1 Røverkollen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Røverkollen Borettslag"

Transkript

1 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Røverbo Til stede: 34 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils O. Stennes. Møtet ble åpnet av Kjetil Hetland Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Arild Rebbeng foreslått. Vedtak: Valgt. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og en andelseier som protokollvitne Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble Jannicke Getz foreslått. Vedtak: Valgt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent. 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 3. Fastsettelse av godtgjørelser Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Godtgjørelser til byggekomiteen ble foreslått satt til kr ,

2 4. Behandling av innkomne forslag og saker 2 Røverkollen Borettslag A Forslag om kameraovervåkning i garasjeanlegget fra Tor Erik Smestad Hei, vil herved legge til et forslag til neste generalforsamling. Mitt forslag er om vi bør anskaffe oss kamera overvåkning på våre garasjeanlegg da det til tider ofte skjer hendelser om innbrudd og forsøk på stjeling av div mopeder båter etc. fra vårt anlegg. Det er også ved flere anledninger blitt mange servicer på porter som blir satt ut av spill eller noen som kjører på dem. Håper styret vil legge dette fram på neste møte og se om dette kan være gunstig for oss. Styrets innstilling: Styret har innhentet priser på enkel kameraovervåking med ett kamera per etasje, og kostnaden er estimert til ca. kr per år. Styret ber generalforsamlingen om å stemme mot forslaget. Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt B Forslag om representant fra Røverkollen Borettslag til styret i Romsås Vaktmestersentral fra styret Styret ber generalforsamlingen om å vedta følgende: Borettslagets representant og vararepresentant til styret i Romsås Vaktmestersentral utpekes av styret. Generalforsamlingen stryker samtidig valgkomiteens innstilling på dette punktet. Vedtak: Enstemmig vedtatt C Forslag om endring av husordensreglene fra dyregruppa Dyregruppa har fått inn betydelige mengder med klager om utekatter som går inn i fremmede oppganger og andre beboeres leiligheter til sjenanse for beboere. På bakgrunn av dette foreslår dyregruppa i Røverkollen borettslag at borettslaget går tilbake til de opprinnelige husordensreglene når det kommer til punkt 5 dyrehold om utekatter. Katter kan kun være ute når de føres i bånd. Forslag til endring av bestemmelser i husordensreglenes punkt 5: D. Alle hunder og katter må være merket med ID-chip eller navn og telefonnummer til eier. Alle utekatter skal være kastrert (sterilisert). D. Alle hunder og katter må være merket med ID-chip eller navn og telefonnummer til eier. G. Alle hunder skal føres i bånd på borettslagets område, også utenom båndtvangsperioder som myndighetene fastsetter. Utekatter skal bare ferdes ute når eier er tilstede hjemme og kan ta ansvar for dyret når det vil inn. Katter skal ikke ferdes uten tilsyn i fellesganger i blokkene. G. Alle hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område, også utenom båndtvangsperioder som myndighetene fastsetter.

3 3 Røverkollen Borettslag K. Alle hunde- og eiere av utekatter skal møte opp på dugnader som borettslagets dyreutvalg arrangerer. K. Alle hundeeiere skal møte opp på dugnader som borettslagets dyreutvalg arrangerer. Forslag til nytt underpunkt i punkt 5 i husordensreglene om dyrehold: M. Kommer det berettiget klage på at dyreholdet ved lukt, bråk eller på annen måte sjenerer naboer ved gjentatte tilfeller, kan borettslaget kreve oppsigelse av dyreholdet. Vedtak: Endring av punkt 5 G ble vedtatt med 24 stemmer. Endring av punktene 5 D, 5 K og 5 M ble vedtatt med overveldende flertall. D Forslag om endring av husordensreglene fra styret Innledende bestemmelser avsnitt 2: Leieren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Andelseieren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Innledende bestemmelser avsnitt 3: Det er enhver beboers plikt å påtale hærverk - klatring på bodtak, heiskjøring etc. - når beboeren selv er vitne til hendelsen. Det er alle beboeres ansvar å si fra om hærverk på borettslagets eiendom klatring på bodtak, lek med heis etc. når beboeren selv er vitne til hendelsen. Punkt 1. Uteområder avsnitt 2: Ballspill er ikke tillatt på borettslagets indre område, og slike aktiviteter henvises til egne friluftsanlegg i borettslagets nærområde. Ballspill er ikke tillatt på borettslagets eiendom, og slike aktiviteter henvises til egne friluftsanlegg i borettslagets nærområde. Punkt 4. Renhold, søppel og alminnelig orden A. I trapperom eller kjellerganger skal det ikke settes sykler, ski, kjelker, barnevogner, sko eller andre private gjenstander. Barnevogner og rullatorer kan likevel plasseres dersom det gir god passasje. Endres til A. På grunn av brannsikkerhet skal ingen gjenstander stå i fellesområder, oppganger eller kjellere. Luftebalkongens rømmingsveier skal holdes åpne. Nytt underpunkt 4 H: Vedlikehold av balkonger inkludert innglassing, duegardin og markiser er andelseiers ansvar. Det er kun tillatt å bruke de fargene som borettslaget har vedtatt. Farge og typenummer på maling og beis kan skaffes hos styret. Innglassingen, duegardiner, og/eller markiser skal ikke demonteres. Ved vedlikehold skal samme

4 4 Røverkollen Borettslag farge og kvalitet anvendes og bestilles via styret. Fjernkontroll til markiser skal overleveres ny andelseier ved leilighetsoverdragelse. Det er ikke tillatt å montere varmepumper for den enkelte bolig. Fryser/kjøleskap er ikke tillatt på balkong. Den enkelte beboer kan ikke gjøre tiltak på balkongene som endrer byggets fasade. Dette vil være slik som å endre fargen på husveggene eller installere lys etc. slik at helheten i fasaden brytes. Dette skal ikke være til hinder for vanlig belysning på balkongene. Nytt underpunkt 4 I: Andelseiere som påfører borettslaget ekstrautgifter ved å ikke håndtere eget avfall (inkludert ekstra søppelbil), unnlate å klippe gress og hekk i hager (utenom hekk beplantet i borettslagets regi på kortsiden av hagen nærmest oppgangsdør) hensette eiendeler i fellesområder, tilgrise fasader og markiser m. v. i strid med husordensreglene, kan pålegges å betale kostnader forbundet med dette. Søppel skal bringes til sorteringsbeholderne uten mellomlagring i trappeoppgangen. Søppelet skal pakkes godt inn, og skal ikke etterlates ved siden av beholderne. Nytt underpunkt 4 J: Det er ikke tillatt å mate fugler på borettslagets eiendom da det tiltrekker skadedyr. Nytt underpunkt 4 K: Hekk i forhage skal ha maks høyde på 2 meter. Nytt underpunkt 4 L: Endring vegger, vannrør, avløp og ventilasjon skal søkes styret før arbeidet utføres. Avtrekksvifte skal ikke tilkobles borettslagets felles ventilasjon eller trekkes ut i egen kanal. Kun avtrekksvifte med kullfilter er tillatt. Punkt 6, nytt underpunkt F: Det er ikke tillatt å plassere avskiltede biler på borettslagets område utenom P-husene. Har en andelseier plassert en uregistrert bil på sin plass i parkeringshusene, skal bilen være flyttbar. Alle kjøretøy skal fjernes ved nødvendig vedlikehold av garasjen. Styret kan ilegge bileiere gebyr tilsvarende enhver tids gjeldende parkeringsbestemmelser for ulovlig passering av bom eller ulovlig parkering. Vedtak: Alle forslag enstemmig vedtatt unntatt punkt 4 H og 4 J som ble vedtatt mot 1 stemme. 5. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Kjetil Hetland foreslått. B Som styremedlem for 2 år, ble Øyvind Svedman foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Hilde Mari Øyan foreslått. C Som 1. varamedlem for 1 år, ble Marta Valdes foreslått. Som 2. varamedlem for 1 år, ble Sverre Kristoffersen foreslått.

5 5 Røverkollen Borettslag D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Rudolf Steinkelner, Tor-Ivar Børstad, Janicke Getz og Henning Olsen Winter. E Som representant til styret i Romsås Vaktmestersentral ble foreslått: Delegert Overlates til styret selv å beslutte Varadelegert Overlates til styret selv å beslutte Vedtak: Utgår, jf. sak 4 B. F Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Overlates til styret selv å beslutte Varadelegert Overlates til styret selv å beslutte Vedtak: Vedtatt G Andre komiteer/utvalg ble foreslått Fotballgruppa Jonny Odden Fotballgruppa Henning Olsen Winter Velferd Velferd Utegruppa Utegruppa May Jorid Nervik Saryo Kanyi Benn Torget Janicke Getz Dyregruppa Jan Einar Gundersen Dyregruppa Margret Lenschow Ofrim Møtet ble hevet kl.: 20:05. Protokollen signeres av Arild Rebbeng /s/ Møteleder Nils O. Stennes /s/ Referent Jannicke Getz Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Kjetil Hetland Sverre Iversens Vei Nestleder Kim Lansborg Sverre Iversens Vei Styremedlem Hilde Mari Hyrve Øyan Sverre Iversens Vei Styremedlem Øyvind Svedman Slattum Terrasse 35 E Styremedlem Anne Agnete Eide Sverre Iversens Vei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer