Protokoll Årsmøte FO Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte FO Hordaland 20.- 21.3.13"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte FO Hordaland

2 Oversyn representanter og deltaking på representantmøtet. Representanter med tale-, forslag- og stemmerett: Etternavn Fornavn Firma Årsmøte dag 1 Årsmøte dag 2 Forfall Øen Renathe AVDELINGSSTYRET Tveit Sunniva AVDELINGSSTYRET Sveine Anne AVDELINGSSTYRET Røyrvik Dagny AVDELINGSSTYRET Ottesen Johnny AVDELINGSSTYRET Opskar Kjetil AVDELINGSSTYRET Michelsen Annette AVDELINGSSTYRET Nielsen Egil AVDELINGSSTYRET Demir Carjet AVDELINGSSTYRET Amano Marcos AVDELINGSSTYRET Aarskog Jan AVDELINGSTYRET Titlestad Kristine AVDELINGSTYRET Tillfjord Nina AVDELINGSTYRET Kvist Grethe AVDELINGSTYRET Larsen Kenneth AVDELINGSTYRET Grahl-Madsen Åse AVDELINGSTYRET Johannessen Geir AVDELINGSTYRET Uleberg Arvid BERGEN KOMMUNE Tvedt Anna BERGEN KOMMUNE Totland Frøydis BERGEN KOMMUNE Ringheim Anny BERGEN KOMMUNE Nærøy Linda BERGEN KOMMUNE Nordanger Susanne BERGEN KOMMUNE Melvær Norunn BERGEN KOMMUNE Meen Gunhild BERGEN KOMMUNE Matthiesen Stela BERGEN KOMMUNE Birkeland Erik BERGEN KOMMUNE Gjervik Lars BERGEN KOMMUNE Devik Trude BERGEN KOMMUNE Marquard Camilla BERGEN KOMMUNE Pettersen Gunnhild R BERGEN KOMMUNE Unneland Rolf HELSE BERGEN Strømme Kjersti HELSE BERGEN Lid Anette HELSE BERGEN Haarstad Marlin HELSE BERGEN Jacobsen Elisabeth HELSE BERGEN Sperrevik Ingvild REGION HARDANGER Hagen Vibeke REGION HARDANGER Brakestad Birte REGION HARDANGER Skogedal Arne REGION MIDTHORDLAND Oen Anne REGION MIDTHORDLAND Mallesvik Elisabeth REGION MIDTHORDLAND Side 2

3 Lunde Marianne REGION MIDTHORDLAND Henriksen Mona REGION MIDTHORDLAND Hovland Saritha REGION MIDTHORDLAND Pettersen Hege S REGION MIDTHORDLAND Folkedal Sølvi REGION MIDTHORDLAND Tinbod Laila REGION NORDHORDLAND Lærkerød Cecilie REGION NORDHORDLAND Amundsen Jimmy REGION NORDHORDLAND Valvatna Ina REGION SUNNHORDLAND Dale Ragnhild REGION SUNNHORDLAND Nygård Sølvi REGION SUNNHORDLAND Kehr Anita REGION SUNNHORDLAND Jansen Kari REGION SUNNHORDLAND Arnesen Hanne REGION SUNNHORDLAND Berg Greta REGION SUNNHORDLAND Schei Jon Anders STAT, BUFETAT Hysing Astrid Dahle STAT, BUFETAT Berntsen Margaret STAT, HIB Lunde Bjørg Konglevoll FYLKESKOMMUNEN Valland Anna VIRKE Knoff Randi VIRKE Silseth Geir VIRKE Deltakere med tale- og forslagsrett: Etternavn Fornavn Firma Årsmøte dag 1 Årsmøte dag 2 Forfall Bakke Lene Kontrollkomiteen 1 0 Haarstad Marlin Organisasjonstillitsvalgt 1 1 Haugen Inger Johanne Valgkomiteen 0 1 Doksrød Liv 1 1 Permisjonssøknader behandlet utnder årsmøtet: Marcos Amano innvilget permisjon Trude Devik innvilget permisjon kl og kl og ut dagen. Sak 2.1 Godkjenning av innkalling Innkaller med minst seks ukers varsel FO Hordaland sin hjemmeside pr e-post annonsering Fontene nr utgivelse Medlemsblad: Forslag fra mer og klubber til saker må gjøres minst fire uker før møte Ingen saker Saker med styrets innstilling gjøres tilgjengelig minst to uker før årsmøte FO Hordaland hjemmeside, med e-post om det E-post med årsmøtesaker Innkalling til Årsmøte godkjennes Side 3

4 Innkalling til Årsmøte godkjennes. Sak 2.2 Valg av dirigenter Randi Vartdal Knoff og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Følgende hadde ordet i saken: Grethe Kvist Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: AU Randi Vartdal Knoff, Erik Birkeland og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Randi Vartdal Knoff, Erik Birkeland og Marcos Amano er årsmøtets dirigenter Sak 2.3 Valg av møtesekretærer Geir Johannessen og Anita Kehr er møtesekretærer Geir Johannessen og Anita Kehr er møtesekretærer Sak 2.4 Valg av protokollkomité Norun Melvær og er protokollkomité Norun Melvær og er protokollkomité Sak 2.5 Valg av redaksjonskomité Carjet Demir, Anne Sissel Oen, og Jan Aarskog er redaksjonskomité Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Larsen Forslag fremmet under behandlingen: Forslagstiller: Kenneth Larsen I tillegg til foreslått redaksjonskomite foreslås Margareth Berntsen Carjet Demir, Anne Sissel Oen, Margareth Berntsen og Jan Aarskog er redaksjonskomité Sak 2.6 Valg av tellekorps Forslag til tellekorps legges frem i møte Side 4

5 Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Tellekorps blir Kenneth Larsen og Nina Tillfjord Nina Tillfjord og Kenneth Larsen blir valgt til tellekorps SAK Godkjenning av saksliste og dagsorden Forslagsstiller: Avdelingsstyret TIDSPLAN SAK Onsdag Kl SAK 1 ÅPNING Hilsningstale Grethe Kvist navneopprop SAK 2. KONSTITUERING 2.1 Innkallingens lovlighet 2.2 Valg av dirigenter 2.3 Valg av sekretærer 2.4 Valg av protokollkomité 2.5 Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7 Godkjenning av saksliste og dagsorden 2.8 Godkjenning av forretningsorden SAK 3. ÅRSBERETNING 3.1 Beretning FO Hordaland Beretning Internasjonalt utvalg 3.3 Årsberetning Kvinnepolitisk utvalg 3.4 Beretning Tariffpolitisk utvalg 3.5 Beretning YFU B 3.6 Beretning YFU S 3.7 Beretning YFU V 3.8 Beretning valgkomité SAK 4 REGNSKAP OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING 4.1 Regnskap Kontrollkomiteens beretning Hilsningstale Ketil Ostling - barnevernsløftet LUNSJ SAK 5 INNKOMNE FORSLAG OG AVDLINGENS HANDLINGSPROGRAM Innkomne forslag 5.1. Avdelingsleder mandat 5.2 Avdelingsleder - frikjøp 5.3 Nestleder - mandat 5.4 Avdelingssekretær mandat 5.5 organisasjonstillitsvalgt mandat 5.6 Organisasjonstillitsvalgt - frikjøp Side 5

6 5.7 Avdelingsstyret - mandat 5.8 Arbeidsutvalget - mandat 5.9 Kasserer mandat 5.10 Valgkomité - mandat 5.11 Kontrollkomité - mandat 5.12 Rådgivende utvalg mandat Internasjonalt utvalg Kvinnepolitisk utvalg Tariffpolitisk utvalg Yrkesfaglig utvalg B&S&V 5.13 Faggruppe skole - mandat 5.14 Klubber og klubbtilskudd 5.15 Handlingsprogram uttalelser Uttalelse sosial boligpolitikk Uttalelse mindreårige asylsøkere Uttalelse utviklingshemmede SAK 6 ØKONOMI 6.1. Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden 6.2 Budsjett 2012 vedlegg: Veiledning budsjett SAK 7. FASTSETTING AV REPRESENTANTSKAPETS STØRRELSE OG SAMMENSETNING 7.1 Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning PAUSE MIDDAG MARKERING Kaffe og kake FORESTILLING Tapas Torsdag ÅPNING DAG Redaksjonskomite saker SAK 8 VALG 8.a Avdelingsstyret 8.b Yrkesfaglige utvalg 8.c Rådgivende utvalg 8.d valgkomite 8.e kontrollkomite 8.f Andre valg 8.f1 organisasjonstillitsvalgt LUNSJ MØTE PENSJON Årsmøte godkjenner saksliste og dagsorden. Årsmøte godkjenner saksliste og dagsorden. Side 6

7 Forslag til dagsorden behandlet kl. 12: Forslagstiller: Jan Aarskog Ny sak/uttalelse: Stopp sosial dumping i barnevernet. Ny sak : Uttalelse: Stopp sosial dumping i statens barnevern. SAK 2.8 Forretningsorden Årsmøte FO Hordaland 2013 Forslagsstiller: Avdelingsstyret 1. Taletid Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. 2. Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall. 4. Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. 5. Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. Årsmøte vedtar det framlagte forslag til forretningsorden Årsmøte vedtar det framlagte forslag til forretningsorden SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold 1. FO Hordaland: Medlemmer Tillitsvalgte Klubber Årsmøte Side 7

8 6. Representantskapet Styret Arbeidsutvalget Utvalg og komiteer Tillitsvalgtskolering, kurs og konferanser, arrangement Økonomi FO HORDALAND en aktiv del av Fellesorganisasjonen Landsstyret Sentrale rådgivende utvalg Sentrale komiteer Sentrale faggrupper Representasjon LO LANDSORGANISASJONEN LO Hordaland LO I Bergen og omland LO kommune i Hordaland Representantskap LO sentralt Andre samarbeidspartnere i denne perioden Avdelingen arbeider i tråd med prinsipprogram og vedtekter som FO vedtar på kongressen som holdes hvert 4. år. I vedtektene 12 finner vi bestemmelser om avdelingens organisasjonsområde, avdelingens ansvar og oppgaver. FO Hordaland har kontorsekretær i 50 % stilling og Astrid Vatten har vært ansatt i hele denne perioden. Arbeidet for menes lønn- og arbeidsforhold har høyest prioritet og preger mye av arbeidet i hverdagen, det være seg samtaler med mer og kurs/skolering av tillitsvalgte. Ordningen med faste møter for tillitsvalgte for å heve kompetansen i arbeidet som tillitsvalgt har fortsatt og i tillegg er det nå startet opp faste møter med veiledning i forhold til ssaker. FO Hordaland, FO Sogn- og fjordane og FO Rogaland har etablert et fast samarbeid med møter tre ganger årlig. Tema er saker av felles interesse og mulige områder for samarbeid. FO Hordaland: Medlemsstatus yrkesgruppe Yrkesaktive sosionomer ikke yrkesaktive barnevernpedagoger Studenter vernepleiere Pensjonist/trygdet Velferdsarbeidere/andre Medlemmer FO Hordaland hadde pr mer. Dette er en økning på 146 mer. Side 8

9 FO hadde som mål å komme opp i over mer innen og vi i FO Hordaland som pleier å ha ca 10 % av det totale stallet satte oss et mål om 2700 mer. Målet nesten nådd for hele FO og altså overoppfylt for Hordaland. Medlemstallet i FO Hordaland fortsetter å stige, men det er mange potensielle mer i alle sgruppene. Vi har hatt flere verveaksjoner, men styret er klar på at den beste måten å verve mer på, er å drive godt fagforeningsarbeid og synliggjøre dette. Da gjelder det både på område lønn og tariff, helse- og sosial politikk og det yrkesfaglige. Medlemsbladet som vi gir ut i forkant av årsmøte er ett bidrag til synliggjøring, nyhetsbrev på e-post, hjemmeside gode kurs og konferanser andre bidrag. Så er arbeidet vi gjør i forhold til ssaker svært viktig, for den enkelt men også som eksempler på hvorfor en bør være organisert. Studenter verves gjennom samarbeid med studentstyret og vi har også i denne perioden hatt forelesninger ved HiB og vært tilstede på andre arrangement på skolen. Medlemmene jobber innen ulike arbeidsgiverområder mer arbeider i kommunal/fylkeskommunal sektor - KS. Størst er Bergen kommune med ca 950 mer. Dernest er det Askøy og Stord med ca 70 mer hver. 62 mer arbeider etter private tariffavtaler 232 mer arbeider i Spekter området, i hovedsak Helse Bergen med 204. I Helse Fonna har vi 16 mer 247 mer har Staten som arbeidsgiver. Bufetat er den største arbeidsplassen her med 185 mer, ellers er det høgskolen i Bergen, Kriminalomsorgen og fylkesmannen 147 mer arbeider innenfor tariffavtalen mellom FO og Virke. Virke er private arbeidsplasser med offentlig støtte. Størst her er Bergensklinikkene med 27 mer Tillitsvalgte FO Hordaland har mange tillitsvalgte. Til sammen, når vi regner med de som har verv i organisasjonen og de som er tillitsvalgte på arbeidsplasser og hovedtillitsvalgte så er det ca 350 tillitsvalgte. Plasstillitsvalgte er der for sine mer på arbeidsplassen, Hovedtillitsvalgte for mer og plasstillitsvalgte i kommunen. I virksomheter som Spekter og Bufetat er det også tillitsvalgte på arbeidsplassene og noen i mer sentrale verv. Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere nye tillitsvalgte, skolering, arrangere andre former for møteplasser og etablere klubber. Kompetente tillitsvalgte, som føler seg trygg i bruken av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen blir lengre i sitt verv og styrker rettighetene til mene. Noen tillitsvalgte er frikjøpte: BSV Medlem Verv Lønnet av % S Grethe Kvist Leder 100 % FO Hordaland V Kenneth Larsen Avdelingssekretær 80 % FO V Marlin Haarstad Organisasjonstillitsvalgt 50 % FO Hordaland Kommunal sektor KS B Carjet Demir Konsern 100 % Frikjøpt Hovedavtalen Bergen kommune hovedtillitsvalgt B Renathe Øen Konsern 100 % Frikjøpt Hovedavtalen Bergen kommune tillitsvalgt S Anita Kehr Hovedtillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Stord kommune V Anne Sissel Oen Hovedtillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Øygarden kommune V Nina Tilfjord Hovedtillitsvalgt 10 % Frikjøpt Hovedavtalen Lindås kommune SPEKTER Helse Bergen V Rolf Unneland Foretakstillitsvalgt 20 % Frikjøpt Hovedavtalen Side 9

10 Bufetat region Vest B Jan Aarskog Regiontillitsvalgt i % Frikjøpt Hovedavtalen S Jan Morten Anvedsen Regiontillitsvalgt i % Frikjøpt Hovedavtalen Klubber Avdelingsstyret og representantskapet har i flere møter diskuterte klubbarbeid. FO Hordaland prioriterte å etablere 5 nye klubber i Dette gjaldt 1. Voss kommune 2. Sandviken sjukehus/helse Bergen 3. Felles klubb Nordhordland 4. Fjell kommune 5. Hordaland Friomsorgskontor I vedtaket fra representantskapet heter det at alle klubbar i Hordland skal velja eit styre på minimum 3 personar leiar, kasserar og sekretær. Vert det valt fleire vert dei kalla styre. Årsmøte er klubben sitt høgaste organ, og skal haldast årleg innan utgangen av februar. I tillegg til årsmøte, skal klubbane halda minimum eit smøte kvart år. Klubbane får tilskot frå avdelinga etter vedtekne retningsliner. Når det gjelder disse fem klubbene gjenstår fortsatt Fjell kommune og Nordhordland. I perioden er det opprettet tre andre klubber; Helse Bergen, Habiliteringstjenesten Helse Bergen, Avd. poliklinikker Fylkesmannen i Hordaland Situasjonen pr KLUBB KLUBBLEDER MEDLEMMER KS KOMMUNAL SEKTOR 1. FO Klubben Bergen kommune Carjet Demir FO klubben Askøy kommune Sølvi Folkedal FO klubben OS kommune Arne Skogedal Fo klubben Stord kommune Sølvi Nygård FO klubben Øygarden kommune Anne Sissel Oen FO klubben Indre Hardanger Ingvild Sperrevik 28 (Odda kommune og Ullensvang Herad) FO klubben Voss kommune Frode Steen-Olsen 48 SPEKTER 7. Helse Bergen Rolf Unneland Fo klubben Helse Bergen; Habiliteringstjenesten Ørjan Moldestad 5 9. FO klubben Helse Bergen; Avd. poliklinikker Marlin Haarstad? 10. FO Klubben Helse Bergen, Sandviken sykehus Jonny Ottesen 37 STAT 11. Fo klubben Bufetat Bergen Anne Brit Sveine FO klubben Hordaland Friomsorgskontor Ingrid Hordvik FO klubben Fylkesmannen i Hordaland Frode Andvik 8 Årsmøte På årsmøte 2011 vedtok vi HANDLINGSPLAN FO HORDALAND De prioriterte områder i handlingsplan ble vedtatt på første representantskapsmøte etter årsmøte og har vært utgangspunkt fora avdelingens arbeidsinnsats i denne årsmøteperioden. Side 10

11 FO Hordaland har i årsmøteperioden prioritert; arbeidet med lønn- og arbeidsforhold forsvar og forbedring av velferdsstaten gjennom uredde stemmer arbeidet mot New Public Management arbeidet for å forsvare og å styrke våre utdanninger Følgende 21 punkt ble så prioritert under de ulike områdene. LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 1. Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt og uttelling for kompetanse, herunder realkompetanse 2. Motarbeid undergraving av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsordning 3. Sette fokus på konsekvenser for av bruk av anbudsprinsipper, konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester 4. Styrke kompetansen til lokale tillitsvalgte i forhold til gjennomføring av lokale forhandlinger og lokalt lønnsarbeid HELSE- OG SOSIALPOLITIKK 5. Sikre at Uredde Stemmer blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å ivareta og synliggjøre svikt velferdsstaten 6. Følge opp NAV med spesielt fokus på å bevare og utvikle sosialfaglig arbeid 7. Følge opp og ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblematikk, med særlig vekt på kompetansebygging. 8. Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger med oppfølging YRKESFAGLIG ARBEID 9. Arbeide for å sikre og videreutvikle FOs profesjoner 10. Arbeide for at etisk bevissthet og faglig kvalitet kjennetegner våre yrkesgrupper BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK 11. Styrke våre yrkesgruppers rolle i skolen 12. Bidra til økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon for barn og unge LIKESTILLINGSPOLITIKK 13. Være aktive i likelønns- og likestillingspolitisk arbeid 14. Arbeide for å få økt antall menn inn i yrkene våre KVINNEPOLITIKK 15. Være aktive i kvinnepolitisk arbeid 16. Bidra til at kvinners situasjon på arbeidsmarkedet styrkes INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 17. Arbeide for å forankre avdelingens internasjonale engasjement på arbeidsplasser og i klubbene 18. Øke kunnskap om fagforeningsarbeid i andre land ORGANISASJON 19. Følge opp og styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering, nettverksmøter, etablering og vedlikehold av klubber og studentlaget 20. Verve mer og studentmer 21. Drive god sservice og støtte til mene i de sakene der mene trenger bistand Representantskapet Vi har de siste årene hatt to dagsmøter og to møter med overnatting, hvor den ene dagen er temamøte ofte også åpent for mer. Vedtatt representantskapsmodell gir i underkant av 80 mer. I gjennomsnitt er det som møter. Bedre fremmøte på møtene har vært debattert i perioden og forslag om endringer i møtestruktur og innhold blir sak på årsmøte Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet Arbeidsgiverområde Antall mer Antall repr. pr i dag (2011) Antall mer Antall repr. pr 2013 Side 11

12 Bergen kommune Andre kommuner region Nordhordland region Sunnhordland region Midhordland region Hardanger inkl fylkeskommunen Spekter Stat Bufetat Andre stat VIRKE Private Avdelingstyret Sum Representanter 77 Protokoll Årsmøte FO Hordland Noen av sakene vi har hatt til behandling i representantskapet i perioden: Utdanningsdebatten. Notat fra politiske ledelse i FO dannet utgangspunkt for debatten Handlingsplan for årsmøteperioden. Som også synliggjorde prioriterte områder Klubbarbeid. Handlingsplan for etablering av flere klubber i avdelingen Uredde Stemmer. Svikt i velferdsstaten synliggjøres og velferdsstaten styrkes Tariffoppgjøret. Hovedoppgjøre som mellomoppgjør tema for debatt Budsjett og regnskap for FO Hordaland. Faste saker hvert år Vervekampanje Mobbing og utstøting i arbeidslivet. Skolering også åpen for andre tillitsvalgte Samarbeid med TASWO sosialarbeiderforeningen i Tanzania Arbeidstidsordninger FO Hordaland rasismefri sone. Norsk Folkehjelp Utfordringer i velferdsstatens yrker Los sdebatt Valgkampprosjektet LO Bergen og omland. Veivalg 2013 Asylpolitikk, enslige mindreårige. Debatt etter film Styret Styret har hatt god spredning mht arbeidsgiverområde, erfaring og arbeidsfelt, en god blanding av erfarne fagforeningsfolk. Det har ikke vært utskiftning i styret i denne perioden. Styremøtene har vi på dagtid. Det har vært seks styremøter i 2011 og tilsvarende i 2012, I tillegg har vi hatt årlig styresamling. Etter årsmøte i 2011 var det styresamlingen i Krakow. Da jobbet vi videre med handlingsplanen vedtatt på årsmøte, samt skolerte oss i uredde Stemmer som metode for å synliggjøre svikt i velferdsstaten og således styrke denne. Styresamlingen i 2012 hadde vi på Flom og Myrdal og tema var fagforeningens rolle i det sosialpolitiske arbeidet. FO Hordaland avdelingsstyret; BSV Medlem Verv Arbeidsgiver område S Grethe Kvist Leder KS Side 12

13 V Kenneth Larsen Nestleder KS V Nina Tillfjord kasserer KS B Carjet Demir KS S Åse Grahl-Madsen KS S Egil R Nielsen KS S Marcos Amano Privat B Renathe Remes Øen KS B Jan Aarskog Yrkesfaglig B Stat, Bufetat S Dagny Røyrvik Yrkesfaglig S Virke V Jonny Ottesen Yrkesfaglig V Spekter S Kristine G. Titlestad student S Sunniva Tveit student S Kjetil Oppskar 1.vara KS V Annette Michelsen 2.vara KS S Anne Britt Sveine 3.vara Stat, Bufetat V Geir Johannessen Landsstyret KS Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget møtes hver tredje uke til tretimers møte på ettermiddagstid. Formål med disse møtene er å effektuere styrevedtak og forberede styremøter. Årlig blir det ca 16 AU møter i løpet av et år. Mellom møtene i avdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av avdelingsstyrets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget; BSV Medlem verv S Grethe Kvist leder V Kenneth Larsen nestleder V Geir Johannessen sekretær B Carjet Demir Utvalg og komiteer I denne perioden har vi hatt følgende rådgivende utvalg og komiteer; IU TAPO KPU YFU B YFU S YFU V Internasjonalt utvalg Tariffpolitisk utvalg Kvinnepolitisk utvalg Yrkesfaglig utvalg Barnevernpedagoger Yrkesfaglig utvalg Sosionomer Yrkesfaglig utvalg Vernepleiere Valgkomite Kontrollkomitè Beretning fra utvalg og komiteer er egen sak til årsmøte. Internasjonalt utvalg har etablert et samarbeid med sosialarbeiderforeningen i Tanzania, i regionen Kilimanjaro. Tariffpolitisk utvalg har brukt mye tid til forberedelser til Hovedtariffoppgjørene og lokale lønnsforhandlinger.. FO sin tariffpolitikk skal henge sammen, fra sentralt til lokalt nivå. Det er fremdeles to store utfordringer her; rettferdig uttelling for kompetanse og rimelig uttelling for lang ansiennitet! Kvinnepolitisk utvalg har gjennom Sommerfugler over Askøy jobbet for å synliggjøre tall på drap i nære relasjoner og bidra til mer åpenhet rundt vold i nære relasjoner. FO Hordaland har hatt ett yrkesfaglig utvalgsiden sammenslåingen i I denne perioden har vi hatt tre utvalg. Side 13

14 Yrkesfaglig utvalg Barnevernpedagoger arrangerte gratis fagkonferanse for FO mer i Konferansen tok utgangspunkt i Nou 20/12:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Yrkesfaglig utvag Sosionomer har startet arbeidet med å få til en NAV konferanse i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Yrkesfaglig utvalg Vernepleiere var aktivt med da avdelingen arrangerte en møterekke i seks kommuner med tema kommunalt ansvar og overinvolvering Kontrollkomiteen føre tilsyn med avdelingens virksomhet og påser at følger lover og forskrifter blir fulgt, at avdelingen jobber i tråd med vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Komiteen legger spesielt vekt på den økonomiske siden av avdelingens virksomhet. Valgkomiteen har blitt supplert med vararepresentanter og jobbet med forbereder valg til årsmøte. Vi har i denne perioden også hatt lokale faggrupper. Faggruppe Barn og unge Faggruppe NAV Faggruppe Rus og psykiske helse Faggruppe Utviklingshemmede Faggruppen NAV ble søkt supplert da kun to var valgt inn ved årsmøte. Det lykkes ikke og gruppen har ikke vært i aktivitet. Faggruppe Barn og unge Faggruppe Rus og psykisk helse Faggruppe Utviklingshemmede Tillitsvalgtskolering, kurs og konferanser, arrangement Kompetansebygging av tillitsvalgte er en kontinuerlig og prioritert oppgave. Dette krever tid og ressurser fra avdelingen. I løpet av denne årsmøteperioden har følgende vært arrangert; 2011 målgruppe Tillitsvalgtskolering Grunnkurs, FO som organisasjon, tillitsvalgtrollen og avtaleverket Tillitsvalgtskolering LO Trondheimskonferansen Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering: arbeidstidsordninger Tillitsvalgtskolering Tariffkonferanse Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering lov, avtaleverk, forhandlinger mer 1,mai arrangement mer møte Samhandlingsreformen mer Valgkampmøte om barn i fattige familier mer FO kafé: Barn, unge og barnevern mer FO kafé: Bemanningsnormer i kommunalt barnevern mer FO kafé: Rus og psykisk helse mer FO kafé: Vern barn, styrk barnevernet mer FO kafé: Vernepleiere og utdanning, hva skjer? mer FO kafé: sosialt arbeid i nord og sør, Tanzania og Norge studenter jobbsøkerkurs 2012 målgruppe Tillitsvalgtskolering Grunnkurs: FO som organisasjon og tillitsvalgtrollen Tillitsvalgtskolering Grunnkurs, FO som organisasjon og avtaleverket Tillitsvalgtskolering Lokale forhandlinger Side 14

15 Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering Tillitsvalgtskolering tillitsvalgtskolering mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer studenter 1.hjelpskurs lokale forhandlinger Tillitsvalgtskolering lov, avtaleverk, forhandlinger Turnuskurs LO Trondheimskonferansen Excellkurs Budsjettarbeid Konferanse: Vold mot kvinner Konferanse: Det biologiske prinsipp Vernepleiemarkering Hordaland konferanse: Kvinner i ledelse 1,mai arrangement Konferanse. Skole Visning filmen DE ANDRE om asylsøkere FO kafé: Medavhengighet FO kafé: Tariffoppgjøret FO kafé: sosialt arbeid, Tanzania Jobbsøkerkurs Økonomi Avdelingen har også i denne perioden jobbet for å ha god økonomistyring og sikre et overskudd på 5 % av årlige inntekter som vi får i form av tilskudd fra FO. Avdelingssekretær jobbet 20 % redusert i årsmøteperioden, noe som har gjort det mulig for oss å frikjøpe organisasjonstillitsvalgt i 20 %. Med egne midler fra avdelingen har vi kunnet øke frikjøp til 50 %. Vi la opp til et høyt aktivitetsnivå hvor vi skulle bruke av oppspart kapital. Det er nok slik at arbeidskapasiteten i avdelingen setter grenser for hva vi kan ha av aktivitet og vi går inn i et nytt budsjettår med økt oppspart kapital. Driftsutgiftene er stabile, vi har nå 5 kontor i 4. etasje i Folkets hus og nyter godt av tett lokalisering med andre fagforeninger. Det ene kontoret leier vi ut til FO og virksomhetstillitsvalgt i Bufetat. Leder har hatt faste møter med kasserere og kontorsekretær og forberedt saker om økonomi for Arbeidsutvalget. Representantskapet har godkjent regnskapet for 2011 og vedtatt budsjett for Representantskapet har også vedtatt revidert budsjett i løpet av budsjettåret. FO HORDALAND en aktiv del av Fellesorganisasjonen Også i denne årsmøteperioden har avdelingen hatt et tett og konstruktivt samarbeid med sentrale styre, råd og utvalg i forbundet. Hordalandsavdelingen er fortsatt den nest største avdelingen i FO og en aktiv avdeling. Her er en oversikt over tillitsvalgte fra FO Hordaland som har hatt sentrale verv: Landsstyret Landsstyrets mer velges på kongressen. Avdelingen fortsetter med samme representanter i Landsstyret som vi hadde i forrige kongressperiode. BSV Medlem Verv periode V Geir Johannessen Representant S Grethe Kvist 1.vara B Carjet Demir 2.vara Sentrale rådgivende utvalg Det er landsstyret som velger representanter i sentrale rådgivende utvalg. BSV Medlem Verv Side 15

16 S Grethe Kvist Organisasjonsutvalget S Susanne Trønnes Kvinnepolitisk utvalg B Carjet Demir Tariffpolitisk utvalg B Jan Aarskog Tariffpolitisk utvalg S Peter Magnus Internasjonalt utvalg S Dagny Røyrvik Helse og sosialpolitisk utvalg Protokoll Årsmøte FO Hordland Sentrale komiteer Det er kongressen som velger valgkomitè Einar Ingebrigtsen Valgkomite Sentrale faggrupper Det er Landsstyret som velger representanter til faggruppene. BSV Medlem Verv V Erik Birkeland Faggruppe for ansatte i 1. linjetjenestene til personer med utviklingshemming S Liv Doksrød Faggruppe for ansatte i somatiske sykehus S Inger Valle Faggruppe for ansatte i kriminalomsorgen S Ingvild Fauske Faggruppe barnevernet Representasjon LO LANDSORGANISASJONEN Vi er godt representert i LO, både lokalt og sentralt og bruker LO aktivt for å få gjennomslag for våre saker. LO Hordaland LO Hordaland arrangerer Fylkeskonferanse for LO styrene i fylket, samt faste møter hvor fagforeningene i fylket og LO foreningene i distriktet møter. LO I Bergen og omland Det er flere LO foreninger i Hordaland, hvorav LO i Bergen og omland er den største. Grethe Kvist har vært styre de siste fire årene. Representantskapet LO Bergen og omland. Det er antall yrkesaktive mer i område Bergen og omland som avgjør antall representanter i Representantskapet. FO har i løpet av denne årsmøteperioden økt opp til 4 representanter. Følgende ble valgt på sist årsmøte: Medlem Verv Grethe Kvist LO i Bergen og omland Styret-representant Representantskapet-vara Kenneth Larsen LO i Bergen og omland Representantskapet- Åse Grahl-Madsen LO i Bergen og omland Representanskapet- Jonny Ottesen LO i Bergen og omland Representantskapet- Carjet Demir LO i Bergen og omland Representantskapet-vara Linda Myklebust LO i Bergen og omland Representantskapet-vara LO kommune i Hordaland er et samarbeidsorgan for fagforeninger i offentlig sektor. Kenneth Larsen og Carjet Demir er representert i styret i LO kommune. Side 16

17 Representantskap LO sentralt Kenneth Larsen er en av FO sine representanter i LO sentralt sitt representantskap, og representant til LO Kongressen.. Andre samarbeidspartnere i denne perioden Hordaland Barnevernsamband Arbeidernes opplysningsforbund 8.mars initiativet Robin Hood huset Ship to Gaza Røde Kors Samarbeid om politikerlunsj Styreverv Medlem i arbeidsgruppen Kvinnefestivaluken Møte om Sigøynernes situasjon Styreverv Samarbeid om konferanse kvinner og vold Årsmøte tar beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland til orientering Årsmøte tar beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland til orientering SAK 3.2 BERETNING Internasjonalt Utvalg Utvalget består av navn Verv/oppgaver Lene Fjellsbø prosjekt TASWO i Bergen høst 2013 Silje Skår Jacobsen årsrapport Hege Rekdal økonomi Henriette Nilsen Hanne Synøve Ryssdal Cecilie Storm Peter Magnus Utvalget har hatt møter på følgende dager: Saker Mars. Utvalet støtter TASWO med NOK, etter visse forbehold. Vedtar pilotprosjekt med TASWO over ett år fram til (Vedlegg 1). August ; Mottar rapporter fra deltakere på TASWO-K GM Desember; Presenterer budsjett og planer for 2013 Arrangementer Utvalet arrangert FO-Kafe på den internasjonale sosialarbeidardagen Dar es Salaam. Møte med TASWA national leaders at HQ, Anna Swai ( Development Director), Stella Mngodo (Treasurer) Meinrad Lembuka Tamambele (Secretary) Peter Magnus deltok fra FO. Side 17

18 Moshi. Møte med ledelsen i TASWA med Mama Agnes Urassa (Chairperson), Herry Adili (Secretary), Ng amilo Mbwalila, (Treasurer), Upendo Ramadhani (Vice Treasurer), Duncan Mgati (Member). Fra FO ; Peter Magnus Moshi ; Hege Rekdal og Geir Johannesen deltar på TASWO-K GM Sept. Utvalet har deltatt i samling for alle Internasjonale utvalg i Trondheim. Silje Jakobsen og Peter Magnus deltar Internasjonal Cafe på Cafe Saana. Ca 25 oppmøtte. Framlegg av representantar frå IU, og to sosialarbeidarstudentar frå Tanzania. Planer for ; Vedtak om søknad om budsjett for 2013 ; ,- ( Vedlegg 2) Besøk til Tanzania April/ Mai 2013 Besøk fra Tanzania Oktober 2013 Samling av internasjonale utvalg i Bergen Oktober 2013 Vedlegg 1 PILOT AGREEMENT OBJECTIVE; Strengthening Tanzanian Association of Social Workers Kilimanjaro branch, and the collaboration between TASWO-K and FO-H. Partners in the pilot project: Norwegian Union of Social Educators and Social Workers (FO) Hordaland Branch and Tanzanian Association of Social Workers (TASWO) Kilimanjaro Branch Short description of the project: The pilot aims to check out the possibilities for cooperation between FO-H and TASWO-K. The main goal of such cooperation is to strengthen the TASWO-K. Another goal is to establish a framework for professional discussion and/or exchange between the partners. The pilot will consist of making funds available for specific activities carried through by the TASWO-K in the 12 month period April 2012 March On the basis of the results and experiences of these activities, the partners will meet before April 2013 to evaluate the pilot and eventually discuss plans for long term cooperation. Elements of the pilot As part of the pilot, FO Hordaland will make a grant available to fund the following activities: 1. General meetings of the branch/workshops During the period TASWO-K will organise two separate one day meetings for the branch members. The meetings will combine discussions on organisational matters as well as Capacity building. The budget for each meeting/workshop will be TSH 2. Workplace visits and recruitment Start the work of identifying all social workers in their work places in Kilimanjaro region so as to assess, document and share their working conditions, challenges and benefits, talk to their employer about social workers working conditions as well as to invite them to the association. The budget for this activity will be TSH: Institutional framework and role of the partners in the pilot: FO Hordaland s role and responsibilities: To provide the funds for the listed activities To participate in at least one of the general meetings/workshops. The TASWO-Ks role and responsibilities: To plan and organize the activities To take care of all the practical tasks concerning activities. To make a written report on the activities Side 18

19 To provide accounts on how the grant from FO Hordaland has been used. Protokoll Årsmøte FO Hordland To write a suggestion for TASWO-K activities in the year , adding an application for funding. Planning of further activities Before the end of the pilot period, the partners should meet to evaluate the activities and discuss further cooperation. At this meeting, the written report on the activities accomplished, and a suggestion for further activities must be presented. This meeting could be done in conjugation with the second General Meeting/Workshop, or after agreement between the partners.. Vedlegg 2 ; Budsjettforslag for 2013 Beløp Kr. Utvalget vil holde 9 ordinære møter i møter med middag; 500,- x 5, Utvalget vil gi finansiell støtte til TASWO Kilimanjaro for året , etter søknad Utvalget vil delta på GM i Moshi i Mai 2013 og signere 3 års avtale. Reise for 2 deltakere x (biletter, visa, medisin med mer) Opphold i Moshi og reise 6 døgn x Reise for 2 TASWO medl. Moshi- Bergen-Moshi (oktober 2013) Oppholdsutgifter i Bergen 14 døgn for 2 TASWA medl Oktober 150,- x 14 x 2 (privat innkvartering). Hyttetur til Huglo i oktober Billetter til deltakelse på arrangementer i internasjonal uke FO Kafe oktober Andre diverse vertskapsutgifter i oktober Støtter til FO mer som reiser faglig til Tanzania etter søknad Enkeltstøtter til søkende organisasjoner etter søknad SUM Samling i Bergen for alle internasjonale utvalg? Årsmøte tar beretning fra Internasjonalt til orientering Årsmøte tar beretning fra Internasjonalt til orientering SAK 3.3/2013 Beretning Kvinnepolitisk Utvalg Utvalget består nå av: navn Sølvi Folkedal Susanne Irene Trønnes Annette Michelsen Eva Aarskog Stela Mathisen verv leder Sølvi Folkedal har fungert som leder for utvalget i hele perioden. Susanne Irene Trønnes har i perioden vært av kvinnepolitisk utvalg sentralt i FO. Side 19

20 Kvinnepolitisk utvalg har i perioden bestått av mellom 4 og 8 mer. Nå i slutten av perioden består utvalget av 5 mer. Vi har i en periode vært 4 mer. Dette er litt lite, vi blir sårbare i forhold til gjennomføring av møter dersom det ikke passer for alle. KPU har likevel jobbet jevnt og trutt i perioden. Om våren har vi nå årlige aktiviteter knyttet til Kvinnefestivalen og om høsten har vi etter hvert fått til årlige markeringer av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner som er 25. november. Utvalget har også i denne perioden hatt som mål å ha et fast møte i måneden utenom skoleferien. Dette har vi i all hovedsak klart å gjennomføre. Utover dette så har vi hatt noen faglige samlinger og ekstra møteaktivitet knyttet til prosjektarbeid, blant annet i forbindelse med Kvinnefestivalen som arrangeres i Bergen hvert år og prosjekter knyttet til Her følger en oversikt over aktiviteter KPU har tatt del i: Aktiviteter som KPU har satt i gang, deltatt i eller samarbeidet om i 2011: Deltakelse i 8. mars initiativet Konferansen Kvinner i ledelse. Konferansen er kommet i gang som en årlig konferanse (første gang i 2009) på initiativ fra KPU. Konferansen er et samarbeid mellom LO Stat og KPU. Fagforbundet har også støttet konferansen. Markering av FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. Markering på Torgallmenningen i samarbeid med Hieronimus stiftelsen. Elever ved design-linjen på Hop Videregående skole laget et stort kunsthjerte. Forbipasserende stoppet opp og klippet ut et lite papphjerte som de hang opp for å markere sin avstand mot vold mot kvinner. Hjertet henger nå utstilt på Hop videregående skole. KPU har hatt representant i KPU sentralt Spilt inn forslag til FO og KPU sentralt om utvikling av kvinnekurset videre. Inviterte styret og utvalg til å se filmen Jentene fra Dagenheim med diskusjonsforum etterpå. Tema: Kvinners rettigheter i arbeidslivet og fagforeningen. Fagsamling. Tema: Reproduseres menns makt i fagbevegelsen? og Likelønn. Deltakelse på Kvinner på Tvers-konferansen og FOs nettverkssamling i Oslo. Leserinnlegg Fontene Aktiviteter som KPU har satt i gang, deltatt i eller samarbeidet om i 2012: FO-cafe. Tema: Vold i nære relasjoner - medavhengighet Deltakelse i 8. mars initiativet Konferansen Kvinner i ledelse Deltakelse i plakataksjon mot voldtekt Sommerfuglprosjektet. Prosjekt som i 2012 satte fokus på vold mot kvinner i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 79 kunstnere ga kunstobjekter til prosjektet. Totalt fikk vi inn 90 kunstobjektet. Disse ble utstilt og siden solgt på auksjon. Salgsutstilling også i etterkant av auksjon. Vi har fått inn til sammen nærmere kr ,-. : Kr for salg av kunst + kr for salg av lodd og håndlagde kort. Disse pengene skal gå uavkortet til Hieronimus Stiftelsen som holder kurs for kvinner som lever med vold og kr ,- til leker og utstyr til barn som skal reetableres etter opphold på Krisesenteret. Prosjektet fikk en mindre omtale i Fontene i tillegg til at konferansen Vold i nære relasjoner ble annonsert i Fontene. Sommerfuglprosjektet har vært et samarbeid med Hieronimusstiftelsen, LO, kjøpesentre, frivilligheten v/askøy Røde Kors. Prosjektet ble finansiert med støtte fra FO sentralt, FO Hordaland, Askøy Røde Kors, Askøy Rotary, Fagforbundet og LO. Konferansen Vold i nære relasjoner en del av Sommerfuglprosjektet. Et samarbeid med Askøy Røde Kors og likestillingsutvalget til LO Hordaland. KPU har hatt representant i KPU sentralt Fremmet uttalelse om vold i nære relasjoner i repskapet Fagseminar. Tema: Vold mot kvinner og organisasjonsarbeid. Årsmøte tar beretning fra Kvinnepolitisk utvalg til orientering Side 20

21 Årsmøte tar beretning fra Kvinnepolitisk utvalg til orientering SAK 3.4/2013 Beretning Tariffpolitisk utvalg Medlemmer: BSV verv arbeidsgiverområde V Kenneth Larsen Leder B Carjet Demir KS B Renathe R. Øen KS S Sverre Sørensen Til mars 2012 KS S Anita Kehr Supplert fra juni 2012 KS V Randi Vartdal Knoff VIRKE B Jan Aarskog Bufetat/Stat V Anne Sissel Oen KS V Rolf Unneland Spekter Alle tariffavtale-områder skal være representert i utvalget. Arbeidsoppgaver Hovedtariffoppgjøret og forberedelser er sentralt i utvalgets arbeid Forberedt innspill og diskusjon om tariffpolitikk til Representantskapsmøter Ansvarlig for å forberede tariffkonferanse foran Hovedtariffoppgjørene Prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som avdelingen oversender Landsstyret Komme med innspill, diskusjoner, erfaringer og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger Ansvarlig for å jobbe med saker overført fra styret Bistå i lokale lønnsforhandlinger Drøfting av enkeltsaker Møteplan Utvalget har hatt som målsetting å ha ett møte hver uke. Dette har vi i hovedsak klart å gjennomføre første del av perioden, men høsten 2012 har vi måtte avlyse flere møter. Dette skyldes nødvendig prioritering av arbeid med lokale lønnsforhandlinger. Bedre og langsiktig planlegging av møtene blir sett på som viktig for å forbedre oppmøte og innhold i møter. Møtene har vært holdt på dagtid, varighet 3 timer. Oppgaver og aktivitet Mye av fokus har vært forberedelse til hovedtariffoppgjøret i Forberedt innspill og diskusjon om tariffpolitikk til Representantskapsmøter. Ansvarlig for Tariffkonferansen for alle tariffområder i oktober Konferansen vedtok en rekke prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som ble oversendt til Landsstyret i FO. Bidratt til styrket profilering av FO sin tariffpolitikk Ansvarlig for 1.hjelps kurs for lokale tillitsvalgte om lokale lønnsforhandlinger april Innspill, diskusjoner, erfaringer og forberedelser til lokale lønnsforhandlinger. Bidro til sentralt tillitsvalgt kurs for Virke-området høsten De fleste av utvalgets mer deltok på Trondheimskonferansen i 2011 og Utvalget har vært representert på Årskonferanse til Manifest Analyse i 2011 og Ansvarlig for utarbeidelse av veileder for lokale lønnsforhandlinger Side 21

22 Fra høsten 2012 forsøksordning med veiledning fra LO-jurist. Protokoll Årsmøte FO Hordland Utvalget mener det fortsatt er utfordring for avdelingen å koordinere det tariffpolitiske arbeidet innen Virkeområdet der vi har mer på 5 forskjellige tariffområder. Faste møter for tillitsvalgte på dette området er nå iverksatt. Utbygging og styrking av tillitsvalgtapparatet på andre tariffområder er i god gjenge. Veileder for lokale forhandlinger som tidligere HTV på Stord, Sverre Sørensen, var hovedansvarlig for, mener utvalget bør være et godt grunnlag for et sentralt hefte som kan brukes på landsbasis i KS området. Videre har utvalget og enkeltmer behandlet enkeltsaker og bistått i diskusjoner og råd om konfliktsaker. Årsmøte tar beretning fra Tariffpolitisk utvalg til orientering Årsmøte tar beretning fra Tariffpolitisk utvalg til orientering SAK 3.5/2013 Beretning Yrkesfaglige utvalg barnevernspedagoger I yrkesfaglig utvalg for barnevernspedagoger har I perioden bestått av; navn verv Jan Aarskog leder Bodil Grønnevik Hansen Nestleder og sekretær* Dag Bjørnar Gjerdingen Renathe Remes Øen Nestleder og sekretær *Endret i tråd med vedtak under Jan Aarskog ble på årsmøte valgt til leder. Utvalget konstituerte seg selv og valgte Renathe Remes Øen til nestleder og sekretær for utvalget. Utvalget har hatt jevnlig møter på ettermiddagstid. Utvalget har satt seg inn i FO sin politikk på det yrkesfaglige området og arbeide i tråd med kongressperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt. Utvalget har spesielt holdt seg orientert om seksjonens arbeid. Utvalget har vært et rådgivende utvalg i avdelingen og har lagt frem saker for vedtaksføre organ, blant annet i forbindelse med konferanse som ble holdt i utvalgets regi. Leder og nestleder har deltatt på to yrkesfaglige konferanse i regi av FO sentralt. Utvalget har videre bidratt med uttalelse ifht høring om faglig innhold i atferds institusjoner i Bufetat. I perioden har vi også hatt kontakt med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Volda med sikte på å få etablert en barnevernspedagog utdanning i Bergen. Videre har vi i perioden også arrangert en stor konferanse om det biologiske prinsipp med Magne Raundalen og Stig Åkeson Johnsen som forelesere. I forhold til neste årsmøte vil utvalget foreslå at arbeid i forhold til barns rettigheter til å bli hørt blir en del av mandatet. Vi vil også oppfordre til at et av utvalgene får holde en stor konferanse for mene hver høst i perioden. Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg barnevernpedagogene til orientering Følgende hadde ordet i saken: Renathe Remes Øen Forslag fremmet under behandlingen: Side 22

23 Korrigering fra Renathe Remes Øen: Bodil G. Hansen er ikke nestleder/sekretær. Det er Renathe Remes Øen som har disse vervene Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg barnevernpedagogene til orientering med korrigering fra Renathe Remes Øen. SAK 3.6/2013 Beretning Yrkesfaglig utvalg Sosionomer Utvalget består nå av: navn Dagny Rørvik Helene Bjorland Henriksen Kjetil Opskar Marita Refvik Henriksen Lone Lægreid verv leder Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg sosionomer til orientering Følgende hadde ordet i saken: Geir Johannessen, Eirik Birkeland, Grethe Kvist Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Årsmøte tar til etterretning og beklager at det ikke er kommet beretning fra utvalget. Årsmøte tar til etterretning og beklager at det ikke er kommet beretning fra utvalget. SAK 3.7/2013 Beretning - Yrkesfaglig utvalg vernepleier Navn Verv Jonny Ottesen Yrkesfaglig ansvarlig Erik Birkeland Medlem og personlig vara Svein Losne Torhild Bråthe Marte Bogstad Stud. til juni -12, ordinært resten av perioden Nils Lyseng Stud. til sommer 2012 Linda Myklebust permisjon Utvalget har hatt møter ca. annen hver måned. (4 Møter i 2011 og 6 møter i 2012). Utvalget har jobbet med følgende saker: - FO-kafe (2011) med tema «Vpl i dag og hvor går vi» - Informasjon om FO og jobbsøker-kurs for vpl. studenter i 1. og 3. klasse. - Oktober -12 arrangert miniseminar for vernepleier i 6 kommuner i Hordaland. - I samarbeid med TFFU arrangert kurs for vernepleiere om psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming. - Leder av utvalget har deltatt på YFU-konferanse arrangert av FO sentralt. Side 23

24 - Forsøkte å få til oppfriskningskurs i medikament-injeksjon i samarbeid med vernepleierutdanningen, HIB. Dette arbeidet bør taes opp igjen. - Flere av utvalgets mer deltok på vernepleiernes jubileumskonferanse «50 år og litt klokere». - Deltatt på studentvervingskampanjer ved HIB. Nordnes. Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg til orientering Årsmøte tar beretning fra Yrkesfaglig utvalg til orientering SAK 3.8/2013 Beretning Valgkomité Utvalget består nå av: navn verv BSV Inger Johanne Haugen leder B Helge Kvam S Kristian Malmo S Frøydis Lindseth vara V Anne Mette Borg Almeland vara V Årsmøte tar beretning fra Valgkomité til orientering Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Larsen Forslag fremmet under behandlingen: Forslagsstiller: Marcos Amano Årsmøtet tar til etterretning at det ikke foreligger beretning fra valgkomiteen Årsmøtet tar til etterretning at det ikke foreligger beretning fra valgkomiteen SAK 4/2013. REGNSKAP OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING 4.1/2013. REGNSKAP RESULTATREGNSKAP MED BUDSJETT FO AVDELING: 812 FO HORDALAND MÅNED ,0 INNTEKTER Resultat pr Budsjett Revidert budsjett Forbruks % av Disponibelt Kontonr budsjett Tilskudd fra FO sentralt , Ekstra tilskudd aktiviteter Kursinntekter 0 Side 24

25 3930 Andre inntekter/refusjoner , OU midler fra FO sentralt , Ref. Fra FO sentralt div.kurs SUM INNTEKTER , Gruppe UTGIFTER Revidert budsjett Resultat pr Budsjett Forbruks % av Disponibelt Spesifikasjon pr. formålsgruppe budsjett FO Hordaland internt , Fagpolitisk arbeid , Yrkesfaglig arbeid , Organisasjon og informasjon , Tillitsvalgtskolering , Klubber , Drift kontor , Internasjonalt arbeid , SUM UTGIFTER , DRIFTSRESULTAT Overskudd /Underskudd Resultat før finansinnt./- kostn Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter div. Renteutgifter RESULTAT ETTER FINANS FO HORDALAND RESULTATREGNSK Note 2012 AP Driftsinntekter: Tilskudd Andre inntekter Kursinntekter 0 OU-midler Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kontingenter Lønns-og personalkostnader Avskrivninger Lokaler/kontorkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Side 25

26 Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter Rentekostnader 0 Sum finansinntekter/-kostnader Ordinært resultat Årets resultat Protokoll Årsmøte FO Hordland Årsmøte tar orientering om regnskap 2012 til orientering Følgende hadde ordet i saken: Nina Tillfjord, Arne Skogedal, Anette Mickelsen, Erik Birkeland, Grethe Kvist Årsmøte tar orientering om regnskap 2012 til orientering SAK 4.2/2013 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I HORDALAND-FO FOR PERIODEN TIL Komiteens mer: På årsmøtet ble følgende valgt: Lene Bakke, s, leder Brit Olin Styve, s Harald Pedersen, s til Liv Doksrød, s, fra Til møte i kontrollkomiteen meldte Harald Pedersen at han har meldt seg ut av FO og derfor må trekke seg som av kontrollkomiteen. Styret i FO-Hordaland har meddelt kontrollkomiteen at Liv Doksrød går inn som etter Harald Pedersen fra Antall møter og saker behandlet: I 2011 hadde komiteen 4 møter og behandlet 23 saker. I 2012 var det også 3 møter og 16 saker ble behandlet. Det var innkalt til møte , møtet ble flyttet til januar Hittil i 2013 har styret hatt 2 møter og behandlet 10 saker. I perioden har kontrollkomiteen vært spesielt bekymret for det dårlige oppmøte til representantskapet. Kontrollkomiteen har hilst velkommen en debatt om representantskapets form, rolle og innhold som øverste organ i avdelingen mellom årsmøtene. Arbeid i komiteen: Kontrollkomiteens arbeid er regulert av eget mandat hvor komiteens arbeidsoppgaver er nedfelt. Bl.a. skal det føres tilsyn med avdelingens virksomhet og påse at den følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Det forutsettes at komiteen legger spesielt vekt på den økonomiske siden av avdelingens virksomhet. Kontrollkomiteen har som ansvarsområde avdelingens virksomhet uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen fungerer som forutsatt i henhold til vedtekter og avtaler. Skal samarbeide med revisjonen slik at felles ressurser brukes på en effektiv måte. Kontrollkomiteen avgir beretning om sitt arbeid og hvilke konklusjoner de har trukket for sitt ansvarsområde til møter som behandler årsberetning og regnskap. Kontrollkomiteen har i inneværende periode lagt følgende til grunn for sitt arbeid: Kontrollkomiteen kontrollerer protokoller fra AU, styrets møter og representantskapsmøtene. Kontrollkomiteen har ikke deltatt i utvalgsmøter siste periode. Kontrollkomiteen deltar i styremøter med jevne mellomrom Kontrollkomiteen deltar på representantskapsmøter og årsmøter Side 26

SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold

SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland Innhold SAK 3.1 Beretning fra Avdelingsstyret FO Hordaland 2011-2012 Innhold 1. FO Hordaland:... 2 2. Medlemmer... 2 3. Tillitsvalgte... 3 4. Klubber... 3 5. Årsmøte... 4 6. Representantskapet... 5 7. Styret...

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET 22.- 23.9.2011 SCANDIC BERGEN AIRPORT

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET 22.- 23.9.2011 SCANDIC BERGEN AIRPORT HORDALAND REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET 22.- 23.9.2011 SCANDIC BERGEN AIRPORT Oversikt deltakarar og forfall: 22.09.11 23.09.11 Forfall Nielsen, Egil. R AVDELINGSSTYRET Styremedlem X X Øen, Renathe

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak:

Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak: Oversikt søknader til Olav Knudsens minnestipend 2016 med vurdering og forslag til vedtak: Navn Tillitsverv Formål med stipendet Trond Hovedtillitsvalgt, Deltakelse på Den Rune Åfjord kommune, Skandinaviske

Detaljer

Årsberetning fylkesavdelingsstyret FO Hordaland ÅRSMØTE FO HORDALAND

Årsberetning fylkesavdelingsstyret FO Hordaland ÅRSMØTE FO HORDALAND 2013-2015 Årsberetning fylkesavdelingsstyret FO Hordaland ÅRSMØTE FO HORDALAND 09.-10. mars 2016 SAK 3.1 Beretning fra Fylkesavdelingsstyret FO Hordaland 2011-2012 Forslagsstiller: Fylkesavdelingsstyret

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

SAK Handlingsprogram for FO Hordaland sist oppdatert

SAK Handlingsprogram for FO Hordaland sist oppdatert SAK 5.16. Handlingsprogram for FO Hordaland -2017 sist oppdatert 23.05.17 Tiltaksplan for FO Hordaland -2017 Handlingsprogrammet ble på årsmøte vedtatt for en to-årsperiode, men skal rulleres årlig. Første

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

SAK Handlingsprogram for FO Hordaland sist oppdatert

SAK Handlingsprogram for FO Hordaland sist oppdatert SAK 5.16. Handlingsprogram for FO Hordaland - sist oppdatert 16.08.17 Tiltaksplan for FO Hordaland - Handlingsprogrammet ble på årsmøte vedtatt for en to-årsperiode, men skal rulleres årlig. Første rullering

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 8 INNHOLD 1. Styrets forslag til dagsorden 2. Styrets forslag til forretningsorden

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016 Arkivsak-dok. 16/00273-3 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016 Arkivsak-dok. 16/00178-2 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 33/2016 Konstituering

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer