Statens vegvesen ;), Søknad om ny avkjørsel fra fv. 115 til parsell av elendommen 139 bnr. 8 i Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen ;), Søknad om ny avkjørsel fra fv. 115 til parsell av elendommen 139 bnr. 8 i Levanger kommune"

Transkript

1 ;), 3 llt% nr;; Levanger kommune Postboks LEVANGER Behandlende enhet: Saksbehandlernnnvalgsnr: Vår referanse Gunnar lohnsen , Deres referanse: Søknad om ny avkjørsel fra fv. 115 til parsell av elendommen 139 bnr. 8 i Levanger kommune Vårdato gnr. Vi har mottatt søknad om ny avkjørsel fra Norgeshus, Kjølen & Nydal Bygg AS, datert 2. desember Det framgår ikke av søknaden om kommunen har behandlet byggesaken. Vår tillatelse følger vedlagt og bes oversendt søker sammen med eventuell byggetillatelse. Kopi av kommunens vedtak bes sendt hit. Vi gjør oppmerksom på at fv. 115 har 15 meters byggegrense fra midtlinjen, og at det må søkes om dispensasjon fra denne for oppføring av garasje. Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen e ar Sætermo s ksjonsleder id,..,..e /7' c 1 Gunnar Johnsen 1 vedlegg Kopi: Norgeshus, Kjølen & Nydal Bygg AS, 7620 Skogn Postadresse Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Byavegen STEINKJER Fakturaadresse Regnskap Bitsfiordveien VADSØ Telefon: Telefaks:

2 Norgeshus Kjølen & Nydal Bygg AS 7620 SKOGN Behandlende enhet: Tillatelse Saksbehandierfinnvaigsnr 1/årreferanse: Gunnar lohnsen / til å legge avkjørsel fra offentlig Deres referanse: Vir dato: veg Etter Deres søknad datert 2. desember 2013, finner vi å kunne gi tillatelse til å legge avkjørsel fra fv. 115 til parsell av eiendommen gnr. 139 bnr. Si Levanger kommune. Avkjørselen ligger ved hp01, km 4,090, på høyre side. Holdningsklasse: 4. Tillatelsen er gitt i henhold til bestemmelsene om avkjørsler i vegloven av 21. juni 1963 og Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964, som vedlegges, og på fel1gendespesielle vilkår: Tillatelsen gjelder bare for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med godkjent skisse. Denne tillatelsen gjelder kun atkomst til en ny bolig. Avkjørselen må utformes som vist på vedlagte tegning U-40. Sikten må være minst 4170 m, se vedlagte tegning U-45. Andre søkere i området kan bli henvist til å bruke denne avkjørselen. Rør, med kvalitet egnet for formålet, med minimum diameter 300 mm legges under avkjørselen. Det anbefales at det nyttes grunnavløpsrør PVC i avkjørselen. Tillatelsen trekkes tilbake dersom arbeidet ikke er satt i gang innen tre år etter at tillatelsen er gitt. Postadresse Fylkeshuset Telefon: Telefaks: Molde Org.nr: Kontoradresse flyavegen STEINKJER Fakturaadresse Regnskap Litsfiordveien VADS13 Telefoo: Telefaks:

3 2 De vedlagte "Alminnelige regler punktene 5 og 10 kan bli justert. " er underrevisjon. Dette medfører bl.a. at Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen. o 1e1 S ksjonsleder '7Gpinna'r'ohnsen 3 vedlegg Kopi: Levangerkommune, Postboks 130, 7601 Levanger

4 NORGESHUS # Kjølenog NydalBygg 7620 SKOGN Telefon: Leif.Skjevika Org nr Dato Fylkeshuset 6404 MOLDE Søknad om ny innpåkjørsel/avkjørsel til fylkes vei 115 v/ Kjøllstadkorsen, Ekne i Levanger kommune. I forbindelse med søknad om utskilling av ny boligtomt fra eiendommen /8 søkes det herved om ny innpåkjørsel/ avkjørsel fra fylkes vei 115. Vi ser fram til ett positivt svar fra dere. Vedlegg kartutsnitt. Med vennlig Hilsen NORGESHUS Kjølen & Nydal Bygg AS v Magne ydal

5 4 «11.,14. Kart 1: 2000 I ber4 280 tledo/s4. OPadrag TUA rev. Margaret og Steinar Kjølstad Type tegning: 1 525,7 m2 FORPROSJEKT Fase: SITUASJONSPLAN NORGESHUS # Kjølenog NydalBygg Dato Oppcesganr: szo Filonn 7421) SROON Meleslokk Kart 1: 200 rts 1:200, 1:2000 Tøn.S FS 0.01 arkiy KJGEN 1?077# Sign IV0000 REEMYRA 7520 SKOON TLF ungragg..no

6 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 e..-g, ii o s...) \-----, r / (1449"t- I.el anger kommune Grunnkart mmestokk I Dato ni

7 OrganisasjonskartKjølenog Nydal ByggAS fir Regnskap Administrasjonog Økonomi Eiendomsutvikling EliteRegnskapas Kjøp/salgog utviklingav Org.nr Magne Nydal tomteområder Dagligleder Magne Nydal Større utbyggingsprosjekt Mindre utbyggingsprosjekt / Drifts ogserviceavdeling Tekniskavdeling EAT/ Markedsføring LeifSkjevik Lærlingeansvarlig og LeifSkjevik JarleElgseter Morten Korsvik Tone Sørlie Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Arkitekt MAFAG Svein Anders Stokkan Ørjan Øksnes Hallgeir Fånes Rainer Kristiansen Christoffer Berg Håvard Kjesbu Johan Andersson David Skrødal Kristian Hokling Pål Gunnar Haugen Age Indahl Tømreravdeling: Torbjørn Tørring Frank Vongraven Per Bakken Håvard Solbakken Betong/mur: Serviceavdeling: Elementproduksjon: Ole Kristian Joramo Morten Korsvik Håvard Kjesbu Jonas Holberg Lærlinger Andre lærling år: Marius Brænne- Kasper Fostad Første Lærling år: Ole Skrøvseth Signe Berg Myhre TAF

8 Kompetanse Kjølenog Nydal ByggAS Regnskap Administrasjon og Økonomi Eiendomsutvikling Elite Regnskap as Magne Nydal Kjøp/salg og utvikling av Org.nr Byggmester 15 år tomteområder Daglig leder Magne Nydal Større utbyggingsprosjekt Mindre utbyggingsprosjekt / Drifts ogserviceavdeling Teknisk avdeling EAT / Markedsføring Morten Korsvik Leif Skjevik Leif Skjevik Jarle Elgseter Svennebrev Tømrer 30 år og Næringslivs leder 10 år Tømrersvenn Bygnings Teknikker Tone Sørlie Prosjektleder Knb 5 år Byggmester i 3 år Prosjektleder KNB 2 år Master i arkitektur 5 år Tømreravdeling: Betong/mur: Serviceavdeling: Elementproduksjon: Svein Anders Stokkan Tømrersvenn Ørjan Øksnes Tømersvenn Hallgeir FånesTømrer Rainer Kristiansen Tømrer Christoffer Berg Tømrersvenn Håvard Kjesbu Tømrersvenn Johan Andersson Tømrersvenn David Skrødal Tømrersvenn Kristian Hokling Tømrersvenn Pål Gunnar Haugen Tømrersvenn Åge indahl Byggmester Torbjørn Tørring Tømrersvenn Frank Vongraven Tømrersvenn Per Bakken Tømrersvenn Håvard Solbakken Tømrersvenn Ole Kristian Joramo, Murersvenn Navn 2 Jonas Holberg Murersvenn Morten Korsvik Navn 2 Håvard Kjesbu Navn 2 Lærlinger Andre lærling år: Marius Brænne- Kasper Fostad Første Lærling år: Ole Skrøvseth Signe Berg Myhre TAF

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Til medlemmer i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Møte i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) holdes på Stiftelsens kontor: i 2. etg i Torghallen i Bergen, 27. mai

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Vår dato 2012-08-22 Tidligere dato

Vår dato 2012-08-22 Tidligere dato rfl Forsvarsbygg av 3 Vår saksbehandler Trond Nordby Ilt. 93405587 Vår dato 2012-08-22 Tidligere dato Vår referanse 201100627-18 Tidligere referanse Uh2G3c--1 Til Departementene Dircktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i.2.2010 01 9/10 01 1/10

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer