TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 9. OG Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge, som har som hovedformål å hjelpe mennesker som lider under andres, eller eget rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge. Vi på Namdalseid ønsker å sette fokus på et tabubelagt tema som vi alle har et forhold til, men sjelden snakker om. Ved at man har større åpenhet omkring dette, vil vi kunne hjelpe barn og unge som alene bærer på hemmeligheten om at foreldrene drikker. De bruker mye krefter på å skjule dette for omgivelsene. De tør ikke ta med venner hjem og de mangler utstyr/ matpakke når de skal på skolen fordi de ofte må klare seg alene. Mange barn tror det er deres feil at foreldrene drikker. Den/ de som drikker trenger hjelp til å komme seg ut av det. Da må noen si i fra! Dette temaet bør ikke ties i hjel, men tales i hjel! Årets innsamlingsaksjon er søndag 19. oktober. I forkant av TV-aksjonen arrangerer Namdalseid kommune, i samarbeid med Nåva Ungdomsklubb, temakveld om rusmisbruk. Les mer inni bladet! ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG PÅ NO NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nye åpningstider for levering av avfall i Dalavika. Fra 1. oktober er det mulighet for levering 1. onsdag i hver måned fra kl Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Samarbeid Midtre Namdal Namdalseid kommune har et omfattende interkommunalt samarbeid med Flatanger, Fosnes, Namsos og Overhalla i det som blir kalt Midtre Namdal region. Dette er et samarbeid som har pågått i mange år og som har blitt mer omfattende de senere åra. Bakgrunn for dette interkommunale samarbeidet er et ønske om å gi innbyggerne gode tjenester, samt at vi ser økonomiske fordeler med samarbeidet. Men, det sterkeste argumentet for samarbeidet, er ønsket om å kunne bestå som egen kommune. I media har det kommet fram at kommunene i Midtre Namdal tenker på en samarbeidsmodell som benevnes samkommune, som en av to mulige samarbeidsmodeller og at det betyr at vi da blir bare en kommune. Men slik er det ikke. Ønsket om å bestå som egen kommune ligger fast, samarbeidsmodellen fører ikke til annet enn at de ordningene vi i dag samarbeider om, ordninger som det er egne styrer for, samles i et politisk styre slik som vårt regionråd er i dag. Evalueringen som er gjort av samarbeidet så langt, gir positive tilbakemeldinger. En modell med samkommune vil ikke merkes utad, enkelt sagt dreier det seg om å ta interne organisatoriske grep for å styrke samarbeidet, forenkle styrefunksjon og videreføre samarbeid innenfor de områder vi allerede samarbeider om. Vi som politikere har alltid med oss hva vi tror er best for Namdalseids innbyggere og brukere av våre tjenester, når vi vurderer vårt framtidige samarbeid med kommunene i Midtre Namdal, og innhold i samarbeidet. Foreningen Mental Helse Namdalseid står i bresjen for markering av Verdensdagen for psykisk helse. Tema for 2008 er Livet går opp og ned for alle. Håper mange tar turen innom når dette markeres den 9. oktober. Du finner mer informasjon i Melkrampa, mye stoff om årets TV-aksjon, som er tildelt Blå Kors, samt arrangement i forbindelse med TV-aksjonen. Ord på veien: Døm aldri i sinne, sinnet går over - men dommen står fast Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibl./ Servicekontor er åpent til kl hver onsdag. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent tirsdag og onsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larssen tlf / Statlig Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Servicekontoret Åpent: Tlf.: For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Opphør av helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom i Namdalseid kommune ble åpnet i oktober Helsestasjon for ungdom har hatt lokaler i tilknytning til ungdomsklubben på Namdalseid, og har vært åpen en kveld annenhver uke i tilknytning til åpningstidene ved ungdomsklubben. I forbindelse med vedtak om opprettelse av helsestasjon for ungdom ønsket kommunestyret at det etter ett års drift skulle gjennomføres en evaluering av tilbudet, før en besluttet videre drift. Evalueringen er nå gjennomført og konklusjonene er som følger: - Det har vært veldig dårlig oppmøte ved helsestasjon for ungdom - Skoleelever får dekket sine behov for kontakt med helsesøster og psykiatrisk sykepleier gjennom skolehelsetjenesten på skolen - Elever på videregående skoler benytter helsestasjon for ungdom i henholdsvis Steinkjer og Namsos Kreftomsorgen i Namdalseid kommune Kreftomsorgen i Namdalseid kommune skal bidra til å opprettholde god livskvalitet for kreftrammede og deres familier. I tillegg til ordinær hjemmesykepleietjenester og praktisk bistand, har Namdalseid kommune også tilsatt egen kreftsykepleier. Kreftsykepleieren heter Beate R. Myren og har kontor i 1. etasje ved Namdalseid helsetun. Hun er å treffe hver tirsdag mellom kl og Kreftsykepleier kan tilby: * Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging over kort eller lengre tid til mennesker med kreftsykdom og deres nærmeste pårørende * Hjemmebesøk eller veiledning på telefon * Faglig oppfølging og vurdering, der kreftsykepleier har et nært samarbeid med fastlege, sykehus og andre aktuelle samarbeidspartnere * Bidra med hjelp til å lindre symptomer * Tjenestene er gratis - Helsestasjon, skolehelsetjenesten og psykiatrisk sykepleier har et lavterskeltilbud med liten ventetid, slik at ungdommene får dekket sine behov gjennom det ordinære tjenesteapparatet - Temadager i regi av helsestasjon for ungdom kan videreføres ved å benytte helsetjenestene forøvrig På det grunnlaget er det besluttet at helsestasjon for ungdom i Namdalseid kommune opphører med virkning fra 20. oktober Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med kreftsykepleier. Ta gjerne direktekontakt med kreftsykepleier Beate på telefon E-post: mune.no Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ringe din fastlege, eller legevakten på telefon Varmbading høsten 2008 Varmbading fortsetter også i høst på Namdalseid skole, med oppstart mandag 20.oktober. Gruppene har de samme tider som tidligere: Namdalseid gruppe Flatanger gruppe Statland +Namdalseid Kveldsgruppe Kveldsgruppe 2 Vi kan tilby varmbading med vanntemperatur på grader. Alle gruppene har ca. 30 min. trim, med bevegelighet av alle ledd og utholdenhetstrening, ledet av fysioterapeut. Alle må ha rekvisisjon fra lege, ta kontakt med fastlegen eller Fysikalske. Fysikalske Side 4

5 Helse, sosial og omsorg Info fra Dagsenteret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag Uke 40, åpent Kl Kl Bingo Kl Kveldsmat Aktivitet flyttet til søndag 5. okt. Dagsenteret er invitert av Kulturminnelaget til museet på Sjøåsen. Avreise fra Dagsenteret kl. 11. Påmelding inne 1/10 til Grete. Uke 41 Åpent fra kl. 16 Kl Kl Kl Ikke frokost Strikkekafé kl Emne: Cecilievotten Hyttetur til Bodil Kaldal. Avreise kl Påmelding til Grete pga. skyss. Tur til Sjøåsen hotell kl Utetur Uke 42 Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Kl Trim Tjondag Bingo Kveldsmat og spørsmålsrunde. Utetur Uke 43 Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Kl Trim Tjondag Kl Bingo Kl Kveldsmat Kl Dialektkveld Tur til den gamle nabo Namsos. Påmelding pga. skyss. Uke 44 Åpent fra kl Ubemannet Ubemannet Tur til Sparkjøp. Avreise fra senteret kl Påmelding innen til Grete Utetur Dagsenteret vil takke foreninga Godt Vaksin for pengegaven vi fikk. Vi skal kjøpe inn bestikk og serveringsfat for gaven. Takker også Mary og Sverre Grande for dataanlegget vi har fått. Vi retter også en takk til Fjellstyret, Liv, Jan Birger, Jens og Trine for god hjelp og en trivelig dag på Langvassheimen. Side 5

6 Eiendom og teknisk Rullering av handlingsplan for trafikksikkerhet TV-aksjonen 2008 Namdalseid kommunes handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid skal rulleres i løpet av høsten, og i den anledning ønskes det innspill på tiltak som dere mener bør gjennomføres for å trygge trafikksikkerheten på både kommune-, fylkes- og riksveger. Eksisterende plan for perioden inneholder mange konkrete prosjekt som naturlig skal videreføres i den nye planen, og nærmere informasjon om innholdet i planen kan rettes til kommunen v/eiendom og teknisk. Forslag til nye tiltak sendes skriftlig til Namdalseid kommune v/teknisk sjef Vegar Brenne innen mandag 20. oktober. TV-aksjonen Blå Kors 2008 Årets TV-aksjon 19. oktober er tildelt Blå Kors Norge. Blå kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. TV-aksjonen Blå Kors har som hovedformål å hjelpe mennesker som lider under andres eller eget rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk mister barndommen sin. De får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. Side 6 TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet. Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til mange prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Videre skal vi sørge for at også barn og unge utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger, gjennom prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, Brasil og India. Dette er land hvor rusproblemer forverrer en allerede vanskelig hverdag. NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV-aksjon har som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge, for å gi flere barn mulighet til bare å være barn. Lokalkomiteen for Namdalseid består av: Steinar Lyngstad (ordfører), June Lie Ingvaldsen (helsesøster), Hilde Fossvik (prosjektleder), Vivian Martinsen (kulturkonsulent) og Aase Hynne (sekretær). Vi vil sørge for at alle husstander på Namdalseid får besøk av bøssebærere den 19. oktober i løpet av ettermiddagen. Hvis dere ikke er hjemme, vil bøssebærerne legge igjen en infolapp hvor det står beskrevet hvordan man kan gi støtte senere, hvis det er ønskelig. Lokalkomiteen

7 TV-aksjonen 2008 Namdalseid kommune i samarbeid med Nåva ungdomsklubb arrangerer Temakveld om rusmisbruk Fredag 17. oktober kl på Ungdomsklubben Helsesøster snakker om barn sine tanker og reaksjoner Steinar Høgden, tørrlagt alkoholiker, forteller fra sitt liv Politiet forteller om hva de møter i sin jobb og hva man kan gjøre MOT- informatørene sier litt om hva dere kan gjøre for å hjelpe hverandre * enkel servering Arrangementet er åpent for 8. klassinger og oppover. Ta gjerne med foresatte, eller andre voksne. Klubben vil være åpen som vanlig fra klokka , i tillegg vil Helsestasjon for ungdom være åpen hele kvelden. Velkommen! Styret i Nåva og kommunekomité for TV-aksjonen 2008 Namdalseid kommune Side 7

8 TV-aksjonen 2008 Det lokale hjelpeapparatet på Namdalseid når en av foreldrene ruser seg Det første en bør gjøre er å snakke med noen om det. Snakk med den forelderen som ikke ruser seg, eller med den som ruser seg i perioder, der han eller hun er uten rus. På skolen: Eleven kan snakke med en lærer som han/hun har god kontakt med og som han/hun stoler på. Kan også få hjelp av skolehelsesøster eller psykiatrisk sykepleier. De vil høre på deg, og fortelle hvordan dere sammen kan komme videre med problemet. Voksne kan også ta kontakt med skolen. Lege, helsesøster og psykiatrisk sykepleier: Alle har plikt til å høre på deg og hjelpe deg dersom det er rusproblemer hjemme hos deg. Foreldrene, både den som ruser seg og den andre, kan få hjelp hos fastlegen sin. Barnevernet. Barnevernet er til for å hjelpe barn. Barnevernet kan kontaktes gjennom Barnevernstjenesten i Midtre Namdal, eller gjennom NAV kontoret i kommunen (sosialkontoret). Rustelefonen for foreldre og ungdom, tlf : Kan gi råd og hjelp til å finne ut hvor man kan få mer hjelp. Du kan være anonym. Anonyme alkoholikere, tlf : En organisasjon hvor mennesker som ønsker å slutte og drikke gir hverandre støtte og hjelp i kampen for å holde seg rusfri. Blå kors senter for rusrelaterte livsproblemer, tlf Gir støtte til de som ønsker å slutte og ruse seg. Rusmiddel og rusmisbruk Et rusmiddel er et stoff som påvirker kroppen og hjernen vår, og får oss til å føle oss eller oppføre oss annerledes enn vanlig. Når en person ruser seg så ofte og så mye at det blir problemer av det enten i familien, på jobben, eller at kroppen tar skade av det da kaller vi det rusmisbruk. Det er ikke alltid at den som ruser seg er enig i at det er misbruk. MOT i Namdalseid kommune I Norge finnes det mange barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Sosial- og Helsedirektoratet anslår at det dreier seg om minst barn på landsbasis. Det betyr at i en skoleklasse på 25 elever, kan det kanskje være 3 elever som har dette problemet hjemme. Noen steder færre, men andre steder flere. Barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre får en oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, mangelfull omsorg og mye ansvar. Vi er to informatører i Namdalseid kommune. Det er Beate Toldnes, som er politibetjent ved Namdalseid lensmannskontor og Hilde Fossvik som jobber i Namdalseid kommune. Vi reiser rundt på skolene og forsøker å sette mot i ungdommene. MOT er en ideell organisasjon som ønsker å bevisstgjøre ungdom til å ta valg slik at de mestrer livet. - Med håp om at vi får varmere og tryggere oppvekstmiljø. MOTs grunnverdier er: Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei MOT har programmer i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdommenes fritidsarenaer. Det finnes mye mer informasjon om MOT sitt opplegg og arbeid på nettstedet: Side 8

9 TV-aksjonen 2008 Informasjon fra Lensmannskontoret på Namdalseid Vi i politiet kommer noen ganger i kontakt med familier på grunn av bråk og vold. Vi ser ofte at alkoholmisbruk er en del av situasjonen, og ofte en utløsende faktor for det akutte som skjer. Der og da løses det akutte med at den bråkende part, eller en av partene tas med til arrest. Vi forsøker i samarbeid med andre etater å bringe hjelp til disse familiene. Det kan være en ulykkelig situasjon å være barn/ungdom i en slik familie og de fleste vil i første omgang forsøke å skjule det, og trekke seg unna. Politiet er en hjelper, og jo tidligere vi får kunnskap om slike ulykkelige familiesituasjoner, jo før kan vi bidra til hjelp. Alle kan bidra med hjelp ved å varsle oss eller andre hjelpere, før situasjonen blir akutt. Du kan også varsle oss anonymt. Når det er akutt kan du ringe 112 politiets nødnummer. Du kommer da i kontakt med politiets operasjonssentral og de vil spørre deg nærmere om det som hender, og sende ut hjelp straks om situasjonen tilsier det. I det daglige kan du ta kontakt med politiet lokalt og snakke med en av oss og fortelle om det som uroer deg. Det du da forteller er ikke en anmeldelse. Vi har taushetsplikt og din melding til oss kan behandles anonymt. Namdalseid lensmannskontor sitt telefonnummer er Overdreven alkoholbruk fører ofte til vold, trusler, fyllekjøring eller andre ulovligheter. Ingen trenger å leve med det i sitt nærmiljø og det er hjelp også til den som har problemer med alkohol om du varsler oss. Et varsel kan gis når det skjer ubehagelige ting, eller ved en annen anledning. Om pappa kjører bil, eller slår mamma i fylla er det ulovlig, men det betyr også at både mamma og pappa trenger hjelp. Det er viktig å bry seg, og si fra når vi ser at noen har det trasig! kultur Handlingsplan for idrett og friluftsliv Minner om fristen 15. oktober for innmelding av tiltak til kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv. Se mer informasjon i Melkrampa for september Folkemøte 2. oktober Vi minner om åpent folkemøte torsdag 2. oktober, klokka i Namdalseid samfunnshus. (Se Melkrampa for september) Informasjon om mandat og sammensetning av utredningskomiteen for flerbruks hall Innspill fra innbyggerne om innhold og bruk av en flerbrukshall Enkel servering Vel møtt! Hilsen Flerbrukshallkomiteen Side 9

10 Kultur Dans! 3 helger med dansekurs for klasse Arrangør: Namdalseid og Flatanger kommune 3 helger med dans! 27. til 28. september i Flatanger Tema Hip Hop 4. til 5. Oktober Statland skole, gymsalen Tema Jazz November Namdalseid skole, gymsalen (Dato/tidspunkt og tema avtales med deltakerne) Tidspunkt for de to første helgene: Lørdag: 7. til 8. klasse kl til 10. klasse kl Søndag: 7. til 8. klasse kl til 10. klasse kl Skyss må dere organisere selv. Rakel Vesterhus Lærer ved Inderøy VGS. Utdanning fra Danshøgskolan i Stockholm. Gøril Roesen Lærer ved Steinkjer kulturskole. Utdannet ved Bårdarakademiet i Oslo Påmelding : sms: /Vivian Martinsen eller sms: /Kari Imsgard Pris: 200 kr pr. helg Utstyr: Gode sko Treningsklær Hårstrikk Drikke Hip hop Jazz Side 10

11 Kultur Lokalhistorie Namdalseid folkebibliotek har en god del lokalhistorisk litteratur fra Namdalseid, og ønsker å ha mest mulig slikt stoff. Vi vet at mange skriver hefter eller bøker med slektshistorie, gårdshistorie eller annet lokalhistorisk stoff. Dette er Biblioteket interessert i å kjøpe. Ta kontakt hvis du har lokalhistorisk litteratur å tilby. Etterlysning: Ekkerslekta 1 av Helen Jonassen. Er det noen som har ett eksemplar ekstra av denne, som kan selge eller gi den til biblioteket? Åpningstider Onsdager er Biblioteket og Servicekontoret åpent til kl (Gjelder ikke banketjenestene) Velkommen innom! Leseaksjon sommeren 2008 Bibliotekene i Namdalen har også i år gjennomført leseaksjonen Sommer + Bok. Vinnerne av bokpremier er: Johan Slørdal Sara Melø Daniel Ingvaldsen Sturla Fossvik Edel Dahl Fossli Ingeborg Skorstad Sofie Hatland Alte Vi gratulerer! I tillegg vil alle deltakerne får utdelt diplom. Lag og foreninger Akrylmalekurs Møte Det blir fellesmøte på "Rødstua" på Helsetunet torsdag fra kl Kaffeservering Velkommen! Månedens bilde: Landskap av Terje Rygh. Loddsalg Akrylmalekurs med Jostein Kirkerud som kursholder arrangeres november på Sjøåsen hotell. Kirkerud er en anerkjent billedkunstner og kunstfaglærer. Kurset er for både nybegynnere og mer erfarne malere. Kun få plasser igjen. Kontakt Trude Berg Selliseth tlf / eller Laila Solum tlf om du er interessert. Sanitetsforeninga Side 11

12 Lag og foreninger Verdensdagen for psykiatri 10. oktober 2008 Mottoet i år: Livet går opp og ned, snakk om det! Mental Helse og Namdalseid kommune samarbeider om markeringen av Verdensdagen Hageselskapet Namdalseid har årsmøte på Helsetunet mandag 6. oktober kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styreleder, Sissel H. Sverkmo, innen 30. sept. Servering og loddsalg. Leder viser bilder fra tur til Færøyene i sommer. Styret Side 12 Årsmøte Kunstner: Grethe Hagen okt. (søndag stengt) i lokalene til tidligere Husflidshjørnet, kl torsdag 9. oktober til Vi skal ha leir ved Samfunnshuset. Det blir grilling, svartkjel og vafler - gratis! Møte i Åpent medlemsmøte i kafeén i Samfunnshuset mandag 13. oktober kl Temaene for møtet blir at det nye styret orienterer om LHL Namdalseids framtid. Robert Buarø kommer og orienterer om ambulansetjenesten. Enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen. Hilsen Aud, Leif og Hjalmar Statland og Buvik sanitetsforening Statland og Buvik sanitetsforening har arbeidsmøter 14. og 28. oktober kl på pensjonatet. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Estlandskomiteen i sanitetsforeningens fylkeslag skal sende klær og sko til Estland i høst også. Det Kunstutstilling er mulighet for å levere fine, rene, hele klær og sko til alderspensjonatet innen midten av november. Det er og mulig å levere dette direkte i lokalene til teknisk etat i Sverresgata i Namsos hver mandag ettermiddag framover. Det koster da 30,- pr sekk/eske. Basar. Saniteten holder basar lørdag 1.november kl 15.00, på skolen. Mammografituren til Trondheim, fortsatt ingen fastsatt dato. Mvh Statland og Buvik sanitetsforening Åpning den 4. okt. kl 12. Salg av kaffe og vaffel hver dag. Arrangør: Namdalseid kunstforening Du får forskjellig informasjon om psykisk helse. Velkommen innom for en prat - og kaffe og litt å bite i!! Medlemsmøte /gruppemøte Namdalseid Senterparti inviterer til møter 21. oktober og 28. oktober kl på Sjøåsen hotell. Tema 21. okt.: Vanlige politiske saker med fokus på samarbeidsmodell for Midtre Namdal region. Tema 28. okt.: Vanlige politiske saker med fokus på veiprosjektet RV 17. Velkommen! Styret/gruppeleder N.eid SP Medlemsmøte/ gruppemøte Namdalseid Arbeiderparti har medlemsmøte/ gruppemøte på Dåapma, Kommunehuset 28. oktober kl Temaet er vanlige politiske saker og Samarbeidsmodell for Midtre Namdal region. Velkommen! Styret

13 Lag og foreninger Årsmøte Namdalseid songlag holder årsmøte tirsdag 14. oktober kl på Sjøåsen hotell. Evt. Saker bes meldes til leder Tone Hynne innen 10. oktober. Vel møtt! Styret Godt Vaksin Takk til alle som gjennom åtte år har vært med og skapt trivsel på Godt Vaksin sine fester. Vi fordeler overskuddet slik: LHL-Trimmen, øremerket nye apparater kr ,- Solhaug grendehus, øremerket kaffemaskin kr ,- Dagsenteret kr 7.000,- For Godt Vaksin Randi og Leif Audhild og Bjarne Medlemsmøte Pensjonistlaget har møte i Ungdoms og eldresenteret tirsdag 14. okt. kl Sissel Sverkmo besøker oss og viser lysbilder fra turen til Færøyene. Jon Sæther spiller. Ring for skyss, Jan tlf Vel møtt! Styret LHL og Hjertetrimmen jubilerer! Laget vårt feirer 20 år og Hjertetrimmen 5 år! I den forbindelse innbys medlemmer og tidligere medlemmer i LHL, og deltagere på Hjertetrimmen med makkere, til markering på Solhaug fredag 7. november kl Det vil bli servert rømmegrøt med pligge, kaffe og kaker, pris kr 100,-. Gunnar spiller for oss. Påmelding til Leif Petersen, tlf / innen 20. oktober Gi samtidig beskjed om skyss ønskes. Åpen brannstasjon Brannstasjonen på Namdalseid holder åpent onsdag fra kl til kl Det blir morsomme aktiviteter, og alle barna som deltar får premie. Alle ønskes velkommen til en spennende og lærerik stund i brannstasjonen. Styret ønsker velkommen til trivelig sosialt samvær og markering av jubileene. Hilsen Aud, Leif og Hjalmar. Årsmøte Årsmøte i Namdalseid og Lyngen skytterlag holdes lørdag 1. november kl på innendørsbanen ved Namdalseid skole. Vanlige årsmøtesaker, samt byggeplaner på Lyngenbanen. Velkommen! Styret Side 13

14 Annonser Førjulsmagi Fredag 5. des. kl og Lørdag 6. des. kl Vi inviterer enkeltpersoner, lag og foreninger til å delta på Julemartnan på Sjøåsen. Har du /dere aktiviteter eller kremmervirksomhet som kan være med på å skape førjulsmagi for både store og små, så ta kontakt med en av oss i komitéen. Coop Sjøåsen v/helene, Sjøåsen Hotell v/ Kim, Dugnadsfest Vi inviterer alle delaktige under Molomarkedet 2008 til evaluering og sosialt samvær i Snekkerbua fredag 24. oktober kl Vi ønsker å takke alle de som bidro med sin hjelp under Molomarkedet 2008, og serverer varm mat og drikke etter endt evalueringsmøte. Påmelding innen 17. oktober 2008 til Statland Servicesenter, tlf Du/dere er hjertelig velkommen! Vennlig hilsen Statland Vekst Sjøåsen hotell God høst ønskar Sjøåsen! Arrangement: 5. oktober - pastabuffé 17. oktober - pubaften 1. november - skrekkbuffé Hjemmeside: Åningstider: Kl Nå er konferansesalene i gang, og søndag 5. oktober har vi pastabuffé for å feire. Velkommen innom for å se! Fredag 17. oktober har vi pubaften med musikk-quiz og har åpent mellom kl Kom innom og visa upp era musikk-kunskaper! Lørdag 1. november har vi skrekkbuffé med ansiktsmaling for barna mellom kl Velkommen! Kom gjerne å prøv vår nye plankesteik. Vi har også en ny hjemmeside der vi legger ut våre nyhetsbrev og menyer og annen informasjon - se på, Vi etterlyser også andre bedrifter som vil samarbeide på en eller annen måte. Våre åpningstider er med varmmatservering mellom kl Side 14

15 Annonser Gode tilbud Åpningstider: Kl Telefon Gode tilbud fra Korsen bil & landbruksservise Vi har gode tilbud: Dekk til alle kjøretøy Startbatteri Olje og smøring til bil og landbruk Hydraulikslanger m/pressing Traktor og bildeler Filtre Kileremmer Rekvisita Vi kjøper og pusser opp traktorer for videresalg, foretar bilpleie og rens, har utlån av rensemaskin og driver sveise og servicearbeid. Vi har lastebil for transport av traktorer. Vi henter og bringer bilvrak som skal til opphugging. Tlf Ved spesielle behov kan det tas kontakt utenom åpningstid Namdalseid Taxi - vakttelefon Vakt-telefon T Sjøåsen Namdalseid Korsen Vi orienterer om at vi har kjøpt ny minibuss med sitteplasser, og som er tilpasset rullestolbrukere. Bussen har alle sikkerhetsforanstaltninger, trepunktsseler, og bekvemmeligheter, som DVDspiller, karaokemaskin med mer. Bussen er spesielt tilrettelagt for sightseeing med guide. 0-sonetaktst til alle husstander, dvs. at vi starter taxameter når passasjer setter seg inn i bilen, dvs. fra start. Ved behov for kjøring med rullestol, ring gjerne i god tid. Med hilsen Tore Eldnes Side 15

16 Arrangørkalender for oktober 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Folkemøte flerbrukshall kl i Samfunnshuset. 3 4 Åpning av kunstutstilling på tidligere Husflidshjørnet kl Dagsenteret på tur til museét på Sjøåsen. 6 Strikkekafé på Dagsenteret kl Årsmøte i Hageselskapet på Helsetunet kl Medlemsmøte LHL kl i kafeen på Samfunnshuset. 7 Seniordans i U/e-senteret kl Dagsenteret på tur kl Årsmøte N.eid songlag kl på Sjøåsen hotell. Medlemsmøte i Pensjonistlaget kl Seniordans i U/e-senteret kl Arb.møte Statland/Buvik sanitet kl Onsdagsklubben kl Dagsenteret på tur til Sjøåsen hotell kl Hyggetreff Statland Alderspensjonat kl Frist innm. av tiltak til Handl.plan idrett og friluftsliv. Åpen brannstasjon fra kl Sanitetsmøte på Rødstua på Helsetunet kl Markering av Verdensdagen for psykiatri kl Temakveld om rusmisbruk på Ungdomsklubben kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Gudstjeneste/ høsttakkefest og utdeling av barnas kirkebok N.eid krk. kl TV-aksjonen Blå Kors Oppstart varmbading. 21 Seniordans i U/e-senteret kl SP-møte på Sjøåsen hotell kl Onsdagsklubben kl , Tur til den gamle nabo - Dagsenteret Varmbading. 28 Seniordans i U/e-senteret kl Tur til Sparkjøp kl Dagsenteret. SP-møte kl på Sjøåsen hotell. AP-møte kl på Dåapma oktober - Åpning av bassenget ved Namdalseid skole kl

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kunst og kultur i SFO i vinter

Kunst og kultur i SFO i vinter NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Kunst og kultur i SFO i vinter 2011 KOMMUNALE MØTER: KONSTITUERING NYTT KOMMUNESTYRE 20. OKTO- BER ELDRERÅD 31. OKTOBER KOMM.RÅD MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 31. OKTOBER

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Deltakerne på Film- bussen vant pris!

Deltakerne på Film- bussen vant pris! Deltakerne på Film- bussen vant pris! N Y T T F R A KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 1. SEPTEMBER ELDRERÅDET 1. SEP- TEMBER PLANUTVALG 2. SEP- TEMBER FORMANNSKAPET 4. SEPTEMBER KOMMUNESTYRET 11. SEPTEMBER

Detaljer

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2011 Flaskeinnsamling 10. klasse v/skibotn skole har flaskeinnsamling i Skibotn i uka etter påske. (uke 17). Pengene går til skoletur. Håper dere tar vel imot oss. Hilsen 10.kl. Skibotn

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program våren 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som du forstår satses det høyt og selveste Anita Skorgan vil

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 02.11. KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 Billettsalg på Sentrum Auto. 03.11.: KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 M/FEST CONFUSION

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Namsos kommune 12.11.09

Namsos kommune 12.11.09 Namsos kommune Et tverrfaglig lavterskeltilbud med økt oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid spesielt rettet mot barn, unge og deres familier, som har særlige behov for bistand og

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Min konfirmasjonstid!

Min konfirmasjonstid! Min konfirmasjonstid! Bli kjent-tur! Torsdag 4. september kl. 15-17 Alle konfirmantene møtes i Saksvikskorsen kl. 15.00 etter skolen denne torsdagen som en felles start på konfirmantåret. Sammen skal vi

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

God fortsettelse i 9. skoleår?

God fortsettelse i 9. skoleår? God fortsettelse i 9. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer