Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser."

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar ALLE KOMMUNALE MØTER ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG PÅ NAMDALSEID KOMMUNE ØNSKER ALLE LESERER AV MELKRAMPA ET GODT Vegvesenet planlegger ny bru på Sjøåsen med byggestart høsten Reguleringsplanen for tiltaket vil bli lagt ut på høring i januar. Den nye brua skal bygges på samme plass som dagens bru. Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms nybrua i byggeperioden. Brua vil få en bredde på 9 meter, mot dagens 3,2 meter. Nye Åsnes bru er foreslått bygget som nettverksbru i ett spenn slik skissen ovenfor viser. Det vil bli avholdt informasjonsmøte i høringsperioden. Dato annonseres senere. NYTT ÅR! NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Renovasjon - ny tømmekalender 2010 MNA-avisa kom i romjula, der står det mer informasjon om tømmekalenderne. De nye kalenderne er i postkassen til alle abonnenter i løpet av uke 1, Ta gjerne kontakt med Servicekontoret hvis det er noe dere lurer på! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Nyttårshilsen fra ordføreren Idet vi tar fatt på et nytt år, og vi er kommet til året 2010, så vil jeg si litt om de prioriteringer som ligger i vedtatt økonomiplan fram til og med Allerede i 2010 vil det bli startet opp bygging av en ny a vdeling ved Vangstunet barnehage, i tråd med kartlegging av det fremtidige behov for barnehageplasser i kommunen. Takket være kommunens engasjement er det kommet opp et leilighetsbygg på E-verkstomta. 8 leiligheter, som ligger sentralt og nært både offentlige og private tjenestetilbud, er et kjærkomment tilbud på boligsektoren. Namdalseid kommune kjøper 3 av disse i Ekstra hyggelig er det å registrere at noen flytter tilbake til kommunen og har kjøpt leilighet som følge av etablering av leilighetsbygget. I tillegg vil jeg nevne at det hvert år i planperioden er avsatt midler til opprustning av kommunale veier, samt at det er avsatt 1 million til kjøp av brukt brannbil i Renovering av Namdalseid skole med en ramme på 3,3 millioner, et tiltak som samordnes med løsning for utbygging av flerbrukshall i 2012, mens alderspensjonatet på Statland vil bli renovert, også det i De to største investeringstiltakene i planperioden vil utvilsomt være ny sykeheim og flerbrukshall. Det er behov for renovering og utbygging av sykeheimen. Dagens sykeheim ble ferdigstilt i 1978 og fremtidig løsning, om det blir renovering eller nybygg, skal utredes i 2010 slik at gjennomføring av tiltaket kan skje i Ønsket om flerbrukshall har kommet med. Dette vil være et veldig stort løft for Namdalseid kommune, som selv om vi får spillemidler vil være det største investeringsprosjektet kommunen har gjort. Vi viderefører tjenestetilbudet som i dag. På enkelte områder skjer det sågar en styrking. Men alle vet at det som skjer av investeringer må betales, enten ved bruk av fondsmidler eller ved låneopptak. Slik er det også for kommunen. Som kjent så vokser intet tre til himmels, ei heller kommunens tre. Da er det særdeles viktig at treet står stødig, har solide røtter og en solid stamme slik at vi har på plass det økonomiske fundamentet, som er nødvendig for å kunne videreføre gode kommunale tjenester og de ønskede investeringene i årene som kommer. Spørsmålet om etablering av en frivillighetssentral i kommunen er utredet av representanter fra frivillige lag og foreninger og kommunen. Rapporten sendes nå ut til lag og foreninger som inviteres til å melde sin interesse og ønske om å ta del i etablering og drift av en frivillighetssentral. Ønsker alle ett godt nytt år. Ord på veien: En får ta tida som a kjæm og væla som a er. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAM DALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Tannlege: Tannlege telefon Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på telefon , evt. Egge tlf Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65. Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Vikarprest Irja Lipsonen Foss STATLIGE Skattekontoret (tidl. Nam dalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Fra 5. januar er nav stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse og omsorg Årlig informasjonsbrev til alle deltakerne Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) sender i disse dager ut et brev som informerer om aktiviteten som undersøkelsen medfører. Brevet legges ut i kommunenes informasjonsskranker og på bibliotekene. I tillegg ligger informasjonsbrevet på HUNT sine hjemmesider. Alle som har deltatt i HUNT har gitt et skriftlig samtykke til at opplysningene de har avgitt kan benyttes til forskning. HUNT har forpliktet seg til å gi ut skriftlig informasjon til befolkningen om bruken av opplysningene en gang i året. Nordtrønderne har bidratt til HUNT gjennom deltagelse i de tre hovedundersøkelsene i (HUNT 1), (HUNT 2) og (HUNT 3). Fortsatt foregår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3. Omtrent 10 % av alle som deltok i HUNT 3 fikk råd om å oppsøke sin fastlege fordi det ble funnet målinger som kunne tyde på sykdom eller utvikling av sykdom. Omtrent 60 % av befolkningen stilte opp i landets største dugnad. Basert på HUNT foregår det mye forskning som både kan føre til ny kunnskap om årsaker til sykdom og plager, og om forebygging og behandling. Over 200 forskningsgrupper er i aktivitet. Alle prosjekter som får data fra HUNT er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Foreløpig har HUNT forskningssenter og HUNT biobank vært lokalisert i henholdsvis Verdal og Levanger. Fra desember 2009 samlokaliseres disse i Levanger, i bygget som er avbildet i ingressen. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune og HUNT forskningssenter har et felles mål om å drive folkehelsearbeid i fylket. I samarbeidsprosjektet lages det helseoversikter for alle de 24 kommunene. En egen forsker på HUNT forskningssenter arbeider nå med dette. Disse opplysningene kan kommunene bruke som grunnlag for folkehelsetiltak i lokalsamfunnene i årene som kommer. Nye forskningsprosjekter, oversikt over forskningen som pågår Opplysningene i HUNT 3 er og vil bli svært verdifulle i mange år framover. Det forskes innen svært mange fagfelt med opplysninger fra HUNT: Årsaker til forskjellige sykdommer, behandling av sykdommer, arv og miljø, trygdeytelser, kultur og helse og helsetjenester for å nevne noe. Er du interessert i å vite mer om hvilken forskning som foregår eller hva som publiseres, kan du følge med i avisene, biblioteker kan skaffe oversikt over forskningsresultater og de som bruker internett kan finne stoff her; og Internettsidene til HUNT er Her kan du finne informasjon om forskningen: dmf/hunt/forskningsresultater. Les brevet til deltakerne på neste side. Side 4

5 Helse og omsorg Side 5

6 Helse og omsorg Side 6

7 Helse og omsorg Automatisk frikort Automatisk frikort for helsetjenester innføres i hele landet fra 1. juni Automatisk frikort betyr at du får frikort for helsetjenester automatisk i posten innen tre uker etter at du har passert kr. 1840,- i egenandeler under egenandelstak 1. Har du betalt mer, blir overskytende beløp automatisk refundert. Et kvitteringskort for egenandeler er tilpasset de spesielle rutinene som gjelder i Kortet utleveres hos behandlere som leger, psykologer og poliklinikk, men kan også fås på apotek eller hos andre tjenesteytere i helsevesenet. Hvordan det er mulig å sende frikortet automatisk Aktiviteter på Dagsenteret Automatisk frikort er mulig fordi Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) registrerer egenandeler som betales av den enkelte. Opplysningene sendes inn fra leger, apotek, poliklinikker og andre med refusjonsrett under egenandelstak 1. Det blir ikke registrert opplysninger om diagnose, medisiner eller sykdom. Når du overskrider egenandelstak 1, sendes frikortet automatisk i posten sammen med refusjon på eventuelt overskytende beløp. Mandag 4.1. kl Strikkekaffe Tirsdag 5.1. kl Tur til Sjøåsen hotell Onsdag kl Dialektkveld Tirsdag kl Bibliotekdag Onsdag kl Kunnskapstevling Hvilke egenandeler regnes med? Det er bare godkjente egenandeler som regnes med. Noen utgifter dekkes ikke av frikortordningene, for eksempel utgifter til bandasjemateriell hos lege. Dette kalles egenbetaling. Du må betale disse utgiftene selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler. Egenbetaling kan ikke føres inn i kvitteringskortet for egenandeler. Automatisk frikort gjelder kun egenandelstak 1 Det finnes to egenandelsordninger i Norge; egenandelstak 1 og 2. Egenandelstak 1 dekker undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt, reise i forbindelse med undersøkelse og behandling samt viktige legemidler og medisinsk utstyr på blå resept. Ellers faste aktiviteter måneden igjennom. Kultur Lokalmønstring i UKM Har du tenkt på at du kan delta på Ungdommens Kulturmønstring Du kan delta med musikk, design, teater, dans, billedkunst, foto, litteratur, video, kunsthåndverk, video/ film, stand up, husflid osv. Dere som deltok på filmbuss kan bruke disse filmene, hvis dere ønsker det. Du kan delta fra det året du fyller 10 år og fram til du fyller 20 år. Lokalmønstringen i Namdalseid samfunnshus er lørdag 20. februar kl Generalprøve fredag 19. februar kl Påmeldingsfrist 10. februar, som gjøres elektronisk på Her finner du også mer informasjon og enkel veiledning på hvordan du gjør det. Velkommen som UKM - deltaker!!! De som melder seg på vil få mer detaljert info om tider og utstyr m.m. når mønstringa nærmer seg. Trenger du hjelp til påmelding, ta kontakt: Ring, eller send SMS til Hilde Fossvik, tlf Arr: Kulturkontoret Side 7

8 Miljø og landbruk Husk frist for produksjonstilskuddssøknad januar! Frist for å levere søknad om produksjonstilskudd 20. januar! Vi viser til Veiledningshefte for endringer fra forrige søknadsomgang som er viktig å være oppmerksom på. Informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd er for øvrig å finne på Vi vil henstille til alle som har anledning til det å levere søknaden elektronisk via Side 8 Minner spesielt om avløsertilskuddet: Ved overdragelse i løpet av 2009 mellom enkeltmannsforetak fordeles avløsertilskuddet mellom foretakene. Dvs. at begge må søke om avløsertilskudd i januar Ved overgang fra enkeltmannsforetak til samdrift eller ved opphør av samdr ift til enkeltmannsforetak i løpet av 2009, er det foretaket som hadde dyr pr som beholder avløsertilskuddet og må søke i januar I disse tilfellene fordeles altså avløsertilskuddet ikke mellom samdrift og enkeltmannsforetak. Avløsertilskudd til enkeltmannsforetak tildeles ut fra dokumenterte utgifter. Dette blir sjekket mot opplysninger innrapportert fra avløserlag eller fra innleverte oppgaver til skatteoppkreveren når avløserlaget ikke står for utlønning. Det er presisert at fristene til skatteoppkreveren må overholdes for å ha rett til avløsertilskuddet! BU-søknader 2010 Går du i tanker om å søke støtte til utbygging av driftsbygning eller for tilleggsnæring til Innovasjon Norge? Saker som gjelder tradisjonelt jordbruk må være inn til Innovasjon Norge innen 1. februar. Det vil si at vi må ha saken inn til oss så fort som mulig! Oversikt over hvilke vedlegg som må følge en BU-søknad finnes også på vår hjemmeside For saker som gjelder tilleggsnæringer er det ingen bestemt Oppvekst Nyttårshilsen fra Namdalseid skole Julekaffe tirsdag 8. desember: 136 besteforeldre og pensjonister hadde funnet veien til skolen på den tradisjonelle julekaffen. Vi takker nok en gang for et hyggelig besøk og for kr ,- som det ble solgt lodd for. Alle ønskes hjertelig velkommen tilbake neste år! En stor takk til alle de som bidro med sponsing og premier til utlodningen. Skolestart 4. januar: Elever og ansatte ønskes velkommen til skolestart i det nye året mandag 4. januar kl Innskriving av nye skolestartere 13. januar: Vi ønsker de som er født i 2004 eller eventuelt tidligere, velkommen til innskriving på 1. klasserommet/sfo onsdag 13. januar kl søknadsfrist, men av erfaring ser vi at søknader bør sendes inn i løpet av første halvdel av året for å komme i betraktning. SMIL spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap Søknadsfristen for SMIL-saker er 1. mai. Vi får tildelt ramme fra fylkesmannen i februar. Da settes det opp et budsjett for midlene for Budsjettforslaget tas opp med landbrukets organisasjoner i Landbruksforum, før det vedtas av Samkommunestyret. Vi oppfordrer derfor til å melde fra om og starte planlegging i god tid av tiltak som kan være aktuelle for tilskudd! SMIL-tilskudd kan for eksempel tildeles felles planlegging i et område, istandsetting av gammel kulturmark, merking/tilrettelegging og skjøtsel av kulturminner og verneverdige hus og hydrotekniske tiltak for å hindre erosjon/ forurensing. Spør om du lurer på om du har et prosjekt som kan være aktuelt! Skolestarterne vil også få eget brev om dette. Namdalseid skole vil med dette få takke elever, ansatte og foresatte for den innsatsen som er lagt ned på skolen denne høsten. En nyttårshilsen og takk til alle andre i bygda som på ulik vis har bidratt til skolens virksomhet. Alle sammen ønskes et GODT NYTT ÅR FRA NAMDALSEID SKOLE

9 Lag og foreninger NIL, Trimgruppa informerer Trimåret 2009 er over. Mange har benyttet sjansen til å delta på trimgruppas aktiviteter. Bøkene i bygda: 1965 besøkende, i forhold til 2187 i fjor. Bøkene på Øyenskavlen, Jektheia, Våttåheia og Storsnøheia: 3017 besøkende, i forhold til 3221 i fjor. Det er spesielt artig at nyposten Storsnøheia er så godt besøkt: (247 besøkende). Vi gratulerer alle med innsatsen og oppfordrer alle i bygda til glad aktivitet også kommende år. Det er foretatt trekking av de som har skrevet seg inn i trimbøkene i løpet av året. Følgende har vunnet premie: Kristin Stakset, Berit Anzjøn, Solveig Opdahl, Åse Hynne, Halle Anzjøn og Jan Haraldsen. Disse har klart minimum 25 toppturer i løpet av året: Våttåheia: Brynjulf Gystad, Bjørn Mosti, Martin Elden, Vigdis Mosti, Tove Moe, Bjørn Elden,Snorre Haugdal, Mona Stene, Ann J. Resell, Jean P. Sæther, Bjørn H. Hansen, Solrun Kolstad, Hilde Feragen, Svein Olav Dahl, Hilde G. Sundvik, Elisabeth Rusten, Tone Landsem, Carina Gustavsen, Øyenskavlstu vinter/vår 2010 Øyensskavlstu er åpen følgende søndager: Februar: Mars: Bygdaløypa vil bli kjørt opp i vinter hvis det er nok snø.. Benytt sjansen til å bli med på Trimnett. Da får du med deg Vertskap på Øyenskavlstu Er det noen i bygda som kunne tenkt seg å være vertskap på Øyenskavlstu i vinter? Trimgruppa ønsker hjelp Følgende søndager: 28.02, og For nærmere informasjon, kontakt Brynjulf Gystad tlf: eller mob: både kart- og postbeskrivelser på mange flotte turer rundt omkring i bygda. Trimnett selges ved Servicekontoret og på Sentrum Auto. Medlemsmøte Medlemsmøte i Pensjonistlaget på Solhaug grendehus onsdag 27. januar kl Sigmund Hundset besøker oss, likeså Håvar Viken og Steinar Lyngstad. Jon H. Sæther spiller. Ring for skyss, Jann Sverkmo, tlf Velkommen! Styret Oddbjørg Kjøbli, June Ingvaldsen, Kjell Olav Ingvaldsen, Lasse Ingvaldsen og Mattias Ingvaldsen Øyenskavlen: Gro Hoffmann, June Ingvaldsen, Kathe E. Sporildnes, Bodil Furre og Kjell Olav Ingvaldsen Storsnøheia: Kjell Olav Ingvaldsen og Astrid Aune Premiering av barn som har besøkt Øyenskavlstu 4 ganger eller mer: Lavrans Staven og Arne Staven. VI GRATULERER! Trimåret 2010 er i gang. Vi takker for det gamle og ønsker alle god tur på nye trimturer, og hjertelig velkommen til å delta på trimgruppas arrangementer utover året. Trimgruppa vil benytte anledningen til å takke for Kulturprisen 2009! Mvh Trimgruppa GODT VAKSIN GODT VAKSIN arrangerer fest i Namdalseid samfunnshus fredag 29. januar kl Musikk: Gudmund Thorsen Arr.: Trimgruppa Side 9

10 Lag og foreninger Informasjon fra skigruppa For oss som er glad i å gå på ski, har vi fått en fin start på vinteren. Kanskje får vi en god gammeldags vinter med mye snø? Vi satser på samme opplegg i vinter som vi hadde i fjor: Hopp: Trening hver tirsdag fra kl (4 år og eldre), og hver tredje tirsdagstrening avsluttes med klubbrenn. Første klubbrenn blir , med påmelding fra kl og start kl Langrenn; Trening hver torsdag kl ( 5.kl. og eldre) og hver trening avsluttes med et klubbrenn. Første renn blir 14.01, påmelding fra 18.30, start kl Første renn blir fristil. Vi prøver å gjennomføre klubbrenn hver uke til utgangen av mars, unntatt vinterferieuka (25.02.). Det vil bli variert mellom enkeltstart og fellesstart, og forskjellige distanser. Frivillig tidtaking. Følg med på kommunens aktivitetskalender (Hva skjer?) i forhold til om det er klassisk eller fristil på skirennene. Gjelder både hopp og langrenn: Åpent for alle aldersgrupper, servering etter hvert renn. Startkontingent (+vaffel) kr.30,- Premiering etter antall deltatte renn. Skigruppa er behjelpelig med skismøring. Spørsmål : Hopp, Ottar Anton, Langrenn, Tore Skigruppa Informasjon fra Hageselskapet Namdalseid Hageselskapet Namdalseid hadde sitt årsmøte i oktober. Noen kommer og noen går, her er det nye styret i Hs: Sissel H. Sverkmo (leder), Åge Ingvaldsen (nestleder), Marit Steinshylla (sekretær), Solrun Holien (kasserer) og Jodis Staven (styremedlem). I Hs starter arbeidsåret i januar. Studiearbeidet har vi tenkt litt på allerede, og nevnt både på medlemsmøter og årsmøtet. I 2009 hadde vi bare èn studiering. Det var om "urter, salatvekster og asiatiske grønnsaker". Opplegget var så lærerikt og artig at noen av deltakerne vil fortsette med samme tema i år også - men da mer i retning av hvordan vi bruker disse vekstene. På bakgrunn av dette kan vi opprette to ringer i dette emnet, èn med "sorter og dyrking" og en med "anvendelse og bruk". Andre aktuelle tema er: "Rhododendron". Det er også emnet på temamøtet i mars. "Sopp-plukking, sortering og tilberedning". Mange emner blir aldri 'oppbrukt eller for gamle': "Legging av varmkompost" - "Hageplanlegging" - "Roser" - "Bruk av stein i hagen" - "Blomsterdekorasjoner" m.m. Vi oppfordrer medlemmer og andre interesserte til å velge et emne og ta kontakt med studieleder Sollaug Kolstad, tlf Vi må ha minimum 5 deltakere pr. ring for å komme i gang og timetallet varierer etter emne fra timer fordelt over 5-7 kvelder. Vi regner med oppstart i mars, mens bøker gjerne kan bestilles hos studileder i god tid før. Hageselskapet Namdalseid ønsker alle ei riktig God Jul og et Godt Nyttig År. Leder Side 10

11 Annonser Perler for svin Namdalseid Ungdomslag har den glede av og presenterer årets revy: Perler for svin Premiere: Lørdag 23. januar 2010 i Namdalseid Samfunnshus. Forhåndsalg av billetter på Sentrum Auto. Etter forestillingen blir det mulighet for en svingom. Musikk ikke klarlagt enda. Julemiddag Se plakater, og annonse i Lokalavisa for nærmere info. 18 års aldersgrense. Bevilgning. Minner om dagforestilling lørdag 6. februar. Fri aldersgrense. Siste forestilling samme kveld, og da 18 års aldergrense. Pub. Plakater og annonse i Lokalavisa kommer. Hjertelig velkommen! Namdalseid Ungdomslag v/revygjengen Alle pensjonister fra Statland og Buvik/Tøtdal inviteres til den tradisjonelle julemiddagen på Alderspensjonatet onsdag 13. januar kl Påmelding til omsorg Statland, tlf De blir buss som vanlig fra Saltbuodden, Leirfjord, Tøtdal og Aunekrysset. Gi beskjed hvis du trenger annen skyss. VELKOMMEN! Statland og Buvik Sanitetsforening DET STORE KORSLAGET 2. januar kl starter "Det store korslaget" på TV2, og som de fleste sikkert har fått med seg er vår egen sangerinne TONE M. ALTE med på Team Bjarne!! "Gutta" på Hotellet sender dette på storskjerm denne kvelden, og vi og Jann setter opp buss fra Hjelnesset kl KÅM Å BLI ME PÅ HOTEL- LET, SÅ BLI VI EIN SKIKKELIG HEIAGJENG!!!!!! Side 11

12 Arrangørkalender for januar 2010 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Det store korslaget på Sjøåsen hotell 3 4 Strikke kaffe på Dagsenteret kl Seniordans kl i U-/e-senteret. Dagsenterets tur til Sjøåsen hotell kl Onsdagsklubben kl Skytetrening for ungdommer på innendørsbanen N.eid skole Seniordans kl i U-/e-senteret. 13 Julemiddag for pensjonister fra Statland/ Buvik/Tøtdal på Alderspensjonatet kl Dialektkveld på Dagsenteret 14 Skytetrening for ungdommer på innendørsbanen N.eid skole Klubbrenn i langrenn, fristil fra kl Seniordans kl i U-/e-senteret. Klubbrenn i hopp fra kl Onsdagsklubben kl Skytetrening for ungdommer på innendørsbanen N.eid skole Premiere Perler for svin. 24 Bibliotekdag på Dagsenteret kl Seniordans kl i U-/e-senteret. 27 Kunnskapstevling på Dagsenteret kl Skytetrening for ungdommer på innendørsbanen N.eid skole 29 Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Årsmøte i Fagforbundet Sjøåsen hotell

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer