Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni"

Transkript

1 Side1

2 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse arrangeres som en kombinasjon av et kurs og en formell konferanse. Det betyr at det er innslag underveis i programmet som ikke er et punkt på dagsorden. Det blir nevnt i kronologisk rekkefølge. Fredag 31. mai Dagsordens punk 1- åpning Leder av det sentrale ungdomsutvalget, Siv-Aina Thorbjørnsen, holdt åpningstalen. Hun ønsket alle delegater, observatører og gjester velkommen. Det ble så avholdet følgende punkter i programmet: Bli kjent Taleteknikk med gjennomgang av fortetningsorden, eksempler på votering og annen praktisk informasjon i forbindelse med konferanser. Dagsordens punkt 2- konstituering Godkjenning av delegater og deres fullmakter. Det ble foretatt navnopprop i salen. Delegat nr. 29 Esben Smistad møtte ikke. Ingrid Overholdt overtar delegatens plass. Delegat nr. 40 Torjus Norschau møtte ikke. Delegat nr. 41 Robert Magnussen møtte ikke. Delegat nr. 42 Gøran Heimholdt møtte ikke. Det er 18 stemmeberettigede i salen. Vedtak: Fullmaktene godkjent. Forretningsorden Ungdomssekretær Dagfinn A. Svanøe la fram forretningsorden til godkjenning.

3 Side3 Vedtak: Forretningsorden godkjent. Valg av funksjonærer: Det ble fremmet følgende forslag på dirigenter og sekretærer: Dirigenter: Siv Aina Thorbjørnsen Dagfinn A. Svanøe Sekretærer: Rune Skavdal Henrik Blomvik Vedtak: Valgt Dagsorden: Dirigenten tok opp dagsorden til godkjenning. Vedtak: Godkjent Valgkomiteen, v/siv Aina Thorbjørnsen, orienterte om at siste frist for å levere forslag til valgkomiteen er fredag 31. mai klokken 20:00. Dagsordens punkt 3 politisk regnskap Innledning v/siv Aina Thorbjørnsen, leder av EL & IT Forbundets sentrale ungdomsutvalg. Det framlagte politiske regnskap følger som vedlegg 1. Følgende hadde ordet til saken: Delegat nummer 29 Ingrid Overholdt Delegat nummer 08 Steffan Fredrik Kylland Delegat nummer 28 Jon Erik Engvold Delegat nummer 01 Siv Aina Thorbjørnsen Delegat nummer 03 Markus Hansen Delegat nummer 28 Jon Erik Engevold(2. gang) Delegat nummer 08 Steffan Fredrik Kylland(2. gang) Delegat nummer 06 Dagfinn Andreas Svanøe Delegat nummer 09 Bjørnar Aanonsen Delegat nummer 06 Dagfinn Andreas Svanøe(2. gang) Delegat 09 Bjørnar Aanonsen ankom under debatten. Dirigenten opplyste at det var 19 stemmeberettigede i salen. Strek satt. Permisjonssøknad fra Dagfinn Andreas Svanøe Delegat nr. 6 ber om permisjon fra klokken 20:00 og ut konferansen grunnet bryllup. Vedtak: Innvilget

4 Side4 Det ble fremmet følgende forslag under debatten: Forslag fra delegat nr 08 Steffan Fredrik Kylland: Når det gjelder aktivitet i distriktet, om kursing, er det økonomien som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Sekretærene sier de ikke har råd til å gi oss økonomisk støtte til flere enn 1 kurs i året. Jeg ber om ordet. Vedtak: Forslaget falt Forslag fra delegat nr 06 Dagfinn Andreas Svanøe I enkelte distrikter er det økonomiske omstendigheter som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Vedtak: Vedtatt EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 1 avsluttes 19:30 Lørdag 01. juni EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 2 startet klokken 09:00. Det var 22 stemmeberettigede i salen. Dagen startet med to talere. Terje Olav Olsson snakket om stortingsvalget. Monica Derbakk snakket om ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet. Det ble avholdt tre parallelle gruppeaktiviteter. Tema i disse gruppene var: 1. Skolebesøk 2. Verving 3. Uttaleser Valgkomiteens innstilling ble framlagt før lunsj. Etter lunsj startet dagsordens punkt 4 valg. Dagsordens punk 4 - valg Valgkomiteens leder Geir Ove Kullseth la fram valgkomiteens innstilling til ungdomssekretær. Geir Ove Kullseth fortalte litt om valgkomiteens sammensetting og begrunnelsen for innstillingen. Valgkomiteen har bestått av: Geir Ove Kulseth (leder) Siv Aina Thorbjørnsen Hege Evertsen

5 Side5 Det ble fremmet følgende forslag: Forslag fra valgkomiteen: Ungdomssekretær: Dagfinn Svanøe Vedtak: Valgt Det ble videre avholdt politisk paneldebatt mellom Senterungdommen, AUF, SU og Rød Ungdom. EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 2 avsluttes 18:00 Søndag 02. juni Dirigenten etterlyser delegat nr. 10 Evgeny Fomin. Han møtte ikke og deltar ikke på resten av konferansen. Konferansen vedtar å sende resultatet av gruppearbeidet videre til det sentrale ungdomsutvalget for videre arbeid. Dagsordens punkt 5 - handlingsplan Handlingsplanen ble fremlagt av Geir Ove Kulseth Vedtak: Dagsordens punkt 5 ble tatt til orientering Videre utover dagen ble det gjennomført en evaluering og deltakerne skrev reiseregninger. Leder for det sentale ungdomsutvalget Siv Aina Thorbjørnsen avsluttet konferansen med å ønske alle en god reise hjem. EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse ble avsluttet i sin helhet klokken 11:00

6 Side6 Vedlegg 1 Politisk regnskap fra landsmøte til dags dato. Økonomi Økonomien til det sentrale ungdomsutvalget har ikke forandret seg i inneværende landsmøte periode. Dette til tross for at utgiftene har steget. I den tidligere landsmøte perioden besto det sentrale ungdomsutvalget av 6 personer i dag er det 8 personer, 8 vara og en ungdomssekretæren. Selv om meste parten av utgiftene tilknyttet sekretæren er dekket av forbundskontoret påbeløper det seg like vel noe. Postene ungdomsutvalget disponerer er som følger: Kurs ,- Konferanser ,- Møter og reiser ,- Sum ,- Ser vi på de reelle utgiftene tilknyttet kur og konferanser ser vi at vi per nå ligger på grensen til å kunne opprettholde aktivitetene som i dag. Det sentrale ungdomsutvalget I perioden har det vært mye utskiftninger i ungdomsutvalget. Vi har blant annet byttet representant i forbundsstyret m/ personlig vara, leder av ungdomsutvalget og utvalgsmedlemmer. Dette har gitt ungdomsutvalget en noe vaklete start. Dette speiler seg også i fordeling av arbeidsmengde og utført arbeid. Det ble tatt grep om dette og et nytt utvalg med ny ledelse ble valgt i februar I valget ble det lagt vekt på fordeling mellom bransjer og kjønn. Det arrangeres også et kurs og en konferanse hvert år. Siden landsmøte blir dette to konferanser og ett kurs. Det ble også gjennomført et kurs i 2011 men dette var før landsmøte. I tillegg til ordinære bevilgninger ble også en søknad til LOfavør, om et LO favør veileder opplæringskurs innvilget. Dette kurset ble avholdt tidlig i 2012 på Olavsgård. Som beskrevet i tidligere beretninger er egenandelen fjernet disse arrangementene, og dette er positivt for deltakelse. I perioden har ungdomsutvalget m/sekretær besøkt 10 distrikter. Hvor av de fleste ble besøkt fra august 2011 til desember De tre distriktene som enda ikke er besøkt er Olso/ Akershus, Østfold og Nordland. Alle tre distriktene er kontaktet og prosessen for å få et bedre samarbeid er i gang.

7 Side7 Viktigheten av å ha en stemme inn i forbundsstyret viser seg stadig viktigere. Dette gir oss mer gjennomslagskraft og forankring. Ikke minst er dette viktig for å få aksept i saker som er av betydning for oss. Dette er også en arena vi kan bruke for å øke aktiviteten enda mer. Det ble i forkant av suppleringsvalget i 2013 fremlagt en statusrapport for ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet. I denne repporten kan man se hvilke distrikter som har forbedringspotensialet. Slike ting blir ofte bemerket og fører i sin tur til endring lokalt. Forbundet har i lengre tid gjennomført veileder opplæring for ungdom gjennom prosjektet ungdom og organisasjon. Prosjektet har også gjennomført opplæring i inneværende periode, denne gang med fokus på Nordland, Troms/ Svalbard og Finnmark. Deler av denne runden med prosjektet ble overlatt til ungdomssekretær Dagfinn Svanøe. Vi ser svært positiv utvikling på flere av de som var med i prosjektet. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal videre føres i fremtiden, denne gang med Svensk Elektriker forbund og Dansk EL-Forbund. Ungdomssekretæren har i denne omgang fått ansvaret for planlegging og gjennomføring. Dette ser vi på som svært positivt. LOs sentrale ungdomsutvalg har utviklet seg til å bli en viktig arena for samarbeid mellom ungdom i de ulike forbundene. Her er det stor erfaringsutveksling og faglige diskusjoner. LOs sentrale ungdomsutvalg er også utgangspunktet for vårt samarbeid med AUF. Dette samarbeidet foregår via samarbeidsforum LO, AUF. EL & IT Forbundets ungdom er representert i dette utvalget av Dagfinn Svanøe. Utgiftene tidligere diskutert i forbindelse med denne deltakelsen er derfor blitt irrelevante. Av utvikling i LOs sentrale ungdomsutvalg er det også verd å nevne at LOs sentrale ungdomsutvalg nå har fått tale og forslagsrett i LOs sekretariat, på saker som gjelder ungdom. Detter tolker vi som en anerkjennelse på at ungdom er at satsnings området og en resurs i også LOs rekker. Det sentrale ungdomsutvalget er per i dag ikke på det politiske nivået vi ønsker å være. Vi har som mål å komme med flere uttalelser og innspill til både EL & IT Forbundet og partienes politikk. Per i dag er det formalisert samarbeid med AUF gjennom LO og direkte med SU via fagligutvalg i SU. EL & IT Ungdommen har kommet med innspill til AUFs arbeids og prinsipprogram og flere av forslagene kom med i sin helhet eller som et kompromiss. Det har enda ikke lykkes oss å få kontakt med Senter Ungdommen men det er gledelig å se at de denne gangen ønsker å delta på vår landsdekkende ungdomskonferanse.

8 Side8 Ungdomsutvalget i distriktene I distriktenes ungdomsutvalg er det svært variert aktivitet. I noen distrikt arrangerer ungdommen opp til to kurs i året. Andre steder er det ikke nevneverdig aktivitet. Mye av grunne til dette er den store gjennomtrekken av ungdom i vervene. Ofte har ungdomsutvalgene kun en eller to personer som driver aktiviteten, faller disse ut faller også aktiviteten. I enkelte distrikter er det økonomiske omstendigheter som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Det er også med vekslende hell at LOs fellestiltak blir gjennomført. Ofte er det kun sommerpatruljen som prioriteres. Vi ser at det den siste tiden er en økning i ungdomsutvalg som gjennomfører skolebesøk. Det ser vi på som veldig positivt. Vi merker også at den økte fokuseringen på ungdomsarbeid fører til at flere ungdomsutvalg fungere bedre. Internasjonalt samarbeid EL & IT Ungdommen har god kontakt med våre søster forbund i Sverige og Danmark. Det blir også stadig bedre kontakt med Island. Mye av kontakten vår går gjennom NBTF og UNI. Her er det også viktig å nevne prosjekt ungdom og organisasjon som et viktig binneledd. Gjennom dette prosjektet ble det også opprettet kontakt med et av våre søster forbund i Russland. Ser vi på de globale utfordringene arbeidsmarkede står ovenfor blir internasjonalt arbeid kun viktigere. Utviklingen flere steder i verden viser at en Norske modellen er en fornuftig måte å organisere samfunnet på og at vår måte å drive fagforening på fungere. Dette ser også våre kamerater i verdens fagbevegelse. Vi blir derfor rådspurt på flere emner innen dette. På grunn av dette og mer, bistår vi gjerne våre kamerater internasjonalt. Kjære Ungdomskonferanse Denne oppsummeringen er en generell oppsummering av perioden fra sist landsmøte og frem til nå. Det er mange saker som kan studeres nærmere, men dette er en kortfattet beretning. Flere detaljer om ungdomsarbeidet kan finnes i ungdommens årsmelding. Med dette har jeg lagt frem det sentrale ungdomsutvalgets politiske regnskap for halve landsmøte perioden.

9 Side9 Vedlegg 2 Handlingsplan HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT FORBUNDET INNHOLD Innledning... Hovedmålsetting. Satsingsområder. Målsetting for den organisatoriske delen Skolering Informasjon. Verving. Målsettinger for den politiske delen. Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Barn og unges oppvekstvilkår.. Målsetting for den faglige delen. Unges arbeidsmiljø Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår..

10 Side10 Innledning Det er behov for unge menneskers engasjement i EL & IT Forbundet. Ungdom må sikres et trygt og velfungerende arbeidsliv, og ungdom utgjør en stor andel av forbundets medlemsmasse. Ungdom er en uerfaren gruppe i arbeidslivet, og krever derfor ekstra oppmerksomhet fra alle ledd i forbundet. Derfor er EL & IT Forbundet viktig for ungdom og ungdom viktig for EL & IT Forbundet. Avdelingene og distriktsstyrene i EL & IT Forbundet må legge forholdene til rette for aktiv deltakelse fra unge medlemmer gjennom varierte aktiviteter, og bevisst satsing på rekruttering av unge medlemmer til tillitsverv. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres. I særlig grad gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte innenfor vårt område. Det er også viktig å gjøre en innsats for å knytte til oss ungdom som utdanner seg til jobber innenfor forbundets organisasjonsområde. Handlingsplanen for ungdomsarbeidet peker på hvilke områder og tiltak som vil være viktigst å jobbe med innenfor ungdomsarbeidet i landsmøteperioden. Det er ungdom selv som har foreslått prioriteringer i denne handlingsplanen, Det betyr at de sakene ungdom er opptatt av, er plukket ut som satsingsområder. Handlingsplanen består av tre deler, med satsingsområder innenfor de enkelte delene. Det er: organisatorisk del med følgende satsingsområder: skolering, informasjon og verving. Her vil vi særlig satse på å rekruttere og aktivisere elever i den videregående skole med hovedvekt på elektrofagene, og bidra til å skape aktivitet blant unge medlemmer, herunder ungdomsutvalgene. politisk del med følgende satsingsområder: Arbeid, utdanning (herunder lærlingeplasser) til alle, barn og unges oppvekstvilkår og miljø. Et samfunn fritt for diskriminering og rasistiske handlinger hvor alle har like muligheter skal prege det politiske arbeidet. faglig del med følgende satsingsområder: unges arbeidsmiljø, kompetansegivende fagopplæring og lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår.

11 Side11 Innenfor det enkelte satsingsområdet er det satt opp tiltak som skal gjennomføres på de ulike nivåene i forbundet i løpet av perioden. Det er derfor viktig at de som arbeider med ungdomsarbeid i EL & IT Forbundet, bruker handlingsplanen når det lages aktivitetsplaner sentralt, i distriktene, fagforeninger og klubber. Det er en forutsetning for å få til et aktivt ungdomsarbeid at det opprettes ungdomsutvalg i hvert distrikt. Det sentrale ungdomsutvalget og ungdomsutvalgene i distriktene utarbeider hvert år en handlingsplan som viser planlagte og ønskede aktiviteter. Hovedmålsetting Den overordnede målsettingen for ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet er å: rekruttere skolere informere engasjere og bevisstgjøre ungdom innen forbundets organisasjonsområde. Ungdomsarbeidet - både faglig, politisk og organisatorisk - skal bidra til et sosialt fellesskap, der ungdom har mulighet til å påvirke og forme sin egen og forbundets arbeid og fremtid. Vår målgruppe er unge yrkesaktive, lærlinger og elever/studenter, fra 10. klasse og opptil ca 30 år. Satsingsområder For å forsøke å samordne og få til et mest mulig helhetlig ungdomsarbeid gjennom hele organisasjonen, er det i handlingsplanen plukket ut satsingsområder. Satsingsområdene er de områdene vi vil forsøke å bygge ut, rundt ungdoms-arbeidet i landsmøteperioden. Handlingsplanen er delt inn i tre deler; en organisatorisk, en politisk og en faglig del, med flere satsingsområder innenfor hver del. Organisatorisk: Skolering Informasjon Verving

12 Side12 Politisk: Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Barn og unges oppvekstvilkår og miljø Kampen mot rasisme og nynazisme Utdanning Verne om statusen til våre fag Faglig: Unges arbeidsmiljø Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår Fagopplæring Utdanning og etter/videreutdanning Målsettinger for den organisatoriske delen Skolering Vår organisasjonsrettede opplæring har som målsetting å gjøre medlemmer og tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringer og problemer på arbeidsplassen og i samfunnet. Nye medlemmer har et særlig behov for opplæring. For ungdomsarbeidet vil det være spesielt viktig å gi ungdomstillitsvalgte et godt opplæringstilbud. Forbundsskolen og ungdomskurs er viktig for både nye medlemmer og unge tillitsvalgte. En satsing på disse områdene må prioriteres. Ungdom snakker best med ungdom, derfor må forbundet satse på utdanning av unge kursveiledere. Mange av de som deltar på våre ungdomskurs/introduksjonskurs, er på kurs for første gang, og har ofte liten kunnskap om forbundet og vårt arbeid. Det vil derfor være viktig å tilpasse både form og innhold til denne gruppen. Det er viktig at kursene virker motiverende og inspirerer deltakerne til å engasjere seg videre. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Arrangere årlige kurs/konferanser for ungdomsutvalgene i distriktene. Arrangere årlig konferanse for unge aktive medlemmer. Være representert i forbundsstyret. Det sentrale ungdomsutvalget deltar på LOs ungdomsutvalg sin landskonferanse. Samarbeide med studieutvalgene sentralt og lokalt ved utarbeidelse av kurs for nye medlemmer.

13 Side13 Jobbe for å skape en organisasjon som er akseptert blant ungdom, og en organisasjonskultur som gir ungdom reelle muligheter til deltakelse, innflytelse og medbestemmelse. Samarbeide med andre forbund i LO. Delta i og legge til rette for utdanning av unge kursveiledere. Samarbeide med aktuelle partnere i Norden og Europa. Ungdomsutvalget i Distriktet: Gi informasjon om elev- og studentmedlemskapet. Skolebesøk, gjerne i samarbeid med Los ungdomssekretær. Delta i LOs ungdomsutvalg arbeid i fylket. Være representert i styret i distriktet. Gi utradisjonelle kurs og aktivitetstilbud. samarbeide med distriktets studieutvalg ved kursplanlegging og gjennomføring. Jobbe for at alle nye medlemmer gjennomfører EL & IT Forbundets introduksjonskurs. Samarbeide med andre forbund og distrikt. Informasjon Ungdom mottar daglig en strøm av informasjon gjennom mange ulike kanaler. For å kunne nå fram gjennom denne mengden av informasjon, er det nødvendig at vi utvikler informasjonsmateriell som er utradisjonelt og spenstig. Det må lages informasjon til ungdomstillitsvalgte og til bruk internt i organisasjonen. I tillegg må det lages informasjon rettet mot ungdom generelt, både i arbeid og under utdanning. Det er særlig viktig at vi klarer å nå fram til elever i videregående skole. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Arrangere sentrale kurs/konferanser for ungdomstillitsvalgte i distriktene Lage brosjyrer og forelesningsmateriell, særlig med tanke på satsing innen elektrofagene i videregående skole og unge medlemmer. Profilere EL & IT Forbundet under Eliaden og andre aktuelle messer osv. Ungdomsutvalget skal profilere seg gjennom aktiv bruk av fagbladet og web sidene til forbundet. Gi opplæring i informasjonsarbeid til ungdomstillitsvalgte i ungdomsutvalgene i distriktene.

14 Side14 Ungdomsutvalgene i distriktene: Delta på ungdomsmesser. Gjennomføre skolebesøk og annet arbeid overfor elever i videregående skole, med hovedvekt på elektrofagene. Profilere seg på en måte som gir EL & IT Forbundet som organisasjon et positivt ansikt både utad og innad. Delta på Los sommerpatrulje. Verving Rekrutteringsarbeidet i EL & IT Forbundet må prioriteres. Særlig gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte. Likeledes er det svært viktig å fange opp så mange som mulig allerede mens de er under utdanning. Mange av våre potensielle nye medlemmer er ungdom. Dermed vil vervearbeidet bli et viktig arbeidsområde også for de ungdomstillitsvalgte. I denne sammenheng er det viktig å peke på målsettingen om at ungdomsarbeidet også skal bidra til et sosialt fellesskap. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Lage vervemateriell rettet mot ulike grupper. Lage ny vervebrosjyre Skolere personer som kan drive med skoleinformasjon. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter. Markedsføre forsikringsordningene. Ungdomsutvalgene i distriktene: Aktivt delta i verving av nye medlemmer. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor lærlinger og unge medlemmer. Målsettinger for den politiske delen Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Retten til arbeid er grunnleggende for ethvert menneskes selvrespekt og

15 Side15 identitet. Arbeidsledighet er en trussel mot demokratiet og skaper sosiale forskjeller. Vi trenger en sterk felles innsats for å skaffe arbeid til alle. Ungdom under 25 år skal ha rett til jobb eller utdanning. Alle skal ha rett til å jobbe heltid, dette er spesielt viktig for ungdom i etableringsfasen. Dagens informasjonssamfunn gir mange positive muligheter, men faren for å få et samfunn hvor man blir overvåket uten grunn og til ulempe er tilstede, vi vil derfor være på vakt mot tiltak som gjør at folks frihet begrenses unødig. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Jobbe for at det opprettes nok lærlingeplasser. Jobbe for "ungdomsgarantien". Motarbeide "svart arbeid". Motarbeide sosial dumping. Forsterke det fagligpolitiske samarbeid med DNA. Samarbeide med andre partier som støtter vår politikk. Sette fokus på kampen mot arbeidsledighet. Jobbe for at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold. Jobbe for at flere jenter velger våre bransjer. Jobbe for at fagbrev gir generell studiekompetanse. Jobbe for at grunnskole og videregående utdanning blir gratis. Kjempe mot datalagringsdirektivet og andre lignende tiltak. Være aktive i aktuelle politiske saker. Ungdomsutvalgene i distriktene: Motarbeide "svart arbeid". Motarbeide sosial dumping. Jobbe for at bedrifter tar inn lærlinger. Bidra til at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold. Være aktive i aktuelle lokale politiske saker. Barn og unges oppvekstvilkår Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Derfor må de sikres gode oppvekstvilkår slik at de kan utvikle sin egenart, sine evner og sin fantasi. Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Samtidig spiller

16 Side16 nærmiljøet og fellesskapsordningene en stor rolle i barn og unges liv. Spørsmål om foreldrenes arbeidstid, familiepolitikk for øvrig, boligpolitikk, skolepolitikk og nærmiljø, er derfor av stor betydning for oppvekstvilkårene. Barn i barnehager har på mange måter store fordeler fremfor de barn som ikke får et slikt tilbud. Barnehagene innebærer også at foreldrene kan føle tryggheten for barna når de selv er på jobb. Full barnehagedekning må derfor være et høyt prioritert mål. EL & IT forbundet ønsker at kvinner skal velge våre bransjer, vi vil derfor kjempe for gode ordninger som sikrer et godt familieliv også i forbindelse med svangerskap. Ordninger som gjør at fedre kan ta større del av ansvaret i hjemmet og kvinners rettigheter til å kombinere karierre/jobb i forbindelse med svangerskap må styrkes. Målsettinger for den faglige delen Unges arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven (AML) er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at vi arbeider for at loven ikke svekkes. Ved hjelp av arbeidsmiljøloven og internkontrollarbeidet har vi gode muligheter til å framstå som pådrivere i arbeidsmiljøet. EL & IT Forbundet må alltid være en pådriver slik at vi får et trygt, fullt forsvarlig arbeids-miljø både psykisk, fysisk og organisatorisk. De senere års levekårsundersøkelser, tyder på at ungdom er mer utsatt for belastninger/uheldige forhold enn de andre aldersgruppene i arbeidslivet. Dårlig arbeidsmiljø er ofte årsak til sykefravær og mistrivsel på arbeidsplassen. Mobbing og seksuell trakassering er kanskje de alvorligste av disse problemene. Dette må møtes med økt informasjon, skolering, bedre tilrettelegging av arbeidet og økt innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi ønsker å sette fokus på unges arbeidsmiljø, og tilrettelegging for ansettelse av jenter innen våre bransjer. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennonføres: Skolere ungdom om arbeidsmiljø. Informere om spesielle forhold ved unges arbeidsmiljø. Jobbe mot diskriminering og rasisme. Jobbe for at jenter skal trives i våre bransjer.

17 Side17 Lønns, tilsettings- og arbeidsvilkår Kampen for faglige rettigheter er en hovedoppgave for EL & IT Forbundet. Denne kampen er ikke vunnet en gang for alle, men må vinnes på ny og på ny. Trygghet for inntekt, gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakernes rett til å få fastsatt sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive tariffavtaler er en del av et utviklet demokrati, kjempet fram av fagbevegelsen. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være styrt av kjønn eller alder. Bruk av ufaglært arbeidskraft er en trussel mot fagene våre, og spesielt unge faglærte. Det må kjempes for en styrking av fagene, og satsing på etter/videreutdanning for å unngå at dagens ungdommer i fremtiden sitter igjen med en utdanning uten verdi. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

18 Side18 Vedlegg 3 Uttalelser Krever mer i skolen Ungdommen i EL & IT mener at dagens unge må lære mer i samfunnsfag om hva det vil si å være organisert. I dagens lærebok er det lite som omhandler dette, vi mener det bør være mer når det er snakk om over 100 års historie. Det bør også tilrettelegges for at EL & IT Forbundet og LO kan komme seg lettere på skolebesøk og informere, slik at ungdommen er bedre forberedt på å møte arbeidslivet. Mange unge vet ikke hva de kan oppnå med å være organisert når de kommer ut i arbeidslivet. Som ung i dag, vet en ikke hva slags utfordringer en kan møte i arbeidslivet, eller hvilke rettigheter en har. El & IT Ungdommen mener at det må være mer fokus på fagbevegelsen i samfunnsfaget på VGS. Regjeringen må stoppe sin overdrevne bruk av tvungen lønnsnemnd! Nok en gang griper regjeringen inn i en streik, denne gangen på IT-bedriften Atea. Her streiket de for den grunnlegende retten til å få tariffavtale. Vi så det samme skje i fjor, med vekterstreiken og streiken ved de kommersielle sykehjemmene. Regjeringen må forstå at de ikke kan gripe inn i enhver streik, dette svekker bare tilliten til de rød-grønne. Norge ut av EØS Vi krever at Norge selv skal kunne bestemme hva slags arbeidsliv vi vil ha her til lands. Vi vil ikke ha en overstyring fra Brussel når det kommer til om det er EUregler eller Norges lover som skal være gjeldende. Handlingsrommet i EØSavtalen skulle gi oss en mulighet til å takke nei til direktiver dette har vist seg problematisk. Når ikke handlingsrommet fungerer slik som det var ment ser vi ingen grunn til å fortsatt ha et EØS medlemskap. Vi i El & It Ungdommen krever derfor en handelsavtale i stedet for EØS.

19 Side19

20 Side20 Husk vår hjemmeside

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER ORGANISERT ARBEIDER Debattheftet Innhold Forord... 24 Handlingsplan... 35 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 46 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 57 Yrkesstolthet og fagutdanning...

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT. Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt. Råd og veiledning

VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT. Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt. Råd og veiledning VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt Råd og veiledning Innholdsfortegnelse Velkommen som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet 4 Råd og tips 6 Lojalitet til Fagforbundet 6

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer