Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Skiferhuset på Eriksholmen i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 2/2011

3 Innhold Hovedartikler 4 SABORG - hva nå? 7 All legekunst er energimedisin 20 Homotoksikologisidene 24 VEKSfag kurs 25 Degenerativ revmatisme Raimo Heino 28 Foreningsnytt 37 Vi er ville etter bær Kjære Kollega! Fagseminaret mars var en suksess. Ingen askesky kom i veien, slik det var i fjor. 160 delegater satt benket til foredragsholderne gjennom hele helgen. Kunnskapen vi ble tildelt kunne til tider være svært intens, John Hetlelid men utrolig lærerik. Praksis undervisningen til Arvin Larsen var mektig. Vi fikk en ny forståelse av at sinn og kropp henger mer sammen enn mange lærde forteller oss. De terapeuter som var prøvekluter i plenum fikk seg en aha opplevelse som har git t dem gode resultater i et ter tid. Dr. Bjørn Johan Øverbye hadde lørdag foredrag om lavt stoffskifte. Her fikk vi et innblikk i hvordan stoffskifteproblematikken skolemedisinsk blir behandlet. Mange har lavt stoffskifte, men som regel begynner det med høyt stoffskifte. Måten høyt stoffskifte blir behandlet gir senere grunnlag for lavt stoffskifte, noe som fører til livslang behandling skolemedisinisk med tabletter. Svært skremmende at skolemedisinen svært sjelden klarer å gjøre noe med høyt stoffskifte uten at pasienten blir klistret til medisiner resten av livet. Vi fikk videre i helgen foredrag om ATP, energinivået, hvordan vi kan opprettholde og forbedre det. Videre om syre-base problematikken. Foredraget viste de nyeste bilder om hva som skjer med en oversyret kropp og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Betennelser og kreft liker en oversyret kropp. Sukker ol. samt fruktsukker lager forandring i bakterie, sopp og virus flora i kroppen. Det er noe å tenke over. Tankefeltpedagog Mats Uldal hadde foredrag om forholdet hjerte-hjerne. Han viste til at hjerte hadde flere nevrale koblinger til hjernen enn motsatt vei. Det elektromagnetiske feltet rundt hjerte er prosent sterkere enn enn hjernens elektromagnetiske felt. Noe å tenke over. Våre etiske hverdag bør vi alle tenke over. På VEKS kursene lærer vi markedsføring for alternative behandlere, som vil være annerledes enn markedsføring i forretningslivet. NLH er en svært framgangsrik organisasjon med 16 godkjente terapiformer. Mange terapeuter er nye og de ønsker og de trenger å profilere seg. Dette gjelder både terapeuter og skoler. Har noen suksess, vil andre gå deg nøye i sømmene. Det er forståelig. Det er derfor svært viktig at et hvert medlem går igjennom sin markedsføring og ser at den er i samsvar med gjeldende lovverk. NLH og lederen skriver dette fordi vi i NLH registre- 2/ Homøopraktikeren 3

4 rer at enkelte både nettsider og brosjyrer går noen ganger over streken i sin markedsføring. NLHs sekretær har registrert overtramp og påpekt uregelmessigheter blant våre medlemmer. Når det er sagt skal medlemmene i NLH ha ros, fordi de forandrer annonser og nettsider når de blir gjort oppmerksom på forholdet. Neste år, mars 2012 er NLH 20 år. Det skal feires. Du er allerede invitert. Ta med deg din ektefelle, samboer, gjerne en venn. 17. mars blir det stor festivitas (pent antrekk). Vi har allerede fått hovedtaleren Dr. Audun Myskja på plass, vi har fått dansebandet Jet Set og ikke minst komikeren lærer Gundersen og Bøgvald Kai. Dette blir stort. Her blir det festtaler, sang, dans, god mat og drikke helt til kl. 02:00 om natten. Gled dere. Bestill allerede i dag. NLH leier alle de store salene på hotellet. Vi venter ca. 300 deltakere. Artikkelen Saborg-hva nå? inneholder viktig informasjon. Du finner den på side 4. En viktig avgjørelse ble tatt på NLHs generalforsamling 26. mars Les også foreningsnytt på side 28. Ha en fortreffelig sommer og sensommer! John Hetlelid, Formann NLH - hva nå? Tildels store forandringer har skjedd i Saborg fra januar 2010 til april Vi spør derfor: Saborg - hva nå? Utarbeidet av John Hetlelid Saborg ble etablert 3. november 2003 på initiativ av helsemyndighetene. Som navnet Saborg indikerer skulle det være en sammenslutning av utøverorganisasjoner og et samarbeidsorgan mellom helsemyndighetene og bransjens utøverorganisasjoner. Samarbeid mellom utøverorganisasjonene, Saborg og helsemyndighetene har fungert bra i mange år. Bransjen har hatt mange felles mål som momsfritak, registerordning, nytt lovverk m.v. Dette er nå etablert og vi står liksom ved et veiskille. Allerede ved utarbeidelsen av Ot prp. 27 (side 103, ) påpekte Helse og omsorgs departementet HOD at det er innbyrdes uenighet når det gjelder hva slags regulering bransjen ønsker. Innenfor utdanningsfeltet er den innbyrdes uenigheten like stor. Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver frem en ønsket utvikling. Det mener NLH bransjen har gjort og kontinuerlig fortsetter med både innen fagutvikling, videreutdanning og organisasjonsutvikling. Myndighetene håpet videre på at å kunne kommunisere gjennom et felles organ ville være samlende og kunne bidra til å etablere en felles politikk på feltet. I flere år har det faktisk fungert bra. I den senere tid har det dukket opp krefter med særinteresser som ser ut til å lede Saborg bort fra den opprinnelige ide fra Referansegruppen som var grunnlaget for at Saborg ble dannet. Denne referansegruppe besto av 4 Homøopraktikeren - 2/2011

5 representanter for 11 organisasjoner som var et forum med toveis kommunikasjon hvor myndighetene og representantene utvekslet og videreformidlet aktuell informasjon. NLH har siden starten av 2010 i mailer, telefoner, brev, artikler og et åpent brev i Homøopraktikeren advart om en lite ønsket utvikling. NLH har vist med sin stemmegivning på representantskaps møter at tingenes tilstand ikke er i orden og at Saborg i stor grad beveger seg bort fra sitt opprinnelige mandat. NLH blir ikke hørt. Det som sannsynligvis splitter mest er arbeidet med fremtidige utdanningsstandarder. NLH har påpekt ulikhetene. Dilemmaet er at de organisasjoner som organiserer medlemmer med høy utdannelse vil ikke godta en for lav utdannelsesstandard, de med lavere utdannelse vil ikke akseptere en for høy utdannelsesstandard. Myndighetene vil at alle skal være med, bare organisasjonene setter fagkrav. Hadde Saborg AU kunnet lytte mer nøye og fanget opp signalene fra sine representanter og ikke bare markert sine særinteresser hadde man trolig unngått at store organisasjoner melder seg ut av sammenslutningen. Problematikken er nok ikke så enkel som beskrives her. Det er en rekke forhold som vil variere fra organisasjon til organisasjon. NLH har på Generalforsamlingen laget en oversikt over saker som er vanskelig for NLH og akseptere: Hvorfor vurdere medlemskap i Saborg? NLH er for: Overordnet klageorgan for bransjen (vil gjelde alle organisasjoner, også ikke medlemmer). (Saborg har fått beskjed om at de ikke får finansiert klageorgan av HOD. Ref. møte med Saborg 3. september 2010). NLH er mot: At arbeidet for utdanningsstandarder er på et nivå som splitter bransjen. (Saborg ønsker å innføre RAB systemet, lik den danske registerordning på 660 timer, Tankefeltterapeuter og flere andre terapiformer som er godkjent av Helsedirektoratet når ikke opp til disse fagkrav. NLH har advart Saborg og sier at disse krav er premature og kan virke splittende). NLH er mot: Snikinnføring av tittelbeskyttelse, handlingsplan Myndighetene er i mot. (NLH har i Homøopraktikeren nr advart mot å innføre tittelbeskyttelse. Den er forbeholdt autorisert helsepersonell. Alternative behandlere har fått tittelen REG. foran sin terapeutbenevnelse). NLH er mot: Konsensus innskrenker NLHs innflytelse. (Eks. sak om tittelbeskyttelse 4 mot 7 for. De 4 som stemte mot representerte 51,6 % av medlemsmassen. Dette viser at de små org. kan velte flertallet. Saborg vil ikke innføre flertallsvedtak, men i praksis er det allikevel slik. Får en ikke konsensus, stemmer de etter simpelt flertall. Helt uholdbart. NLH har tatt dette opp 4 ganger uten å bli hørt). NLH er mot: Ønske om å legge utdanningskrav til registerordning på 660 timer. Myndighetene er i mot. (Etter danske RAB modell som er på 660 timer. Dette ble avvist på møte med HOD 3. september Allikevel vedtok Saborg 11. februar 2011 og fortsette å arbeide for dette krav mot myndighetenes ønske. NLH stemte i mot). NLH er mot: Legge VEKS fag krav til registerordning. Myndighetene er i mot. (Dette ble avvist på møte med HOD 3. september Allikevel vedtok Saborg 11. februar 2011 og 2/ Homøopraktikeren 5

6 fortsette å arbeide for dette krav mot myndighetenes ønske. NLH stemte i mot). NLH er mot: At VEKS fagkrav kun gjelder fremtidige skoler, ikke de praktiserende terapeuter. NLH har innført VEKS fagkrav til praktiserende terapeuter. Myndighetene er for det. (NLH er foreløpig den eneste organisasjonen som kvalitetssikrer alle sine medlemmer med VEKS fag. Saborg og de andre organisasjonene organiserer kun skoler og fremtidige elever med VEKS fag. Det betyr at praktiserende terapeuter ikke har VEKS fag utenom de som er organisert i NLH). NLH er mot: At rollen som kontaktorgan mellom myndighetene og Saborg tones ned til fordel for å lage utdanningsstandarder som i lang tid fremover vil være premature for bransjen. Saborg tar ikke nok hensyn til ulikhetene i bransjen som myndighetene har påpekt. HOD mente om opprettelsen av kontaktforum som senere ble til Saborg. Hentet fra OT prp. 27, side 103. HOD skriver: Erfaringene med referansegruppen har så langt vist at gjennom kontaktforumet (senere Saborg) får myndighetene en toveis kanal for dialog med utøverorganisasjonene. I tiden fremover kan det være aktuelt på områder hvor det for eksempel er BEHOV for standardisering av faglig innhold i de enkelte terapiformer og utdanninger. (Her mener NLH at Saborg går alt for fort frem. Saborg skal først og fremst være et kontaktorgan ikke et utdannelsesorgan). Ved at helsemyndighetene kommuniserer med mesteparten av miljøet innen alternativ behandling gjennom et felles organ, kan det virke samlende og bidra til å etablere en felles politikk på feltet. Det er innbyrdes uenighet mellom utøverorganisasjonene når det gjelder hva slags regulering de ønsker. Innenfor utdanningsfeltet er den innbyrdes uenigheten like stor. Et felles organ kan være en farbar vei for økt intern enighet og mer felles fag og politikkutvik- Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1 50,- Medlemskap u/forsikring kr. 1 75,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 6 Homøopraktikeren - 2/2011

7 ling blant utøverorganisasjonene innen alternativ behandling. Et sekretariat vil kunne være et redskap for utøverorganisasjonene. Det kan også ha oppgaver i tilknytning til kontakten mellom helsemyndighetene og utøverorganisasjonene. Spørsmålene kan nå bli: Strekker Saborg seg lenger enn intensjonen var med kontaktforum? Er bransjen blitt enig om regulering? Er den innbyrdes uenighet blitt mindre med Saborg? Har Saborg bidratt til økt intern enighet og mer felles politikk utvikling? Vi kan svare ja på det første spørsmål og nei på de andre. Hva er så problemet? At 28 organisasjoner er i utøverregisteret og kun 17 i Saborg. Da får vi ingen enighet, i beste fall kun med oss selv. Kan et sekretariat være et redskap for utøverorganisasjonene? NLH mener absolutt det. NLH mener det kan forene alle organisasjonene under registerordningen. Dette sekretariat kan fungere som det kontaktledd bransjen trenger. Det kan lages billig og saker som kommer opp kan sendes til høring i de enkelte organisasjoner. Vi kan bruke Saborgs sekretær, men ikke mer enn i en 30-40% stilling. Da vil prisen for Saborg være på et nivå alle organisasjoner kan leve med. Forslaget blir sikkert oppfattet som prematurt, men NLH tror ikke dagens modell kommer til å overleve lenge uten statlig tilskudd. Med et slikt forslag har vi mer enn 28 organisasjoner å dele potten med. Styret i NLH Sola, den 26.mars 2011 Generalforsamlingen ga 26. mars 2011 klar beskjed om at NLH ville opphøre det videre samarbeid med Saborg. Men det ble også understreket at NLH er for felles samarbeid noe NLH klart har understreket i strategi dokumentet Hvor går veien. NLH er også for utdanningsstandarder innen for en ramme som er rimelig, tar hensyn til pasient sikkerhet og at utdannelses standarder settes på et nivå som ikke utdanner terapeuter til arbeidsløshet. Er NLH den eneste organisasjonen som ser problemene i Saborg? Helhetsterapiforbundet (Htf) har i mail tatt opp organisatoriske spørsmål: Til de som er interessert i Saborgs fremtid Htf har vært med i Sammenslutning av alternative organisasjoner (Saborg) fra dennes opprinnelse. Vi ønsker at Saborg skal være en fruktbar sammenslutning for hele bransjen, noe vi føler den til nå har vært. Vi har den siste tiden fått noen bekymringer angående Saborgs mandat, og hva som blir veien videre. Vi forsøker å skissere dette under, og kommer også med forslag til løsning som anmodes å ta med videre til fellesmøte i Saborg. Kommunikasjon For det første etterlyser vi at informasjon og kommunikasjon om viktige hendelser, som angår alle medlemsorganisasjonene, blir sendt videre til alle organisasjoner i Saborg. Det er tilfeldig at vi i Htf har fått greie på at NLH nå har meldt seg ut. Det ble heller ikke meldt fra om at NHL hadde meldt seg ut før på representantskapsmøte. Alle medlemsorganisasjoner har krav på å vite hva som foregår for å kunne ta stilling til hva de skal mene og tro om situasjoner som oppstår og om fremtiden. Vi kommer av den grunn til å sende kopi av denne e-posten til NHL og NLH fordi de er omtalt i brevet og anmoder også AU i Saborg til å videresende våre kommentarer til alle medlemsorganisasjonene, og etter dette også all korrespondanse som angår alle. Vi, og andre med oss, har også registrert at det ikke alltid gis tilbakemeldinger på e-post sendt til AU i Saborg, noe som oppleves respektløst og ikke til å akseptere. AU i Saborgs mandat er å være et arbeidsutvalg for organisasjonene, 2/ Homøopraktikeren 7

8 og AU skal ta alle henvendelser på alvor og gi tilbakemelding om at henvendelser er mottatt og at de skal behandles. Seriøsitet Htf synes det er illevarslende uprofesjonelt å overprøve en organisasjons begrunnelse for å melde seg ut, slik det ble gjort i e-post av av leder av arbeidsutvalget. Det for AU å sende en e-post til Helsedirektoratet bak ryggen på en medlemsorganisasjon er en type kommunikasjon som vi håper vi slipper å forholde oss til i fremtiden. Denne type handling forteller også at AU beveger seg vekk fra det som opprinnelig var AUs mandat. Saborgs rolle Htf anmoder om at AU i Saborg innkaller til et felles møte hvor vi tar på alvor at det i løpet av de siste måneder har meldt seg ut 2 store organisasjoner. Det at først NHL med sine 600 medlemmer og nå NLH med sine 752 medlemmer melder seg ut, må taes på alvor. I tillegg har vi det faktum at det for flere og flere organisasjoner ikke ser ut til å ha noe å bety om de står i Saborg eller ikke. Bør vi ikke stille oss spørsmålet hvorfor, og hvordan Saborg skal kunne være den samlende sammenslutningen den er ment å være når over halvparten av alle alternative organisasjoner Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S står utenfor? For ikke å snakke om alle de terapeutene dette utgjør. Bør ikke AU foreta en grundig undersøkelse om hvorfor generalforsamlingene i disse to organisasjonene tar det valget at de melder seg ut? Et videre samarbeid med Helsemyndighetene om disse spørsmålene antas å være riktig vei å gå. Handlingsplan I denne prosessen med å finne de viktige sakene og det riktige perspektivet til Saborg vil det være en naturlig prosess å se på handlingsplanen på nytt. Det kan være punkter der som er direkte uaktuelt å arbeide med for AU i forhold til det mandat Saborg i Ot.prp. nr 27 er gitt. Htf synes det nå er uklart hva som er Saborgs mandat. Et nærere samarbeid med Helsemyndighetene om disse spørsmålene er vel også ganske klart viktig, så ikke AU arbeider med, og bruker masse tid på, noe som myndighetene allikevel ikke kommer til å anerkjenne. Vi vil også gjøre oppmerksom på at vi i Htf nå stadig oftere stiller oss spørsmålet: hva får vi igjen for å være medlem i Saborg? Vårt årsmøte er 7. april, og vi regner med at spørsmålet vil bli diskutert der. Med vennlig hilsen Helhetsterapiforbundet Styret Saborg - hva nå? Vil AU i Saborg ta signalene på alvor å gjøre noe med dem? Vil de ta initiativ til et felles møte å diskutere handlingsplanen på nytt? Klarer de å se seg selv i speilet og si at vi må legge om kursen? Vel det hadde kanskje vært svært interessant for da kunne kanskje Saborg blitt ett samarbeidsorgan for hele bransjen og ikke en organisasjon i organisasjonene. Kun fremtiden vil vise hva som skjer. 8 Homøopraktikeren - 2/2011

9 Lei av å telle sauer? Sov godt - helt naturlig! De som lider av søvnproblemer, trenger ikke å bli påminnet om effekten av for lite søvn: Den intense frustrasjon og irritasjon som daglig påvirker jobbprestasjoner og det sosiale liv. Psykiateren, Dr. Craig Hudson, fra Toronto i Canada hadde så mange pasienter som klagde over søvnproblemer at han bestemte seg for å lage et naturlig søvnprodukt. Etter syv år med forskning og utvikling - var Zenbev ferdigutviklet! Når man ser på sammensetningen på produktet, ser det ganske enkelt ut. Men det er mye kompleks biokjemi som ligger bak Zenbev, forklarer Dr. Hudson. Zenbev er en pulvermix som kombinerer matingredienser i en sammensetning som hovedsakelig består av gresskarkjernemel. Ønsket om å unngå å ta medisiner appellerte til Sharon Andrews: Zenbev inneholder kun naturlige ingredienser, som gir et fantastisk resultat i form av at jeg nå sover mye tyngre og bedre. Marianne Rallon er også overbevist: Jeg prøvde Zenbev fordi det er et naturlig produkt. For en fantastisk overraskelse det var! For første gang på mange år, sov jeg som en baby og jeg var totalt utvilt om morgenen. Helt naturlig - ja! Men tro ikke at du ved å spise gresskarkjernefrø vil få samme resultat, advarer Dr. Hudson. Gresskarkjernebasen tilfører en aminosyre som vi trenger å få tilført gjennom mat, men det er i kombinasjon med andre matingredienser at kroppen produserer sitt eget søvn-fremmende kjemikal, naturlig melatonin. For de som ikke ønsker å drikke noe før sengetid, kan vi anbefale en deilig sjokoladebit, som kalles RestBites - din perfekte snack før sengetid! Doktors anbefaling? Gi kroppen din ingrediensene den trenger for å sove helt naturlig! 2/ Homøopraktikeren 9

10 Bildemontasje fra NLHs fagkurs og årsmøte mars 2011 En engasjert forsamling lytter til foredrag av Heilpraktiker Arvin Larsen Dr. Bjørn J. Øverbye foreleser om de verdiløse og unyttige blodprøvene og hvordan forstå laboratorieverdier Heilpraktiker Arvin Larsen demonstrerer Psykoneuro endokrinologi i praksis Utstiller Øystein Rud fra Natur & Helse viser ivrig frem sine produker EU-Biotek demonstrerer sin energimatte. 10 Homøopraktikeren - 2/2011

11 Foredragsholder Lars Ranes fra Soma AS viser produkter som øker kroppens energi. Naturalia AS viser terapeuter om forsknings resultater på forskjellige kremer. Et knippe av utstillere viser frem sine produkter Egil Jahr-Andresen fra ph for livet lodder ut en vannrense maskin. Sune Gustavsen trekker loddet. Egil og Sune gratulerer Inger Kristin Prytz Herbert, en stolt vinner av vannrense maskinen. 2/ Homøopraktikeren 11

12 ALL LEGEKUNST ER ENERGIMEDISIN Bjørn Johan Øverbye Alt liv dreier seg om å fange elektrisk energi og om cellers energimotorer. Energimedisinens 7 prinsipper av Lege Bjørn Johan Øverbye Ph.D Alle sykdommer er energisykdommer! Hva er likheten mellom det å lide av hodepine, høyt blodtrykk, fedme, fryse på bena, holde på vann, ha menstruasjonssmerter, ikke få barn, være deprimert, ha høyt kolesterol, dø av hjerteinfarkt, eldes og noen hundre andre lidelser? Vel, i følge fastlege og universitetet og legemiddelfabrikantene er det overhode ingen forbindelse mellom disse sykdommene. Jeg kan godt legge til: heller ikke din lokale naturlege vil se noen forbindelse her; med unntak av kanskje en eller to typer naturleger; men mer om de få senere. OK, så hva er fellesnevneren? Alle de nevnte sykdommene skyldes mangel på energi i cellene dine. Dersom du har en av disse helseproblemene lager du kort og godt for lite energi til å holde hjulene i gang! Bare en påstand, sier mange. Nei, svarer jeg; noen av verdens fremste forskere har sagt dette i snart 100 år. Her er noen få av dem: 1. Professor Otto Warburg fikk Nobelprisen i medisin i 1976 for å ha oppdaget i 1926 at kreft er en sykdom som fremkalles av mangel på energi i celler. 2. Dr. Paul Gerhard Seeger utførte mellom over forsøk på dyr som bekreftet at når kreftsyke dyr fikk økt energiproduksjonen i cellene, forsvant kreften av seg selv! Husk å bli Reg. og Momsfri Ring Linn tlf: beviste oppfinner og forsker Royal Reife at enhver kreftform kan helbredes ved å tilføre elektrisk energi til kreftceller. Reife ble hyllet som en av de fremste forskere i sin tid og mange mente han burde hatt mer enn en Nobelpris. 4. Professor Broda Barnes i Chicago behandlet 1560 pasienter med lavt stoffskifte slik at de fikk riktig energiproduksjon. Dette førte til at forekomsten av hjerteinfarkt sank med 5000% i forhold til forekomsten av hjerteinfarkt i den vanlige befolkningen! 5. Det har vært kjent i 60 år at høyt kolesterol skyldes for liten energiproduksjon i cellene og ikke at vi spiser for mye fett. 6. Det finnes 1000 sentre for energimedisin i Russland der man behandler 50 ulike sykdommer med mikrobølgeterapi. 3 millioner syke behandles hvert år med til dels utrolige resultater! 7. Dr. Philos. James Oschsmann, assistent til Nobelprisvinner Szent-Györgyi, uttalte: all medisin er i grunnen energimedisin. Jeg kunne ha gjort listen mye lenger; dette er bare noen få smakebiter på det som kommer senere. En liten forvarsel på det som skal komme, nemlig å lede deg som leser til å godta den nye tidens medisin: energimedisin. Når du forstår poengene vil du som jeg bli forbauset og tenke med deg selv: dette skulle jeg ha visst før, så hadde jeg unngått å gå syk. Eller du vil tenke: Hvorfor i alle dager kan ikke 12 Homøopraktikeren - 2/2011

13 min lege noe om dette? Hvorfor skal jeg leve på streng fettfattig diett, trene hardt, spise fettsenkende legemidler for å forebygge hjertesykdommer; når en enkelt korrigering av energiproduksjonen i kroppen kunne ha gjort jobben mange ganger bedre og latt meg leve et ellers normalt liv? Før vi glemmer det, hvilke naturleger har samme synspunkt som de kjente forskere vi har nevnt? Vel, kinesisk medisin har i 4000 år bygget på erkjennelse av at all sykdom beror på en forstyrrelse av energien i kroppen. Indisk medisin er av samme erfaring. I Vesten deles synspunktet av homøopater som i 200 år har talt varmt for at all energi kan forstås som forstyrret energi og at man kan helbrede ved å bringe energien i kroppen i orden. Så må vi ikke glemme healere som beviselig kan kurere mange lidelser bare ved å bruke energien fra hendene sine. Liv handler om energi. Hvordan er så disse fantastiske helbredelser, mulig? Simpelthen fordi alt liv i naturen bygger på ett altomfattende prinsipp: energi. Og energien i naturen er elektrisk og knyttet til vandringen til den minste elektriske ladning som finnes: elektronet. Livsytringer som vekst, eksistens, forsvar av egenart, formering og utvikling dreier seg om å skaffe tilveie nok elektroner til å holde maskineriet i gang. Dette dreier om alle former for liv, fra planter til dyr, like fra de minste encelledyra til de største dyr som elefanter og hvaler og selvsagt mennesker, intet unntak. Men hvordan skaffe seg elektrisk energi? Plantene har sin egen metode. Ved hjelp av spesielle fargestoffer som kalles kloroplast fanger plantene opp elektrisk energi fra sollyset som så aktiverer elektronene i plantene. De ener- Dyrene Sola Fotoner= Lysenergi CO2 Planter O2 Elektrisk oppladet naturstoffer 2/ Homøopraktikeren 13

14 giske elektronene lagres så i egne mineralforbindelser der de kan oppbevares til det er behov for dem for å drive plantecellenes motorer. Det plantene trenger i tillegg til sollyset er vann og mineraler fra jorda og CO2 fra luft, resten lager plantene selv. I dyreriket fanges energirike elektroner fra planteføde. De energirike elektronene som er lagret i sukkerstoffer, oljer og proteiner i plantene kan frigjøres i dyrecellenes kjemiske fabrikker. Og disse fabrikkene sender så elektronene til egne brenselskammere der de forenes med oksygen (O2) og sluttproduktet blir at energien i de aktive elektronene lagres på et kredittkort som kalles ATP. ATP kan så sendes dit cellene trenger elektrisk energi og avgis til de ulike prosessene som driver cellens liv. Men ikke alle celler i dyreriket trenger oksygen (O2). De mest primitive encelledyra, som er kjent som gjærceller, kan omsette plantesukker til energi under avspaltning av melkesyre og CO2. Gjæring av sukker er dessverre ikke spesielt energigivende; derfor får aldri gjærceller energi nok til å nå høyere utviklingsstadier; for den så mye omtalte evolusjonen som Darwin ble berømt for å ha propagandert for, er egentlig kun tale om mekanismer for å fange nok energi til å utvikle sin art. Uten energi, ingen utvikling, uten utvikling, ingen evolusjon. Uten CO2 evolusjon, ingen skapelsesprosess. Naturens Gud er energi og ganske nær ham er himmelen; nærmere bestemt i solen som er all energis opphav. 14 Elektro Kjemisk Energi Men hvordan kunne så dyreceller utvikles å bli til noe mer? Svaret er at en eller annen gang i utviklingens historie, lærte noen enkle encelledyr vi kaller bakterier å utvinne energi fra enklere drivstoff enn sukker og gjennom tilførsel av oksygen fikk man ut 14 ganger mer energi pr. molekyl drivstoff enn en gjærcelle. Så hva er vel mer smart enn å ta en gjærcelle som nedbryter sukker til enklere drivstoff og forene denne med et stort antall bakterier som benytter avfallet fra gjæring som bensin i sin forbrenningsmotor. Dette gav opphav en gang i tidenes morgen til supercellen vi kaller den eukaryote celle. Gjennom økt energiproduksjon kunne disse H2O Glukose Acetyl CoA Mitochondrium Fett Protein O2 Mineral Vitamin Syrer Mitochondriene er cellenes mikroskopiske motorer Homøopraktikeren - 2/2011

15 cellene koste på seg noe unikt i naturen; sin egen hjerne (derav navnet) og denne hjernen inneholder all informasjon cellen trenger for fremtidig eksistens. Hjernemassen så å si, er DNA molekylene, og jo mer energi, jo større hjerne og jo større hjerne, jo mer kan cellene utrette inntil de fikk så stor hjerne at de kunne slå seg sammen å danne høyerestående vesener; havdyr, landdyr og luftens dyr. Presis hvordan dette skjedde, vet ingen; alt vi vet er at en gang i tidens morgen har det skjedd, og underet er der like foran våre øyne hver dag. Alt levende er en manifestasjon av energi fra Solas enorme energikilde bestående av gravitasjonsenergi, lys, magnetsime og et regn av ulike energirike partikler vi bare så vidt har begynt å forstå betydningen av. Denne energi sammen med vannet i havene og mineralene fra grunnfjellet og en passende temperatur og enorme elektriske utladninger i jordas atmosfære har vært Skaperen av alt det vi kjenner som liv. Dersom du bare husker en brøkdel av dette siden i livet er det nok at du husker dette ene: Alt liv, også ditt liv, handler om å legge forholdene til rette for å lage nok elektrisk energi til å holde hjulene i gang. Otto Warburg og Paul G. Seiger: Kreft som energisykdom. For å forstå betydningen av det du nettopp har lest er det viktig å ta for seg to konkrete historier som gir litt mer kjøtt på beinet. I motsetning til mange forfatteres hang til å nevne nyere forskning, mener jeg som praktiserende lege at Dr. Otto Warburg det er mer viktig å se på de legene som i fortid gjorde de store gjennombruddene, fordi de ofte tenkte enkelt og oppnådde til dels revolusjonerende resultater, selv sett med dagens øyne. Senere forskere har ikke vært mindre geniale, men mengden av forskning er nå så stor, at selv de beste leger begynner å tvile på hva som kan være riktig. Det første historiske eksemplet som vil få deg til å se rekkevidden av energitankegangen, er pionerarbeidet til lege og biokjemiker Paul G. Seeger som mange selv i dag mener løste kreftgåten en gang for alle. Historien startet i Berlin-Dahlem i Tyskland i 1923 med forsker og kirurg Otto Warburg som den gang var bare 33 år gammel. Han studerte fellestrekkene ved enhver form for kreftceller og fant at uansett hva slags type kreft det dreide seg om, hadde kreftceller en ting felles, de oppførte seg som umodne og ustabile celler fra fosterlivet. De var simpelthen ikke voksne verken i adferd eller kjemi. Og kjemisk sett hadde de faktisk samme energiproduksjon som fosterceller; de bygde mesteparten av energiproduksjonen på den meget primitive og ineffektive gjæringsmetoden, ved å omsette glukose til melkesyre og bare lage en brøkdel av den elektriske energi som friske celler hadde. Warburg var overbevist om at dette var kreftens egentlige årsak; cellegjæring og videre var han overbevist om at prosessen var ugjendrivelig. En gang gjærcelle, alltid gjærcelle. Løsning på kreftgåten mente han var slik. det finnes ingen kreftceller som ikke gjærer, så det må være en mulighet å finne noe som kan hindre gjæringen å finne sted. Warburg hadde med denne oppdagelsen funnet noe som viste seg å være en gullgruve: han hadde bevist at kreft er en energisviktsykdom. Men fordi han trodde at naturen ikke kunne helbrede seg selv, anså han det for usannsynlig at gjæringen ville stanse med mindre cellene ble drept med gift, kniv eller stråling. Dette var ikke i pakt med energitankegangen, men et uttrykk for legers mistro til naturen og i pakt med hva majoriteten av leger trodde og fortsatt tror. Men omtrent samtidig med at Warburg oppdaget energiprinsippet i kreft; beviste en an- 2/ Homøopraktikeren 15

16 nen gruppe unge tyske forskere at Warburg bare hadde halvveis rett. Forskeren Jung, Opitz og Vorländer klarte å stanse gjæringen i kreftceller med snille midler som ikke drepte dem. Kreftcellene døde ikke; i stedet ble de forvandlet til snille, friske celler. Samtidens leger forstod ikke omfanget av de tre forskernes oppdagelser, men noen få år senere kom en femte forsker inn i billedet; Paul G. Seeger som hadde doktorgrad i kjemi og medisin. Han innså omfanget av energiprinsippet og forstod intuitivt og ut fra andres forskning på cellers energiproduksjon, at gjæringen måtte skyldes at den energirike produksjonen ved tilførsel av Oksygen, senere kjent som Oksygenering eller celleånding, var stanset opp. Derved hadde cellene blitt tvunget til å henfalle til den eldre metoden for energiproduksjon; å gjære. Fra 1937 og utover utførte Seeger flere titalls tusen forsk på dyr. Først som forsker ved Robert Koch Instituttet i Berlin og fra 1956 som kreftforsker ved Hubert Universitetet i Berlin. Ved å tilføre kjemikalier som bremser celleåndingen i mitokondriene kunne han studere hvordan energiproduksjonen falt først til 1/2, så til 1/3 og deretter trinnvis ned til 1/20 av det normale. Underveis begynte cellene å ty til stadig mer gjæring, energiproduksjonen falt og kreften kom raskt til syne. Deretter tilsatte han kjemiske stoffer som nøytraliserte de stoffene som hadde skadet mitokondriene og derved kvaltes celleåndingen, og kreftcellene ble til normale celler. I andre forsøk brukte han kreftvev fra syke. Alt vevet oppførte seg som Warburg hadde sagt; det gjæret. Ved å tilføre kjemiske stoffer som tilhelet skadene i mitokondriene ble kreftsvulsten gradvis tilbakedannet til friske celler. I 1959 konkluderte Seeger etter 20 år som kreftforsker: kreftcellers formering og evne til å skade de syke avhenger av i hvor stor grad de har mistet sin evne til celleånding. 16 Men hvorfor ble ikke Seeger husket og hyllet og hans metoder brukt av leger over hele verden? Når du leser dette vil du innse hvorfor: Seeger utgav mange rapporter som uten tvil ville ha gitt enhver forsker Nobelprisen i Medisin. Men han hadde to farlige meninger: han hevdet hele sitt liv at kroppen selvhelbreder og at det derfor er galt å føre krig mot naturen med cellegift, stråling og unødvendige operasjoner. Dernest oppdaget han det som sjokkerte og irriterte de rettroende : at de beste stoffene som stanser skadene i celleåndingen og gjenoppbygger naturlig energiproduksjon ikke lages av legemiddelindustrien, men av naturen. Slike stoffer kan være vitaminer, spesielt vitamin C og safter fra rotfrukter, spesielt rødbete. I 1966 fikk professor Otto Warburg Nobelprisen i Medisin, men Seeger ble fortiet. I følge professor Gerhard Wolz, biokjemiker og kreftforsker, var problemet dette: Seeger lå minst 80 år forut for sin tid!. Ett av mange bevis på leger som prøver å forstå og å samarbeide med naturen, altfor raskt erkjenner at de derved ikke samarbeider med legemiddelindustrien som ser naturen som en fiende og energimedisinen som noe uønsket. Hvordan skal vi ellers tolke deres adferd?? George Lakhovsky: en russisk ingeniør i Paris. Samtidig med at de tyske biologer, kjemikere og leger knekket den kjemiske siden av energikoden og løste kreftgåten, drev en russisk immigrant Georg Lakhovsky med presis samme type forskning i Paris; men uten å være kjemiker eller lege. Hans spesialområde var elektrisitet og magnetisme, og han var blitt inspirert til å stille spørsmålet: Hva er liv?, etter å ha lest verkene til den franske professor Arsene D`Arsoval som 30 år tidligere hadde helbredet sykdom med høyfrekvens strøm. Var det ikke naturlig? spurte Lakhovsky, at dersom selv de mest alvorlige sykdommer lot seg behandle med elektrisitet, at det vi kaller liv er Homøopraktikeren - 2/2011

17 en form for elektrisk energi og at alle levende celler egentlig fungerer som radiomottaker for elektrisk strøm? Russisk ingeniør: George Lakhovsky Lakovsky var sikkert ikke den eneste som hadde tenkt slik; Nobelprisvinner i fysikk, serbiskfødt Nicolai Tesla hadde allerede i 1895 levert inn patent på et apparat som skulle helbrede med vibrerende elektrisk strøm, en av 1000 patenter han fikk godkjent i sitt nye hjemland USA. Det originale med Lakhovsky slik jeg ser det, er at han fullt og helt viet seg til å forsøke å forstå livsenergien som et elektrisk fenomen. Der leger og biologer beskrev cellens oppbygning som et mer eller mindre tilfeldig byggverk av kjemiske substanser, gjenkjente Lakhovsky cellens form og byggesteiners utforming som komponenter i en miniatyr radiosender og mottaker. I cellen fant han i miniatyr komponenter fra datidens elektriske apparater: batteri, radiorør, spoler, kondensatorer og antenner. De fleste lesere vil sikkert ikke vite hva disse ordene betyr og det er ikke så viktig. I fotnoten på slutten av artikkelen finner du en kort forklaring. Her mener jeg det er nok bare å tenke over følgende: Så utrolig at en liten levende celle, hvor hen den befinner seg; egentlig er laget for å være en selvdreven radiosender og mottaker. Det må da bety at alt liv er designet etter energiprinsippet? Hva kan man bruke denne fantastiske oppdagelse til? Lakovskys svar var: Vi kan lage et apparat som snakker med cellene. Vi finner ut hvilken radiobølgefrekvenser enkelte celler mottar på. Deretter lager vi en radiosender som utsender de rette frekvensene. Cellen tar opp signalene. Prinsippet er kjent fra radioteknikken og kalles resonans, samklang. Vi har da en biologisk resonansmaksin. Resultatet av samtaler med celler ser vi ut fra hva som skjer med syke planter, dyr og menneskers helse. Alt man nå trenger er teknisk kunnskap, nok penger og noen leger som vil la deg slippe til på pasienter. Lakovsky hadde tilgang til alt dette. I 1923 overtalte han legene Glosset, Gutman og Margou ved Kreftavdelingen på Salpetrie Sykehus i Paris til å lytte til hans ideer. De skaffet til veie frivillige pasienter i form av Pelargoniumplanter som ble infisert med kreftvirus. Etter noen uker fikk plantene store svulster. Deretter ble de utsatt for radiobølge behandling og etter få uker falt svulstene av og noen måneder senere var plantene ikke bare friske, men friskere enn andre planter. Forsøkene ble omtalt i artikler og senere i to bøker: Livets Opprinnelse kom ut i 1926 og Forståelsen av Kreftens Årsaker i Begge bøker ble en suksess. Mange var villige til å lese, lære og lytte. Også leger ble entusiastiske da de forstod at livsenerergien som inntil da var ansett som et mysterium, viste seg å være vibrerende elektrisk energi. Etter dette fikk Lakovsky også lov å prøve sine apparater på mennesker med kreft. Lakovsky, Glosset, Gutman og Margou som var med på de første forsøkene skrev i en rapport til Biologisk Forening i Paris: kreftgåten ligger i den vibrerende elektriske energien, noe jeg, Lakovsky, hadde forutsett før vi startet våre forsøk. Dette gjorde oss i stand til å gjennomføre våre helbredelser av kreft. Med andre 2/ Homøopraktikeren 17

18 ord, det dreide seg ikke om lindring av kreft, slik dagens medisin snakker om. Det dreide seg om helbredelser. Denne opplysning alene burde gjøre denne boken så verdifull at den kan endre ditt liv. Forskerne skriver videre i sin rapport at kreft og aldring har det til felles at cellene ikke klarer å opprettholde sitt naturlige, høye svingetallet som er selve forutsetningen for liv og selvhelbredelse. Løsningen ligger i å tilføre de rette frekvenser, så vil man kunne gjenopplive cellene og kreften forsvinner. Var det ikke presis det samme som Paul G. Seeger oppdaget i Tyskland noen få år senere? Har celler nok elektrisk energi, vil selv kreftceller få tilbake sin sunnhet. Forskjellen mellom de to metodene var at mens Dr. Seeger brukte kjemiske stoffer for å gjenopplive selvhelbredelsen, tilførte Lakovsky elektrisk energi nok til å regenerere cellemotoren. Nyhetene om disse oppdagelsene ble vel mottatt over hele Europa og mange ønsket å kjøpe Lakovskys energimaskin for å gjenta helbredelser av ikke bare kreft, men også leddgikt, hjertesykdommer, nervesmerter og andre lidelser som maskinene viste seg å kurere; enkelt og elegant. I 1931 kronet Lakovsky sitt livsverk ved konstruksjonen av et meget avansert instrument for cellekommunikasjon som han døpte Multippel Bølge Vibratoren eller MWO som er den engelske forkortelse. Den lagde flere millioner radiobølger. De avanserte elektroniske kretsene i maskinen frembrakte et veritabelt orkester av elektriske vibrasjoner like fra noen få tusen vibrasjoner i sekundet til mange millioner. Elektrisiteten ble så sendt til en antenne bestående av 13 metallringer der signalene ble til radiobølger. Lakovsky ville ikke avsløre hemmeligheten bak antennens form, som han hevdet var sentral i maskinenes helbredende effekter. Først mange år etter hans tragiske død i 1942, fikk den 18 nederlandske oppfinner Hessel Hoornveld i 1993 audiens hos Lakhovksys sønn Serge i Paris. Serge var selv vitenskapsmann, men han levde da tilbaketrukket, tydelig skremt av farens skjebne, som vi snart skal komme til. Serge fortalte da at faren hadde oppdaget at menneskekroppens energier fordeles i frekvenser slik som tonene på et instrument. Hver av de 13 ringformede antennene var laget slik at de skulle utsende radiobølger fordelt på 13 toner, hver i sin del av energispektret. Dette kan sammenliknes med de 13 hvite og sorte tangenter på et piano som til sammen danner en musikalsk skala fra lav C til høy C med fem halvtoner imellom. Grunnen til denne spesielle konstruksjonen var i følge Serge at hans fars forskning hadde vist at menneskekroppen oppfører seg som et slags musikalsk instrument. Den tar opp energier i tonale trinn og avgir likeledes energi i samme tonale system. Ved krigens utbrudd i 1939 måtte Lakovsky flykte til USA. Der håpet han å finne mektige allierte: Nobelprisvinneren Nicolai Tesla hadde lenge kjent til hans arbeider. Oppfinner og kreftforsker Roy Reife hadde kopiert den delen av Lakovskys oppfinnelser som han forstod, og kurerte kreft ved klinikken i La Hoya i California. Resultatene var så sensasjonelle at mange mente at kreft kunne utryddes en gang for alle med radiobølgeterapi. I USA møtte Lakovsky således sympati fra de som kjente ham og deres venner. Han traff også smarte forretningsfolk som ville kommersialisere ham som geni, med hans teorier og oppfinnelser. MWO apparatet ble således en tid brukt av ulike interesserte. Det var hudleger som oppdaget at MWO-maskinen forynget hud og det var leger og sykehus som fant at den lindret, men den positive utviklingen tok brått slutt da Lakovsky i 1942, døde under meget mystiske omstendigheter i en bilulykke. Det ble sagt at det dreide seg om et mord iscenesatt av mektige fiender blant Homøopraktikeren - 2/2011

19 vanlige legestanden som følte sine interesser truet. Familien tok ryktene på alvor og etter krigen tok sønnen Serge med seg alle sin fars papirer og den eneste gjenværende autentiske MWO maskinen til Paris, der han begynte som forsker innen parfymeindustrien. Han ønsket aldri mer å ha med MWO-oppfinnelsen å gjøre. Alt han ville si var: ingen har klart å kopiere hans fars oppfinnelser og mange av påstandene om kopier som senere er laget, er ubegrunnet. I dag er Lakhovskys MWO maskin ikke lenger tilgjengelige for syke som søker helbred. Men hans ideer lever fortsatt i beste velgående: nemlig at alt liv er en manifestasjon av vibrerende elektrisk energi og at dette fenomen kan brukes til både diagnose og behandling av syke! Dette er nyttig å huske. Her er oppsummeringen av den første artikkel og hvilken direkte nytte du kan ha av det du har lest til nå! Jeg har for enkelhets skyld kalt det energimedisinens 7 første lover. 1) Alt liv er en manifestasjon av energi. 2) Konstruksjonsprinsippene bak celler og levende veseners utforming er laget for å kunne utnytte energi på best mulig måte. 3) For å kunne skaffe seg livsenergi er alle dyreceller laget som miniatyrmotorer, der sukker, fett eller proteiner fungerer som drivstoff. Drivstoffet tilføres Oksygen og resultatet er elektrisk energi! 4) Den elektriske energien i levende celler vibrerer, og vibrerende energi opptrer enten som radiobølger eller lys! 5) Enhver sykdom skyldes skader på cellenes evne til å lage og omsette elektrisk vibrerende energi. 6) Helbredelse fremkommer når cellenes energimotor tilføres de rette kjemiske stoffer eller riktige type radiobølger. Cellene vil da selvhelbrede. 7) Alle kroniske sykdommer, utbrenthet, kreft og aldring har det til felles at de gradvis mister sin evne til å lage energi. Alle har det til felles at å gjenopprette deres evne til energiproduksjon fører til selvhelbredelse. Naturlig aldring kan ikke helbredes, men prosessen kan forsinkes og tidlig aldring kan stanses og føres over til normal aldring. Litteraturliste: Seeger PG, Krebs Problem Ohne Ausweg? Verlag für Medizin Dr. E Fischer, Heidelberg, 1974 Lyne B, The Cancer Cure That Worked, Marcus Books, Ontario, 1987 Barnes B, Galton L, Hypothyroidism the Unsuspected Illness, Harper Row, New York, 1976 Pakomov AG et al, Current State and Implications of Research on Biological Effects of Millimeter Waves, Biomagnetics. Vol 19, nr 7, Oschsmann J, Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance, Elsevier Limited, 2003 Poerkert M, Hempen CH, Systematische Akupunktur, Urban & Schwartzenberger, Baltimore, 1985 Hahnemann S, Chronic Diseases, Jain Publishers, New Dehli, 1992 Adam, Energihealing, bind 1-2, Cappelen Damm, Oslo, 2008 Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD, Molecular Biology of the Cell, 2. edition, Garland Publ, London Darwin C, Origin of the Species, London, Oxford University Press, London utgaven av 6. utgave. Warburg O. Wind F, Naegelein E. Klinische Wochenzeitschrift nr 5, 1926, p 829. Jung H, Münchener Medizinische Wochenzeitschrift nr 39, 1927, Seeger PG, Krebs-Problem Ohne Ausweg - Ursachen- Auswirkung- Vorbeugung, vfm-verlag für Medizin Dr Ewald Fischer, Heidelberg 1974 Seeger PG, Cancer how it Develops and how it can be Encountered by Biological Means. I Boken Seeger Pg og Wolz S, Successful Biological Control of Cancer. Neuwieder Verlaggeschellschaft., Neuwied, 1990 Seeger P og Wolz S, Successful Biological Control of Cancer, Neuwieder Verlag geschellschaft., Neuwied, 1990 Brown TJ, The Lakhovsky Multiple Wave Oscillator Handbook, Borderland Science, Bayside, 1994 Radiorør = En eldre utgave av transistoren i moderne radioapparater Spole = Kobbertråd tvunnet rundt en hul sylinder av plast eller jern. Sammen med en kondensator er dette hjertet i en radiomottager/ sender kjent som en oscillatur; svingekrets. Gjør det mulig å fange inn og utsende spesielle frekvenser. 2/ Homøopraktikeren 19

20 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE SYRE-BASEBALANSEN Kroppens følsomme balanse Thomas Kjærsgaard Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Alle væsker i kroppen inneholder syrer og baser. De oppstår både gjennom inntak av nærings- og nytelsesmidler samt via cellenes stoffskifte. Syrer er en helt naturlig del av kroppen, ja faktisk livsnødvendige. Kun hvis de er i det riktige forholdet til basene, også kalt syrebasebalansen. Atskillige faktorer bidrar til regulering av syrebasebalansen. Det er blodets bufferfunksjon, de indre og ytre delene av cellen, gassutviklingen i lungene, nyrenes utskillelsesfunksjoner og bindevevets lagerkapasitet. Disse systemer henger alle sammen i en stor funksjonell balanse med hverandre. Her ligger også den primære årsak til at det er stor forvirring og diskusjon mellom den komplementære bransje og det mer etablerte sunnhetssystem vedrørende syrebasebalansen. Det er nemlig stor forskjell på om man snakker om blod eller bindevev. Blodets phverdi skal nemlig være konstant. Større utsving her vil være akutt livstruende, hvor i mot bindevevets ph-verdi kan svinge mye mer. Da det er en utbredt oppfattelse blant leger å fokusere på blodet og ikke så mye på bindevevet, vil syrebaseteorier derfor naturligvis være vanskelige å forstå. Forstyrret likevekt Hvis det oppstår ubalanse i syrebasebalansen oppstår det feilfunksjoner i kroppen. Disse viser seg raskt. Du kan føle deg trøtt eller anspent og mangler energi til å motstå belastninger. Lykkes det ikke for kroppen å utligne oversyringen kan det føre til forstyrrede stoffskifteprosesser. Denne utviklingen er veldig uheldig, for nå hemmes det enestående system som utveksler viktige nærings- og signalstoffer i kroppen. STOFFSKIFTE = STOFFER som SKIFTER plass i kroppen. => Eks.: Mineraler går fra maten i tarmen over i blodet og nærer organene. Det som ofte utløser ubalanse i syrebasebalansen er for syreholdig mat. Dog er det en rekke faktorer som også er skyldige i denne sammenheng. De 7 synderne for oversyring er: - Syreholdig mat (primært kjøtt, brød, sukker og melk) - For lite og for mye bevegelse - Miljøgifter - Stress - Sykdommer evt. genetiske tendenser - Medisin - Alder, da stoffskifte faller i løpet av livet. Følgene av den moderne ernæring En av de negative følger av den overflod av mat vi har i den industrialiserende verden er at andelen av syredannende mat som kommer på bordet er relativt høy. Samtidig faller andelen av mat som inneholder basiske mineralforbindelser. Disse mineraler er imidlertid uunnværlige, da de binder seg med syren og blir harmløse forbindelser som relativt lett 20 Homøopraktikeren - 2/2011

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter

Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Lysbilde 1 Vann for kroppen. Lysbilde 2 Vann for kroppen. Utdypende tekst:

Lysbilde 1 Vann for kroppen. Lysbilde 2 Vann for kroppen. Utdypende tekst: Lysbilde 1 Nest etter luft, er det vann kroppen klarer seg dårligst uten. Lysbilde 2 Trett, hodepine og lite opplagt? Prøv med vann! Du vil merke forskjellen. Et av de første tegnene på at du er dehydrert

Detaljer

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Hvordan du starter dagen er essensielt for optimal energi og helse. Det som mange av oss har oversett er hva vi spiser til frokost. Er du som jeg vokst opp

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

5:2 Tre strålingstyper

5:2 Tre strålingstyper 58 5 Radioaktivitet 5:2 Tre strålingstyper alfa, beta, gamma AKTIVITET Rekkevidden til strålingen Undersøk rekkevidden til gammastråling i luft. Bruk en geigerteller og framstill aktiviteten som funksjon

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Mina, Lene og Cecilie Prosjekt levert 28.04.04

Mina, Lene og Cecilie Prosjekt levert 28.04.04 VITAMIN K Mina, Lene og Cecilie Prosjekt levert 28.04.04 Innhold Innledning 3 Litt om vitaminer 3 Vitamin K 4 Det finnes to naturlige former av vitaminet 5 Vitamin K s struktur 5 Kilder i kosten 6 Oversikt

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no Gjenoppbygging av en skadet tarm 1 Tarmen Hos en voksen person er tarmen 12 meter lang. Langs hele tarmen står det tett i tett med tarmtotter. Hvis vi bretter ut hele tarmen så blir overflaten like stor

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet. Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke og for å sove.

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Idrett og ernæring Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Karbohydrater Viktigste energikilde ved moderat/høy intensitet. Bør fylles opp ved trening

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Undersøkelse og behandling av KREFT

Undersøkelse og behandling av KREFT Undersøkelse og behandling av KREFT Vi følger en mann fra fastlege til behandling Innledning Du vil nå se flere bilder med tekst under. Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du

Detaljer

én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter

én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter ASEA og RENU 28 ligner ikke på noe annet du har brukt. Begge produktene utnytter ASEAs patentbaserte, vitenskapelige teknologi. Vi vil oppfordre deg

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Verdt å vite om tannslitasje

Verdt å vite om tannslitasje Verdt å vite om tannslitasje www.colgate.no Hva er tannslitasje? Tannslitasje er en samlebetegnelse på tap av de harde tannvev; emalje og dentin. Emaljen er det harde, ytre skallet som dekker hele tannkronen.

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter 0145 Ingen forbindelse Enzymkompleks fra vegetabilske kilder, kan hjelpe mot halsbrann

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 Periode Kap /Tema/Tid Kompetansemål Aktiviteter/ innh Kilder Vurdering 1 Kap.1 Å løse mysterier Repetisjon fra 8.kl Forskerspiren

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

Birger Svihus. Spiselig. En fortelling om maten og mennesket

Birger Svihus. Spiselig. En fortelling om maten og mennesket Birger Svihus Spiselig En fortelling om maten og mennesket Om forfatteren: BIRGER SVIHUS er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han er forsker og underviser innen fagområdene

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc.

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX matfrø ChiaX matfrø 7500 Ingen forbindelse Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX er varemerket for den originale utgaven av frøet fra

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud Sukker En snikende fare Forord I den senere tiden har vi observert at enkelte etablerte, norske ernæringsforskere har snakket mindre om det «farlige» kolesterolet

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Med 3 porsjoner melk og meieriprodukter kan du sikre anbefalt inntak av kalsium i et ellers sunt og variert kosthold

Med 3 porsjoner melk og meieriprodukter kan du sikre anbefalt inntak av kalsium i et ellers sunt og variert kosthold FOR FAGPERSONER To skiver gulost (20g) Et glass melk (1,5 dl) Et lite beger yoghurt Et glass syrnet melk (1,5 dl) Et halvt beger kesam (150 g) Et glass sjokolademelk (1,5 dl) Et beger skyr Med 3 porsjoner

Detaljer

Et aktivt liv for hund og katt

Et aktivt liv for hund og katt Et aktivt liv for hund og katt 2 Leddene er skjelettets hengsler Bevegelsesapparatet består av muskler, bein, brusk og leddbånd. Dette gir kroppen stabilitet til å stå støtt på fire bein, samtidig som

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

På tide med en rensekur?

På tide med en rensekur? På tide med en rensekur? Detox (fra de engelske ordene «detoxification» og «detoxifying») betyr avgiftning eller utrensing, og bygger på prinsippet om å rense kroppen for avfalls- og giftstoffer. Vi blir

Detaljer

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen Side 1 av 7 Framtidens helsetjeneste Hovedtema på Den Store Alternativmessen 68 visjon 5 2011 FREMTIDENS HELSETJENESTE Side 2 av 7 Bedre integrert alternativt helsetilbud På årets Store Alternativmesse

Detaljer