Music Box One. Kjære kunde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Music Box One. Kjære kunde"

Transkript

1 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter og selge dem til forbrukeren med Value-for-Money som det primære målet. Argon Audio er et merke som fullt ut lever opp til disse verdiene. Design, funksjonalitet og kvalitetsstandarder er alle verdier som er spesifisert i Danmark. Produksjonen finner sted i Østen hvor kvalitetsprodusenter er meget konkurransedyktige. Resultatet er enestående Value-for-Money produkter til glede for både oss selv og våre kunder! Gratulerer med din nye Argon Music Box One 1

2 Innhold 1 Introduksjon side Sikkerhet side Innhold i pakken side 5 2 Bruk, knapper og tilkoblinger side Bruk av din Music Box One side Kom i gang på ett minutt side Modus side Koble til Bluetooth side Koble til Bluetooth via NFC side Koble via AUX side 11 4 Batteri og ladning av enheten side Batteri side Lade batteriet side 12 5 Spesifikasjoner side 13 2

3 1. Introduksjon 1.1 Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL For å unngå mulighet for elektrisk støt og brann, utsett ikke apparatet for vann eller fukt. VIS FORSIKTIGHET Om du bruker knappene på annet vis enn det som angis, eller om du tilpasser eller endrer de tilnærmingene som beskrives, finns det risiko for at du utsettes for farlig stråling. Bildet med en pil igjennom en likesidet trekant er der for å gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes ledere med skadelig spenning inne i produktet. Denne spenningen kan være tilstrekkelig høy nok til at elektriske støt kan forekomme. Utropstegnet inne i en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes viktig instruksjon vedrørende bruk og vedlikehold (service) i manualen som følger med apparatet. Music Box One Les instruksjonene Les all sikkerhetsinformasjon og alle bruksanvisninger før du bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen Ta vare på sikkerhetsinformasjonen og bruksanvisningen så du kan gå tilbake til disse ved behov. Følg alle advarsler Følg alle advarsler på apparatet og i bruksanvisningen. Følg instruksjonene Følg alle instruksjonene for drift og bruk. Rengjøring Koble ut strømkilden før du rengjør dette produktet. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller aerosol-rengjøring. Bruk en fuktet klut for rengjøring. Festeanordninger. Bruk ikke kontakter og tilbehør som ikke vi anbefaler, etter som disse kan utgjøre en risiko. 3

4 Væske og fukt Bruk ikke dette produktet i nærheten av vann eller der det finnes risiko for å utsette det for væske. Plassering Plasser produktet på en stabil overflate eller et anbefalt stativ, ellers kan produktet falle og forårsake personskader, eller produktet kan ta skade. Følg produsentens anvisninger for montering av produktet. Ventilasjon For å sørge for god drift, og for å forhindra at det blir overopphetet, må du ikke blokkere eller dekke til ventilasjonsåpninger og fjærer med stoff eller lufttette materialer. Plasser ikke apparatet i trange rom, slik som en bokhylle eller stereobenk, dersom det ikke er ordentlige ventilasjonsmuligheter eller at våre anvisninger har blitt fulgt. Varme Plasser ikke produktet nær varmekilder, slik som element, ovner eller andre apparater (inklusive Music Box One forsterkere) som produserer varme. Strømkilder Denne radioen har blitt utformet for å brukes med de spesifikasjonene som er angitt på strømadapteren (som medfølger), og bruk med andre spesifikasjoner skjer helt på brukerens risiko. Kontakt din lokale elektriker om du har spørsmål angående hvilken elektrisk spenning som benyttes der du tenker å bruke produktet. Beskytt strømkabelen Behandle strømkabelen på ett vis som minimerer risikoen for at den blir klemt eller at noen tramper på den. Vær spesielt oppmerksom på selve stikkontakten, vegguttaket og tilkoblingen som går ut fra produktet. Lynnedslag Koble ut produktet fra strømuttaket under stormer og tordenvær, eller når høyttaleren ikke brukes over en lengre periode. Dette forhindrer at lynnedslag og overspenning skader produktet. 4

5 Overbelastning Overbelast ikke vegguttak, forlengningskabler eller integrerte strømkretser ettersom dette kan lede til brann eller forårsake elektrisk støt. Fremmedlegemer eller væske Press aldri fremmedlegemer inn i produktets åpninger, etter som dette kan lede til brann, elektrisk støt eller at produktet tar skade. Søl ikke væske på produktet. Service Forsøk ikke å reparere dette produktet selv. All service og alle reparasjoner skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Skader som krever reparasjon Kontakt serviceforretning for reparasjon dersom: a) strømkabelen eller pluggen er skadet. b) fremmedlegemer har kommet inn eller væske har kommet inn gjennom noen av produktets åpninger c) produktet ikke fungerer normalt på tross av at du følger bruksanvisningen d) produktet har falt i bakken eller tatt skade på annet vis. Music Box One 1.2 Innholdet i pakken: ARGON Music Box One DC12V 1,5A strømadapter Hurtigstart-guide på norsk Bag for Music Box One Vi anbefaler at du tar vare på den originale boksen og emballasjen for fremtidig transport. Du kan når som helst laste ned denne brukermanualen fra vår hjemmeside. 5

6 2. Bruk, knapper og tilkoblinger Dette kapitlet beskriver og viser deg hvor ulike knapper og tilkoblinger er plassert på din Argon MUSIC BOX ONE

7

8 Bruk, knapper og tilkoblinger Funksjon Oversiden av Music Box One 1. Av/på/-spill av- knapper Trykk for å slå på/slå av eller spill/pause Trykk på av/på og hold inne i 3 sekunder (enheten vil bekrefte ved å lage en lyd). Trykk så kort på av/på. 2. Inngangsmodusknapp Trykk for å endre inngangsmodus (Bluetooth eller mini-jack, eller for å aktivere Bluetooth-sammenkobling). 3. Volum(+)knapp Trykk for å skru opp volumet. Når maksimalt lydnivå er nådd, vil enheten gi en advarselslyd. 4.Voulme(-)knapp Trykk for å dempe volumet. 5. Spill neste sang- knapp Trykk på denne knappen for å velge neste sang når enheten spiller av en spilleliste fra din medieavspiller, eller fra en mappe på din medieavspiller. 6.Spill forrige sang- knapp Trykk for å gå tilbake til forrige sang når du spiller av en spilleliste fra din medieenhet, eller fra en mappe på din medieenhet. Baksiden av Music Box One 7. Rom for batteri Inneholder det oppladbare litiumbatteriet. Batteriet kan bli byttet ut dersom/når det ikke lenger er mulig å lade det opp. 8.Av/på-bryter Denne knappen skrur høyttaleren av og på. Den vil fortsatt lade dersom laderen er tilkoblet, selv om enheten er i av-modus. 9. USB 5V-lader Ladefunksjon. Koble til en mobiltelefon og andre enheter som kan bli ladet ved bruk av USB og 5 V (nesten alle mobiltelefoner på markedet kan bli ladet på denne måten). 10. Aux in 3.5mm inngang Koble til en ekstern enhet, som f. eks. en mobiltelefon, bærbar PC eller ipod til denne inngangen med en 3.5 mm stereo-til-stereo-kabel. 11. Strømadapterinngang Koble til den medfølgende strømadapteren for å lade og/eller bruke konstant strøm ved avspilling. I de påfølgende instruksjonene vil hver enkel funksjon/tilkobling bli referert til med nummeret som vist ovenfor. 8

9 3. Bruke din Argon MUSIC BOX ONE 3.1 Kom i gang på ett minutt 1. Åpne det lille lokket på baksiden av enheten. Lokket vil sitter godt festet første gangen du forsøker å åpne det, så det enkleste er å bruke en kniv eller lignende for å få åpnet lokket. 2. Putt strømadapteren inn i et elektrisk uttak og inn i bakpanelet på Music Box sin 12 volts tilkobling. Høyttaleren vil begynne å lade batteriet. 3. Trykk på av/på- knappen (8) på baksiden av høyttaleren, slik at den står i "på"-posisjon. 4. Trykk på av/på/spill av- knappen (1) og hold inne i 3 sekunder; da vil høyttaleren lage en lyd som indikerer at den er skrudd på. 5. Et blått lys vil begynne å blinke. Dette betyr at høyttaleren er i Bluetooth-modus og er til å sammenkoble med din eksterne medieenhet. 6. Aktiver Bluetooth på din eksterne medieenhet og start søk etter andre Bluetooth-enheter. (For å sammenkoble ved bruk av NFC, se punkt 8). 7. "Argon Music Box One" vil nå dukke opp i listen. Klikk på "sammenkoble". Etter noen få sekunder vil din eksterne medieenhet bekrefte og vise "sammenkoblet" på skjermen. Hvis den spør etter en pin-kode, skriv inn 1234 eller Trykk nå på "Argon Music Box One" på din mediaenhet og den vil koble til. Når sammenkoblingen er gjennomført, vil skjermen på din mediaenhet vise f. eks. "Sammenkoblet med mediaenhet", og du kan starte avspillingen fra din eksterne enhet. 9. Alternativt kan du sammenkoble via NFC; dette gjelder kun hvis din mediaenhet støtter denne funksjonen - aktiv Bluetooth og NFC. Flytt/sveip medieenheten i nærheten av toppen på høyttaleren helt til du hører en bekreftende lyd fra høyttaleren. 10. For å skru av Music Box One, trykk og hold inne av/på/spill av- knappen (1) i tre sekunder; høyttaleren vil da lage en lyd som indikerer at den er skrudd av og er i stand by-modus. For å skru enheten helt av, trykk på av/på-knappen (8) på baksiden av høyttaleren, slik at den står i "AV"- posisjon. 9

10 3.2 Modus 1. Trykk på modusknappen (2) på toppen av høyttaleren for å endre inngangsmodus. 2. Dersom LED-lyset på toppen av høyttaleren viser et vedvarende blått lys, indikerer dette at høyttaleren allerede er koblet til en Bluetooth-enhet. 3. Dersom LED-lyset på toppen av høyttaleren blinker med et blått lys, indikerer dette at høyttaleren er i Bluetooth-modus, men ikke tilkoblet en ekstern Bluetooth-enhet. 4. Dersom LED-lyset på toppen av høyttaleren viser et vedvarende oransje lys, indikerer dette at høyttaleren er i AUX-modus. Høyttaleren er nå lar for å spille av fra en ekstern enhet som du har tilkoblet via mini-jack-pluggen (10). 3.3 Koble til Bluetooth 1. Trykk på modusknappen (2) på toppen av høyttaleren, helt til LED-lyset på toppen av høyttaleren viser et vedvarende blått lys eller et blinkende blått lys. 2. Dersom LED-lyset er vedvarende blått, betyr dette at en enhet allerede er sammenkoblet og klar for å spille av musikk. Vær oppmerksom på at dette nødvendigvis ikke behøver å være enheten du ønsker at skal spille, men det kan være en annen enhet som er tilkoblet. 3. Dersom LED-lyset blinker med et blått lys indikerer dette at høyttaleren enten er klar for å bli sammenkoblet, eller allerede koblet til en Bluetooth-enhet. 4. For å sammenkoble den første gangen, gå inn i Bluetooth-innstillingene på din eksterne Bluetooth-enhet. a. Deaktiver "tick boxen" på din eksterne enhet som sier "kun tilgjengelig for sammenkoblede enheter". b. Trykk på "søk" c. "Argon Music Box One" vil dukke opp. d. Trykk på den i menyen, og den vil bli sammenkoblet. 10

11 e. Den vil nå vise "koblet til medialyd" og du vil kunne starte avspilling. Music Box One 3.4 Koble til Bluetooth via NFC På nyere smarttelefoner og nettbrett vil du finne en funksjon kalt NFC. NFC står for "Near Field Communication". Denne funksjonen kan bli benyttet for å sammenkoble raskt og enkelt med andre Bluetooth-enheter. Sjekk om din enhet har NFC. Vanligvis vil du finne denne funksjonen i din enhets "innstillinger". Du kan også se i manualen til din enhet for å lokalisere denne funksjonen. 1. (Vanligvis) gå til "Innstillinger" på din kildeenhet og lokaliser NFC-tab. Aktiver denne funksjonen. 2. Se til at Bluetooth er aktivert på din enhet og gjør den synlig for andre enheter. 3. Trykk på modusknappen (2) på toppen av høyttaleren helt til LED-lyset viser et blinkende blått lys. 4. For å sammenkoble med enheten via NFC den første gangen, sveip eller plasser enheten over NFC-logoen (en grå N) på toppen av høyttaleren. 5. Når enheten er sammenkoblet, vil enheten lage en bekreftende lyd. 6. Trykk på "Music Box One" på din enhets Bluetooth-meny, og den vil koble til høyttaleren. 3.5 Koble til via AUX Hvis du ikke vil, eller du ikke har mulighet til å bruke Bluetooth-tilkobling, kan du benytte deg av en 3.5mm stereo-til-stereokabel (10) for å koble en ekstern enhet, slik som din smarttelefon, PC eller et nettbrett, til AUX IN-jack på baksiden av høyttaleren. 1. Trykk på modusknappen (2) på toppen av høyttaleren for å endre inngangsmodus. 2. Når LED-lyset på toppen av høyttaleren viser et vedvarende oransje lys, indikerer dette at høyttaleren er i AUX-modus. Høyttaleren er nå klar for å spille av fra en enhet du har koblet til høyttaleren med en mini-jack-plugg (10). 11

12 4. Batteri og ladning av batteriet 4.1 Batteri 1. Music Box One har et 200 mah litiumbatteri. På et moderat lydnivå vil et oppladet batteri vare opp mot 22 timer. 2. Batteriets levetid er uforutsigbart, men vanligvis vil du merke at spilletiden blir kortere etter en periode på 2-3 år med bruk. 3. Batteriets levetid dekkes ikke av garantien. 4. For å ivareta batteriet, og for å maksimere dets levetid, er det anbefalt å "tømme" batteriet for strøm en gang i blant. Dette gjøres enkelt ved å la høyttaleren spille seg selv tom for strøm. 5. Før batteriet går tom for strøm, vil du høre en advarselstone fra høyttaleren. Denne advarselen vi komme hvert 10. sekund. 4.2 Ladning av batteriet 1. Batteriet lades ved å koble til strømadapteren (11) på baksiden av høyttaleren. Full ladetid er estimert til 3 timer. 2. Høyttaleren vil lade uavhengig om den er skrudd på eller ikke, gitt at strømforsyningen er tilkoblet. 3. Når enheten lader, vil et rødt lys dukke opp ved siden av av/på/spill av- knappen (1) på toppen av høyttaleren. 4. Så lenge det røde lyset er på, lades enheten. Når det røde lyset slås av, er enheten fullt oppladet. 12

13 5. Spesifikasjoner Høyttalersystem: Toveis-høyttalersystem med passivt basselement. Elementer: 2 x 3 bass/mellomtone- elementer, 2 x 0,75 diskantelementer, 1 x passivt basselement 132mmx644mm. Frekvensområde: 60 Hz ~ 20 khz Forsterker: Texas Instruments TPA3110D2.15-W/ch i en 4-Ω Loads på 10% THD+N DSP SW: MaxxAudio-3L, Novoton chip set. Tilkoblede Bluetooth-enheter: Håndterer opp til 8 Bluetooth-enheter i sitt minne. Inngangstilkobling: 3.5mm auxiliary input for lydavspillere; som ipod eller smarttelefon. USB-ladetilkobling: Lader 5V oppladbare enheter direkte fra høyttaleren via USB. Batteri: 2300 mah oppladbart litiumbatteri. Batteriets spilletid: Opp mot 22 timer avspilling på moderat nivå på et nytt og fullt oppladet batteri. Batteriets ladetid: Tre timer fra tomt til fullt oppladet. Inngangsspenning: 12V DC/1,5A Mål: (W x H X D): 250mmx130mmx70mm Vekt: 1.24 kg 13

DAB Adapter 2+ Kjære kunde

DAB Adapter 2+ Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig

Detaljer

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning JBL OnBeat Air AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Les disse anvisningene. Oppbevar

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

ROBERTS. Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri. Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet

ROBERTS. Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri. Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet ROBERTS Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet Kontroller Fremside 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 1. Høyttalere 2. Ladeindikator 3.

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Brukerveiledning NORSK

Brukerveiledning NORSK Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G NORSK Bluetooth Det aktuelle apparatet kan

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

JBL ON STAGE * 400P. HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE. BRUKER GUIDE Norsk... 107. iphone ikke inkludert. Norsk

JBL ON STAGE * 400P. HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE. BRUKER GUIDE Norsk... 107. iphone ikke inkludert. Norsk JBL ON STAGE * 400P HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE iphone ikke inkludert. BRUKER GUIDE Norsk... 107 Norsk VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER LES FØLGENDE ADVARSLER FØR BRUK: Les disse instruksene,

Detaljer

Tiny Audio M7 brukerhåndbok

Tiny Audio M7 brukerhåndbok www.ttmicro.no Side 2 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett Bruksanvisning Norsk Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer