Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET 3. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 10. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG PÅ NO Initiativtakerne Gudny Sverkmo og Ingunn Skjesol Bulling fra Bygdekvinnelaget ønsker å gi de yngste barna et tilbud innen sang, lek, dans/bevegelse, drama og form og farge. De inviterer nå til minikarusell i samarbeid med Kultur og service Et kulturverksted for barn i alderen 4-6 år tilbys nå som en prøveordning fra 15. februar og fram til påske. Bygdekvinnelaget, i samarbeid med Kultur og service har etablert dette som et ukentlig tilbud hver tirsdag ettermiddag mellom kl og Intensjonen er å etablere en spennende arena for små barn sitt møte med de ulike kunstfagene, og vil ha fokus på alt fra sang, lek, dans/bevegelse til dramalek og uttrykk innenfor form og farge. Det blir både lokale og eksterne instruktører som skal gi tilbud i temaperioder på to uker hver. Minikarusellen blir lokalisert til Biblioteket og møterommet Alhusen i Kommunehuset. Deltakeravgift pr. barn er satt til kr. 300,- med en søskenmoderasjon på 50%. Påmelding til Servicekontoret i Namdalseid kommune på telefon eller på SMS til Lisbeth Lein på telefon: innen 10. februar. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Husk lokalmønstringen i UKM i Namdalseid samfunnshus lørdag 19. februar kl Generalprøve blir fredag 18. februar kl Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Lett blanding dette skjer i 2011 Jeg har tidligere skrevet i denne spalten at vi har et høyt ambisjonsnivå og aktivitetsnivå i kommunen, og at forventningene dermed blir høye med tanke på gjennomføring av de forskjellige investeringstiltakene som er vedtatt. Det er allerede foretatt en gjennomgang av hvilke investeringsprosjekter som forventes gjennomført i 2011, og det mest omfattende prosjektet er utbyggingen av en ny avdeling ved Vangstunet barnehage med tilhørende ny løsning for adkomst. Her forventes at utbyggingen fullføres innen utgangen av februar neste år. Det er også vedtatt bygging av to nye boenheter ved Kløvertunet med oppstart i Ny adkomstvei til Namdalseid kirke ble påbegynt i fjor. Krav om arkeologiske undersøkelser forsinket fremdriften, men vi kan glede oss over å kunne ta i bruk ny adkomstvei med tilhørende parkeringsløsninger dette året. I tillegg vil autovern for områdene Brørs, Setter og Aune komme på plass i år. Alderspensjonatet på Statland har behov for utbedring av drenering, og vannverket på Statland detaljprosjekteres og ferdigstilles i år. Utbedring av vannskadene som før jul oppstod på helsetunet starter opp i disse dager og fullføres i år. For de som leser kommunale sakspapirer nøye, så finner man at det er bevilget penger til flyfotografering, noe som foregår med noen års mellomrom og som kommunene må bevilge penger til. Det er selvfølgelig ikke fotografering av forskjellige fly, men fotografering av bl.a. arealer og eiendomsgrenser, fra fly. Meg bekjent har vi hverken fly eller ansatte med flysertifikat, så denne jobben utføres av andre, slik det alltid har vært. Utredningsarbeidet av nytt helsetun på Namdalseid og flerbrukshall forventes også fullført i år slik at vi kan foreta valg av utbyggingsløsninger, innhold og avklare kostnader. Det arbeides også med konkretisering av utbyggings- og samarbeidsløsninger for fremtidig kraftproduksjon i Statlandvassdraget. I tillegg er det viktig å si at hver dag gjør våre ansatte sitt ytterste for å gi gode kommunale tjenester på alle nivå og på alle områdene vi som kommune er forpliktet til å være leverandør av tjenester på, som bl.a. barnehage, skole, helse og omsorg. FV- 17 prosjektet med tilhørende ny FV- 720 til Malm har det vært skrevet om i avisene i det siste. Her er status at fylkeskommunen som vegeier har bedt statens vegvesen om å komme med forslag til traséer og vegløsninger med utgangspunkt i prosjektforslaget som er vedtatt i eierkommunene. Når dette arbeidet er gjort starter dialogen med berørte grunneiere, kommunen og innbyggere for å få gode planprosesser og drøftinger om løsninger, og for å kunne gi nødvendig informasjon og orientering om løsninger for denne helhetlige utbedringen på strekningen Namsos Steinkjer. Så krysser vi fingrene for at skijenta Marte Elden kommer med i troppen til ski-vm i Oslo i slutten av februar. En kjempeflott prestasjon under Tour de ski tidligere i vinter skulle være godt nok for en VM-deltakelse. Den 6. februar er i år en søndag, men ikke hvilken som helst søndag. Det er samefolkets dag og vi gratulerer med dagen og heiser sameflagget til topps. Ord på veien: En gentleman er en mann som husker en kvinnes fødselsdag, men glemmer hennes alder. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Aktiviteter ved Dagsenteret i februar 2. februar Kl Tur til Sjøåsen hotell 7. februar Kl Strikkekaffe 8. februar Kl Informasjon ang. en eventuell brann på Helsetunet 15. februar Kl Bibliotekdag 16. februar Kl Vi ser på revyen Skynd dåkk og skynd dåkk Takk! Omsorg Namdalseid ønsker å takke for all oppmerksomhet i form av gaver, hilsener og besøk, fra enkeltpersoner og lag, i året som vi har lagt bak oss. Omsorg Namdalseid Seniortrim på Statland Trimleder: Camilla Hågensen Tid og sted: se oppslag! Eldrerådet Kultur og service Informasjon fra Servicekontoret Lag og foreningsoversikt Servicekontoret har som mål å holde lag og foreningsoversikten så à jour som mulig til enhver tid. Dette er opplysninger som vi alle kan ha nytte av. For å få dette til er vi avhengige av at alle lag og foreninger melder inn endringer til oss så snart det er avholdt årsmøter og valg. Vi ønsker oss navn og telefonnr. på leder og på kasserer. Opplysningene kan sendes pr. mail til eller gis pr. tlf. til Opplysninger om lag og foreninger finnes på hjemmesiden under Kultur og fritid. HVA SKJER? På hjemmesiden vår finnes også HVA SKJER? Her legger vi inn informasjon om ulike aktiviteter som vi får melding om. Men - det som er flott er at alle kan benytte seg av denne måten å informere på. Gå inn på HVA SKJER? (høyre side på og registrer aktiviteter som du ønsker å formidle til innbyggerne. Åpningstider på miljøstasjonen i Dalavika i vinterhalvåret Miljøstasjonen er åpen 1. onsdag i hver måned fra kl Avfallshenting Alle husstandene har fått tømmekalender for 2011 og avfallet skal hentes iht. denne. Hvis det er slik at det IKKE blir hentet avfall, må Servicekontoret få beskjed snarest slik at vi får rettet opp dette. Det er liten hensikt i å vente med avviksmelding. Side 4

5 Kultur UKM lørdag 19. februar kl Velkommen til lokalmønstring i Namdalseid samfunnshus lørdag 19. februar kl Alle barn og ungdommer har gratis adgang. Voksne: kr. 50,-. De som blir tatt ut til å representere kommunen ved fylkesmønstringen på Kolvereid i Nærøy april, blir offentliggjort mandag 21. februar. Generalprøve UKM kl Arr: Kulturskolen og Kulturkontoret Kulturuken 2011 planlegges Musikk og visuell kunst vil stå i fokus når kulturuken på Statland braker løs i starten av april! Her vil alle barn fra barnehage til ungdomsskole være involvert i ulike aktiviteter knyttet til flere kunstfag. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom barnehage, skole, kulturskole og kulturkontor, der en gjennom egne lærerkrefter og innleie av eksterne instruktører skal lage flere ulike kulturproduksjoner som skal ha visning/konsert torsdag 7. april i Musikkhallen på Statland. Så sett av datoen! Rammene for kulturuken på Namdalseid planlegges i disse dager. Sommeridyll årsmøte Det planlegges en ny årgang av Sommeridyll - kulturtreff på Sjøåsen juli Før dette inviteres alle interesserte til åpent årsmøte for å legge rammene for neste arrangement, og velge gode krefter til styret for arrangementet. Tid: fredag 4. februar kl Sted: Sjøåsen hotell. Velkommen! Styret v/ Stian Furre Tilbake som kultursjef Det 3-årige småsamfunnsprosjektet UNG-skaperlyst er nå i avslutningsfasen, og Lisbeth Lein, som har vært prosjektleder for dette, er fra tilbake som kultursjef i Namdalseid kommune. UNG sommeridyll for de under 18 år planlegges Ett av tiltakene som ble foreslått under ungdomskonferansen, i regi av Ungdomsrådet, var å lage UNG SOMMERIDYLL. Dette for å lage en spennende møteplass også for ungdommer under 18 år, etter modell fra Sommeridyll for ungdom over 18 år. Ungdomsrådet samarbeider nå med flere om å lage et godt program for sommerens arrangement, som vil bli i starten av juli i år. Har du gode forslag om hva denne skal innholde, så ta kontakt med ungdomsrådet ved Peder Østring eller kulturkontoret v/ Lisbeth Lein på telefon: Side 5

6 Lag og foreninger NIL Trimgruppa informerer Det er lagt ut bok på Brørsheia i trimgruppas regi. Den vil inngå som 5. topp av toppturene våre og inngår dermed i premieringen av skje. Vi vil utfordre alle trimmere til å skaffe seg medlemskap i 3-ern. Kriteriet for å bli opptatt i 3-ern er: Minst 3 av trimgruppa sine boktopper minst 25 ganger i løpet av trimåret (fra 1. okt. til 1. okt) Velkommen til vaffel, saft, te og kaffe på Øyensskavlstu! Øyensskavlstu er åpen følgende søndager: Februar: 6., 13., 20. og 27. Mars: 6., 13., 20. og 27. April: 3. Åpningstider: Hver helg blir det satt opp nye poster på tur inn til hytta. Barn med 4 besøk eller mer blir premiert på skoleavslutningen. Bli med på Trimnett i år! Trimgruppa har satt ut 60 poster til sammen, i skog og på Skytestevne fjell. Noen er lette å nå, andre krever litt mer innsats. Her har både barn og voksne, gjerne sammen, en fin mulighet til å oppdage nye perler på Namdalseid. På Servicekontoret og Sentrum Auto får du kjøpt hefter med postbeskrivelser, kart og klippekort. Postene er fordelt på 3 hefter à 20 poster. Hvert hefte koster 100 kr pr. eksemplar, og klippekortet koster 25 kr. Premiering: Følgende har vunnet premie etter trekking fra bygdabøkene: Solveig Opdahl, Karianne Elden, Karin Husa, Bodil Furre, Tove Anzjøn og Bjørg Reitan Disse har klart minst 25 toppturer i løpet av året og får fortjent ei skje i premie: Våttåheia: Brynjulf Gystad, Bjørn Mosti, Martin Elden, Vigdis Mosti, Ann J. Resell, Jean P. Sæther, Solrun Kolstad, Hilde Vanebo, Hilde G. Sundvik, Carina Gustavsen, Oddbjørg Kjøbli Øyensskavlen: Astrid Aune, Ragnhild Westrum, Tove Moe, Tove Anzjøn, Unni Thorsen, Gro Hoffmann, June Ingvaldsen, Kathe E. Sporildnes, Kjell Olav Ingvaldsen Storsnøheia: Elisabeth Rusten, Stina Kolstad, June Ingvaldsen, Kristin Staven, Hilde G. Sundvik, Tore Sundvik, Solrun Kolstad Jektheia Kathe E. Sporildnes Vi gratulerer! Trimåret 2011 er i gang og vi ønsker alle et godt trimår, og hjertelig velkommen til å delta på trimgruppas arrangementer. Åpent skytestevne (DFS) på innendørsbanen ved Namdalseid skole følgende dager: Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Påmelding for skyttere på Visning av resultater fortløpende på storskjerm. Kaffesalg. Alle velkommen; både med og uten børse. Arrangør Namdalseid og Lyngen skytterlag Side 6

7 Lag og foreninger Info fra Saniteten Det blir fellesmøte på Raustua på Helsetunet 3. februar kl (nb - klokkeslett!) Årsmøte: Årsmøtet holdes på Dagsenteret på Helsetunet tirsdag 8. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må være hos styret Hilsen Namdalseid sanitetsforening Årsmøte Namdalseid Pensjonistlag har årsmøte i Liss-sal n i Samfunnshuset mandag 21. februar kl Vanlige årsmøtesaker. Underholdning. Musikk ved Jon H. Ring for skyss, Eldnes, tlf.nr Velkommen! Årsmøte Solhaug grendehus holder årsmøte på Solhaug tirsdag 8.februar kl Vanlige årsmøtesaker, regnskap og valg. Kaffe. Velkommen! Styret GAMMELPOP 12/2 ER AVLYST nok en gang!! Igjen har det skjedd en kjedelig arrangementkræsj, og kampen om publikum er hard nok, om ikke arrangører skal konkurrere om folket! Vi forsøker igjen til høsten. Annonse i Melkrampa kommer. Symøt hos Gudny Sverkmo Bygdekvinnelaget invitere gamle og nye medlemmer til medlemsmøte hos Gudny Sverkmo torsdag 17. februar kl Velkommen! Bygdekvinnelaget Rovviltlaget Namdalseid Tar gjerne imot tips om spor av gaupe/jerv. Har du funnet spor og lurer på det, ta kontakt med en gang, ikke vær redd for å varsle selv om det skulle være feil. Kontakt Trond Moseid, tlf eller Jan Roger Kaldal, tlf HVA SKJER? Alle arrangører oppfordres til å legge inn aktiviteter på kommunens nettside, under "Hva skjer?" Dette med håp om en slags koordinering for å unngå kræsj! Hilsen en tålmodig arrangementkomité Side 7

8 Lag og foreninger Namdalseid Ungdomslag presenterer "Tre i Sofaen" en kriminalfarse av Jann Rasmussen i 4 akter 12. februar Dagforestilling kl Voksne kr 100 og barn kr 50 Kveldsforestilling med Pub kl Inngang kr 200 Musikk med Mother and Daughters 18-års aldersgrense Billettsalg ved døren Namdalseid Ungdomslag Grønn, sunn og spennende mat. Studiering/kurs over 5 kvelder. Målet med kurset er å skape litt nysgjerrighet omkring begrepet grønn/sunn mat. Inspirer til å få inn mer grønt i kostholdet. Lære litt om hvorfor det er så viktig. Vi lager mat og koser oss med den etterpå. Velkommen til 5 trivelige kvelder. Oppstart: 10. februar kl , 5 torsdagskvelder Kurssted: Skolekjøkkenet Pris: 1500,- (partnerrabatt) Kursholder: Stina Kolstad 1. kveld smoothie, juice og supermat. 2. kveld kreative salater, spiring og bruk av spirer 3. kveld kalde og varme supper med knekkebrød 4. kveld grønn middag 5. kveld kaker, desserter og sjokolade Vi lager mat i felleskap og avslutter kveldene med grønn, sunn og spennende mat. Påmelding innen 4. februar til Ane Eline eller Gudny Arrangør: Namdalseid bygdekvinnelag Side 8

9 Lag og foreninger Qigong - en forebyggende treningsform Bedrer din muskelstyrke, utholdenhet, balanse, pust, kondisjon og løsner spenninger. Grunnkurs kr 1.500,- inkl. kursmateriell (CD, kompendium) Oppfølgingskurs kr 500,- pr. dag Te, kaffe, frukt og nøtter serveres. Tid: februar kl begge dager. Sted: Namdalseid skole, Gymsalen Lærere fra Steinkjer Qigong Påmelding: Gudny, Kristin, innen 1. februar. Arr. Namdalseid Bygdekvinnelag Etter årsmøtet i høst utgjør disse styret i Hs Namdalseid: Leder: Sissel Halsvik Sverkmo Nestl.: Åge Ingvaldsen Sekr.: Kristin Øye Studieleder: Jodis Staven Kasserer: Solrun Holien Styremedl.: Svein Brørs. Studiearbeid: Det er snart tid for studiearbeid. Det tas sikte på studieringer i følgende emner: Rhododendron, Urter, trinn 2 (bruk og anvendelse), Gamle roser (fulltegnet). Hvis du er interessert i noe av dette, ta kontakt med Jodis Staven, tlf Påmelding senest 28. februar. Det er planlagt oppstart første halvdel av mars. Temamøte: Vi arrangerer temamøte om urter i Ungdoms- og eldresenteret tirsdag 8. februar kl Liv Valleraunet kommer og gir oss gode råd om ulike urter og hvordan vi bruker dem. Ta med 50 kroner til inngang. Vi spanderer kaffe og vaffel med syltetøy. Loddsalg. Grasrotandelen: Først vil vi takke de som allerede støtter oss gjennom Norsk Tipping sin ordning Grasrotandelen. NT hadde 200 millioner til gode i 2010, som kunne ha blitt tildelt frivillige lag og organisasjoner i hele landet! Hjelp oss å få tak i noen av kronene! Dette er også en form for dugnad og det gir kjærkomment tilskudd til lag og foreninger som ikke har så mange inntekter. Det koster ingen ting - Nytt fra Namdalseid for spillerne, men NT gir 5 % av det du spiller for (ikke det du har vunnet) tilbake til lag og foreninger. Både spiller og mottaker må være registrert i Grasrotandelen, og du selv bestemmer hvilket lag som skal motta tilskuddet. Vi er veldig glad for de vi har, men ønsker oss flere tilhengere. Så, kjære medlemmer og andre, husk oss neste gang da! Det er så lettvint å ordne, bare si fra neste gang du kommer for å spille at du ønsker å bli grasrotspiller. Dette gjør du hos kommisjonæren (på COOP n) eller på nettet, hvis du spiller hjemmefra. Hilsen styret i Hs Namdalseid Side 9

10 Annonser Info fra Frisørkjellar n Hei alle sammen! Som mange av dere sikkert vet, har jeg vært delvis sykmeldt over lang tid nå. Det viser seg at jeg mest sannsynlig ikke har helse til å komme tilbake til like stor stilling som før. Nå skal jeg ha en periode med arbeidsutprøving, noe som fører til at jeg dessverre kommer til å være på salongen bare 2 dager pr. uke. Så skal jeg etter hvert prøve å være til stede i ca 50% stilling, forhåpentligvis skjer det før påske. Det vil variere litt hvilke dager jeg er tilstede nå, men det blir 1 dag og 1 kveld. Tove Anzjøn fortsetter å ha åpent på salongen som tidligere. Telefonsvarer og beskjed på døra vil fortelle dere når vi er til stede. Håper på forståelse for dette! Mvh Tove A.W. Hansen SALGSUTSTILLING: Trearbeider fra Stål Westerhus. Åpning torsdag 3. februar kl Utstillingen står fra 3. februar februar. Stål Westerhus er en multikunstner og vi får en smakebit av hans musikalske side også. Vi byr på en enkel servering. Velkommen til en trivelig kveld. Nye åpningstider i 2011: Mandag- fredag Lørdag Planer fremover: Ane og Tone På Hjørnet Mannekengoppvisning av Selbustrikk 11. mars Hatteutstilling i april 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vårt vaktnummer er: Vi har komfortable biler og minibusser, tilpasset rullestolbrukere. Begge bussene har karaokeanlegg. Side 10

11 Annonser Månedens supertilbud på butikken! Namdalseid har fortsatt det samme gode tilbudet på byggevarer Åpningstid mandag til fredag kl Lørdag stengt. 40 % rabatt på vernesko Bort med snøen! Gode priser på snøskuffer. 135 kr pr pakke: OMO Color og Ultrahvitt Hogg ved selv! 105 kr pr pakke: Sun Vasketabletter, storforpakning Verneutstyr, øks og vedsekker i butikken! Vi har igjen noen varer etter ryddesalget, f.eks dører og vinduer! Best pris, kvalitet og service. Bruk din lokale mølle! Tlf * E-post: * Side 11

12 Arrangørkalender for februar 2011 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Seniortrim på Fysikalske kl Åpen miljøstasjon Dalavika kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Åpen Øyensskavlstu kl Åpning av salgsutstilling På Hjørnet kl Saniteten - fellesmøte på Helsetunet kl Seniortrim på Fysikalske kl Hageselskapets temamøte om urter i U-/esenteret kl Årsmøte Solhaug grendehus kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Oppstart Grønn, sunn og spennende mat kl på Namdalseid skole Qigongkurs kl i Gymsalen N.eid skole. Tre i sofaen kl. 12 og kl i Samfunnshuset. Morsdagsbuffet på Sjøåsen Hotell fra kl Gudstjeneste Statland krk. kl og N.eid krk. kl Utdeling av bibler til 11- åringene. Skytestevne på innendørsbanen v/namdalseid skole kl kl kl Åpen Øyensskavlstu kl Seniortrim på Fysikalske kl Bygdekvinnelagets Symøt hos Gudny Sverkmo kl Generalprøve UKM kl UKMlokalmønstring N.eid samfunnshus kl Åpen Øyensskavlstu kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Årsmøte i Pensjonistlaget i Liss-sal n kl Seniortrim på Fysikalske kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Åpen Øyensskavlstu kl

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

Utstilling om tilhørighet

Utstilling om tilhørighet NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Utstilling om tilhørighet KOMMUNALE MØTER: Kreativt verksted for kvinner i Namdalseid på tvers av kulturer blir nå en felles utstilling. Her ser vi noen av deltakerne

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar Formannskap 23. januar Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Kunst og kultur i SFO i vinter

Kunst og kultur i SFO i vinter NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Kunst og kultur i SFO i vinter 2011 KOMMUNALE MØTER: KONSTITUERING NYTT KOMMUNESTYRE 20. OKTO- BER ELDRERÅD 31. OKTOBER KOMM.RÅD MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 31. OKTOBER

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅDET 31. JANUAR UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR KOMM. RÅD FOR FORMANNSKAPET 3. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 10. FEBRUAR

KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅDET 31. JANUAR UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR KOMM. RÅD FOR FORMANNSKAPET 3. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 10. FEBRUAR N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 1 KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅDET 31. JANUAR UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR KOMM. RÅD FOR MENNESKER MED NED- SATT FUNKSJ.EMNE 31. JANUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 Dette er en automatisk telefonsvarer Hva hører du? Lytt til telefonsvarerne, og sett kryss. Det kan være flere riktige svar. Beskjed 1 Hei, dette er Langgata legekontor.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole Haugen AKS Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole HØSTEN 2016 Til alle barn, foreldre og foresatte! Sommerferien er over og vi har hatt en fin oppstart i august med fokus på barnas sosiale kompetanse.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Trebitmerra og Feppeldaill`n

Trebitmerra og Feppeldaill`n N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 3 Trebitmerra og Feppeldaill`n KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. mars Eldreråd 12. mars KRMNF 12. mars Planutvalg 13. mars Kontrollutvalg 13.

Detaljer

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest.

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest. Kjære deltaker! Gratulere med uttaket til UKM Fylkesmønstring 2017! Vi regner med at du er informert om at du/dere er blant de som får reise til UKM fylkesmønstringen for å representere deres kommune.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som Fadderuken 2014 Handelshøyskolen Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. Barnehagen er stengt. 5. 6. 7. Fiskeboller i hvit saus. 8. Vårryddingsdag Kl 10.00. Dugnad fra kl 15.30 til 19.00. 9. 12. 13.

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Ivrige utøvere i minikarusellen

Ivrige utøvere i minikarusellen NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MARS 2011 Ivrige utøvere i minikarusellen KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 15. MARS ELDRERÅDET 14. MARS KOMM. RÅD FOR MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 14. MARS PLANUTVALG 16. MARS FORMANNSKAPET

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer