bergen og omland. Veivalg 2013 Asylpolitikk, enslige mindreårige. Debatt etter film Styret Styret har hatt god spredning mht arbeidsgiverområde, erfaring og arbeidsfelt, en god blanding av erfarne fagforeningsfolk. Det har ikke vært utskiftning i styret i denne perioden. Styremøtene har vi på dagtid. Det har vært seks styremøter i 2011 og tilsvarende i 2012, I tillegg har vi hatt årlig styresamling. Etter årsmøte i 2011 var det styresamlingen i Krakow. Da jobbet vi videre med handlingsplanen vedtatt på årsmøte, samt skolerte oss i uredde Stemmer som metode for å synliggjøre svikt i velferdsstaten og således styrke denne. Styresamlingen i 2012 hadde vi på Flom og Myrdal og tema var fagforeningens rolle i det sosialpolitiske arbeidet. FO Hordaland avdelingsstyret; BSV Medlem Verv Arbeidsgiver område S Grethe Kvist Leder KS Side 12

13 V Kenneth Larsen Nestleder KS V Nina Tillfjord kasserer KS B Carjet Demir KS S Åse Grahl-Madsen KS S Egil R Nielsen KS S Marcos Amano Privat B Renathe Remes Øen KS B Jan Aarskog Yrkesfaglig B Stat, Bufetat S Dagny Røyrvik Yrkesfaglig S Virke V Jonny Ottesen Yrkesfaglig V Spekter S Kristine G. Titlestad student S Sunniva Tveit student S Kjetil Oppskar 1.vara KS V Annette Michelsen 2.vara KS S Anne Britt Sveine 3.vara Stat, Bufetat V Geir Johannessen Landsstyret KS Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget møtes hver tredje uke til tretimers møte på ettermiddagstid. Formål med disse møtene er å effektuere styrevedtak og forberede styremøter. Årlig blir det ca 16 AU møter i løpet av et år. Mellom møtene i avdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av avdelingsstyrets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget; BSV Medlem verv S Grethe Kvist leder V Kenneth Larsen nestleder V Geir Johannessen sekretær B Carjet Demir Utvalg og komiteer I denne perioden har vi hatt følgende rådgivende utvalg og komiteer; IU TAPO KPU YFU B YFU S YFU V Internasjonalt utvalg Tariffpolitisk utvalg Kvinnepolitisk utvalg Yrkesfaglig utvalg Barnevernpedagoger Yrkesfaglig utvalg Sosionomer Yrkesfaglig utvalg Vernepleiere Valgkomite Kontrollkomitè Beretning fra utvalg og komiteer er egen sak til årsmøte. Internasjonalt utvalg har etablert et samarbeid med sosialarbeiderforeningen i Tanzania, i regionen Kilimanjaro. Tariffpolitisk utvalg har brukt mye tid til forberedelser til Hovedtariffoppgjørene og lokale lønnsforhandlinger.. FO sin tariffpolitikk skal henge sammen, fra sentralt til lokalt nivå. Det er fremdeles to store utfordringer her; rettferdig uttelling for kompetanse og rimelig uttelling for lang ansiennitet! Kvinnepolitisk utvalg har gjennom Sommerfugler over Askøy jobbet for å synliggjøre tall på drap i nære relasjoner og bidra til mer åpenhet rundt vold i nære relasjoner. FO Hordaland har hatt ett yrkesfaglig utvalgsiden sammenslåingen i I denne perioden har vi hatt tre utvalg. Side 13

14 Yrkesfaglig utvalg Barnevernpedagoger arrangerte gratis fagkonferanse for FO mer i Konferansen tok utgangspunkt i Nou 20/12:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Yrkesfaglig utvag Sosionomer har startet arbeidet med å få til en NAV konferanse i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Yrkesfaglig utvalg Vernepleiere var aktivt med da avdelingen arrangerte en møterekke i seks kommuner med tema kommunalt ansvar og overinvolvering Kontrollkomiteen føre tilsyn med avdelingens virksomhet og påser at følger lover og forskrifter blir fulgt, at avdelingen jobber i tråd med vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Komiteen legger spesielt vekt på den økonomiske siden av avdelingens virksomhet. Valgkomiteen har blitt supplert med vararepresentanter og jobbet med forbereder valg til årsmøte. Vi har i denne perioden også hatt lokale faggrupper. Faggruppe Barn og unge Faggruppe NAV Faggruppe Rus og psykiske helse Faggruppe Utviklingshemmede Faggruppen NAV ble søkt supplert da kun to var valgt inn ved årsmøte. Det lykkes ikke og gruppen har ikke vært i aktivitet. Faggruppe Barn og unge Faggruppe Rus og psykisk helse Faggruppe Utviklingshemmede Tillitsvalgtskolering, kurs og konferanser, arrangement Kompetansebygging av tillitsvalgte er en kontinuerlig og prioritert oppgave. Dette krever tid og ressurser fra avdelingen. I løpet av denne årsmøteperioden har følgende vært arrangert; 2011 målgruppe Tillitsvalgtskolering Grunnkurs, FO som organisasjon, tillitsvalgtrollen og avtaleverket Tillitsvalgtskolering LO Trondheimskonferansen Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering: arbeidstidsordninger Tillitsvalgtskolering Tariffkonferanse Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering lov, avtaleverk, forhandlinger mer 1,mai arrangement mer møte Samhandlingsreformen mer Valgkampmøte om barn i fattige familier mer FO kafé: Barn, unge og barnevern mer FO kafé: Bemanningsnormer i kommunalt barnevern mer FO kafé: Rus og psykisk helse mer FO kafé: Vern barn, styrk barnevernet mer FO kafé: Vernepleiere og utdanning, hva skjer? mer FO kafé: sosialt arbeid i nord og sør, Tanzania og Norge studenter jobbsøkerkurs 2012 målgruppe Tillitsvalgtskolering Grunnkurs: FO som organisasjon og tillitsvalgtrollen Tillitsvalgtskolering Grunnkurs, FO som organisasjon og avtaleverket Tillitsvalgtskolering Lokale forhandlinger Side 14

15 Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering tillitsvalgtskolering mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer studenter 1.hjelpskurs lokale forhandlinger Tillitsvalgtskolering lov, avtaleverk, forhandlinger Turnuskurs LO Trondheimskonferansen Excellkurs Budsjettarbeid Konferanse: Vold mot kvinner Konferanse: Det biologiske prinsipp Vernepleiemarkering Hordaland konferanse: Kvinner i ledelse 1,mai arrangement Konferanse. Skole Visning filmen DE ANDRE om asylsøkere FO kafé: Medavhengighet FO kafé: Tariffoppgjøret FO kafé: sosialt arbeid, Tanzania Jobbsøkerkurs Økonomi Avdelingen har også i denne perioden jobbet for å ha god økonomistyring og sikre et overskudd på 5 % av årlige inntekter som vi får i form av tilskudd fra FO. Avdelingssekretær jobbet 20 % redusert i årsmøteperioden, noe som har gjort det mulig for oss å frikjøpe organisasjonstillitsvalgt i 20 %. Med egne midler fra avdelingen har vi kunnet øke frikjøp til 50 %. Vi la opp til et høyt aktivitetsnivå hvor vi skulle bruke av oppspart kapital. Det er nok slik at arbeidskapasiteten i avdelingen setter grenser for hva vi kan ha av aktivitet og vi går inn i et nytt budsjettår med økt oppspart kapital. Driftsutgiftene er stabile, vi har nå 5 kontor i 4. etasje i Folkets hus og nyter godt av tett lokalisering med andre fagforeninger. Det ene kontoret leier vi ut til FO og virksomhetstillitsvalgt i Bufetat. Leder har hatt faste møter med kasserere og kontorsekretær og forberedt saker om økonomi for Arbeidsutvalget. Representantskapet har godkjent regnskapet for 2011 og vedtatt budsjett for Representantskapet har også vedtatt revidert budsjett i løpet av budsjettåret. FO HORDALAND en aktiv del av Fellesorganisasjonen Også i denne årsmøteperioden har avdelingen hatt et tett og konstruktivt samarbeid med sentrale styre, råd og utvalg i forbundet. Hordalandsavdelingen er fortsatt den nest største avdelingen i FO og en aktiv avdeling. Her er en oversikt over tillitsvalgte fra FO Hordaland som har hatt sentrale verv: Landsstyret Landsstyrets mer velges på kongressen. Avdelingen fortsetter med samme representanter i Landsstyret som vi hadde i forrige kongressperiode. BSV Medlem Verv periode V Geir Johannessen Representant S Grethe Kvist 1.vara B Carjet Demir 2.vara Sentrale rådgivende utvalg Det er landsstyret som velger representanter i sentrale rådgivende utvalg. BSV Medlem Verv Side 15

16 S Grethe Kvist Organisasjonsutvalget S Susanne Trønnes Kvinnepolitisk utvalg B Carjet Demir Tariffpolitisk utvalg B Jan Aarskog Tariffpolitisk utvalg S Peter Magnus Internasjonalt utvalg S Dagny Røyrvik Helse og sosialpolitisk utvalg Protokoll Årsmøte FO Hordland Sentrale komiteer Det er kongressen som velger valgkomitè Einar Ingebrigtsen Valgkomite Sentrale faggrupper Det er Landsstyret som velger representanter til faggruppene. BSV Medlem Verv V Erik Birkeland Faggruppe for ansatte i 1. linjetjenestene til personer med utviklingshemming S Liv Doksrød Faggruppe for ansatte i somatiske sykehus S Inger Valle Faggruppe for ansatte i kriminalomsorgen S Ingvild Fauske Faggruppe barnevernet Representasjon LO LANDSORGANISASJONEN Vi er godt representert i LO, både lokalt og sentralt og bruker LO aktivt for å få gjennomslag for våre saker. LO Hordaland LO Hordaland arrangerer Fylkeskonferanse for LO styrene i fylket, samt faste møter hvor fagforeningene i fylket og LO foreningene i distriktet møter. LO I Bergen og omland Det er flere LO foreninger i Hordaland, hvorav LO i Bergen og omland er den største. Grethe Kvist har vært styre de siste fire årene. Representantskapet LO Bergen og omland. Det er antall yrkesaktive mer i område Bergen og omland som avgjør antall representanter i Representantskapet. FO har i løpet av denne årsmøteperioden økt opp til 4 representanter. Følgende ble valgt på sist årsmøte: Medlem Verv Grethe Kvist LO i Bergen og omland Styret-representant Representantskapet-vara Kenneth Larsen LO i Bergen og omland Representantskapet- Åse Grahl-Madsen LO i Bergen og omland Representanskapet- Jonny Ottesen LO i Bergen og omland Representantskapet- Carjet Demir LO i Bergen og omland Representantskapet-vara Linda Myklebust LO i Bergen og omland Representantskapet-vara LO kommune i Hordaland er et samarbeidsorgan for fagforeninger i offentlig sektor. Kenneth Larsen og Carjet Demir er representert i styret i LO kommune. Side 16

17 Representantskap LO sentralt Kenneth Larsen er en av FO sine representanter i LO sentralt sitt representantskap, og representant til LO Kongressen.. Andre samarbeidspartnere i denne perioden Hordaland Barnevernsamband Arbeidernes opplysningsforbund 8.mars initiativet Robin Hood huset Ship to Gaza Røde Kors Samarbeid om politikerlunsj Styreverv Medlem i arbeidsgruppen Kvinnefestivaluken Møte om Sigøynernes situasjon Styreverv Samarbeid om konferanse kvinner og vold Årsmøte tar beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland til orientering Årsmøte tar beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland til orientering SAK 3.2 BERETNING Internasjonalt Utvalg Utvalget består av navn Verv/oppgaver Lene Fjellsbø prosjekt TASWO i Bergen høst 2013 Silje Skår Jacobsen årsrapport Hege Rekdal økonomi Henriette Nilsen Hanne Synøve Ryssdal Cecilie Storm Peter Magnus Utvalget har hatt møter på følgende dager: Saker Mars. Utvalet støtter TASWO med NOK, etter visse forbehold. Vedtar pilotprosjekt med TASWO over ett år fram til (Vedlegg 1). August ; Mottar rapporter fra deltakere på TASWO-K GM Desember; Presenterer budsjett og planer for 2013 Arrangementer Utvalet arrangert FO-Kafe på den internasjonale sosialarbeidardagen Dar es Salaam. Møte med TASWA national leaders at HQ, Anna Swai ( Development Director), Stella Mngodo (Treasurer) Meinrad Lembuka Tamambele (Secretary) Peter Magnus deltok fra FO. Side 17

18 Moshi. Møte med ledelsen i TASWA med Mama Agnes Urassa (Chairperson), Herry Adili (Secretary), Ng amilo Mbwalila, (Treasurer), Upendo Ramadhani (Vice Treasurer), Duncan Mgati (Member). Fra FO ; Peter Magnus Moshi ; Hege Rekdal og Geir Johannesen deltar på TASWO-K GM Sept. Utvalet har deltatt i samling for alle Internasjonale utvalg i Trondheim. Silje Jakobsen og Peter Magnus deltar Internasjonal Cafe på Cafe Saana. Ca 25 oppmøtte. Framlegg av representantar frå IU, og to sosialarbeidarstudentar frå Tanzania. Planer for ; Vedtak om søknad om budsjett for 2013 ; ,- ( Vedlegg 2) Besøk til Tanzania April/ Mai 2013 Besøk fra Tanzania Oktober 2013 Samling av internasjonale utvalg i Bergen Oktober 2013 Vedlegg 1 PILOT AGREEMENT OBJECTIVE; Strengthening Tanzanian Association of Social Workers Kilimanjaro branch, and the collaboration between TASWO-K and FO-H. Partners in the pilot project: Norwegian Union of Social Educators and Social Workers (FO) Hordaland Branch and Tanzanian Association of Social Workers (TASWO) Kilimanjaro Branch Short description of the project: The pilot aims to check out the possibilities for cooperation between FO-H and TASWO-K. The main goal of such cooperation is to strengthen the TASWO-K. Another goal is to establish a framework for professional discussion and/or exchange between the partners. The pilot will consist of making funds available for specific activities carried through by the TASWO-K in the 12 month period April 2012 March On the basis of the results and experiences of these activities, the partners will meet before April 2013 to evaluate the pilot and eventually discuss plans for long term cooperation. Elements of the pilot As part of the pilot, FO Hordaland will make a grant available to fund the following activities: 1. General meetings of the branch/workshops During the period TASWO-K will organise two separate one day meetings for the branch members. The meetings will combine discussions on organisational matters as well as Capacity building. The budget for each meeting/workshop will be TSH 2. Workplace visits and recruitment Start the work of identifying all social workers in their work places in Kilimanjaro region so as to assess, document and share their working conditions, challenges and benefits, talk to their employer about social workers working conditions as well as to invite them to the association. The budget for this activity will be TSH: Institutional framework and role of the partners in the pilot: FO Hordaland s role and responsibilities: To provide the funds for the listed activities To participate in at least one of the general meetings/workshops. The TASWO-Ks role and responsibilities: To plan and organize the activities To take care of all the practical tasks concerning activities. To make a written report on the activities Side 18

19 To provide accounts on how the grant from FO Hordaland has been used. Protokoll Årsmøte FO Hordland To write a suggestion for TASWO-K activities in the year , adding an application for funding. Planning of further activities Before the end of the pilot period, the partners should meet to evaluate the activities and discuss further cooperation. At this meeting, the written report on the activities accomplished, and a suggestion for further activities must be presented. This meeting could be done in conjugation with the second General Meeting/Workshop, or after agreement between the partners.. Vedlegg 2 ; Budsjettforslag for 2013 Beløp Kr. Utvalget vil holde 9 ordinære møter i møter med middag; 500,- x 5, Utvalget vil gi finansiell støtte til TASWO Kilimanjaro for året , etter søknad Utvalget vil delta på GM i Moshi i Mai 2013 og signere 3 års avtale. Reise for 2 deltakere x (biletter, visa, medisin med mer) Opphold i Moshi og reise 6 døgn x Reise for 2 TASWO medl. Moshi- Bergen-Moshi (oktober 2013) Oppholdsutgifter i Bergen 14 døgn for 2 TASWA medl Oktober 150,- x 14 x 2 (privat innkvartering). Hyttetur til Huglo i oktober Billetter til deltakelse på arrangementer i internasjonal uke FO Kafe oktober Andre diverse vertskapsutgifter i oktober Støtter til FO mer som reiser faglig til Tanzania etter søknad Enkeltstøtter til søkende organisasjoner etter søknad SUM Samling i Bergen for alle internasjonale utvalg? Årsmøte tar beretning fra Internasjonalt til orientering Årsmøte tar beretning fra Internasjonalt til orientering SAK 3.3/2013 Beretning Kvinnepolitisk Utvalg Utvalget består nå av: navn Sølvi Folkedal Susanne Irene Trønnes Annette Michelsen Eva Aarskog Stela Mathisen verv leder Sølvi Folkedal har fungert som leder for utvalget i hele perioden. Susanne Irene Trønnes har i perioden vært av kvinnepolitisk utvalg sentralt i FO. Side 19

20 Kvinnepolitisk utvalg har i perioden bestått av mellom 4 og 8 mer. Nå i slutten av perioden består utvalget av 5 mer. Vi har i en periode vært 4 mer. Dette er litt lite, vi blir sårbare i forhold til gjennomføring av møter dersom det ikke passer for alle. KPU har likevel jobbet jevnt og trutt i perioden. Om våren har vi nå årlige aktiviteter knyttet til Kvinnefestivalen og om høsten har vi etter hvert fått til årlige markeringer av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner som er 25. november. Utvalget har også i denne perioden hatt som mål å ha et fast møte i måneden utenom skoleferien. Dette har vi i all hovedsak klart å gjennomføre. Utover dette så har vi hatt noen faglige samlinger og ekstra møteaktivitet knyttet til prosjektarbeid, blant annet i forbindelse med Kvinnefestivalen som arrangeres i Bergen hvert år og prosjekter knyttet til Her følger en oversikt over aktiviteter KPU har tatt del i: Aktiviteter som KPU har satt i gang, deltatt i eller samarbeidet om i 2011: Deltakelse i 8. mars initiativet Konferansen Kvinner i ledelse. Konferansen er kommet i gang som en årlig konferanse (første gang i 2009) på initiativ fra KPU. Konferansen er et samarbeid mellom LO Stat og KPU. Fagforbundet har også støttet konferansen. Markering av FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. Markering på Torgallmenningen i samarbeid med Hieronimus stiftelsen. Elever ved design-linjen på Hop Videregående skole laget et stort kunsthjerte. Forbipasserende stoppet opp og klippet ut et lite papphjerte som de hang opp for å markere sin avstand mot vold mot kvinner. Hjertet henger nå utstilt på Hop videregående skole. KPU har hatt representant i KPU sentralt Spilt inn forslag til FO og KPU sentralt om utvikling av kvinnekurset videre. Inviterte styret og utvalg til å se filmen Jentene fra Dagenheim med diskusjonsforum etterpå. Tema: Kvinners rettigheter i arbeidslivet og fagforeningen. Fagsamling. Tema: Reproduseres menns makt i fagbevegelsen? og Likelønn. Deltakelse på Kvinner på Tvers-konferansen og FOs nettverkssamling i Oslo. Leserinnlegg Fontene Aktiviteter som KPU har satt i gang, deltatt i eller samarbeidet om i 2012: FO-cafe. Tema: Vold i nære relasjoner - medavhengighet Deltakelse i 8. mars initiativet Konferansen Kvinner i ledelse Deltakelse i plakataksjon mot voldtekt Sommerfuglprosjektet. Prosjekt som i 2012 satte fokus på vold mot kvinner i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 79 kunstnere ga kunstobjekter til prosjektet. Totalt fikk vi inn 90 kunstobjektet. Disse ble utstilt og siden solgt på auksjon. Salgsutstilling også i etterkant av auksjon. Vi har fått inn til sammen nærmere kr ,-. : Kr for salg av kunst + kr for salg av lodd og håndlagde kort. Disse pengene skal gå uavkortet til Hieronimus Stiftelsen som holder kurs for kvinner som lever med vold og kr ,- til leker og utstyr til barn som skal reetableres etter opphold på Krisesenteret. Prosjektet fikk en mindre omtale i Fontene i tillegg til at konferansen Vold i nære relasjoner ble annonsert i Fontene. Sommerfuglprosjektet har vært et samarbeid med Hieronimusstiftelsen, LO, kjøpesentre, frivilligheten v/askøy Røde Kors. Prosjektet ble finansiert med støtte fra FO sentralt, FO Hordaland, Askøy Røde Kors, Askøy Rotary, Fagforbundet og LO. Konferansen Vold i nære relasjoner en del av Sommerfuglprosjektet. Et samarbeid med Askøy Røde Kors og likestillingsutvalget til LO Hordaland. KPU har hatt representant i KPU sentralt Fremmet uttalelse om vold i nære relasjoner i repskapet Fagseminar. Tema: Vold mot kvinner og organisasjonsarbeid. Årsmøte tar beretning fra Kvinnepolitisk utvalg til orientering Side 20

21 Årsmøte tar beretning fra Kvinnepolitisk utvalg til orientering SAK 3.4/2013 Beretning Tariffpolitisk utvalg Medlemmer: BSV verv arbeidsgiverområde V Kenneth Larsen Leder B Carjet Demir KS B Renathe R. Øen KS S Sverre Sørensen Til mars 2012 KS S Anita Kehr Supplert fra juni 2012 KS V Randi Vartdal Knoff VIRKE B Jan Aarskog Bufetat/Stat V Anne Sissel Oen KS V Rolf Unneland Spekter Alle tariffavtale-områder skal være representert i utvalget. Arbeidsoppgaver Hovedtariffoppgjøret og forberedelser er sentralt i utvalgets arbeid Forberedt innspill og diskusjon om tariffpolitikk til Representantskapsmøter Ansvarlig for å forberede tariffkonferanse foran Hovedtariffoppgjørene Prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som avdelingen oversender Landsstyret Komme med innspill, diskusjoner, erfaringer og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger Ansvarlig for å jobbe med saker overført fra styret Bistå i lokale lønnsforhandlinger Drøfting av enkeltsaker Møteplan Utvalget har hatt som målsetting å ha ett møte hver uke. Dette har vi i hovedsak klart å gjennomføre første del av perioden, men høsten 2012 har vi måtte avlyse flere møter. Dette skyldes nødvendig prioritering av arbeid med lokale lønnsforhandlinger. Bedre og langsiktig planlegging av møtene blir sett på som viktig for å forbedre oppmøte og innhold i møter. Møtene har vært holdt på dagtid, varighet 3 timer. Oppgaver og aktivitet Mye av fokus har vært forberedelse til hovedtariffoppgjøret i Forberedt innspill og diskusjon om tariffpolitikk til Representantskapsmøter. Ansvarlig for Tariffkonferansen for alle tariffområder i oktober Konferansen vedtok en rekke prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som ble oversendt til Landsstyret i FO. Bidratt til styrket profilering av FO sin tariffpolitikk Ansvarlig for 1.hjelps kurs for lokale tillitsvalgte om lokale lønnsforhandlinger april Innspill, diskusjoner, erfaringer og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger. Bidro til sentralt tillitsvalgt kurs for Virke-området høsten De fleste av utvalgets mer deltok på Trondheimskonferansen i 2011 og Utvalget har vært representert på Årskonferanse til Manifest Analyse i 2011 og Ansvarlig for utarbeidelse av veileder for lokale lønnsforhandlinger Side 21

22 Fra høsten 2012 forsøksordning med veiledning fra LO-jurist. Protokoll Årsmøte FO Hordland Utvalget mener det fortsatt er utfordring for avdelingen å koordinere det tariffpolitiske arbeidet innen Virkeområdet der vi har mer på 5 forskjellige tariffområder. Faste møter for tillitsvalgte på dette området er nå iverksatt. Utbygging og styrking av tillitsvalgtapparatet på andre tariffområder er i god gjenge. Veileder for lokale forhandlinger som tidligere HTV på Stord, Sverre Sørensen, var hovedansvarlig for, mener utvalget bør være et godt grunnlag for et sentralt hefte som kan brukes på landsbasis i KS området. Videre har utvalget og enkeltmer behandlet enkeltsaker og bistått i diskusjoner og råd om konfliktsaker. Årsmøte tar beretning fra Tariffpolitisk utvalg til orientering Årsmøte tar beretning fra Tariffpolitisk utvalg til orientering SAK 3.5/2013 Beretning Yrkesfaglige utvalg barnevernspedagoger I yrkesfaglig utvalg for barnevernspedagoger har I perioden bestått av; navn verv Jan Aarskog leder Bodil Grønnevik Hansen Nestleder og sekretær* Dag Bjørnar Gjerdingen Renathe Remes Øen Nestleder og sekretær *Endret i tråd med vedtak under Jan Aarskog ble på årsmøte valgt til leder. Utvalget konstituerte seg selv og valgte Renathe Remes Øen til nestleder og sekretær for utvalget. Utvalget har hatt jevnlig møter på ettermiddagstid. Utvalget har satt seg inn i FO sin politikk på det yrkesfaglige området og arbeide i tråd med kongressperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt. Utvalget har spesielt holdt seg orientert om seksjonens arbeid. Utvalget har vært et rådgivende utvalg i avdelingen og har lagt frem saker for vedtaksføre organ, blant annet i forbindelse med konferanse som ble holdt i utvalgets regi. Leder og nestleder har deltatt på to yrkesfaglige konferanse i regi av FO sentralt. Utvalget har videre bidratt med uttalelse ifht høring om faglig innhold i atferds institusjoner i Bufetat. I perioden har vi også hatt kontakt med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Volda med sikte på å få etablert en barnevernspedagog utdanning i Bergen. Videre har vi i perioden også arrangert en stor konferanse om det biologiske prinsipp med Magne Raundalen og Stig Åkeson Johnsen som forelesere. I forhold til neste årsmøte vil utvalget foreslå at arbeid i forhold til barns rettigheter til å bli hørt blir en del av mandatet. Vi vil også oppfordre til at et av utvalgene får holde en stor konferanse for mene hver høst i perioden. Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg barnevernpedagogene til orientering Følgende hadde ordet i saken: Renathe Remes Øen Forslag fremmet under behandlingen: Side 22

23 Korrigering fra Renathe Remes Øen: Bodil G. Hansen er ikke nestleder/sekretær. Det er Renathe Remes Øen som har disse vervene Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg barnevernpedagogene til orientering med korrigering fra Renathe Remes Øen. SAK 3.6/2013 Beretning Yrkesfaglig utvalg Sosionomer Utvalget består nå av: navn Dagny Rørvik Helene Bjorland Henriksen Kjetil Opskar Marita Refvik Henriksen Lone Lægreid verv leder Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg sosionomer til orientering Følgende hadde ordet i saken: Geir Johannessen, Eirik Birkeland, Grethe Kvist Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Årsmøte tar til etterretning og beklager at det ikke er kommet beretning fra utvalget. Årsmøte tar til etterretning og beklager at det ikke er kommet beretning fra utvalget. SAK 3.7/2013 Beretning - Yrkesfaglig utvalg vernepleier Navn Verv Jonny Ottesen Yrkesfaglig ansvarlig Erik Birkeland Medlem og personlig vara Svein Losne Torhild Bråthe Marte Bogstad Stud. til juni -12, ordinært resten av perioden Nils Lyseng Stud. til sommer 2012 Linda Myklebust permisjon Utvalget har hatt møter ca. annen hver måned. (4 Møter i 2011 og 6 møter i 2012). Utvalget har jobbet med følgende saker: - FO-kafe (2011) med tema «Vpl i dag og hvor går vi» - Informasjon om FO og jobbsøker-kurs for vpl. studenter i 1. og 3. klasse. - Oktober -12 arrangert miniseminar for vernepleier i 6 kommuner i Hordaland. - I samarbeid med TFFU arrangert kurs for vernepleiere om psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming. - Leder av utvalget har deltatt på YFU-konferanse arrangert av FO sentralt. Side 23

24 - Forsøkte å få til oppfriskningskurs i medikament-injeksjon i samarbeid med vernepleierutdanningen, HIB. Dette arbeidet bør taes opp igjen. - Flere av utvalgets mer deltok på vernepleiernes jubileumskonferanse «50 år og litt klokere». - Deltatt på studentvervingskampanjer ved HIB. Nordnes. Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg til orientering Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg til orientering SAK 3.8/2013 Beretning Valgkomité Utvalget består nå av: navn verv BSV Inger Johanne Haugen leder B Helge Kvam S Kristian Malmo S Frøydis Lindseth vara V Anne Mette Borg Almeland vara V Årsmøte tar beretning fra Valgkomité til orientering Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Larsen Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Årsmøtet tar til etterretning at det ikke foreligger beretning fra valgkomiteen Årsmøtet tar til etterretning at det ikke foreligger beretning fra valgkomiteen SAK 4/2013. REGNSKAP OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING 4.1/2013. REGNSKAP RESULTATREGNSKAP MED BUDSJETT FO AVDELING: 812 FO HORDALAND MÅNED ,0 INNTEKTER Resultat pr Budsjett Revidert budsjett Forbruks % av Disponibelt Kontonr budsjett Tilskudd fra FO sentralt , Ekstra tilskudd aktiviteter Kursinntekter 0 Side 24

25 3930 Andre inntekter/refusjoner , OU midler fra FO sentralt , Ref. Fra FO sentralt div.kurs SUM INNTEKTER , Gruppe UTGIFTER Revidert budsjett Resultat pr Budsjett Forbruks % av Disponibelt Spesifikasjon pr. formålsgruppe budsjett FO Hordaland internt , Fagpolitisk arbeid , Yrkesfaglig arbeid , Organisasjon og informasjon , Tillitsvalgtskolering , Klubber , Drift kontor , Internasjonalt arbeid , SUM UTGIFTER , DRIFTSRESULTAT Overskudd /Underskudd Resultat før finansinnt./- kostn Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter div. Renteutgifter RESULTAT ETTER FINANS FO HORDALAND RESULTATREGNSK Note 2012 AP Driftsinntekter: Tilskudd Andre inntekter Kursinntekter 0 OU-midler Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kontingenter Lønns-og personalkostnader Avskrivninger Lokaler/kontorkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Side 25

26 Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter Rentekostnader 0 Sum finansinntekter/-kostnader Ordinært resultat Årets resultat Protokoll Årsmøte FO Hordland Årsmøte tar orientering om regnskap 2012 til orientering Følgende hadde ordet i saken: Nina Tillfjord, Arne Skogedal, Anette Mickelsen, Erik Birkeland, Grethe Kvist Årsmøte tar orientering om regnskap 2012 til orientering SAK 4.2/2013 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I HORDALAND-FO FOR PERIODEN TIL Komiteens mer: På årsmøtet ble følgende valgt: Lene Bakke, s, leder Brit Olin Styve, s Harald Pedersen, s til Liv Doksrød, s, fra Til møte i kontrollkomiteen meldte Harald Pedersen at han har meldt seg ut av FO og derfor må trekke seg som av kontrollkomiteen. Styret i FO-Hordaland har meddelt kontrollkomiteen at Liv Doksrød går inn som etter Harald Pedersen fra Antall møter og saker behandlet: I 2011 hadde komiteen 4 møter og behandlet 23 saker. I 2012 var det også 3 møter og 16 saker ble behandlet. Det var innkalt til møte , møtet ble flyttet til januar Hittil i 2013 har styret hatt 2 møter og behandlet 10 saker. I perioden har kontrollkomiteen vært spesielt bekymret for det dårlige oppmøte til representantskapet. Kontrollkomiteen har hilst velkommen en debatt om representantskapets form, rolle og innhold som øverste organ i avdelingen mellom årsmøtene. Arbeid i komiteen: Kontrollkomiteens arbeid er regulert av eget mandat hvor komiteens arbeidsoppgaver er nedfelt. Bl.a. skal det føres tilsyn med avdelingens virksomhet og påse at den følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Det forutsettes at komiteen legger spesielt vekt på den økonomiske siden av avdelingens virksomhet. Kontrollkomiteen har som ansvarsområde avdelingens virksomhet uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen fungerer som forutsatt i henhold til vedtekter og avtaler. Skal samarbeide med revisjonen slik at felles ressurser brukes på en effektiv måte. Kontrollkomiteen avgir beretning om sitt arbeid og hvilke konklusjoner de har trukket for sitt ansvarsområde til møter som behandler årsberetning og regnskap. Kontrollkomiteen har i inneværende periode lagt følgende til grunn for sitt arbeid: Kontrollkomiteen kontrollerer protokoller fra AU, styrets møter og representantskapsmøtene. Kontrollkomiteen har ikke deltatt i utvalgsmøter siste periode. Kontrollkomiteen deltar i styremøter med jevne mellomrom Kontrollkomiteen deltar på representantskapsmøter og årsmøter Side 26