`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "`Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld"

Transkript

1 `Gåse-virvelen` Bengt Roar Fjeld

2 GÅSENS TEGN `klokken var, 12-55,en tidlig Efter-middag på dn grønne kolle. Valdemar nøt av et Ferskt stycke terte,et `memorandum`av fordums tid,slik som gresset der han satt,et Vitne til affeksjon,livs-gnist og dn u-skyldige lycke.terten smeltet I hans munn,som Skyene smeltet I Himmel-solens øie. Gresset he,rhadde grodd siden tidenes morgen,md u-rockelig pågangs-vilje,som et urfolk Søvn var inget be-gjær,næring var ingen be-svær.valdemar plucket et strå,strøk dt mot sin hånd-flate,og tenkte på mordet. Dt hadde skjedd,for om-trent tre dager siden.en kvinne,død og for-latt,i sin leilighet,en Gråtende krypt,md sørgende,røde vegger.valdemar var hoved-efterforsker I saken,og hadde an-kommet kort tid efter døds-fallet.dt var et `anynymt tips ` som Satte politiet på sporet,og kvinnen bhadde knapt vært død,en time, før De var på å-stedet. Rommet var fylt til randen,av Sorg og u-behag.en Smart telefon `rystet ` kjøkkenbordet,dt var kvinnens.`apps` ticket inn,varslet sentrale krefter,om hennes lokasjoner,og Bedrifter. `gps` blant annet. Valdemar,rystet hodet ``dt er en skam,at denne smart telefonen,kunne Tipset en eventuell morder,om draps-offeret personalier``.hans kompanjong,og med-efterforsker Arve stemte I ``jg grater over denne kvinnen,min venn,et nytt offer,for `Teknologi `som ut-vikler sam-fundet I feil retning!!!` `. Dagen,hadde ikke vært dt samme efterpå.en sky av,aluminum og bly,hang rundt halsen hans,kvelte på,og han gråt over verden og dens `skygge sider`.dt hadde tatt tre dager,før han kunne Tenke klart igjen,se frem til lycke og fred,skyve vekk angstens gardiner og se Mulig-hetenes horisont.han grep fatt på Picnic kurven,fylte dn med terte,termos,brød,kaviar og egg,melk, og Dro av-stedtil dn grønne kolle. Nå,tenkte han,er jg like-stilt md verden,igjen,og håpet lyser en vei.mn da ringte hans mobil-telefon, av `den gode typen`,og han svarte md misnøie` Hei,dt er Valdemar``. Svaret, varnoe han Ikke håpetpå,ikke ønsket `Hei,min venn, dt er Arve Vi fant noe,på kvinnen,dn av-døde. Vi så dt ikke før efter, hun hadde an-kommet lik-huset. Min venn,hun hadde Gåsens tegn `

3 DN STOLTE HYSE Valdemar rullet,en `tobakks røk`og dag-drømte stille. Lyset fra solen,som `kastet`fra guds hender,spyd av contrast,trengte gjennom trickens Brede ruter.`dette er dagen,dette er Dagen,dette er.. `. Tricke-dørene,åpnet sg `Gisp-ende`,og Valdemar steg ut.politi-kontoret holdt Fremdeles av-stand,mn dt Føltes,som om dt kom nærmere for Hver dag.mot ham,som et Monu-ment,Størreo g større,av Frykt og engtstelse.daglig,ukentlig,månedtlig,et Voksende `beist`,som Spiste verdens `Misyre`,og Vokste sg fet som et svin på dt. Arve møtte ham,i `Entr`een.`. `min venn,jg har ventet så lenge`,hva`er på ferde??`.valdemar så ham I øinene,stille og sørgende.arve,besvarte sin ord-løse venn,`jg vet,dt er en byrde åbære,å se Jorden åpne sg,og sluke dt gode mn dt er gåsens tegn, Valdemar,Gåsnens tegn er her duy husker,sist dt viste sg.`valdemar nicket,kremtet,..`ja jg har trøtnet,på Sorg og u-hygge,mn jg vet at vi må gjøre vår jobb,og fakke dn som Ut-øver slike kriminelle handlinger!! `.de gikk så på kontor-et. Dt ferske `winerbrødet`knaste,og knitrret,som Ny-kappet ved,i et godt hjems peis.valdemar tok en `sipp`,av dn nydelige koppen `nescafe`,.arve fortsatte,sin historie`vi vet,at dn Amerikanske stat,har Opp-fostretdisse, `Gåse-soldatene`,sålenge som dt Har vært mennesker,i deres land.mn hva ville de md kvinnen,disee `hemmelige Agenter`,a la james bond`,hun var jo en `Vanlig skikkelse`.`valdemar satte ned sin kopp`arve,min venn dt er noe jg ikke har fortalt dg, jg vet noe, om gåsen,og dns Eldgamle myster.``!!akkurat da,braser deres sjef,erling inn.dt har skjedd,en stor ulycke på havne-kvarteret,og dt Var be-hov for de der sjøen danset levende,i evige drømmer De ankom,havne-kvarteret femten minutter om-trent efterpå.enstor vare-bil,a la `Ford courer`,hadde brast inn,i Fiske-handlerens torg.dt lå sei, Mackreller,torsk,og ikke minst Hyse strødt om-kring dn Ganske lokasjon,til de forbid-passerendes sorgog sjokk.minst sju mennesker,hadde blitt Hardt skadet,og For-tauet var malt md en `mixtur`av blod,fra Diverse arter og legemer.pensel-strøk,på pensel-strøk,av Rødt. Alene,I et hjørne,lå en En-som hyse,anner-ledes enn de andre.malt av en annen,pensel,blå,gul,og hvit.et `visit-kort`,muligens Valdemar plucket dn opp,og la dn I en pose,for videre under-søkelse.dt er da han ser,sin beste venn,og kompanjong ARve,på andre side av å-stedet,sjanglende på mystisk vis,.før han, kan si noe,ser han Arve falle,til-synelatende til sin død,i vannet

4 Pro-log Svømmeren, mellom,mørke tunger,som slicker,ruller rundt jg svever,her I dn ende-løse natte-himmel Svømme-takene, mine armer,for-truckne,muskler som gisper, fanget mellom Stjerner,som pulserer,i kvelende still-het Dn ende-løse,natte-himmel, gjesper,trekker tilbake,tunger, Svellende lunger jg glir ut, Som et spytt EN FJERN MANN Han gulpet,og `hikstet`,valdemars kompanjong,. Arve lå dr,i livs-kamp,og Ut-sondret havnens salt og vann.valdemar hdade plassert sg, rett over, og be-drev livsrednings manøvre,til dn store gull-medalje.dt pumpet,og bristet, og efter hvert var Arve vd god skikk igjen,md Åpne øyne og et åpnere sinn. `min venn,min venn.dt var som et beist,som rørte vd mitt sinn..med ett,var jg fordrukken, en Løs-gjenger,en land-stryker på en U-endelig vei,ute I dt støvete fjernland,hvor Tre stjerner hvisket ensomt over dn øde mark`. Valdemar,trakk sg tilbake,i sjokk og for-ferdelse.dn navne-løse øde mark,dn som hjemsøkte ham,en `Rulade`av mare-ritt, for-tid og gjemte minner. `Arve,jg var så redd,da jg så dg bykse,falle I vannet.dt slukte dg som et ukjent beist,ut-sultet og eld-gammelt.mn jg vet,dt må bare ha vært et fall,min venn,et `ille-befinnende`!! vi skal ta dg md, til stats sykehuset,og få din familie informert min venn,dt skal gå bra`

5 Dn aftenen,satt Valdemar I sin skinn-stol,i en ensom stue.dt luktet sommer,av nakne Stjerner,og en Rund,kjær-som mane.av dn sociale `vege-tasjon`,mennesker og Dyr,Involvert I deres egen ekstase.valdemar,tok et trekk, av dn hand-rullede røk og tenkte ord-løst.dt landskapet,hvor Arve hadde reist,forbid tid,og `reference punkter`,dr var han nå,tilbake. `Som gåsen,som trekker` hvisket han,endelig til sg selv. `Som gåsen, ` Han trakk eftertenk-somt inn,dt siste drag av røk,og Lente sg til-bake I stolen.dt var som om,han kunne høre stjernene blinke dr ute.som om,de var instrument-er,like vd hans øre,vibrasjonene skingret,. Før han kunne,puste ut dt siste draget, lyste stuen opp,.

6 LANDSKAP Jg er der,nå,alene Lydene om-ringer mg,som en ut-sultet ulve-flokk, Dn evige horisonten danser svimmelt over glefsende fjell,og skoger Dt levende,tause er uendelig-het satt I spill,i `rørelse` Hvor er du,lille menneske?? her hviler ej guds øine

7 U-ENDELIGE HYL Lys,som en eksplosjon,som en lyd,som skriker gjennom en Bristende tromme-hinne.. Transen brøts,av en rytme,spilt på ytter-dørens tre.valdemar hadde `sonnet ut`,til lysene,fra bil-lykter på veien neden-for.for-tapt I en drøm, eller en u-efterkommelig virkelig-het,dr ute I dt fjerne,. I døren,stod Arve.En litt, `Skral`variasjon,av sitt `egentlige jg `,mn ved fote igjen.valdemar smilte,som en sol `Min venn,dt er godtå se dg, mn dt er jo sent,og du ble lagt inn på syke-huset I dag!!passpå helsenmin venn,dt er dt mest dyre-bare man har!` Arve så på ham,md engst-else,`opp-spitlhelt`forbi en hver tvil `dt var noe,som Holdt mg fra hvile,dt var en følelse,av at vi Står Inn-blandet I en Fryktelighet,en `sjelsundergang` min v `han hostet,kraftig og lenge,ogvvaldamer hjalp ham inn,for å sitte I sofa-salongen. Efter å ha hentet,ekte organiske te,av `Ricola type`ny-kokt for Arves glede,satte Valdemar sg nd, I `god-stolen`vd siden av og ba om at ARve fort-satte,`jo,dt jeg så, da vi var på havnen,forbi alle Hysene,og blodet,og vannet Var en ond-skap,en fryktelighet,da jg var der under sjø-overflaten.jg lå som et Ny-født barn,vekt-løs,foran et enormt smil,en Djevelsk ana-tomi som strøk mg md sine klør,og hånet Nå-tidens idealer og dt gode varme liv.og Bare ville sluke oss alle.` Valdemar nikket`jg vet,min venn,jg vet så mye mer.. dt er noe på ferde,gåsens tegn,dt er en be-tydning dr som jg ikke har for-talt,for jg jobbet som efter-retter I hemmelig For-tjeneste,for dn norske stat,og så hva Gåsen inne-bærer dt er et symbol,for de som `trekker`,aldri slår sg til ro.en `sekt`som vil Øde-legge våre idealer,og aldri slår sg til ro!!! ``` Arve gråt,av disse ordene,og hans venn gråt m d ham. Dn neste morgenen,dro De begge til politi-stasjonen for å dykke dypere,i gåsens mysterie,og hva dt var som kunne `L inke`de to fore-komster,dn drepte kvinnen,og dn for-ferdelige havne-ulycken,. Arve,tygde en brød-skive,av kneipp,md `banos`,event. `sunda`,hans favoritt-er,og K natret på `tastaturet,i Håp om å finne detalj-er,spor, som skulle lede noen vei.valdemar satt ved skrive-bordet, vd siden av,og nøt av en kopp kaffe.begge, var `u-vanlig stille,mmn denne gang,ikke I Sorg o g `misære`,mn I nys-gjerrighet,og arbeids glede,et typisk `radar par `!

8 Dt var da,valdemar tenkte på hysen,.dn specielle han hadde funnet,dr på havnen,malt,av `intelligente` pensler,i Farger som knapt,knunne være `til-feldige\`? Arve så, at Valdemar hadde et,`øye-blikk I ` solen,og spurte opp-rømt`min venn,.hva er dt,dt se rut som en lys-pære har lyst opp over dg `.Valdemar nikket`dt kan jg bekrefte min venn, dt er noe dr ute, Annet, enn gåsen..en komet,en `Meteor`,som vil treffe oss `.Arve var for-bauset,og Forstod fint lite.hva var dt,valdemar `bablet `om? Før Arve,hadde fått tenkt gjennom dt som var sagt,nærmest hvisket Valdemar,nesten som han citerte,en Hellig skrift```dt er en dag, på dn u-endelige horisont,hvor Himmelen,blir så u-utholdelig,at dn faller over oss,kveler oss,og våre hjerter stilner,våre lunger higer,efter u-endelige hyl.`

9 FYRSTEN OG DE UT-SULTEDE Dt var en gang,en fyrste,som bodde I et slott,på topp-en,av en lang,u-fruktbar ås.fyrsten, var gammel,han levde ut sitt siste år.fyrsten,var likem ye et `kunst verk`, Malt på de grå, sten veggene,som en ekte `Person`.mørke Røde`conturer,`,gjesp-ende ut-over,langs stum,og hensyns-løs kalk-sten. I Fyrsten hadde,en `Hustru`,ung og vacker,et Lysende fyr-tårn. Ingen,I fyrste-dømmet,var lyckelige,for-uten fyrsten. På en sol-skinns dag,hvor dt `vanlige` instinckt,var `nytelse`,sørget fyrstens Slott for noe annet..lys-strålene,ga inn,til slots-tårnenes Influencer,pågang-smots For-råtnelse og evig under-tryckelse. Fyrsten døde,13. Mars dt året. Fyrstens hustru,sørget I tre lang-e år,efter hans død.han var hennes verden,.folket,i fryste-dømmet,visste ikke at han var `av-gått`vd døden.avling-ene,åkrene,sultet efter næring.folket like-så.mange ville rejse,av-sted.fyrstens `voktere`,truet md sitt å- syn.folket,magret ut,som Land-jorden,. Tre måneder,efter fyrstens død,var folket ut-ryddet.hans hustru,og hans voktere,var frosne,som statuedt-er,i sorg,og av-sky. II III

10 LOTTERIET `Sakrale steg` Valdemars,klokke viste ` middag `..Arve skjønte,hva som skulle skje.de gick til heisen,trycket knappene,og var tre etascher neden-for. Kantin-en åpen-barte sg,md dufter så Himmelske,så Livs-bekreftende.Dr var de lekreste,karbonad-er,erter,løk `Compots`,kanner md dn `ferskste kaffe,deilig melkk,kald fra kjøle-elementen`es nær-vær. Valdemar,satte sg ned ved dt ffaste bord-et,md et Brett karbonade-middag,etglass ` `appelsin jice`,kopp md kaffe og et lite glass Kjølnet melk,.arve,studerte ut-valget,og bestemte sg for dt samme.hna kom så,efter-på,md sitt eget brett,og satte sg tvers-over sin venn.` Rundt,om-kring kantine bordene,gikk to kvinner,og Solgte vinlodd.valdemar tok to.dt gjorde Arve også. `Jg har en,for-nemmelse min venn ` kremt-etvaldemar,frem..`jg leste,i et avisarkiv.om mystiske for-svinnelser,i om-rådet hvor kvinnen døde dt virker som En `jakt`,på dn rette..kanskje de,bak drap-et,leter efter en speciell person,jg vet,dt er noe `Muffens`md situasjon-en,dt er åpen-bart!! Havnen,kvinnen,dt er noe der hysen..`..,arve glød-et opp`,`wow,dt virker slik,wow! Dt kan være,at hysen,gåsen er `markører`for,slike for-søk..`.,valdemar nicket,så ut vindu-et,..``dt er de nok, min venn,jg lurer på..hmm!..en gammel venn av mg,,`leonard`,vet mye om gåsens symbol-er,om `Gåse-virvleln`bl.at.,en Gammel professor,av U-tallige u- nevnelige fag,tatt vd Skoler,som hverken,har navn eller `Aksept`.. Dagen,ble lang,og radar-paret,jobbet sg gjenn-om dn md arbeids-glede og vel-vilje,de ville komme` til bunns `,til `enden`,av Virvelen. Dagen efter,hadde Valdemar arrangiert et møte,md Leonard.Arve var md,selv-sagt,og førte bilen til Leonards bolig.dt var en `God gammel-dags`norsk ene-bolig,inn-rammet av hekker, Av u-påklaegligg ved-likehold,.dt var noe, `Majestet-isk`og `magnetisk`,over dette hjemmet,en Gåte som bad dg inn,ville Vise dg sine U-tenkelige skatter,packet varmt,og Møy-sommelig inn, I hemmelig-heter,lys,skygger, og fantasier.. Arve,stod på dt siste trappe-steget mot huset,da Valdemar ringte på. Ingen-ting skjedde. Valdemar ringtepå,igjen. `Ding dong`.

11 Biler passerte.,md Pop sanger,som `brøt sg ut`,mellom dør-sprecker,vindus,glipp,etcet. Arve host-et, kremtet,.lung-ene var ennå såre. Luften vibrerte, `Ding Dong!!` Valdemar ringte,på igjen. En fugl landet,på taket over inngangs-døren.dt var et Eget tak,støttet opp av Kolonn-er på hver side,mot hus-trappen.disse `søilene`,var like majestet-iske,magiske og `forlockende`som resten av Eiendomm-en.Dt var noe `ordinært ekstra-vagant` over dt hele. Fuglen fløy av-sted, Med ett,hørte Valdemar lyder,fra inn-siden av huset.`aktivitet-er,`så-kalte livs-tegn. De kom nærmere!! `Gjen-forening,gjen-ferd` Døren åpnet sg,sakte,md jamrend-e knirk.dt var som om,huset trakk luft,for første gang.en tyck-laden,kort og skillet mann kom frem.i ansiktet,hadde han et par gullrammede`briller,og et pris-vinnende,vel-stelt skjegg.` `Valdemar,er dt dg?? Gud signe oss alle,wow,dt må Være,minst ti år siden vi Vekslet ord!!`ut-brøt dt tyck-ladne orakel. Valdemar,smilte`hehe,min venn,jg måtte fly veck,fra frykt-en,og Eldendigh-eten,jg søkte et nytt liv,i en ny rett-ferdighets tjenetse jg ble politi efterforsker,! Mn,la oss ta dt innen-dørs,dt er noe sykt,på ferde I gatene for tiden!!``. `jg vet, så alt for godt `hvisk-et Leonard.han vinket de inn.,og lucket døren md ut-søkt `diskresjon`.

12 ALLE FUGLER,DØDE ER Arve,strakk ut arm-ene I for-krøplet,desperasjon.`dn tvang sg,forbid dt som hadde vært en bok-hylle,nå `Pinne-ved`,I en makab-er oppsats,formet av Destruksjon-ens klør,. Dt suste`.pep`.luften vibrerte., Alt Valdemar,kunne Føle,kjenne,var `Pulsen`,og sjelen.dn Indre motor,og dn ytre,md tan-hjul,avkjøtt,fedt og ben,roterend-e,drevet av meter-lange,milelange,årer,muskler,tanker...pulsen,var stødig.motor-en duret. En hånd,rørte vd skulderen hans. `Wow,hva I huleste,skjedde??? Dt bare smalt,dt bare exploderte!!`.valdemar,snudde sg.dt var Arve,på `alle fire `,lent over ham, som en `Messias skickelse`. Efter et baske-tak,md objekters sønder revne levning-er,md ut-fallets klør,fikk Arve befridd Valdemar.De stod,`md diverse skrammer,og observer-e rommet. Explosjonen,hadde skjedd,efter en lang dag,i Leonards `Kjeller stue`.dt hadde kommet frem,at Gåsen,hysen,alt var del av Et `komplott`,mn ikke et god-sinnet et `a la,leiv erik forberg,mn noe U-endelig mer sørgelig,et `Stats kupp`,ut-pønsket ondskapens makter.ofrene,hittil,var personer,som `Stilte spørsmål-ene`,og Dt var åpenbart,at svarene de fick,var Levert via dødens `konfolutt-er`. Dt var en `skickelse`levende,i `Junait`en`,amerika.Dt levde,i en hule dr,gjemt dypt inne I fjellet.dt hadde levd dr, I Hundre-tusener av år,sultent,e.ld-gammelt og hatsk!! Dt hvisket,til Fuglene,somlevde I skogene om-kring dt tid-løse,tåke-kledte fjellet.dt vant,deres U-skyldige tilli,tt,lekte sg md deres rene sinn.de ble,efter Stunder,øyeblikk,md lovnader,perversion-er, og visjoner,dens Discipler. Kortefterpå, `smalt dt`.dt var som om,husets egne vegger,`spydde`fri sine mager.dt Regnet,fyll-masse,`pulvericert``cement,.Hals,og Gane,galle,slim, `væsker`.leonard,ble `partert`,av en specielt skarp mur-sten,formet som en `Frisbee`,.Dn traff vd halsen, rev md sg hodet hans,og landet på Gulvet vd kjeller-trappen,som et `kanibalistisk`` Serverings fat. Valdemar og Arve,Så sørgende,på om-givelsene.de gråt for sin venn.

13 EN SISTE LATTER Ambulancen-e,\ `brann-bilene etcet. Fylte gaten,som mørket fyller,en Kiste I graven. Arve,og Valdemar,ble inn-lagt,på syke-huset for sine Skader,.mn deres var ingen-ting vercus Leonards skjebne De havnet,på dt samme rommet,mn var ad-skilte via,en Tredje seng,hvor en gammel kvinne lå for døden.hun var,forseglet I hvite bomulls-gardiner,en for Hver side avsengen,som en `kokong`.hun laget,knapt en lyd,på dagene,mn om nettene `hveset`hun,som en syk kobra. Skadene,hosValdemar og Arve var mer alvorlig-e,enn først an-tatt.begge hadde,hatt sterke intern-e Blødelser Og sjokk,sorgo g Mørke lå sløret over deres sinn..de måtte hvile,på Doktorens akkord. En aften,like før solen gikk ned,satt Arve og Valdemar,I de to besøks stolen I Sykeværelset som de bodde i.dt var lystig kort-spill,a la `olsen`,` Casino`etcet., og de hadde fått `ånden`del-vis ut I lyset igjen. Mn over de hvilte,en Kvelende tåke. Dt banket på vindu-et.arve snudde sg lyn-`kjapt``,for-virret,svimmel.valdemar så I vindu-ets Retning,for-undret. Solens siste stråler,vinket god natt,bak dn slette åsen uten-for. Uten-for Vindu-et,stod en gås. Luften,vibrerte. Dt suste.`osillerte` Som trafikk-støy,passiv,hensyns løs.

14 AFTENS-MAT Arve reiste sg,fra stolen,mn I dt han skulle,bevege sg videre,sjanglet han,som Dn dagen på havnen,.valdemar var `paralycert`,i sjokk. Gulvet,åpnet sg. En `kjeft`,av u-tallige dimensjon-er,ur-sulten,all-mektig,åpnet sg under Arve.Dn slukte lys og tid,mot en Sort-het som man kan Føle,ikke bare se.arve balancerte,på tærne,og `veiv-et`bak-over,iforsøk på å Holde sg I live. Valdemar kjempet,mot paralycens` influenc-er``,og klarte efter hvert å bryte sg,ut,skjelvende,og I av-sky.han spurtet,mot vindu-et,forbi dt erke-sorte gapet,mot gåsen.dn flakset,i Rød og sort-spraglet, Fjærdrakt.I nebbet,hadde dn en hyse.vingene hadde,en `satanisk`glød over sg,som dn siste sol-nedgang,på dn siste dagen. Han grep tak,i en `god gammel`cola glass-flaske,som Arves familie hadde,med-bragt under et besøk,og slo I stycker vinduet md feber-aktig ove-rbevisning Gåsen,stirretpå ham,u-rockelig,md hysen `dinglend-e`som et hån mot hans verdighet,og Livs-gnist.Dn ut-sondret et selv-fornøyd `Gack`,Halv-veis kvelt av Hysens tilstedeværelse I nebb-et.valdemar,følte sg maktes-løs mot denne `manifestarsjonen`,denne,..`ondskapens,vel-villige under-sått`.for et hån!!han ville jo,bare Leve I sus og dus,uten de Djevelske,hviskning-er,og `perverse` sex kultur og smart telefon influencer,uten `Gåse-vandring`,`Trekk fugl` aktivitet,fra Sted til sted,tanke tl tanke.han ville være,i fred og `for-dragelighet`,mn folket var på vei,mot Elendighet,mot et `gåse-rike`!!! All,frustrasjonen,og sorgen,gikk `Til hodet`på ham.han knuste cola flasken,mot Vindus karmen. Dt knaste,skingret.luften vibrerte.høiere,frekvenser nå. Gåsen skrek,hylte.hysen falt.gåsens hals,dens legeme,blødd-e,litervis på litervis,md Sort blod.et fosse-fall,åpnet sg fra sykehus-vinduet,og levde,bruste I to minutter.ut av `korpus-et`stakk,en Knust cola flaske. Luften var stille. `Gud signe oss!!!!!!`lød en stemme,bak ham.dt var,selv-sagt, hans venn Arve. Valdemar lot gåsen ligge dr,som en van-skapt,be-spottende martyr. `Min venn`,konstantert-e Valdemar,`Virvelen har opp-hørt`. Tiden gikk,`voldsom-heten`døde ut, og sam-funnet,var blitt, et `ideal samfunn`,a la atlantis,md Gode gamle Verdi-er,og lys og hygge på dags-orden,til en-hver tid. Til påske, spiste alle gås.

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012 HANGAREN av Toril Solvang For DUS 2012 1 PERSONER: (PLEIER) (PLEIER) SIRI (PLEIER) VAKTER 2 PROLOG Hvitt støv virvler i luften. Som gjennom solstrålene fra et kjøkkenvindu og du sitter på gulvet og leker.

Detaljer

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar:

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar: Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «En ny start» Spørsmål til novellen 1. Hva er de største forskjellene mellom Rico og Jens? 2. Hvorfor vil ikke Rico snakke med Jens? 3. Hvorfor

Detaljer

«Draugen leker seg i kveld», tenkte hun og speidet utover. Og ganske riktig; der ute blant bølgene fløt Draugen på sin brukne bau. Selv på avstand så

«Draugen leker seg i kveld», tenkte hun og speidet utover. Og ganske riktig; der ute blant bølgene fløt Draugen på sin brukne bau. Selv på avstand så Sjøtrollet Perlemor Det var en gang en liten kirke som lå høyt på en klippe ved havets rand. Gresset var uklippet og gravstøttene igjengrodd. Ingen gjerder stengte av for stupet, og høyden var stor. Kirkens

Detaljer

En vandrer i de åndelige land

En vandrer i de åndelige land En vandrer i de åndelige land av Franchezzo Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 norsk oversettelse gjort av Rune Øverby i 2011, av boken A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land) By

Detaljer

"Men nå," sa hun, "må du først hjelpe meg å få ut dette skrovet her." Ja, Halvor var så sterk; han subbet allting bort og gjorde det ryddig og rent i

Men nå, sa hun, må du først hjelpe meg å få ut dette skrovet her. Ja, Halvor var så sterk; han subbet allting bort og gjorde det ryddig og rent i Soria Moria slott Det var engang et par folk som hadde en sønn, og han hette Halvor. Like fra han var smågutt, ville han aldri ta seg noe til, men satt bare og raket i asken. Foreldrene satte ham bort

Detaljer

Den 22.Juli vil ingen glemme, etter det som ble gjort av den slemme. En mann som viset så mye hat, leverte ham direkte på et fat.

Den 22.Juli vil ingen glemme, etter det som ble gjort av den slemme. En mann som viset så mye hat, leverte ham direkte på et fat. Innsendt uke 32 jeg kune ønke at dete ikke hade skjed det er mange som tenker på det og jeg tenker på de jeg og det er veldig trist og det er mange som har det vont akkurat nå og savner sine kjære

Detaljer

Kjære norske leser! Jeg håper du vil ha like stor glede av å lese Auroras historie som jeg hadde av å skrive den. Alt godt fra Lucinda

Kjære norske leser! Jeg håper du vil ha like stor glede av å lese Auroras historie som jeg hadde av å skrive den. Alt godt fra Lucinda Lucinda Riley Lucinda Riley omtales av mange som «den nye Kate Morton». Hun er nå utgitt i 20 land og har solgt én million eksemplarer bare i Tyskland. Lucinda Riley kommer til Norge i midten av mai. Det

Detaljer

Okhaldhunga Times, Juni 2015

Okhaldhunga Times, Juni 2015 Okhaldhunga Times, Juni 2015 Kjære venner Som mange vel har fått med seg, fikk vi et nytt jordskjelv her to uker etter det første. Det var litt mindre, men til gjengjeld hadde det sitt episenter mye nærmere

Detaljer

aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere.

aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere. 1 aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere. Men, jeg rakk å se det. Og i ettertid kan jeg se det hele for

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti,

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti, PROLOG 1980 «Hva er det dere to krangler om denne gangen, da?» I samme øyeblikk som dattera og barnebarnet kom inn i leiligheten hennes, skjønte Emma Bauer at de to andre hadde vært i tottene på hverandre.

Detaljer

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak?

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak? Sett dere sammen i par og besvar spørsmålene. «Nye klær» Spørsmål til novellen 1. Lise er usikker på mange ting når hun kommer tilbake fra sommerferien. Hva er det hun føler seg så usikker på? Hvorfor

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Innehold: Spillebrett, 5 kart6ongvegger (en del av spillebrettet ), 4 spillebrikker av kartong med plastføtter, snurre, 36 kartongbrikker (muslinger).

Innehold: Spillebrett, 5 kart6ongvegger (en del av spillebrettet ), 4 spillebrikker av kartong med plastføtter, snurre, 36 kartongbrikker (muslinger). Den Lille Havfrue Innehold: Spillebrett, 5 kart6ongvegger (en del av spillebrettet ), 4 spillebrikker av kartong med plastføtter, snurre, 36 kartongbrikker (muslinger). Forberedelser Plasser spillebrettet

Detaljer

Utdrag fra Ellen Mari Thelle: En del av historien

Utdrag fra Ellen Mari Thelle: En del av historien 1 Verdens største pattedyr på sin siste reise gjennom havet. Hjertet har sluttet å slå og den store munnen glir opp. Det tomme blikket som stirrer ut til sidene, det kalde vannet som omslutter den. Jeg

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 2 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNIN... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 SOLVEI.... 4 SILJA... 10

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

den seg ned på meg mens den gnagde, og hver gang klemte den pusten ut av meg slik at jeg var sikker på at jeg skulle svime av og slippe å være

den seg ned på meg mens den gnagde, og hver gang klemte den pusten ut av meg slik at jeg var sikker på at jeg skulle svime av og slippe å være Pæretrærne De kjørte inn til siden av den gruslagte skogsveien og stoppet. Mens de stod utenfor bilen og tok på seg jakkene så han på himmelen; et tynt skylag drev forbi, og det glødet der sollyset forsøkte

Detaljer

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lavendelhagen Lucinda Riley Lavendelhagen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Light Behind the Window Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2012 Norsk

Detaljer

Forord. Anne de Graaf

Forord. Anne de Graaf Forord Det du nå skal lese er en oppdiktet fortelling, og allikevel er den sann. Den er bygget på intervjuer av virkelige personer, blant annet en familie som har fortalt om hendelser som har gjort sterkt

Detaljer

Femti år, to måneder og tjueen dager

Femti år, to måneder og tjueen dager Femti år, to måneder og tjueen dager som er den tiden livet ditt vil komme til å vare, målt fra unnfangelsen, fra øyeblikket da cellene smelter sammen, i mørket inne i moren din, mellom våte, varme vegger.

Detaljer

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde ELISABETH 10 Det uventede brevet Hilda Stahl Oversatt av Eli Haugen Lunde Copyright 1980 Word Spinners, Inc. Revidert og oppdatert i 2002 av Tyndale House Publishers, Inc Originaltittel: Elizabeth Gail

Detaljer

Prolog Krigen kom til Olympos. Det kom ikke noe forvarsel. Ingen tegn på at en ukjent fiende bygde opp en hær mot dem, en hær hvis eneste mål var fullstendig utslettelse. Det ene øyeblikket var det fred,

Detaljer

Fotball, følelser og knall grønne øyne

Fotball, følelser og knall grønne øyne Fotball, følelser og knall grønne øyne Han så seg selv i speilet. Det hang på do på skolen. Hvem var det egentlig han så? En gutt. En gutt med blondt, litt bustete hår. En gutt med blå øyne og et ganske

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Som et streif av varm hud.

Som et streif av varm hud. Som et streif av varm hud. Han lå i mørket med hjertet hamrende i den gamle kroppen. Det var stille, men ikke så stille som det skal være når man er alene i et hus. Han lukket og åpnet øynene bare for

Detaljer

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9 1 2 Forord I epokene før Snorre, var det også en Norrøn historie. Den er lite dokumentert. Det gjelder spesielt nedtegnelser fra tiden før våre kongesagaer tar til. Det var en brytingstid, mellom det nye

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Sju dager før tivoliet

Sju dager før tivoliet Lørdag Sju dager før tivoliet 1 I de lange dagene mellom da byen døde og da den gjenoppsto, hadde alle en historie om hvordan magien kom til Leah Norcross. Om den magien var fra Gud eller djevelen, om

Detaljer