Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass"

Transkript

1 Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Stiftet 27. februar 1990 ÅRSBERETNING STYRET/ ADMINISTRASJON Styret På foreningens årsmøte den 28. april 2014 ble nytt styre valgt som følger: Styreleder: Jan Skogseth, Aibel gjenvalg Nestleder: Jan Arve Haugan, Kværner gjenvalg Styremedlemmer: Arild Selvig, FMC Technologies gjenvalg Gro Baade-Mathiesen, Rambøll Oil & Gas gjenvalg Per Harald Kongelf, Aker Solutions gjenvalg Dag Strømme, Bilfinger SE gjenvalg Torkild R. Reinertsen, Reinertsen AS ny (tidl. vara) Varamedlemmer. Gunnar Moe, Momek Group gjenvalg Pål Helsing, Kongsberg Oil & Gas Det har vært avholdt 7 styremøter i 2014 i tillegg til kontaktmøter med medlemsbedrifter, diverse telefonkonferanser, ledelsesmøter med oljeselskaper og myndigheter samt prosjektrettede møter med deler av styrets medlemmer og deltagere fra medlemsbedrifter. I tillegg har styret det faglige ansvaret for Offshore Strategikonferansen. Styret har etablert en bredt sammensatt programkomite for dette arbeidet. Administrasjon Bransjesjef: Runar Rugtvedt Fagsjef: Svein Dahl, ansettelse i Norsk Industri fra til Fagsjef: Hans Petter Rebo, ansettelse i Norsk Industri fra ny 2. Valgkomiteen På foreningens årsmøte den 28. April 2014 ble valgkomite valgt som følger: Leder: Ståle Kyllingstad, IKM Torleif Gram, Aker Soutions Terje Skogen, FMC Technologies gjenvalg gjenvalg gjenvalg 3. Medlemmer Pr hadde bransjeforeningen Olje & Gass (O&G) 253 medlemsbedrifter med årsverk. Dette er tilnærmet likt antallet fra Særkontingenten for bransjeforeningen på årsmøtet i 2014 ble satt til kr 0,- 1

2 4. Mål og arbeidsoppgaver Styret har gjennomgått og revidert bransjeforeningens strategiplan der hovedmål, arbeidsoppgaver og samarbeidsfora definerer basis for arbeidet: Langsiktig og positiv utvikling for teknologiindustri innenfor olje og gass og maritim fornybar energi i Norge Mål A. Høy, jevn og sikker aktivitet på norsk sokkel B. Økt konkurransekraft C. Vekst i internasjonale markeder D. Teknologi, kompetanseutvikling og rekruttering E. Positiv profilering og omdømmebygging av industrien Viktige fora og samarbeidsarenaer O&Gs visjon, mål og strategier skal utøves i alle fora hvor O&G er representert eller som vi samarbeider med. Stikkord er felles holdninger. Offshore Strategikonferansen OSK KonKraft, arbeidsutvalget og råd Standardkontraktstyret, SKS Norsok arbeid: Sektorstyret for petroleums-standardisering, Norsk olje og gass og Standard Norge OG21 o DEMO 2000 o PETROMAKS Norges Forskningsråd Sikkerhetsforum (Ptil) INTSOK Petroleumsdagene Nasjonalkomiteen for WPC og programkomite for «WPC leadership conference» i Tromsø Euronet (Samarbeid mellom bransjeorganisasjoner innen olje og gass i Nord- Europa) Sjømannskirkens globale Olje- og Gassutvalg. Nina Norheim, Aker Solutions representerer Norsk Industri IFEA Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) Stiftelsen Navitas (Findcontracts, Findsuppliers og leverandørutvikling) Forum for hydrokarbonlekkasjer 5. Faglig virksomhet I året som har gått har følgende saker stått sentralt: 5.1 Næringspolitisk virksomhet 5.2 Aktivitetsnivå og bransjebeskrivelse: Utsikter fremover, nasjonalt og internasjonalt 5.3 KonKraft, konkurransekraft, omdømme og rekruttering 5.4 Standardkontrakter 5.5 Norsok - Petroleumsstandardisering 5.6 Samarbeidsforum for leverandører og operatører om reduksjon av risiko ifm. hydrokarbonlekkasjer 5.7 Standard samarbeidsavtaler for forskings- og utviklingsprosjekter innen olje- og gassektoren 2

3 5.8 Forskning og utvikling, OG21 nasjonal strategi, Petromaks, Demo HMS-arbeid gjennom HMS rådet 5.10 INTSOK 5.1 Næringspolitisk virksomhet Som interesseorganisasjon for olje, gass- og maritim fornybar leverandørindustri, står arbeidet med å markedsføre industriens betydning, situasjonsbeskrivelse og forhold knyttet til industripolitiske rammebetingelser meget sentralt. Dette arbeidet krever god kontakt og hyppig møtevirksomhet med Regjering, Stortingskomiteer, partiapparatene og myndighetsapparatet for øvrig. Et godt samarbeid med Norsk olje og gass, Rederiforbundet, LO, Fellesforbundet og Industri & Energi gjennom KonKraft muliggjør at våre saker kan legges frem med betydelig tyngde samt at det er åpen dialog med sentrale aktører. Bransjeforeningens engasjement og arbeidspotensiale ligger i evnen og mulighetene til å engasjere tillitsmannsapparatet og den enkelte bedrift, dvs. styremedlemmer og spesialister fra medlemsbedriftene. Deri ligger bransjeforeningens faglige og næringspolitiske tyngde. I 2014 har bransjeforeningen engasjert seg i svært mange sammenhenger og skapt en tung, faglig enhet som utad har virket homogen og samlende. Mange bedriftsrepresentanter har nedlagt en betydelig innsats for fellesskapet i Myndighetskontakt og møter med oljeselskap Også i 2014 har det vært vesentlig for styret og administrasjonen å holde en god dialog med både myndigheter og oljeselskaper om petroleumsindustriens muligheter og hovedutfordringer. Det har vært avholdt flere møter mellom styret/administrasjonen og embetsverket i OED gjennom året. Aktuelle temaer har vært investeringer, ordresituasjonen og belegg i industrien, standarder (NORSOK), forhandlingene i standardkontraktsregime, forskning og utvikling, virkemidler, forvaltningsplaner, prosjekter, konkurransekraft og nordområdestrategi. Møter med Olje- og energi-ministeren og OED forøvrig I regi av Konkraft deltok bedriftsrepresentanter fra bransjeforeningen og administrasjonen på møte med OED 24. juni. Bakgrunnen for møtet var at Olje- og Energidepartementet ønsket å sette i gang et initiativ for å se på tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene på norsk sokkel. Arbeidet skulle foregå langs to spor: Ett rettet mot aktørene i næringene og ett rettet mot hva som kan gjøres av myndighetene. Arbeidet mot aktørene i næringen skulle omfatte møter der olje- og energiministeren deltar. Deltagere fra oss var Stein Lier-Hansen, Jan Skogseth, Jan Arve Haugan og Per Harald Kongelf. Bransjeforeningen hadde 22. oktober møte med Statsråden og embedsverket hvor temaet var sysselsettingsituasjonen og konkurransekraft. Deltagere fra oss var Runar Rugtvedt, Jan Skogseth, Jan Arve Haugan og Per Harald Kongelf. Et eget møte for gjennomgang av pågående arbeid og avtaler i forbindelse med Norsok og standardiseringsarbeid med OED ble gjennomført 9. desember. Statoil og øvrige oljeselskap Det har vært gjennomført følgende møter mellom styret/administrasjonen og Statoil: Statoil, Bergen, 4. juni Statoil, Stavanger, 1. oktober Statoil, Fornebu, 10. desember Utover dette har andre oljeselskap blitt invitert inn til å holde presentasjoner på våre åpne medlemsmøter og på offshore strategikonferansen. 3

4 Konferanser og profilering For å profilere foreningen og bidra til at våre strategiske mål kan oppfylles har både administrasjonen og styremedlemmer deltatt i og gitt foredrag ved sentrale konferanser og arragementer, eksempelvis: Petroleums- og Energidager, Landanleggskonferansen, WPC-Congress i Moskva, Statoil day, Modifikasjonskonferansen, Industrikonferansen i Bodø, Fornybarkonferansen i Bergen, Oljepolitisk konferanse i Sandefjord, ONS Norway, Feltuviklingskonferansen, Intsok Intenational day, Subsea Valley konferansen, Verftskonferansen i Ålesund, ZERO konferansen, Nordområdekonferansen i Harstad, LOs olje-politiske årskonferanse i Bergen, foredrag for dansk leverandørindustri i Oslo, Nordisk-Sveiseteknisk konferanse, OG 21 Forum, Standard Norge-Sektorstyret, medlemsmøter, Vekst i Grenland, TEKNA-møter og næringsklynger som Telemark offshore, NODE og NCE'ene. OSK 2014: Offshore Strategikonferanse i Stavanger, februar 2014 Konferansen arrangeres i samarbeid med Conventor, og det var meget god deltagelse og gode tilbakemeldinger fra de ca. 360 deltagerne. Det var som vanlig bred sammensetning både i program og programkomite. Det lyktes godt i å få en skikkelig beskrivelse av utfordringene bransjen er inne i. Seminarer og kurs: Bransjeforeningen har i 2014 promotert kurs arrangert av Industriskolen. Et eget tilbud om prosjektledelse utviklet i samarbeid med Metier er tilbudt medlemsbedriftene. Industriskolen har hatt presentasjoner på medlemsmøter og de har hatt stand på bl.a. Offshore Strategikonferansen i Stavanger Rekruttering og omdømme Norsk Industri og Bransjeforeningen har hatt et godt engasjement gjennom året med positiv profilering av industrien og engasjement for økt rekruttering av ungdom til realfagsstudier. Master på heltid Norsk Industri og NTNU oppretter høsten 2015 en erfaringsbasert mastergrad innen olje- og gassteknologi ved NTNU. Tilbudet retter seg mot ingeniører med bachelorgrad som ønsker å ta mastergrad ved siden av full jobb, eller ingeniører med mastergrad som ønsker å ta enkeltfag ved NTNU. Norsk Industri og NTNU starter høsten 2015 opp en erfaringsbasert mastergrad innenforolje og gass. Bildet er tatt fra inngåelsen av kontrakten. World Petroleum Council Bransjesjef Runar Rugtvedt deltar i den nasjonale komiteen fra Norsk Industri. World Petroleum Congress ble arrangert i Moskva juni 2015, med noen få av våre medlemsbedrifter tilstede. Arbeidet med program for WPC Congress i Istanbul 2017 er startet opp i nasjonalkomiteen. Norge ble tildelt et pilot-arrangement for Dette er WPC leadership conference med temaer: Cooperation, Sustainability, Resonsibility. Konferansen skal gjennomføres i Trømsø mai Runar Rugtvedt er medlem av programkomiteen, og flere av våre medlemsbedrifter vil ha innlegg på denne globale konferansen. Fylkesoversikter, leverandørindustri Norsk olje og gass har under oppdatering rapporten "Industribyggerne". Denne ble utgitt første gang i mars 2013, og gir en god fylkesoversikt over leverandørindustrien. Norsk Industri har bidratt med kvalitetsikring og gjennomgang av rapporten. Den oppdaterte rapporten ble utgitt på Norsk olje og gass sin årskonferanse. 4

5 Dialogmøter Olje & Gass Sammen med Norsk olje & gass og NHOs regionkontorer har Bransjeforeningen både vært medarrangør og deltatt på dialogmøter i ulike regioner. Møtene har vært svært godt besøkt av poiltikere og regionale næringslivsledere. Transport- og logistikk-konferansen, Norsk Industri Konferansen ble gjennomført oktober. I 2014 var det spesielle temaer rettet direkte mot olje- og gassnæringen og våre medlemmer, for eksempel "Logistikk innen olje og gass". Permitteringsregelverket I 2014 ble permitteringsregelverket endret hvor blant annet antall dager hvor bedriften må betale lønn for er økt fra 10 til 20. Videre er antall uker man kan være permittert redusert til 26 uker. Branjeforeningen og Norsk Industri har vært meget kritisk til dette, og har utøvet betydelig press på å få regelverket tilbake til der det var for å unngå så mange oppsigelser når permittering kan være et godt alternativ. Vikarbyrådirektivet Norsk Industri og hele bransjen har også gjennom 2013 og 2014 hatt et stort engasjement og trykk på å få utsatt implementering av loven. Vikarbyrådirektivet gjør innleid arbeidskraft, spesielt fra utlandet svært mye dyrere. Dette svekker vår konkurranseevne dramatisk. Nå er det fokus på å få inn en unntaksbestemmelse som i hovedsak gir unntak når de bruker faste ansatte og har tariffavtale. Vårt mål er nå å få en forskrift til loven, der blant annet følgende er med: Det gjøres unntak for bemanningsforetak som bruker fast ansatte arbeidstakere og er bundet av tariffavtale. Ansatte i slike foretak følger egen tariffavtale. Sanksjoner mot Russland I kjølvannet av Russlands involvering på ukrainsk jord, innførte regjeringen restriktive tiltak mot Russland 15. august 2014 og besluttet å skjerpe tiltakene 10. oktober. Det norske reaksjoner og tiltak er på linje med tiltakene innført av EU 31. juli og 12. september. Tiltakene er regulert gjennom en egen forskrift og forvaltes av UD. Sanksjonområdet omfattet blant annet oljerelaterte leveranser. Dette medførte at en rekke av våre medlemsbedrifter måtte sende inn søknader om dispensasjoner. Administrasjon har hjulpet til og fulgt opp enkeltsøknader når selsksapene har ønsket dette. Egne møter med UD har blitt avholdt. Flere leverandørbedrifter har over år jobbet med russiske kunder i oljeindustrien, og markedet er stort. Sanksjonene mot Russland er kommersielt krevende. Regelverket er noe uklart, men har så langt ikke stoppet så mange leveranser. Problemene vil tilta i tiden fremover, ettersom både de norske bedriftene jobber frem større kontrakter og de internasjonale sanksjonene demper aktivitetsnivået i Russland. Jurdisk forum Etter ønske fra administrasjon og bransjestyret, ble det utarbeidet mandat og plan for å etablere et juridisk forum for medlemsbedriftene i Norsk Industri. Forberedelser ble gjort og invitasjon sendt i 2014 for oppstart tidlig i

6 5.2 Aktivitetsnivå og bransjebeskrivelse: Utsikter fremover, nasjonalt og internasjonalt Oljeprisutvikling: Kilde: Rystad Energy Fallet i petroleumsinvesteringene Nedgangen i oljepris og petroleumsinvesteringer har allerede påvirket norsk økonomi, og vil fortsette å bety mye gjennom Heldigvis demper utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet fallet i petroleumsinvesteringene. Økte petroleumsinvesteringer og den høye aktiviteten i næringen generelt har vært en motor for veksten i Norge de siste årene. Dette gjelder både for oljeselskapene, for leverandørindustrien og for petroleumsrettet del av maritim sektor. Petroleumsinvesteringene var på 220 milliarder kroner i I 2015 forventes det at investeringsnivået reduseres med 15 prosent, tilsvarende milliarder kroner. Enkelte analytikere forventer enda høyere fall, på over 40 milliarder kroner i reduserte investeringer fra ett år til et annet, se figur Situasjonen så langt i 2015 underbygger at fallet kan bli større. Innenfor vedlikehold og modifikasjon offshore (V&M), falt aktiviteten med over en tredjedel fra første halvår 2014 til annet halvår Dette har vært svært utfordrende for denne delen av industrien det siste året, og ressurstilpassinger gjennom oppsigelser og permitteringer har vært omfattende for mange aktører. V&Mmarkedet ser ut til fortsatt å være nede på dette nivået ved starten av 2015 og ser ut til å falle ytterligere gjennom året. Imidlertid kan ikke alle oppgaver innenfor V&M stoppes eller utsettes på ubestemt tid, så det forventes en stabilisering med en muligens en oppgang innen to-tre år. Internasjonalt vil det være en tilsvarende nedgang i investeringene i olje- og gassfelt. Financial Times skrev 16. desember i fjor at prosjekter innen petroleumssektoren for milliarder dollar står i fare for å bli skrinlagt i årene fremover med en oljepris på $ 70/fat. Den største samfunnsmessige virkningen av fallet i petroleumsinvesteringene er redusert sysselsetting i petroleumsutvinning og i leverandørbedrifter. Hittil er det samlet varslet nedbemanning og permittering av ca stillinger blir et utfordrende år for leverandørindustrien med lavere aktivitetsnivå og med fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i oljepris. 6

7 Total omsetning fra norske leverandører, Norge vs. Internasjonalt Mrd-NOK, nominelle verdier Kilde: Rystad Energy Pågående nye feltutbygginger, norsk konkurransekraft Det foregår en rekke utbyggingsprosjekter der noen nærmer seg ferdigstillelse, de pågående prosjektene er Goliat, Ivar Aasen, Martin Linge, Edvard Grieg, Aasta Hansteen/ Polarled og Gina Krogh. Med unntak av Edvard Grieg foregår mye av aktiviteten i disse utbyggingene i Asia og Syd-Europa. Mange prosjekter kommer hjem fra Asia, med påfølgende kontrakter for «hook-up» og idriftsettelse. Erfaringsmessig har det vært et betydelig omfang av sluttarbeider som gjøres i Norge på «Asia-prosjektene», Effekten av Johan Sverdrup-utbyggingen Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel og vil være en bærebjelke for norsk industri og verdiskaping i hele feltets levetid. Statoil og partnere har satt en ambisiøs plan for utbygging og drift, med planlagt oppstart i Aker Solutions ble tidlig engasjert for tidligfase-engineering og design. 21. januar 2014 inngikk selskapet den svært viktige og omfattende kontrakten for prosjektering og innkjøpsledelse (EPma) frem til planlagt produksjonsstart i Kontraktsverdien er på 4,5 milliarder kroner. Kontrakten omfatter prosjektering og innkjøpsledelse for stigerørs- og prosessplattformdekket til Johan Sverdrup-feltets første fase, i tillegg til sammenkoblinger og gangbroer for hele feltet. Samtidig fikk Kværner Verdal tildelt kontrakt på leveranse av stålunderstell til stigerørsplattformen. Understellet blir et av de største som er bygget og kontraktsverdien er på to milliarder kroner. Understellet skal leveres sommeren Utover dette har de en intensjonsavtale om levering av ytterligere et stålunderstell. Aker Solutions og Kværner har allerede jobbet lenge med tidligfasen av megaprosjektet, og når de nå har fått kontraktene, viser det den globale konkurransekraften selskapene har. Når Aker Solutions har fått innkjøpsansvaret for store deler av Johan Sverdrup-utbyggingen, vil dette, sammen med kunnskapen og innsikten selskapet og Statoil har om norsk leverandørindustri, gi muligheter for god uttelling på norske industrileveranser til prosjektet. Norsk Industri har stor tro på ytterligere tildelinger og uttelling for norske leverandørmiljøer utover i Dette ble ikke minst stadfestet av at Aibel fikk EPC-kontrakten for bore-topsiden til Johan Sverdrup, en kontraktsverdi på 8 mrd kroner. Store leveranser fra NOV og Nymo er også en del av dette. Figuren viser øvrige kontrakter, og betydelige kontrakter har også havnet hos Reinertsen, IKM, Kongsberg og ABB. 7

8 Kontraktstildelinger pr Fremtidig aktivitetsnivå på norsk sokkel Når det snakkes om endringer i investeringsnivået på norsk sokkel, menes først og fremst investeringer i nye felt. Leverandørindustrien i Norge er naturligvis sterkt påvirket av investeringsnivået på norsk sokkel, men det er også et stort marked utenom nybygg. Dette markedet består av leting, drift, forsyning, vedlikehold og modifikasjonsarbeid på feltene i drift på norsk sokkel. Dette markedet er egentlig grunnplanken i mye av aktiviteten i den norske leverandørklyngen, spesielt på Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Det er 79 felt i drift, et antall som øker til 85 i løpet av to til tre år. Mange av disse skal produsere i mange tiår fortsatt, og bør bidra til et stabilt aktivitetsnivå i årene fremover. 8

9 Oljeservicemarkedet i Norge Kilde: Rystad Energy Kostnadskutt hos oljeselskapene,aktivitetsnedgang og oljeprisfall Investeringsprognosene har blitt kraftig nedjustert den siste tiden. Dette skyldes bl.a. et høyt kostnadsnivå og et raskt og dramatisk fall i oljepris som gir negativ kontantstrøm med tilhørende kapitalbegrensninger. Kostnadsutfordringen bransjen har kommet i er både nasjonal og internasjonal. Statoil startet en aktiv kostnadsjakt for ett år siden, før oljeprisen begynte å falle. Gjennom Statoils teknologi- og effektivitetsprogram (STEP) skulle kostnadene ned og gi årlige besparelserpå 1,3 milliarder USD fra og med Til å begynne med var dette et stort internt forbedringsprogram, men etter hvert ble leverandørindustrien også inkludert av programmet. Norsk Industri mener det er avgjørende at prosessen skjer i tett samarbeid med leverandørene. På mange av områdene som det er satt fokus på, er det en felles forståelse og enighet om betydelige muligheter til å få bedret effektivitet og reduserte kostnader. Det er sentralt at leverandørindustrien kan bidra med sine erfaringer, konsepter, teknologi og løsningerfor at bransjen får kostnadene ned og konkurransekraften opp. I tillegg til et sterkt press på kostnader og priser har leverandørindustrien opplevd en aktivitetsnedgang, og en rekke prosjekter er stoppet ellerforskjøvet. Med den dramatiske oljeprisnedgangen har dette akselerert, og investeringsprognosene har blitt redusert. Betydelig variasjoner innenfor ulike markedssegmenter Leverandørindustri og oljeservice har innenfor ulike segmenter varierende følsomhet for svingninger i markedet. Dette skyldes hvor selskapene befinner seg i leverandørkjeden, hvem som er kunde og leveringstider for produktene og tjenestene som blir tilbudt. For eksempel har subsea-leverandører stort sett oljeselskap som kunder, mens borepakkeleverandørene har verft og rederier som kunder. Det mest følsomme segmentet er naturligvis selskaper som leier ut personell, enten det er fagarbeidere eller ingeniører, og utleie av utstyr og maskiner. Ved redusert behov og kapasitetsjustering er det disse som først merker det. Segmentene innenfor vedlikehold, modifikasjoner, leting og boring er også aktiviteter som fort kan stoppes, reduseres eller skyves ut i tid. Det er reduksjon av aktivitet innen disse segmentene. Teknologioverføringer og nye markeder Med et generelt lavere aktivitetsnivå i markedene for leverandørindustrien til olje og gass en tid fremover, vil mange industribedrifter nedbemanne. Markedsendringene akselererer imidlertid leverandørindustriens dreining mot andre markeder. Dette er drevet av muligheter for å bruke kunnskap og teknologi fra olje og gassindustri i nye fremvoksende markeder. Områder som er spesielt interessante er havbruk og maritim fornybar energiproduksjon. Innenfor havbruk har bl.a. store selskaper som Salmar, Marine Harvest og Lerøy spennende teknologiprosjekter og pilotprosjekter hvor oljeteknologi og bransjekunnskap blir aktivt benyttet. Innenfor havvind er det allerede godt etablerte norske aktører innenfor kabler, styringssystemer, fartøyer og maritimt design. Innenfor fornybar energiproduksjon fra 9

10 tidevann og havstrøm er flere selskaper i gang med prosjekter med stort potensiale. Norsk Industri etterlyser mer midler for pilotering og uttesting av ny teknologi, og det ser ut til at flere pilot- og demoprosjekter nå blir gjort i andre land pga. bedre støtteordninger. Erfaringene innen teknologiutvikling, maritim sektor, store prosjekter og drift og vedlikehold fra petroleumsindustrien er en solid kunnskapsbase å bygge videre på. 5.3 KonKraft, konkurransekraft, omdømme og rekruttering Det vises til hjemmesiden for informasjon om og nyheter fra KonKraft. Figuren over viser mandat og organisering av samarbeidet mellom LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund. Sekretariatsleder for Konkraft er Gunnar Myrvang, og med seg er i sekretariatet er Knut Weum. Det vil bli endringer her, når Knut pensjonerer seg til sommeren og Gunnar Myrvang gir seg ved utløpet av Det har vært rimelig høy aktivitet i Konkraft samarbeidet gjennom 2014, og de viktigste aktivitetene har vært: Norske offshoreverfts konkurranseposisjon "Norske offshoreverfts konkurranseposisjon og fremtid" var en rapport som ble avsluttet og utgitt i november Industri var representert ved Liv Monica Stubbholt (Leder) fra Kværner, Per Harald Kongelf fra Aker Solutions og Erling Matland fra Aibel. Konklusjonen fra arbeidet var at norske offshoreverft bør og kan være konkurransedyktige basert på: 1. Geografisk nærhet 2. EPC erfaring 3. Kompetanse og gjennomføringsevne Rådsmøter og uttalelser fra Konkraft Rådsmøte, Bergen. Deltagelse fra topplederne og arbeidsutvalget Rådsmøte, Oslo. Deltagelse fra topplederne og arbeidsutvalget. 10

11 Arbeidsutvalget i Konkraft Arbeidsutvalget møtes ca. en gang per måned, og Norsk Industri har i 2014 bidratt til å sette decommisioning, INTSOK, NORSOK og standardkontrakter på agendaen i arbeidsutvalget. Videre har våre egne arrangementer, utfordringer og aktiviteter blitt profilert gjennom denne samarbeidsarenaen. Arbeidsgruppe om klima og virkemiddelbruk KonKraft ga i 2009 ut rapporten "Petroleumsnæringen og klimaspørsmål" om klima (rapport nr. 5). Det var stort behov for å oppdatere en del av tallmaterialet og argumentasjon fra denne rapporten. Det ble derfor opprettet en arbeidsgruppe som bygger sitt arbeid på denne rapporten, utarbeider fakta-materiale. Arbeidet ses i sammenheng med oppdraget som DNV GL gjør for Miljødirektoratet innen teknologiutvikling og virkemiddelbruk, og resultater herfra benyttes der det er relevant. Det skal analysere og drøftes om eksisterende virkemiddelapparat kan styrkes/endres for å stimulerer bedre til teknologiutvikling som gir mindre klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Gruppen ledes av Norsk olje og gass ved Hildegunn Blindheim samt at Olav Kårstad er innleid prosjektleder. Deltagere i arbeidet fra oss er Oscar Graff (Aker / CCS), Odd Guldsten (Dresser-Rand / gassturbiner) og Hans Petter Rebo (teknologi, bransjeforening) og Thoralf Thorsen (politikk/virkemiddelbruk) fra Norsk Industri. Arbeidsgruppe om Nord-områdene På tilsvarende måte som for klimaområdet, er det behov for å oppdatere argumentasjon, faktaunderlag og beskrivelsen fra KonKraft rapporten om Nord-områdene. Rapporten fra 2009 het " Olje- og gassvirksomhet i nord". Arbeidsgruppe har blitt opprettet med Frode Alfheim fra Industri-Energi som leder, og Runar Rugtvedt / Hans Petter Rebo (Norsk Industri), Kjell Are Vassmyr fra Aker Solution og Svein Ole Strømme fra Kværner som deltagere. Mandatet inkluderer drøftinger og faktabeskrivelser omkring arealtilgang i åpnede og ikke åpnede områder, ressursgrunnlaget for olje og gass, infrastruktur og transportløsninger, HMS og ytre miljø. Det skal også vises til praksis og erfaringer fra utbygging og drift i nordområdene og arktiske forhold. Gruppen skal også se på konkurranseposisjonen for leverandørindustrien i Nord-Norge, inkludert utvikling og aktivitet, arbeidskraft- og kompetansebehovet samt ringvirkninger av næringen. 5.4 Standardkontraktene Målet med pågående arbeid er fortsatt å vedlikeholde og utvikle Standardkontraktene som et middel for å sikre kostnadseffektivitet og bedre prosjektgjennomføring gjennom forenkling i anbud og prosjektadministrasjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det er etablert en avtale mellom Norsk olje og gass og Norsk Industri som sikrer eierskap til og utvikling av standardkontrakter for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Gjennom avtalen forplikter Norsk Industri og Norsk olje og gass seg til å tre inn som parter i et styre (SKS) som skal stimulere til økt bruk av slike kontrakter i Norge og for norske leveranser til utlandet. Uttalt intensjon er å finne balanse mellom oljeselskapenes og leverandørenes behov for effektiv gjennomføring. Et nytt regime for videreutvikling av standardkontrakter vil ha stor betydning for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. Styremedlemmer (3 hver fra Norsk olje og gass og Norsk Industri): Atle Reinseth, Statoil Øyvind Bratsberg, Det norske Aksel Luhr, Eni Erling Matland, Aibel, Leder Per Harald Kongelf, Aker Solutions Yngve Rygh Larsen, FMC 11

12 Observatører: Are Gauslaa, Norges Rederiforbund Olav Lie, LO Sekretariatet: Svein A. Dahl / Hans Petter Rebo, Norsk Industri Oluf Bjørndal, Norsk olje og gass Deltagere fra Norsk Industri i Forhandlingsutvalget leverandørsiden: Christopher Sveen, Kyllingstad og Kleveland gruppeleder Monica Baardseth, Aibel Thomas Bille, FMC Dag Waldenstrøm, Worley Parsons Kjetil Granlund, Apply Olav Støve, Kværner John Rognskog, Reinertsen Deltagere fra Norsk olje og gass i Forhandlingsutvalget oljeselskapssiden: Olav Hustad, Statoil gruppeleder Terje Masdal, Statoil Richard Alme, DONG Christer Valset, ConocoPhillips Anders Vatland, TOTAL Richard Alme, Wintershall Status: Etter at forhandlingene brøt sammen og partene ble enig om en «time out» i 2013 har SKS i 2014 brukt tid på å komme til enighet om et justert/ nytt mandat som partene kunne enes om. SKS har gjennomført to styremøter i Etter inngående diskusjoner og forhandlinger ble SKS blitt enige om følgende mandat for videre forhandlinger: Forhandlingsutvalget sluttfører forhandlingene om de generelle kontraktsbetingelser for modifikasjonsoppdrag Kommersielle spørsmål skal generelt ikke standardiseres (ikke) o Deler av mekanismer og tiltak for å sikre bedre forutsigbarhet for styring av designutvikling i prosjektene knyttet til kommersielle betingelser, som naturlig tilhører de generelle kontraktsbetingelser, og som begge parter finner det ønskelig å standardisere,skal være gjenstand for forhandlinger For videre forhandlinger vil partene inkludere, i sine respektive forhandlingsutvalg, ytterligere én til to personer med praktisk prosjektgjennomføringskompetanse Første møte i forhandlingsutvalget - NTK MOD ble avholdt 10. desember 2014 med et ønske fra selskapssiden om at vi kom til enighet innen utgangen av Dette viste seg ikke å være gjennomførbart. Imidlertid, på bakgrunn av diskusjonen mellom partene, var det enighet om at forhandlingene fortsetter i 2015 for å nærme seg med hensyn til de sentrale punktene til ny avtale. 12

13 Det har vel vist seg at sannynsligvis vil fremforhandlede betingelser gjennom NTK MOD bli speilet inn i andre kontrakter som NTK og NF. Kommersielle forhold vil i mindre grad bli standardisert i oppdatert versjon (forutsatt at man blir enige), og at kostnadreduksjonene gjennom standardkontrakter dermed blir lavere. Temaer som det har vært brukt mye tid på er risiko for designutvikling og vekst, kontantstrøm, endringsordremekanismer, ansvar for underleveranser levert under selskapets rammeavtaler og ansvarsbegrensninger (forsinkelse, garantiansvar, totalansvar, andre risikofordeling). Det har blitt tatt inn personer med prosjektgjennomføringskompetanse og erfaring i forhandlingsutvalget. Det har vært gjennomført en rekke telefonmøter med Norsk Industris styremedlemmer i SKS, FU og administrasjon i sakens anledning. 5.5 Norsok - Petroleumsstandardisering En avtale fra 2001 om NORSOK mellom OLF, TBL og myndigheter stadfester partenes forpliktelser som innebærer at partene forplikter seg til å vedlikeholde og utvikle nye relevante standarder. Over tid har en rekke av de eksisterende NORSOK-standardene gått utover revisjonsfristen på 5år, og det vil kreve en gjennomgang / oppdatering for at de skal være gyldige. Det er etablert en plan for å ta igjen etterslepet, samt fortsette arbeidet med å internasjonalisere (ISO) de standardene hvor dette er hensiktsmessig. Dette arbeidet er godt i gang, men oppleves som tidkrevende. Norsk Industri har støttet dette arbeidet med en målrettet, tidsavgrenset bevilgning på 1,4 mill pr. år for 2013, 2014 og Sektorstyret arbeider videre med å styrke den finansielle situasjonen på kort og lang sikt. Som normalt deltar bedriftene med deltagere i ekspergrupper og komiteer samt i sektorstyret for petroleums-standardisering. Bedriftene er representert ved: - Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions - Tom Eddy Johansen, FMC - Jan Ole Opsahl, MHWirth Det har blitt utarbeidet en "Eieravtale" for NORSOK-standardene mellom Norsk Industri og Norsk olje og gass i Antagelig vil også Norges Rederiforbund delta. Videre er det etablert en "Oppdragsavtale" mellom NORSOK-eierne og Standard Norge for å beskrive arbeidet og prioriteringer fremover. Det er utvilsomt at det har blitt mye dokumentasjonskrav i bransjen, og vi jobber for oppdatere og revidere NORSOK inkludert mer bruk av kost-nytte-betraktninger. Videre vil det ses på hvilke standarder det haster mest med å oppdatere, hvilke som er / kan bli globale standarder og hvilke som er mest hensiktsmessige å beholde som NORSOK. Dette vil bli gjort i et studiearbeid sammen med Norsk olje og gass i Dette arbeidet har hatt høy prioritet i 2014, og vil også ha det i 2015 og fremover på grunn av at det kan bety færre krav og forenkling når det gjelder prosjektgjennomføring, planlegging, dokumentasjonskrav og så videre. Det er også et mål å bidra til færre selskapsspesifikke standarder. 5.6 Samarbeidsforum for leverandører og operatører om reduksjon av risiko ifm. hydrokarbonlekkasjer Etter anmodning fra Petroleumstilsynet har Norsk Industri i samarbeid med Norsk olje og gass etablere et Samarbeidsforum for leverandører og operatører om reduksjon av risiko ifm hydrokarbonlekkasjer. 13

14 Fra Norsk Industri deltar følgende selskaper : Aker Solutions, Aibel, Reinertsen, Apply Sørco, Fabricom og Worley Parsons Rosenberg. Bakgrunn Med bakgrunn i Petroleumstilsynets årlige rapport Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) ble det i 2010 gjennomført en årsaksanalyse av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. Et sentralt funn var at en betydelig andel av lekkasjene var knyttet til designfeil i prosessanleggene og/eller uheldig menneske- maskin grensesnitt som har ført til feiloperering av anlegg i drift. Mandat Forumet skal være en arena for erfaringsoverføring mellom brukere av innretningene og designmiljøene for i fremtiden å unngå uheldige designløsninger som kan være medvirkende årsaker til hydrokarbonlekkasjer. Forumet skal særlig legge vekt på å identifisere forbedringer for å redusere risiko ifm. hydrokarbonlekkasjer knyttet til designfeil i prosessanleggene og/eller uheldig menneske-maskin grensesnitt. Det skal vurderes om disse forbedringene egner seg for standardisering gjennom Norsok og / eller andre internasjonale standarder. Organisering Norsk Industri står for administrasjon av forumet, herunder står for administrative kostnader knyttet til drift av forumet, samt utpeker leder. Møter Forumet ble konstituert i 2014, og det ble avholdt tre møter. Flere tiltak har vært diskutert, og det jobbes med at Norsk olje og gass gjør erfaringer fra enkelthendelser tilgjengelig for bransjen. Link til hendelsene publisert for Standard samarbeidsavtaler for forskings- og utviklingsprosjekter innen olje- og gassektoren Standardiserte kontrakter for typiske F&U-prosjekter (kompetanse, innovasjon, Demo 200 og lignende) er i arbeid og "Samarbeidsavtale for kompetanseprosjekt innen petroleums-sektoren med støtte fra Norges Forskningsråd" er tilnærmet ferdig. 14

15 5.8 Forskning og utvikling, OG21 nasjonal strategi, Petromaks og Demo2000 OG21: Nasjonal strategi for petroleumsrelatert FoU OG21 er den nasjonale olje- og gass-strategien. Den ble opprettet i 2001, oppdatert forrige gang høsten 2010 og skal gjennom en ny oppdatering i Målet med strategien er å bidra til en fortsatt høy verdiskapning på norsk kontinentalsokkel samt økt eksport av teknologi. De viktigste forretningsorienterte målene som strategien skal bidra til å realisere er: Verdiskaping gjennom produksjon og reserveerstatning: Reserveøkning på 5 milliarder fat olje i 2015 sammenlignet med Energieffektiv og renere produksjon: Opprettholde Norges posisjon som den olje- og gassprovinsen med høyest energieffektivitet, lavest nivå av utslipp til luft og lavest nivå av skadelige utslipp til sjø per produserte enhet. Verdiskaping gjennom økt eksport av teknologi: Fortsette den nåværende vekstbanen med årlig salg av olje- og gassteknologi basert på løsninger for norsk sokkel på 120 milliarder kroner innen Verdiskaping gjennom sysselsetting og kompetanseutvikling: Opprettholde og videreutvikle Norges posisjon som ledende og konkurransedyktig klynge innen olje- og gassteknologi. Det vises til nettiden for detaljer, men de viktigste satsningsområder er: o o o Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi Leting og økt utvinning Kostnadseffektiv boring og intervensjon o Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport Hvert av områdene er ledet av et oljeselskap med god deltagelse fra leverandørbedrifter og forskningsinstitutter. OG21 styret i 2014 har vært: Leder Nestleder Observatør Lars Høier, Statoil Christina M. Johansen, FMC Torjer Halle, Schlumberger Norge Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS Roy Ruså, Petoro Gunn Mangerud, Universitetet i Bergen (UiB) Siri Helle Friedemann, Norges forskningsråd Arne Holhjem, Oljedirektoratet Kjartan Pedersen, Aker Solutions Torgeir Knutsen, OED OG21 har publisert flere studier gjennmo året, blant annet et studie av boreteknologier og anvendelse av disse for høyere produktivtet. 15

16 OG21 Forum Det arrangeres årlig et OG21 Forum (konferanse), og i 2014 ble denne arrangert i Stavanger med ca 150 deltagere. Fra Norsk Industri har Runar Rugtvedt deltatt som medlem i programkomiteen for konferansen. Temaer for OG21-forum var "Hvordan temme kostnadstrollet?" Petromaks 2 Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø. Følgende tema er prioritert: Tema 1: Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi Tema 2: Leting og økt utvinning Tema 3: Kostnadseffektiv boring og intervensjon Tema 4: Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport Tema 5: Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten Tverrgående, integrert tema: Energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp Demo2000 Demo 2000 hadde 35 søknader i 2014, og gitt tildeling til omtrent halvparten av søkerne. Totalt har det vært bevilget 92 MNOK i 2014, primært innen boring, men også innen P&A-området. Norsk Industri v/ Runar Rugtvedt deltok i deltatt i en arbeidsgruppe med tittelen: Ny giv for DEMO 2000! Det merkes en økende interesse omkring Demo 2000 fra mange av selskapene. Men fortsatt må det arbeides for å få opp interessen for programmet slik at vi får flere og enda bedre søknader som i større grad ligger innenfor politisk prioriterte områder som klima/miljø og IOR. En slik økning vil underbygge kravet om økte bevilgninger til demonstrasjon og pilotering i DEMO Demo 2000 innledet i 2014 også et samarbeid med Enova. Programstyret for DEMO 2000 består av: Christina Johansen, FMC Technologies Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway Trond Unneland, Chevron (Houston) Sigurd Omland, Petoro Randi Elisabeth Hugdahl, Statoil Merete Moldestad, SINTEF Kjell-Are Vassmyr Aker Solutions, Tromsø Kirsti Veggeland, Oljedirektoratet Helge Lunde, Seabox Vararepresentanter er Kristin Falk fra Enhanced Drilling og Halvor Jahre fra Lundin Petroleum DEMO 2000 sekretariatet blir ledet av Anders J. Steensen. 16

17 5.8 HMS-rådet i Norsk Industri Olje & Gass 2014 HMS-rådet gir råd og veiledning til styret i bransjen. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles. HMS-rådet hadde i bedriftsmedlemmer, og det er Svein Løvås, IKM, som leder HMS-rådet. Vi avholdt fire møter i 2014, på vi hadde et felles møte Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg der vi diskuterte aktuelle saker. Arbeidsprogrammet for 2014 var: Støy og vibrasjon Opplæring Språk Fellesmøte HMS-rådet og bedriftsleger for erfaringer av veiledninger vedrørende helse, Storulykke og erfaringer Følge revisjon av NORSOK-S standardene Eksponeringsregistre/helseundersøkelse REACH, konsekvenser for etterfølgende brukere samt faste bearbeidede artikler. Regelverksutvikling i Ptil Retningslinjer for forskrifter fra Arbeidstilsynet, samt revisjon av materielt innhold. Gjennom HMS-rådet er også arbeidet i Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet samt prosjektet Støy og Vibrasjon i olje- og gassindustrien forankret. HMS-rådet har også fulgt opp sykefraværsregistreringen og IA-arbeidet i Norsk Industri, samt skaderapporteringen. 5.9 Workshop- kranarbeid på landanlegg og verft. Norsk Industri gjennomførte 11.september en workshop i Oslo med ca 25 deltagere. Workshopen belyste forskjellige aktører innen kranløft sine erfaringer og peker på deres utfordringer. - Innholdet var beste praksis i bransjen, dagens regelverk og kommende standarder, hva er gjengs og nytt utstyr. Foredragene gav eksempler fra ulike situasjoner, ved nybygg/ombygging er det mange ulike firmaer i aktivitet samtidig det setter store krav til planlegging, kommunikasjon og rolleavklaring. Programmet for workshopen ble laget i samarbeid med Statoil, Kranringen, Kværner og Norsk Industri. Det tas sikte på å avholde en slik workshop en gang i året INTSOK Norsk Industri er en av stifterne av INTSOK. I styret er følgende representert fra leverandørindustrien; Styreleder Pål Helsing fra Kongsberg Oil & Gass Technologies, styremedlem Borghild Lunde ABB og Yrjar Garshol, Rolls Royce. INTSOK hadde i des partnere. Daglig leder av INTSOK fra er Sjur Bratland 17

18 Intsok har hatt innlegg og deltatt på følgende arrangementer i regi av Norsk Industri: Offshore Strategikonferansen 12.02, Stavanger Bransjeforeningen har gått inn som en av finansiørene på et stort prosjekt for utvikling av samarbeid og teknologiutvikling mellom Russland - Norge. "Russian - Norwegian oil & gas industry cooperation in the high north". Bransjesjef Runar Rugtvedt sitter i styringskomiteen. Prosjektet avsluttes i februar stk rapporter er utarbeidet og tilgjengelig på INTSOKs nettsider. Bransjeforeningens styre har vedtatt et sterkt videre engasjement mot internasjonale markeder, i samarbeid med INTSOK. For mer informasjon om INTSOK, klikk inn på 6. Medlemsmøter Det har blitt gjennomført 2 medlemsmøter og et kontaktmøte i 2014: Medlemsmøte i tilknytning til årsmøtet 28. April: (Oslo) Program: 14:00 Åpning og velkommen Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker v/ Styreleder i Norsk Industri Olje & Gass, Jan Skogseth 14:20 Vår industri politiske forbedrings agenda v/ Kværner 14:40 Leverandørenes situasjon, kostnadsdebatten og oppbremsingen v/hans Henrik Ramm 15:20 Spørsmål til innledere 15:30 Pause 16:00 Lønnsomme prosjekter hva og hvordan? Deloitte v/trond Winther 16:20 Virkemiddel for å bedre konkurranseevnen og sikre høyere lønnsomhet i norsk industri Metier v/ Ragnar Ek 16:40 Oljeindustrien, globalt og lokalt, fremtidsutsikter v/ Jarand Rystad, Managing Partner, Rystad Energy AS Kontaktmøte i Bergen 4. Juni 13:00-13:05 Velkommen v/ Bransjesjef Runar Rugtvedt 13:05-13:20 Innledning v/ styreleder Jan Skogseth ( Konsernsjef Aibel) 13:20-13:30 Lønnsoppgjøret v/ Tore Sellæg, Norsk Industri 13:30-13:40 NCE- Subsea v/ Owe Hagesæther 13:40-13:50 Apply Leirvik v/ 13:50-14:00 Cameron/ Onesubsea v/ 14:00-14:10 Olvondo v/ Tore Kallevåg 14:10-14:20 Agility Group v/ Inge Haugland Bruuåsdal 14:20-14:30 Siemens Oil & Gas v/knut Arne Thanem 15:00-15:10 Sotra Gruppen v/ Trond Wisnes Nilsen 15:10-15:20 Reinertsen v/ Arnt Henrik Bjørnevik 18

19 15:20-15:30 Aibel avd. Bergen v/ Jan Konrad Olseth 15:30-15:40 FMC Technologies v/ Ingmar Westervik 15:40-15:50 Aker Solutions v/ Linda L. Aase 15:50-16:30 Dialog og diskusjoner/panel og plenum Medlemsmøtet den 22. oktober ( Oslo) Program: 14:00 Åpning og velkommen Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker v/ Styreleder i Norsk Industri Olje & Gass, Jan Skogseth 14:20 Markedsanalyse, Nasjonalt og internasjonalt v/jarand Rystad, Managing Partner, Rystad Energy AS 15:50 Sanksjonene mot Russland v/martin Sørby. Utenriksdepartementet og Knut Sunde, Norsk Industri 16:10 Spørsmål til innledere 16:20 Statoils effektiviseringsprogram STEP v/ Rune Adolfsen, Statoil 16:40 Industriens respons til kostnadsutfordringene Arild Selvig, FMC Technologies 17:00 Kompetansetilbud i Norsk Industri Generelt v/ Anita Lund Erfaringsbasert Mastergrad, UiS Prosjektledelse v/ Ragnar Ek, Metier Medlemsmøtene hadde som vanlig svært god deltagelse. 7. Rekruttering/ Kompetanse Y-veien- Nord- Norge Sammen med Norsk olje og gass har Norsk Industri vært pådriver for å etablere et prosjekt for ingeniørutdannelse gjennom den såkalte Y- veien. Det er Universitet i Tromsø og Høyskolen i Narvik som er ansvarlige for gjennomføringen. Prosjektet startet opp høsten 2011, ble fullfinansiert av industrien og start på utdanning ble satt i gang fra høsten Prosjektet har var svært vellykket med en søknadsmasse langt over forventningene. Fra 2015 blir Y- veien i nord et ordinært tilbud hvor bransjeforeningen m.fl. er med på promotering av tilbudet. Petroleumsdag Det gjennomføres årlige petroleumsdager ved universitetene og enkelte høyskoler. Bransjeforeningen sitter i styret for Petroleumsdagene sammen med andre organisasjoner. Norsk Industri hadde ansvar for Energidag med vekt olje & gass ved Høgskolen i Telemark, april Karriereforum Det ble ikke arrangert industribesøk for Karriereforum i 2014 grunnet årsaker hos Kariereforum I 2015 arrangeres industribesøk med Karriereforum i Tromsø ( ) 19

20 Samarbeidsavtaler Kyllingstad & Kleveland Norsk Industri Olje & Gass etablerte i 2010 en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Kyllingstad & Kleveland. Kyllingstad & Kleveland er et spesialisert advokatfirma som tilbyr juridiske tjenester til offshore og leverandørindustrien. Firmaet arbeider tett med klientene, og forretningsfilosofien er tilgjengelighet, rask respons og konkrete og anvendelige råd. Kyllingstad & Kleveland har kontorer i både Oslo og Stavanger. Kyllingstad & Kleveland og Norsk Industri har inngått en rammeavtale som sikrer medlemmene juridisk assistanse til avtalte satser. Rammeavtalen innebærer også at Kyllingstad & Kleveland ikke fakturerer for den innledende konferansen, dvs. at Norsk Industris medlemmer kan ta en telefon for å diskutere juridiske problem, f eks i forbindelse med anbudsklarifiseringer og forhandlinger eller tvister. Ønsker medlemmet å gå videre, opprettes en sak dersom det konstateres at det foreligger et juridisk problem. Juridisk bistand faktureres til avtalte satser iht. rammeavtale med Norsk Industri. Kyllingstad & Kleveland har bred erfaring med tolkning og utforming av avtaler, håndtering av risiko i kontrakt og forhandling av kontrakter. Firmaet håndterer også kompliserte og krevende prosesser. Selskapet holder også kurs i praktisk kontraktsrett for medlemmene og kan tilrettelegge spesialiserte kurs i den enkelte bedrift. Kyllingstad & Kleveland vil som en del av rammeavtalen bistå Norsk Industri i forhandlinger av standardkontraktene etter behov. Navitas Network Norsk Industri har en samarbeidsavtale med Navitas Network. Avtalen går ut på gjensidig informasjon om prosjekter og profilering av konferanser og arrangementer. Navitas Nettwork har i 2014 kommet godt i gang med databasen findcontracts.no, et meget interessant verktøy som har som mål få oversikt over alle prosjekter og forespørsler på NCS. Olje & Gass bransjeforening RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter: Kontingent Bidrag fra Norsk Industri Tilskudd fra ekstern kilde Andre inntekter * Sum driftsinntekter: Driftskostnader: Konsulenthonorar ** Reise- og møtekostnader Kontingenter og gaver Diverse bidrag *** Diverse kostnader **** Avskrevet kontingent/tap på krav 800

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4810 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer