Sentralposten. Nr. 2 - juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralposten. Nr. 2 - juni 2010"

Transkript

1 Sentralposten Nr. 2 - juni 2010

2 RedakTØREN sier Vankatten, vannkatten, vanekatten Behov for nye reisemønstre En søndag sent i april stod verden stille. Alle flyplassene i Norge og over mesteparten av Europa, EØS og EU tillike, var stengt. Ikke et fly på himmelen over Groruddalen. I Gert Nygårdshaugs roman «Afrodites basseng» legger også Afrodite merke til at det ikke lenger finnes kondensstriper på himmelen. Det betyr at sivilisasjonen er vekk men det vet hun ikke. Samme søndag gikk jeg tur på badestranden Huk på Bygdøy. Da haglet det. Å gå mellom vårnakne trær på Bygdøy i haglvær var som å gå gjennom landskapet i «The road» av Cormac McCarthy. Dommedagsstemning? Nei, mer et varsel om at nå må vi besinne oss før vi virkelig blir sittende askefast i sivilisasjonens bakevje. Vårt vanvittige forbruk av fossile drivstoffer må ta slutt før drivstoffet tar slutt for alltid. Men hvordan skal vi takle målsettingen om reduksjon av CO²-utslipp uten å ødelegge vår sivilisasjon? Tør vi endre vår moderne sivilisasjons ikoner? Tør vi røre ved privatbilismen? Tør vi røre ved de relativt nyervede fordelene ved billige flyreiser? Må vi sette alle fly permanent på bakken og forby all privatbilkjøring? Nei, vi må finne alternativer og utvikle ny teknologi eller gjenoppdage fordums reisemåter. I ukene etter askeonsdagen oppdaget jo folk at det fortsatt gikk an å ta tog. I gamle dager tok vi danskebåten til København og toget til Paris. Muligheten finnes fortsatt. Hvorfor skal det være så umulig å bygge nye jernbanelinjer i Norge? Lange, trange daler og høye fjell er ingen hindring. Se til Sveits. I dette nummeret har vi derfor med vitende og vilje endel artikler som på ulike måter berører temaet miljø og klima. Ta gjerne bladet med på toget neste gang du er ute og reiser. Og som et apropos: Vi oppfordrer samtlige avdelinger til å arbeide for at egen virksomhet skal bli miljøsertifisert, f.eks. som Miljøfyrtårn. Joda, den finnes! Tyrkisk vankatt (skrives med én n; tyrkisk: Van kedisi; av kedi = katt) stammer fra området rundt Van-innsjøen i det østlige Tyrkia. Den er stor og langbent og sies å trives i vann! Rasen blir ofte registrert som tyrkisk angorakatt, men selv om den har lang, angoralignende pels, insisterer katteforeningen (i England) på at den er en egen rase huskatt. Den tyrkiske angorakatten kalles forresten Ankara kedisi. Ekte vankatt er hvit, med en kastanjebrun flekk på hodet og med kastanjebrune ringer på halen. Typisk for rasen er at den har mandelformede øyne, ett av hver farge (vanligst ett brunt eller irrgrønt og ett blått), den uler mer enn den mjauer, elsker å knuse ting, har en genetisk tendens til å bli døv og har mindre imot vann enn katter flest, selv om den ikke akkurat bader eller fisker og neppe bør oppbevares i badekaret (Van-innsjøen er forresten fiskefattig, men det skyldes mer det høye saltinnholdet enn kattenes overdrevne fiskeiver). odd.lund Sentralposten Redaksjonen: redaktør Lund, Odd, tlf , Ydersbond, Trond Arild, trond. Moltke-Hansen, Marianne, Nestegard, Dag H, Folsland, Jon Olav, Tegner: Bjarne Træen, Redaksjonen avsluttet: 5/ Layout og trykk: LO Media, Møllergt. 10, 0179 Oslo, tlf.: Forsidebildet: «Sunnmøre». Foto: Endre Lund. Sentralposten på nett: Frist for bidrag til neste nummer: 1. august Redaksjonens adresse v/redaktøren 2 Sentralposten nr

3 NTL-dagene 2010 Temaseminar om miljø og klima ble gjennomført på Sørmarka kurs- og konferansesenter den mars. Åpningshilsenen var ved Forbundsleder Turid Lilleheie Statssekretær Heidi Sørensen (Miljøverndepartementet) innledet om utfordringer for Norge etter Købehavn (COP 15) Grønn Hverdag innledet om 24-timersmennesket: alle ansatte i en bedrift utfører daglig handlinger som påvirker miljøet og klimaet, og derfor kan alle bidra! Til debatt om oljeboring i Lofoten og Vesterålen inledet Ola Skålvik Elvevold (leder Natur og Ungdom) og Ann Kristin Sjøtveit (Konkraft). Frederic Hauge fra Bellona holdt innlegg om utfordringer for Norge, sett etter København, og utfordringer for fagbevegelsen. Anne-Beth Skrede (LO) inviterte til innspill til revisjon av LOs klimastrategiske plan. Fred Nilsen fra Sparebank1 oppfordret til konkrete tiltak på arbeidsplassen. Det var deltagere fra mange foreninger og fra hele landet. Alle levde opp til mottoet Lev og Lær! Alle portrettfotografier: Espen Rosenquist (NTL NAV) Forbundsleder Turid Lilleheie Heidi Sørensen Tone Granaas Ola Skålvik Elvevold Ann Kristin Sjøtveit Frederic Hauge Anne-Beth Skrede Sture Stokland (forbundssekretær) Ny redaksjon På representantskapsmøtet den mars 2010 ble valgt ny redaksjon til Sentralposten for perioden frem til neste representantskapsmøte i Den består nå av: Moltke-Hansen, Marianne, MD, ny Nestegard, Dag H., SD, ny Folsland, Jon Olav, SSB, ny Ydersbond, Trond Arild, SSB Lund, Odd, Udir Odd Lund ble gjenvalgt som redaktør. NTL Sentralforvaltningen Postadresse: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Besøksadresse: Folkets hus (inngang hjørnet Youngsgt./Torggt.), rom 507 (heis til 5. etg.) Tlf.: , faks: , e-post: Leder: Bjørn Halvorsen, Sekretær: Kjersti Barsok, Nettredaktør: Kjersti Barsok Sentralposten nr

4 Statistikk fra SSB: Apropos pensjonen og levetidsjusteringen Vi lever stadig lenger Fra 2008 til 2009 økte forventet levealder ved fødselen med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn til henholdsvis 83,1 år og 78,6 år. Dette er de høyeste registrerte verdier noensinne for Norge. Forventet levealder har økt jevnt og trutt i omtrent 200 år, gjennomsnittlig med litt over 0,2 år per kalenderår. Økningen har vært særlig sterk de siste 20 år, spesielt for menn. Imidlertid var økningen liten i 2007 og 2008, men skjøt fart igjen i Ny fane Oljeboring i LO-lederen gikk 13. april sammen med lederne i Norsk Industri, OLF og Norges Rederiforbund inn for en uttalelse om at alle norsk sokkel skulle utnyttes. Videre krevde de fire organisasjonene igangsetting av en konsekvensutredning av oljeboring i havområdene vest for Lofoten og Vesterålen. Fagrapportene om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen som skal danne grunnlag for en ny forvaltningsplan ble lagt fram 15. april, og oppdaterte beregninger av petroleumsforekomster ble lagt fram dagen etter. Utredningene viser potensielt store miljøkonsekvenser ved et utslipp i dette området, samtidig som beregnede petroleumsressurser er langt mindre enn tidligere antatt. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har i århundrer vært et av verdens rikeste gyte- og oppvekstområder for fisk. Verdens eneste godt forvaltede torskebestand har sin fødestue nettopp her, og er en viktig selvreproduserende og fornybar proteinkilde for Norge og resten av verden. Området er også viktig for bestanden av norsk vårgytende sild, som etter flere år med svake bestander, nå har kommet seg opp på et forsvarlig nivå. I tillegg finnes det flere viktige korallrev i dette havområdet. Hensynet til ressursene og vårt ansvar for kommende generasjoner tilsier at det med dagens kjente teknologi ikke er forsvarlig å utsette disse natur- verdiene for risikoene som følger av petroleumsvirksomhet - både i form av naturødeleggelser og økte klimautslipp. LO har i sin klimastrategiske plan tatt til orde for utvikling av ny teknologi og nye former for energiproduksjon. Mer satsing på teknologi for fornybar energi vil kunne gi en ny langsiktig vekst i økonomien, som også vil skape nye jobber. En 4 Sentralposten nr

5 Fra klimakur til klimagøy Nord Oljeindustriens landsforening petroleumsforekomster på fra en artikkel AV Helge O l e B e r g e s e n ( ). Forskningsdirektør ved universitetet i Stavanger. I artikkelen «Bærekraftig kapitalisme» i Samtiden nr. 2/2009 lanserer Helge Ole Bergesen tanken om å berge klimaet ved å appelere til lommeboka, eller rettere sagt: bankkortet. Ved gradvis å øke bensinavgiften, for eksempel med minst én krone hvert år, vil man kunne nå målet om at utslippene av klimagasser i Norge skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, og om 40 år (dvs. i 2050) skal våre utslipp av klimagasser være en brøkdel av hva de er i dag per capita. Han sier at den eneste farbare vei bort fra dagens risikable utvikling går gjennom å bruke det mest effektive styringsmiddelet vi kjenner i vår tid, den geniale mekanismen som er egnet til å koordinere tusenvis, ja millioner av enkeltbeslutninger slik at de i sum gir rasjonelle resultater nemlig markedet. Tiden for store ord og tilfeldige endringer i enkeltmenneskers adferd er over. Man setter jo ikke bilen hjemme av frykt for at Samoa skal bli oversvømmet en gang i fremtiden! Han hevder at i stedet for klimakur (som henspiller på etatsgruppen Klimakur 2020 som skal vurdere virkemidler og tiltak for å oppfylle klimamålet om at innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15 til 17 millioner tonn) trengs det klimagøy. Den økte bensinavgiften må pløyes tilbake til skattebetalerne, for eksempel i form av et langt bedre, behageligere og mer effektivt kollektivt transportsystem. Man kunne fjerne moms og andre avgifter på alt som har med underholdning og kultur å gjøre og øke tilskuddene til slike formål slik at de blir mye billigere enn i dag. En folkebevegelse for klimagøy vil også kunne gå inn for at en flaske vin skal koste 150 kroner og en halvliter øl 30 på restaurant. Hva ville ha skjedd hvis? Mange ville skiftet til elbil, andre ville kanskje begynt arbeidsdagen hjemme foran skjermen i stedet for å sitte i bilkø. Huskjøpere, utbyggere og planleggere ville tenke transportavstand mer enn beliggenhet. Syklister ville få betaling for ikke å ha bil. Parkeringsrettigheter kan auksjoneres bort og selges fritt. Og så videre. Vår kommentar: Her er det et grenseland mellom å begrense privatbilismen og å skattlegge bilkjøring. Dette blir problematisk. Dersom man virkelig vil redde verden ved å hindre utslipp av klimagasser fra biler, burde man jo forby alle privatbilkjøring (og i samme åndredrag all oljeboring osv.). Men er dette realistisk? Tenk på infrastrukturen (deleprodusenter, oljerigger og bensinstasjoner), tenk på skatteinngangen og fordelingspolitikken og tenk på nordmenns bilavhengighet. Ja, tenk! Forslaget baserer seg dessuten på fortsatt bilbruk, ikke på å la bilen stå hjemme. Hva med oss som ikke har bil? Vil ikke staten komme til å fordelsbeskattige oss på en eller annen måte?. Og folk vil nok heller forsake noe annet for å kunne kjøre som før. Høy bensinpris vil hverken redde verden eller Lofoten. slik utvikling vil gagne norsk arbeids- og næringsliv på lang sikt. Det er viktig at LO er pådrivere for en klimavennlig samfunnsutvikling - slik kan ny virksomhet skapes, og LO bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. I stedet for å henge seg på krav om risikabel oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen vil vi at LO bruker sin innflytelse til å sette fart i utvikling av ny teknologi for energiproduksjon som ikke setter miljøet og viktige ressurser i fare. Slik kan LO fronte en framtidsrettet politikk som vil gagne både dagens og fremtidens generasjoner. På vegne av styret NTL Sentralforvaltningen Bjørn Halvorsen (s), leder (Trykket i Dagsavisen 8. mai) Norge i mine drømmer Ifølge en omdømmeundersøkelse Synovate har gjort for Utenriksdepartementet, ser russerne på nordmenn som innadvendte og småborgerlige. Da kan det jo være hyggelig med en udelt positiv omtale av Norge. «Jeg kommer til å drømme lenge om Norge», skriver Igor Teterin i en artikkel i Komsomolskaja Pravda. «I verden finnes det steder, som Vårherre må ha skapt i et anfall av artistisk inspirasjon. Norge hører så klart til dem». Så følger omtale av Norges nei til EU, av hvalfangst, oljefondet og bompengesystemet. Han bodde i en campinghytte i Lærdal og er full av lovord. Og han lover å skive om hansabyen Bergen i neste artikkel. Sentralposten nr

6 Klimakur 2020 Klimakur 2020 er en utredning av ulike veier til målet om 30% reduksjon i de norske klimagassutslippene innen «Kuren» gir et omfattende kunnskapsgrunnlag, og det går klart fram at klimamålene vil kreve store omstillinger. Det er viktig å komme raskt i gang med en økt klimasatsing, perspektivet er at det trolig vil kreves ytterligere reduksjoner etter 2020, og mer jo seinere en kommer i gang. Drakampen om veier og tiltak er for lengst begynt, og landsforeningen vår deltar ivrig. Her er hovedpunktene i høringsuttalelsen vår, hele uttalelsen kan leses på våre nettsider: NTL Sentralforvaltningen mener at klimaendringene i dag og framover er en av de største truslene vi står overfor. Det er grunnleggende viktig at Norge gjennomfører en offensiv klimapolitikk og oppfyller de målene som er satt. Dette er avgjørende for at Norges posisjoner i internasjonale klimaforhandlinger skal ha troverdighet. Målet om 30 prosent reduksjon innenlands er uansett bare et steg på veien til et langsiktig mål om et lavutslippssamfunn. Vi savner en omtale av mulige effekter på biologisk mangfold som del av beslutningsgrunnlaget. Dette er samtidig viktig for å hindre at de løsninger som finnes på klimautfordringene forsterker presset på naturmangfoldet. Utredningen viser at det er nødvendig å komme raskt i gang med å iverksette ytterligere tiltak og virkemidler for å få tilstrekkelig stor effekt i Dette gjelder blant annet innfasing av en rekke tiltak i bygg, transportsektoren, industrien, petroleumssektoren og for separasjon og deponering av CO2. Samtidig vil mange tiltak ha betydelig effekt også etter 2020 og økende reduksjonspotensial over tid, på grunn av teknologiutvikling, bedre tilgjengelighet og/eller fallende kostnader. I forhold til andre land skiller Norge seg ut ved at vi har små utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon, men en stor olje- og gassvirksomhet som trekker utslippene opp. Disse blir erfaringsmessig ofte høyere enn det prognosene viser fordi produksjon forlenges. Den største andelen av klimautslippene kommer likevel fra transportsektoren. NTL Sentralforvaltningen mener at det ikke må legges for ensidig vekt på kostnadseffektivitet i kortsiktig og/eller snever forstand. Det er den globale utviklingen over tid som er viktig, og grunntiltakene må være økonomisk, politisk og teknologisk robuste både på kort og lengre sikt. Det overordnede målet må være at Norge oppfyller målene om reduksjon av klimagassutslipp dette tiåret med minst mulig negative bivirkninger for andre viktige samfunnsområder, som sysselsetting og bosettingsstruktur. I denne sammenhengen vil NTL Sentralforveltningen særlig legge vekt på at tiltak som iverksettes ikke setter langsiktig bevaring av naturmangfoldet i fare. Bevaring av artsmangfold og leveområder er grunnleggende viktig ikke minst for kommende generasjoner. Vi mener derfor hovedstrategien må være at økonomiske virkemidler som kvotesystem og CO2-avgift suppleres med reguleringer og støtte som utløser teknologiske tiltak, samt strukturelle endringer som bl.a. overføring av transport fra veg og luft til bane og sjø. Avgiftsvirkemidlene må utformes på en FAKTA Klimakur 2020 utreder både sektorvise tiltak og virkemiddelanalyser og makroøkonomisk analyse. Disse sees også i sammenheng ved at det presenteres fire ulike virkemiddelmenyer, som rendyrkede ytterpunkter for å illustrere ulike måter å nå det nasjonale utslippsmålet på. Meny 1 prioriterer lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. En lik CO2- avgift for alle utslipp innføres, og suppleres med andre virkemidler for å sikre at billige tiltak utløses. Dette medfører betydelig nedtrapping og flytting av utslippsintensiv industri. Meny 2 legger til grunn en kombinasjon av regulering og støtte som utløser teknologiske tiltak. Dette blir dyrere enn meny 1, og i stor grad må hele samfunnet slik måte at de både gir effektive utslippsreduksjoner i Norge, og ikke fører til vesentlig karbonlekkasje (dvs. at problemet bare flyttes ved at industri lokaliserer seg i land der de lokale avgiftene ikke reflekterer de globale kostnadene ved utslipp). Vi støtter etablering av avtaler og fond innenfor kvotepliktig sektor. Ulike finansieringsmodeller bør vurderes i denne sammenheng, inkludert erfaringene med NOx-fondet. Satsing på teknologiutvikling som en viktig del av strategien for å redusere utslipp vil kunne gi læringseffekter og dermed økte utslippsreduksjoner også etter I tillegg vil utvikling av teknologi danne grunnlag for ny industriutvikling og eksport både i form av produksjonsteknologi og som eksport av varer og tjenester. En stor del av næringsutviklingen globalt har i flere år vært relatert til slike tiltak, og miljøperspektivet vil trolig bare bli viktigere og viktigere i kommende tiår. Styrket og langsiktig satsning på miljøteknologi, forskning, utvikling og utnyttelse av fornybare energikilder, utfasing av fossilt råstoff som energikilde, utvikling av bærekraftige drivstoffalternativer og dyptgripende energieffektivisering vil være nødvendige elementer i en langsiktig og bærekraftig næringsstrategi for framtidens Norge. bære kostnadene framfor at forurenser betaler. Teknologisatsingen kan muliggjøre økte utslippsreduksjoner på sist. Meny 3 bruker bare kvoter for kvotepliktig sektor som virkemiddel, dette gir kostnadseffektivitet i europeisk kvotesammenheng. De øvrige sektorene må ta størstedelen av utslippsreduksjonene, og bl.a. for transport går dette utover det anslåtte potensialet i Meny 4 innebærer at kvoter kan suppleres med andre virkemidler, for eksempel en avtale mellom kvotepliktig sektor og staten der en forplikter seg til samlede utslippsreduksjoner, og det etableres et fond, jfr. NOx-fondet. Dermed kan næringer med dyre tiltak (bl.a. petroleumsnæringen) finansiere rimeligere tiltak andre steder i kvotepliktig sektor. 6 Sentralposten nr

7 Brutaliseringen av arbeidslivet Av Trygve Roll-Hansen Fryse lederlønninger For å motvirke brutalisering og dårligere fungerende virksomheter bør lederlønninger fryses slik at det blir mindre avstand mellom toppen og bunnen i en virksomhet. Alle fallskjermer og tilleggsgoder som bare er for ledere, bør forbys eller skattelegges med 100%. Når ledere slutter, bør deres stillinger inndras og ansvar og myndighet flyttes til lavere betalte underordnede. Oppsigelse på e-post Tirsdag den fikk seks personer ved Planteforsk Plantehelse(460 ansatte) på Ås en e-post om at de fikk valget mellom å si opp selv med en sluttpakke eller å bli oppsagt uten sluttpakke. Administrerende direktør for Planteforsk understreker i Østlandets Blad at det ikke er snakk om nedbemanning, men tilpassing av kompetansen til hva markedet etterspør. Men det samsvarer ikke med hjemmesiden til Planteforsk Plantehelse. Der står det: «Bioforsk Plantehelse har et nasjonalt ansvar for FoU innen plantehelse og plantevern og vil lede og koordinere denne satsingen» Et nasjonalt ansvar omfatter hele nasjonen, også de som ikke har penger til prosjekter. Videre står det «Den primære oppgaven for Bioforsk Plantehelse er forskning av høg kvalitet for å dekke samfunnets og næringens behov for kunnskap». Bioforsk Plantehelse skal altså dekke både samfunnets og næringens behov. Begge deler krever grunnforskning som kommer alle til gode, ikke bare oppdragsforskning, som er styrt ut fra den enkeltes oppdragsgivers mer eller mindre kortsiktige behov. Bedriftens behov vs. samfunnets behov Samfunnet har til dels det motsatte behov av enkeltbedrifter. Behovet til en bedrift er å få viten som gjør den mer konkurransedyktig i markedet, viten som andre ikke har eller får tilgang til, slik at bedriften kan utkonkurrere sine konkurrenter og dermed få større profitt ved høyere priser og lavere kvalitet. Det kan gi et dyrere og dårligere samfunn. Ønsket om et bedre samfunn krever åpenhet, utveksling av viten og samarbeid på tvers av et mangfold av fagområder. Direktøren ved Planteforsk gjør det motsatte. Han påpeker: «Det vi gjør nå, er det samme man for øvrig gjør i samfunnet». Bruk- og kastpolitikk Når man sparker mennesker fordi deres kompetanse ikke lenger etterspørres av oppdragsgivere, er det rimelig å tro at det særlig rammer de eldre som har vanskelig for å få nytt arbeid. De får da redusert livskvalitet og samfunnet får både færre i arbeid og økte helse-, sosial- og trygdeutgifter. En bruk- og kastpolitikk overfor ansatte kan føre til et dårligere arbeidsmiljø i den enkelte virksomhet og dermed lavere produktivitet. Når de ansatte vet at noen kan få sparken, er det viktig å få andre nedvurdert og seg selv oppvurdert hos ledelsen. Da er det dumt å lære opp folk som dermed lettere kan blir foretrukket. Du øker også sjansene for å få sparken dersom du bidrar til et bedre arbeidsmiljø slik at færre slutter. Viktig NTL Sentalforvaltningens arbeid mot New Public Mangement synes å være viktigere enn noen gang. Leder av NTL i Samf.dep. Medlem av NTL Sentralforvaltningens velferdsog omstillingsutvalg. Sentralposten nr

8 Integrert og mangfoldig Åpen, kommuniserende, inkluderende. Det er lett å føle at en kjenner Bjørn Halvorsen. Han er der du er. Integrert. av Trond Arild Ydersbond Samtidig, når du kommer nærmere innpå, kan du oppdage at den nye lederen vår har et mangfold av ulike interesser og sider, han må nærmest regnes som personlig flerkulturell. Så den tidligere NTL-avdelingslederen i integrerings- og mangfoldsdirektoratet holder hva navnet lover. Han er integrert og mangfoldig. Det med integrasjon og fagorganisering begynte kanskje allerede før unnfangelsen. Med en svensk oldefar som bl.a var med å bygge opp norsk fabevegelse, lurer iallfall Bjørn selv på om det ligger litt i genene. Partibok i dåpsgave var det iallfall ikke bankbøker, lommebøker og partibøker er vel de bøkene han har et litt ambivalent forhold til. Tvertimot måtte Bjørn, som innvandrer sørfra, på egen hånd lære seg nordnorsk munnbruk, inklusive relevant bannskap, under formende unge år, først i Bodø og siden Fauske. Dialekten er vedlikeholdt, og med uforfalska 70-talls Fauske-dialekt, gammelmodig for dagens nordnorske ører, er Bjørn også et vandrende kulturminne. Seinere fortsatte norsk-introduksjonsopplegget med ungdomstid i Mjøndalen, der Bjørn bl.a ble lokal jojo-mester, videregående skole på Brandbu og grundig halvstudering av spansk, sosialantropologi og historie på Blindern, før omflakkeren var klar til å begynne som asylmottaker selv. Det var som norsklærer og spansktolk i mottaket Maristova på Fillefjell i 1988, etterpå som flyktningekonsulent i Lærdal, før han ble endelig bosatt i integreringsavdelingen i UDI i Der var han ikke lenge før «skrytepaven» (hans eget ord) som mer enn gjerne viser hva han kan var rekruttert til og i sving med fagforeningsarbeid, og etter hvert avanserte han helt til frikjøpt nestleder i daværende NTL Sentraladministrasjonen, før han var tilbake som klubbleder. I tide til å bidra til at prosessen som førte fram til opprettelsen av IMDi i 2006 som endte ganske så godt. Det ser han som noe av det viktigste han har fått til: - Delinga kunne gått veldig galt, men vi oppnådde at folk fikk rett og plikt til å følge arbeidsoppgaver (det skulle for øvrig bare mangle), og vi fikk mangfoldspolitikk i UDI/IMDi. Med personalreglement som ga innvandrerbakgrunn tilleggskompetanse, og krav om at minst en av de kvalifiserte søkerne med innvandrerbakgrunn skulle kalles inn til intervju. Sjøl om han hele tida også hadde sentrale tillitsverv, f.eks. som redaktør av Sentralposten, var det lokale arbeidet viktigst: - Jeg begynte å like lokale lønnsforhandlinger. Ikke de lite hyggelige etterspillene som ofte kommer med de som får nei, men det å få til bedre deling av godene, løfte noen gamle tro tjenere som snart skal gå av, eller vise noen unge at det nytter med utdanning klare spagaten med å ivareta interessene til fagorganiserte med høyst ulike forutsetninger. - Det ser ut som om du har hatt det meste av fagforeningsverv? - Jeg har aldri vært kasserer, det er nok ikke tilfeldig! - Noen saker du helst ville vært foruten? - Arbeidsgivere som behandler arbeidsfolka som dritt, med store personalkonflikter i kjølvannet, og som ikke verdsetter arbeidet til de tillitsvalgte. Jeg skulle også gjerne sluppet det meste av den opplæringen av statlige ledere i Hovedavtalen som vi tvinges til å drive med. - Det viktigste du ikke har fått til? - At vi ikke fikk stoppa USAs invasjon av Irak! Men på Youngstorget påvirka nok Bondevik og Jan Petersen slik at de ikke blindt godtok alt USA kjørte på med. - Og det viktigste du håper å få til nå? - På alle statlige arbeidsplasser skal NTL være det naturlige å organisere seg i. Vi skal rekruttere flere yngre, og verve studenter til NTL. Det er fullt mulig, i NTL Sentralforvaltningen har vi økt med netto ca 500 siden opprettelsen i 2008, og nå har vi 4 styremedlemmer under 35 år. Så vi er på vei! Vi har vedtatt en ambisiøs handlingsplan, som er svært klar på mange punkter. Vi vil påvirke LO til å bli enda mer miljøbevisst det viser seg jo å være et stykke arbeid å gjøre der. - Men mye tyder på at det blir mer jobbing i motbakke framover? - Ja, dessverre. Pensjonen vår ser ut som en evig kamp, ikke minst skal det strammes inn for at folk skal stå lenger i arbeid. Men det underkommuniseres at pensjoneringsalderen har økt betydelig, allerede før disse innstrammingstiltakene er gjennomført det handler nok mest om 8 Sentralposten nr

9 å ville ha eldre arbeidstakere. Og i alle land, også Norge, er det et stort problem at ungdom ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. I Spania er ungdomsledigheten på omtrent 40%. Så er det alltid riktig å holde på de eldre, hvis det betyr at de unge ikke slipper til? Den rødgrønne regjeringen har videreutviklet velferdsstaten, og vi mener dette må fortsette, behovene blir bare større framover. Men regjeringen viker unna virkemidlene, jeg er enig med Magnus Marsdal som sier de har tatt på ei blå tvangstrøye i skattepolitikken. Jeg tror ikke at en trenger å tape valg ved å øke skattene, hvis en er veldig klar på hva det skal gå til, vil folk ha forståelse for det. Og fellesskapsløsningene er ofte de beste, ikke sjelden de eneste også. - Og det sier du, en født individualist? - Individualister trenger et sterkt fellesskap! Det er synd at høyresida har fått lov å ha monopol på frihetsbegrepet, for det er ikke minst fagbevegelsen som har gjort det mulig for mange av oss å bli fri. For min egen del var jeg nok mer individualist som ung, jeg hata gruppearbeid, ville gjøre ting sjæl. Etter hvert har jeg fått en helt annen sans for å arbeide i grupper, resultatet blir som oftest bedre, noen ganger helt fabelaktig. Tenk på Beatles, individuelt litt så som så, men sammen.. Grupper, ja. Bjørn, som en gang fikk høre av en musiker at han var «en full (komplett, ikke berusa) vokalist og en kvart gitarist» er med i flere band. Fra Heikara, en trio med arbeidersanger, via Byrockrat-bandet (18-manns gjeng fra embetsverket) og til det akustiske punkebandet Salongorkestret, med punk- og grønsjlåter på norsk. - Nå får jeg kanskje lov til å nevne din interesse for zen-buddhismen? - OK, da. Det er vel over fire år siden jeg var på Rinzai zen senteret i Oslo. Det passer seg vel liksom ikke for en fagforeningsleder med en slik zen-filosofi om at våren kommer og gresset gror helt av seg selv, men jeg opplever ikke-dualistisk innstilling og treningen som ligger i meditasjonen som viktig. Jeg spurte zen-læreren om det var mulig å være ikke-dualistisk i fagforeningsarbeid og politikk. Nei, sa han, men du kan unngå å være dømmende og dogmatisk. - Dette høres ikke akkurat ut som «alternativ» new age-type sjelepleie med vekt på det hinsidige? - Det betraktes som selvsentrert å snakke om sjel, og for øvrig vil jeg bare si: Tiden går, hinsidige består. - Til slutt, du er erklært sosialist, men heller til den mer frihetlige varianten? - Jeg har sans for de ikke-voldelige anarko-syndikalistene, som jobba mye faglig. De mente at en er nødt til å ha ledere, men forbeholdt seg retten til å kaste dem når som helst. Det synes jeg er en sunn tankegang. Sentralposten nr

10 Norges Offisersforbund (NOF) Organiserer befal, elever og befalsaspiranter i Forsvaret. EL & IT Forbundet Organiserer lønnstakere innenfor El-, Tele og IT-bransjen. Fagforbundet Organiserer arbeids takere i offentlige virksomheter og sykehusene. Handel og Kontor i Norge (HK) Organiserer ansatte innen handels- og servicevirksomhet. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Organiserer lokomotivpersonale. Norsk Jernbaneforbund (NJF) Organiserer ansatte i NSB med datter selskaper, og i Jernbaneverket. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) Organiserer ansatte innen transportbransjen. Fellesforbundet (FF) Organiserer arbeidstakere på verksteder og grafisk personale. Skolenes landsforbund (SL) Organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Organiserer arbeidsledere, mellomledere, ingeniører og tekniske funksjonærer. Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF) Organiserer ansatte i kriminalomsorgen. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Organiserer helse- og sosialarbeidere. Norsk Tjenestemannslag (NTL) Organiserer ansatte i staten, virksomheter med offentlig tilknytning. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Organiserer utøvende kunstnere og pedagoger. Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Organiserer ansatte i kystverket og vegvesenet. Industri Energi Organiserer lønnstakere innen olje- og gassindustrien. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer arbeidstakere i konsernet Posten Norge. Etter representantskapsmøtet Det ble avholdt representantskapsmøte i NTL Sentralforvaltningen den mars Forbundet er Norsk Tjenestemannslag (engelsk: Norwegian Civil Service Union), forkortet NTL. Forbundet er ett av flere forbund i LO Stat (se brosjyren «Dette er LO Stat» som pdf-fil (side 8) på nett Landsforeninger er bl.a. NTL Sentralforvaltningen. Medlemmene i NTL tilknyttes landsforeningen gjennom lokale avdelinger eller er direkte tilmeldt landsforeningen. Oversikten over lokale avdelinger og deres hovedtillitsvalgte finner du på våre nettsider under menyvalget «Om oss». Oversikten presenteres ved behov også i Sentralposten. Fra: «Normalvedtekter for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag»( 2 C. 1.) Representantskapsmøtet er landsforeningens høyeste myndighet og består av landsforeningens styre samt valgte representanter fra avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmer. Landsforeningens besluttende organer er - representantskapsmøtet - styret - arbeidsutvalget Representantskapsmøtet på Sørmarka valgte den 25. mars følgende representanter til styret i NTL Sentralforvaltningen for perioden frem til neste representantskapsmøte i 2012: Leder Bjørn Halvorsen, IMDi Nestleder I kari Solaas Paulsen, SSB Oslo Nestleder ii Lill Sæther, JD (ut 2010) Kasserer Grethe Strømsnes, Brreg Sekretær kjersti Barsok, KRD Studieleder iren Diana Fjellum, SPK Styremedlem i sissel T. Andersen, FM Styremedlem ii Terje J. Eriksen, SjøDi Styremedlem iii Leif Kjetil Tviberg, FKD Styremedlem IV Turid Brendberg, SI Styremedlem V Johannes Groseth, SSD Varamedlem i Magne Vetås, Ruter (fast medlem fra ) Varamedlem ii Helene Pedersen, HavF Varamedlem iii saeed Zubair, UDI Varamedlem IV Wenche Ravneng, FM Varamedlem V Mathias Bismo, LMD Redaktør Odd Lund, Udir Ungdomskontakt: Mandana Yousefi, IMDi Fra: særvedtektene Landsforeningens arbeidsutvalg består av leder, nestledere, kasserer og sekretær. Arbeidsutvalget ivaretar den daglige driften av landsforeningen etter fullmakt fra styret. Handlingsplanen og utvalgene NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram. Landsforeningens handlingsplan angir foreningens prioriteringer i perioden. Landsforeningens handlingsplan inneholder disse elementene: 1. Samfunnspolitiske satsingsområder 1.1 Utviklingen av velferdsstaten 1.2 Økonomisk og sosial trygghet 1.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering 1.4 Likestilling 1.5 Mangfold og likeverd 1.7 Miljø og utvikling 1.9 Internasjonalt samarbeid 2. Faglige og politiske satsingsområder 2.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse 2.2 Personalpolitikk 2.3 Lønns- og tariffpolitikk 3. Organisasjonsutvikling 3.1 Profilering og medlemsverving 3.2 Studievirksomheten 3.3 Informasjonsvirksomheten 3.4 Samarbeidet i landsforeningen 3.5 Økonomi 3.6 Samarbeid med andre For å kunne arbeide aktivt mot målene i handlingsplanen, har styret nedsatt en rekke utvalg: Arbeidslivsutvalget: Leder er Lill Sæther fram til 1. januar 2011, deretter Bjørn Halvorsen Velferdsutvalget: Leder er Lill Sæther fram til 1. januar, deretter Kari Solaas Paulsen Organisasjonsutvalget: Leder: Kjersti Barsok Miljøutvalget: Leder: Leif Kjetil Tviberg Internasjonalt utvalg: Leder: Bjørn halvorsen I disse to «utvalgene» ble medlemmene og lederne valgt på representantskapsmøtet: Studieutvalget. Leder: Iren Diana Fjellum Redaksjonen for Sentralposten. Leder: Odd Lund Målstrukturering og milepælplan for arbeidet i de forskjellige utvalgene vil bli presentert i senere nummer av Sentralposten. Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: , Telefaks: Internett: E-post: 10 Sentralposten nr

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010 Sentralposten Nr. 3 - september 2010 RedakTØREN sier Skolefagsundersøkelsen: IKT i skolen er til liten hjelp Flyktningeregnskapet 2010 Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport den 20. april 2010 fra

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Sentralposten. Nr. 2 - juni 2011

Sentralposten. Nr. 2 - juni 2011 Sentralposten Nr. 2 - juni 2011 RedakTØREN sier Jeg er ivrig lytter til Mytekalenderen ved Terje Nordby hver eneste dag i radioens P2. Forleden fortalte han om Nikolaus Kopernikus og hans verk «De revolutionibus

Detaljer

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2010

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2010 Sentralposten Nr. 4 - desember 2010 RedakTØREN sier Hvis du finner at dette nummeret bærer preg av NTLs landsmøte, så er det helt riktig. Vi kan imidlertid ikke komme med blodferske reportasjer i et medlemsblad

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

Nr. 2 - september 2014

Nr. 2 - september 2014 Nr. 2 - september 2014 SENTRALPOSTEN Redaktør: Jo Sigurd Aurvoll Tlf. 472 76 963 josigurdaurvoll@rocketmail.com I redaksjonen: Kari Solaas Paulsen kari@ntl-sf.no Marius Helgå marius@ntl-sf.no Trond Arild

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

REDAKTØREN SIER. Sentralposten. Vann er blitt mangelvare i verden.

REDAKTØREN SIER. Sentralposten. Vann er blitt mangelvare i verden. Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 7 REDAKTØREN SIER Vann er blitt mangelvare i verden. Der grunnvannet tappes, synker vannspeilet. Det aller meste av drikkevannet i USA kommer fra grunnvannet. I Bejing

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Tariffstart. Forhandlingene er i gang Side 10 15. NAV engasjerer konfliktrådgiver Side 6 7. Statlig dumping av fosterforeldre

Tariffstart. Forhandlingene er i gang Side 10 15. NAV engasjerer konfliktrådgiver Side 6 7. Statlig dumping av fosterforeldre Utgave 4 2012 For medlemmer i Norsk Tjenestemannslag NAV engasjerer konfliktrådgiver Side 6 7 Statlig dumping av fosterforeldre Side 22-23 Leser for dem som ikke kan lese Side 24 25 Tariffstart Forhandlingene

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2011

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2011 Sentralposten Nr. 4 - desember 2011 RedakTØREN sier Det er lett å være etterpåklok. Men er det i etterpåklokskapens lys at for eksempel Paal Frisvold, leder for Europabevegelsen, sier at «EU er galskap»

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 REDAKTØREN SIER Redaktøren har lest St.meld. nr. 17 og har dette å si: Døgnåpen elektronisk forvaltning. Har vi ikke hørt det før? Elektronisk saksbehandling og døgnåpen

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS BILAG: FORSIKRINGSBEVIS fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2010 Klubb på grensen side 6, 7, 8, og 9 Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen s 10 SSB-forsker med stor tro på Norge s 14 64 fast ansatte

Detaljer

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2012

Sentralposten. Nr. 4 - desember 2012 Sentralposten Nr. 4 - desember 2012 RedakTØREN sier NESTLederen har ordet Foskningsmagasinet Appolon kan fortelle at engelsk er et skandinavisk språk. Professor i lingvistikk Jan Terje Faarlund ved UiO

Detaljer

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder.

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder. 8 sider om www.flt.no Nr 7/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Ny forbundsleder. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer