SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

3 OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3 tuppen LED-LYS

4 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Advarsler - elektronikk Generelle advarsler ADVARSEL: Å unnlate å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til brann, elektriske støt eller skade på S3, ipad mini eller annet utstyr. Les hele bruksanvisningen og alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk av S3, for å sikre korrekt og sikker anvendelse. Reparasjoner Betjening Scanneren er et ytterst følsomt vitenskapelig måleinstrument og skal alltid behandles med varsomhet.

5 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Advarsler - elektronikk Advarsler - elektronikk Generelle advarsler Reparasjoner a. Vann & fuktighet For å redusere risikoen for brann fra elektriske støt, skal S3 ikke utsettes for regn eller fuktighet. Ikke bruk S3 nær vannkilder som badekar, utslagsvask, håndvask, vaskemaskin, i fuktige kjellere, ved svømmebasseng eller nær andre væskebeholdere. Hvis du søler væske på eller ved scanneren mens den er tilkoblet en strømkilde, trekk ut kontakten øyeblikkelig og kontakt din lokale kundeservice. Hvis scanneren drives på batteri og ikke er tilkoblet en strømkilde, skal du ikke nærme deg enheten, men kontakte din lokale kundeservice. b. Reparasjoner Ikke fjern dekslet eller bunnen på scanneren eller gjør et forsøk på å reparere apparatet selv. Demontering av enheten kan påføre den eller deg skade. Inneholder ingen utskiftbare deler. Reparasjoner skal kun utføres av en kvalifisert tekniker fra Pharmanex.

6 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Advarsler - elektronikk Advarsler - elektronikk Generelle advarsler ReparASjoner c. Strømledning & strømforsyning Ikke bruk strømledninger eller strømforsyninger til scanneren som ikke følger med denne enheten. Ikke overbelast stikkontakter eller skjøteledninger. Et jordet støpsel passer bare i en jordet stikkontakt (uttak) med tilsvarende hull. Hvis du trenger en skjøteledning, bruk kun en jordet type. d. Kjøling S3 må aldri plasseres nærheten av eller over en radiator, ovn eller annen varmekilde. Unngå å etterlate enheten i altfor varme eller kalde omgivelser i lengere perioder av gangen. Optimal lagringstemperatur for enheten er mellom 10 og 40 C.

7 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Generelle advarsler Advarsler - elektronikk Generelle advarsler Reparasjoner a. Øyesikkerhet Scanneren bruker LEDs (Light Emitting Diodes) som lyskilde. LED finnes husholdningsbelysning, elektronikk og vanlige lommelykter. Selv om de ikke regnes for å være skadelige for øynene, bør man ikke stirre inn i dette eller annet sterkt lys lenge av gangen. b. Sensitive optiske komponenter De optiske komponentene i S3-scanneren kan skades hvis de utsettes for svært sterkt lys. Ikke scan skinnende, speillignende eller metalliske gjenstander som reflekterer lys tilbake inn i S3-scanneren. Ikke scan noen form for ekstremt lysende objekter. Ikke rett S3-scanneren mot sterkt lys eller sol. Dekk tuppen av scanneren med lokket hvis enheten skal plasseres i et svært lyst område samt hver gang den ikke er i bruk. Å unnlate å følge disse anbefalingene kan skade de sensitive optiske komponentene i S3-scanneren.

8 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Generelle advarsler Advarsler - elektronikk Generelle advarsler Reparasjoner c. Begrensninger ved bruk Denne enheten må ikke brukes eller betjenes på noen annen måte enn som spesifisert av Pharmanex. Mislighold av denne reglen kan påvirke sikkerhetsforanstaltningene i enheten. d. Tilkoblet enhet S3-scanneren er konfigurert til å virke kun med autoriserte enheter fra Apple (for øyeblikket ipad mini). S3-scanneren kan ikke synkroniseres med eller utføre programvarefunksjoner hvis den er tilkoblet en uautorisert enhet.

9 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Reparasjoner Advarsler - elektronikk Generelle advarsler Det skal ikke utføres reparasjoner på S3-scanneren av brukeren eller en uautorisert tredjepart. S3-scanneren skal aldri åpnes eller demonteres. Hvis dekslet på S3-scanneren får sprekker eller går i stykker på noen som helst måte, skal man unngå å komme i kontakt med strømkretser Reparasjoner inne i enheten, da det kan skade strømkretsene inne i enheten og gi risiko for brann eller elektriske støt. For å unngå støt skal enheten øyeblikkelig kobles fra strømkilden (hvis koblet til en) og returneres til Pharmanex for reparasjon. BEMERK: S3-garantien er ugyldig hvis dekslet har blitt forsøkt endret eller modifisert på noen måte, hvis noen del av dekslet er fjernet med hensikt eller hvis det er tegn på forsøk på å fjerne dekslet. Ikke bare blir garantien ugyldig, scanneroperatøren vil også bli holdt personlig økonomisk ansvarlig for S3-scanneren.

10 SIKKERHETSINFORMASJON Betjening Reparasjoner Advarsler - elektronikk Generelle advarsler Reparasjoner Vilkår for reparasjon: Hvis en av følgende situasjoner oppstår, trekk ut stikkontakten til S3- scanneren og ring kundeservice: Ledningen eller stikkontakten er ødelagt. Det er blitt helt væske på eller noe har falt ned på, eller ned i, produktet produktet er fuktig eller vått pga. kondens eller utsatthet for regn eller vann. produktet ikke virker normalt når man følger bruksanvisningen. produktet har blitt mistet i gulvet eller dekslet er beskadiget. produktet utviser en markant endring i yteevne og kan f. eks ikke utføre basale funksjoner. s3-scannerappen instruerer deg om å ringe teknisk support.

11 VIKTIG Å VITE Posisjonering Posisjonering Kalibrering Temperaturstyring Pharmanex BioPhotonic Scanner (S3) er et apparat som måler karotenoidnivået i huden. Scanneren skal ikke brukes til medisinske formål. Den er ikke et medisinsk instrument eller medisinsk diagnostisk apparat og kan ikke diagnostisere, behandle, lindre, kurere eller Å reise med S3-scanneren forebygge noen sykdom, heller ikke påvirke strukturen i eller noen funksjon i kroppen.

12 VIKTIG Å VITE Posisjonering Kalibrering Kalibrering Temperaturstyring Alle vitenskapelige presisjonsinstrumenter krever kalibrering. De fleste kalibreres daglig, mens noen kalibreres før hver måling. S3-scanneren skal gjennomføre en scanning med lokk samt en operatørscanning før den brukes første gang. Etter denne første kalibreringen må du utføre Å reise med S3-scanneren en scanning med lokk hvert døgn samt en operatørscanning hver 14. dag.

13 VIKTIG Å VITE Posisjonering Temperaturstyring Kalibrering Temperaturstyring S3-scanneren kan påvirkes av omgivelsene den oppbevares og brukes i. Scanneren er utviklet til å virke i temperaturer mellom 10 og 40 C. Optimal scanningstemperatur er mellom 20 og 25 C. S3- scanneren bør ikke oppbevares eller transporteres ved temperaturer Å reise med S3-scanneren høyere enn 40 C eller lavere enn 10 C. Å etterlate S3-scanneren i bilen på en varm dag eller en kald natt kan påvirke yteevnen og ødelegge apparatet. Hvis S3-scanneren har vært oppbevart ved andre temperaturer enn de ovennevnte (som f.eks. i en bil natten over), må man beregne ekstra tid til at S3-scanneren kan justere seg til omgivelsene innen man utfører oppsetning og kalibrering. Gi S3-scanneren nok tid, vanligvis 30 minutter, til å venne seg til omgivelsene før du kobler den til en strømkilde eller forsøker å kalibrere.

14 VIKTIG Å VITE Posisjonering Å reise med S3-scanneren Kalibrering Temperaturstyring Man bør kun frakte S3-scanneren i den tilhørende scannerbagen. Hvis du skal frakte S3-scanneren med fly, bør du ta den med som håndbagasje. Det minsker risikoen for støt og slag samt de ekstreme temperaturene innsjekket bagasje kan utsettes for. Vær oppmerksom Å reise med S3-scanneren på at S3-scanneren er et meget følsomt vitenskapelig apparat og skal behandles deretter.

15 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Kontroller utstyrslisten Ladere Kontroller vennligst utstyrslisten for å sikre at alle delene er der. Aktivering av ipad Tilkobling av ipad S3-scanner Installering av S3-scannerappen Apple ipad mini* i cover Tilkobling via Bluetooth Strømledninger & adaptere S3-scannerbag s3-scannerens lokk (2 tilsammen, 1 plassert på scanneren og 1 i reserve i scannerbagen) *Kan være utilgjengelig på ditt marked

16 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Oppladere Ladere S3-scanneren og ipad mini skal begge plugges i et jordet strømuttak og lades med de medfølgende laderne i minimum 8 timer før de brukes Aktivering av ipad første gang. Tilkobling av ipad Slik gjør du: Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth koble den ene enden av S3-strømkabelen på baksiden av S3- scanneren og den andre i en jordet stikkontakt. LED-lyset på baksiden av scanneren vil lyse grønt for å vise at den er i ferd med å lades opp. Plugg ipad mini USB-ledningen i den elektriske USB-adapteren. plugg den ene enden av ledningen til ipad mini i nettbrettets base og den andre i en stikkontakt. Når både S3-scanneren og ipad mini er ladet opp, kan du frakoble dem igjen.

17 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Aktivering av ipad mini Ladere Trykk på PÅ-knappen øverst til høyre på rammen. La fingeren gli til høyre over skjermen for å komme til Hjemmesiden. Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Power button

18 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Tilkobling av ipad mini til et Wi-Fi nettverk Wi-Fi er nødvendig for å: Ha tilgang til Internett installere S3-scannerappen. S3-scannerappen må installeres på ipad mini før bruk av S3-scanneren Synkronisere scanningene dine med Nu Skins server Kjøpe digitale scannerkreditter Sende scannerresultatene til kunder via e-post Nu Skin Enterprises leverer ikke trådløse nettverk og gir ikke support for private eller offentlige Wi-Fi-nettverk. Du må enten bruke ditt eget WIFI-nettverk eller få tilgang til et offentlig nettverk og skaffe de nødvendige kodene for å koble deg til dette.

19 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Tilkobling av ipad mini til et Wi-Fi-nettverk aktivering av ipad mini viser automatisk den skjermen som kalles Hjemmesiden. Du kan alltid gå tilbake til Hjemmesiden ved å trykke på "Hjem" nederst i midten på nettbrettet. Hjemmesiden har mange små ikoner. Når du rører lett ved skjermen, aktiverer ikonene dataprogrammer som kalles applikasjoner ("apper"). finn Innstillinger på Hjemmesiden. i Innstillinger-vinduet finner du Wi-Fi øverst til venstre. Klikk på Wi-Fi for å konfigurere trådløse nettverk. sørg for at Wi-Fi står på PÅ.

20 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Tilkobling av ipad mini til et Wi-Fi-nettverk en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises under. Klikk på nettverket du vil bruke og tast inn eventuelle sikkerhetskoder. Eksempel: Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth

21 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Tilkobling av ipad mini til et Wi-Fi-nettverk med det samme du har valgt et Wi-Fi-nettverk, har ipad mini automatisk tilgang til Internett via det signalet. Et Wi-Fi-ikon vil vises øverst til venstre på Apple-enheten. Jo flere søyler Wi-Fiikonet viser, jo sterkere er signalet. ipad mini vil automatisk forsøke å kobles til ethvert Wi-Fi-nettverk du har brukt tidligere, så lenge du er innenfor signalets rekkevidde. Den typiske rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk er mellom 36 og 91 m. Forstyrrelser kan redusere Wi-Fi-signalområdene.

22 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere INSTALLERING AV S3- SCANNERAPPEN PÅ IPAD MINI Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Husk: Du kan ikke installere S3-scannerappen på ipad mini med mindre den er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Gå til Hjemmesiden og klikk på Safari App. Tast inn webadressen: Klikk på Download for å laste ned S3-scannerappen Etter at S3-scannerappen er installert på ipad mini, får appen et ikon på Hjemmesiden. Klikk på S3-scannerapp-ikonet for å starte programmet. Du kan til enhver tid gå ut av S3-scannerappen ved å klikke på "Hjem".

23 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Husk: S3-scanneren fungerer ved hjelp av et oppladbart batteri. Når Installering av S3-scannerappen batteriet er oppladet, kan S3-scanneren kobles fra strømkilden og brukes som en frittstående enhet (i maksimalt seks timer ved Tilkobling via Bluetooth konstant bruk). ADVARSEL: Sørg for at lokket dekker tuppen på S3- scanneren før du skrur på apparatet. S3- scanneren blir kun aktivert fullt ut hvis lokket er på. Når lokket sitter fast på tuppen av S3-scanneren, klikk på av/på-knappen for å aktivere den. S3-skjermen viser at enheten er oppladet og klar til å kobles til ipad mini.

24 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Klikk på Hjem på ipad mini for å gå tilbake til Hjemmesiden. Klikk på Innstillinger for å gå til ipadens innstillinger. Bluetooth skal stå på På. ipad mini vil nå motta Bluetooth-signaler. Klikk på Hjem for å gå tilbake til Hjemmesiden. Du finner Bluetooth-knappen på baksiden av S3-scanneren til høyre for av/på-knappen. Hold Bluetooth-knappen inne i 2-3 sekunder, inntil den begynner å blinke. Det blinkende, blå LED-lyset på baksiden av S3-scanneren indikerer at enheten nå sender et Bluetooth-signal. Neste gang du skrur på scanneren, skal du ikke trykke på Bluetooth-knappen. Det er ikke lenger nødvendig for etterfølgende forbindelse. BLUETOOTH

25 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad SLIK GJØR DU: Installering av S3-scannerappen Klikk på S3-scannerappen. Ikke start S3-scannerappen før Bluetoothknappen blinker. Tilkobling via Bluetooth under Status, dra pilen ned under For å finne scannere, trekk ned. Appen søker nå etter S3 Bluetooth-signaler. Hvis din S3-scanner ikke er på listen, dra pilen ned igjen. Forstyrrelser kan av og til forhindre den første oppdagelsen. Oppdagede S3-enheter vises på en liste til venstre for Status-vinduet.

26 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad SLIK GJØR DU: Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Klikk på S3-scannerens CS-nummer. Et lite vindu vil spørre deg om du vil koble til scanneren. Klikk Ja Enhetene kobles sammen.

27 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad SLIK GJØR DU: Med det samme S3-scanneren og ipad mini er koblet sammen, vil Installering av S3-scannerappen de så lenge de er aktivert prøve å oppdage og kommunisere med hverandre, til du velger å "frakoble" dem i Status-vinduet. Tilkobling via Bluetooth VIKTIG: Kun én S3-scannerenhet kan være koblet til en ipad mini av gangen.

28 OPPSETT AV S3-SCANNEREN Kontroller utstyrslisten Ladere SKRU PÅ SCANNEREN OG KOBLE DEN TIL IPAD MINI VIA BLUETOOTH Aktivering av ipad Tilkobling av ipad Installering av S3-scannerappen Tilkobling via Bluetooth Bluetooth er forskjellig fra Wi-Fi. Wi-Fi gjør at en enhet kan få tilgang til Internett. Bluetooth er et lokalt signal mellom to enheter. S3- scanneren og ipad mini kan kommunisere selv om du ikke har en Wi- Fi-tilkobling, så lenge Bluetooth er aktiv. Bluetooth-koblingen mellom enhetene har en maksimal rekkevidde på ca. 50 m. Forstyrrelser fra ulike kilder kan minske rekkevidden. Statusfanen på S3-scannerappen forteller deg om du er utenfor rekkevidde og frakoblet S3-scanneren.

29 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Resultatside demografi STATUSFANEN OG S3 KALIBRERING Under statusfanen kan du se status på scannere og utføre kalibreringsscanninger: Scanninger med lokk og operatørscanninger. S3-scannere arrangeres etter: innen rekkevidde, grått S3-ikon. BEMERK: Kontakt ditt lokale kundeservice hvis scanneren din er låst.

30 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen STATUSFANEN OG S3 KALIBRERING Resultatside demografi HUSK: Kun en S3-scanner kan være koblet til en ipad Mini av gangen. Når en S3-scanner er koblet til S3-scannerappen, viser statusfanen cs-nummeret.

31 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Resultatside demografi STATUSFANEN OG S3 KALIBRERING Neste trinn er å utføre en scanning med lokk. Sørg for at lokket er på og trykk på "Scanning med lokk"-ikonet. Følg instruksjonene til scanning med lokk er fullført. Du skal utføre en scanning med lokk en gang i døgnet. Deretter fjerner du lokket og utfører en operatørscanning ved å klikke på Operatørscanning-ikonet. Du må utføre en operatørscanning en gang hver 14. dag. Disse kalibreringsscanningene utføres som kvalitetsforsikring for å holde øye med scanningenes overensstemmelse, og det er viktig at du utfører dem.

32 Scan med S3-scanneren Statusfanen SCANNERFANEN Scanningsfanen Resultatside demografi ADVARSEL: Før du scanner en person, er det viktig at du får vedkommendes uttrykkelige tillatelse til å dele hans/hennes personlige informasjon, så som navn og demografi. Sørg for at vedkommende undertegner Skjema B i S3-avtalen og behold et eksemplar til deg selv. Nu Skin foretar regelmessige kontroller for å sikre at disse skjemaene blir innsamlet. For å scanne en person trenger du enten digitale scannerkreditter eller et scannerkort.

33 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Resultatside demografi A. Scanning med digitale scannerkreditter Kjøp av kreditter SLIK GJØR DU: klikk på "Kjøp scannerkreditter". Et nytt vindu åpner seg og ber deg logge inn på distributørkontoen din. Sørg for at du har ID-nummer, brukernavn og passord til Nu Skins sider samt et kredittkort tilgjengelig. ipad mini må ha forbindelse med et Wi-Fi-nettverk når du skal handle.

34 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Du kan kjøpe scannerkreditter i pakker på 1, 20 eller 100 ved å klikke på det tilsvarende ikonet på skjermen. Resultatside demografi når du har valgt antall, klikker du på Gå til kassen for å handle og legge scannerkredittene til S3-scanneren. Følg instruksjonene på skjermen til kjøpet er fullført. når du er ferdig, kan du lukke vinduet "Kjøp scannerkreditter" ved å klikke på "Tilbake" øverst i høyre hjørne. Appen går da tilbake til vinduet med scannerfanen.

35 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Resultatside demografi BEMERK: Etter å ha kjøpt scannerkreditter, kan du se at både Scannerfane-ikonet og Digital scanning-ikonet har endret seg. Begge ikoner har nå numre som viser antallet digitale scanninger du har igjen. Hold et øye med nummeret for å vite når du må kjøpe ytterligere scannerkreditter. Digital scanning Hvis du har scannerkreditter tilgjengelig, blir du automatisk veiledet gjennom scanningsprosessen ved å klikke på "Digital Scanning".

36 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Resultatside demografi B. Scanning med scannerkort SLIK GJØR DU: ved å klikke på "Scannerkort" kan du enten scanne inn et scannerkort med kameraet på ipad-en eller taste inn scannerkortnummeret med det digitale tastaturet. Når informasjonen fra scannerkortet er lagt inn, vil scannerappen veilede deg gjennom scanningsprosessen.

37 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen kameralinsen sitter øverst til venstre på baksiden av ipad mini, rett under på/av-knappen. Resultatside demografi Viktig: Sørg for at du ikke dekker kameralinsen når du scanner kortets strekkode. Når du tar bilder, er det best å holde ipad mini med en hånd på hvert av de nederste hjørnene, med "Hjem" på høyre side.

38 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Legg scannerkortet på en jevn overflate og hold ipad-en parallelt over kortet. Resultatside demografi Når kortet er lagt inn i kameraet, gjenkjenner S3-scannerappen strekkoden, legger informasjonen inn i appen og går tilbake til scannerfane-vinduet, klar til å utføre en scanning. Hvis kameraet av en eller annen grunn ikke kan registrere strekkoden, klikk på Inntast scannerkortet manuelt øverst til venstre. Dette åpner et tekstfelt samt det digitale tastaturet på din ipad mini. tast scannerkortnummeret inn i feltet med det digitale tastaturet. Klikk Tilbake på det digitale tastaturet når du er ferdig med å taste scannerkortnummeret.

39 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Appen gjenkjenner nummeret og går tilbake til scannerfanevinduet, klar til å utføre en scanning. Hvis du taster inn scannerkortnummeret feil, får du Resultatside demografi følgende melding: FEIL KODE. VENNLIGST PRØV IGJEN Hvis du vil tilbake til scannerfanevinduet uten å ha utført en scanning, klikk på Avbryt. Du er nå klar til å begynne å scanne andre. Tast først inn kundens navn i feltet Person som scannes. Deretter blir kunden bedt om å: VENNLIGST LEGG HÅNDEN PÅ SCANNEREN Når hans/hennes hånd er plassert på tuppen av scanneren, starter scanningen automatisk via tre forskjellige trinn: Følere Initialisering Scanning

40 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Resultatside demografi Vis hvordan hånden skal legges for å utføre en korrekt scanning For å avbryte scanningen og returnere til scannerfanevinduet Scanningen tar ca. 30 sekunder. Hånden skal forbli på sensorene frem til både S3-scannerappen og scannerskjermen viser en score.

41 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen Scanningen er nå ferdig. Scannerskjermen gir deg to valg: Resultatside demografi Å sende scanningsresultatet til kunden via e-post ved å taste hans/ hennes e-postadresse. E-posten blir laget og sendt av Nu Skin Enterprises, men kunden kan svare direkte til deg. Å taste inn kundens demografiske informasjon på den nederste fanen, slik at du bedre kan forstå hans/hennes overordnede profil.

42 Scan med S3-scanneren Statusfanen Scanningsfanen Scanningsfanen For å avslutte, klikk på Ferdig og du kommer tilbake til scannerfanevinduet, hvor du kan velge mellom digitale scannerkreditter Resultatside demografi eller et scannerkort. Når du har klikket på Ferdig, kan du ikke lenger se kundens score.

43 Scan med S3-scanneren Statusfanen Resultatside demografi Scanningsfanen Ved å klikke på hvert ikon kan du aktivere berøringsmenyer som lar deg velge det alternativet som best beskriver en persons profil. Denne Resultatside demografi informasjonen hjelper Nu Skin med å registrere personens profil og etablere statistiske data. Det er ikke påkrevet å inntaste demografisk informasjon for å få et scannerresultat, det er valgfritt. Ikke desto mindre oppfordrer vi deg til å samle inn så mye informasjon som mulig om kundene til hver scanning. Inntast informasjonen så nøyaktig som mulig, da dette er avgjørende for å oppnå meningsfull statistikk.

44 SYNKRONISER S3 SYNKRONISER S3 Scannerappen beholder en digital kopi av alle fullførte scanninger under "Registrering". Klikk på "Registrering" for å åpne den. Scanningene du har fullført er listet i kronologisk rekkefølge etter dato og tidspunkt (med de nyeste scanningene først). Fullførte scanninger kan stå oppført med ordene Uavsluttet eller Registrerte. Ordene forteller deg om registeret har blitt synkronisert med Nu Skins server eller ikke. Et synkronisert register vil vises som "Registrert", mens en "Uavsluttet"-status betyr at registret ikke er synkronisert ennå. For å synkronisere alle fullførte scanninger med Nu Skins server, må du være tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

45 SYNKRONISER S3 SYNKRONISER S3 VIKTIG: Du må synkronisere S3-scannerappen med Nu Skins server minst en gang i måneden og ikke senere enn den siste dagen hver måned. Hvis du unnlater å gjøre dette, vil ikke scanningene dine telle med for din månedlige scannerprestasjon, ditt personlige salgsvolum (PSV) eller provisjon. Vi anbefaler at du synkroniserer etter hver scanningssesjon. Klikk på SYNKRONISER for å synkronisere registrene dine. Operatørfanen Bruk denne fanen for å endre sesjonen og velge marked og språk.

46 SKRU AV SKRU AV S3 skru først av S3-scannerappen ved å gå til statusfanen og klikk på Frakoblet. gå ut av scannerappen ved å klikke på "Hjem" på ipad-en. skru av ipad-skjermen ved å klikke lett på av/på-knappen. skru av S3-scanneren ved å klikke på av/på-knappen på baksiden. Ikke klikk på Bluetooth-knappen når du skrur av. Det er ikke lenger nødvendig. plasser lokket på tuppen for å unngå skade på elektronikken. for å koble S3-scanneren fra strømkilden, trekk ut strømadapteren fra den bakre ladepluggen. Ha alltid strømadapteren og ladepluggen lett tilgjengelig når S3 er koblet til strømkilden. plasser S3-scanneren i scannerbagen når den ikke er i bruk. Viktig: Ikke skru av S3-scanneren når den er i gang med å scanne eller på noe tidspunkt når den er i bruk. Hvis du bruker S3-scanneren med batterier og skjermen viser en advarsel om lavt strømnivå, bør du enten koble S3-scanneren til et strømuttak eller skru av apparatet.

47 SUPPORT SUPPORT kontakt her finner du e-postadressen til kundeservice og linker til nettsider hvor du kan få hjelp. OM - forteller deg om S3-scannerappens programvareversjon, S3- scannerens fastvareversjon og annen informasjon om maskin- og programvare.

48 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS S3-scannerappen lader ikke når jeg klikker på den på Hjemmesiden. Hold S3-scannerappikonet på Hjemmesiden inne. Avinstaller appen og reinstaller den ved å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Dette bør kun gjøres som en siste utvei, da det vil slette alle ubrukte digitale scannerkreditter du har kjøpt samt slette alle ikke-synkroniserte scannerresultater. S3-scanneren skrur seg ikke på. sørg for at du har ladet opp scanneren i minst 8 timer før du forsøker å skru den på. Bruk den medfølgende strømledningen til å plugge S3-scanneren til en strømkilde. Det grønne LED-lyset på baksiden skal lyse for å vise at enheten lader. Hovedskjermen på S3-scanneren bør også vise et ladesymbol. Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 5 sekunder. Slipp knappen og trykk på den igjen.

49 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS S3-scannerappen vil ikke la meg utføre en scanning. Det kan være mange grunner til at dette skjer: - scanneren er kanskje ikke tilkoblet ipad mini via Bluetooth. - sørg for at ipad mini og scanneren er innen rekkevidde av hverandre (innenfor 30 m). - Det kan være nødvendig med en scanning med lokk eller en operatørscanning; sjekk statusfanen. - sørg for at du synkroniserer scanneren minst en gang i måneden. - undersøk om du har kjøpt digitale scannerkreditter eller om du må legge inn et scannerkort. - tast inn kundens navn i scannerfanevinduet. Kameraet vil ikke lese nummeret når jeg prøver å bruke et scannerkort. tast inn scannerkortnummeret manuelt i tekstfeltet med det digitale tastaturet.

50 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS S3-scannerappen sier at scannerkortet mitt er ugyldig. scannerkortet er sannsynligvis brukt fra før. Bruk et annet scannerkort eller kjøp digitale scannerkreditter via scannerfanen. Hvor oppbevarer S3-scannerappen de fullførte scanningene mine? appen inneholder en liste over dine fullførte scanninger under "Registrerte".

51 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS SYNKRONISERING Sørg for at ipad mini er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Hvis du får en feilmelding som sier at serveren ikke svarer, vent i 10 minutter og prøv igjen. Kontakt kundeservice hvis den samme feilmeldingen kommer opp igjen. Hvis tiden for synkronisering har utløpt, trykk på "Synkronisering". Dette vil lade scanningstiden på nytt. LOKK Lokket er utviklet for å beskytte tuppen av S3-scanneren. Behold lokket på hver gang du ikke scanner, også mellom to scanninger. RENGJØRING Alle mennesker har fett på hendene, noe som etter avsluttet scanning kan forstyrre lesingen av scanneren. Rengjør tuppen og forsiden av scanneren med jevne mellomrom. Dette gjør du ved å først koble S3-scanneren fra laderen, deretter tar du glasspuss eller mild såpe blandet ut i vann på en mikrofiberklut og rengjør apparatet forsiktig. Ikke senk S3-scanneren ned i vann eller bruk rennende vann for å vaske den. Ikke bruk skarpe løsningsmidler eller skuremidler. I tillegg anbefaler vi at kundene dine bruker Nu Skin Epoch Hand Purifier i forkant av en scanning, for å redusere mengden av fett på scanneren samt den potensielle overføringen av bakterier fra en person til en annen.

52 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS VARIASJON Variasjon er vanlig, da scanneren måler karotenoider som finnes på sporingsnivåer og i biologisk vev. To typer faktorer påvirker Skin Carotenoid Score: 1. personlige (genetikk, kosthold og livsstil). 2. funksjonsmessige (kalibrering, temperatur, plassering av hånden, gjennomtrekk) 85 % av alle målinger vil være +/- en fargegrad fra gjennomsnittet. For å sikre deg at scanneren måler nøyaktig, kan du: plassere kundens hånd nøyaktig samme sted som du gjorde ved forrige scanning. kontrollere at scanneren har blitt kalibrert ved scanning med lokk og operatørscanning. scanne kundene dine i et rom hvor temperaturen ligger mellom 20 og 25 C.

53 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS BLUETOOTH Tips for å bibeholde Bluetooth-tilkoblingen: 1. ikke skru av scanneren mens S3-scannerappen fremdeles er på. 2. ikke trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av scanneren når du er tilkoblet. Det gjenstarter Bluetooth-tilkoblingen og kan noen ganger forårsake signalforstyrrelser.

54 TIPS & TRIKS TIPS & TRIKS BLUETOOTH Hvis du ikke kan opprette en Bluetooth-forbindelse, prøv Bluetooth GJENSTART: 1. trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av scanneren og hold den inne i 5 sekunder til den blinker. 2. gå ut av appen på vanlig måte. 3. gjenopplad S3-scannerappen og se under statusfanen om enheten har blitt gjenkoblet til ipad-en. 4. Hvis de ikke er tilkoblet, gå ut av appen og klikk på INNSTILLINGER. 5. skru Bluetooth-knappen på AV. Vent 2-3 sekunder. Skru Bluetoothknappen tilbake på PÅ. 6. gjenstart S3-scannerappen og se om forbindelsen er gjenetablert. 7. Hvis denne prosessen ikke fungerer, prøv AV/PÅ som beskrevet på neste side.

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer