Valg i Lørenskog 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg i Lørenskog 2011"

Transkript

1 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles valgkampavis som annonsebilag til Romerikes Blad. Det gjør vi fordi det skal bli lettere for innbyggere i Lørenskog å få oversikt over hva de ulike partiene står for. Åtte av sidene er felles for alle partiene. På disse fellessidene finner du stoff om praktiske forhold som hvor, når og hvordan du kan stemme. Du finner også stoff om saker disse fire partiene er enige om. Så har hvert parti tre sider for seg. Disse sidene er tydelig merket med hvilket parti de gjelder for. På denne måten blir det mindre papir, det koster mindre penger og det blir lettere for deg å sammenligne ulike partier. Alle kommunestyrepartiene i Lørenskog ble invitert til å delta i en slik felles avis. Det var disse fire partiene som takket ja. Nina Hanssen redaktør Lørenskog Arbeiderparti Side 4 6 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti Side 7 9 Lørenskog i våre hjerter Side Lørenskog Senterparti Side 13 15

2 Aldri mer 22. juli I forkant av denne valgkampen har vi fått en kraftig påminnelse og hvor skjørt livet kan være, men også om hvor viktig demokratiet er og at det er verdt å kjempe for. Utgis av AP, SV, LIV og SP i Lørenskog Opplag: Foto: Nina Hanssen, (Kilde: KRD) Under rosetoget på Rådhusplassen uttrykte statsminister Jens Stoltenberg dette slik: Jeg står nå ansikt til ansikt med folkeviljen. Dere er folkeviljen. Tusener på tusener av nordmenn, i Oslo og over hele landet, gjør det samme i kveld. Erobrer gatene, torgene det offentlige rom med samme trassige budskap: Vi er sønderknust, men vi gir oss ikke. Med fakler og roser gir vi verden beskjed. Vi lar ikke frykten knekke oss. Og vi lar ikke frykten for frykt kneble oss. Det folkehavet jeg ser foran meg her i dag, og den varmen jeg kjenner fra mennesker over hele landet gjør meg sikker i min sak. Norge består prøven. Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et folk. I kveld skriver det norske folk historie. Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter 22. juli Det blir et Norge før og et etter 22. juli. Men hvilket Norge bestemmer vi selv. Norge skal være til å kjenne igjen. Vårt svar har vokst i styrke gjennom de ubegripelige timene, dagene og nettene vi har bak oss, og det bekreftes med kraft i kveld. Mer åpenhet, mer demokrati. Fasthet og styrke. Det er oss. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake! Etter angrepene i Oslo og på Utøya har vi vært forent i sjokk, fortvilelse og sorg. Slik vil det fortsatt være, men ikke bare slik. Sakte vil de første av oss begynne å bli klare til å møte en hverdag igjen. Andre vil trenge mer tid. Det er viktig at vi respekterer ulikhetene. Alle måter å sørge på er like normale. Fortsatt gjelder det å ta vare på hverandre. Vise omsorg. Snakke med dem som er rammet hardest. Være medmennesker. Vi som er samlet her har en beskjed til dere som har mistet en av deres kjæreste: Vi er her for dere. I tillegg skal vi rette blikket mot Norge etter 22. juli Vi skal vokte oss for å trekke for mange, og for bastante konklusjoner mens vi er et land i sorg, men noen løfter kan vi gi hverandre allerede i kveld. For det første. Ut av alt det «Til Ungdommen» har blitt et viktig symbol etter 22. juli. vonde øyner vi paradoksalt nok spiren til noe verdifullt. Det vi ser i kveld kan være den største og den viktigste marsjen det norske folk har lagt ut på siden den 2. verdenskrig. En marsj for demokrati, samhold og toleranse. Folk over hele landet står i dette øyeblikk skulder ved skulder. Vi kan lære av det. Gjøre mer av det. Hver og en av oss kan gjøre demokratiets vev litt sterkere. Det ser vi her. For det andre. Til de unge vil jeg si dette. Massakren på Utøya er også et angrep på unge menneskers drøm om å bidra til en bedre verden. Deres drømmer ble brutalt knust. Dine drømmer kan bli virkelighet. Du kan føre videre ånden fra i kveld. Du kan gjøre en forskjell. Gjør det! Min oppfordring er enkel. Engasjer dere. Bry dere. Meld dere inn i en organisasjon. Delta i debatter. Bruk stemmeretten. Frie valg er juvelen i demokratiets krone. Ved å delta sier du et rungende ja til demokrati. Til slutt. Jeg er uendelig takknemlig over å leve i et land der folk i en kritisk tid tar til gatene med blomster og lys for å slå ring om demokratiet. Og for å hedre og minnes dem vi har mistet. Det viser at Nordahl Grieg hadde rett: «Vi er så få her til lands, hver fallen er bror og venn» Dette skal vi ta med oss når vi tar fatt på arbeidet med å forme Norge etter 22. juli Våre fedre og mødre lovet hverandre «Aldri mer 9. april». Vi sier «Aldri mer 22. juli». Dette uttrykker hva vi alle føler. Ved kommunevalget i høst ber vi alle stemmeberettigede i Lørenskog om å bruke stemmeretten. Med hilsen fra toppkandidatene fra AP, SV, LIV og SP Åge Tovan - AP, Martin Bjerke SV, Mette Korsrud LIV og Inger Betsy Torp - SP Foto Nina Hanssen Utgis: August 2011 Ansvarlig redaktør Nina Hanssen Tlf: Layout: Silje Kirknes LO Media, Oslo Tlf Trykk og distribusjon. Romerikes Blad Forsidebilde: Sommerstemning fra Mønevann Foto: Nina Hanssen Redaksjonskomite: Sverre Bugge Martin Bjerke Inger Betsy Torp Mette Korsrud 16- og 17-åringer har stemmerett i Lørenskog Fyller du 16 eller 17 år i 2011 og var registrert bosatt i Lørenskog den 30. juni i år har du muligheten til å stemme i årets kommunevalg i Lørenskog. Lørenskog er nemlig en av de 20 kommuner i Norge som er med på en forsøksordning om å la de unge få stemme ved kommunestyrevalget. Derfor vil også denne gruppen få valgkort i posten snart. På valgkortet står det hvor og når du kan stemme. Vi som utgir denne valgavisa håper at flest mulig unge benytter seg av denne muligheten til å påvirke sitt lokalsamfunn og Lørenskog hus - et livskraftig sentrum ikke minst sin egen hverdag. Dere kan lese mer om hvordan dere kan stemme på informasjonsbrosjyre «Rett til å mene» fra Kommunal- og regionalpartementet. Ellers er det mulig å finne det meste også på Godt valg! For de rød-grønne partiene og Lørenskog i våre hjerter(liv) har bygginga av Lørenskog hus vært en meget viktig satsing den siste kommunestyreperioden. Lørenskog hus må ses i sammenheng med den helhetlige sentrumsutviklingen som består av : Lørenskog hus Kollektivterminalen Utvidelsen av Metrosenteret Bygging av boliger Infrastrukter (søppelsuganlegg m.v.) Mailandbrua Mailand videregående skole Kjennhallen Rådhusparken og Lørenskogstien Dette er et resultat av en aktiv samfunnsbygging, noe som blant annet innebærer at vi har ønsket å se utviklingen av sentrum i en større sammenheng. Det har derfor også vært avgjørende med et nært samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Steen & Strøm, Bori (Boligbyggelaget Romerike) og andre. Sentrum har nå et bredt kommunalt tilbud, et handelssentrum, et boligområde og et kollektivknutepunkt. Dermed vil det bli aktivitet både dag og kveld. Kulturtilbudet er sentralt. Estetiske kvaliteter skal også bidra til trivsel. Den store satsingen på Rådhusparken i forbindelse med kommunens 100-årsjubileum i 2008 er en viktig forutsetning for at sentrum rundt Lørenskog hus kan bygges relativt tett. De grønne områdene gir rekreasjon og allsidige opplevelser bare et steinkast unna. I denne sammenheng har det vært avgjørende at Mailandbrua kom på plass. En nær forbindelse mellom sentrum og Kjenn var etablert. Lørenskog hus er kronen på verket. For oss som har ønsket at huset skulle bli slik det nå står, har det vært viktig at bygget ble så stort som det ble. Dermed kunne mange og allsidige funksjoner få plass. Opposisjonen (H, FrP, KrF) ville ikke investere i et så stort bygg og har blant annet foreslått at hele bygget skulle selges mens det var under bygging. Det har vært viktig at Lørenskog hus, ved siden av å være et kulturhus, også skulle inneholde kommunale, publikumsrettede kontorer som helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenesten, Lørenskog hus, kulturtjenesten og kirkevergen. Det er hensiktsmessig for innbyggerne at slike tjenester er samlet under ett tak, og at besøkende til de kommunale kontorene samtidig skal kunne gå på biblioteket eller oppsøke et annet kulturtilbud. Huset skal være et sted for å oppleve, men også for egenaktivitet. Musikkog kulturskolen og ungdomshuset Volt er slik sett meget viktige tiltak. Huset skal inneholde tilbud for alle interesser og alle aldersgrupper, også bar og restaurant. Lørenskog hus er et viktig bidrag i kommunens primæ rforebyggende helsearbeid på samme måte som Rådhusparken og andre trivselskapende tiltak i sentrum. Trivsel gir helse. Lørenskog hus er en stor investering. En investering for framtida for kommunens innbyggere. Foto: Nina Hanssen 2 3

3 Liste ved kommunestyrevalget 2011 i Lørenskog for Det norske Arbeiderparti 1. Åge Tovan 1947 Finstadjordet 2. Ragnhild Bergheim 1962 Rasta 3. Sverre Bugge 1953 Finstadjordet 4. Torunn Vera Skottevik 1964 Rasta 5. Stian Løken 1990 Rasta 6. Maritta Solaas Moen 1970 Fjellhamar 7. Asbjørn Ringstad 1948 Fjellhamar 8. Grete Johanne Crowo 1968 Rasta 9. Knut Jan Nielsen 1955 Rasta 10. Ellen Catharina T Deilkås 1966 Kurland 11. Bernt Olav Furø 1960 Rasta 12. Nivethiga Arultas 1992 Lørenskog 13. Sverre Olav Jenssen 1944 Rasta 14. Runa Bolstad Laume 1965 Finstadjordet 15. Mohammad Aslam Ahsan 1942 Rasta 16. Anne Line Bloch 1976 Finstadjordet 17. Harald Flage Nielsen 1944 Fjellhamar 18. Jovita Sanchez Holt 1956 Lørenskog 19. Egil Bergsager 1943 Lørenskog 20. Grethe Einan 1954 Finstadjordet 21. Fawad Mahmood Khan 1956 Lørenskog 22. Thilagawathi Sanmuganathan 1956 Rasta 23. Geir Eriksen 1957 Rasta 24. Aina Bøen 1945 Rasta 25. Agnar Johannes Ryan 1945 Kurland 26. Sissel Lorck 1963 Fjellhamar 27. Ragnar Kristoffersen 1941 Fjellhamar 28. Anita Patel 1971 Rasta 29. Tor Bysveen 1941 Fjellhamar 30. Marit Skatrud Andersen 1950 Lørenskog 31. Petter Fjeld 1993 Fjellhamar 32. Hilde Marie Aanerud 1932 Fjellhamar 33. Tomm Einar Nordvoll 1953 Lørenskog 34. Tone Nilsen 1984 Rasta 35. Helge Baisgård 1951 Finstadjordet 36. Karoline Ruud 1992 Fjellhamar 37. Harald Hans Moen 1933 Fjellhamar 38. Jane Brekkhus Sæthre 1958 Lørenskog 39. Per Ove Løkstad 1960 Kurland 40. Salma Ali 1970 Finstadjordet 41. Halvard Ingebrigtsen 1970 Lørenskog TAKK! Lørenskog Arbeiderparti vil takke for all varm støtte og kondolanser vi har mottatt fra andre politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner etter den ufattelige massakren som rammet AUFs sommerleir på Utøya. For Lørenskog Arbeiderparti Sverre Bugge, leder Foto: Foto: Nina Hanssen Foto: Nina Hanssen Åge Tovan, 64 år, Finstadjordet Lørenskog er en inkluderende og raus kommune hvor innbyggerne føler tilhørighet. Kommunen har et aktivt og omfattende forenings- og kulturliv og et godt tilbud til våre eldre og pleietrengende. Skoletilbudet er godt. Kommunen tar også vare på miljøet. Vern om lokaldemokratiet i Lørenskog. Bruk stemmeretten. Ragnhild Bergheim, 48 år, Det fineste med å bo i Lørenskog er å bo så sentralt med mange jobb- og aktivitetstilbud i nærheten, samtidig som vi bor så nærme Marka og uberørt natur. Kommunen er dessuten inne i en utvikling som det er spennende å få være med på. Kommunen har ressurser til å gi de som bor her gode tjenester og på flere områder er vi helt i front på nasjonalt nivå. Bruk stemmeretten i september. Ingen partiprogrammer vil oppfylle alle dine ønsker, så stem litt med hjertet også. Hvilket samfunn er det du ønsker? Selv har jeg alltid vært sosialdemokrat fordi jeg Jens Stoltenberg om Åge og Lørenskog: - Jeg er ofte i Lørenskog. Hver gang blir jeg møtt av Åge som entusiastisk ordfører. Han forteller stolt om Lørenskog og om alt dere får til, sier Jens Stoltenberg. Lørenskog er en viktig kommune i Akershus for Arbeiderpartiet. Lørenskog Arbeiderparti er et lokallag med sterke forbindelser til både partiet, Stortinget og Regjeringen. Det har mange Lørenskog vil fortsatt være en egen kommune. En kommune som fortsatt tar vare på marka, landbruksarealene og miljøet. Vi vil være en kommune hvor innbyggerne føler tilhørighet og er stolte fordi de bor her. ønsker et samfunn bygd på samhold og toleranse alle skal med! Jeg unner absolutt folk å lykkes, men man skal lykkes på en anstendig måte. Noen få menneskers suksess skal ikke bygge på mange menneskers elendighet. Da er vi flere mennesker i kommunen, dette er ikke til å unngå. Vi har forhåpentligvis fått baneløsning til Lørenskog og vi lever mer miljøvennlig. Ikke bare fordi vi er blitt mer bevisste, men fordi det satses på miljøvennlig teknologi. Kommunen har bevart sine grøntområder og Lørenskog sentrum er utviklet videre med lokk over RV 159. Og vi trives fortsatt i kommunen vår! fordeler når vi vil ha gjennomslag for lokalpolitikken. - Åge er glad i folk og folk er glad i han. Og det syns. Det er en viktig kvalitet ved Åge og laget hans som gjør at jeg trygt kan anbefale å bruke Arbeiderpartiets valgliste ved høstens valg, avslutter statsministeren. Fire viktige forskjeller Jeg tror alle som deltar i politisk arbeid i Lørenskog vil det beste for Lørenskogsamfunnet, men det er ikke tvil om a det er forskjell på de ulike politiske parter. Jeg mener det ved valget i Lørenskog er fire store og viktige forskjeller mellom venstre og høyresiden. 1. Lørenskog grønne sentrum et viktig bindeledd mellom nordre og søndre del av kommunen I 2007 vedtok Lørenskog kommune reguleringsplanen kalt «Lørenskog grønne sentrum». Planen binder sammen den grønne korridoren fra Ellingsrudelva og Langvannet med området fra Sørlihavna og inn mot Losby. Etter den vedtatte planen skal det bygges turveier over Nordlimyra og ikke bygges noen boliger i dette området. Dette landbruksområdet skal utgjøre en grønn lunge og grønn korridor som binder sammen de nordlige og sørlige deler av kommunen. En forutsetning for at man kan bygge tett og urbant i sentrumsområdet, er at det finnes parker og andre grønne lunger i nærheten. Med de vedtatte planer har vi nok boligområder i kommunen. AP går klart mot tanken om å omdisponere Torshov gård og andre tilliggende landbruksområder til boliger. En fersk spørreundersøkelse utført av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FriFo) viser at mer enn 60 % ønsker å være mer i aktivitet ute. Det har vi unike muligheter til å lykkes med. Store deler av kommunen ligger innenfor markagrensa og mulighetene til friluftsliv er uendelige. Vi har bygget gang- og sykkelveier og nye lysløyper. Den nye turstien langs Langvannet er ferdig og på vinteren er akebakken i Rådhusparken fylt med barn. Nå står byggingen av Lørenskog grønne sentrum for tur, der man etablerer et sammenhengende tursti/løypenett fra Lørenskog sentrum via Losbydalen til Marka. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 2. Kommunal drift nei til privatisering og konkurranseutsetting I flere høyrestyrtekommuner har viktige deler av pleie- og omsorgstjenester som sykehjem og hjemmesykepleie blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Dette ønsker vi ikke i Lørenskog. Gjennom media har vi den siste tiden registrert at tjenestetilbud til sterkt funksjonshemmede enkeltpersoner er blitt sendt ut på anbud. Dette er uverdig. Vi mener kommunen skal ha ansvar for at alle får det nødvendige tjenestetilbud. De som yter slik omsorg skal være ansatt i kommunen og ha sin lojalitet knyttet til kommunen og innbyggerne, ikke til Adecco med hovedkontor i Sveits eller andre selskaper. En rekke eksempler viser også at slik privatisering og konkurranseutsetting først og fremst går ut over de ansattes lønns-, arbeids og pensjonsvilkår. De ansatte innen pleie og omsorg fortjener bedre enn doble vakter, overtid uten overtidstillegg og svekket lønns- og pensjonsvilkår. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 3. Økonomisk styring, vilje til å skaffe seg nødvendige inntekter Lørenskog kommune har solid økonomi. Det er nødvendig fordi vi har krevende oppgaver foran oss. Vi skal bygge nye sykehjem og omsorgsboliger, vi skal bygge skoler og barnehager. Vi trenger flere ansatte i pleie og omsorg og skole. Disse skal ha lønn. Lørenskog kommune har innført eiendomsskatt på næringseiendommer. Eiendoms skatt på boliger er ikke aktuelt for AP. Frem til og med 2010 har vi hatt eiendomsskatt på det som heter «verker og bruk». Dette er stort sett produksjonsbedrifter, mens det ikke var eiendomsskatt på for ekesempel kjøpesentre, hoteller og kontorbygg. Denne «verk og bruk»-skatten gav en inntekt på rundt 20 millioner i året. Det gjør at vi har hatt råd til flere lærere og helsearbeidere enn vi ellers ville hatt. Lørenskog AP har sammen med SV og SP arbeidet for å få til en lovendring som gjør at vi også kunne innføre eiendomsskatt på kjøpesentre og hoteller. Tidligere var ikke dette mulig uten også å ha eiendomsskatt på boliger. Siden vi var sterkt mot det, arbeidet vi derfor for en endring av loven. Lovendringen kom ved statsbudsjettet Sverre Bugge. thøsten Dette medfører at Lørenskog nå vil få årlige inntekter fra eiendomsskatt på næringsbygg på mer enn 60 millioner pr år. Høyresiden sier de er mot denne eiendomsskatten på næringsbygg, men pussig nok tar de likevel inntekter fra eiendomskatt med i sine budsjettforslag. Gjennom eiendomsskatten på næringsbygg, vil kommunen de neste 4 årene til sammen få inntekter på rundt 250 millioner kroner. Det gjør at vi har råd til å bygge de sykehjem og skoler, ansette flere lærere og helsefagarbeidere for å skape en bedre skole og en verdig omsorg. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 4. Kommunen som samfunns aktør Høyresiden bruker ofte uttrykket «de lovpålagte oppgaver». Meningen med dette er å si at kommunen skal bruke ressursene på de lovpålagte oppgaver. Dette dreier seg i stor grad om oppgaver inne skole og omsorg. I praksis er det dette kommunen gjør. De store pengene går nettopp til disse oppgavene. Hva er det så som ikke er lovpålagte oppgaver? Hva ville vært annerledes i Lørenskog lot de ikke lovpålagte oppgavene ligge? Å arbeide for å få 2000 statlige arbeidsplasser til postterminalen er ikke en lovpålagt oppgave, vi må ikke ha en slik aktiv næringspolitikk hvis vi ikke vil. Byggingen av Lørenskog hus, Rådhusparken og turstien langs Langvannet er ikke lovpålagte oppgaver. Å arbeide for en baneløsning til Lørenskog eller bedre kollektivtilbud er heller ikke lovpålagte oppgaver. Vi gjør det ikke dette fordi vi må, men fordi vi har lyst. Trivsel og identitet er også viktig. Vi ønsker et Lørenskog folk trives i. Da er det viktig å ha et bredt tilbud, av boliger, av arbeidsplasser, av kultur og fritidstilbud. Vi skal selvsagt gjøre de lovpålagte oppgaver. Men et godt samfunn fordrer mer enn det. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. Lørenskog Arbeiderparti, Sverre Bugge, leder Foto: 4 Lørenskog Arbeiderparti Lørenskog Arbeiderparti 5

4 Et levende sentrum En stor kommune som Lørenskog trenger et levende og samlende sentrum. Kommunen ligger midt mellom Oslo og Lillestrøm. Byer med et kulturtilbud, handel, restauranter og aktivitet både på dagtid og kveldstid. For Lørenskog Arbeiderparti er det viktig at folk skal ha et godt sted å bo og gode arbeidsplasser i kommunen. Men det er også viktig å komme sammens i fritiden, har felles møteplasser og skaper felles opplevelser. Innbyggerne i kommunen skal selvsagt fortsatt benytte seg av fordelene med å bo så sentralt som vi gjør, men samtidig har vi nå lagt tilrette for økt aktivitet i vår egen kommune. Sentralt her er selvsagt Lørenskog hus. Huset, Festplassen og Rådhusparken skal være våre nye møtesteder. Ny kollektivterminal sørger for at det er lett å komme seg til og fra det nye sentrumsområdet. Neste grep for å gjøre sentrumsområdet mer attraktivt, er bygging av lokk over RV 159, veien som er en viktig samferdselsåre på Nedre Romerike, men som deler bygda i to. Støy og luftforurensning skaper den også. Ved å legge veien under lokk, vil sentrumsområdet utvides vesentlig og Solheim og Kjenn knyttes sammen igjen. Sannsynligvis vil også støyen bli mye mindre. Kostnadene ved å bygge et slikt lokk vil dekkes av utbygger som vil få dekket sine kostnader gjennom bygninger som bygges på toppen av lokket. Vi bygger et urbant sentrum omringet av natur og landlig idyll. Dette gjør Lørenskog til en flott kommune å bo i - her er det noe for alle. Her kan vi leve godt - sammen! Foto: Nina Hanssen SV-kandidater Martin Bjerke, 56 år, Kjenn Lørenskog er en meget allsidig kommune, både når det gjelder befolkningssammensetning, kulturlivet og kombinasjonen av urbane områder og fine og store friluftsområder. Som folkevalgt i en kommune mener jeg det er vesentlig å være engasjert i alle slags saker og problemstillinger. Som sosialist vil jeg alltid være opptatt av en solidarisk utjamning mellom innbyggerne. I kommunen betyr det at vi blant annet må gjøre mer for de gruppene som ikke har tilgang til det vi oppfatter som tilstrekkelige betingelser for et fullverdig liv. Særlig viktig er en akseptabel boligsituasjon. Det store engasjementet etter tragedien 22. juli må tas vare på. Det er å håpe at flere vil engasjere seg i det politiske livet og at særlig ungdommen vil vise en aktiv deltakelse. I Lørenskog vil det være et godt grunnlag med stemmerett også for 16- og 17-åringer er ikke lenge til. Utgangspunktet nå er at vi har lagt grunnlaget for å ta vare på vesentlige verdier i vår kommune ved en god arealplanlegging og et solid økonomisk grunnlag. I 2020 skal vi være ferdige med utviklingen av Lørenskog grønne sentrum og klart å sørge for å utvikle videre de grunnleggende velferds- og kulturtjenestene. Det er veldig gledelig at vi har klart å reise et så flott samlingssted som Lørenskog hus. Huset vil få en viktig funksjon i mange sammenhenger, både innen tjenesteyting og på kulturområde. I 2020 må vi være en enda «grønnere» kommune ved å bidra så langt som mulig i de store nasjonale og lokale utfordringene knyttet til klima- og energispørsmål. Vi bør se at en baneløsning er på plass i 2020 og at den lokal trafikkbelastningen har latt seg redusere. Liste ved kommunevalg 2011 i Lørenskog - Lørenskog Sosialistisk Venstreparti 1. Martin Bjerke 1955 Lørenskog 2. Tom Christian Axelsen 1962 Finstadjordet 3. Reidun Valen 1962 Rasta 4. Ingvill Øvrevall 1960 Finstadjordet 5. Gøril Rosvoll Myhre 1966 Rasta 6. Andreas Halse 1986 Kurland 7. Anne Turid Thodesen 1954 Fjellhammer 8. Finn Arne Michelsen 1965 Lørenskog 9. Kristin Elin Walseth 1971 Lørenskog 10. Mehmet Sönmez 1961 Lørenskog 11. Gunn Kokkin Bakke 1956 Finstadjordet 12. Irene Benterud 1952 Fjellhammer 13. Geir Høibråten 1965 Rasta 14. Grethe Wiik 1957 Lørenskog 15. Sigurd Skår 1939 Lørenskog 16. Anne Grønning 1966 Lørenskog 17. Kjell Erik Berg 1958 Fjellhammer 18. Astrid Bergland 1950 Fjellhammer 19. Rolf Østrem 1930 Fjellhamar 20. Unni Aas 1947 Lørenskog 21. Bjarne Asgrimsplass 1959 Rasta 22. Ruth Stareng 1926 Lørenskog 23. Aage Wiik 1931 Lørenskog Ny kurs for Akershus Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Siri Hov Eggen fra Vestby, har ikke lappen. Hun vet godt hvordan det er å vente på et forsinket tog eller en buss som ikke kommer. Kollektivtrafikk skal hjelpe deg i hverdagen. Jeg vil jobbe for et godt tilbud uansett hvor i Akershus du bor. Det er viktig at det blir lettere å reise kollektivt også på tvers i egen kommune, ikke bare til og fra Oslo, sier hun. Det er politikernes ansvar hvor og når bussen går. Arbeiderpartiet ønsker at flere reiser kollektivt. Et godt kollektivtilbud som er praktisk og punktlig står på programmet for Siri og resten av Ap. Det er dessuten bra for miljøet. Arbeiderpartiet går til valg i Akershus med slagordet Ny kurs. Vi vil også ha et Akershus med en bedre skole og med læreplasser til alle som trenger det. Vi vil satse på fellesskapet, og jobbe hver eneste dag for at alle skal samme muligheter, sier Siri Hov Eggen. Akershus er et spennende fylke. I tiden framover vil vi oppleve stor befolkningsvekst. Det krever gode løsninger i den videregående opplæringen og på samferdsel. Det er snart ikke plass til flere biler på veien. Å få ungdom til å reise kollektivt er viktig for å skape gode kollektivvaner. Arbeiderpartiet vil derfor sette ned prisen på månedskortet for ungdommer og studenter, og vil at prisen skal være lik uansett hvor i fylket du bor, sier 2. kandidat til fylkestinget, Rolf Lasse Lund fra Fjellhamar i Lørenskog. Ungdom i Akershus skal utdanne seg, og få jobb. Det er deres hoder og hender vi skal leve av i framtiden. En god skole for alle er Arbeiderpartiets viktigste oppgave i de kommende fire årene. En god skole handler om at alle få mulighet til å lære. SOSIAL: Den populære og folkelig ordfører Åge Tovan er stolt av at Lørenskog Hus brukes av både gamle og unge. Torunn Skottevik Foto: Rolf Lasse Lund Jeg vil at flere elever skal fullføre videregående skole. Vi vet at det er på yrkesfag fleste elever faller fra. For å få flere til å fullføre, må det jobbes mer aktivt med å skaffe læreplasser. Her vil Arbeiderpartiet ta i et ekstra tak, sier Åsmund Aukrust fra Bærum, og fjerdekandidat på fylkestingslisten. Felleskap handler også om mulighet til felles opplevelser. Jeg er glad i å gå turer og i å bade. Derfor er jeg også opptatt av at alle i Akershus skal få tilgang til skog og mark, skiløyper og badestrender uansett hvor mange som flytter til fylket vårt, sier Siri Baastad fra Asker. Hun er tredjekandidat på fylkestingslisten Arbeiderpartiet vil ha et bredt tilbud med gode kulturopplevelser i hele Akershus. Til en pris folk flest har råd til. Tilgang til kultur- og naturopplevelser er en berikelse til livet og viktig for folk. Arbeiderpartiet ønsker en høy valgdeltakelse og vil mobilisere folk til å stemme i ukene framover. 12. september er det valg til fylkestinget i Akershus. Jeg og Arbeiderpartiet stiller til valg fordi vi vil ha en ny kurs i Akershus. Vi vil satse på fellesskapet og like muligheter for alle. Uansett hvem du er, hvor du bor, og hvor du kommer fra, sier Torunn Skottevik Rasta i Lørenskog. Hun er nummer ni på fylkestingslisten til Akershus Arbeiderparti. Foto: privat Tom Christian Axelsen, 49 år, Finstadjordet Lørenskog er en kommune som har det beste fra byen og det beste fra «landet». Vi ligger nært hovedstaden og «storbyen», men har kort vei til Marka og flotte grønne lunger i tettbebyggelsen. Lørenskogs befolkning er sammensatt, og dette tror jeg gjør oss til en raus kommune. Det er korte avstander i kommunen, og vi har et godt utbygd gang- og sykkelveinett (selv om dette fortsatt kan forbedres). Lørenskog har et levende kultur- og idrettsliv, noe som Reidun Valen, 49 år, Rasta Lørenskog kommune er et moderne og spennende sted å bo. Her har vi et rikt kulturliv, gode fritidstilbud og marka rett utenfor døra. Allikevel har vi nærheten til Oslo. Her er det trygt og fint å være for alle, uansett alder. Jeg synes Lørenskog er en raus og inkluderende kommune som tar folk på alvor. Bruk stemmeretten. Vær med på å påvirke hvordan Lørenskog kommune skal styres og av hvem. Det er vårt ansvar at det tilbys muligheter for et godt liv for alle i Lørenskog. Ulike mennesker skal ha like muligheter. Det er også en stor del av grunnen til at jeg arbeider for at SV fortsatt skal være med å styre vår kommune. Da er Lørenskog fremdeles et sted der det er muligheter for et godt liv for alle. Der skoler fremdeles er gratis, der det fremdeles er maksimalpris i barnehager, og der det hvis vi i SV får være med å bestemme er et godt botilbud for unge førstegangsetablere. er med på å gjøre Lørenskog til en god kommune å vokse opp i. Det viktigste budskapet kan deles i to: Bruk stemmeretten 11. og 12. september, og bruk den slik du mener er til det beste for Lørenskog. Dersom du mener at fellesskapsløsninger er bedre enn privatisering og konkurranse, og dersom du mener at en sunn kommuneøkonomi handler om å skape øknomisk rom for viktige tiltak, og ikke nødvendigvis å drive kommunen billigst mulig, da stemmer du på ett av partiene som har stått bak de siste årenes budsjettvedtak (SV, AP, SP, LiVH, V) gjerne SV. 3. Lørenskog hvordan ser det ut? Lørenskog anno 2020 likner mye på Lørenskog anno 2011 men med litt mer av mye. Vi har utviklet Lørenskog sentrum ytterligere, med Lørenskog Hus som det naturlige midtpunktet i kommunen. Nye boliger og næringsarealer er først og fremst bygget i sentrum og langs Skårersletta, som er utviklet til en lokal gate uten tungtrafikk. Dette gjør at vi har kunnet beholde Marka-grensa og ivareta landbruket. Nordlimyra fra Knatten til Sørlihavna er utviklet til et «Lørenskog grønne sentrum» med gangvei langs Losbyelva. Og vi har nettopp fått ferdig en kombibane/bybaneløsning for kommunen koplet opp mot hovedstadens skinnegående transportsystem. Fra venstre: Martin Bjerke, Tom Christian Axelsen, Reidun Valen, Gøril Rosvoll Myhre og Ingvil Øvrevall. 6 Lørenskog Arbeiderparti 7

5 Program Lørenskog SV Lørenskog Sosialistiske Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene, og på den måten sikre et samfunn med størst mulig likhet. Alle skal være trygge på at kommunen yter tjenester som dekker vesentlige behov og gis samme muligheter innen utdanning og til å oppnå god livskvalitet. Alle skal behandles med verdighet. SV mener vi trenger en sterk offentlig sektor for å kunne gi kommunens innbyggere gode tjenester. At kommunen selv yter tjenestene er både mest rettferdig og mest effektivt. De folkevalgte skal bestemme hvilke tjenester som kommunen tilbyr, og kvaliteten på disse tjenestene. Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester fører til at midler som burde benyttes for fellesskapet går til privat utbytte samtidig som den folkevalgte kontrollen svekkes og kontrollbehovet øker. SV ønsker et bærekraftig og variert næringsliv som sikrer arbeidsplasser i kommunen, samtidig som det legges vekt på å bevare natur og miljø slik at innbyggerne sikres gode rekreasjonsmuligheter. SV vil legge vekt på at Lørenskog skal være en foregangskommune på miljøområdet blant annet ved å redusere egen klimapåvirkning og eget energiforbruk. SV vil legge vekt på at skolen skal gi elevene like muligheter til utdanning og en god start på livet. SV vil arbeide for et rikt kulturliv med aktiviteter som er tilgjengelig for alle og som stimulerer og gir muligheter for deltagelse. Utfordringer Befolkningsvekst, behov for boliger og økning i trafikk og transport setter press på miljøet. Dette skaper også et press på de grønne lungene og forutsetter en arealplan som gir rom for slike områder og tilstrekkelig åpen plass inne i byggesonen. En hensiktsmessig arealplanlegging er en utfordring, men også en forutsetning for å forvalte arealene i tråd med dette. Transport Kommunen har stor gjennomgangstrafikk og tungtrafikk til og fra virksomheter i kommunen, blant annet over Skårersletta. Sosialpolitikk En av de viktigste utfordringene i kommende år er boligpolitikken; i første rekke å skaffe boliger til den delen av befolkningen som ikke har tilstrekkelig med egne midler, herunder botilbud for ungdom. Fattigdomsbekjempelse ved økt satsning på sosiale tiltak er særlig viktig. Kommunen tar i mot mange innvandrere og flyktninger. Det fører til at vi må ha stor oppmerksomhet rettet mot integrering/inkludering i skolen og samfunnet for øvrig. Det er behov for å styrke rusomsorgen. Helse, pleie og omsorg Det økende antall eldre i kommunen krever et variert og tilpasset tilbud av helsetjenester og andre nødvendige tjenester. Skoler Antallet elever vil øke i visse aldersgrupper avhengig av utbyggingstakt, boligtyper og innvandring. Kommunen må følge utviklingen slik at vi kan dekke behovet for skoleplasser der det er nødvendig. Kollektivtilbud Mange opplever at dagens kollektivtilbud ikke er tilstrekkelig. Økt bruk av bil i nærmiljøet og pendling til og fra arbeid er en uheldig konsekvens. Kollektivreiser til Oslo tar for lang tid og mangelen på matebussordninger fører til at bruken av tog blir mindre enn mulighetene skulle tilsi. Hvordan ønsker vi at Lørenskog skal være? Sikre områder/tomter for offentlig virksomhet Det er viktig å sikre områder og tomter for offentlig virksomhet som utleieboliger, sykehjem, skoler og lignende. Ett eksempel på dette er Skårersletta 70 som Lørenskog SV vil beholde i kommunalt eie. Sosialpolitikk Utarbeidelse av et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken er et vesentlig virkemiddel. De største behovene er tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper og booppfølging av innbyggere som er rammet av rusmisbruk og psykiske lidelser. Ved siden av boligpolitikken er tilbud om attføring og sysselsettingstiltak er en vesentlig del av sosialpolitikken. Et sentralt virkemiddel i dette er det kommunale selskapet NITOR, som tilrettelegger individuelle arbeidsrettede tiltak og gir grunnlag for personlig og faglig vekst for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Barnevernet må sikres et tilstrekkelig antall stillinger, slik at de store utfordringene innen dette området blir fulgt opp. Det må derfor vurderes om ressursene til barnevernet må økes utover styrkinga gjennom statlige midler i Integrering dreier seg i hovedsak om kommunens virkemidler og statlige tiltak, mens inkludering oppnås best gjennom sivilsamfunnets, organisasjoners og naboers holdninger og handlinger. I Lørenskog har vi lykkes med begge deler og det er viktig å videreutvikle dette arbeidet slik at vi kan møte fremtidige utfordringer. Lørenskog SV er opptatt av rusforebyggende arbeid. Vi ønsker derfor at det fortsatt skal være en begrensning i antall skjenkebevilgninger. Helse, pleie- og omsorg Omsorgstilbudet bør organiseres slik de kommunale tjenestene utformes og tilbys etter en faglig vurdering av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale behov. Det er derfor nødvendig å kunne tilby sykehjemsplass når det er nødvendig, og heldøgns omsorg og pleie i andre tilfeller, omsorgsboliger med punkttjenester der det er riktig, og hjemmesykepleie og hjemmehjelp der det er tilstrekkelig. I en slik sammenheng er det også viktig å stille krav til universell utforming, slik at eldre og pleietrengende kan fortsette å bo i sine hjem på tross av redusert funksjonsevne. Kommunen må legge stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Rehabiliteringstjenesten er særdeles viktig, blant annet er det behov for flere fysioterapeuter. Det er imidlertid av stor betydning at det forebyggende arbeidet rettes inn mot alle aldersgrupper slik at effekten blir størst mulig for trivsel og helse. Eksempelvis er helsesøstertjenesten viktig for å forebygge en uheldig utvikling av barn og unges livssituasjon, blant annet i form av mobbing. Det mest effektive helseforebyggende arbeidet gjøres ofte utenfor helsebudsjettet. Å legge til rette for en aktiv hverdag gjennom å anlegge turstier, skiløyper, gang- og sykkelveier, parker og andre fellesområder er slik sett viktige virkemidler. Kommunen har gjort en stor innsats på dette området og flere tiltak vil bli gjennomført. Det første vil være gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Det er også viktig å videreføre det gode arbeidet kommunen har utført innen psykisk helsevern, blant annet gjennom lavterskeltilbud som MAI-senteret og det forebyggende arbeidet som gjøres blant barn og unge. Allmennlegevakt for Lørenskog vil bli opprettet på Ahus i Det kvalitative innholdet i dette tilbudet er dermed godt ivaretatt. For å styrke driftsgrunnlaget for legevakta bør det søkes å rekruttere et større befolkningsgrunnlag som kan dele på utgiftene Skole og skolefritidsordningen Det gjennomføres for tida en omfattende utbygging og rehabilitering av skolebygg. Bygging av ny skole på Hammer igangsettes, og rehabilitering av Kjenn skole blir ferdige om kort tid. Deretter vil barneskole på Skårerødegården bli prioritert. Kapasitet for barneskoleplasser i sentrumsområdet vil etter hvert bli for liten. Dermed vil det være behov for å utvide Solheim skole med én parallell, slik det er lagt til rette for, og muligens bygges en ny skole i sentrumsområdet. For Lørenskog SV er første prioritet i skolehverdagen at det ansettes flere lærere og annet kvalifisert personell. Deretter vil vi sørge for å vedlikeholde og styrke kompetansen. Lørenskog SV vil også tilføre mer ressurser til skolefritidsordningen slik at kvaliteten på dette tilbudet styrkes. Brukerbetalingen bør holdes på et moderat nivå. En kommune med et variert og bærekraftig næringsliv Lørenskog SV vil arbeide for en kommune med et variert og bærekraftig næringsliv. Nærings virksomheten må settes inn i en bred miljømessig sammenheng, det vil si at nytteverdien vurderes opp mot eventuelle uheldige miljømessige sider ved etableringen. Arbeidsplasser i nærmiljøet reduserer behovet for transport. SV ønsker at kommunen utvikler en strategi for å tiltrekke seg kompetansebasert næring, særlig knyttet til virksomheten ved Ahus. Et variert næringsliv er viktig for en høy yrkesdeltagelse og vi ønsker derfor å tilrettelegge forholdene for etablering av nye virksomheter andre steder i kommunen. Næringsvirksomhet som krever mye trafikk og tungtransport må knyttes til hovedtransportårene slik at sentrale områder av kommunen og mindre veier avlastes mest mulig. Styrking av kollektivtilbudet Lørenskog SV vil arbeide for et godt kollektivtilbud. Sentralt står arbeide for en baneløsning som kan knytte togtilbudet og T-banen sammen og som kan dekke sentrale områder i kommunen. Kollektivtilbudet må dekke behovet for besøkende og pasienter som skal til Ahus For å øke bruken av kollektivtilbudet vil Lørenskog SV arbeidet for en bedre parkeringsregulering på Lørenskog stasjon for kollektivreisende; gjerne knyttet til månedskortet. Vi vil også arbeide for å få et parkeringstilbud for kollektivreisende tilknyttet bussterminalen Lørenskog sentrum. Det er behov for bedre informasjon om bussenes rutetider og forsinkelser. Deler av kommunen er sterkt belastet av tungtrafikk. Lørenskog SV vil se på muligheter for å regulere trafikken slik at minst mulig trafikk går på lokalveier. Dette kan gjøres ved bruk av rushtidsbom og andre trafikkregulerende tiltak. Vi mener det er spesielt viktig å få tungtrafikken bort fra Skårersletta. Kommunen har et godt utbygget nett av gang- og sykkelveier som gir sikker skolevei for barn og gode rekreasjonsmuligheter. Det er fortsatt noen strekninger som er udekket. Lørenskog SV ønsker å prioritere utbyggingen av disse strekningene i perioden. Gang- og sykkelveier skal minst ha samme standard som veinettet. Miljø Lørenskog SV ønsker en bærekraftig utvikling av kommunen hvor utbygging av boligområder og næringsvirksomhet må ta hensyn til miljøet. Vi vil derfor fortsette med en regulert utbygging av boliger og samtidig legge til rette for et variert bomiljø. Lørenskog er svært belastet med gjennomgangstrafikk, dette kan blant annet bedres ved å styrke kollektivtilbudet på nedre Romerike og spesielt til Ahus. Lørenskog SV ønsker at kommunen sammen med de andre kommunene på nedre Romerike arbeider aktivt for dette opp mot fylkeskommunen, staten og Oslo kommune.. Lørenskog SV vil følge opp klimaplanen for kommunen nøye. Vi mener at Lørenskog kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2020 og at kommunen skal redusere sitt energiforbruk med % i løpet av perioden. Kommunen vil i perioden redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff og videreføre arbeidet med å satse på bruk av klimanøytrale biler. Framtidig offentlige bygg skal være passivbygg eller lignende løsninger som sikrer god energieffektivitet. Når nye utbyggingsplaner vedtas skal det legges inn krav om passivhusstandard. Lørenskog SV vil innføre en ordning tilsvarende Oslo for å stimulere til energiomlegging fra bruk av olje og gass til oppvarming med mer energi- og miljøvennlige energikilder. Støtteordningen vil følge Enovas ordning og komme i tillegg til denne. For å hjelpe innbyggerne med energiomlegging vil SV arbeide for at kommunen skal ha en egen energiveileder som kan hjelpe den enkelte med å finne gode løsninger for sin bolig. Lørenskog er under sterkt utbyggingspress. Derfor er det viktig å bevare og utvikle sentrale grøntarealer, som også kan benyttes til rekreasjon. Lørenskog grønne sentrum (Nordlimyra) er det viktigste området. Lørenskog SV vil ønsker en utbyggingstakt på maksimalt boliger årlig. Samtidig vil vi legge til rette for at planene om et lokk over R159 blir realisert. Dette vil knytte sammen nord- og sørsiden av sentrumsområdet og gi bedre tilgang til Rådhusparken. SV vil bevare landbruksområdene på sørsiden av Gamleveien mot marka. Vi vil at Lysås skal innlemmes i marka. Utbygging Lørenskog SV ønsker en kommune med et variert botilbud som sikrer bolig for alle. Spesielt gjelder dette et botilbud for ungdom og andre med lav startkapital. Et virkemiddel er, i samarbeid med boligkooperasjonen, å bygge utleieboliger for unge i etableringsfasen. Boligmassen skal være variert. Vi ønsker at kommunen også er aktiv på boligmarkedet for å sikre et sosialt botilbud. Barn, ungdom og miljøarbeid Lørenskog SV ønsker at det skal skapes tilbud for uorganisert ungdom. Vi vil blant annet at det skal etableres skateanlegg i Lørenskog sentrum og arbeide for at etablere innendørs anlegg på nedre Romerike. Det må sikres et allsidig ungdomstilbud også i nærmiljøene som kan være et alternativ til å oppholde seg på kjøpesentrene. Vi vil i denne forbindelse legge til rette for tilbud innen breddeidrett for barn og ungdom. Den organiserte idretten må sikres gode vilkår for sin virksomhet. Det er særlig viktig å legge til rette for at idretten kan gi et allsidig tilbud til barn og unge. Det vil være en utfordring i perioden å utforme støtteordningene slik at de også fungerer godt for idretter som ikke kan nyttiggjøre seg kommunale anlegg. Idrettens samfunnsansvar må vektlegges, og det må særlig legges vekt på idrettens breddeaktiviteter. Skolen er en viktig arena for å legge et grunnlag for breddeidrett blant annet ved å innføre trivselsledere på skolen. Det må settes av tid i arealer og haller til uorganisert idrett. Det er viktig at barn og ungdom driver en allsidig aktivitet, både av helse- og trivselsmessige grunner, men også for å hindre utviklingen av uheldig vinnerkultur og utstøting. Målet må være å bidra til mestring, glede og fellesskap. Reservebenken skal brennes. Kommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver Lørenskog kommune skal være foregangskommune innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kommunen skal ha et ryddig forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Kommunen skal motarbeide sosial dumping og stille samme krav til underentreprenører som til hovedentreprenører og føre aktiv kontroll med at kontrakter til oppdragsgivere følges opp. Lørenskog kommune skal legge vekt på rettferdig handel i sine innkjøp. Lørenskog skal være en Fairtradekommune i løpet av Foto: colourbox.com Kultur Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud, blant annet gjennom aktivitetene i Lørenskog hus. Lørenskog SV har vært en sterk pådriver for bygginga av dette huset og vil etter åpningen være opptatt av at driften blir godt ivaretatt. Kinoen skal være kommunal som kulturtilbudet for øvrig. Lørenskog hus blir en viktig arena i mange sammenhenger, blant annet vil kulturdelen av huset være er vesentlig virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Lørenskog SV vil videreføre gratisprinsippet og støtte de aktiviteter som organisasjoner fra kommunen har i Lørenskog hus. Kommunens flerkulturelle befolkning må komme bedre til syne i kulturaktivitetene, blant annet ved at de ulike organiserte innvandrergrupperingene i større grad får anledning til formidle sine kulturelle uttrykk. Lørenskog bygdemuseum skal fortsatt være en del av Akershus Fylkesmuseum. Det må være et nært samarbeid mellom kommunen og fylkesmuseet. Finansiering av den kommunale virksomheten Det er nødvendig med høye inntekter for å finansiere den allsidige kommunale virksomheten. Kommunens inntekter består i hovedsak av statlige overføringer, skatter, avgifter og brukerbetaling. Lørenskog SV ønsker generelt å styrke den kommunale velferden og at kvaliteten på denne virksomhet blir enda bedre. De mange nasjonale priser og utmerkelser Lørenskog kommune har mottatt de siste åra viser at nivået allerede er høyt innen mange områder. Framover blir det viktig å prioritere de områdene der forbedringer er nødvendig. Det er derfor viktig å ta i bruk de inntekstmulighetene som kommunen selv har mulighet til å benytte. Lørenskog SV oppnådde for noen år siden flertall for å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, noe som det siste året har tilført kommunekassa nesten 20 millioner kr. Etter at kommunestyret i 2010 besluttet at denne skatten skal gjelde all næringsvirksomhet, vil inntektene øke til 50 millioner kr. i 2011, hvilket har resultert i et ekspansivt budsjett dette året. Lørenskog SV ønsker, som tidligere, også å innføre eiendomsskatt på boliger. Ett bunnfradrag fra takstgrunnlaget for boligene vil bety at innbyggerne med de dyreste boligene bidrar mest til fellesskapet. Denne omfordelingen betyr at budsjettene for skole, pleie og omsorg, helse, sosiale tiltak og kultur kan økes mer enn det som ellers ville vært mulig, noe som vil være et gode for alle innbyggere. 8 9

6 Å drive valgkamp denne gangen er ganske uvirkelig. Ungdommens og sentrale politikeres klare oppfordring om mer demokrati og mer åpenhet har gjort av vi i LIV vil følge disse anmodningene. Valgkampen blir annerledes, men vi skal gjøre vårt for at demokratiet skal være sterkt og mangfoldig. Lørenskog i våre hjerter, august 2011 Kjære Lørenskoginger! Lørenskog i våre hjerters liste til kommunevalget Mette Synnøve Korsrud Fjellhamar 2. Kjell Rønningen Fjellhamar 3. Tove Hungnes Fjellhamar 4. Lars R Jakobsen Finstadjordet 5. Mona Delhi Fjellhamar 6. Rune Wennevold Lørenskog 7. Renate Løberg Rasta 8. Ola Løberg Rasta 9. Marianne Korsrud Finstadjordet 10. Steffan P Thorvaldsen Kurland 11. Berit Hjørnevik Finstadjordet 12. Bjørn Hatling Fjellhamar 13. Christen Jordet Fjellhamar 14. Svein Erik Pedersen Lørenskog 15. Ragnhild Solheim Rasta 16. Trond Rinnan Lørenskog 17. Beate Walberg Felpeto Fjellhamar 18. Roar Eide Finstadjordet 19. Asbjørn Myklebust Lørenskog 20. Eva Løveid Mølster Fjellhamar 21. Bøye Einang Rasta 22. Anne Marie Damhaug Finstadjordet 23. Steinar Godager Lørenskog 24. Kai Øivind Brenden Lørenskog 25. Øystein Gjøs Fjellhamar Mette Synnøve Korsrud, Fjellhamar, Lørenskog har korte avstander til skog, til badeplasser, til butikker og til kulturopplevelser. Det gjør Lørenskog til en spesiell kommune, en kommune det er godt å bo i. Heldigvis er Lørenskog så stor at den kan bestå som egen kommune. Vår nærmeste nabo i vest, Oslo, er bare 20 minutter unna. Der finnes et utall av tilbud å velge i. Jeg er stolt av Lørenskog og elsker kommunen min. Som folkevalgt bør man være interessert i alt som foregår i kommunen. Store saker og små saker - ingen er uviktige. I en kommune med innbyggere er det alltid noen som behøver vår oppmerksomhet. Hver aldersgruppe vil ha behov for spesielle tiltak. For meg er det et viktig aspekt å ha med. Skolen må kunne gi våre barn en best mulig ballast med på livets vei. De siste ukers hendelser setter selvsagt sine spor som vi skal huske, men de skal ikke hindre oss i å delta i demokratiske prosesser. Året 2020 er ikke langt unna. Lørenskog er en solid og ressursterk kommune med dyktige ansatte. De vil sammen med de folkevalgte forvalte ressursene til beste for oss alle. I 2020 vil Lørenskog være like grønn som idag. Parker og turveier vil være et vanlig syn. Flere innbyggere fra hele verden vil komme og dele disse gode med oss. Velkommen skal de være! Ennå flere unge vil delta i politikk og samfunnsutvikling. T-banen vil snart går helt frem til Ahus og ringbussen i Lørenskog vil være en suksess! Jeg gleder meg til 2020! Lørenskog i våre hjerter (LIV) er Lørenskogs egen bygdeliste. Vi arbeider for lokale saker uten å måtte ta hensyn til hva et landsomfattende parti ville pålagt oss. Vi står således fritt til å arbeide for og med de sakene som berører oss sterkest fordi vi bor og lever her. Saker som påviker våre barns dagligliv og fremtid. Saker som påvirker våre familiers, våre venners, våre eldres liv og hverdag, ja deres liv og helse om du vil! For Lørenskog i våre hjerter og mange med oss, er disse sakene viktige. Til og med sakene som ikke berører så mange er viktige fordi de beører kansk je deg og nettopp derfor blir den viktig. Mange av oss k jenner ikke til at valgfriheten blandt våre eldre ikke er så stor som vi innbiller oss. Kansk je er det mange som ikke k jenner til at ungdom kan være redde for å dra hjem etter trening eller andre aktiviteter fordi bussen har sluttet å gå innen de var ferdige med treningen. Det er så mange saker som beører så sterkt lokalt at vi knapt kan vente med å få dem løst. For å kunne løse uløste saker og problemer tenger vi din hjelp! Vi trenger din stemme for å bli sett og hørt i det politiske arbeidet. Ved å gi oss din stemme kan du bidra til et sterkere fellesskap og til å gi oss et tryggere og enda bedre LIV enn vi allerede har i Lørenskog. Vi synes det er flott å vise hva vi ønsker. Liv og røre, det gode liv, trygghet og harmoni! Godt valg! Masse hilsner Mette Korsrud LIVs ordførerkandidat Dette diktet er sakset fra Aftenposten 1/ og er skrevet av en ung dame på 21 år, Ane Sydnes Egeland. Vi synes det er et godt og viktig dikt som gir et sterkt signal til oss alle fra et ungt menneske. Husker ikke navnet Vi gidder ikke huske navnet Språket vårt har ikke ord for sånne som ham. Bokstavene nekter å bære en så endeløs skam. Vi bruker de ord vi har: Terrorist. Morder. Forræder. Quisling ble et skjellsord, men - å huske er en slags heder. Han ønsker en plass i historien. Å være som Han-du-vet. Men dette er Voldemort andre veien: vi gidder ikke huske hva han het. Vi skal møte ideene hans; debattene må vi ta. Hver og én har et ansvar - husk hva kronprinsen sa. Vi moderate mange skal vise de ekstreme få. Hatet skal vike for ordet. En ny tid beynne nå. For våre døde venner. Født av sjokket. Sorgen. Savnet. Han fortjener å bli glemt. Vi gidder ikke huske navnet. Kjell Rønningen, 59 år, Fjellhamar, Det fineste med å bo i Lørenskog, er at vi har et godt bomiljø, og gode oppvekstvilkår. I tillegg er det kort vei til storbyen. Vi har nærhet til marka, og masse gode fritidstilbud til store og små. Nå er det viktig at vi får til et godt lokalt kollektivtilbud, slik at vi ikke er avhengige av bil når vi skal besøke sentrum eller andre steder i bygda. Godt kollektivtilbud for barn og unge som skal på Lars R Jakobsen, 46 år, Søndre Sørli- valgområde Finstad. Det fineste med å bo i Lørenskog er at det er sentralt og kort vei til alt. Lørenskog er unik Her får du alt fra flotte kjøpesentre til store natur- og kulturopplevelser. Viktigste budskap til velgerne er: Ingen sak for liten ingen for stor. LIV som er et parti kun for folk i Lørenskog. LIV vil fortsette å fremme spørsmål i forskjellige aktiviteter etter skoletid. Kollektivtilbud slik at kommende generasjoner lærer at bil ikke er nødvendig for å bevege seg rundt. En velutviklet kommune, med et livskraftig sentrum det er mulig å komme seg til uten å kjøre bil. Gode og varierte tilbud til store og små. En kommune det er godt å være barn i, og godt og bli gammel i. kommunestyremøtene som vi har fått fra Lørenskogs befolkning. I 2020 er Lørenskog fortsatt en selvstendig kommune. Lørenskog sentrum har blitt enda grønnere med lokk over riksvei 159 fra Solheim til Knatten. Lørenskog vil ha et kulturliv som hele Norge kan se opp til. Kollektivtilbud i Lørenskog Lørenskog i våre hjerter (LIV) går inn for å få et godt kollektivtilbud i Lørenskog, og da mener vi et kollektivtilbud som bringer innbyggerne fram og tilbake innenfor Lørenskogs grenser! Vi vil ha lokalrute(r) som forbinder de forskjellige delene av bygda med vårt nye sentrum! For at det skal bli brukt, må vi ha høy frekvens. Vi vil arbeide for kvartersruter. Vi vil starte med rutetilbud på ettermiddagen, fra skoleslutt og utover, som et tilbud til alle som trenger Barna er vår framtid Barn og unge er Lørenskogs fremtid. Derfor er det så viktig hvordan de har det nå! LIV (Lørenskog i våre hjerter) vil være med på å skape gode, stabile forhold i hjem, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. Bygninger, områder og organisering er viktig. Det kreves midler til transport til fritidsaktiviteter. Hva oppnår vi med dette? Jo: Mindre bruk av privatbil i kommunen Mindre behov for at foreldre må kjøre sine barn til og fra fritidsaktiviteter Mindre behov for bil nr 2 i familien Dette er framtidens miljøvennlige kommunikasjonssystem internt i Lørenskog! oppstart og drift av tiltak. Gode og tradisjonsrike aktiviteter må få mulighet for videreføring og utvikling. En ringbuss med hyppige avganger kan bringe alle trygt til og fra ulike aktiviteter, også på kveldstid. Men viktigst er menneskene som barna og ungdommen møter. Vi må legge til rette for at alle foreldre, ansatte og frivillige får nødvendig kunnskap og oppfølging. Deres innsats må verdsettes og gi status, også i lokalsamfunnet. Bare ved samarbeid og praktisering av gode verdier i hverdagen gjør vi barn og unge i stand til selv å ta ansvar og gjøre riktige valg. Dette vil vi oppnå ved: Større selvstyre for skolene Kvalifiserte lærere og assistenter sørger for god, faglig undervisning og leksehjelp. Skolen skal både være en tydelig læringsarena og et samlingssted etter skoletid. Foto: Colourbox.com Hjelpetiltak for barn og unge må til enhver tid være tilgjengelig. Ingen bør droppe ut av videregående skole

7 Lørenskog Senterparti - Liste ved kommunevalget Inger Betsy Torp 1957 Finstadjordet 2. Tore Ruud 1954 Finstadjordet 3. Solveig Bjørnholt 1967 Lørenskog 4. Morten Nordli 1969 Lørenskog 5. Ole Haug 1965 Finstadjordet 6. Liv Monica Bargem Stubholt 1961 Lørenskog 7. Trond Arne Reierstad 1958 Finstadjordet 8. Karstein Brøndbo 1963 Fjellhamar 9. Tor Johan Røri 1954 Lørenskog 10. Herlaug O. Johanne Nordli 1943 Lørenskog 11. Tore Reierstad 1930 Finstadjordet 12. Astrid Fiskvik 1938 Rasta 13. Arne Jørgen Bjørnholt 1959 Lørenskog Inger Betsy Torp, 54 år, Finstadjordet Mangfoldet! Vi har et godt oppvekst- og omsorgstilbud, et svært aktivt kulturliv, flott kulturlandskap og gode rekreasjonsområder. Vis engasjement! Delta i frivillige organisasjoner og politisk arbeid! Bruk stemmeretten! Gjennom mitt engasjement vil jeg arbeide for at Lørenskog i 2020 fortsatt skal ha bygdepreg med kulturlandskap, grønne lunger, et aktivt landbruk og god anledning til å dyrke kultur og friluftsliv. Sentrumsområdet er videreutviklet med næring og boliger. Kollektivtilbudet er bedre både internt i Lørenskog og til Oslo og andre nabokommuner i form av nye busstilbud og baneløsning. Gratis innfartsparkering - Mange av Lørenskogs innbyggere sitter daglig i bilkø inn og ut av Oslo. Dette kan bare løses ved enda bedre utbygd kollektivtrafikk og ved flere gratis parkeringsplasser ved jernbanestasjonene. Det sier Tore Ruud, som er nestleder i miljø og samferdselskomiteen i inneværende kommunestyreperiode. Tore er snart 57 år, bonde og regnskapsfører i 35 år, og står på andreplass på Senterpartiets liste ved valget i år. På fritiden er han aktiv i organisasjoner som har med skogbruk og landbruk å gjøre. Han bruker også mye tid på idrett og friluftsliv. De som er aktive i turorienteringen, vil helt sikkert finne poster som han og hans kone Gunvor har plassert ut. - Arbeidet i miljø og samferdselskomiteen har gjort at jeg er blitt godt kjent i kommunen, med vann og kloakk, gangveier, vedlikehold med hva som fungerer bra, men også hvilke utfordringer vi står overfor, sier han. Som friluftsmann er særlig fornøyd med at alle i Lørenskog har marka innen rekkevidde. Via gang- og sykkelveier og gårdsveier er det lett å komme seg ut i marka. Vedlikeholdet på gang- og sykkelveiene er bra, men det er viktig at også gårdsveiene blir godt vedlikeholdt. At grunneierne overalt har stilt seg positive til skiløyper over dyrket mark er også et fint tilbud til turfolk. Ruud er også opptatt av det ansvar vi har for å dyrke mat i en verden der stadig flere sulter. Det er ikke så mye igjen av jordbruksarealer i Lørenskog, men desto viktigere er det å ta vare på det vi har. Det vil bli krevende beslutninger for de folkevalgte å sørge for at det kan bygges nye boliger uten at det går ut over dyrket jord. Ikke bare de som driver gårdsbruk, men også de som går tur i landskapet, er tjent med å ha velpleide jordbruksområder å se på. Når det gjelder trafikkproblemene som rammer så mange lørenskoginger, mener han og Senterpartiet at kollektivtilbudet må bli bedre. Det trengs flere avanger av buss og tog, og det må gjøres noe med de delene av bygda som ennå ikke har nær tilgang til kollektive transportmidler. Ellers mener han at Lørenskog står sterkt alene med sine innbyggere, og at sammenslutning med andre kommuner ikke er noen god ide. Barna er det viktigste vi har Foto: Lørenskog i våre hjerter Vi må ta vare på barna våre. De er framtiden og det viktigste vi har. Derfor er hensynet til barna viktig i politikken, sier Solveig Halvorsen Bjørnholt. Solveig er 44 år, utdannet sivilagronom, spesialrådgiver av yrke og er gift med Arne Bjørnholt som er i kommunestyret for Senterpartiet i inneværende periode. Som mor til tre barn, har hun engasjert seg i skolepolitikken som leder av både FAU og driftsstyret ved Finstad skole. -Det er viktig at alle barn blir sett og tatt vare på i skolen. Lærertettheten er derfor viktig. Lærerne er krumtappen i skolehverdagen. Det må jobbes for å få flere til å søke lærerutdanning slik at vi er sikret gode lærere i fremtiden. Jeg har stor respekt for lærerne i den norske skolen, mange legger ned en formidabel innsats for ungene våre. Jeg er redd for at mange gode lærere sliter seg ut pga knappe ressurser, og velger andre yrker i stedet. - Jeg var bekymret da de begynte å gjøre de yrkesfaglige linjene i den videregående skolen for teoretisk. Alle trenger ikke studiekompetanse, de vil lære seg et yrke. Den gamle yrkesskolen hadde det som mål. Dagens videregående skole må også være for dem som er flinkere med det praktiske enn med teorien. Derfor bør undervisningen i så vel norsk som språk og matematikk tilpasses det yrket de skal inn i. Da ville det ikke bli så mange som faller ut av skolen. -Jeg synes Lørenskog har mange fine kulturtilbud for barn, men det er klart at det kan bli enda bedre. Jeg håper at det flotte nye kulturhuset kan fylles med aktiviteter for både små og store. Vi har lett for å splitte opp i aldersgrupper. Forhåpentligvis kan kulturhuset bli et sted der unge og eldre kan være sammen om opplevelser, sier Solveig. Ved siden av sin egen yrkeskarriere driver Solveig Bjørnholt også gård sammen med sin mann, og har et sterkt ønske for landbruket i Lørenskog: At det må få bestå, og ikke blir så gjennomregulert at videre utvikling ikke er mulig. Idretten er fargeblind Et gammelt ordtak sier: Kultur er som luft. Har vi ikke kultur så har vi heller ikke noe å puste ut i. Bygdelista Lørenskog i våre hjerter (LIV) garanterer for et fortsatt rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv i Lørenskog, slik at alle som vil noe i sin fritid skal få det til i vår flotte kommune. LIV vil at bygdas klubber og foreninger skal ha levelige vilkår. LIV vil sikre dette med økte økonomiske driftstilskudd i forhold til i dag. I tillegg vil LIV være en garantist for at gratisprinsippet ( gratis leie av lokaler Hvorfor er lokalkulturen viktig? i kommunale bygg) for bygdas lag og foreninger videreføres. Lørenskog stolthet Lørenskog Hus, som vi fikk åpnet i år vil være Lørenskogs store sentrale møteplass og viktig kulturbærer for Lørenskogs befolkning. LIV vil at huset skal videreutvikles slik at flere og flere ser det som naturlig å bruke huset. På idrettssiden ønsker vi en ny idrettshall samtidig ved byggingen av Ødegården skole. Dette er viktig da hallkapasiteten i Lørenskog for lengst er sprengt. Skiskytterarenaen på Losby som er vedtatt av kommunestyret i inneværende periode håper vi skal bli en realitet om kort tid. LIV vil at dette skiskytteranlegget blir bygget slik at det kan brukes både sommer og vinter. Ved å gi din stemme på Lørenskogs egen liste- Lørenskog i våre hjerter så sikrer vi at lokalkultur- og idrett vil få levelige kår fremover Lars R Jakobsen Leder ogliste kandidat nr 4. Lørenskog i våre hjerter LIV Fire-fem kvelder i uken og mang en helg i året er Morten Nordli å finne på en idrettsbane eller i en hall. Han er leder og trener for ungdom, de fleste i alderen år. Han står på 4. plass på Lørenskog Senterparti sin liste til kommunevalget. Morten er 42 år, jobber med data og har idrett og frivillighet som sin største fritidsinteresse. Det er slikt en vokser inn i, sier han om idretten og det frivillige arbeidet. - Hva betyr idretten for integreringen av ungdom med opprinnelse i andre land? - Rundt halvparten av dem som er med nå, er eller har foreldre av utenlandsk opprinnelse. Men det er ikke slikt vi tenker på. De er jo norske og de ser på seg selv som norske. Idretten er jo fargeblind. - Hva kreves for å gjøre en frivillig innsats i idretten? - Du må ha ubegrenset med tid. Dette er jo en ulønnet fritidsjobb, og det blir mange kvelder til trening og helger hvor vi reiser til konkurranser, sier Morten, som også fremhever betydningen frivillighet på andre områder i samfunnet. Det finnes en plass for alle som har tid og lyst til å gjøre en frivillig innsats for andre, mener han. Blant de framtidsønsker han har for idretten, vil han spesielt nevne disse: Det er avgjørende at «gratisprinsippet» for lag og foreningen føres videre. Uten dette ville det bli svært vanskelig å drive for idretten. Ellers bør alle idrettsanlegg være tilgjengelig, for eksempel innendørshallene, for idretten også i skoleferiene og helger uten arrangement

8 Omsorg vår viktigste utfordring Senterpartiets 1. kandidat Inger Betsy Torp ønsker å bruke personlige erfaringer i sitt arbeid med å gjøre Lørenskog til en bedre kommune å bo i med omsorg for alle. Inger Betsy Torp har vært Lørenskog-jente hele sitt liv. Hun fikk en trygg oppvekst på Kurland, der gamle Hammer skole, eller barneskole som det het den gang, var kunnskapsbasen i de første åra. Jeg er veldig glad i Lørenskog. Sjøl om vi i vår kommune bor svært sentralt, har kommunen også greid å beholde et aktivt landbruk, flott kulturlandskap og grønne lunger. De grønne lungene er viktige, ikke minst i sentrumsområdene. Rådhusparken er et flott eksempel på hvordan en kan gjøre dette, og jeg ser at mange bruker parken, sier Inger Betsy. Egne opplevelser På midten av 1990-tallet skjedde en omveltning i Inger Betsy sitt liv, da hennes mor fikk Alzheimers sykdom i forholdsvis «ung» alder. Dette har ført til at hun har vært svært engasjert i helse- og omsorgsspørsmål. Etter at mor fikk sykdommen var jeg med på oppstarten av Demensforeningen i Lørenskog i 2000, der jeg også var leder i seks år. Som pårørende i mange år hadde jeg tett kontakt med pleie- og omsorgstjenesten og har sett på nært hold alt det flotte arbeidet og omsorgen som utøves der. Jeg har også sett at vi i løpet av disse årene har fått til nye tilbud, både i kommunal regi, men også i regi av eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette er noe vi i Senterpartiet og jeg vil oppmuntre mer til framover, sier Inger Betsy. Bedre resultater sammen med pårørende og frivillige Arbeidet som Demensforeningen og Lørenskog kommune gjør, har gitt svært gode resultater. I dag kan du som pårørende gå på demensskole i regi av Demensforeningen for å lære mer om sykdommen, om det å være pårørende, overgang fra hjem til institusjon osv. Det er også gledelig å se at de ansatte i pleie- og omsorg nå blir skolert om demens, og at vi i kommunens økonomiplan nå har satt av midler til opprettelse av et demensteam. Det er viktig å satse på tidlig utredning sammen med fastlege og god oppfølging av hjemmeboende. Dette gjør at de eldre kan bo hjemme lengre. Hjemmetjenesten er derfor et viktig satsingsområde for oss i Lørenskog Senterparti, sier Inger Betsy. Dagsentertilbud Innenfor demensomsorgen ønsker Inger Betsy å gjøre mer enn hva som er gjort per i dag. Dessverre er det slik at også ganske unge mennesker rammes av demenssykdommer. Disse har ikke godt nok aktivitetstilbud på dagtid i vårt område. Jeg ønsker å jobbe for at vi sammen med andre kommuner på nedre Romerike kan få opprettet et dagsentertilbud for yngre demente. Lørenskog kommune bør kunne være vertskap for et slikt tilbud. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for de som på grunn av alder eller sykdom trenger hjelp på institusjon eller hjemme. De fleste av oss ønsker nok å bo i våre egne hjem lengst mulig. Da er det viktig at helse- og omsorgstjenestene er tilrettelagt slik at dette lar seg gjøre, sier Inger Betsy, som legger vekt på at Senterpartiet fortsatt vil bygge ut det offentlige og frivillige sikkerhetsnettet som gir den største tryggheten for at alle skal få den hjelpen de trenger. Mangfold Inger Betsy har, med unntak av noen år i studietiden, vært nært knyttet til Lørenskog. Hun arbeider i Senterpartiets hovedorganisasjon som administrasjonssekretær. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at partiledelsen ved Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum, har et godt saksgrunnlag for sine møter. I Lørenskog ønsker hun å bruke sine personlige erfaringer for å legge grunnlaget for en framtidsrettet politikk. Ikke minst gjelder dette det frivillige organisasjonslivet, der hennes to nå voksne barn har vært med i både fotball, musikkskole og skolekorps. Vi har et mangfold av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett i Lørenskog, som alle gjør et fantastisk arbeid. For oss i Senterpartiet er forebyggende Inger Betsy Torp. arbeid svært viktig, og jeg vil gjerne takke alle utøvere og frivillige som hver dag utfører en innsats for våre barn og unge. Jeg er helt sikker på at den innsatsen er uvurderlig med tanke på folks helse og trivsel. Som førstekandidat for Senterpartiet ønsker jeg fortsatt å premiere alle disse organisasjonene, og jeg vil øke tilskuddene for dette viktige arbeidet, sier Inger Betsy. Hun legger vekt på at ved siden av den forebyggende effekten, bygger også dugnadsinnsatsen opp om tilhørighet og et trivelig lokalmiljø. Trivsel Trivelige lokalmiljøer kommer ikke av seg sjøl. Inger Betsy er en aktiv bruker av det lokale kulturtilbudet. Nå når Lørenskog Hus har åpnet gleder jeg meg til å se og høre alle våre lokale utøvere på scenene her utover høsten og vinteren. Det har skjedd mye når det gjelder skolene i Lørenskog de siste åra. Kjenn ungdomsskole rehabiliteres og snart stikkes spaden i jorda for helt ny Hammer ungdomsskole. Dette er bra, men vi er ikke ferdig med det. Vi må bygge en ny Ødegården barneskole og sørge for at vi har midler til opprusting og vedlikehold av de andre skolene og øvrige kommunale bygg, sier Inger Betsy. På sikker plass? Inger Betsy Torp er den eneste som er kumulert på Senterpartiets liste. Det betyr vel at hun er sikker på å komme inn i kommunestyret. - Nei. I Lørenskog er Senterpartiet et lite parti. De fire siste årene har vi hatt en representant i kommunestyret, men før det var det 8 år uten representasjon. For Senterpartiet i Lørenskog er det slik at hver eneste stemme teller fordi vi hele tiden står i fare for å falle ut. Derfor kan din stemme være viktig! Tidenes yngste fylkesordførerkandidat Akershus Senterparti vil: Redusere frafallet blant lærlinger og elever på videregående skole og satse enda mer på yrkesfagene. Sørge for bedre trafikkflyt, både for bilister og kollektivreisende. Vi trenger flere avganger på tog og buss og bedre veier. Støtte et pulserende kulturliv og et fortsatt grønt Akershus. Gi småbedrifter og gründere bedre muligheter til å skape verdier og arbeidsplasser. Få på plass en baneløsning som gir god kommunikasjon til Ahus, arbeidsplasser og boligområder på Nedre Romerike så raskt som mulig. Arbeide for et bedre busstilbud. Bygge flere gang- og sykkelveier. Satse på jernbane i Oslo-regionen. Bedre veistandarden gjennom utbygging og bedre vedlikehold. BLI MED PÅ LAGET! Engasjer deg i partiet med hjerte for hele landet. Vi vil ha med deg som medlem, fordi vi sammen får løst viktige oppgaver på en god måte. Lokal politikk handler om vår hverdag en hverdag du kjenner best. Bli med på kommuneråd, der alle saker som skal opp til politisk behandling i kommunen er på dagsorden. Kom med innspill til saker du vil vi skal ta opp! Eller du kan rett og slett bare være medlem for å gi din støtte til vårt arbeid lokalt og sentralt. Les mer på Ønsker du å bli medlem så ta kontakt med Lørenskog Senterparti v/inger Betsy Torp på tlf Du kan også besøke og fylle ut innmeldingsskjema eller sende SMS med kodeord SPmedlem til for å bli medlem. 23 år gamle Morten Vollset fra Aurskog- Høland er gift og har ett barn. Han utdanner seg til jurist og har hatt en rekke verv som kommunalt folkevalgt og i Senterpartiet. Han er tidenes yngste førstekandidat for Akershus Sp, og hans lederevner og brede politiske orientering gjør han til en samlende kandidat for hele Akershus. Hvorfor ville du bli førstekandidat? Jeg vil bidra til å skape landets beste videregående skoler. Vi skal utdanne framtidas verdiskapere. Morgendagens mekanikere, snekkere og helsefagarbeidere er like avgjørende for Norges utvikling som leger og advokater! Akershus har et prekært behov for praktisk kunnskap og flere lærlingplasser. Jeg vil ha et mye bedre kollektivtilbud. Prisene må ned! Det skal lønne seg å reise miljøvennlig! Mange er også avhengig av bil Derfor må veiene bli bedre! Vi vil: Kampsak nummer 1: Senterpartiet er skolepartiet. Akershus er landets største fylke når det gjelder elever i videregående opplæring. Det gir store muligheter for utvikling av sterke fagmiljøet både innen teoretiske og praktiske fag. Vi må lære av de beste internasjonalt, gjennom samarbeidsprosjekter med relevante utenlandske skoler og fagmiljøer. Tilbudet og økonomien til videre utvikling av yrkesfag må styrkes betraktelig. Tettere samarbeid med næringslivet er helt nødvendig. Hva er planen for valget: Stå opp om morran! Valget vinnes kun gjennom knallhard jobbing fra morra til kveld. Senterpartiet skal være ut blant folk og presentere vår politikk og våre dyktige kandidater som er klare til å prege Lørenskog og Akershus med grønne verdier. Lørenskog Senterparti vil: Legge til rette for en helse- og omsorgstjeneste som gjør at folk kan få bo i sine hjem så lenge de ønsker. Utvike omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Styrke ressurstilgangen i skolen for å oppnå større lærertetthet. Ha fokus på kompetanseutvikling hos lærerne. Videreføre «gratisprinsippet» for lag og foreninger. At Lørenskog hus i stor grad skal få være en arena for det frivillige kulturlivet i kommunen. Jobbe for gode bomiljøer og at Lørenskog fortsatt skal beholde et bygdepreg med kulturlandskap, grønne lunger og god anledning til å dyrke kultur og friluftsliv. At ny boligbygging må skje ved fortetting i sentrumsområdene. Ikke innføre eiendomsskatt på bolig. Ha flere gratis parkeringsplasser for bil og sykkel ved kollektiv knutepunkter. Ha baneløsning til Ahus. Les mer på: Senterpartiet tar ungdommen på alvor! Senke prisen på ungdomskort til kr. 250,-. Prisen på studentkort reduserer til kr. 500,-. At studenter og personer i lavinntektsgrupper under 25 år skal få tilbud om gratis tannhelsetjeneste. Innføre prosjektet «Trygt hjem for en femtilapp». Opprette kulturkort for ungdom

9 Lørenskog kommune solid økonomi fast styring Foto: Håkon Torp Bugge Lørenskog kommune har en solid økonomi. Det fremgår av kommunens regnskap og årsrapport. Dette står fast selv om H, Frp og Krf dessverre søker å skape et annet inntrykk. Lørenskog kommune har gode inntekter og økonomien er blitt styrket de siste fire årene. Økonomien vil bli enda bedre i årene framover. Dette fremgår av den økonomiplanen fram til 2015 som ble vedtatt i kommunestyret i juni måned. En solid økonomi er avgjørende for at vi skal klare å løse de store oppgavene vi har foran oss. Det blir flere eldre og at vi må styrke tilbudet innen hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, sykehjemsplasser og tiltak for særlig utsatte grupper på boligområdet. De nærmeste årene vil det også bli bygget flere nye skoler. Kjenn skole er under ombygging, byggingen av ny Hammer Skole vil starte i løpet av kort tid. Deretter skal det bygges ny skole på Ødegården. Det skal også bygges flere nye barnehager. Lørenskog kommune har stor gjeld. Gjelda er knyttet kommunale bygg og anlegg for mange ulike formål. Opposisjonspartiene, H, Frp og Krf forsøker å skape inntrykk av at gjeldssituasjonen hadde de vært vesentlig annerledes uten bygging av Lørenskog hus. Dette er ikke korrekt. En mindre del av kommunens gjeld en knyttet til Lørenskog hus. Lørenskog hus med kultur og kontorlokaler for helse, kirke og kultur er et nødvendig og viktig ledd i å skape gode tjenester, godt arbeidsmiljø og et livskraftig sentrum med aktiviteter på dag og kveld. Kommunen har ingen problemer med å betale renter og avdrag på denne gjelda samtidig som vi opprettholder et godt tjenestetilbud til innbyggerne. En oversikt fra kommunens årsrapport viser dette. Illustrasjon: Colourbox.com Rundt 8 % av kommunens gjeld er START-lån fra Husbanken som er viderelånt til ungdom som har kjøpt bolig. Renter og avdrag på denne gjelda dekkes av ungdommene. Renter på 5 % av gjelda dekkes av statstilskudd vi får fordi vi har bygget skoler og sykehjem. Renter på ytterligere 5 % knytter seg til lån til vann og kloakk og dekkes av avgiftene på dette. Rundt 17 % av gjelda er på kommunale boliger som leies ut og hvor lånekostnadene dekkes av den husleie beboerne betaler. Rundt 10 % av gjelda er lån som er tatt opp og ennå ikke anvendt, men som skal brukes til skoler som bygges i Dermed gjenstår rundt 55 % av gjelda og hvor renter og avdrag må dekkes av kommunens skatteinntekter. I 2010 utgjorde netto renter og avdrag 75 millioner kroner. Dette utgjør 4-5 % av kommunens samlede inntekter. Lørenskog kommune har de siste årene fått gode inntekter fra eiendomsskatt på næringseiendommer. Eiendomsskatt på boliger er ikke aktuelt og vil ikke bli innført. (Det er bare SV som ønsker å innføre slik skatt). Inntektene fra eiendomsskatten på næringsbygg utgjør nå mer enn 60 millioner årlig. Etter økonomiplanen som ble vedtatt før sommeren vil kommunen få et overskudd på til sammen 80 millioner. Det er allerede klart at dette vil øke med ytterligere 50 millioner de neste 4 årene fordi inntektene Eiendomsskatt I 2012 er inntektene fra eiendomskatt på næringseiendommer beregnet til ca 62,5 millioner årlig. De største skatteyterne er: Postterminalen Coca Cola Steen & Strøm (Metro) Thon, (Triaden) Bertel O Steen Tom Hagen Eiendom Hafslund Nett rundt 9,1 mill. rundt 5,5 mill rundt 4,7 mill rundt 4,1 mill rundt 2,8 mill rundt 2,6 mill rundt 2,1 mill fra eiendomsskatten på næringseiendommer viser seg å øke vesentlig mer enn de tidligere beregningene. De gode økonomiske resultatene i årene fremover gjør at kommunen har en egenkapital å sette inn når nye sykehjemsplasser og skoler skal bygges. I faktarammen fremgår det hvilke skatteytere som betaler mest eiendomsskatt på næringsbygg. Politikk uten penger blir bare ord. God økonomisk styring, vilje til å skaffe seg inntekter og styring av kostnadene er viktig. I Lørenskog gjøres dette på en god måte. I 2010 hadde de ulike virksomhetene et samlet positiv avvik i forhold til budsjettrammene på 2 promille. Det er innertier. Velgerne i Lørenskog kan være trygge på at de fire partiene som utgir denne valgavisen også de fire neste årene vil stå sammen om en slik god økonomisk politikk. De 10 største skatteyterne betaler til sammen rundt 58 % av all eiendomsskatt på næringsbygg. De 50 største betaler til sammen rundt 90 % av alt. OMSORG: Inger Betsy Torp sammen med sin mor, Offensiv pleie- og omsorgsplan i Lørenskog Lørenskog kommunestyre vedtok i mai i år en offensiv pleie- og omsorgsplan for perioden fra 2011 til Fram mot 2025 forventer Lørenskog en sterk vekst av antall eldre over 67 år og at tallet på mennesker med ulike demenslidelser sannsynligvis vil bli fordoblet i løpet av 35 år som følge av økt levealder og endret alderssammensetning. Kommunen ivaretar også tjenester knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne, psykiske lidelser og rus. Fra 2012 innføres samhandlingsreformen. Det betyr at landets kommuner gradvis skal bygge opp sine tilbud, både med hensyn til forebygging, samhandling og gode helsetilbud der folk bor. Kommunene skal bli flinkere på forebygging, flinkere til å hjelpe folk før de blir ordentlig syke, flinkere til å tilby det lille som skal til i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Gode muligheter for et aktivt friluftsliv, fellesarenaer og et bredt kulturtilbud har også stor betydning i det forebyggende arbeidet. Regjeringen har bevilget midler til som skal gå til viktige tiltak som vil bedre helsetilbudet. Lørenskog kommune vil de neste fire årene hvert år få i underkant av 30 mill. kroner til slike tiltak. Ap, SV, LIV og SP har gjennom den vedtatte pleie- og omsorgsplanen og økonomiplanbehandlingen før sommeren bl.a. prioritert følgende tiltak: «Trygghetstjeneste», - et lavterskel helsetilbud til alle over 75 år som ikke har pleie- og omsorgstjenester. Videreføre og videreutvikle hjemmetjenestene. Hjemmesykepleie og praktisk bistand som kan forlenge botid i opprinnelig hjem. Etablering av demensteam. Tilpasset oppfølging av demente som fortsatt kan bo i eget hjem Utbygging av omsorgsboliger, bl.a. ved ut-/ombygging av Dovre bolig- og servicesenter. I årene framover vil vi i Lørenskog i større grad bygge omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og punkttjenester. Her vil beboerne ha en større grad av valgfrihet både med hensyn til innredning, tilbringe tid alene eller i fellesskap med andre. Tjenesteapparatet kommer på besøk og vil være individuelt orientert mot brukerens behov og ønsker. Sykehjemsplassene vil da i større grad en i dag bli forbeholdt pasienter med langt fremskreden demenssykdom og pasienter med behov for omfattende medisinsk og pleiefaglig oppfølging i livets sluttfase. Etablering av flere bo- og omsorgstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Etablering av omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. De fleste mennesker ønsker å bo hjemme og klare seg selv så lenge det er mulig. Men de ønsker også å være trygge på at de får tjenester som står i forhold til sitt behov for hjelp og støtte den dagen de trenger det. Den tryggheten skal kommunen gi. De fire partiene, AP, SV, LIV og SP står sammen om å garantere for at bevilgninger til pleie og omsorg har høyeste prioritet

10 Friluftsliv og rekreasjon gir økt trivsel og bedre helse Kommunen det angår da ikke meg tro om igjen! I Lørenskog er det gode muligheter for alle innbyggerne å komme seg ut i skog og mark fordi Østmarka utgjør en stor del av kommunen. Byggesonen er relativt liten, men for oss er det også viktig at alle også har lett tilgang til friområder i nærmiljøet og at tilgangen til marka er lett slik at det blir minst mulig bilkjøring. Derfor har vi satset mye på grøntkorridorer fra marka i nord (Haneborgåsen) til marka i sør (Østmarka). Fra Lørenskog stasjon kan folk benytte turstiene langs Ellingsrudelva (på begge sider av kommunegrensa) og den nylig anlagte Lørenskogstien langs Langvannet. Ellingsrudelva kan følges videre sørover på vestsida og inn i Oslo eller over Røykås og inn i Bjørndalen. Nå er det også enstemmig vedtatt å anlegge en gang- og sykkelvei langs Losbyveien fra Finstad til Losby. Dermed blir traseen komplett for sikker framkommelighet til fots og med sykkel. Om vinteren prepareres flere traseer for skiløyper fra Rastaområdet og inn i marka. Fra Lørenskogstien er det gang- og sykkelvei videre langs Nordlimyra til Sørlihavna og deretter en nylig oppgardert turvei (Losbylinja) inn til Losby langs Losbyelva. På vinteren prepareres skiløyper helt fra RV 159 ved Knatten og over Norlimyra. Så det betyr at folk på vinteren kan gå på ski fra sentrum og inn i marka, ettersom Losbylinja både er ei skiløype og en gangvei (som kan benytte også om vinteren til fots). De fire partiene som står bak denne valgavisa og Venstre har dessuten vedtatt en økonomiplan som har lagt inn investeringer for å anlegge en tursti/et grøntområde langs Losbyelva fra Fjellhamar til Sørlihavna ( Lørenskog grønne sentrum, over Nordlimyra). De tre opposisjonspartiene (FrP, H og KrF) har ikke tatt med denne investeringen i sitt økonomiplanforslag. Etter vår oppfatning er det viktig å komplettere grøntområdet i sentrum og å gjøre koplingen mellom marka i nord og sør enda bedre. Både turstien langs Losbyelva og Lørenskogstien langs Langvannet skal gi innbyggerne gode opplevelser. I tillegg er det også tilrettelagt for en fin forbindelse til marka i øst (i hovedsak Rælingsmarka), ved at Bårlistien for noen år siden ble anlagt som en turvei mellom Kurland og Norbyhagen. Parallelt med Bårlistien ble lysløypa, som ikke har fungert på mange år, oppgradert og gjenåpnet for ferdsel sist vinter. Det betyr at det i dag er hele tre lysløyper i kommunen; én i vest (Vallerud/Ekerud-Mariholtet), én midt i (Losbylinja), og én i øst (Kurland). Kommunen ga i fjor ut et sykkelkart som viser alle turveier på sommertid og gir tips for turer av forskjellig lengde. Kartet ble delt ut til alle husstander. De beste turkartene for markastier (blåmerka og umerka) og skiløyper (rødmerka) i Østmarka er for øvrig utgitt av Oppsal idrettsforening og Østmarka orienteringsklubb. I tillegg til disse grøntdraga har det blitt investert mye i å anlegge Rådhusparken som i dag er en grønn oase midt i sentrum som benyttes av mange hver dag, sommer som vinter. Lørenskog er en meget god kommune for friluftsliv og rekreasjon som vil ha stor betydning for befolkningen som bor ganske tett i sentrum. Det viktigste tilskuddet kommende periode blir at gang- og sykkelveien langs Losbyveien blir gjennomført og Lørenskog grønne sentrum, der gjennomføringen avhenger av valgresultatet. Mette Korsrud og hunden stortrives i marka. Foto: Privat Ikke alle vet hva kommunen steller med, nedenfor kan du se det. Etter at du ble født tok mor deg kanskje med i en barselgruppe den er kommunal. Det er helsestasjonen og babysvømmingen også. De fleste barnehager er også kommunale. Nesten alle skoler er kommunale og de som ikke er det får økonomisk støtte fra kommunen. Det samme gjelder skolefritidsordningen. Du begynte kanskje med fotball eller annen idrett, eller du deltok i kor eller korps Treninger, kamper og øvelser skjer i kommunale anlegg eller med kommunal støtte. Ungdomsskolen er også kommunal, mens videregående skoler drives av en annen type kommune, nemlig Akershus fylkeskommune. Du får jobb, kanskje i kommunen eller i et privat firma som har kommunen som kunde. Du gifter deg - i en kommunal kirke. Når du blir syk går du til fastlegen han får kommunal støtte. Du blir du pensjonist og kan delta i aktiviteter på eldresenteret Kommunen tilbyr hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. En dag trenger du sykehjemsplass, den er også kommunal. Når du dør blir du begravd på en kommunal kirkegård og kommunen kan stelle gravstedet ditt i flere tiår etter at du er død. Noe å tenke på! Forresten. Kommunen har levert vannet du dusjer i. Du gikk på WC og avløpet blir renset av kommunen. Du tok med deg søpla ut kommunen henter det. Kanskje gikk eller syklet du på en kommunal gang og sykkelvei. I kveld skal du kanskje på biblioteket, på kino eller konsert i Lørenskog hus, kommunalt det også. På søndager tar du kanskje en tur i Marka på vinteren har kommunen preparert skiløypa, om sommeren kalker de fiskevannene. Til slutt kjøper du kanskje kaffe, brus eller bolle på Losby besøksgård den er kommunal. Du legger deg for å sove det får være nok kommune for i dag. HA.HA. Glem det, det kommunale brannvesenet rykker ut hvis det begynner å brenne mens du sover. Kommunen er viktig i livet ditt det er viktig hvem som bestemmer bruk stemmeretten din. Alle foto: Colourbox.com Frivillighet - kultur og idrett Kultur, mosjon og idrett er viktig for vår helse og trivsel. Frivillige lag og organisasjoner sammen med Lørenskog Musikkog Kulturskole er grunnmuren i vårt lokale kulturliv. Ikke mange kommuner har så mange forskjellige organisasjoner som innbyggerne kan velge mellom, som Lørenskog. Organisasjonsrikdommen er i utvikling noe det økende medlemstallet etter 22. juli tydelig viser. Sivilsamfunnsdeltagelsen er omfattende og den er viktig for hver enkelt, men er også en viktig bidragsyter til trivsel for fellesskapet. Idag minnes vi stadig på hvor viktig det er å holde seg i form. Hvor viktig det er for barn og unge å komme seg ut og røre på seg. I vår kommune har de et rikt mangfold å velge fra. Idrettsmiljøet står sterkt i Lørenskog. Mange idrettstalenter har blitt utviklet her. Det er heller ikke uten grunn at en av våre frivillige vant Norges frivillighetspris for et par år siden. Lørenskog har innført gratisprinsippet som et særdeles viktig bidrag til organisasjonlivet. Lag og foreninger betaler ikke husleie i kommunale bygg. Kommunen holder lokaler, oppvarming og renhold. Det er mange penger spart som kan gå til driften. Lørenskog kommune yter i tillegg medlemstilskudd til Lørenskogbaserte foreninger. Vi har sett hvilke ressurser som bor i frivilligheten. Kommunen trenger frivillige til drift av idrettsorganisasjonene, av Røde Kors, av Norsk Folkehjelp, av Kunstforeningen og alle andre lag og foreninger. Organisassjonslivet er en svært viktig del av folks hverdag. På Norway Cup i år var det flere hundre frivillige fra Lørenskog i arbeid på Ekebergsletta. Uten frivillige ville det ikke blitt noen Norway Cup. Vi vil være garantister for gratisprinsippet Vi vil sørge for medlemstilskudd Vi vil sikre driftsavtale med idrettslagene som vil gjøre det mulig å benytte anleggene hele året. Vi vil sikre Lørenskog Bygdemuseum (Skårer gård) som et lokalt samlingssted gjennom samarbeid med lokale lag og organisasjoner. Bronsjemedalje til Lørenskog Avisa Kommunal Rapport har gjennomgått 60 ulike nøkkeltall fra norske kommuner i Blant de store kommunene kommer Lørenskog på en flott tredjeplass og samlet som nr 72 av landets 430 kommuner. Vi er altså blant de beste til å få gode tjenester, god økonomistyring og god kommuneforvaltning som resultat av pengene vi har å bruke

11 Foto: Dino Prohic, IMDi Lørenskog kommune vant Mangfoldsprisen Dag Terje Andersen delte ut prisen til ordfører Åge Tovan. Priser/utmerkelser Lørenskog kommune har mottatt Oversikten viser at kommunen har lykkes med et målrettet arbeid innen mange områder. Utmerkelsene skyldes ikke minst stor kunnskap, innsikt og kreativitet blant kommunalt ansatte. Årets MOT-kommune på Østlandet 2010 Utdelt av stiftelsen MOT Pris: Diplom Samhandlingsprisen i Akershus 2010 Utdelt av Helsedirektoratet i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. Pris: kr. Årets barne- og ungdomskommune 2009 Utdelt av Barne- og likestillingsdepartementet Pris: kroner samt et litografi av kunstneren M.M. Malvin Mangfoldsprisen 2008 Utdelt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Pris: Kunstverk Dronning Sonjas skolepris 2008 Løkenåsen ungdomsskole Utdelt av Dronning Sonja / Kunnskapsdepartementet Pris: kroner, et diplom og et litografi av kunstneren Eli Hovdenak. Kreativitetsprisen 2008 Lørenskog kommune, Mental Helse Lørenskog og LPP Romerike. Utdelt av Verdensdagen for psykisk helse. Pris: Hederspris og en offisiell erklæring på at arrangørene gjør en fantastisk jobb med sine Verdensdagsarrangementer. Det nytter-prisen plass Tildelt Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten for Krydderhagen, et aktivitetstilbud til demente Utdelt av: Helsedirektoratet Hvor og når kan du stemme i Lørenskog? Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 er mandag 12. september 2011, men i Lørenskog blir det også holdt valg søndag 11. september Valglokalene søndag 11. september holdes åpne fra kl til kl Valglokalene mandag 12. september holdes åpne fra kl til kl Hvis du skal reise bort eller er på en annen måte forhindret fra å møte opp disse to dagene, kan du fram til fredag 9.september forhåndstemme i Lørenskog bibliotek i Lørenskog hus. Forhåndsstemmegivning avholdes også på Ahus, Lørenskog sykehjem, Dovre bolig- og servicesenter, Finstad bokollektiv og Rolvsrudhjemmet. I år kan du også få mulighet til å forhåndsstemme på Lørenskog videregående skole siste uka før valget som del av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Her finner du din valgkrets: Valgkrets: Valglokale: 01 Fjellhamar A Fjellhamar kirke 02 Fjellhamar B Fjellhamar skole 03 Solheim Solheim skole 04 Finstad Finstad skole 05 Hammer (nedlagt) 06 Løkenåsen Løkenåsen skole 07 Kurland Kurland skole 08 Rasta Rasta skole Foto: colourbox 20

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no Evenes Arbeiderparti Program 2011 2015 Foto: Robin Lund, fotonaut.no 1 Gode tilbud til innbyggerne i Evenes avhenger av gode fellesskapsløsninger. Vårt mål er å utvikle Evenes-samfunnet på beste måte i

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag.

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. DET GODE LIV INKLUDERENDE SKOLE Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. Skolen trenger motiverte lærere, engasjerte foreldre og inspirerte

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM JEVNAKER VALGPROGRAM 2015-2019 JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER Jevnaker SV ønsker en kommune med like muligheter for alle. Da må vi fordele godene rettferdig og løse de

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer