Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år tonn kloakkslam til å lage skogsveier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier."

Transkript

1 2 Bergenseren INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE DESEMBER Bergen kommune bruker hvert år tonn kloakkslam til å lage skogsveier. Barnevernet skal bli flinkere til å hjelpe barnet i dets eget hjem. 6 Elevene på Apeltun skole har syv forskjellige intelligenser. 8 Eldreomsorgen blir byens største turistattraksjon når japanerne kommer på besøk. Hele Bergen kan innen to timer varsles om en katastrofe. 16 Byen e Bergen og vil hindre brann! FOTO: ENDRE HOVLAND Mer enn halvparten av befolkningen i Norge ønsker forbud mot fyrverkeri i byene. Bergen blir dermed et forbilde for andre byer når brannvesenet innfører fyrverkeriforbud innenfor bomringen. 10

2 2 BERGENSEREN DESEMBER 2003 AktuelleBergen Verdens største cruiseskip til Bergen Bergen og Omland Havnevesen gjør seg klar til storfint besøk neste sommer. Det 345 meter lange cruiseskipet Queen Mary II vil med sine bruttotonn bli verdens største cruiseskip når det står ferdig i januar neste år. Da begynner skipet sin jomfrureise som først går til Florida. I juli kommer skipet til Bergen. Skipet har plass til passasjerer. I år ble det for øvrig satt ny cruiserekord i Bergen. 210 båter la til kai med totalt passasjerer, flere passasjerer enn året før. Lesemillionærer på Mjølkeråen De 376 elevene på Mjølkeråen skole skal bli lesemillionær. I begynnelsen av november fikk de utdelt egen bankbok for innskudd i denne sammenheng antall leseminutter på fritiden. Innskuddsboken har egen logo laget av en av elevene, og en av lærerne laget mottoet Lesemillionærer er ikke som andre millionærer Innskudd i lesedagboken bekreftes av foreldre, besteforeldre, store søsken eller andre som er tilstede. Lesetid på SFO gjelder også. I gymsalen er det satt opp eget barometer hvor antall minutter føres pr. uke. Den enkelte elev og klasse summerer opp, og 6-7. klassene henter inn klasseresultatene og ajourfører barometeret. Det yrer av liv i Barnas Katedral Mange skoleklasser har bidratt til etableringen av Barnas Katedral i Nykirken. Elevene er aktivert gjennom den kulturelle skolesekken og har blant annet laget glassmalerier, ikoner og annen kunst som nå pynter kirken innvendig. Frem til 19. desember er Barnas Katedral åpen for alle. Tirsdag til fredag er åpningstiden , mens den om lørdagene er åpen Søndager er det åpent mellom 1100 og Jorden rundt i Åsane Biblioteket i Åsane har fått et nytt temabibliotek for reiselystne. Dette spesielle bibliotektilbudet omfatter reisetidsskrifter som Reis, Vagabond, Reise og Ferie, en rekke videofilmer og reiselivslitteratur. Totalt har biblioteket 1500 titler som dekker de fleste land og reisemål. God tur til Åsane senter! Demensrammede skal få bedre hjelp Nå oppretter flere bydeler i Bergen egne hukommelsesteam som skal hjelpe eldre som har fått demens. Det medisinske støtteapparatet skal bli flinkere til å kartlegge hvem som er rammet av demens, og de syke skal oppdages på et tidligere tidspunkt. Dermed kan bydelene også bli flinkere til å gi den riktige hjelpen. Den rammede kan få medisiner som forsinker sykdomsforløpet, og det kan skreddersys et tilbud tilpasset hvor i sykdomsforløpet den syke er. Arna og Fana er i gang med hukommelsesteamene, Laksevåg holder på å planlegge sitt hukommelsesteam, og Åsane vurderer å satse på en tilsvarende løsning. Gjennom mer aktiv bruk av tester og undersøkelser skal de kartlegge den fysiske tilstanden og sosiale funksjonen til syke eldre. Ved å opprette et hukommelsesteam skal vi komme ut og fortelle om sykdommen og ha en bedre dialog med syke og pårørende. De skal få et sted å henvende seg, sier prosjektleder Tordis Bruheim for hukommelsesteamet på Laksevåg. Unikt samarbeid om psykiske lidelser Helse Bergen og Bergen kommune samarbeider om å bosette personer med psykiske lidelser. Til nå er 23 vernede botiltak etablert for 175 personer. Ytterligere hundre skal få et tilbud. Helseforetaket og kommunen samarbeider også tett om hver enkelt pasient, både før og etter at de flytter fra institusjon til vernet bolig. Sammen med brukeren blir de enige om boform. Den første tiden har beboerne rett til å returnere til institusjonen på timen, hvis de ønsker det. Bergen får ansvar for kollektivtransporten Fra årsskiftet overtar Bergen kommune ansvaret for kollektivtransporten i byen. Kommunen rår allerede over arealpolitikken, parkeringspolitikken og de kommunale vegene. Ansvar for kollektivtrafikken og økt ansvar for vegene gir oss mulighet til økt satsing på kollektivtransport og større frihet til selv å bestemme over bruken av penger og virkemidler i transportsektoren, sier byråd Lisbeth Iversen. I første omgang gjøres dette som et fireårig forsøk. Digital trygghet for eldre Av de ca 2000 brukerne av kommunale trygghetsalarmer har 335 en gammel type alarm (Stentofon). Nå får disse brukerne byttet sine alarmer i ny Reflex-alarm som har forbedret digitalt lydbilde. Alle brukere av kommunale trygghetsalarmer vil da ha alarmer som gir stor trygghet for brukerne. Alarmene tester seg selv en gang i døgnet ved å ringe opp alarmmottaket ved Bergen Legevakt. Legevakten formidler alarmene videre til hjemmesykepleien i bydelene. HAR FÅTT: Jeg stoler på at det elektroniske utstyret fungerer. Det har vært utmerket ved testing, sier Ingrid Sivertsen (92) fra Ulrikstunet serviceboliger. FOTO: ENDRE HOVLAND BARNAS KATEDRAL: Elevene i klasse 6E på Skjold skole fant sitt eget glassmaleri i Barnas Katadral. FOTO: ROLF HORDNES Les forrige utgave av avisen i PDF-format: Klikk på Aktuelt i menyen til venstre.velg deretter Bergenseren nye bergensere hvert år Byrådsavdeling for finans har utarbeidet en befolkningsprognose for Bergen kommune. Prognosen er fordelt etter alder og bydel for perioden Blant annet forventer man en gjennomsnittlig befolkningstilvekst på per år og størst tilvekst for de yrkesaktive (20-66 år).

3 DESEMBER 2003 BERGENSEREN 3 POPULÆRT: Cecilie Bull (fremst) og Jasmin Tepstad er storfornøyde med det nye turområdet i Hordnesmarken i Fana. Til tross for protester før veiene ble bygget for fire år siden, går bergensere nå nesten i kø på de ti kilometrene med turveier. Skitt, la gå Hvert år bruker Bergen tonn kloakkslam til å lage skogsveier. Slikt blir det populære turområder av. TEKST OG FOTO: ENDRE HOVLAND På Hordnesmarken i Fana slynger veien seg elegant og harmonisk gjennom landskapet. Gresset er sommergrønt enda det snart er jul. Frodigheten skyldes at jorden som gresset vokser i, er blandet med det næringsrike avløpsslammet. Til tross for protester før veiene ble bygget for fire år siden, går bergensere nå nesten i kø på de ti kilometrene med turveier. Også grunneierne jubler; skogsveiprosjektene får økonomisk støtte fra kommunen for å bruke avløpsslammet. Det lønner seg nemlig for Bergen kommune å betale for å bygge veiene. Tidligere ble lass på lass med bergensk avløpsslam kjørt helt til Odda, men det var en mye dyrere måte å bli kvitt det næringsrike slammet på. Bedre veier Slammet som brukes, må først renses i kloakkrenseanlegget på Knappen. Det må ikke inneholde tungmetall eller andre stoffer som er farlige. Slammet må dessuten være hygienisert og stabilisert på godkjent måte. I Bergen behandles slammet ved at det tilsettes såkalt ulesket kalk. Når slammet legges langs veiene ser det nesten ut som jord. Myndighetene har vedtatt en nasjonal målsetting om at minst 80 prosent av avløpsslammet bør tilbakeføres til næringskjeden. Ofte spres slammet på arealer som brukes til korndyrking. Men i Bergen finnes det ingen kornåkre. Det er sterkt begrenset hva avløpsslammet kan brukes til, og DET ER EN NASJONAL MÅLSETTING AT MINST 80 PROSENT AV AVLØPS- SLAMMET SKAL TILBAKEFØRES TIL NÆRINGSKJEDEN. kommunen har søkt om og fått tillatelse til å bruke slammet på skogsveiene. Avløpsslammet hindrer nemlig at skogsveiene råtner, og det blir mulig å legge veiene over myrområder. Dermed blir inngrepene i naturen minst mulig. Veiene blir liggende som flåter over myrene. De er mer elastiske enn vanlige veier og trykkes litt ned når tungtrafikk passerer. Mild aroma Avløpsslammet lukter nesten ingenting. Bare en kort periode etter utlegging kan du kjenne at det er et eller annet annerledes i luften, en slags mild aroma, sier driftssjef Ole Dan Lundekvam i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune. De bergenske veiene vekker nasjonal og internasjonal oppsikt. Kommunen får besøk av mange utenlandske delegasjoner som vil vite mer om nettopp bruken av avløpsslam langs veiene. Slik bygges veien Veibyggingen begynner med at flis legges i et tykt lag over naturen. Bare flis som ikke inneholder rester av bygningsavfall eller trevirke som har vært malt, kan brukes. En matte som slipper vann gjennom, legges over flisen. Grus laget av resirkulert asfalt legges over. Flisen råtner dersom veikanten ikke gror raskt igjen. Behandlet slam fra et kloakkrenseanlegg legges derfor på sideskråningene. I løpet av kort tid vil gresset gro på skråningene, og veien er ferdig.

4 4 BERGENSEREN DESEMBER 2003 Byrådet har nok en gang lagt fram forslag til budsjett for Selve innholdet i budsjettet kan du finne på kommunens nettsider, og det er ellers behørig omtalt i avisene. AV ELISABETH FARSTAD Men det er ikke helt sant at budsjettforslaget er lagt frem nok en gang. Hvert år legges en såkalt tilleggsinnstilling frem etter at statsbudsjettet er lagt frem. Det nye i år er at vi har hatt et byrådsskifte i mellomtiden. Dessuten har det nye byrådet måttet varsle ytterligere kutt i forhold til forslaget det tidligere byrådet la frem i slutten av september. Derfor var interessen for tilleggsinnstillingen ekstra stor i år. Om budsjettprosessen Bergen kommune har et parlamentarisk system. Det innebærer at byrådet, som er byens regjering, legger fram forslag til budsjett og økonomiplan. Deretter skal bystyret, som er byens storting, vedta budsjettet. I tillegg til et opprinnelig budsjettforslag legger de fleste kommuner frem minst en tilleggsinnstilling etter at statsbudsjettet er vedtatt. Denne innstillingen ble lagt frem av byrådet mandag 1. desember. De viktige komiteene I Bergen kommunes politiske styringssystem er hovedansvaret for budsjettbehandlingen på bystyresiden lagt til bystyrekomiteene. Hver av komiteene har et selvstendig ansvar for å vurdere byrådets forslag til prioriteringer opp mot de mål som bystyret har vedtatt for de ulike saksfeltene. Budsjettarbeidet i komiteene avsluttes med komiteenes innstilling om budsjettforslaget. Disse innstillingene legges så frem for Komité for finans, kultur og næring, som har det endelige ansvaret for å avgi en saldert innstilling til budsjett for Bergen kommune til bystyret. Bystyret treffer det endelige budsjettvedtaket 15. desember Budsjettet dag for dag 22. SEPTEMBER Daværende byråd fremla sitt forslag til budsjett for 2004 / Økonomiplan DESEMBER Det nye byrådet la frem sin tilleggsinnstilling til budsjett for 2004 / Økonomiplan DESEMBER Budsjettmøter i Komité for helse og sosial, Komité for finans, kultur og næring. 4. DESEMBER Budsjettmøter i Komité for oppvekst / Komite for byutvikling. 8. DESEMBER Frist for de nye fagkomiteene til å avgi innstilling til Komité for finans, kultur og næring. 10. DESEMBER Komité for finans, kultur og næring avgir innstilling til bystyret på helhetlig og saldert budsjett. 15. DESEMBER Budsjettet sluttbehandles i bystyret. Slik styres Bergen Når bystyret har vedtatt budsjett og økonomiplan, går jobben igjen over til byrådet. Som byens regjering har byrådet ansvar for å sette bystyrets vedtak ut i livet. Det gjør byrådet ved hjelp av kommunens administrasjon og tjenesteytere (barnehager, skoler og sykehjem osv), som byrådet har det øverste ansvar for å lede. Hva er parlamentarisme? Denne styringsformen går i korthet ut på å gjøre det politiske ansvaret for byens beslutninger mer synlig enn ved en formannskapsmodell. Et politisk valgt byråd, valgt av bystyret, har ansvaret for å gjennomføre de vedtakene som fattes i bystyret. Bystyret er kommunens øverste organ, og bystyret bestemmer hva som skal skje i Bergen i det store. Kommunens ordfører, Herman Friele, leder bystyrets møter og er kommunens øverste, juridiske representant. Han representerer også kommunen i en rekke sammenhenger. Velgerne bestemmer Bystyret velges av de som stemmer ved kommunevalget for fire år av gangen. Byrådet velges av bystyret og kan byttes ut i løpet av valgperioden. Byrådet gjennomfører bystyrets vedtak, gjennom kommunens ansatte. Byrådet kan instruere kommunens ansatte, og det gir byrådet mer makt til å utøve politikken enn politikerne gjennom ordfører kan i et formannskapssystem. Hvis bystyret er misfornøyd med jobben byrådet gjør, kan bystyret kaste byrådet og velge et nytt. Hvis byrådet er misfornøyd med jobben bystyret gjør, kan byrådet velge å gå av. Normalt vil det skje ved å stille kabinettspørsmål på en sak. Hvis bystyret sier ja til saken, blir byrådet sittende. Hvis bystyret sier nei, vil byrådet gå av, og bystyret må velge nytt byråd. Hva er det med budsjettet for Bergen kommune? Bystyret Bystyrets kontor Postboks Bergen E-post: Tlf Faks Bystyrets øverste representanter Ordfører Herman Friele (H) Tlf Komité for finans, kultur og næring Leder Terje Ohnstad (A) Nestleder Hilde Onarheim (H) Tlf Tlf Komité for helse og sosial Leder Liv Røssland (FrP) Nestleder Eilert Jan Lohne (A) Tlf Tlf Komité for miljø og byutvikling Leder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) Nestleder Kristian Helland (KrF) (varaordfører) Tlf Tlf Komité for oppvekst Leder Oddny Miljeteig (SV) Nestleder Tor A.Woldseth (Frp) Tlf Tlf

5 DESEMBER 2003 BERGENSEREN 5 Koordinerer og presenterer Byrådsavdeling for finans, kultur og næring er fagavdelingen som koordinerer budsjettarbeidet, sier finansdirektør Per Kristian Knutsen. Byrådet avholder flere budsjettkonferanser i løpet av året, og her kommer byrådets signaler om hvilke prioriteringer som skal legges til grunn i arbeidet med kommende års budsjett. Vårt arbeid er å koordinere og kvalitetssikre budsjettarbeidet i hele kommunen, basert på de forslag og rapporter vi innhenter, sier finansdirektøren. En av våre store satsinger den siste tiden er et omfattende økonomistyringssystem for hele Bergen kommune, noe som vil forenkle arbeidet og bedre kontrollen med budsjettoppfølging i løpet av året, sier Knutsen. FINANS- DIREKTØR : Per Kristian Knutsen Vanskelig økonomisk situasjon På grunn av byrådsskiftet etter valget i høst har vi noen svært hektiske uker bak oss, forteller finansbyråd Henning Warloe (H). Vi har arbeidet hardt for å kunne legge frem en budsjettinnstilling som tar på alvor den vanskelige økonomiske situasjonen vi nå har i Bergen kommune, sier finansbyråden. Selv om vi har hatt kort tid på denne jobben, opplever jeg at vi har hatt en god prosess, ikke minst takket være godt samarbeid med byrådsavdelingene, understreker Warloe. Byrådet leverte sin tilleggsinnstilling til budsjett 2004 og økonomiplan den 1. desember. FINANSBYRÅD: Henning Warloe Krevende komitearbeid Budsjettarbeid er alltid krevende, men situasjonen i år er ekstra utfordrende fordi vi har fått et nytt byråd og de har levert sin innstilling bare 14 dager før budsjettmøtet i bystyret, forteller Terje Ohnstad (A), leder for komité for finans, kultur og næring. Vi har også fått mange nye bystyremedlemmer ved høstens valg, og de er nå med på sin første budsjettbehandlingsrunde, noe som også krever litt ekstra fokus, sier Ohnstad. De fire bystyrekomiteene har et hovedansvar for budsjettbehandlingen på bystyresiden. De leverer hver sin innstilling til komité for finans, kultur og næring, som har det endelige ansvaret for å avgi en saldert innstilling til budsjett for Bergen kommune til bystyret. Min oppgave som leder er å påse at komiteen avgir en innstilling til bystyret som det står et flertall bak i komiteen, forteller Ohnstad. KOMITÉLEDER: Terje Ohnstad Viktig å få økonomisk balanse igjen Byrådet Byrådsleder Monica Mæland (H) Tlf Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) Tlf Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe (H) Tlf Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit (V) Tlf Byråd for helse og bydeler Trude H. Drevland (H) Tlf MER INFORMASJON: Klikk på Budsjett Vil du vite mer om parlamentarisme, klikk på Om kommunen i venstre marg. Det er svært viktig at vi nå klarer å få flertall for et budsjett som kan bringe Bergen i økonomisk balanse igjen, sier ordfører Herman Friele (H). I et parlamentarisk system er det bystyret som bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av de penger kommunen har til rådighet, fortsetter ordføreren. Og bystyret har en krevende oppgave i år fordi budsjettsituasjonen er svært vanskelig for Bergen. Ordføreren leder bystyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med de vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, som til sammen representerer 9 politiske partier. ORDFØRER: Herman Friele

6 6 BERGENSEREN DESEMBER 2003 Reduserer hærverk i Åsane Elevene i Åsane bydel har foreslått å sette i gang en hærverk er teit - kampanje. Det er etablert en tverrfaglig idegruppe i bydelen som arbeider videre med prosjektet. Gjennom prosjektet Modellbydelen Åsane er det blitt fremmet ideer om å arbeide tverrfaglig for å redusere hærverk i skolene. Formålet er å skape en positiv holdning til å ta vare på skolen, og se skolene i et nærmiljøperspektiv. Samhandling mellom skole, hjem, nærmiljø, frivillige organisasjoner, lokale politikere og offentlige instanser står i fokus. 200 ideer til aktiviteter i det fri Bergen og Omland Friluftsråd selger en idéperm for skolene, som heter «Fritid i friluft». Permen er laget for skolefritidsordningen, men den passer også for barnefamilier som vil vite mer om for eksempel matlaging utendørs, uteleker og utforsking av naturen. Friluftsrådet selger også heftene «Læring i friluft, klasse», «Læring i friluft, klasse» og «Barnehage i friluft». Hver av permene inneholder rundt 200 idéer til uteaktiviteter. Permene kan bestilles hos Bergen og Omland Friluftsråd og koster 250 kroner pluss porto. Bedre middager hjem til eldre Kjøkkenreformen har gått seg til. Middagen som leveres til hjemmeboende, institusjonsbeboere og eldresentre har blitt bedre siden sommeren. Nye menyer, mer smakfull mat og bedre kjøtt og grønnsaker, gjør at flere er fornøyde. TEKST OG FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN Barnevernet i Bergen satser nå på å bedre samarbeidet med foreldrene. Stadig flere foreldre kontakter barnevernet for å få hjelp. Hjem, kjære hjem Barnevernet sparer store beløp på å hjelpe barnet i dets egen familie. Prisen er en sjettedel av hva det koster å hjelpe barnet på annen måte. FORNØYDE KUNDER: Sjåfør Jostein Skjellanger blir alltid godt mottatt hos Margit Andersen på Nesttun. Han hjelper henne og flere andre med å ta av plasten på den glovarme maten og sette den på bordet. Margit Andersen er svært godt fornøyd med maten. Da raspeballer kom på menyen, steg humøret til de gamle mange hakk! forteller sjåfør og leder av transporten av kommunal mat til byens eldre, Frank Frylund. Han tegner et annet bilde av brukerne enn det avisene gjorde i løpet av sommeren. 99 prosent av de som får levert mat av oss er så positive og fornøyde,og så takknemlige for deilig mat. Det får vi stadig høre, sier Frylund. Produktråd Mye er gjort med maten siden sommeren.kjøtt og grønnsaker kokes bedre og holdes hele tiden under oppsikt; sausene har fått bedre konsistens og mer smak, farge og krydder; menyene er endret. Det bekreftes fra gruppeledere i bydelene at maten er blitt veldig god. Ingen beboere klager lenger, sies det. Grundig testet Ordningen innebærer levering av varm eller kald middag fra to storkjøkken i stedet for mange mindre kjøkken. Prosjektansvarlig Håkon Gjelsvik forteller at kommunen årlig sparer 5-6 millioner kroner bare på transporten. Et eget produktråd skal teste og uttale seg om maten. Her sitter representanter for brukerne, Eldrerådet, matfaglig ansvarlig i en bydel, matleverandørene og Norsk forening for ernæring og dietettikk. Kommunen skal også opprette et matfaglig utvalg som skal utvikle og tilrettelegge for en bedre matomsorg for kommunens brukere, i institusjoner og hjemme. Dessuten pågår det en ny brukerundersøkelse. DET ER TROSS ALT FORELDRENE SOM ER EKSPERTER PÅ SINE EGNE BARN. SYNNØVE LIEN LEDER AV FRAM-PROSJEKTET I FYLLINGSDALEN BYDEL TEKST OG FOTO: ENDRE HOVLAND Hva fikk Linda Høegh (29) til å banke på døren hos barnevernet i Fyllingsdalen? Grunnen heter Kasper (9). Han er litt mer livlig enn de fleste andre 9-åringer. Moren sammenlikner ham ofte med Emil i Lønneberget. Det evige spørsmålet hun stiller seg selv er: Hva blir det neste han finner på? Det er fantastisk å være mamma for Kasper. Men jeg blir en dårlig mamma dersom jeg sliter meg helt ut. Derfor ba jeg barnevernet om hjelp, sier danske Linda som ikke har familie i Bergen. En gang i uken kommer to familieveiledere fra barnevernet i Fyllingsdalen på hjemmebesøk for å veilede Linda i rollen som forelder for Kasper. I tillegg ønsker Linda å finne en helgefamilie til gutten sin. Trengte hjelp Mange foreldre har tidligere oppfattet barnevernet som en trussel en instans med bare én oppgave: Å ta barna bort fra foreldrene. I ekstreme tilfeller er dette fortsatt den beste løsningen. Men nå prøver barnevernet å komme tidlig i kontakt med hjemmene og veilede foreldre før problemer utarter. Barnevernet i Bergen har derfor satset på en rekke tiltak for barn i deres egen familie og nærmiljø. Det nye byrådet lover at dette skal være et satsningsområde også de neste fire årene. Innenfor barnevernet vil byrådet vektlegge hjelpetiltak i hjemmet på et tidligst mulig stadium, skriver byrådet i sin tiltredelseserklæring. Barnevernet har gjort mye idiotisk opp gjennom historien, men jeg var nødt til å ta denne sjansen. Jeg trengte hjelp. Da er det bedre å være ærlig med seg selv og søke hjelp der den finnes, sier Linda. Foreldre vet best Jeg er den beste mammaen for Kasper og er ikke redd for at barnevernet skal ta ham fra meg. Det gir meg trygghet at jeg har noen å rådføre meg med, forteller Linda. I de ukentlige møtene med barnevernet i Fyllingsdalen diskuterer de hvordan Linda har løst konkrete situasjoner den siste uken. Ofte er det en viktig oppgave for oss å gi foreldre selvtillit og minne dem på at dette klarer de bra. Det er tross alt de som er eksperter på sine egne barn, sier leder Synnøve Lien av FRAM-prosjektet i Fyllingsdalen. Prosjektet skal hjelpe foreldre og barn til å fungere bedre sammen. Barnevernet legget til rette for at familien kan gjøre mer av det de allerede får til. Flere andre bydeler har liknende prosjekter. Vi møter mye frykt. Det er uvant for mange mennesker å se på barnevernet som en samarbeidspartner. I ettertid får vi ofte høre at det var en positiv opplevelse og ikke som de først trodde det skulle være, sier Lien.

7 DESEMBER 2003 BERGENSEREN 7 Vurderer skolene i Bergen Bergen kommune har større konstnader med drift av skolebygg enn de andre storbyene. En arbeidsgruppe ser nå på skolestrukturen i Bergen og vil om kort tid legge fram sin utredning.i Årstad bydel er det stor overkapasitet på skolene, en situasjon som vil vedvare i årene framover. I Fyllingsdalen bydel ventes elevtallet samlet sett å bli redusert med ca elever de nærmeste ti årene. Mer enn halvparten av barnevernets utgifter går fortsatt til å hjelpe barn som bor utenfor sin egen familie. Myntløs parkering AutoParq er et forhåndsbetalt elektronisk parkeringskort som gjør bruk av mynt overflødig ved parkering på offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser. Kortet kan kjøpes hos Bergen Parkeringsselskap og koster 765 kroner. Innladet verdi bestemmer du selv. Kjøpesummen tjenes raskt inn igjen fordi du bare betaler for aktuell parkeringstid. Dessuten er innlagte timesatser gjennomsnittlig lavere enn reell pris. Du får dermed mer parkeringstid for hver krone. Hjem- og nærmiljøtiltak Familiesenter* Det første familiesenteret åpnet i Årstad bydel i slutten av november. Senteret skal tilby veiledning til foreldre i bydelen. Ungdomsbase* Ungdomsbasen i Fyllingsdalen skal dekke bydelene i Laksevåg og Fyllingsdalen. I høst ble det etablert et nytt familieteam som skal dekke Loddefjord-området. Basen samarbeider med foreldre, skoler og nærmiljø for å hjelpe ungdommer. I spesielle tilfeller kan ungdommer få tilbud om midlertidig opphold i Ungdomsbasen. Der ungdommen er * Prosjektet ble innledet i bydelene i Åsane og Laksevåg i høst. Ungdommer i institusjon får alternative tiltak i sitt nærmiljø. Barnevernet samarbeider med arbeidsplass og fritidsmiljø og følger opp ungdommene. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK Store bergenske bursdagsbarn Jubileene står i kø for kommunale institusjoner. Sist ut var Bergen kulturskole som rundet sine første 25. AV RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN Skolebibliotek får nytt biblioteksystem Skolebibliotekene på skolene i Bergen kommune innfører i desember samme biblioteksystem som Bergen offentlige bibiliotek. Skoleelevene skal få nye lånekort med strekkoder, og bøkene i skolebiblioteket strekkodes etter samme system som på folkebiblioteket. Byrådet har foreslått å legge ned Fridalen og Seljedalen skoler. Feiringen foregikk med en fabelaktig Fabelnatt i Grieghallen. Rundt 500 elever stod 6. desember på storscenen for å feire kulturskolen som har elevplasser og på venteliste. Opplæringstilbudet gis i alle bydeler, og elevene er i dag fra tre måneder til godt voksne. Tilbudet omfatter også skolekorps, skoleorkester og kor. Her er tilbud til nybegynnere og til eliten ; de som satser litt mer enn de fleste på å perfeksjonere seg. 110 lærere bidrar til et godt faglig tilbud. Målet er at alle som ønsker det, skal få plass i kulturskolen, sier rektor Roald Sangolt, som påpeker at skolen i tillegg til å gi undervisning innen ulike kunstarter, også bidrar til å utvikle gode og trygge oppvekst- og levevilkår i bydelene. Multisystemisk Terapi** Prosjektet skal bidra til at foreldre skal styrke sin kompetanse i forhold til ungdommer som har problemer med kriminalitet og rus. Kvalitetssikring Gjennom prosjektene Alternativ bruk av barnevernsmidlene for omstilling og utvikling av tjenestene og Kvalitetsutvikling av fosterhjemsarbeidet, skal barnevernet i Bergen kommune utvikle tjenestene de allerede har. Andre tiltak Kommunen tilbyr også tradisjonelle tiltak som blant annet støttekontakt, weekend-hjem og barnehageplass. * Dette er et samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. ** Prosjektet drives av Hordaland fylkeskommune, og Bergen kommune kjøper plasser. TRIVES SAMMEN: Linda Høegh synes det er fantastisk å være mamma for sønnen Kasper (9). Men jeg blir en dårlig mamma dersom jeg sliter meg helt ut, sier 29-åringen som håper å finne en helgefamilie til sønnen. SPREK FEMTIÅRING: Barna i Gyldenpris barnehage koser seg i kommunens eldste barnehagebygg. I november feiret barnehagen sine første femti år med besøk av tryllekunstner Geir Eikenes som selv har gått i barnehagen. Fra v. Bahja Sheik, Madelen Nilsen, Kevin Ha, Nora Haldorsen Grønås (bak), og Ida Heggdal Jørgensen. FOTO: ENDRE HOVLAND HELSEJUBILANT: Byens eldste helsestasjon fylte nylig 50 år. Opprinnelig ble helsestasjonen startet på Gyldenpris av Norske Kvinners Sanitetsforening; i dag holder Solheimsviken helsestasjon til i Motorhallen. Her er ledende helsesøster Toril Økland (t.v.) og helsesøster/gruppeleder Mette Waaler (t.h.) ved Solheimsviken helsestasjon sammen med Gunvor Møller, som i dag samler helsestasjonenes historie. FOTO: RAGNHILD ØVERLAND ARNESEN I HUNDRE: Bergen Brannvesen feiret i høst at det er hundre år siden brannstasjonene i Sandviken og på Skansen ble tatt i bruk. FOTO: ENDRE HOVLAND I GAMLE DAGER: Riple skule på Totland feirer nylig sitt hundreårsjubileum. Elevene fikk blant annet oppleve en skoledag fra 1904, der Thomas Helland og Stian Dyngeland snekret en bil. FOTO: ENDRE HOVLAND

8 8 BERGENSEREN DESEMBER 2003 I den syvend Den moderne skolen skal skape hele mennesker. Når dagens 6-åringer en dag går ut fra Apeltun skole i Fana skal de ha fått stimulert alle sine syv intelligenser. TEKST OG FOTO: ENDRE HOVLAND Verden går fremover. Før hadde elevene bare én intelligens nå har de altså syv. Det er ikke bare skolebygget som er flunkende nytt på Apeltun; skolen er også en representant for den nye norske skolen som våger å løsrive seg fra tidligere tenkemåter. Det er en befrielse å kunne starte med blanke ark, sier rektor Kristi Odéen. Hun drømmer om en skole der barna lærer å bruke hele seg. Inspirert av hjerneforskeren Howard Gardner fra Harvard University, snakker hun om syv intelligenser som skal tas i bruk. Språklig intelligens Eksempel: William Shakespeare Dette er evnen til å lese, skrive og kommunisere med ord. Forfattere har en høyt utviklet språklig intelligens. Philip Løseth (7) fra andre trinn kan det litt allerede. Han har gitt ut Pokemon-bok på skolens eget forlag. Rektor er forlagssjefen, og bøkene trykkes i ett eksemplar før litteraturskatten bevares i skolens bibliotek. Stein-Rune Eriksen (5 1/2) fra første trinn har lært litt, han også. Jeg kan skrive navnet mitt, forteller han stolt. Jeg kan skrive flere navn, sier Philip. Logisk/matematisk intelligens Eksempel: Albert Einstein Dette er evnen til å tenke logisk og regne. Denne intelligensen finner vi spesielt hos matematikere, vitenskapsfolk og ingeniører. Matematikk er ikke lenger elever som sitter i klasserom og svetter over tall som ikke vil lystre og finne sin plass i regnestykket. På Apeltun foregår matematikken ofte ute i naturen. Skolen har en egen matematikkryggsekk som er kjekk å ha når du skal finne omkretsen på et tre, lengden på en kongle, eller hvor langt har vi egentlig gått nå? Undervisningen i matematikk skal hjelpe elevene å forstå hvilken rolle de spiller i naturen. Visuell/spatial intelligens Eksempel: Pablo Picasso Dette er evnen til å motta sanseinntrykk med øynene våre. Malere, arkitekter og sjakkspillere har en godt utviklet visuell intelligens. På Apeltun males og tegnes det hver dag. Alle lærerne har noe av MODERNE: Interiøret på denne skolen er nytt, lekkert og ungdommelig. HVERT MENNESKE ER EN BLANDING AV SHAKESPEARE, EINSTEIN, PICASSO, MOZART, DAVID BECKHAM, MOR TERESA OG PLATON. SNEGLEHUSET: Skolebygget på Apeltun er formet som et sneglehus. KUNSTNERISK: Cecilie Birkhaug Stuhr er langt inn i sin visuell/spatiale intelligens. På Apeltun males og tegnes det hver dag. Alle lærerne har noe av arbeidstiden sin i SFO.

Bergenseren. Skolebarna blir mer kulturelle. 13 Kunst hjelper mennesker med psykiske lidelser.

Bergenseren. Skolebarna blir mer kulturelle. 13 Kunst hjelper mennesker med psykiske lidelser. 1 Vannkvaliteten blir stadig bedre. Bergenseren INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE OKTOBER 2003 10 Fyllingsdalen sykehjem hjelper eldre å beholde sine naturlige tenner. 11 Døvblinde på Kloppedalen bofellesskap

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 4-2003 Raspeballer er topp for de fleste Side 5 Skriver seg inn i minnet Side 8 Lille Svend og Store Lungegårdsvann Side 12 og 13 Demente skal få bedre hjelp Side 15 Helse i hvert øre Side 24 Foto:

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT Internavis for Tromsø kommune Nr 6, 2009 Etter å ha fått permisjon for å være borte fra jobb et helt år, reiste vi til London med store mengder sommerfugler i magen for å gi oss i kast med det totalt ukjente.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14.

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14. Ny giv på Ortun10 Padler mot OL Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. 11 4 Temanummer om idrett Liv og Ludo på Linken 14 Foto: kristin hauge klemsdal november 2010 INNBYGGER- MAGASIN

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 1, 2015 PORTRETTET: Lisa Hoen hverdaghelten Marit Krogstad På nett når det brenner TEMA: NY TEKNOLOGI I TEKNISKE TJENESTER SIDE 4-9 Dyttet i gang av Truls Svendsen

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om:

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om: kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 3 2011 Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen Erfaringer ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tromsø og Sandefjord fengsel side 4-9 Les blant annet om: Ble hardt

Detaljer