Kreativ møteplass for kvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativ møteplass for kvinner"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Lokalsamfunnet i Namdalseid har i dag et stort mangfold av innbyggere, bestående av tilflyttere fra ulike landsdeler og innvandring fra flere kontinenter. Her er det mange gode ressurser og et spennende utgangspunkt for en god utvikling av et lite samfunn, om vi tar alle gode krefter i bruk. Kulturkontoret, i samarbeid med Namdalseid bygdekvinnelag, har derfor tatt initiativ til å etablerer et sosialt og kreativt møtested for kvinner, på tvers av alder og kulturbakgrunn. Formålet vil være å ta en kopp kaffe eller te, og bli med på hyggelig prat og utveksling med andre kvinner. Som en oppstart av dette tiltaket, inviteres alle til å bli med på et spennende kreativt verksted sammen med tre kunstnere noen kvelder i november. Sammen skal vi bruke de ressurser og egenskaper vi har til å lage et felles kreativt uttrykk, som sier noe om hvordan vi opplever livet vårt her i bygda. Går alt som planlagt kan vi invitere til en utstilling/visning i månedsskiftet november/desember i år. Alle er velkommen til oppstart tirsdag 6. november kl , på Biblioteket. Intensjonen er å følge opp dette tiltaket med en fast møteplass på Biblioteket den første tirsdagen i måneden gjennom vinterhalvåret. Tiltaket er finansiert med eksterne tilskuddsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og Nord-Trøndelag fylkeskomune gjennom Bolyst-midler, i samarbeid med KUN, senter for mangfold og likestilling samt folkehelsemidler fra NTFK. Sanserom om gammeltida Som en del av kultur- og helseprosjektet Kultur for livet, skal det nå utformes et sanserom ved Namdalseid helsetun. Marte Skevik og Grete Helbostad er pådrivere for dette tiltaket og ønsker å lage et rom bestående av ting og gjenstander som var vanlige i huset før krigen. Hensikten er å skape en arena for å snakke om minner og erfaringer fra den tidlige fasen i de eldres liv. Har du noe du kan gi til dette formålet, eller låne bort i en periode, så ta kontakt med Marte eller Grete. Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Ikke bare økonomiske utfordringer. De fleste har sikkert, gjennom den siste tids medieoppslag fått med seg at Namdalseid kommune står foran noen økonomiske utfordringer både for inneværende år og det året vi har foran oss. Slike utfordringer er ikke uvanlig for en kommune å ha. Vi har god erfaring med å finne løsninger også på slike utfordringer og jeg føler meg trygg på at vi vil gjøre det denne gangen også. Vi vil også i årene som kommer være i stand til å ha gode kommunale tjenester. Hver dag i årene fremover vil våre ansatte fortsette å utføre arbeidet på en god måte, til det beste for brukerne av tjenestene våre på alle kommunale tjenesteområder. Men, vi må tilpasse oss de økonomiske rammebetingelsene vi har og får. I statsbudsjettet for 2012 fikk vi, som jeg har nevnt tidligere, ikke dekt det som utgjorde lønns- og prisvekst og da blir det med en gang strammere, særlig når lønnsveksten blir enda høyere enn det vi fra sentralt hold blir anbefalt å legge inn. Nå i oktober ble statsbudsjettet for 2013 lagt fram med positivt fortegn for oss og vi må være fornøyde med den økningen i kommunens frie inntekter vi ser ut til å få neste år. Det er nok flere av de nordtrønderske kommunene som føler de er i samme situasjon for budsjettet som vi var da statsbudsjettet for 2012 ble lagt fram. Så det går opp og ned her i verden. Til tross for utfordringene så må det være lov å glede seg over den nye avdelingen ved Vangtunet barnehage, som nå er tatt i bruk og fylt opp av glade småbarn, at grunnarbeidene for bygging av nye boenheter ved Kløvertunet bofellesskap er i gang, og med ferdigstilling for hele utbyggingen mai 2013, at vedtatte utbedringer rundt alderspensjonatet på Statland er utført, med påfølgende utbedring av stua i det samme bygget. Videre er det grunn til å glede seg over at smart Board eller elektroniske tavler med tekniske finesser, er eller er i ferd med å bli montert til alle klasser ved Statland og Namdalseid skole. Der ligger vi i forkant sammenlignet med mange andre kommuner. Et trettitalls elev PC-er kjøpes inn i år, noen for utskifting av de eldste, men de fleste kommer i tillegg til de elev PC-ene skolene har fra før. I frivillige lag og foreninger er det høy aktivitet, det synges, det spilles, det danses, det trimmes, det øves og det planlegges og det gjennomføres aktiviteter som passer for alle og enhver. Prosjektet Fiber på Sør-Eidet har utviklet seg til også å omfatte Hundset og Brørs, det graves og det legges rør og snart kan selve fiberen blåses inn i rørene og faktisk inn i huset til de som har tegnet seg på prosjektet. Etter at nye Åsnes bru nå er på plass, gjenstår noe arbeid på selve veien og brua, før offisiell åpning kan skje. Åpningen skjer i regi av Statens vegvesen. I tillegg skal entreprenøren tilbakeføre kommunens tusenårssted slik det var, og etter befaring sammen med entreprenør og vegvesen er dette arbeidet allerede i gang, et arbeid som skal godkjennes av kommunen før entreprenør forlater området. Å jaggu ble ikke mine bønner hørt, om at været måtte bli slik at alt kornet kunne treskes og komme i hus eller til mølla. Det årne sæ sjø. Av og til tar det bare litt lengre tid. Ord på veien: Jeg vil ikke snakke stygt om noen, men si alt det gode jeg vet om enhver. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som endes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl i sommerhalvåret. På tirsdager åpent til kl. 19. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl ). Legekontorets åpn.tider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Kulturpris Namdalseid kommunes kulturpris kan deles ut hvert år, til enkeltpersoner, lag eller andre som har gjort seg fortjent til en utmerkelse, for spesiell innsats eller frivillig innsats på fritida gjennom mange år. Kommunen legger en bred tolkning av begrepet kultur i sin vurdering av kandidatene. Kulturprisen består av et innrammet trykk av Carol Comiskey og en pengegave på kr. 5000,-. Med dette inviteres innbyggerne og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater til årets kulturpris innen 1. desember 2012 Forslaget sendes Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid eller til e-post: Aktiviteter på Dagsenteret 5. november Kl Klessalg fra seniorbutikken. Salg av kaffe. Åpent for alle. 5. november Kl Strikkekaffe. 8. november Kl Butikken Enklere Liv kommer med salg og veiledning på produkter. Kaffesalg. Åpent for alle. 13. november Kl Idrettsdag for hele huset. 20. november Kl Bibliotekdag. 6. november Ubemannet dagsenter Loddsalg på Coop n 30. november og 1. desember. Julemesse lørdag 1. desember kl Mye fint håndarbeid. Se egne plakater. Side 4

5 Kommunal informasjon SENIORENES JULEBORD 2012 Tradisjonen tro inviterer Eldrerådet i Namdalseid til seniorenes julebord i Namdalseid Samfunnshus fredag 14. desember kl Servering av gløgg, tradisjonell juletallerken, kaffe og kaker Musikk før, under og etter maten, ved Gunnar Helbostad Underholdning ved 2 glade trubadurer Skyss ved behov fra Saltbuodden og Aunmyra Egenandel kr 250,- pr. person Dersom du ønsker skyss må du si fra om dette til Servicekontoret ved påmelding. Påmelding til Servicekontoret, telefon innen 10. desember 2012 Side 5

6 Kommunal informasjon Nye telefonnummer Statland skole/ Stjerten Barnehage Hovednummer skole: Hovednummer barnehage: Kontor, skole: Lærere: Stjerten 1-3år, «Spurvan»: Stjerten 4-5år, «Tiur`n»: LHL Trimmen Tilbud om GRATIS trening på LHL Trimmen i hele november 2012! Gratis trening for alle fra 14 år og oppover. Dette gjelder hele november Føler du at kroppen er gebrokken, må du henge mer i stroppen. Trening gir mental ro, bygger sosial bro. Besøk på LHL Trimmen er godt for kroppen. Side 10

7 Lag og foreninger Gruppe-/medlemsmøtemøte Namdalseid Arbeiderparti inviterer til gruppe-/medlemsmøte mandag kl på Alhusen, Kommunehuset. Til behandling: Saker til Formannskap Valg av delegater til nominasjonsmøte i Nord-Trøndelag Arbeiderparti Velkommen! Styret Etter et vellykket og langt fotokurs, der mange fotointeresserte deltok, er interessen stor for å prøve å få i gang en Namdalseid Fotoklubb fotoklubb på Namdalseid. Vi ønsker alle som er interesserte i fotografering velkommen til Grønnstu på Helsetunet onsdag 7. november Kl Ta med kamera! Vi prøver oss med månedens bilde, og temaet nå er HØST. Ta gjerne med høstbilder, så plukker vi i fellesskap ut et par tre bilder som kan henge til utstilling i Kommunehuset et par måneder. Vi prøver å få til samlinger første onsdag annenhver måned! Flere interessante ting på programmet! Hilsen Heidi, Monica og Svein Tore Pensjonistforeninga orienterer: Nytt medlemsmøte onsdag 7. november kl Torsdag 8. november vil vi få besøk av Torill Rydning fra butikken Enklere Liv på Steinkjer, som vil orientere, demonstrere og selge produkter som kan bidra til å gjøre mange daglige gjøremål enklere. Dette vil foregå på Dagsenteret kl og det vil være kaffesalg. Ønsker noen skyss for å komme dit, kontakt Leif på telefon Ellers vil vi selge lodd på Coop n på Namdalseid og Sjøåsen, fredag 2. og lørdag 3. november. Så vil vi oppfordre våre politikere til ikke å tenke på neste valg - men på neste generasjon! Mvh Styret Jule messe på Solhaug! Julemesse lørdag 17. november kl på Solhaug. Salg av alle slags håndarbeid, trearbeid og diverse andre ting. Kaffe og kaker! Rømmegrøt med pliggi! Hobbygjengen ønsker alle velkommen! Side 11

8 Lag og foreninger Innsamling av klær Statland og Buvik sanitetsforening skal også i år sende klær, sko og gaver til Estland. Klærne må være rene og hele, og pakkes i doble søppelsekker. Sko legges i egne poser/esker. Julegaver pakkes inn og merkes, eks.: Dame 40 år, jente 4 år. Klær/gaver må være levert på Alderspensjonatet innen 4. november. Styret Info fra Idrettslaget Styrketrening/ basistrening foregår inne i gymsalen fra kl på mandager. Aldersgrupper: 11 år og eldre. Når snøen kommer flyttes treningen til tirsdager, samme sted og tid. Kulturkveld for voksne I Namdalseid samfunnshus onsdag 21. november kl Namdalseid musikklag inviterer til høstens kulturkveld, med allsidig underholdning fra lokale krefter. Loddsalg. Inngang, inkludert kaffe og kake kr 100,-. VEL MØTT! Namdalseid musikklag Etterlyser oppskrifter. Vi ønsker oss gode oppskrifter som inneholder rotgrønnsaker. Disse skal brukes i forbindelse med en kampanje i sentral regi, våren Har du en "godbit" du vil dele med oss, ta kontakt med Kristin Fjellseth tlf , evt. send mail til På forhånd takk! Godt Vaksin! Det arrangeres fest i Samfunnshuset fredag 16. november 2012 kl TORANOS m/bl.a. Terje Hellesø spiller opp til dans. Alle rettigheter! Velkommen! Bygdekvinnelaget Side 8

9 Lag og foreninger VI BAKE ILAG! I år som i fjor, ønsker vi velkommen til bakedager på skolekjøkkenet. Vi baker lefse og KANSKJE flatbrød. Vi ser litt hva folk ønsker seg og om noen kan være "lærere". Vi handler inn potetflak. Info om hva du trenger å ta med, fås ved påmelding hos Sol Hege Elden Urtegård, tlf Påmelding innen 16. november. Sted: Skolekjøkkenet Tid: 24. og 25. november mellom kl. 11 og 16. (en dag, 2 puljer) Pris medl./ikkemedlem.: kr. 50,-/100,-. Velkommen! Bygdekvinnelaget Møter på Tøttdal - Solberg bedehus. Søndag 4. november kl v/bjørg Mæstad. Møteuke v/rolf Lavik: Tirsdag 6. november til fredag 9. november kl Søndag 11. november kl misjonsfest Alle er velkommen! Arr. Tøtdal misjonsforening Lørdag 10. november er det julesalg på Lauvsnes i Betania misjonshus. inviterer til trivelige kvelder med Monica Sotberg og velvære i sentrum! 31. oktober kl hudpleie 5. november kl spa 25. november kl makeup Åpent julehus på 24. november og 1. desember kl til Smaksprøver, gjester og juleutstilling. Kom - prøv - kos deg! Først til mølla! Påmelding til eller telefon Masse spennende julgavetips! Ane og Tone 2Mrom.no Side 9

10 Lag og foreninger NAMDALSEID NÆRINGSFORUM Samhandling, utvikling og engasjement! Åpent møte 21. november kl på Lyngen Fjordhotell (tidligere Sjøåsen hotell). Næringsforumet inviterer organisasjoner, bedrifter og private som ønsker å bidra med innspill til hva Næringsforumet i kommunen kan jobbe med! Hjertelig velkommen! Vennlig hilsen Styret i Namdalseid Næringsforum, Stein Erik Hanssen, Ingrid Martha Gifstad, Bård Jørgen Elden, Kari Porsanger og Vivian Martinsen. Side 10

11 Annonser Namdalseid/ Beitstad taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for november 2012 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Åpningstider Namdalseid Miljøtorg i Dalavika Fra oktober er åpningstiden 1. onsdag i måneden fra kl Misjonsmøte v/ Bjørg Mæstad i Solberg bedehus kl Arr. Tøtdal Misjonsforening Minnegudstjeneste i N.eid. kirke kl Minnegudstjeneste i Statland kirke kl Styrke-/basistrening i gymsalen kl Hopptrening i gymsalen kl Medlemsmøte i Pensjonistforeninga i Lisssal n kl Oppstartsmøte N.eid fotoklubb, Grønnstu kl Basistrening ute v/skolen kl Julesalg i Betania misjonshuspå Lauvsnes. 11 Misjonsfest i Solberg bedehus kl Arr. Tøtdal Misjonsforening Misjonsmøter i Solberg bedehus v/rolf Lavik kl Styrke-/basistrening i gymsalen kl Hopptrening i gymsalen kl Onsdagsklubben i U-/esenteret kl Basistrening ute v/skolen kl Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Julemesse på Solhaug kl Arr. Hobbygjengen 18 Gudstjeneste i N.eid kirke kl Gruppe-/ medlemsmøte AP, Alhusen kl Styrke-/basistrening i gymsalen kl Hopptrening i gymsalen kl Kulturkveld for voksne i Samfunnshuset kl Arr. Musikklaget Møte N.eid Næringsforum kl på Lyngen fjordhotell. 22 Basistrening ute v/skolen kl Bakedag v/ Bygdekvinnelaget kl på skolekjøkkenet. 25 Bakedag v/ Bygdekvinnelaget kl på skolekjøkkenet. 26 Styrke-/basistrening i gymsalen kl Hopptrening i gymsalen kl Onsdagsklubben i U-/esenteret kl Basistrening ute v/skolen kl Tusen takk for alle bidrag til TV-aksjonen STÅ OPP MOT URETT. Kommunekomitéen Kveldsåpent Bibliotek på tirsdager. Namdalseid folkebibliotek har skiftet dag for kveldsåpent bibliotek denne høsten. Biblioteket er åpent tirsdager til kl TV-aksjonen 2012

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Ivrige utøvere i minikarusellen

Ivrige utøvere i minikarusellen NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MARS 2011 Ivrige utøvere i minikarusellen KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 15. MARS ELDRERÅDET 14. MARS KOMM. RÅD FOR MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 14. MARS PLANUTVALG 16. MARS FORMANNSKAPET

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 1.11. PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100,-

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 08.05.06 ELDRERÅDET 09.05.06 PLANUTVALG 10.05.06 FORMANNSKAPET

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer