Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa Shoot og Musikkvideoskolen er noen av de som byr på musikalske- og visuelle møter. Vrimmel-festivalen 2013 besøker i år kommunene i Midtre- Namdal. Dette er en spennende kulturfestival der barn og unge får oppleve et mangfold av kunst- og kulturproduksjoner ved sin skole og i sitt nærmiljø. Her er det barn og unges kunstneriske opplevelse som skal stå i sentrum. Festivalen er et tilbud gjennom den kulturelle skolesekken der en, gjennom to uker i månedsskifte oktobernovember, får besøk av kunstnere og kulturformidlere innen et bredt spekter av kunstuttrykk som musikk, dans, film, litteratur og visuell kunst. Kulturuka er i år en del av Vrimmelfestivalen. Noen av tilbudene vil også være åpne for alle innbyggerne, og delvis også foregå på kveldstid. Fylkeskommunen, som arrangør, oppfordrer nå kommunene til å koordinere Vrimmelprogrammet med andre planlagte lokale kulturtiltak i samme tidsperiode. Kulturkontoret, som lokal koordinator, ønsker slik en oversikt over lag og foreninger sine planlagte arrangement og opplæringstiltak i ukene 44 og 45 i høst (28. oktober til 9. november). Mange flinke kunstnere vil være i Namdalen i denne perioden, og flere av disse kan også med fordel benyttes i samarbeid med lokale lag og foreninger. Ta kontakt med kulturkontoret om du/dere har konkrete planer om aktiviteter eller ønsker å diskutere en idè om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid i lokale bedrifter eller i andre sammenhenger, der kreativitet, nytenking eller skapende prosesser er viktig. For mer informasjon se: KOMMUNALE MØTER: Formannskapet har møte 22. august og politisk møterunde starter 10. sept Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent kl

2 Ordførerens spalte August siste sommermåned nyt den! Mens noen av oss har avsluttet ferien, noen er midt i og noen har den til gode, før arbeidsdagene tar til igjen av gammel vane, så er det nok noen som er mer spent på hva som møter dem i løpet at august måned. Jeg tenker på de av dere som skal starte i første klasse på skolen nå i høst. Det er bare å glede seg, for det blir nok fine og artige skoledager for dere, enten dere skal starte på Namdalseid eller Statland skole. Hver høst og august er det også starten på et nytt barnehageår og mange glade småbarn vil få sitt første møte med barnehagetilbudet i kommunen. Ønsker alle skoleelever og barnehagebarn lykke til med skole- og barnehageåret 2013/2014. Et vellykket Sommeridyll 2013 ble gjennomført på Åsneset først i juli, etterfulgt av Rock on the dock og det rusfrie arrangementet Molorock, som også denne gangen ble flotte arrangement, alle i regi av dyktige arrangører som gjerne vil gjøre noe positivt for både lokalbefolkningen og tilreisende. August fortsetter med arrangement som forhåpentligvis vil samle mye folk. Molomarkedet på Statland er blitt et arrangement med kvalitet, som har besøk av hundrevis av mennesker fra fjern og nær. Samtidig markerer Namdalseid bygdekvinnelag sitt 80-års jubileum, et arrangement i regi av driftige jenter/kvinner, og jeg håper mange tar seg tid til å besøke arrangementet. Liker du friidrett med løp hopp og kast utført av barn og unge i alderen 8-19 år, ja da kan Eideleikan 2013 være ditt arrangement. Jeg regner med denne utgaven av Melkrampa vil ha ytterligere informasjon om tid og sted for disse og andre arrangement i august. Ytterligere informasjon om Stortingsvalget 2013 med bl.a informasjon om manntall og forhåndsstemming vil du også finne i denne Melkrampa. Selv om elgjakta ikke starter før i september så er det i disse tider muligheter for mange fine opplevelser i hele vår kommune når det gjelder muligheten for å se rådyr, hjort og elg. Og hvis du kan holde på en hemmelighet så er det mye stor og fin elg på strekningen Stakksete Buvarp, hvor elgoksene til tider er mange og store, okser med både 12 og 16 spir er observert. Så kjør deg en tur i kveldinga så kan det hende du får napp. Apropos napp. Det er svært gledelig å registrere at fiskesesongen i våre lakseelver er utvidet. Godt fiske og nådd yngel- og gytebestand er grunnlaget for utvidelsen. Jeg vil her berømme Lyngenfjorden lakseråd for godt arbeid. Lyngenfjorden lakseråd har representanter fra sjølaksfiskerne, representanter fra lakseførende elver i Namdalseid samt fra elvene Bogna og Aursunda i Namsos kommune i tillegg til Anton Rikstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Som Namdalseid kommunes representant i lakserådet siden 2003, er det betryggende å registrere at rådets hovedmål er å bevare en bærekraftig laksebestand fremfor uttak og fisketid. Godt langsiktig og strategisk arbeid har her gitt resultat, med god faglig bistand også fra lakserådets sekretær Geir Modell i Miljø og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal samkommune. Det er ellers tid for bærplukking for den som ønsker å hente heim litt gratis syltetøy Ha en fortsatt fin sommer! Ord på veien: Mennesker er laget for å bli elsket. Ting er laget for å bli brukt. Ikke rart det er kaos i verden, når mennesker blir brukt og ting blir elsket. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som endes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm miljoland Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Stortings- og Sametingsvalget 2013 Forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune Innenriks forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune skjer i perioden 12. aug. 6. sept., jfr. valglovens 8-1. Valgstyret i Namdalseid kommune har bestemt, jfr. valgforskriftens 24, at ordinær forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune skjer på Servicekontoret i perioden 12. aug. 6. sept. i Servicekontorets åpningstid kl , samt lørdag 31. august. kl Valgstyret har videre bestemt, jfr. valgforskriftens 25, at forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner i Namdalseid kommune skjer på Namdalseid helsetun fredag 6. sept. kl Ambulerende stemmegivning: I hht. valglovens 8-3, kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme eller forhåndsstemme ved helse-/ sosialinstitusjon, avgi forhåndsstemme der de bor. Frist for ambulerende stemmegivning er satt til tirsdag 3. september innen kl og henvendelsen skjer til Servicekontoret på tlf Steinar Lyngstad Leder i Valgstyret Side 4

5 Kommunal informasjon Står du i manntallet? For at du kan stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2013 må du stå i manntallet. Står du i manntallet? Manntallslistene for Namdalseid kommune ligger ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen og Nerbutikken AS fram til valgdagen 9. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet. For at du kan stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2013 må du stå i manntallet. Manntallslistene for Namdalseid kommune ligger ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen og Nerbutikken AS, fram til valgdagen 9. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. fra, eller om du vil forhåndsstemme. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført, eller utelatt i manntallet i kommunen, kan du be om at valgstyret retter opp feilen. Dersom Kravet du skal mener være at skriftlig du selv, eller og begrunnet, noen annen og uriktig sendes er blitt Namdalseid innført, eller utelatt kommune, i manntallet i kommunen, Valgstyret, kan Gløttvegen du be om at 2, valgstyret 7750 Namdalseid. retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Namdalseid kommune, Valgstyret, 7750 Namdalseid. Steinar Lyngstad Leder i Valgstyret Side 5

6 Lag og foreninger LØRDAG 24. AUGUST Bodene er åpne fra Tilbud om parkering ved Kristensen Transport med gratis buss til molo n! Vi har betalingsterminal. Salg av kvalitetsprodukter fra bodene. Salg av Fiskekaker, Fiskesuppe, Rømmegrøt m.m. Kystvakta, Redningsskøyta og Foldafjord kommer. Loddsalg med mange flotte premier. Musikalske innslag med lokale talenter. Namdalseid Songlag. FunBallz og hoppeslott Midt-Norsk VM i Pælming mm. Fra kl i Musikkhallen: Kaffeslabberas/gjensynstreff Underholdning Plattdans på Molo n fra : «Vi Menn & Tora» spiller. Skjenkebevilling. Inngang kr 200/ 250, før/etter kl 22. Velkommen! Arr.: Statland Vekst Side 6

7 Lag og foreninger Fotball høsten : G 11 Namdalseid-Steinkjer 2. KL G 13 Namdalseid-Steinkjer 2. KL : J 11 Namdalseid-Nessegutten. KL : J 14 Namdalseid-Bangsund. KL : G 14 Namdalseid-Fram. KL : Damer Namdalseid-Leksdal. KL : G 11 Namdalseid-Egge. KL G 13 Namdalseid-Røra. KL J 14 Namdalseid-Grong. KL : J 13 Namdalseid Namsos. KL : J 11 Namdalseid-Egge 2. KL : Menn Senior Namdalseid-Harran. KL : G 14 Namdalseid-Steinkjer. KL : G 13 Namdalseid-Beitstad/Kvam. KL J 14 Namdalseid-Overhalla. KL : G 11 Namdalseid- Inderøy 2. KL : J 13 Namdalseid-Flatanger. KL : J 11 Namdalseid-Steinkjer. KL Damer Namdalseid-Nessegutten. KL : Menn Senior Namdalseid-Sørlia. KL J 13 Namdalseid-Gullvikmoen. KL : G 14 Namdalseid-Lånke. KL : J 14 Namdalseid-Bangsund/Spillum. KL : G 13 Namdalseid-Inderøy 2. KL : Menn Senior Namdalseid-Kolvereid. KL : J 11 Namdalseid-Nessegutten 2. KL : G 11 Namdalseid-Sparbu. KL G 13 Namdalseid-Steinkjer. KL : J13 Namdalseid-Rørvik 2. KL : G 14 Namdalseid-Hommelvik. KL : J14 Namdalseid Hållingen 7er. KL NIL fotballgruppa LOPPEMARKED Lørdag 24. og søndag 25. august 2013 holder Bygdekvinnelaget LOPPEMARKED på Solhaug Grendehus, begge dager mellom klokka og NB! Kun kontantsalg. Det blir også kaffesalg. Velkommen på loppemarked! Vi ønsker oss fortsatt flere lopper, og vi tar imot; kopper & kar, klær & tekstiler, bøker & leker, verktøy & møbler, - og alt mulig annet som er i noenlunde god forfatning. Har du noen saker du kan avse: Putt de i ei eske, teip igjen eska og lever den til Anette Liseter (som kan kontaktes på mobil: ) og Gudny Sverkmo (tlf.: ) eller lever direkte på Solhaug fredag etter kl Inntekten fra loppemarkedet vil bli brukt til en markering av Bygdekvinnelagets 80-årsjubileum, som vi vil invitere alle kommunens innbyggere til å delta i. Arr: Namdalseid Bygdekvinnelag Side 7

8 Lag og foreninger NAMDALSEID IDRETTSLAG, FRIIDRETTSGRUPPA innbyr til 5. stevne i NA - karusellen EIDELEIKAN på Namdalseid Idrettspark søndag 18. august 2013, kl Klasser: Jenter og gutter 8 19 år Øvelser: J/G 8-10 år 60 m., lengde, liten ball J/G år 60 m., 600 m., lengde, kule, spyd J/G år 60 m., 600 m., lengde, høyde, kule, spyd J/G 15 år 100 m., 2000 m., lengde, høyde, kule, spyd J/G år 100 m., 3000 m., lengde, høyde, kule, spyd Funksjons- og bevegelseshemmede: Tilrettelagte øvelser i hht. aldersklassens øvelsesutvalg år: En startkontingent og en premie for alle tre øvelsene (Full premiering!) år: Halv premiering. 15 år og eldre: 1/3 premiering. Startkontingent: 8 10 år: kr. 100,- (uansett om en deltar i en eller tre øvelser) år: kr. 70,- pr. øvelse år: kr. 80,- pr. øvelse NB! Startkontingenten faktureres i etterkant av stevnet Garderobe: Namdalseid skole Påmeldingsfrist: Online påmelding for hver enkelt øvelse innen 14. august 2013 på https://minidrett.nif.no/login For ytterligere info ring Gunnhild Kaldahl på tlf.: Side 8 INGEN ETTERANMELDING PÅ STEVNEDAGEN!!!!!

9 Lag og foreninger NAMDALSEID MUSIKKLAG INFORMERER OPPFRISKNINGSKURS HØSTEN 3 kvelder med uformell moro tørr du ta sjansen?? Onsdag 21. august kl i Lissalen I år som i fjor satse vi på å få DEG som har spilt i korps for noen/flere år siden, og kunne tenke deg å være med på å bygge musikklaget til nye høyder, om å melde deg på oppfriskningskurs! Dette er veldig uformelt, men det gir en myk overgang til korpset. I fjor fikk vi 4 nye medlemmer via kurset. Vi trenger spesielt treblås klarinetter, fløyter og saxofoner og småmessing kornett, trompet. Interesserte kan kontakte Monika på telefon nr Kløverongan Juniorkorps TAKKER FOR ALL STØTTE sesongen 2012/2013, og spesielt de som har kjøpt lodd til kakelotteriet. Vinnerne ble: Tuppa Lie, Nina Damås, B. Aunbakk, Aase Marie Sæther, Svanhild S. Elden og Bodil Kaldal Namdalseid Musikklag TAKKER FOR ALL STØTTE sesongen 2012/2013 Vinnerne av Baillslæppet: premie verdi kr. 5000,- Berit Bjerkem premie verdi kr. 3000,- Pia Mølsleth premie verdi kr. 1000,- Laila Berre premie verdi kr. 500,- Anette Liseter premie verdi kr. 500,- Silje Helland premie verdi kr. 300,- Hundseth Mølle premie verdi kr. 300,- Inger Brattgjerd premie verdi kr. 300,- Lars Helbostad SESONGSTART: Torsdag 29. august i Namdalseid samfunnshus Aspiranter (1. års) kl Juniorer ( års) kl Voksne ( år) kl Side 9

10 Lag og foreninger Gladagstrekning hos Namdalseid Jeger og fiskarlag! Trekkinga av vinnerne av vårt loddsalg på Glada`n, og de heldige vinnerne er : Kim Torkild Lyngstad - Stolsekk Vegard Vanebo - Tursett Tor I. Hallås - Multitang Rune Mølnå - Peltor hørselvern Tom Arild Hanssen - Våpenfutteral Ola Rune Elden (Espen) - 1 serie på lerduebanen Joakim Brørs - Serie på løpende elg Svein Heggdal - Hjortejakt Vinnerne kan kontakte enten Svein Heggdal eller Stian Furre skyteprøver for storviltjakta 2013 Fjell arrangeres torsdagene til og med 5. september. I tillegg mandagene 19. og 26. august, samt 2. og 9. september. Alle kvelder Salg av ammunisjon og kaffe! Arr. Namdalseid og Lyngen skytterlag skyteprøver arrangeres på fredager til og med 6. september. Tid: I tillegg lørdagene 24. og 31. august og 7. september fra kl Salg av ammunisjon og kaffe! Arr.: Namdalseid og Lyngen skytterlag/ Namdalseid Jeger og Fisk Lagmesterskap for både barn og voksne Lagmesterskap for barn og voksne avholdes 22. august fra kl på Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Namdalseid og Lyngen skytterlag Side 10

11 Annonser Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaoke-anlegg. For andre turer, se vår hjemmeside Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for august 2013 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Gudstjeneste m/ nattverd i Namdalseid kirke kl Eideleikan kl Sesongstart Namdalseid songlag Lagmesterskap for barn og voksne på kl Molomarked Statland Loppemarked på Solhaug grendehus kl Gudstjeneste i Namdalseid kirke, 50- årskonfirmanter, kl Loppemarked på Solhaug grendehus kl Formiddagskaffe på biblioteket kl Sesongstart Kløverungan juniorkorps og Namdalseid musikklag Forhåndsstemmegivning for Stortings- og Sametingsvalg på Servicekontoret i perioden 12. august til 6. september kl Servicekontoret er også åpent for forhåndsstemmegivning lørdag 31. august kl

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER JULI/AUGUST 2014 UTGIVELSE 225

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER JULI/AUGUST 2014 UTGIVELSE 225 G O D S O M M E R A K T I V O G Å P E N HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER JULI/AUGUST 2014 UTGIVELSE 225 www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Ingen møter

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer