Valg i Lørenskog 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg i Lørenskog 2011"

Transkript

1 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles valgkampavis som annonsebilag til Romerikes Blad. Det gjør vi fordi det skal bli lettere for innbyggere i Lørenskog å få oversikt over hva de ulike partiene står for. Åtte av sidene er felles for alle partiene. På disse fellessidene finner du stoff om praktiske forhold som hvor, når og hvordan du kan stemme. Du finner også stoff om saker disse fire partiene er enige om. Så har hvert parti tre sider for seg. Disse sidene er tydelig merket med hvilket parti de gjelder for. På denne måten blir det mindre papir, det koster mindre penger og det blir lettere for deg å sammenligne ulike partier. Alle kommunestyrepartiene i Lørenskog ble invitert til å delta i en slik felles avis. Det var disse fire partiene som takket ja. Nina Hanssen redaktør Lørenskog Arbeiderparti Side 4 6 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti Side 7 9 Lørenskog i våre hjerter Side Lørenskog Senterparti Side 13 15

2 Aldri mer 22. juli I forkant av denne valgkampen har vi fått en kraftig påminnelse og hvor skjørt livet kan være, men også om hvor viktig demokratiet er og at det er verdt å kjempe for. Utgis av AP, SV, LIV og SP i Lørenskog Opplag: Foto: Nina Hanssen, (Kilde: KRD) Under rosetoget på Rådhusplassen uttrykte statsminister Jens Stoltenberg dette slik: Jeg står nå ansikt til ansikt med folkeviljen. Dere er folkeviljen. Tusener på tusener av nordmenn, i Oslo og over hele landet, gjør det samme i kveld. Erobrer gatene, torgene det offentlige rom med samme trassige budskap: Vi er sønderknust, men vi gir oss ikke. Med fakler og roser gir vi verden beskjed. Vi lar ikke frykten knekke oss. Og vi lar ikke frykten for frykt kneble oss. Det folkehavet jeg ser foran meg her i dag, og den varmen jeg kjenner fra mennesker over hele landet gjør meg sikker i min sak. Norge består prøven. Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et folk. I kveld skriver det norske folk historie. Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter 22. juli Det blir et Norge før og et etter 22. juli. Men hvilket Norge bestemmer vi selv. Norge skal være til å kjenne igjen. Vårt svar har vokst i styrke gjennom de ubegripelige timene, dagene og nettene vi har bak oss, og det bekreftes med kraft i kveld. Mer åpenhet, mer demokrati. Fasthet og styrke. Det er oss. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake! Etter angrepene i Oslo og på Utøya har vi vært forent i sjokk, fortvilelse og sorg. Slik vil det fortsatt være, men ikke bare slik. Sakte vil de første av oss begynne å bli klare til å møte en hverdag igjen. Andre vil trenge mer tid. Det er viktig at vi respekterer ulikhetene. Alle måter å sørge på er like normale. Fortsatt gjelder det å ta vare på hverandre. Vise omsorg. Snakke med dem som er rammet hardest. Være medmennesker. Vi som er samlet her har en beskjed til dere som har mistet en av deres kjæreste: Vi er her for dere. I tillegg skal vi rette blikket mot Norge etter 22. juli Vi skal vokte oss for å trekke for mange, og for bastante konklusjoner mens vi er et land i sorg, men noen løfter kan vi gi hverandre allerede i kveld. For det første. Ut av alt det «Til Ungdommen» har blitt et viktig symbol etter 22. juli. vonde øyner vi paradoksalt nok spiren til noe verdifullt. Det vi ser i kveld kan være den største og den viktigste marsjen det norske folk har lagt ut på siden den 2. verdenskrig. En marsj for demokrati, samhold og toleranse. Folk over hele landet står i dette øyeblikk skulder ved skulder. Vi kan lære av det. Gjøre mer av det. Hver og en av oss kan gjøre demokratiets vev litt sterkere. Det ser vi her. For det andre. Til de unge vil jeg si dette. Massakren på Utøya er også et angrep på unge menneskers drøm om å bidra til en bedre verden. Deres drømmer ble brutalt knust. Dine drømmer kan bli virkelighet. Du kan føre videre ånden fra i kveld. Du kan gjøre en forskjell. Gjør det! Min oppfordring er enkel. Engasjer dere. Bry dere. Meld dere inn i en organisasjon. Delta i debatter. Bruk stemmeretten. Frie valg er juvelen i demokratiets krone. Ved å delta sier du et rungende ja til demokrati. Til slutt. Jeg er uendelig takknemlig over å leve i et land der folk i en kritisk tid tar til gatene med blomster og lys for å slå ring om demokratiet. Og for å hedre og minnes dem vi har mistet. Det viser at Nordahl Grieg hadde rett: «Vi er så få her til lands, hver fallen er bror og venn» Dette skal vi ta med oss når vi tar fatt på arbeidet med å forme Norge etter 22. juli Våre fedre og mødre lovet hverandre «Aldri mer 9. april». Vi sier «Aldri mer 22. juli». Dette uttrykker hva vi alle føler. Ved kommunevalget i høst ber vi alle stemmeberettigede i Lørenskog om å bruke stemmeretten. Med hilsen fra toppkandidatene fra AP, SV, LIV og SP Åge Tovan - AP, Martin Bjerke SV, Mette Korsrud LIV og Inger Betsy Torp - SP Foto Nina Hanssen Utgis: August 2011 Ansvarlig redaktør Nina Hanssen Tlf: Layout: Silje Kirknes LO Media, Oslo Tlf Trykk og distribusjon. Romerikes Blad Forsidebilde: Sommerstemning fra Mønevann Foto: Nina Hanssen Redaksjonskomite: Sverre Bugge Martin Bjerke Inger Betsy Torp Mette Korsrud 16- og 17-åringer har stemmerett i Lørenskog Fyller du 16 eller 17 år i 2011 og var registrert bosatt i Lørenskog den 30. juni i år har du muligheten til å stemme i årets kommunevalg i Lørenskog. Lørenskog er nemlig en av de 20 kommuner i Norge som er med på en forsøksordning om å la de unge få stemme ved kommunestyrevalget. Derfor vil også denne gruppen få valgkort i posten snart. På valgkortet står det hvor og når du kan stemme. Vi som utgir denne valgavisa håper at flest mulig unge benytter seg av denne muligheten til å påvirke sitt lokalsamfunn og Lørenskog hus - et livskraftig sentrum ikke minst sin egen hverdag. Dere kan lese mer om hvordan dere kan stemme på informasjonsbrosjyre «Rett til å mene» fra Kommunal- og regionalpartementet. Ellers er det mulig å finne det meste også på Godt valg! For de rød-grønne partiene og Lørenskog i våre hjerter(liv) har bygginga av Lørenskog hus vært en meget viktig satsing den siste kommunestyreperioden. Lørenskog hus må ses i sammenheng med den helhetlige sentrumsutviklingen som består av : Lørenskog hus Kollektivterminalen Utvidelsen av Metrosenteret Bygging av boliger Infrastrukter (søppelsuganlegg m.v.) Mailandbrua Mailand videregående skole Kjennhallen Rådhusparken og Lørenskogstien Dette er et resultat av en aktiv samfunnsbygging, noe som blant annet innebærer at vi har ønsket å se utviklingen av sentrum i en større sammenheng. Det har derfor også vært avgjørende med et nært samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Steen & Strøm, Bori (Boligbyggelaget Romerike) og andre. Sentrum har nå et bredt kommunalt tilbud, et handelssentrum, et boligområde og et kollektivknutepunkt. Dermed vil det bli aktivitet både dag og kveld. Kulturtilbudet er sentralt. Estetiske kvaliteter skal også bidra til trivsel. Den store satsingen på Rådhusparken i forbindelse med kommunens 100-årsjubileum i 2008 er en viktig forutsetning for at sentrum rundt Lørenskog hus kan bygges relativt tett. De grønne områdene gir rekreasjon og allsidige opplevelser bare et steinkast unna. I denne sammenheng har det vært avgjørende at Mailandbrua kom på plass. En nær forbindelse mellom sentrum og Kjenn var etablert. Lørenskog hus er kronen på verket. For oss som har ønsket at huset skulle bli slik det nå står, har det vært viktig at bygget ble så stort som det ble. Dermed kunne mange og allsidige funksjoner få plass. Opposisjonen (H, FrP, KrF) ville ikke investere i et så stort bygg og har blant annet foreslått at hele bygget skulle selges mens det var under bygging. Det har vært viktig at Lørenskog hus, ved siden av å være et kulturhus, også skulle inneholde kommunale, publikumsrettede kontorer som helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenesten, Lørenskog hus, kulturtjenesten og kirkevergen. Det er hensiktsmessig for innbyggerne at slike tjenester er samlet under ett tak, og at besøkende til de kommunale kontorene samtidig skal kunne gå på biblioteket eller oppsøke et annet kulturtilbud. Huset skal være et sted for å oppleve, men også for egenaktivitet. Musikkog kulturskolen og ungdomshuset Volt er slik sett meget viktige tiltak. Huset skal inneholde tilbud for alle interesser og alle aldersgrupper, også bar og restaurant. Lørenskog hus er et viktig bidrag i kommunens primæ rforebyggende helsearbeid på samme måte som Rådhusparken og andre trivselskapende tiltak i sentrum. Trivsel gir helse. Lørenskog hus er en stor investering. En investering for framtida for kommunens innbyggere. Foto: Nina Hanssen 2 3

3 Liste ved kommunestyrevalget 2011 i Lørenskog for Det norske Arbeiderparti 1. Åge Tovan 1947 Finstadjordet 2. Ragnhild Bergheim 1962 Rasta 3. Sverre Bugge 1953 Finstadjordet 4. Torunn Vera Skottevik 1964 Rasta 5. Stian Løken 1990 Rasta 6. Maritta Solaas Moen 1970 Fjellhamar 7. Asbjørn Ringstad 1948 Fjellhamar 8. Grete Johanne Crowo 1968 Rasta 9. Knut Jan Nielsen 1955 Rasta 10. Ellen Catharina T Deilkås 1966 Kurland 11. Bernt Olav Furø 1960 Rasta 12. Nivethiga Arultas 1992 Lørenskog 13. Sverre Olav Jenssen 1944 Rasta 14. Runa Bolstad Laume 1965 Finstadjordet 15. Mohammad Aslam Ahsan 1942 Rasta 16. Anne Line Bloch 1976 Finstadjordet 17. Harald Flage Nielsen 1944 Fjellhamar 18. Jovita Sanchez Holt 1956 Lørenskog 19. Egil Bergsager 1943 Lørenskog 20. Grethe Einan 1954 Finstadjordet 21. Fawad Mahmood Khan 1956 Lørenskog 22. Thilagawathi Sanmuganathan 1956 Rasta 23. Geir Eriksen 1957 Rasta 24. Aina Bøen 1945 Rasta 25. Agnar Johannes Ryan 1945 Kurland 26. Sissel Lorck 1963 Fjellhamar 27. Ragnar Kristoffersen 1941 Fjellhamar 28. Anita Patel 1971 Rasta 29. Tor Bysveen 1941 Fjellhamar 30. Marit Skatrud Andersen 1950 Lørenskog 31. Petter Fjeld 1993 Fjellhamar 32. Hilde Marie Aanerud 1932 Fjellhamar 33. Tomm Einar Nordvoll 1953 Lørenskog 34. Tone Nilsen 1984 Rasta 35. Helge Baisgård 1951 Finstadjordet 36. Karoline Ruud 1992 Fjellhamar 37. Harald Hans Moen 1933 Fjellhamar 38. Jane Brekkhus Sæthre 1958 Lørenskog 39. Per Ove Løkstad 1960 Kurland 40. Salma Ali 1970 Finstadjordet 41. Halvard Ingebrigtsen 1970 Lørenskog TAKK! Lørenskog Arbeiderparti vil takke for all varm støtte og kondolanser vi har mottatt fra andre politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner etter den ufattelige massakren som rammet AUFs sommerleir på Utøya. For Lørenskog Arbeiderparti Sverre Bugge, leder Foto: Foto: Nina Hanssen Foto: Nina Hanssen Åge Tovan, 64 år, Finstadjordet Lørenskog er en inkluderende og raus kommune hvor innbyggerne føler tilhørighet. Kommunen har et aktivt og omfattende forenings- og kulturliv og et godt tilbud til våre eldre og pleietrengende. Skoletilbudet er godt. Kommunen tar også vare på miljøet. Vern om lokaldemokratiet i Lørenskog. Bruk stemmeretten. Ragnhild Bergheim, 48 år, Det fineste med å bo i Lørenskog er å bo så sentralt med mange jobb- og aktivitetstilbud i nærheten, samtidig som vi bor så nærme Marka og uberørt natur. Kommunen er dessuten inne i en utvikling som det er spennende å få være med på. Kommunen har ressurser til å gi de som bor her gode tjenester og på flere områder er vi helt i front på nasjonalt nivå. Bruk stemmeretten i september. Ingen partiprogrammer vil oppfylle alle dine ønsker, så stem litt med hjertet også. Hvilket samfunn er det du ønsker? Selv har jeg alltid vært sosialdemokrat fordi jeg Jens Stoltenberg om Åge og Lørenskog: - Jeg er ofte i Lørenskog. Hver gang blir jeg møtt av Åge som entusiastisk ordfører. Han forteller stolt om Lørenskog og om alt dere får til, sier Jens Stoltenberg. Lørenskog er en viktig kommune i Akershus for Arbeiderpartiet. Lørenskog Arbeiderparti er et lokallag med sterke forbindelser til både partiet, Stortinget og Regjeringen. Det har mange Lørenskog vil fortsatt være en egen kommune. En kommune som fortsatt tar vare på marka, landbruksarealene og miljøet. Vi vil være en kommune hvor innbyggerne føler tilhørighet og er stolte fordi de bor her. ønsker et samfunn bygd på samhold og toleranse alle skal med! Jeg unner absolutt folk å lykkes, men man skal lykkes på en anstendig måte. Noen få menneskers suksess skal ikke bygge på mange menneskers elendighet. Da er vi flere mennesker i kommunen, dette er ikke til å unngå. Vi har forhåpentligvis fått baneløsning til Lørenskog og vi lever mer miljøvennlig. Ikke bare fordi vi er blitt mer bevisste, men fordi det satses på miljøvennlig teknologi. Kommunen har bevart sine grøntområder og Lørenskog sentrum er utviklet videre med lokk over RV 159. Og vi trives fortsatt i kommunen vår! fordeler når vi vil ha gjennomslag for lokalpolitikken. - Åge er glad i folk og folk er glad i han. Og det syns. Det er en viktig kvalitet ved Åge og laget hans som gjør at jeg trygt kan anbefale å bruke Arbeiderpartiets valgliste ved høstens valg, avslutter statsministeren. Fire viktige forskjeller Jeg tror alle som deltar i politisk arbeid i Lørenskog vil det beste for Lørenskogsamfunnet, men det er ikke tvil om a det er forskjell på de ulike politiske parter. Jeg mener det ved valget i Lørenskog er fire store og viktige forskjeller mellom venstre og høyresiden. 1. Lørenskog grønne sentrum et viktig bindeledd mellom nordre og søndre del av kommunen I 2007 vedtok Lørenskog kommune reguleringsplanen kalt «Lørenskog grønne sentrum». Planen binder sammen den grønne korridoren fra Ellingsrudelva og Langvannet med området fra Sørlihavna og inn mot Losby. Etter den vedtatte planen skal det bygges turveier over Nordlimyra og ikke bygges noen boliger i dette området. Dette landbruksområdet skal utgjøre en grønn lunge og grønn korridor som binder sammen de nordlige og sørlige deler av kommunen. En forutsetning for at man kan bygge tett og urbant i sentrumsområdet, er at det finnes parker og andre grønne lunger i nærheten. Med de vedtatte planer har vi nok boligområder i kommunen. AP går klart mot tanken om å omdisponere Torshov gård og andre tilliggende landbruksområder til boliger. En fersk spørreundersøkelse utført av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FriFo) viser at mer enn 60 % ønsker å være mer i aktivitet ute. Det har vi unike muligheter til å lykkes med. Store deler av kommunen ligger innenfor markagrensa og mulighetene til friluftsliv er uendelige. Vi har bygget gang- og sykkelveier og nye lysløyper. Den nye turstien langs Langvannet er ferdig og på vinteren er akebakken i Rådhusparken fylt med barn. Nå står byggingen av Lørenskog grønne sentrum for tur, der man etablerer et sammenhengende tursti/løypenett fra Lørenskog sentrum via Losbydalen til Marka. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 2. Kommunal drift nei til privatisering og konkurranseutsetting I flere høyrestyrtekommuner har viktige deler av pleie- og omsorgstjenester som sykehjem og hjemmesykepleie blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Dette ønsker vi ikke i Lørenskog. Gjennom media har vi den siste tiden registrert at tjenestetilbud til sterkt funksjonshemmede enkeltpersoner er blitt sendt ut på anbud. Dette er uverdig. Vi mener kommunen skal ha ansvar for at alle får det nødvendige tjenestetilbud. De som yter slik omsorg skal være ansatt i kommunen og ha sin lojalitet knyttet til kommunen og innbyggerne, ikke til Adecco med hovedkontor i Sveits eller andre selskaper. En rekke eksempler viser også at slik privatisering og konkurranseutsetting først og fremst går ut over de ansattes lønns-, arbeids og pensjonsvilkår. De ansatte innen pleie og omsorg fortjener bedre enn doble vakter, overtid uten overtidstillegg og svekket lønns- og pensjonsvilkår. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 3. Økonomisk styring, vilje til å skaffe seg nødvendige inntekter Lørenskog kommune har solid økonomi. Det er nødvendig fordi vi har krevende oppgaver foran oss. Vi skal bygge nye sykehjem og omsorgsboliger, vi skal bygge skoler og barnehager. Vi trenger flere ansatte i pleie og omsorg og skole. Disse skal ha lønn. Lørenskog kommune har innført eiendomsskatt på næringseiendommer. Eiendoms skatt på boliger er ikke aktuelt for AP. Frem til og med 2010 har vi hatt eiendomsskatt på det som heter «verker og bruk». Dette er stort sett produksjonsbedrifter, mens det ikke var eiendomsskatt på for ekesempel kjøpesentre, hoteller og kontorbygg. Denne «verk og bruk»-skatten gav en inntekt på rundt 20 millioner i året. Det gjør at vi har hatt råd til flere lærere og helsearbeidere enn vi ellers ville hatt. Lørenskog AP har sammen med SV og SP arbeidet for å få til en lovendring som gjør at vi også kunne innføre eiendomsskatt på kjøpesentre og hoteller. Tidligere var ikke dette mulig uten også å ha eiendomsskatt på boliger. Siden vi var sterkt mot det, arbeidet vi derfor for en endring av loven. Lovendringen kom ved statsbudsjettet Sverre Bugge. thøsten Dette medfører at Lørenskog nå vil få årlige inntekter fra eiendomsskatt på næringsbygg på mer enn 60 millioner pr år. Høyresiden sier de er mot denne eiendomsskatten på næringsbygg, men pussig nok tar de likevel inntekter fra eiendomskatt med i sine budsjettforslag. Gjennom eiendomsskatten på næringsbygg, vil kommunen de neste 4 årene til sammen få inntekter på rundt 250 millioner kroner. Det gjør at vi har råd til å bygge de sykehjem og skoler, ansette flere lærere og helsefagarbeidere for å skape en bedre skole og en verdig omsorg. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. 4. Kommunen som samfunns aktør Høyresiden bruker ofte uttrykket «de lovpålagte oppgaver». Meningen med dette er å si at kommunen skal bruke ressursene på de lovpålagte oppgaver. Dette dreier seg i stor grad om oppgaver inne skole og omsorg. I praksis er det dette kommunen gjør. De store pengene går nettopp til disse oppgavene. Hva er det så som ikke er lovpålagte oppgaver? Hva ville vært annerledes i Lørenskog lot de ikke lovpålagte oppgavene ligge? Å arbeide for å få 2000 statlige arbeidsplasser til postterminalen er ikke en lovpålagt oppgave, vi må ikke ha en slik aktiv næringspolitikk hvis vi ikke vil. Byggingen av Lørenskog hus, Rådhusparken og turstien langs Langvannet er ikke lovpålagte oppgaver. Å arbeide for en baneløsning til Lørenskog eller bedre kollektivtilbud er heller ikke lovpålagte oppgaver. Vi gjør det ikke dette fordi vi må, men fordi vi har lyst. Trivsel og identitet er også viktig. Vi ønsker et Lørenskog folk trives i. Da er det viktig å ha et bredt tilbud, av boliger, av arbeidsplasser, av kultur og fritidstilbud. Vi skal selvsagt gjøre de lovpålagte oppgaver. Men et godt samfunn fordrer mer enn det. Ved å stemme på Lørenskog AP ved høstens valg kan du sikre dette. Lørenskog Arbeiderparti, Sverre Bugge, leder Foto: 4 Lørenskog Arbeiderparti Lørenskog Arbeiderparti 5

4 Et levende sentrum En stor kommune som Lørenskog trenger et levende og samlende sentrum. Kommunen ligger midt mellom Oslo og Lillestrøm. Byer med et kulturtilbud, handel, restauranter og aktivitet både på dagtid og kveldstid. For Lørenskog Arbeiderparti er det viktig at folk skal ha et godt sted å bo og gode arbeidsplasser i kommunen. Men det er også viktig å komme sammens i fritiden, har felles møteplasser og skaper felles opplevelser. Innbyggerne i kommunen skal selvsagt fortsatt benytte seg av fordelene med å bo så sentralt som vi gjør, men samtidig har vi nå lagt tilrette for økt aktivitet i vår egen kommune. Sentralt her er selvsagt Lørenskog hus. Huset, Festplassen og Rådhusparken skal være våre nye møtesteder. Ny kollektivterminal sørger for at det er lett å komme seg til og fra det nye sentrumsområdet. Neste grep for å gjøre sentrumsområdet mer attraktivt, er bygging av lokk over RV 159, veien som er en viktig samferdselsåre på Nedre Romerike, men som deler bygda i to. Støy og luftforurensning skaper den også. Ved å legge veien under lokk, vil sentrumsområdet utvides vesentlig og Solheim og Kjenn knyttes sammen igjen. Sannsynligvis vil også støyen bli mye mindre. Kostnadene ved å bygge et slikt lokk vil dekkes av utbygger som vil få dekket sine kostnader gjennom bygninger som bygges på toppen av lokket. Vi bygger et urbant sentrum omringet av natur og landlig idyll. Dette gjør Lørenskog til en flott kommune å bo i - her er det noe for alle. Her kan vi leve godt - sammen! Foto: Nina Hanssen SV-kandidater Martin Bjerke, 56 år, Kjenn Lørenskog er en meget allsidig kommune, både når det gjelder befolkningssammensetning, kulturlivet og kombinasjonen av urbane områder og fine og store friluftsområder. Som folkevalgt i en kommune mener jeg det er vesentlig å være engasjert i alle slags saker og problemstillinger. Som sosialist vil jeg alltid være opptatt av en solidarisk utjamning mellom innbyggerne. I kommunen betyr det at vi blant annet må gjøre mer for de gruppene som ikke har tilgang til det vi oppfatter som tilstrekkelige betingelser for et fullverdig liv. Særlig viktig er en akseptabel boligsituasjon. Det store engasjementet etter tragedien 22. juli må tas vare på. Det er å håpe at flere vil engasjere seg i det politiske livet og at særlig ungdommen vil vise en aktiv deltakelse. I Lørenskog vil det være et godt grunnlag med stemmerett også for 16- og 17-åringer er ikke lenge til. Utgangspunktet nå er at vi har lagt grunnlaget for å ta vare på vesentlige verdier i vår kommune ved en god arealplanlegging og et solid økonomisk grunnlag. I 2020 skal vi være ferdige med utviklingen av Lørenskog grønne sentrum og klart å sørge for å utvikle videre de grunnleggende velferds- og kulturtjenestene. Det er veldig gledelig at vi har klart å reise et så flott samlingssted som Lørenskog hus. Huset vil få en viktig funksjon i mange sammenhenger, både innen tjenesteyting og på kulturområde. I 2020 må vi være en enda «grønnere» kommune ved å bidra så langt som mulig i de store nasjonale og lokale utfordringene knyttet til klima- og energispørsmål. Vi bør se at en baneløsning er på plass i 2020 og at den lokal trafikkbelastningen har latt seg redusere. Liste ved kommunevalg 2011 i Lørenskog - Lørenskog Sosialistisk Venstreparti 1. Martin Bjerke 1955 Lørenskog 2. Tom Christian Axelsen 1962 Finstadjordet 3. Reidun Valen 1962 Rasta 4. Ingvill Øvrevall 1960 Finstadjordet 5. Gøril Rosvoll Myhre 1966 Rasta 6. Andreas Halse 1986 Kurland 7. Anne Turid Thodesen 1954 Fjellhammer 8. Finn Arne Michelsen 1965 Lørenskog 9. Kristin Elin Walseth 1971 Lørenskog 10. Mehmet Sönmez 1961 Lørenskog 11. Gunn Kokkin Bakke 1956 Finstadjordet 12. Irene Benterud 1952 Fjellhammer 13. Geir Høibråten 1965 Rasta 14. Grethe Wiik 1957 Lørenskog 15. Sigurd Skår 1939 Lørenskog 16. Anne Grønning 1966 Lørenskog 17. Kjell Erik Berg 1958 Fjellhammer 18. Astrid Bergland 1950 Fjellhammer 19. Rolf Østrem 1930 Fjellhamar 20. Unni Aas 1947 Lørenskog 21. Bjarne Asgrimsplass 1959 Rasta 22. Ruth Stareng 1926 Lørenskog 23. Aage Wiik 1931 Lørenskog Ny kurs for Akershus Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Siri Hov Eggen fra Vestby, har ikke lappen. Hun vet godt hvordan det er å vente på et forsinket tog eller en buss som ikke kommer. Kollektivtrafikk skal hjelpe deg i hverdagen. Jeg vil jobbe for et godt tilbud uansett hvor i Akershus du bor. Det er viktig at det blir lettere å reise kollektivt også på tvers i egen kommune, ikke bare til og fra Oslo, sier hun. Det er politikernes ansvar hvor og når bussen går. Arbeiderpartiet ønsker at flere reiser kollektivt. Et godt kollektivtilbud som er praktisk og punktlig står på programmet for Siri og resten av Ap. Det er dessuten bra for miljøet. Arbeiderpartiet går til valg i Akershus med slagordet Ny kurs. Vi vil også ha et Akershus med en bedre skole og med læreplasser til alle som trenger det. Vi vil satse på fellesskapet, og jobbe hver eneste dag for at alle skal samme muligheter, sier Siri Hov Eggen. Akershus er et spennende fylke. I tiden framover vil vi oppleve stor befolkningsvekst. Det krever gode løsninger i den videregående opplæringen og på samferdsel. Det er snart ikke plass til flere biler på veien. Å få ungdom til å reise kollektivt er viktig for å skape gode kollektivvaner. Arbeiderpartiet vil derfor sette ned prisen på månedskortet for ungdommer og studenter, og vil at prisen skal være lik uansett hvor i fylket du bor, sier 2. kandidat til fylkestinget, Rolf Lasse Lund fra Fjellhamar i Lørenskog. Ungdom i Akershus skal utdanne seg, og få jobb. Det er deres hoder og hender vi skal leve av i framtiden. En god skole for alle er Arbeiderpartiets viktigste oppgave i de kommende fire årene. En god skole handler om at alle få mulighet til å lære. SOSIAL: Den populære og folkelig ordfører Åge Tovan er stolt av at Lørenskog Hus brukes av både gamle og unge. Torunn Skottevik Foto: Rolf Lasse Lund Jeg vil at flere elever skal fullføre videregående skole. Vi vet at det er på yrkesfag fleste elever faller fra. For å få flere til å fullføre, må det jobbes mer aktivt med å skaffe læreplasser. Her vil Arbeiderpartiet ta i et ekstra tak, sier Åsmund Aukrust fra Bærum, og fjerdekandidat på fylkestingslisten. Felleskap handler også om mulighet til felles opplevelser. Jeg er glad i å gå turer og i å bade. Derfor er jeg også opptatt av at alle i Akershus skal få tilgang til skog og mark, skiløyper og badestrender uansett hvor mange som flytter til fylket vårt, sier Siri Baastad fra Asker. Hun er tredjekandidat på fylkestingslisten Arbeiderpartiet vil ha et bredt tilbud med gode kulturopplevelser i hele Akershus. Til en pris folk flest har råd til. Tilgang til kultur- og naturopplevelser er en berikelse til livet og viktig for folk. Arbeiderpartiet ønsker en høy valgdeltakelse og vil mobilisere folk til å stemme i ukene framover. 12. september er det valg til fylkestinget i Akershus. Jeg og Arbeiderpartiet stiller til valg fordi vi vil ha en ny kurs i Akershus. Vi vil satse på fellesskapet og like muligheter for alle. Uansett hvem du er, hvor du bor, og hvor du kommer fra, sier Torunn Skottevik Rasta i Lørenskog. Hun er nummer ni på fylkestingslisten til Akershus Arbeiderparti. Foto: privat Tom Christian Axelsen, 49 år, Finstadjordet Lørenskog er en kommune som har det beste fra byen og det beste fra «landet». Vi ligger nært hovedstaden og «storbyen», men har kort vei til Marka og flotte grønne lunger i tettbebyggelsen. Lørenskogs befolkning er sammensatt, og dette tror jeg gjør oss til en raus kommune. Det er korte avstander i kommunen, og vi har et godt utbygd gang- og sykkelveinett (selv om dette fortsatt kan forbedres). Lørenskog har et levende kultur- og idrettsliv, noe som Reidun Valen, 49 år, Rasta Lørenskog kommune er et moderne og spennende sted å bo. Her har vi et rikt kulturliv, gode fritidstilbud og marka rett utenfor døra. Allikevel har vi nærheten til Oslo. Her er det trygt og fint å være for alle, uansett alder. Jeg synes Lørenskog er en raus og inkluderende kommune som tar folk på alvor. Bruk stemmeretten. Vær med på å påvirke hvordan Lørenskog kommune skal styres og av hvem. Det er vårt ansvar at det tilbys muligheter for et godt liv for alle i Lørenskog. Ulike mennesker skal ha like muligheter. Det er også en stor del av grunnen til at jeg arbeider for at SV fortsatt skal være med å styre vår kommune. Da er Lørenskog fremdeles et sted der det er muligheter for et godt liv for alle. Der skoler fremdeles er gratis, der det fremdeles er maksimalpris i barnehager, og der det hvis vi i SV får være med å bestemme er et godt botilbud for unge førstegangsetablere. er med på å gjøre Lørenskog til en god kommune å vokse opp i. Det viktigste budskapet kan deles i to: Bruk stemmeretten 11. og 12. september, og bruk den slik du mener er til det beste for Lørenskog. Dersom du mener at fellesskapsløsninger er bedre enn privatisering og konkurranse, og dersom du mener at en sunn kommuneøkonomi handler om å skape øknomisk rom for viktige tiltak, og ikke nødvendigvis å drive kommunen billigst mulig, da stemmer du på ett av partiene som har stått bak de siste årenes budsjettvedtak (SV, AP, SP, LiVH, V) gjerne SV. 3. Lørenskog hvordan ser det ut? Lørenskog anno 2020 likner mye på Lørenskog anno 2011 men med litt mer av mye. Vi har utviklet Lørenskog sentrum ytterligere, med Lørenskog Hus som det naturlige midtpunktet i kommunen. Nye boliger og næringsarealer er først og fremst bygget i sentrum og langs Skårersletta, som er utviklet til en lokal gate uten tungtrafikk. Dette gjør at vi har kunnet beholde Marka-grensa og ivareta landbruket. Nordlimyra fra Knatten til Sørlihavna er utviklet til et «Lørenskog grønne sentrum» med gangvei langs Losbyelva. Og vi har nettopp fått ferdig en kombibane/bybaneløsning for kommunen koplet opp mot hovedstadens skinnegående transportsystem. Fra venstre: Martin Bjerke, Tom Christian Axelsen, Reidun Valen, Gøril Rosvoll Myhre og Ingvil Øvrevall. 6 Lørenskog Arbeiderparti 7

5 Program Lørenskog SV Lørenskog Sosialistiske Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene, og på den måten sikre et samfunn med størst mulig likhet. Alle skal være trygge på at kommunen yter tjenester som dekker vesentlige behov og gis samme muligheter innen utdanning og til å oppnå god livskvalitet. Alle skal behandles med verdighet. SV mener vi trenger en sterk offentlig sektor for å kunne gi kommunens innbyggere gode tjenester. At kommunen selv yter tjenestene er både mest rettferdig og mest effektivt. De folkevalgte skal bestemme hvilke tjenester som kommunen tilbyr, og kvaliteten på disse tjenestene. Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester fører til at midler som burde benyttes for fellesskapet går til privat utbytte samtidig som den folkevalgte kontrollen svekkes og kontrollbehovet øker. SV ønsker et bærekraftig og variert næringsliv som sikrer arbeidsplasser i kommunen, samtidig som det legges vekt på å bevare natur og miljø slik at innbyggerne sikres gode rekreasjonsmuligheter. SV vil legge vekt på at Lørenskog skal være en foregangskommune på miljøområdet blant annet ved å redusere egen klimapåvirkning og eget energiforbruk. SV vil legge vekt på at skolen skal gi elevene like muligheter til utdanning og en god start på livet. SV vil arbeide for et rikt kulturliv med aktiviteter som er tilgjengelig for alle og som stimulerer og gir muligheter for deltagelse. Utfordringer Befolkningsvekst, behov for boliger og økning i trafikk og transport setter press på miljøet. Dette skaper også et press på de grønne lungene og forutsetter en arealplan som gir rom for slike områder og tilstrekkelig åpen plass inne i byggesonen. En hensiktsmessig arealplanlegging er en utfordring, men også en forutsetning for å forvalte arealene i tråd med dette. Transport Kommunen har stor gjennomgangstrafikk og tungtrafikk til og fra virksomheter i kommunen, blant annet over Skårersletta. Sosialpolitikk En av de viktigste utfordringene i kommende år er boligpolitikken; i første rekke å skaffe boliger til den delen av befolkningen som ikke har tilstrekkelig med egne midler, herunder botilbud for ungdom. Fattigdomsbekjempelse ved økt satsning på sosiale tiltak er særlig viktig. Kommunen tar i mot mange innvandrere og flyktninger. Det fører til at vi må ha stor oppmerksomhet rettet mot integrering/inkludering i skolen og samfunnet for øvrig. Det er behov for å styrke rusomsorgen. Helse, pleie og omsorg Det økende antall eldre i kommunen krever et variert og tilpasset tilbud av helsetjenester og andre nødvendige tjenester. Skoler Antallet elever vil øke i visse aldersgrupper avhengig av utbyggingstakt, boligtyper og innvandring. Kommunen må følge utviklingen slik at vi kan dekke behovet for skoleplasser der det er nødvendig. Kollektivtilbud Mange opplever at dagens kollektivtilbud ikke er tilstrekkelig. Økt bruk av bil i nærmiljøet og pendling til og fra arbeid er en uheldig konsekvens. Kollektivreiser til Oslo tar for lang tid og mangelen på matebussordninger fører til at bruken av tog blir mindre enn mulighetene skulle tilsi. Hvordan ønsker vi at Lørenskog skal være? Sikre områder/tomter for offentlig virksomhet Det er viktig å sikre områder og tomter for offentlig virksomhet som utleieboliger, sykehjem, skoler og lignende. Ett eksempel på dette er Skårersletta 70 som Lørenskog SV vil beholde i kommunalt eie. Sosialpolitikk Utarbeidelse av et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken er et vesentlig virkemiddel. De største behovene er tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper og booppfølging av innbyggere som er rammet av rusmisbruk og psykiske lidelser. Ved siden av boligpolitikken er tilbud om attføring og sysselsettingstiltak er en vesentlig del av sosialpolitikken. Et sentralt virkemiddel i dette er det kommunale selskapet NITOR, som tilrettelegger individuelle arbeidsrettede tiltak og gir grunnlag for personlig og faglig vekst for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Barnevernet må sikres et tilstrekkelig antall stillinger, slik at de store utfordringene innen dette området blir fulgt opp. Det må derfor vurderes om ressursene til barnevernet må økes utover styrkinga gjennom statlige midler i Integrering dreier seg i hovedsak om kommunens virkemidler og statlige tiltak, mens inkludering oppnås best gjennom sivilsamfunnets, organisasjoners og naboers holdninger og handlinger. I Lørenskog har vi lykkes med begge deler og det er viktig å videreutvikle dette arbeidet slik at vi kan møte fremtidige utfordringer. Lørenskog SV er opptatt av rusforebyggende arbeid. Vi ønsker derfor at det fortsatt skal være en begrensning i antall skjenkebevilgninger. Helse, pleie- og omsorg Omsorgstilbudet bør organiseres slik de kommunale tjenestene utformes og tilbys etter en faglig vurdering av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale behov. Det er derfor nødvendig å kunne tilby sykehjemsplass når det er nødvendig, og heldøgns omsorg og pleie i andre tilfeller, omsorgsboliger med punkttjenester der det er riktig, og hjemmesykepleie og hjemmehjelp der det er tilstrekkelig. I en slik sammenheng er det også viktig å stille krav til universell utforming, slik at eldre og pleietrengende kan fortsette å bo i sine hjem på tross av redusert funksjonsevne. Kommunen må legge stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Rehabiliteringstjenesten er særdeles viktig, blant annet er det behov for flere fysioterapeuter. Det er imidlertid av stor betydning at det forebyggende arbeidet rettes inn mot alle aldersgrupper slik at effekten blir størst mulig for trivsel og helse. Eksempelvis er helsesøstertjenesten viktig for å forebygge en uheldig utvikling av barn og unges livssituasjon, blant annet i form av mobbing. Det mest effektive helseforebyggende arbeidet gjøres ofte utenfor helsebudsjettet. Å legge til rette for en aktiv hverdag gjennom å anlegge turstier, skiløyper, gang- og sykkelveier, parker og andre fellesområder er slik sett viktige virkemidler. Kommunen har gjort en stor innsats på dette området og flere tiltak vil bli gjennomført. Det første vil være gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Det er også viktig å videreføre det gode arbeidet kommunen har utført innen psykisk helsevern, blant annet gjennom lavterskeltilbud som MAI-senteret og det forebyggende arbeidet som gjøres blant barn og unge. Allmennlegevakt for Lørenskog vil bli opprettet på Ahus i Det kvalitative innholdet i dette tilbudet er dermed godt ivaretatt. For å styrke driftsgrunnlaget for legevakta bør det søkes å rekruttere et større befolkningsgrunnlag som kan dele på utgiftene Skole og skolefritidsordningen Det gjennomføres for tida en omfattende utbygging og rehabilitering av skolebygg. Bygging av ny skole på Hammer igangsettes, og rehabilitering av Kjenn skole blir ferdige om kort tid. Deretter vil barneskole på Skårerødegården bli prioritert. Kapasitet for barneskoleplasser i sentrumsområdet vil etter hvert bli for liten. Dermed vil det være behov for å utvide Solheim skole med én parallell, slik det er lagt til rette for, og muligens bygges en ny skole i sentrumsområdet. For Lørenskog SV er første prioritet i skolehverdagen at det ansettes flere lærere og annet kvalifisert personell. Deretter vil vi sørge for å vedlikeholde og styrke kompetansen. Lørenskog SV vil også tilføre mer ressurser til skolefritidsordningen slik at kvaliteten på dette tilbudet styrkes. Brukerbetalingen bør holdes på et moderat nivå. En kommune med et variert og bærekraftig næringsliv Lørenskog SV vil arbeide for en kommune med et variert og bærekraftig næringsliv. Nærings virksomheten må settes inn i en bred miljømessig sammenheng, det vil si at nytteverdien vurderes opp mot eventuelle uheldige miljømessige sider ved etableringen. Arbeidsplasser i nærmiljøet reduserer behovet for transport. SV ønsker at kommunen utvikler en strategi for å tiltrekke seg kompetansebasert næring, særlig knyttet til virksomheten ved Ahus. Et variert næringsliv er viktig for en høy yrkesdeltagelse og vi ønsker derfor å tilrettelegge forholdene for etablering av nye virksomheter andre steder i kommunen. Næringsvirksomhet som krever mye trafikk og tungtransport må knyttes til hovedtransportårene slik at sentrale områder av kommunen og mindre veier avlastes mest mulig. Styrking av kollektivtilbudet Lørenskog SV vil arbeide for et godt kollektivtilbud. Sentralt står arbeide for en baneløsning som kan knytte togtilbudet og T-banen sammen og som kan dekke sentrale områder i kommunen. Kollektivtilbudet må dekke behovet for besøkende og pasienter som skal til Ahus For å øke bruken av kollektivtilbudet vil Lørenskog SV arbeidet for en bedre parkeringsregulering på Lørenskog stasjon for kollektivreisende; gjerne knyttet til månedskortet. Vi vil også arbeide for å få et parkeringstilbud for kollektivreisende tilknyttet bussterminalen Lørenskog sentrum. Det er behov for bedre informasjon om bussenes rutetider og forsinkelser. Deler av kommunen er sterkt belastet av tungtrafikk. Lørenskog SV vil se på muligheter for å regulere trafikken slik at minst mulig trafikk går på lokalveier. Dette kan gjøres ved bruk av rushtidsbom og andre trafikkregulerende tiltak. Vi mener det er spesielt viktig å få tungtrafikken bort fra Skårersletta. Kommunen har et godt utbygget nett av gang- og sykkelveier som gir sikker skolevei for barn og gode rekreasjonsmuligheter. Det er fortsatt noen strekninger som er udekket. Lørenskog SV ønsker å prioritere utbyggingen av disse strekningene i perioden. Gang- og sykkelveier skal minst ha samme standard som veinettet. Miljø Lørenskog SV ønsker en bærekraftig utvikling av kommunen hvor utbygging av boligområder og næringsvirksomhet må ta hensyn til miljøet. Vi vil derfor fortsette med en regulert utbygging av boliger og samtidig legge til rette for et variert bomiljø. Lørenskog er svært belastet med gjennomgangstrafikk, dette kan blant annet bedres ved å styrke kollektivtilbudet på nedre Romerike og spesielt til Ahus. Lørenskog SV ønsker at kommunen sammen med de andre kommunene på nedre Romerike arbeider aktivt for dette opp mot fylkeskommunen, staten og Oslo kommune.. Lørenskog SV vil følge opp klimaplanen for kommunen nøye. Vi mener at Lørenskog kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2020 og at kommunen skal redusere sitt energiforbruk med % i løpet av perioden. Kommunen vil i perioden redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff og videreføre arbeidet med å satse på bruk av klimanøytrale biler. Framtidig offentlige bygg skal være passivbygg eller lignende løsninger som sikrer god energieffektivitet. Når nye utbyggingsplaner vedtas skal det legges inn krav om passivhusstandard. Lørenskog SV vil innføre en ordning tilsvarende Oslo for å stimulere til energiomlegging fra bruk av olje og gass til oppvarming med mer energi- og miljøvennlige energikilder. Støtteordningen vil følge Enovas ordning og komme i tillegg til denne. For å hjelpe innbyggerne med energiomlegging vil SV arbeide for at kommunen skal ha en egen energiveileder som kan hjelpe den enkelte med å finne gode løsninger for sin bolig. Lørenskog er under sterkt utbyggingspress. Derfor er det viktig å bevare og utvikle sentrale grøntarealer, som også kan benyttes til rekreasjon. Lørenskog grønne sentrum (Nordlimyra) er det viktigste området. Lørenskog SV vil ønsker en utbyggingstakt på maksimalt boliger årlig. Samtidig vil vi legge til rette for at planene om et lokk over R159 blir realisert. Dette vil knytte sammen nord- og sørsiden av sentrumsområdet og gi bedre tilgang til Rådhusparken. SV vil bevare landbruksområdene på sørsiden av Gamleveien mot marka. Vi vil at Lysås skal innlemmes i marka. Utbygging Lørenskog SV ønsker en kommune med et variert botilbud som sikrer bolig for alle. Spesielt gjelder dette et botilbud for ungdom og andre med lav startkapital. Et virkemiddel er, i samarbeid med boligkooperasjonen, å bygge utleieboliger for unge i etableringsfasen. Boligmassen skal være variert. Vi ønsker at kommunen også er aktiv på boligmarkedet for å sikre et sosialt botilbud. Barn, ungdom og miljøarbeid Lørenskog SV ønsker at det skal skapes tilbud for uorganisert ungdom. Vi vil blant annet at det skal etableres skateanlegg i Lørenskog sentrum og arbeide for at etablere innendørs anlegg på nedre Romerike. Det må sikres et allsidig ungdomstilbud også i nærmiljøene som kan være et alternativ til å oppholde seg på kjøpesentrene. Vi vil i denne forbindelse legge til rette for tilbud innen breddeidrett for barn og ungdom. Den organiserte idretten må sikres gode vilkår for sin virksomhet. Det er særlig viktig å legge til rette for at idretten kan gi et allsidig tilbud til barn og unge. Det vil være en utfordring i perioden å utforme støtteordningene slik at de også fungerer godt for idretter som ikke kan nyttiggjøre seg kommunale anlegg. Idrettens samfunnsansvar må vektlegges, og det må særlig legges vekt på idrettens breddeaktiviteter. Skolen er en viktig arena for å legge et grunnlag for breddeidrett blant annet ved å innføre trivselsledere på skolen. Det må settes av tid i arealer og haller til uorganisert idrett. Det er viktig at barn og ungdom driver en allsidig aktivitet, både av helse- og trivselsmessige grunner, men også for å hindre utviklingen av uheldig vinnerkultur og utstøting. Målet må være å bidra til mestring, glede og fellesskap. Reservebenken skal brennes. Kommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver Lørenskog kommune skal være foregangskommune innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kommunen skal ha et ryddig forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Kommunen skal motarbeide sosial dumping og stille samme krav til underentreprenører som til hovedentreprenører og føre aktiv kontroll med at kontrakter til oppdragsgivere følges opp. Lørenskog kommune skal legge vekt på rettferdig handel i sine innkjøp. Lørenskog skal være en Fairtradekommune i løpet av Foto: colourbox.com Kultur Lørenskog SV ønsker et aktivt, tilgjengelig og variert kulturtilbud, blant annet gjennom aktivitetene i Lørenskog hus. Lørenskog SV har vært en sterk pådriver for bygginga av dette huset og vil etter åpningen være opptatt av at driften blir godt ivaretatt. Kinoen skal være kommunal som kulturtilbudet for øvrig. Lørenskog hus blir en viktig arena i mange sammenhenger, blant annet vil kulturdelen av huset være er vesentlig virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Lørenskog SV vil videreføre gratisprinsippet og støtte de aktiviteter som organisasjoner fra kommunen har i Lørenskog hus. Kommunens flerkulturelle befolkning må komme bedre til syne i kulturaktivitetene, blant annet ved at de ulike organiserte innvandrergrupperingene i større grad får anledning til formidle sine kulturelle uttrykk. Lørenskog bygdemuseum skal fortsatt være en del av Akershus Fylkesmuseum. Det må være et nært samarbeid mellom kommunen og fylkesmuseet. Finansiering av den kommunale virksomheten Det er nødvendig med høye inntekter for å finansiere den allsidige kommunale virksomheten. Kommunens inntekter består i hovedsak av statlige overføringer, skatter, avgifter og brukerbetaling. Lørenskog SV ønsker generelt å styrke den kommunale velferden og at kvaliteten på denne virksomhet blir enda bedre. De mange nasjonale priser og utmerkelser Lørenskog kommune har mottatt de siste åra viser at nivået allerede er høyt innen mange områder. Framover blir det viktig å prioritere de områdene der forbedringer er nødvendig. Det er derfor viktig å ta i bruk de inntekstmulighetene som kommunen selv har mulighet til å benytte. Lørenskog SV oppnådde for noen år siden flertall for å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, noe som det siste året har tilført kommunekassa nesten 20 millioner kr. Etter at kommunestyret i 2010 besluttet at denne skatten skal gjelde all næringsvirksomhet, vil inntektene øke til 50 millioner kr. i 2011, hvilket har resultert i et ekspansivt budsjett dette året. Lørenskog SV ønsker, som tidligere, også å innføre eiendomsskatt på boliger. Ett bunnfradrag fra takstgrunnlaget for boligene vil bety at innbyggerne med de dyreste boligene bidrar mest til fellesskapet. Denne omfordelingen betyr at budsjettene for skole, pleie og omsorg, helse, sosiale tiltak og kultur kan økes mer enn det som ellers ville vært mulig, noe som vil være et gode for alle innbyggere. 8 9

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer