`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld"

Transkript

1 `Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld

2 GÅSENS TEGN `klokken var, 12-55,en tidlig Efter-middag på dn grønne kolle. Valdemar nøt av et Ferskt stycke terte,et `memorandum`av fordums tid,slik som gresset der han satt,et Vitne til affeksjon,livs-gnist og dn u-skyldige lycke.terten smeltet I hans munn,som Skyene smeltet I Himmel-solens øie. Gresset he,rhadde grodd siden tidenes morgen,md u-rockelig pågangs-vilje,som et urfolk Søvn var inget be-gjær,næring var ingen be-svær.valdemar plucket et strå,strøk dt mot sin hånd-flate,og tenkte på mordet. Dt hadde skjedd,for om-trent tre dager siden.en kvinne,død og for-latt,i sin leilighet,en Gråtende krypt,md sørgende,røde vegger.valdemar var hoved-efterforsker I saken,og hadde an-kommet kort tid efter døds-fallet.dt var et `anynymt tips ` som Satte politiet på sporet,og kvinnen bhadde knapt vært død,en time, før De var på å-stedet. Rommet var fylt til randen,av Sorg og u-behag.en Smart telefon `rystet ` kjøkkenbordet,dt var kvinnens.`apps` ticket inn,varslet sentrale krefter,om hennes lokasjoner,og Bedrifter. `gps` blant annet. Valdemar,rystet hodet ``dt er en skam,at denne smart telefonen,kunne Tipset en eventuell morder,om draps-offeret personalier``.hans kompanjong,og med-efterforsker Arve stemte I ``jg grater over denne kvinnen,min venn,et nytt offer,for `Teknologi `som ut-vikler sam-fundet I feil retning!!!` `. Dagen,hadde ikke vært dt samme efterpå.en sky av,aluminum og bly,hang rundt halsen hans,kvelte på,og han gråt over verden og dens `skygge sider`.dt hadde tatt tre dager,før han kunne Tenke klart igjen,se frem til lycke og fred,skyve vekk angstens gardiner og se Mulig-hetenes horisont.han grep fatt på Picnic kurven,fylte dn med terte,termos,brød,kaviar og egg,melk, og Dro av-stedtil dn grønne kolle. Nå,tenkte han,er jg like-stilt md verden,igjen,og håpet lyser en vei.mn da ringte hans mobil-telefon, av `den gode typen`,og han svarte md misnøie` Hei,dt er Valdemar``. Svaret, varnoe han Ikke håpetpå,ikke ønsket `Hei,min venn, dt er Arve Vi fant noe,på kvinnen,dn av-døde. Vi så dt ikke før efter, hun hadde an-kommet lik-huset. Min venn,hun hadde Gåsens tegn `

3 DN STOLTE HYSE Valdemar rullet,en `tobakks røk`og dag-drømte stille. Lyset fra solen,som `kastet`fra guds hender,spyd av contrast,trengte gjennom trickens Brede ruter.`dette er dagen,dette er Dagen,dette er.. `. Tricke-dørene,åpnet sg `Gisp-ende`,og Valdemar steg ut.politi-kontoret holdt Fremdeles av-stand,mn dt Føltes,som om dt kom nærmere for Hver dag.mot ham,som et Monu-ment,Størreo g større,av Frykt og engtstelse.daglig,ukentlig,månedtlig,et Voksende `beist`,som Spiste verdens `Misyre`,og Vokste sg fet som et svin på dt. Arve møtte ham,i `Entr`een.`. `min venn,jg har ventet så lenge`,hva`er på ferde??`.valdemar så ham I øinene,stille og sørgende.arve,besvarte sin ord-løse venn,`jg vet,dt er en byrde åbære,å se Jorden åpne sg,og sluke dt gode mn dt er gåsens tegn, Valdemar,Gåsnens tegn er her duy husker,sist dt viste sg.`valdemar nicket,kremtet,..`ja jg har trøtnet,på Sorg og u-hygge,mn jg vet at vi må gjøre vår jobb,og fakke dn som Ut-øver slike kriminelle handlinger!! `.de gikk så på kontor-et. Dt ferske `winerbrødet`knaste,og knitrret,som Ny-kappet ved,i et godt hjems peis.valdemar tok en `sipp`,av dn nydelige koppen `nescafe`,.arve fortsatte,sin historie`vi vet,at dn Amerikanske stat,har Opp-fostretdisse, `Gåse-soldatene`,sålenge som dt Har vært mennesker,i deres land.mn hva ville de md kvinnen,disee `hemmelige Agenter`,a la james bond`,hun var jo en `Vanlig skikkelse`.`valdemar satte ned sin kopp`arve,min venn dt er noe jg ikke har fortalt dg, jg vet noe, om gåsen,og dns Eldgamle myster.``!!akkurat da,braser deres sjef,erling inn.dt har skjedd,en stor ulycke på havne-kvarteret,og dt Var be-hov for de der sjøen danset levende,i evige drømmer De ankom,havne-kvarteret femten minutter om-trent efterpå.enstor vare-bil,a la `Ford courer`,hadde brast inn,i Fiske-handlerens torg.dt lå sei, Mackreller,torsk,og ikke minst Hyse strødt om-kring dn Ganske lokasjon,til de forbid-passerendes sorgog sjokk.minst sju mennesker,hadde blitt Hardt skadet,og For-tauet var malt md en `mixtur`av blod,fra Diverse arter og legemer.pensel-strøk,på pensel-strøk,av Rødt. Alene,I et hjørne,lå en En-som hyse,anner-ledes enn de andre.malt av en annen,pensel,blå,gul,og hvit.et `visit-kort`,muligens Valdemar plucket dn opp,og la dn I en pose,for videre under-søkelse.dt er da han ser,sin beste venn,og kompanjong ARve,på andre side av å-stedet,sjanglende på mystisk vis,.før han, kan si noe,ser han Arve falle,til-synelatende til sin død,i vannet

4 Pro-log Svømmeren, mellom,mørke tunger,som slicker,ruller rundt jg svever,her I dn ende-løse natte-himmel Svømme-takene, mine armer,for-truckne,muskler som gisper, fanget mellom Stjerner,som pulserer,i kvelende still-het Dn ende-løse,natte-himmel, gjesper,trekker tilbake,tunger, Svellende lunger jg glir ut, Som et spytt EN FJERN MANN Han gulpet,og `hikstet`,valdemars kompanjong,. Arve lå dr,i livs-kamp,og Ut-sondret havnens salt og vann.valdemar hdade plassert sg, rett over, og be-drev livsrednings manøvre,til dn store gull-medalje.dt pumpet,og bristet, og efter hvert var Arve vd god skikk igjen,md Åpne øyne og et åpnere sinn. `min venn,min venn.dt var som et beist,som rørte vd mitt sinn..med ett,var jg fordrukken, en Løs-gjenger,en land-stryker på en U-endelig vei,ute I dt støvete fjernland,hvor Tre stjerner hvisket ensomt over dn øde mark`. Valdemar,trakk sg tilbake,i sjokk og for-ferdelse.dn navne-løse øde mark,dn som hjemsøkte ham,en `Rulade`av mare-ritt, for-tid og gjemte minner. `Arve,jg var så redd,da jg så dg bykse,falle I vannet.dt slukte dg som et ukjent beist,ut-sultet og eld-gammelt.mn jg vet,dt må bare ha vært et fall,min venn,et `ille-befinnende`!! vi skal ta dg md, til stats sykehuset,og få din familie informert min venn,dt skal gå bra`

5 Dn aftenen,satt Valdemar I sin skinn-stol,i en ensom stue.dt luktet sommer,av nakne Stjerner,og en Rund,kjær-som mane.av dn sociale `vege-tasjon`,mennesker og Dyr,Involvert I deres egen ekstase.valdemar,tok et trekk, av dn hand-rullede røk og tenkte ord-løst.dt landskapet,hvor Arve hadde reist,forbid tid,og `reference punkter`,dr var han nå,tilbake. `Som gåsen,som trekker` hvisket han,endelig til sg selv. `Som gåsen, ` Han trakk eftertenk-somt inn,dt siste drag av røk,og Lente sg til-bake I stolen.dt var som om,han kunne høre stjernene blinke dr ute.som om,de var instrument-er,like vd hans øre,vibrasjonene skingret,. Før han kunne,puste ut dt siste draget, lyste stuen opp,.

6 LANDSKAP Jg er der,nå,alene Lydene om-ringer mg,som en ut-sultet ulve-flokk, Dn evige horisonten danser svimmelt over glefsende fjell,og skoger Dt levende,tause er uendelig-het satt I spill,i `rørelse` Hvor er du,lille menneske?? her hviler ej guds øine

7 U-ENDELIGE HYL Lys,som en eksplosjon,som en lyd,som skriker gjennom en Bristende tromme-hinne.. Transen brøts,av en rytme,spilt på ytter-dørens tre.valdemar hadde `sonnet ut`,til lysene,fra bil-lykter på veien neden-for.for-tapt I en drøm, eller en u-efterkommelig virkelig-het,dr ute I dt fjerne,. I døren,stod Arve.En litt, `Skral`variasjon,av sitt `egentlige jg `,mn ved fote igjen.valdemar smilte,som en sol `Min venn,dt er godtå se dg, mn dt er jo sent,og du ble lagt inn på syke-huset I dag!!passpå helsenmin venn,dt er dt mest dyre-bare man har!` Arve så på ham,md engst-else,`opp-spitlhelt`forbi en hver tvil `dt var noe,som Holdt mg fra hvile,dt var en følelse,av at vi Står Inn-blandet I en Fryktelighet,en `sjelsundergang` min v `han hostet,kraftig og lenge,ogvvaldamer hjalp ham inn,for å sitte I sofa-salongen. Efter å ha hentet,ekte organiske te,av `Ricola type`ny-kokt for Arves glede,satte Valdemar sg nd, I `god-stolen`vd siden av og ba om at ARve fort-satte,`jo,dt jeg så, da vi var på havnen,forbi alle Hysene,og blodet,og vannet Var en ond-skap,en fryktelighet,da jg var der under sjø-overflaten.jg lå som et Ny-født barn,vekt-løs,foran et enormt smil,en Djevelsk ana-tomi som strøk mg md sine klør,og hånet Nå-tidens idealer og dt gode varme liv.og Bare ville sluke oss alle.` Valdemar nikket`jg vet,min venn,jg vet så mye mer.. dt er noe på ferde,gåsens tegn,dt er en be-tydning dr som jg ikke har for-talt,for jg jobbet som efter-retter I hemmelig For-tjeneste,for dn norske stat,og så hva Gåsen inne-bærer dt er et symbol,for de som `trekker`,aldri slår sg til ro.en `sekt`som vil Øde-legge våre idealer,og aldri slår sg til ro!!! ``` Arve gråt,av disse ordene,og hans venn gråt m d ham. Dn neste morgenen,dro De begge til politi-stasjonen for å dykke dypere,i gåsens mysterie,og hva dt var som kunne `L inke`de to fore-komster,dn drepte kvinnen,og dn for-ferdelige havne-ulycken,. Arve,tygde en brød-skive,av kneipp,md `banos`,event. `sunda`,hans favoritt-er,og K natret på `tastaturet,i Håp om å finne detalj-er,spor, som skulle lede noen vei.valdemar satt ved skrive-bordet, vd siden av,og nøt av en kopp kaffe.begge, var `u-vanlig stille,mmn denne gang,ikke I Sorg o g `misære`,mn I nys-gjerrighet,og arbeids glede,et typisk `radar par `!

8 Dt var da,valdemar tenkte på hysen,.dn specielle han hadde funnet,dr på havnen,malt,av `intelligente` pensler,i Farger som knapt,knunne være `til-feldige\`? Arve så, at Valdemar hadde et,`øye-blikk I ` solen,og spurte opp-rømt`min venn,.hva er dt,dt se rut som en lys-pære har lyst opp over dg `.Valdemar nikket`dt kan jg bekrefte min venn, dt er noe dr ute, Annet, enn gåsen..en komet,en `Meteor`,som vil treffe oss `.Arve var for-bauset,og Forstod fint lite.hva var dt,valdemar `bablet `om? Før Arve,hadde fått tenkt gjennom dt som var sagt,nærmest hvisket Valdemar,nesten som han citerte,en Hellig skrift```dt er en dag, på dn u-endelige horisont,hvor Himmelen,blir så u-utholdelig,at dn faller over oss,kveler oss,og våre hjerter stilner,våre lunger higer,efter u-endelige hyl.`

9 FYRSTEN OG DE UT-SULTEDE Dt var en gang,en fyrste,som bodde I et slott,på topp-en,av en lang,u-fruktbar ås.fyrsten, var gammel,han levde ut sitt siste år.fyrsten,var likem ye et `kunst verk`, Malt på de grå, sten veggene,som en ekte `Person`.mørke Røde`conturer,`,gjesp-ende ut-over,langs stum,og hensyns-løs kalk-sten. I Fyrsten hadde,en `Hustru`,ung og vacker,et Lysende fyr-tårn. Ingen,I fyrste-dømmet,var lyckelige,for-uten fyrsten. På en sol-skinns dag,hvor dt `vanlige` instinckt,var `nytelse`,sørget fyrstens Slott for noe annet..lys-strålene,ga inn,til slots-tårnenes Influencer,pågang-smots For-råtnelse og evig under-tryckelse. Fyrsten døde,13. Mars dt året. Fyrstens hustru,sørget I tre lang-e år,efter hans død.han var hennes verden,.folket,i fryste-dømmet,visste ikke at han var `av-gått`vd døden.avling-ene,åkrene,sultet efter næring.folket like-så.mange ville rejse,av-sted.fyrstens `voktere`,truet md sitt å- syn.folket,magret ut,som Land-jorden,. Tre måneder,efter fyrstens død,var folket ut-ryddet.hans hustru,og hans voktere,var frosne,som statuedt-er,i sorg,og av-sky. II III

10 LOTTERIET `Sakrale steg` Valdemars,klokke viste ` middag `..Arve skjønte,hva som skulle skje.de gick til heisen,trycket knappene,og var tre etascher neden-for. Kantin-en åpen-barte sg,md dufter så Himmelske,så Livs-bekreftende.Dr var de lekreste,karbonad-er,erter,løk `Compots`,kanner md dn `ferskste kaffe,deilig melkk,kald fra kjøle-elementen`es nær-vær. Valdemar,satte sg ned ved dt ffaste bord-et,md et Brett karbonade-middag,etglass ` `appelsin jice`,kopp md kaffe og et lite glass Kjølnet melk,.arve,studerte ut-valget,og bestemte sg for dt samme.hna kom så,efter-på,md sitt eget brett,og satte sg tvers-over sin venn.` Rundt,om-kring kantine bordene,gikk to kvinner,og Solgte vinlodd.valdemar tok to.dt gjorde Arve også. `Jg har en,for-nemmelse min venn ` kremt-etvaldemar,frem..`jg leste,i et avisarkiv.om mystiske for-svinnelser,i om-rådet hvor kvinnen døde dt virker som En `jakt`,på dn rette..kanskje de,bak drap-et,leter efter en speciell person,jg vet,dt er noe `Muffens`md situasjon-en,dt er åpen-bart!! Havnen,kvinnen,dt er noe der hysen..`..,arve glød-et opp`,`wow,dt virker slik,wow! Dt kan være,at hysen,gåsen er `markører`for,slike for-søk..`.,valdemar nicket,så ut vindu-et,..``dt er de nok, min venn,jg lurer på..hmm!..en gammel venn av mg,,`leonard`,vet mye om gåsens symbol-er,om `Gåse-virvleln`bl.at.,en Gammel professor,av U-tallige u- nevnelige fag,tatt vd Skoler,som hverken,har navn eller `Aksept`.. Dagen,ble lang,og radar-paret,jobbet sg gjenn-om dn md arbeids-glede og vel-vilje,de ville komme` til bunns `,til `enden`,av Virvelen. Dagen efter,hadde Valdemar arrangiert et møte,md Leonard.Arve var md,selv-sagt,og førte bilen til Leonards bolig.dt var en `God gammel-dags`norsk ene-bolig,inn-rammet av hekker, Av u-påklaegligg ved-likehold,.dt var noe, `Majestet-isk`og `magnetisk`,over dette hjemmet,en Gåte som bad dg inn,ville Vise dg sine U-tenkelige skatter,packet varmt,og Møy-sommelig inn, I hemmelig-heter,lys,skygger, og fantasier.. Arve,stod på dt siste trappe-steget mot huset,da Valdemar ringte på. Ingen-ting skjedde. Valdemar ringtepå,igjen. `Ding dong`.

11 Biler passerte.,md Pop sanger,som `brøt sg ut`,mellom dør-sprecker,vindus,glipp,etcet. Arve host-et, kremtet,.lung-ene var ennå såre. Luften vibrerte, `Ding Dong!!` Valdemar ringte,på igjen. En fugl landet,på taket over inngangs-døren.dt var et Eget tak,støttet opp av Kolonn-er på hver side,mot hus-trappen.disse `søilene`,var like majestet-iske,magiske og `forlockende`som resten av Eiendomm-en.Dt var noe `ordinært ekstra-vagant` over dt hele. Fuglen fløy av-sted, Med ett,hørte Valdemar lyder,fra inn-siden av huset.`aktivitet-er,`så-kalte livs-tegn. De kom nærmere!! `Gjen-forening,gjen-ferd` Døren åpnet sg,sakte,md jamrend-e knirk.dt var som om,huset trakk luft,for første gang.en tyck-laden,kort og skillet mann kom frem.i ansiktet,hadde han et par gullrammede`briller,og et pris-vinnende,vel-stelt skjegg.` `Valdemar,er dt dg?? Gud signe oss alle,wow,dt må Være,minst ti år siden vi Vekslet ord!!`ut-brøt dt tyck-ladne orakel. Valdemar,smilte`hehe,min venn,jg måtte fly veck,fra frykt-en,og Eldendigh-eten,jg søkte et nytt liv,i en ny rett-ferdighets tjenetse jg ble politi efterforsker,! Mn,la oss ta dt innen-dørs,dt er noe sykt,på ferde I gatene for tiden!!``. `jg vet, så alt for godt `hvisk-et Leonard.han vinket de inn.,og lucket døren md ut-søkt `diskresjon`.

12 ALLE FUGLER,DØDE ER Arve,strakk ut arm-ene I for-krøplet,desperasjon.`dn tvang sg,forbid dt som hadde vært en bok-hylle,nå `Pinne-ved`,I en makab-er oppsats,formet av Destruksjon-ens klør,. Dt suste`.pep`.luften vibrerte., Alt Valdemar,kunne Føle,kjenne,var `Pulsen`,og sjelen.dn Indre motor,og dn ytre,md tan-hjul,avkjøtt,fedt og ben,roterend-e,drevet av meter-lange,milelange,årer,muskler,tanker...pulsen,var stødig.motor-en duret. En hånd,rørte vd skulderen hans. `Wow,hva I huleste,skjedde??? Dt bare smalt,dt bare exploderte!!`.valdemar,snudde sg.dt var Arve,på `alle fire `,lent over ham, som en `Messias skickelse`. Efter et baske-tak,md objekters sønder revne levning-er,md ut-fallets klør,fikk Arve befridd Valdemar.De stod,`md diverse skrammer,og observer-e rommet. Explosjonen,hadde skjedd,efter en lang dag,i Leonards `Kjeller stue`.dt hadde kommet frem,at Gåsen,hysen,alt var del av Et `komplott`,mn ikke et god-sinnet et `a la,leiv erik forberg,mn noe U-endelig mer sørgelig,et `Stats kupp`,ut-pønsket ondskapens makter.ofrene,hittil,var personer,som `Stilte spørsmål-ene`,og Dt var åpenbart,at svarene de fick,var Levert via dødens `konfolutt-er`. Dt var en `skickelse`levende,i `Junait`en`,amerika.Dt levde,i en hule dr,gjemt dypt inne I fjellet.dt hadde levd dr, I Hundre-tusener av år,sultent,e.ld-gammelt og hatsk!! Dt hvisket,til Fuglene,somlevde I skogene om-kring dt tid-løse,tåke-kledte fjellet.dt vant,deres U-skyldige tilli,tt,lekte sg md deres rene sinn.de ble,efter Stunder,øyeblikk,md lovnader,perversion-er, og visjoner,dens Discipler. Kortefterpå, `smalt dt`.dt var som om,husets egne vegger,`spydde`fri sine mager.dt Regnet,fyll-masse,`pulvericert``cement,.Hals,og Gane,galle,slim, `væsker`.leonard,ble `partert`,av en specielt skarp mur-sten,formet som en `Frisbee`,.Dn traff vd halsen, rev md sg hodet hans,og landet på Gulvet vd kjeller-trappen,som et `kanibalistisk`` Serverings fat. Valdemar og Arve,Så sørgende,på om-givelsene.de gråt for sin venn.

13 EN SISTE LATTER Ambulancen-e,\ `brann-bilene etcet. Fylte gaten,som mørket fyller,en Kiste I graven. Arve,og Valdemar,ble inn-lagt,på syke-huset for sine Skader,.mn deres var ingen-ting vercus Leonards skjebne De havnet,på dt samme rommet,mn var ad-skilte via,en Tredje seng,hvor en gammel kvinne lå for døden.hun var,forseglet I hvite bomulls-gardiner,en for Hver side avsengen,som en `kokong`.hun laget,knapt en lyd,på dagene,mn om nettene `hveset`hun,som en syk kobra. Skadene,hosValdemar og Arve var mer alvorlig-e,enn først an-tatt.begge hadde,hatt sterke intern-e Blødelser Og sjokk,sorgo g Mørke lå sløret over deres sinn..de måtte hvile,på Doktorens akkord. En aften,like før solen gikk ned,satt Arve og Valdemar,I de to besøks stolen I Sykeværelset som de bodde i.dt var lystig kort-spill,a la `olsen`,` Casino`etcet., og de hadde fått `ånden`del-vis ut I lyset igjen. Mn over de hvilte,en Kvelende tåke. Dt banket på vindu-et.arve snudde sg lyn-`kjapt``,for-virret,svimmel.valdemar så I vindu-ets Retning,for-undret. Solens siste stråler,vinket god natt,bak dn slette åsen uten-for. Uten-for Vindu-et,stod en gås. Luften,vibrerte. Dt suste.`osillerte` Som trafikk-støy,passiv,hensyns løs.

14 AFTENS-MAT Arve reiste sg,fra stolen,mn I dt han skulle,bevege sg videre,sjanglet han,som Dn dagen på havnen,.valdemar var `paralycert`,i sjokk. Gulvet,åpnet sg. En `kjeft`,av u-tallige dimensjon-er,ur-sulten,all-mektig,åpnet sg under Arve.Dn slukte lys og tid,mot en Sort-het som man kan Føle,ikke bare se.arve balancerte,på tærne,og `veiv-et`bak-over,iforsøk på å Holde sg I live. Valdemar kjempet,mot paralycens` influenc-er``,og klarte efter hvert å bryte sg,ut,skjelvende,og I av-sky.han spurtet,mot vindu-et,forbi dt erke-sorte gapet,mot gåsen.dn flakset,i Rød og sort-spraglet, Fjærdrakt.I nebbet,hadde dn en hyse.vingene hadde,en `satanisk`glød over sg,som dn siste sol-nedgang,på dn siste dagen. Han grep tak,i en `god gammel`cola glass-flaske,som Arves familie hadde,med-bragt under et besøk,og slo I stycker vinduet md feber-aktig ove-rbevisning Gåsen,stirretpå ham,u-rockelig,md hysen `dinglend-e`som et hån mot hans verdighet,og Livs-gnist.Dn ut-sondret et selv-fornøyd `Gack`,Halv-veis kvelt av Hysens tilstedeværelse I nebb-et.valdemar,følte sg maktes-løs mot denne `manifestarsjonen`,denne,..`ondskapens,vel-villige under-sått`.for et hån!!han ville jo,bare Leve I sus og dus,uten de Djevelske,hviskning-er,og `perverse` sex kultur og smart telefon influencer,uten `Gåse-vandring`,`Trekk fugl` aktivitet,fra Sted til sted,tanke tl tanke.han ville være,i fred og `for-dragelighet`,mn folket var på vei,mot Elendighet,mot et `gåse-rike`!!! All,frustrasjonen,og sorgen,gikk `Til hodet`på ham.han knuste cola flasken,mot Vindus karmen. Dt knaste,skingret.luften vibrerte.høiere,frekvenser nå. Gåsen skrek,hylte.hysen falt.gåsens hals,dens legeme,blødd-e,litervis på litervis,md Sort blod.et fosse-fall,åpnet sg fra sykehus-vinduet,og levde,bruste I to minutter.ut av `korpus-et`stakk,en Knust cola flaske. Luften var stille. `Gud signe oss!!!!!!`lød en stemme,bak ham.dt var,selv-sagt, hans venn Arve. Valdemar lot gåsen ligge dr,som en van-skapt,be-spottende martyr. `Min venn`,konstantert-e Valdemar,`Virvelen har opp-hørt`. Tiden gikk,`voldsom-heten`døde ut, og sam-funnet,var blitt, et `ideal samfunn`,a la atlantis,md Gode gamle Verdi-er,og lys og hygge på dags-orden,til en-hver tid. Til påske, spiste alle gås.

`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld

`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld `Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld GÅSENS TEGN `klokken var, 12-55,en tidlig Efter-middag på dn grønne kolle. Valdemar nøt av et Ferskt stycke terte,et `memorandum`av fordums tid,slik som gresset der han

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Blod av mitt blod Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til foreldrene mine. Ironisk nok. Del én Oppover klippeveggen Kapittel 1 Jazz åpnet øynene. Connie åpnet øynene. Howie åpnet øynene.

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Det er her jeg skal være

Det er her jeg skal være Hilde Hylleskaar Det er her jeg skal være Gyldendal 1 Jeg kaster et blikk tvers over rommet mot det store speilet, og ser at jeg ser utrolig glad ut. Jeg holder et champagneglass i hånden. Det bruser og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på?

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på? Hvor skal vi egentlig Selena? Jeg begynner å bli sliten her bak. jeg snakket til store søsteren min Selena hun snur lett på hodet sitt for så å si du sa til meg at du ville tegne noe storslagent Anora,

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Orfeus og Evrydike Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Chris Ikin Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Har du sett stjernehimmelen om

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Rannveig Leite Molven. Der skyene begynner. Roman

Rannveig Leite Molven. Der skyene begynner. Roman Rannveig Leite Molven Der skyene begynner Roman Han er fremdeles der da jeg kommer tilbake, sovende akkurat som noen timer tidligere. I halvmørket er ansiktet hans utydelig, men måten han puster på gjør

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Game Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til Kathy. Endelig. Del én 3 spillere, 2 lag Kapittel 1 Hun hadde skreket, men hun hadde ikke grått. Det var det han kom til å huske, tenkte

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz HVEM ER DET SOM SNAKKER? Jeg vet ikke. Jeg ser huset, noen av rommene. Fortauet, gaten utenfor. Figurene som kommer til syne. Det er alt. 48 rue Defacqz? Ja, det er huset.

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Forfatterens forord Hvordan Gud kan bruke et lite menneske i en umulig situasjon

Forfatterens forord Hvordan Gud kan bruke et lite menneske i en umulig situasjon Forfatterens forord Hvordan Gud kan bruke et lite menneske i en umulig situasjon Det er 1. januar 2014 den første dagen i et nytt år som står foran meg med kritthvite, tomme ark og mange muligheter. Jeg

Detaljer

GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG. Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved

GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG. Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved elva. De kom fra alle kanter, snek seg inn dørene med minutters mellomrom, gjorde

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

mennesker leser og drikker kaffe

mennesker leser og drikker kaffe Agnès Martin-Lugand Lykkelige mennesker leser og drikker kaffe Oversatt av Maya Veel Westberg Til Guillaume og Simon-Aderaw, mitt liv Vi regner med at han vil komme seg igjen etter en viss tid, og vi anser

Detaljer

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad Historien om John Wesley av Bjørn Olav Hammerstad Copyright 2012 IKO-Forlaget AS, Oslo Utgitt i samarbeid med Metodistkirken i Norge Omslag: Trygve Skogrand Illustrasjon s. 119: Wesley children silhouette

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

De fortapte sjelers by

De fortapte sjelers by Cassandra Clare SKYGGEJEGERNE De fortapte sjelers by Oversatt av Bente Rannveig Hansen Originalens tittel: The Mortal Instruments City of Lost Souls Copyright 2012 by Cassandra Claire LLC Omslag 2012 Cliff

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt Siobhán Parkinson Noe usynlig Oversatt av Gry Wastvedt En Tusenfryd følger Solen blidt Og når hans gyldne gang er slutt Sitter han sky ved hans føtter Han våkner og finner blomsten der Hvorfor Røver er

Detaljer

Michelle Gagnon. Ingen er alene. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

Michelle Gagnon. Ingen er alene. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal Michelle Gagnon Ingen er alene Oversatt av Rune R. Moen Gyldendal Til Esme og Taegan Himmelen ble vakrere, med stjernespekket krumning i et purpurfarget sentrum. Hun hadde funnet en gud, et fremtidig våpen.

Detaljer

Hvem av de andre? To av ungene snorket, de lå stille på stolraden og sov. Den tredje lå lent utover tre stoler, med et

Hvem av de andre? To av ungene snorket, de lå stille på stolraden og sov. Den tredje lå lent utover tre stoler, med et Hvem av de andre? Hun hørte suset fra mennesker da hun gikk inn døren. Hørte det svake sukket fra dørene som lukket seg bak henne. Visste at hun måtte gå, gå bort til de andre menneskene, stille seg i

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Hanne Ørstavik Uke 43

Hanne Ørstavik Uke 43 Hanne Ørstavik Uke 43 Nå er du fri. Det var det som sto på det siste kortet. Det første jeg husker av mamma er at hun kom gående over en stor plen. Hun kom over plenen, hun gikk og snakket med noen, hun

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Guds Plan: Bedtime Stories

Guds Plan: Bedtime Stories Guds Plan: Bedtime Stories Tema: Filmklipp: Bibelvers: Utstyr: Gud har en plan med våre liv Bed Time Stories Start 33:46 (kapi

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer