Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade for å kunne ta i bruk helt nye lokaler for sykeheimen ved Namdalseid helsetun. Det første byggetrinnet ved nye Namdalseid helsetun er nylig ferdigstilt, og de tjue beboerne har nå fått flyttet inn på nye rom. I tillegg har institusjonen også egne rom for korttidsplasser. Bygget har åpne, lyse fellesarealer med ei storstue som vender ut mot en kommende sanse -hage. I byggets første etasje vil den nye helsestasjonen ligge, med fast base for helsesøster og jordmor. I forlengelsen av denne finner vi en kontorfløy for rus og psykisk helse, kreftomsorg og administrasjonen for helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er første del av dagsenteret lokalisert her. Ved hovedinngangen finner du også brukerkontoret. Samtidig med flyttesjau for beboere og ansatte på sykeheimen, har en parallelt også arbeidet med en tilpasning i måten å arbeide på rettet mot såkalt personsentrert omsorg. Med dette vil en framover i større grad legge vekt på de grunnleggende behovene beboerne har som enkeltmennesker, som behov for identitet, tilknytning, beskjeftigelse, trøst og inkludering. For øvrig starter arbeidet med byggetrinn to opp fra 16. mars, som vil inneholde dagsenteret, sammenknytning med eksisterende bygg og nytt legesenter. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i september i år. KOMMUNALE MØTER: 10. mars Ungdomsråd og eldreråd 12. mars Formannskapet 19. NAMDALSEID mars KOMMUNE Kommunestyret 7750 Namdalseid Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til hver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommunens nettside: Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Amerikabrevet Det er denne gang helt naturlig å starte denne månedens spalte med en hyllest til ALLE som gjorde forestillingen Verdens kjenteste kjendis til en aldeles fabelaktig opplevelse. Ungdomsskoleelevene ved Statland og Namdalseid skole fikk en mulighet og opplevelse de sent vil glemme. Her bidro absolutt alle; frivillige, foreldre/ foresatte, lærere, elever, kultursjef, kultur og service og sist, men ikke minst de innleide profesjonelle aktørene innen manus, regi, lyd og lys. Tusen takk nok en gang. Jeg hadde også gleden av å overvære årets UKM, (ungdommens kulturmønstring.) Denne gang i samarbeid med tilsvarende arrangement i Flatanger og jeg må si det er imponerende det dere ungdommer leverer, enten det er fra scenen eller gjennom kunst, bilder og film. Gjennom avisoppslag ser vi at mange ungdommer utøver sin idrett/hobby på en fin måte og er flotte representanter fra Namdalseid kommune. Artig å lese avisoppslag om Simon Buvarp sin suksess på volleyballbanen for sitt lag Førde, Ellen Sofie Anzjøn sin seier i Landsdelskretsstevne i miniatyrskyting og ikke minst Sara Melø sin deltakelse i Ungdoms- OL med flotte resultater. Nytt helsetun Etter en god byggefase er det på tide å ta i bruk Namdalseid nye helsetun, og alle beboerne på gammelsykeheimen og den midlertidige paviljongen er nå på plass i nye, flotte enerom. Som alltid ved innflytting i nye bygg vil det kreve en innkjørings- og tilpasningsfase og noen justeringer. Jeg legger ikke skjul på at jeg er stolt over at politikerne i kommunestyret vedtok denne utbygging. Denne satsingen innenfor eldreomsorgen i kommunen er en satsing i et 40 års-perspektiv. Jeg håper at både brukerne, ansatte og pårørende synes dette er en skikkelig gladsak. Nytt helsetun, som fra høsten av også vil inneholde alle tjenesteområdene innen helse- og omsorg, for da er også legekontorene ferdig, er med vedtaket i kommunestyret den største investeringen og satstingen på hundre år. Jeg tror det vil være den største investeringen også de neste hundre år. Selv om det er planer om renovering av Namdalseid skole inkl. idrettsbygg, så er investeringen til det formålet som småpæng å regne i forhold, men resultatet vil likevel bli veldig bra. Vi har altså investert mange, mange millioner i nytt helsetun. Det var nok ikke like enkelt for ca. 100 år siden. For i et brev med overskriften Til alle Namdalseidebygger i Amerika var det en henstilling i anledning hundreårsmarkeringen for grunnloven i 1914, om at utflyttede Namdalseidebygger skulle sende penger hjem til kommunen. Og formålet pengene skulle gå til var en god sak, for som det står videre i brevet; Vi har nu ogsaa et ualmindeligt godt formaal, som vi kan samle oss om. Man stræver nemlig nu paa Namdalseidet med at bygge et alderdomshjem for bygdens gamle fattige, som før har gaat paa lægd eller er blit bortsat til den som var villig til at ta dem for den mindste pris. I brevet som er underskrevet av H.B Kildahl og J.N. Kildahl som var bosatt i h.h.v Wisconsin og Minnesota står det også at Vi har gjennem Namdalseidets herredsstyre forvisset os om at bidrag fra Eidebygger i Amerika til dette alderdomshjems opførelse vil bli modtat med glæde." Om det kom penger og eventuelt hvor mye får du vite i neste utgave av Melkrampa. Reformer Vi er elles inne i en tid med reformer, kommunereform og politireform for å nevne noen. Kommunereformen kommer vi sterkt tilbake til utover våren med bl.a. grendevise folkemøter. Politireformen er også spennende å følge, for her handler det ikke bare om antall politidistrikt, men også om antall lokale lensmannskontor. Vi ønsker å beholde lokalt lensmannskontor, noe vi også har vært tydelige på overfor politimesteren og vi vil derfor kjempe for det i vårt videre arbeid og dialog om konsekvensene av reformen. Ord på veien: Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Kveldsåpent til kl første tirsdag i måneden. Bibliotekets e-postadresse: namdalseid.kommune.no Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og Psykisk Helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Kommunehuset på Namdalseid og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent onsdager i partallsuker i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Ferievikarer innen helse- og omsorgstjenestene Innenfor institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester på Namdalseid og Statland og ved Kløvertun bofellesskap, trenger vi ferievikarer både på dag og natt. Vi søker derfor etter sykepleiere, sykepleierstudenter, hjelpepleiere, fagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter som kan tenke seg å arbeide i helse- og omsorgstjenestene i Namdalseid kommune. Vi har også ledige ferievikariater for kokker og assistenter ved kjøkkenet, Namdalseid helsetun. I tillegg trenger vi vikarer for renholdere på kommunale bygg. Søkere som kan arbeide hele ferieperioden (fra ) vil bli foretrukket. Vikariatets lengde og ønske om arbeidssted/avdeling bes oppgitt i søknaden. Ved vikariat i hjemmetjenesten må søkere inneha førerkort for bil. Ønskes flere opplysninger, ta kontakt med: Omsorg: Enhetsleder Marit Hatland på telefon Kløvertun bofellesskap: Enhetsleder Endre Mølseth på telefon Til alle stillingene ønsker vi medarbeidere som kan arbeide selvstendig, ta initiativ og er samarbeidsvillig. Medarbeidere som ansettes må være fleksible i forhold til arbeid ved flere avdelinger. Dersom du ønsker å arbeide i et spennende og utfordrende arbeidsmiljø, send søknad på elektronisk søknadsskjema innen Side 4 Aktiviteter på Dagsenteret i mars 2. mars kl Strikkekaffe 11. mars kl Kunnskapstevling 17. mars kl Bibliotekdag 24. mars kl Klessalg. Vi får besøk av Seniormote Kommunereformen og involvering av innbyggerne Status for arbeidet med kommunereformen ble tatt opp som sak i kommunestyret den 5. februar. Her ble det vedtatt hva som skal utredes videre og hvilke alternativer som skal utredes. Kommunestyret ønsker en bred involvering av innbyggerne i prosessen og vil invitere til grendevise folkemøter etter påske. Her vil det bli gitt informasjon og åpnet for innspill. Et viktig moment er hva innbyggerne mener er viktigst å ta hensyn til når kommunen senere skal vurdere å slå seg sammen med andre kommuner. Ungdommen vil bli engasjert i samarbeid med ungdomsrådet. I tillegg vil næringslivet samt lag og foreninger bli spesielt invitert. Senere i prosessen kan det være aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne. Spørsmålet om folkeavstemning vil også bli vurdert. Folkemøtene vil bli kunngjort i Melkrampa. Se for øvrig informasjon, referat og protokoller på kommunens hjemmeside under fanen Kommunereformen. Rådmannen Sommerarbeid for ungdom Namdalseid kommune har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning, og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, forefallende arbeid i bygningsdriften etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Det legges også vekt på evt. tidligere erfaringer fra jobb i kommunen. Søkere på plenklipping må helst ha førerkort. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, kommune.no innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf /

5 Fylkesmønstringen i UKM april Disse UKM-bidragene er valgt ut til å representere Namdalseid kommune ved fylkesmønstringen på Verdal april: Bildekunst: «Urger», akvarell av Nicoline Mork «Vinterstemning» akvarell av Vilde Snøfrid Rømo «Klovner», maleri-collage av ungdomstrinnet ved Statland skole «Mårty», tegning av Nicoline Mork Lag og foreninger Isfiskekonkurranse Namdalseid jeger- og fiskarlag arrangerer isfiskekonkurranse for store og små på Meungan søndag 8. mars. Påmelding fra kl Fisketid fra Oppfordrer folk til å ta med eget fiskeutstyr, men vi har noe utstyr til utlån. Vi selger også noe mark/maggot. Har to isborer til utlån, det blir også noen ferdige fiskehull. Fine premier! Egen klasse for barn under 16 år! Scenekunst: «Heroes» med Annie Rein Havn og Karen Indiana Finanger «Kaptein Møkkaskjegg og skatten på de dødes strand» - videoproduksjon av Nicoline Mork «Halleluja» med Annie Rein Havn «Kan du hjelpe» v / Trio Finanger med Edvind Finanger, Karen Finanger og Lisbeth Finanger «She`s like no other» v/ Jo Gangstas med Jonas Finanger 17 år, Karen Finanger, Lisbeth Finanger, Martin Oksdøl og William Oksdøl. Godt jobba! Takk for godt skapende arbeid fra alle ungdomsskoleelevene i Namdalseid, i forbindelse med forestillingen Verdens kjenteste kjendis! Det ble en flott, artig og fargerik forestilling! Takk! Vi vil med dette rette en stor takk til alle som bidro før, under og etter forestillinga «Verdens kjenteste kjendis». På vegne av skolene i Namdalseid Håvar Stenseth Lisbeth på kulturkontoret Trine Risan Priser: Voksen 100,-, barn 50,-. Kontant betaling. Det er kaffe og varm drikke inkludert i prisen. Gratis pølser til alle! Parkering langs veien. Vi krysser fingrene og satser på trygg is og fint vær. Velkommen! Legekontoret Legekontoret vil være stengt i forbindelse med skifte av elektronisk pasientjournal tirsdag og onsdag , Flatanger legekontor vil da ha legevakt for Namdalseid. Åpner for normal drift fra torsdag Ønsker du å skifte fastlege til en av legene på Namdalseid gjøre du det enklest på nettsidene til Helfo på Helfo.no eller fastlegekontoret telefon Med vennlig hilsen Endre Mølsleth Enhetsleder Glemt på venteværelset på Namdalseid legekontor. 1 par dame skinn hansker svart 1 par herre skinnhansker svart. Kommunestyre og fylkestingsvalg 2015 LISTEFORSLAG: Partier/de som stiller liste informeres om at listeforslaget må være mottatt av Namdalseid kommune v/valgstyret innen kl tirsdag 31. mars 2015 Namdalseid 13. januar 2015 Valgstyret Namdalseid Senterparti Møte mandag 9. mars 2015 på Lyngen fjordhotell Kl : Nominasjonsmøte kommunevalg Kl gruppemøte med politiske saker til formannskap og kommunestyret. Velkommen -enkel servering Nominasjonskomite/styret/ gruppeleder Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Lag og foreninger Klubbmesterskap og premieutdeling Arrangeres lørdag 7. mars i lysløypa. Påmelding fra kl Start kl Startkontingent kr. 20,-. Alle aldersgrupper. Klubbmesterskapet gjennomføres ved at det vil bli 3-4 løyper med ulik lengde. Det er valgfri løype og stilart. Fellesstart med tidtaking for hver løypelengde. Etter målgang blir det premieutdeling for klubbmesterskapet og for karusellrennene i vinter. Gratis pølse m/brød, saft og kaffe. Arrangør: Namdalseid idrettslag Vålåvassrennet Arrangeres lørdag 14. mars. Løypa er ca. 20 km med drikkestasjon ved Vålåvatnet. Start ved Sprova grendehus. Trimklasse kl Konkurranseklasse kl Mål ved Solhaug grendehus. Matsalg. Gavepremier trekkes på startnummer. Startkontingent kr 100,-, familie kr. 200,-. Arrangør: Sprova idrettslag og Namdalseid idrettslag. Studiearbeid i 2015 Styret i laget foreslår følgende tema for 2015: Pilfletting. Kurs med lærer. Uke 23. Dyrking av urter/smågrønnsaker. (evt. dyrking i benker). Kurs uten lærer. Tidlig vår. Se foredrag om temaet i annen annonse fra Hageselskapet i Melkrampa. Varmkompostering. Kompostering av matavfall. Kurs uten lærer. Deltakerne må ordne egen binge. Oppstart ikke avklart. Alle studieringene må vare i minst 12 timer. Vanligvis overskrider ikke kostnadene tilskuddet vi får fra Studieforbundet Natur og miljø. Evt. lærebøker må deltakerne koste selv. Hageselskapets oppsett på studieringer er kun forslag, er det interesse for andre temaer kan dette diskuteres. Interesserte melder fra til studieleder Sollaug Kolstad, tlf Årsmøte for idrettsåret 2014 Namdalseid Idrettslag avholder årsmøte på Solhaug Grendehus, onsdag 11. mars 2015 kl Vanlig årsmøtesaker. Enkel servering. Vel møtt! Styret NIL Basar Tøtdal velforening inviterer til basar i Tøtdal forsamlingshus lørdag kl Tombolasalg, åresalg, loddsalg/ trekning på bøker. Gratis kaffe, te og saft med enkel matservering Ønsker dere alle velkommen til en uhøytidelig koslig ettermiddag sammen med oss. Overskuddet går til forsamlingshuset. Tøtdal velforening Temamøte om dyrking av urter og grønnskaker Hei alle hageinteresserte, både medlemmer og ikke-medlemmer. Vår og såtid nærmer seg! Hageselskapet Namdalseid arrangerer temamøte om dyrking av urter og grønnsaker. Toril Skogaker Holm gir oss tips og inspirasjon. Møtet forgår på Solhaug grendehus torsdag 12. mars kl Kaffespleis og loddsalg. Velkommen! Styret Side 8

9 «ALL YOU NEED IS LOVE» Lørdag 18. april 2015 i Namdalseid samfunnshus Namdalseid Songlag presenterer kavalkade, arrangert av Tor Halvard Nilsen, som også medvirker som dirigent, sanger og forteller. Kl med kaffesalg. Kl med fest. Dans til «Gudmund å dæm»! Skjenkebevilling, 18 års grense. Forhåndssalg av billetter på Sentrum Auto. Publikum oppfordres til å kle seg i tidsriktige klær, tallet. Songlaget skal ut på mini-turnè med -kavalkade! Namsos Kulturhus, torsdag 23.april 2015 kl Billettsalg på Velkommen på lørdagskafé 7. mars med bygdekvinnelaget! Det blir åpen kafé mellom klokka og i ungdoms- og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. I mars er det bygdekvinnelaget som arrangerer. Det blir kaffesalg, og kl vil Siri Bruem fra Norges Bygdekvinnelag fortelle som det internasjonale engasjementet i bygdekvinnelaget og om sin tur til Mosambik i forbindelse med kvinneprosjektet. Inntektene fra kaffesalget går til kvinneprosjektet i Nampula nord i Mosambik. Kom innom for en trivelig prat og hør om det spennende og nyttige arbeidet bygdekvinnelaget gjør i Mosambik! Det blir også aktiviteter for barna. Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid. Husk kontanter! Side 9

10 Lag og foreninger inviterer til medlems- & gruppemøte mandag 9. mars, fra kl 19:00 på møterom Alhusen Kl 19:00 Medlemsmøte - Valgprogram for Endelig vedtak. - Valg av valgkamputvalg og forhandlingsutvalg Salg av Morfars kjekssjokolade Håndball gruppa vil komme ut i bygda for å selge morfars kjekssjokolade i ukene Tar kun kontanter! (60 kr. boksen) Disse er kjekke til påsketuren! Kl 20:30 Gruppemøte - Saker til formannskaps- og kommunestyremøte. Mvh Styret/gruppeleder Årsmøte holdes på Raustua på helsetunet mandag 23. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Alle velkommen. Sanitetsforeninga. Innkalling til årsmøte i Vesterfjellet hytteeierforening Sted: Solhaug grendehus Tidspunkt: Torsdag 5. mars kl Sakliste : 1. Åpning 2. Godkjenning av sakliste. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Årsmelding. 5. Økonomi. 6. Innkomne forslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. 9. Servering. Vi fortsetter med medlemsmøte: Jon Rannem kommer og innformerer om: Eiendomsoverdragelse av fritids eiendom. Leder Nils Brørs innformerer om nødplakat for hytta. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til møte på Solhaug grendehus Styret. Vinnere av uttrekkspremie (refleksvest) for adventstrimmen er; Uke 1: Oddbjørn Elden Uke 2: Jasmin Brørs Bergene Uke 3: Halvor Derås Uke 4: Vilde Kaldahl Stenseth Mvh. Trimgruppa Gevinster til tombola Solhaug grendehus Solhaug grendehus skal ha sin årlige tombola i slutten av april og i den anledning ønsker vi oss gevinster. Har du noe du ønsker å bidra med, tas dette imot med stor takk! Gevinstene kan leveres hos Tove Fossland eller Geir Modell, hjemme eller på Kommunehuset eller hos Vigdis og Brynjulf Gystad. Vi kommer tilbake med dato og tidspunkt for tombolaen i neste nr. av Melkrampa. Solhaug grendehus Side 10

11 Statland menighetsråd Vi takker for pengegavene vi fikk til ny-orglet. Menighetsrådet har ført over kr 50000,- til Namdalseid Kirkelig fellesråd, det meste var frivillige gaver fra private, næringslivet og foreninger. HJERTELIG TAKK! Mvh Statland Menighetsråd v/ida Alte Annonser Kjøp DVD DVD fra Songlaget og barnekorets førjulskonsert 2014, kan nå bestilles! Send epost til; Kr. 150,- pr stk. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt. Følg Altin Bygg på Facebook Hjertelig takk Hjertelig takk for all deltagelse, blomster og pengegaver til LHL Namdalseid i forbindelse med Halldis Anzjøn sin bortgang og begravelse. Hilsen familien. Ledig leilighet i Sentrum Trivelig leilighet med tre soverom ledig for utleie. Ta kontakt med Keziah Anzjøn på tlf Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Minibussen har karaoke-anlegg. Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for mars 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Mandagskaffe på Alderspensjonatet på Statland alle mandager kl Pårørendekaffe v/n.eid. Helsetun kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Leseombud, møte biblioteket kl Onsdagsklubben kl på Dagsenteret Lørdagskafe i u/e-senteret kl Klubbmesterskap i lysløypa kl Isfiske på Meungan kl Årsmøte i Solhaug grendehus kl. 20. Nominasjonsmøte kl og gruppemøte kl i N.eid.SP, Lyngen fjordhotell 10 Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Kurs i Babysang på Gammelbiblioteket kl Årsmøte i NIL på Solhaug kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Slektsforskningstreff kl Temamøte i Hagelaget, Solh. kl Vålavassrennet, med start fra Sprova grendehus. Trimklasse kl og konkurranse kl Medlems- og gruppemøte i N.eid AP kl på Alhusen Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Dagsenteret Årsmøte LHL på U/e -senteret kl Basar v/ Tøtdal velforening kl i Tøtdal forsamlingshus. 23 Årsmøte i Norske kvinners sanitetsforening, kl på Rødstua på helsetunet. 24 Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Kurs i Babysang på Gammelbiblioteket kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Slektsforskningstreff kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Glada'n 6.juni 2015, - en gla' lørdag MIDT i "Friluftslivets år"! Gladagsløpet går igjennom bodplassen som i fjor. NYHET: Pris til beste utkledning, gjelder alle startklasser! Det blir NM i støvvelkast, forskjellige dyr å se, aktiviteter, tradisjonell matservering, musikk, sang og glede! Vi oppfordrer lag, foreninger, bedrifter og private til å markere «Friluftslivets år» på en eller annen måte. Det kan være med aktiviteter, dekor av stand eller bekledning for å nevne noe. Kom og presenter ditt produkt denne dagen, og bestill bodplass allerede nå! Har du spørsmål om bod- og standplass eller ønsker å bestille? Ta kontakt med Odd Harald Aas, tlf / Har du lyst til å bidra med underholdning eller annet denne dagen? Da ønsker vi å høre fra deg! Kontakt Elin Måøy tlf / Vi hører gjerne fra deg om du har andre spørsmål eller tilbakemeldinger! -Gla' hilsen fra komiteen-

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2010, 21. januar Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jula er over - og pepperkakehusene er knust! Mye fint i potteplanter

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 3/2010, 18. februar Årg. 33 Rekordstor www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no UKM Lise Marie Stang Hoset sang Can you feel the love tonight

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Sørreisa kommune Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2014 Lag og foreninger Kjerneverdien for Sørreisa er frivillige lag og foreninger. I vinter har vi fra kommunen

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Nye leger i Rennebu. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2007, 28. febr. Årg. 31

Nye leger i Rennebu. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2007, 28. febr. Årg. 31 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2007, 28. febr. Årg. 31 Nye leger i Rennebu www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Fra 15. februar er det igjen tre leger ved Rennebu

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer