bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15. SEPT. Namdalseid helt i norgestoppen på pleie og omsorg Kommunal Rapport presenterer i avisutgaven 12. august en rangering av kommunenes pleie- og omsorgstjenester (Kommunebarometeret). Ut fra de kriteriene de bruker, fremheves Namdalseid som en av de flinkeste kommunene i landet innen pleie og omsorg. Namdalseid kommune kommer på en 10. plass av 430 kommuner, og er på en 2. plass i Nord-Trøndelag, på plassen bak Overhalla. Følgende kriterier er vektlagt i målingen: Andelen fagpersonale, fysioterapi og legetimer på sykehjem pr bruker, kostnad per bruker i institusjon, kostnad per bruker i hjemmetjenesten, plasser i heldøgnsbemannet Foto: Brynhild Bye bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, timer bistand i hjemmet. Hovedårsaken til at Namdalseid kommune ikke ligger helt på topp i kommunebarometeret, er lavt score på utgifter til institusjon (dvs. høye kostnader på institusjonsplasser). Selv om det er mye vi sikkert kan bli bedre på, noe vi hele tiden jobber med, er dette en gladmelding i forhold til de pleie- og omsorgstjenester kommunen kan tilby sine innbyggere. For mer informasjon se FORMANNSKAPET 16.SEPT. KOMMUNESTYRET 23. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG PÅ NAMDALSEID.KOMMUNE.NO NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Ord til ettertanke Det jeg har skrevet mest om i denne spalten har nok vært om politiske saker og vedtak, om alt det positive som skjer i kommunen vår, om ting som skal skje fremover, om forskjellige hendelser som krig, fattigdom og andre hendelser ute i den store verden, og konkludert med at egentlig så har vi det bra her i Namdalseid. I min kontakt med innbyggerne, store som små, unge som eldre så spør jeg hvordan står det til, eller kolles e det med dæ. Ikke uventet svarer den eldre generasjon; Så læng ein får vårrå fresk, så ska æ itj klag. Men ikke alle får være frisk. Plutselig, som lyn fra klar himmel rammes også innbyggere i vår kommune, uansett alder, av sykdom av alvorlig art. Med diktet Skal hilse fra fjellet. av naturfotografen og lyrikeren Jon Østeng Hov, et dikt som hos meg frembringer ettertanke og varme, så sender jeg varme tanker med ønske og håp om at det skal gå bra, og ber om at hver og en, mens dere leser diktet gjør det samme. Skal hilse fra fjellet Skal hilse fra fjellet, jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens vindene lekte så linne. Det lét i kvar busk, det var slikt et kor, og sang til mitt øre seg søkte. Og rypa, min elskede, møtte mitt spor, hvor sti langs med bekken seg krøkte. Det glitret i stryket, det blinket i vak, og gleden i brystet mitt bruste. Over aurete botn storfisken rák, mens fjellbrisen vasskorpa kruste. Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg, mens nevera trivelig smilte. Og under dens lauvheng med glede jeg såg, at villreinen stille seg kvilte. Skal hilse fra fjellet- det evige land, hvor moskus og jerven har bolig. Min lengsel dit inn er blitt som en brann. Kun der får jeg fred og blir rolig Jon Østeng Hov Ord på veien; Jeg vil ikke være i veien, men heller ikke av veien om noen trenger meg. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Side 2 Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor: Treffes på kontoret og ANDRE Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Hjertelig takk! Vi vil med dette rette en hjertelig takk for innkomne gavemidler til Omsorg Namdalseid. Disse midlene har blitt brukt til trivselstiltak for beboere ved Omsorg Namdalseid. Eksempelvis : Tur til Tisløv gård i Sprova, flatskjermtv, kaffeservice med mer. Dette betyr mye for beboerne. Utflukt til Elda gamle kirkested Onsdag 22. september går det buss kl fra Helsetunet til Elda. Der blir det lett vandring med guide som forteller om stedet. Etterpå blir det lunsj på Solhaug Grendehus med sang og musikk. Retur tilbake til Helsetunet ca. kl , avhengig av været. Meld deg på til Bjørg på brukerkontoret ( ), eller på servicekontoret ( ) innen den 20. september. Egenandel på kr. 100,- betales på Solhaug under lunsjen. Arr: Dagsenteret og Kulturkontoret Vi vil samtidig rette en stor takk til LHL for INR apparat og Saniteten for Forstøverapparat. Omsorg Namdalseid Info fra Dagsenteret Tirsdager kl Kurongspilling Torsdager kl Luftgeværskyting Tirsdag kl Bibliotekdag Onsdag kl Utflukt til Elda gamle Kirkested Alle som har lyst er velkommen! Grete er tilbake fra ferie Kultur og service Spillemidler 2011 Skal dere søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2011, er følgende datoer viktige i Namdalseid kommune: Side 4 1. oktober Frist for innmelding av mulige tiltak til kommunens handlingsprogram for idrett og friluftsliv. Her meldes både nye tiltak og videreføring av tiltak fra siste års handlingsprogram. Dette gjelder ordinære anlegg og større nærmiljøanlegg over kr ,-. For å være søknadsberettiget til spillemidler, må tiltaket stå i det kommunale handlingsprogrammet. 1. november Søknadsfrist for spillemidler til idrettsanlegg. 15. februar Søknadsfrist for spillemidler til kulturbygg. 15. mars Søknadsfrist for spillemidler til anlegg for friluftsliv i fjellet. Alle søknader skal registreres og sendes elektronisk på Fra fjorårets utflukt til Tusenårsstedet på Sjøåsen Før dere kan søke må tiltaket ha fått tildelt et anleggsnummer kontakt kommunen v/brit Randi Sæther på telefon eller e-post: kommune.no for å få tildelt anleggsnummer i god tid før søknadsfristen. Kommunen er behjelpelig i fht. søknadsprosessen, men det er viktig at dere tar kontakt i god tid før søknadsfristen utløper, slik at vi i samarbeid kan gå igjennom selve søknaden og de ulike vedleggene som kreves.

5 Oppvekst Vellykket leseprosjekt Namdalseid kommune lå langt nede på skolerangeringen etter nasjonale prøver. For to år siden ble språk og begrepslæring et satsingsområde, da kommunen søkte og fikk prosjektmidler til å kjøpe tjenester fra Bredtvedt kompetansesenter i Oslo. Her fikk kommunen anbefalinger om å sette fokus på begrepsopplæring og lesekurs, i et samarbeid mellom barnehager, skoler og helsestasjon. I tillegg ble språknivået til barna kartlagt. Dette har gitt resultater, og elevene viser markant framgang i både lesing og språkforståelse innefor alle fag. På landsbasis har Namdalseid blitt en foregangskommune innen begrepsopplæring, og metoden blir nå innført i alle klasser og barnehager i kommunen, og satsingen fortsetter. Lærer Helen Nordaune med noen leseglade elever. Lag og foreninger NIL Trimgruppa informerer Sett av en kveldsstund til: VENGSTAD- TRIMMEN DATO: 6. september START kl Ansvarlig : Ann Jorid Resell Det vil bli satt ut 20 poster som er ferdig oppsatt til høsten. Nye poster: dam ved Havden, dam ved Vålåvatnet, Storhaugen, Hundsethesten, Essen, Holvasslia, Stokken, Svartmoheia, Svaraheia og Storfiskvatnet. Gamle poster : Bjørfarvatnet, Brørsheia, Aunkrona, Rindfjellet, Andskaret, Skarberget, Langsetran, Storsnøheia, Stavenberget, Reinfjellet Benytt sjansen til å bli med på Trimnett. Kart- og postbeskrivelser vil bli solgt ved servicekontoret og på Sentrum Auto. Idrettsmerket Det blir anledning til å ta idrettsmerket på følgende tirsdager i september: 7., 14. og 21. Alle dager. Hilsen Friidrettsgruppa Side 5

6 Lag og foreninger Åpen Gård 11. september Namdalseid Bondelag arrangerer i samarbeid med Kjell og Gro Brørs "Åpen Gård" lørdag 11. september kl Sted: Kjell og Gro Brørs. Kyr og nytt kufjøs med melkerobot, sau, høner, hesteaktivitet, åpen smie. Alle er velkommen! Namdalseid Bondelag Namdalseid senterparti Medlemsmøter/gruppemøte Namdalseid Senterpart inviterer til medlemsmøte/ gruppemøte på Sjøåsen Hotell, mandag 13. september kl Medlemsmøte på Sjøåsen hotell tirsdag 21. september kl nominasjon til fylkestingslista ved valg til fylkesting høsten informasjon fra styret i lokallaget. Velkommen! Styret Musikkøvelse Namdalseid musikklag har første musikkøvelse for høsten i Namdalseid samfunnshus, torsdag 2. september kl Oppmøte kl Dirigent er Camilla Kristiansen. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen! Sjøåsen danseforening Fest i Sjøåsen ungdomshus lørdag kl Musikk av Gunnar Helbostad Påmelding til Coop Marked Sjøåsen, tlf eller til Aud Sverkmo, tlf Kulturminnedagen 2010 Tema: Nytt liv i gamle minner Markering i museumslageret på Sjøåsen søndag 12. september kl Utstilling, kaffe Vel møtt! Kulturminnelaget Medlemsmøte i Pensjonistlaget Namdalseid pensjonistlag starter med høstens første medlemsmøte i Lissalen i Samfunnshuset 20. september kl Vi er så heldige å få Tore Brønstad på besøk. Musikk ved Jon H. Sæther Ring for skyss, Jann tlf Velkommen! Styret Medlemsmøte LHL Torsdag 16. september i Samfunnshusets vestibyle. Orientering fra fylkesstyret. Alle velkommen! Namdalseid seniordans Oppstart tirsdag 7. september kl i ungdoms og eldresenteret. Velkommen! Side 6

7 Lag og foreninger HEI ALLE SANGGLADE Så er det endelig tid for å starte en ny sangsesong! Vi ønsker "nye" og "gamle sangere med følge velkommen til SESONGSTART på Læmmen hos Inger og Sverre på Hundset LØRDAG KL Vi koker kaffe og holder grillen varm, så møt opp til skikkelig sosialt samvær!!!!! Øvelsene starter tirsdag kl i Samfunnshuset. Gudmund er tilbake som dirigent. Vi har allerede planlagt litt av aktiviteten for høsten, og til våren tar vi sikte på å komme oss helt til DUBLIN!! HJERTELIG VELKOMMEN ALLE SOM ØNSKER Å SYNGE!! KÅM Å SØNG!!!!! Annonser Har du ei lat katt, eller vil du bruke andre midler for å bli kvitt rotter og mus? I hele september gir vi 10% rabatt på alt som tar livet av mus og rotter! HUSK! Snart er det jakt, og da må bikkja få riktig fôr! Doggy Extra Aktiv med 30% protein og 20% fett er snadder til flinke jakthunder. Best pris, kvalitet og service. Bruk din lokale mølle! Tlf * Faks * E-post: * Side 7

8 Arrangørkalender for september 2010 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 skyteprøve på Fjell fra kl skyteprøver på Lyngenbanen fra kl skyteprøver på Lyngenbanen fra kl Vengstadtrimmen skyteprøve på Fjell fra kl Leirdueskyting Lingen fra Idrettsmerket Seniordans kl i u/e-senteret 9 skyteprøve på Fjell fra kl skyteprøver på Lyngenbanen fra kl Åpen gård på Brørs kl skyteprøver på Lyngenbanen fra kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Onsdagsklubben kl i ungdoms- og eldresenteret Kulturminnedagen kl i Museumslageret 13 Medl./ gruppemøte SP kl Leirdueskyting Lingen fra Medlemsmøte i LHL i samfunnshuset Sjøåsen danseforening fest kl Idrettsmerket Seniordans kl i u/e-senteret 20 Møte i pensjonistlaget kl i samfunnshuset 21 Idrettsmerket kl Medlemsmøte SP kl Onsdagsklubben kl i Ungdoms- og eldresenteret Seniordans kl i u/e-senteret Utflukt til Elda gamle kirkested kl september: Gudstjeneste i Namdalseid kirke med presentasjon av konfirmanter og nattverd kl Gudstjeneste i Statland kirke med presentasjon av konfirmanter og utdeling av bøker til 6-åringene kl Medlems-/gruppemøte Namdalseid arbeiderparti inviterer til gruppemøte/ medlemsmøte på Dåapma, Kommunehuset mandag 13. september 2010 kl Velkommen! Styret/gruppeleder

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35. årg a n g. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35. årg a n g. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35 35 årg a n g Foto: Dagfinn Vold 1 Rådmannens hjørne Reiselivstilbudene i Rennebu består i stor grad av mindre bedrifter som driver

Detaljer

RØMSJINGEN August 2011

RØMSJINGEN August 2011 RØMSJINGEN August 2011 ÅPNINGSTIDER : Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag 17.00-20.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag 12.00-18.00 Fysioterapien 98 26 76 28

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer