Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Skiferhuset på Eriksholmen i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 2/2011

3 Innhold Hovedartikler 4 SABORG - hva nå? 7 All legekunst er energimedisin 20 Homotoksikologisidene 24 VEKSfag kurs 25 Degenerativ revmatisme Raimo Heino 28 Foreningsnytt 37 Vi er ville etter bær Kjære Kollega! Fagseminaret mars var en suksess. Ingen askesky kom i veien, slik det var i fjor. 160 delegater satt benket til foredragsholderne gjennom hele helgen. Kunnskapen vi ble tildelt kunne til tider være svært intens, John Hetlelid men utrolig lærerik. Praksis undervisningen til Arvin Larsen var mektig. Vi fikk en ny forståelse av at sinn og kropp henger mer sammen enn mange lærde forteller oss. De terapeuter som var prøvekluter i plenum fikk seg en aha opplevelse som har git t dem gode resultater i et ter tid. Dr. Bjørn Johan Øverbye hadde lørdag foredrag om lavt stoffskifte. Her fikk vi et innblikk i hvordan stoffskifteproblematikken skolemedisinsk blir behandlet. Mange har lavt stoffskifte, men som regel begynner det med høyt stoffskifte. Måten høyt stoffskifte blir behandlet gir senere grunnlag for lavt stoffskifte, noe som fører til livslang behandling skolemedisinisk med tabletter. Svært skremmende at skolemedisinen svært sjelden klarer å gjøre noe med høyt stoffskifte uten at pasienten blir klistret til medisiner resten av livet. Vi fikk videre i helgen foredrag om ATP, energinivået, hvordan vi kan opprettholde og forbedre det. Videre om syre-base problematikken. Foredraget viste de nyeste bilder om hva som skjer med en oversyret kropp og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Betennelser og kreft liker en oversyret kropp. Sukker ol. samt fruktsukker lager forandring i bakterie, sopp og virus flora i kroppen. Det er noe å tenke over. Tankefeltpedagog Mats Uldal hadde foredrag om forholdet hjerte-hjerne. Han viste til at hjerte hadde flere nevrale koblinger til hjernen enn motsatt vei. Det elektromagnetiske feltet rundt hjerte er prosent sterkere enn enn hjernens elektromagnetiske felt. Noe å tenke over. Våre etiske hverdag bør vi alle tenke over. På VEKS kursene lærer vi markedsføring for alternative behandlere, som vil være annerledes enn markedsføring i forretningslivet. NLH er en svært framgangsrik organisasjon med 16 godkjente terapiformer. Mange terapeuter er nye og de ønsker og de trenger å profilere seg. Dette gjelder både terapeuter og skoler. Har noen suksess, vil andre gå deg nøye i sømmene. Det er forståelig. Det er derfor svært viktig at et hvert medlem går igjennom sin markedsføring og ser at den er i samsvar med gjeldende lovverk. NLH og lederen skriver dette fordi vi i NLH registre- 2/ Homøopraktikeren 3

4 rer at enkelte både nettsider og brosjyrer går noen ganger over streken i sin markedsføring. NLHs sekretær har registrert overtramp og påpekt uregelmessigheter blant våre medlemmer. Når det er sagt skal medlemmene i NLH ha ros, fordi de forandrer annonser og nettsider når de blir gjort oppmerksom på forholdet. Neste år, mars 2012 er NLH 20 år. Det skal feires. Du er allerede invitert. Ta med deg din ektefelle, samboer, gjerne en venn. 17. mars blir det stor festivitas (pent antrekk). Vi har allerede fått hovedtaleren Dr. Audun Myskja på plass, vi har fått dansebandet Jet Set og ikke minst komikeren lærer Gundersen og Bøgvald Kai. Dette blir stort. Her blir det festtaler, sang, dans, god mat og drikke helt til kl. 02:00 om natten. Gled dere. Bestill allerede i dag. NLH leier alle de store salene på hotellet. Vi venter ca. 300 deltakere. Artikkelen Saborg-hva nå? inneholder viktig informasjon. Du finner den på side 4. En viktig avgjørelse ble tatt på NLHs generalforsamling 26. mars Les også foreningsnytt på side 28. Ha en fortreffelig sommer og sensommer! John Hetlelid, Formann NLH - hva nå? Tildels store forandringer har skjedd i Saborg fra januar 2010 til april Vi spør derfor: Saborg - hva nå? Utarbeidet av John Hetlelid Saborg ble etablert 3. november 2003 på initiativ av helsemyndighetene. Som navnet Saborg indikerer skulle det være en sammenslutning av utøverorganisasjoner og et samarbeidsorgan mellom helsemyndighetene og bransjens utøverorganisasjoner. Samarbeid mellom utøverorganisasjonene, Saborg og helsemyndighetene har fungert bra i mange år. Bransjen har hatt mange felles mål som momsfritak, registerordning, nytt lovverk m.v. Dette er nå etablert og vi står liksom ved et veiskille. Allerede ved utarbeidelsen av Ot prp. 27 (side 103, ) påpekte Helse og omsorgs departementet HOD at det er innbyrdes uenighet når det gjelder hva slags regulering bransjen ønsker. Innenfor utdanningsfeltet er den innbyrdes uenigheten like stor. Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver frem en ønsket utvikling. Det mener NLH bransjen har gjort og kontinuerlig fortsetter med både innen fagutvikling, videreutdanning og organisasjonsutvikling. Myndighetene håpet videre på at å kunne kommunisere gjennom et felles organ ville være samlende og kunne bidra til å etablere en felles politikk på feltet. I flere år har det faktisk fungert bra. I den senere tid har det dukket opp krefter med særinteresser som ser ut til å lede Saborg bort fra den opprinnelige ide fra Referansegruppen som var grunnlaget for at Saborg ble dannet. Denne referansegruppe besto av 4 Homøopraktikeren - 2/2011

5 representanter for 11 organisasjoner som var et forum med toveis kommunikasjon hvor myndighetene og representantene utvekslet og videreformidlet aktuell informasjon. NLH har siden starten av 2010 i mailer, telefoner, brev, artikler og et åpent brev i Homøopraktikeren advart om en lite ønsket utvikling. NLH har vist med sin stemmegivning på representantskaps møter at tingenes tilstand ikke er i orden og at Saborg i stor grad beveger seg bort fra sitt opprinnelige mandat. NLH blir ikke hørt. Det som sannsynligvis splitter mest er arbeidet med fremtidige utdanningsstandarder. NLH har påpekt ulikhetene. Dilemmaet er at de organisasjoner som organiserer medlemmer med høy utdannelse vil ikke godta en for lav utdannelsesstandard, de med lavere utdannelse vil ikke akseptere en for høy utdannelsesstandard. Myndighetene vil at alle skal være med, bare organisasjonene setter fagkrav. Hadde Saborg AU kunnet lytte mer nøye og fanget opp signalene fra sine representanter og ikke bare markert sine særinteresser hadde man trolig unngått at store organisasjoner melder seg ut av sammenslutningen. Problematikken er nok ikke så enkel som beskrives her. Det er en rekke forhold som vil variere fra organisasjon til organisasjon. NLH har på Generalforsamlingen laget en oversikt over saker som er vanskelig for NLH og akseptere: Hvorfor vurdere medlemskap i Saborg? NLH er for: Overordnet klageorgan for bransjen (vil gjelde alle organisasjoner, også ikke medlemmer). (Saborg har fått beskjed om at de ikke får finansiert klageorgan av HOD. Ref. møte med Saborg 3. september 2010). NLH er mot: At arbeidet for utdanningsstandarder er på et nivå som splitter bransjen. (Saborg ønsker å innføre RAB systemet, lik den danske registerordning på 660 timer, Tankefeltterapeuter og flere andre terapiformer som er godkjent av Helsedirektoratet når ikke opp til disse fagkrav. NLH har advart Saborg og sier at disse krav er premature og kan virke splittende). NLH er mot: Snikinnføring av tittelbeskyttelse, handlingsplan Myndighetene er i mot. (NLH har i Homøopraktikeren nr advart mot å innføre tittelbeskyttelse. Den er forbeholdt autorisert helsepersonell. Alternative behandlere har fått tittelen REG. foran sin terapeutbenevnelse). NLH er mot: Konsensus innskrenker NLHs innflytelse. (Eks. sak om tittelbeskyttelse 4 mot 7 for. De 4 som stemte mot representerte 51,6 % av medlemsmassen. Dette viser at de små org. kan velte flertallet. Saborg vil ikke innføre flertallsvedtak, men i praksis er det allikevel slik. Får en ikke konsensus, stemmer de etter simpelt flertall. Helt uholdbart. NLH har tatt dette opp 4 ganger uten å bli hørt). NLH er mot: Ønske om å legge utdanningskrav til registerordning på 660 timer. Myndighetene er i mot. (Etter danske RAB modell som er på 660 timer. Dette ble avvist på møte med HOD 3. september Allikevel vedtok Saborg 11. februar 2011 og fortsette å arbeide for dette krav mot myndighetenes ønske. NLH stemte i mot). NLH er mot: Legge VEKS fag krav til registerordning. Myndighetene er i mot. (Dette ble avvist på møte med HOD 3. september Allikevel vedtok Saborg 11. februar 2011 og 2/ Homøopraktikeren 5

6 fortsette å arbeide for dette krav mot myndighetenes ønske. NLH stemte i mot). NLH er mot: At VEKS fagkrav kun gjelder fremtidige skoler, ikke de praktiserende terapeuter. NLH har innført VEKS fagkrav til praktiserende terapeuter. Myndighetene er for det. (NLH er foreløpig den eneste organisasjonen som kvalitetssikrer alle sine medlemmer med VEKS fag. Saborg og de andre organisasjonene organiserer kun skoler og fremtidige elever med VEKS fag. Det betyr at praktiserende terapeuter ikke har VEKS fag utenom de som er organisert i NLH). NLH er mot: At rollen som kontaktorgan mellom myndighetene og Saborg tones ned til fordel for å lage utdanningsstandarder som i lang tid fremover vil være premature for bransjen. Saborg tar ikke nok hensyn til ulikhetene i bransjen som myndighetene har påpekt. HOD mente om opprettelsen av kontaktforum som senere ble til Saborg. Hentet fra OT prp. 27, side 103. HOD skriver: Erfaringene med referansegruppen har så langt vist at gjennom kontaktforumet (senere Saborg) får myndighetene en toveis kanal for dialog med utøverorganisasjonene. I tiden fremover kan det være aktuelt på områder hvor det for eksempel er BEHOV for standardisering av faglig innhold i de enkelte terapiformer og utdanninger. (Her mener NLH at Saborg går alt for fort frem. Saborg skal først og fremst være et kontaktorgan ikke et utdannelsesorgan). Ved at helsemyndighetene kommuniserer med mesteparten av miljøet innen alternativ behandling gjennom et felles organ, kan det virke samlende og bidra til å etablere en felles politikk på feltet. Det er innbyrdes uenighet mellom utøverorganisasjonene når det gjelder hva slags regulering de ønsker. Innenfor utdanningsfeltet er den innbyrdes uenigheten like stor. Et felles organ kan være en farbar vei for økt intern enighet og mer felles fag og politikkutvik- Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1 50,- Medlemskap u/forsikring kr. 1 75,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 6 Homøopraktikeren - 2/2011

7 ling blant utøverorganisasjonene innen alternativ behandling. Et sekretariat vil kunne være et redskap for utøverorganisasjonene. Det kan også ha oppgaver i tilknytning til kontakten mellom helsemyndighetene og utøverorganisasjonene. Spørsmålene kan nå bli: Strekker Saborg seg lenger enn intensjonen var med kontaktforum? Er bransjen blitt enig om regulering? Er den innbyrdes uenighet blitt mindre med Saborg? Har Saborg bidratt til økt intern enighet og mer felles politikk utvikling? Vi kan svare ja på det første spørsmål og nei på de andre. Hva er så problemet? At 28 organisasjoner er i utøverregisteret og kun 17 i Saborg. Da får vi ingen enighet, i beste fall kun med oss selv. Kan et sekretariat være et redskap for utøverorganisasjonene? NLH mener absolutt det. NLH mener det kan forene alle organisasjonene under registerordningen. Dette sekretariat kan fungere som det kontaktledd bransjen trenger. Det kan lages billig og saker som kommer opp kan sendes til høring i de enkelte organisasjoner. Vi kan bruke Saborgs sekretær, men ikke mer enn i en 30-40% stilling. Da vil prisen for Saborg være på et nivå alle organisasjoner kan leve med. Forslaget blir sikkert oppfattet som prematurt, men NLH tror ikke dagens modell kommer til å overleve lenge uten statlig tilskudd. Med et slikt forslag har vi mer enn 28 organisasjoner å dele potten med. Styret i NLH Sola, den 26.mars 2011 Generalforsamlingen ga 26. mars 2011 klar beskjed om at NLH ville opphøre det videre samarbeid med Saborg. Men det ble også understreket at NLH er for felles samarbeid noe NLH klart har understreket i strategi dokumentet Hvor går veien. NLH er også for utdanningsstandarder innen for en ramme som er rimelig, tar hensyn til pasient sikkerhet og at utdannelses standarder settes på et nivå som ikke utdanner terapeuter til arbeidsløshet. Er NLH den eneste organisasjonen som ser problemene i Saborg? Helhetsterapiforbundet (Htf) har i mail tatt opp organisatoriske spørsmål: Til de som er interessert i Saborgs fremtid Htf har vært med i Sammenslutning av alternative organisasjoner (Saborg) fra dennes opprinnelse. Vi ønsker at Saborg skal være en fruktbar sammenslutning for hele bransjen, noe vi føler den til nå har vært. Vi har den siste tiden fått noen bekymringer angående Saborgs mandat, og hva som blir veien videre. Vi forsøker å skissere dette under, og kommer også med forslag til løsning som anmodes å ta med videre til fellesmøte i Saborg. Kommunikasjon For det første etterlyser vi at informasjon og kommunikasjon om viktige hendelser, som angår alle medlemsorganisasjonene, blir sendt videre til alle organisasjoner i Saborg. Det er tilfeldig at vi i Htf har fått greie på at NLH nå har meldt seg ut. Det ble heller ikke meldt fra om at NHL hadde meldt seg ut før på representantskapsmøte. Alle medlemsorganisasjoner har krav på å vite hva som foregår for å kunne ta stilling til hva de skal mene og tro om situasjoner som oppstår og om fremtiden. Vi kommer av den grunn til å sende kopi av denne e-posten til NHL og NLH fordi de er omtalt i brevet og anmoder også AU i Saborg til å videresende våre kommentarer til alle medlemsorganisasjonene, og etter dette også all korrespondanse som angår alle. Vi, og andre med oss, har også registrert at det ikke alltid gis tilbakemeldinger på e-post sendt til AU i Saborg, noe som oppleves respektløst og ikke til å akseptere. AU i Saborgs mandat er å være et arbeidsutvalg for organisasjonene, 2/ Homøopraktikeren 7

8 og AU skal ta alle henvendelser på alvor og gi tilbakemelding om at henvendelser er mottatt og at de skal behandles. Seriøsitet Htf synes det er illevarslende uprofesjonelt å overprøve en organisasjons begrunnelse for å melde seg ut, slik det ble gjort i e-post av av leder av arbeidsutvalget. Det for AU å sende en e-post til Helsedirektoratet bak ryggen på en medlemsorganisasjon er en type kommunikasjon som vi håper vi slipper å forholde oss til i fremtiden. Denne type handling forteller også at AU beveger seg vekk fra det som opprinnelig var AUs mandat. Saborgs rolle Htf anmoder om at AU i Saborg innkaller til et felles møte hvor vi tar på alvor at det i løpet av de siste måneder har meldt seg ut 2 store organisasjoner. Det at først NHL med sine 600 medlemmer og nå NLH med sine 752 medlemmer melder seg ut, må taes på alvor. I tillegg har vi det faktum at det for flere og flere organisasjoner ikke ser ut til å ha noe å bety om de står i Saborg eller ikke. Bør vi ikke stille oss spørsmålet hvorfor, og hvordan Saborg skal kunne være den samlende sammenslutningen den er ment å være når over halvparten av alle alternative organisasjoner Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S står utenfor? For ikke å snakke om alle de terapeutene dette utgjør. Bør ikke AU foreta en grundig undersøkelse om hvorfor generalforsamlingene i disse to organisasjonene tar det valget at de melder seg ut? Et videre samarbeid med Helsemyndighetene om disse spørsmålene antas å være riktig vei å gå. Handlingsplan I denne prosessen med å finne de viktige sakene og det riktige perspektivet til Saborg vil det være en naturlig prosess å se på handlingsplanen på nytt. Det kan være punkter der som er direkte uaktuelt å arbeide med for AU i forhold til det mandat Saborg i Ot.prp. nr 27 er gitt. Htf synes det nå er uklart hva som er Saborgs mandat. Et nærere samarbeid med Helsemyndighetene om disse spørsmålene er vel også ganske klart viktig, så ikke AU arbeider med, og bruker masse tid på, noe som myndighetene allikevel ikke kommer til å anerkjenne. Vi vil også gjøre oppmerksom på at vi i Htf nå stadig oftere stiller oss spørsmålet: hva får vi igjen for å være medlem i Saborg? Vårt årsmøte er 7. april, og vi regner med at spørsmålet vil bli diskutert der. Med vennlig hilsen Helhetsterapiforbundet Styret Saborg - hva nå? Vil AU i Saborg ta signalene på alvor å gjøre noe med dem? Vil de ta initiativ til et felles møte å diskutere handlingsplanen på nytt? Klarer de å se seg selv i speilet og si at vi må legge om kursen? Vel det hadde kanskje vært svært interessant for da kunne kanskje Saborg blitt ett samarbeidsorgan for hele bransjen og ikke en organisasjon i organisasjonene. Kun fremtiden vil vise hva som skjer. 8 Homøopraktikeren - 2/2011

9 Lei av å telle sauer? Sov godt - helt naturlig! De som lider av søvnproblemer, trenger ikke å bli påminnet om effekten av for lite søvn: Den intense frustrasjon og irritasjon som daglig påvirker jobbprestasjoner og det sosiale liv. Psykiateren, Dr. Craig Hudson, fra Toronto i Canada hadde så mange pasienter som klagde over søvnproblemer at han bestemte seg for å lage et naturlig søvnprodukt. Etter syv år med forskning og utvikling - var Zenbev ferdigutviklet! Når man ser på sammensetningen på produktet, ser det ganske enkelt ut. Men det er mye kompleks biokjemi som ligger bak Zenbev, forklarer Dr. Hudson. Zenbev er en pulvermix som kombinerer matingredienser i en sammensetning som hovedsakelig består av gresskarkjernemel. Ønsket om å unngå å ta medisiner appellerte til Sharon Andrews: Zenbev inneholder kun naturlige ingredienser, som gir et fantastisk resultat i form av at jeg nå sover mye tyngre og bedre. Marianne Rallon er også overbevist: Jeg prøvde Zenbev fordi det er et naturlig produkt. For en fantastisk overraskelse det var! For første gang på mange år, sov jeg som en baby og jeg var totalt utvilt om morgenen. Helt naturlig - ja! Men tro ikke at du ved å spise gresskarkjernefrø vil få samme resultat, advarer Dr. Hudson. Gresskarkjernebasen tilfører en aminosyre som vi trenger å få tilført gjennom mat, men det er i kombinasjon med andre matingredienser at kroppen produserer sitt eget søvn-fremmende kjemikal, naturlig melatonin. For de som ikke ønsker å drikke noe før sengetid, kan vi anbefale en deilig sjokoladebit, som kalles RestBites - din perfekte snack før sengetid! Doktors anbefaling? Gi kroppen din ingrediensene den trenger for å sove helt naturlig! 2/ Homøopraktikeren 9

10 Bildemontasje fra NLHs fagkurs og årsmøte mars 2011 En engasjert forsamling lytter til foredrag av Heilpraktiker Arvin Larsen Dr. Bjørn J. Øverbye foreleser om de verdiløse og unyttige blodprøvene og hvordan forstå laboratorieverdier Heilpraktiker Arvin Larsen demonstrerer Psykoneuro endokrinologi i praksis Utstiller Øystein Rud fra Natur & Helse viser ivrig frem sine produker EU-Biotek demonstrerer sin energimatte. 10 Homøopraktikeren - 2/2011

11 Foredragsholder Lars Ranes fra Soma AS viser produkter som øker kroppens energi. Naturalia AS viser terapeuter om forsknings resultater på forskjellige kremer. Et knippe av utstillere viser frem sine produkter Egil Jahr-Andresen fra ph for livet lodder ut en vannrense maskin. Sune Gustavsen trekker loddet. Egil og Sune gratulerer Inger Kristin Prytz Herbert, en stolt vinner av vannrense maskinen. 2/ Homøopraktikeren 11

12 ALL LEGEKUNST ER ENERGIMEDISIN Bjørn Johan Øverbye Alt liv dreier seg om å fange elektrisk energi og om cellers energimotorer. Energimedisinens 7 prinsipper av Lege Bjørn Johan Øverbye Ph.D Alle sykdommer er energisykdommer! Hva er likheten mellom det å lide av hodepine, høyt blodtrykk, fedme, fryse på bena, holde på vann, ha menstruasjonssmerter, ikke få barn, være deprimert, ha høyt kolesterol, dø av hjerteinfarkt, eldes og noen hundre andre lidelser? Vel, i følge fastlege og universitetet og legemiddelfabrikantene er det overhode ingen forbindelse mellom disse sykdommene. Jeg kan godt legge til: heller ikke din lokale naturlege vil se noen forbindelse her; med unntak av kanskje en eller to typer naturleger; men mer om de få senere. OK, så hva er fellesnevneren? Alle de nevnte sykdommene skyldes mangel på energi i cellene dine. Dersom du har en av disse helseproblemene lager du kort og godt for lite energi til å holde hjulene i gang! Bare en påstand, sier mange. Nei, svarer jeg; noen av verdens fremste forskere har sagt dette i snart 100 år. Her er noen få av dem: 1. Professor Otto Warburg fikk Nobelprisen i medisin i 1976 for å ha oppdaget i 1926 at kreft er en sykdom som fremkalles av mangel på energi i celler. 2. Dr. Paul Gerhard Seeger utførte mellom over forsøk på dyr som bekreftet at når kreftsyke dyr fikk økt energiproduksjonen i cellene, forsvant kreften av seg selv! Husk å bli Reg. og Momsfri Ring Linn tlf: beviste oppfinner og forsker Royal Reife at enhver kreftform kan helbredes ved å tilføre elektrisk energi til kreftceller. Reife ble hyllet som en av de fremste forskere i sin tid og mange mente han burde hatt mer enn en Nobelpris. 4. Professor Broda Barnes i Chicago behandlet 1560 pasienter med lavt stoffskifte slik at de fikk riktig energiproduksjon. Dette førte til at forekomsten av hjerteinfarkt sank med 5000% i forhold til forekomsten av hjerteinfarkt i den vanlige befolkningen! 5. Det har vært kjent i 60 år at høyt kolesterol skyldes for liten energiproduksjon i cellene og ikke at vi spiser for mye fett. 6. Det finnes 1000 sentre for energimedisin i Russland der man behandler 50 ulike sykdommer med mikrobølgeterapi. 3 millioner syke behandles hvert år med til dels utrolige resultater! 7. Dr. Philos. James Oschsmann, assistent til Nobelprisvinner Szent-Györgyi, uttalte: all medisin er i grunnen energimedisin. Jeg kunne ha gjort listen mye lenger; dette er bare noen få smakebiter på det som kommer senere. En liten forvarsel på det som skal komme, nemlig å lede deg som leser til å godta den nye tidens medisin: energimedisin. Når du forstår poengene vil du som jeg bli forbauset og tenke med deg selv: dette skulle jeg ha visst før, så hadde jeg unngått å gå syk. Eller du vil tenke: Hvorfor i alle dager kan ikke 12 Homøopraktikeren - 2/2011

13 min lege noe om dette? Hvorfor skal jeg leve på streng fettfattig diett, trene hardt, spise fettsenkende legemidler for å forebygge hjertesykdommer; når en enkelt korrigering av energiproduksjonen i kroppen kunne ha gjort jobben mange ganger bedre og latt meg leve et ellers normalt liv? Før vi glemmer det, hvilke naturleger har samme synspunkt som de kjente forskere vi har nevnt? Vel, kinesisk medisin har i 4000 år bygget på erkjennelse av at all sykdom beror på en forstyrrelse av energien i kroppen. Indisk medisin er av samme erfaring. I Vesten deles synspunktet av homøopater som i 200 år har talt varmt for at all energi kan forstås som forstyrret energi og at man kan helbrede ved å bringe energien i kroppen i orden. Så må vi ikke glemme healere som beviselig kan kurere mange lidelser bare ved å bruke energien fra hendene sine. Liv handler om energi. Hvordan er så disse fantastiske helbredelser, mulig? Simpelthen fordi alt liv i naturen bygger på ett altomfattende prinsipp: energi. Og energien i naturen er elektrisk og knyttet til vandringen til den minste elektriske ladning som finnes: elektronet. Livsytringer som vekst, eksistens, forsvar av egenart, formering og utvikling dreier seg om å skaffe tilveie nok elektroner til å holde maskineriet i gang. Dette dreier om alle former for liv, fra planter til dyr, like fra de minste encelledyra til de største dyr som elefanter og hvaler og selvsagt mennesker, intet unntak. Men hvordan skaffe seg elektrisk energi? Plantene har sin egen metode. Ved hjelp av spesielle fargestoffer som kalles kloroplast fanger plantene opp elektrisk energi fra sollyset som så aktiverer elektronene i plantene. De ener- Dyrene Sola Fotoner= Lysenergi CO2 Planter O2 Elektrisk oppladet naturstoffer 2/ Homøopraktikeren 13

14 giske elektronene lagres så i egne mineralforbindelser der de kan oppbevares til det er behov for dem for å drive plantecellenes motorer. Det plantene trenger i tillegg til sollyset er vann og mineraler fra jorda og CO2 fra luft, resten lager plantene selv. I dyreriket fanges energirike elektroner fra planteføde. De energirike elektronene som er lagret i sukkerstoffer, oljer og proteiner i plantene kan frigjøres i dyrecellenes kjemiske fabrikker. Og disse fabrikkene sender så elektronene til egne brenselskammere der de forenes med oksygen (O2) og sluttproduktet blir at energien i de aktive elektronene lagres på et kredittkort som kalles ATP. ATP kan så sendes dit cellene trenger elektrisk energi og avgis til de ulike prosessene som driver cellens liv. Men ikke alle celler i dyreriket trenger oksygen (O2). De mest primitive encelledyra, som er kjent som gjærceller, kan omsette plantesukker til energi under avspaltning av melkesyre og CO2. Gjæring av sukker er dessverre ikke spesielt energigivende; derfor får aldri gjærceller energi nok til å nå høyere utviklingsstadier; for den så mye omtalte evolusjonen som Darwin ble berømt for å ha propagandert for, er egentlig kun tale om mekanismer for å fange nok energi til å utvikle sin art. Uten energi, ingen utvikling, uten utvikling, ingen evolusjon. Uten CO2 evolusjon, ingen skapelsesprosess. Naturens Gud er energi og ganske nær ham er himmelen; nærmere bestemt i solen som er all energis opphav. 14 Elektro Kjemisk Energi Men hvordan kunne så dyreceller utvikles å bli til noe mer? Svaret er at en eller annen gang i utviklingens historie, lærte noen enkle encelledyr vi kaller bakterier å utvinne energi fra enklere drivstoff enn sukker og gjennom tilførsel av oksygen fikk man ut 14 ganger mer energi pr. molekyl drivstoff enn en gjærcelle. Så hva er vel mer smart enn å ta en gjærcelle som nedbryter sukker til enklere drivstoff og forene denne med et stort antall bakterier som benytter avfallet fra gjæring som bensin i sin forbrenningsmotor. Dette gav opphav en gang i tidenes morgen til supercellen vi kaller den eukaryote celle. Gjennom økt energiproduksjon kunne disse H2O Glukose Acetyl CoA Mitochondrium Fett Protein O2 Mineral Vitamin Syrer Mitochondriene er cellenes mikroskopiske motorer Homøopraktikeren - 2/2011

15 cellene koste på seg noe unikt i naturen; sin egen hjerne (derav navnet) og denne hjernen inneholder all informasjon cellen trenger for fremtidig eksistens. Hjernemassen så å si, er DNA molekylene, og jo mer energi, jo større hjerne og jo større hjerne, jo mer kan cellene utrette inntil de fikk så stor hjerne at de kunne slå seg sammen å danne høyerestående vesener; havdyr, landdyr og luftens dyr. Presis hvordan dette skjedde, vet ingen; alt vi vet er at en gang i tidens morgen har det skjedd, og underet er der like foran våre øyne hver dag. Alt levende er en manifestasjon av energi fra Solas enorme energikilde bestående av gravitasjonsenergi, lys, magnetsime og et regn av ulike energirike partikler vi bare så vidt har begynt å forstå betydningen av. Denne energi sammen med vannet i havene og mineralene fra grunnfjellet og en passende temperatur og enorme elektriske utladninger i jordas atmosfære har vært Skaperen av alt det vi kjenner som liv. Dersom du bare husker en brøkdel av dette siden i livet er det nok at du husker dette ene: Alt liv, også ditt liv, handler om å legge forholdene til rette for å lage nok elektrisk energi til å holde hjulene i gang. Otto Warburg og Paul G. Seiger: Kreft som energisykdom. For å forstå betydningen av det du nettopp har lest er det viktig å ta for seg to konkrete historier som gir litt mer kjøtt på beinet. I motsetning til mange forfatteres hang til å nevne nyere forskning, mener jeg som praktiserende lege at Dr. Otto Warburg det er mer viktig å se på de legene som i fortid gjorde de store gjennombruddene, fordi de ofte tenkte enkelt og oppnådde til dels revolusjonerende resultater, selv sett med dagens øyne. Senere forskere har ikke vært mindre geniale, men mengden av forskning er nå så stor, at selv de beste leger begynner å tvile på hva som kan være riktig. Det første historiske eksemplet som vil få deg til å se rekkevidden av energitankegangen, er pionerarbeidet til lege og biokjemiker Paul G. Seeger som mange selv i dag mener løste kreftgåten en gang for alle. Historien startet i Berlin-Dahlem i Tyskland i 1923 med forsker og kirurg Otto Warburg som den gang var bare 33 år gammel. Han studerte fellestrekkene ved enhver form for kreftceller og fant at uansett hva slags type kreft det dreide seg om, hadde kreftceller en ting felles, de oppførte seg som umodne og ustabile celler fra fosterlivet. De var simpelthen ikke voksne verken i adferd eller kjemi. Og kjemisk sett hadde de faktisk samme energiproduksjon som fosterceller; de bygde mesteparten av energiproduksjonen på den meget primitive og ineffektive gjæringsmetoden, ved å omsette glukose til melkesyre og bare lage en brøkdel av den elektriske energi som friske celler hadde. Warburg var overbevist om at dette var kreftens egentlige årsak; cellegjæring og videre var han overbevist om at prosessen var ugjendrivelig. En gang gjærcelle, alltid gjærcelle. Løsning på kreftgåten mente han var slik. det finnes ingen kreftceller som ikke gjærer, så det må være en mulighet å finne noe som kan hindre gjæringen å finne sted. Warburg hadde med denne oppdagelsen funnet noe som viste seg å være en gullgruve: han hadde bevist at kreft er en energisviktsykdom. Men fordi han trodde at naturen ikke kunne helbrede seg selv, anså han det for usannsynlig at gjæringen ville stanse med mindre cellene ble drept med gift, kniv eller stråling. Dette var ikke i pakt med energitankegangen, men et uttrykk for legers mistro til naturen og i pakt med hva majoriteten av leger trodde og fortsatt tror. Men omtrent samtidig med at Warburg oppdaget energiprinsippet i kreft; beviste en an- 2/ Homøopraktikeren 15

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2008 - 4. årgang Vi gratulerer Stavanger med kulturbystatus 12. januar 2008.

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8. årgang Du skjønne Mai på Vålandspipå i Stavanger Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Vitenskapelig styrketrening

Vitenskapelig styrketrening Gjestespaltisten: Syk av melk og brød? HELSEMAGASINET USA, Kina og fredsprisen Johan Galtung: VITENSKAP & FORNUFT Nr. 2 2011 2. årgang. Løssalg 75 kr Vitenskapelig styrketrening - 15 minutter i uka er

Detaljer

lenger ser noe til sykdommen, nettopp fordi vi har erstattet karbohydratene med fett.»

lenger ser noe til sykdommen, nettopp fordi vi har erstattet karbohydratene med fett.» SPIS DEG SUKKERFRI! «Stadig flere erfaringer viser at type 2-diabetes er en reversibel sykdom. Hvis man forstår at karbohydrater er sukker i en eller annen form, og at et kosthold med mye karbohydrater

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11. årgang Forsommer på Arsvågen i Rogaland fylke. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer