NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MAI 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MAI 2001"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MAI : 1. MAI-ARRANGEMENT PÅ NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KL Musikklaget spiller kl Tale for dagen ved Einar Gelius kl Gelius er for tiden statssekretær i Kommunaldepartementet og kan ha mye interessant å si kom og hør! Kaffesalg Loddsalg : SENTERPARTIET GRUPPEMØTE SJØÅSEN HOTELL KL Alle medlemmer velkommen. Namdalseid Senterparti : KRETSTING I VOLLEYBALL I SAMFUNNSHUSET Tinget begynner kl Framtidskveld kl Alle interesserte vel møtt! : REVY MED FEST I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KL Ola og Jan-Kjell spiller. Staut teaterlag : LERDUESKYTEBANEN ÅPNER KL og videre trening på tirsdager. N.J.F.l : ONSDAGSKLUBBEN I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL : GODT VAKSIN I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KL MIXDUR spiller til dans : ÅPENT MØTE OM KOMMUNEPLANEN PÅ SJØÅSEN HOTELL KL : ÅPENT MØTE OM KOMMUNEPLANEN PÅ STATLAND SKOLE KL : NAMDALSEID PENSJONISTLAG MØTE I LISS-SALEN I SAMFUNNSHUSET KL Besøk av Malm pensjonistkor. Ring for skyss. Pensjonistlaget : 17. MAI 2001 NAMDALSEID (Se plakater for nærmere informasjon) 08.00: Skolekorpset m/drill spiller på Dalaberget 08.30: Skolekorpset m/drill spiller ved Vangsmoen barnehage 09.00: Skolekorpset m/drill spiller ved Sjøåsen hotell : Oppstilling/togavgang 12.00: Gudstjeneste i kirka 13.15: Tradisjonelt opplegg ved Namdalseid Samfunnshus: Musikk, tale, bevertning til barna, aktiviteter. Middagssalg, kaffesalg : Tradisjonell familiekveld i Samfunnshuset. Diskotek i Nåva fra kl mai-komiteen. BIBLIOTEKET ÅPNINGSTIDER MAI 2001 Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Tirsdag kl Torsdag kl Lørdag STENGT BUVIK/STATLAND - BOKBUSS: MANDAG 14. MAI. SOMMERJOBB Bygningsavdelingen har en del vedlikeholdsarbeid, spesielt malingsarbeid, som egner seg for skoleungdom.omfanget kan anslås til 4-5 elever i 1-2 uker hver. Interesserte bes henvende seg til bygningssjef Robin Buvarp på tlf

2 DAG/DATO TIDSPUNKT AKTIVITET MANDAGER SMÅTJONING, KAFFE TIRSDAGER FELLES FROKOST TRIM V/FYSIOTERAPEUT ONSDAGER BINGO KR. 20, KVELDSMAT KR ,- 1. MAI UBEMANNET 11. MAI VÅRFEST FOR ALLE M/RØMMEGRØT OG PLIGGI HUSK Å TA MED DANSESKO! UKE 21 BLÅTUR PÅMELDING TIL DAGSENTERET Magne Sverkmo har laget et fiskegarn som skal selges til inntekt for dagsenteret. Kom å gi bud! KOMMUNEPLAN FOR NAMDALSEID KOMMUNE I henhold av plan- og bygningsloven 29.5 utlegges for offentlig ettersyn forslag til: - Kommuneplan for Namdalseid kommune, kortsiktig del målsettinger og strategier. - Kommuneplan for Namdalseid kommune, kortsiktig del handlingsprogrammet. - Løsning vedr. planstruktur for kommunen, avvikling av vedtatte sektorplaner og revisjon. Forslaget er utlagt på kommunens faste utleggingssteder: - Coop Namdalseid, avd. Namdalseid, Korsen og Sjøåsen - Olav J. Mork Landhandel - Daniel Ekker Handelsforretning AS - Biblioteket - Ekspedisjonen, rådmannskontoret Utleggingsperiode fram til Uttalelse sendes Namdalseid kommune, rådmannskontoret, boks 85, 7751 innen Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rådmannskontoret eller kommunens etater. Formannskapet/kommunens faste planutvalg. OPPTAK AV NYE ELEVER I MUSIKKSKOLEN FOR SKOLEÅRET 2001/2002 Musikkskolen tar igjen opp nye elever fra høsten Søkere vil få plass etter alder. Musikkskolen gir opplæring på følgende instrumenter: Piano, el.orgel, kirkeorgel, keyboard, gitar, trekkspill, fiolin, sang, rockeverksted og blåseinstrumenter. Opplæring på blåseinstrumenter vil hovedsakelig skje gjennom aspirantopplæringa til skolekorpset. (Se eget skjema.) Søknad på andre instrumenter blir vurdert dersom vi får plass, også blåseinstrumenter som ikke berører aspirantopplæringa. Du bør sette opp 1. og 2. alternative instrumenter slik at det er mulig å få plass, selv om første ønske ikke er aktuelt. Elevkontingenten er kr 1.600,- pr. år, og betales med to halvårlige beløp. Søknadsskjema blir delt ut til alle grunnskoleelever og i barnehager og leveres Namdalseid musikkskole eller oppvekstkontoret. Elever fra Statland leverer søknadsskjema til rektor Narve Langmo ved Statland skole. Søknadsfrist 16. mai Namdalseid musikkskole, rektor.

3 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I NAMDALSEID SKOLEÅRET 2001/2002 Planleggingsdag 16. og 17. august. Skolestart for elevene mandag 20. august. Høstferie onsdag 3., torsdag 4. og fredag 5. oktober. (Planleggingsdag 3. oktober) Planleggingsdag fredag 16. november Siste skoledag før jul fredag 21. desember. Skolestart etter jul torsdag 3. januar. Vinterferie f.o.m. mandag 25. februar t.o.m. fredag 1. mars Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. tirsdag 2. april. Fridager i mai: 1., 9., 10., 17. og 20. mai. Siste skoledag torsdag 20. juni. Planleggingsdag fredag 21. juni. Oppvekstsjefen. RENOVASJON - VÅRRYDDING 2001 Hver abonnent kan fritt levere inntil 0,3 m 3 (3 sekker) ekstra avfall (gjelder ikke kuldemøbler/hvitevarer) samtidig med vanlig innsamling av restavfall i uke 19. Torsdag 10 mai og tirsdag 15 mai kl , kan hver abonnent fritt levere til Dalavika mottaksstasjon 0,5 m 3 grovavfall. NB. Kuldemøbler og EE-avfall skal leveres hos Knut Tanem, 7750 Namdalseid. Grovavfallsrute for Tøtdal/Nord-Statland blir avertert i avisene. Velforeninger o.a. som ønsker egne oppryddingstiltak, kan kontakte containerfirma eller egen kommune for bistand. Avfall fra slike aksjoner kan leveres fritt i mai måned. NB! Kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter må ikke blandes med annet avfall. Teknisk avd. SVARTKJEL OG JORDBORER SAVNES!!!!! Næringsetaten, ved jord og skog, vil herved etterlyse 1 stk svartkjel og 2-3 stk jordborer som har forsvunnet fra kontoret det siste året. Dette skyldes at ting ikke har blitt levert tilbake etter utlån. Hvis det er noen av dere som leser dette som vet at noe av dette utstyret ligger i garasjen eller i kjelleren, så vennligst lever det tilbake på kontoret snarest. Hilsen Tove, Ragnar, Geir og Øivind TILSKUDD TIL ENDRA JORDARBEIDING 2001 Vil minne om ordninga med tilskudd til endra jordarbeiding, søknadsfrist og prioriteringer for Ordninga omfatter: Utsatt jordarbeiding av stubbåker av korn/oljevekster, erter, siste års frøeng og raigras fra høst til vår. Lett høstharving av vekster nevnt i forrige punkt. Direktesådd høstkorn/høstkorn sådd etter lett høstharving. Fangvekster etter tidligkulturer eller undersådd i korn. Grasdekte vannveger langs fallet, eller på tvers av fallet, minimum 8 m bredde. Søknadsfristen til kommunene er først 20.august. Men pga at planlegginga av årets vekstsesong allerede er godt i gang, går vi ut med denne informasjonen nå. Fylkesmannen har også opplyst at hvis søknadsmengden fortsetter å øke som i de siste år, så vil det ikke være bevilget nok penger til å dekke alle søknader fullt ut. I år vil det ikke bli foretatt tilleggsbevilgninger til denne ordningen. Enten vil det da bli snakk om å redusere satsene, eller så må kommunene foreta prioriteringer mellom søknadene. Hvis det blir kommunale kvoter og prioriteringer så skal fangvekster prioriteres først, og for øvrig skal det prioriteres etter erosjonsrisiko. Ta kontakt hvis det ellers er spørsmål i forhold til ordninga. Hilsen Øivind

4 TILSKUDDSSATSER I SKOGBRUKET FOR ÅR 2001 Her er en oversikt over satsene til de viktigste tiltakene: Planting: for bonitet G14 og høyere er tilskuddssatsen 35%, for bonitet G11 og lavere er tilskuddssatsen 25%. For suppleringsplanting er tilskuddet på 35%. Bonitet: G17 og bedre G14 G11 G8/F6 Anbefalt plantetall: 220 stk/daa 180 stk/daa 140 stk/daa 100 stk/daa Det gis også tilskudd til grøfting av fastmark (25%), gjødsling (45%), kunstig kvisting (25%), råtebehandling (25%) og markberedning (35%). Ungskogpleie: for bonitet G11 og lavere er tilskuddet på 60 kr/daa, max. 50% av kostnaden, for bonitet G14 og høyere er tilskuddssatsen på 95 kr/daa, max. 50% av kostnaden. Veibygging: for bilvei er tilskuddssatsen på max. 50% enten det er nyanlegg, ombygging eller opprusting. Anleggskostnaden må være minimum kr. For vinterbilvei er tilskuddssatsen 40%. Anleggskostnaden må minimum være kr. For traktorvei er tilskuddssatsen på 40%, med anleggskostnad på minimum kr. Drift i vanskelig terreng: For arealklasse 2 (taubaneterreng, lunnedistanse mindre enn 150 meter) er tilskuddet på 900 kr/daa, max. 70 kr. pr. fkbm. For arealklasse 3 (taubaneterreng, lunnedistanse over 150 meter) er tilskuddet på 1200 kr/daa, max. 90 kr. pr. fkbm. Det er også tilskudd til vekslende driftssystem og snøscooterdrift. Tilskudd til førstegangstynning: 300 kr/daa, max. 100 kr/m3 i perioden 1. oktober til 30. april, ellers kr. 150/daa. Satsene gjelder for perioden 1. februar til 31. desember For ytterligere opplysninger/informasjon, kontakt næringsetaten i Namdalseid kommune ved Ragnar Haga. Næringsetaten minner også om kurset i skogforyngelse i en av ukene Påmelding til Ragnar Haga, tlf PLANTEDAGER PÅ NAMDALSEID OG ELDA KIRKEGÅRDER Tirsdag 5. juni Namdalseid kirkegård kl Onsdag 6. juni Elda kirkegård kl Langøren Gartneri vil fra og med disse datoer beplante alle graver som er tilknyttet gravfond. Vi vil be om at de som har ansvar for gravminner tar en sjekk på at disse står stødige, og retter opp eventuelle skjevheter etter vinteren. Kirkevergen. LANGØREN GARTNERI VÅRTILBUD: Grønne planter kr 30,- 4 stk. kr 100,- Utvida åpningstid fra 15. mai.: Mandag fredag kl Lørdag kl Tlf Fax

5 VEDLEGG TIL MELKRAMPA - MAI MØRK BURGUNDER VATTERT DAMEJAKKE savner sin eier! Gjenglemt på Frisørkjellarn i mai NAMDALSEID HAGELAG AKTIVITETER I MAI - 8 studieringer er i gang. - Rydding av veikanter, Sentrum. - Dugnadsarbeid ved Helsetunet. - Handledag på Langøren gartneri for medlemmer. Dette er stort sett ting som er væravhengig, derfor ikke datofestet ennå. Se plakater! Vi håper på stor oppslutning. TRENINGER - SE PLAKATER FRIIDRETTSGRUPPA INFORMERER KRETSMESTERSKAP/KRETSTERRENGLØP SØNDAG 6. MAI VED NAMDALSEID SKOLE KRETSMESTERSKAP I TERRENGLØP 13 år og eldre, junior, senior og veteran med premiering til de tre beste i hver klasse. KRETSTERRENGLØP FOR 10, 11 OG 12 ÅR MED FULL PREMIERING. Uttrekkspremier trekkes blant alle deltagere. Påmelding til Hilde Brandt tlf *********** Inntrøndelag Ungdomssamlag tek imot kopieringsarbeid: Kr. 0,50 for ei side og kr. 1,00 for 2-sidig (hvit A4 og originalen levert ferdig). Vi held te på det som før var kulturkontoret (2. etasje på Samfunnshuset). Frå 1. mai er mandag og onsdag ( ) faste kontordagar, men kopierer gjerne på ettermiddag/kveld. Stikk innom eller ring for avtale: Kontor kveld ********************************************************************************* Siste frist for innlevering av stoff til juni-nummeret: 18. mai.

6

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 22.mai. Kl. 16:00 Næring, miljø og

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer