Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo"

Transkript

1 Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo

2 Fafo-rapport 2013:45 2

3 Utgangspunktet Forskning på dårlige boforhold, særlig blant barnefamilier «Barna har lyst til å bo her. De har ikke lyst til å flytte hele tiden De blir veldig lei seg, mister venner og må begynne i ny klasse Barna må få gå på en fast skole og bo et rolig sted. Den eldste sønnen min skjønner alt. Han sier: Ikke gråt, mamma. Når jeg blir stor, skal jeg jobbe og hjelpe deg å kjøpe leilighet, og vi skal bo et fast sted. Ikke gråt.» (fra Hansen, I.L.S. og Lescher-Nuland, B., Fafo-rapport 2011:16) 3

4 Problemstillinger og informasjonskilder Hva slags livssituasjon har barnefamiliene som flytter ofte? Hvem er de? Landbakgrunn, økonomi, familieform Hvordan bor de? Eie/leie-form til boligen, flytteerfaringer, boligpreferanser, problemer i nåværende og tidligere boliger Hvorfor oppnår de ikke en stabil bosituasjon? Kontraktlengde og kontraktbrudd, opplevelser av diskriminering, kontakt med hjelpeapparatet og offentlige instanser Hvordan opplever familier som flytter mye at flyttingene påvirker barnas situasjon? Foreldrenes opplevelse av barnas reaksjon på flyttingen, hvordan andre sider ved bosituasjonen påvirker barna 4

5 Datakilder Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (LKI) Kvalitative intervjuer med foreldre i ti barnefamilier som har flyttet minst en gang sammen med barna Bakgrunn: samtaler med ansatte i hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner 5

6 Eie/leieform til boligen, etter landbakgrunn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Leier, kommunal Leier, ikke kommunal Eier 20 % 10 % 0 % 6

7 Faktorer som gjør det mulig for innvandrere å kjøpe bolig Hovedfunnet i analysene av levekårsdata er at inntekt er den klart viktigste faktoren som bestemmer boligkjøp Det å være i jobb har litt betydning, også når inntekten holdes konstant Familier med 1-3 barn kjøper oftere bolig enn barnløse, men familier med 4+ barn skiller seg ikke fra de uten barn Somaliere og irakere skiller seg ut, også når vi kontrollerer for andre faktorer Landbakgrunn, opplevelse av tilknytning til Norge og religiøs overbevisning har alle mindre betydning for om man kjøper bolig eller ikke enn husholdningens inntekt Men det har litt betydning 7

8 Den kvalitative undersøkelsen: Informantenes livssituasjon En med majoritetsbakgrunn, to fra Irak, sju fra Somalia Sju av ti er enslige forsørgere Av de tre gifte hadde én en yrkesaktiv ektefelle (deltidsjobb, tidsbegrenset) Av aleneforsørgerne var en i fulltidsjobb (vikariat), en kombinasjon studier/deltid, resten offentlige ytelser Alle opplever å ha dårlig økonomi Ett til fem barn, 0-16 år Sju leide privat, tre av kommunen. Rundt kroner/måned i husleie Noen ønsket kommunal bolig, andre så det som helt uaktuelt 8

9 Trekk ved familier med ustabile boforhold fra de kvalitative dataene Noen av familiene møtte først og fremst barrierer på boligmarkedet, andre var marginalisert på flere områder De aller fleste som ble intervjuet hadde en utilfredsstillende bosituasjon på intervjutidspunktet. De som bodde greit på intervjutidspunktet hadde midlertidige kontrakter, og visste at de ville måtte flytte igjen. Flytteårsaker: «flytte fra», «flytte til», eller «flytting av nødvendighet» 9

10 Ustabilitet i det private markedet Både de som leide privat og de som leide av kommunen opplevde samme type boligproblemer. De som leide privat bekymret seg i tillegg for høye husleier, korte kontrakter, og risikoen for oppsigelse på kort varsel. Korte kontrakter «Beste»: private utleiefirmaer som OBOS og USBL: tre års kontrakter med mulighet for en forlengelse Vanlig: ett år av gangen Ekstremversjonen: en måned av gangen 10

11 Ustabilitet i det private markedet Bekymring for utkastelse: Og da jeg bodde der, fikk jeg oppsigelse etter noen dager. Eieren var en dame fra Sri Lanka. [Hun sa:] «Vi trenger leiligheten, sønnen min skal gifte seg, så fort som mulig må du flytte ut.» [Mange vil ha kommunale boliger] for det er så forutsigbart, for på leiemarkedet må du ut, særlig pakistanere, [de sier plutselig at] «fetteren min kommer tilbake» man må ut etter et år. Fordi i det området så er alle utleierne ikke norske, pakistanske og srilankere, for de selger hele tiden hus, så det føles ikke trygt nok for de selger hele tiden. [ ] For eksempel en gang sa han at han skulle selge. Men han pusset opp, og senere så leide han ut til noen libanesere til samme pris. Jeg vet ikke hvorfor, de har tre barn, og jeg har tre barn. 11

12 Barrierer på boligmarkedet De informantene som ønsket å kjøpe bolig, opplevde at de ikke fikk lån fordi de hadde for lav, eller for ustabil inntekt. Kommunale boliger er et knapt gode Informantene opplever at de står «bakerst i køen» på det private leiemarkedet. 12

13 Utleiers marked: erfaringer med diskriminering Det er så mange ting utleiere ikke ønsker. Man ønsker ikke å leie ut til folk med dyr, folk med barn, røykere, osv. De vil ikke ha korttidsleie. De vil ha folk i fast jobb. Drømmeleietakeren er vel et par uten barn der begge har fast jobb, som ikke planlegger å få barn, og som vil bo der i mange år, tror jeg. Og så kom jeg da. Alenemor og sykemeldt, uten fast jobb. Jeg kom jo helt bakerst i køen. Manglende arbeidstilknytning Barn Somalisk landbakgrunn 13

14 Erfaringer med hjelpeapparatet Mange opplevde at de hadde fått utilstrekkelig hjelp når de henvendte seg til det offentlige, og flere hadde historier om det de opplevde som dårlig behandling. Kommunen svarte at «du har jo tre års kontrakt, og disse barna, det er jo du som har født dem, og det er mange som står uten bolig». Boligkontoret sa at «du er ikke syk, dine barn er ikke handikappet, du kan ikke søke. Du kan ikke søke for du fyller ikke vilkårene». Og da jeg ringte, sa han «hva gjelder det?» med sånn uhyggelig stemme. Og jeg forklarte, og han sa «du må gjøre det selv». [ ] For fire dager ringte jeg boligbygg, og han sa «ikke ring meg mer, jeg vil ikke høre stemmen din». Det er så tungt. 14

15 Barnas opplevelser Foreldrene uttrykte bekymring for hvordan flyttingene påvirket barna. De var særlig bekymret for flytting med barn i skolealder. Barna mistet de gamle vennene sine, det tok tid å komme inn i skolefagene på nytt, og barna måtte orientere seg i ukjente omgivelser. Foreldrene snakket også mye om hvordan de dårlige boforholdene, og alt stresset familien ble påført i bosituasjonen, påvirket barna. 15

16 Barnas opplevelser Problemet for barna er at de hele tiden må finne seg nye venner [ ], og de får hele tiden nye lærere som de må tilpasse seg [ ] Og en annen ting er at når barna flytter flere ganger, så forstår de ikke leksene. For eksempel jeg flyttet fra [kommune i Akershus]. En dag var sønnen min borte fra skolen og hjemmet, fordi han ikke kjenner [det nye området vi flyttet til]. Og skolen og jeg lette cirka to timer etter han. SFO og jeg lette. For når vi flytter, så kjenner ikke barnet området. Han kommer fra skolen og skal gå hjem og fant ikke veien hjem. Når de har hatt kontakt med venner og gikk på en skole i seks år, og så skal de flytte til et nytt sted, det var en veldig tøff tid for meg. De skjønte ikke hvorfor vi skal flytte. Og særlig nå, dattera mi er i sjette klasse og skal på leirskole, og hun har kontakt med venner på forrige skole, og dette har de planlagt siden første klasse. De skulle være sammen på leirskole, og hun er veldig trist nå og ønsker å dra med vennene sine. Og på en måte hun vil ikke ta kontakt med de nye vennene på den nye skolen. Hun har Facebook og mye kontakt med de gamle venner, og hun har null kontakt med de nye venner i den nye klasse. Jeg sa «Hvorfor det, livet må fortsette?», og hun sa «Nei, vi skal flytte igjen uansett». Så hun vil ikke ta kontakt. 16

17 Tiltak Det sentrale problemet for informantene er mangel på leieboliger der de kan bo langsiktig, og der utleier opptrer seriøst behov for å finne modeller for gode rammevilkår til utleieselskaper med sosiale formål Frivillig sertifiseringsordning for utleiere, sanksjonsmuligheter mot utleiere som opptrer useriøst Flere kommunale boliger, flere tilpasset barnefamilier Muligheter til å kjøpe: bruk av startlån, lei-til-eiemodeller Boligsosiale virkemidler, mentorordninger, «lære å bo»: tettere oppfølging av enkelte familier 17

18 Oppsummering Vanskelig å skille mellom betydning av dårlige boliger og ustabile boforhold Informantene sto «bakerst i køen», og fikk kun tilgang til de minst attraktive boligene Begrensede muligheter på boligmarkedet innebar at de måtte ta de boligene de kunne få, Boligene de kunne få var ofte av dårlig standard, og de ønsket ikke å bli boende der, Så de leter videre men fortsatt begrensede muligheter Dessuten: korte kontrakter, og mange historier om avbrutte kontrakter Lite hjelp å få fra offentlige etater Tiltak: sosiale utleieboliger, leie-til-eie-programmer, bedre kommunale boliger 18

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv

Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv Stiftelsen Bergensklinikkene «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» 18. April 2012 Anne Skevik Grødem Fafo Disposisjon Hva er lavinntekt/fattigdom? Definisjoner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 24.10.2008 BJ NBBLs framtidsprosjekt 2030 innspill fra Ungdomsbølgen og boligbehov UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 Om dokumentet Dette dokumentet består av en kort oppsummering av gruppas

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering Inn i Egen Bolig Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet Prosjektoppsummering Hero Kompetanse avdeling Bergen Olav Aanestad 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014

Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Bydel Grünerløkka 2011-2014 1 INNLEDNING I strategisk plan for Bydel Grünerløkka står det at bydelen skal være et trygt og attraktivt sted å bo og jobbe, med gode fysiske og sosiale

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer