Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET 3. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 10. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG PÅ NO Initiativtakerne Gudny Sverkmo og Ingunn Skjesol Bulling fra Bygdekvinnelaget ønsker å gi de yngste barna et tilbud innen sang, lek, dans/bevegelse, drama og form og farge. De inviterer nå til minikarusell i samarbeid med Kultur og service Et kulturverksted for barn i alderen 4-6 år tilbys nå som en prøveordning fra 15. februar og fram til påske. Bygdekvinnelaget, i samarbeid med Kultur og service har etablert dette som et ukentlig tilbud hver tirsdag ettermiddag mellom kl og Intensjonen er å etablere en spennende arena for små barn sitt møte med de ulike kunstfagene, og vil ha fokus på alt fra sang, lek, dans/bevegelse til dramalek og uttrykk innenfor form og farge. Det blir både lokale og eksterne instruktører som skal gi tilbud i temaperioder på to uker hver. Minikarusellen blir lokalisert til Biblioteket og møterommet Alhusen i Kommunehuset. Deltakeravgift pr. barn er satt til kr. 300,- med en søskenmoderasjon på 50%. Påmelding til Servicekontoret i Namdalseid kommune på telefon eller på SMS til Lisbeth Lein på telefon: innen 10. februar. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Husk lokalmønstringen i UKM i Namdalseid samfunnshus lørdag 19. februar kl Generalprøve blir fredag 18. februar kl Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Lett blanding dette skjer i 2011 Jeg har tidligere skrevet i denne spalten at vi har et høyt ambisjonsnivå og aktivitetsnivå i kommunen, og at forventningene dermed blir høye med tanke på gjennomføring av de forskjellige investeringstiltakene som er vedtatt. Det er allerede foretatt en gjennomgang av hvilke investeringsprosjekter som forventes gjennomført i 2011, og det mest omfattende prosjektet er utbyggingen av en ny avdeling ved Vangstunet barnehage med tilhørende ny løsning for adkomst. Her forventes at utbyggingen fullføres innen utgangen av februar neste år. Det er også vedtatt bygging av to nye boenheter ved Kløvertunet med oppstart i Ny adkomstvei til Namdalseid kirke ble påbegynt i fjor. Krav om arkeologiske undersøkelser forsinket fremdriften, men vi kan glede oss over å kunne ta i bruk ny adkomstvei med tilhørende parkeringsløsninger dette året. I tillegg vil autovern for områdene Brørs, Setter og Aune komme på plass i år. Alderspensjonatet på Statland har behov for utbedring av drenering, og vannverket på Statland detaljprosjekteres og ferdigstilles i år. Utbedring av vannskadene som før jul oppstod på helsetunet starter opp i disse dager og fullføres i år. For de som leser kommunale sakspapirer nøye, så finner man at det er bevilget penger til flyfotografering, noe som foregår med noen års mellomrom og som kommunene må bevilge penger til. Det er selvfølgelig ikke fotografering av forskjellige fly, men fotografering av bl.a. arealer og eiendomsgrenser, fra fly. Meg bekjent har vi hverken fly eller ansatte med flysertifikat, så denne jobben utføres av andre, slik det alltid har vært. Utredningsarbeidet av nytt helsetun på Namdalseid og flerbrukshall forventes også fullført i år slik at vi kan foreta valg av utbyggingsløsninger, innhold og avklare kostnader. Det arbeides også med konkretisering av utbyggings- og samarbeidsløsninger for fremtidig kraftproduksjon i Statlandvassdraget. I tillegg er det viktig å si at hver dag gjør våre ansatte sitt ytterste for å gi gode kommunale tjenester på alle nivå og på alle områdene vi som kommune er forpliktet til å være leverandør av tjenester på, som bl.a. barnehage, skole, helse og omsorg. FV- 17 prosjektet med tilhørende ny FV- 720 til Malm har det vært skrevet om i avisene i det siste. Her er status at fylkeskommunen som vegeier har bedt statens vegvesen om å komme med forslag til traséer og vegløsninger med utgangspunkt i prosjektforslaget som er vedtatt i eierkommunene. Når dette arbeidet er gjort starter dialogen med berørte grunneiere, kommunen og innbyggere for å få gode planprosesser og drøftinger om løsninger, og for å kunne gi nødvendig informasjon og orientering om løsninger for denne helhetlige utbedringen på strekningen Namsos Steinkjer. Så krysser vi fingrene for at skijenta Marte Elden kommer med i troppen til ski-vm i Oslo i slutten av februar. En kjempeflott prestasjon under Tour de ski tidligere i vinter skulle være godt nok for en VM-deltakelse. Den 6. februar er i år en søndag, men ikke hvilken som helst søndag. Det er samefolkets dag og vi gratulerer med dagen og heiser sameflagget til topps. Ord på veien: En gentleman er en mann som husker en kvinnes fødselsdag, men glemmer hennes alder. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Aktiviteter ved Dagsenteret i februar 2. februar Kl Tur til Sjøåsen hotell 7. februar Kl Strikkekaffe 8. februar Kl Informasjon ang. en eventuell brann på Helsetunet 15. februar Kl Bibliotekdag 16. februar Kl Vi ser på revyen Skynd dåkk og skynd dåkk Takk! Omsorg Namdalseid ønsker å takke for all oppmerksomhet i form av gaver, hilsener og besøk, fra enkeltpersoner og lag, i året som vi har lagt bak oss. Omsorg Namdalseid Seniortrim på Statland Trimleder: Camilla Hågensen Tid og sted: se oppslag! Eldrerådet Kultur og service Informasjon fra Servicekontoret Lag og foreningsoversikt Servicekontoret har som mål å holde lag og foreningsoversikten så à jour som mulig til enhver tid. Dette er opplysninger som vi alle kan ha nytte av. For å få dette til er vi avhengige av at alle lag og foreninger melder inn endringer til oss så snart det er avholdt årsmøter og valg. Vi ønsker oss navn og telefonnr. på leder og på kasserer. Opplysningene kan sendes pr. mail til eller gis pr. tlf. til Opplysninger om lag og foreninger finnes på hjemmesiden under Kultur og fritid. HVA SKJER? På hjemmesiden vår finnes også HVA SKJER? Her legger vi inn informasjon om ulike aktiviteter som vi får melding om. Men - det som er flott er at alle kan benytte seg av denne måten å informere på. Gå inn på HVA SKJER? (høyre side på og registrer aktiviteter som du ønsker å formidle til innbyggerne. Åpningstider på miljøstasjonen i Dalavika i vinterhalvåret Miljøstasjonen er åpen 1. onsdag i hver måned fra kl Avfallshenting Alle husstandene har fått tømmekalender for 2011 og avfallet skal hentes iht. denne. Hvis det er slik at det IKKE blir hentet avfall, må Servicekontoret få beskjed snarest slik at vi får rettet opp dette. Det er liten hensikt i å vente med avviksmelding. Side 4

5 Kultur UKM lørdag 19. februar kl Velkommen til lokalmønstring i Namdalseid samfunnshus lørdag 19. februar kl Alle barn og ungdommer har gratis adgang. Voksne: kr. 50,-. De som blir tatt ut til å representere kommunen ved fylkesmønstringen på Kolvereid i Nærøy april, blir offentliggjort mandag 21. februar. Generalprøve UKM kl Arr: Kulturskolen og Kulturkontoret Kulturuken 2011 planlegges Musikk og visuell kunst vil stå i fokus når kulturuken på Statland braker løs i starten av april! Her vil alle barn fra barnehage til ungdomsskole være involvert i ulike aktiviteter knyttet til flere kunstfag. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom barnehage, skole, kulturskole og kulturkontor, der en gjennom egne lærerkrefter og innleie av eksterne instruktører skal lage flere ulike kulturproduksjoner som skal ha visning/konsert torsdag 7. april i Musikkhallen på Statland. Så sett av datoen! Rammene for kulturuken på Namdalseid planlegges i disse dager. Sommeridyll årsmøte Det planlegges en ny årgang av Sommeridyll - kulturtreff på Sjøåsen juli Før dette inviteres alle interesserte til åpent årsmøte for å legge rammene for neste arrangement, og velge gode krefter til styret for arrangementet. Tid: fredag 4. februar kl Sted: Sjøåsen hotell. Velkommen! Styret v/ Stian Furre Tilbake som kultursjef Det 3-årige småsamfunnsprosjektet UNG-skaperlyst er nå i avslutningsfasen, og Lisbeth Lein, som har vært prosjektleder for dette, er fra tilbake som kultursjef i Namdalseid kommune. UNG sommeridyll for de under 18 år planlegges Ett av tiltakene som ble foreslått under ungdomskonferansen, i regi av Ungdomsrådet, var å lage UNG SOMMERIDYLL. Dette for å lage en spennende møteplass også for ungdommer under 18 år, etter modell fra Sommeridyll for ungdom over 18 år. Ungdomsrådet samarbeider nå med flere om å lage et godt program for sommerens arrangement, som vil bli i starten av juli i år. Har du gode forslag om hva denne skal innholde, så ta kontakt med ungdomsrådet ved Peder Østring eller kulturkontoret v/ Lisbeth Lein på telefon: Side 5

6 Lag og foreninger NIL Trimgruppa informerer Det er lagt ut bok på Brørsheia i trimgruppas regi. Den vil inngå som 5. topp av toppturene våre og inngår dermed i premieringen av skje. Vi vil utfordre alle trimmere til å skaffe seg medlemskap i 3-ern. Kriteriet for å bli opptatt i 3-ern er: Minst 3 av trimgruppa sine boktopper minst 25 ganger i løpet av trimåret (fra 1. okt. til 1. okt) Velkommen til vaffel, saft, te og kaffe på Øyensskavlstu! Øyensskavlstu er åpen følgende søndager: Februar: 6., 13., 20. og 27. Mars: 6., 13., 20. og 27. April: 3. Åpningstider: Hver helg blir det satt opp nye poster på tur inn til hytta. Barn med 4 besøk eller mer blir premiert på skoleavslutningen. Bli med på Trimnett i år! Trimgruppa har satt ut 60 poster til sammen, i skog og på Skytestevne fjell. Noen er lette å nå, andre krever litt mer innsats. Her har både barn og voksne, gjerne sammen, en fin mulighet til å oppdage nye perler på Namdalseid. På Servicekontoret og Sentrum Auto får du kjøpt hefter med postbeskrivelser, kart og klippekort. Postene er fordelt på 3 hefter à 20 poster. Hvert hefte koster 100 kr pr. eksemplar, og klippekortet koster 25 kr. Premiering: Følgende har vunnet premie etter trekking fra bygdabøkene: Solveig Opdahl, Karianne Elden, Karin Husa, Bodil Furre, Tove Anzjøn og Bjørg Reitan Disse har klart minst 25 toppturer i løpet av året og får fortjent ei skje i premie: Våttåheia: Brynjulf Gystad, Bjørn Mosti, Martin Elden, Vigdis Mosti, Ann J. Resell, Jean P. Sæther, Solrun Kolstad, Hilde Vanebo, Hilde G. Sundvik, Carina Gustavsen, Oddbjørg Kjøbli Øyensskavlen: Astrid Aune, Ragnhild Westrum, Tove Moe, Tove Anzjøn, Unni Thorsen, Gro Hoffmann, June Ingvaldsen, Kathe E. Sporildnes, Kjell Olav Ingvaldsen Storsnøheia: Elisabeth Rusten, Stina Kolstad, June Ingvaldsen, Kristin Staven, Hilde G. Sundvik, Tore Sundvik, Solrun Kolstad Jektheia Kathe E. Sporildnes Vi gratulerer! Trimåret 2011 er i gang og vi ønsker alle et godt trimår, og hjertelig velkommen til å delta på trimgruppas arrangementer. Åpent skytestevne (DFS) på innendørsbanen ved Namdalseid skole følgende dager: Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Påmelding for skyttere på Visning av resultater fortløpende på storskjerm. Kaffesalg. Alle velkommen; både med og uten børse. Arrangør Namdalseid og Lyngen skytterlag Side 6

7 Lag og foreninger Info fra Saniteten Det blir fellesmøte på Raustua på Helsetunet 3. februar kl (nb - klokkeslett!) Årsmøte: Årsmøtet holdes på Dagsenteret på Helsetunet tirsdag 8. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må være hos styret Hilsen Namdalseid sanitetsforening Årsmøte Namdalseid Pensjonistlag har årsmøte i Liss-sal n i Samfunnshuset mandag 21. februar kl Vanlige årsmøtesaker. Underholdning. Musikk ved Jon H. Ring for skyss, Eldnes, tlf.nr Velkommen! Årsmøte Solhaug grendehus holder årsmøte på Solhaug tirsdag 8.februar kl Vanlige årsmøtesaker, regnskap og valg. Kaffe. Velkommen! Styret GAMMELPOP 12/2 ER AVLYST nok en gang!! Igjen har det skjedd en kjedelig arrangementkræsj, og kampen om publikum er hard nok, om ikke arrangører skal konkurrere om folket! Vi forsøker igjen til høsten. Annonse i Melkrampa kommer. Symøt hos Gudny Sverkmo Bygdekvinnelaget invitere gamle og nye medlemmer til medlemsmøte hos Gudny Sverkmo torsdag 17. februar kl Velkommen! Bygdekvinnelaget Rovviltlaget Namdalseid Tar gjerne imot tips om spor av gaupe/jerv. Har du funnet spor og lurer på det, ta kontakt med en gang, ikke vær redd for å varsle selv om det skulle være feil. Kontakt Trond Moseid, tlf eller Jan Roger Kaldal, tlf HVA SKJER? Alle arrangører oppfordres til å legge inn aktiviteter på kommunens nettside, under "Hva skjer?" Dette med håp om en slags koordinering for å unngå kræsj! Hilsen en tålmodig arrangementkomité Side 7

8 Lag og foreninger Namdalseid Ungdomslag presenterer "Tre i Sofaen" en kriminalfarse av Jann Rasmussen i 4 akter 12. februar Dagforestilling kl Voksne kr 100 og barn kr 50 Kveldsforestilling med Pub kl Inngang kr 200 Musikk med Mother and Daughters 18-års aldersgrense Billettsalg ved døren Namdalseid Ungdomslag Grønn, sunn og spennende mat. Studiering/kurs over 5 kvelder. Målet med kurset er å skape litt nysgjerrighet omkring begrepet grønn/sunn mat. Inspirer til å få inn mer grønt i kostholdet. Lære litt om hvorfor det er så viktig. Vi lager mat og koser oss med den etterpå. Velkommen til 5 trivelige kvelder. Oppstart: 10. februar kl , 5 torsdagskvelder Kurssted: Skolekjøkkenet Pris: 1500,- (partnerrabatt) Kursholder: Stina Kolstad 1. kveld smoothie, juice og supermat. 2. kveld kreative salater, spiring og bruk av spirer 3. kveld kalde og varme supper med knekkebrød 4. kveld grønn middag 5. kveld kaker, desserter og sjokolade Vi lager mat i felleskap og avslutter kveldene med grønn, sunn og spennende mat. Påmelding innen 4. februar til Ane Eline eller Gudny Arrangør: Namdalseid bygdekvinnelag Side 8

9 Lag og foreninger Qigong - en forebyggende treningsform Bedrer din muskelstyrke, utholdenhet, balanse, pust, kondisjon og løsner spenninger. Grunnkurs kr 1.500,- inkl. kursmateriell (CD, kompendium) Oppfølgingskurs kr 500,- pr. dag Te, kaffe, frukt og nøtter serveres. Tid: februar kl begge dager. Sted: Namdalseid skole, Gymsalen Lærere fra Steinkjer Qigong Påmelding: Gudny, Kristin, innen 1. februar. Arr. Namdalseid Bygdekvinnelag Etter årsmøtet i høst utgjør disse styret i Hs Namdalseid: Leder: Sissel Halsvik Sverkmo Nestl.: Åge Ingvaldsen Sekr.: Kristin Øye Studieleder: Jodis Staven Kasserer: Solrun Holien Styremedl.: Svein Brørs. Studiearbeid: Det er snart tid for studiearbeid. Det tas sikte på studieringer i følgende emner: Rhododendron, Urter, trinn 2 (bruk og anvendelse), Gamle roser (fulltegnet). Hvis du er interessert i noe av dette, ta kontakt med Jodis Staven, tlf Påmelding senest 28. februar. Det er planlagt oppstart første halvdel av mars. Temamøte: Vi arrangerer temamøte om urter i Ungdoms- og eldresenteret tirsdag 8. februar kl Liv Valleraunet kommer og gir oss gode råd om ulike urter og hvordan vi bruker dem. Ta med 50 kroner til inngang. Vi spanderer kaffe og vaffel med syltetøy. Loddsalg. Grasrotandelen: Først vil vi takke de som allerede støtter oss gjennom Norsk Tipping sin ordning Grasrotandelen. NT hadde 200 millioner til gode i 2010, som kunne ha blitt tildelt frivillige lag og organisasjoner i hele landet! Hjelp oss å få tak i noen av kronene! Dette er også en form for dugnad og det gir kjærkomment tilskudd til lag og foreninger som ikke har så mange inntekter. Det koster ingen ting - Nytt fra Namdalseid for spillerne, men NT gir 5 % av det du spiller for (ikke det du har vunnet) tilbake til lag og foreninger. Både spiller og mottaker må være registrert i Grasrotandelen, og du selv bestemmer hvilket lag som skal motta tilskuddet. Vi er veldig glad for de vi har, men ønsker oss flere tilhengere. Så, kjære medlemmer og andre, husk oss neste gang da! Det er så lettvint å ordne, bare si fra neste gang du kommer for å spille at du ønsker å bli grasrotspiller. Dette gjør du hos kommisjonæren (på COOP n) eller på nettet, hvis du spiller hjemmefra. Hilsen styret i Hs Namdalseid Side 9

10 Annonser Info fra Frisørkjellar n Hei alle sammen! Som mange av dere sikkert vet, har jeg vært delvis sykmeldt over lang tid nå. Det viser seg at jeg mest sannsynlig ikke har helse til å komme tilbake til like stor stilling som før. Nå skal jeg ha en periode med arbeidsutprøving, noe som fører til at jeg dessverre kommer til å være på salongen bare 2 dager pr. uke. Så skal jeg etter hvert prøve å være til stede i ca 50% stilling, forhåpentligvis skjer det før påske. Det vil variere litt hvilke dager jeg er tilstede nå, men det blir 1 dag og 1 kveld. Tove Anzjøn fortsetter å ha åpent på salongen som tidligere. Telefonsvarer og beskjed på døra vil fortelle dere når vi er til stede. Håper på forståelse for dette! Mvh Tove A.W. Hansen SALGSUTSTILLING: Trearbeider fra Stål Westerhus. Åpning torsdag 3. februar kl Utstillingen står fra 3. februar februar. Stål Westerhus er en multikunstner og vi får en smakebit av hans musikalske side også. Vi byr på en enkel servering. Velkommen til en trivelig kveld. Nye åpningstider i 2011: Mandag- fredag Lørdag Planer fremover: Ane og Tone På Hjørnet Mannekengoppvisning av Selbustrikk 11. mars Hatteutstilling i april 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vårt vaktnummer er: Vi har komfortable biler og minibusser, tilpasset rullestolbrukere. Begge bussene har karaokeanlegg. Side 10

11 Annonser Månedens supertilbud på butikken! Namdalseid har fortsatt det samme gode tilbudet på byggevarer Åpningstid mandag til fredag kl Lørdag stengt. 40 % rabatt på vernesko Bort med snøen! Gode priser på snøskuffer. 135 kr pr pakke: OMO Color og Ultrahvitt Hogg ved selv! 105 kr pr pakke: Sun Vasketabletter, storforpakning Verneutstyr, øks og vedsekker i butikken! Vi har igjen noen varer etter ryddesalget, f.eks dører og vinduer! Best pris, kvalitet og service. Bruk din lokale mølle! Tlf * E-post: * Side 11

12 Arrangørkalender for februar 2011 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Seniortrim på Fysikalske kl Åpen miljøstasjon Dalavika kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Åpen Øyensskavlstu kl Åpning av salgsutstilling På Hjørnet kl Saniteten - fellesmøte på Helsetunet kl Seniortrim på Fysikalske kl Hageselskapets temamøte om urter i U-/esenteret kl Årsmøte Solhaug grendehus kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Oppstart Grønn, sunn og spennende mat kl på Namdalseid skole Qigongkurs kl i Gymsalen N.eid skole. Tre i sofaen kl. 12 og kl i Samfunnshuset. Morsdagsbuffet på Sjøåsen Hotell fra kl Gudstjeneste Statland krk. kl og N.eid krk. kl Utdeling av bibler til 11- åringene. Skytestevne på innendørsbanen v/namdalseid skole kl kl kl Åpen Øyensskavlstu kl Seniortrim på Fysikalske kl Bygdekvinnelagets Symøt hos Gudny Sverkmo kl Generalprøve UKM kl UKMlokalmønstring N.eid samfunnshus kl Åpen Øyensskavlstu kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Årsmøte i Pensjonistlaget i Liss-sal n kl Seniortrim på Fysikalske kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Svømmetrening Statland svømmehall kl Åpen Øyensskavlstu kl

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 08.05.06 ELDRERÅDET 09.05.06 PLANUTVALG 10.05.06 FORMANNSKAPET

Detaljer

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S. 0 6 Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: Kommunestyret har nå vedtatt å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer