Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade for å kunne ta i bruk helt nye lokaler for sykeheimen ved Namdalseid helsetun. Det første byggetrinnet ved nye Namdalseid helsetun er nylig ferdigstilt, og de tjue beboerne har nå fått flyttet inn på nye rom. I tillegg har institusjonen også egne rom for korttidsplasser. Bygget har åpne, lyse fellesarealer med ei storstue som vender ut mot en kommende sanse -hage. I byggets første etasje vil den nye helsestasjonen ligge, med fast base for helsesøster og jordmor. I forlengelsen av denne finner vi en kontorfløy for rus og psykisk helse, kreftomsorg og administrasjonen for helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er første del av dagsenteret lokalisert her. Ved hovedinngangen finner du også brukerkontoret. Samtidig med flyttesjau for beboere og ansatte på sykeheimen, har en parallelt også arbeidet med en tilpasning i måten å arbeide på rettet mot såkalt personsentrert omsorg. Med dette vil en framover i større grad legge vekt på de grunnleggende behovene beboerne har som enkeltmennesker, som behov for identitet, tilknytning, beskjeftigelse, trøst og inkludering. For øvrig starter arbeidet med byggetrinn to opp fra 16. mars, som vil inneholde dagsenteret, sammenknytning med eksisterende bygg og nytt legesenter. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i september i år. KOMMUNALE MØTER: 10. mars Ungdomsråd og eldreråd 12. mars Formannskapet 19. NAMDALSEID mars KOMMUNE Kommunestyret 7750 Namdalseid Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til hver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommunens nettside: Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Amerikabrevet Det er denne gang helt naturlig å starte denne månedens spalte med en hyllest til ALLE som gjorde forestillingen Verdens kjenteste kjendis til en aldeles fabelaktig opplevelse. Ungdomsskoleelevene ved Statland og Namdalseid skole fikk en mulighet og opplevelse de sent vil glemme. Her bidro absolutt alle; frivillige, foreldre/ foresatte, lærere, elever, kultursjef, kultur og service og sist, men ikke minst de innleide profesjonelle aktørene innen manus, regi, lyd og lys. Tusen takk nok en gang. Jeg hadde også gleden av å overvære årets UKM, (ungdommens kulturmønstring.) Denne gang i samarbeid med tilsvarende arrangement i Flatanger og jeg må si det er imponerende det dere ungdommer leverer, enten det er fra scenen eller gjennom kunst, bilder og film. Gjennom avisoppslag ser vi at mange ungdommer utøver sin idrett/hobby på en fin måte og er flotte representanter fra Namdalseid kommune. Artig å lese avisoppslag om Simon Buvarp sin suksess på volleyballbanen for sitt lag Førde, Ellen Sofie Anzjøn sin seier i Landsdelskretsstevne i miniatyrskyting og ikke minst Sara Melø sin deltakelse i Ungdoms- OL med flotte resultater. Nytt helsetun Etter en god byggefase er det på tide å ta i bruk Namdalseid nye helsetun, og alle beboerne på gammelsykeheimen og den midlertidige paviljongen er nå på plass i nye, flotte enerom. Som alltid ved innflytting i nye bygg vil det kreve en innkjørings- og tilpasningsfase og noen justeringer. Jeg legger ikke skjul på at jeg er stolt over at politikerne i kommunestyret vedtok denne utbygging. Denne satsingen innenfor eldreomsorgen i kommunen er en satsing i et 40 års-perspektiv. Jeg håper at både brukerne, ansatte og pårørende synes dette er en skikkelig gladsak. Nytt helsetun, som fra høsten av også vil inneholde alle tjenesteområdene innen helse- og omsorg, for da er også legekontorene ferdig, er med vedtaket i kommunestyret den største investeringen og satstingen på hundre år. Jeg tror det vil være den største investeringen også de neste hundre år. Selv om det er planer om renovering av Namdalseid skole inkl. idrettsbygg, så er investeringen til det formålet som småpæng å regne i forhold, men resultatet vil likevel bli veldig bra. Vi har altså investert mange, mange millioner i nytt helsetun. Det var nok ikke like enkelt for ca. 100 år siden. For i et brev med overskriften Til alle Namdalseidebygger i Amerika var det en henstilling i anledning hundreårsmarkeringen for grunnloven i 1914, om at utflyttede Namdalseidebygger skulle sende penger hjem til kommunen. Og formålet pengene skulle gå til var en god sak, for som det står videre i brevet; Vi har nu ogsaa et ualmindeligt godt formaal, som vi kan samle oss om. Man stræver nemlig nu paa Namdalseidet med at bygge et alderdomshjem for bygdens gamle fattige, som før har gaat paa lægd eller er blit bortsat til den som var villig til at ta dem for den mindste pris. I brevet som er underskrevet av H.B Kildahl og J.N. Kildahl som var bosatt i h.h.v Wisconsin og Minnesota står det også at Vi har gjennem Namdalseidets herredsstyre forvisset os om at bidrag fra Eidebygger i Amerika til dette alderdomshjems opførelse vil bli modtat med glæde." Om det kom penger og eventuelt hvor mye får du vite i neste utgave av Melkrampa. Reformer Vi er elles inne i en tid med reformer, kommunereform og politireform for å nevne noen. Kommunereformen kommer vi sterkt tilbake til utover våren med bl.a. grendevise folkemøter. Politireformen er også spennende å følge, for her handler det ikke bare om antall politidistrikt, men også om antall lokale lensmannskontor. Vi ønsker å beholde lokalt lensmannskontor, noe vi også har vært tydelige på overfor politimesteren og vi vil derfor kjempe for det i vårt videre arbeid og dialog om konsekvensene av reformen. Ord på veien: Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Kveldsåpent til kl første tirsdag i måneden. Bibliotekets e-postadresse: namdalseid.kommune.no Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og Psykisk Helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Kommunehuset på Namdalseid og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent onsdager i partallsuker i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Ferievikarer innen helse- og omsorgstjenestene Innenfor institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester på Namdalseid og Statland og ved Kløvertun bofellesskap, trenger vi ferievikarer både på dag og natt. Vi søker derfor etter sykepleiere, sykepleierstudenter, hjelpepleiere, fagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter som kan tenke seg å arbeide i helse- og omsorgstjenestene i Namdalseid kommune. Vi har også ledige ferievikariater for kokker og assistenter ved kjøkkenet, Namdalseid helsetun. I tillegg trenger vi vikarer for renholdere på kommunale bygg. Søkere som kan arbeide hele ferieperioden (fra ) vil bli foretrukket. Vikariatets lengde og ønske om arbeidssted/avdeling bes oppgitt i søknaden. Ved vikariat i hjemmetjenesten må søkere inneha førerkort for bil. Ønskes flere opplysninger, ta kontakt med: Omsorg: Enhetsleder Marit Hatland på telefon Kløvertun bofellesskap: Enhetsleder Endre Mølseth på telefon Til alle stillingene ønsker vi medarbeidere som kan arbeide selvstendig, ta initiativ og er samarbeidsvillig. Medarbeidere som ansettes må være fleksible i forhold til arbeid ved flere avdelinger. Dersom du ønsker å arbeide i et spennende og utfordrende arbeidsmiljø, send søknad på elektronisk søknadsskjema innen Side 4 Aktiviteter på Dagsenteret i mars 2. mars kl Strikkekaffe 11. mars kl Kunnskapstevling 17. mars kl Bibliotekdag 24. mars kl Klessalg. Vi får besøk av Seniormote Kommunereformen og involvering av innbyggerne Status for arbeidet med kommunereformen ble tatt opp som sak i kommunestyret den 5. februar. Her ble det vedtatt hva som skal utredes videre og hvilke alternativer som skal utredes. Kommunestyret ønsker en bred involvering av innbyggerne i prosessen og vil invitere til grendevise folkemøter etter påske. Her vil det bli gitt informasjon og åpnet for innspill. Et viktig moment er hva innbyggerne mener er viktigst å ta hensyn til når kommunen senere skal vurdere å slå seg sammen med andre kommuner. Ungdommen vil bli engasjert i samarbeid med ungdomsrådet. I tillegg vil næringslivet samt lag og foreninger bli spesielt invitert. Senere i prosessen kan det være aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne. Spørsmålet om folkeavstemning vil også bli vurdert. Folkemøtene vil bli kunngjort i Melkrampa. Se for øvrig informasjon, referat og protokoller på kommunens hjemmeside under fanen Kommunereformen. Rådmannen Sommerarbeid for ungdom Namdalseid kommune har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning, og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, forefallende arbeid i bygningsdriften etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Det legges også vekt på evt. tidligere erfaringer fra jobb i kommunen. Søkere på plenklipping må helst ha førerkort. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, kommune.no innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf /

5 Fylkesmønstringen i UKM april Disse UKM-bidragene er valgt ut til å representere Namdalseid kommune ved fylkesmønstringen på Verdal april: Bildekunst: «Urger», akvarell av Nicoline Mork «Vinterstemning» akvarell av Vilde Snøfrid Rømo «Klovner», maleri-collage av ungdomstrinnet ved Statland skole «Mårty», tegning av Nicoline Mork Lag og foreninger Isfiskekonkurranse Namdalseid jeger- og fiskarlag arrangerer isfiskekonkurranse for store og små på Meungan søndag 8. mars. Påmelding fra kl Fisketid fra Oppfordrer folk til å ta med eget fiskeutstyr, men vi har noe utstyr til utlån. Vi selger også noe mark/maggot. Har to isborer til utlån, det blir også noen ferdige fiskehull. Fine premier! Egen klasse for barn under 16 år! Scenekunst: «Heroes» med Annie Rein Havn og Karen Indiana Finanger «Kaptein Møkkaskjegg og skatten på de dødes strand» - videoproduksjon av Nicoline Mork «Halleluja» med Annie Rein Havn «Kan du hjelpe» v / Trio Finanger med Edvind Finanger, Karen Finanger og Lisbeth Finanger «She`s like no other» v/ Jo Gangstas med Jonas Finanger 17 år, Karen Finanger, Lisbeth Finanger, Martin Oksdøl og William Oksdøl. Godt jobba! Takk for godt skapende arbeid fra alle ungdomsskoleelevene i Namdalseid, i forbindelse med forestillingen Verdens kjenteste kjendis! Det ble en flott, artig og fargerik forestilling! Takk! Vi vil med dette rette en stor takk til alle som bidro før, under og etter forestillinga «Verdens kjenteste kjendis». På vegne av skolene i Namdalseid Håvar Stenseth Lisbeth på kulturkontoret Trine Risan Priser: Voksen 100,-, barn 50,-. Kontant betaling. Det er kaffe og varm drikke inkludert i prisen. Gratis pølser til alle! Parkering langs veien. Vi krysser fingrene og satser på trygg is og fint vær. Velkommen! Legekontoret Legekontoret vil være stengt i forbindelse med skifte av elektronisk pasientjournal tirsdag og onsdag , Flatanger legekontor vil da ha legevakt for Namdalseid. Åpner for normal drift fra torsdag Ønsker du å skifte fastlege til en av legene på Namdalseid gjøre du det enklest på nettsidene til Helfo på Helfo.no eller fastlegekontoret telefon Med vennlig hilsen Endre Mølsleth Enhetsleder Glemt på venteværelset på Namdalseid legekontor. 1 par dame skinn hansker svart 1 par herre skinnhansker svart. Kommunestyre og fylkestingsvalg 2015 LISTEFORSLAG: Partier/de som stiller liste informeres om at listeforslaget må være mottatt av Namdalseid kommune v/valgstyret innen kl tirsdag 31. mars 2015 Namdalseid 13. januar 2015 Valgstyret Namdalseid Senterparti Møte mandag 9. mars 2015 på Lyngen fjordhotell Kl : Nominasjonsmøte kommunevalg Kl gruppemøte med politiske saker til formannskap og kommunestyret. Velkommen -enkel servering Nominasjonskomite/styret/ gruppeleder Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Lag og foreninger Klubbmesterskap og premieutdeling Arrangeres lørdag 7. mars i lysløypa. Påmelding fra kl Start kl Startkontingent kr. 20,-. Alle aldersgrupper. Klubbmesterskapet gjennomføres ved at det vil bli 3-4 løyper med ulik lengde. Det er valgfri løype og stilart. Fellesstart med tidtaking for hver løypelengde. Etter målgang blir det premieutdeling for klubbmesterskapet og for karusellrennene i vinter. Gratis pølse m/brød, saft og kaffe. Arrangør: Namdalseid idrettslag Vålåvassrennet Arrangeres lørdag 14. mars. Løypa er ca. 20 km med drikkestasjon ved Vålåvatnet. Start ved Sprova grendehus. Trimklasse kl Konkurranseklasse kl Mål ved Solhaug grendehus. Matsalg. Gavepremier trekkes på startnummer. Startkontingent kr 100,-, familie kr. 200,-. Arrangør: Sprova idrettslag og Namdalseid idrettslag. Studiearbeid i 2015 Styret i laget foreslår følgende tema for 2015: Pilfletting. Kurs med lærer. Uke 23. Dyrking av urter/smågrønnsaker. (evt. dyrking i benker). Kurs uten lærer. Tidlig vår. Se foredrag om temaet i annen annonse fra Hageselskapet i Melkrampa. Varmkompostering. Kompostering av matavfall. Kurs uten lærer. Deltakerne må ordne egen binge. Oppstart ikke avklart. Alle studieringene må vare i minst 12 timer. Vanligvis overskrider ikke kostnadene tilskuddet vi får fra Studieforbundet Natur og miljø. Evt. lærebøker må deltakerne koste selv. Hageselskapets oppsett på studieringer er kun forslag, er det interesse for andre temaer kan dette diskuteres. Interesserte melder fra til studieleder Sollaug Kolstad, tlf Årsmøte for idrettsåret 2014 Namdalseid Idrettslag avholder årsmøte på Solhaug Grendehus, onsdag 11. mars 2015 kl Vanlig årsmøtesaker. Enkel servering. Vel møtt! Styret NIL Basar Tøtdal velforening inviterer til basar i Tøtdal forsamlingshus lørdag kl Tombolasalg, åresalg, loddsalg/ trekning på bøker. Gratis kaffe, te og saft med enkel matservering Ønsker dere alle velkommen til en uhøytidelig koslig ettermiddag sammen med oss. Overskuddet går til forsamlingshuset. Tøtdal velforening Temamøte om dyrking av urter og grønnskaker Hei alle hageinteresserte, både medlemmer og ikke-medlemmer. Vår og såtid nærmer seg! Hageselskapet Namdalseid arrangerer temamøte om dyrking av urter og grønnsaker. Toril Skogaker Holm gir oss tips og inspirasjon. Møtet forgår på Solhaug grendehus torsdag 12. mars kl Kaffespleis og loddsalg. Velkommen! Styret Side 8

9 «ALL YOU NEED IS LOVE» Lørdag 18. april 2015 i Namdalseid samfunnshus Namdalseid Songlag presenterer kavalkade, arrangert av Tor Halvard Nilsen, som også medvirker som dirigent, sanger og forteller. Kl med kaffesalg. Kl med fest. Dans til «Gudmund å dæm»! Skjenkebevilling, 18 års grense. Forhåndssalg av billetter på Sentrum Auto. Publikum oppfordres til å kle seg i tidsriktige klær, tallet. Songlaget skal ut på mini-turnè med -kavalkade! Namsos Kulturhus, torsdag 23.april 2015 kl Billettsalg på Velkommen på lørdagskafé 7. mars med bygdekvinnelaget! Det blir åpen kafé mellom klokka og i ungdoms- og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. I mars er det bygdekvinnelaget som arrangerer. Det blir kaffesalg, og kl vil Siri Bruem fra Norges Bygdekvinnelag fortelle som det internasjonale engasjementet i bygdekvinnelaget og om sin tur til Mosambik i forbindelse med kvinneprosjektet. Inntektene fra kaffesalget går til kvinneprosjektet i Nampula nord i Mosambik. Kom innom for en trivelig prat og hør om det spennende og nyttige arbeidet bygdekvinnelaget gjør i Mosambik! Det blir også aktiviteter for barna. Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid. Husk kontanter! Side 9

10 Lag og foreninger inviterer til medlems- & gruppemøte mandag 9. mars, fra kl 19:00 på møterom Alhusen Kl 19:00 Medlemsmøte - Valgprogram for Endelig vedtak. - Valg av valgkamputvalg og forhandlingsutvalg Salg av Morfars kjekssjokolade Håndball gruppa vil komme ut i bygda for å selge morfars kjekssjokolade i ukene Tar kun kontanter! (60 kr. boksen) Disse er kjekke til påsketuren! Kl 20:30 Gruppemøte - Saker til formannskaps- og kommunestyremøte. Mvh Styret/gruppeleder Årsmøte holdes på Raustua på helsetunet mandag 23. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Alle velkommen. Sanitetsforeninga. Innkalling til årsmøte i Vesterfjellet hytteeierforening Sted: Solhaug grendehus Tidspunkt: Torsdag 5. mars kl Sakliste : 1. Åpning 2. Godkjenning av sakliste. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Årsmelding. 5. Økonomi. 6. Innkomne forslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. 9. Servering. Vi fortsetter med medlemsmøte: Jon Rannem kommer og innformerer om: Eiendomsoverdragelse av fritids eiendom. Leder Nils Brørs innformerer om nødplakat for hytta. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til møte på Solhaug grendehus Styret. Vinnere av uttrekkspremie (refleksvest) for adventstrimmen er; Uke 1: Oddbjørn Elden Uke 2: Jasmin Brørs Bergene Uke 3: Halvor Derås Uke 4: Vilde Kaldahl Stenseth Mvh. Trimgruppa Gevinster til tombola Solhaug grendehus Solhaug grendehus skal ha sin årlige tombola i slutten av april og i den anledning ønsker vi oss gevinster. Har du noe du ønsker å bidra med, tas dette imot med stor takk! Gevinstene kan leveres hos Tove Fossland eller Geir Modell, hjemme eller på Kommunehuset eller hos Vigdis og Brynjulf Gystad. Vi kommer tilbake med dato og tidspunkt for tombolaen i neste nr. av Melkrampa. Solhaug grendehus Side 10

11 Statland menighetsråd Vi takker for pengegavene vi fikk til ny-orglet. Menighetsrådet har ført over kr 50000,- til Namdalseid Kirkelig fellesråd, det meste var frivillige gaver fra private, næringslivet og foreninger. HJERTELIG TAKK! Mvh Statland Menighetsråd v/ida Alte Annonser Kjøp DVD DVD fra Songlaget og barnekorets førjulskonsert 2014, kan nå bestilles! Send epost til; Kr. 150,- pr stk. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt. Følg Altin Bygg på Facebook Hjertelig takk Hjertelig takk for all deltagelse, blomster og pengegaver til LHL Namdalseid i forbindelse med Halldis Anzjøn sin bortgang og begravelse. Hilsen familien. Ledig leilighet i Sentrum Trivelig leilighet med tre soverom ledig for utleie. Ta kontakt med Keziah Anzjøn på tlf Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Minibussen har karaoke-anlegg. Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for mars 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Mandagskaffe på Alderspensjonatet på Statland alle mandager kl Pårørendekaffe v/n.eid. Helsetun kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Leseombud, møte biblioteket kl Onsdagsklubben kl på Dagsenteret Lørdagskafe i u/e-senteret kl Klubbmesterskap i lysløypa kl Isfiske på Meungan kl Årsmøte i Solhaug grendehus kl. 20. Nominasjonsmøte kl og gruppemøte kl i N.eid.SP, Lyngen fjordhotell 10 Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Kurs i Babysang på Gammelbiblioteket kl Årsmøte i NIL på Solhaug kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Slektsforskningstreff kl Temamøte i Hagelaget, Solh. kl Vålavassrennet, med start fra Sprova grendehus. Trimklasse kl og konkurranse kl Medlems- og gruppemøte i N.eid AP kl på Alhusen Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Dagsenteret Årsmøte LHL på U/e -senteret kl Basar v/ Tøtdal velforening kl i Tøtdal forsamlingshus. 23 Årsmøte i Norske kvinners sanitetsforening, kl på Rødstua på helsetunet. 24 Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Kurs i Babysang på Gammelbiblioteket kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Slektsforskningstreff kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Glada'n 6.juni 2015, - en gla' lørdag MIDT i "Friluftslivets år"! Gladagsløpet går igjennom bodplassen som i fjor. NYHET: Pris til beste utkledning, gjelder alle startklasser! Det blir NM i støvvelkast, forskjellige dyr å se, aktiviteter, tradisjonell matservering, musikk, sang og glede! Vi oppfordrer lag, foreninger, bedrifter og private til å markere «Friluftslivets år» på en eller annen måte. Det kan være med aktiviteter, dekor av stand eller bekledning for å nevne noe. Kom og presenter ditt produkt denne dagen, og bestill bodplass allerede nå! Har du spørsmål om bod- og standplass eller ønsker å bestille? Ta kontakt med Odd Harald Aas, tlf / Har du lyst til å bidra med underholdning eller annet denne dagen? Da ønsker vi å høre fra deg! Kontakt Elin Måøy tlf / Vi hører gjerne fra deg om du har andre spørsmål eller tilbakemeldinger! -Gla' hilsen fra komiteen-

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 16 Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums.

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur I N F O R M A S J O N F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 6 Forhandlinger om framtidig kommunestruktur Forhandlingsutvalget for kommune er fornøyd med prosessen fram til signert intensjonsavtale

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

17. mai på Namdalseid

17. mai på Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kl. 09.30 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 13.50 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 19.00 17. mai på Namdalseid

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 4 Velkommen til utstilling KOMMUNALE MØTER: 21. august: Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Trebitmerra og Feppeldaill`n

Trebitmerra og Feppeldaill`n N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 3 Trebitmerra og Feppeldaill`n KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. mars Eldreråd 12. mars KRMNF 12. mars Planutvalg 13. mars Kontrollutvalg 13.

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Inngang: kr 200,- Servering kr 50,- Alle er hjertelig velkommen!

Inngang: kr 200,- Servering kr 50,- Alle er hjertelig velkommen! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 4 Krafttak mot kreft KOMMUNALE MØTER: 11. mars: Eldreråd 11. mars: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12. mars: Planutvalg

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft Y T T N Y T T F R A N A M D N Y N N N N N A L S E I D F E B R U A R NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE FEBRUAR 07 Fargerik kulturuke for ung skaperkraft KOMMUNALE MØTER: Kommunestyre 01.02.07 Formannskap 22.02.07

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Li-Nytt EIENDOMSSKATTELISTENE LEGGES UT 27. FEBRUAR

Li-Nytt EIENDOMSSKATTELISTENE LEGGES UT 27. FEBRUAR Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Ivrige utøvere i minikarusellen

Ivrige utøvere i minikarusellen NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MARS 2011 Ivrige utøvere i minikarusellen KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 15. MARS ELDRERÅDET 14. MARS KOMM. RÅD FOR MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 14. MARS PLANUTVALG 16. MARS FORMANNSKAPET

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5. Bosetting og integrering av flyktninger

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5. Bosetting og integrering av flyktninger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5 Bosetting og integrering av flyktninger Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Flyktningesituasjonen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår.

Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 15 Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Siv Randi Kolstad, historiefaglig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 4 Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst KOMMUNALE MØTER: 4. november Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar Formannskap 23. januar Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 48 23.-29.11.2015 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsvei 15 5231 Paradis Besøk oss på www.bergen.steinerskolen.no og Facebook Kjære alle sammen! På vegne av julemarkedskomiteen

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Kunst og kultur i SFO i vinter

Kunst og kultur i SFO i vinter NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Kunst og kultur i SFO i vinter 2011 KOMMUNALE MØTER: KONSTITUERING NYTT KOMMUNESTYRE 20. OKTO- BER ELDRERÅD 31. OKTOBER KOMM.RÅD MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 31. OKTOBER

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Li-Nytt. Sørli bibliotek blir stengt torsdag 8. september og 22. september. Lierne folkebibliotek

Li-Nytt. Sørli bibliotek blir stengt torsdag 8. september og 22. september. Lierne folkebibliotek Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program våren 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som du forstår satses det høyt og selveste Anita Skorgan vil

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Åpningstider miljøstasjonen KOMMUNALE MØTER:

Åpningstider miljøstasjonen KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 29. april: Ungdomsråd 29. april: Eldreråd 29. april: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30. april:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 47 16. - 22.11.2015 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsvei 15 5231 Paradis Besøk oss på www.bergen.steinerskolen.no og Facebook Fremblikk: 20.11. Opprigging til Julemarkedet Fra

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer