Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fargerik julekonsert og formiddagskaffe"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd 10. desember Planutvalg 11. desember Formannskap 18. desember Kommunestyre Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no Åpningstider miljøstasjonen i Dalavika: Det blir en munter og stemningsfull reise gjennom juleforberedelser og julefeiring når søsknene Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen besøker Namdalseid folkebibliotek tirsdag 2. desember kl Gjennom en blanding av kjente julesanger og juleleker, små julehistorier og juletablå, skaper de julemoro, julestemning og god juleglede!!! Velkommen til en times førjulskonsert. Gratis inngang for alle. Det blir også anledning til å kjøpe seg en kopp kaffe og en kake. I tidsrommet oktober t.o.m. mars er miljøstasjonen åpen onsdag i partallsuker mellom kl og kl NAMDALSEID KOMMUNE Juleverksted på biblioteket Barn i alle aldre er velkommen til juleverksted på biblioteket onsdag 10. desember kl Her skal vi lage juletrepynt og julekort, med farger, glitter og stas. Det blir også mulig å nyte julesmaker fra pepperkaker, mandariner og saft/ kaffe. Velkommen! Tlf Åpent kl

2 Ordførerens spalte Status for FV-17 og Statlandraset Fylkesvei 17 og bompengeprosjektet var tema i kommunestyremøte i november. Dette fordi det kom en anmodning fra fylkestinget i Nord-Trøndelag om å se på saken en gang til. Realiteten i saken slik den ligger pr i dag er at Steinkjer og Verran kommune har sendt et brev til fylkeskommunen med anmodning om at vegprosjektet Fv-17 Sprova Østvik og ny FV 720 til Malm blir behandlet i fylkestinget med positivt vedtak, slik at de kan sende en bompengesøknad i løpet av Når Steinkjer og Verran står bak søknaden vil vi nabokommuner ikke ha noen innflytelse utover det å få mulighet til å uttale oss i saken. Det betyr at et nei fra Namdalseid kommune ikke vil stoppe prosjektet og at prosjektet vil bli bygd og finansiert med bruk av bl.a. bompenger enten vi vil det eller ikke. I siste kommunestyremøte ble brevet fra fylkeskommunen tatt opp til behandling. Her sa kommunestyret klart i fra at vi ikke er tilfreds med tiltakene, hverken i delprosjekt 1, Sprova - Østvik Malm eller delprosjekt 2 Sprova Namsos. Et flertall i kommunestyret sa seg villige til, sammen med Namsos, å se på tiltakene på strekningen Sprova Namsos en gang til før endelig avgjørelse i det delprosjektet blir tatt. Vi er enige om at de tiltakene som i dag ligger inne i delprosjekt 2 Sprova Namsos ikke forsvarer bruk av bompenger og at den ekstra runden en nå skal ta vil ha fokus på tiltak som gir større effekt på redusert reisetid, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Årsak til ras på Statland 10 måneder etter raset på Statland kom NVE med en avklaring av årsaken til raset. NVE konkluderer med at anleggsvirksomhet i området mest sannsynlig var årsaken til raset. Et stort oppryddings- og sikringsarbeid har foregått i mange uker og enda gjenstår det mye. En antar at disse arbeidene ikke vil være avsluttet før nærmere påska 2015, altså april neste år. Området i Sagvika vil fremstå helt forskjellig fra slik det var før raset. Den store industrihallen er revet, naustene i revet, mye areal er borte. Kommunen ønsker sammen med næringsliv, lokalbefolkningen og andre interesserte å sammen finne fram til hvordan området kan brukes. Tema for et slikt samarbeid vil bl.a. være næringslivets behov, behovet for småbåthavn/gjestehavn, tilrettelegging for almen ferdsel m.m. Nytt folkemøte om utvikling Kommunen vil invitere til nytt folkemøte i februar hvor status for oppryddingsarbeidet og sikringstiltak vil bli gjennomgått, samt ønske om innspill til fremtidig bruk av området utover det som finnes der i dag. Det som skjedde 29. januar 2014 vil ikke og skal ikke glemmes, men jeg håper vi kan se på mulighetene, se fremover, å få tilbake en positiv tenking på framtiden. Når det gjelder kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for får jeg komme tilbake til i en senere utgave av Melkrampa. Ønsker alle God jul og Godt nytt år. Ord på veien: Den beste måten å glemme sine egne problemer på, er å ta del i andres. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Brit Randi Sæther, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Tlf Åpningstid kl Kveldsåpent til kl første tirsdag i måneden. Bibliotekets e-postadresse: namdalseid.kommune.no Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og Psykisk Helse: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier: Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Kommunehuset på Namdalseid og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor: Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler: Tlf Brukerkontoret: Tlf eller Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon BRA MAT - kurs Bra Mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjonen til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktisk råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. Kurset går over fem kurskvelder der temaet er bra mat i teori og praksis. Det er ikke først og fremst et slankekurs, men passer for deg som ønsker å gjøre endringer i levevaner knyttet til kosthold. Kurset består av 5 kurskvelder. Motto: Små skritt - store forbedringer! Sted: Skolekjøkkenet ved Namdalseid skole Tid: kl alle kvelder Målgruppe: år Kostnad: GRATIS Påmelding til servicekontoret innen 13. februar på tlf , eller Vi har plass til 8 personer. Førstemann til mølla...! For eventuelt mer informasjon: Gro på Legekontoret: tlf , e-post: June på Helsestasjonen: tlf , e-post: Frisklivssentralen Kurskvelder/dato Onsdag 25. februar Onsdag 11. mars Onsdag 25. mars Onsdag 8. april Onsdag 6. mai Innhold Bra mat for bedre helse velkommen på kurs Må det søte liv smake søtt?? Fettkvalitet og varedeklarasjon Maten er servert Veien videre Aktiviteter på Dagsenteret i desember Tirsdag Kl Strikkekaffe Tirsdag Kl Vi får besøk av mandagsklubben på Statland Tirsdag Kl Bibliotekdag Onsdag Kl Vi spiser rømmegrøt. Hvem finner mandelen, og hva blir gaven? Vi synger julesanger til trekkspillmusikk ved Kari Mollan Mandag Kl Julefrokost. Åpent for alle! Vi på Dagsenteret takker frivillige som har bidratt til trivsel og hygge gjennom hele året! Spesiell takk til dugnadsgjengen! Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår! For Dagsenteret v/ Elin og Grete Side 4

5 Kommunal informasjon TIMEPLAN DESEMBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Barseltrim kl Ungdoms- og eldresenteret Gla- dans (55+) kl i Ungdomsog eldresenteret FRISKLIVSSENTRALEN NAMDALSEID KOMMUNE Telefon: Hilsen fra oss på Stjerten barnehage Vi har gjennom planlagte og spontane aktiviteter fått vært med på mange spennende opplevelser: elgslakt, rydding etter raset, fått omvisning i lastebil og helikopter, sett på gravemaskin, hatt besøk fra biblioteket, sett på kyrne og «kælvutslæpp», sett på laksefangst og vært på besøk og fått besøk fra barnehagen på Utvorda. Noe som vi synes var flott da vi dette halvåret har hatt fokus på nærmiljø og samfunn. Vi ønsker å takke alle foreldre og lokalbefolkningen for at de stiller opp og gjør hverdagen til våre små, spennende og innholdsrik! Klem fra store og små ved Stjerten barnehage Mor/barn-trening Fokus på kondisjon- og styrketrening, spesielt tilpasset deg som har blitt mamma. Styrkeøvelser med barnet som belastning gir fine opplevelser og er morsomt både for stor og liten. Tid: Hver TIRSDAG kl Sted: Ungdoms- og eldresenteret Gratis tilbud Velkommen!! Fysioterapeut Sara Skevik Kveldsåpent Bibliotek Det er kveldsåpent ved Namdalseid folkebibliotek første tirsdagen i måneden, fram til kl Neste kveldsåpent bibliotek er tirsdag 2. desember. Fast åpningstid er alle hverdager mellom kl og Velkommen! Side 5

6 Kommunal informasjon KOM I GANG! Trenger du hjelp til å komme i gang med trening, er dette tilbudet for deg. Gjennom fysisk aktivitet vil vi hjelpe deg til å få økt overskudd og bedre livskvalitet. Til deg som: * er mellom år * ikke trener regelmessig, og trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet * står i fare for å få livsstilssykdom * ønsker økt overskudd, og å forebygge sykdom og plager Passer en eller flere av punktene, vil dette passe deg. Det vil være fokus på utholdenhet og styrke. Treningen vil hovedsakelig foregå utendørs og er egnet for alle uansett fysisk form. Treningsperiode: 12 uker med oppstart februar Maks 15 deltakere. Førstemann til mølla! Påmelding til Servicekontoret på tlf Ta kontakt og bli med! Besøksadresse: Namdalseid kommunehus (jordmorkontoret/fysikalske) Telefon: Epost: (merkes frisklivssentralen) Legekontorets åpningstider i jula Namdalseid legekontor har følgende åpningstider i julen. Juleaften åpent til kl juledag vanlig åpningstid. 6. juledag vanlig åpningstid. Nyttårsaften. Flatanger legekontor er legevakt frem til kl nyttårsdag vanlig åpningstid. Helse og familie ønsker alle en riktig god jul og ett godt nyttår. Takk for vakkert hageanlegg! Kløvertun takker Namdalseid Hageselskap for opparbeidelsen av hageanlegget. Det har blitt ett fint og praktisk hageanlegg som både beboere og ansatte på Kløvertun setter stor pris på. Lokalmønstringen i UKM blir lørdag 17. januar kl (Teknisk prøve fredag 16. januar kl ). Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan delta med musikk, teater, dans og visuell kunst, foto og film. Meld deg på her innen 11. januar 2015: Her finner du også mer informasjon om ungdommens kulturmønstring, og inspirasjon til hva du kan melde på med. Har du spørsmål, så ta kontakt med Lisbeth Lein på kulturkontoret på telefon Side 6

7 Frivilligsentralen Hvilke tilbud vil du ha? Hva har du lyst til å bidra med? HURRA! Nå som vi har fått vår egen frivilligsentral på Namdalseid kan vi fylle den med hva vi vil! Bli med i frivillig-truppen eller i kaffekoker-gjengen! Med frivillig-truppen vår ønsker vi å ha en glad gjeng som vil være med på å legge til rette for turer og annet som skal arrangeres. Det kan være å sørge for bål og turmat, eller andre enkle praktiske gjøremål. Du blir med når det passer for deg! Og så gleder vi oss til å få på plass en kaffekoker-gjeng! Fra andre frivilligsentraler hører vi at kaffekokerne har det veldig artig! Når vi starter med åpen kafé på nyåret så trenger vi noen til å koke kaffe og steke vafler hver sin gang. Si fra hva du vil være med på til Monica Sotberg. Telefon eller kom innom kommunehuset. Kontortiden er tirsdager og torsdager kl Lørdagskafé første halvår 2015! Vi fortsetter med lørdagskafé første lørdag i måneden og alle lag og foreninger inviteres til å være arrangør. Det laget som arrangerer står for hele arrangementet inkludert kaffeservering, barneaktiviteter og ev. andre aktiviteter de ønsker å ha med. Alt overskudd går til laget. Datoer: 7. februar arrangør er Hageselskapet Namdalseid 7. mars arrangør er Namdalseid jeger- og fiskarlag 11. april - ledig 2. mai ledig 6. juni - ledig Søk på tilskudd sett av datoen 13. januar! Alle lag og foreninger inviteres til felles workshop for tilskuddssøking. Det er penger å hente i form av tilskudd når man vet hvor man kan søke! Tid og sted: Tirsdag 13. januar kl på Dåpma. Agenda: Veiledning til utforming av søknad og bruk av Tilskuddsportalen. Forberedelser: Ta utgangspunkt i saker ditt lag/forening vil gjennomføre og så jobber vi praktisk med å finne tilskuddsordninger og spisse søknaden. Husk brukernavn til Tilskuddsportalen! Hvis du ikke har fått det kontakt Brit Randi Sæther Pedersen før workshopen. Send gjerne inn noen stikkord om det du vil søke om på forhånd så kan vi forberede oss. Påmelding til Lisbeth Lein eller Monica Sotberg innen mandag 12. januar. Følg oss på facebook: NamdalseidFrivilligsentral Side 7

8 Kommunal informasjon Pensjonister og besteforeldre ønskes hjertelig velkommen til julekaffe i gymsalen ved NAMDALSEID SKOLE Mandag 8. desember kl LIG VELKOMMEN Underholdning Loddsalg Program ved elever fra grunnskolen og kulturskolen For å vite omtrent hvor mange som kommer, vil vi be dere om å fylle ut slippen nedenfor og sende den til skolen innen torsdag 4. desember eller ringe skolen tlf Sverre Høgden leder FAU Trine Risan rektor Helga Ystad Derås leder elevrådet Klipp her Til Namdalseid skole, 7750 Namdalseid Navn: Side 8

9 Lag og foreninger Juletrefest for liten og stor Det arrangeres juletrefest på Solhaug 3. juledag fra kl Gang rundt juletreet. Servering. Kanskje kommer nissen Inngang voksne kr 50,-/barn kr. 10,- Hjertelig velkommen! Arr. Solhaug Grendehus Salg av kornband! Tradisjonen tro, kommer vi i Namdalseid musikklag rundt på dørene i desember, for å selge kornband. Kornbandene har en pris på 60 kroner pr stykk, og vi håper dere ønsker å støtte oss! Skulle dere ikke få besøk av oss, men ønsker å kjøpe kornband, kan dere ta kontakt med Thor-Amund på tlf: Adventstrim Hold deg sprek i desember! Trimgruppa arrangerer adventstrim i desember. Du kan gå hele uka og det er uttrekkspremie for hver uke! Uke 49 Magnushuken Uke 50 Finnmyra Uke 51 Skardberget (gapahuken) Uke 52 Stavenberget Du finner trimkasse med egen bok på hver post! Ta gjerne bilder med kamera eller mobil når du er på adventstrim. Send de til og vi legger de ut til felles glede og inspirasjon. God advent fra oss i Trimgruppa! SØNDAGSSKOLE Alle barn fra 1. klasse og oppover er velkommen til søndagsskole hos Margrethe og Helge Tore Høyland på Sjøåsen. Program: Bibelfortellinger, sang mm. Datoer: 21. desember, 25. januar. Tidspunkt: Velkommen! Arr: Søndagsskolen på Sjøåsen Norsk Luthersk Misjonssamband Vi ska på TV I forbindelse med NRKs maraton -sending, Salmeboken minutt for minutt, skal Namdalseid Songlag synge i Vår Frue kirke i Trondheim den Tidspunkt er satt til mellom kl Salmene vi har fått utdelt er nr. : 512, 513, 516 og 517 i den nye salmeboken. Gjeldende kanal denne kvelden er NRK2. Så Lindmo og Skappel, dere får ha oss unnskyldt ;) Sangerhilsen fra Namdalseid Songlag Jaktcamp for ungdom med NJFL - "Ut på jakt" Helga desember arrangerer Namdalseid jeger- og fiskarlag jaktcamp for ungdom mellom 14 og 18 år. Vi har base i området rundt Langvassheimen. Dette er en flott sjanse til å få bli med erfarne jegere ut på jakt og lære av dem. Det blir fokus på småviltjakt med hund, og sikker og human jakt. Påmelding og spørsmål:stian Furre tlf eller Side 9

10 Lag og foreninger inviterer til medlems- & gruppemøte, Mandag 8. desember, fra kl 19:00, i møterom Alhusen, kommunehuset Kl 19:00 Medlemsmøte Program for kommunestyrevalget 2015 Medlemsmøtet er kun åpent for medlemmer! Kl 20:30 Gruppemøte Saker til formannskaps- og kommunestyremøte. NB! Budsjett og økonomiplan til behandling Gruppemøtet er åpent for alle interesserte! Medlems og gruppemøte Namdalseid Senterparti inviterer til medlems-/gruppemøte mandag 8. desember 2014 kl på Lyngen fjordhotell. Saker til behandling: Budsjett og økonomiplan. Velkommen Styret/gruppeleder Namdalseid Arbeiderparti ønsker alle en riktig god jul, og vil takke alle vi har samarbeidet ed i løpet av året! Trekningsliste for Solberg-basar n Fiskestang Olga Oksdøl Fuglebok m/lyd Gjertrud og Yngve Bondø Fjernstyrt fly Borgny Mork Hågensen Eggkoker Odd Lingen Tursekk Bergans Torbjørn Altin Dab-radio Annfrid Oksdøl Babydokke Ida og Runar Alte Batteridrevet bil Trine Kvalvik Stavmikser Fjellreven 10 kg farin Silas Sagevik Hvetemel Ingeborg Finnanger 6.par kopper Grethe Ekker og Tore Sæther Blå Bamse Sofie og Ragnar Trefjord Dokkeservise 1 Gerda og Jørund Dahle Dokkeservise 2 Dagrun og Toralf Finanger 20 kg poteter Tobias Altin Skulstad Ullskjorte Silas Sagevik Skopussesett Aud Gladsø Selbuvotter Ove Nesbø Victoria pledd Arnfinn Dahle Rød duk Reidun Mork Tynset Juleduk Julie Melø Brikke 40X40 Åshild og Henning Sagevik Julelys Silas Sagevik Mini kakefat Arve Lona Røkelsesstativ Solvår Ytterdal Namdalskoppen Kristin Finanger Kjeldsberg kaffe Judith og Bjarne Mini kakefat Morten Berntsen Egg høne. Marie Eriksen Serviettholder Ida Alte Pastamaskin Britt og Reidar Einvik Takk til gevinstgivere og loddkjøpere. Mvh Solbergforeningen ONSDAGS - KLUBBEN Onsdag 10. desember -Julebord Velkommen! Styret Namdalseid og Flatanger skogeierlag Inviterer til skogbruksplanmøte onsdag 3. desember. Kveldsmat fra kl 18.30, med møtestart Alle bør ta med nye og gamle skogbruksplankart. Så sammenligner vi antall bestand, bonitet bestandsgrenser. Ønsker velkommen til en trivelig kveld! Mvh styret Side 10

11 Lag og foreninger God jul og godt nyttår ønskes alle våre medlemmer og frivillige, og til dere som har støttet oss med loddkjøp på tombola og basar, kjøpt fastelavensris, m.m. i året som har gått. Tusen takk for støtten. Statland og Buvik sanitetsforening Julemiddag på Alderspensjonatet Søndag 14. desember fra kl selger vi middag; juletallerken m/dessert og kaffe. Ta en pause i førjulsstria og kom til en ferdig laget middag. Velkommen! Arr. Statland og Buvik sanitetsforening Julemøte i Namdalseid kulturminnelag Lørdag 6. desember fra kl Sted: Museumslageret Sjøåsen Tema: Gamle julekort og andre gamle kort. Ta med gamle kort. Servering. Nummersalg. Vel møtt! Styret Juletrefest 2. juledag kl I Namdalseid samfunnshus Underholdning Gang rundt juletre Servering til barna Kaffesalg Nissen kommer! Inngang: Barn kr. 20,- Voksne kr. 50,- Familie kr. 100,- Arr. 5. kl. Side 11

12 Lag og foreninger NAMDALSEID SONGLAG har FØRJULSKONSERT I NAMDALSEID KIRKE SØNDAG 21. DESEMBER KL Dette er et fint avbrekk i innspurten til jul, så kom og hør både kjente og ukjente julesanger. Det vil bli solister, barnekor, kor og musikere i skjønn forening GLØGG OG PEPPERKAKER! Inngang; 50,- / 150,- VELKOMMEN! Side 12

13 Annonser inn Vi er behjelpelig med turopplegg, utland. Ring for info og pris. Eldnes Bussreiser ønsker alle ei Riktig god jul og et godt nytt år! Adventskalender! Vi trekker en adventspakke hver dag. Kom innom så er du med i trekningen. Vi er riktig i julemodus: Vi har 24 hyller og kjører rasende fine tilbud. Nytt tilbud hver dag, så da regner vi med at vi ser deg, kvar dag. Åpningstider fram til jul: mandag fredag lørdag Mandag 8. des kl invitere vi til gløggkveld med visning. Mellomjula: da tar vi julehelg. Velkommen innom til en trivelig julehandel. Anna, Tone og Ane Side 13

14 Annonse JULEMARKED 12 DESEMBER Norgesfôr Hundseth Mølle inviterer til julemarked på Korsen fredag 12 desember kl Det vil bli salg av egg, gulrot, potet, kornband mm fra lokale aktører. Det vil bli servert kaffe, gløgg og pepperkaker gjennom hele dagen, og fra kl vil Mølla spandere grøt med pligg til alle som kommer innom. Kom å se våre gode førjulstilbud! ÅPNINGSTIDER I JULA Julaften juledag Vakttelefon juledag Vakttelefon Nyttårsaften Vakttelefon Januar STENGT grunnet Varetelling 5. Januar Åpent som normalt igjen Ring på telefon hvis det er noe du trenger så kommer vi og hjelper deg VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR!! VELKOMMEN! Hundseth Mølle: Det gode alternativ! Tlf * Faks * E-post: * Side 14

15 Annonser Velkommen til Langøren gartneri Åpningstider i desember: Julen nærmer seg og vi har fylt opp butikken med alt dere trenger. Vi hjelper dere med blomster til nære og kjære, og de som bor langt unna. Vi lager sammenplantninger, dekorasjoner, buketter og pynt av ulike slag- Kom innom eller ring på tlf.: Mandag-fredag: kl fra : kl Lørdag: kr Søndag 21.12: kr , 27., 28., 29. og kl Ingen bringing jul og nyttårsaften. Vær gjerne med på vårt lotteri og vi bjuder på pepperkaker og kaffe. Vi ønsker dere alle en riktig God jul og godt nytt år! Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser GOD JUL & GODT NYTT ÅR Side 15

16 Arrangørkalender for desember 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Mor/barn-trening U/e-senteret kl Møte i skogeierlaget kl Julemøte Kulturminnelaget kl Lysmesse i N.eid. Krk. kl Kveldsåpent bibliotek til kl Julekonsert på biblioteket kl Jaktcamp for ungdom ut på jakt 8. Mandagskaffe på Statland alderspensjonat kl Julekaffe N.eid skole kl. 11 Gruppe og medlemsmøte AP kl Alhusen. 9. Mor/barn-trening U/e-senteret kl Seniordans på U/e-senteret kl Julebord Onsdagsklubben Juleverksted på biblioteket kl Julemiddag på Alderspensjonatet kl «Vi synger julen inn» Statland krk. kl Gruppe og medlemsmøte SP kl Lyngen fjordhotell 15. Mandagskaffe på Statland alderspensjonat kl Mor/barn-trening U/e-senteret kl Seniordans på U/e-senteret kl Søndagsskole kl Førjulskonsert N.eid. krk. kl Mandagskaffe på Statland alderspensjonat kl Julegudstjeneste Helsetunet kl Julegudstjeneste N.eid krk. kl Høytidsgudstjeneste N.eid krk kl Juletrefest i samf.huset kl Juletrefest Solhaug kl Julegudstjeneste Statland krk. kl N.eid krk. åpen mellom og 1700 Formiddagskaffe på Biblioteket hver tirsdag mellom kl og gjelder 2.12., 9.12.,

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 ARRANGEM ENT: 01.12. Hageselskapet Nam dalseid innbyr til aktivitetskveld på Solhaug kl. 19.00. Vi lager dørkranser og tørrdekorasjoner. Elsa Langøren veileder.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer