EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 EVEREST EDITION BRUKERVEILEDNING

2 Dette er et svært ømfintlig vitenskapelig måleinstrument som skal behandles forsiktig. CE er et produktmerke som viser at varen er fremstilt i samsvar med Europarådets direktiv 73/23/EE og 89/336/EEC. UL Dette symbolet betyr at varen står på Underwriters Laboratories liste. C US Dette symbolet betyr at varen står på Canadian Standards Associations liste. Advarsel! Inneholder ingen utskiftbare deler. Alle komponenter er spesialfremstilt og må ikke modifiseres på noen måte. Hvis varedeklarasjoner fjernes, ødelegges eller endres gjelder garantien ikke. Dette symbolet betyr at apparatet ikke må kastes ut av forbrukeren. Det skal sendes tilbake til Pharmanex for destruksjon. 2 S2 BRUKERVEILEDNING

3 01 :: Advarsler Elektriske advarsler...4 Generelle advarsler...5 Reparasjon :: Viktig bruksinformasjon S2 Temperaturstyring...7 Å reise med scanneren :: Oppsetning Introduksjon...9 Utstyrsliste...9 Instruksjoner for oppsetning...11 Å bruke S2 programvaren...12 Nye Everest elementer av oppgradering...12 Trådløs internettoppkobling...13 Nettverksadministrator...13 Internettsøking...14 Medieinnhold...14 Lukke ned S :: Laste opp scanninger Opplastningsoversikt...15 Laste opp S2 data...15 Opplastning via bredbånd :: Viktige S2 tips Tips :: Å anvende strekkodeleseren :: Støtte Muligheter for teknisk støtte til S Feilsøking

4 01 Advarsler ELEKTRISKE ADVARSLER Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må S2 ikke utsettes for regn eller fukt. Advarsel: For å redusere sjansen for elektrisk sjokk må man ikke fjerne dekslet eller bunnen på S2. Inneholder INGEN utskiftbare deler. Kan kun repareres av en kvalifisert Pharmanex tekniker. FCCs regler poengterer at uautoriserte endringer eller modifikasjoner av dette apparatet kan frata brukeren retten til å anvende det. Kun strømkabler som hører til S2 må anvendes. Anvendelse av andre strømkabler kan føre til brann eller elektrisk sjokk som vil ødelegge S2 scanneren. Overbelast ikke veggkontakter eller forlengerledninger da dette kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. En jordet strømkabel kan kun brukes i et jordet stikk. Dette er en sikkerhetsforanstaltning. Ikke foreta deg noe i forhold til dette. Hvis du trenger en forlengerledning, bruk en som er jordet. Ventilasjonsluker og åpninger i S2 scannerens deksel er laget for å beskytte den mot overoppheting. Disse åpningene må ikke dekkes til. Blokkér ikke åpningene ved å plassere S2 scanneren på sengen, sofaen, teppet eller andre lignende steder som kan hemme lufttilførselen. S2 bør aldri plasseres i nærheten av en radiator, varmeapparat eller annen varmekilde. Vann og fukt - Bruk ikke S2 i nærheten av vann. S2 må ikke anvendes i nærheten av badekar, håndvask, kjøkkenvask, utslagsvask, i fuktige kjellere eller tett på svømmebasseng eller lignende. Hvis man kommer til å spille væske i nærheten av S2 scanneren, trekk kontakten ut øyeblikkelig og kontakt ditt lokale markedskontor. 4 S2 BRUKERVEILEDNING

5 GENERELLE ADVARSLER Pass på øynene: Dette produktet bruker lysdioder som lyskilde. Lysdioder kan finnes i hjemmebelysning og er alminnelig i lommelykter. Selv om lysdioder ikke regnes for å være skadelige for øynene, bør man ikke stirre inn i dette eller annet sterkt lys lenge av gangen. Sensitive optiske elementer De optiske egenskapene ved S2 kan skades hvis scanneren utsettes for ekstremt sterkt lys. Scan ikke speillignende eller skinnende objekter som kan reflektere lys inn i S2 scanneren. Scan ikke meget blanke objekter. Vend ikke S2 scanneren mot sterkt lys eller sol. Hvis dette skjer, kan de sensitive optiske egenskapene inne i S2 scanneren ta skade. Advarsel: Apparatet må ikke anvendes på andre måter enn de som er spesifisert av Pharmanex. Mislighold av denne prosedyren kan påvirke i apparatet. REPARASJON Reparasjon av S2 scanneren skal under ingen omstendigheter foretas av utenforstående. Hvis det er problemer med S2 scanneren eller pc-en, kontakt støttelinjen først. Hvis utskiftning av deler blir nødvendig, skal S2 scanner og pc leveres til Pharmanex med alle deler inntakt. Advarsel: Følg instruksjonene som er spesifisert i denne manualen for å unngå å skade deg selv og utstyret. Uforsvarlig bruk av styringsmekanismer, justeringer eller utførelse av prosedyrer andre enn de som er spesifisert heri kan medføre uventet effekt. Verken pc eller S2 scanner må åpnes eller demonteres. S2 scanneren er laget slik at den kun kan åpnes av en kvalifisert tekniker. DEKSLET PÅ S2 SCANNEREN MÅ IKKE ÅPNES ELLER TUKLES MED. Hvis dekslet på S2 scanneren får sprekker eller går i stykker på noen som helst måte skal man unngå å komme i kontakt med deler eller strømkretser inne i apparatet. Dette kan skade strømkretsene inne i apparatet. For å unngå elektrisk sjokk skal strømmen til S2 apparatet kobles fra øyeblikkelig og leveres tilbake til Pharmanex for reparasjon. Garantien på S2 scanneren er ugyldig hvis dekslet er tuklet med, hvis bakdelen på S2 scanneren er fjernet eller hvis det finnes bevis for at man har prøvd å fjerne dekslet. ANMERKNING: Ikke bare blir garantien ugyldig, men Scanneroperatøren vil også bli holdt personlig økonomisk ansvarlig for S2 scanneren. S2 scanneren er innstilt til kun å virke sammen med pc-en den kom sammen med. S2 scanneren virker ikke hvis den kobles til andre pc-er. Dette gjelder også andre bærbare pc-er fra andre S2 scannere. 5

6 Ikke prøv å reparere S2 scanneren selv. Hvis du åpner eller fjerner deksler kan du utsettes for elektrisk sjokk eller andre farer og apparatet vil gå i stykker, noe som igjen vil føre til at alle garantier blir ugyldige. Send alle reparasjoner av S2 til teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Vilkår for reparasjon: Hvis en av følgende situasjoner oppstår, trekk ut stikkontakten til S2 scanneren og ring til teknisk støtte ved ditt lokale kontor. a. Ledningen eller stikkontakten er ødelagt. b. Det er blitt helt væske på, noe har fallet ned på, eller ned i, produktet. c. Produktet er fuktig eller vått pga. kondens, regn eller vann. d. Produktet virker ikke normalt når man følger brukerveiledningen. Juster kun styringsmekanismer som er beskrevet i brukerveiledningen. Feilaktig justering av andre styringsmekanismer kan resultere i skader og vil ofte kreve at en kvalifisert tekniker må arbeide svært hardt for å gjenopprette produktets normale funksjon. e. Produktet har falt ned og dekslet er beskadiget. f. Produktet utviser en markant endring i yteevne, f. eks at det ikke kan utføre basale funksjoner. g. Programvaren i den bærbare pc-en ber deg om å ringe teknisk støtte. 6 S2 BRUKERVEILEDNING

7 02 Viktig bruksinformasjon Pharmanex BioPhotonic Scanner (S2) er et apparat som måler karotenoidnivået i huden. Pharmanex S2 er ikke fremstilt for medisinsk bruk. Det er ikke et medisinsk eller diagnostiserende verktøy på noen måte. Det kan ikke stille diagnose, behandle, lindre, kurere eller forhindre sykdommer eller tilstander. Den kan heller ikke påvirke strukturer eller funksjoner i noen som helst del av kroppen. S2 TEMPERATURSTYRING S2 scanneren er et svært sensitivt apparat. Teknologiske fremskritt har gjort det mulig å anvende S2 scanneren i flere forskjellige omgivelser enn man kunne med S1 scanneren. Det er imidlertid viktig å huske på at det fysiske miljøet rundt S2 scanneren vil påvirke dens yteevne. Scanneren kan brukes ved temperaturer mellom 10 og 35. S2 scanneren bør ikke oppbevares eller transporteres ved temperaturer høyere enn 40 C eller lavere enn 5 C. Hvis man etterlater S2 scanneren i bilen på en varm dag eller kald natt kan det påvirke yteevnen og kan ødelegge apparatet. S2 scanneren kan flyttes fra sted til sted og er lettere å anvende enn S1 scanneren. Men hvis S1 eller S2 scanneren har vært oppbevart ved andre temperaturer enn de ovennevnte (slik som i en bil natten over), må man beregne ekstra tid slik at S2 scanneren får tid til å justere seg i forhold til omgivelsene innen man utfører oppsetning og kalibrering. Når man flytter den fra svært kalde omgivelser til romtemperatur kan det oppstå kondens som kan skade S2 scanneren. Gi S2 scanneren nok tid, gjerne 30 minutter, til å venne seg til omgivelsene før du kobler strøm til S2 scanneren. S2 scanneren må beskyttes mot miljømessige ekstremer slik som varme, kulde, støv, sjokk, dårlige strømstikk og generell vanskjøtsel. Apparatet bør behandles som man behandler et videokamera av beste kvalitet. 7

8 Å REISE MED S2 SCANNEREN :: Man bør kun frakte S2 scanneren i den tilhørende vesken. :: IKKE etterlat S2 scanneren i bilen under svært kalde eller varme værforhold. :: Hvis du skal frakte S2 scanneren med fly bør du ta den med som håndbagasje. Det minsker risikoen for støt og slag som ofte følger med når man sjekker inn bagasje. Vær oppmerksom på at S2 scanneren er et meget følsomt apparat og skal behandles deretter. 8 S2 BRUKERVEILEDNING

9 03 S2 Oppsett INTRODUKSJON Les alle advarsler og informasjonsmateriell i denne manualen innen du begynner å bruke din S2 scanner. Programvaren krever en kort oppvarmingsperiode eller avbalansering innen kalibreringen kan påbegynnes. Det er en god idé at scanneroperatøren starter med å klargjøre utstyret minst 30 minutter før den første scanningen skal finne sted, og gjerne en time før hvis apparatet har vært utsatt for kaldt eller varmt vær innen. UTSTYRSLISTE Gå gjennom følgende utstyrsliste før klargjøring av S2 scanneren for å sikre at alle delene er der. Et komplett system består av to hoveddeler: en bærbar pc og S2 scanneren. Sammen utgjør de Pharmanex S2. Etter at du har pakket ut S2 scanneren bør du sjekke at du har alle delene på listen under. Liste over deler A. S2 Scanner C. Strømkabel til scanner (kontakter til omformer) B. Strømomformer til scanner D. Mørkt objektivlokk (to per apparat) 9

10 E. Bærbar pc F. Strømomformer til bærbar pc G. Strømkabel til bærbar pc (kontakter til strømomformer) I. USB-kabel H. Telefonledning (Rj-11) for å koble den bærbare pc-en til et telefonstikk (for opplastninger) J. Strekkodeleser S2 scanneren bør kobles til elektrisk strøm og USB-kabelen bør kobles til den bærbare pc-en innen pc-en får strøm på. 10 S2 BRUKERVEILEDNING

11 INSTRUKSJONER FOR OPPSETNING 1. Kobl S2 strømkabelen til den sorte strømomformeren. 2. Kobl den ene enden av S2 strømkabelen på baksiden av S2 scanneren og kobl den andre enden i en jordet stikkontakt. 3. Pharmanex logoene på hver side av S2 scanneren vil lyse opp to til tre sekunder etter at strømkabelen er koblet til for å indikere at S2 scanneren blir forsynt med strøm. 4. Kobl ledningen til den bærbare pc-en til den sorte strømomformeren. 5. Koble den ene enden av pc-ledningen på baksiden av den bærbare pc-en og koble den andre enden i en jordet stikkontakt. 6. Koble den ene enden av USB-kabelen til USB-porten bakpå S2 scanneren og koble den andre enden til USB-porten bakpå den bærbare pc-en. Hver ende av USBkabelen er laget til kun å passe inn i en matchende stikkontakt. USB-kabelen bør kunne kobles til S2 scanneren og den bærbare pc-en med letthet. 7. Slå på den bærbare pc-en ved å trykke på strømknappen. S2 programvaren vil lade automatisk når den bærbare pc-en starter opp. 8. Når programvaren er oppe og kjøre bes du forholde deg til neste seksjon som handler om å anvende programvaren til å kalibrere og scanne. 11

12 ANVENDELSE AV S2 PROGRAMVAREN Når du er klar til å gå videre og utføre en scanning kan du anvende S2 programvaren ved å følge stegene under. Trykk på Scan-knappen. Følgende tre elementer vil komme til syne så snart du har trykket på Scan-knappen: 1. Den blå lysdioden vil begynne å lyse 2. Viften starter 3. Oppvarmingssiden kommer til syne på skjermen Følg instruksjonene på skjermen for å varme opp og scanne. Gi S2 scanneren nok tid til å varme opp. Det er også viktig å gi S2 apparatet tid til å avklimatisere seg til omgivelsene før du starter den. Denne prosessen skal gjentas hvis en eller flere av følgende situasjoner oppstår: :: S2 scanneren er ikke koblet til :: Det er ikke strøm på den bærbare pc-en :: USB-kabelen er ikke koblet til :: Hvis du går ut av Pharmanex S2 programvaren :: Hvis du ender en scanning ved å trykke "Avslutt scanning" NYE OPPDATERTE EVEREST Den nye oppgraderingen av Everest tilbyr en rekke nye funksjoner til den bærbare scanner pc-ens programvare, noe som gjør den bærbare scanner pc-en til et bedre forretningsverktøy enn noensinne før. Disse nye funksjonene innbefatter tilgang til internett, medieinnhold, internettsøking og nettverksadministrator. Denne seksjonen av brukerveiledningen vil dekke over disse nye funksjonene og gi korte introduksjoner til hvordan de anvendes. 12 S2 BRUKERVEILEDNING

13 TRÅDLØS INTERNETTOPPKOBLING Med de nye oppgraderte funksjonene til Everest følger også muligheten til internettoppkobling via trådløst nettverk. Denne trådløse oppkoblingen gir deg adgang til alle Nu Skins internettverktøyer og hjemmesider. For å få adgang til den trådløse internettoppkoblingen må du først kjøpe en NETGEAR trådløs USB adapter fra ditt lokale markedskontor. Bemerk at Nu Skin kun understøtter modellen NETGEAR WG111v2 for trådløs internettoppkobling. NETWORK MANAGER Denne funksjonen anvendes til å få tilgang til Windows network connections manager slik at du kan finne og koble deg på trådløse nettverk. Følg stegene under for å anvende nettverksadministratoren til å etablere en trådløs internettoppkobling. 1. Koble din NETGEAR trådløse USB-adapter til en USB-port. 2. Trykk på menyknappen og velg "Nettverksadministrator" i scannerprogramvaren. 3. Når du er inne i nettverksadministratoren, dobbelklikk på ikonet som heter Trådløs internettoppkobling" 4. Et vindu vil komme fram hvor du kan se alle trådløse signaler. Dobbeltklikk på det signalet du ønsker å anvende. INTERNETTSØKING Når du er på nettet har du tilgang til alle verktøyer Nu Skin har å tilby for å hjelpe deg med å bygge opp din forretning. Disse verktøyer innbefatter alle scannerrapporter, V&G, adgang til Nu Skins hjemmesider og muligheten for registrering på nettet. For å søke på internettet, velg Internett fra menyen. Anmerkning: Internet Explorer er innstilt slik at du kun har adgang til Nu Skins hjemmesider og internettverkøyer. 13

14 MEDIEINNHOLD Menyvalget Media gir deg tilgang til en rekke forskjellige videoer, presentasjoner, referanser til kliniske studier og undervisningsmateriell relatert til scanneren. For å få tilgang til dette, velg medieinnhold" i menyen, og velg mellom de tilgjengelige menypunktene. Å AVSLUTTE S2 1. Gå ut av scanningen ved å trykke på Avslutt scanning"-knappen fra resultatsiden når du er ferdig med å scanne. Så kommer du tilbake til programvarens hovedside. S2 scanneren slår seg automatisk av og det blå lyset holder opp med å lyse. Viften slår seg også av automatisk. 1. I S2 programvaren velger du så Slå av pc". 2. Den bærbare pc-en slår seg av automatisk. 3. Fjern strømkablene fra den bærbare pc-en og S2 scanneren. 4. Fjern S2 USB-kabelen. 5. Plasser S2 scanneren, den bærbare pc-en, kabler og objektivlokk i den tilhørende vesken. Anmerkning: S2 scanneren må ikke kobles fra mens den er i bruk. Bruk alltid programvaren når du skal gå ut av en scanning innen du lukker ned S2 scanneren. Frakobles S2 i løpet av en scanning, må S2 rekalibreres. 14 S2 BRUKERVEILEDNING

15 04 Laste opp scanninger OPPLASTNINGSOVERSIKT Opplastningsprosessen er nødvendig for å sikre at hver S2 scanner er oppdatert og effektiv og inneholder den nyeste programvaren. En scanneroperatør kan starte en opplastning ved å koble den bærbare pc-en til en analog telefonlinje og velge opplastingsknappen i programvarens opplastningsseksjon. Den bærbare pc-en vil koble på en server via telefonnettet og starte opplastningsprosessen. LASTE OPP S2 DATA Opplastninger bør utføres regelmessig. Hvis man ikke laster opp blir scanningene ikke registrert i tide. Timetelleren nederst i S2 programvaren indikerer hvor lang tid du har tilbake før du skal foreta en ny opplastning. Pharmanex kan ikke registrere S2 data før du har lastet opp. 1. Koble den bærbare pc-en til en analog telefonlinje. Hvis du er usikker på hvorvidt telefonlinjen er analog kan du kontakte telefonselskapet ditt. 2. Tast inn eventuelle retningsnummer før du bruker linjen (mange hoteller krever f.eks. at du taster 9 før du kan ringe ut). ANMERKNING: Telefonnummeret for opplastning er lastet inn på forhånd. Standardnummeret er avgiftsfritt. Hvis det avgiftsfrie nummeret ikke er tilgjengelig kan scanneroperatøren velge et alternativt nummer. ANMERKNING: Det alternative telefonnummeret behøver ikke å være et avgiftsfritt nummer. I visse tilfeller kan man ringe direkte via vår server i USA. Scanneroperatøren er ansvarlig for alle telefonoppkall til utlandet under opplastning. Kontakt ditt lokalkontor hvis du har problemer med opplastningen. 3. Velg opplastning via telefonnettet. 4. Programvaren vil ringe opp og koble opp til Pharmanex firmaservere. Dette kan ta et par minutter. Alle scannerjournaler og kalibreringsinformasjon vil opplastes til Pharmanex firmaservere. Hvis oppgraderinger er tilgjengelige for ditt systems programvare, vil de automatisk bli lastet ned og installert på din bærbare pc. Programmet vil da muligvis be deg om å gjenstarte din pc. 15

16 ANMERKNING: Etter hver opplastning blir programvaren nullstilt for å tilveiebringe 120 scannertimer før den neste opplastning er nødvendig. Man skal ha utført en scanning før den begynner å telle ned. Når scanningen er utført, begynner timetelleren å telle ned uansett om pc-en er av eller på. Hvis det ikke lykkes å laste opp innen tiden løper ut kan S2 scanneren ødelegges. Utfør følgende trinn for å laste opp data slik at du kan få 120 nye scannertimer. OPPLASTNING VIA BREDBÅND Det er hurtigere og bedre å laste opp via bredbånd enn å laste opp via telefonnettet. Hvis du vil laste opp via en bredbåndsoppkobling, følg stegene under. 1. Velg bredbånd i opplastningsmenyen i den bærbare scanner pc-ens programvare. 2. Koble nettverkskabelen til Ethernet-utgangen bakpå den bærbare scanner pc-en. 3. Sjekk nettverksstatusen i trafikklys-ikonet til venstre på skjermen. :: Et rødt lys betyr at man ikke kan finne et nettverk. Hvis du ser et rødt lys i nettverksstatusikonet, undersøk om nettverkskabelen er koblet til, gjenstart pc-en og sjekk nettverksstatusen igjen. Kontakt ditt lokalkontor hvis lyset fortsatt er rødt. :: Gult lys betyr at det kan være en feil med oppkoblingen. Opplastingen kan fortsatt fungere selv om det lyser gult. Hvis det gule lyset blir rødt, undersøk om nettverkskabelen er koblet til og gjenstart pc-en. :: Grønt lys betyr at oppkoblingen fungerer som normalt. Velg opplastningsfunksjonen via bredbåndsknappen for å laste opp scanneren. 16 S2 BRUKERVEILEDNING

17 05 Viktige S2 tips TIPS 1. Mange distributører synes at UPS (Uninterruptible Power Supply) kan være til hjelp når man kjører S2 scanneren. Hvis strømmen går, selv i et par sekunder, vil S2 scanneren gjenstarte og må kalibreres på nytt. Vi oppfordrer alle til å anvende en UPS hvis de ønsker det. Å anvende en UPS er ikke et krav, men det kan redde ditt møte hvis det blir strømavbrudd. 2. Det mørke objektivlokket er også designet til å beskytte glassvinduet på S2 scanneren. Når du oppbevarer eller reiser med S2 scanneren vil det mørke objektivlokket minske eventuelle skader på apparatet. Sett på det mørke objektivlokket under oppvarmingsperioden eller i perioder hvor du ikke anvender scanneren. 3. Det er viktig å holde fronten på S2 scanneren ren og fri for smuss og skitt. Som du vet har vi alle olje i huden vår. Når scanneren blir mye brukt kan olje fra huden samle seg på linsen og forstyrre avlesingen. Husk å rengjøre linsen og fronten på apparatet med jevne mellomrom for best mulig resultat. Bruk en myk klut og et rengjøringsmiddel egnet til glass når du rengjør apparatet. Det er en god idé om personen som skal scannes påfører Skin Epoch Antiseptic Hand Sanitizer innen scanningen. Det vil redusere mengden av olje betraktelig og det reduserer også bakterieoverførsler. 17

18 06 Å anvende strekkodeleseren Strekkodeleseren er ferdiginnstilt til å matche S2 scannerens programvare. Sørg for at strekkodeleseren er koblet ordentlig til den bærbare pc-en via en USB-port. Klikk på "Sertifikat"-feltet i programvaren med musen slik at markøren blinker. Hold strekkodeleseren over strekkoden på S2 sertifikatet og trykk på knappen på strekkodeleseren. Leseren vil pipe og sertifikatnummeret kommer frem i feltet. 18 S2 BRUKERVEILEDNING

19 07 Støtte S2 MULIGHETER FOR TEKNISK STØTTE Du kan få teknisk støtte til din S2 scanner på ditt lokale kontor hvor du har leid eller leaset scanneren. Kontakt dette kontoret for alle tekniske spørsmål vedrørende S2. FEILSØKING Følg disse trinnene for lokalisering av feil før du kontakter ditt lokale kontor for å få teknisk støtte. Symptom Den bærbare pc-en vil ikke starte. Løsning 1. Sørg for at ledningen til den bærbare pc-en er koblet til strømomformeren, og at strømomformeren er koblet til den bærbare pc-en, og at den andre enden av ledningen er koblet til en stikkontakt. Strømomfordeleren har en lysdiode. 2. Sørg for at stikkontakten virker. 3. Trykk inn av/på-knappen på den bærbare pc-en og hold den inne i fem sekunder. Slipp knappen og trykk inn av/på-knappen en gang til. Symptom Programvaren vil ikke laste på den bærbare pc-en. Løsning 1. Sørg for at ledningen til den bærbare pc-en er koblet til strømomformeren, og at strømomformeren er koblet til den bærbare pc-en, og at den andre enden av ledningen er koblet til en stikkontakt. Strømomfordeleren har en lysdiode. 2. Sørg for at stikkontakten virker. 3. Trykk inn av/på-knappen på den bærbare pc-en og hold den inne i fem sekunder. Slipp knappen og trykk inn av/på-knappen en gang til for å gjenstarte. 19

20 Symptom Det er en melding på skjermen om at S2 scanneren har sluttet å virke på grunn av tekniske problemer. Løsning Denne meldingen betyr at Pharmanex har satt S2 scanneren ut av funksjoner av funksjon årsaker. Kontakt ditt lokale kontor. Symptom En feilmelding kommer fram på skjermen om at sertifikatnummeret er anvendt tidligere. Løsning 1. Sørg for å taste sertifikatnummeret inn korrekt, uten mellomrom eller tegn. 2. Prøv å taste inn et annet sertifikatnummer. Symptom Jeg kan ikke laste opp scanninger. Løsning 1. Sørg for at telefonledningen er koblet til en analog telefonstikkontakt og at den andre enden er koblet til den bærbare pc-ens analoge telefonstikkontakt. 2. Sørg for at telefonlinjen fungerer. 3. Forsøk å laste opp ved via bredbånd. 4. Kontakt teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Symptom Det kommer frem en feilmelding om at den bærbare pc-en ikke kunne opprette en forbindelse. Løsning 1. Sørg for at telefonledningen er koblet til en analog telefonstikkontakt og at den andre enden er koblet til den bærbare pc-ens analoge telefonstikkontakt. 2. Sørg for at lyden er skrudd helt opp på den bærbare pc-en slik at du kan høre oppkoblingstonen. Du gjør dette ved å holde FN-knappen nede og så trykke på Side opp"-knappen gjentatte ganger. 3. T a telefonledningen ut av den bærbare pc-en og gjenstart pc-en. 4. Hvis den bærbare pc-en fortsatt ikke kan få forbindelse, prøv å laste opp fra en annen telefonlinje. 20 S2 BRUKERVEILEDNING

21 Symptom Det kommer frem en feilmelding om at det ikke er respons fra serveren. Løsning 1. Vent ti minutter med å laste opp igjen. 2. Hvis feilmeldingen kommer frem igjen, kontakt teknisk støtte ved ditt lokale kontor. Symptom Jeg kan ikke fortsette scanningen fordi tidsfristen for neste opplastning er gått ut. Løsning 1. Hvis du er i gang med å scanne på samme tidspunkt som maksimumsgrensen for opplastning er nådd, vil S2 scanneren fortsette som normalt selv om tiden et utløpt. Fortsett scanningen til du har scannet alle de som venter på å bli scannet, og last deretter opp data på den bærbare pc-en. 2. Finn en analog telefonlinje eller en bredbåndsoppkobling og last opp data fra den bærbare pc-en. Dette stiller klokken tilbake slik at du igjen har 120 timer. 3. Hvis du ikke har tilgang på en analog telefonlinje eller bredbåndsoppkobling, kontakt teknisk støtte på ditt lokale Pharmanexkontor. Løsning S2 scanneren vil ikke starte. Solución 1. Er S2 Pharmanex-logoen tent på apparatets sider? Hvis ikke bør du sørge for at strømkabelen er koblet til S2 scanneren og til en stikkontakt. Hvis S2 scanneren fortsatt ikke vil starte, prøv å stille scanneren opp et annet sted eller koble den til en annen stikkontakt. 2. Sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til den bærbare S2 pc-en og at programvaren har lastet opp ordentlig. Bemerk: Lysdioden vil ikke lyse med mindre programvaren utfører en scanning. Symptom Det virker som om scanningen ikke er helt nøyaktig. 21

22 Løsning 1. Sørg for at personen som blir scannet blir scannet på nøyaktig det samme sted på hånden som ved forrige scanning. Den korrekte plassering av hånden kan ses i veiledningen som finnes i programvaren. 2. Sørg for at S2 scanneren er kalibrert ved å velge Rekalibrering i programvaren. 3. Scan personen igjen. Symptom Strekkodeleseren starter ikke, eller vil ikke lese scannersertifikater. Løsning 1. Sørg for at strekkodeleseren er koblet til USB-porten på den bærbare pc-en. 2. Sjekk at den bærbare pc-en har nok strøm og at S2 programvaren kjører på pc-en før du prøver å anvende strekkodeleseren. 3. Husk å krysse av i ruten på skjermen med musen før du trykker på knappen på strekkodeleseren. 4. Kontakt teknisk støtte på ditt lokale kontor hvis problemet vedvarer. 22 S2 BRUKERVEILEDNING

23

24 2009 Nu Skin Eastern Europe KFT Warehouse, Tablas U. 39, 1097 Budapest, Ungarn /2 Nor

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ofte stilte spørsmål INNHOLD

Ofte stilte spørsmål INNHOLD Ofte stilte spørsmål INNHOLD Enhet Generelt 1. Hvordan posisjonerer S3 seg? 2. Hva måler S3-scanneren? 3. Hva er forskjellen på S2 Everest og S3? 4. Hva er inkludert i S3-scannerenheten jeg mottar? S3

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

DS409slim. Installasjonsveiledning

DS409slim. Installasjonsveiledning DS409slim Installasjonsveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted slik at det er tilgjengelig

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer