FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering"

Transkript

1 N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd Eldreråd Planutvalg Formannskap Kommunestyre Ordfører Steinar Lyngstad er glad for å innføre et tiltak som både øker de ansattes fysiske aktivitet og bidrar til å redusere sykefraværet. Dette vil være et lønnsom tiltak for alle parter. Med trim i arbeidstida ønsker Namdalseid kommune å styrke helse og trivsel for sine ansatte, og slik bidra til å øke arbeidsgleden og redusere sykefraværet. Fra årsskiftet kan de ansatte derfor benytte en arbeidstime i uka til fysisk aktivitet, dersom de forplikter seg til å trimme tilsvarende på fritida. 30 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag gir en betydelig helse-effekt i følge sosial- og helsedirektoratet. Å tilrettelegge for spreke og friske ansatte er lønnsomt både for den enkelte ansatte og arbeidsgiver. Trimaktiviteten skal være knyttet opp til bedriftsidrettslagets aktiviteter, og alle kommunale enheter skal nå bidra i en idèdugnad for å finne fram til den form for fysisk aktivitet som passer best for den enkelte arbeidsplass. Dette bidrar også til å gjøre Namdalseid til en mer synlig FYSAK-kommune. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering av vannmåleravlesningskort er 10. januar NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Året 2006 har vært et år med stor aktivitet innenfor kommunens tjenesteområder, med til tider stort arbeidspress for de ansatte. Det er derfor riktig også i denne spalten, å rette en STOR TAKK til alle ansatte for det arbeidet som er utført i I forbindelse med behandling av saker i formannskap og kommunestyre, har vi hatt god erfaring med å holde folkemøter. Stedsutviklingsprosjektet på Statland og miljøprioritert gjennomfart (MPG) i Namdalseid sentrum er prosjekter der innbyggerne har bidratt med gode inspill. Etter min mening har vi fått en reguleringsplan for Statland som er et resultat av folkets meninger. For MPG i Namdalseid sentrum, er vi inne i en mellomrunde, og fortsetter med nytt folkemøte i januar 07. Du finner mer om dette her i Melkrampa. Vil også gi honnør til det arbeidet både Eldrerådet og Ungdomsrådet gjør. De bidrar hver på sin måte med gode innspill og uttalelser i mange saker. Uttalelser som blir lagt merke til, og som er med på å legge føringer for de vedtak kommunestyret fatter. Etter tidligere års utbygginger på skole og helsetun, er det i år Vangstunet barnehage som får sin utbygging. Her vil større og nye funksjonelle arealer snart stå klar til å ta imot mange barn. Mange har vel også etter den siste tids medieoppslag, registrert at det er interesse for utbygging av vindkraft i vår kommune. Spørsmål om kommunens holdning til dette, er et tema politikerne får bryne seg på i starten av Kommunen inviterer til åpent møte med vindkraft som tema, se annonse her i Melkrampa. Jeg synes vi har hatt ett år med positivt fortegn, og budsjettet for 2007 inneholder mye å glede seg over. Takk for i år og godt nytt år. Steinar Lyngstad ordfører Oppvekst Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Nytt skoleår Innskriving av nye skolestartere til skoleåret 2007/2008 på 1.klasserommet/SFO onsdag 10. januar kl Velkommen! Rektor Vangstunet Vangstunet barnehage er stengt tirsdag 2. januar 2007 grunnet klargjøring og inn-flytting. Barna møter i barnehagen f.o.m 3. januar. Styrer Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Servicekontoret er åpent onsdager til kl Biblioteket: Åpningstid kl Kveldsåpent på onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes, t.o.m mellom kl slik: partallsuker, tirsdag og torsdag, oddetallsuker, tirsdag, onsdag og torsdag. Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent mandag og tirsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl Servicekontoret Åpent: Onsdager til kl Tlf.: For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Steinkjer trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 De kommunale enheter Namdalseid skole Spenning, morsomt, trygt og bra det er det vi vil ha! Namdalseid skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med i underkant av 200 elever skoleåret 2006/2007. Skolen er en av to skoler i Namdalseid kommune og ligger på vestsida av riksvei 17 i Brekka, ca 2 kilometer nord for sentrum i kommunen. Skolen ligger midt mellom Steinkjer og Namsos, og det er i underkant av 4 mil begge veier. Skolen er inndelt i 3 trinn: S-trinn (1. 4. kl.) 65 elever m/gunnhild Kaldahl som trinnleder S-trinnet har fri hver onsdag, og de to siste timene annenhver fredag. Kortdag på fredager i partallsuker. M-trinn (5. 7. kl.) 60 elever m/berit B. Aardal som trinnleder. Sissel Hustad er elevrådskontakt. M-trinnet har fri annenhver onsdag. Frionsdag i partallsuker. U-trinn ( kl.) 66 elever m/odd H. Svendsen som trinnleder og Ann Jorid Resell som elevrådskontakt. Skoleruta: Skoleruten har 190 skoledager for elevene med 5 dagers uke. I tillegg har skolene 5 planleggingsdager; torsdag 18. og fredag 19. august, fredag 25. november, fredag 26. mai og mandag 26. juni. Personalet: Det er pr ,83 faste stillingshjemler. I tillegg er det ca 2,5 midlertidige hjemler og 1 for lærling. Vaktmester og renhold ivaretas av Eiendom og teknisk. Skolens rådsorganer: Samarbeidsutvalget: Leder: Per Sætereng Foreldrerådets arbeidsutvalg: Leder Per Sætereng Elevråd u-trinn: Leder: Simon Buvarp Elevråd b-trinn: Leder: Aksel Fossvik Skolemiljøutvalget: Leder: Per Sætereng Skolefritidsordningen - (SFO): Skolefritidsordningen ved Namdalseid skole deler lokaliteter med 1. Side 4 årstrinn. SFO er åpent 4 dager per uke, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Åpningstida er fra kl om morgenen til kl på ettermiddagen. Daglig leder er Eli Brenne Røthe, som også har en delstilling som sekretær ved skolen. I tillegg er Heidi Furre og Wenche Klykken ansatt. SFO følger skoleåret og er stengt på skolens fridager og planleggingsdager. Kunnskapsløftet: Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og blir innført på trinn skoleåret 2006/ trinn kommer h De viktigste endringene er: - Grunnleggende ferdigheter styrkes. - Lese- og skriveopplæring fra 1. trinn. - Nye læreplaner i alle fag med mål. - Ny fag- og timefordeling - Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringa. Satsingsområder: Gi rom for lesing, Grønt Flagg, Steg for steg, FRI, uteskole, fysisk fostring, IKT. Sosial læreplan: Fra planen nevnes: Fadderordning, aktivitetsdager, Operasjon Dagsverk, refleksaksjon, julekaffe, julegudstjeneste, volleyballturnering, skoleskitur, div. fellesforestillinger med mer. Forsikring: Alle elevene ved Namdalseid skole er forsikret i Kommunal Landspensjonskasse, KLP. Våre samarbeidspartnere: Namdalseid Fjellstyre Musikk- og kulturskolen PPT for Namsosregionen Ressursgruppe for barn og unge Tannlege- og helsetjenesten Politi- og lensmannsetaten Åarjel-Saemiej Skuvle Namdalseid skole 7750 NAMDALSEID Tlf.: Hjemmeside: no/namdalseidskole E-post: namdalseid.kommune.no Enhetsleder: Arne Fossvik

5 Sentraladministrasjonen Folkemøte om miljøgate (MPG) i sentrum Nytt folkemøte om miljøgate (MPG) i sentrum. Mandag kl i Namdalseid Samfunnshus. Enkel kaffeservering Åpent for synspunkter Orientering om videre prosess Alle er velkommen! Nytt forslag til løsning presenteres Arr.: Namdalseid kommune Temamøte om vindkraft i Namdalseid Åpent temamøte om vindkraft i Namdalseid. Torsdag kl i Namdalseid Samfunnshus. Innledere fra aktuelle utbygge- Enkel kaffeservering re og berørte interesser Alle er velkommen! Åpent for spørsmål og synspunkter Kommunestyrets medlemmer Arr.: Namdalseid kommune er innkalt til temamøtet Helse, sosial og omsorg Ny omsorgssjef Namdalseid Marit Hatland er tilsatt som enhetsleder for Omsorg Namdalseid. Marit vil presentere seg i neste nummer av Melkrampa. Kultur UKM lokalmønstring 17. februar Nå er det tid for å forberede delta- UKM vil avløse en kulturukelse ved årets Ungdommens ke som forgår i uke 7. kulturmønstring (UKM)! Mer info finner du på: UKM er som tidligere år et kultur- tiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år i hele Norge. Alle kan gjennom lokale mønstringer vise fram sine egne kulturuttrykk innen scenekunst (musikk, teater, dans), film og visuelle uttrykk (bilde, skulptur etc.). Månedens bilde Månedens bilde på biblioteket for januar og februar, er et litografi av Jens Johansen. Side 5

6 Lag og foreninger NIL Skigruppa Terminfestede langrenn og hopprenn for sesongen 2007: Skigruppa tar forbehold om avlysning/flytting av renn, som følge av vær- og føreforhold. Eventuelle endringer kunngjøres ved plakater i skolen og barnehagen. Langrenn: påmelding fra kl , start kl , fristil påmelding fra kl , start kl.12.00, klassisk Påmelding fra kl , start kl , fristil Hopp: påmelding fra kl , start kl påmelding fra kl , start kl påmelding fra Kl ,start kl Klubbmesterskap i langrenn og hopp Påmelding hopp kl , start kl Påmelding langrenn kl , start kl klassisk Telenorkarusellen: Vi har søkt om, og er tildelt arrangementene i henhold til å få delta i NSF`s nysatsning Telenorkarusellen. Telenorkarusellen er et breddetiltak for barn opp til 12 år. Vi ønsker at så mange som mulig både yngre og eldre deltar på våre arrangement. Løyper og skileikanlegg: Forutsatt at vi får tilstrekkelig med snø, vil løypene bli kjørt opp hver tirsdag og torsdag. Vi vil også forsøke å få preparert og kjørt opp løyper i skileikanlegget. Behov for preparerte/oppkjørte løyper utover det som er angitt her, ber vi om at dere tar kontakt med oss i skigruppa. Bytte/salg av brukt skiutstyr: Skigruppa ønsker å tilrettelegge for bytte/salg av brukte langrennski, hoppski, ski- og hoppsko og hjelmer. Har du/dere utstyr som ikke lenger passer, ønsker vi gjerne at dere tar det med til bytte/ salgssentralen i klubbhuset. Det er også viktig at dere merker skiutstyret med priser hvis det er til salgs. Skigruppa SY-GLEDEN Medlemsmøte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på Solhaug grendehus tirsdag den kl Sigmund (Steinkjerbuss) besøker oss. Vil du ha skyss, ring / Strikkekafé for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet den kl Vi starter med nybegynnerkurs i lappeteknikk i slutten av januar, begynnelsen av februar. Interesserte, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mobil Velkommen til strikkekafé på Dagsenteret tirsdag 9. januar kl Husflidslaget Side 6

7 Lag og foreninger NIL Trimgruppa Vi vil ønske alle et GODT NYTT ÅR 2007, og håper det nye året gir inspirasjon til nye utfordringer i vår flotte natur. Trimnett/kjentmannsmerke Annonser NAMDALSEID TAXI Det er sikkert mange som er usikre på hvor de skal henvende seg for å levere sitt kjentmannskort når målet er nådd, og for få sitt kjentmannsbevis. Kjentmannsbeviset er treskåler, laget av Steinar Høgden. Vi vil ha åpen kafé lørdag 27. januar 2007 fra kl i Samfunnshuset. Alle som har med sitt kort vil da få sitt kjentmannsbevis. Vi ønsker alle nye og gamle trimmere, og alle andre som kan tenke seg kaffe og pratestund, velkommen til Samfunnshuset Bestilling av turer til legekontor, fysikalsk behandling med mer bestilles direkte på tlf Åpen hytte Når det gjelder åpen hytte, vil det bli oppstart første søndag i februar. Nærmere opplysninger kommer i februarnummeret av Melkrampa..NIL Trimgruppa Det kom inn kr ,50 til Aksjon Håp i Namdalseid kommune. Hjertelig takk til alle givere og bøssebærere. Ida Alte kommuneleder Ved øyeblikkelig hjelp/legevakt; ring taxi direkte, tlf Namdalseid Taxi minner om telefonnummer, (Sjøåsen, sentrum og Korsen) - døgnvakt. Kjøring med rekvisisjon til sykehus, øyelege, røntgen, hørselsklinikk m.v., bestilles kjørekontoret, Namsos tlf , dagen før oppsatt time, innen kl Hus til salgs Enebolig, Snekkarveien 6 i sentrum, til salgs. Henv. tlf Bli med på kurs i Qigong Qigong kommer fra Kina og bygger på læren om kroppens energi - Qi. Flyter energien fritt og harmonisk i kroppens meridianer (energibaner), holder vi oss friske. Qigong-øvelsene styrker og harmoniserer energiflyten. På kurset lærer du: Litt om østlig filosofi Om kroppens energi og energibanene Qigong-øvelser for god helse Pusteøvelser og meditasjon Øvelsene er enkle og passer for alle. Kurset holdes på Solhaug lørdag 13. og søndag 14. januar kl Pris: 750 kroner Påmelding til Naturterapeut Hetty Tvengsberg, tlf senest 10.januar. Vel møtt på kurs! Side 7

8 Arrangørkalender for januar 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Nyttårskonsert i N.eid kirke kl Seniordans i u/e-senteret 9 Hopp, påmelding fra kl Strikkekafé på Dagsenteret kl Onsdagsklubben i u/esenteret kl Innskriving skolen kl Qigong-kurs på Solhaug. 14 Qigong-kurs på Solhaug. Kirkekveld Statland krk. 15 Seniordans i u/e-senteret Folkemøte MPG kl SY-GLEDEN på Husflidshjørnet kl Medlemsmøte Pensjonistlaget kl Onsdagsklubben i u/esenteret kl Temamøte vindkraft kl Høymesse i N.eid kirke kl Seniordans i u/e-senteret Onsdagsklubben i u/esenteret kl Langrenn, påmelding fra 26 GODT VAKSIN kl Musikk av Sparbyggin. 27 Kafé i samfunnshuset fra kl NIL,trimgrup pa Seniordans i u/e-senteret Onsdagsklubben i u/esenteret kl Nyttårskonsert i Namdalseid kirke søndag 7. januar 07 kl Musikklag, songlag med flere deltar. Velkommen til en trivelig musikkstund i kirka! Arr. Namdalseid songlag.

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE UTGAVE AV HØR HER MÅ DET LEVERES INNEN

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer