Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren nå når naturen våkner til liv igjen! NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 2. MAI KOMM. RÅD FOR MENNESKER M/NEDSATT FUNK- SJONSEVNE 2. MAI UNGDOMSRÅD 3. MAI PLANUTVALG 4. MAI Tlf Åpent FORMANNSKAP 5. MAI KOMMUNESTYRE 12. MAI ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET OG PÅ

2

3 Ordførerens spalte Kom mai - skjønne milde. I år har påska vært så seint som det er mulig at den kan være, og vi går umiddelbart over til kom mai du skjønne milde. Det du leser nå er skrevet idet vi gikk inn i palmehelga, så hvordan påska og påskeværet ble, vet du vel når du har denne utgaven av Melkrampa i hendene. Det tegnet som tidligere sa meg at nå er det vår, var når starrin kom, men det har forandret seg med tranenes inntreden i vår fauna. På mine gåturer nå i april har jeg fått oppleve at et stort antall traner har funnet sine steder for kos og familieforøkelse, hvor også mange svaner bruker områder i vår kommune som mellomstasjon for å fylle på med mat, å få nye krefter før den endelige destinasjon skal inntas. Tranenes inntreden i vår fauna har vi sett i mange år, og det trompetlignende skriket fra tranen er for så vidt greit å høre. Det er bare det at det skriket som regel kommer mye tidligere enn det jeg har satt vekkerklokka mi på. Men med måten traneparet tar vare på ungene sine på, flytter og flytter på seg når Mikkel rev lusker rundt omkring, så er tranen tilgitt for sine skrik og velkommen tilbake. No når snøen forsvinner og legger forholdene til rette for uteaktiviteter på barmark, både med sykkel, fotball- og joggesko da kommer atter en gang mangfoldet for sommerens uteaktiviteter fram. Men - det er vel slik årshjulet er. Inne- og vinteraktiviteter avløses på naturlig vis. Og siden sist har vi fått oppleve kulturuka ved Statland skole, som viste at rock og musikk står sterkt på Statland. Den ikke ukjente artisten Ida Jenshus lot seg imponere over mangfoldet og nivået på prestasjonene til bygdas ungdommer, i en forestilling med musikalsk trøkk som i tillegg hadde fine selvkomponerte historier fremført av glade og dyktige barn, hvor kulisser i hvit plast gjorde fremføringen til en flott opplevelse. Og som vanlig leverer Staut teaterlag varene i sin årlige forestilling som i år het Vi tar av. Og når vi først er inne på kulturaktiviteter, så skal Namdalseid Musikklag ha honnør for sitt initiativ til Kulturkveld for voksne. Her så det ut til at både aktører og publikum koste seg. Om ikke lenge er det full aktivitet på åker og eng, i blomsterbed og hager. Og når fraulukta kjennes, er det tegnet på at vi bor i en kommune tufta på jord- og skogbruk, og har et landbruk som er med på å produsere mat til en stadig økende befolkning i verden, for mat trenger vi. Ønsker alle en fin mai med varm og godt vårvær. Ord på veien: Våren kommer en gang i året og vi ønsker den velkommen. Dagen kommer en gang i døgnet, men vi tar den som en selvfølge. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

4 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Åpen time er for tilstander som må behandles raskt og ikke kan avventes til ordinær timebestilling. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

5 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Åpen time er for tilstander som må behandles raskt og ikke kan avventes til ordinær timebestilling. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

6

7 Kommunal informasjon Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag seksuelle overgrep Til deg som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Namdalseid kommune er sammen med alle kommuner i Nord-Trøndelag, samt Bindal og Roan kommune, tilsluttet overgrepsmottaket i Nord- Trøndelag. Overgrepsmottaket er samlokalisert med Sykehuset Levanger. Dersom du har vært utsatt for, eller lurer på om du kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, kan du ta kontakt med overgrepsmottaket på telefon Tilbudet er gratis, og du kan ta kontakt hele døgnet. Mottaket tilbyr: Omsorg i trygge omgivelser Samtale med overgrepsutsatte og pårørende Medisinsk undersøkelse og behandling Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse Formidler kontakt med andre instanser når dette ønskes: bistandsadvokat, politi, tolketjeneste m.m. Iverksetter kontakt for evt. ønsket oppfølging i etterkant, i hjemkommunen eller på mottaket Mange synes det er vanskelig å ta kontakt etter å ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Men fordi disse overgrepene ofte rammer så hardt, trenger de fleste hjelp til å bearbeide dem. Så ikke vær redd for å ta kontakt. Den som ønsker hjelp bør ta kontakt direkte med mottaket på tlf Du kan også komme direkte til lokalene ved Sykehuset Levanger inngang baksiden gjennom akuttmottaket (ringeklokke ved inngangsdør). Det trengs ingen henvisning fra lege eller andre. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Du kan også ta kontakt gjennom: Nærmeste legevakt 112 Politiet 113 AMK (Akutt nødmeldingssentral) Skole helsesøster, lærer Fastlege Alle du møter ved overgrepsmottaket har taushetsplikt. Tilbudet gjelder både for kvinner og menn. Side 4

8 Kommunal informasjon Oppreisningsordningen for barnevernsbarn Namdalseid kommune har sluttet seg til den felles oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Nord-Trøndelag. Kommunen er førstelinjeinstans for ordningen, mens Nord-Trøndelag fylkeskommune forestår saksbehandling og administrerer ordningen på vegne av kommunene. Hvem er målgruppe for ordningen? Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring og/ eller annen dokumentasjon klargjør at de før 1.januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for og å gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. Hva innebærer en eventuell oppreisning? Ordningen innebærer at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra kr , til de som får sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpets størrelse vil måles ut fra karakter og omfanget av omsorgssvikt / overgrep og er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført. En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker. Kommunenes ansvar: Det er de enkelte kommunene som deltar i ordningen som er ansvarlige for å gi oppreisning til sine innbyggere. Dette betyr at det er de kommunene som var ansvarlige for de plasseringer der omsorgssvikt og overgrep ble utøvet som også skal gi en oppreisning. Følgende kommuner i Nord-Trøndelag har besluttet å være med i den felles oppreisningsordningen: Leka, Lierne, Fosnes, Snåsa, Røyrvik, Høylandet, Stjørdal, Namdalseid, Namsskogan, Nærøy, Flatanger, Verran, Overhalla og Vikna. Søknad om oppreisning- søknadsskjema mv.: Søknadsskjema finner du på kommunes hjemmeside: og på hjemmesiden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune: Sider/default.aspx Søknad sendes til sekretariatet for oppreisningsordningen på følgende adresse: Oppreisningsutvalgets sekretariat, Postboks 2560, 7735 Steinkjer Du kan også få søknadsskjema ved Servicekontoret eller ved direkte henvendelse til sekretariatet, tlf eller Det bes om at søknader ikke sendes elektronisk, men som post. Søknadsfrist: Oppreisningsordningen gjelder i 2 år fra 1. april Det er altså mulig å fremme søknader fra nå av og frem til 1. april Ytterligere informasjon om ordningen, søknadsskjema og vedtekter kan du finne på hjemmesidene til Nord-Trøndelag fylkeskommune: Sider/default.aspx Side 5

9 Kommunal informasjon Oppreisningsordningen for barnevernsbarn Namdalseid kommune har sluttet seg til den felles oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Nord-Trøndelag. Kommunen er førstelinjeinstans for ordningen, mens Nord-Trøndelag fylkeskommune forestår saksbehandling og administrerer ordningen på vegne av kommunene. Hvem er målgruppe for ordningen? Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring og/ eller annen dokumentasjon klargjør at de før 1.januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for og å gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. Hva innebærer en eventuell oppreisning? Ordningen innebærer at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra kr , til de som får sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpets størrelse vil måles ut fra karakter og omfanget av omsorgssvikt / overgrep og er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført. En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker. Kommunenes ansvar: Det er de enkelte kommunene som deltar i ordningen som er ansvarlige for å gi oppreisning til sine innbyggere. Dette betyr at det er de kommunene som var ansvarlige for de plasseringer der omsorgssvikt og overgrep ble utøvet som også skal gi en oppreisning. Følgende kommuner i Nord-Trøndelag har besluttet å være med i den felles oppreisningsordningen: Leka, Lierne, Fosnes, Snåsa, Røyrvik, Høylandet, Stjørdal, Namdalseid, Namsskogan, Nærøy, Flatanger, Verran, Overhalla og Vikna. Søknad om oppreisning- søknadsskjema mv.: Søknadsskjema finner du på kommunes hjemmeside: og på hjemmesiden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune: Sider/default.aspx Søknad sendes til sekretariatet for oppreisningsordningen på følgende adresse: Oppreisningsutvalgets sekretariat, Postboks 2560, 7735 Steinkjer Du kan også få søknadsskjema ved Servicekontoret eller ved direkte henvendelse til sekretariatet, tlf eller Det bes om at søknader ikke sendes elektronisk, men som post. Søknadsfrist: Oppreisningsordningen gjelder i 2 år fra 1. april Det er altså mulig å fremme søknader fra nå av og frem til 1. april Ytterligere informasjon om ordningen, søknadsskjema og vedtekter kan du finne på hjemmesidene til Nord-Trøndelag fylkeskommune: Sider/default.aspx Side 5

10

11 Kommunal informasjon SKOLERUTE 2011/2012 for barnehagene og grunnskolen i Namdalseid kommune August: Skolestart for elevene onsdag 17. august 11 dager September: 22 dager Oktober: Høstferie mandag 10. fredag 14. oktober 16 dager November: Fri for elevene fredag 25. november 21 dager Desember: Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15 dager Høsthalvåret 85 dager Januar: Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21 dager Februar: Mars: April: Mai: Vinterferie mandag 20. februar fredag 24. februar Første skoledag etter vinterferien mandag 27. februar Påskeferie mandag 2. april mandag 9. april Første skoledag etter påske tirsdag 10. april Fri mandag 30. april Fri tirsdag 1. mai, torsdag 17. mai, fredag 18. mai og mandag 28. mai (2.pinsedag) 16 dager 22 dager 14 dager 19 dager Juni: Siste skoledag tirsdag 19. juni 13 dager Vårhalvåret Sum skoleåret 2009/ dager 190 dager Skoleruten har 190 skoledager for elevene med 5 dagers uke. Namdalseid skole og Statland skole har følgende 5 planleggingsdager der elevene har fri: Mandag 15. og tirsdag 16. august, fredag 25. november, onsdag 20. juni og torsdag 21. juni. Stjerten barnehage og Vangstunet barnehage har følgende planleggingsdager der barnehagen er stengt: Tirsdag 16. august, fredag 25. november, mandag 2. januar, onsdag 20. juni og torsdag 21. juni. Side 6

12 Kommunal informasjon Informasjon om VÅRAKSJON 2011 Namdalseid kommune 1. Ekstra levering til renovasjonsbil. 3 sekker ekstra restavfall kan leveres fritt i uke 18: tirsdag 2., onsdag 3., torsdag 4. og fredag 5/5. OBS! Det er kun denne uka det blir tatt med ekstra sekker. Kuldemøbler / hvitevarer blir som vanlig ikke tatt med (egen aksjon til høsten). Se for øvrig tømmekalenderen. 2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall; dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid Namdalseid miljøtorg, Dalavika Onsdag 4.mai Andre rydde-tiltak Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet gjøre avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter. Sekker utdeles etter avtale. Kontakt Retura MNA tlf for å melde fra om behovet. Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden. NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter (egen aksjon for disse varene til høsten). 5. Åpen dag med omvisning på Stormyra Avfallsanlegg onsdag 4.mai kl Hver omvisning tar ca. 30 min. Enkel servering. For øvrig vil vi minne om at åpningstider i Dalavika nå er 1. og 3. onsdag hver måned i tidsrommet kl Ny kildesortering for plastemballasje og drikkekartong trådte i kraft fra uke 16. Grundig informasjon om dette kan du lese om i de to siste utgavene av MNAvisa. Har du spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret. Sommerarbeid for ungdom Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, maling og eventuelt andre forefallende arbeidsoppgaver innenfor bygningsdriften. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen Namdalseid innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf / Side 7

13 Kommunal informasjon Informasjon om VÅRAKSJON 2011 Namdalseid kommune 1. Ekstra levering til renovasjonsbil. 3 sekker ekstra restavfall kan leveres fritt i uke 18: tirsdag 2., onsdag 3., torsdag 4. og fredag 5/5. OBS! Det er kun denne uka det blir tatt med ekstra sekker. Kuldemøbler / hvitevarer blir som vanlig ikke tatt med (egen aksjon til høsten). Se for øvrig tømmekalenderen. 2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall; dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid Namdalseid miljøtorg, Dalavika Onsdag 4.mai Andre rydde-tiltak Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet gjøre avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter. Sekker utdeles etter avtale. Kontakt Retura MNA tlf for å melde fra om behovet. Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden. NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter (egen aksjon for disse varene til høsten). 5. Åpen dag med omvisning på Stormyra Avfallsanlegg onsdag 4.mai kl Hver omvisning tar ca. 30 min. Enkel servering. For øvrig vil vi minne om at åpningstider i Dalavika nå er 1. og 3. onsdag hver måned i tidsrommet kl Ny kildesortering for plastemballasje og drikkekartong trådte i kraft fra uke 16. Grundig informasjon om dette kan du lese om i de to siste utgavene av MNAvisa. Har du spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret. Sommerarbeid for ungdom Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, maling og eventuelt andre forefallende arbeidsoppgaver innenfor bygningsdriften. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen Namdalseid innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf / Side 7

14

15 Kommunal informasjon Åpne møter i kontrollutvalget i Namdalseid kommune. Kontrollutvalget i Namdalseid kommune har i en årrekke gjennomført sine møter for lukkede dører. I et åpent, demokratisk samfunn er det en forutsetning at forhandlingene i folkevalgte organer prinsipielt skal være åpne for publikum. Dette er viktig for å sikre tilliten og legitimiteten til styringsorganene, og for å stimulere den enkelte innbygger til medvirkning. Lukkede møter bør bare praktiseres når lov- og regelverk har definert et vern for den parten opplysningene gjelder. Et mål for kontroll og tilsyn er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig, og som ledd i dette er det naturlig at kontrollutvalgets virksomhet formidles. Utvalget vedtok derfor i sitt møte den at møtene heretter skal gå for åpne dører, og det første åpne møtet blir gjennomført den Møtene holdes på møterommet Alhusen og starter vanligvis kl Møteinnkallinger og protokoller fra utvalgets møter er lagt ut på hjemmesidene til KomSek Trøndelag IKS. Gå til Kontrollutvalg i menyen på forsiden og klikk deretter på linken til Namdalseid kontrollutvalg. Klikk deretter på dokumentsymbolet etter aktuell møtedato. Kontrollutvalget kan kontaktes via utvalgets e-postadresse kommune.no eller pr. post til Namdalseid kommunes kontrollutvalg v/nils Kristian Lie, 7750 Namdalseid. Det er også mulig å ringe eller sende e-post direkte til medlemmene i utvalget: Funksjon Navn/adresse Tlf./e-post Leder Nils Kristian Lie Namdalseid Nestleder Nina Edel Damås Namdalseid Medlem Ole Herman Melø Namdalseid Sekretær Svein Arne Myrvold KomSek Trøndelag IKS Revisjonsselskap KomRev Trøndelag IKS Aktiviteter ved Dagsenteret i april 2. mai Kl Strikkekaffe 4. mai Kl Hyggekveld v/folkeakademiet 5. mai Kl Tur til Sparkjøp og Magneten. Bindende påmelding til Grete, tlf eller mai Kl Trønderkaillan underholder på Sykeheimen. Vanlig kveld ellers på Dagsenteret. 24. mai Kl Bibliotekdag Side 8

16 Kommunal informasjon Fotokurs for eldre Namdalseid eldreråd vil sammen med Svein Tore Kolstad forsøke å arrangere fotokurs for eldre. Dersom det melder seg tilstrekkelig antall deltakere vil kurset bli gjennomført over 2 kvelder a 3 timer i begynnelsen av juni. Kurset er for deg som har fotografert uten at du forstår hvordan kamera fungerer, eller for deg som har kjøpt nytt kamera. Dette er et fotokurs for nybegynnere hvor en lærer enkel manuell fotografering med speilreflekskamera både inne og ute i naturen. De som har lært seg å bruke speilreflekskamera vil enkelt også kunne bruke et kompaktkamera. Egenandel for kurset er kr. 250,- Påmelding til Servicekontoret, tlf innen Lag og foreninger Medlemsmøte/ gruppemøte Namdalseid Senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Sjøåsen Hotell mandag 2. mai kl Velkommen! Styret Medlemsmøte/ gruppemøte Namdalseid Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte/ gruppemøte på Dåapma, Kommunehuset, mandag 2. mai kl Velkommen! Namdalseid Pensjonistlag Dagtur 2011 går til Spiseriet på Utvorda 24. juni. Avg. Korsen kl , Eldresenteret kl og Sjøåsen kl Middag blir Buffet m/dessert og kaffe. Pris pr. pers. kr 300,-, som betales på bussen. Påmelding innen 30. mai 2011 til Sonja, tlf eller Oddleiv, tlf Borgelig konfirmasjon i Namsos Kulturhus Sunniva Berly Mikalsen Gustavsen Carina Birgitte Lie Kristine Hustad Svendsen Svein Mathias Aspaas Styret Side 9

17 Kommunal informasjon Fotokurs for eldre Namdalseid eldreråd vil sammen med Svein Tore Kolstad forsøke å arrangere fotokurs for eldre. Dersom det melder seg tilstrekkelig antall deltakere vil kurset bli gjennomført over 2 kvelder a 3 timer i begynnelsen av juni. Kurset er for deg som har fotografert uten at du forstår hvordan kamera fungerer, eller for deg som har kjøpt nytt kamera. Dette er et fotokurs for nybegynnere hvor en lærer enkel manuell fotografering med speilreflekskamera både inne og ute i naturen. De som har lært seg å bruke speilreflekskamera vil enkelt også kunne bruke et kompaktkamera. Egenandel for kurset er kr. 250,- Påmelding til Servicekontoret, tlf innen Lag og foreninger Medlemsmøte/ gruppemøte Namdalseid Senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Sjøåsen Hotell mandag 2. mai kl Velkommen! Styret Medlemsmøte/ gruppemøte Namdalseid Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte/ gruppemøte på Dåapma, Kommunehuset, mandag 2. mai kl Velkommen! Namdalseid Pensjonistlag Dagtur 2011 går til Spiseriet på Utvorda 24. juni. Avg. Korsen kl , Eldresenteret kl og Sjøåsen kl Middag blir Buffet m/dessert og kaffe. Pris pr. pers. kr 300,-, som betales på bussen. Påmelding innen 30. mai 2011 til Sonja, tlf eller Oddleiv, tlf Borgelig konfirmasjon i Namsos Kulturhus Sunniva Berly Mikalsen Gustavsen Carina Birgitte Lie Kristine Hustad Svendsen Svein Mathias Aspaas Styret Side 9

18

19 Lag og foreninger Sommeridyll 2011 Aktivitet Samhold Tilhørighet Dato: juli Sted: Åsneset, Sjøåsen Det vil bli muligheter for å delta på mange forskjellige aktiviteter og kurs, med instruksjon av dyktige instruktører. Arrangementet vil i hovedsak ha samlingsplass på Åsnes, men andre lokaler og steder vil bli tatt i bruk. Det vil også være aktiviteter/ happenings på området som man ikke trenger melde seg på (motorshow og mini dyrepark). Foreløpige aktiviteter er: Foto, tapas, skyting, barneteater, drinkkurs, kajakk, selvforsvar, stand-up, kunstprosjekt, fjelltur, zumba, hundekurs, basturøyking og sjekkekurs. Motorshow lørdag 2. juli Utstilling av det meste innen motor. Vi har mange flotte biler og motorsykler i bygda, og har allerede snakket med en del som deltar. Er det noen som har kjøretøy eller andre maskiner som har lyst og kan stille ut, ta kontakt med eller Vi har også fått med Namdalseid Mc-klubb samt Nord Trøndelag Motoriskhistorisk Forening (www.ntmf.no) til å bidra med kjøretøy og folk slik at dette blir en flott happening. Mer informasjon vil komme i neste utgave av Melkrampa, men vår hjemmeside vil bli oppdater jevnlig. Side 10

20 Lag og foreninger Trekning i N.eid og Lyngen skytterlags utlodning 3. april 2011 Jeger på stubbe - Anne Marie Anzjøen Dukke m/utstyr - Brit Lie Stor kaffeduk - Erlend Stakset Smykke + glasskål - Solfrid Derås Brodert bilde (svane) - Aud Wibstad Brodert bilde (hest) - Lotta Johannesen Strikka genser - Svanhild Mårvik Pyntehåndduk m/hylle - Odd Hallås Juleløper - E. Måøy Hekla duk, rød - Hildegunn Aune Løper i lappeteknikk - Tordis Hundset Barnegenser - Amalie Moen Trau m.m. - Per Kristian Brørs Brodert pute + hekla brikke - Kristin Maaø Fjærli Trefat + brikke - Kjell A. Johannesen Varmluftpistol m.m. - Andreas Tørring Fiskestang, veske, m.m. - Justin/Ken Morten Brørs Geværfutteral - Jostein Moe Egg, pute og bilde - Bjørn-Håvard Meldal Veggheng + hekla brikke - Anne-Grete Petersen Trearbeid; katt + teskjekopp - Jorunn Buvarp Redningsvest - Tuppa Lie Støpte lys på fat - Tove Hansen Radioveske, lue og sokker - Britt Jensen 2 stk. fiskegarn - Ann Cathrine Sverkmo Veske m.m. - Fam. Fred Moen Strikka pledd - Albin Aunbakk Barnesett - Trond Fossli Barneskjørt og bluse - Solfrid Hopstad Vinnere av Lotteri på Coop n - Dagsenteret Ponsjo m.m. - Solveig Wengstad Barnegenser m.m. - Mary Grande Håndduker - Hildegunn Aune Barnegenser m.m. - Kjellaug Penna Hekla løper - Marita Ynnesdal Juleløper - Berly Bratberg Brodert løper - Frode Tørring m/fam Hekla duk - Inger Mari Storli Fiskeveske, sitteunderlag m.m. - Brit Kvernland Fiskeveske, sitteunderlag m.m. - Anne Mali og Lars Lingen Veske, sitteunderlag m.m. - Øivind Lysø Barnesett - Viktor Buvarp Barnesett - Bjørn Olav Andersen Barnegenser m.m. - Mary-Ann Brørs Barnegenser m.m. - Hildegunn Aune Håndduker - Åse Antonsen Gardinsett, hekla - Hassel Påskeløper - Karin Engen Brodert løper - Hege Trana Brodert duk, grå - Tove Anita Hansen Veggbilde - Jann Valleraunet Sokker, votter m.m. - May Staven Egg - Kjell Valleraunet Skytterlaget vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i forbindelse med utlodninga, tombolaen og håndarbeidsbingoen! Heklet duk (gitt av Astrid Laup) Lekedyr Lue/votter Votter selbu Lugger Lugger Jakke Skjerf/nattkjole Plastboller Brikke Trebolle/ullsokker Ullsokker Trebil Pute Veske/parfyme/skjerf - Hilde Fossvik - Tone Boholm - Oddrun Trebostad - Karin og Arild - Ingrid Modell - Bjørnar Elden - May Rita Tinglum - Sebastian Helbostad - Erling Måøy - Anne Gunn Lie - Marit Brørs - Leif Petersen - Ingeborg Kolstad - Olav Liseter - Jan Morten Høglo Side 11

21 Lag og foreninger Trekning i N.eid og Lyngen skytterlags utlodning 3. april 2011 Jeger på stubbe - Anne Marie Anzjøen Dukke m/utstyr - Brit Lie Stor kaffeduk - Erlend Stakset Smykke + glasskål - Solfrid Derås Brodert bilde (svane) - Aud Wibstad Brodert bilde (hest) - Lotta Johannesen Strikka genser - Svanhild Mårvik Pyntehåndduk m/hylle - Odd Hallås Juleløper - E. Måøy Hekla duk, rød - Hildegunn Aune Løper i lappeteknikk - Tordis Hundset Barnegenser - Amalie Moen Trau m.m. - Per Kristian Brørs Brodert pute + hekla brikke - Kristin Maaø Fjærli Trefat + brikke - Kjell A. Johannesen Varmluftpistol m.m. - Andreas Tørring Fiskestang, veske, m.m. - Justin/Ken Morten Brørs Geværfutteral - Jostein Moe Egg, pute og bilde - Bjørn-Håvard Meldal Veggheng + hekla brikke - Anne-Grete Petersen Trearbeid; katt + teskjekopp - Jorunn Buvarp Redningsvest - Tuppa Lie Støpte lys på fat - Tove Hansen Radioveske, lue og sokker - Britt Jensen 2 stk. fiskegarn - Ann Cathrine Sverkmo Veske m.m. - Fam. Fred Moen Strikka pledd - Albin Aunbakk Barnesett - Trond Fossli Barneskjørt og bluse - Solfrid Hopstad Vinnere av Lotteri på Coop n - Dagsenteret Ponsjo m.m. - Solveig Wengstad Barnegenser m.m. - Mary Grande Håndduker - Hildegunn Aune Barnegenser m.m. - Kjellaug Penna Hekla løper - Marita Ynnesdal Juleløper - Berly Bratberg Brodert løper - Frode Tørring m/fam Hekla duk - Inger Mari Storli Fiskeveske, sitteunderlag m.m. - Brit Kvernland Fiskeveske, sitteunderlag m.m. - Anne Mali og Lars Lingen Veske, sitteunderlag m.m. - Øivind Lysø Barnesett - Viktor Buvarp Barnesett - Bjørn Olav Andersen Barnegenser m.m. - Mary-Ann Brørs Barnegenser m.m. - Hildegunn Aune Håndduker - Åse Antonsen Gardinsett, hekla - Hassel Påskeløper - Karin Engen Brodert løper - Hege Trana Brodert duk, grå - Tove Anita Hansen Veggbilde - Jann Valleraunet Sokker, votter m.m. - May Staven Egg - Kjell Valleraunet Skytterlaget vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i forbindelse med utlodninga, tombolaen og håndarbeidsbingoen! Heklet duk (gitt av Astrid Laup) Lekedyr Lue/votter Votter selbu Lugger Lugger Jakke Skjerf/nattkjole Plastboller Brikke Trebolle/ullsokker Ullsokker Trebil Pute Veske/parfyme/skjerf - Hilde Fossvik - Tone Boholm - Oddrun Trebostad - Karin og Arild - Ingrid Modell - Bjørnar Elden - May Rita Tinglum - Sebastian Helbostad - Erling Måøy - Anne Gunn Lie - Marit Brørs - Leif Petersen - Ingeborg Kolstad - Olav Liseter - Jan Morten Høglo Side 11

22

23 Lag og foreninger Paviljongkonsert (v/helsetunet) TORSDAG 12. MAI 2011 KL Kaffeservering VELKOMMEN! Namdalseid musikklag ETTERLYSNING Vi trenger korpsgensere til skolekorpset for våre aspiranter. Innlevering i Samfunnshuset torsdager til og med 5. mai kl Namdalseid musikklag Medlemsmøte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i Liss-sal n i Samfunnshuset mandag 9. mai kl Noe underholdning blir det. Musikk av Jon H. Ring for skyss, Eldnes tlf Velkommen! Styret Side 12

24 Lag og foreninger Hjemmekamper vårsesongen: Jenter 11: 10. mai N.eid Namsos 24. mai N.eid Egge 7. juni N.eid Henning Jenter 12: 18. mai N.eid Steinkjer 2. juni N.eid Mosvik Jenter 14 : 20. mai N.eid - Namsos mai N.eid Snåsa 22. juni N.eid Namsskogan Jenter 16: 18. mai N.eid Egge mai N.eid Inderøy 17. juni N.eid Namsos Gutter 11: 3. mai N.eid Steinkjer mai N.eid Egge mai N.eid Sørlia 21. juni N.eid Røra Gutter 12: 19. mai N.eid Egge 3 2. juni N.eid Byafossen 14. juni N.eid Følling/Kvam G 14: 12. mai N.eid Egge 2 1. juni N.eid Flatanger 8. juni N.eid Jøa 20. juni N.eid Snåsa G 16: 2. mai N.eid/Malm Vuku (På Malm stadion 19 mai N.eid/Malm Byafossen 2 1. juni N.eid/Malm Steinkjer 2 (trolig på Malm) 16. juni N.eid/Malm Inderøy 2 Menn senior 7er serie: 9. mai N.eid Kvam 30. mai N.eid Snåsa 21. juni N.eid Egge 3 Fotballgruppa i Namdalseid IL selger toalettpapir og tørkerull av god kvalitet. Konseptet er stort volum og levert på døra. Alle spillerne selger til naboer, slekt og venner 3 ganger i året. I tillegg tenker vi at kanskje enda flere vil benytte muligheten til å støtte oss og samtidig handle noe man trenger. Vi har derfor alltid varene på lager og tar bestilling året rundt. Toalettpapir, 7 x 6 pk. = 42 ruller: 300 kr. Tørkerull, 12 x 2 pk. = 24 ruller: 300 kr. Bestilling skjer ved sms eller telefon til en av følgende personer og vi leverer på døra i sentrumsnære områder. Varene kan også selvsagt hentes, ta kontakt. Mvh Fotballgruppa Bernhard Thorsen Bjørn Dag Derås Hanne Siri Høgden Rune Solum Eva Aune Solhaug Grendehus Tombolaen på Solhaug Grendehus vil bli holdt 18. september kl Tombolating mottas med takk! Disse kan leveres til Liv Kolstad eller på Coop Namdalseid innen 15. sept. Komitéen Med forbehold om kampflyttinger! Velkommen på kamp! Side 13

25 Lag og foreninger Hjemmekamper vårsesongen: Jenter 11: 10. mai N.eid Namsos 24. mai N.eid Egge 7. juni N.eid Henning Jenter 12: 18. mai N.eid Steinkjer 2. juni N.eid Mosvik Jenter 14 : 20. mai N.eid - Namsos mai N.eid Snåsa 22. juni N.eid Namsskogan Jenter 16: 18. mai N.eid Egge mai N.eid Inderøy 17. juni N.eid Namsos Gutter 11: 3. mai N.eid Steinkjer mai N.eid Egge mai N.eid Sørlia 21. juni N.eid Røra Gutter 12: 19. mai N.eid Egge 3 2. juni N.eid Byafossen 14. juni N.eid Følling/Kvam G 14: 12. mai N.eid Egge 2 1. juni N.eid Flatanger 8. juni N.eid Jøa 20. juni N.eid Snåsa G 16: 2. mai N.eid/Malm Vuku (På Malm stadion 19 mai N.eid/Malm Byafossen 2 1. juni N.eid/Malm Steinkjer 2 (trolig på Malm) 16. juni N.eid/Malm Inderøy 2 Menn senior 7er serie: 9. mai N.eid Kvam 30. mai N.eid Snåsa 21. juni N.eid Egge 3 Fotballgruppa i Namdalseid IL selger toalettpapir og tørkerull av god kvalitet. Konseptet er stort volum og levert på døra. Alle spillerne selger til naboer, slekt og venner 3 ganger i året. I tillegg tenker vi at kanskje enda flere vil benytte muligheten til å støtte oss og samtidig handle noe man trenger. Vi har derfor alltid varene på lager og tar bestilling året rundt. Toalettpapir, 7 x 6 pk. = 42 ruller: 300 kr. Tørkerull, 12 x 2 pk. = 24 ruller: 300 kr. Bestilling skjer ved sms eller telefon til en av følgende personer og vi leverer på døra i sentrumsnære områder. Varene kan også selvsagt hentes, ta kontakt. Mvh Fotballgruppa Bernhard Thorsen Bjørn Dag Derås Hanne Siri Høgden Rune Solum Eva Aune Solhaug Grendehus Tombolaen på Solhaug Grendehus vil bli holdt 18. september kl Tombolating mottas med takk! Disse kan leveres til Liv Kolstad eller på Coop Namdalseid innen 15. sept. Komitéen Med forbehold om kampflyttinger! Velkommen på kamp! Side 13

26

27 Lag og foreninger - Nytt fra Nam- Dag Arneson var gartneren på NRK's serie "Grønn Glede" i mange år. Programmene ble sendt i Norge, Sverige, Danmark og litt i Finland. De gamle opptaka går enda som repriser i utlandet. Det er med andre ord en allsidig hagemann som besøker oss på Glada'n i år. Han kommer til å holde et lysbildeshow fordelt på to halvtimer inne på biblioteket. Dessuten vil han være tilgjengelig for hageinteresserte i paviljongen vår mellom de to halvtimene. Velkommen innom for en hageprat. Om Dag Arneson: Dag Arneson sier selv at han er født og oppvokst på gartneri. Han er anleggsgartnerutdannet og var tidligere parksjef på Gjennestad Gartnerskole i Stokke i Vestfold. I mange år var han konsulent i Det Norske Hageselskap og er en stor hageentusiast, skribent og foredragsholder. "Hagen er til for menneskets skyld og ikke mennesket for hagens skyld!" Hage er helse på grønn resept! Hagelotteri: I forbindelse med Glada narrangementet har hageselskapet satt i gang et stort lotteri med mange fine gevinster. Kjøper du lodd, kan du blant annet vinne hageskulpturer, hagemøbler, hagelykter, fuglehus, jord, gjødsel og mye, mye mer. Det blir mange dager med loddsalg på Coopen, og litt "på døra". Loddsalget avsluttes med trekning lørdag 4. juni. Støtt Hageselskapet og kjøp masse lodd. Kanskje du blir en av de heldige? Hageselskapet har invitert hagerelaterte utstillere til Glada n. Dekobet AS fra Verdal kommer med sine hageskulpturer. Det kommer plenroboter og besøk fra hagesenter. STATLANDMILA 21. MAI 2011 Snart er det tid for den etter hvert så tradisjonelle Statlandmila, som går langs veien fra Tøttdal til Statland. Det vil bli klasser for joggere (herre, dame, barn) med og uten tidtaking, samt en trimklasse som passer for alle. For de som ønsker det, er det også mulighet for å ta halve Statlandmila med start ved Måssåhatten. Sett av dagen for hele familien, det vi bli anledning til å kjøpe seg mat og drikke etter løpet, og det vil være aktiviteter for alle ved skolen. Påmelding til Morten Hågensen, tlf Arr. Statland Idrettslag Side 14

28 Lag og foreninger G l ada n - kuur ov- 0 Lørdag Årets Gladag er under planlegging og arrangeres lørdag 4. juni ved Namdalseid kommunehus. Også i år er stikkordene kultur, opplevelse og aktivitet! I tillegg blir det ekstra fokus på hage. Namdalseid Hageselskap arrangerer Årets hagedag, med TV-gartner Dag Arneson på plass, samt noen eksterne utstillere med fokus på hage og uteaktivitet. PROGRAM: Fredag 3. juni: Oppsetting av boder, forberedelse til Glada n, åpen kafé Lørdag 4. juni: Åpning av Glada n, bodene åpner Aktiviteter, underholdning og servering Gladagsløpet start barneklassen og kortløypa Gladagsløpet start langløypa Avslutning, bodene stenger Pubfest i samfunnshuset Alle deltakere på Gladagsløpet får T-skjorter i deltakerpremie. Ellers som før: Kafeteria med salg av kaffe, bløtkake og rømmegraut m/pliggi Salg av grillmat og drikke. Boder og stands for lokale lag og foreninger Underholdning og aktiviteter - Vi er i planleggingsfasen så et mer detaljert program kommer i Melkrampa for juni! Har du tips til aktivitet på Glada n, kontakt oss! NB! PÅMELDING PLASS FOR BOD/STAND: Odd Harald Aas, eller mobil INNEN 10. MAI! Velkommen til en flott dag for gammel og ung! Arr.: Namdalseid Idrettslag i samarbeid med Namdalseid hageselskap Side 15

29 Lag og foreninger G l ada n - kuur ov- 0 Lørdag Årets Gladag er under planlegging og arrangeres lørdag 4. juni ved Namdalseid kommunehus. Også i år er stikkordene kultur, opplevelse og aktivitet! I tillegg blir det ekstra fokus på hage. Namdalseid Hageselskap arrangerer Årets hagedag, med TV-gartner Dag Arneson på plass, samt noen eksterne utstillere med fokus på hage og uteaktivitet. PROGRAM: Fredag 3. juni: Oppsetting av boder, forberedelse til Glada n, åpen kafé Lørdag 4. juni: Åpning av Glada n, bodene åpner Aktiviteter, underholdning og servering Gladagsløpet start barneklassen og kortløypa Gladagsløpet start langløypa Avslutning, bodene stenger Pubfest i samfunnshuset Alle deltakere på Gladagsløpet får T-skjorter i deltakerpremie. Ellers som før: Kafeteria med salg av kaffe, bløtkake og rømmegraut m/pliggi Salg av grillmat og drikke. Boder og stands for lokale lag og foreninger Underholdning og aktiviteter - Vi er i planleggingsfasen så et mer detaljert program kommer i Melkrampa for juni! Har du tips til aktivitet på Glada n, kontakt oss! NB! PÅMELDING PLASS FOR BOD/STAND: Odd Harald Aas, eller mobil INNEN 10. MAI! Velkommen til en flott dag for gammel og ung! Arr.: Namdalseid Idrettslag i samarbeid med Namdalseid hageselskap Side 15

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

En lokalavis for Ytterøy

En lokalavis for Ytterøy BLAD- Mars 2014 Utgave 1 - Årgang 28 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Leder ved fylkesordfører Gunnar Viken...2 Bygdekvinnelaget 80 år...3 Julemarkedet...4 Nasjonalforeningen / Ytterøy Helselag...5 Påskenøtter...7

Detaljer