Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni"

Transkript

1 Side1

2 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse arrangeres som en kombinasjon av et kurs og en formell konferanse. Det betyr at det er innslag underveis i programmet som ikke er et punkt på dagsorden. Det blir nevnt i kronologisk rekkefølge. Fredag 31. mai Dagsordens punk 1- åpning Leder av det sentrale ungdomsutvalget, Siv-Aina Thorbjørnsen, holdt åpningstalen. Hun ønsket alle delegater, observatører og gjester velkommen. Det ble så avholdet følgende punkter i programmet: Bli kjent Taleteknikk med gjennomgang av fortetningsorden, eksempler på votering og annen praktisk informasjon i forbindelse med konferanser. Dagsordens punkt 2- konstituering Godkjenning av delegater og deres fullmakter. Det ble foretatt navnopprop i salen. Delegat nr. 29 Esben Smistad møtte ikke. Ingrid Overholdt overtar delegatens plass. Delegat nr. 40 Torjus Norschau møtte ikke. Delegat nr. 41 Robert Magnussen møtte ikke. Delegat nr. 42 Gøran Heimholdt møtte ikke. Det er 18 stemmeberettigede i salen. Vedtak: Fullmaktene godkjent. Forretningsorden Ungdomssekretær Dagfinn A. Svanøe la fram forretningsorden til godkjenning.

3 Side3 Vedtak: Forretningsorden godkjent. Valg av funksjonærer: Det ble fremmet følgende forslag på dirigenter og sekretærer: Dirigenter: Siv Aina Thorbjørnsen Dagfinn A. Svanøe Sekretærer: Rune Skavdal Henrik Blomvik Vedtak: Valgt Dagsorden: Dirigenten tok opp dagsorden til godkjenning. Vedtak: Godkjent Valgkomiteen, v/siv Aina Thorbjørnsen, orienterte om at siste frist for å levere forslag til valgkomiteen er fredag 31. mai klokken 20:00. Dagsordens punkt 3 politisk regnskap Innledning v/siv Aina Thorbjørnsen, leder av EL & IT Forbundets sentrale ungdomsutvalg. Det framlagte politiske regnskap følger som vedlegg 1. Følgende hadde ordet til saken: Delegat nummer 29 Ingrid Overholdt Delegat nummer 08 Steffan Fredrik Kylland Delegat nummer 28 Jon Erik Engvold Delegat nummer 01 Siv Aina Thorbjørnsen Delegat nummer 03 Markus Hansen Delegat nummer 28 Jon Erik Engevold(2. gang) Delegat nummer 08 Steffan Fredrik Kylland(2. gang) Delegat nummer 06 Dagfinn Andreas Svanøe Delegat nummer 09 Bjørnar Aanonsen Delegat nummer 06 Dagfinn Andreas Svanøe(2. gang) Delegat 09 Bjørnar Aanonsen ankom under debatten. Dirigenten opplyste at det var 19 stemmeberettigede i salen. Strek satt. Permisjonssøknad fra Dagfinn Andreas Svanøe Delegat nr. 6 ber om permisjon fra klokken 20:00 og ut konferansen grunnet bryllup. Vedtak: Innvilget

4 Side4 Det ble fremmet følgende forslag under debatten: Forslag fra delegat nr 08 Steffan Fredrik Kylland: Når det gjelder aktivitet i distriktet, om kursing, er det økonomien som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Sekretærene sier de ikke har råd til å gi oss økonomisk støtte til flere enn 1 kurs i året. Jeg ber om ordet. Vedtak: Forslaget falt Forslag fra delegat nr 06 Dagfinn Andreas Svanøe I enkelte distrikter er det økonomiske omstendigheter som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Vedtak: Vedtatt EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 1 avsluttes 19:30 Lørdag 01. juni EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 2 startet klokken 09:00. Det var 22 stemmeberettigede i salen. Dagen startet med to talere. Terje Olav Olsson snakket om stortingsvalget. Monica Derbakk snakket om ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet. Det ble avholdt tre parallelle gruppeaktiviteter. Tema i disse gruppene var: 1. Skolebesøk 2. Verving 3. Uttaleser Valgkomiteens innstilling ble framlagt før lunsj. Etter lunsj startet dagsordens punkt 4 valg. Dagsordens punk 4 - valg Valgkomiteens leder Geir Ove Kullseth la fram valgkomiteens innstilling til ungdomssekretær. Geir Ove Kullseth fortalte litt om valgkomiteens sammensetting og begrunnelsen for innstillingen. Valgkomiteen har bestått av: Geir Ove Kulseth (leder) Siv Aina Thorbjørnsen Hege Evertsen

5 Side5 Det ble fremmet følgende forslag: Forslag fra valgkomiteen: Ungdomssekretær: Dagfinn Svanøe Vedtak: Valgt Det ble videre avholdt politisk paneldebatt mellom Senterungdommen, AUF, SU og Rød Ungdom. EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse dag 2 avsluttes 18:00 Søndag 02. juni Dirigenten etterlyser delegat nr. 10 Evgeny Fomin. Han møtte ikke og deltar ikke på resten av konferansen. Konferansen vedtar å sende resultatet av gruppearbeidet videre til det sentrale ungdomsutvalget for videre arbeid. Dagsordens punkt 5 - handlingsplan Handlingsplanen ble fremlagt av Geir Ove Kulseth Vedtak: Dagsordens punkt 5 ble tatt til orientering Videre utover dagen ble det gjennomført en evaluering og deltakerne skrev reiseregninger. Leder for det sentale ungdomsutvalget Siv Aina Thorbjørnsen avsluttet konferansen med å ønske alle en god reise hjem. EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse ble avsluttet i sin helhet klokken 11:00

6 Side6 Vedlegg 1 Politisk regnskap fra landsmøte til dags dato. Økonomi Økonomien til det sentrale ungdomsutvalget har ikke forandret seg i inneværende landsmøte periode. Dette til tross for at utgiftene har steget. I den tidligere landsmøte perioden besto det sentrale ungdomsutvalget av 6 personer i dag er det 8 personer, 8 vara og en ungdomssekretæren. Selv om meste parten av utgiftene tilknyttet sekretæren er dekket av forbundskontoret påbeløper det seg like vel noe. Postene ungdomsutvalget disponerer er som følger: Kurs ,- Konferanser ,- Møter og reiser ,- Sum ,- Ser vi på de reelle utgiftene tilknyttet kur og konferanser ser vi at vi per nå ligger på grensen til å kunne opprettholde aktivitetene som i dag. Det sentrale ungdomsutvalget I perioden har det vært mye utskiftninger i ungdomsutvalget. Vi har blant annet byttet representant i forbundsstyret m/ personlig vara, leder av ungdomsutvalget og utvalgsmedlemmer. Dette har gitt ungdomsutvalget en noe vaklete start. Dette speiler seg også i fordeling av arbeidsmengde og utført arbeid. Det ble tatt grep om dette og et nytt utvalg med ny ledelse ble valgt i februar I valget ble det lagt vekt på fordeling mellom bransjer og kjønn. Det arrangeres også et kurs og en konferanse hvert år. Siden landsmøte blir dette to konferanser og ett kurs. Det ble også gjennomført et kurs i 2011 men dette var før landsmøte. I tillegg til ordinære bevilgninger ble også en søknad til LOfavør, om et LO favør veileder opplæringskurs innvilget. Dette kurset ble avholdt tidlig i 2012 på Olavsgård. Som beskrevet i tidligere beretninger er egenandelen fjernet disse arrangementene, og dette er positivt for deltakelse. I perioden har ungdomsutvalget m/sekretær besøkt 10 distrikter. Hvor av de fleste ble besøkt fra august 2011 til desember De tre distriktene som enda ikke er besøkt er Olso/ Akershus, Østfold og Nordland. Alle tre distriktene er kontaktet og prosessen for å få et bedre samarbeid er i gang.

7 Side7 Viktigheten av å ha en stemme inn i forbundsstyret viser seg stadig viktigere. Dette gir oss mer gjennomslagskraft og forankring. Ikke minst er dette viktig for å få aksept i saker som er av betydning for oss. Dette er også en arena vi kan bruke for å øke aktiviteten enda mer. Det ble i forkant av suppleringsvalget i 2013 fremlagt en statusrapport for ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet. I denne repporten kan man se hvilke distrikter som har forbedringspotensialet. Slike ting blir ofte bemerket og fører i sin tur til endring lokalt. Forbundet har i lengre tid gjennomført veileder opplæring for ungdom gjennom prosjektet ungdom og organisasjon. Prosjektet har også gjennomført opplæring i inneværende periode, denne gang med fokus på Nordland, Troms/ Svalbard og Finnmark. Deler av denne runden med prosjektet ble overlatt til ungdomssekretær Dagfinn Svanøe. Vi ser svært positiv utvikling på flere av de som var med i prosjektet. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal videre føres i fremtiden, denne gang med Svensk Elektriker forbund og Dansk EL-Forbund. Ungdomssekretæren har i denne omgang fått ansvaret for planlegging og gjennomføring. Dette ser vi på som svært positivt. LOs sentrale ungdomsutvalg har utviklet seg til å bli en viktig arena for samarbeid mellom ungdom i de ulike forbundene. Her er det stor erfaringsutveksling og faglige diskusjoner. LOs sentrale ungdomsutvalg er også utgangspunktet for vårt samarbeid med AUF. Dette samarbeidet foregår via samarbeidsforum LO, AUF. EL & IT Forbundets ungdom er representert i dette utvalget av Dagfinn Svanøe. Utgiftene tidligere diskutert i forbindelse med denne deltakelsen er derfor blitt irrelevante. Av utvikling i LOs sentrale ungdomsutvalg er det også verd å nevne at LOs sentrale ungdomsutvalg nå har fått tale og forslagsrett i LOs sekretariat, på saker som gjelder ungdom. Detter tolker vi som en anerkjennelse på at ungdom er at satsnings området og en resurs i også LOs rekker. Det sentrale ungdomsutvalget er per i dag ikke på det politiske nivået vi ønsker å være. Vi har som mål å komme med flere uttalelser og innspill til både EL & IT Forbundet og partienes politikk. Per i dag er det formalisert samarbeid med AUF gjennom LO og direkte med SU via fagligutvalg i SU. EL & IT Ungdommen har kommet med innspill til AUFs arbeids og prinsipprogram og flere av forslagene kom med i sin helhet eller som et kompromiss. Det har enda ikke lykkes oss å få kontakt med Senter Ungdommen men det er gledelig å se at de denne gangen ønsker å delta på vår landsdekkende ungdomskonferanse.

8 Side8 Ungdomsutvalget i distriktene I distriktenes ungdomsutvalg er det svært variert aktivitet. I noen distrikt arrangerer ungdommen opp til to kurs i året. Andre steder er det ikke nevneverdig aktivitet. Mye av grunne til dette er den store gjennomtrekken av ungdom i vervene. Ofte har ungdomsutvalgene kun en eller to personer som driver aktiviteten, faller disse ut faller også aktiviteten. I enkelte distrikter er det økonomiske omstendigheter som gjør at ungdomsutvalget ikke kan gjennomføre flere kurs. Det er også med vekslende hell at LOs fellestiltak blir gjennomført. Ofte er det kun sommerpatruljen som prioriteres. Vi ser at det den siste tiden er en økning i ungdomsutvalg som gjennomfører skolebesøk. Det ser vi på som veldig positivt. Vi merker også at den økte fokuseringen på ungdomsarbeid fører til at flere ungdomsutvalg fungere bedre. Internasjonalt samarbeid EL & IT Ungdommen har god kontakt med våre søster forbund i Sverige og Danmark. Det blir også stadig bedre kontakt med Island. Mye av kontakten vår går gjennom NBTF og UNI. Her er det også viktig å nevne prosjekt ungdom og organisasjon som et viktig binneledd. Gjennom dette prosjektet ble det også opprettet kontakt med et av våre søster forbund i Russland. Ser vi på de globale utfordringene arbeidsmarkede står ovenfor blir internasjonalt arbeid kun viktigere. Utviklingen flere steder i verden viser at en Norske modellen er en fornuftig måte å organisere samfunnet på og at vår måte å drive fagforening på fungere. Dette ser også våre kamerater i verdens fagbevegelse. Vi blir derfor rådspurt på flere emner innen dette. På grunn av dette og mer, bistår vi gjerne våre kamerater internasjonalt. Kjære Ungdomskonferanse Denne oppsummeringen er en generell oppsummering av perioden fra sist landsmøte og frem til nå. Det er mange saker som kan studeres nærmere, men dette er en kortfattet beretning. Flere detaljer om ungdomsarbeidet kan finnes i ungdommens årsmelding. Med dette har jeg lagt frem det sentrale ungdomsutvalgets politiske regnskap for halve landsmøte perioden.

9 Side9 Vedlegg 2 Handlingsplan HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT FORBUNDET INNHOLD Innledning... Hovedmålsetting. Satsingsområder. Målsetting for den organisatoriske delen Skolering Informasjon. Verving. Målsettinger for den politiske delen. Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Barn og unges oppvekstvilkår.. Målsetting for den faglige delen. Unges arbeidsmiljø Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår..

10 Side10 Innledning Det er behov for unge menneskers engasjement i EL & IT Forbundet. Ungdom må sikres et trygt og velfungerende arbeidsliv, og ungdom utgjør en stor andel av forbundets medlemsmasse. Ungdom er en uerfaren gruppe i arbeidslivet, og krever derfor ekstra oppmerksomhet fra alle ledd i forbundet. Derfor er EL & IT Forbundet viktig for ungdom og ungdom viktig for EL & IT Forbundet. Avdelingene og distriktsstyrene i EL & IT Forbundet må legge forholdene til rette for aktiv deltakelse fra unge medlemmer gjennom varierte aktiviteter, og bevisst satsing på rekruttering av unge medlemmer til tillitsverv. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres. I særlig grad gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte innenfor vårt område. Det er også viktig å gjøre en innsats for å knytte til oss ungdom som utdanner seg til jobber innenfor forbundets organisasjonsområde. Handlingsplanen for ungdomsarbeidet peker på hvilke områder og tiltak som vil være viktigst å jobbe med innenfor ungdomsarbeidet i landsmøteperioden. Det er ungdom selv som har foreslått prioriteringer i denne handlingsplanen, Det betyr at de sakene ungdom er opptatt av, er plukket ut som satsingsområder. Handlingsplanen består av tre deler, med satsingsområder innenfor de enkelte delene. Det er: organisatorisk del med følgende satsingsområder: skolering, informasjon og verving. Her vil vi særlig satse på å rekruttere og aktivisere elever i den videregående skole med hovedvekt på elektrofagene, og bidra til å skape aktivitet blant unge medlemmer, herunder ungdomsutvalgene. politisk del med følgende satsingsområder: Arbeid, utdanning (herunder lærlingeplasser) til alle, barn og unges oppvekstvilkår og miljø. Et samfunn fritt for diskriminering og rasistiske handlinger hvor alle har like muligheter skal prege det politiske arbeidet. faglig del med følgende satsingsområder: unges arbeidsmiljø, kompetansegivende fagopplæring og lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår.

11 Side11 Innenfor det enkelte satsingsområdet er det satt opp tiltak som skal gjennomføres på de ulike nivåene i forbundet i løpet av perioden. Det er derfor viktig at de som arbeider med ungdomsarbeid i EL & IT Forbundet, bruker handlingsplanen når det lages aktivitetsplaner sentralt, i distriktene, fagforeninger og klubber. Det er en forutsetning for å få til et aktivt ungdomsarbeid at det opprettes ungdomsutvalg i hvert distrikt. Det sentrale ungdomsutvalget og ungdomsutvalgene i distriktene utarbeider hvert år en handlingsplan som viser planlagte og ønskede aktiviteter. Hovedmålsetting Den overordnede målsettingen for ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet er å: rekruttere skolere informere engasjere og bevisstgjøre ungdom innen forbundets organisasjonsområde. Ungdomsarbeidet - både faglig, politisk og organisatorisk - skal bidra til et sosialt fellesskap, der ungdom har mulighet til å påvirke og forme sin egen og forbundets arbeid og fremtid. Vår målgruppe er unge yrkesaktive, lærlinger og elever/studenter, fra 10. klasse og opptil ca 30 år. Satsingsområder For å forsøke å samordne og få til et mest mulig helhetlig ungdomsarbeid gjennom hele organisasjonen, er det i handlingsplanen plukket ut satsingsområder. Satsingsområdene er de områdene vi vil forsøke å bygge ut, rundt ungdoms-arbeidet i landsmøteperioden. Handlingsplanen er delt inn i tre deler; en organisatorisk, en politisk og en faglig del, med flere satsingsområder innenfor hver del. Organisatorisk: Skolering Informasjon Verving

12 Side12 Politisk: Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Barn og unges oppvekstvilkår og miljø Kampen mot rasisme og nynazisme Utdanning Verne om statusen til våre fag Faglig: Unges arbeidsmiljø Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår Fagopplæring Utdanning og etter/videreutdanning Målsettinger for den organisatoriske delen Skolering Vår organisasjonsrettede opplæring har som målsetting å gjøre medlemmer og tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringer og problemer på arbeidsplassen og i samfunnet. Nye medlemmer har et særlig behov for opplæring. For ungdomsarbeidet vil det være spesielt viktig å gi ungdomstillitsvalgte et godt opplæringstilbud. Forbundsskolen og ungdomskurs er viktig for både nye medlemmer og unge tillitsvalgte. En satsing på disse områdene må prioriteres. Ungdom snakker best med ungdom, derfor må forbundet satse på utdanning av unge kursveiledere. Mange av de som deltar på våre ungdomskurs/introduksjonskurs, er på kurs for første gang, og har ofte liten kunnskap om forbundet og vårt arbeid. Det vil derfor være viktig å tilpasse både form og innhold til denne gruppen. Det er viktig at kursene virker motiverende og inspirerer deltakerne til å engasjere seg videre. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Arrangere årlige kurs/konferanser for ungdomsutvalgene i distriktene. Arrangere årlig konferanse for unge aktive medlemmer. Være representert i forbundsstyret. Det sentrale ungdomsutvalget deltar på LOs ungdomsutvalg sin landskonferanse. Samarbeide med studieutvalgene sentralt og lokalt ved utarbeidelse av kurs for nye medlemmer.

13 Side13 Jobbe for å skape en organisasjon som er akseptert blant ungdom, og en organisasjonskultur som gir ungdom reelle muligheter til deltakelse, innflytelse og medbestemmelse. Samarbeide med andre forbund i LO. Delta i og legge til rette for utdanning av unge kursveiledere. Samarbeide med aktuelle partnere i Norden og Europa. Ungdomsutvalget i Distriktet: Gi informasjon om elev- og studentmedlemskapet. Skolebesøk, gjerne i samarbeid med Los ungdomssekretær. Delta i LOs ungdomsutvalg arbeid i fylket. Være representert i styret i distriktet. Gi utradisjonelle kurs og aktivitetstilbud. samarbeide med distriktets studieutvalg ved kursplanlegging og gjennomføring. Jobbe for at alle nye medlemmer gjennomfører EL & IT Forbundets introduksjonskurs. Samarbeide med andre forbund og distrikt. Informasjon Ungdom mottar daglig en strøm av informasjon gjennom mange ulike kanaler. For å kunne nå fram gjennom denne mengden av informasjon, er det nødvendig at vi utvikler informasjonsmateriell som er utradisjonelt og spenstig. Det må lages informasjon til ungdomstillitsvalgte og til bruk internt i organisasjonen. I tillegg må det lages informasjon rettet mot ungdom generelt, både i arbeid og under utdanning. Det er særlig viktig at vi klarer å nå fram til elever i videregående skole. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Arrangere sentrale kurs/konferanser for ungdomstillitsvalgte i distriktene Lage brosjyrer og forelesningsmateriell, særlig med tanke på satsing innen elektrofagene i videregående skole og unge medlemmer. Profilere EL & IT Forbundet under Eliaden og andre aktuelle messer osv. Ungdomsutvalget skal profilere seg gjennom aktiv bruk av fagbladet og web sidene til forbundet. Gi opplæring i informasjonsarbeid til ungdomstillitsvalgte i ungdomsutvalgene i distriktene.

14 Side14 Ungdomsutvalgene i distriktene: Delta på ungdomsmesser. Gjennomføre skolebesøk og annet arbeid overfor elever i videregående skole, med hovedvekt på elektrofagene. Profilere seg på en måte som gir EL & IT Forbundet som organisasjon et positivt ansikt både utad og innad. Delta på Los sommerpatrulje. Verving Rekrutteringsarbeidet i EL & IT Forbundet må prioriteres. Særlig gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte. Likeledes er det svært viktig å fange opp så mange som mulig allerede mens de er under utdanning. Mange av våre potensielle nye medlemmer er ungdom. Dermed vil vervearbeidet bli et viktig arbeidsområde også for de ungdomstillitsvalgte. I denne sammenheng er det viktig å peke på målsettingen om at ungdomsarbeidet også skal bidra til et sosialt fellesskap. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Lage vervemateriell rettet mot ulike grupper. Lage ny vervebrosjyre Skolere personer som kan drive med skoleinformasjon. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter. Markedsføre forsikringsordningene. Ungdomsutvalgene i distriktene: Aktivt delta i verving av nye medlemmer. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter. Markedsføre EL & IT Forbundet ovenfor lærlinger og unge medlemmer. Målsettinger for den politiske delen Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde Retten til arbeid er grunnleggende for ethvert menneskes selvrespekt og

15 Side15 identitet. Arbeidsledighet er en trussel mot demokratiet og skaper sosiale forskjeller. Vi trenger en sterk felles innsats for å skaffe arbeid til alle. Ungdom under 25 år skal ha rett til jobb eller utdanning. Alle skal ha rett til å jobbe heltid, dette er spesielt viktig for ungdom i etableringsfasen. Dagens informasjonssamfunn gir mange positive muligheter, men faren for å få et samfunn hvor man blir overvåket uten grunn og til ulempe er tilstede, vi vil derfor være på vakt mot tiltak som gjør at folks frihet begrenses unødig. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres: Det sentrale ungdomsutvalget: Jobbe for at det opprettes nok lærlingeplasser. Jobbe for "ungdomsgarantien". Motarbeide "svart arbeid". Motarbeide sosial dumping. Forsterke det fagligpolitiske samarbeid med DNA. Samarbeide med andre partier som støtter vår politikk. Sette fokus på kampen mot arbeidsledighet. Jobbe for at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold. Jobbe for at flere jenter velger våre bransjer. Jobbe for at fagbrev gir generell studiekompetanse. Jobbe for at grunnskole og videregående utdanning blir gratis. Kjempe mot datalagringsdirektivet og andre lignende tiltak. Være aktive i aktuelle politiske saker. Ungdomsutvalgene i distriktene: Motarbeide "svart arbeid". Motarbeide sosial dumping. Jobbe for at bedrifter tar inn lærlinger. Bidra til at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold. Være aktive i aktuelle lokale politiske saker. Barn og unges oppvekstvilkår Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Derfor må de sikres gode oppvekstvilkår slik at de kan utvikle sin egenart, sine evner og sin fantasi. Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Samtidig spiller

16 Side16 nærmiljøet og fellesskapsordningene en stor rolle i barn og unges liv. Spørsmål om foreldrenes arbeidstid, familiepolitikk for øvrig, boligpolitikk, skolepolitikk og nærmiljø, er derfor av stor betydning for oppvekstvilkårene. Barn i barnehager har på mange måter store fordeler fremfor de barn som ikke får et slikt tilbud. Barnehagene innebærer også at foreldrene kan føle tryggheten for barna når de selv er på jobb. Full barnehagedekning må derfor være et høyt prioritert mål. EL & IT forbundet ønsker at kvinner skal velge våre bransjer, vi vil derfor kjempe for gode ordninger som sikrer et godt familieliv også i forbindelse med svangerskap. Ordninger som gjør at fedre kan ta større del av ansvaret i hjemmet og kvinners rettigheter til å kombinere karierre/jobb i forbindelse med svangerskap må styrkes. Målsettinger for den faglige delen Unges arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven (AML) er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at vi arbeider for at loven ikke svekkes. Ved hjelp av arbeidsmiljøloven og internkontrollarbeidet har vi gode muligheter til å framstå som pådrivere i arbeidsmiljøet. EL & IT Forbundet må alltid være en pådriver slik at vi får et trygt, fullt forsvarlig arbeids-miljø både psykisk, fysisk og organisatorisk. De senere års levekårsundersøkelser, tyder på at ungdom er mer utsatt for belastninger/uheldige forhold enn de andre aldersgruppene i arbeidslivet. Dårlig arbeidsmiljø er ofte årsak til sykefravær og mistrivsel på arbeidsplassen. Mobbing og seksuell trakassering er kanskje de alvorligste av disse problemene. Dette må møtes med økt informasjon, skolering, bedre tilrettelegging av arbeidet og økt innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi ønsker å sette fokus på unges arbeidsmiljø, og tilrettelegging for ansettelse av jenter innen våre bransjer. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennonføres: Skolere ungdom om arbeidsmiljø. Informere om spesielle forhold ved unges arbeidsmiljø. Jobbe mot diskriminering og rasisme. Jobbe for at jenter skal trives i våre bransjer.

17 Side17 Lønns, tilsettings- og arbeidsvilkår Kampen for faglige rettigheter er en hovedoppgave for EL & IT Forbundet. Denne kampen er ikke vunnet en gang for alle, men må vinnes på ny og på ny. Trygghet for inntekt, gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakernes rett til å få fastsatt sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive tariffavtaler er en del av et utviklet demokrati, kjempet fram av fagbevegelsen. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være styrt av kjønn eller alder. Bruk av ufaglært arbeidskraft er en trussel mot fagene våre, og spesielt unge faglærte. Det må kjempes for en styrking av fagene, og satsing på etter/videreutdanning for å unngå at dagens ungdommer i fremtiden sitter igjen med en utdanning uten verdi. Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

18 Side18 Vedlegg 3 Uttalelser Krever mer i skolen Ungdommen i EL & IT mener at dagens unge må lære mer i samfunnsfag om hva det vil si å være organisert. I dagens lærebok er det lite som omhandler dette, vi mener det bør være mer når det er snakk om over 100 års historie. Det bør også tilrettelegges for at EL & IT Forbundet og LO kan komme seg lettere på skolebesøk og informere, slik at ungdommen er bedre forberedt på å møte arbeidslivet. Mange unge vet ikke hva de kan oppnå med å være organisert når de kommer ut i arbeidslivet. Som ung i dag, vet en ikke hva slags utfordringer en kan møte i arbeidslivet, eller hvilke rettigheter en har. El & IT Ungdommen mener at det må være mer fokus på fagbevegelsen i samfunnsfaget på VGS. Regjeringen må stoppe sin overdrevne bruk av tvungen lønnsnemnd! Nok en gang griper regjeringen inn i en streik, denne gangen på IT-bedriften Atea. Her streiket de for den grunnlegende retten til å få tariffavtale. Vi så det samme skje i fjor, med vekterstreiken og streiken ved de kommersielle sykehjemmene. Regjeringen må forstå at de ikke kan gripe inn i enhver streik, dette svekker bare tilliten til de rød-grønne. Norge ut av EØS Vi krever at Norge selv skal kunne bestemme hva slags arbeidsliv vi vil ha her til lands. Vi vil ikke ha en overstyring fra Brussel når det kommer til om det er EUregler eller Norges lover som skal være gjeldende. Handlingsrommet i EØSavtalen skulle gi oss en mulighet til å takke nei til direktiver dette har vist seg problematisk. Når ikke handlingsrommet fungerer slik som det var ment ser vi ingen grunn til å fortsatt ha et EØS medlemskap. Vi i El & It Ungdommen krever derfor en handelsavtale i stedet for EØS.

19 Side19

20 Side20 Husk vår hjemmeside

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER ORGANISERT ARBEIDER Debattheftet Innhold Forord... 24 Handlingsplan... 35 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 46 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 57 Yrkesstolthet og fagutdanning...

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT. Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt. Råd og veiledning

VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT. Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt. Råd og veiledning VELKOMMEN SOM UNGDOMSTILLITSVALGT Hvordan drive ungdomsarbeid lokalt Råd og veiledning Innholdsfortegnelse Velkommen som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet 4 Råd og tips 6 Lojalitet til Fagforbundet 6

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer