ROMFART. Første ferd mot Pluto. Psykologiske aspekter. Romstasjonen. Freedom. A-trainkonstellasjonen side 8. side 38. side 46.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROMFART. Første ferd mot Pluto. Psykologiske aspekter. Romstasjonen. Freedom. A-trainkonstellasjonen 2006-1. side 8. side 38. side 46."

Transkript

1 ROMFART facebook.com/romfart Første ferd mot Pluto side 8 Psykologiske aspekter side 38 Romstasjonen Freedom side 46 A-trainkonstellasjonen side 32 ROMFART

2 INNHOLD facebook.com/romfart NORSK ASTRONAUTISK FORENING 1951 Utgiver: Norsk Astronautisk Forening Postboks 52 Blindern 0313 Oslo Redaktør: Øyvind Guldbrandsen Sideutlegg: Margrethe Maisey Øyvind Guldbrandsen Korrektur: Lóránd Lukács jr. Første sonde mot Pluto Historiens første Pluto-sonde, New Horizons, ble skutt opp 19. januar Side 8 New Horizons' konstruksjon og instrumenter. Side 23 Bæreraketten Atlas V-551. Side 27 NASA/KSC eromfart / Erik Tronstad Romfart Ekspress: Ragnar Thorbjørnsen Utsendelse: Johannes Fossen m. fl Planeten Pluto NOTSA Vi vet ikke mye om Pluto. Vi vet ikke en gang om vi skal kalle den en planet. Men vi vet at den er spesiell. Side 11 Annonseansvarlig: Margrethe Maisey Annonsepriser: A6 kr. 450, A5 kr. 900, A4 (helside) kr. 1200, A3 (tosiders) kr Vedlegg i utsendelse kr (+vekt tillegg). Priser for farger, annonsering i flere utgaver, kontakt annonseanvarlig: Historien bak New Horizons Helt siden slutten av 1960-tallet har NASA planlagt å sende sonder til Pluto. Først nå har planene blitt realisert side 15 NASA/JPL Kontakt: Telefon: (flexinummer) e-post: Bankkontonr.: Organisasjonsnr.: Trykk: Tøyen Trykk A/S Tvetenveien 162, 0671 Oslo På vei mot E.T. ET NASA Ames R. C. New Horizons vil bli det femte romfartøy som forlater Solsystemet. Hva vil skje med disse i fremtiden? side 29 Utgivelsesfrekvens: 4 nummer per år Opplag: 900 ISSN Årgang 36 - Nr. 137 (Nr ) A-train Et "tog" av jordobservasjonssatellitter fra flere nasjoner og organisasjoner kretser rundt Jorden i samme bane. side 32 2

3 Psykologiske aspekter ved romferder Det er velkjent at romfarere må kunne beherske avansert teknologi og ha god fysisk helse. Men tradisjonelt har det vært lagt mindre vekt på deres psykiske helse og velvære, selv om også dette er svært sentralt, særlig på lengre romferder. side 38 Tilbakeblikk på ISS Del 5 av soga om den internasjonale romstasjonen ISS tar for seg Ekspedisjon 9. Romstasjonen Freedom Side 52 ROCKWELL - del 5 John Frassanito & Associates Dagens internasjonale romstasjon var opprinnelig planlagt som et motstykke til Sovjetunionens romprogram, da under navnet Freedom. Underveis i planleggingen kollapset erkerivalen Sovjet og Russland ble trukket inn som partner. Side 46 NASA INNHOLD Nr Aktuelt: - GeoEye - Ny jordressurssatellitt - Ankomst Jorden, Mars og Venus - Navn og designendring på månefartøy - Planer for utforskning av Mars Side 4-7 Første sonde mot Pluto Side 8 - En eksentrisk planet Side 11 - Er Pluto en planet? Side 13 - Tidligere Pluto-prosjekter Side 15 - Romfartøyet Side 23 - Instrumentering Side 25 - Atlas V-551 Side 27 - Hva forlater Solsystemet? Side 29 - Verdensrommets flaskepost Side 30 A-train-konstellasjonen Psykologiske aspekter Solformørkelsen 25 år siden STS-1 Romstasjonen Freedom Tilbakeblikk på ISS - del 5 Oppskytingsoversikt Foreningsaktiviteter Side 32 Side 38 Side 42 Side 45 Side 46 Side 52 Side 62 Side 63 Abonnement på Romfart /medlemskap i Norsk Astronautisk Forening (www.romfart.no): Abonnement på Romfart følger med medlemskap i Norsk Astronautisk Forening, som også inkluderer nyhetsbulletinen Romfart Ekspress, nyhetsmeldingene eromfart (pr. e-post) og innbydelser til foreningens møter, foredrag, arrangementer og ekskursjoner. Satser: Personlige medlemmer: Kr 195,- pr. år. Gruppemedlemmer (info i tre eks.): Kr 370,- Opphavsrett: Artikler, innlegg og bilder fra Norks Astronautisk Forenings publikasjoner kan gjengis kun etter skriftlig tillatelse fra redaktøren og/eller artikkelforfatteren/fotografen. Artikler og innlegg uttrykker forfatterens personlige meninger og er ikke nødvendigvis å oppfatte som redaksjonens eller foreningens. Dersom artikler fra blader blir helt eller delvis gjengitt, eller de blir brukt som kildemateriale, må følgende retningslinjer følges: 1) Oppgi følgende: Gjengitt fra/kilde: Romfart nr. xx, publikasjonsår, artikkelens tittel, artikkelfofatteren(e)s navn, "Utgitt av Norsk Astronautisk Forening". 2) To eksemplarer (evt. kopier) av publikasjoner skal sendes redaksjonen. Forsiden: Romsonden New Horizons nærmer seg Pluto og dens tre kjente måner. Dersom alt går etter planen vil dette skje i juli Les mer om Pluto og den første ferden dit på side Baksiden: Den internasjonale romstasjonen ISS fotografert den 6. august 2005, under STS-114. Les om om ISS fra side 52 og om STS-114 i neste Romfart. 3

4 AKTUELT GeoEye Det amerikanske selskapet Orb- Image kjøpte i slutten av 2005 opp konkurrenten Space Imaging for 58,5 millioner dollar og dannet fellesselskapet GeoEye. Dermed er antall private selskaper som opererer kommersielle høyoppløsningssatellitter i USA redusert fra tre til to, hvorav GeoEye er det største. Det andre er Digital Globe. OrbImage var det minste av de tre opprinnelige selskapene. Space Imaging bygget, skjøt opp og opererte satellitten Ikonos, mens OrbImage hadde ansvaret for OrbView-2 og -3. Alle disse vil fortatt benyttes under GeoEye. GeoEye viderefører også avtalen om å distribuere bilder fra de indiske IRSsatellittene. Digital Globe opererer satellitten QuickBird. Da satellittene ble planlagt på 1990-tallet antok man at markedet for kommersielle satellittbilder med høy oppløsning var så stort at selskapene ville kunne stå på egne ben. Dette viste seg knapt å bli tilfellet. Det er i praksis NGA (National Geospatial Intelligence Agency), som er en del av det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD), som har holdt liv i selskapene ved å ta på seg rollen som hovedkunde gjennom de såkalte NextView-kontraktene. Krigen i Irak og Afghanistan gjorde at DoDs behov for satellittbilder var vel så stort som det som kunne dekkes av nasjonale rekognoseringssatellitter, som de digre KH-11B Improved Crystal. I 2004 sa imidlertid NGA at de ikke kunne påta seg å tilby mer enn to selskaper NextView-kontrakter. Space Imaging endte som taperen. Både Ikonos og OrbView-3 kan ta svart/hvitt bilder med én meters oppløsning og multispektrale bilder (fargebilder) med fire meters oppløsning. Men bare Ikonos kan gjøre dette samtidig. Ikonos har også et bredere synsfelt (13 km mot 8 km for OrbView.) Ikonos ble skutt opp i 1999 og forventes å fungere til Den mindre OrbView-3 ble skutt opp i juni 2003 og er konstruert for minst fem års levetid. OrbView-2, som ble skutt opp i 1997, benyttes til overvåkning av verdenshavene og Jordens landområder. Disse bildene har lav oppløsning (1 km) men dekker mesteparten av Jorden hver dag, og i åtte fargekanaler, dobbelt så mange som høyopløsningssatellittene. Digital Globes QuickBird kan ta bilder med oppløsning på 60 cm i svart/hvitt eller 2,4 meter multispektralt. Et nadiropptak (ser rett ned) dekker et 16,5 km bredt og opptil 165 km langt område. Bildene benyttes bl.a. i de mest detaljerte områdene i den stadig mer berømte PC-globusen GoogleEarth, som alle med Internett-tilgang kan kikke på. Satellitten ble skutt opp i oktober 2001 med syv års forventet levetid. Både Digital Globe og GeoEye planlegger å skyte opp 2. generasjons høyoppløsningssatellitter fra slutten av Øyvind Guldbrandsen GeoEye planlegger å skyte opp sin første 2. generasjons høyoppløsningssatellitt, OrbView-5, i begynnelsen av Den skal kunne ta bilder av jordoverfl aten med 41 cm oppløsning. (OrbImage) 4

5 AKTUELT ALOS skutt opp Advanced Land Observation Satellite (ALOS) ble skutt opp 24. januar 2006 fra romsenteret Tanegashima i Japan med en H-2A bærerakett. Satellitten har fått navnet Daichi og skal i første rekke observere Japan og asiatiske landområder ved Stillehavet. 16 minutter etter oppskytingen ble satellitten plassert i solsynkron bane, henholdsvis 691,65 km x 711,4 km med omløpstiden 1 time, 38 minutter og 35 sekunder. Inklinasjonen er 98,16 grader. NASDA startet de første studiene av dette prosjektet i Satellitten forventes å være operativ i tre til fem år og skal med sine tre instrumenter kartlegge naturressurser samt observere og fotografere skadeomfanget av store ulykker og katastrofer hvor som helst på Jorden. Satellittdata skal også brukes til å utarbeide nøyaktige topografiske kartverk med infrastruktur og bebyggelse. The Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2) er et radiometer som observerer land- og kystsoner i bølgelengdeområdet 0,42 µm 0,89 µm, dvs. innenfor det synlige og nærinfrarøde spektrum. AVNIR-2 har pixel per CCD-detektor. Skårebredde (retning nadir) er 70 km med bildeoppløsning på 10 meter. Instrumentet observerer til og med 88,4 grader nordlig bredde og 88,5 grader sørlig bredde. AVNIR-2 skal samle data om overflatefuktighet og akkumulering av mineraler i jordoverflaten i regionale områder, årstidsvariasjoner av snødekte områder og endringer av isbreer i Antarktis og på Grønland som følge av klimaforandringer. Instrumentet The Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM) observerer i bølgeområdet 0,52 µm til 0,77 µm. PRISM har tre uavhengige optiske systemer, ett for observasjoner i nadir retning mens de to andre observerer henholdsvis bakover og forover langs banen og fremstiller stereoskopiske bilder. Hvert teleskop har tre speil sammen med CCD-detektorer. Teleskopet i retning nadir skanner med en skårebredde på 70 km, mens teleskopene forover og bakover dekker 35 km. PRISM kartlegger (sammen med AVNIR-2) vegetasjonen og topografien i landområder i tillegg til store strukturer og byer. Dette skjer digitalt og tredimensjonalt, men PRISM kan ikke observere lenger sør og nord enn 82. breddegrad. The Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar (PAL- SAR) er en bildedannende radar og foretar observasjoner dag og natt uavhengig av værforholdene. Radaren observerer beiteområder og jordbruksavlinger og produktiviteten av disse, samt også forandringer i jordbruksområder som følge av tørke. Andre kartleggingsoppgaver for PALSAR er: Havisvariasjoner i polarområdene, bevegelser i jordskorpen og overflateerosjon, bestemmelse av trehøyde i skogområder, endringer av kysttopografien og hvilke vær- og klimakomponenter som påvirker dette, og endringer i vegetasjonen som følge av menneskelig aktivitet, som f. eks. brenning av biomasse. Fra radarbildene er det også mulig å se forurensede områder. Roger Pastoft Illustrasjon av ALOS i bane (JAXA) 5

6 AKTUELT Ankomst Jorden Ankomst Mars Etter en romferd på syv år landet tilbakevendingskapselen fra kometsonden Stardust i Utah-ørkenen den 15. januar 2006, medbringende et milligram eller så med innfangede støvpartikler fra kometen Wild-2. Dette skjedde bare fire dager før New Horizons la i vei på sin like enestående ferd mot Pluto. Stardusts vellykkede retur var en stor lettelse for forskerne. Dette var andre gang i romfartshistorien at prøver ble returnert til Jorden fra lenger bort enn Månen. Forrige gang gikk det verre. Da en lignende kapsel fra Genesis returnerte i september 2004 foldet ikke fallskjermen seg ut. Kapselen dundret i bakken og sprakk, og de verdifulle solvindpartiklene ble forurenset av smuss fra den atskillig mindre interessante lokale geologien (Romfart ). Innledende studier av kometpertiklene har allerede forbløffet forskerne. Partiklene later til å ha blitt dannet under nokså varme omgivelser, nær enten Solen eller en annen stjerne. Fra tidligere har gjengs oppfatning vært at kometer er dypfrosne rester fra Solsystemets fødsel, dannet langt fra Solen. Stardusts modersonde fortsetter i bane rundt Solen mens NASA vurderer nye oppgaver. Ett forslag går ut på å sende den forbi kjernen til Tempel-1, for å observere krateret som ble dannet etter treffet fra kollisjonssonden til Deep Impact i NASA NASAs romsonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ble 10. mars 2006 sendt inn i kretsløp rundt Mars. Sondens seks hovedmotorer ble avfyrt i drøyt 27 minutter. Dette bremset ned sonden med 1 km/s, tilstrekkelig til at den ble fanget inn av planetens gravitasjonsfelt. Hadde avfyringen mislyktes ville sonden fortsatt forbi Mars og det 720 millioner dollar (4,8 milliarder kroner) dyre prosjektet vært en total fiasko. Det var på forhånd knyttet mye spenning til om det ville gå bra. Dette er den femte sonden NASA har forsøkt å sende inn i kretsløp rundt Mars etter at de gjenopptok utforskningen av planeten i Av disse har to gått tapt nettopp Under ses hele MROs første bilde fra Mars-bane. Detaljrikdommen antydes på bildet til høyre, som viser utstnittet i firkanten i bildet under, som igjen bare har 1/4 av kameraets m a k s i m a l e pikselantall. ved ankomsten. MRO har seks instrumenter, deriblant en radar som skal kunne se flere hundre meter ned under overflaten, og et kamera som skal kunne skjelne detaljer ned til 30 cm (pr. piksel) fra kartleggingsbanehøyden på om lag 300 km med en oppløsning på x inntil piksler. (Se Romfart nr ) Frem til oktober 2006 skal MRO forsiktig bremses ned ytterligere ved å bli sendt over 500 ganger gjennom den øvre Mars-atmosfæren. Dette vil redusere største høyde i banen fra km til rundt 300 km og omløpstiden fra 35 til 2 timer. Aerobrakemetoden sparer mye drivstoff, men krever nøye og kontinuerlig overvåkning fra bakken. NASA NASA 6

7 AKTUELT Ankomst Venus Navn og endret design på Måne-fartøy Den 11. april 2006, 153 døgn etter oppskytingen, ble rakettmotorene på ESA-sonden Venus Express avfyrt i 50 minutter. Dette reduserte hastigheten i forhold til Venus fra til km/t, slik at sonden ble fanget inn i en svært avlang bane rundt planeten. Innledningsvis hadde banen en omløpstid på hele 9 døgn, men innen midten av mai skal dette ha blitt redusert til 24 timer. Venus Express skal primært studere Venus djevelske atmosfære, over en periode på minst 486 jorddøgn, eller to Venus-rotasjoner. (Venus retrograde, sideriske rotasjonsperiode på 243 døgn må ikke forveksles med soldøgnet, som er på 117 døgn, siden man da må ta med i beregningen omløpstiden på 225 døgn). Men et av kameraene skal være i stand til å se overflaten gjennom Venus tykke skydekke. (Se Romfart nr ) Venus Express er første Venussonde siden Magellan ( ). ESA NASAs neste bemannede romfartøy, som tidligere bare var kjent som CEV (Crew Exploration Vehicle), får navnet Antares. Dette gjelder CEVs kommando- og servicemodul. CEVs månelandingsfartøy vil bli kalt Artemis. Den middels kraftige bæreraketten, som skal sende Antares opp i jordbane, får navnet Ares 1. Den meget kraftige bæreraketten, som på én gang skal sende Artemis og unnslipningstrinnet til Antares/ Artemis opp i jordbane, får navnet Ares 5. Alle navnene er hentet fra gresk mytologi. Videre har diameteren til Antares blitt redusert fra 5,5 til 5 meter. Apollos var til sammenligning 3,9 m. Hensikten er å redusere massen. De originale versjonene av Antares, med Artemis tilkoblet (under), samt bærerakettene Ares 5 og Ares 1. Førstetrinnet til Ares 1 vil bestå av en romfergefaststoffmotor (SRB) med fem segmenter. Dagens romferger benytter fire, som også opprinnelig var planen for Ares 1. På den annen side er størrelsen på andretrinnet noe redusert, og det vil benytte en J-2S-rakettmotor i stedet for en SSME (romfergehovedmotor). Begge endringene med Ares 1 vil bli dyrere på kort sikt, men spare utviklingskostnader på lengre sikt, siden Ares 5 skal benytte to femsegments SRB-er i førstetrinnet og én eller to J-2S-motorer i unnslipningstrinnet. Se Romfart for nærmere omtale av CEV og måneplanene. Nye Mars-planer Venus' sydpolområde, sett med Venus Express' VIRTIS-instrument. ESA Mars Exploration Program Analysis Group ved JPL har anbefalt følgende skjema for ubemannet Marsutforskning: 2007: Scout. 2009: Mars Science Laboratory. 2011: Banesonden Mars Science Orbiter, eller Scout. 2013: Banesonden Mars Science Orbiter, eller Scout. 2016: Astrobiology Field Laboratory. 2018: Scout. 2020: Fire mindre nettverklandere 2022: Banesonde med returfartøy. 2024: Landingssonde med kjøretøy og oppstigingsfartøy. Dette sendes opp til 2022-sonden for retur. Scout er små, rimelige Marsprosjekter innimellom de store. NASA har ikke vedtatt planene, men pleier å vektlegge MEPAGgruppens anbefalinger. Øyvind Guldbrandsen (Alle notisene side 6 og 7) 7

8 UTFORSKNING AV SOLSYSTEMET Første Pluto-sonde skutt opp Mot nye horisonter 37 år etter at de første Pluto-sondene ble planlagt, har man endelig sendt av gårde den første, "New Horizons". I juli 2015 flyr den forbi Pluto, 50 år etter at Mariner 4 returnerte de første bildene fra en annen planet, nemlig Mars. Av Øyvind Guldbrandsen Den første ferden til den siste planeten. Slik omtaler NASA romsonden med det kronglete navnet New Horizons Pluto-Kuiper Belt Mission, bedre kjent som bare New Horizons. Sonden, som ble vellykket skutt opp den 19. januar 2006, er altså det første romfartøyet fra Jorden som er på vei mot planeten Pluto. Pluto er den eneste av Solsystemets ni originale planeter som ikke har fått besøk fra Jorden. Siden 1999 har den også vært den fjerneste. New Horizons vil bruke ni og et halvt år til Pluto. Det til tross for at sonden ble akselerert opp i en høyere hastighet enn noe tidligere romfartøy under oppskytingen, og at den på veien vil få en ekstra dytt av Jupiter. BAKGRUNN Men det var turen frem til oppskytingsrampen som tok lengst tid. Allerede rundt 1970 planla NASA Pluto-sonder under Grand Tourprosjektet, som skulle dra nytte av en enestående samstilling mellom de ytre planetene fra slutten av 1970-tallet. Men av budsjetthensyn ble det erstattet av det enklere Voyager-prosjektet. Som riktignok gjorde en bragd ved å besøke fire av de fem ytre planetene i Solsystemet. Men Pluto forble uutforsket land. Etter mange år og mange foreslåtte, og like mange forkastede Pluto-prosjekter, mistet NASA-ledelsen interessen for noen Pluto-ferd. Pluto var tross alt bare det 18. største himmellegemet i et solsystem med mer enn nok av andre ting å undersøke. Til og med Plutos status som planet 88

9 UTFORSKNING AV SOLSYSTEMET Etter passeringen av Pluto vil en liten kursendring bli foretatt med sondens rakettmotorer. Kursendringen er alt for liten til å kunne synes på en tegning som dette, men vil være tilstrekkelig til å dirigere sonden mot et av de flere titusener Kuiper-legemer som antas å kretse rundt Solen fra Neptuns bane og utover. Er man heldig, vil man ha drivstoff til å sende sonden mot ytterligere et Kuiper-legeme etter dette. har lenge vært under tvil. En status som er ytterligere truet etter at det i 2005 ble kjent at det nyoppdagede himmellegemet 2003 UB 313 Xena har skjøvet Pluto ned på en foreløpig 19. plass på nevnte liste. Men enn så lenge kan Pluto kalles en planet. Ikke bare et Kuiper-legeme eller TNO-objekt. Planeter har en egen status. Det var nok det som fikk kongressen i USA, etter press fra lobbygrupper, til å overstyre Det hvite hus og pålegge NASA å bygge og sende et romfartøy dit. En uvanlig situasjon, som regel er det jo NASA som trygler myndighetene om midler til alskens prosjekter. FERDEN TIL PLUTO Etter to dagers utsettelser kunne NASAs kraftigste bærerakett, Atlas V-551, den 19. januar løfte seg fra oppskytingsrampen på Cape Canaveral og akselerere New Horizons opp i en hastighet av 16,2 km/s, 20 ganger raskere enn en riflekule. Den 28. februar 2007, bare 13 måneder etter oppskytingen, vil New Horizons vil svinge innom Jupiter, som vil gi romsonden et ekstra spark mot det primære målet, Pluto. Gjennom observasjonene av Jupiter og dens fire store måner vil man også få kalibret sondens instrumenter, samt testet at romfartøyet oppfører seg som det skal. New Horizons vil passere Jupiter med en relativ maksfart på 21 km/s og i en avstand av 2,3 millioner km. Det er omtrent 0,4 millioner km utenfor banen til Callisto, den ytterste av Jupiters store måner. Dermed kommer sonden mer enn fire ganger nærmere Jupiter enn Cassini gjorde i desember 2000, på vei til Saturn. Dessverre har NASA overhodet ikke prioritert å time New Horizons Jupiter-passering med tanke på å optimalisere observasjonene av månene. Alle vil være nesten maksimalt dårlig posisjonert når sonden kommer forbi. Callisto vil man ikke komme nærmere enn 4,15 millioner km, mens det er Io, den innerste av de store månene, sonden vil komme nærmest. Minsteavstanden på 2,26 millioner km vil bli nådd 17 timer etter nærmeste avstand til Jupiter. Etter Jupiter vil nesten alle romfartøyets systemer bli slått av, og den åtte år lange overfarten til Pluto kan begynne. En gang i uken vil man lytte etter et primitivt signal fra sonden som forteller i hvilken grad tingene er i orden. Omtrent som foreldre som stikker hodet inn på barnerommet og sjekker at ungene sover som de skal ved å lytte til pustingen. Kun en gang i året vil sonden bli vekket opp for en fullstendig systemsjekk. PLUTO Pluto er langt unna. Veldig langt. I juli 2015 vil den være 4,92 milliarder km fra Jorden. Det tilsvarer nesten 33 astronomiske enheter (AE), dvs. 33 ganger avstanden fra Jorden til Solen, som da vil ligge i stikk motsatt retning som Pluto, sett fra Jorden. Tallet sier deg kanskje ikke så mye. Men du aner det kanskje når du hører at det tilsvarer nesten ganger gjennom snittsav standen herfra til Månen. Eller ganger rundt Jordens ekvator. Det er avstanden romfartøyet, som er på størrelse med et flygel, skal tilbakelegge. Og kommunisere 9 9

10 UTFORSKNING AV SOLSYSTEMET over. Selv med Hubble-romteleskopet, det skarpeste man har til rådighet, er det bare så vidt man kan ane detaljer på Plutos overflate. Men vi vet litt om planeten. Siden den er så langt fra Solen ligger overflatetemperaturen rundt -230 Celsius. Planeten har tre måner, de to siste oppdaget så sent som i mai Og den har en atmosfære. Usannsynlig tynn, men det er den eneste planetatmosfæren utenom Jordens som er dominert av nitrogen. I løpet av noen år, ettersom Pluto fjerner seg enda mer fra Solen, tror man den vil fryse til og legge seg som snø på overflaten. Det var en av grunnene til man anså det som meget viktig å få observert Pluto på nært hold innen Pluto kalles bare en planet fordi vi er vant til det. Det er antakelig mer korrekt å bruke den nye betegnelsen isdverg. Eller Kuiper-legeme. I likhet med kometene antas disse å ha sin opprinnelse i Solsystemets tredje sone, utenfor de øvrige planetene. Her har lite endret seg siden Solsystemets barndom for 4,6 milliarder år siden. Studier av Pluto og Kuiper-legemer kan dermed bidra til å kaste lys over Solsystemets - og Jordens - opprinnelse. FORBI PLUTO New Horizons vil starte observasjoner av Pluto og dens måner syv måneder før ankomsten. Men nærfasen vil bare vare noen timer, og knapt nok det. Den 14. juli 2015, klokken 13:58 norsk sommertid, vil New Horizons vil suse forbi Pluto i en avstand av omtrent km og med en hastighet av nesten 14 km/s, eller km/t. Da må alt klaffe. Noen ny sjanse får man ikke. Banen forbi Pluto vil være nesten snorrett. Planetens gravitasjonsfelt er for svakt til å påvirke banen i nevneverdig grad. Den er lagt slik at New Horizons på vei bort passerer bak både Pluto og Charon, sett fra Solen og Jorden. På den måten kan man få gjort noen viktige okkultasjonseksperimenter. I månedene etter Pluto-passeringen skal New Horizons radiooverføre bilder og de andre innsamlede observasjonsdataene. Radiosignalene, som går med lysets hastighet, vil bruke fire timer og 33 minutter fra Pluto til Jorden. New Horizons har ingen mulighet for å gå inn i bane rundt Pluto, enda mindre lande. Den vil fortsette videre utover for aldri å vende tilbake. NESTE MÅL: KUIPER-BELTET Men på vei ut av Solsystemet vil sonden passere gjennom Kuiperbeltet, som har form av en smultring, med Solen i midten. Her kretser det tiusenvis av iskloder med størrelser fra et noen få tusen km og nedover. Man håper å kunne sende New Horizons forbi minst ett av disse også. I dag kjenner man rundt 1000 Kuiper-legemer, men antakelig vil ikke New Horizons bli sendt forbi noen av disse. Letingen etter aktuelle Kuiper-kandidater vil for alvor starte noen år før Pluto-passeringen, med teleskoper på eller nær Jorden. Valget vil kanskje ikke bli gjort før noen måneder før Plutopasseringen. Kurskorreksjonen som 10

11 UTFORSKNING AV SOLSYSTEMET skal sende New Horizons mot det første Kuiper-legemet regner man med å foreta 14 dager etter Plutopasseringen. Aldri tidligere har et romfartøy satt kurs mot et himmellegeme som ikke engang var oppdaget ved oppskytingen. Avstandene mellom Kuiper-legemene er store, særlig mellom de av en viss størrelse. Og New Horizons har bare drivstoff til ubetydelige baneendringer. Kuiper-kandidatene må derfor befinne seg innenfor en snever trakt bak Pluto, og ikke mer enn 55 AE fra Solen. Likevel regner man med å finne ett, kanskje to Kuiper-legemer større enn 40 km som New Horizons kan passere innen Etter dette vil ikke romsonden lenger få tilstrekkelig strøm fra RTG en til å fungere tilfredsstillende. Observasjons- og kommunikasjonsforhold vil også gradvis forverres pga. avstanden til Solen og Jorden. UT I MELKEVEIEN Av de flere tusen romfartøy som har blitt skutt opp de siste knappe 50 årene blir New Horizons bare det femte som forlater vårt Solsystem og forsvinner ut i Melkeveien. Men i motsetning til sine 1970-talls forgjengere Pioneer og Voyager bringer ikke New Horizons med seg noen hilsen til eventuelle finnere. I en verden kuet av stadig høyere krav til politisk korrekthet var det håpløst å komme opp med et generelt budskap fra Jorden uten å bli overmannet av hylekor fra alskens interesse- og minoritetsgrupper. NASA slapp i stedet unna med hylene fra en liten gruppe som ville forhindre selve oppskytingen, fordi sonden har med 11 kg plutoniumoksid i RTG-strømgeneratoren. I stedet for hilsenen bringer New Horizons med seg en høyst nøytral DVD med navnene til de par hundre tusen menneskene som gadd å maile navnet sitt til NASA nettopp i denne hensikten. Sonden har også med en bitteliten beholder med asken etter Clyde Tombaugh, anstronomen som etter nitidig arbeid oppdaget Pluto i En eksentrisk planet Våre kunnskaper om Pluto dens tre kjente måner er nokså begrenset. Det skyldes at det dreier seg om små kloder som ligger svært langt borte, og at de kun har vært undersøkt med teleskoper på eller i bane rundt Jorden. I skrivende stund har Pluto fortsatt status som planet, den minste i Solsystemet. Diameteren er om lag 2300 km, med en usikkerhet på noen titalls km. Det antas at Pluto består av vann-is, med en kjerne av stein. Metan-is er observert på overflaten. Stjerneokkultasjoner har vist at Pluto har en atmosfære som i hovedsak består av nitrogen, samt noe metan og karbonmonoksid. I de temperaturene som gjelder ved Pluto vil alle disse gassene veksle mellom fast form og gassform. På Jorden er det kun vann som naturlig veksler mellom disse tilstandene. Men pga. Plutos lave atmosfæretrykk vil de ikke finnes i flytende form, som vann gjør på Jorden. Atmosfæretrykket er særdeles svakt. Okkultasjonsmålinger og beregninger har gitt en nokså omtrentlig maksverdi på 0,3 Pascal ( Pa=1 bar). Til sammenligning er atmosfæretrykket ved havoverflaten på Jorden i snitt ca Pa (101 kpa). PLUTOS MÅNER Plutos største måne, Charon, har en diameter på rundt 1200 km, som ikke er så verst til å være en måne. Med en diameter over halvparten av Plutos er Charon den største månen i Solsystemet i forhold til moderplaneten. Jordens egen måne kommer på andreplass med en diameter så vidt over fjerdedelen av Jordens. Masseforholdet mellom Pluto og Charon er et sted mellom 6:1 og 12:1. Mellom Jorden og Månen er det 81:1. Observasjoner foretatt i submillimeterområdet fra Hawaii tyder på at Charons overflatetemperatur ligger på rundt -220 C. Dette er 10 varmere enn Plutos og nærmere det teoretiske beregninger skulle tyde på at temperaturen burde være for et legeme med denne refleksjonsevnen og i denne avstanden fra Solen. Man antar at Pluto er kaldere fordi noe av energien fra NASA/ESA/SwRI/Lowell Observatory 11 11

12 UTFORSKNING AV SOLSYSTEMET sollyset går med til å fordampe nitrogen fra overflaten. Som de fleste andre måner har Charon hele tiden samme side rettet mot moderplaneten (Pluto). Men Pluto/Charon-systemet er enestående ved at også moderplaneten hele tiden har samme side rettet mot Charon. Charons bane er altså geostasjonær, eller rettere sagt Pluto-stasjonær. I disse nanorørtider, hvor det er så populært å fantasere om fremtidige romheiser på Jorden, kan man dermed også tenke seg muligheten av å bygge en veldig fremtidig kabelbane mellom Pluto og Charon. I og med at masseforholdet mellom Pluto og Charon er såpass lite, er det ikke helt korrekt å si at Charon kretser rundt Pluto. Derimot kretser begge klodene rundt et felles tyngdepunkt som ligger litt utenfor Pluto, noe som er enestående blant planetene i Solsystemet. Dette, sammen med rotasjonsforholdene, gjør at de med rette fortjener betegnelsen dobbeltplanet. Plutos to andre måner, foreløpig bare betegnet S/2005 P1 og S/2005 P2, er langt mindre enn Charon. Med sine 2300 km er Pluto er den minste planeten i Solsystemet. Illustrasjonen viser også to av de største Kuiperlegemene, samt Ceres, den største asteroiden. Det oppdages stadig nye Kuiper-legemer, nylig et som er litt større enn Pluto. Månens diameter er 3478 km, Jordens er km. De ble ikke oppdaget før i 2005, på bilder tatt med Hubble-romteleskopet i mai Deres eksistens ble bekreftet på nye bilder fra Hubble i februar Månenes diametre er antatt å være mellom 50 og 160 km. De later til å kretse i sirkulære baner to til tre ganger Charons avstand fra Pluto. Dette er likevel nærme nok til at de i alle år har kunnet gjemme seg i Plutos spinkle stråleglans for bakkebaserte teleskoper som har søkt etter nye Pluto-måner. Alle Plutos tre kjente måner kretser i eller nær Plutos ekvatorplan. PLUTOS BANE OG ROTASJON Plutos bane er den fjerneste og mest eksentriske av de ni planetene og strekker seg fra 4,4 til 7,4 milliarder km fra Solen (29,6-49,3 AE). Dette betyr at Pluto på det nærmeste befinner seg nærmere Solen enn Neptun gjør. Dette var sist tilfelle mellom 1979 og 1999 og vil skje igjen fra år 2227 til Pluto kretser rundt Solen i en 3:2 resonans med Neptun. Over tid later imidlertid Plutos bane til å være kaotisk På grunn av den avlange banen varierer varmen Pluto mottar fra Solen med en faktor på over 2,7 løpet av de 248 årene planeten bruker på å kretse en gang rundt Solen. Dette gjør Pluto til den eneste planeten i Solsystemet som trolig har en atmosfære som oppstår, fryser bort for så å oppstå igjen for hvert omløp. Videre er Plutos baneplan vippet 17 grader i forhold til ekliptikken, også det mer enn noen annen planets. I likhet med Uranus er Plutos rotasjonsakse veltet helt overende. Vinkelen mellom polaksen og baneplanet er på hele 122 (115 til ekliptikken). Dette er antakelig resultat av minst ett enormt sammenstøt mellom Pluto og et annet himmellegeme, muligens et Kuiper-legeme, tidligere i Plutos historie. Forskerne tror at både Charon og de to små månene er satt sammen av biter som ble slått løs i en slik kollisjon. Etter 10 års leting klarte man i 2005 å finne to månekandidater rundt Pluto på bilder fra Hubble-romteleskopet. De små månenes eksistens ble endelig bekreftet i mars

2005-2 ROMFART. Ny ferd til Jupiter. Forsvunnet romfartøy funnet på Mars? Tilbakeblikk på ISS -del 2. CXV: USAs neste bemannede romfartøy?

2005-2 ROMFART. Ny ferd til Jupiter. Forsvunnet romfartøy funnet på Mars? Tilbakeblikk på ISS -del 2. CXV: USAs neste bemannede romfartøy? 2005-2 ROMFART facebook.com/romfart www.romfart.no Ny ferd til Jupiter Forsvunnet romfartøy funnet på Mars? Tilbakeblikk på ISS -del 2 CXV: USAs neste bemannede romfartøy? NORSK ASTRONAUTISK FORENING INNHOLD

Detaljer

Herschel & Planck. klare til oppskyting. Kollisjon mellom to satellitter. Vanguard. - del 5. Russland vil bygge ny romstasjon 2009-1. www.romfart.

Herschel & Planck. klare til oppskyting. Kollisjon mellom to satellitter. Vanguard. - del 5. Russland vil bygge ny romstasjon 2009-1. www.romfart. 2009-1 www.romfart.no Herschel & Planck klare til oppskyting Kollisjon mellom to satellitter Vanguard - del 5 Russland vil bygge ny romstasjon RomfaRt 008-4 Omslag 2009-1.indd 1 1 17.03.2009 02:24:46 IinnholdnniIhold

Detaljer

PAILHAREY VIGNAUX. Norsk

PAILHAREY VIGNAUX. Norsk PAILHAREY VIGNAUX Norsk Idé ERIC PAILHAREY Design og farger FRED VIGNAUX ESA ALCATEL Produksjon MASTER IMAGE TAKK OG KOLOFON Mange takk til våre vitenskapelige, tekniske og pedagogiske konsulenter: Gérard

Detaljer

REDAKSJONEN. TAFs adresse : Terje Bjerkgård Gisle Johnsons gate 2a 7042 Trondheim Tlf priv: 73 52 15 77 Mobiltlf: 911 99 521 E-post: terjeb@online.

REDAKSJONEN. TAFs adresse : Terje Bjerkgård Gisle Johnsons gate 2a 7042 Trondheim Tlf priv: 73 52 15 77 Mobiltlf: 911 99 521 E-post: terjeb@online. Redaktørens ord Som påtroppende redaktør etter Terje Bjerkgård benytter jeg anledningen til å ønske Terje lykke til som ny TAF leder og å takke han for at han så entusiastisk har utviklet medlemsbladet

Detaljer

Til slutt: RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR! og sist men ikke minst CLEAR SKIES

Til slutt: RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR! og sist men ikke minst CLEAR SKIES Redaktørens ord Så går også 2009 mot slutten og det er på sin plass med et aldri så lite tilbakeblikk og også skue litt inn i 2010. 2009 har også vært det Internasjonale Astronomiåret. Dette har ført til

Detaljer

Redaktørens ord REDAKSJONEN Redaktør: Tlf priv: E-post: Faste medarbeidere : Nyhetsredaktør: Utstyrsredaktør: Generelt stoff :

Redaktørens ord REDAKSJONEN Redaktør: Tlf priv: E-post: Faste medarbeidere : Nyhetsredaktør: Utstyrsredaktør: Generelt stoff : Redaktørens ord Det må være lov å sutre litt en gang i blant. Og nå skal jeg jammen gjøre det, og det på tross av at jeg har det svært så bra på de aller fleste måter. Riktignok har jeg vært gjennom en

Detaljer

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN Redaktørens ord Trondheim Astronomiske Forening fylte 5 år den 10. desember, et jubileum som ikke er stort nok til at vi slår på stortromma, men vi markerer det i hvert fall med en artikkel i dette nr.

Detaljer

Styret i TAF informerer. Redaktørens ord REDAKSJONEN. TAFs adresse: INTERNETT TAF: http://www.taf-astro.no. Nye medlemmer og utmeldinger.

Styret i TAF informerer. Redaktørens ord REDAKSJONEN. TAFs adresse: INTERNETT TAF: http://www.taf-astro.no. Nye medlemmer og utmeldinger. Redaktørens ord Så er de lange lyse nettene tilbake og nok en observasjonssesong er over, hvertfall når det gjelder stjerner og Deep-Sky objekter (finner ikke noe godt norsk ord for dette). Men selv om

Detaljer

Erna Nisja-Ekle, Anne Cathrine Elster, Filip Skinlo Gundersen og Inger Helga Skinlo.

Erna Nisja-Ekle, Anne Cathrine Elster, Filip Skinlo Gundersen og Inger Helga Skinlo. Redaktørens ord Jeg har nettopp vært på tur, jeg - til Hjerkinn sammen med likesinnede. Fjorten personer til sammen med stjerner i sikte på tross av regn ved avreise og en ikke altfor oppløftende værmelding.

Detaljer

50 år. Norge som. romnasjon

50 år. Norge som. romnasjon 50 år Norge som romnasjon 50 år som romnasjon Innhold Norge i rommet...................................... 4 Til værs for første gang..............................6 Vårt ukjente universalgeni........................

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9 knekker miljøkoder økt innsats på havbunnen geologi i verdensrommet tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2009 2 3 INNHOLD 4 7 12 14 16 22 28 34 37 38 40 41 42 Det fossile dilemma I tidsklemma Krevende

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Årsberetning 2012. Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no

Årsberetning 2012. Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no Årsberetning 2012 Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no NRS-Rapport(2013)5 ISBN-978-82-7542-102-7 Oslo, september 2013 Layout: Pål Nordberg, Grafisk Design

Detaljer

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet Nr. 2 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet Betraktninger vedrørende sikkerhet Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent?

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003 Nr. 2 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Hvorfor skal arbeidsmiljøloven holdes borte fra sjøfarten? Skipsbesøk i Kristiansund Sjøfarten og arbeidsmiljøloven OD og sikkerheten

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

NYHETSBREV FRA NETI NR. 1 2007

NYHETSBREV FRA NETI NR. 1 2007 UFO-NYTT NYHETSBREV FRA NETI NR. 1 2007 Kjære medlemmer. Godt nytt UFO-år 2007. Årets første nyhetsbrev er klart til å leses. Håper dere finner mye spennende informasjon Tilbakemeldinger gis til mailadr:

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Nr. 1 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Bondevik ll, vil ha «Brustad-bua ll» Sannheten om min død..

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

DRÅPEN. Er det slik vi vil ha beredskapsflåten? Alleierte på «Tinget» Sikkerheten langs kysten. Er vi historieløse? Nr. 3 2002

DRÅPEN. Er det slik vi vil ha beredskapsflåten? Alleierte på «Tinget» Sikkerheten langs kysten. Er vi historieløse? Nr. 3 2002 Nr. 3 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Er det slik vi vil ha beredskapsflåten? Alleierte på «Tinget» Sikkerheten langs kysten Er vi historieløse? LA HACIENDA DE MIJAS GOLF LA

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer