EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING

2 Dette er et svært ømfintlig vitenskapelig måleinstrument som skal behandles forsiktig. CE er et produktmerke som viser at varen er fremstilt i samsvar med Europarådets direktiv 73/23/EE og 89/336/EEC. UL Dette symbolet betyr at varen står på Underwriters Laboratories liste. C US Dette symbolet betyr at varen står på Canadian Standards Associations liste. Advarsel! Inneholder ingen utskiftbare deler. Alle komponenter er spesialfremstilt og må ikke modifiseres på noen måte. Hvis varedeklarasjoner fjernes, ødelegges eller endres gjelder garantien ikke. Dette symbolet betyr at apparatet ikke må kastes ut av forbrukeren. Det skal sendes tilbake til Pharmanex for destruksjon. 2 S2 BRUKERVEILEDNING

3 01 :: Advarsler Elektriske advarsler...4 Generelle advarsler...5 Reparasjon :: Viktig bruksinformasjon S2 Temperaturstyring...7 Å reise med scanneren :: Oppsetning Introduksjon...9 Utstyrsliste...9 Instruksjoner for oppsetning...11 Å bruke S2 programvaren...12 Nye Everest elementer av oppgradering...12 Trådløs internettoppkobling...13 Nettverksadministrator...13 Internettsøking...14 Medieinnhold...14 Lukke ned S :: Laste opp scanninger Opplastningsoversikt...15 Laste opp S2 data...15 Opplastning via bredbånd :: Viktige S2 tips Tips :: Å anvende strekkodeleseren :: Støtte Muligheter for teknisk støtte til S Feilsøking

4 01 Advarsler ELEKTRISKE ADVARSLER Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må S2 ikke utsettes for regn eller fukt. Advarsel: For å redusere sjansen for elektrisk sjokk må man ikke fjerne dekslet eller bunnen på S2. Inneholder INGEN utskiftbare deler. Kan kun repareres av en kvalifisert Pharmanex tekniker. FCCs regler poengterer at uautoriserte endringer eller modifikasjoner av dette apparatet kan frata brukeren retten til å anvende det. Kun strømkabler som hører til S2 må anvendes. Anvendelse av andre strømkabler kan føre til brann eller elektrisk sjokk som vil ødelegge S2 scanneren. Overbelast ikke veggkontakter eller forlengerledninger da dette kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. En jordet strømkabel kan kun brukes i et jordet stikk. Dette er en sikkerhetsforanstaltning. Ikke foreta deg noe i forhold til dette. Hvis du trenger en forlengerledning, bruk en som er jordet. Ventilasjonsluker og åpninger i S2 scannerens deksel er laget for å beskytte den mot overoppheting. Disse åpningene må ikke dekkes til. Blokkér ikke åpningene ved å plassere S2 scanneren på sengen, sofaen, teppet eller andre lignende steder som kan hemme lufttilførselen. S2 bør aldri plasseres i nærheten av en radiator, varmeapparat eller annen varmekilde. Vann og fukt - Bruk ikke S2 i nærheten av vann. S2 må ikke anvendes i nærheten av badekar, håndvask, kjøkkenvask, utslagsvask, i fuktige kjellere eller tett på svømmebasseng eller lignende. Hvis man kommer til å spille væske i nærheten av S2 scanneren, trekk kontakten ut øyeblikkelig og kontakt ditt lokale markedskontor. 4 S2 BRUKERVEILEDNING

5 GENERELLE ADVARSLER Pass på øynene: Dette produktet bruker lysdioder som lyskilde. Lysdioder kan finnes i hjemmebelysning og er alminnelig i lommelykter. Selv om lysdioder ikke regnes for å være skadelige for øynene, bør man ikke stirre inn i dette eller annet sterkt lys lenge av gangen. Sensitive optiske elementer De optiske egenskapene ved S2 kan skades hvis scanneren utsettes for ekstremt sterkt lys. Scan ikke speillignende eller skinnende objekter som kan reflektere lys inn i S2 scanneren. Scan ikke meget blanke objekter. Vend ikke S2 scanneren mot sterkt lys eller sol. Hvis dette skjer, kan de sensitive optiske egenskapene inne i S2 scanneren ta skade. Advarsel: Apparatet må ikke anvendes på andre måter enn de som er spesifisert av Pharmanex. Mislighold av denne prosedyren kan påvirke i apparatet. REPARASJON Reparasjon av S2 scanneren skal under ingen omstendigheter foretas av utenforstående. Hvis det er problemer med S2 scanneren eller pc-en, kontakt støttelinjen først. Hvis utskiftning av deler blir nødvendig, skal S2 scanner og pc leveres til Pharmanex med alle deler inntakt. Advarsel: Følg instruksjonene som er spesifisert i denne manualen for å unngå å skade deg selv og utstyret. Uforsvarlig bruk av styringsmekanismer, justeringer eller utførelse av prosedyrer andre enn de som er spesifisert heri kan medføre uventet effekt. Verken pc eller S2 scanner må åpnes eller demonteres. S2 scanneren er laget slik at den kun kan åpnes av en kvalifisert tekniker. DEKSLET PÅ S2 SCANNEREN MÅ IKKE ÅPNES ELLER TUKLES MED. Hvis dekslet på S2 scanneren får sprekker eller går i stykker på noen som helst måte skal man unngå å komme i kontakt med deler eller strømkretser inne i apparatet. Dette kan skade strømkretsene inne i apparatet. For å unngå elektrisk sjokk skal strømmen til S2 apparatet kobles fra øyeblikkelig og leveres tilbake til Pharmanex for reparasjon. Garantien på S2 scanneren er ugyldig hvis dekslet er tuklet med, hvis bakdelen på S2 scanneren er fjernet eller hvis det finnes bevis for at man har prøvd å fjerne dekslet. ANMERKNING: Ikke bare blir garantien ugyldig, men Scanneroperatøren vil også bli holdt personlig økonomisk ansvarlig for S2 scanneren. S2 scanneren er innstilt til kun å virke sammen med pc-en den kom sammen med. S2 scanneren virker ikke hvis den kobles til andre pc-er. Dette gjelder også andre bærbare pc-er fra andre S2 scannere. 5

6 Ikke prøv å reparere S2 scanneren selv. Hvis du åpner eller fjerner deksler kan du utsettes for elektrisk sjokk eller andre farer og apparatet vil gå i stykker, noe som igjen vil føre til at alle garantier blir ugyldige. Send alle reparasjoner av S2 til teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Vilkår for reparasjon: Hvis en av følgende situasjoner oppstår, trekk ut stikkontakten til S2 scanneren og ring til teknisk støtte ved ditt lokale kontor. a. Ledningen eller stikkontakten er ødelagt. b. Det er blitt helt væske på, noe har fallet ned på, eller ned i, produktet. c. Produktet er fuktig eller vått pga. kondens, regn eller vann. d. Produktet virker ikke normalt når man følger brukerveiledningen. Juster kun styringsmekanismer som er beskrevet i brukerveiledningen. Feilaktig justering av andre styringsmekanismer kan resultere i skader og vil ofte kreve at en kvalifisert tekniker må arbeide svært hardt for å gjenopprette produktets normale funksjon. e. Produktet har falt ned og dekslet er beskadiget. f. Produktet utviser en markant endring i yteevne, f. eks at det ikke kan utføre basale funksjoner. g. Programvaren i den bærbare pc-en ber deg om å ringe teknisk støtte. 6 S2 BRUKERVEILEDNING

7 02 Viktig bruksinformasjon Pharmanex BioPhotonic Scanner (S2) er et apparat som måler karotenoidnivået i huden. Pharmanex S2 er ikke fremstilt for medisinsk bruk. Det er ikke et medisinsk eller diagnostiserende verktøy på noen måte. Det kan ikke stille diagnose, behandle, lindre, kurere eller forhindre sykdommer eller tilstander. Den kan heller ikke påvirke strukturer eller funksjoner i noen som helst del av kroppen. S2 TEMPERATURSTYRING S2 scanneren er et svært sensitivt apparat. Teknologiske fremskritt har gjort det mulig å anvende S2 scanneren i flere forskjellige omgivelser enn man kunne med S1 scanneren. Det er imidlertid viktig å huske på at det fysiske miljøet rundt S2 scanneren vil påvirke dens yteevne. Scanneren kan brukes ved temperaturer mellom 10 og 35. S2 scanneren bør ikke oppbevares eller transporteres ved temperaturer høyere enn 40 C eller lavere enn 5 C. Hvis man etterlater S2 scanneren i bilen på en varm dag eller kald natt kan det påvirke yteevnen og kan ødelegge apparatet. S2 scanneren kan flyttes fra sted til sted og er lettere å anvende enn S1 scanneren. Men hvis S1 eller S2 scanneren har vært oppbevart ved andre temperaturer enn de ovennevnte (slik som i en bil natten over), må man beregne ekstra tid slik at S2 scanneren får tid til å justere seg i forhold til omgivelsene innen man utfører oppsetning og kalibrering. Når man flytter den fra svært kalde omgivelser til romtemperatur kan det oppstå kondens som kan skade S2 scanneren. Gi S2 scanneren nok tid, gjerne 30 minutter, til å venne seg til omgivelsene før du kobler strøm til S2 scanneren. S2 scanneren må beskyttes mot miljømessige ekstremer slik som varme, kulde, støv, sjokk, dårlige strømstikk og generell vanskjøtsel. Apparatet bør behandles som man behandler et videokamera av beste kvalitet. 7

8 Å REISE MED S2 SCANNEREN :: Man bør kun frakte S2 scanneren i den tilhørende vesken. :: IKKE etterlat S2 scanneren i bilen under svært kalde eller varme værforhold. :: Hvis du skal frakte S2 scanneren med fly bør du ta den med som håndbagasje. Det minsker risikoen for støt og slag som ofte følger med når man sjekker inn bagasje. Vær oppmerksom på at S2 scanneren er et meget følsomt apparat og skal behandles deretter. 8 S2 BRUKERVEILEDNING

9 03 S2 Oppsett INTRODUKSJON Les alle advarsler og informasjonsmateriell i denne manualen innen du begynner å bruke din S2 scanner. Programvaren krever en kort oppvarmingsperiode eller avbalansering innen kalibreringen kan påbegynnes. Det er en god idé at scanneroperatøren starter med å klargjøre utstyret minst 30 minutter før den første scanningen skal finne sted, og gjerne en time før hvis apparatet har vært utsatt for kaldt eller varmt vær innen. UTSTYRSLISTE Gå gjennom følgende utstyrsliste før klargjøring av S2 scanneren for å sikre at alle delene er der. Et komplett system består av to hoveddeler: en bærbar pc og S2 scanneren. Sammen utgjør de Pharmanex S2. Etter at du har pakket ut S2 scanneren bør du sjekke at du har alle delene på listen under. Liste over deler A. S2 Scanner C. Strømkabel til scanner (kontakter til omformer) B. Strømomformer til scanner D. Mørkt objektivlokk (to per apparat) 9

10 E. Bærbar pc F. Strømomformer til bærbar pc G. Strømkabel til bærbar pc (kontakter til strømomformer) I. USB-kabel H. Telefonledning (Rj-11) for å koble den bærbare pc-en til et telefonstikk (for opplastninger) J. Strekkodeleser S2 scanneren bør kobles til elektrisk strøm og USB-kabelen bør kobles til den bærbare pc-en innen pc-en får strøm på. 10 S2 BRUKERVEILEDNING

11 INSTRUKSJONER FOR OPPSETNING 1. Kobl S2 strømkabelen til den sorte strømomformeren. 2. Kobl den ene enden av S2 strømkabelen på baksiden av S2 scanneren og kobl den andre enden i en jordet stikkontakt. 3. Pharmanex logoene på hver side av S2 scanneren vil lyse opp to til tre sekunder etter at strømkabelen er koblet til for å indikere at S2 scanneren blir forsynt med strøm. 4. Kobl ledningen til den bærbare pc-en til den sorte strømomformeren. 5. Koble den ene enden av pc-ledningen på baksiden av den bærbare pc-en og koble den andre enden i en jordet stikkontakt. 6. Koble den ene enden av USB-kabelen til USB-porten bakpå S2 scanneren og koble den andre enden til USB-porten bakpå den bærbare pc-en. Hver ende av USBkabelen er laget til kun å passe inn i en matchende stikkontakt. USB-kabelen bør kunne kobles til S2 scanneren og den bærbare pc-en med letthet. 7. Slå på den bærbare pc-en ved å trykke på strømknappen. S2 programvaren vil lade automatisk når den bærbare pc-en starter opp. 8. Når programvaren er oppe og kjøre bes du forholde deg til neste seksjon som handler om å anvende programvaren til å kalibrere og scanne. 11

12 ANVENDELSE AV S2 PROGRAMVAREN Når du er klar til å gå videre og utføre en scanning kan du anvende S2 programvaren ved å følge stegene under. Trykk på Scan-knappen. Følgende tre elementer vil komme til syne så snart du har trykket på Scan-knappen: 1. Den blå lysdioden vil begynne å lyse 2. Viften starter 3. Oppvarmingssiden kommer til syne på skjermen Følg instruksjonene på skjermen for å varme opp og scanne. Gi S2 scanneren nok tid til å varme opp. Det er også viktig å gi S2 apparatet tid til å avklimatisere seg til omgivelsene før du starter den. Denne prosessen skal gjentas hvis en eller flere av følgende situasjoner oppstår: :: S2 scanneren er ikke koblet til :: Det er ikke strøm på den bærbare pc-en :: USB-kabelen er ikke koblet til :: Hvis du går ut av Pharmanex S2 programvaren :: Hvis du ender en scanning ved å trykke "Avslutt scanning" NYE OPPDATERTE EVEREST Den nye oppgraderingen av Everest tilbyr en rekke nye funksjoner til den bærbare scanner pc-ens programvare, noe som gjør den bærbare scanner pc-en til et bedre forretningsverktøy enn noensinne før. Disse nye funksjonene innbefatter tilgang til internett, medieinnhold, internettsøking og nettverksadministrator. Denne seksjonen av brukerveiledningen vil dekke over disse nye funksjonene og gi korte introduksjoner til hvordan de anvendes. 12 S2 BRUKERVEILEDNING

13 TRÅDLØS INTERNETTOPPKOBLING Med de nye oppgraderte funksjonene til Everest følger også muligheten til internettoppkobling via trådløst nettverk. Denne trådløse oppkoblingen gir deg adgang til alle Nu Skins internettverktøyer og hjemmesider. For å få adgang til den trådløse internettoppkoblingen må du først kjøpe en NETGEAR trådløs USB adapter fra ditt lokale markedskontor. Bemerk at Nu Skin kun understøtter modellen NETGEAR WG111v2 for trådløs internettoppkobling. NETWORK MANAGER Denne funksjonen anvendes til å få tilgang til Windows network connections manager slik at du kan finne og koble deg på trådløse nettverk. Følg stegene under for å anvende nettverksadministratoren til å etablere en trådløs internettoppkobling. 1. Koble din NETGEAR trådløse USB-adapter til en USB-port. 2. Trykk på menyknappen og velg "Nettverksadministrator" i scannerprogramvaren. 3. Når du er inne i nettverksadministratoren, dobbelklikk på ikonet som heter Trådløs internettoppkobling" 4. Et vindu vil komme fram hvor du kan se alle trådløse signaler. Dobbeltklikk på det signalet du ønsker å anvende. INTERNETTSØKING Når du er på nettet har du tilgang til alle verktøyer Nu Skin har å tilby for å hjelpe deg med å bygge opp din forretning. Disse verktøyer innbefatter alle scannerrapporter, V&G, adgang til Nu Skins hjemmesider og muligheten for registrering på nettet. For å søke på internettet, velg Internett fra menyen. Anmerkning: Internet Explorer er innstilt slik at du kun har adgang til Nu Skins hjemmesider og internettverkøyer. 13

14 MEDIEINNHOLD Menyvalget Media gir deg tilgang til en rekke forskjellige videoer, presentasjoner, referanser til kliniske studier og undervisningsmateriell relatert til scanneren. For å få tilgang til dette, velg medieinnhold" i menyen, og velg mellom de tilgjengelige menypunktene. Å AVSLUTTE S2 1. Gå ut av scanningen ved å trykke på Avslutt scanning"-knappen fra resultatsiden når du er ferdig med å scanne. Så kommer du tilbake til programvarens hovedside. S2 scanneren slår seg automatisk av og det blå lyset holder opp med å lyse. Viften slår seg også av automatisk. 1. I S2 programvaren velger du så Slå av pc". 2. Den bærbare pc-en slår seg av automatisk. 3. Fjern strømkablene fra den bærbare pc-en og S2 scanneren. 4. Fjern S2 USB-kabelen. 5. Plasser S2 scanneren, den bærbare pc-en, kabler og objektivlokk i den tilhørende vesken. Anmerkning: S2 scanneren må ikke kobles fra mens den er i bruk. Bruk alltid programvaren når du skal gå ut av en scanning innen du lukker ned S2 scanneren. Frakobles S2 i løpet av en scanning, må S2 rekalibreres. 14 S2 BRUKERVEILEDNING

15 04 Laste opp scanninger OPPLASTNINGSOVERSIKT Opplastningsprosessen er nødvendig for å sikre at hver S2 scanner er oppdatert og effektiv og inneholder den nyeste programvaren. En scanneroperatør kan starte en opplastning ved å koble den bærbare pc-en til en analog telefonlinje og velge opplastingsknappen i programvarens opplastningsseksjon. Den bærbare pc-en vil koble på en server via telefonnettet og starte opplastningsprosessen. LASTE OPP S2 DATA Opplastninger bør utføres regelmessig. Hvis man ikke laster opp blir scanningene ikke registrert i tide. Timetelleren nederst i S2 programvaren indikerer hvor lang tid du har tilbake før du skal foreta en ny opplastning. Pharmanex kan ikke registrere S2 data før du har lastet opp. 1. Koble den bærbare pc-en til en analog telefonlinje. Hvis du er usikker på hvorvidt telefonlinjen er analog kan du kontakte telefonselskapet ditt. 2. Tast inn eventuelle retningsnummer før du bruker linjen (mange hoteller krever f.eks. at du taster 9 før du kan ringe ut). ANMERKNING: Telefonnummeret for opplastning er lastet inn på forhånd. Standardnummeret er avgiftsfritt. Hvis det avgiftsfrie nummeret ikke er tilgjengelig kan scanneroperatøren velge et alternativt nummer. ANMERKNING: Det alternative telefonnummeret behøver ikke å være et avgiftsfritt nummer. I visse tilfeller kan man ringe direkte via vår server i USA. Scanneroperatøren er ansvarlig for alle telefonoppkall til utlandet under opplastning. Kontakt ditt lokalkontor hvis du har problemer med opplastningen. 3. Velg opplastning via telefonnettet. 4. Programvaren vil ringe opp og koble opp til Pharmanex firmaservere. Dette kan ta et par minutter. Alle scannerjournaler og kalibreringsinformasjon vil opplastes til Pharmanex firmaservere. Hvis oppgraderinger er tilgjengelige for ditt systems programvare, vil de automatisk bli lastet ned og installert på din bærbare pc. Programmet vil da muligvis be deg om å gjenstarte din pc. 15

16 ANMERKNING: Etter hver opplastning blir programvaren nullstilt for å tilveiebringe 120 scannertimer før den neste opplastning er nødvendig. Man skal ha utført en scanning før den begynner å telle ned. Når scanningen er utført, begynner timetelleren å telle ned uansett om pc-en er av eller på. Hvis det ikke lykkes å laste opp innen tiden løper ut kan S2 scanneren ødelegges. Utfør følgende trinn for å laste opp data slik at du kan få 120 nye scannertimer. OPPLASTNING VIA BREDBÅND Det er hurtigere og bedre å laste opp via bredbånd enn å laste opp via telefonnettet. Hvis du vil laste opp via en bredbåndsoppkobling, følg stegene under. 1. Velg bredbånd i opplastningsmenyen i den bærbare scanner pc-ens programvare. 2. Koble nettverkskabelen til Ethernet-utgangen bakpå den bærbare scanner pc-en. 3. Sjekk nettverksstatusen i trafikklys-ikonet til venstre på skjermen. :: Et rødt lys betyr at man ikke kan finne et nettverk. Hvis du ser et rødt lys i nettverksstatusikonet, undersøk om nettverkskabelen er koblet til, gjenstart pc-en og sjekk nettverksstatusen igjen. Kontakt ditt lokalkontor hvis lyset fortsatt er rødt. :: Gult lys betyr at det kan være en feil med oppkoblingen. Opplastingen kan fortsatt fungere selv om det lyser gult. Hvis det gule lyset blir rødt, undersøk om nettverkskabelen er koblet til og gjenstart pc-en. :: Grønt lys betyr at oppkoblingen fungerer som normalt. Velg opplastningsfunksjonen via bredbåndsknappen for å laste opp scanneren. 16 S2 BRUKERVEILEDNING

17 05 Viktige S2 tips TIPS 1. Mange distributører synes at UPS (Uninterruptible Power Supply) kan være til hjelp når man kjører S2 scanneren. Hvis strømmen går, selv i et par sekunder, vil S2 scanneren gjenstarte og må kalibreres på nytt. Vi oppfordrer alle til å anvende en UPS hvis de ønsker det. Å anvende en UPS er ikke et krav, men det kan redde ditt møte hvis det blir strømavbrudd. 2. Det mørke objektivlokket er også designet til å beskytte glassvinduet på S2 scanneren. Når du oppbevarer eller reiser med S2 scanneren vil det mørke objektivlokket minske eventuelle skader på apparatet. Sett på det mørke objektivlokket under oppvarmingsperioden eller i perioder hvor du ikke anvender scanneren. 3. Det er viktig å holde fronten på S2 scanneren ren og fri for smuss og skitt. Som du vet har vi alle olje i huden vår. Når scanneren blir mye brukt kan olje fra huden samle seg på linsen og forstyrre avlesingen. Husk å rengjøre linsen og fronten på apparatet med jevne mellomrom for best mulig resultat. Bruk en myk klut og et rengjøringsmiddel egnet til glass når du rengjør apparatet. Det er en god idé om personen som skal scannes påfører Skin Epoch Antiseptic Hand Sanitizer innen scanningen. Det vil redusere mengden av olje betraktelig og det reduserer også bakterieoverførsler. 17

18 06 Å anvende strekkodeleseren Strekkodeleseren er ferdiginnstilt til å matche S2 scannerens programvare. Sørg for at strekkodeleseren er koblet ordentlig til den bærbare pc-en via en USB-port. Klikk på "Sertifikat"-feltet i programvaren med musen slik at markøren blinker. Hold strekkodeleseren over strekkoden på S2 sertifikatet og trykk på knappen på strekkodeleseren. Leseren vil pipe og sertifikatnummeret kommer frem i feltet. 18 S2 BRUKERVEILEDNING

19 07 Støtte S2 MULIGHETER FOR TEKNISK STØTTE Du kan få teknisk støtte til din S2 scanner på ditt lokale kontor hvor du har leid eller leaset scanneren. Kontakt dette kontoret for alle tekniske spørsmål vedrørende S2. FEILSØKING Følg disse trinnene for lokalisering av feil før du kontakter ditt lokale kontor for å få teknisk støtte. Symptom Den bærbare pc-en vil ikke starte. Løsning 1. Sørg for at ledningen til den bærbare pc-en er koblet til strømomformeren, og at strømomformeren er koblet til den bærbare pc-en, og at den andre enden av ledningen er koblet til en stikkontakt. Strømomfordeleren har en lysdiode. 2. Sørg for at stikkontakten virker. 3. Trykk inn av/på-knappen på den bærbare pc-en og hold den inne i fem sekunder. Slipp knappen og trykk inn av/på-knappen en gang til. Symptom Programvaren vil ikke laste på den bærbare pc-en. Løsning 1. Sørg for at ledningen til den bærbare pc-en er koblet til strømomformeren, og at strømomformeren er koblet til den bærbare pc-en, og at den andre enden av ledningen er koblet til en stikkontakt. Strømomfordeleren har en lysdiode. 2. Sørg for at stikkontakten virker. 3. Trykk inn av/på-knappen på den bærbare pc-en og hold den inne i fem sekunder. Slipp knappen og trykk inn av/på-knappen en gang til for å gjenstarte. 19

20 Symptom Det er en melding på skjermen om at S2 scanneren har sluttet å virke på grunn av tekniske problemer. Løsning Denne meldingen betyr at Pharmanex har satt S2 scanneren ut av funksjoner av funksjon årsaker. Kontakt ditt lokale kontor. Symptom En feilmelding kommer fram på skjermen om at sertifikatnummeret er anvendt tidligere. Løsning 1. Sørg for å taste sertifikatnummeret inn korrekt, uten mellomrom eller tegn. 2. Prøv å taste inn et annet sertifikatnummer. Symptom Jeg kan ikke laste opp scanninger. Løsning 1. Sørg for at telefonledningen er koblet til en analog telefonstikkontakt og at den andre enden er koblet til den bærbare pc-ens analoge telefonstikkontakt. 2. Sørg for at telefonlinjen fungerer. 3. Forsøk å laste opp ved via bredbånd. 4. Kontakt teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Symptom Det kommer frem en feilmelding om at den bærbare pc-en ikke kunne opprette en forbindelse. Løsning 1. Sørg for at telefonledningen er koblet til en analog telefonstikkontakt og at den andre enden er koblet til den bærbare pc-ens analoge telefonstikkontakt. 2. Sørg for at lyden er skrudd helt opp på den bærbare pc-en slik at du kan høre oppkoblingstonen. Du gjør dette ved å holde FN-knappen nede og så trykke på Side opp"-knappen gjentatte ganger. 3. T a telefonledningen ut av den bærbare pc-en og gjenstart pc-en. 4. Hvis den bærbare pc-en fortsatt ikke kan få forbindelse, prøv å laste opp fra en annen telefonlinje. 20 S2 BRUKERVEILEDNING

21 Symptom Det kommer frem en feilmelding om at det ikke er respons fra serveren. Løsning 1. Vent ti minutter med å laste opp igjen. 2. Hvis feilmeldingen kommer frem igjen, kontakt teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Symptom Jeg kan ikke fortsette scanningen fordi tidsfristen for neste opplastning er gått ut. Løsning 1. Hvis du er i gang med å scanne på samme tidspunkt som maksimumsgrensen for opplastning er nådd, vil S2 scanneren fortsette som normalt selv om tiden et utløpt. Fortsett scanningen til du har scannet alle de som venter på å bli scannet, og last deretter opp data på den bærbare pc-en. 2. Finn en analog telefonlinje eller en bredbåndsoppkobling og last opp data fra den bærbare pc-en. Dette stiller klokken tilbake slik at du igjen har 120 timer. 3. Hvis du ikke har tilgang på en analog telefonlinje eller bredbåndsoppkobling, kontakt teknisk støtte på ditt lokale Pharmanexkontor. Løsning S2 scanneren vil ikke starte. Solución 1. Er S2 Pharmanex-logoen tent på apparatets sider? Hvis ikke bør du sørge for at strømkabelen er koblet til S2 scanneren og til en stikkontakt. Hvis S2 scanneren fortsatt ikke vil starte, prøv å stille scanneren opp et annet sted eller koble den til en annen stikkontakt. 2. Sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til den bærbare S2 pc-en og at programvaren har lastet opp ordentlig. Bemerk: Lysdioden vil ikke lyse med mindre programvaren utfører en scanning. Symptom Det virker som om scanningen ikke er helt nøyaktig. 21

22 Løsning 1. Sørg for at personen som blir scannet blir scannet på nøyaktig det samme sted på hånden som ved forrige scanning. Den korrekte plassering av hånden kan ses i veiledningen som finnes i programvaren. 2. Sørg for at S2 scanneren er kalibrert ved å velge Rekalibrering i programvaren. 3. Scan personen igjen. Symptom Strekkodeleseren starter ikke, eller vil ikke lese scannersertifikater. Løsning 1. Sørg for at strekkodeleseren er koblet til USB-porten på den bærbare pc-en. 2. Sjekk at den bærbare pc-en har nok strøm og at S2 programvaren kjører på pc-en før du prøver å anvende strekkodeleseren. 3. Husk å krysse av i ruten på skjermen med musen før du trykker på knappen på strekkodeleseren. 4. Kontakt teknisk støtte på ditt lokale kontor hvis problemet vedvarer. 22 S2 BRUKERVEILEDNING

23

24 2009 Nu Skin Eastern Europe KFT Warehouse, Tablas U. 39, 1097 Budapest, Ungarn /2 Nor

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett?

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? H va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? Les dette heftet hvor du finner mer informasjon om ibookmaskinen,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer