Næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland: Hva har vi og hva er potensialet framover?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland: Hva har vi og hva er potensialet framover?"

Transkript

1 Næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland: Hva har vi og hva er potensialet framover? Atle Blomgren, seniorforsker IRIS Greater Stavangers årskonferanse, Sola Strand Hotell,

2 Regionforstørring og næringsutvikling Rogfast, Ryfast og dobbeltspor Al Egersund => større bo- og arbeidsmarkedsregion => «storregionen» Sunnhordland/Rogaland Agenda: 1) VikAgste næringer i storregionen Sunnhordland/Rogaland? 2) Status og potensial for storregionens vikagste næringer? 3) Oppsummering 2

3 1) VikAgste næringer i Storregionen (sysselsate i parantes) 3

4 2A) Jordbruk og næringsmiddelindustri ( ansate): Status 1) Består tradisjonelt av jordbruk (råvarer), næringsmiddelindustri (foredling) og forskning (Nofima, Bioforsk) 2) Primært hjemmemarkedsindustri, eksporten (330 mill.) mest råstoff (skinn) 3) I stor grad lokalisert i Sør- Rogaland 4

5 Jordbruk og næringsmiddelindustri: U_ordringer 1) Mye utenlandsk arbeidskraa i produksjonen => mindre atrakavt for norske fagarbeidere mindre behov for automaaseringsinnovasjoner og dermed mindre marked for denne type leveranser fra norske teknologileverandører 2) Mye «småt» uten muligheter for industrialisering, som er forutsetning for mange arbeidsplasser 3) Få utenlandskeide selskap («kapital») => mindre kunnskapsspredning 5

6 Jordbruk og næringsmiddelindustri): Potensial 1) Utvide næringen, inkludere: Storhusholdning (offentlige og private kananer, offshore catering osv. Utstyrsleverandører (storkjøkkenleverandører) 2) Satse på oppskalering og automaasering, som igjen => marked for lokale teknologileveranser 3) Satse på funksjoner med behov for høyere utdannelse, eks. forbrukerinnsikt => Arena Storhusholdning, nasjonalt/globalt senter for storhusholdningsleveranser? 6

7 2B) Sjømatnæringen i Rogaland/ Sunnhordland (2 500 ansaee): Status 1) OppdreTsproduksjon Bømlo 2) OppdreTsteknologi Tysvær 3) Marine ingredienser Karmøy og Tysvær 4) Fôrproduksjon Karmøy 5) Slakteri Rubbestadneset, Sjernarøyene og Hjelmeland 6) OppdreT i Hjelmeland 7) Isoporkasser i Oltedal 8) Fôrforskning Dirdal, Jørpeland og Stavanger 9) OppdreTsteknologi Bryne og Egersund 10) Egersund vikag fiskerihavn OppdreTs- produksjon: OppdreTsteknologi: Slakteri OppdreTs- produksjon Forskningsstasjoner 7

8 b) Sjømat: Potensial Sjømatnæringen stor eksportnæring og næringens verdiskaping kan mer enn 5- dobles innen Kilde: «Verdiskaping basert på produkave hav», SINTEF m.fl. 8

9 Arena Ocean of OpportuniAes 1) Rogaland har kun 6% av landets oppdretsvolum, så mye av oppdretsvekst komme her? 2) Også mulighet for vekst innen andre områder hvor storregionen er sterk: *Marine ingredienser: *Leverandørindustri *Fôrproduksjon og - utvikling: 9

10 2C) Petroleumsnæringen (inkl. mariam): Status 1) Storregionen (inkl. Austevoll) ca ansate i direkte petrorelaterte akaviteter: 1/3 av norsk petronæring! 2) Regionens petronæring er så stor og kompleks at den kan takle mer enn et negaavt forhold (lav oljepris, mindre akavitet norsk sokkel, import- konkurranse osv.) IRIS 2013: «Industri- byggerne», rapport for Norsk olje og gass: 10

11 Petroleumsnæringen (inkl. mariam): Status forts 1) Sunnhordland/Haugalandet er fastlandets qerde største petroleumsklynge med flere regionale kunnskapsklynger a) Austevoll: Offshore shipping b) Bømlo/Stord: Utstyr, skipsdesign og plarormvera c) Vindaqord: Riggvedlikehold d) Haugesund/Karmøy: Vera, engineering, subsea og offshore shipping, rørtransport IRIS 2013: «Industri- byggerne», rapport for Norsk olje og gass: 2) Sørlige deler av fylket: a) Nord- Jæren: Kunnskapssentrum b) Sør- Jæren: Avansert maskinering c) Strand: Maskineringsklynge d) Eigersund/Bjerkreim: Vera og mindre leverandører 11

12 Hva med kostnadsnivået i omlandets produksjonsindustri når omlandet knyees nærmere sentrum? Case: Aarbakkes regionale leverandørneeverk Sauda: «Vi er allerede i kontakt med alle aktuelle leverandører i regionen, uavhengig av Rogfast eller Ryfast.» Jørpeland: «Med Rog- og Ryfast kan fagarbeidere fra for eks. Strand i enda større grad pendle Al Jæren. DeTe vil kunne presse opp lønningene og ødelegge konkurransesituasjonen for maskineringen i Strand..» Vigrestad: Tau: Bryne: 12

13 2 områder hvor Nord- Jæren og øvrig region komplementerer hverandre så mye at de kan bli globale kraasentrum:

14 Engineering, bygging og vedl.hold av installasjoner I løpet av drøye 3 Amer (ny kjøread Stord Egersund) dekke: Vera for bygging av moduler eller plarormdekk Rigg- vedlikehold: *5 av landets 6 plarorm/modulvera *Westcon Ølen *landets ledende engineeringmiljøer *Gassco *ledende miljø innen dria og vedlikehold Norge: ansate innen engineering, bygging og vedlikehold av offshore installasjoner (og landanlegg). Sunnhordland/Rogaland: Drøyt av (nesten 50%) Engineering for både nybygg, modifikasjon og vedlikehold => GCE Offshore InstallaAons? Vera 14

15 Subsearegionen Sunnhordland og Rogaland Utstyr og skipsdesign Subsea Valley (aksen Notodden- Oslo) er sterk på teknologiutvikling og medlemsbedriaene representerer ansate over hele landet. NCE Subsea i Bergensregionen representerer rundt ansate lokalt og er sterk på dria og vedlikehold og teknologiutvikling. Management for subseafartøy: Subseaentreprenører: Rogaland/Sunnhordlands subseaklynge er sterk innen både teknologiutvikling og subsea operasjoner (SURF). Landets tredje tyngdepunkt innen subsea med Subseaentreprenører, subsea- teknologi, subseatjenester osv. Komponenter: Utvikling og dria av ROV- er ansate i direkte subsea + ansate i offshore rederi, - vera, - skipsdesign og maskinering. Fabrikasjon av subseamoduler 15

16 «GCE Subsea SURF Coast»? KjøreAd fra én ende av Subsea Valley (Notodden) Al andre ende (Oslo): 1 t. 45 min. KjøreAd fra nordre Bømlo Al Forus med T- forbindelse og Rogfast: Ca. 2 t. => NCE Subsea Coast med senter midt på, i Haugesund? November 8,

17 2D) Status og potensial for avansert kunnskapsbasert tjenesteyang

18 a) Rådgivende ingeniører/arkitekter (drøyt 1 000) 18

19 b) Risiko/sikkerhet/inspeksjon/beredskap DNV etablert i Stavanger for å jobbe med sikkerhet og inspeksjon offshore. Flere lokale selskap innen risiko/sikkerhet/inspeksjon enten dannet av Adligere DNV- ansate eller fliyge Al å ansate Adligere DNV- ansate Næringsvirksomhet innen risiko og sikkerhet => forskning/undervisning ved HSH og eget forskningssenter ved UiS: Potensial for storregional NCE innen risiko, samfunnssikkerhet, inspeksjon og beredskap? 19

20 c) IKT/ConsulAng: ansate i IKT- selskap som i stor grad server oljenæringen Både avdelinger av nasjonale selskap og selskap startet lokalt «Vi ønsker å bidra i krevende IT- prosjekter..vikag å være nær slike beslutninger, som oaest gjøres ved hovedkontorene.» IBM sit Global Center of Excellence for Oil & Gas i Stavanger Elektroniske sjøkart Green Mountain datalagring Rennesøy for bl.a. Evry I Allegg kommer ansate i store IT- avdelinger hos oljeselskap, prosessindustri og oljeleverandører. Eks: Schlumbergers FoU- senter i Tananger med ca. 50 ansate innen utvikling av verdens ledende E&P soaware. 20

21 d) Fra brisling, via iddiser og tegneserier, Al grafisk industri og moderne kommunikasjonsbyrå «Stavanger har allad vært på topp grafisk på grunn av produksjonen av iddisene. [Kommunikasjons]- bransjen i dag kan ses på som arven eter denne Aden.» «Vi har netopp vunnet en 3- årig rammeavtale med Statoil, og da er det vikag å ha folk nær Statoils hovedkontor.» November 8,

22 e) Finans/Forretningsmessig tjenesteyang «Fram Al Adlig 90- tall var juridiske tjenester mot oljen konsentrert i Oslo. Nå fordeles store oppdrag fra oljeselskapene 50/50 mellom Stavanger og Oslo.» FinansinsAtusjoner: Private Equity Private investorer med egne forvaltere Meglerhus og analyseselskap Forretningsadvokater Revisjon, consulang og rådgivning innen skat og avgia: 22

23 Finanstjenester i verdensklasse! «Vi har utviklet et eget finansprodukt («Letefinansiering») som Allater leteselskap å låne med sikkerhet i skaterefusjonskravet på staten.» M&A- transaksjoner (>NOK 50 mill.) i Norge Q Kilder: Merger Market/Schjødt No. Kontor Verdi transaksjoner (MNOK) Antall transaksjoner 1 Schjodt 5, Wiersholm 4, «Stavangerkontoret som eget selskap ville vært blant de 5 største på M&A i Norge og nummer 15 i hele Norden.» 3 Thommessen 3, Wikborg Rein & Co BA-HR 1, Selmer Arntzen de Besche

24 2E) Status og potensial for Kultur og underholdning: «Fra industri Al kultur og underholdning!» 1855: Tou mølle 1901: FlyTer Al 1974: FlyTer all starter med øl og Storhaug Øst produksjon Al mel på Tau (Lervig) Forus 1990: Tou blir 2003: All Ringnes produksjon samles del av på Østlandet Ringnes Tous gamle bygg på Forus er nå delvis overtat av Leos Lekeland. Fremdeles produksjon på Tau, men også park November 8, 2013 Nå: ansate i Kultur og underholdning i storregionen 24

25 Lokal kultur og underholdning oae relatert Al næringslivet, eksempelvis å skaffe kapital Al gründervirksomhet.. Fra «Lunch», tegnet av Stavanger- mannen Børge Lund 25

26 4) Oppsummering: Potensial for næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland A. 5 vekstkraaige næringer: Jordbruk/næringsmidler, Sjømat, Petroleum, Avansert tjenesteyang og Kultur. Nærhet Al kunder => flyyng av avansert tjenesteyang fra Østlandet B. Petroleum og Sjømat best regional spredning. Haugalandet sterk innen næringsmidler, IKT og Sikkerhet/Beredskap D. Større bo- og arbeidsmarked => mer komplete næringsklynger: Arena Storhusholdning Arena Ocean of Opportunity GCE Subsea SURF Coast GCE Offshore InstallaAons Arena Safety and Risk IT- regionen Sunnhordland/Rogaland Kultur- og underholdningsregionen E. Men: VikAg å beholde utkantenes kompetanse slik at regionforstørring ikke fører Al utpendling og sovebyer 26

27 Takk for oppmerksomheten 27

28 3) Potensial for utvikling av regionale tjenesteleveranser retet mot andre markeder enn petroleum Regional petroleumsnæring «Regionens kompetanse står ikke Albake for noen annen region i verden.» Kompetanse TjenesteyAng mot andre markeder (offentlig, fornybar, mat, sjømat, bygg, mariam osv.) «Kompetanse ervervet på risikoanalyser for olje og gass, kan let vris Al andre felt.» Lønnsnivå økende u_ordring, ikke bare for vera og produksjon, også engineering setes ut. Kostnader (Lønn og turn- over) Leveranser utenom olje: lavere lønnsnivå eller lavere marginer. (Nærhet Al) Kunder Kapital (Industrielle eller finansielle investorer) Med unntak av sjømat storregionen få tunge kunder utenom petroleum Regionale selskap som vil inn i andre markeder kan bli kjøpt opp fra utenfor regionen 28

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN

Detaljer

Ferjefri E39. næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing. Amir Sasson, Marius Nordkvelde og Torger Reve

Ferjefri E39. næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing. Amir Sasson, Marius Nordkvelde og Torger Reve Ferjefri E39 næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing av Amir Sasson, Marius Nordkvelde og Torger Reve Forskningsrapport 3/2014 Handelshøyskolen BI Amir Sasson, Marius Nordkvelde, Torger Reve Ferjefri

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri Arbeidsnotat nr. 22/07 Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri av Eirik Vatne SNF-prosjekt nr. 2455 Lokalisering av petrorettet næringsliv Prosjektet er finansiert

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Norsk verdiskaping på havet

Norsk verdiskaping på havet Rapport Norsk verdiskaping på havet The Seatankers Group og John Fredriksens bidrag til verdiskaping i norsk økonomi Menon publikasjon nr. 17/2012 Av Rasmus Bøgh Holmen, Christian Melbye og Leo Grünfeld

Detaljer