Elever ved musikklinja lager egen konsert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elever ved musikklinja lager egen konsert"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan nå se fram til å høre unge tolkninger av Neil Youngs kjente og mindre kjente klassikere, her på Namdalseid. Dette henger sammen med at Julie Sæther Laupstad på nyåret fikk ideen til å lage en egen konsert basert på sanger av sin favorittartist. Hun er i år avgangselev ved musikklinja ved Olav Dunn vgs, og fikk med seg klassekameraten Einar Jòhannsson som medspiller, og da var prosessen i gang. Sammen skal de nå finslipe en times konsertprogram basert på et bredt utvalg av Neil Young sin musikk. Julie er fasinert av Young sin store produksjon gjennom 40 år, som spenner over flere genre og tema. Og det er kombinasjonen av hans karakteristiske stemme, flotte tekster og energiske gitarspill som hun mener er magisk. På tross av at mye av materialet er laget for lenge siden, mener Julie at tekstene fortsatt er aktuelle for oss i dag. Dessuten er hans kjennemerke med god gammel gitarbasert rock og visesang et uttrykk hun kjenner stor tilknytning til. Begge musikkelevene synes det er spennende og artig å bruke vårdagene til innøving av musikk, og gleder seg til å invitere til konsert på gammelbiblioteket like over påske. (Se egen annonse). Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd og eldreråd 28. april Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28. april NAMDALSEID KOMMUNE Formannskapet 9. april og Namdalseid april Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til hver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommunens nettside: Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Kommunereformen hva mener innbyggerne? Du lurer vel kanskje på om det kom inn noen penger i forbindelse med at alle Namdalseidbygger i Amerika i 1914 ble oppfordret til å gi penger til bygging av ny alderdomshjem for bygdens fattige, som jeg skrev om i marsutgaven av Melkrampa? Jeg trengte ikke å lete lenge for å finne det, for gjennom mitt medlemskap i Beitstaden historielag fikk jeg også historielagets Årsskrift 2014, og der har Hans Ola Tinglum skrevet om nettopp dette. Her skriver han at det ble samlet inn 292 dollar som ble sendt til Namdalseid kommune i Omgjort i norske kroner ble det ut fra datidens dollarkurs nesten kr. Heradsstyret vedtok at pengene skulle brukes til innkjøp av inventar. Har du lyst til å lese mer, finner du det og mye annet i vårt rikholdige utvalg av bøker og tidsskrifter i kommunens hovedbibliotek på kommunehuset. Hva mener innbyggerne Kommunereformen har det vært skrevet mye om tidligere, og hittil har en oppnevnt kommunekomite arbeidet med spørsmålet. Status for komiteens arbeid og forslag til videre prosess var oppe til behandling i kommunestyret i februar. Nå er tiden kommet for å invitere deg som innbygger til både å kunne mene noe, og samtidig få informasjon om selve reformen og arbeidet så langt i egen kommune. Du finner annonsen i Melkrampa. Her legges det opp til 4 møter rundt om i kommunen. Du møter selvsagt der det passer deg best, og både komiteen og jeg håper mange tar turen til disse møtene. Innholdet i regjeringens bebudede melding om nye oppgaver til kommunene, samt resultatet av en spørreundersøkelse som er gjort også i Namdalseid kommune i regi av bl.a. fylkesmannen og KS, får du også høre om på møtet, i tillegg til at vi er interessert i å høre hva du mener. I mange politiske prioriteringer og vedtak legger man til grunn viktigheten og innholdet i vedtaket i et langsiktig perspektiv. Slik vil det så absolutt være når det gjelder ny kommunestruktur. Det er over 50 år siden forrige store endring i kommunestrukturen og Statland ble en del av Namdalseid kommune. Jeg tror det vil gå mye mer enn 50 år til dette spørsmålet dukker opp igjen når nye kommuner er etablert som følge av den pågående kommunereformen. Vi må altså rigge oss på den måten vi tror er best for dagens og kommende generasjoner. Jeg innrømmer at jeg er bekymret for følgene av en slik reform. Uavhengig av den kommunestrukturen Namdalseid kommune vil bli en del av, så er jeg redd for at større og færre kommuner vil føre til økt sentralisering. Lokaldemokratiet vil også bli utfordret på grunn av avstander og færre politikere i styre og stell. Derfor blir det viktig med kloke beslutninger også i denne saken. Ny reguleringsplan Opprydding og sikringstiltak etter raset på Statland fortsetter. Det har vært en tidkrevende prosess, mye på grunn av sentrale krav til sortering og behandling av det som tas opp av sjøen ved mudring og fjerning av bygninger. Men det skjer endringer hver dag og forhåpentligvis vil alt arbeidet være ferdig i løpet av våren. Kommunen har bedt om og fått innspill til fremtidig bruk av området, og vil sette i gang en prosess som omhandler ny reguleringsplan for området. Oppstart av denne prosessen vil bli kunngjort på normal måte. Forslaget som legges ut på høring vil inneholde de innspill vi så langt har fått, i tillegg til at det selvfølgelig også underveis i høringsprosessen vil være åpent for nye innspill og forslag. Mer informasjon vil etter hvert komme både i Melkrampa, på hjemmesiden vår og på Facebook. Vår! Vi er ellers velsignet med flott vårvær. Snøfattig denne vinteren også så langt, så det vil vel etterhvert bli slutt på å snakke om snøen som falt i fjor. Ønsker alle en fin påske uansett vær og føre! Ord på veien: Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt eget samtykke. (Eleanor Roosevelt) Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Lisbeth Lein, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Kveldsåpent til kl første tirsdag i måneden. Bibliotekets e-postadresse: namdalseid.kommune.no Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og Psykisk Helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent hver onsdag i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Namdalseid kommune inviterer til åpne informasjonsmøter om Kommunereformen Sommerarbeid for ungdom 2015 Hva er viktig for lokalsamfunnet vårt i framtida? For å høre hva framtidas innbyggere mener om kommunereformen, arrangerer Namdalseid ungdomsråd med hjelp av Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag, en temadag. Viktige spørsmål: Side 4 Hva er en bra kommune? Fordeler/ulemper med å slå seg sammen med andre kommuner? Mandag 20. april 2015 kl storsalen i Namdalseid samfunnshus Onsdag 22. april 2015 kl i Solhaug grendehus, Solhaug Mandag 27. april 2015 kl , på Lyngen Fjordhotell, Sjøåsen Onsdag 29. april 2015 kl i gymsal Statland skole, Statland Program: Informasjon om kommunereformen Status i arbeidet i Namdalseid kommune Hva mener du - gruppearbeid Oppsummering og veien videre ENKEL SERVERING VELKOMMEN! Arr: Namdalseid kommune v/komite kommunereform. Kommunereformen UNGOMMENS MENIG ER VIKTIG Hvem inviteres? Ungdomsskoleelever i 9. og 10. klasse, samt ungdom i videregående skole. Tid: Fredag 24. april Sted: Namdalseid samfunnshus Namdalseid kommune har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning, og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, forefallende arbeid i bygningsdriften etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Det legges også vekt på evt. tidligere erfaringer fra jobb i kommunen. Søkere på plenklipping må helst ha førerkort. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, kommune.no innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf /

5 SKOLERUTE 2015/2016 FOR BARNEHAGENE OG GRUNNSKOLEN I NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST: Skolestart for elevene mandag 17. august 11 dager SEPTEMBER: 22 dager OKTOBER: Høstferie mandag 05. fredag 9. oktober 17 dager NOVEMBER: Fri for elevene fredag 27. november 20 dager DESEMBER: Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14 dager HØSTHALVÅRET 84 dager JANUAR: Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar 20 dager FEBRUAR: Vinterferie mandag 22. februar fredag 26. februar 16 dager Første skoledag etter vinterferien mandag 29. februar MARS: Påskeferie mandag 21. mars mandag 28. mars 17 dager Første skoledag etter påske tirsdag 29. mars. APRIL: Fri onsdag 13. april 20 dager MAI: Fri torsdag 5. mai, (Kr.h.f) og fredag 6. mai, fri mandag 16. mai (2. pinsedag) og 18 dager 17. mai JUNI: Siste skoledag tirsdag 21. juni 15 dager VÅRHALVÅRET 106 dager SUM SKOLEÅRET 2014/ dager Skoleruten har 190 skoledager for elevene med 5 dagers uke. Namdalseid skole og Statland skole har følgende 6 planleggingsdager der elevene har fri: Onsdag 12. august, torsdag 13. august og fredag 14. august, fredag 27. november, 13. april og onsdag 22. juni. Stjerten barnehage og Vangstunet barnehage har følgende planleggingsdager der barnehagen er stengt: Fredag 14. august, fredag 27. november, torsdag 23. juni, fredag 24. juni. I tillegg en planleggingsdag i februar. Temakveld om hukommelsessvikt Namdalseid kommune arrangerer åpen temakveld. Naboer, pårørende, venner og andre med relasjoner til personer med hukommelsessvikt er velkommen. Bodil Sætertrø kommer og holder foredrag. Tema for kvelden er informasjon om de ulike demenssykdommene, symptomer og kommunikasjon. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i underveis. Torsdag 30. april kl på Dåapma, møterom på kommunehuset. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med demenskoordinator Marte Skevik, tlf Aktiviteter på Dagsenteret i april Namdalseid kulturskole Påmeldingsfrist i kulturskolen for skoleåret 2015/2016 er 15. mai. Ny annonsering med påmeldingsskjema kommer i mai-utgaven. Skjema legges også ut på kommunens hjemmesider. Påmeldingsskjema blir også utdelt til alle skoleelever i kommunen. Mer informasjon kommer på påmeldingsskjemaet. Kulturskolerektor 07.4 kl strikkekaffe emne pjoning 21.4 kl bibliotekdag 28.4 kl tur til Sparkjøp og Verdal. Påmelding tlf innen Side 5

6 Frivilligsentralen Påskekafé tirsdag 31. mars Velkommen på påskekafé i «den stille uken»! Kom innom for å slå av en prat og ta en kopp kaffe! Åpningstid er kl Vi har som alltid kaffe, vaffel, kaker og smørbrød. Og denne dagen kan vi også friste med en påskekake! Siden det er skolefri får alle barn gratis saft og vaffel, og vi legger til rette for et lite hobbyverksted med tegning, fargelegging og påskepynt. Kanskje blir det noe underholdning også!? Følg med på frivilligsentralens facebookside og namdalseid.org for oppdateringer om arrangementet. Turkafé lørdag 25. april Ta deg en luftetur til Magnushuken (på Staven) lørdag 25. april mellom kl og Friluftslivets år er for alle, så bli med på vårt arrangement hvis du er mellom 0 og 100 år. Er du av de som har lyst til å prøve geocaching, men som ikke helt har kommet deg ut ennå? Eller kanskje du ikke har hørt om det før? Uansett så kan du benytte anledningen denne dagen! Det vil være noen tilstede som kan gi starthjelp for de som trenger det. Og det ligger cacher langs kulturstien så det er bare å sette i gang! Ta med deg godt humør og annet utstyr som du trenger. F.eks. noe å sitte på, mat og drikke. Vi serverer bålkaffe og smaksprøver på turmat laget i det fri. Dette blir en trivelig dag hvor du kan drikke kaffe, prate, gå på skattejakt langs kulturstien (geocaching), være med på kreativt verksted m.m. En variert dag for alle! Arrangør: Frivilligsentralen og trimgruppa Andre aktiviteter på Frivilligsentralen i april Åpen kafé på tirsdager Hver tirsdag har kaféen vår åpen mellom kl og Alle er hjertelig velkomne innom! Hos oss kan du få gode smørbrød av hjemmebakt brød. Vi har deilige vafler som du får med syltetøy eller ost. Og så har vi kaffebrød som bakes med glutenfritt mel. Seniorsurf Seniorsurf er et sosialt datatreff for alle over 55 år. Ta med pc en din og og kom på kaffe, kos og kunnskap! Vi treffes i ungdoms og eldresenteret annenhver torsdag kl Hver gang har vi et felles tema som vi går igjennom, og etterpå hjelper veilederne til etter beste evne. Vi oppfordrer også til å hjelpe hverandre. Slektsforskningstreff Slektsforskningstreffene tar pause i april. Neste gang blir torsdag 7. mai kl Tema: 9. april - digital postkasse 23. april - overføring av bilder fra kameraet til pc (ta med kamera og kabel). Side 6

7 Leseombud Er du glad i å lese? Vil du gi noe til andre? Bli leseombud! Et leseombud leser høyt for andre som ikke kan lese selv, men det er også så mye mer! Du er en historieforteller og en gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som tar med tilhørerne ut i verden. Alle leseombud får innføring og veiledning til hvordan komme i gang. Trenger du tips til hva som kan leses har vi det også, og biblioteket har bøkene. Ta kontakt med Monica for å få mer informasjon! Vi trenger flere veiledere til seniorsurf! Har du brukt data en stund og kan være med og hjelpe de som er ny? Har du selv lyst eller kjenner noen som vi kan spørre? Ta kontakt med Monica på telefon Etterlysning! Frivilligsentralen etterlyser bilder som viser aktiviteter i regi av frivilligheten i Namdalseid. Det kan være innendørs eller utendørs, med eller uten folk, fra i år eller tidligere år. Alle mulige motiv er lov, men husk å spørre de som er på bildet om de synes det er greit! Bli en turvenn! Vil du bil en turvenn for personer på institusjon og i omsorgsboliger på Namdalseid og Statland? Skap gode opplevelser ved å gå en liten tur i nærområdet, til frivilligsentralens kafé på tirsdager, til fredagskaffe på Raustu eller andre passende turer. Bildene vil bli brukt som illustrasjonsbilder, i kalender eller vist i andre sammenhenger som frivilligsentralen står bak. Vi håper på mange og varierte bidrag! Send bilder på epost til frivilligsentralen! Frivilligsentralen og helsetunet går sammen om denne ordningen. Kan du avse en stund et par ganger i måneden for å være en god turvenn? Ta kontakt med Monica Sotberg (tlf ) eller Marit Hatland (tlf ) for å få mer informasjon. Facebookgruppe Frivilligsentralen vil gjerne nå ut til alle som kan tenke seg å være frivillig innimellom når det passer. Noen ganger er det veldig kjekt å kunne sende ut en melding til potensielle personer og spørre «har du anledning til å hjelpe til et par timer den og den dagen?» For å få til dette har vi opprettet en facebookgruppe. Men vi trenger medlemmer i gruppen! Søk opp gruppen «Frivillige - Namdalseid frivilligsentral» og meld deg inn! Bidra når du har anledning! Holder du deg oppdatert? Frivilligsentralen publiserer informasjon om aktiviteter m.m. både på facebooksiden og på namdalseid.org. Følg med for å få med deg hva som skjer! Kontaktinformasjon til frivilligsentralen: Monica Sotberg - telefon Epost: Hjemmeside: Side 7

8 Lag og foreninger Hardføre roser for vårt distrikt Hageselskapet Nord-Trøndelag i samarbeid med lokallagene i Overhalla og Namdalseid ønsker velkommen til Solhaug grendehus søndag den 26. april 2015 kl Dag Lyngar, en av landets fremste eksperter på roser, vil snakke om hardføre roser for vårt distrikt. Han har også gitt ut rosebøker, fagartikler om roser, holdt foredrag og er også kjent fra TVserien Min hage. Besøk nettstedet: Inngang: Kr. 50,- for hagelagsmedlemmer og 100,- for ikkemedlemmer Som vanlig blir det servering, salg av Dags nyeste bok og loddsalg med mange grønne gevinster. Foredraget er åpent for alle. Er du ikke medlem, men melder deg inn i kveld, får du komme inn for medlemspris! Info om medlemskap får du på møtet. Arr. i samarbeid med Folkeakademiet Boka 100 av våre beste roser av Dag Lyngar selges på møtet for kr. 100,- SØNDAGSSKOLE Søndagsskolen i april flyttes til søndag 12. april. Ellers blir det samlinger 31. mai og 21. juni. Samlingene blir hjemme hos Margrethe og Helge Tore Høyland, kl Hjertelig velkommen! Søndagsskolen på Sjøåsen, NLM Skjærtorsdagsfest Skjærtorsdagsfest på Solberg bedehus kl Tale og sang. Bevertning. Velkommen. arr.tøtdal misjonsforening Side 8

9 Medlemsmøte i Pensjonistlaget Namdalseid senterparti onsdag 22. april 2015 kl i Lissalen Namdalseid samfunnshus Drøfting av saker til møterunden i mai. Velkommen inviterer til møte tirsdag 28. april kl på Lyngen fjordhotell. PROGRAM: Åpning med ord for dagen og sang. Foredrag av hørselskontakt. Mat med åresalg og sang. Quiz. Avslutning med sang. Hilsen styret i Pensjonistlaget St. Olavsloppet 2015 Namdalseid IL stiller også i år med lag til St. Olavsloppet! I år håper vi å få med enda flere enn i fjor. Etappene er fra 3 til 11 kilometer lange. Så lenge du kan jogge eller løpe kan du være med! Stafetten går over 4 dager. Den starter i Trondheim onsdag 24. juni og avsluttes i Østersund lørdag 28. juni. I forbindelse med stafetten skal vi organisere treninger. Treningene vil starte første tirsdag etter påske. Om du ikke kan være med på stafetten er du velkommen til å være med på trening likevel. Målet er å få flest mulig i aktivitet. Vi kommer i år til å ha to treningsgrupper. Terje Skogheim trener mosjonistene og Lars Eric Sæther trener de mer løpsvante. Treningene blir tirsdager kl Oppmøte friidrettsbanen ved Namdalseid skole. Bli med på denne legendariske stafetten du også! Ved spørsmål, ta kontakt med Carl Andrew Sæther mob: eller bli med i facebookgruppen vår: Namdalseid IL St. Olavsloppet. Se også Rocking in the free world Konsert med musikk av NEIL YOUNG med Julie Sæther Laupstad & Einar Jòhannsson onsdag 8. april kl på biblioteket Inngang kr 50,- Gratis for barn under 16 år - Enkel servering til alle Styret/gruppeleder Tombola på Solhaug grendehus 19. april Den årlige tombolaen på Solhaug holdes den 19. april fra kl. 13 til 16, ta med familien og kom! Det er forhåndssalg av lodd, med mange fine premier. Vi har tombola, katta i sekken og vi selger kaffe og kaker. Håper at så mange som mulig kan bidra med gevinster. Gevinstene kan leveres hos Vigdis og Brynjulf Gystad og Tove Fossland og Geir Modell (hjemme eller på kommunehuset). Har du ikke mulighet for å levere, kan vi komme og hente. Ta kontakt på tlf Velkommen til tombola! Mvh tombolastyret Årsmøtet i Namdalseid jeger- og fiskarlag Møtet blir avholdt onsdag 15. april på skytterhuset på Lyngen. Møtet starter kl Innkomne saker må være styret, ved Stig Andre Dahl, i hende minst 14 dager før møtet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til årsmøte! Side 9

10 Lag og foreninger Side 10

11 Lag og foreninger Friidrett våren 2015 Sesongen er like rundt hjørnet og vi begynner med trening for 2. klasse og oppover første tirsdag etter påske. Tirsdag 5. mai begynner friidrettstreninger for barnehagebarn og 1. klasse. For denne gruppen vil fokus være på lek, løping, hopping, balanse og koordinasjon. Dato Aktivitet på banen ved skolen Oppstart trening 2. klasse og eldre, og løpetrening for ungdom og senior (se egen info om St. Olavsloppet) Trening 2. klasse og eldre. Løpetrening for ungdom og senior Trening 2. klasse og eldre. Løpetrening for ungdom og senior Trening 2. klasse og eldre. Løpetrening for ungdom og senior Oppstart trening barnehagebarn og 1. klasse. Trening 2. klasse og eldre. Løpetrening for ungdom og senior Trening. Løpetrening for ungdom og senior Terrengløp (20 kr.) + trening Trening. Løpetrening for ungdom og senior Trening. Løpetrening for ungdom og senior Trening. Løpetrening for ungdom og senior Terrengløp (20 kr.) + trening Trening (såfremt ikke skoleavslutning). Løpetrening for ungdom og senior Terrengløp (20 kr.) på Sommeridyll! Sommerferie! Dugnad på friidrettsbanen før Eideleikan Eideleikan! Oppstart trening etter sommerferien Stafetter og stevner: Dato Stevner og stafetter er fra 8 år og oppover, men vi ønsker gjerne at yngre barn deltar på trening, terrengløp og klubbstevner! For utfyllende informasjon og påmelding til stevner og stafetter se terminlista til Nord-Trøndelag Friidrettskrets (http:// bit.ly/1dbzyek) Velkommen til trening! Mvh Friidrettsgruppa: Carl Andrew Sæther, Alf Åge Alfsen og Janne Hammer Side 11 Aktivitet Beitstadstafetten ved Beitstad skole kl Ogndalsstafetten ved Røysing stadion kl Åpningsstevne 2015 på Guldbergaunet kl (fra 10 år) Jøa friidrettsleker (NA-karusell 1) kl Overhalla-stafetten kl Snåsaleikan (NA-karusell 2) kl Namsosløpet kl BDO-lekene på Øverlands Minde kl (fra 10 år) NA-karusellen 3. på Kleppen stadion kl Steinkjerlekene på Guldbergaunet kl St. Olavsloppet NA-karusellen 4. 3-kamp på Svenningmoen (Overhalla) kl

12 Lag og foreninger Lørdagskafè Vi ønsker velkommen til månedens lørdagskafè som er 11. april. Det blir åpen kafè mellom kl. 11 og 14 i ungdoms og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. Husk kontanter! Som alltid vil det være aktiviteter for barna. Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafè! Idyll på Namdalseid. Til Krakow med Songlaget? Namdalseid Songlag drar på ny utenlandstur 30. april til 1. mai. Vi har noen ledige plasser. Har du lyst til å bli med oss, så vil vi gjerne ha med noen flere. Ta kontakt med Knut Røthe ( ) eller Ann Jorid Resell ( ) for mer informasjon. Velkommen til åpen sangøvelse Også i år har Namdalseid Songlag gleden av å invitere til åpen sangøvelse i forkant av Syng og Dans. Tid og sted: Samfunnshuset tirsdag 7.4. kl Alle er hjertelig velkommen! Gratis inngang, kaffe og loddsalg. Sangerhilsen fra Namdalseid Songlag Geocaching - skattejakt for alle! Har du hørt om geocaching? Det er noe som engasjerer både barn og voksne over hele verden. Det kan sammenlignes med orientering, og du finner frem ved hjelp av GPS eller telefon i stedet for kart og kompass. Det er en kjempefin aktivitet uansett om du skal ut på tur alene eller ut på tur sammen med flere! Du skal lete etter cacher som er en gjemt boks. Det uttales «kæsjer» på norsk. Kall det gjerne skatter for barna. Disse er plassert ute i naturen, og i Namdalseid kommune finnes det i dag ca 82 cacher, og antallet er økende. Dette er noe som passer for alle i alle aldre. Ingen er for ung og ingen er for gammel. Vi anbefaler at du installerer en app på telefonen din. Den viser hvor det finnes cacher i nærheten av der du er. Det som gjør dette ekstra spennende for barna er at noen cacher inneholder småting som barna kan bytte til seg med andre ting som dere har med. Du må ikke bytte hvis du ikke vil. Det er loggbok i boksen, og det kan også være en oppgave. Du kan også lage din egen cache og registrere den. Les mer om geocaching på frivilligentralen sin hjemmeside Glada'n 6.juni 2015, - en gla' lørdag MIDT i "Friluftslivets år"! Gladagsløpet går igjennom bodplassen som i fjor. NY- HET: Pris til beste utkledning, gjelder alle startklasser! Det blir NM i støvvelkast, forskjellige dyr å se, aktiviteter, tradisjonell matservering, musikk, sang og glede! Vi oppfordrer lag, foreninger, bedrifter og private til å markere «Friluftslivets år» på en eller annen måte. Det kan være med aktiviteter, dekor av stand eller bekledning for å nevne noe. Kom og presenter ditt produkt denne dagen, og bestill bodplass allerede nå! Har du spørsmål om bod- og standplass eller ønsker å bestille? Ta kontakt med Odd Harald Aas, tlf / Har du lyst til å bidra med underholdning eller annet denne dagen? Da ønsker vi å høre fra deg! Kontakt Elin Måøy tlf / Vi hører gjerne fra deg om du har andre spørsmål eller tilbake-meldinger! -Gla' hilsen fra komiteen- Side 12

13 «ALL YOU NEED IS LOVE» Lørdag 18. april 2015 i Namdalseid samfunnshus Namdalseid Songlag presenterer -kavalkade! Fra hele Beatles' tidsepoke har Tor Halvard Nilsen arrangert en rekke låter for kor og solister, og deler her dirigentstokk med koret's egen dirigent Gudmund Thorsen. All you need is love, og vi lover mye av det! Kl med kaffesalg Kl med fest - Dans til «Gudmund å dæm»! Skjenkebevilling, 18 års grense. Forhåndssalg av billetter på Sentrum Auto. Publikum oppfordres til å kle seg i tidsriktige klær fra 1960-tallet! Premie, heder og ære til beste bekledning! Songlaget skal ut på mini-turnè med -kavalkade! Namsos Kulturhus, torsdag 23. april 2015 kl Beitstaden historielag - sommertur 2015 Turmøte holdes 14. april kl i kommunehuset Namdalseid, møterom Alhusen. Her informeres om Beitstad Historielags årlige sommertur. Sigmund Hundset kommer og viser bilder og orienterer om årets tur, som går til Finnskogen. Det blir servert kaffe, og det blir loddsalg. Vel møtt! Namdalseid kulturminnelag Årsmøte i Namdalseid kulturminnelag 2015 Namdalseid kulturminnelag holder årsmøte i Museumslageret torsdag 09. april kl Vanlige årsmøtesaker. Turkomiteen/styret. Kåseri og servering. Vel møtt! Side 13

14 Annonse SÅVAREDAG PÅ HUNDSETH MØLLE Sted: Storåsen Torsdag 9. APRIL KL Representant fra Strand Unikorn vil være tilstede Såvarene er ankommet lager! Gode priser og bredt utvalg! Gjødsel, Ensilering, Såvarer og Gjerdeutstyr Uteservering av pølse med brød, brus og kaffe. Velkommen Side 14

15 Annonser April er vårmåneden, da er det på tide å se frem mot vinteren igjen. Det er på tide å ordne vinterveden. KNALLPRISER PÅ: Motorsagbensin 25ltr for kun 590,- kr inkl.mva Motorsagbensin 5ltr for kun 145,- kr inkl.mva Sagkjedeolje 20ltr for kun 670,- kr inkl.mva Sagkjedeolje 4ltr for kun 139,- kr inkl.mva 20% på vedsekker VELKOMMEN! Hundseth Mølle: Det gode alternativ! LITEN, MEN TØFF Tlf * Faks * E-post: * Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Vakttelefon: Minibussen har karaoke-anlegg. Side 15

16 Arrangørkalender for april 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 31. mars Påskekafé på Frivilligsentralen kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet 2 Skjærtorsdagsfest på Solberg bedehus kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Åpen sangøvelse m/ Namdalseid Songlag på samf.huset kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Konsert på Gammelbiblioteket kl : Rocking in the free world 9 Årsmøte i Namdalseid kulturminnelag kl på Museumslagret Lørdagskafe på ungdoms og eldresenteret fra kl Søndagsskole på Sjøåsen kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Møte ang. vannkvalitet i Ferga kl i Samf.huset 14 Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Turmøte i Beitstad Historielag kl på Alhusen, samfunnshuset 15 Årsmøte Jeger og fisk kl på Lyngen fjordhotell Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet 16 Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Beatleskavalkade med Namdalseid Songlag på samfunnshuset kl og Tombola på Sohaug kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Infomøte om kommunereformen i Samf.huset kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Pensjonistmøte kl Samf.huset. Infomøte om kommunereformen på Solhaug kl Songlaget med Beatles-kavalkade i i Namsos kulturhus kl Møte for ungdom ang. kommunereformen kl i samf.huset. 25 Turkafé i Magnushuken kl Matkurs med Arild Busch kl på N.eid skole 26 Hagelagsmøte m/dag Lyngar på Solhaug kl Mandagskaffe på Alderspensjonatet kl Infomøte om kommunereformen i Lyngen fjordhotell kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i U/esenteret kl Namdalseid SP møte på Lyngen fjordhotell kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Infomøte om kommunereformen i Statland skole kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Temakveld om hukommelsessvikt kl på Dåapma Møte vedrørende vannkvalitet i Ferga Presentasjon av kartlegging av aktuelle forurensningskilder i nedslagsfeltet til elva Ferga. Rapport fra kartleggingsarbeidet sommeren 2014 er nå ferdig og vil bli presentert på møte i Namdalseid samfunnshus den 13. april, kl Oppfordrer spesielt de som sokner til nedslagsfeltet til å komme å delta, men møtet er åpent for alle interesserte. Namdalseid kommune / MNS Miljø og landbruk

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Sørreisa kommune. 17. maiprogram

Sørreisa kommune. 17. maiprogram Sørreisa kommune 17. maiprogram Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2015 Paul Dahlø, Ordfører Hvordan vi har det og hvordan vi tar det? Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir grunnlag

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Vinter og ski INFORMASJON. Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Rennebunytt

Vinter og ski INFORMASJON. Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2013 28. febr. Årg. 36 Vinter og ski Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Foto: Dagfinn Vold 1 Rennebu - hvorfor og

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer