Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for og budsjettet for 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014."

Transkript

1 Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO Buskerud skal ivareta medlemmenes interesser på områdene lønns- og arbeidsforhold, yrkesfaglig og helse og sosialpolitikk. Den årlige handlingsplan for må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for og budsjettet for. Tema Aktivitet/konkretisert Tidsplan Ansvar/ samarbeid med andre 1. Verve medlemmer Øke FO Buskeruds medlemstall Egen vervekampanje 2. Lønns- og arbeidsforhold 2.1 Lokal lønnspolitikk 2.2 Bistand til tillitsvalgte og Besøke kommuner og arbeidsplasser spesielt der det er et potensiale for å verve. FO Buskerud tar initiativ til samarbeid med FO Akershus om verving av deltidsstudenter ved HiOA. Orientere medlemmene om egen vervekampanje Tema på nettverkssamlinger med tillitsvalgte Kontakt med tillitsvalgte og Gjennom hele året Jevnlig AU /styret/rs Fylkessekretæren

2 medlemmer medlemmer kontinuerlig 2.3 Tillitsvalgtskolering Turnuskurs, grunnkurs, kurs i lokaleforhandlinger, LAF kurs 2.4 Synliggjøre FOs verdier Solidaritet og likeverd 3. Helse og sosialpolitisk aktivitet 3.1 FO Buskerud skal være en aktør på aktuelle helse og sosialpolitiske temaer i Buskerud FO Buskerud skal arbeide for og stimulere til at tillitsvalgte og medlemmer skal drive politisk påvirkning. FO Buskerud skal gi de tillitsvalgte konkret støtte i dette arbeidet 3.2 FO Buskerud seminar Arrangere 1. mai frokost på kontoret. Gå i tog å markere FO saker Arrangere innledninger på styremøter Arrangere innledninger på Representantskapsmøter Skrive innlegg i avisene Motivere for forslag til uttalelser på hvert representantskapsmøte «For syk for politi for frisk for psykiatri, hvem tar ansvar?» Januar mars, august september 1.mai Kontinuerlig Kontinuerlig 7. mars Aust-Agder Samarbeid Buskerud/ Vestfold, Telemark Samarbeid region Sør Styret Helse og sosialpolitisk utvalg i samarbeid med styret og fylkesleder Leder / f.sekr / utvalget Fylkesleder/ sekretær 3.3 Markering av sosialarbeiderdagen Innlegg i fylkets aviser 18. mars Utvalget

3 3.4 FO Buskerud har stand under Styret elvefestivalen. 4. Yrkesfaglig aktivitet 4.1 Deltakelse på yrkesfaglig FO Buskerud skal delta på alle Yrkesfagligutvalg konferanse yrkesfaglige konferanser november 4.2 Veiledernettverk Arrangere veilederseminar Høst Fylkesleder og nestleder 4.3 Skolenettverkskonferanse Arrangere skolenettverkskonferanse april Samarbeid region Sør 4.4 Årlige fagkonferanse Arrangere Høstkonferansen Oktober/nov Yrkesfagligutvalg i samarbeid med styret 4.5 Tema kafe Arrangere én temakafe I løpet av året Yrkesfagligutvalg 4.6 Fagkurs Arrangere kurs «Utviklingshemmede og demens/ psykiske lidelser» 15. mai Fylkesleder i samarbeid med Telemark/ Vestfold 5. Medlemsmøter, kurs og andre tiltak 5.1 FO Buskerud skal ivareta medlemmer med leder ansvar. Arrangere seminar for ledere 20. mai Fylkesleder i samarbeid med Telemark/Vestfold 5.2 FO Buskerud skal hedre medlemmer med 30 års medlemskap 5.3 Utrede om FO Buskerud skal tilby støtte til deltakelse på eksterne fagkurs / seminar Arrangere middag, med utdeling av FO klokke og LO-nål 21. okt AU/ fylkesleder Styret utreder dette. I løpet av året styret

4 6. Lokalt tillitsvalgts apparat klubber og tillitsvalgtskolering 6.1 FO Buskerud skal ha tillitsvalgte på alle arbeidsplasser Styrke og etablere klubber med styrer på de største arbeidsplassene 6.2 Bruke nettverkssamlingene som bindeledd mellom klubbene/ tillitsvalgte og avdelingen 7. Økonomiske midler til klubbene Aktivitet ute i Klubbene Aktiv pensjonist/senior klubb 8. Solidaritet og samarbeid med andre fagforeninger og brukerorganisasjoner 8.1 Styrke kontakten med LO Buskerud 8.2 Stå sammen med aktuelle brukergrupper i aktuelle saker. Dra på klubb-besøk og besøk på arbeidsplassene. Bistå/rådgi i etablering av klubber der det ikke er klubber fra før. Bistå klubb/tillitsvalgte ved behov Arrangere 4 nettverkssamlinger i Nedre Buskerud og Hallingdal. Informasjon til klubbene om mulighet for tilskudd til lokale arrangement Arrangere jevnlige møter i pensjonistklubben Delta på Fylkeskonferansene Delta i Familie og likestillingsutvalget i LO Buskerud Samarbeide om uttalelser der vi har sammenfallende interesser 2 nettverkssamlinger i halvåret Kontinuerlig 4 møter i halvåret To ganger i året kontinuerlig Fylkesleder/fylkes sekretær Fylkesleder/ sekretær Fylkesleder/ sekretær Fylkesleder Fylkesleder og sekretær Fylkesleder Styret/ fylkesleder

5 9. Internasjonalt arbeid 9.1. Informasjon Videreformidle informasjon om FOs internasjonale prosjekter 9.2. Økonomisk støtte Yte økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid 9.3. Bistandsprosjekt FO Buskerud støtter barnehjemmet Villa Porvenir i Bolivia. Dette gjøres ved å formidle informasjon, oppfordre medlemmer til å bli faste givere og ha utlodning på møter og arrangement. 10. Kvinnepolitikk/ likestilling og inkludering 10.1 Deltakelse på Kvinner på tvers 10.2 Deltakelse på kvinnekurs 10.3 Utarbeide en rekrutteringsplan for å få flere menn til våre yrker 10.4 FO Buskerud skal øke tillitsvalgtes kunnskap om utstøting Motivere for deltakelse på Kvinner på tvers Motivere for deltakelse på kvinnekurs Nedsette en ad- hoc gruppe som jobber med rekrutteringsplan. Dette kommer inn under tillitsvalgts skolering i blant annet likestillingsloven oktober Når det blir satt opp kurs i regionen Igjennom året Mars og sept. Fylkesleder/fylkessekretær Avdelingen Styret/ RS Fylkesleder/ nestleder Region sør vest og aust Agder Fylkesleder og diskriminering 11. FO Buskerud organisasjon 11.1 Avholde fire Motivere for aktiv deltakelse på kontinuerlig Styret Fylkessekretæren

6 representantskapsmøter i representantskapsmøtene Fylkesleder/ sekretær 11.2 FO Buskerud skal fremme Jobbe med aktuelle kongressaker på Gjennom hele Styret/ RS saker på Kongressen 2015 representantskapsmøtene året 11.3 Gi ut et nummer av Buskstikka Desember Redaksjonsutvalg Fylkesleder/sekretær 11.4 Kommunikasjon og informasjonsrutiner Nedsette en ad-hoc gruppe som skal se på hvordan FO Buskerud kan I Løpet av perioden Styret 11.5 Økonomi. Forsvarlig forvaltning av medlemmenes penger bedre bruk av sosiale medier FO Buskerud skal føre en forsvarlig forvaltning av medlemmenes penger kontinuerlig Fylkesleder/ styret

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen SLUTTRAPPORT Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune: Prosjektets navn: Kontaktpersoner for prosjektet:

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer