Brukermanual FlexiBar Rapid Master

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual FlexiBar Rapid Master"

Transkript

1 Brukermanual FlexiBar Rapid Master MMN - dli

2 1. Innhold 1. Innhold Symboler Forhåndsregler Systembeskrivelse Enheter Flexibar med master Nøkkel leser Nøkkler Korker Eksempel installasjon Daglig bruk Flexibar Master - Rapporter Periodisk vedlikehold Rengjøring Programmering Nøkkler/Kelner Stille klokken Kalibrering av porsjoner Flexibar Autonomus mode...21 Feilsøking 10. FAQ Vedlegg 11 Installasjonsoversikt Kelnerliste Produktliste... MMN - dli 2

3 2. Symboler Merknad om bruk som kan skade enheten. Beskriver hvordan enheten rengjøres. Vær oppmerksom på Nyttig informasjon. Notat ang. normal bruk av utstyret. Innformasjon som ikke er knyttet direkte mot Cascade 3. Eks. om lover og regler. Indikerer at den digitale versjonen av dokumentet (i pdf format) inneholder en video som kan spilles av ved å klikke på skjerm symbolet. MMN - dli 3

4 3. Forhåndsregler Det er viktig å beskytte ditt Cascade 3 system fra Alle typer veske All mat Alle typer støt Personer med onde hensikter Alle typer fall Alle typer dyr og insekter Når du bruker Cascade 3 produkter, husk å forsikre deg om Høyeste temperatur - Maks. drift 40 C - Maks. lagring 50 C Laveste temperatur - Min. drift 0 C - Min. lagring -10 C uten kondensering Feil bruk av Cascade 3 produkter kan oppheve garantien. Lokale sikkerhets og installasjons prosedyrer må følges Bare personell godkjent av Harton er autorisert til å installere og vedlikeholde Cascade 3 systemer MMN - dli 4

5 4. Systembeskrivelse Kontroll systemet for øl, vin, sprit og mineralvann består av mange ulike enheter. Disse enhetene kan koble i et nettverk og kan kommuniserer mot kassasystemet slik at man får en kontroll på det som er tappet. 4.1 Enhetene Vi skal her gå igjennom de ulike enhetene. Hva de brukes til og hvordan man skal behandle de. MMN - dli 5

6 4. Systembeskrivelse Flexibar med Master Flexibar Flexibar delen består av et bakgrunnsbelyst tastepanel med 12 porsjonstaster og en coil som åpner korken. Coilen bør rengjøres regelmessig for at glidekulene (3 stk) ikke skal sette seg fast. Ikke dra unødvendig hardt i ledningen til coilen. Master Master delen består av er 4x16 tegns display og funksjons taster. Flexibar, Master og Coil rengjøres med lett fuktet klut. FAQ: Ingen porsjonstast lyser -> Riktig nøkkel? -> Restart enheten. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Ingen auto porsjon -> Trykk på 4 cl tasten. -> Coil defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 6

7 4. Systembeskrivelse Nøkkel leser Spritpistolen Nøkkel leseren åpner for tapping. Dersom riktig kelnernøkkel benyttes vil det lyse et LED i Flexibaren øverst i venstre hjørne og det vil stå navnet på nøkkelen i displayet Rengjøres med lett fuktet klut. MMN - dli 7

8 4. Systembeskrivelse Nøkkler Nøkkel (easystick) Easysticks er magnetiske nøkler med RFID. Disse nøklene blir brukt til å åpne systemet for tapping, rensing, kalibrering og rapportering. De er meget hardføre og blir ikke ødelagt av kontakt med væske. Merkelappen kan derimot falle av hvis nøkkelen legges i vann. Den magnetiske egenskapen ved nøkkelen gjør at den kan slette magnetkort som kredittkort og lignende. Legg aldri nøkkelen i samme lomme som magnetkort eller mobiltelefon! Tappenøkkel (Sort): Standard tappenøkkel tilknyttet et kelnernummer og navn. Settes nøkkelen i leseren, åpnes de tilhørende enhetene. Taes nøkkelen ut stenges enhetene igjen. All tapping mens nøkkelen er i leseren vil registreres på kelnernummeret tilknyttet nøkkelen. Dette nummeret står på nøkkelen. Flip flop tappenøkkel (Sort): Lik som tappenøkkel bortsett fra at hvis denne settes i leseren husker leseren koden til en ny nøkkel eller den samme nøkkelen settes i. X Manager (Rød): Denne nøkkelen blir brukt til å ta ut X-rapporter. Sett nøkkelen i leseren. Trykk på F1 for X kelner rapport eller trykk på F2 for X rapport. Nøkkelen er merket med X manager. Z Manager (Rød): Med denne kan man ta Z rapporter, X rapporter samt forandre innstillinger på systemet. Se de forskjellige kapitlene for forklaring. Nøkkelen er merket med Z manager. Rensing (Grønn): Rensenøkkelen kan blant annet brukes til å teste korkene. Sett i rensenøkkelen og ønsket kork (trenger ikke sitte på en flaske). Hvis man trykker på kalibreringsknappen (merket Micro Matic) åpner korken. Trykk en gang til så lukker den. Hvis ølkontroll er koblet til anlegget brukes denne nøkkelen til å rense øllinjer Kalibrering (Blå): Denne brukes for å kalibrere porsjonene på Flexibaren. Se eget kapittel for fremgangsmåte. MMN - dli 8

9 4. Systembeskrivelse Korker Kork (flexicap) Korkene skal festes til flasken som vist på bildet over. En strips til hver kork rundt flaskehalsen, gjerne i et spor. Etter at stripsen er festet godt, klippes enden av. Er korken satt på riktig skal man kunne snu flasken på hodet uten at noe drypper ut. For store flaskehalser kan det bestilles større pakninger til korkene likeledes med flaskehalser som er for små. Strips fra Micro Matic er unike og kommer med eget kontroll nummer. Dette gjør det enkelt å sjekke om stripsen har blitt brutt. Settes ønsket flaske i coilen vil det blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. FAQ: Ingenting hender når kork sette i coil -> Kork ikke programmert. -> Kork defekt. Porsjonstast lyser, men ingen porsjon gis -> Kalibrer. -> Vask kork i varmt vann. -> Kork defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 9

10 4. Systembeskrivelse 4.4 Eksempel installasjon MMN - dli 10

11 5. Daglig bruk 5.1 Flexibar 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Sett inn ønsket flaske i coilen. Det vil nå blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. Hvis en annen størrelse ønskes, trykker man på knappen for ønsket størrelse. 3. Snu flasken på hodet over glasset. Det bør være 90 (+/-15 ) mellom flasken og bordoverflaten for å sikre at brennevinet renner raskest ut av flasken. Valgt størrelse vil nå helles i glasset. 4. Dersom det ønskes en repetisjon av skjenkingen, holder det med å riste flasken. Ønskes det en annen størrelse, trykk på ønsket porsjonsknapp mens flasken holdes over glasset. MMN - dli 11

12 5. Daglig bruk 5.2 Master - Rapporter Rapportlesning for Z-manager: 1. Sett i nøkkel merket Z Manager. (Det er også mulig å benytte nøkkelen under på høyre side. Sett i nøkkelen og vri om. Master terminalen går nå inn menyen mens Flexibaren går inn i sikker tappe modus.) 2. Bruk piltastene,, for å bla frem til Results. 3. Trykk Enter. 4. Trykk Enter en gang til for å velge Print results. 5. Bruk Bordknappen (nest øverst på høyre side) for å velge rapport. 6. Trykk tre ganger på eller Enter knapp (indikert i displayet) for å skrive ut. Rapportlesning for X-manager: 1. Sett nøkkelen merket X manager i leseren. 2. Trykk på F1 (tast øverst til venstre) for X kelner rapport eller trykk på F2 (tast øverst til høyre) for X rapport. Rapporttyper: X-daily: Viser totalt salg i pris og enheter siden forrige Z-daily rapport ble tatt. X-daily waiters: Viser totalt salg per kelner siden forrige Z-daily ble tatt. X-per waiters: Viser totalt salg per kelner siden forrige Z-periodic ble tatt. X-periodic: Viser totalt salg i pris og enheter siden forrige Z-periodic rapport ble tatt. Z-daily: Viser totalt salg i pris og enheter siden forrige Z-daily rapport ble tatt. Nullstiller daglig rapporter. Z-periodic: Viser totalt salg per kelner siden forrige Z-periodic ble tatt. Nullstiller periode rapporter og daglig rapporter. Rapporter deles inn i X og Z rapporter. X rapport er bare for avlesning mens Z rapporter sletter resultater etter avlesning. Legg merke til at dersom Cascade systemet er koblet opp mot et kassesystem vil resultater bli sendt dit. Er dette tilfelle taes dispensrapporter fra kassesystemet, kontakt din leverandør for detaljer angående dette. MMN - dli 12

13 6. Periodisk vedlikehold 6.1 Rengjøring Enheten skal tørkes av med en lett fuktig klut. Dette gjelder begge tastaturene, display og coil. Flexikorker som sitter på spesielt sukkerholdige spritsorter burde vaskes grundig hver gang de taes av. Skyll godt med varmt vann. MMN - dli 13

14 7. Programmering 7.1 Kelner/Bruker 1. Sett i nøkkel merket Z Manager. (Det er også mulig å benytte nøkkelen under på høyre side. Sett i nøkkelen og vri om. Master terminalen går nå inn menyen mens Flexibaren går inn i sikker tappe modus.) 2. Trykk ned. Slik at Waiter markeres med >. 3. Velg kelner som skal endres. Se vedlagt liste. Evt. legg til ny kelner. (Velg et ubrukt nummer) 4. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. For å legge til nøkkel koden, bla deg frem til Intern. Key code. Sett så den nye nøkkelen i leseren på Rapid Masteren. Program Mode: Results > Waiter Articles Press <E> or enter a waiter number - Eksempel på programmering av kelner. Trykk på skjermen. MMN - dli 14

15 7. Programmering 7.1 Kelner/Bruker forts. Fremgangsmåten er den samme for alle nøkkeltyper, kelner, x-manager og kalibrering. Legg merke til at en nøkkel kan bare programmeres et sted. Hvis en nøkkel som allerede er programmert på et annet nummer settes i leseren vil ikke koden dukke opp og det vil komme en pipelyd. For å slette en programmert nøkkel, bla til Clear waiter og trykk på For å programmere en manager som kan slette rapporter må Mode på en av managerne forandres. Trykk først på for å finne nummer 46 eller 47. Trykk så på bordknappen til Waiter mode dukker opp i displayet. Trykk 5 og så enter for å angi manager med slette funksjon. Kelner nummer 1 til 47 kan skifte modus hvis det f.eks trengs flere enn 2 manager nøkler. Nedenfor er en oversikt over de forskjellige typene: 1: Kreditt mode. Brukes bare ved spesielle kassetilkoplinger. 2: Tappenøkkel 5: Z-manager 6: X-manager Navnet på kelneren kan også forandres. Bla frem til riktig kelner som vist over. Trykk på bordknappen til det står waiter name på nest nederste linje. Trykk på enter for å forandre navn. Tasteknappene fungerer som på en mobiltelefon for å skrive bokstaver. Et trykk på 1 blir a, to trykk blir b osv. Nedenfor er en liste over bokstaver: 0: mellomrom 1: abc 2: def 3: ghi 4: jkl 5: mno 6: pqr 7: stu 8: vwx 9: yz. MMN - dli 15

16 7. Programmering 7.1 Kelner/Bruker forts. Program Mode: Results > Waiter Articles Name Number 1 Skriv inn et kelner nummer Default table 0 Standard bord nummer Press <E> or enter a waiter number - Name Name Skriv et navn. Trykk: For å komme i redigeringsmodus Barman pool No Hvis ja (Yes) er denne kelneren en Bartender og kan tappe for alle kelnere som har det samme lag nummeret som ham. Intern. Key code F E9F5FB For å linke en kelner til en nøkkel brukes Rapid Master leseren. Waiter order No Ikke i bruk Bruk disse tastene Waiter mode Debit / credit Aktuelle modus : Debit / credit Calibration Cleaning Distributor Manager Default waiter No Hvis ja (yes) er vil denne kelner motta alt som er tappet i Safe Mode I rosa, skal ikke endres av bruker. La stå til standard verdi. Pool number 0 Lag nummer, assosiert med en bartender. Barman credit No Hvis ja (yes) kan bare Bartenderen tappe drikker som er slått inn på kassen av kelnere tilhørende hans lag. for å bla mellom kelnere Table mode No Bord modus : No Free Obligatory Reserved Reserved/Obli. Function 0 Clear waiter Press 3 x <C> Slett kelneren. MMN - dli 16

17 7. Programmering 7.2 Stille Klokken 1. Sett i nøkkel merket Z Manager. (Det er også mulig å benytte nøkkelen under på høyre side. Sett i nøkkelen og vri om. Master terminalen går nå inn menyen mens Fleksibaren går inn i sikker tappe modus.) 2. Bruk piltastene,, for å bla frem til. 3. Trykk Enter 4. Bruk Bordknappen (nest øverst på høyre side) for å finne Time eller Date. 5. Trykk Enter for å editere verdi. 6. Tast inn ny verdi. F.eks for 26 januar 2006 eller for 7 minutter og seks sekunder over ni. For å legge til nøkkel koden, bla deg frem til Intern. Key code. Sett så den nye nøkkelen i leseren på Rapid Masteren. > POS parameter Reader Eksempel på programmering av dato/tid. Trykk på skjermen. MMN - dli 17

18 7. Programmering 7.2 Stille Klokken forts. > POS parameter Reader Line feed 07 Antall tomme linjer før papiret kuttes CCI interface No Password 0 Price mode Price 1 Valg pris 1 eller pris 2 I rosa, skal ikke endres av bruker. La stå til standard verdi. Invoicing No Close table auto No Date Dato. Overføres automatisk til de andre enhetene. Eks. sett: Og trykk enter MMN - dli 18

19 7. Programmering 7.2 Stille Klokken forts. Hour 09:43:25 Tid. Overføres automatisk til de andre enhetene. Eks. sett: Og trykk enter Clean. interval 00 Loop config. Press <E> I rosa, skal ikke endres av bruker. La stå til standard verdi. FCM pourer Press <E> Programmering av Flexicap (Kork) > FCM address FlexiCap Prog. CodeCap Prog. Skriv inn adressen til FMC modulen. Pourer number 0 Skriv in kork nummer, trykk enter og sett inn korken i coilen. Module address 1 Results Yes MMN - dli 19

20 8. Kalibrering 8.1 Flexibar 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. (I flexibaren vil et LED blinke øverst i venstre hjørne.) 2. Sett inn en kork fra ønsket viskositetsgruppe (se vedlegg (13) produktliste for oversikt over viskositetsgrupper). Alle korkene er tilegnet en gruppe. Disse grupperingene blir dannet ut i fra viskositeten, eller tykkelsen, til hver brennevinstype. For eksempel kan alle vodkatyper bli gruppert i samme gruppe. 3. Snu flasken på hodet og hold den 90 (+/-15 ) fra bordet. Sett måleglasset under flaskeåpningen. 4. Trykk og hold knapp merket med Micro Matic til 4cl er målt opp. Legg merke til at det kun er 4cl størrelsen som trenger å måles opp, resten av størrelsene vil automatisk bli regnet ut! Hvis kalibreringen stoppes før 4cl er nådd er det bare å trykke og holde knappen inne igjen til 4cl er nådd. Tapper man over 4cl må man ta ut kalibreringsnøkkelen, sette den i igjen, og begynne på nytt. Spriten bør kalibreres i den temperaturen den skal serveres. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 20

21 9. Autonomus mode Ved å vri Autonomous nøkkelen i klokkeretningen, settes enheten i Autonomous mode. Dette gjør det mulig å tappe selv om kommunikasjonen er nede, nøkkelleseren ikke fungerer eller nøkkelen er vekk. Legg merke til at resultater ikke vil bli overført før nøkkelen settes tilbake og kommunikasjonen til Masterenheten er oppe igjen. Resultater vil alltid bli satt på kelner nr. 1 hvis enheten står i Autonomous mode. I Autonomous mode lyser venstre og høyre lysdiode på Flexibaren. MMN - dli 21

22 10. Feilsøking / FAQ 10.1 Generelt 1. Ingen ting skjer når kelner nøkkelen setes i leseren. a. Lyser det gult/rødt i selve nøkkel leseren? Ja gå til b. Nei sjekk om Enheten har strøm. b. Står det Unknown waiter i displayet? Ja Programmer kelner nøkkelen. Nei Kontakt Micro Matic. 2. Ingen ting skjer når korken setes i coilen. a. Står riktig nøkkel i? Ja gå til b. Nei finn riktig nøkkel. b. Vises navnet på flasken i displayet? Ja Snu flasken på hodet og trykk på 4 cl knappen. Nei Gå til c c. Virker andre korker? Ja Korken som ikke virker er defekt. Nei Kontakt Micro Matic MMN - dli 22

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING S E R V E R I N G Januar 2010 QT-6600 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post:

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Servering) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer