Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man ikke var...6 Et godt møte kan være svært forskjellige ting...7 En god psykisk helsetjeneste i kommunen min...8 Inn i voksenlivet etter en utfordrende oppvekst...10 Bedre hjelp der ungdom lever...11 Samler på stemninger og tegner dem

3 Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge Hva trengs for å ha det bra, og hva er god hjelp for ungdom og barn? Hvordan oppleves hjelpeapparatet, og hvordan bør man forebygge psykiske lidelser? Rådet for psykisk helse mener at barn og unges psykiske problemer har for liten plass både innenfor det forebyggende arbeidet og innen helsetjenesten. Tjenestene til barn og unge må utformes ved å forstå brukernes perspektiv og kunnskapen barn, unge og deres pårørende besitter er en forutsetning for å skape noe nytt, ikke bare endre innenfor de rammer som allerede eksisterer. For å få fram unges egne stemmer satte Rådet for psykisk helse i 2008 ned et utvalg bestående av ungdom, unge voksne og pårørende til barn med egenerfaringer på området. Utvalget ble ledet av Victoria Alme Ibabao Edwards, som har vært aktiv i Mental Helse Ungdom, i redaksjonen for Tidsskrift for psykisk helsearbeid og på vicblogg. De andre i utvalget hadde ulik erfaring med psykisk helse, både gjennom organisasjonsarbeid, personlige erfaringer og som pårørende. De andre utvalgsmedlemmene var: Kristian Bergesen, Martine Aurora Befring Eriksen, Lill-Ann Welhaven Holm, Linda Kristiansen, Åsmund Husabø, Nina Nygaard og Anders Øyan. Stort engasjement, livlig diskusjon, enighet og uenighet ble vist av utvalget. Gjennom å dele erfaringer, diskutere og lytte til eksterne bidragsytere utkrystalliserte det seg noen viktige tema i utvalget, som etter hvert ble til temaoverskrifter. Utvalget samlet seg etter hvert om noen sentrale forhold under hvert tema. Tekstene skulle kunne leses av all ungdom, ikke bare de som er engasjert eller har egenerfaringer med psykiske lidelser. Men både foreldre, lærere og ansatte i psykiske helsetjenester kan også forstå det som står. Underveis i utvalgsarbeidet lagde elever fra Westerdals reklameskole filmer om enkelte av temaene, med både følelser og humor. Silje C. Ask har laget tegningene til meldingen, og både tekster, tegninger og filmer gir et utgangspunkt for diskusjon, både blant barn, unge og voksne. Utvalget skulle arbeide med hva som er kvalitativt gode tjenester for barn og unge med psykiske vansker. I tillegg skulle utvalget arbeide med konkretisering av forebygging og helsefremmende tiltak. Se meg meldingen har blitt et dokument der kun de unges røster høres, uten voksnes kommentarer eller vurderinger. Unge er reflekterte og har mange kloke tanker alle har noe å lære av. Rådet for psykisk helse Oslo juni

4 Se meg og la meg være den jeg er Vi trenger både å høre til og bli sett og å bli respektert for den vi er eller er i ferd med å bli. Skolen eller barnehagen, familie, fritidsaktiviteter og forholdet til jevnaldrende det er på disse tre stedene vi finner ut hvem vi er, og hvem vi kan bli. Hvis vi skal ha det ordentlig bra må vi oppleve en god blanding av bekreftelse, støtte, mestring og utfordringer fra hver av disse stedene. Da tåler vi også motgang eller nederlag. Men noen av oss opplever at det svikter på et eller flere av disse områdene. Det kan være grov og direkte svikt, som omsorgssvikt, mishandling, undertrykkelse, mobbing eller vold. Det er smerte, plager eller vansker der og da, men opplevelsene og erfaringene kan ikke uten videre viskes ut. Tilliten til andre kan bli skadd, og svikt kan sette oss inn på en annen framtidsvei enn vi ellers ville tatt. Svikt på én av disse arenaene leder lett til problemer på andre arenaer. At vi har det godt er særlig foreldrenes ansvar og skolens ansvar. Og når foreldrene ikke klarer å fylle sitt ansvar, skal barnevernet sikre at vi har det godt. Men uansett; når det svikter er det unge mennesker som rammes og det er vi som må bære konsekvensene. Noen av oss møter store utfordringer, også uten at vi mobbes eller mishandles. Vi er alle forskjellige, eller vi blir forskjellige. Og så møter vi krav om å passe inn eller usagte forventningene om hva og hvordan vi skal være. Alle må tilpasse seg noe og ingen kan gjøre helt som de vil. Men noen opplever at man har annerledes konsentrasjon, legning, interesser eller ferdigheter enn det andre har eller det som framelskes av foreldre og lærere. For noen er dette tøft. Også følelsen av å være annerledes eller mangle det som trengs for å fylle forventningene til foreldre eller venner blir en alvorlig utfordring for noen. Vi vil ha verdier og normer som setter det viktigste høyest; ikke gjøre så andre får det vondt, og ta vare på deg selv. Det må være det aller viktigste. Resten blir mer råd enn regler: Forsøk å finne en plass i et eller flere fellesskap. Bidra til fellesskapet, og dyrk talenter og interesser som du har. Vi bør la andre dyrke sine talenter og interesser, og tolerere og verdsette mangfoldet som andre bidrar til. Og vi vil at både foreldre og lærere skal verdsette mangfold og se at alle er viktige. Hvilke former kjærlighet kommer i, hvordan vi mestrer klassiske skolefag, om vi har rike eller fattige foreldre vi må uansett møte verdsettelse, aksept som mennesker, og støtte

5 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra? Det er en vrimmel av forskjellige uttrykk for ikke å ha det bra: Tagging. Hærverk. Rus. Vold. Være urolig. Skulke skolen. Rispe seg. Emo. My Chemical Romance. I hate myself and I want to die. Kaste opp mat. Gjemme mat. Late som om man har spist. Tynnere, sterkere, raskere, flinkere, flinkest. Bli helt usynlig. Være veldig synlig. Ikke si noe. Skrike. Gråte sammen med venner. Gråte alene. Ikke orke mer. Forsvinne. Løpe. Gjemme seg. Fortsette allikevel. Lage trøbbel. Klistre på et smil. Fasit finnes ikke. Noen snakker om det de føler, enten til venner, familie, en lærer eller andre som står en nær. Andre snakker ikke med noen. For mange er det ikke så lett å peke på enkelthendelser som førte til at det ble slik. Trolig finnes det heller ikke noen universalløsning på hvordan barn og Jeg sov dårlig, og sluttet å passe på meg selv, så jeg så dårligere ut, så noen måtte reagere. Når ingen reagerte slutta jeg å spise. Men når noen spurte, så sa jeg at jeg hadde det bra. unge som sliter kan få det bedre. Men det er ikke bare for de rundt oss å se, heller. Selv om vi viser tegn på at vi ikke har det bra, vil vi mange ganger prøve å beholde kontroll. Noen viser tegn som ovenfor, men hvis noen spør hvordan det egentlig går, forteller vi at alt er bra. Vi ønsker både å vise og skjule hvordan vi har det både å bli møtt som den vi egentlig er, men bevare bildet av den vi kanskje ønsket at vi var akkurat nå. Det kan være vanskelig å komme gjennom dette dilemmaet og møte oss på en måte som både når igjennom og som ikke krenker. Vi er ulike på hva vi trenger, ulike på hva vi trenger til ulik tid, og samme tiltak kan være godt for noen og helt galt for andre. Det finnes ingen klar oppskrift på hvordan vi bør møtes som enkeltindivider når vi sliter, men det er viktig å huske at om oppskriften ikke passer, så er det oppskriften som må endres og ikke jeg som må tilpasse meg en ferdig hjelpeoppskrift. Jeg ble så ufattelig sint når folk rundt meg sa ting som at hvis du bare legger deg og sover litt nå, så er det sikkert bedre i morgen. Forstod de ingenting? Problemene mine var større enn at en natts søvn kunne løst det! Det eneste jeg tenkte på var å dø, de ba meg om å sove

6 Å ruse seg til noe man ikke var Rus er farlig for helsa vår, både for hodet og kroppen. Rusbruk blant ungdom henger også sammen med en livsfase med ønske om økt selvstendighet, kritisk vurdering av voksenverdenen og ikke sjelden opposisjon til foreldre og det livet de vanlige voksne lever. Mange kjeder seg og strever med å se vitsen med skole. Hvilken av ungdomsgruppene eller gjengene skal man tilhøre, og blir man akseptert og har status blant vennene? Når vi trenger å markere oss som uavhengige, samtidig som vi blir en del av gruppen, er rus en av tingene som kan bli valgt. Både røyking, å drikke alkohol, og å bruke ulovlige rusmidler kan markere at vi ikke lengre er barn, men er samtidig noe som voksne provoseres av, blir sinte for, eller blir fortvilte over. Og hvis rusbruk aksepteres kan noen gå lengre for å prøve når foreldrene eller samfunnet setter en klarere grense. Selv om mange som prøver rusmidler ikke utvikler alvorlig misbruk er kanskje risikoen for dette større for de som har et vanskelig eller vondt liv fra før av: Det var som om jeg ble en annen. Og det var jo akkurat det jeg ville også. Jeg ville ruse meg til å være noen og noe jeg ikke var. Opptrappingsplanen for rusfeltet har gode intensjoner om forebyggende tiltak for barn som har foreldre med rusproblemer og tidligere hjelp og tiltak ved rusmiddelproblemer. Men det er behov for god forebygging. Jeg hadde bestemt meg for ikke å prøve stoff, men en kveld, på en fest gjorde jeg det allikevel. Etterpå tenker jeg at undervisningsprogrammene på skolen hadde latt være å si noe om at det også var godt. Senere forsøkte jeg mange ulike stoffer, jeg ble vel ganske fort avhengig av å være et annet sted enn i mitt eget hode. Av og til var nedturene helt forferdelige. Ingen moderne samfunn har løst rusproblemene. Skader fra alkohol kan være et større samfunnsproblem, mens det er mer risikabelt for den enkelte å bruke stoff. Vi har opplevd mye rar rusforebygging, med preg av ideologi eller livssyn. Rusforebygging er vrient, fordi vårt forhold til rus og virkningen av rus kan være så ulik i ulike miljøer og fra person til person. Det som avskrekker noen kan lokke andre, det som bremser enkelte er uviktig for andre. Å redusere rusbruk eller stoppe misbruk hos ungdom gjennom forebyggende arbeid er viktig ikke minst for god psykisk helse. Forebyggingstiltak må være både nøkterne, ærlige og virkningsfulle

7 Et godt møte kan være svært forskjellige ting Uansett hvem vi er trenger vi å møte god folkeskikk når vi har det vanskelig. Alt fra å bli sett, snakket med og ikke til, og bli hilst på kan bli glemt av ansatte. De må også snakke om vanlige, morsomme ting, spørre om hva man liker. Har de vært på kurs og lært noe nytt de tror virker? Da burde de fortelle det med glød og engasjement, tenk så mye bedre det er å møte en behandler som virkelig tror på effekten av det han holder på med. Det er ikke alltid lett å møte oss, fordi vi, som alle andre, trenger flere ting samtidig. Og hvis ett av de viktige behovene ikke blir sett eller møtt, kan det oppleves som uvitende, krenkende eller sårende. Det var vanskelig uansett hvordan legen sa det. Når det ble snakket om at jeg slet med alvorlige ting, kunne jeg tenke: - Hvem innbiller han seg at han er? Tror han jeg får det bedre av å høre ham snakke om hvor ille det er? Samtidig var vondt de gangene jeg opplevde problemene mine som bagatelliserte og at han oppfattet dem som mindre enn de var for meg. Vi vil bli tatt alvorlig, men ikke med en sånn alvorlighet at vi mister motet. Vi vil komme til kompetent hjelp, men en henvisning kan lett oppleves som en avvisning. Hvis man har samlet mot til endelig å fortelle om sine verste og dypeste hemmeligheter, kan ventetid eller spørsmål om hva man tror dette kontoret kan hjelpe med slå helt galt ut. En diagnose kan være til stor lettelse og bekreftelse for noen, men til alvorlig besvær for andre. Behandlerkontoret kan være et fristed for noen, mens andre opplever det som et klamt og vanskelig voksenrom. En behandler som er tydelig, gir råd og viser vei hjelper noen, men andre ganger trengs noen som ikke er skråsikre, men som vil lytte og finne ut av ting sammen med oss. Det finnes ingen oppskrift som virker for alle, barn og unge kommer i ulike farger og former også her. Det er ikke er ungdommens skyld hvis foreldre og hjelpere ikke finner den rette måten å møte oss på men uansett må vi bære vi mye av resultatet. det - - 7

8 En god psykisk helsetjeneste i kommunen min Vi trenger en enkel og kjent måte å komme i kontakt med hjelpeapparatet. Ventetid og henvisningsprosedyrer gjør veien lengre. Veien blir enda lengre fordi mange av oss møter mange aktører med komplisert arbeidsdeling som det er vanskelig både for oss og andre å forstå. Fra henvisning til konsultasjon tok det fem måneder. Det var frustrerende. Vi falt imellom alle tenkelige stoler. Han måtte ikke ha hjelp på dagen, men fem måneder ble altfor lenge å vente. Vi trenger mer av det som er mellom krisehjelp og ingen hjelp. Slik hjelp, for eksempel gitt av kommunale tjenester som helsestasjon, barnevern, pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) eller fastlege, kan lett bli litt for tilfeldig. Ventetid og merkelige arbeidsavgrensninger gjør at mange gladelig takker ja hvis man først kommer til noen som tar en greit imot og gir et tilbud om hjelp. Først etterpå ser man at en del kanskje burde vært gjort annerledes. Det er jo helt merkelig at fastlegen, som kjente minst til problemet mitt skal være den som henviser meg videre til rett sted. Det kan virke som om inndelingen i ulike tjenestenivåer skaper en grobunn for ansvarsfraskrivelse. Den korrekte veien inn i hjelp er å ta kontakt med fastlegen. Men korte timelengder gjør det vanskelig å formidle hva problemene handler om. Mange unge opplever at andre mennesker, for eksempel helsesøster, sosiallærer eller PPT, allerede vet mye mer om problemene enn fastlegen, likevel er det på papiret fastlegen som skal finne ut hvem som best kan hjelpe. En del barn og unge som til slutt ender opp med et tilbud i barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste (ofte kalt BUP), vurderer at det alvorligste systemproblemet er at veien dit i praksis har vært alt for lang. Både skoleproblemer, mobbing, aggresjon, familieproblemer og omsorgssvikt har lett for å gi psykiske problemer for barn og unge. Skole og barnehage er sentral arena og her bør førstelinjen for barn og unges psykisk helse være synlig og aktivt tilstede. Det er ingen logikk i at barn og unges psykiske utfordringer i hverdagen skal være sortert inn under så mange ulike departementer. Det kan virke som om myndighetene er engstelige for å reorganisere siden det vil gjøre at noen mister makt. I mellomtiden er det oss det går ut over

9 Problemene våre passer ikke greit inn i de båsene som kommunen bruker i dag: Enten som Barnevern, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), forbygging på helsestasjonen eller sykdom hos fastlegen. Hjemmeproblemer går utover skolen, læringsproblemer forplanter seg til familien, eller en psykisk lidelse gjør forholdet til foreldre, venner og lærer både vanskelig og kjempeviktig. Hvorfor skal våre liv stykkes opp og møte ett og ett kontor og en og en yrkesgruppe når både problemer, støttetiltak og løsning og behandling berører flere arenaer? I dag har mange tjenester bare en liten aksje i psykisk helse. Når PPT, barnevern, helsestasjon, familievern og fastlege alle har en liten aksje i barn og unges psykisk helse, så blir resultatet lett at hovedoppgavene deres vinner fram og at hensynet til den enkelte brukers psykiske helse kommer i bakgrunnen. Slik vi erfarer det gir slagordet there is no health without mental health et godt bilde av at psykisk helse må stå i sentrum. Vi kan ikke lenger dele ansvaret for barn og unges psykisk helse på en måte som legger opp til ventetider, runddans og ansvarsfraskrivelse. Tenk nytt sett psykisk helse i sentrum for en tjeneste som finnes der barn og unge er på dagtid. Plasser førstelinjen for barn og unges psykiske helse i skole og barnehage og hjelp oss og familiene våre å løse eller leve med de fleste av problemene våre der. Det kan kalles forskjellige ting. Det kan være Familiens hus, kommunehjelpen for barn og unges psykiske helse, psykososialt team eller behandlende skolehelsetjeneste for psykisk helse. Mulighetene er mange, men vi er utålmodige etter endring

10 Inn i voksenlivet etter en utfordrende oppvekst Dårlig økonomi og problemer med psykisk helse går hånd i hånd. Risikoen for å stå uten arbeid eller brukbar utdanning er mye større om man har slitt psykisk eller hatt en vanskelig oppvekst. Og arbeid er ikke bare økonomi eller inntekt. Like viktig er at man betyr noe, verdsettes, får identitet, mening og framtidsutsikter gjennom å arbeide. Langvarig trøbbel når vi er barn, ungdom eller ung voksen gjør det vanskelig å fullføre skolegangen for mange. Psykiske problemer som fanges opp for sent, kan virkelig gjøre voksenlivet vanskelig. Mange som er blitt unge uføre ser tilbake på en oppvekst med ulike problemer som slo inn i skolehverdagen, uten at noen tok tak i problemene så det monnet. Til slutt ble kanskje et alvorlig psykisk sammenbrudd eller flere attføringsløp som ikke lyktes utløsende for uføretrygding som ung voksen. Ungdom som har eller har hatt alvorlige psykiske problemer kan i tillegg komme skeivt inn i voksenlivet. Skolehverdagen er ikke tilstrekkelig tilpasset elever med særskilte behov eller elever som trenger å få undervisningen annerledes tilrettelagt i en kort eller en lang periode. Jeg trodde utdanning var nyttig, og søkte om skoleplass og kom inn. Etter en stund kom beskjeden fra NAV om at jeg ikke kunne ta eksamen uten å miste rehabiliteringspengene. Utdanning var et tiltak som hørte til under attføring men det var jeg for ung til å få, man måtte ha fylt 26 år. Da jeg spurte om de mente det var bedre rehabilitering å stirre i veggen enn å ta noen kurs på Blindern tror jeg de opplevde meg som vanskelig. Vi må sikre levekår for unge som har falt ut av utdanning eller arbeid, tenke nytt om deres ressurser. Vi må finne nye måter å legge til rette for å kunne gjennomføre utdanning, kvalifisering og arbeidstrening, selv om man har psykiske vansker eller har gått glipp av deler av utdanningen. Men vi må også løse utfordringene vi har pekt på: Gode oppvekstvilkår, aksept for forskjellighet, kort vei til en god førstelinjetjeneste for psykisk helse og spesialisthjelp for de som trenger det

11 Bedre hjelp der ungdom lever Rådet for psykisk helse har gjennom arbeid med skoleprogrammet «Alle har en psykisk helse», et opplæringsprogram for ungdom om psykisk helse, sett at det fortsatt er mye uvitenhet, tabuer og stigma knyttet til psykisk helse og psykiske vansker. Mange som opplever psykiske vansker i ung alder vet ikke hva dette er, om det er vanlig eller uvanlig, og kvier seg derfor for å søke hjelp. Tekst: Steinar Sværen - Men vi har ikke hatt god nok kunnskap om hvordan unge som har psykiske helseproblemer opplever møtene med skole, helsetjenester, venner og pårørende, sier prosjektleder for Ungdomssatsingen i Rådet for psykisk helse, Ingrid Einarsrud. - Derfor har arbeidet med Se meg-meldingen vært viktig for oss. Jeg er imponert over hvor mye kunnskap unge som har opplevd problemer har opparbeidet seg, kunnskap om hva som trengs for å ha en god psykisk helse, og hva de trenger hvis de blir syke. Men de møter i mange sammenhenger mange utfordringer på alle trinn i den bedringsprosessen de skal gjennom. Denne kunnskapen er formidlet gjennom utvalget vårt, og kan leses i meldingen «Se meg ungdom og psykisk helse», sier Einarsrud. Alle skal med En av åtte unge mellom 13 og 15 år har psykiske plager som hemmer dem i hverdagen. Slike problemer får innvirkning på mange områder i unges liv, blant annet i skolegangen. Rådet for psykisk helse er bekymret over at mange unge mennesker dropper ut av skolen, eller får en mangelfull skolegang som igjen fører til at man ikke får jobb. Det er slått fast at dette er en viktig årsak til at mange under 30 år blir uføretrygdet. I Rådets ungdomsmelding peker utvalget på tidlig intervensjon og tidlige hjelpetiltak som svært viktige faktorer for å hindre at problemene blir større, og at det kan bidra til at bedringsprosessen kan bli raskere. Dialog og respekt FNs barnekonvensjon er innlemmet i norsk lov og det er derfor et krav at barn og unge skal uttale seg i saker som angår dem, og at det de sier skal vektlegges. - Også i et behandlingsløp er samarbeid en avgjørende faktor. Samarbeid er toveiskommunikasjon, og unges egne ønsker må også respekteres. Voksne må legge til rette for samarbeid og samhandling, samtaler må derfor være dialog der de unge snakkes med og ikke om, sier Ingrid Einarsrud. - Ungdommer er ikke små voksne. Voksne må ofte ta viktige avgjørelser på unges vegne, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal lytte til dem, sier hun

12 Møte de unge på deres arena Det er store forskjeller fra kommune til kommene og fra fylke til fylke hvilket behandlingstilbud unge får. På noen skoler er det helsesøster som er synlig, ofte til stede, tilgjengelig for elever og interessert i å bistå dem med mer enn sprøyter og prevensjonsveiledning. - Men dessverre er det også slik at på noen skoler vet ikke elevene engang at det er en helsesøster. Hjelpetilbudet må være på de unges premisser. Vi må snakke og forstå deres språk, sette oss inn i hva som er viktig for dem og forstå hvordan de kommuniserer. Unge bruker SMS, mobiltelefon, internett og utrykker seg på mange andre måter enn gjennom samtaler. De kan derfor oppleve det som klamt og kunstig å sitte på et kontor og snakke med en voksen. Helsepersonell og andre voksne som skal hjelpe må komme seg ut av kontoret og møte unge der de er. Det vil gjøre at mange fanges opp tidligere, problemer vokser seg ikke uhåndterbare, men blir enklere å behandle, sier Einarsrud. Sammenheng i tjenestene Noe annet som kommer frem i Se meg-meldingen er at det er mangel på sammenheng i tjenestene. Skole, førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjenesten må snakke bedre sammen. Dårlig samhandling gjør at behandlingen blir fragmentert og usammenhengende. Det blir satt i gang tiltak på mange plan som ofte drar i ulike retninger. De unge må forholde seg til mange voksenpersoner, noe som gjør at de kan bli utrygge og at behandlingen blir dårlig. Hjelpeapparatet må jobbe tettere sammen, man må våge å tråkke i hverandres bed, ikke være redde for å omorganisere og samarbeide på en bedre og annerledes måte. Hva kan vi lære av «Se meg»? - For å oppsummere «Se meg» vil jeg trekke frem noen hovedmomenter: Det må settes inn hjelp tidligere Tjenester må henge sammen. Unge tilbringer mesteparten av sin tid på skolen og i eget nærmiljø, hjelpen må derfor primært være tilgjengelig der. De unge må bli møtt på egne arenaer og med et språk de forstår. - Rådet for psykisk helse vil arbeide for at behandling og hjelpetiltak skal baseres på samarbeid og dialog for å oppnå resultater. Det er ikke minst viktig at alle som jobber med barn og unge ikke gir opp og holder fast ved at det er håp om å bli bra igjen, for hvordan skal de unge holde motet hvis vi ikke gjør det, spør Ingrid Einarsrud

13 Samler på stemninger og tegner dem Silje C. Ask har illustrert meldingen fra Rådet for psykisk helse om ungdom og psykisk helse. Hun er selvlært som tegner, etter at hun i 9. klasse måtte avbryte ungdomsskolen på grunn av sine psykiske problemer. Tekst og foto: Steinar Sværen - Nå bor jeg for meg selv i en koselig en liten hybel i en omsorgsbolig i Lørenskog der jeg kommer fra. Men jeg har bodd tre år på Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem i Asker fra jeg var 15 til 18, forteller hun. Silje har tegnet så lenge hun kan huske, tegneserier har alltid vært en favorittuttrykksmåte. - Jeg begynte å lage tegneserier, og har vel aldri sluttet. Tegningene uttrykker følelsene mine, jeg synes ofte det er lettere å uttrykke meg med tegninger enn med ord, sier hun. Silje C. Ask er opptatt av at andre som sliter - eller har slitt med psykiske utfordringer skal kunne finne trøst ved å kjenne seg igjen i det hun uttrykker i tegningene sine, og oppleve at dette ikke er noe de er alene om. Fram til nå er det ikke så mange som har fått sett tegningene, men nå har hun laget en nettside for å få en plass å vise fram tegningene sine, og kanskje kan det bli noen flere oppdrag også etter hvert. - Jeg tror at mange føler seg veldig ensomme med det de sliter med, og lengter etter et fellesskap. Da kan det være godt å finne noe å kjenne seg igjen i, sier hun. Stemningssamler Inspirasjon henter hun fra stemninger og opplevelser som hun samler på, og lagrer for å bruke i tegningene. - Livet er en rekke av stemninger som noen ganger er så sterke at jeg vil tegne dem. Hun liker også å studere folk, sitter gjerne på kafé og i parker og studerer folk, og lager små tegninger. - Jeg drar gjerne til Oslo for å finne parker og områder med forskjellige mennesker. Jeg tar på meg mørke briller så ingen skal se hvem jeg ser på mens jeg tegner dem. Det er en fin måte å øve på å tegne positurer, smiler hun

14 Framtidsdrømmen Gjennom årene med psykisk sykdom har hun klart å holde kontakten med noen av vennene fra barneskolen. Nå holder Silje og en av dem på med et tegneseriebokprosjekt. Drømmen er at det en gang kan utgis. - Jeg håper at jeg en gang kan leve av å tegne, og jeg kan bli så bra at jeg kan bo et annet sted, sier Silje C. Ask. Nettsiden finner du her:

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer