SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER"

Transkript

1 SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 112, 2421 Trysil Telefon E- post:

2 2 Innhold: Velkommen i Ammehjelpen... SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER... Ansvarskontrakt Ammehjelpen... Oppgaven, del 1: Avkryssingsspørsmål... Oppgaven, del 2: Faktaspørsmål... Oppgaven, del 3: Veiledningssituasjonen... Eksempel på besvarelse av oppgaven... Ammehjelpens vedtekter og etiske retningslinjer

3 3 Velkommen i Ammehjelpen! fra vedtektene våre:. medlemmer med egen ammeerfaring og grundig kunnskap om amming kan godkjennes som ammehjelpere. Ammehjelpere driver mor- til- mor ammerådgivning. NB! Dersom du er IBCLC eller har tatt videreutdanning i ammeveiledning ved høgskolen i Hedmark/NKA, trenger du ikke å skrive oppgaven, kun fylle ut søknadsskjemaet og legge ved ansvarskontrakt og bilde. Så flott at du vil bli ammehjelper! Det er et engasjement du kan være stolt av! Nå kan du komme i gang med oppgaven! Bestill startpakka med pensumbok og medlemskontingent i Ammehjelpen inkludert Ammehjelperpakken inneholder: Boken Amning 2013 (dansk, Sundhedsstyrelsen), verdi kr 299,- NY gjennomrevidert utgave, september Valgfri shoppingbag, verdi kr 149,- Medlemskontingent i Ammehjelpen for inneværende år, verdi kr 350,- Alt dette får du for kun kr 399,- Veileder En erfaren ammehjelper vil være din veileder mens du skriver oppgaven. Send en e- post til for å få tildelt veileder.

4 4 SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Utfylt søknad sammen med oppgaven, underskrevet ansvarskontrakt og foto til ID- kort sender du til Navn Adresse E- post Telefon Fylke Godkjent IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) Videreutdanning I ammeveiledning ved Høgskolen i Hedmark/NKA Oppgaven, del 1 besvart Oppgaven, del 2 besvart Oppgaven, del 3 besvart Ansvarskontrakt signert og lagt ved Foto til ID- kort lagt ved Egen ammeerfaring Sted: Dato: Signatur

5 5 Ansvarskontrakt Ammehjelpen Som ammehjelper er jeg klar over at vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen. Paragraf 1 - formålsparagrafen - er alltid viktigst, og går fremfor alle andre regler dersom det er tvil. 1 Formålsparagrafen 1 Formål Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. Jeg er særlig oppmerksom på: Punkt 4, Etiske retningslinjer, medisinske spørsmål 4. Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og/eller er utdannet innenfor relevante helsefaglige retninger som leger, helsesøstre, jordmødre og sykepleiere, samt barne- og hjelpepleiere med videreutdanning i ammeveiledning, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om dette til rådsøker. Rådene skal gis innenfor Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer forøvrig. Jeg har lest og kjenner til Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer, og forplikter meg til å drive ammeveiledning i samsvar med disse. Jeg er oppmerksom på at alle ammehjelpere er underlagt taushetsplikt. Sted/dato: Underskrift:

6 6 Oppgaven, del 1: Avkryssingsspørsmål Kryss av for riktig svar. NB! Les spørsmålene nøye! 1. Hvis en ammende mor er forkjølet eller har influensa, bør hun: o Gi flaske da hun kan smitte barnet ved amming. o Bare amme til noen av måltidene så hun kan få hvilt seg o Amme som før. Barnet får antistoffer mot sykdommen gjennom morsmelken. o La noen andre passe barnet til hun har blitt frisk. 2. Hvilket utsagn er korrekt? o Amming hindrer allergi o Fullamming i minst 6 måneder kan gi en viss beskyttelse mot utvikling av allergi. o Små mengder morsmelkerstatning har ingen betydning for utviklingen av allergi. o Mors kosthold i ammeperioden har aldri noen betydning for utvikling av allergi hos barnet. 3. Hvilket utsagn er korrekt? o Når barnet blir over 6 måneder, er det ikke mer antistoff i morsmelken o Barn som ammes, er mindre utsatt for tarminfeksjoner enn barn som får morsmelkerstatning. o De sykdomsforebyggende stoffene i morsmelken har liten betydning for barn i rike land som for eksempel Norge. o Barn som blir ammet, får aldri smittsomme sykdommer som for eksempel luftveisinfeksjoner og diaré. 4. Hvilket utsagn er korrekt hvis en ammende mor røyker? o Hun bør amme rett etter hun har tatt en røyk o Hun bør amme rett før hun tar en røyk o Hun bør ikke amme, men heller gi morsmelkerstatning o Røyking har ingen betydning for ammingen

7 7 5. Hvilket utsagn er korrekt, hvis en ammende mor har drukket 3-4 enheter alkohol? o Utdrivningsrefleksen kan bli hemmet o Hun må pumpe seg og kaste melken i minst et døgn etterpå. o Alkoholinnholdet er mye større i melken enn i blodet o Alkoholen stimulerer melkeproduksjonen. 6. Hva svarer du som ammehjelper, hvis en mor ringer og spør om hun kan bruke medisiner når hun ammer? o Alle legemidler går over i melken. o Det er trygt å bruke paracet og lignende, som kan kjøpes reseptfritt. o Kvinnen må rådføre seg med lege eller farmasøyt før hun bruker medisiner o Man skal ikke ta medisiner i det hele tatt når man ammer 7. En ammende mor bør drikke: o 2 l. vann pr. dag. o 3 l. vann pr. dag. o Når hun er tørst o 1 glass vann hver gang hun legger til barnet. 8. Hva er karakteristisk for en soppinfeksjon i brystet? o Det kommer alltid hvis mor har en soppinfeksjon i skjeden. o Det forekommer bare i begynnelsen av ammeperioden. o Kvinnen beskriver en brennende smerte i brystet, også mellom ammingene. o Barnet har tydelige tegn på trøske i munnen. 9. En mor er atskilt fra sitt 2 måneder gamle barn p.g.a. sykehus opphold. Hun ønsker å opprettholde melkeproduksjonen til sitt fullammede barn under atskillelsen. Hvilket utsagn er da korrekt? o Hun bør pumpe seg hver andre til tredje time og gjerne en gang i løpet av natten. o Hun bør ikke pumpe på natten da hun trenger hvile. o Hun bør pumpe seg 8 ganger i døgnet. o Hun bør pumpe seg minst ½ time på hver side, hver gang.

8 8 10. Hvilket utsagn er korrekt? o Tint morsmelk holder seg to døgn i kjøleskap. o Morsmelk kan fryses i 3-6 måneder o Tint morsmelk kan varmes i mikrobølgeovn o Det kommer fort bakterievekst i morsmelk hvis den oppbevares i romtemperatur 11. Hvilket utsagn er korrekt hvis en kvinne bruker brystskjold ved amming? o Utdrivningen kommer fortere i gang. o Såre brystknopper heles raskere. o Melkemengden barnet får i seg kan bli redusert. o Det er ingen forskjell i stimuleringen av brystet, idet barnet får bedre tak med skjoldet. 12. Hvilket utsagn er korrekt, bruk av brystskjold eller smokk på brystknoppen: o Gjør det enklere å amme. o Bør bare brukes i spesielle tilfelle. o Er uunnværlig hvis kvinnen har innadvendte brystknopper. o Hjelper såre brystknopper til å heles raskere. 13. Når bør man avvenne et barn fra brystet? o Ved ettårs- alderen. o Når mor skal begynne i jobb. o Når mor føler det er riktig o Når barnet får fire måltider fast føde pr. dag. 14. Hva avgjør kvinners rett til fri fra jobb når de ammer? o Kvinnens tariff avtale o Arbeidsmiljølovens 12-8 o Barnets alder o Legeattest o Arbeidsmiljølovens 33

9 9 Oppgaven, del 2: Faktaspørsmål Svarene i denne delen skal være forholdsvis korte. Benytt eget ark for del 2 og Ammingens fysiologi a) Forklar kort hvordan utdrivningsrefleksen virker. Nevn hvilke faktorer som kan påvirke den b) Nevn forskjellige faktorer som kan påvirke melkeproduksjonen 2. Sugetak og ammestillinger a) Forklar hvordan barnet får et godt sugetak, og hvordan man kan se dette? b) Hvordan bør barnet ligge i forhold til mor? Nevn/skissér noen gode ammestillinger 3. Melkens næringsverdi. Barnets vekt og vekst a) Hva kan en ammende mor gjøre for å påvirke næringsverdien i melken? b) Hva kan skyldes at et barn ikke legger tilstrekkelig på seg? c) Hvordan kan mor vite at barnet får nok melk? d) Hva kan mor gjøre for å øke melkemengden? 4. Bruk av smokk I WHO/MBVI s Ti trinn til vellykket amming heter det: Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til et brystbarn, i alle fall til ammingen er etablert. Hva er begrunnelsen for denne anbefalingen? 5. Håndmelking og koppmating a) Beskriv kort hvordan man kan stimulere utdrivningsrefleksen b) Beskriv kort teknikken ved håndmelking og koppmating av spedbarn

10 10 6. Såre brystknopper, tilstoppede melkeganger og brystbetennelse/mastitt a) Nevn årsaker til såre brystknopper, og foreslå tiltak til bedring. b) Forklar kort symptomene på henholdsvis tilstoppede melkeganger og brystbetennelse. Hva er forskjellene? c) Nevn mulige årsaker og foreslå tiltak til bedring i begge tilfelle. 7. Medisinske spørsmål. Som Ammehjelper skal du ikke svare på medisinske spørsmål. I hvilke situasjoner er det du skal henvise videre, og til hvem?

11 11 Oppgaven, del 3: Veiledningssituasjonen I denne delen skal du tenke deg en telefonsamtale med en mor. Hvilke spørsmål vil du stille moren for å få mer å vite om situasjonen, og hvilke råd vil du gi henne, avhengig av hvilke opplysninger du får fra henne? Dette er eksempler på vanlige ammetelefoner du kan forvente å få som ammehjelper. Du skal svare mer utfyllende enn i faktadelen men du kan gjerne henvise til denne for å unngå gjentakelser (f.eks. Se svaret på spørsmål 2b hvis du skal forklare om ammestillinger). På neste side er det et eksempel på en slik telefonsamtale, og hvordan man som ammehjelper kan nøste opp i en problemstilling. Bruk gjerne eksemplet som mal når du skal besvare disse tre siste oppgavene. 1. Du får følgende telefon fra en engstelig og fortvilet mor: Hei, jeg heter Anne. Jeg lurer på om du kan hjelpe meg. Babyen min er en uke i dag, og jeg får han ikke til å spise. Han sovner ved puppen hele tiden. Han tar bare et par tak, så sovner han. 2. Du får følgende telefon: Dette er Merete Larsen. Jeg vet ikke om du kan hjelpe meg men jeg trenger litt råd angående babyen min. Han er tre uker i morgen, og jeg synes han gråter så mye. Han er hele tiden urolig og så sover han så lite om gangen. 3. En mamma ringer til deg: Hei, mitt navn er Katrine. Jeg har et spørsmål til deg. Jeg var innom helsestasjonen i dag med min 5 uker gamle datter, bare for å veie henne. Hun veier bare 500 g over fødselsvekten. Dette skjønner jeg ikke, hun er jo så snill og hun gråter stort sett aldri. Jeg lurer på om jeg nå må begynne å gi henne tillegg? Jeg har egentlig ikke lyst til det, for hun er jo så fornøyd.

12 12 Eksempel på besvarelse av oppgaven Del 3: Veiledningssituasjonen Du får en telefon fra en fortvilt mor: Hei, dette er Lena Markussen. Kan du hjelpe meg, jeg sliter med ammingen av min 2 uker gamle datter. Brystknoppene mine er så såre og det blir egentlig bare verre og verre. Jeg gruer meg nesten for å legge henne til, så vondt er det. Først vil jeg høre med henne om hun har vært sår hele tiden. Det er vanlig å være litt sår/øm i begynnelsen men det skal gi seg.. Er det vondt hele tiden eller bare når barnet tar de første takene? Er det bare vondt de første takene og barnet har godt sugetak, vil jeg anbefale henne å sette i gang utdrivningen først, slik at barnet ikke skal suge så hardt i starten. Har hun vært sår hele tiden eller blitt det senere og det bare blir verre vil jeg spørre henne hvordan det ellers går med ammingen. (om barnet legger på seg, hvor ofte den spiser, om den ligger og kosesuger mye) Hvis babyen spiser veldig ofte eller ligger og kosesuger lenge kan det gi såre knopper, spesielt hvis mor blir sliten i armene og barnet etter hvert henger i brystknoppen. Jeg vil be mor om å følge med på hvor lenge barnet spiser effektivt, og da kanskje ta det fra etter det har sluttet å spise effektivt, og ikke la barnet ligge og kosesuge. Her vil jeg gi vanlig råd for såre brystknopper (se spørsmål 6a) Jeg vil også spørre om barnet har godt sugetak? (se spørsmål 2a) og hvilke ammestilling bruker hun? Hvis hun beskriver barnet ikke har godt sugetak vil jeg først gi henne råd om hvordan legge til korrekt, og hvordan hun kan se om barnet suger riktig (se spørsmål 2a). I tillegg vil jeg snakke gode ammestillinger (spørsmål 2b) med henne, ofte så henger dårlig sugetak sammen med dårlig ammestilling. Her etter vil jeg gi råd for såre knopper (spørsmål 6a). Hvis hun beskriver godt sugetak og gode ammestillinger, vil jeg henvise henne til lege eller helsesøster for å sjekke om hun har en infeksjon som gir de såre brystknoppene. Uansett er det viktig å finne ut nøyaktig hva problemet er, slik at vi sammen kan finne den beste løsning. Hvilken rekkefølge jeg vil spørre de forskjellige spørsmålene vil avhenge av hvert svar hun gir. Jeg vil også fortelle henne at det med såre brystknopper er vanlig problem, og jeg vil trøste henne og la henne forstå at jeg skjønner hun har vondt.

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Kompendiets innhold og litteraturliste: Velkommen

Detaljer

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Norsk Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. 1 Innhold Innhold... 2 Hvorfor er det bra å amme?... 3 Sugetak og tilkobling illustrasjon... 4 Vanlige ammestillinger....

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN Innhold: - Starten på amming og melkeproduksjon - Ammestillinger - En god start på ammingen - Stimuler utdrivingsrefleksen får du legger barnet til - Ammeråd - Amming av tvillinger

Detaljer

Velkommen til BARSELAVDELINGENE

Velkommen til BARSELAVDELINGENE Velkommen til BARSELAVDELINGENE VELKOMMEN TIL BARSELAVDELINGEN Til lykke med det nyfødte barnet En ny periode i livet har begynt, dere har blitt foreldre til et lite barn. Barnet trenger stell, mat, varme

Detaljer

Morsmelk, amming og pumping

Morsmelk, amming og pumping Morsmelk, amming og pumping -for deg som har barnet på nyfødtintensiv seksjon Det oppleves ofte som en vanskelig situasjon når barnet overflyttes til Nyfødtintensiv seksjon, og du selv er på barsel et

Detaljer

En må gi seg tid til å lære

En må gi seg tid til å lære Råd om amming En må gi seg tid til å lære Starten kan være litt tøff, men etter noen uker får man som regel en rutine og en døgnrytme som fungerer. Ikke gi opp for tidlig! Gi deg selv og babyen nok tid

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV av Anna-Pia Häggkvist Kap.1 Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har vi som helsepersonell i forhold til amming av syke nyfødte

Detaljer

Til deg som har fått barn

Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn SØ-109003 3 4 6 8 13 16 Innhold Kjære barselkvinne Barseltiden Amming Ammeteknikk Bra å vite om barnet Generell informasjon Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi

Detaljer

Til deg som har fått barn 1

Til deg som har fått barn 1 Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn 1 Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi arbeider for at du og din familie vil trives hos oss og at oppholdet blir en positiv opplevelse.

Detaljer

en veileder for helsepersonell

en veileder for helsepersonell ANNA PIA HÄGGKVIST en veileder for helsepersonell Med bidrag fra: Anne Bærug, Asbjørn Langslet, Rolf Lindemann, Gro Nylander og Elisabeth Tufte IK-2597 MOR BARN VENNLIG INITATIV I NORGE Copyright Anna-Pia

Detaljer

Bærum sykehus Barselseksjonen. Velkommen til barsel

Bærum sykehus Barselseksjonen. Velkommen til barsel Bærum sykehus Barselseksjonen Velkommen til barsel VELKOMMEN TIL BARSELSEKSJONEN BÆRUM SYKEHUS Kjære barselkvinne Først vil vi gratulere deg med den nye verdensborgeren, og ønske deg velkommen til barselposten

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

MAMs ammeinformasjon. Amming et samspill. Fødselen og den første ammingen

MAMs ammeinformasjon. Amming et samspill. Fødselen og den første ammingen MAMs ammeinformasjon Amming et samspill Når du ammer barnet ditt er det ikke bare mat det handler om. Det handler også om nærhet, kjærlighet og tillit, men noen ganger også uro, smerte og sorg. For noen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET Velkommen til Barselhotellet Gratulerer! Det er med glede vi kan ønske deg/dere og den lille, kanskje til og med de små, velkommen til Barselhotellet. Her er mor og barn sammen

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15 STUDIESPØRSMÅL TIL BOKEN MAMMA FOR FØRSTE GANG Av Gro Nylander Fra livmor til morsbryst nyfødt og målrettet Hvorfor er det ideelt at mor er den første som berører barnet uten hansker? s. 14 Kan et fullbåret,

Detaljer

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Pasientguide Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Velkommen til føde- og gynekologisk enhet Vi er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Her møter du barnepleiere, jordmødre, gynekologer,

Detaljer

Velkommen til Neonatal intensiv

Velkommen til Neonatal intensiv Velkommen til Neonatal intensiv KJÆRE FORELDRE Gratulerer med barnet! Vi ønsker at oppholdet på avdelinga her hos oss skal bli så godt som mulig. Denne brosjyren er derfor ment til å gi dere nyttig informasjon

Detaljer

Mat for spedbarn råd og oppskrifter

Mat for spedbarn råd og oppskrifter mat for spedbarn Mat for spedbarn råd og oppskrifter Utgitt av Helsedirektoratet, Postadresse: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 Vedtekter og retningslinjer Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 2 Forutsetninger Vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen. Paragraf 1

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D Kjære familie Gratulerer med barnet! Velkommen til Nyfødt Intensiv 3D. Omtrent 1 av 10 nyfødte vil ha behov for observasjon eller behandling ut over det barselavdelingen

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Hei, jeg er. vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland

Hei, jeg er. vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland Hei, jeg er vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland Forord Utgitt av Dinamo Effekt Healthcare Tekst og ide: Tom Weinholdt Illustrasjon: Morten Hornburg Art Director: Laila Lüthcke Medisinsk redaktør:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer