Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer."

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen NRK TV-aksjonen NRK 2014 går i år til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land. I dag mangler over en milliard mennesker tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og for samfunnsutvikling. Sammen med det norske folk skal vi klare å gi varig rent vann til en million mennesker, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Grunnleggende og livgivende Med denne TV-aksjonen kan det norske folk være med å sikre mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Tilgang til vann sikrer avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort, er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene, vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene. Vann til en million I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet. Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år utviklet lokale løsninger gjennom bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Rent vann bidrar også til å forebygge alt fra sykdommer, voldtekter og korrupsjon. Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. De aller fleste mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Vi klarer ikke å forstå her i Norge hvor viktig rent vann er. Dette er kjempeviktig. Benyam Beremu og familien hans i Etiopia har fått rent vann gjennom Kirkens Nødhjelp. Les mer på; BlogPost/Slik-skal-pengene-fordeles Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no Åpningstider miljøstasjonen i Dalavika: I tidsrommet oktober t.o.m. mars er miljøstasjonen åpen onsdag i partallsuker mellom kl og kl NAMDALSEID KOMMUNE Tlf Åpent kl

2 Ordførerens spalte Husk: En time tilbake Det er mange ting å huske på nå når oktober måned er kommet over oss. I Melkrampa finner du informasjon om Mentale Helse sin fine årlige markering av Verdensdagen for psykisk helse, som arrangeres lokalt på Namdalseid den 9. oktober med villmarksleir utenfor Coopbutikken i sentrum. Så kommer også den årlige TVaksjon, som i år skjer søndag 19. oktober og er gitt til Kirkens nødhjelp og heter Vann forandrer alt. Du finner også litt mer informasjon om den aksjonen i Melkrampa. Så må du huske på at siste helga i oktober er det slutt på sommertiden for denne gang. Natt til søndag 26. oktober skal klokka stilles en time tilbake, og husker du det så får du en time ekstra på puta. Bompengeprosjektet Fv-17 Steinkjer Namsos og ny Fv-720 til Malm er som helhetlig prosjekt avsluttet. Styringsgruppa for prosjektet hadde et telefonmøte mandag 1. september, som følge av vedtaket i Namsos kommunestyre hvor det bl.a. ble krevd at den planlagte bomstasjon mellom Bangsund og Namsos måtte plasseres sør for Bangsund. Dette ville resultere i en bompengesats for personbil på kr. 65,- mellom Namdalseid og Namsos, noe som igjen var uaktuelt for flere av deltakerkommunene å akseptere. I tillegg er det for egen del, og slik jeg oppfatter Kommunestyret, slik at helheten i prosjektet ikke er god nok til at bompenger kan forsvares. Det var derfor et enstemmig kommunestyre som tok til orientering styringsgruppas vedtak om å avslutte prosjektet om helhetlig utbygging av FV-17. Jeg registrerer at Steinkjer og Verran kommuner ønsker å gå videre med sør-prosjektet, kalkulert til ca. 1,5 milliarder kroner, og at sentrale fylkespolitikere fortsatt ønsker en helhetlig utbedring av FV-17. Det gjenstår å se hva som skjer, men det vil ikke komme noe initiativ fra Namdalseid kommunestyre slik saken nå står med kommunestyrets vedtak den 11. september. Litt spøkefullt kan en si at prosjektet handlet i 2008 om rett, slett og sikker, i 2012 var vi rett og slett ikke sikker, men nå i 2014 er vi rett og slett sikker. Selv om vi nå ikke lenger bruker tid på veisaken, er det mange krevende oppgaver som har vårt fokus. Helsetunutbyggingen med ferdigstillelse av byggetrinn 1 ny sykeheim - allerede ved årsskiftet 2014/15, er en krevende sak, men en gladsak. Det arbeides for fullt med oppryddings- og sikringsarbeid etter raset på Statland, og det vil bli viktig å få avklart fremtidig arealbruk på området utover det vi vet området utnyttes til fra før. Kommunereformen vil kreve mye tid. Og det nyoppnevnte utvalget som skal arbeide med den saken får mye å jobbe med i vinter og utover våren Det er formannskapet med sine 3 representanter fra Sp og 2 fra Ap som sammen med en representant fra henholdsvis Krf, Venstre og Høyre, har fått i oppdrag å utrede spørsmål om bl.a. mulige samarbeidskommuner, involvering av innbyggere, ansatte og foreslå fremdriftsplan for prosessen. I tillegg er selvfølgelig tillitsvalgte og administrasjonen med i arbeidet. Men det er kommunestyret som skal fatte alle nødvendige vedtak utover i prosessen. Og når høstmørkeret senker seg over oss er det tid for å starte arbeidet med budsjettet for 2015 og økonomiplan for , hvor penger og ressurser til drift og investeringer både skal prioriteres og fordeles. Ønsker alle en fortsatt fin høst! Ord på veien: Småting kan trøste oss, fordi det ofte er småting som plager oss. Steinar Lyngstad Ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Brit Randi Sæther, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Tlf Åpningstid kl Kveldsåpent til kl første tirsdag i måneden. Bibliotekets e-postadresse: namdalseid.kommune.no Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og Psykisk Helse: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier: Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Kommunehuset på Namdalseid og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor: Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler: Tlf Brukerkontoret: Tlf eller Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Jens Olav Reitan, Namdalseid tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Mor/barn-trening Fokus på kondisjon- og styrketrening, spesielt tilpasset deg som har blitt mamma. Styrkeøvelser med barnet som belastning gir fine opplevelser og er morsomt både for stor og liten. Tid: Hver TIRSDAG kl (ingen trening i høstferien uke 41). Sted: Ungdoms- og eldresenteret Gratis tilbud Velkommen!! INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2014 Risikogrupper som bør ta vaksine: *Personer som er over 65 år *Voksne og barn med alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet *Voksne og barn med kronisk hjerte-/karsykdommer *Voksne med nedsatt immunforsvar *Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) *Voksne med kronisk nyresvikt *Beboere på alders og sykehjem Priser for de i risikogrupper: Kr 55,- pluss konsultasjon kr 75,- Andre interesserte: Kr 95,- pluss konsultasjon kr 75,- Fysioterapeut Sara Skevik VAKSINASJONSDAGER: Namdalseid legekontor: 03.oktober kl Statland alderspensjonat: 23.oktober kl Det er ingen påmelding. MØT OPP! Legekontoret Side 4

5 Kommunal informasjon TIMEPLAN OKTOBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kom i gang Kl Ute Barseltrim kl Ungdoms- og eldresenteret Gla- dans (55+) kl i Ungdomsog eldresenteret Bra Mat-kurs Kl (7 og 21 oktober) Kom i gang Kl Ute FRISKLIVSSENTRALEN NAMDALSEID KOMMUNE Telefon: Spillemidler - viktig informasjon til aktuelle søkere Fristen for innmelding av mulige tiltak til den kommunale planen for idrett og friluftsliv er satt til 15. oktober. Alle tiltak som søker om spillemidler må stå i denne planen for å kunne bli godkjent. Det vil si at kommunen må få informasjon om mulige utbyggingsprosjekt der det er aktuelt å søke om spillemidler, innen Søknadsfrist for spillemidler inn til Namdalseid kommune er 1. november. Samme frist gjelder også for gjentatte og fornyede søknader. NB! Kommunen kan ikke love at søknader innsendt etter fristen vil bli behandlet. Alle søknader skal registreres og sendes elektronisk på Før dere kan søke om spillemidler til nye anlegg, må tiltaket ha fått tildelt et anleggsnummer. Kommunen er behjelpelig i fht. søknadsprosessen, men det er viktig at dere tar kontakt i god tid før søknadsfristen utløper, slik at vi i samarbeid kan gå igjennom selve søknaden og de ulike vedleggene som kreves. Kommunen vil sette strengere krav til at søknader må være innsendt innen fristen for at de skal bli behandlet i år. Kontakt Brit Randi Sæther, / Side 5

6 Kommunal informasjon Renholder Det er ledig 55 % fast stilling for renholder i Namdalseid kommune. Stillingen er for tiden tilknyttet Namdalseid skole, og er ledig for tiltredelse umiddelbart. Vi ønsker oss en medarbeider som er fleksibel, samarbeidsvillig og kan arbeide selvstendig. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Trine Risan, tlf.nr Søknadsfrist: Renholdsvikarer Namdalseid kommune har også behov for vikarer for renholdere. Er du interessert? Kontakt Servicekontoret på tlf Aktiviteter på Dagsenteret i oktober Mandag 6. oktober Torsdag 9. oktober Tirsdag 14. oktober Tirsdag 21. oktober Kl Strikkekafè. Vi møtes på 2Mrommet og ser på nyhetene til damene der Kl Kurs i scrapbooking. Åpnet for alle! Påmeld. til Grete på tlf innen 6. oktober. Kurset går over 4 kvelder. Kursavgift kr. 400,- pr. pers. Kl Kl Tur til SparKjøp og Verdal. Avgang fra Helsetunet kl Påmelding til Grete eller Elin tlf innen 9. okt. Bibliotekdag Torsdag 23. oktober Kl Tur til Øyenskavlen med buss. Væravhengig. Påmelding til Dagsenteret Fra uke 38 er Dagsenteret åpent på torsdager i stedet for mandager. Formiddagskaffe på Biblioteket tirsdager Velkommen til hyggelig formiddagskaffe på Biblioteket! Hver tirsdag mellom kl og Kveldsåpent Bibliotek Kveldsåpent Bibliotek til kl første tirsdag i måneden. Første kveld er tirsdag 7. oktober. Velkommen! Kaffe med noe godt til, kr. 20,- pr pers. Side 6

7 Den norske kirke Velkommen til babysang - på Gammelbiblioteket følgende onsdager: 15. oktober 29. oktober 12. november 26. november Alle samlinger kl Babysang er en fin måte å møtes på for alle som er hjemme med babyer i permisjonstiden. Sosialt samvær og sangglede med de aller minste er en god oppskrift på en hyggelig formiddag. Samlingene ledes av: Anne Lise Voll (trosopplærer) tlf: Ta kontakt hvis dere lurer på noe. Lag og foreninger Grøntanlegg Kløvertunet rapport fra Hageselskapet Namdalseid (HSN) Arbeidet med grøntanlegget starta for ett år siden. Resultatet er ei videreføring av arbeid som våre to æresmedlemmer, Signe Derås og Kirsten Aas, i sin tid starta opp: De ønsket å skape trivelige omgivelser for de eldste i kommunen som hadde flyttet til Helsetunet. Etter hvert overtok Hageselskapet mer og mer dette arbeidet. Midt i september 2013 ble vi orientert om at rivning av gamle bygg var nært forestående. Ragnar Trefjord og undertegnede fikk ansvaret for å ta vare på plantematerialet, for å kunne bruke dette senere. Vi fant et høvelig lagringssted for overvintring, og engasjerte medlemmer og andre med ryddeutstyr, traktorer og andre redskaper, til å klippe ned, grave opp og flytte/plante alt som inntil da hadde prydet det gamle Helsetunet - på vel ei uke ble jobben gjort. Vi ble kjent med bygg og terreng, og vi visste hva vi hadde av planter. Etter hvert kom vi fram til den løsningen vi ser som resultat i dag. Med unntak av 9 stk furu og 1 stk tuja er det brukt bare «gamle» planter. Til kanting av beboernes uteplasser ble impregnert tremateriale brukt. Matjorda vi hadde lagret kom godt med, og steinheller som var pusset opp ble brukt til fine overganger fra uteplassene til plenen. Dugnadstimer: Innsatsen høsten 2013 utgjorde ca. 70 timer og til våronna 2014 brukte vi ca. 200 timer. Utgiftene for laget er i hovedsak fordelt på gravearbeid, trematerialer og duk, og utgjør samlet ca. kr ,-. Hageselskapet Namdalseid takker alle som har stilt tid til disposisjon for å få prosjektet «i havn». For styret i Hageselskapet Namdalseid, Sollaug Kolstad Til detaljplanlegging fikk vi noe faglig bistand av gartner Vidar Hestmo. Nye runder med dugnadsarbeid utover vår og sommer måtte til. De vi spurte stilte villig opp, og møtte med humør og optimisme. Namdalseid Side 7

8 Lag og foreninger ONSDAGSKLUBBEN på Dagsenteret ved Helsetunet, kl Onsdag 01. oktober Onsdag 15. oktober Onsdag 29. oktober Onsdag 12. november Onsdag 26. november Onsdag 10. desember - Julebord Velkommen! Styret Namdalseid Kulturminnelag Vi takker hjerteligst for minnegaven på kr ,- gitt i forbindelse med Arnljot Halse s begravelse. Vennlig hilsen Styret i Namdalseid kulturminnelag Info fra skigruppa Vi vil starte med barmarkstrening for hopp og langrenn like etter høstferien. Tidspunkt og oppmøtested er: Hopptrening i gymsalen, oppstart torsdag 16. okt. kl Aldersgruppe: 1. klasse og eldre. Langrennstrening ute, oppstart torsdag 16. okt. kl Oppmøte utenfor gymsalen. Aldersgruppe: 5. klasse og eldre. Velkommen til trening! Namdalseid IL, Skigruppa Årsmøte i Namdalseid og Lyngen skytterlag Kurs i slektsforskning med Beitstaden historielag Det vil bli avholdt årsmøte i Namdalseid og Lyngen skytterlag sine lokaler ved skytebanen på Sjøåsen den kl Velkommen! Styret Historielaget har planer om å starte slektsforsknings kurs i Namdalseid. Interesserte kan melde seg til Torbjørn Kolstad, telefon nr Styret Side 8

9 Lag og foreninger Lørdagskafè 4. oktober Vi ønsker velkommen til lørdagskafé 4. oktober! Det blir åpen kafé mellom klokka og på Ungdoms og eldresenteret i samfunnshuset. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. Lørdagskaféen arrangeres denne gangen av Namdalseid Bygdekvinnelag. Det blir mini-loppemarked, bildebingo med premier og aktiviteter for barna. Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid! Husk kontanter! Kurs i sunn matglede Namdalseid bygdekvinnelag arrangerer matlagingskurs for barn og voksne. Kursene er beregnet for barn i alderen 8-14 år sammen med en voksen. Formålet med kursene er at barn og voksne skal lage mat sammen med vekt på ferske, sunne råvarer, Først lager vi maten, så spiser vi den. Kanskje lov å smake underveis ;-) 1. kurs blir 15. oktober på skolekjøkkenet Namdalseid skole, kl kurs blir 22. oktober skolekjøkkenet Namdalseid skole kl Kursavgift kr. 100 per voksen, barn gratis. Finn ut hvilken dag som passer best og meld dere på! Kursholdere Siv Annette Helland og Tove Iversen. Påmelding innen 10. oktober til Line Klausen, tlf Side 9

10 Lag og foreninger VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag som markeres i over 150 land verden over, med et felles mål om økende åpenhet rundt psykisk helse. I Norge markeres dagen med godt over 500 arrangement på landsbasis, og sprer seg over en periode fra midten av september til midten av oktober. Mental Helse Namdalseid og psykiatrisk helsetjeneste i kommunen samarbeider om å markere Verdensdagen for psykisk helse. Det blir grill med svartkjelkaffe og pølser m.m. som vi spanderer på dere som kommer innom. Vi har også loddsalg med mange flotte premier. Vi deler ut aktuell informasjon om Mental helse og om Verdensdagen som omhandler hverdagsstress og psykisk helse: Se hverandre senk skuldrene. Villmarksleiren blir utenfor Coop`n på Namdalseid torsdag 9. oktober kl Velkommen innom alle sammen! Vinner av gavekort I forbindelse med vår spørreundersøkelse om kommunereformen under Molomarkedet - Statland, har vi på vårt medlemsmøte 1. september gjennomført trekning av 1 gavekort på 500,-. Vi gratulerer Andrea Oksdøl Lervik, Tøtdal, som vinner! Forhåndsvarsel: Gammelpop på Solhaug lørdag 1. november kl Fin musikk og god mat. Påmelding på Sentrum Auto innen 28. oktober. Velkommen! Høstbasar Lørdag 18. oktober kl 15.00, inviterer Statland og Buvik sanitetsforening små og store til den årlige basaren i Musikkhallen på Statland. Loddsalg, tombola og åresalg. Kaffe med noko attåt. Medlemsmøte i Namdalseid pensjonistlag Velkommen til medlemsmøte i Namdalseid pensjonistlag 22. oktober kl på Solhaug grendehus. 1. Åpning v/ingar Kolstad 2. Trygg trafikk 3. Quiz 4. Kaffe og mat med åresalg 5. Avslutning Styret Namdalseid pensjonistlag Side 10

11 Lag og foreninger Velkommen som skytter i Namdalseid og Lyngen skytterlag! Er du under 18 år og har lyst til å være med i ungdomsgruppa til Namdalseid og Lyngen skytterlag, er det bare å møte opp! Vi er en glad og aktiv gjeng som møtes til skyting hver torsdag kl Første trening for vintersesongen starter i uke 42! Her trenger du ikke investere i dyrt utstyr før du selv ønsker det, du får låne av skytterlaget. Vi har dyktige instruktører. Er du under 11 år må du ha med en foresatt under skytingen. Har du lyst til å prøve skyting før du bestemmer deg, er du velkommen til å prøve 2 ganger før du må melde deg inn. Prisen er 500,- kr. per sesong inklusive medlemskontingent, lån av utstyr og skudd. Er du over 18 år og har lyst til å prøve skyting, er du hjertelig velkommen! Treningene foregår hver tirsdag kl f.o.m. uke 42. Det tilbys også utlån av utstyr til voksne, men de må kjøpe skudd selv. Nærmere informasjon om priser gis ved oppmøte på trening! Vi ønsker gamle og nye skyttere velkommen til skytterhuset ved skolen! Kontaktperson Ungdomsgruppa: Gro Warmbo Brørs, tlf: Kontaktperson Voksne: Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet, tlf: Styret Treningstider i gymsalen Namdalseid skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kulturskole/ dans til kl Innebandy Innebandy Fotball Handball Allidrett Hopp før jul Langrenn ute Fotball Basistrening klasse Volleyball J Volleyball gutter klasse Volleyball J Volleyball gutter klasse Bygdatrim Basistrening 16 år Volleyball J Fotball senior Volleyball J17 Side 11

12 Lag og foreninger Handball! Hei! Da blir det oppstart av handball! Dere er velkommen til trening tirsdag 14. oktober i gymsalen klasse kl klasse kl Treningene er åpne for både gutter og jenter. Husk innesko! Det kan bli endringer underveis og da blir det gitt informasjon om det. Nærmere informasjon om handballsesongen blir gitt på trening og skolen. For spørsmål ta kontakt med Siri Kaldal, tlf Styret i handballgruppa PubQuiz Namdalseid musikklag arrangerer PubQuiz fredag 21. november 2014 kl Sett av kvelden ; Quiz er rett og slett moro. Nærmere informasjon kommer. Arr,komite Trivelig førjulsdag søndag 30. november kulturkontoret på telefon: Vi satser på både julegrantenning, kafè og julemesse! Endelig program kommer i neste utgave av Melkrampa. Julemesse og julegrantenning! Også i år inviteres lag og foreninger til å bli med å lage en hyggelig førjulsdag søndag 30. november. Vi ønsker å få til aktiviteter som engasjerer både store og små. Ønsker ditt lag å delta med egne aktiviteter, så meld i fra til Bli med på julemessa! Ønsker du å delta på julemessa med hjemmelagde produkter, som bakst, husflid, håndverk, kunst, julepynt, eller annet, så meld deg på innen 20. november til Namdalseid frivilligsentral: eller ta kontakt med Lisbeth Lein på kulturkontoret telefon: (Kr. 100,- pr. utstiller). Både barn og voksne kan delta på dette (barn gratis). Namdalseid frivilligsentral Side 12

13 Annonser Strikkekafè Mandag 6. oktober kl er det strikkekafè på 2Mrommet i samarbeid med Dagsenteret. Ta med strikkinga og kom. Mangler du strikke/hekleprosjekt, så har vi utstyr og nye ideer. Trivelig at du stikker innom. Åpningstider: Mandag fredag: Lørdag: Velkommen! Side 13

14 Annonse ALT AV GJERDEUTSTYR SKAL UT FØR VINTEREN Vi har store mengder med bla isolatorer, bånd, grindhåndtak og mye annet tilbehør som skal ut. Vi kjører derfor 15% I HELE OKTOBER!!! Vi har også impregnert staur til gode priser: 6x175cm 22 kr/stk eks.mva, ved kjøp av helpakke (252 stk) 19 kr/stk eks.mva 8x180cm 27 kr/stk eks.mva, ved kjøp av helpakke (154 stk)24 kr/stk eks.mva I tillegg vil vi ha andre gode tilbud i butikken gjennom hele måneden. Ta en tur innom for å se! VI ØNSKER OGSÅ Å OPPLYSE OM AT VI VIL HA NY ÅPNINGSTID FRA 1. OKTOBER Ta turen innom for andre tilbud og en hyggelig prat Velkommen! Hundseth Mølle: Det gode alternativ! Tlf * Faks * E-post: * Side 14

15 Annonser Trekkspillgalla Namsos Kulturhus søn.12.okt.kl: Lokale aktører:malm Trekkspillklubb m/ juniororkester og Arnold Hollup, fra Namsos. Andre: 3-dobbel NM mester 10 år gamle Mathias Rugsveen og Kjell Harald Langhaug,kjent fra Nordkappkvintetten. Buss og inngang, kr: for voksne kr for barn (15 år) 50.- kr i tillegg, for kaffe m/kake, ved ankomst. Buss N.eid kl: Sjøåsen kl: Påmeld.innen 5.okt. Lasse Stefanz: Verdalshallen 18. oktober. Pris kr. 550,- Inkl. buss og billett. Dansegalla i Østersund med Lasse Stefanz 31.okt.-2.nov. Pris fra kr: Inkl. buss, bill.,2 overnattinger på Clarion Grand Hotell Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Side 15

16 Arrangørkalender for oktober 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1. Onsdagsklubb på Dagsenteret kl Influensavaksinering på Namdalseid kl Lørdagskafe i Ungdoms/ eldresenteret kl Formiddagskaffe på Biblioteket hver tirsdag mellom kl og Strikkekafe på 2Mrom kl Seniordans på U/ e-senteret kl Kveldsåpent biblioteket til kl Markering av Verdensdagen for psykisk helse ved Coop N.eid kl Gudstjeneste N.eid krk kl Fam.gudstjeneste. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok Gudstjeneste i Statland krk. kl Høsttakkefest. Nattverd. Kveldsmat Mor/barn-trening U/e-senteret kl Seniordans på U/ e-senteret kl Oppstart handballtrening ved N.eid skole kl og kl Onsdagsklubb på Dagsenteret kl Babysang på Gammelbiblioteket kl Kurs Sunn matglede kl Frist innmelding av tiltak idrett og friluftsliv 16. Oppstart hopptrening i gymsalen kl Oppstart langrennstrening ute, kl Oppstart skytetrening i skytterhuset Basar i Musikkhallen kl TV-aksjonen NRK Mor/barn-trening U/e-senteret kl Seniordans på U/e-senteret kl Medlemsmøte N,.eid pensjonistlag på Solhaug kl Sunn matglede kl Influensavaksinering på Statland kl Gudstjeneste N.eid Helsetun kl Årsmøte i skytterlaget kl Mor/barn-trening U/e-senteret kl Onsdagsklubb på Dagsenteret kl Høstfest Sisu 4H Seniordans på U/e-senteret kl Babysang på Gammelbiblioteket kl Kurs Sunn matglede kl

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 16 Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums.

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

RØMSJINGEN Oktober 2015

RØMSJINGEN Oktober 2015 RØMSJINGEN Oktober 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag og torsdag kl. 12.00-18.00 Fysioterapien 97 51 92 26 Alle hverdager kl. 09.00-15.30

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 4 Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst KOMMUNALE MØTER: 4. november Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

RØMSJINGEN Februar 2015

RØMSJINGEN Februar 2015 RØMSJINGEN Februar 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag + torsdag kl 12.00-18.00 Onsdag 8.00-15.30 selvbetjent Fysioterapien 97 51 92

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Li-Nytt. Oppstart i Grong 9. mars 2015 Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no

Li-Nytt. Oppstart i Grong 9. mars 2015 Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Sommerleir 2015. Program. Hvitt - rødt belte

Sommerleir 2015. Program. Hvitt - rødt belte Sommerleir 2015 Program Hvitt - rødt belte Praktiske opplysninger om Sommerleir 2015 DETTE MÅ DU LESE!!! Treningsprogrammet for hver dag får alle utdelt ved innsjekking, sjekk at du har riktig program

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis!

JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis! JUNI 2016 For deg mellom 10-16 år. Alle aktivitetene er i år gratis! S MMER AKTIVITETER DANS - FRILUFTSAKTIVITETER SYKLING - BADEMORO - IDRETT KLATRING - KUNST - HÅNDARBEID HIPHOP - UKULELE - GOLF - TEATER

Detaljer

17. mai på Namdalseid

17. mai på Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kl. 09.30 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 13.50 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 19.00 17. mai på Namdalseid

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013.

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 6 5 Varm lunsj: omlett 7 Planleggingsdag Bhg. er stengt 10 11 12 Varm lunsj: kremet fiskegryte 13 14 Tur dag 17 18 19 Varm lunsj:

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur I N F O R M A S J O N F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 6 Forhandlinger om framtidig kommunestruktur Forhandlingsutvalget for kommune er fornøyd med prosessen fram til signert intensjonsavtale

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!!

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!! STOKKAVANNET reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957 4. juni FAU sin sommerfest!! Tirsdag 9.juni er det tur til Kubbetjern med førskolegjengen! Husk en liten sekk med vannflaske!! Torsdag 11.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er delt i to nivåer

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer