Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums. Kommunebudsjettet for 2016 Kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon på grunn av for høye driftskostnader i forhold til inntektene. Derfor har det vært nødvendig å redusere kostnadene. Kommunen har mye gjeld, og renter og avdrag utgjør en relativt stor andel av driftsutgiftene. Bunnlinja i budsjettet har liten eller ingen margin. Kommunen har et disposisjonsfond som til en viss grad kan dekke uforutsette kostnader og planlagte tiltak som ikke lar seg realisere. Opplegget anses derfor som forsvarlig. De økonomiske utsiktene for senere år er usikre. Framtida som egen kommune og nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 vil ha stor betydning. Signaler fra staten tyder på at Namdalseid bør inngå i en større kommune fra Dette vil bli nærmere avklart i løpet av Mottak av flyktninger vil kreve ekstra oppmerksomhet innenfor helsetjenestene og oppvekstområdet. Dette er forsøkt ivaretatt i budsjettet. Det ligger samtidig et element av fore-byggende arbeid i flere av tjenestene innenfor disse områdene. I tillegg bidrar denne prioriteringen til å ivareta bolyst i kommunen. Selv om det ligger betydelige effektiviseringstiltak i budsjettet mener rådmannen opplegget gir grunnlag for et godt og forsvarlig tjenestetilbud også i Rådmannen KOMMUNALE MØTER: 14. januar: Formannskap 28. januar: Adm.utvalg og formannskap 27. januar: Planutvalg 26. januar: Ungdomsråd, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 4. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret og på kommunens nettside: Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Ordføreren Godt nytt år! 2015-,også kalt Friluftslivets år, er snart historie. Om året 2016 har fått noe navn, så har jeg ikke klart å finne det enda, men uansett ligger det 365 dager framfor oss i det nye året som kommer. For oss alle så er de 365 dagene ikke bare blanke ark, da vi allerede nå vet hva mange av neste års dager vil være fylt med, som f.eks jobb og skole. Men det er grunn til å tenke på at olje og gassvirksomheten som vi har nytt godt av i flere tiår ser ut til å flate ut og sågar reduseres. Mange arbeidsplasser har kommet bort og flere ser ut til å stå i fare for å forsvinne. Norsk økonomi Norsk økonomi står fremfor noen utfordringer som vil kunne komme til å berøre enkeltpersoner, familier og det offentlig som Namdalseid kommune. Som kommune kom vi nogen lunde greit ut i statsbudsjettet for Vi fikk i alle fall kompensert for prisveksten som i kommunal sektor benevnes kommunal deflator. Mer spennende blir det å lese høringsdokumentet om nytt inntektssystem fra Vil regjeringen fortsette å styrke økonomien til store bykommuner og kommuner i vekst, og redusere overføringene til de små kommunene og kommuner med liten eller ingen vekst. Det gjenstår å se, men signaler som er kommet fra sentrale politikere i regjeringen kan tyde på at det nye inntektssystemet har elementer i seg som er det motsatte av det Robin Hood gjorde, og at det i stedet for å ta fra de rike å gi til de fattige, så er det en viss fare for at de rike kommunene blir rikere og de små (fattige) kommunene får det vanskeligere med å levere de tjenester som forventes. Det er heller ikke utenkelig at innholdet i det nye inntektssystemet kan skremme noen kommuner til å velge å slå seg sammen med andre kommuner, særlig hvis det såkalte basistilskuddet på flere millioner skulle falle bort slik det er blitt antydet. Vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men det er greit å være litt forberedt på hva som kan komme, da blir overraskelsen ikke så stor. Kommunens virksomhet i 2016 Hva kan så du som innbygger i Namdalseid kommune vente deg i 2016 når det gjelder kommunens virksomhet? At kommunale tjenester videreføres er et viktig budskap. Når det gjelder kommunale avgifter, så er det noe mange er opptatt av fordi det påvirker den enkeltes økonomi. Det positive er at de avgifter som øker, øker kun for å holde tritt med prisveksten, men det er gledelig at vann- og avløpsavgiften reduseres, det samme gjelder slamtømming fra private anlegg. Alle gebyrer innen planlegging, oppmåling og byggesak holdes uendret og i tillegg blir det ingen økning i satsen for eiendomsskatt. Dette synes jeg er positivt å kunne melde, i tillegg til at det fra nyttår igjen blir offentlig bading og muligheter for varmbading i begge kommunens bassenger. Renovasjonsavgiften Det som øker mest er abonnementsavgiften for renovasjon som øker med 3,5%. Det som kan sies i den forbindelse er at Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) har som mål at alle abonnenter i løpet av 2016 skal få plastbeholdere for matavfall, papir og restavfall og det har i seg selv en stor kostnad. I løpet av 2016, men med sikkerhet fra 2017, vil MNA endre hentefrekvensen. Noen av beholderne vil ikke bli tømt like ofte som i dag. Dette er et ledd i å få samme ordning for oss som hos andre avfallsselskap i Trøndelag. Konsekvensen blir at MNA reduserer transportutgiftene, noe som igjen vil føre til at det hver husstand må betale hvert år i renovasjonsavgift reduseres. Det antydes at avgiften fra og med 2017 kan bli redusert med ca. kr. 500,-. Namdalseid kommune har eierskap i MNA og vil følge opp forventingen om redusert renovasjonsavgift fra Denne gangen ble det ikke plass til noe om hverken kommunereform, fylkesvei 17 eller mottak av flyktninger, men det betyr at det ikke er noe nytt å melde utover det som tidligere er opplyst som status. Jeg har også bevisst valgt å ikke si noe om vær, vind, snø eller regn og heller konsentrert meg om noe vi virkelig kan gjøre noe med. Ønsker alle et riktig godt nytt år. Ord på veien: Vær ikke redd for å begynne i det små. Det kan føre til noe stort. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Pasientreiser Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf , senest dagen før reisen. Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og psykisk helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Timebestilling ved helsesøster, tlf , eller ved legekontoret, tlf i ordinær telefontid. Hjelpemidler Gjelder også syn og hørselshjelpemidler. Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp Tlf Soknediakon: Magne Fossum Tlf Kirketjener/kirkegårdsarb.: Ida Alte Tlf ArnfinnTeigmo, Statland Tlf Reio Sporildnes, Namdalseid Tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, Tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser mandag, onsdag og fredag fra kl Stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, eller internett Miljøstasjonen i Dalavika Åpent onsdager i partallsuker i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Informasjon fra kreftsykepleier U.t har vært sykmeldt i en periode, men har siden ferien jobbet i 50 % stilling som kreftsykepleier. Jeg er til stede hver tirsdag ved Namdalseid Helsetun og torsdag ved Flatanger legekontor. Er ofte ute på hjemmebesøk, slik at dere enklest kan treffe meg på telefon Treffpunkt En møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen nære i familien. Vi tilbyr et Treffpunkt på Steinkjer brannstasjon hvor du kan være sammen med andre som opplever det samme som deg. Her snakker vi sammen og har ulike aktiviteter. Alltid servering. Avlesning av vannmålere Det er nå tid for avlesning av vannmålere, og det kan rapporteres via internett og SMS. På avlesningskortet står det en kode som skal brukes ved registrering. Jeg er stort sett tilgjengelig hele tiden. Har jeg ikke anledning til å svare, ringer jeg gjerne opp. Det er bare å ta kontakt om du har små eller store spørsmål, trenger noen å snakke med eller bare for litt råd og veiledning. Tid: Tirsdag en gang pr. måned kl Ta kontakt med undertegnede. Mvh Beate SMS: skriv LESEAV + koden + avlest MÅLERSTAND og send til 1930 Eks.: LESEAV S4W7UV du får svar på meldingen som kvittering. Aktiviteter på Dagsenteret i januar 5. januar kl strikkekaffe 6. januar kl kveldsmat. Bodil Staven har laget griselabber m/kålgraut. 7. januar kl Fellesfrokost for alle som har lyst til å spise i lag med noen. Blir hver torsdag framover. Kveldsåpent bibliotek Første tirsdag i måneden er biblioteket åpent fram til kl på kvelden. Neste gang er tirsdag 5. januar. Ny Bokkasse Skal du levere inn bøker til biblioteket utenfor åpningstiden, så kan du bruke kassen som henger på veggen utenfor hovedinngangen. 19. januar kl Bibliotekdag 27. januar kl Kunnskapstevling v/sissel Er det noen som har gamle selbuvotter å gi bort? Vi ønsker noen som vi kan ramme inn på dagsentert til veggpynt. Vi takker for støtten på julelotteriet og julemessa og all god hjelp! Internett: Gå inn på Skriv inn koden og den avleste målerstanden Trykk OK, du får en kvitteringside som kan skrives ut. Hvis du oppdager at du har sendt feil avlesning, kan du registrere på nytt da det er siste registrering som vil være gjeldende til slutt. Har du flere målere, må du passe på at du bruker rett kode til rett vannmåler da hver vannmåler har sin egen kode. Vi håper at så mange som mulig registrerer avlesningen enten via sms eller internett. Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du levere svarslipp eller ringe til Servicekontoret på tlf Frist for innlevering er 10. januar 2016 Side 4

5 Konsert med Einar Olav Larsen Trio tirsdag 2. februar kl Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 2. februar kl Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar Olav Larsen fra Verdal og bluespianisten Daniel Trustrup Røssing fra Levanger. Deres samspill kjennetegnes av elegant felespill og raffinert og originalt piano-akkompagnement, som er utviklet gjennom mer enn 20 års samspill. Einar Olavs yngste bror, Audun, på kontrabass, er sistemann i denne trioen. De har også med seg Jeanette Hoseth på sang. Hun har spilt i mange musikaler i Nord- Trøndelag, nå sist hovedrollen Ronja i «Vinsjan på kaia», som UKM-verksted 5. og 6. februar gikk for fulle hus i Verdal. Arrangementet er et samarbeid mellom Den kulturelle spaserstokken og Biblioteket. Det blir servering av kaffe og kake. Inngang kr. 50,-. Velkommen! Husk å sett av helga 5. og 6. februar 2016 til UKM-verksted. Her vil flinke instruktører innenfor musikk, dans, drama og visuell kunst inspirere og gi deg gode tips. UKM-verkstedet er et samarbeid mellom kommunene Flatanger og Namdalseid, som har fått eksterne stimuleringsmidler fra UKM Norge til å utforme et større arrangement sammen. UKMverkstedet legges til Lauvsnes skole, og det ordnes med skyss t/r Namdalseid og Statland. Elevene får et informasjonsskriv fra skolen på nyåret. Lokalmønstring foregår lørdag 20. februar Se mer info på ukm.no Side 5

6 Frivilligforum 2016 Velkommen til vårt første Frivilligforum! Frivilligforum arrangeres av frivilligsentralen og skal være en møteplass med hovedformål å løfte fram tanker og ideer til utviklingen av frivilligsentralen og frivilligheten generelt i Namdalseid. Frivilligforum er åpent for alle innbyggerne og alle lag/foreninger i kommunen. Tid og sted: 8. februar kl i Namdalseid samfunnshus. Sett av datoen! Mer informasjon kommer i neste nummer av Melkrampa. Følg også med på frivilligsentralens facebookside! Bli med og gjør dette til et matnyttig treff for hele bygda vår! Aktiviteter på frivilligsentralen på nyåret Bygdakafé - hver tirsdag kl i samfunnshuset. Velkommen innom for en prat, og kaffe med noe godt attåt! Seniorsurf Annenhver torsdag kl er det seniorsurf på gammelbiblioteket. Årets første seniorsurf er torsdag 7. januar. Nye og gamle seniorsurfere fra 55 år og eldre er hjertelig velkomne! Tema for januar: 7. januar: Ordning av filer og mapper 21. januar: Windows 10 Gågruppe - hver tirsdag og fredag Bli med på vår uformelle gågruppe! Alle går i sitt eget tempo. Vi møtes utenfor hovedinngangen på kommunehuset hver tirsdag og fredag kl, Første gågruppe på nyåret er 12. januar. Gågruppa arrangeres i fellesskap av frivilligsentralen og frisklivssentralen. Besøksvenntjenesten Alle besøksvenner er velkomne til kaffeprat torsdag 14. januar kl i ungdoms og eldresenteret. Tema for dagen er intro-kurset for Røde Kors som alle besøksvenner må gå igjennom. Hobbykveld Årets første hobbykveld blir mandag 1. februar. Hobbykveldene våre arrangeres i fellesskap av frivilligsentralen og husflidslaget. Vi ønsker alle med en hobby, som kan utføres på gammelbiblioteket, velkommen til et trivelig lag! Mat er også hobby! Vil du lære å lage vårruller? 1. februar tilbyr vi kurs i vårruller. Dette vil foregå på kjøkkenet, men de som holder seg på gammelbiblioteket med andre hobbyer kan få en smak også! Påmeldingsfrist 28. januar til Deltakeravgift kr 100. Betales med kort eller kontant. Lørdagskafe Første lørdag i hver måned blir det lørdagskafé i samfunnshuset. Hagelaget er først ute med lørdagskafé 6. februar. Alle er hjertelig velkomne! Mer info i neste nummer av Melkrampa. Side 6

7 Lag og foreninger KURS I KINESISK SENIOR-QIGONG v/ Heidi Troset Holdes lørdag kl og søndag kl Pris pr. deltaker kr , inkluderer studiemateriell, CD og compendie. Etter endt kurs vil alle deltakere være i stand til å trene Qigong på egen hånd. Heidi Troset vil ha oppfølging en gang pr. mnd. i 6 måneder. Dette er inkludert i prisen. Kurset foregår på Dagsenteret. Påmelding innen til: Erling Gripp mobil Grethe Helbostad mobil INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NAMDALSEID PENSJONISTLAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL SAKSLISTE: ÅPNING V/LEDER 1. VALG AV MØTELEDER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING 4. GODKJENNING AV SAKSLISTE 5. ÅRSMELDING 6. REGNSKAP 7. VALG 8. INNKOMNE SAKER SAKER SOM ØNSKES TATT OPP PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 10. JANUAR SØNDAGSSKOLE Søndag 10. januar kl blir det søndagsskole hos Margrethe og Helge Tore Høyland på Sjøåsen. Vi hører fra Bibelen, synger og tegner sammen. Alle barn i skolealder er hjertelig velkommen! Arr.: Søndagsskolen på Sjøåsen, NLM ONSDAGS- KLUBBEN På dagsenteret ved helsetunet 13. januar. Årsmøte 27. januar Tidspunkt alle dager kl FOR STYRET Erling Gripp Julemarked 2015 og Godt Nytt År 2016! Vi ønsker å takke alle besøkende, utstillere og medhjelpere for et meget trivelig Julemarked på Statland 2015! Vinnere av Juletrekastinga: Jenter : Dina Hansen (6,95m) Gutter : Isak Kristensen (5,87m) Damer : Janne Myren (5,99m) Herrer : Robert Kristensen (8,48m) Tusen takk til premiesponsorer: - Statland servicesenter -Statland Mek & Marine - Bjørnars snekkarbu - Trønderelement Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle et Godt Nytt År! Statland Vekst Side 7

8 Lag og foreninger INFORMASJON FRA SKIGRUPPA, NAMDALSEID IDRETTSLAG Åpning av nytt skianlegg Torsdag 7. januar kl har vi åpning av nytt skianlegg! Lysløypa er ferdigstilt med ny trasé/ løypeprofil, vi har etablert skileikbakke, nytt lysanlegg er montert og vi har satt opp gapahuk i skileikbakken. STOR takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats! Karusellrenn (Telenorkarusellen) Årets første karusellrenn arrangeres torsdag 7. januar i lysløypa, så fremt det er skiføre. Deretter blir det karusellrenn hver torsdag tom. 18. februar. Påmelding fra kl og start kl Åpent for alle aldersgrupper (fom. barnehagealder). Startkontingent kr. 30,- pr. renn eller kr. 150,- for hele sesongen, inkl. klubbmesterskap (dato ikke bestemt). Tidspunkt for karusellrenn hopp avtales på treningene. Skitrening og skileik tirsdager Tirsdager kl f.o.m. 5. januar er det skitrening og skileik i lysløypa/bakkene. For barnehagealder tom. 1.klasse er det fri skileik uten instruksjon i skileikbakken. Foreldre tar ansvar for egne barn. For 2. klasse og oppover tom. voksne er det langrennstrening med trener/instruksjon. Vi deler inn i grupper ut fra alder og/eller ferdighetsnivå. Voksne/foreldre oppfordres også til å bli med. Dette er et lavterskeltilbud dårlig teknikk eller form er ingen hindring for å bli med. Ta med deg naboen og kom! Første trening vil bli i skøyting, dvs. en bør helst ikke ha festesmurning. Hopptrening er for alle aldre. Minner om at skigruppa har hopputstyr til utlån. Smørekurs Søndag 10. januar kl arrangerer skigruppa smørekurs i samarbeid med HWK. Oppmøte i garasjen ved klubbhuset. Dette er et grunnkurs som passer for alle. Det vil bli anledning til å kjøpe smurning fra HWK. Skuterkjørere Vi har fortsatt behov for skuterkjørere til løypekjøring. Dette er dugnadsarbeid hvor frivillige stiller opp med egen skuter og betaler drivstoffet selv. Vi håper også for kommende sesong at noen skutereiere er interesserte i å kjøre Vi ønsker våres medlemmer et godt nytt år! løype. Interesserte kan ta kontakt med skuterkontakt i skigruppa Tor Bøgseth, tlf , for løyve. Sjekk skiløyper i Namdalseid på skisporet.no Også i vinter kan alle sjekke prepareringsstatus for vårt løypenett på skisporet.no! Gå inn via nettside eller last ned app og søk «Namdalseid». En fastmontert GPS på tråkkemaskina registrerer automatisk/online på skisporet.no når løypa blir preparert. Med denne tjenesten ønsker vi å synliggjøre når og hvor skiløypene er preparert, og vi håper at dette bidrar til økt bruk av løypene! Vi oppfordrer alle til å støtte driften av tråkkemaskina på konto nr , slik at vi fortsatt kan tilby flotte løyper! Hold deg oppdatert via vår hjemmeside Namdalseid idrettslag v/skigruppa Styret i Namdalseid Bondelag arbeidsåret : Leder: Anette Liseter, Nestleder: Bjørn Flore, mobil: Studieleder: Geir Kristiansen, mobil: Skolekontakt: Stefan Skulstad, mobil: Kasserer: Marit Skalmerås Kolstad, mobil: Sekretær: Herbjørn Kolstad, mobil: Årsplan for året 2016: 12. januar: Medlemsmøte, orientering om tilskuddsordninger og fjøsbesøk, oppmøte hos Hilde Gystad kl januar: Styremøte Januar: Regiongruppemøte for styret. 29. januar: Landbruksspillet for 10 klasse. Namdalseid skole. Fagmøte i februar: Fra båsfjøs til løsdrift, 9 år igjen. 10. mars: Fylkesårsmøte i Nord- Trøndelag Bondelag. 14. mars: Styremøte. Studiesirkel Jordbruksforhandlinger i Mars. 18. mars: Påskelunch Statland skole. Gla da'n: Juni Molomarked: August Åpen Gård: August. Følg med på nettsiden vår eller på facebook, Namdalseid Bondelag. Her kommer vi til å legge ut info når det nærmer seg et arrangement/møte. Vi kommer også til å sende ut info på sms til våres medlemmer. Mvh Anette Liseter Side 8

9 i Namdalseid kirke søndag 31. januar kl Medvirkende: Namdalseid musikklag Kløverungan juniorkorps Gudmund Thorsen Elever fra Namdalseid kulturskole/ Namdalseid skole Julie Sæther Laupstad Allsang Inngang kr 150 for voksne/kr. 50 for barn Hjertelig velkommen til en trivelig musikkstund Arr: Namdalseid musikklag NAMDALSEID SENTERPARTI inviterer til følgende møter i januar Årsmøte med vanlig årsmøtesaker mandag 25. januar kl 19.00, samt medlemsmøte/gruppemøte, med tema kommunereform mandag 25. januar kl på Lyngen fjordhotell Enkel servering. Velkommen. Styret/gruppeleder Hei alle skogeiere! Skogpådriverprosjektet Namdal og Skogeierlaget inviterer til skogkvelder på Lyngen Fjordhotell 11., 14. og 25. januar klokken Det blir likt program disse kveldene, håper derfor dere kan sette av en kveld for skogfaglig og sosialt påfyll. Medlemmer i Allskog vil få tilsendt en SMS i uke 2 om arrangementet. Alle er velkommen, vi ønsker alle yngre og nye skogeiere spesielt velkommen. Påmelding innen 7. januar til Tor Bøgseth / Side 9

10 Lag og foreninger Aktiviteter i januar måned for Namdalseid jeger og fiskarlag Jegerprøvekurs Vi starter opp med jegerprøvekurs på Namdalseid med oppstart tirsdag 23 februar kl 18:00. Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å bli jeger i Norge. Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år. Kurset går over 9 dager hvorav 2 dager er utendørs. Pris medlemmer av NJFF kr. 1800,-. Pris ikke medlem kr 2300,-. Påmelding med navn, fødselsnr og telefon sendes pr e-post til merkes "jegerprøve2016". Alternativt ta kontakt med Stian Furre mobnr eller Svein Heggdal mobnr Vær ute i god tid med påmelding. Annonser Leirduebanen Leirdueskyting i flomlys på Lyngenbanen, iverksettes fra tirsdag 5. januar 2016 fra kl 18:00. Vi ønsker nye og gamle skyttere velkommen til en morsom fritids-aktivitet, og en sosial arena. Vi har hagler til utlån, samt instruktører er tilgjengelig for råd, opplæring og nyttige tips. Skuddpremie Minner om at det er skuddpremier på rev, mår, mink, ravn og kråke. Jenter/ damer Vår jente/ kvinnekontakt Janne Kristin Aavik, arbeider nå med å planlegge aktiviteter for kvinnegruppa i Namdalseid jeger og fiskarlag for året Kvinnegruppa ønsker gjerne tilbakemeldinger på ønsket aktiviteter, kurs og foredrag, som jenter/ damer i bygda har lyst til å bidra, engasjere seg i, eller delta på. Det er opprettet en egen facebook-side som heter «Jenter Namdalseid JFL», og her er det lov til å komme med forslag eller ønsker. Opplæringsjakt på rev Det arrangeres opplæringsjakt på rev fredag 15 januar på kveldstid og lørdag 16 januar på dagtid. Opplæringsjakta vil foregå utendørs på lørdag, og noe teori på fredags kveld. Momenter/ emner; våpen og ammunisjon, avstandsvurdering, lokkejakt, hunder, kamuflasje, praktisk og sikker jakt mm. Hundene er avhengig av sporsnø, så vi er avhengig av snø på bakken for at kurset skal bli avholdt. Minner om at det er skuddpremie på rev! Påmeldingsfristen er 12 januar, via eller John Harald Aas mobnr Kursavgiften er 200kr medlem/ 400kr ikke medlem. Namdalseid jeger- og fiskarlag Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Side 10

11 Annonser Avløserkurs! Namdal Landbrukstjenester i samarbeid med Studieforbundet Næring og Samfunn arrangerer avløserkurs for ungdom i NAMDALSEID. Oppstart: 6. februar Påmeldingsfrist: 25. januar Kurset er åpent for alle fra 14 år. Ta kontakt for påmelding og mer informasjon. Namdal Landbrukstjenester Maria Reitan Tlf Mrom i Lensmannsgården Vi ønsker alle våre gjester/kunder et riktig godt nyttår. Åpningstider i 2016: 7 dager i uka Velkommen innom. Hælsing Anna, Tone og Ane Side 11 Side 11

12 Arrangørkalender for januar 2016 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Mandagskaffe på Alderspensjon atet på Statland hver mandag fra kl Bygdakafè på samfunnshuset kl Seniordans kl på u-/e-senteret Kveldsåpent bibliotek til kl Gågruppa kl. Seniorsurf på gammelbiblioteket kl Åpning av nytt skianlegg kl Namdalseid IL Karusellren kl Gågruppe kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Gudstjeneste Statland kirke kl Søndagsskole kl hos fam. Høyland på Sjøåsen Smørekurs kl i garasjen v/ klubbhuset, skigruppa 11 Skogkveld på Lyngen fjordhotell kl Gågruppe kl. Bygdakafè på samfunnshuset kl Seniordans kl på u-/e-senteret Medlemsmøte i Bondelaget kl hos Hilde Gystad 13 Årsmøte i Onsdagsklubben på dagsenteret kl Gågruppa kl. Kaffeprat besøksvenntjenesten kl i u-/e -senteret Karusellrenn kl Skogkveld på Lyngen fjordhotell 15 Gågruppe kl. 16 Qigogn-kurs kl på dagsenteret 17 Qigong-kurs kl på dagsenteret Gågruppe kl. Bygdakafè på samfunnshuset kl Seniordans kl på u-/e-senteret 20 Årsmøte Namdalseid pensjonistlag på Solhaug kl Gågruppa kl. Seniorsurf på gammelbiblioteket kl Karusellrenn kl Gågruppe kl Årsmøte i Namdalseid SP kl på Lyngen fjordhotell, medlems-/ gruppemøte kl Skogkveld på Lyngen fjordhotell kl Gågruppe kl. Bygdakafè på samfunnshuset kl Seniordans kl på u-/e-senteret 27 Onsdagsklubben ved dagsenteret kl Gågruppa kl. Karusellrenn kl Gågruppe kl Nyttårskonsert kl , Namdalseid musikklag

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00 Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 11 14.03.-20.03.2016 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2015-16 1.videregående er på snøhuletur Hallingskeid på snøhuletur. Påskeavslutning,

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

RØMSJINGEN Oktober 2015

RØMSJINGEN Oktober 2015 RØMSJINGEN Oktober 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag og torsdag kl. 12.00-18.00 Fysioterapien 97 51 92 26 Alle hverdager kl. 09.00-15.30

Detaljer

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur I N F O R M A S J O N F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 6 Forhandlinger om framtidig kommunestruktur Forhandlingsutvalget for kommune er fornøyd med prosessen fram til signert intensjonsavtale

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Sokndal Info. Ønsker DEG et strålende nytt år! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2012. Folkebibliotek. Brann- og vannverksvakt

Sokndal Info. Ønsker DEG et strålende nytt år! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2012. Folkebibliotek. Brann- og vannverksvakt Sokndal Info Sokndal kommune Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Telefon 51 47 06 00 Epost: postmottak@sokndal.kommune.no www.sokndal.kommune.no - www.cittaslow.com Frist for innlevering: 20. i hver måned

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Nyhetsbrev Oktober 2007

Nyhetsbrev Oktober 2007 Nyhetsbrev Oktober 2007 Viktige hendelser denne måned: 30. september Shotocup, Haukelandshallen 1.-7. oktober Høstferie INGEN TRENING 17.-21. oktober Karatefestival 2007, Karmøy 19.-21. oktober Gasshuku

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Program for høsten 2016

Program for høsten 2016 Program for høsten 2016 Hamar Husflidslag holder til her i Kirkebakken Følg med på oppslagstavla vår Hamar Husflidslag holder til i Kirkegaten 12, 2. etasje. Vi har: Norges Husflidslag som moderorganisasjon

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015

MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015 MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015 NOVEMBER I november er små og store blitt enda bedre kjent med hverandre, og når barn blir tryggere viser de også flere sider av seg selv. Noe som betyr at de også tør

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker 22. juni 17. august 2016 Sommerskole i musikkteater 8. 11. august kl. 10-15, Solvang, Røde Kors huset, Sand For barn og ungdom 6-13 år. Vi lager teater og

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer