Brukermanual. Cascade 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Cascade 3"

Transkript

1 Brukermanual Cascade 3 MMN - dli MMN - dli 1

2 1. Innhold 1. Innhold Symboler Forhåndsregler Systembeskrivelse Enheter Nøkkler Tastepanel, Nøkkel leser Spritpistol Bruspistol, Brustårn Rapid Master, Micro Terminal DIS 18, COF Flexibar med Master Transformatorer Sprit system Vin system Korker Eksempel installasjon Daglig bruk Porsjons styrt (Barer o.l) Selvbetjent Spritpistol Etterfylling av sprit og vin Kobling av sprittank Flexibar Safe Mode Programmering System skisser, symboler Kelner/Bruker PLU Ventiler Taster Kalibrering av porsjoner Tastepanel styrte kraner Manuelle kraner Spritpistol Bruspistol, Brustårn Flexibar Feilsøking 9. FAQ Vedlegg MMN - dli 2

3 2. Symboler Merknad om bruk som kan skade enheten. Beskriver hvordan enheten rengjøres. Vær oppmerksom på Innformasjon som ikke er knyttet direkte mot Cascade 3. Eks. om lover og regler. Nyttig informasjon. Indikerer at den digitale versjonen av dokumentet (i pdf format) inneholder en video som kan spilles av ved å klikke på skjerm symbolet. Notat ang. normal bruk av utstyret. MMN - dli 3

4 3. Forhåndsregler Det er viktig å beskytte ditt Cascade 3 system fra Alle typer veske All mat Alle typer støt Personer med onde hensikter Alle typer fall Alle typer dyr og insekter Høye temperaturer - Maks. drift 40 C - Maks. lagring 50 C Lave temperaturer - Min. drift 0 C - Min. lagring -10 C uten kondensering Når du bruker Cascade 3 produkter, husk å forsikre deg om Feil bruk av Cascade 3 produkter kan oppheve garantien. Lokale sikkerhets og installasjons prosedyrer må følges Bare personell godkjent av Harton er autorisert til å installere og vedlikeholde Cascade 3 systemer MMN - dli 4

5 4. Systembeskrivelse Kontroll systemet for øl, vin, sprit og mineralvann består av mange ulike enheter. Disse enhetene er koblet i et nettverk og kommuniserer mot kassasystemet slik at man får en kontroll på det som er tappet. 4.1 Enhetene Vi skal her gå igjennom de ulike enhetene. Hva de brukes til og hvordan man skal behandle de. Alle enhetene som er installert er merket med type og adresse. MMN - dli 5

6 4. Systembeskrivelse Nøkkler Tappenøkkel (Sort): Standard tappenøkkel tilknyttet et kelnernummer og navn. Settes nøkkelen i leseren, åpnes de tilhørende enhetene. Taes nøkkelen ut stenges enhetene igjen. All tapping mens nøkkelen er i leseren vil registreres på kelnernummeret tilknyttet nøkkelen. Dette nummeret står på nøkkelen. Nøkkel (easystick) Flip flop tappenøkkel (Sort): Lik som tappenøkkel bortsett fra at hvis denne settes i leseren husker leseren koden til en ny nøkkel eller den samme nøkkelen settes i. Easysticks er magnetiske nøkler med RFID. Disse nøklene blir brukt til å åpne systemet for tapping, rensing, kalibrering og rapportering. De er meget hardføre og blir ikke ødelagt av kontakt med væske. Merkelappen kan derimot falle av hvis nøkkelen legges i vann. Den magnetiske egenskapen ved nøkkelen gjør at den kan slette magnetkort som kredittkort og lignende. Legg aldri nøkkelen i samme lomme som magnetkort eller mobiltelefon! Manager 1 / 2 (Rød): Med denne kan man forandre innstillinger på systemet. Se de forskjellige kapitlene for forklaring. Nøkkelen er merket med Hovmester. Rensing (Grønn): Rensenøkkelen kan blant annet brukes til å teste korkene. Sett i rensenøkkelen og ønsket kork (trenger ikke sitte på en flaske). Hvis man trykker på kalibreringsknappen (merket Micro Matic) åpner korken. Trykk en gang til så lukker den. Hvis ølkontroll er koblet til anlegget brukes denne nøkkelen til å rense øllinjer Kalibrering (Blå): Denne brukes for å kalibrere porsjonene. Se kapittel 8 for fremgangsmåte. MMN - dli 6

7 4. Systembeskrivelse Tastepanel, Nøkkel leser Nøkkel leseren (Flip Flop nøkkel / vanlig nøkkel) Tastepanel Nøkkel leseren åpner de tilhørende tappe punktene. Ved å benytte de ulike porsjonstastene vil tilhørende kran gi valgte porsjon. Nøkkel leser: Gult lys kelner ikke logget inn. Rødt lys kelner logget inn. Dersom tastepanel er tilkoblet og riktig kelnernøkkel benyttes vil det lyse et rødt LED på dette/disse for å indikere at tapping kan starte. (Venstre panel på bildet.) Dersom LED nr 2 fra venstre blinker, indikerer dette turbinfeil. (Høre panel på bildet.) Ikke heng håndkleder eller andre gjenstander i kabelen til tastepanelet. Ikke bruk unødvendig makt når du trykker på tastene. FAQ: Ingen rødt LED -> Riktig nøkkel? -> Restart DIS 18. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Noen porsjoner virker ikke -> Sjekk kabel. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 7

8 4. Systembeskrivelse Spritpistol Spritpistolen (en av flere ulike modeller) Spritpistolene finnes i ulike utgaver 6/12/16 valg, og evt. med flere nivå (2 cl, 4 cl og miksede drinker) FAQ: Ingen porsjon -> Sjekk sprit tanken, tom? Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Porsjonen kommer sakte -> Tett turbin. Pistolen lekker -> Ventilen må justeres. For mer informasjon se Feilsøking. Rengjøres med lett fuktet klut. Ikke legg pistolen i vann. Ikke bruk unødvendig makt når du trykker på tastene. MMN - dli 8

9 4. Systembeskrivelse Bruspistol, Brustårn Bruspistol Brustårn Referer til Coca Cola. Referer til Coca Cola. Dersom riktig kelnernøkkel benyttes skal det høres et tydelig klikk i det nøkkelen settes i leseren. Dette indikerer at bruspistol og/eller brustårn er klart til tapping. Referer til Coca Cola. FAQ: Ingen klikk -> Riktig nøkkel? -> Restart DIS 18. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 9

10 4. Systembeskrivelse Rapid Master, Micro Terminal Rapid master (Merket: RMTER) Micro terminal (Merket: TREM) Kjernen i systemet. Her administrerer man brukere (kelnere), PLU er, ventiler, taster osv. Viser tappede produkter. Inkluderer nøkkel leser. Dersom denne enheten er ute av funksjon vil det ikke være mulig å tappe. FAQ: Ingen lys i display -> Sjekk strøm. For mer informasjon se Feilsøking. FAQ: Ingen lys i display -> Sjekk strøm. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 10

11 4. Systembeskrivelse DIS 18, COF Dis 18 (Merket: DIS 18) Econo NS/AS/COF/TOR-COM Til denne enheten tilkobles perifert utstyr som: Nøkkel leser, tastepaneler, spritpistol, bruspistol, brustårn, øl tårn og vintårn. Til disse enhetene tilkobles øl, vin, brus, kaffemaskin, nøkkelleser, tastepaneler osv LED: Grønn alt OK, RØDT noe er galt. 2. Grønn plugg er strøm. 3. Nettverkskontaktene. FAQ: Ingen porsjon -> Sjekk nøkkel? -> Restart enheten For mer informasjon se Feilsøking. Koble alltid fra strømmen før perifert utstyr kobles til eller fra. MMN - dli 11

12 4. Systembeskrivelse Flexibar med Master/Terminal Flexibar Flexibar delen består av et bakgrunnsbelyst tastepanel med 12 porsjonstaster og en coil som åpner korken. Master/Terminal Master delen består av er 4x16 tegns display og funksjons taster. Coilen bør rengjøres regelmessig for at glidekulene (3 stk) ikke skal sette seg fast. Ikke dra unødvendig hardt i ledningen til coilen. Flexibar, Master og Coil rengjøres med lett fuktet klut. FAQ: Ingen porsjonstast lyser -> Riktig nøkkel? -> Restart enheten. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Ingen auto porsjon -> Trykk på 4 cl tasten. -> Coil defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 12

13 4. Systembeskrivelse Transformatorer 2 linjer 1 linje For DIS 18. For Rapid Master, Micro Terminal og COF LED: Grønn alt OK. Sjekk sikring dersom ingen lys.. 2. Sikring, glass 8A. MMN - dli 13

14 4. Systembeskrivelse 4.2 Sprit system Tanker Hvordan slippe luft ut av tanken MMN - dli Produkttavle Luft IN er til luft (Grå kobling) 14

15 4. Systembeskrivelse 4.3 Vin system Vin pumper Trykkluft Bagskifter Hvitvin Rødvin MMN - dli 15

16 4. Systembeskrivelse 4.4 Korker Kork (flexicap) Korkene skal festes til flasken som vist på bildet over. En strips til hver kork rundt flaskehalsen, gjerne i et spor. Etter at stripsen er festet godt, klippes enden av. Er korken satt på riktig skal man kunne snu flasken på hodet uten at noe drypper ut. For store flaskehalser kan det bestilles større pakninger til korkene likeledes med flaskehalser som er for små. Strips fra Micro Matic er unike og kommer med eget kontroll nummer. Dette gjør det enkelt å sjekke om stripsen har blitt brutt. Settes ønsket flaske i coilen vil det blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. FAQ: Ingenting hender når kork sette i coil -> Kork ikke programmert. -> Kork defekt. Porsjonstast lyser, men ingen porsjon gis -> Kalibrer. -> Vask kork i varmt vann. -> Kork defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 16

17 4. Systembeskrivelse 4.5 Eksempel installasjon Eksemplet er fra Buffet Restaurant Beverage Station (BRBS) 4 på Superspeed 1 Terminal DIS 18 Power DIS 18 Power Master/Terminal Trafo til brustårn Nøkkel leser Ventil Turbin Vin kjøler MMN - dli 17

18 5. Daglig bruk 5.1 Porsjonsstyrt (Bar o.l.) 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Et rødt LED i tastepanelet indikerer at alt er klart for tapping. 3. Plasser glasset under kranen. Trykk på ønsket porsjon på tastepanelet. Hold glasset litt på skrå for å unngå mye skum. MMN - dli 18

19 5. Daglig bruk 5.2 Selvbetjent 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Ved (selvbetjening) uten tastepanel vil man høre et merkbart klikk i det man setter inn kelner nøkkelen i leseren.) Det er nå klart for tapping. Kontroll systemet vil nå telle volumet på det som tappes. 3. Plasser glasset under kranen, dra i spaken til du har fått ønsket mengde. Hold glasset litt på skrå for å unngå mye skum. MMN - dli 19

20 5. Daglig bruk 5.3 Spritpistol Spritpistol. Avhengig av modell velges ønsket mengde og sprittype. 16 valgs spritpistol: Eksempel: Long Island (mikset drink nr 5) Trykk U og deretter 5. Enkelte pistoler hat et filter som bør rengjøres med jevne mellomrom. Min hver 3 mnd. O = Sakte blink betyr nivå 1 Standard nivå fast rød U = Raskt blink betyr nivå 2 Normalt vil nivåene fordele seg slik: O = 2 cl 4 cl på standard nivå U = Miksede drinker MMN - dli 20

21 5. Daglig bruk Etterfylling av sprit og vin Korrekt/feil måte å fylle sprit på. Etterfylling av sprit er noe som man bør ha gode rutiner for slik at man unngår å tette til systemet med papir, sølvpapir og annet smuss fra flaskene. Korrekt tilkobling av vin-bag. 1. Fjern plombering 2. Plasser baggen slik at koblingen kan monteres. 3. Press koblingen på plass. 4. Skru til koblingen for å åpne baggen sitt utløp. Koble alltid luft på inn og sprit på ut. Se figur neste side. Unngå å få fremmedlegemer i sprittanken. eks. papir, sølvpapir annet smuss da dette tetter turbinene og vil føre til at spriten renner sakte på pistolene. MMN - dli 21

22 5. Daglig bruk Kobling sprittank Korrekt kobling 1 tank. Korrekt kobling 2 tanker Tanken er merket IN der luft (evt. produkt ved serie kobling) skal kobles til. 2. Luft har grå kobling. 3. Produkt har sort kobling. Merk: Dersom det er vanskelig å få koblingen på plass, prøver du mest sannsynlig å koble sort der det skall være grå eller motsatt. Forsøk derfor å bytte om. MMN - dli

23 5. Daglig bruk 5.4 Flexibar 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Sett inn ønsket flaske i coilen. Det vil nå blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. Hvis en annen størrelse ønskes, trykker man på knappen for ønsket størrelse. 3. Snu flasken på hodet over glasset. Det bør være 90 (+/-15 ) mellom flasken og bordoverflaten for å sikre at brennevinet renner raskest ut av flasken. Valgt størrelse vil nå helles i glasset. 4. Dersom det ønskes en repetisjon av skjenkingen, holder det med å riste flasken. Ønskes det en annen størrelse, trykk på ønsket porsjonsknapp mens flasken holdes over glasset. MMN - dli 23

24 6. Autonomous mode ( Safe mode ) Ved å vri Autonomous nøkkelen i klokkeretningen, settes enheten i Autonomous mode. Dette gjør det mulig å tappe selv om kommunikasjonen er nede, nøkkelleseren ikke fungerer eller nøkkelen er mistet. Legg merke til at resultater ikke vil bli overført før nøkkelen settes tilbake og kommunikasjonen til Masterenheten er oppe igjen. Resultater vil alltid bli satt på kelner nr. 1 hvis enheten står i Autonomous mode. Autonomous nøkkelen på DIS-18 og Econo NS/AS/COF/TOR-COM FAQ: Når jeg setter en av enhetene i safe mode kan jeg ikke tappe andre steder i baren: -> Nøkkelleseren som åpner hele bare er sannsynligvis koblet til enheten som du setter i Safe mode, du må derfor sette alle enhetene i Safe mode for å få tappet.. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 24

25 7. Programmering 7.1 System skisser Rapid Master og en eller flere DIS 18 er koblet sammen i et nettverk. Adresse 1 Adresse 2 Rapid Master DIS 18 Til DIS 18 kobles, ventiler, turbiner (se vedlegg), tastepanel, nøkkel lesere etc. Når man skal endre programmet må man forholde seg til adressene til enhetene. (Se vedlegg for hvert tappepunkt) Ventil 1 Øl Ventil 2 Rødvin Ventil 3 Hvitvin Turbin 1 Øl Turbin 2 Rødvin Tastepanel 1 Øl... Turbin 3 Hvitvin Når man programmerer tastepanel Keys. Linker man Produkt og Ventil til en tast. Adressering av taster forklares senere. ØL 0.4 ØL 0.6 ØL 0.4 ØL 0.6 Produkt ØL 0.4 Ventil 1 Øl MMN - dli 25

26 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker 1. Sett i nøkkel merket Hovmester 1 eller 2. (Det er også mulig å benytte nøkkelen under på høyre side. Sett i nøkkelen og vri om. Master terminalen går nå inn menyen mens Flexibaren går inn i sikker tappe modus.) 2. Trykk ned. Slik at Waiter markeres med >. 3. Velg kelner som skal endres. Se vedlagt liste. Evt. legg til ny kelner. (Velg et ubrukt nummer) Program Mode: Results > Waiter Articles Press <E> or enter a waiter number - 4. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. For å legge til nøkkel koden, bla deg frem til Intern. Key code. Sett så den nye nøkkelen i leseren på Rapid Masteren. Eksempel på programmering av kelner. Trykk på skjermen. MMN - dli 26

27 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Fremgangsmåten er den samme for alle nøkkeltyper, kelner, x-manager og kalibrering. Legg merke til at en nøkkel kan bare programmeres et sted. Hvis en nøkkel som allerede er programmert på et annet nummer settes i leseren vil ikke koden dukke opp og det vil komme en pipelyd. For å slette en programmert nøkkel, bla til Clear waiter og trykk på For å programmere en manager som kan slette rapporter må Mode på en av managerne forandres. Trykk først på for å finne nummer 46 eller 47. Trykk så på bordknappen til Waiter mode dukker opp i displayet. Trykk 5 og så enter for å angi manager med slette funksjon. Kelner nummer 1 til 47 kan skifte modus hvis det f.eks trengs flere enn 2 manager nøkler. Nedenfor er en oversikt over de forskjellige typene: 1: Kreditt mode. Brukes bare ved spesielle kassetilkoplinger. 2: Tappenøkkel 5: Z-manager 6: X-manager Navnet på kelneren kan også forandres. Bla frem til riktig kelner som vist over. Trykk på bordknappen til det står waiter name på nest nederste linje. Trykk på enter for å forandre navn. Tasteknappene fungerer som på en mobiltelefon for å skrive bokstaver. Et trykk på 1 blir a, to trykk blir b osv. Nedenfor er en liste over bokstaver: 0: mellomrom 1: abc 2: def 3: ghi 4: jkl 5: mno 6: pqr 7: stu 8: vwx 9: yz. MMN - dli 27

28 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Program Mode: Results > Waiter Articles Press <E> or enter a waiter number - Bruk disse tastene for å bla mellom kelnere Waiter Name Number 1 Waiter Name Name Paul Waiter Paul Intern. Key code F E9F5FB Waiter Paul Waiter mode Debit / credit Waiter Paul Pool number 0 Waiter Paul Table mode No Skriv inn et kelner nummer Skriv et navn. Trykk: For å komme i redigeringsmodus For å linke en kelner til en nøkkel brukes Rapid Master leseren. Aktuelle modus : Debit / credit Calibration Cleaning Distributor Manager Lag nummer, assosiert med en bartender. Bord modus : No Free Obligatory Reserved Reserved/Obli. Waiter Paul Default table 0 Standard bord nummer Waiter Paul Barman pool No Hvis ja (Yes) er denne kelneren en Bartender og kan tappe for alle kelnere som har det samme lag nummeret som ham. Waiter Paul Waiter order No Ikke i bruk Waiter Paul Default waiter No Hvis ja (yes) er vil denne kelner motta alt som er tappet i Safe Mode I rosa, skal ikke endres av bruker. La stå til standard verdi. Waiter Paul Barman credit No Hvis ja (yes) kan bare Bartenderen tappe drikker som er slått inn på kassen av kelnere tilhørende hans lag. Waiter Paul Function 0 Waiter Paul Clear waiter Press 3 x <C> Slett kelneren. MMN - dli 28

29 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Link operatør mot dispenser avlesning Gå inn på > applikasjon > personale > operatør. Du får opp skjermbildet til venstre. 2. Velg tilleggsdata. Skjermbilde operatør. MMN - dli 29

30 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Link operatør mot dispenser avlesning Setter inn hvilken penn som denne operatøren skal linkes mot. Dette følger det nummeret som er gitt av oss. (Oscar) (Vi har på de seneste skip satt penn til å følge driftsted nummeret.) 2. Skjermbilde tilleggsdata. 2. Husker å huke av denne, for at systemet skal skjønne at denne operatøren tapper og registrere inn dispenser artikler. Glemmes dette går innslått og tappet mot henholdsvis operatør 998 eller operatør 1. Dette settes av hovmester eller Restaurantsjef på de respektive skip.. MMN - dli 30

31 7. Programmering (RMTER) 7.3 PLU 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Articles markeres med >. 3. Velg produkt som skal endres. Se vedlagt liste. Evt. legg til nytt produkt. (Velg et ubrukt nummer) Program mode: Results Waiter > Articles Press <E> or Enter article number - 4. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Eksempel på programmering av produkt. Trykk på skjermen. MMN - dli 31

32 7. Programmering 7.3 PLU forts. Program mode: Results Waiter > Articles Press <E> or Enter article number - Bruk disse tastene for å bla mellom produkter Articles Name Number 101 Skriv inn et produkt nummer Articles Bacardi 2cl Product group Aperitifs Link produktet til produktgruppe for å kunne se gruppens omsettning. Articles Name Name Bacardi 2cl Skriv inn produkt navn. Trykk for redigeringsmodus. Articles Bacardi 2cl Clear article Press 3 x <C> Slett produktet. Articles Bacardi 2cl Portion 1 20 Sett porsjonen * i ml Articles Bacardi 2cl Prix Sett pris 1 Articles Bacardi 2cl Prix Sett pris 2. Valg av pris, 1 eller 2, gjøres i Utilities menyen. * Kan kun gjøres for produkter med en ingrediens. Porsjons verdien kan også bli modifisert i Valves menyen. MMN - dli 32

33 7. Programmering (RMTER) 7.4 Ventiler 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Valves markeres med >. Program mode: Keys > Valves System 3. Velg DIS 18 hvor ventil som skal endres befinner seg. 4. Velg ventil som skal endres. Bruk pil taster opp/ned. 5. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Select a module 03 DIS 03 DIS Valves 01 Calibr. Volume. 500ml Eksempel på programmering av Ventil. Trykk på skjermen. MMN - dli 33

34 7. Programmering 7.4 Ventiler forts. Program mode: Keys > Valves System Select a module 03 DIS Bruk disse tastene for å bla mellom ventiler 03 DIS Valves 01 Calibr. Volume. 500ml 03 DIS Valves 01 Calibration key DIS Valves 01 Calibration mode Single valve 03 DIS Valves 01 2nd coil adress DIS Valves 01 Dosing mode Temps 03 DIS Valves 01 Input Turbine 00 Porsjon som tappes for å kalibrere porsjonene: 40, 200, 500 eller 1000ml Tast som brukes til kalibrering. DOP nummer. Tast nummer. Modus : Single valve Dual coil valve Somweber Coil adresse for ventiler med flere coiler (Postmix) Modus : Time Flow meter Flow meter-time Flow me.time auto Inngang som turbinen(flow meter) er koblet til. 03 DIS Valves 01 Input block. 00 Inngang som skum detektoren er tilkoblet. 03 DIS Valves 01 Clean. Sequence DIS Valves 01 Input keg empty 00 Inngang som tomt fat detektoren er tilkoblet. Link til en rense sekvens. Kun ved bruk av rense system. 03 DIS Valves 01 Turbine error 00 Forsinkelse i sek. før turbinfeil blir varslet. 03 DIS Valves 01 Solenoid power 37.5% Strøm prossent som trengs for å holde ventilen open. 03 DIS Valves 01 Ref. portion 1485 Verdi av referanse porsjonen, etter kalibrering. 03 DIS Valves 01 Aux. Portion 0000 Referanse porsjonen i tid: flow meter-time or flow meter time auto må være valgt. MMN - dli 34

35 7. Programmering (RMTER) 7.5 Taster 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Keys markeres med >. 3. Velg DIS 18 hvor tast som skal endres befinner seg. Program mode: >Keys Valves System Select a module 03 DIS 4. Velg tast som skal endres. 5. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Enter a key unit Number or press A dispense key - Eksempel på programmering av Tast Trykk på skjermen. MMN - dli 35

36 7. Programmering 7.5 Taster forts. Program mode: >Keys Valves System Select a module 03 DIS Enter a key unit Number or press A dispense key - DOP unit number Key number Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Fanta 2dl 114 Link et produkt nummer til tasten. Key 01 / 01 Disp. Sequence Start at same ti Dispens sekvens av 2. ingrediens: Start at same time After delay End of previous End of prev. + delay Postmix/beer Key mode Normal Modus : Normal Manual Foam/soda Shift Locked Repetition Key 01 / 01 Delay 0 Forsinkelse i sek. mellom de 2 ingrediensene. Valve 1 2 Ventil nummer for 1. ingrediens. Key 01 / 01 Stop mode None Stopp modus : None Normal Delayed With rest Portion Porsjon i ml for 1. ingrediens. Key 01 / 01 Clear key Press 3 x <C> Slett tast. Valve 2 0 Ventil nummer for 2. ingrediens. Bruk disse tastene Portion 2 0 Porsjon i ml for 2. ingrediens. Produkter med mer enn to ingredienser må programmeres i Cascade 3 Builder. for å bla mellom ventiler MMN - dli 36

37 8. Kalibrering 8.1 Tastepanel styrte kraner 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et rødt LED vil nå blinke raskt. Et gult LED vil indikere kalibreringstasten. 3. Plasser målebeger under tårnet. Trykk og hold inne kalibreringstasten til du har fått 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede kranene. Dette lagrer referanse porsjonen. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs holde tasten inne, slippe den for å la skummet legge seg, for så å holde den inne igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 37

38 8. Kalibrering 8.2 Manuelle kraner 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et merkbart klikk bør høres.. 3. Plasser målebeger under tårnet. Benytt spaken på tårnet til du har fått 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede kranene. Dette lagrer referanse porsjonen. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs. dra i spaken, slippe, for så å dra i spaken igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 38

39 8. Kalibrering 8.3 Spritpistol 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 3. Plasser målebeger under tuten på pistolen. Hold inne tasten på ønsket sprittype til du har fått 40 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede sprittypene. Dette lagrer referanse porsjonene. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs holde tasten inne, slippe den for å la skummet legge seg, for så å holde den inne igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 39

40 8. Kalibrering 8.4 Bruspistol, Brustårn 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et merkbart klikk bør høres.. 3. Plasser målebeger under tårnet/pistolen. Tårn - Benytt spaken på tårnet til du har fått 500 ml. Pistol - Trykk på ønsket brustype til du har får 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede tårnene/pistolene. Dette lagrer referanse porsjonen. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 40

41 8. Kalibrering 8.5 Flexibar 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. (I flexibaren vil et LED blinke øverst i venstre hjørne.) 2. Sett inn en kork fra ønsket viskositetsgruppe (se vedlegg (13) produktliste for oversikt over viskositetsgrupper). Alle korkene er tilegnet en gruppe. Disse grupperingene blir dannet ut i fra viskositeten, eller tykkelsen, til hver brennevinstype. For eksempel kan alle vodkatyper bli gruppert i samme gruppe. 3. Snu flasken på hodet og hold den 90 (+/-15 ) fra bordet. Sett måleglasset under flaskeåpningen. 4. Trykk og hold knapp merket med Micro Matic til 4cl er målt opp. Legg merke til at det kun er 4cl størrelsen som trenger å måles opp, resten av størrelsene vil automatisk bli regnet ut! Hvis kalibreringen stoppes før 4cl er nådd er det bare å trykke og holde knappen inne igjen til 4cl er nådd. Tapper man over 4cl må man ta ut kalibreringsnøkkelen, sette den i igjen, og begynne på nytt. Spriten bør kalibreres i den temperaturen den skal serveres. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 41

42 9. Feilsøking / FAQ 9.1 Generelt 1. Jeg får ikke tappet noe, verken øl eller sprit. Er riktig kelner nøkkel brukt? Sett kelnernøkkelen i nøkkelleseren på masteren, dersom det står Waiter unknown så er ikke denne nøkkelen programmert for dette tappepunktet. Er det lys i nøkkel leseren? Dersom det ikke er lys i nøkkel leseren tyder det på at DIS 18 ikke har strøm eller at kontakten til nøkkel leseren har løsnet. Sjekk at den grønne pluggen nederst til venstre på kretskortet i DIS 18 er ordentlig tilkoblet. Gjør det samme med kontakten for nøkkel leser. (I de fleste tilfellene er det nøkkel leser kontakten lengst til høyre som benyttes) Forsøk å restarte systemet ved å ta strømmen, se Transformatorer for beskrivelse av disse. Nøkkelleser kontakt Strøm kontakt MMN - dli 42

43 9. Feilsøking / FAQ 9.1 Generelt forts. Har ikke DIS 18 strøm, ingen LED lyser grønnt? Sjekk transformatoren, den har en 8A glass sikring. Se figur under avsnitt Transformatorer. DIS 18 har strøm, men det lyser et rødt LED. Kontakt Micro Matic. DIS 18 har strøm og det lyser grønnt LED. Sett enheten i Safe Mode ved å vri den blanke nøkkelen i nedre høyre hjørne av kabinettet slik at den peker med den breieste siden mot deg. Får du tappet nå? Enheten virker i Safe Mode. Dersom enheten virker i Safe Mode vri tilbake nøkkelen slik at den smaleste siden peker mot deg. Gå til masteren, vri over den blanke nøkkelen slik at den breieste siden peker mot deg, vri den deretter tilbake slik at den smaleste siden peker mot deg. Masteren vil nå forsøke å kontakte alle enhetene som er tilkoblet nettverket. Normalt vi dette vises slik i displayet: Dersom det er mellomrom eller siste enhet mangler: Så betyr dette at masteren ikke har kontakt med enheten (Nr 3 i dette eksemplet) Sjekk så alle nettverksledninger og kontakter. Enheten virker ikke i Safe Mode. Kontakt Micro Matic. Alle nettverksledninger og kontakter er ok. Dersom du har gått igjennom alle punktene ovenfor og enheten fortsatt ikke virker må du kontakte Micro Matic. MMN - dli 43

44 9. Feilsøking / FAQ 9.2 Øl forts. Kontakt for ventiler Tastepanel kontakter Tastepanel kontakter Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Sjekk at ledningen fra tastepanelet til DIS 18 er ok. Dersom man henger håndkleder eller liknende i ledningen til tastepanelet kan det bli dårlig kontakt i tastepanelet slik at det ikke virker som det skal. Kontakt Micro Matic om du fortsatt ikke har funnet noe galt. MMN - dli 44

45 9. Feilsøking / FAQ 9.2 Øl forts. 2. Porsjonen er for stor eller for liten. Bruk den blå nøkkelen å kalibrer kranen det gjelder. Se kapittel 8. Er porsjonen fortsatt feil? Da er det et problem med turbinen. Kontakt Micro Matic. MMN - dli 45

46 9. Feilsøking / FAQ 9.3 Brus 1. Det kommer ingen brus. Bruker du riktig nøkkel? Se 9.1 Generelt. Virker øl og sprit? Hvis nei, gå til 9.1 Generelt. Kan du høre at det klikker/smeller i brus ventilen i det du setter inn kelnernøkkelen i nøkkel leseren? Hvis nei, gå til Ventilen åpner ikke. Se under. Er det fortsatt sirkulasjon? Går brus kjølerene? Du har nå kartlagt at du benytter riktig nøkkel, at brus ventilen åpner når du setter inn kelnernøkkelen. Du har mest sannsynlig et problem med Coca Cola sitt utstyr. Ventilen åpner ikke. Sett enheten over i Safe Mode, se 9.1 Generelt. Får du tappet brus nå? Dersom nei, finn den blå nøkkelen og forsøk å kalibrere den pistolen/tårnet problemet gjelder. Husk å vri enheten ut av Safe Mode før du kalibrerer. Enheten åpner ikke for tapping av sprit i Safe Mode, ei heller ved bruk av blå kalibreringsnøkkel. Sjekk at kontakten for ventilene er tilkoblet. Se figur neste side. MMN - dli 46

47 9. Feilsøking / FAQ 9.3 Brus forts. Kontakt for ventiler Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Du har mest sannsynlig en ventil som har sluttet å virke. Coca cola foretar bytte av ventiler på bruspistoler og brustårn. Kontakt Micro Matic om du fortsatt ikke har funnet noe galt. MMN - dli 47

48 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit 1. Det kommer ingen sprit. Bruker du riktig nøkkel? Se 9.1 Generelt. Virker øl og brus? Hvis nei, gå til 9.1 Generelt. Kan du høre at det klikker/smeller i sprit ventilen i det du trykker på porsjonstasten? Hvis nei, gå til Ventilen åpner ikke. Se under. Sjekk at linjen ikke er stengt av i spritrommet, sjekk at det er sprit på tanken, sjekk at tankkoblingen er koblet riktig. Ventilen åpner ikke. Sett enheten over i Safe Mode, se 9.1 Generelt. Får du tappet sprit nå? Dersom nei, finn den blå nøkkelen og forsøk å kalibrere den spritsorten problemet gjelder. Husk å vri enheten ut av Safe Mode før du kalibrerer. Enheten åpner ikke for tapping av sprit i Safe Mode, ei heller ved bruk av blå kalibreringsnøkkel. Sjekk at kontakten for ventilene er tilkoblet. Se figur neste side. MMN - dli 48

49 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. Kontakt for ventiler (Spritpistol) Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Du har mest sannsynlig en ventil som har sluttet å virke. Kontakt Micro Matic. MMN - dli 49

50 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. 2. Porsjonen er for stor eller for liten. Bruk den blå nøkkelen å kalibrer kranen det gjelder. Se kapittel 8. Er porsjonen fortsatt feil? Da er det et problem med turbinen. Kontakt Micro Matic. 3. Porsjonen kommer sakte (dårlig trykk) Dette kommer som oftest av at det har kommet smuss i turbinen. Kontakt Micro Matic. 4. Det er mye luft i spriten. Dette kommer som regel av at tankkoblingene er koblet feil på spritrommet. Se Kobling sprittank. (Husk at det skal være lett å koble til tankkoblingene, dersom de er vanskelige så kobler du mest sannsynlig feil.) 5. Pistolen lekker. Dette kommer som regel av at stemplet i ventilen er slitt, eller at det har kommet smuss i ventilen som hindrer stemplet i å lukkes fullstendig. 6. Det er mange små sorte partikler i spriten. Det er på tide å rense linjene, kontakt Micro Matic. MMN - dli 50

51 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. 7. På pistolen kommer det mer enn en sprittype på samme tid. Spritpistolen har blitt fuktig innvendig. Den må åpnes og rengjøres for irr og fuktighet. MMN - dli 51

52 9. Feilsøking / FAQ 9.5 Telling/Kassa tilkobling 1. Rapport stemmer ikke med det som er slått inn på kassen. Står noen enheter i safe mode? Er PLU ene linket riktig i kasse og kontrollsystem? 3. Resultater fra en bar mangler. Benyttes riktig kelnernøkkel? Kelnernøkkelen må ha riktig kelner nummer, dvs at bruker du Buffet sin nøkkel i Puben, så vil du få tappet, men resultatene kommer frem på feil plass i rapporten. Kontroller at kabelen mellom kasse og kontrollsystem er ok. På kassen skal kabelen inn i port Port B. I masteren er riktig kobling: Rx: grønn, Tx: hvit/blå, GND: blå. under menyen POS parameters; Polling: Yes, resten som standard. Er oppsettet av kontrollsystem riktig på Kassen? MMN - dli 52

53 9. Feilsøking / FAQ 9.6 Flexibar 1. Ingen ting skjer når kelner nøkkelen setes i leseren. a. Lyser det gult/rødt i selve nøkkel leseren? Ja gå til b. Nei sjekk om Enheten har strøm. b. Står det Unknown waiter i displayet? Ja Programmer kelner nøkkelen. Nei Kontakt Micro Matic. 2. Ingen ting skjer når korken setes i coilen. a. Står riktig nøkkel i? Ja gå til b. Nei finn riktig nøkkel. b. Vises navnet på flasken i displayet? Ja Snu flasken på hodet og trykk på 4 cl knappen. Nei Gå til c c. Virker andre korker? Ja Korken som ikke virker er defekt. Nei Kontakt Micro Matic MMN - dli 53

Brukermanual FlexiBar Rapid Master

Brukermanual FlexiBar Rapid Master Brukermanual FlexiBar Rapid Master MMN - dli 28.10.09 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Symboler... 3 3. Forhåndsregler... 4 4. Systembeskrivelse... 5 4.1 Enheter... 5 4.1.1 Flexibar med master...... 6 4.1.2

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Servering) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING S E R V E R I N G Januar 2010 QT-6600 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post:

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer