Vangstunet barnehage - innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vangstunet barnehage - innhold"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT UNGDOMSRÅD 27. OKT K.R. FOR FUNKSJ.H. 26. OKT PLANUTVALG 28. OKT Namdalseid kommune har nå startet arbeidet med å utrede framtidig innhold og organisering ved Vangstunet barnehage. Det er lagt et løp for hvordan dette skal foregå, og det vil bl.a. i disse dager bli utsendt et spørreskjema til alle foresatte med barn i alderen 0-5 år. Rådgiver oppvekst, Bodil Lie, oppfordrer foresatte til å ta godt imot spørreskjemaet. Dette gir foresatte mulighet til å fremme synspunkter og være delaktig i det framtidige innholdet og organiseringen av Vangstunet barnehage. For å skaffe et godt grunnlag for det videre arbeidet, er vi avhengig av en høy svarprosent. Det er derfor viktig at alle foresatte bruker litt tid til å besvare spørreskjemaet. Det vil videre bli utarbeidet en behovsanalyse for vurdering av framtidige behov. En vil da ta utgangspunkt i barnetall framover, og i erfaringer de siste årene, når det gjelder behov for barnehageplasser. Barnehagen vil evaluere dagens innhold opp mot Rammeplan for barnehagen. En slik plan skal legge rammene for barnehagens videre arbeid. Foreldreutvalget og samarbeidsutvalget i barnehagen vil få forslag til innhold og organisering til uttalelse. Forslag, med uttalelser, vil bli drøftet politisk i november. FORMANNSKAPET 8. OG 29. OKT ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG PÅ NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nye åpningstider i Dalavika Vi minner om nye åpningstider i Dalavika fra 1. oktober. Første onsdag i måneden fra kl kan avfall leveres der. Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Vei - fart - vei Etter en lang anleggsperiode er Miljøgata gjennom Namdalseid Sentrum klar for åpning. Og - det ser ut som alle er tilfreds med det de ser, og skryter av at det har blitt veldig fint, med benker, lys og beplantning, som har satt en ekstra spiss på anlegget. Det ser også ut til at både den nye adkomstveien til Kommunehuset, og det som er gjort med veien opp mot Helsetunet, oppfattes som positive og nødvendige tiltak. Det er også godt og gledelig å registrere at de arbeidene og tiltak kommunen hadde ansvar for, ble gjennomført innenfor den kostnadsrammen som var vedtatt av kommunestyret. Hensikten med miljøgata, utover det at den er fin og markerer sentrum på en god måte, er jo at farten gjennom sentrum skal ned. Mellom trafikkøyene i begge ender av miljøgata, det som heter sideforskyvingsøy, er fartsgrensa 40 km/t. Sideforskyving i begge ender har til hensikt å få ned farten og dette ble valgt i stedet for fartsdumper. Jeg, og kanskje flere med meg, synes det har blitt liten effekt av at farten nå er satt ned til 40 km/t, mens det før var 50 km/t gjennom sentrum, og at det kjøres for fort. Dette er noe også Statens vegvesen vil følge med på, og alle som kjører gjennom Namdalseid sentrum må være forberedt på at det fremover vil kunne bli flere kontroller. Når vi først er inne på dette med fart, så er jeg blitt bedt om å minne om at det i boligfeltene i kommunen er sone med 30km/t, som det er svært viktig at vi alle tar hensyn til og respekterer. På strekningen Tøtdal - Statland er det blitt lagt ny asfalt og gjort noen få utbedringer. Utbedringen på denne strekningen, som for øvrig Fylkeskommuenen er ansvarlig for, ble utført etter påtrykk fra oss. Vi hadde ønsket og bedt om utbedringstiltak på hele strekningen, samt reasfaltering. Selv om vi ikke fikk full uttelling i våre ønsker så håper jeg at alle er fornøyd med det som er gjort. Starten på denne høsten har vært både regnfull og våt. Forhåpentligvis får vi noen fine høstdager hvor vi kan glede oss over sol og de fine farger skogen kan by på i en slik årstid, før vinteren tar tak for fullt. Husk også å ta i mot bøssebærerne som kommer den 18. oktober i forbindelse med årets innsamlingsaksjon der organisasjonen Care er ansvarlig. Les mer om det inne i Melkrampa. Ord på veien: Det er en trøst at høsten er så vakker Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og ANDRE kl Tannlege: Tannlege telefon Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på telefon , evt. Egge tlf Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65. Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Vikarprest Irja Lipsonen Foss STATLIGE Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Influensavaksine høsten 2009 Risikogrupper som bør vaksineres: Personer som er 65 år eller eldre Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/ karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt Beboere på sykehjem Pris for risikogrupper: kr 40,- pluss konsultasjon kr 75,- Andre interesserte: kr 95,- pluss konsultasjon kr 75,- Det er ingen påmelding - møt opp! Vaksinasjonsdager, tid og sted er som følger: Namdalseid legekontor , kl Statland Alderspensjonat , kl Oppstart av seniortrim Eldrerådet i Namdalseid har fått tilbakemeldinger på at det er ønskelig å starte seniortrim på Namdalseid. På bakgrunn av dette har eldrerådet besluttet å starte seniortrim på Namdalseid helsetun. Seniortrim er en times lett trening for godt voksne av begge kjønn. Det vil bli lagt vekt på å beholde god styrke og bevegelighet i kroppen. Seniortrimmen starter opp i lokalene til fysioterapeutene på Namdalseid Helsetun tirsdag 6. oktober kl og vil pågå hver tirsdag fremover Etter gjennomført trim vil det bli sosialt samvær med enkel servering. Egenandel: kr. 25,- pr. gang. Hjertelig velkommen! Namdalseid eldreråd Informasjon fra Dagsenteret 5. oktober kl Strikkekaffe 6. oktober kl Tur til Sjøåsen hotell. Påmeld. til Grete, tlf / oktober kl Dialektkveld 15. oktober kl Idedugnad til julemesse 20. oktober kl Brit Randi fra Biblioteket kommer med nye bøker. Leste bøker kan leveres inn. 22. oktober Tur til Sparkjøp og Ikea. Avreise fra Sjøåsen hotell kl og Dagsenteret kl Påmelding til Grete innen Pris kr 250,-. Kaffe m/vafler spanderes på bussen til Jann Sverkmo. Første stopp Sparkjøp, deretter Ikea. Anledning til å kjøpe middag der. Side 4 Dagsenteret

5 Varmbading høsten 2009 Det blir varmbading også i høst, på mandager på Namdalseid skole. Oppstart er mandag Grupper: : Namdalseidgruppe : Flatangergruppe : Statland/ Namdalseidgruppe : Kveldsgruppe : Kveldsgruppe 2 Gruppetreninger ledes av fysioterapeut. Alle må ha rekvisisjon til varmbading fra sin fastlege. For de som har fastlege på Namdalseid kan vi ordne rekvisisjon. Fysikalske tv-aksjonen 2009 TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, og avvikles i år søndag 18.oktober. Årets TV-aksjon er tildelt CARE s arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres familier. CARE er en av verdens største bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av generalsekretær Marte Gerhardsen. TV-aksjonen 2009 har fått tittelen "Hjelp til kvinner hjelper flere". CARE hjelper jenter og kvinner fordi de rammes hardest av fattigdom og nød, og fordi vi har erfart at hjelp til kvinner er den mest effektive måten å drive bistand på. Vi vet at når kvinner får bedre økonomi bruker de pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele familien. kvinner i tre verdensdeler i Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Uganda og Vest-Balkan. Metoden kalles spare- og lånegrupper kvinner går sammen i grupper og sparer små beløp av egne penger hver uke under veiledning av en CARE medarbeider. Spare- og lånegrupper skaper en tryggere økonomisk plattform for kvinnene og deres familier. I tillegg fungerer gruppene som et sterkt fellesskap hvor kvinnene snakker om vanskelige og ofte tabubelagte spørsmål. Det viser seg også at spare- og lånegruppene har en positiv effekt i forhold til demokratisering, gjennom at kvinnene involverer seg i samfunn og politikk. NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Lokalkomiteen på Namdalseid består av: Steinar Lyngstad (ordfører), Solfrid Derås (Namdalseid sanitetsforening), Evelyn Engesdal (Statland og Buvik sanitetsforening) og Aase Hynne (sekretær). Vi vil sørge for at alle husstander på Namdalseid får besøk av en bøssebærer den 18. oktober i løpet av ettermiddagen. Hvis dere ikke er hjemme, vil bøssebærerne legge igjen en infolapp hvor det står beskrevet hvordan men kan gi støtte senere, hvis det er ønskelig. TV-aksjonen CARE skal finansiere mikrofinansprosjekter for Bare i Niger er kvinner med i slike grupper. Lokalkomiteen Side 5

6 Eiendom og teknisk Interessert i å være renholdsvikar? Av og til oppstår det et behov for å tilkalle renholdsvikarer når fast renholdspersonell er fraværende. Dette berører daglig renhold av kommunens bygningsmasse på Statland og Namdalseid, som kommunehuset, barnehage, skoler, helsetun og alderspensjonat. Ønsker du å bli forespurt på kort varsel som renholdsvikar, ber vi om at du melder din interesse til driftsleder Pål Kristian Pedersen på tlf Servicekontoret Trafikksikkerhet Namdalseid kommunes handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid skal rulleres i løpet av høsten. I den anledning ønskes det innspill på tiltak som innbyggerne mener bør gjennomføres for å trygge trafikksikkerheten. Det gjelder både på kommune-, fylkes- og riksveger. Eksisterende plan for perioden inneholder mange konkrete prosjekt som naturlig skal videreføres i den nye planen. Nærmere informasjon om innholdet i planen kan rettes til Eiendom og teknisk, v/teknisk sjef Vegar Brenne. Forslag til nye tiltak sendes skriftlig til Namdalseid kommune innen mandag 19. oktober. Serviceruta (Statland/N.eid) - bestillingstransport Sammen med denne utgaven av Melkrampa, følger et liten folder med følgende informasjon: Serviceruta Statland Namdalseid, kjøres hver tirsdag kl fra Statland med retur kl fra Namdalseid Bestillingstransport - Den som bor 2. km eller mer fra RV 17, kan bestille transport fra der en bor og til nærmeste bussholdeplass langs RV 17 når en skal ta buss videre Åpning av Miljøgata tirsdag 6. oktober kl Miljøgata gjennom Namdalseid sentrum klargjøres nå for offisiell åpning, etter en prosjektperiode på to år. Åpninga vil skje tirsdag 6. oktober kl ved Kommunehuset, av distriktsveisjef Olav Kåre Fuglem. Alle inviteres til å delta på begivenheten, som for øvrig byr på kulturelle innslag og enkel servering til store og små. Arr: Statens Vegvesen og Namdalseid kommune sørover eller nordover Både når det gjelder serviceruta på tirsdager og bestillingstransport, så ringer dere og snakker med vedkommende som har vakt på det nummeret. Vi viser eller til den informasjon som står på kortet. Nord-Trøndelag fylkeskommune og N.eid eldreråd Side 6

7 UKM - verksted november Som en oppstart til neste årgang med UKM arrangeres det UKMverksted november. Det blir verksted i tre ulike uttrykk: 1: Foto for jenter 2: Dans for gutter 3: Drama for jenter og gutter Verkstedet foregår ved Namdalseid skole fredag fra kl og lørdag kl Dans foregår kun lørdag fra kl Verkstedene er gratis for alle, men det koster samlet kr. 50,- i matpenger for felles lunsj begge dager. Påmeldingsfrist er 1. november på SMS til kontaktperson Hilde Fossvik på telefon Arr: Kulturkontoret og prosjektet UNG skaperlyst. Sommeridyll - visning av kunstproduksjon og idèmøte for 2010 Nåva ungdomsklubb høsten 2009 Åpningstider: Onsdager kl Fredager kl.18: Medlemsavgift: Medlemsavgift for klubben pr. år er kr. 250,- og da er det gratis å komme inn på onsdagsklubb og kr 10,- på fredag. For ikke-medlemmer vil inngang på Nåva koste kr.10,- onsdag og 30,- på fredag. Klubbleder: Sture Stakset mobil: Leder i styret: Jonas P. Øvereng mobil: Nesteleder: Aksel Fossvik mobil: Aktiviteter høst -09: Yogaøvelser i morgensol ved Sjøåsen sommeren Lørdag 24. oktober inviteres alle til å bli med på visning av kunstproduksjonen som ble laget under Sommeridyll nå i juli. Brynhild Bye og Mads Nordtvedt vil vise sin kunstproduksjon basert på lyd og bilde fra sommerens kulturtreff for ungdom. Dette skjer kl på Sjøåsen hotell. I forkant inviterer vi alle kreative sjeler til et idèverksted for å legge rammene for neste års utgave av sommeridyll. Verkstedet varer fra Tilskuddsmidler til lokale kulturtiltak til barn og unge og FYSAK Det er fortsatt muligheter for å søke tilskuddsmidler til lokale kulturarrangement og aktiviteter for barn og unge og tiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet for folk flest. Det gis ikke støtte til ordinær drift. Søknad sendes til Namdalseid kommune v/ Kultur og Service, 7750 Namdalseid. Utflukt 2. oktober. Nærmere info får medlemmene fra klubben Nåvalan i begynnelsen av oktober Langvassheimen november Invitere andre klubber/ besøke andre klubber Filmkvelder. Nærmere beskjed kommer Foreldremøte Onsdag er det foreldremøte kl i Nåva ungdomsklubb på U/esenteret Side 7

8 Kultur Leseaksjon sommeren 2009 Bibliotekene i Namdalen har også i år gjennomført leseaksjonen Sommer + Bok, med over 20 deltakere fra Namdalseid. Årets vinnere av bokpremier er: Nicoline Mork, Martin Andre Høgden, Zarah Elden, Ingrid Thorsen, Sunniva Berly Gustavsen. Vi gratulerer! I tillegg får alle deltakerne diplom for deltakelsen. Kveldsåpent bibliotek onsdager til kl fra 1. oktober Lag og foreninger NIL - medlemsaksjonen 2009 Namdalseid IL er et aktivt idrettslag med over 600 aktive utøvere, dvs. ca 1/3 av kommunens innbyggere! Og det er flott! For at vi skal opprettholde aktiviteten er det viktig at vi får inn medlemskontingenten og får så mange som mulig til å være med å støtte gjennom å betale denne. Medlemsaksjonen vil i år bli gjennomført i perioden og vi satser på å nå alle heimer i bygda i løpet av denne perioden. I tillegg vil styret være tilstede og selge medlemskort på COOP Namdalseid lørdag i tidsrommet kl Satsene er: Familie kr. 400 Voksne personer kr. 200 Barn kr. 100 Støttemedlem kr HVORFOR være medlem i NIL? NIL har fått avtale med G-sport, og betalende medlemmer får et rabattkort som gir 25% på det meste av sportsutstyr på G-sport i Steinkjer. NIL får 30% rabatt på felles bestillinger av utstyr/klær. Gjennom medlemskapet er du med og støtter ditt eget barns og egen mulighet til sunn aktivitet i eget miljø! Ta godt imot de som kommer og selger medlemskap, den beste mottakelsen er å bli medlem! NB! Vi har med oss kortterminal! Hilsen NIL v/styret Verdensdagen for psykisk helse arrangeres 8. oktober 2009 Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober Mental Helse Namdalseid og psykisk helsetjeneste i kommunen markerer Verdensdagen : Torsdag 8. oktober kl ved Kommunehuset i Namdalseid. Da griller vi pølser og steker vafler på bålet, vi har med svartkjel, og serverer kaffe og saft. Vi deler ut mange forskjellige interessante brosjyrer og materiell som omhandler psykisk helse. Vi har spurt ung og gammel om livet i Namdalseid kommune, og ut i fra det har vi laget kunnskapens tre med svarene vi fikk. Høres det spennende ut? Alle er hjertelig velkommen til vår villmarsleir, liten som stor, ung og gammel. Vi håper at akkurat DU kommer! Side 8

9 Lag og foreninger Årsmøte og jubileum! Hageselskapet i Namdalseid har sitt årsmøte tirsdag 6. oktober kl på Solhaug grendehus. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det en enkel markering av at HS Namdalseid fyller 25 år i år. Besøk fra fylkesstyret og lysbilder fra Japanske hagen og Rosehagen i Origon USA. Velkommen på årsmøte og til jubileumsfeiring. Styret Aktiviteter på Solberg bedehus Misjonsbasar på Solberg Bedehus, Tøtdal fredag 2. oktober kl Åresalg og hovedtrekning. Andakt Bjørn Valde. Alle er velkommen! Arr: Tøtdal Misjonsforening Gammeldans Møter på Solberg Bedehus, Tøtdal fra tirsdag 13. oktober til lørdag 17. oktober. Alle dager kl Søndag Misjonsfest kl Taler Endre Stene. Forskjellige sangkrefter deltar. Alle er velkommen! Arr: Tøtdal Misjonsforening. Gammeldans i Sjøåsen ungdomshus 3. oktober kl Gunnar Helbostad spiller til dans. Arr. Sjøåsen gammeldansforening Medlems-/gruppemøter Namdalseid Senterparti inviterer til gruppemøte/medlemsmøte på Sjøåsen Hotell tirsdag 27. oktober 2009 kl Styret Årsmøte Årsmøte i Namdalseid og Lyngen skytterlag holdes lørdag 31. oktober kl på innendørsbanen ved Namdalseid skole. Vanlige årsmøtesaker, samt byggeplaner for nytt skytterhus på Lyngenbanen. Styret Medlemsmøte Fest Namdalseid AP inviterer til gruppemøte/ medlemsmøte på Alhusen tirsdag 27. oktober 2009 kl Styret Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i Liss-sal n i Samfunnshuset onsdag 7. oktober kl Andor Opdal besøker oss. Ring for skyss, Jan, tlf Styret Fest i Namdalseid samfunnshus fredag 2. oktober kl Spånnåtramp spiller til dans. 15 års aldersgrense Arr. Namdalseid songlag Side 9

10 Lag og foreninger Revygruppa i Namdalseid UL søker DEG Da er tiden inne for å sette opp revy igjen på Namdalseid I den anledning håper vi at nettopp DU vil være med å bidra med galskap i en eller annen form. Har du en tekst som er god, ønsker vi den, og vil du spille den selv, er du hjertelig velkommen til det også. Å lage revy er meget ressurskrevende på mange måter, og mye skal ordnes på forhånd før premieren blir en suksess det skal lages kostymer og kulisser, aktører skal sminkes, og ikke minst er lyd og lyssetting meget viktig. Hvis du har en teaterspire i deg, eller ønsker å jobbe med revy på andre måter, håper vi du tar kontakt, og du vil garantert få en kjempearti opplevelse som du seint vil glemme. Kontakt Pål Tørring for nærmere info. tlf etter kl. 16 eller E-post Annonser Hilsen styret i Ungdomslaget v/ Pål Julemesse! Hei! Da mine barnebarn vokser til, ønsker jeg å kjøpe pent brukt trehjul sykkel, sykkelsete, uteleker etc.. Helen Brørs tlf Hobbygjengen arrangerer julemesse lørdag 14. og søndag 15. november Har du lyst til å være med, meld deg på! Evy og Liv Hus til salgs Bolighuset mitt på Lie er til salgs. Gi bud - over kr ,-. Kontakt Magne Halse, tlf Side 10

11 Annonser Side Side 11 11

12 Arrangørkalender for oktober 2009 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Misjonsbasar i Solberg bedehus kl Fest i Samfunnshuset kl Utflukt Nåva ungdomsklubb. 3 Gammeldans i Sjøåsen ungdomshus kl Fest på Sjøåsen hotell kl Seniordans kl Seniortrim på Fysikalske kl Årsmøte/ jubileumsfeiring Hageselskapet på Solhaug kl Åpning av Miljøgata kl Medlemsmøte Pensjonistlaget i Liss-sal n kl Levering av avfall i Dalavika kl Kveldsåpent bibliotek til kl Verdensdagen psykisk helse, arrangement ved Kommunehuset kl Fest på Sjøåsen hotell kl Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen/ Kroken kl Varmbading Namdalseid skole. 13 Seniordans på U-/e-senteret kl Seniortrim på Fysikalske kl Influensavaksine N.eid legekontor kl Onsdagsklubben på U-/esenteret kl Kveldsåpent bibliotek til kl Foreldremøte på Nåva kl Influensavaksine Statland alderspensjonat kl Fest på Sjøåsen hotell kl Tv-aksjonen 2009 Misjonsfest i Solberg bedehus kl Gudstjeneste N.eid krk. kl Høsttakkefest og utdeling av Barnas kirkebok. Møter i Solberg bedehus kl Varmbading Namdalseid skole. 20 Seniordans på U-/e-senteret kl Seniortrim på Fysikalske kl Kveldsåpent bibliotek til kl Sommeridyll - kreativt ideverksted kl Visning av kunstproduksjonen kl på Sjøåsen hotell Varmbading Namdalseid skole. 27 Seniordans på U-/e-senteret kl Seniortrim på Fysikalske kl Medl.-/ gruppemøter AP og SP 28 Onsdagsklubben på U-/esenteret kl Kveldsåpent bibliotek til kl Årsmøte N.eid og Lyngen skytterlag på innendørsbanen v/ N.eid skole kl

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Kunst og kultur i SFO i vinter

Kunst og kultur i SFO i vinter NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Kunst og kultur i SFO i vinter 2011 KOMMUNALE MØTER: KONSTITUERING NYTT KOMMUNESTYRE 20. OKTO- BER ELDRERÅD 31. OKTOBER KOMM.RÅD MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 31. OKTOBER

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Ukebrevet FELLES. Faktura for BHG FOR 2 MÅNEDER, august og september (legges i hylla inne på avdelingen, ved søsken da hos det eldste barnet)

Ukebrevet FELLES. Faktura for BHG FOR 2 MÅNEDER, august og september (legges i hylla inne på avdelingen, ved søsken da hos det eldste barnet) Ukebrevet Uke 33 (14/8-20/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, og håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest.

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest. Kjære deltaker! Gratulere med uttaket til UKM Fylkesmønstring 2017! Vi regner med at du er informert om at du/dere er blant de som får reise til UKM fylkesmønstringen for å representere deres kommune.

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1 2018 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2018 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Velkommen til sommeren 2015 i Rådhusmarka Barnehage

Velkommen til sommeren 2015 i Rådhusmarka Barnehage Velkommen til sommeren 2015 i Rådhusmarka Barnehage Uke 25 til 35 15. juni 28. august Vi har mye gøy planlagt for de som er hos oss i sommer, følg med på kalenderen hva som skjer fra uke til uke. Mandag

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer