Brukermanual. Cascade 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Cascade 3"

Transkript

1 Brukermanual Cascade 3 MMN - dli MMN - dli 1

2 1. Innhold 1. Innhold Symboler Forhåndsregler Systembeskrivelse Enheter Nøkkler Tastepanel, Nøkkel leser Spritpistol Bruspistol, Brustårn Rapid Master, Micro Terminal DIS 18, COF Flexibar med Master Transformatorer Sprit system Vin system Korker Eksempel installasjon Daglig bruk Porsjons styrt (Barer o.l) Selvbetjent Spritpistol Etterfylling av sprit og vin Kobling av sprittank Flexibar Safe Mode Programmering System skisser, symboler Kelner/Bruker PLU Ventiler Taster Kalibrering av porsjoner Tastepanel styrte kraner Manuelle kraner Spritpistol Bruspistol, Brustårn Flexibar Feilsøking 9. FAQ Vedlegg MMN - dli 2

3 2. Symboler Merknad om bruk som kan skade enheten. Beskriver hvordan enheten rengjøres. Vær oppmerksom på Innformasjon som ikke er knyttet direkte mot Cascade 3. Eks. om lover og regler. Nyttig informasjon. Indikerer at den digitale versjonen av dokumentet (i pdf format) inneholder en video som kan spilles av ved å klikke på skjerm symbolet. Notat ang. normal bruk av utstyret. MMN - dli 3

4 3. Forhåndsregler Det er viktig å beskytte ditt Cascade 3 system fra Alle typer veske All mat Alle typer støt Personer med onde hensikter Alle typer fall Alle typer dyr og insekter Høye temperaturer - Maks. drift 40 C - Maks. lagring 50 C Lave temperaturer - Min. drift 0 C - Min. lagring -10 C uten kondensering Når du bruker Cascade 3 produkter, husk å forsikre deg om Feil bruk av Cascade 3 produkter kan oppheve garantien. Lokale sikkerhets og installasjons prosedyrer må følges Bare personell godkjent av Harton er autorisert til å installere og vedlikeholde Cascade 3 systemer MMN - dli 4

5 4. Systembeskrivelse Kontroll systemet for øl, vin, sprit og mineralvann består av mange ulike enheter. Disse enhetene er koblet i et nettverk og kommuniserer mot kassasystemet slik at man får en kontroll på det som er tappet. 4.1 Enhetene Vi skal her gå igjennom de ulike enhetene. Hva de brukes til og hvordan man skal behandle de. Alle enhetene som er installert er merket med type og adresse. MMN - dli 5

6 4. Systembeskrivelse Nøkkler Tappenøkkel (Sort): Standard tappenøkkel tilknyttet et kelnernummer og navn. Settes nøkkelen i leseren, åpnes de tilhørende enhetene. Taes nøkkelen ut stenges enhetene igjen. All tapping mens nøkkelen er i leseren vil registreres på kelnernummeret tilknyttet nøkkelen. Dette nummeret står på nøkkelen. Nøkkel (easystick) Flip flop tappenøkkel (Sort): Lik som tappenøkkel bortsett fra at hvis denne settes i leseren husker leseren koden til en ny nøkkel eller den samme nøkkelen settes i. Easysticks er magnetiske nøkler med RFID. Disse nøklene blir brukt til å åpne systemet for tapping, rensing, kalibrering og rapportering. De er meget hardføre og blir ikke ødelagt av kontakt med væske. Merkelappen kan derimot falle av hvis nøkkelen legges i vann. Den magnetiske egenskapen ved nøkkelen gjør at den kan slette magnetkort som kredittkort og lignende. Legg aldri nøkkelen i samme lomme som magnetkort eller mobiltelefon! Manager 1 / 2 (Rød): Med denne kan man forandre innstillinger på systemet. Se de forskjellige kapitlene for forklaring. Nøkkelen er merket med Hovmester. Rensing (Grønn): Rensenøkkelen kan blant annet brukes til å teste korkene. Sett i rensenøkkelen og ønsket kork (trenger ikke sitte på en flaske). Hvis man trykker på kalibreringsknappen (merket Micro Matic) åpner korken. Trykk en gang til så lukker den. Hvis ølkontroll er koblet til anlegget brukes denne nøkkelen til å rense øllinjer Kalibrering (Blå): Denne brukes for å kalibrere porsjonene. Se kapittel 8 for fremgangsmåte. MMN - dli 6

7 4. Systembeskrivelse Tastepanel, Nøkkel leser Nøkkel leseren (Flip Flop nøkkel / vanlig nøkkel) Tastepanel Nøkkel leseren åpner de tilhørende tappe punktene. Ved å benytte de ulike porsjonstastene vil tilhørende kran gi valgte porsjon. Nøkkel leser: Gult lys kelner ikke logget inn. Rødt lys kelner logget inn. Dersom tastepanel er tilkoblet og riktig kelnernøkkel benyttes vil det lyse et rødt LED på dette/disse for å indikere at tapping kan starte. (Venstre panel på bildet.) Dersom LED nr 2 fra venstre blinker, indikerer dette turbinfeil. (Høre panel på bildet.) Ikke heng håndkleder eller andre gjenstander i kabelen til tastepanelet. Ikke bruk unødvendig makt når du trykker på tastene. FAQ: Ingen rødt LED -> Riktig nøkkel? -> Restart DIS 18. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Noen porsjoner virker ikke -> Sjekk kabel. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 7

8 4. Systembeskrivelse Spritpistol Spritpistolen (en av flere ulike modeller) Spritpistolene finnes i ulike utgaver 6/12/16 valg, og evt. med flere nivå (2 cl, 4 cl og miksede drinker) FAQ: Ingen porsjon -> Sjekk sprit tanken, tom? Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Porsjonen kommer sakte -> Tett turbin. Pistolen lekker -> Ventilen må justeres. For mer informasjon se Feilsøking. Rengjøres med lett fuktet klut. Ikke legg pistolen i vann. Ikke bruk unødvendig makt når du trykker på tastene. MMN - dli 8

9 4. Systembeskrivelse Bruspistol, Brustårn Bruspistol Brustårn Referer til Coca Cola. Referer til Coca Cola. Dersom riktig kelnernøkkel benyttes skal det høres et tydelig klikk i det nøkkelen settes i leseren. Dette indikerer at bruspistol og/eller brustårn er klart til tapping. Referer til Coca Cola. FAQ: Ingen klikk -> Riktig nøkkel? -> Restart DIS 18. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 9

10 4. Systembeskrivelse Rapid Master, Micro Terminal Rapid master (Merket: RMTER) Micro terminal (Merket: TREM) Kjernen i systemet. Her administrerer man brukere (kelnere), PLU er, ventiler, taster osv. Viser tappede produkter. Inkluderer nøkkel leser. Dersom denne enheten er ute av funksjon vil det ikke være mulig å tappe. FAQ: Ingen lys i display -> Sjekk strøm. For mer informasjon se Feilsøking. FAQ: Ingen lys i display -> Sjekk strøm. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 10

11 4. Systembeskrivelse DIS 18, COF Dis 18 (Merket: DIS 18) Econo NS/AS/COF/TOR-COM Til denne enheten tilkobles perifert utstyr som: Nøkkel leser, tastepaneler, spritpistol, bruspistol, brustårn, øl tårn og vintårn. Til disse enhetene tilkobles øl, vin, brus, kaffemaskin, nøkkelleser, tastepaneler osv LED: Grønn alt OK, RØDT noe er galt. 2. Grønn plugg er strøm. 3. Nettverkskontaktene. FAQ: Ingen porsjon -> Sjekk nøkkel? -> Restart enheten For mer informasjon se Feilsøking. Koble alltid fra strømmen før perifert utstyr kobles til eller fra. MMN - dli 11

12 4. Systembeskrivelse Flexibar med Master/Terminal Flexibar Flexibar delen består av et bakgrunnsbelyst tastepanel med 12 porsjonstaster og en coil som åpner korken. Master/Terminal Master delen består av er 4x16 tegns display og funksjons taster. Coilen bør rengjøres regelmessig for at glidekulene (3 stk) ikke skal sette seg fast. Ikke dra unødvendig hardt i ledningen til coilen. Flexibar, Master og Coil rengjøres med lett fuktet klut. FAQ: Ingen porsjonstast lyser -> Riktig nøkkel? -> Restart enheten. Liten porsjon -> Kalibrer på nytt. Ingen auto porsjon -> Trykk på 4 cl tasten. -> Coil defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 12

13 4. Systembeskrivelse Transformatorer 2 linjer 1 linje For DIS 18. For Rapid Master, Micro Terminal og COF LED: Grønn alt OK. Sjekk sikring dersom ingen lys.. 2. Sikring, glass 8A. MMN - dli 13

14 4. Systembeskrivelse 4.2 Sprit system Tanker Hvordan slippe luft ut av tanken MMN - dli Produkttavle Luft IN er til luft (Grå kobling) 14

15 4. Systembeskrivelse 4.3 Vin system Vin pumper Trykkluft Bagskifter Hvitvin Rødvin MMN - dli 15

16 4. Systembeskrivelse 4.4 Korker Kork (flexicap) Korkene skal festes til flasken som vist på bildet over. En strips til hver kork rundt flaskehalsen, gjerne i et spor. Etter at stripsen er festet godt, klippes enden av. Er korken satt på riktig skal man kunne snu flasken på hodet uten at noe drypper ut. For store flaskehalser kan det bestilles større pakninger til korkene likeledes med flaskehalser som er for små. Strips fra Micro Matic er unike og kommer med eget kontroll nummer. Dette gjør det enkelt å sjekke om stripsen har blitt brutt. Settes ønsket flaske i coilen vil det blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. FAQ: Ingenting hender når kork sette i coil -> Kork ikke programmert. -> Kork defekt. Porsjonstast lyser, men ingen porsjon gis -> Kalibrer. -> Vask kork i varmt vann. -> Kork defekt. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 16

17 4. Systembeskrivelse 4.5 Eksempel installasjon Eksemplet er fra Buffet Restaurant Beverage Station (BRBS) 4 på Superspeed 1 Terminal DIS 18 Power DIS 18 Power Master/Terminal Trafo til brustårn Nøkkel leser Ventil Turbin Vin kjøler MMN - dli 17

18 5. Daglig bruk 5.1 Porsjonsstyrt (Bar o.l.) 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Et rødt LED i tastepanelet indikerer at alt er klart for tapping. 3. Plasser glasset under kranen. Trykk på ønsket porsjon på tastepanelet. Hold glasset litt på skrå for å unngå mye skum. MMN - dli 18

19 5. Daglig bruk 5.2 Selvbetjent 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Ved (selvbetjening) uten tastepanel vil man høre et merkbart klikk i det man setter inn kelner nøkkelen i leseren.) Det er nå klart for tapping. Kontroll systemet vil nå telle volumet på det som tappes. 3. Plasser glasset under kranen, dra i spaken til du har fått ønsket mengde. Hold glasset litt på skrå for å unngå mye skum. MMN - dli 19

20 5. Daglig bruk 5.3 Spritpistol Spritpistol. Avhengig av modell velges ønsket mengde og sprittype. 16 valgs spritpistol: Eksempel: Long Island (mikset drink nr 5) Trykk U og deretter 5. Enkelte pistoler hat et filter som bør rengjøres med jevne mellomrom. Min hver 3 mnd. O = Sakte blink betyr nivå 1 Standard nivå fast rød U = Raskt blink betyr nivå 2 Normalt vil nivåene fordele seg slik: O = 2 cl 4 cl på standard nivå U = Miksede drinker MMN - dli 20

21 5. Daglig bruk Etterfylling av sprit og vin Korrekt/feil måte å fylle sprit på. Etterfylling av sprit er noe som man bør ha gode rutiner for slik at man unngår å tette til systemet med papir, sølvpapir og annet smuss fra flaskene. Korrekt tilkobling av vin-bag. 1. Fjern plombering 2. Plasser baggen slik at koblingen kan monteres. 3. Press koblingen på plass. 4. Skru til koblingen for å åpne baggen sitt utløp. Koble alltid luft på inn og sprit på ut. Se figur neste side. Unngå å få fremmedlegemer i sprittanken. eks. papir, sølvpapir annet smuss da dette tetter turbinene og vil føre til at spriten renner sakte på pistolene. MMN - dli 21

22 5. Daglig bruk Kobling sprittank Korrekt kobling 1 tank. Korrekt kobling 2 tanker Tanken er merket IN der luft (evt. produkt ved serie kobling) skal kobles til. 2. Luft har grå kobling. 3. Produkt har sort kobling. Merk: Dersom det er vanskelig å få koblingen på plass, prøver du mest sannsynlig å koble sort der det skall være grå eller motsatt. Forsøk derfor å bytte om. MMN - dli

23 5. Daglig bruk 5.4 Flexibar 1. Sett kelner nøkkelen i nøkkel leseren. 2. Sett inn ønsket flaske i coilen. Det vil nå blinke i standard porsjonstast (normalt 4 cl.) til flasken og navnet vil stå i displayet. Hvis en annen størrelse ønskes, trykker man på knappen for ønsket størrelse. 3. Snu flasken på hodet over glasset. Det bør være 90 (+/-15 ) mellom flasken og bordoverflaten for å sikre at brennevinet renner raskest ut av flasken. Valgt størrelse vil nå helles i glasset. 4. Dersom det ønskes en repetisjon av skjenkingen, holder det med å riste flasken. Ønskes det en annen størrelse, trykk på ønsket porsjonsknapp mens flasken holdes over glasset. MMN - dli 23

24 6. Autonomous mode ( Safe mode ) Ved å vri Autonomous nøkkelen i klokkeretningen, settes enheten i Autonomous mode. Dette gjør det mulig å tappe selv om kommunikasjonen er nede, nøkkelleseren ikke fungerer eller nøkkelen er mistet. Legg merke til at resultater ikke vil bli overført før nøkkelen settes tilbake og kommunikasjonen til Masterenheten er oppe igjen. Resultater vil alltid bli satt på kelner nr. 1 hvis enheten står i Autonomous mode. Autonomous nøkkelen på DIS-18 og Econo NS/AS/COF/TOR-COM FAQ: Når jeg setter en av enhetene i safe mode kan jeg ikke tappe andre steder i baren: -> Nøkkelleseren som åpner hele bare er sannsynligvis koblet til enheten som du setter i Safe mode, du må derfor sette alle enhetene i Safe mode for å få tappet.. For mer informasjon se Feilsøking. MMN - dli 24

25 7. Programmering 7.1 System skisser Rapid Master og en eller flere DIS 18 er koblet sammen i et nettverk. Adresse 1 Adresse 2 Rapid Master DIS 18 Til DIS 18 kobles, ventiler, turbiner (se vedlegg), tastepanel, nøkkel lesere etc. Når man skal endre programmet må man forholde seg til adressene til enhetene. (Se vedlegg for hvert tappepunkt) Ventil 1 Øl Ventil 2 Rødvin Ventil 3 Hvitvin Turbin 1 Øl Turbin 2 Rødvin Tastepanel 1 Øl... Turbin 3 Hvitvin Når man programmerer tastepanel Keys. Linker man Produkt og Ventil til en tast. Adressering av taster forklares senere. ØL 0.4 ØL 0.6 ØL 0.4 ØL 0.6 Produkt ØL 0.4 Ventil 1 Øl MMN - dli 25

26 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker 1. Sett i nøkkel merket Hovmester 1 eller 2. (Det er også mulig å benytte nøkkelen under på høyre side. Sett i nøkkelen og vri om. Master terminalen går nå inn menyen mens Flexibaren går inn i sikker tappe modus.) 2. Trykk ned. Slik at Waiter markeres med >. 3. Velg kelner som skal endres. Se vedlagt liste. Evt. legg til ny kelner. (Velg et ubrukt nummer) Program Mode: Results > Waiter Articles Press <E> or enter a waiter number - 4. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. For å legge til nøkkel koden, bla deg frem til Intern. Key code. Sett så den nye nøkkelen i leseren på Rapid Masteren. Eksempel på programmering av kelner. Trykk på skjermen. MMN - dli 26

27 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Fremgangsmåten er den samme for alle nøkkeltyper, kelner, x-manager og kalibrering. Legg merke til at en nøkkel kan bare programmeres et sted. Hvis en nøkkel som allerede er programmert på et annet nummer settes i leseren vil ikke koden dukke opp og det vil komme en pipelyd. For å slette en programmert nøkkel, bla til Clear waiter og trykk på For å programmere en manager som kan slette rapporter må Mode på en av managerne forandres. Trykk først på for å finne nummer 46 eller 47. Trykk så på bordknappen til Waiter mode dukker opp i displayet. Trykk 5 og så enter for å angi manager med slette funksjon. Kelner nummer 1 til 47 kan skifte modus hvis det f.eks trengs flere enn 2 manager nøkler. Nedenfor er en oversikt over de forskjellige typene: 1: Kreditt mode. Brukes bare ved spesielle kassetilkoplinger. 2: Tappenøkkel 5: Z-manager 6: X-manager Navnet på kelneren kan også forandres. Bla frem til riktig kelner som vist over. Trykk på bordknappen til det står waiter name på nest nederste linje. Trykk på enter for å forandre navn. Tasteknappene fungerer som på en mobiltelefon for å skrive bokstaver. Et trykk på 1 blir a, to trykk blir b osv. Nedenfor er en liste over bokstaver: 0: mellomrom 1: abc 2: def 3: ghi 4: jkl 5: mno 6: pqr 7: stu 8: vwx 9: yz. MMN - dli 27

28 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Program Mode: Results > Waiter Articles Press <E> or enter a waiter number - Bruk disse tastene for å bla mellom kelnere Waiter Name Number 1 Waiter Name Name Paul Waiter Paul Intern. Key code F E9F5FB Waiter Paul Waiter mode Debit / credit Waiter Paul Pool number 0 Waiter Paul Table mode No Skriv inn et kelner nummer Skriv et navn. Trykk: For å komme i redigeringsmodus For å linke en kelner til en nøkkel brukes Rapid Master leseren. Aktuelle modus : Debit / credit Calibration Cleaning Distributor Manager Lag nummer, assosiert med en bartender. Bord modus : No Free Obligatory Reserved Reserved/Obli. Waiter Paul Default table 0 Standard bord nummer Waiter Paul Barman pool No Hvis ja (Yes) er denne kelneren en Bartender og kan tappe for alle kelnere som har det samme lag nummeret som ham. Waiter Paul Waiter order No Ikke i bruk Waiter Paul Default waiter No Hvis ja (yes) er vil denne kelner motta alt som er tappet i Safe Mode I rosa, skal ikke endres av bruker. La stå til standard verdi. Waiter Paul Barman credit No Hvis ja (yes) kan bare Bartenderen tappe drikker som er slått inn på kassen av kelnere tilhørende hans lag. Waiter Paul Function 0 Waiter Paul Clear waiter Press 3 x <C> Slett kelneren. MMN - dli 28

29 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Link operatør mot dispenser avlesning Gå inn på > applikasjon > personale > operatør. Du får opp skjermbildet til venstre. 2. Velg tilleggsdata. Skjermbilde operatør. MMN - dli 29

30 7. Programmering 7.2 Kelner/Bruker forts. Link operatør mot dispenser avlesning Setter inn hvilken penn som denne operatøren skal linkes mot. Dette følger det nummeret som er gitt av oss. (Oscar) (Vi har på de seneste skip satt penn til å følge driftsted nummeret.) 2. Skjermbilde tilleggsdata. 2. Husker å huke av denne, for at systemet skal skjønne at denne operatøren tapper og registrere inn dispenser artikler. Glemmes dette går innslått og tappet mot henholdsvis operatør 998 eller operatør 1. Dette settes av hovmester eller Restaurantsjef på de respektive skip.. MMN - dli 30

31 7. Programmering (RMTER) 7.3 PLU 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Articles markeres med >. 3. Velg produkt som skal endres. Se vedlagt liste. Evt. legg til nytt produkt. (Velg et ubrukt nummer) Program mode: Results Waiter > Articles Press <E> or Enter article number - 4. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Eksempel på programmering av produkt. Trykk på skjermen. MMN - dli 31

32 7. Programmering 7.3 PLU forts. Program mode: Results Waiter > Articles Press <E> or Enter article number - Bruk disse tastene for å bla mellom produkter Articles Name Number 101 Skriv inn et produkt nummer Articles Bacardi 2cl Product group Aperitifs Link produktet til produktgruppe for å kunne se gruppens omsettning. Articles Name Name Bacardi 2cl Skriv inn produkt navn. Trykk for redigeringsmodus. Articles Bacardi 2cl Clear article Press 3 x <C> Slett produktet. Articles Bacardi 2cl Portion 1 20 Sett porsjonen * i ml Articles Bacardi 2cl Prix Sett pris 1 Articles Bacardi 2cl Prix Sett pris 2. Valg av pris, 1 eller 2, gjøres i Utilities menyen. * Kan kun gjøres for produkter med en ingrediens. Porsjons verdien kan også bli modifisert i Valves menyen. MMN - dli 32

33 7. Programmering (RMTER) 7.4 Ventiler 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Valves markeres med >. Program mode: Keys > Valves System 3. Velg DIS 18 hvor ventil som skal endres befinner seg. 4. Velg ventil som skal endres. Bruk pil taster opp/ned. 5. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Select a module 03 DIS 03 DIS Valves 01 Calibr. Volume. 500ml Eksempel på programmering av Ventil. Trykk på skjermen. MMN - dli 33

34 7. Programmering 7.4 Ventiler forts. Program mode: Keys > Valves System Select a module 03 DIS Bruk disse tastene for å bla mellom ventiler 03 DIS Valves 01 Calibr. Volume. 500ml 03 DIS Valves 01 Calibration key DIS Valves 01 Calibration mode Single valve 03 DIS Valves 01 2nd coil adress DIS Valves 01 Dosing mode Temps 03 DIS Valves 01 Input Turbine 00 Porsjon som tappes for å kalibrere porsjonene: 40, 200, 500 eller 1000ml Tast som brukes til kalibrering. DOP nummer. Tast nummer. Modus : Single valve Dual coil valve Somweber Coil adresse for ventiler med flere coiler (Postmix) Modus : Time Flow meter Flow meter-time Flow me.time auto Inngang som turbinen(flow meter) er koblet til. 03 DIS Valves 01 Input block. 00 Inngang som skum detektoren er tilkoblet. 03 DIS Valves 01 Clean. Sequence DIS Valves 01 Input keg empty 00 Inngang som tomt fat detektoren er tilkoblet. Link til en rense sekvens. Kun ved bruk av rense system. 03 DIS Valves 01 Turbine error 00 Forsinkelse i sek. før turbinfeil blir varslet. 03 DIS Valves 01 Solenoid power 37.5% Strøm prossent som trengs for å holde ventilen open. 03 DIS Valves 01 Ref. portion 1485 Verdi av referanse porsjonen, etter kalibrering. 03 DIS Valves 01 Aux. Portion 0000 Referanse porsjonen i tid: flow meter-time or flow meter time auto må være valgt. MMN - dli 34

35 7. Programmering (RMTER) 7.5 Taster 1. Vri den blanke nøkkelen på Rapid Masteren mot høyre. 2. Trykk ned. Slik at Keys markeres med >. 3. Velg DIS 18 hvor tast som skal endres befinner seg. Program mode: >Keys Valves System Select a module 03 DIS 4. Velg tast som skal endres. 5. Gjør de nødvendige innstillinger, se skjema neste side. Enter a key unit Number or press A dispense key - Eksempel på programmering av Tast Trykk på skjermen. MMN - dli 35

36 7. Programmering 7.5 Taster forts. Program mode: >Keys Valves System Select a module 03 DIS Enter a key unit Number or press A dispense key - DOP unit number Key number Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Key 01 / 01 Fanta 2dl 114 Link et produkt nummer til tasten. Key 01 / 01 Disp. Sequence Start at same ti Dispens sekvens av 2. ingrediens: Start at same time After delay End of previous End of prev. + delay Postmix/beer Key mode Normal Modus : Normal Manual Foam/soda Shift Locked Repetition Key 01 / 01 Delay 0 Forsinkelse i sek. mellom de 2 ingrediensene. Valve 1 2 Ventil nummer for 1. ingrediens. Key 01 / 01 Stop mode None Stopp modus : None Normal Delayed With rest Portion Porsjon i ml for 1. ingrediens. Key 01 / 01 Clear key Press 3 x <C> Slett tast. Valve 2 0 Ventil nummer for 2. ingrediens. Bruk disse tastene Portion 2 0 Porsjon i ml for 2. ingrediens. Produkter med mer enn to ingredienser må programmeres i Cascade 3 Builder. for å bla mellom ventiler MMN - dli 36

37 8. Kalibrering 8.1 Tastepanel styrte kraner 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et rødt LED vil nå blinke raskt. Et gult LED vil indikere kalibreringstasten. 3. Plasser målebeger under tårnet. Trykk og hold inne kalibreringstasten til du har fått 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede kranene. Dette lagrer referanse porsjonen. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs holde tasten inne, slippe den for å la skummet legge seg, for så å holde den inne igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 37

38 8. Kalibrering 8.2 Manuelle kraner 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et merkbart klikk bør høres.. 3. Plasser målebeger under tårnet. Benytt spaken på tårnet til du har fått 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede kranene. Dette lagrer referanse porsjonen. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs. dra i spaken, slippe, for så å dra i spaken igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 38

39 8. Kalibrering 8.3 Spritpistol 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 3. Plasser målebeger under tuten på pistolen. Hold inne tasten på ønsket sprittype til du har fått 40 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede sprittypene. Dette lagrer referanse porsjonene. Merk: Det er mulig å kalibrere i steg, dvs holde tasten inne, slippe den for å la skummet legge seg, for så å holde den inne igjen, gjentatte ganger til man har fått en 500ml porsjon. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 39

40 8. Kalibrering 8.4 Bruspistol, Brustårn 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. 2. Et merkbart klikk bør høres.. 3. Plasser målebeger under tårnet/pistolen. Tårn - Benytt spaken på tårnet til du har fått 500 ml. Pistol - Trykk på ønsket brustype til du har får 500 ml. 4. Fjern kalibreringsnøkkelen etter du har kalibrert de ønskede tårnene/pistolene. Dette lagrer referanse porsjonen. Ingen må tappe fra andre tårn tilknyttet samme bar, så lenge kalibreringsnøkkelen står i. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 40

41 8. Kalibrering 8.5 Flexibar 1. Sett inn den blå kalibrerings nøkkelen. (I flexibaren vil et LED blinke øverst i venstre hjørne.) 2. Sett inn en kork fra ønsket viskositetsgruppe (se vedlegg (13) produktliste for oversikt over viskositetsgrupper). Alle korkene er tilegnet en gruppe. Disse grupperingene blir dannet ut i fra viskositeten, eller tykkelsen, til hver brennevinstype. For eksempel kan alle vodkatyper bli gruppert i samme gruppe. 3. Snu flasken på hodet og hold den 90 (+/-15 ) fra bordet. Sett måleglasset under flaskeåpningen. 4. Trykk og hold knapp merket med Micro Matic til 4cl er målt opp. Legg merke til at det kun er 4cl størrelsen som trenger å måles opp, resten av størrelsene vil automatisk bli regnet ut! Hvis kalibreringen stoppes før 4cl er nådd er det bare å trykke og holde knappen inne igjen til 4cl er nådd. Tapper man over 4cl må man ta ut kalibreringsnøkkelen, sette den i igjen, og begynne på nytt. Spriten bør kalibreres i den temperaturen den skal serveres. Eksempel på kalibrering. Trykk på skjermen. MMN - dli 41

42 9. Feilsøking / FAQ 9.1 Generelt 1. Jeg får ikke tappet noe, verken øl eller sprit. Er riktig kelner nøkkel brukt? Sett kelnernøkkelen i nøkkelleseren på masteren, dersom det står Waiter unknown så er ikke denne nøkkelen programmert for dette tappepunktet. Er det lys i nøkkel leseren? Dersom det ikke er lys i nøkkel leseren tyder det på at DIS 18 ikke har strøm eller at kontakten til nøkkel leseren har løsnet. Sjekk at den grønne pluggen nederst til venstre på kretskortet i DIS 18 er ordentlig tilkoblet. Gjør det samme med kontakten for nøkkel leser. (I de fleste tilfellene er det nøkkel leser kontakten lengst til høyre som benyttes) Forsøk å restarte systemet ved å ta strømmen, se Transformatorer for beskrivelse av disse. Nøkkelleser kontakt Strøm kontakt MMN - dli 42

43 9. Feilsøking / FAQ 9.1 Generelt forts. Har ikke DIS 18 strøm, ingen LED lyser grønnt? Sjekk transformatoren, den har en 8A glass sikring. Se figur under avsnitt Transformatorer. DIS 18 har strøm, men det lyser et rødt LED. Kontakt Micro Matic. DIS 18 har strøm og det lyser grønnt LED. Sett enheten i Safe Mode ved å vri den blanke nøkkelen i nedre høyre hjørne av kabinettet slik at den peker med den breieste siden mot deg. Får du tappet nå? Enheten virker i Safe Mode. Dersom enheten virker i Safe Mode vri tilbake nøkkelen slik at den smaleste siden peker mot deg. Gå til masteren, vri over den blanke nøkkelen slik at den breieste siden peker mot deg, vri den deretter tilbake slik at den smaleste siden peker mot deg. Masteren vil nå forsøke å kontakte alle enhetene som er tilkoblet nettverket. Normalt vi dette vises slik i displayet: Dersom det er mellomrom eller siste enhet mangler: Så betyr dette at masteren ikke har kontakt med enheten (Nr 3 i dette eksemplet) Sjekk så alle nettverksledninger og kontakter. Enheten virker ikke i Safe Mode. Kontakt Micro Matic. Alle nettverksledninger og kontakter er ok. Dersom du har gått igjennom alle punktene ovenfor og enheten fortsatt ikke virker må du kontakte Micro Matic. MMN - dli 43

44 9. Feilsøking / FAQ 9.2 Øl forts. Kontakt for ventiler Tastepanel kontakter Tastepanel kontakter Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Sjekk at ledningen fra tastepanelet til DIS 18 er ok. Dersom man henger håndkleder eller liknende i ledningen til tastepanelet kan det bli dårlig kontakt i tastepanelet slik at det ikke virker som det skal. Kontakt Micro Matic om du fortsatt ikke har funnet noe galt. MMN - dli 44

45 9. Feilsøking / FAQ 9.2 Øl forts. 2. Porsjonen er for stor eller for liten. Bruk den blå nøkkelen å kalibrer kranen det gjelder. Se kapittel 8. Er porsjonen fortsatt feil? Da er det et problem med turbinen. Kontakt Micro Matic. MMN - dli 45

46 9. Feilsøking / FAQ 9.3 Brus 1. Det kommer ingen brus. Bruker du riktig nøkkel? Se 9.1 Generelt. Virker øl og sprit? Hvis nei, gå til 9.1 Generelt. Kan du høre at det klikker/smeller i brus ventilen i det du setter inn kelnernøkkelen i nøkkel leseren? Hvis nei, gå til Ventilen åpner ikke. Se under. Er det fortsatt sirkulasjon? Går brus kjølerene? Du har nå kartlagt at du benytter riktig nøkkel, at brus ventilen åpner når du setter inn kelnernøkkelen. Du har mest sannsynlig et problem med Coca Cola sitt utstyr. Ventilen åpner ikke. Sett enheten over i Safe Mode, se 9.1 Generelt. Får du tappet brus nå? Dersom nei, finn den blå nøkkelen og forsøk å kalibrere den pistolen/tårnet problemet gjelder. Husk å vri enheten ut av Safe Mode før du kalibrerer. Enheten åpner ikke for tapping av sprit i Safe Mode, ei heller ved bruk av blå kalibreringsnøkkel. Sjekk at kontakten for ventilene er tilkoblet. Se figur neste side. MMN - dli 46

47 9. Feilsøking / FAQ 9.3 Brus forts. Kontakt for ventiler Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Du har mest sannsynlig en ventil som har sluttet å virke. Coca cola foretar bytte av ventiler på bruspistoler og brustårn. Kontakt Micro Matic om du fortsatt ikke har funnet noe galt. MMN - dli 47

48 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit 1. Det kommer ingen sprit. Bruker du riktig nøkkel? Se 9.1 Generelt. Virker øl og brus? Hvis nei, gå til 9.1 Generelt. Kan du høre at det klikker/smeller i sprit ventilen i det du trykker på porsjonstasten? Hvis nei, gå til Ventilen åpner ikke. Se under. Sjekk at linjen ikke er stengt av i spritrommet, sjekk at det er sprit på tanken, sjekk at tankkoblingen er koblet riktig. Ventilen åpner ikke. Sett enheten over i Safe Mode, se 9.1 Generelt. Får du tappet sprit nå? Dersom nei, finn den blå nøkkelen og forsøk å kalibrere den spritsorten problemet gjelder. Husk å vri enheten ut av Safe Mode før du kalibrerer. Enheten åpner ikke for tapping av sprit i Safe Mode, ei heller ved bruk av blå kalibreringsnøkkel. Sjekk at kontakten for ventilene er tilkoblet. Se figur neste side. MMN - dli 48

49 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. Kontakt for ventiler (Spritpistol) Kontakten sitter godt og det er ingen ledere som har falt ut. Du har mest sannsynlig en ventil som har sluttet å virke. Kontakt Micro Matic. MMN - dli 49

50 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. 2. Porsjonen er for stor eller for liten. Bruk den blå nøkkelen å kalibrer kranen det gjelder. Se kapittel 8. Er porsjonen fortsatt feil? Da er det et problem med turbinen. Kontakt Micro Matic. 3. Porsjonen kommer sakte (dårlig trykk) Dette kommer som oftest av at det har kommet smuss i turbinen. Kontakt Micro Matic. 4. Det er mye luft i spriten. Dette kommer som regel av at tankkoblingene er koblet feil på spritrommet. Se Kobling sprittank. (Husk at det skal være lett å koble til tankkoblingene, dersom de er vanskelige så kobler du mest sannsynlig feil.) 5. Pistolen lekker. Dette kommer som regel av at stemplet i ventilen er slitt, eller at det har kommet smuss i ventilen som hindrer stemplet i å lukkes fullstendig. 6. Det er mange små sorte partikler i spriten. Det er på tide å rense linjene, kontakt Micro Matic. MMN - dli 50

51 9. Feilsøking / FAQ 9.4 Sprit forts. 7. På pistolen kommer det mer enn en sprittype på samme tid. Spritpistolen har blitt fuktig innvendig. Den må åpnes og rengjøres for irr og fuktighet. MMN - dli 51

52 9. Feilsøking / FAQ 9.5 Telling/Kassa tilkobling 1. Rapport stemmer ikke med det som er slått inn på kassen. Står noen enheter i safe mode? Er PLU ene linket riktig i kasse og kontrollsystem? 3. Resultater fra en bar mangler. Benyttes riktig kelnernøkkel? Kelnernøkkelen må ha riktig kelner nummer, dvs at bruker du Buffet sin nøkkel i Puben, så vil du få tappet, men resultatene kommer frem på feil plass i rapporten. Kontroller at kabelen mellom kasse og kontrollsystem er ok. På kassen skal kabelen inn i port Port B. I masteren er riktig kobling: Rx: grønn, Tx: hvit/blå, GND: blå. under menyen POS parameters; Polling: Yes, resten som standard. Er oppsettet av kontrollsystem riktig på Kassen? MMN - dli 52

53 9. Feilsøking / FAQ 9.6 Flexibar 1. Ingen ting skjer når kelner nøkkelen setes i leseren. a. Lyser det gult/rødt i selve nøkkel leseren? Ja gå til b. Nei sjekk om Enheten har strøm. b. Står det Unknown waiter i displayet? Ja Programmer kelner nøkkelen. Nei Kontakt Micro Matic. 2. Ingen ting skjer når korken setes i coilen. a. Står riktig nøkkel i? Ja gå til b. Nei finn riktig nøkkel. b. Vises navnet på flasken i displayet? Ja Snu flasken på hodet og trykk på 4 cl knappen. Nei Gå til c c. Virker andre korker? Ja Korken som ikke virker er defekt. Nei Kontakt Micro Matic MMN - dli 53

Brukermanual FlexiBar Rapid Master

Brukermanual FlexiBar Rapid Master Brukermanual FlexiBar Rapid Master MMN - dli 28.10.09 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Symboler... 3 3. Forhåndsregler... 4 4. Systembeskrivelse... 5 4.1 Enheter... 5 4.1.1 Flexibar med master...... 6 4.1.2

Detaljer

Programmering av TOR-COM autonomous med DKU. MMN - dli 1

Programmering av TOR-COM autonomous med DKU. MMN - dli 1 av TOR-COM autonomous med DKU MMN - dli 1 DKU navigasjon av TOR-COM gjøres fra DKU. De 4 tastene har 8 ulike fuksjoner. Tilbake til forrige meny (nivå over nåværende) gå til og trykk Enter Navigasjon i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Brukerveiledning for din ID Guestlist manager

Brukerveiledning for din ID Guestlist manager Brukerveiledning for din ID Guestlist manager 1: Når du mottar programvare innstalerer du ved og klikke setup og følger instruksjonene. Successfull installed vises når programmet er klart og legges som

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.no

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.no GROHE BLUE BRUKSNVISNING grohe.no GROHE BLUE EN KILDE TIL FRISKT VNN PÅ KJØKKENET Gratulerer med din nye GROHE Blue. For å få best mulig utbytte av din GROHE Blue så er det noen ting du skal vite. GROHE

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Denne artikkelen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Hvordan komme seg på «lufta» med UI-View (APRS) fra en gammel PC med XP og Internett kontakt? Automatic

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer